Előadó: Ágyas Réka okleveles szociológus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előadó: Ágyas Réka okleveles szociológus"

Átírás

1 Előadó: Ágyas Réka okleveles szociológus

2 2

3 Survey kutatás lépései Kérdőívszerkesztés folyamata Kérdéstípusok Jó és rossz példák a kérdésekre 3

4 Az egyik leggyakrabban használt módszer Alkalmazható: felderítő (tájékozódunk, arra törekszünk, hogy nagyobb rálátásunk legyen a vizsgált jelenségre. Olyankor végezzük, ha még nincs kellő előzetes információnk.), leíró (célunk a vizsgált sokaság jellemzőinek, tulajdonágainak alapos megismerése) elemző, magyarázó kutatások módszereként is (ok-okozati viszonyokat is fel akarjuk tárni) Cél: a megfelelő kérdésekkel, jól kialakított kérdéssorral nyerjünk információt a kutatás tárgyáról, a vizsgált célcsoportról, a feltárni kívánt jelenségről 4

5 Kutatási terv Kérdőívkészítés Mintavétel Próbakérdezés (pilot study), adatfelvétel Adatfeldolgozás és elemzés 5

6 Mit? Mi érdekel? Mit akarok megérteni? Miről akarok valamit megtudni? Miért? Miért fontos a téma másoknak? Miért jelentős a téma? Szekunder adatforrások elemzése fontos Hogyan? Ki kell választani a megfelelő kutatási módszert. Hipotézis Kit? populáció, minta 6

7 Konceptualizálás Használt fogalmak definiálása (Milyen dimenzió és milyen indikátorokat használunk?) Pl.: jövedelem (ez a dimenzió) Mennyit keres (ez az indikátor) Operacionalizálás Fogalmak mérhetővé tétele Hogyan és milyen formában tegyük fel e kérdéseket a kérdőívben? 7

8 nem valószínűségi kiválasztás Egyszerű elérhető alanyok (Megállítani az egyik utcasarkon azt, aki éppen arra jár) Szakértői kiválasztás (Saját megítélésünk alapján választunk. Kérdőívek előzetes tesztelésére alkalmas.) Hólabda módszer (olyankor ajánlatos, amikor nehézségekbe ütközik egy populáció tagjainak körbehatárolása, pl. hajléktalanok, illegális bevándorlók) Kvótás mintavétel (Kiindulópontja egy populáció jellemzőit leíró táblázat, mátrix) valószínűségi mintavétel (egyszerű véletlen mintavétel, szisztematikus, rétegzett, többlépcsős csoportos, stb.) 8

9 A próbakérdezés során dől el, hogy a vizsgálathoz megfelelő kérdezési módot, kérdésformát, válaszvariációt, a kérdések helyes sorrendjét alkalmaztuk-e 9

10 Önkitöltős A válaszadó maga tölti ki a kérdőívet. Pontos, egyértelmű megfogalmazás, esetleg kitöltési útmutató Postai úton (15-20% visszaérkezés!) kísérőlevél csatolása! (névtelenség, önkéntesség) Személyesen csoportnak átadott Kérdezőbiztos segítségével Személyes megkeresés. Magasabb válaszolási hajlandóság. Megfigyelést végezhet. Kártyafüzet a résztvevőknek a válaszlehetőségekkel 10

11 Telefonos lekérdezés Max 15 perc! A vizsgált célcsoport nem minden tagja érthető el On-line kérdőívek Legegyszerűbb Legolcsóbb Leggyorsabb DE! itt sok hiányosság lehet (korlátozott) 11

12 12

13 1. Kérdések összegyűjtése 2. Tematikus felépítés rögzítése 4. Kérdések formába öntése Szövegezés Skálák, táblázatok Kártyafüzet Kódolás átgondolása 3. Kérdések tematizálása, sorrend kialakítás, hiányzó kérdések pótlása 5. Formai szerkesztés 6. próbakérdezés, véglegesítés 13

14 14

15 ZÁRT KÉRDÉSEK A feltett kérdés után előre meghatározott válaszlehetőségeket kínálunk fel Chuck Norris Teljesség elve!!! (A felkínált válaszlehetőségek fedjék le a lehetséges válaszok teljes körét) Kizárólagosság elve!!! (Két válaszlehetőség között nem lehet átfedés) Lehet: Dichotóm (két kategóri küzül választhatnak) Szelektív (minimum 3 felkínált válaszlehetőség) 15

16 teljesség elve! Kizárólagosság elve! 16

17 NYITOTT KÉRDÉSEK Nem adunk meg előre válaszlehetőségeket, hanem a megkérdezettek saját szavaikkal fogalmazzák meg a választ Hátrány: nagyobb aktivitást követel a válaszadóktól ÉS a feldolgozása nehezebb Mikor érdemes használni? Nem akarjuk befolyásolni a felkínált lehetőségekkel. Nem tudnánk teljesíteni a teljesség, kizárólagosság elvét (pl.: nincs elég információnk). Az ő gondolatára vagyunk kíváncsiak, ezt akarjuk erősíteni benne! 17

18 18

19 FÉLIG NYITOTT KÉRDÉSEK Ha lehetőséget akarunk biztosítani az esetleges egyéb, a felkínált kategóriától más válaszoknak Garantáljuk a teljesség igényének teljesülését 19

20 EGYVÁLASZOS KÉRDÉSEK (Pl.:legmagasabb iskolai végzettség) TÖBBVÁLASZOS KÉRDÉSEK (pl. van-e családodnak: nyaralója, autója, mosógépe, számítógépe, mosogatógépe, stb.) Alesete: rangsorolós kérdés 20

21 KÖZVETETT (INDIREKT) KÉRDÉSEK Cél: a megjelölt kategória segítségével következtessünk egy véleményre, attitűdre szituáció felvázolása Nem az a cél, hogy az összes lehetőséget felvázoljam kategóriákat alakítok ki, tipikus lehetőséget, viselkedést rendelek hozzá Belépve a terembe azt látod, hogy az egyik tanár az osztálytársadat felszólítja, mutassa meg a táskája tartalmát. (Lopás történt az iskolában). Mit tennél? Csak egy válasz lehetséges! Felelősséget nem vállaló 1. Inkább szólnék a tanárnak, hogy nincs joga átkutatni 2. Inkább kimennék a teremből 3. Magamban egyetértek a tanárral: nem véletlenül nézi meg azt a táskát. Konform Konstruktív 21

22 22

23 KÖZVETLEN (DIREKT) KÉRDÉSEK Közvetlenül rákérdezünk a kívánt információkra Pl.: Statisztikai adatokra vonatkozó információk: iskolai végzettség Jövedelem foglalkozás 23

24 A vizsgált jelenség egyes dimenzióinak intenzitását is méri ellentétpárok megfogalmazása Pl.: munkahelyi elégedettség mérése: Elégedett-e azzal az iskolával, ahol tanít? 1. igen 2. nem helyett: Két ellentétes állítás közötti választást tesz lehetővé, az intenzitás megjelölésével! 24

25 Osgood felfigyelt arra, hogy a hétköznapi életben a szavak jelentése nem csak a jelölő és összefüggésekre utaló funkció alapján helyezhető el, hanem az erősség és az aktivitás dimenzióiban is. Itt az összefüggésekre utaló dimenziónak van kitüntetett szerepe, hisz tükrözi a hétköznapi gondolkodás eredendően értékelő jellegét; s az értékösszefüggések révén történő valóságrendezés funkciót látja el. A vizsgálati személynek az a feladata, hogy a tulajdonságpárok között elhelyezett 7 vagy 5 fokozatú ítéletek sorozatával fejezze ki az attitűdtárgyra vonatkozó benyomását. Ez a skála lényegében az érzelmi viszonyulást ragadja meg. 25

26 26

27 Egy állítás kapcsán jelölik az egyetértés mértékét, a nagyon egyetértek -től az egyáltalán nem értek egyet -ig. 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 A különböző kérdések intenzitása egymásra épül, hierarchiát alkotnak egymással 32

33 Nem kötelező; a kutatás témájától, célcsoporttól függ Érthetőség, egyszerűség Lehetőleg ne összetett mondatok, idegen szavak és túl udvarias mondatok kerülése! Olyat kérdezzünk, amiről lehet információjuk Befolyásoló kérdések kerülése Ugye egyetért azzal, hogy Kérdések, válaszlehetőségek sorrendjének fontossága Válaszmegtagadás lehetőségének biztosítása (nem tudom) Időpont (pl.: választások előtt-után?) Intim kérdésekre önkitöltős legyen(magas válaszmegtagadási arány) Hosszúság Elérhetőség megadása Próbakérdezés fontossága! 3 féle hiba: formai (elütés, helyesírás, szerkesztés); tartalmi (felesleges, nem értelmezhető kérdések); logikai (nincs releváns válaszlehetőség, sorszámok) 33

34 BEVEZETŐ KÉRDÉSEK Ráhangoló, bizalommal teli légkör alakuljon ki. Felvilágosító kérdések (Hallott-e már a...) FŐTÉMA KÉRDÉSEI Az operacionalizáció során megfogalmazott kérdéseket tesszük fel Általánostól a speciális felé érdemes haladni (pl. diákhitel: általában a véleményük, majd: igényelt-e, milyen futamidőre ) Kérdésblokkok (ha homogén módon elkülönülnek, érdemes átvezető szöveggel összekötni: Szeretnék néhány kérdést feltenni az Ön anyagi viszonyaival kapcsolatban azzal a céllal, hogy a kutatás friss információval szolgáljon a magyarországi pedagógusok anyagi helyzetéről. ) DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEK Nem, iskolai végzettség, születési hely, stb. 34

35 Elég hely nyitott kérdéseknél megfelelő betűnagyság átlátható Szűrő kérdések csak a feltételeknek megfelelőeknek Egyszerű instrukciók Egyszerűen kezelhető 35

36 36

37 1. Logikai hibák Alternatívák halmozása hibás Hibás választási igény Hibás teljességi igény 2. Fogalmak jelentésével kapcsolatos hibák 3. Nem világos, kire vonatkozik a kérdés ( Jó ötletnek tartaná-e, egy riasztórendszer kiépítését beteg családtagjai részére? ) 4. Nem megfelelő periódusra kérdezünk (Mennyit keres Ön egy héten?) 5. Kényes téma nem megfelelő megfogalmazása 6. Bántó kérdés 7. Kérdések sorrendje (kényesebb ne elől!) 8. Sugalmazó kérdés 9. A kérdezett nem kompetens a kérdésben 10. Tagadó kérdés- duplán tagadó kérdés (az állítás tagadást tartalmaz) 37

38 38

39 SKÁLA AKART LENNI?! 39

40 Nem mindenkinek releváns kérdés 40

41 Sugalmazó kérdés kérdéshalmozás 41

42 Anonim, nem visszakereshető személyre A kérdezettek tudják, kik és mire használják az eredményeket Bemutatkozás (ki szervezi, mi a célja, mennyi ideig tart, lényegre törően) Segítségkérés a kérdőív kitöltésében Névtelenség, önkéntesség legyen feltüntetve Megbízólevél Öltözék Ne legyünk erőszakosak 42

43 Időpont kiválasztása (egyeztetés előtte, nap közben csak inaktívakat!) Nem verbális reakciók kontrollálása (de nem vallatás, fesztelen légkör) Standardizáltság elve kérdések feltétele, ahogy le van írva Válaszok pontos lejegyzése Az összes kérdést fel kell tenni, akkor is, ha többször van feltéve! Válaszoló tempójához igazodás Lekérdezés után: nézzük át, esetleges pótlás 43

44 Köszönöm a figyelmet! 44

45

Eranus Eliza, Láng Sarolta, Máth András és Rácz Attila

Eranus Eliza, Láng Sarolta, Máth András és Rácz Attila 12-Lizi.qxd 2006. 08. 04. 11:12 Page 545 Eranus Eliza, Láng Sarolta, Máth András és Rácz Attila A kérdõíves adatfelvétel újabb módszerei: telefonos, számítógéppel támogatott (CAPI, CATI) és internetes

Részletesebben

2.2.1 A kérdőíves technikák alapvető módszertani kérdései a pályakövető vizsgálatokban

2.2.1 A kérdőíves technikák alapvető módszertani kérdései a pályakövető vizsgálatokban 2. fejezet 2. KUTATÁSMÓDSZERTAN 31 2. Kutatásmódszertan 2.1 Bevezető Módszertani fejezetünk két nagy részre tagolódik: az elsőben a diplomás pályakövetéses kutatások néhány alapvető kérdését érintjük,

Részletesebben

Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 4. rész: Kérdőívkészítés elméletben és gyakorlatban Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Negyedik rész Kérdőívkészítés elméletben és gyakorlatban (Babbie

Részletesebben

A piackutatás mikro- és kisvállalkozások esetében - a kérdőíves kutatás kihívásai és tévhitei

A piackutatás mikro- és kisvállalkozások esetében - a kérdőíves kutatás kihívásai és tévhitei Dr. Majláth Melinda A piackutatás mikro- és kisvállalkozások esetében - a kérdőíves kutatás kihívásai és tévhitei A piackutatás mikro- és kisvállalkozások esetében - a kérdőíves kutatás kihívásai és tévhitei

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sipos Éva. Piackutatás a gyakorlatban. A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek

MUNKAANYAG. Sipos Éva. Piackutatás a gyakorlatban. A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek Sipos Éva Piackutatás a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek A követelménymodul száma: 0062-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50 MARKETING

Részletesebben

EMPIRIKUS KUTATÁSI MÓDSZEREK A SZERVEZETFEJLESZTÉSBEN. MOLNÁR DÁNIEL egyetemi tanársegéd. Pécsi Tudományegyetem

EMPIRIKUS KUTATÁSI MÓDSZEREK A SZERVEZETFEJLESZTÉSBEN. MOLNÁR DÁNIEL egyetemi tanársegéd. Pécsi Tudományegyetem EMPIRIKUS KUTATÁSI MÓDSZEREK A SZERVEZETFEJLESZTÉSBEN MOLNÁR DÁNIEL egyetemi tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Absztrakt A tanulmány alapvetően kutatásmódszertani szempontokkal foglalkozik. A tudományosság

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER KUTATÁSAINAK MÓDSZERTANA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER KUTATÁSAINAK MÓDSZERTANA ZSKF TKK FÜZETEK 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER KUTATÁSAINAK MÓDSZERTANA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÉSZÜLT A PEGAZUS PROJEKT TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0011

Részletesebben

Piaci igény felmérése

Piaci igény felmérése Pagonyné Mezősi Marietta Piaci igény felmérése A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok A követelménymodul száma: 2275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A teljesítménymérés, hatékonyságmérés módszerei a civil szervezeteknél

A teljesítménymérés, hatékonyságmérés módszerei a civil szervezeteknél A teljesítménymérés, hatékonyságmérés módszerei a civil szervezeteknél I. tananyagrész Dr. Péntek Eszter Szervezeti környezet: a szervezet érdekcsoportjai Feladat: Minden szervezet vezetője/képviselője

Részletesebben

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN Központi Statisztikai Hivatal Tankönyvsorozat összeíróknak, 2014 Módszertani főosztály AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN 2. rész: Egy kis adatgyűjtés módszertan 2014. január 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN Research Design and Research Methods. Készítette: Csépányi Zsolt KomMédia Tanszék

KUTATÁSMÓDSZERTAN Research Design and Research Methods. Készítette: Csépányi Zsolt KomMédia Tanszék KUTATÁSMÓDSZERTAN Research Design and Research Methods Készítette: Csépányi Zsolt KomMédia Tanszék 1 Különbségek a tudományos kutatásban Empirikus kutatás (tapasztalati) - nem-empirikus kutatás (elméleti)

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 9. rész: Mintavétel a gyakorlatban Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz Kilencedik rész Mintavétel a gyakorlatban Tartalomjegyzék

Részletesebben

A vevői elégedettség vizsgálat módszerei

A vevői elégedettség vizsgálat módszerei Dr. Farkas Éva A vevői elégedettség vizsgálat módszerei A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma:1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Magyar Gallup Intézet

Magyar Gallup Intézet MAGYAR GALLUP INTÉZET EURÓPAI TÁRSADALMI FELMÉRÉS 2010. október KÉRDEZŐI KÉZIKÖNYV Projekt Instrukciók (PAPI) Magyar Gallup Intézet 2010 10 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. HÁTTÉR... 4 2. A MINTA...... 5 3. AZ ALKALMAZOTT

Részletesebben

Hlédik Erika Hlédik Erika Email: hledik.erika@kkfk.bgf.hu Tel: 467-7866 Szoba: E II. 30

Hlédik Erika Hlédik Erika Email: hledik.erika@kkfk.bgf.hu Tel: 467-7866 Szoba: E II. 30 Piackutatás Hlédik Erika Hlédik Erika Email: hledik.erika@kkfk.bgf.hu Tel: 467-7866 Szoba: E II. 30 Piackutatás a tárgy t tematikája A marketing és piackutatási probléma meghatározása, a kutatási folyamat

Részletesebben

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén Tartalom VII. A vendégelégedettség mérése a szállodai gyakorlatban... 494 1. Bevezetés... 494 2. A szolgáltatások sajátosságai... 495 3. A vendég elégedettsége... 498 3.1 A szolgáltatásminőség... 502 3.2

Részletesebben

Online mérés-értékelés

Online mérés-értékelés Lengyelné Molnár Tünde Online mérés-értékelés Eger, 2013. Készült az Eszterházy Károly Főiskolán a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 támogatásával. Tartalom 1. Bevezetés. A papíralapú kérdőívtesztektől az online kérdőívekig

Részletesebben

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév dr. Péter Lilla adjunktus

Részletesebben

Elastic Survey The Creation of the Elastic Survey Editor HURO/1001/141/2.2.4 Megvalósíthatósági tanulmány (üzleti terv és marketing stratégia)

Elastic Survey The Creation of the Elastic Survey Editor HURO/1001/141/2.2.4 Megvalósíthatósági tanulmány (üzleti terv és marketing stratégia) Elastic Survey The Creation of the Elastic Survey Editor HURO/1001/141/2.2.4 Megvalósíthatósági tanulmány (üzleti terv és marketing stratégia) Készítette: BERÉP Consult Kft. 2012. szeptember 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pszichometria fogalmak I-VIII. Fejezet I. Fejezet

Pszichometria fogalmak I-VIII. Fejezet I. Fejezet I. Fejezet 1. a tesztelés korai formái Platón, Arisztotelész: Az individuális különbségeket fontosnak tartották. Hippokratész, Galénosz, személyiségtípusok: kolerikus, melankolikus, szangvinikus, flegmatikus

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged.

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. 1 AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOT BEMUTATÓ SZAKDOLGOZAT TARTALOM Bevezetés...5 1. A szakdolgozat

Részletesebben

Az iskolai bántalmazás megjelenése az 5-8. évfolyamos diákok körében: jelenségek és magyarázatok a normál és alternatív tantervű iskolákban

Az iskolai bántalmazás megjelenése az 5-8. évfolyamos diákok körében: jelenségek és magyarázatok a normál és alternatív tantervű iskolákban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Az iskolai bántalmazás megjelenése az 5-8. évfolyamos diákok körében: jelenségek

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alumni Kiadó Kft. SZOLNOK 2011. Közreadja a Szolnoki Főiskola Összeállította Fülöp Tamás főiskolai docens Konzulens és lektor Kóródi Márta oktatási és tudományos

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Sinka Ágnes

SZAKDOLGOZAT. Sinka Ágnes SZAKDOLGOZAT Sinka Ágnes Budapest 2012 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Személyügyi kiválasztás egy lehetséges modellje Belső

Részletesebben