Beszámoló Pályázati azonosító: A pályázat címe: A pályázat megvalósítója: A pályázat megvalósításának időpontja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Pályázati azonosító: A pályázat címe: A pályázat megvalósítója: A pályázat megvalósításának időpontja:"

Átírás

1 Beszámoló Pályázati azonosító: 3504/01399 A pályázat címe: Szabadtéri muzeológiai továbbképzés I. A pályázat megvalósítója: Szabadtéri Néprajzi Múzeum A pályázat megvalósításának időpontja: október 6-7. illetve október A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (továbbiakban: Skanzen), mint Magyarország egyetlen országos gyűjtőterülettel rendelkező szabadtéri közgyűjteménye, megalakulásától kiemelt feladatának és küldetésének tekinti a hazai skanzenek összefogását. Az hálózati együttműködések egyik sarkalatos pontjának véli a szakmai trenírozást, amit a 21. századi átalakult látogatói igények miatt minden múzeumnak szem előtt kell tartania. A hazai szabadtéri intézmények legutoljára 2012-ben találkoztak, amely során csak beszámolókra volt lehetőség. Ezt a kötött, de mégis kötetlen beszélgetésekkel megtűzdelt alkalmakat kívánta a Skanzen szakmailag jóval megalapozottabb mederbe terelni. Céljait, egy a skanzenológia és annak társtudományaira kommunikáció, pedagógia, marketing, építészet, muzeológia felfűzött továbbképzésben vélte megvalósíthatónak. A tematika összeállítását is ez irányba képzelte el. A 2 helyszínre és 9 tematikai egységre szétbontott programban, az alábbi témák kerültek interpretálásra: épületgondozás, karbantartás, restaurálás, gyűjteménygyarapítás és tudományos kutatás, múzeumpedagógia, rendezvényszervezés, önkéntesség kérdése, kommunikáció, PR, marketing. A 2012-ben a hazai múzeumi szférát ért kormányzati szinten kezdeményezett gyökeres átalakítás miatt pedig célszerűnek véltük, ha a tapasztalatok, az irányok, stratégiák, a változással bekövetkezett szervezeti átalakulások tapasztalatait is megbeszéljük. Ennek érdekében, minden szabadtéri múzeum vezetőjét felkértük saját gyakorlatának a bemutatására. Az elmúlt évek találkozóinak tematikai felépítését valamint a pályázatból megvalósult továbbképzés céljait is figyelembe véve, a tréning első napján az elmúlt 2 év tevékenységeinek a bemutatására is sor került. A Szabadtéri muzeológiai továbbképzés I. elsődleges célja, a teljes skanzenes szakma számára olyan kompetenciák, gyakorlatok megtanítása, átadása volt, amelyek saját múzeumra adaptálása nélkülözhetetlen a múzeumok elé fektetett 21. századi társadalmi, gazdasági elvárások teljesítéséhez. Hiszen napjainkban a múzeumoknak már nem elzárt tudományos központokként, rezervátumokként kell működjenek, hanem a társadalom szerves hálózatában, tanítva szórakoztató, kulturális központokként. Programjaival, tevékenységeivel, kiállításával válaszlehetőséget kell adjanak bizonyos aktuális társadalmi, gazdasági problémákra. A tanító múzeumok minden megnyilatkozásában, a társadalom eltérő rétegeiből érkező, különböző ismeretekkel rendelkező személyek számára kell ismeretterjesztő, az aktív pihenést szolgáló programokat, tárlatokat megvalósítaniuk. Az építkezés, átalakulás nem képzelhető el anélkül, hogy az alapmódszertant ne ismerné meg mindenki. Ezért szántunk több részt is az skanzenológia irányelveinek felvázolására. Másodlagos célként, a korábbi találkozók tapasztalatait felhasználva, arra a kérdésre kívántuk megkeresni a választ, miért nem valósult még meg hálózati, konzorciumi együttműködés a hazai szabadtéri múzeumok között. Mindezek tekintetében az előadásokat 3 részre osztottuk. Elsőként a beszámolókra, a változást követő tapasztalatok, stratégiák interpretálására került sor. Ezt a szintet követték a módszertani előadások, amik a már említett modern muzeológiai elveket vetítették előre, több esetben nemzetközi példák felvetésével. A harmadik szintet a Mi így csináljuk! rész képviselte, amelyben minden területről, minden egyes intézmény felvázolhatta saját célkitűzéseit, adaptálási lehetőségeit, mintaprojektjeit. Végezetül minden szekciót moderált vita zárt le. Az előadó személyek döntően a Skanzen munkatársi gárdájából kerültek ki, elsősorban azon személyek köréből, akik új irányok

2 bevezetését indították el, vagy külföldi tapasztalataik révén másfajta rálátással rendelkeznek a hazai szabadtéri múzeumok világára. A moderált vitákat is beleértve, a 4 szintű előadás struktúrában elsőként a beszámolókra nyílt lehetőség. Másodsorban a közgyűjtemények igazgatói előtt adódott az alkalom, hogy prezentálják saját jelenlegi illetve jövőbeli stratégiáikat az innováció érdekében. Harmadikként kerültek sorra az új módszertani beszámolók, majd végül de nem utolsó sorban tárták az előadók a hallgatóság elé a saját tapasztalataikat, felvetéseiket. Minden esetben olyan kollégák kaptak előadás tartására alkalmat, akik szakterületüket illetően kiemelkedő felkészültséggel, tájékozottsággal és szakértelemmel rendelkeznek. A október 6-7-én Szentendrén került sor a A változás szele! Beszámolók a magyarországi skanzenek működéséről a múzeumi rendszer átalakítását követően. című szekcióra. A program jelentőségét mutatja, hogy a két napos szakmai fórumon részt vett dr. Cseri Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkára is. Az egyes stratégiai kérdések felvezetése úgy gondolom kiemelkedő jelentőségű volt. Mindenképp azért, mert elgondolás nélkül nincs megvalósítást. Mivel egy szabadtéri múzeumot soha nem lehet befejezni, ezért nagy érdeklődés fogadta az eltérő aspektusokat. Minden részt vevő számára teljességgel elfogadható tény, hogy szükség van a megújulásra. De a profilok bővítések, a bemutatás, az ismeretátadás terén elindítandó korszerűsítések irányai nem elhanyagolható kérdések. Szakmailag egyértelmű eredményként kell említenem azt, hogy mindenki elindult a saját intézményük társadalmasítása felé. Belátták, hogy a közösségek bekapcsolása, a határon átnyúló programok nélkül nem indíthatnak el sikeres fejlesztéseket, vagy valósíthatnak meg nagy közönséget megmozgató programokat. De összességében megjegyezhető, az ülés legfontosabb tanulsága, hogy az elmúlt évekkel ellentétben előremutató viták bontakoztak ki a hozzászólások alkalmával. A második napon nyílt lehetőség a stratégiákat érintő valamint az épület gondozás, karbantartás, restaurálás témák feldolgozására. Azt hiszem a hallgatóság minden tagját pozitív meglepetésként érte a közgyűjteményi intézmények hihetetlen simulékonysága, helyzetértékelése valamint a vezetőség válság menedzsmentet érintő tevékenységei az átalakulásokat illetően. Az építmények telepítésének alapelveit Román Árpád mutatta be, Buzás Miklós pedig az objektumok a közönségfogadás, hasznosítás és a hitelesség építészeti problematikák kettősségét vázolta fel prezentációjában. A restaurátor és a karbantartást végző személyzet munkájának összemosódása, a feladatok megosztása, irányítása több európai skanzen működésének kiemelt problematikája. A műtárgyként kezelt építmények állagmegóvása restaurátori munkát igényelne, viszont felkészültségük nem elegendő a statikai, építészeti, vagy az ács, kőműves munkák tekintetében. Kié a felelősség? A megoldás az együttműködésben keresendő? Vetette fel a kérdést, Hugyecsek Balázs és Szabó Balázs kiemelkedő színvonalú előadásukban, amiben számos kiváló példát hoztak a két szakterület kooperációjáról. A október között megrendezett alkalom szennai helyszíne mellett több érv is szólt. Egyrészről az elmúlt időszakban a találkozók helyszínei közül a szennai mindig kimaradt, másrészről december 30. óta a Skanzen tagintézményeként működik, aminek eredményeképpen számos változás történt az intézményben. Az első napon a tudományos stratégiák és a gyűjteménygyarapítást került terítékre. Sári Zsolt gondolatainak köszönhetően, a néprajz alkalmazott tudományként történő hasznosításának elméleti, gyakorlati kérdéseinek felvetésével kívántuk elindítani a tudományterületünk újrapozicionálását a szakmai plénum előtt. Ezt követően Nagyné Batári Zsuzsanna beszélt a gyűjteménygyarapítást kortárs problémáiról. A Szennai Skanzen új kiállítással jelentkezett 2014-ben, A pásztor két arca címmel. A tárlat megnyitására is ezen a napon került sor, amit Aranyos Sándor a múzeumhoz kapcsolódó tudományos stratégiájának vitára bocsátása követett. Az október 21-i napon egészen új prespektívából kívántuk megvilágítani a múzeumi oktatás lehetőségeit. Két szálra fűztük fel a témák összerakását, az előadók felkérését. Egyrészről be akartuk mutatni, hogy a felnövekvő generáció számára való ismeretátadáson túl, kik azok a csoportok akik

3 bevonhatók a múzeumi nevelésbe. A kulcsszó az élethosszan tartó nevelés volt. A másik az múzeumpedagógiai foglalkozások intézményen belüli stratégiai felépítését célozta meg. Úgy éreztük, hogy szükséges megmutatni a kollégák számára, miként kell együtt dolgoznia a muzeológusnak és a múzeumpedagógusnak, valamint hogyan történik a múzeumi pedagógiai stratégia gyakorlati megvalósítása. Az összesen 5 napos szakmai tréning legnagyobb vitát indító egysége a rendezvényszervezés illetve az önkéntesség kérdéskörei voltak. Az utolsó napon megismerhettük a múzeumi marketing alaplépéseit, majd ezt követően az online kommunikáció legkorszerűbb fortélyaiba kaptunk betekintést, majd a social media lehetőségeit vázolták fel a szakmai közönség számára. Az előzőekben bemutatott program haszna mindenképp az együttműködésben keresendő. Cseri Miklós államtitkár helyettes közös gondolkodásra indító előadásában felvetette a már évtizedek óta húzódó probléma megoldását, vagyis a magyarországi szabadtéri néprajzi múzeumok hálózati, érdekérvényesítő kooperációját. A megoldás felvetése a közös pályázatokban lelhetők fel. Hiszen az intézmények fennállása óta egyetlen eseményt leszámítva még nem szólaltak meg közösen a skanzenek. Felvetésének folyamányaként, közös gondolkodás indult el az múzeumok között. Aranyos Sándor vezetésével előterjesztett a Szabadtéri Néprajzi Múzeum néhány mintaprojektet, aki arra kérte az egyes intézmények képviselőit, hogy indítsanak el egymás között is egy brain storming -t, majd ezt követően beszéljük át a tapasztalatokat. Az indítványnak köszönhetően, december 9- én a múzeumok képviselői újra találkoznak Szentendrén és közösen dolgoznak ki néhány mintaprojektet. A programok kulcsszavait a fenntartható fejlődés, a LLL, az múzeumi oktatás, a halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi réteg valamint az ökologikus gondolkodás mentén indították el. Az ópusztaszeri szabadtéri múzeum megalakulásától küzd azzal a tudományos problematikával, hogy gyűjteményileg a szegedi múzeumhoz tartoznak, valamint a politikai vezetés az évek során kultuszhellyé változtatta a gyűjteményt. Az új szakmai vezetés szeretné ezt a kettősséget felszámolni, korszerű tudományos, oktatási elvek mentén elindítva felépíteni a múzeum céljai, feladatait. A szennai alkalom több vitájában ezen múzeum stratégiai célkitűzéseinek megvalósíthatósága került górcső alá. Természetesen a fórum során a szakma képviselői gyakorlati tanácsaikkal látták el az ópusztaszeri csapatot, hiszen az intézmények együttes célja 3 szóban foglalható össze: hitelesség, oktatás, élményszerzés. Az önkéntesség kérdésköre vetette fel a legtöbb aggodalmat a társaságban. A közösségi szolgálat merev szabályrendszere több esetben a tevékenység mögötti kihátráláshoz vezetett. Legfőképpen a megvalósítás körülményességére tértek ki illetve az közérdekű munkát vállaló személyek óráinak beosztására, az igazolások, feladatok kiadására. A belső kollégák önkéntességgel szembeni ellenérzései sem segítették a program támogatottságát. A Skanzen évek során jól bejáratott stratégiája viszont a zalaegerszegi, a nyíregyháza-sóstói és a szombathelyi múzeumokat is meggyőzte a program hasznáról, a lebonyolítás útjáról. Meléklet: 1 db, a továbbképzés teljes programja. Szentendre, december 5. Aranyos Sándor tagintézmény-vezető, muzeológus Szabadtéri Néprajzi Múzeum

4 Melléklet: Szabadtéri muzeológiai továbbképzés I. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Időpont: október október 6. (hétfő) 11:00-12:50 Érkezés és a szállások elfoglalása 12:50-13:00 Köszöntő: dr. Bereczki Ibolya A változás szele! Beszámolók a magyarországi skanzenek működéséről a múzeumi rendszer átalakítását követően. Moderátor: Bereczki Ibolya 13:00-13:30 Vasi Skanzen, Horváth Sándor 13:30-14:00 Sóstói Múzeumfalu, Páll István 14:00-14:30 Göcseji Falumúzeum, Varju András 14:30-14:40 Hozzászólások 14:40-15:00 Kávészünet 15:00-15:30 Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Kiss Róbert Károly 15:30-16:00 Szennai Skanzen, Aranyos Sándor 16:00-16:30 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Bereczki Ibolya 16:30-17:00 Lezárás: Cseri Miklós, EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkár 17:00-18:00 Kötetlen beszélgetés 18:00 Vacsora október 7. (kedd) Stratégiák és elvek a skanzenek 21. századi megújulásához. Forrásteremtés működtetés Moderátor: Sári Zsolt 8:45-9:00 Érkezés 9:00-9:15 Páll István 9:15-9:30 Kertész Péter 9:30-9:45 Bereczki Ibolya 9:45-10:00 Csapláros Andrea 10:00-10:15 Kaján Imre 10:15-10:30 Kávészünet Épületgondozás, karbantartás, restaurálás 10:30-11:15 Román Árpád: Alapelvek: áttelepítés és karbantartás 11:15-12:00 Buzás Miklós: Az épületek hasznosítása és a látogatóközönség kiszolgálása! Hol a határ? 12:00-13:30 Ebéd a Mádi borozóban

5 13:40-14:25 Hugyecsek Balázs - Szabó Balázs: Kéz a kézben! A restaurátorok és az épületek karbantartása 14:25-15:10 Szendrődiné Gombás Ágnes: A legfontosabb elvárások a szabadtéri kiállításokban, a műtárgyak állagmegóvása érdekében 15:10-15:25 Kávészünet 15:25-15:45 Így csináljuk mi! Referátum: Sóstói Múzeumfalu, Nagyné Bősze Katalin 15:45-16:05 Így csináljuk mi! Referátum: Göcseji Falumúzeum, Varju András 16:05-16:35 Hozzászólások és tapasztalatok 16:35 Lezárás: Bereczki Ibolya 17:00 Hazautazás Helyszín: Szennai Skanzen Időpont: október október 20. (hétfő) Gyűjtemények, tudományos kutatás és a kiállítások helye a múzeum működésében Moderátor: Batári Zsuzsanna 12:00-12:45 Érkezés 12:45-13:00 Köszöntő: Salamon Gyula, Szenna község polgármestere és Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum megbízott főigazgatója 13:00-13:30 Sári Zsolt: A néprajz mint alkalmazott tudomány. Tartalomfejlesztés a Skanzenekben 13:30-14:00 Nagyné Batári Zsuzsanna: Gyűjteménygyarapítás a 21. században. Hol? Mit? Mikor? 14:00-14:15 Hozzászólások 14:30-16:00 A pásztor két arca című időszaki kiállítás megnyitója a Szennai Skanzenben 16:15-16:45 Aranyos Sándor: A Szennai Skanzen tudományos stratégiája a közösség fejlesztés érdekében 16:45-17:05 Így csináljuk mi! Referátum: Vasi Skanzen, Horváth Sándor 17:05-17:25 Így csináljuk mi! Referátum: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Tóth Antal 17:30-18:00 Hozzászólások és tapasztalatok 18:15 Vacsora az Ágnes Vendégházban október 21. (kedd) Múzeumpedagógia - rendezvényszervezés - önkéntesség Moderátor: Bereczki Ibolya - Káldy Mária 9:00-9:30 Érkezés 9:30-10:00 Káldy Mária: Élethosszan tartó tanulás, kompetenciafejlesztés, múzeumok

6 10:00-10:30 Molnár József: Muzeológus és múzeumepdagógus kéz a kézben! Új kiállítások és hasznosítási lehetőségeik 10:30-10:45 Hozzászólások 10:45-11:00 Kávészünet 11:45-11:15 Pató Mária: Stratégia - forgatókönyv - megvalósítás 11:15-11:45 Stepán Kata: A Szennai Skanzen múzeumpedagógiai programjának megújítása 11:45-12:00 Hozzászólások 12:15-13:45 Ebéd az Ágnes Vendégházban 14:00-14:30 Kovács Zsuzsa: Rendezvények, fesztiválok, programok 14:30-15:00 Róna Ágnes: Önkéntesség a Skanzenekben 15:00-15:15 Hozzászólások 15:15-15:30 Kávészünet 15:30-15:50 Így csináljuk mi! Referátum: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Kardos Tamás 15:50-16:10 Így csináljuk mi! Referátum: Szennai Skanzen, Kovács-Hegedűs Lászlóné 16:10-16:30 Így csináljuk mi! Referátum: Sóstói Múzeumfalu, Nagyné Bősze Katalin 16:30-17:00 Hozzászólások és tapasztalatok 17:30 Vacsora az Ágnes Vendégházban október 22. (szerda) Kommunikáció - PR - Marketing Moderátor: Berényi Marianna 9:00-9:15 Érkezés 9:15-9:45 Horváth Anita: Értékesítési lehetőségek a Skanzenekben és marketingakciók 9:45-10:00 Gyenizse Anikó: Online élet a múzeumok számára. Hogyan tudunk virtuális(an) közönséget toborozni? 10:00-10:15 Hozzászólások 10:30-10:45 Kávészünet 10:45-11:15 Berényi Marianna: A web 2-es alkalmazások és a Skanzenek 11:15-11:35 Így csináljuk mi! Referátum: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Ferencziné Kovács Éva 11:35-11:55 Így csináljuk mi! Referátum: Vasi Skanzen, Czenki Zsuzsanna 11:55-12:25 Hozzászólások és tapasztalatok 12:25-12:55 Összefoglalás, lezárás: Sári Zsolt 13:00 Hazautazás

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

2015. május 13-án, Pécsett megrendezésre kerülő IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia programja

2015. május 13-án, Pécsett megrendezésre kerülő IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia programja 1 A PTE FEEK és a Pulszky Társaság szervezésében 2015. május 13-án, Pécsett megrendezésre kerülő IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia programja 9:00-10:00: Regisztráció 10:00-12:00: A konferencia

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április XI. évfolyam 1. szám 2013 Szerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Hegedűsné Majnár Márta, Kapitány Orsolya

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NÉPI KULTÚRA SZÍNREVITELE A SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN A SZENTENDREI SKANZEN PÉLDÁJA SZABÓ ZSUZSANNA

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NÉPI KULTÚRA SZÍNREVITELE A SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN A SZENTENDREI SKANZEN PÉLDÁJA SZABÓ ZSUZSANNA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NÉPI KULTÚRA SZÍNREVITELE A SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN A SZENTENDREI SKANZEN PÉLDÁJA SZABÓ ZSUZSANNA 2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SZABÓ

Részletesebben

Kritikus tömeg? Fejlesztések és szemléletváltás a magyarországi múzeumpedagógiában

Kritikus tömeg? Fejlesztések és szemléletváltás a magyarországi múzeumpedagógiában Kritikus tömeg? Fejlesztések és szemléletváltás a magyarországi múzeumpedagógiában Bárd Edit Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum bardedit@dunamuzeum.hu A 2008-2013 közötti európai uniós támogatási

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK LÉTREHOZÁSÁRA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK LÉTREHOZÁSÁRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK LÉTREHOZÁSÁRA Nagyné Batári Zsuzsanna DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar Debrecen, 2012. 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME

Részletesebben

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 1.1. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum adatai RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: SZNM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK KELTE, SZÁMA: 2008. ÁPRILIS 17. 9439/2008. SZÉKHELYE: 2000 SZENTENDRE,

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Levelező tagozat Public Relations szakirány LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Készítette:

Részletesebben

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 Eger, 2014 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÜLDETÉSE A Dobó István Vármúzeum, mint történelmi emlékhely és kultuszhely feladatának tekinti Eger és Heves

Részletesebben

Intelligens szolgáltatás A szolgáltatások intelligenciája. Sz a k m a i b e sz á m o l ó

Intelligens szolgáltatás A szolgáltatások intelligenciája. Sz a k m a i b e sz á m o l ó Intelligens szolgáltatás A szolgáltatások intelligenciája A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 46. Vándorgyűlése, Sopron, 214. július 17-19. Sz a k m a i b e sz á m o l ó A Magyar Könyvtárosok Egyesületének

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára Június 11-én a rekkenő hőség ellenére is több mint háromszáz szakember részvételével zajlott

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám

III. évfolyam, 4. szám III. évfolyam, 4. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő ÉLHETŐBB vidék eredményes év a vidékfejlesztésben SOKOLDALÚAN segítette a vidéki közösségeket

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi beszámolója 1 / 269 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi beszámolója 2 / 269 TARTALOM I. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT AZ OKK TÉZISEK ALAPJÁN. c. projekt megvalósításáról

Szakmai beszámoló a MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT AZ OKK TÉZISEK ALAPJÁN. c. projekt megvalósításáról Szakmai beszámoló a MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT AZ OKK TÉZISEK ALAPJÁN c. projekt megvalósításáról A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2012. november 22-23-án rendezte

Részletesebben

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19.

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Ha igazán a szabadság ügyét akarjuk szolgálni, akkor neveljük ennek az országnak a társadalmát a demokratikus kormányforma számára Terjesszük a kultúrát az országban, és mindenekelőtt gondozzuk és ápoljuk

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 44 01 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Évkönyv 2013 Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Évkönyv 2013 Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Évkönyv 2013 SZENT IGNÁC JEZSUITA SZAKKOLLÉGIUM Alapítás éve 1990 1085

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett:

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett: Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában

Részletesebben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003

DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003 DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2003. november 28-án megtartott konferencia anyaga A konferenciát szervezte a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület

Részletesebben

Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója

Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2009. 3. füzet Jósvafő, 2009. szeptember VII. évfolyam 3. szám 2009. Felelős szerkesztő: Szablyár Péter Felelős kiadó: Hadobás Pál

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL Kitüntetések 2014. Március 15-e alkalmából Beszámoló az ICOMOS XXIV. éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január 2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482 Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január Az Eszterházy Károly Főiskola 2010. január 12-én 10.00 órakor tartotta az újév első sajtótájékoztatóját

Részletesebben