Véleménytétel 1 AJ 1 AJ 1 AJ 1 AJ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Véleménytétel 1 AJ 1 AJ 1 AJ 1 AJ"

Átírás

1 Véleményező (név, szervezet) Véleménytétel időpontja módja 1 ejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve február 24 ejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve ejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve ejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Magyar Vízkútfúrók Egyesülete (MVE) Magyar Vízkútfúrók Egyesülete (MVE) február 24 február 24 február 24 február 24 február 24 1 AJ ejér Megyei Önkormányzat február 26 1 AJ ejér Megyei Önkormányzat február 26 1 AJ ejér Megyei Önkormányzat február 26 1 AJ

2 ejér Megyei Önkormányzat február 26 1 AJ ejér Megyei Önkormányzat ejér Megyei Önkormányzat ejér Megyei Önkormányzat KDT VIZIG Szekszárdi Szakaszmérnökség KDT VIZIG Szekszárdi Szakaszmérnökség KDT VIZIG Szekszárdi Szakaszmérnökség KDT VIZIG Szekszárdi Szakaszmérnökség KDT VIZIG Szekszárdi Szakaszmérnökség Kővári László Nak Tolna megye Gaál ZoltánnéTolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

3 Gaál ZoltánnéTolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Gaál ZoltánnéTolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Gaál ZoltánnéTolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Naszvadi Balázs Tolna Megyei Önkormányzat Naszvadi Balázs Tolna Megyei Önkormányzat Havasiné Tátrai Éva ejér Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi

4 Vélemény Hangsúlyozottan fontosanak tartjuk a Velencei tó körüli helytelen csapadékvíz elvezetés okán a záporok idején a tóba bemosódó szennyezések megakadályozásra szolgáló intézkedésék kidolgozását, megvalósítását A keletkező szennyvizek elvezetés és tisztítása elsődleges prioritású a lakosság életminőségébnek javítása, a közegészségügyi szempontok érvényesítése és a környezet védelme érdekében így a vízgyűjtő területen a szennyvízcsatorna hálózat bővítését, a hálózatra történő bekötések elősegítését szükség szerint a szennyvíztisztítók rekonstrukcióját is rendkívül indokoltnak tartjuk. Megfontolásra javasoljuk a vízgyűjtő területen intenzív művelésű mezőgazdasági területen a növénytermesztés során felhasználható agrokémiai szerek kontorllásáát, szükség szerinti korlátozosást valamint az állatartó telepek trágyatároláásnak kezelésének és elhelyezésének szigórú ellenőrzését. A talajvizet érintő szénhidrogén szennyezés okán a kármentesítést mielőbbi megkezdését is szükségesnek tartjuk. Törvényi szabályozás kellene kialakítani hogy a kútfúrók csak hatósági engedéllyel végezhessék a tehékenységüket, és róluk a hatóság nyilvántartást vezessen. A kutak tekintetében a műszeres vizsgálatokra vonatkozó szakértői jogosultság jogszabályi meghatározásával és a műszaki ellenőri tevékenység megerősítésével segítse elő a rossz kutak számaának csökkenését. A Tolna Megyei Önkormányzat kezdeményezésére, a Somogy Megyei és ejér Megyei Önkormányzat megkeresésével, a Sió vízgazdálkodási, turisztikai, víztározási hasznosításának korábbi javaslatai ismét a tervezés érdeklődésének középpontjába került. A régóta napirenden lévő javaslat több szakaszból áll, mivel a Kapos torkolatától a Dunáig, továbbá Siófok város térségében a Sió és környezetének állapotát más jellemzi, mint a ejér megyei szakaszt. Természetesen a Séd-Gaja-Nádor-Kapos-Sió egységes rendszert képez. Egyetértünk a Séd-Sárvíz-Malomcsatorna, a Kapos-Sió vízrendszer revitalizációjának megvalósításával, továbbfejlesztésével. Ennek részeként fontos a ehérvárcsurgó II. tározó tervezett bővítése. Hosszabb távon ismételten felvetődik a Sárréti Tájvédelmi Körzet területén a környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, turisztikai lehetőségek az érintett települések bevonásával történő továbbgondolása. E vízgazdálkodási területen található ejér megye egyik jelentős, öntözés bővítésére, kiterjesztésére alkalmas mezőföldi öntözőfürt. ontosnak tartjuk, hogy a Dunántúli-középhegységi karsztvíz - különösen ahol lakott területet veszélyeztet - vízrendezési, vízkárelhárítási, környezetvédelmi megoldási javaslatai a KEHOP pályázati keretei között hosszú távú megoldást nyerjenek. ontosnak tartjuk a vízrendszer mentén levő vizes élőhelyek állapotának megóvását, hosszú távú védelmét, ennek érdekében a különböző célú területhasználatok során a természetvédelmi szempontok figyelembe vételét. Kiemelt feladat a jelentős szennyezőanyag-terhelések (pl. nem megfelelően tisztított szennyvizek, műtrágya, növényvédőszer-bemosódások stb.) megszüntetése, megelőzése a szükséges technológiai fejlesztésekkel, környezetbarát ipari és mezőgazdasági termelési módok alkalmazásával. A belvízzel időszakosan, tartósan elöntött jelentős kiterjedésű területeknél célszerű megvizsgálni ezen területek kiváltásának lehetőségét (a jelenlegi hasznosítási mód áttelepítését a célhasználatra alkalmasabb területre) és lehetővé tenni a hidrológiai, hidrogeológiai adottságoknak leginkább megfelelő hasznosítását (pl. vizes élőhelyként, csapadékvíz-, belvíz-tározóként). Jelentős vízgazdálkodási kérdésnek tartjuk a Velencei-tó vízgyűjtő területén a bel- és külterületi bel- és csapadékvíz jelentős költségigényű rendezését. Ezzel egy időben hosszú távú megoldást kell találnunk a Velencei-tó vízszintszabályozására (pátkai, zámolyi tározó, Dinnyés-Kajtori csatorna), a partfalvédelemre és a Velencei-tó periodikus mederkotrására. Támogatjuk, hogy teljes körű legyen a vízgyűjtőterületen a szennyvíz gyűjtése, tisztítása. Tudományos igényű monitorozást kíván a többszázezer köbméter éves termálvíz tóba juttatása következményeinek megállapítása. Egyetértünk a termálkarszt egységes hidraulikai rendszerként való kezelésével, a monitoring rendszer kiépítésével. ontosnak tartjuk a tó és környezete értékes, egyedi élővilágának, ökoszisztémájának hosszú távú védelmét, ennek érdekében a tó és környezete turisztikai, sport és egyéb célú hasznosítása és a

5 ontosnak tartjuk a Szent László-patak Bicske térségi időszakos többletvízből eredő károk megelőzését, a tározókapacitás bővítését. A Váli-víz mentén a bel- és külterületi vízrendezését különösen Vál, Kajászó és Baracska térségében. A dunai kavicsterasz parti szűrésű érzékeny vízbázisa (az Ercsi parti szűrésű vízbázis, az adonyi tartalék vízbázis, a dunaújvárosi Szalki-szigeti) ejér és Pest megye számára kiemelt jelentőségű értéket képez. Az árvízi kockázat csökkentésére megtett intézkedések a Duna projekt eredményeként jelentős változást eredményeztek. Kisapostag térségében indokolt ennek a programnak a folytatása. Dunaújvárosban a középés hosszú távú tervekben a Duna medrét és környezetét jelentős mértékben érintő beruházásokat tervezünk: a multimodális csomópont, benne a teherforgalmi kikötő; ill. a személyforgalmi kikötő, amelyet alkalmassá kell tenni a nagyobb méretű turistahajók kikötésére és a környék értékeinek megtekintésére. A dunaújvárosi, kulcsi, rácalmási, ercsi partfalroskadás elleni védekezés komplex, integrált tervezést, településrendezést és vízrendezést igényel. Mindennek alapja a Duna mederfenék-állapot, a fősodor vonal és a becsatlakozó vízfolyások állapotának rendezése. Jelentős ökológiai értéket képviselnek a Duna és holtágai mentén levő vizes élőhelyek, szigetek, árterületek, ezért kiemelt figyelmet érdemel állapotuk, kiterjedésük, biodivezitásuk hosszú távú megóvása, javítása, gyarapítása, az ökológiai vízigényük biztosítása. Duna mederfenék süllyedésre változásra hívja fel a figyelmet mert ez sok következménnyel jár nem csak a Kisalföld térségében hanem ejér megyében is. Ha igaz az a feltételezés hogy 2 m süllyed a mederfenék kihatással van a hajózhatóságra. Az ivóvíz szabványos megfelelésének a kérdése különös tekintettel az ammónia és arzén mentesítésre de vannak olyan területek ahol a mangán és vas értékhatárt meghaladó mértékű szennyezésekkel is számolni kell. A megyében még legalább település érintett hogy ennek a feltételnek meg tudjunk felelni nem csak ideiglenesen de hosszú távon is lakó egység alatti települések szennyvíz kérdése is problémát jelent. A megyei szerkezeti tervezés szabályozásban és a helyi HÉSZ -ben el kell különíteni azokat a településeket ahol a regionális szennyvíz tisztító rendeszerekhez való csatlakozás megoldható ugyanakkor ez ettől távolabb eső főleg az 1000 lakos alatti települések esetében a helyi szabályozásra kell visszatérni. A Duna medrének süllyedését ami Tolna megyét a Paksi Atomerőmű jelenléte miatt erőteljesen érinti. Kiemelt fontossággal kell ezt a problémát kezelni. Az anyag érintőlegesen említi a Paksi Atomerőművet de ma már ismert a Paks II bővítésére vonatkozó elképzelések és ez még hangsúlyosabbá teszi ezt a problémát a meder mélyülést. Ha a Duna mederszabályozásával a valamikor megtervezett Kajszi vízlépcső megépülne akkor Ebben esetlegesen a térségben Paks kicsit II több bővítésénél hangsúlyt sem kellene kellene fektetni a hidegvíz vízgazdálkodási csatorna meder szempontból mélyítését a Tolna beütemezni. megyei Dunai holtágakkal kapcsolatosan. Örömteli dolog az, hogy megnövekedtek a mezőgazdasági célú vízhasználatok, amelyek egy része a holtágakból történő vízkivételre hagyatkozik. Viszont úgy érzékeljük, hogy azzal nem foglalkozik senki hogy, a holtágakban rendelkezésre álló vízkészletekből kielégíthetőek e azok a vízkivételi igények amelyek az öntözésekhez jelentkeznének. Sió és a Nádor csatorna mentén lévő öblözetben a balatoni vízeresztés során a megemelkedett Sió vízszint ugyanúgy problémát okoz mint a Kapos belvízöblözetben és a Szekszárd Bátai belvízöblözetben. A tározási kérdésnél az elhangzott hogy a depónia magasítások nem jelentenek végleges megoldást. A Kapos árhullámának levezetése során évekkel ezelőtt már felmerült annak a kérdése Sióagárd alatt célszerű lenne egy tározót építeni Tolna megyében is mert a Baranyaiak már megépítették az árhullámok levezetésére és ami esetlegesen más célú felhasználást is lehetővé tenne. A termálvizek felszíni vizekbe történő bevezetése külön jogszabályi szabályozást igényelne. A sárközi polgármestereknek kiemelt problémája a belvíz kérdés. A sárköz vízelvezetésen fejlesztését elfogadta a megyei területfejlesztésként a megyei önkormányzat. A szennyvízzel kapcsolatban amikor azt határozzuk meg, hogy minél több helyen veszesük el legyen csatornázás és szennyvíztisztítás ez nyilván ellent mond ha az élővizek szennyvíz eredetű szennyezését vizsgáljuk.

6 A termál vizekkel kapcsolatban amit hiányoltam, hogy Pakson elkészült tavaly a Balneo terápia egy új termálvizes kút ami azóta gyógyvízzél lett nyilvánítva, Bonyhárdon elkészült egy új élménystrand ami szintén egy termálkúttal üzemel. Ezek a létesímények nem szepelnek a felsorolásban. A felszíni élővizekkel kapcsolatban amit hiányoltam az az hogy a felszíni vízhasználatoknál van fürdővízhasználat. Ami most már országosan külön nyilvántartással rendelkezik az országos tisztiorvos hivatalnál és a megyei intézeteknél erre van egy adatbázis a vízminőségekre fürdővízminőség szempontjából novemberben történő a leendő erőmű területen (Paks II.) történt bejáráson a vízügyi tervezők azt mondták, hogy kis vízállásnál nem elkerülhetetlen a ráhatás az ivóvíz kitermelésre. Ezt a hatást is vizsgálni kellene. A Sió és a Kapos vonatkozásában ugyan általános de nagyon fontos észrevételem szennyező források tekintetében én nem érzem hogy kellő súllyal jelenne meg a mezőgazdasági szennyezés ugyanakkor ma már egy meghatározó szennyező forrásról beszélünk. A szekszárdi élményfürdőt sem látom a felsorolásban és ezt is érdemes lenne beemelni az anyagba. Az utóbbi években éppen hogy csökkent a mezőgazdasági eredetű szennyezés a nitrát rendelet bevezetésével 27 és 59 rendelet bevezetésével a mezőgazdasági termelő a felszín alatti vizek védelemében számos feladatot kell hogy végezzenek és betartanak és minden évben erről a nitrát jelentés formájában számot is adnak. A nagyüzemi állattartó telepek most már csak környezeti hatásvizsgálattal létesülhetnek rendszeres vizsgálatokat végzünk a hígtrágya elhelyező területeken a szerves trágya felhasználás le lett csökkentve a nitrát érzékeny

7 Válaszadó 2 (név, szervezet) Válaszad ás módja 3

8

9

10 Válasz A válasz Elfogadása 4

11 A Duna süllyedést nyilván vizsgálni kell ez országos vízgyűjtő gazdálkodási tervben szereplő probléma. Onnan ez az alegységi vízgazdálkodási tervekben szerepelni kell. B Az ivóvíz minőségi kérdés csak részben tárgya a vgt tervezésnek a vgt a vizek jó állapotának elérését szolgálja A szennyvíztisztítás is örök téma. A Paksi Atomerőmű ügye azért lángolt fel mert most adta be az elvi vízjogi engedélykérelmét az MVM és most szembesülünk azzal hogy milyen problémák lehetnek természetesen ezt a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsnak ezt kiemelt problémaként kell hoznia a Paks II.-őt. B Nagyon fontos kérdés az öntözővíz kérdése és a természetes vízkészletek kihasználhatósága. Egyetértünk B A termál vizek visszavezetése is országos dolog és ezzel országos szinten kell foglalkozni.

12 Köszönjük a tájékoztatást az adatbázissal kapcsolatban biztosan hasznát fogjuk venni. A Paksi Atomerőmű ügye azért lángolt fel mert most adta be az elvi vízjogi engedélykérelmét az MVM és most szembesülünk azzal hogy milyen problémák lehetnek természetesen ezt a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsnak ezt kiemelt problémaként kell hoznia a Paks II.-őt. B

13 A válasz Helye 5

14 O,R,A R A

15 A R

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-9 Hevesi-sík TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. A tervezési alegység leírása A tervezési alegységet nyugatról a Zagyva, délről

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 3501 Miskolc, Pf.: 3. (46) 516-610 (46) 516-611 emvizig@emvizig.hu www.emvizig.hu Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/182-7/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6 Tel: (22) 514-000 Fax: (22) 315-275 E-mail: vgt2@kdtvizig.hu Web: www.kdtvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK a területén Székesfehérvár,

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6 Tel: (22) 315-370 Fax: (22) 315-275 E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu Web: www.kdtvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK a területén

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. Budapest 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. Budapest 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv Budapest 2015. július 30. 1 Tartalom 1 A KJT háttere... 4 1.1 A KJT célja... 5 1.2 A KJT készítői... 5 1.3 A KJT ágazati és területi hatásköre... 5 2 A tervezési kontextus... 6 2.1 Módszertan...

Részletesebben

ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.)

ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.) ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.) AZ EURÓPAI UNIÓ VÍZ KERETIRÁNYELVÉNEK HAZAI MEGVALÓSÍTÁSA REFLEX KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok)

A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok) A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok) Készítette: Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Dr. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Dr. Podmaniczky

Részletesebben

Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor

Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály A

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A 3-3 FEKETE-VÍZ. Alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A 3-3 FEKETE-VÍZ. Alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A 3-3 FEKETE-VÍZ Alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli KÖVIZIG készítette:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1.4

Részletesebben

BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT KÉSZÍTTETTE: BÁNK TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 2009. 1 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-1-2 Rábca és Fertő-tó

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-1-2 Rábca és Fertő-tó JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-1-2 Rábca és Fertő-tó Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) Dénesné Érseki Gabriella (ÉDUKÖVIZIG) Gálné Chrenkó Nóra (ÉDUKÖVIZIG) Gombás Károly (ÉDUKÖVIZIG)

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6 Tel: (22) 315-370 Fax: (22) 315-275 E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu Web: www.kdtvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 4-2.

Részletesebben

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

Víz- stratégia-, gazdálkodás-, szolgáltatás-,

Víz- stratégia-, gazdálkodás-, szolgáltatás-, Beszédes József: Sem házad udvarából, sem községedből, úgy vármegyédből, egy csepp vizet ki ne engedj! Víz- stratégia-, gazdálkodás-, szolgáltatás-, Kolossváry Gábor főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda VESZPRÉM MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM Dr. Csáki Ferenc irodavezető Szabó László vezető szakértő témafelelős Budapest 2000. december

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

Somogy Megyei Önkormányzat Lasztovicza Jenő elnök. Veszprém Megyeház tér 1. 8200. Tisztelt Elnök Úr!

Somogy Megyei Önkormányzat Lasztovicza Jenő elnök. Veszprém Megyeház tér 1. 8200. Tisztelt Elnök Úr! Szám: 15-336/2013. Tárgy: Veszprém megye területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró-értékelő munkarész véleményezése Ügyintéző: Igari Antal Hiv.sz.: 07/227-42/2012 Somogy Megyei Önkormányzat Lasztovicza

Részletesebben

VGT társadalmi vitafórum. Emlékeztető

VGT társadalmi vitafórum. Emlékeztető VGT társadalmi vitafórum Emlékeztető Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a Hevesi-sík alegységen Dátum: 2009.07.20. Helyszín: Városi Művelődési Központ 3360 Heves Erkel Ferenc

Részletesebben