Globális és lokális skálák: Ökológiai változások a Balaton természettörténetében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Globális és lokális skálák: Ökológiai változások a Balaton természettörténetében"

Átírás

1 Globális és lokális skálák: Ökológiai változások a Balaton természettörténetében Padisák Judit Csopak

2 Globális és lokális Globális változások a földi környezetben Hol keletkezik az ok és hol jelentkezik a hatás? Mi a globális és a lokális jelentése tavak esetén? 1900-as évek eleje: a tó mikrokozmosz as évek közepe-vége: a tavi változások nem értelmezhetık a vízgyőjtırıl érkezı hatások elemzése nélkül. Legjobb példa: a Balaton eutrofizálódása, melynek egyértelmő oka a befolyókon át érkezı megnövekedett foszforterhelés Tó esetében célszerő lokális változásoknak tekinteni mindazon jelenségeket, melynek oka magában a víztérben vagy a vízgyőjtın lelhetı fel, globálisnak pedig azokat, melyek a vízgyőjtın kívüli eredetőek. Paloznak

3 Siócsatorna Kontinentális, szemiasztatikus tó Aszimmetrikus nincs természetes kifolyó, emiatt bármilyen nagy is a vízgyőjtı (~10x tóterület), a vízszint az aktuális klimatológiai és meteorológiai viszonyok függvényében erısen ingadozik vízi eredető migránsoktól relatíve védett a külsı terhelés jó részét a Kesztelyi-öböl kapja a vízgyőtın bekövetkezı változások itt jelentkeznek elsısorban

4 1700-as évek vége: Krieger Sámuel elkészíti a Balaton teljes lecsapolásának tervét 1825-ös országgyőlés határozott a vízszint szabályozásáról - a zalai birtokosok a teljes lecsapolást támogatták - a futóhomoktól félvén ezt ellenezték a veszprémi birtokosok - tiltakoztak a nádtermelı parti községek, a tihanyi bencés apátság, a Sió malomtulajdonosai - a Nádor-csatorna társulat nagy összeget követelt a víz levezetéséért Sió-zsilip felavatása (1863) Végre azonban elnyugodtak a pártok, a tisztább nézetek kivívták a diadalt, s a nagy munka, melyre bármely mővelt ország büszke lehet teljesedésbe ment. A Balaton lecsapolása különösen kettıs nagy haszon tekintetében nagy fontosságú. Elıször, mert majdnem hold földdel gazdagítja hazánkat Másodszor a közlekedést tetemesen elımozdítva, az egész vidék kereskedelmének könnyítésére nem kis befolyást gyakorol. Vasárnapi Újság, november 8. Hatások - a tó vízszintje 3 m-rel csökkent - a Kis-Balaton és a Nagyberek elszigetelıdött (ezzel a természetes víztisztító folyamatok tere szőkült be) - a tóterület km 2 -rel csökkent - átlátszóság csökkent - parti mocsaras élıhelyek (ívóhely!) elszakadtak - Zala felıli feliszapolódás fokozódott - a tó kínyílt a világtenger felé

5 Idegenforgalmi plakát az 1920-as évekbıl Fürdızı család az 1900-as években A Stefánia Yacht Egylet hajója a Balaton közepén az 1800-as évek végén

6 HINARASODÁS Myriophyllum spicatum Potamogeton perfoliatus 1998-tól Myriophyllum spicatum Potamogeton perfoliatus Najas marina (2003) 1960-as évek Elodea canadensis

7 PARTVÉDELEM A tavaszi Balaton-felvidék jellegzetes tájképi eleme: virágzó mandulafa Épülı turzás, 30-as évek Kagylóturzás

8 HALPUSZTULÁS I., 1965 DDT A látott hal (garda) halászata Tihany elıtt február-május 500 t, vegyes állomány Ok (lokális): DDT, dieldrin (festmény)

9 HALPUSZTULÁS III., 1980 A Balaton-felvidék természeti értékei: savanyúvíz források (Szekér-forrás, Balatonfüred) 1980 május-június dévérkeszeg, garda Ok (lokális): Szippantott szennyvíz bevezetése Illegális szennyvízbevezetések

10 HALPUSZTULÁS IV., , ANGOLNA Elsı példányok: (Sió) Tömeges telepítés: 1961 (-1987) Ok (lokális): komplex (fiziológiai stressz, túltelepítés, úszóhólyagféreg, szúnyogirtószerek, stb.) Herman Ottó vadászik a Balatonon (1908) Az angolna rajza Herman Ottó Magyar halászat c. könyvébıl

11 EUTROFIZÁLÓDÁS Az 1950-es évek végétıl tó vízgyőjtıjén lévı települések tisztítatlan szennyvizével valamint a tó körüli mezıgazdasági területekrıl egyre nagyobb mennyiségő biológiaiailag hozzáférhetı FOSZFOR került a tóba. Miután e tápelem határozza meg a fitoplankton elsıdleges termelésének mértékét és az alga biomasszát, mindkét utóbbi rohamos növekedésnek indult. Lokális vízvirágzások a partmenti öblökben (Microcystis; 1960, 1961), majd a Keszthelyi-öböl teljes területén (Aphanizomenon; 1966). Microcystis aeruginosa okozta felszíni vízvirágzás a part mentén. Sok cyanobaktérium toxint termel, mely akut vagy krónikus megbetegedést okozhat.

12 Ceratium hirundinella: a Balaton eredeti nyári algavegetációjának jellegzetes tagja alga biomassza (mg/l) Anabaena flos-aquae: az eutrofizálódással szaporodott el a tóban 0

13 Az alga biomassza éves átlaga (mg/l) a Balaton tihanyi térségében 1931 és 2001 között alga biomassza éves átlag, mg l A Dinobryon sociale képe egy az 1920-as években, üveglemezre készült fényképen A Balaton P-terhelésének csökknetését szolgáló legfontosabb lépések

14 Cylindrospermopsis raciborskii (süveges kékmoszat) Speciális ökofiziológiai adottságok (alacsony fényigény, légköri N-kötés, lebegési sajátságok, az üledékben felhalmozódott P hasznosításának képessége, szőrésrezisztencia, stb. Rendkívül jó migrációs képesség (stressztolerancia: folyóvízi körülmények tőrése, nagyszámú akinéta képzés, sókoncentráció tőrés, stb.) Melegigény (tópusi eredető faj, akinátája csak oc feletti üledékhımérsékleten csírázik), emiatt a Balatonban csak kifejezetten meleg nyarakon válik dominánssá Cylindrosperm opsis biom ass o temperature deviation ( C) 6

15 Confins város önkormányzata megtiljta a horgászatot, a fürdést és a sporttevékenységeket. Ok: szennyezett víz (Cylindrospermopsis raciborskii). No 093/98-as egészségügyi törvény, Confins.

16 A Cylindrospermopsis raciborskii egész tóra kiterjedı vízvirágzásait mind lokális, mind globális (terjedés, aktuális de klímafüggı meteorológiai viszonyok) tényezık együttesen határozzák meg.

17 A KECSKERÁK (tavi rák, Astacus leptodactylus) kipusztulása a Balatonból A Balaton faunájának egyik legrégebben ismert tagja; régen tömegesen halászták, ma nem él a tóban rákpestis (1890-es évek); mely Európaıshonos rákállományának jó részét elpusztította a vándorkagyló betelepedése az 1930-as években az 1960-as években betelepített angolnatömeg

18 Az újféle csiga, a VÁNDORKAGYLÓ (Dreissena polimorpha) megtelepedése a Balatonban Vándorkagylóval lepett festıkagyló A Dunából 1928 ıszén a Balatonba hozott, onnan 1934 június elején a siófoki kikötıben a Dunába való visszaszállításra kiemelt uszály. Alján Dreissena, Corophium, szivacs, Bryozoa, Cladophora, telepes? Siófok, VI. 13. Sebestyén Olga

19 HALPUSZTULÁS II. 1974/1975 jan.-márc ezer vadlúd és lilik, 100 nap, t hal pusztult A Balaton nem minden évben fagy be. Rianás a Balaton jegén (2001/2002) A Balaton-felvidék természeti értékei: gejzírkúpok (Tihany, Aranyház)

20 VÍZSZINTCSÖKKENÉS, DÉLI PART, AUGUSZTUS MIÉRT?

21 A Balaton vízszintjérıl 1863, a Sió-csatorna megnyitása óta vannak adataink (szabályozás oka: déli vasút töltéseinek árvízvédelme) Három parallel görbe: évi alsó, évi felsı és évi középvízszint Felsı: nem változott, alsó csökkent 1970-tıl az évtizedes ingadozás csökkent felsı és alsó szabályozási szint

22 A BALATON VÍZMÉRLEGÉNEK ELEMEI A Balatonba kerülı vizek A tó felszínére esı csapadék: 619 mm/év A Balatonból távozó vizek Párolgás: 901 mm/év Hozzáfolyás a vízgyőjtırıl: 893 mm/év) Talajvízzel történı vízcsere < 1 mm/év Kifolyás a Sió csatornán át: mm/év, átlag 587 mm/év SZABÁLYOZHATÓ (ÁLTALÁBAN) Talajvízzel történı vízcsere < 1 mm/év Bevezetett bányavíz (Balkonyi Bauxitbányák) Max (1973) 114 mm/év; : 1-3 mm/év Halastavak leeresztése (ısszel) mm/év Öntözési vízkivétel: 1-5 mm/év Ivóvíz kivétel: 24 mm/év Ipari vízkivétel: 5 mm/év Halastavak feltöltése (kora tavasszal) mm/év Kis-Balaton többletpárolgása csapadékos évben 5-8 mm/év, száraz évben mm/év Tóba folyó vizekbe bocsátott szennyvíz: mm/év A vízgyőjtın keletkezett, de onnan elvezetett szennyvizek: mm/év Használt vizek visszavezetése: 3 mm/év H Források a Balaton fenekén???

23 A BALATON VÍZMÉRLEGÉT ALAPVETİEN A TÓRA ÉS A VÍZGYŐJTİRE HULLÓ CSAPADÉK MENNYISÉGE HATÁROZZA MEG Kumulált ( ) csapadékhiány (mm) a vízgyőjtın > 700 mm A globális klímaváltozást elırejelzı legpesszimistább klímamodell által a Kárpátmedencére elırejelzett 4 éves kumulált csapadékhiány 600 mm H

24 A BALATON közti vízszintcsökkenés során tapasztalt ökológiai jelenségek alkalmasak a globális felmelegedés hatásainak becslésére, de maga a negatív vízmérleg nem globális trend része éves (mezoklimatikus) ciklusok -107 éves ciklus (Fertı, Velencei-tó arányaiban sokkal kisebb vízgyőjtıvel H

25 Az ökológiai hatások megértéséhez két alapvetı ténybıl kell kiindulni: 1. partvédelem ; 2. eutrofizálódés 1. Partvédelelem A Balaton természetes partjának tekintélyes részét kibetonozták (1960- as évek), a betont vörös homokkı szórással védték a hullámzástól. E kıszórások 1) Megszüntették a szárazföldi ökoszisztémák felé való szerves mocsári átmenetet 2) Megakadályozzák a turzásképzıdést (a szerves anyag a tóban marad, ott bomlik le) 3) Olyan élıhelyet képviselnek, mely a tóban természetesen nincs jelen. H 4) Kommersz turisztikai szempontból kedvezıek : a nyaraló szeret minden évben a második lépcsınél vizet érni.

26 LÉPİKÖVEK 100 év alatt olyan víztározó épült, melynek gátja 15 m-nél magasabb

27 GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS m a. s. l C e lt ic in v a s io n R o m a n s, d r e d g i n g im m ig r a t io n o f p e o p le F ir s t H u n g. w r it t e n r e c. M o n g o l in v a s io n T u r k is h o c c u p a t io d r a u g h t + d r e d g in g k o p e n in g o f t h e S ió c h a n n e l BC AC A Balaton-felvidék természeti értékei: fekete kökörcsin (Pulsatilla nigra) a csopaki Csákány-hegyen

28 LOKÁLIS HATÁSOK LECSAPOLÁS PARTSZABÁLYOZÁS HERBICIDEK, PESZTICIDEK A P-TERHELÉS NÖVEKEDÉSE A VÍZGYŐJTİN MEDERKOTRÁS IDEGENHONOS FAJOK BETELEPÍTÉSE EGYEDI AKCIÓK HALAK BEETETÉSE, NÁDASOK STÉGEKKEL VALÓ ÁTVÁGÁSA ILLEGÁLIS SZENNYVÍZ- BEVEZETÉS AKÁR A TÓBA, AKÁR AVÍZGYŐJTİ BÁRMELY VIZÉRE STB. A partra merılegesen lefutó szılısorok a csopaki Csákány-hegyen Ez a szürkeboci már Tihanyban született

Jelentıs emberi beavatkozások (4-2 Zala) Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Jelentıs emberi beavatkozások (4-2 Zala) Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Jelentıs emberi beavatkozások (4-2 Zala) Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1.1 LEFOLYÁSI VISZONYOKAT MÓDOSÍTÓ ÉS ÁRVÍZVÉDELMI CÉLÚ BEAVATKOZÁSOK 1.1.1 A Zala folyó szabályozása A

Részletesebben

ZALA VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSI ALEGYSÉGEN (4.2.)

ZALA VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSI ALEGYSÉGEN (4.2.) JELENTİS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK/PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA A ZALA VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSI ALEGYSÉGEN (4.2.) (A VKI 2007. évi decemberi jelentési kötelezettségének elıkészítéséhez) Összeállította:

Részletesebben

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. E-mail: varsasbt@freemail.hu Telefon/Fax: 83/ 316-943; 30/ 291-7182, 30/ 4516-927 VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS KESZTHELY 2009 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Növény- és Környezettudományi Intézet ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı:

Részletesebben

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1 Tartalom Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjének üdvözlete...3 Global Nature Fund és az Élı Tavak...4 Tavak

Részletesebben

Megbízó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Készítette: Dr. Kiss Keve Tihamér és Dr. Borics Gábor

Megbízó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Készítette: Dr. Kiss Keve Tihamér és Dr. Borics Gábor Zárójelentés AZ ÖKOLÓGIAI MINŐSÍTÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE 1: A FITOPLANKTON MINŐSÍTÉSI RENDSZER STRESSZOR-SPECIFIKUS TOVÁBBFEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ ÉS VKI MONITORING- TERV FELÜLVIZSGÁLATA c. témában

Részletesebben

Sváb Emese. Doktori (Ph. D) értekezés

Sváb Emese. Doktori (Ph. D) értekezés Sekélyviző tavak vízminıség-vizsgálata, állapotfelmérése mőholdas távérzékelés segítségével Sváb Emese Doktori (Ph. D) értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŐJTİ

BALATON RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT BALATON RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

A DUNA A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése

A DUNA A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése A DUNA A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése A Duna a Volga után Európa második legnagyobb folyója. Kontinensünk egy tizedérıl győjti össze a vizeket. Forrása a Fekete erdıben van, a Breg és a Brigach

Részletesebben

SZÓ a hazai terv f részei a Duna, a Ti- sza, a Dráva és a Balaton vízgy -területére készülnek milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába?

SZÓ a hazai terv f részei a Duna, a Ti- sza, a Dráva és a Balaton vízgy -területére készülnek milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába? VITAANYAG Magyarország jelentıs vízgazdálkodási kérdéseirıl A Víz Keretirányelv 14. cikke és a 221/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet 19. -a szerinti társadalmi részvétel és konzultáció dokumentuma Írásbeli

Részletesebben

Tájékoztató a Balaton vízminıségének múltbeli és jelenlegi alakulásáról, kitekintéssel a klímaváltozás hatásaira

Tájékoztató a Balaton vízminıségének múltbeli és jelenlegi alakulásáról, kitekintéssel a klímaváltozás hatásaira Tájékoztató a Balaton vízminıségének múltbeli és jelenlegi alakulásáról, kitekintéssel a klímaváltozás hatásaira Dr. Vörös Lajos MTA BLKI Tihany Tihany, 2007 október 19. Tartalom 1. A Balaton és vízgyőjtı

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2005. május Készítette: RAKI Bt. Témavezetı: Dr. Rakonczai János Munkatársak: Deák József

Részletesebben

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-15. jelő, közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009. március

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 Általános klimatológiai viszonyok... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 2.1 Levegő... 10 2.1.1 Légszennyező ok kibocsátása...

Részletesebben

Társadalmi konfliktusokat generáló ökológiai történések a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben A halfogás csökkenése

Társadalmi konfliktusokat generáló ökológiai történések a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben A halfogás csökkenése Act Sci Soc 39 (2013): 57 66 Társadalmi konfliktusokat generáló ökológiai történések a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben A halfogás csökkenése Takács Péter, * Turcsányi Béla, ** Bíró Péter *

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61. Tel., Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15

Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61. Tel., Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61. Tel., Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 A BALATON HALAI, BIOLÓGIÁJUK ÉS A HALÁLLOMÁNY KEZELÉSÉNEK KÉRDÉSEI Magyar

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

3.2 melléklet. Tisztelt Partnerünk!

3.2 melléklet. Tisztelt Partnerünk! 3. FEJEZET A SZABÁLYOZÁS ILLESZTÉSE AZ EGYÉB IGÉNYEKHEZ, HASZNÁLATOKHOZ-AZ INTEGRÁLT FOLYÓGAZDÁLKODÁS MEGTERVEZÉSE 1 3.1 táblázat: A projekt keretében vizsgált folyó menti természeti értékek védettsége

Részletesebben

Márkus Ferenc A MEGCSONKÍTOTT BALATONRÓL

Márkus Ferenc A MEGCSONKÍTOTT BALATONRÓL ELÕSZÓ Tavaly jelent meg Czigler László: Ne zavard vizeinket! címû könyve. A szerzõ 15 évérõl szinte naplószerûen beszámoló személyes rémtörténet valójában az ország egyik legsúlyosabb problémáját ismerteti

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SZENTENDRE VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SZENTENDRE VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2010-2013) SZENTENDRE SZENTENDRE VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2010-2013) Tatár Sándor felelıs tervezı táj- és természetvédelmi szakértı (SZTjV,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Balaton felszínközeli klímája

A Balaton felszínközeli klímája Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Meteorológiai Tanszék A Balaton felszínközeli klímája Készítette: Révész Beáta meteorológus hallgató Témavezetı: Ács Ferenc egyetemi docens Budapest,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA KESZTHELY 2008 PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Növény- és Környezettudományi Intézet INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA JOGUTÓD: ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6 Tel: (22) 514-000 Fax: (22) 315-275 E-mail: vgt2@kdtvizig.hu Web: www.kdtvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK a területén Székesfehérvár,

Részletesebben