Hazánk természeti állapota. Az élőhelyek természetessége, veszélyeztetettsége és a természeti tőke index

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazánk természeti állapota. Az élőhelyek természetessége, veszélyeztetettsége és a természeti tőke index"

Átírás

1 Hazánk természeti állapota. Az élőhelyek természetessége, veszélyeztetettsége és a természeti tőke index Biró Marianna és Molnár Zsolt 1

2 Összeállította: Biró Marianna és Molnár Zsolt (MTA ÖK ÖBI, Vácrátót) Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

3 Bevezetés Napjainkban a táj gyors átalakulásának lehetünk tanúi. Leginkább a tájhasználat felhagyása okoz nagy változásokat, melynek következtében Európa számos országában nagymértékű cserjésedés és erdősödés kezdődött meg a korábban használat alatt álló, főként legeltetett és kaszált gyepterületeken. A gyepgazdálkodás hiánya magával vonja a tájidegen fajok gyorsabb terjedését is. Mindezek a folyamatok jelentős biodiverzitás csökkenést okoznak. Eközben egyre kevesebben gazdálkodnak a tájban, egyre kevesebben járnak gyalog vagy biciklivel a településeken kívül. Mivel a használaton kívül álló, elgazosodó, becserjésedő táj nem hasonlít már a régire, egyre kevésbé járható és használható, így az emberek fokozatosan elidegenednek az őket körülvevő tájtól. Az emberiség által okozott környezeti problémák jelentős része túllépte azt a "biztonsági zónát", amelyen túl már az egész társadalmi-gazdasági rendszer stabilitását és fennmaradását veszélyezteti. Ilyenek a klímaváltozás, a nitrogén körforgalom és a biodiverzitás csökkenése. Megalapozott számítások szerint a sok jelentős kockázati tényező közül ez utóbbi haladta meg leginkább a biztonságos értéket, így jelenleg ez jelenti a legközvetlenebb veszélyt (Rockström 2009 alapján). A fajkihalás sebessége jelenleg ezerszerese a természetes szintnek. Az emlősök, a madarak és a kétéltűek 10-30%-a kihalással veszélyeztetett (MEA, 2005). Ezek a veszteségek visszafordíthatatlanok, és veszélyeztetik azokat a fenntartó rendszereket, melyek az emberi életminőség alapját képezik (ilyenek a fenntartó ökoszisztéma szolgáltatások, pl. a klímaszabályozás, talajképződés). A biodiverzitás csökkenésének és az ökoszisztémák pusztulásának fő oka a természet adományainak (szolgáltatásainak) fenntarthatatlan használata. A több évszázados, sőt több évezredes emberi tájhasználat jelentős hatást gyakorolt hazánk növényzetére is. Sok helyen elpusztult, máshol teljesen átalakult vagy jellegtelenné vált a vegetáció. Az emberi tájhasználat különösen az elmúlt évben alakította át igen erősen a magyar tájat. Az egykori erdők, gyepek, mocsarak egy részén szántók, települések, ipartelepek és közlekedési infrastruktúrák jöttek létre, a növényzeti örökség megmaradt állományai pedig a gazdálkodás nyomait viselik magukon. Igazán természetes, vagyis emberi hatásoktól teljesen mentes növényzet a Kárpátmedencében már csak nagyon kevés helyen található. 3

4 A MÉTA térképezés során (Molnár és mtsai. 2009) először mértük fel a hazai növényzeti típusok természetességét. A MÉTA program egyik legfontosabb célja a 86 élőhelytípus országos elterjedésének áttekintő feltérképezése, összkiterjedésének becslése volt, hiszen eddig erről többnyire csak elnagyolt és rendkívül hiányos (kisebb területekről ugyanakkor nagyon is részletes) ismereteink voltak. A térképezést 35 hektáros hatszögekben végeztük el, melyekből összesen darab fedi le országunk területét. Ezáltal elkészítettük Európa harmadik legnagyobb élőhelyi adatbázisát. A regeneráció-képesség és a regenerációs folyamatok ismerete nélkülözhetetlen, ha egy degradált táj öngyógyulását, helyreállítását segíteni szeretnénk. A leromlott állapot okos tájgazdálkodási változtatással, a vízviszonyok helyreállításával sokszor jól javítható. A regenerációt gátló tényezők közül kiemelten kezeltük a biológiai inváziót, amelyet az élőhelyek területének csökkenése és fragmentálódása mellett a biodiverzitást leginkább veszélyeztető jelenségnek tart az ökológiai szakirodalom. Környezetünk állapota Magyarország növényzeti örökségének felmérésekor minden 35 hektáros MÉTA hatszögben (ezek voltak a térképezés alapegységei) minden növényzeti típus természetességét dokumentáltuk a Németh-Seregélyes féle ötfokozatú skálán. A MÉTA felmérés adatai felhívják a figyelmet környezetünk rossz állapotára (Molnár és mtsai 2009). A térképezés összesített eredményei alapján az országnak csupán 17%-át borítja olyan növényzet, amely a természetes növényzeti örökség részét képezi, azaz a természetes növényzet maradványának tekinthető. Az előző kördiagrammon zölddel jelölt 17% növényzeti örökség megoszlását láthatjuk ezen az ábrán. Megdöbbentő, hogy ennek már csak 2%-a természetes állapotú. Természetközeli állapotban van 27%-a, 50%-a közepesen leromlott, míg 21%a nagyon leromlott, degradált állapotú. 4

5 Ezek az eredmények felelősségünkre is felhívják a figyelmet. Olyan élőhelyeink vannak (viszonylag) rossz állapotban, amelyek hazánktól nyugatra ritkák vagy nem fordulnak elő. Legrosszabb állapotban az erdősztyepp erdők, a homoki sztyepprétek, a láprétek és zsombékosok és a fáslegelők vannak, de nem sokkal jobb az ártéri rétek, a puhafás ligeterdők és a löszgyepek helyzete sem. Legrosszabb állapotban az erdősztyepp erdők, a láprétek és zsombékosok, a síkvidéki tölgyesek és a fáslegelők vannak, de nem sokkal jobb az ártéri rétek és a puhafás ligeterdők helyzete sem. Jelenleg Magyarország területén a vízi növényzet és a szikesek máig fennmaradt foltjai a legtermészetesebbek. Az erdők között a sziklás erdők, a mészkedvelő molyhos tölgyes erdők és a bükkösök bizonyultak a legtermészetesebbnek a MÉTA felmérés alapján. A legkevésbé természetes állapotban a zárt és nyílt erdősztyepp tölgyesek (Molnár, Kun 2000), valamint a cserestölgyesek állományai vannak. Jelenleg hazánkban a vízi növényzet és a szikesek a legtermészetesebbek (http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/376) 5

6 Az erdősztyepp erdők a tájidegen fafajok gyors terjedése miatt vannak rossz állapotban. Az erdők között a sziklai bükkösök, a szurdokerdők és a törmeléklejtő erdők bizonyultak a legjobbnak a MÉTA felmérés alapján. A legkevésbé természetes állapotban a zárt és nyílt erdősztyepp tölgyesek, a puhafás ligeterdők, valamint a cseres-tölgyesek vannak 6

7 Az egyes élőhelyekről és természetességi állapotukról a TermészetBÚVÁR című folyóirat 2008ban indult Magyarország élőhelyei című sorozatában rendszeresen közlünk érdekességeket és adatokat. Részletesebb adatokat kapunk Magyarország élőhelyeinek közelmúltban megjelent határozókönyvéből (Bölöni és mtsai 2011), Magyarország földrajzi kistájainak növényzete című könyvből (Király és mtsai 2009), valamint a MÉTA honlapjáról (http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/katalogus/node/73). Hazánk élőhelyeinek elterjedése és természeti állapota a nemrégiben megjelent élőhely-határozó alapján részletesebben is tanulmányozható A veszélyeztető tényezők A globalizáció és a fenntarthatóság szempontjából átgondolatlan gazdasági fejlesztések következtében a természetes vegetáció veszélyeztetettsége folyamatosan nő. Ezért a veszélyeztetettség ismerete általános igénnyé vált Európában és hazánkban is. Korábban az élőhelyek veszélyeztetettségével kapcsolatban csak általános megfigyeléseinkre alapozhattunk, ezért a MÉTA térképezés során meghatároztuk és dokumentáltuk a 28 leggyakoribbnak vagy legsúlyosabbnak tartott veszélyeztető tényezőt (minden hatszög minden élőhelye estében a legfontosabb néhányat). Becsültük pl. a vízrendezések, a tájhasználat (erdő- és gyepgazdálkodás), az idegenhonos, agresszíven terjedő (inváziós) özönnövények, az urbanizáció, a fragmentáltság és a szomszédos táj hatását. A veszélyeztetettségi alapadatok kiértékelése után 12 indikátort fejlesztettünk, hogy összehasonlíthatóvá tegyük az egyes élőhelyek veszélyeztetettségét. Ezek közül a legfontosabbak az özönnövényekkel veszélyeztetett állományok aránya, a vadtúltartás, a cserjésedés, a lecsapolás, a helytelen kezelés, a vízhiány és nem megfelelő erdőgazdálkodás által veszélyeztetett állományok összesített aránya. Minden indikátor alapján rangsorrendbe állítottuk az élőhelyeket, majd a rangértékeket átlagoltuk. Így kaptuk meg az egyes élőhelyek átlagos országos veszélyeztetettségét. Mivel az eredeti adatok szubjektív elemeket is tartalmaznak (pl. a kedveltebb élőhelyekre érzékenyebbek a térképezők), a kapott értékeket részben korrigáltuk, majd az élőhelyeket sorrendbe raktuk. 7

8 A legfontosabb veszélyeztető tényezőknek az özöngyomok terjedését, a túltartott nagyvadállományt, a lecsapolást, a helytelen vagy a már fel is hagyott kaszálást és legeltetést, a cserjésedést, valamint a homogén nagyüzemi erdőhasználatot találtuk. A nagyüzemi erdőgazdálkodás erdeink legalább 59%-ában veszélyezteti a természetesebb állapotok fennmaradását, a helytelen legeltetés és kaszálás a gyepek legalább 19%-át károsítja, a cserjésedés az özönfajokkal együtt a vizes élőhelyek 28, a gyepek 33 %-át veszélyezteti, míg a bányászat, beszántás, beépítés és erdősítés a vizes élőhelyek 13, a gyepek 23 és az erdők 6%-át. Összességében csupán kb. 20%-ban találtunk olyan vegetációs foltokat, amelyeket semmilyen lényegesebb veszély nem fenyeget. 8

9 Az özöngyomok terjedése leginkább a homoki erdősztyepp erdőket, a nyílt homoki gyepeket, az ártéri ligeterdőket és a mocsárréteket veszélyezteti Az összevetés alapján Magyarország legveszélyeztetettebb élőhelyei a következők: homoki- és lösz erdőssztyepp tölgyesek (M2, M4, L2x), lápi zsombékosok (B4), régi fajtájú, hagyományos gyümölcsösök (P7), alföldi zárt tölgyesek (L5, J6), patakparti és lápi magaskórósok (D5), fáslegelők és fáskaszálók (P45), löszfalak (I2), üde és kékperjés láprétek (D1, D2), hegyi rétek (E34), láperdők (J2), félszáraz gyepek (H4) és sziki tölgyesek (M3). A legkevésbé veszélyeztetettek egyes sziklai élőhelyek (I4, LY3, H1, G2, M7), egyes szikesek (F1a, F5, F1b, F2, B6) mocsári és hínaras élőhelyek (A23, A3a, A1), a nyílt mészkerülő tölgyesek (L4a), a másodlagos galagonyáskökényes cserjések (P2b) és a bükkösök (K5). A megmaradt természetes növényzeti örökség veszélyeztetettségét többféle módon csökkenthetjük. Egyrészt helyi védekezéssel, helyi kezeléssel (pl. természetvédelmi célú legeltetés, cserjeirtás, vízvisszatartás), valamint stratégiai védekezéssel (térségi, országos, EU-s szabályozás miatt kedvezőbb tájhasználat), valamint még közvetettebben társadalmi tudatformálással. 9

10 A MÉTA felmérés által térképezett veszélyeztető tényezők megismertetése során ráirányítható a figyelem a környezetünket és a körülöttünk lévő növényvilágot veszélyeztető tájidegen növényfajokra, azok országos szinten való jelentőségére, a klímaváltozásra, az aszály, a vízhiány hatásaira és a megfelelő kezelés vagy használat fontosságára is, mely által jövőbeni károsító hatásuk egy része reményeink szerint - megelőzhetővé válik. 10

11 11

12 A klímaváltozás jelentős hatással lesz növényzeti örökségünkre, ezért előrejelzéses modellezéseket végeztünk, hogy e hatás mértékére becsléseket tehessünk. A természeti tőke index Az emberiség legtöbb tevékenysége meghatározó befolyást gyakorol a környező táj természetes élővilágára. A mindennapi életben sokszor kényszerülünk a táj állapotát befolyásoló döntések meghozatalára. Ilyen esetekben a lehetséges alternatívák körültekintő értékelése szükséges ahhoz, hogy a táji környezet által nyújtott lehetőségekkel a legjobban élő, és a lehető legkevesebb káros hatással járó megoldások kerülhessenek előtérbe. Az elmúlt évtizedekben világszerte felerősödtek a törekvések olyan könnyen értelmezhető mérőszámok kifejlesztésére, melyek szakmailag megalapozott értékelést tudnak nyújtani az élővilág állapotáról a nagyközönség és a döntéshozók számára. Nemzetközi szinten számos durva léptékű, elsősorban globális szinten használható biodiverzitás-indikátor került kifejlesztésre. A tájhasználati döntések nagy többsége azonban helyi szinten születik, és döntéstámogatásra is a helyi-regionális szinten mutatkozna a legnagyobb igény (lásd például a hazai és az uniós jogrendbe is beépülő Környezeti Hatásvizsgálatokra (KHV) és a Stratégiai Környezeti Vizsgálatokra (SKV) vonatkozó szabályozások rendszerét). Helyi és térségi szintű szakpolitikai kérdések számára egy-két kivételtől eltekintve mindezidáig nem léteztek térben és tematikusan is kellően nagy felbontást nyújtó, de szakmailag mégis megalapozott indikátorok. Ennek egyik legfőbb oka a nagy területre kiterjedő, kellőképpen részletes és homogén ökológiai adatbázisok ritkasága szerte a világon. A MÉTA adatbázis azonban már kellőképpen részletes egy ilyen, tetszőleges térléptékben használható ökológiai indikátor kifejlesztéséhez. A MÉTA program legfontosabb eredményei között van, hogy a természetesség becslése alapján létrehozott természeti tőke index bekerült Magyarország fenntarthatósági indikátorai közé (KSH 2011). A Központi Statisztikai Hivatal 2011-ben megjelent, A fenntartható fejlődés indikátorai 12

13 Magyarországon című kiadványában található Magyarország növényzeti tőkéje című fejezet az egyes élőhelyek természeti tőkéhez való hozzájárulásáról és a veszélyeztető tényezők (pl. vízhiány, legeltetés hiánya, özönnövények terjedése) által érintett területek nagyságáról szól, valamint bemutatja Magyarország kistérségeinek növényzeti természeti tőke térképét (http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/hirek/node/683). A természeti tőke értékelése a következő képlet alapján történik: NCI = az élőhelyek mennyisége az élőhelyek minősége A természeti tőke index azt becsüli, hogy a táj felszínét benépesítő természetes élővilágból - elsősorban a növényzetből - mennyi maradt még napjainkra. Egy tájegységben annál magasabb az index értéke, minél nagyobb területen, minél természetesebb állapotban találhatók meg az élőhelyek. Az új, speciálisan a MÉTA adatbázis adottságaira kifejlesztett nemzeti biodiverzitás-indikátornak, a növényzet-alapú természeti tőke indexnek a segítségével kisebb-nagyobb területek (pl. tájegységek, gazdasági, tervezési vagy igazgatási egységek) természeti állapota jól jellemezhető. A kialakított indikátor nemcsak a MÉTA adatbázissal használható, hanem bármilyen hasonló élőhely-kategóriákkal és természetességi mutatókkal dolgozó élőhely-térképezés adataival is, így többek között a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó rendszer (NBmR) élőhely-térképezési programja keretében gyűjtött adatokkal is. Ezáltal a MÉTA adatbázisban, valamint a hasonló élőhely-térképekben elrejtve lévő rengeteg információ viszonylag egyszerűen és széles körben beépülhet a különböző szintű szakpolitikai döntésekbe és az oktatásba is. HIVATKOZÁSOK Bartha, D., Bölöni, J., Ódor, P., Standovár, T., Szmorad, F., Tímár, G. (2003): A magyarországi erdők természetességének vizsgálata. Erdészeti Lapok 138(3): Bölöni J., Molnár Zs., Kun A. (szerk) (2011): Magyarország élőhelyei. A hazai vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR MTA ÖBKI, pp.441. Czúcz B. (2009): Élővilág és éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért 1. MTA ÖBKI, Vácrátót Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J., Vojtkó A. (szerk.) (2008): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA ÖBKI, Vácrátót, pp KSH 2011: A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest MEA, Millenium Ecosystem Assessment, Ecosystems and human well-being. Synthesis report, 13

14 Molnár Zs., Bartha S., Horváth F., Bölöni J., Botta-Dukát Z., Czúcz B., Török K. (2009): Növényzeti örökségünk állapota és várható jövője az MTA ÖBKI MÉTA-adatbázisa alapján. Magyar Tudomány 2009(1): udomany_meta.pdf Molnár Zs., Kun A. (2000): Alföldi erdőssztyeppmaradványok Magyarországon. - WWF-MTA ÖBKI, Budapest-Vácrátót, Erdőssztyepp füzetek, a WWF sorozata, Budapest, pp etek_ws.pdf Rockström et al. (2009): A safe operating space for humanity. Nature 461/24:

VILÁGHÁLÓN A MÉTA PROGRAM EREDMÉNYEI

VILÁGHÁLÓN A MÉTA PROGRAM EREDMÉNYEI VILÁGHÁLÓN A MÉTA PROGRAM EREDMÉNYEI Horváth Ferenc 1, Molnár Zsolt, Biró Marianna, Bölöni János, Botta-Dukát Zoltán, Czúcz Bálint, Oláh Krisztina és Krasser Dóra Kivonat A MÉTA program feltárta Magyarország

Részletesebben

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve Magyarország LifeWatch Nemzeti Terve Munkaváltozat 5.0 Török Katalin, Biró Marianna, Horváth Ferenc, Kertész Miklós, Fodor Lívia, Botta-Dukát Zoltán MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai

Részletesebben

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját?

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? 1 2 Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE KUTATÁSI EREDMÉNYEIBÔL, 2005

VÁLOGATÁS AZ MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE KUTATÁSI EREDMÉNYEIBÔL, 2005 VÁLOGATÁS AZ MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE KUTATÁSI EREDMÉNYEIBÔL, 2005 VÁLOGATÁS AZ MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE KUTATÁSI EREDMÉNYEIBÔL, 2005 Szerkesztette: TÖRÖK KATALIN és KOVÁCSNÉ

Részletesebben

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért Élővilág és Éghajlatváltozás Tudomány az élő természetért Tudomány az élő természetért 1. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 2009 Szöveg: CZÚCZ BÁLINT Szerkesztette: MOLNÁR EDIT és CZÚCZ

Részletesebben

A parlagi sas vadász-territóriumának élőhelytérképezése

A parlagi sas vadász-territóriumának élőhelytérképezése A parlagi sas vadász-territóriumának élőhelytérképezése a Hegyközben Készült a NATURA 2000-es legelő területen, természettel együttműködő gazdálkodást megvalósító minta program (HUSK 0801/201) részeként

Részletesebben

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27.

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27. A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László WWF füzetek 27. Tartalom II A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László Szerzők:

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz - TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1 A stratégia háttere... 4 1.1.1 Indíttatás

Részletesebben

A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén

A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Biológia Doktori Iskola Botanika Program A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén PhD értekezés Biró Marianna Témavezető: Dr. Fekete

Részletesebben

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1

Részletesebben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 15-2 évben Biró Marianna, Bölöni János, Molnár Zsolt, Czúcz Bálint és Horváth Ferenc (mariann@botanika.hu, jboloni@botanika.hu, molnar@botanika.hu,

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA RESULTS OF THE HUNGARIAN BIODIVERSITY MONITORING SYSTEM I. Editors: KATALIN TÖRÖK and LÍVIA FODOR NEMZETI

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

ORSZÁGOS-TÁJI ÉS VÍZGYŰJTŐTÍPUSONKÉNTI MŰVELÉSIÁG-VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOK A VKI SZÁMÁRA A MÉTA ADATBÁZIS ALAPJÁN

ORSZÁGOS-TÁJI ÉS VÍZGYŰJTŐTÍPUSONKÉNTI MŰVELÉSIÁG-VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOK A VKI SZÁMÁRA A MÉTA ADATBÁZIS ALAPJÁN ORSZÁGOS-TÁJI ÉS VÍZGYŰJTŐTÍPUSONKÉNTI MŰVELÉSIÁG-VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOK A VKI SZÁMÁRA A MÉTA ADATBÁZIS ALAPJÁN Készítette: Molnár Zsolt, Horváth Ferenc, Bölöni János, Oláh Krisztina és Botta-Dukát Zoltán

Részletesebben

A magyarországi természeti er források állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényez k

A magyarországi természeti er források állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényez k 26 GAZDÁLKODÁS 56. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2012 A magyarországi természeti er források állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényez k PÁLVÖLGYI TAMÁS CSETE MÁRIA Kulcsszavak: természeti er források,

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához KLÍMAPOLITIKA Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudományos

Részletesebben

INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK ELTERJEDÉSE A DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTON, FELHAGYOTT KISPARCELLÁS MOZAIKOK TERÜLETÉN

INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK ELTERJEDÉSE A DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTON, FELHAGYOTT KISPARCELLÁS MOZAIKOK TERÜLETÉN Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet Növénytani Tanszék INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK ELTERJEDÉSE A DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTON, FELHAGYOTT KISPARCELLÁS

Részletesebben

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája Bevezetés... 2 A biológiai sokféleségről szóló nemzetközi egyezmény haza

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT NATURA 2000 HATÁSBECSLÉS

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT NATURA 2000 HATÁSBECSLÉS BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT NATURA 2000 HATÁSBECSLÉS TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS 1 Tartalom 1. A Bács-Kiskun

Részletesebben

Özönnövények Beköszöntő

Özönnövények Beköszöntő Özönnövények Beköszöntő Az emberi tevékenység egyik egyre súlyosabb problémát okozó velejárója a különböző fajok véletlenszerű vagy szándékos telepítése. E tekintetben a nagy gyarmattartók jártak az élen,

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia műhelytalálkozó Tokaj, 2007. március 29-31. Program Előadások és poszterek összefoglalói

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÉLŐHELYEK LEÍRÁSA ÉS HATÁROZÓKÖNYVE A NEMZETI ÉLŐHELY-OSZTÁLYOZÁSI RENDSZER

A MAGYARORSZÁGI ÉLŐHELYEK LEÍRÁSA ÉS HATÁROZÓKÖNYVE A NEMZETI ÉLŐHELY-OSZTÁLYOZÁSI RENDSZER A MAGYARORSZÁGI ÉLŐHELYEK LEÍRÁSA ÉS HATÁROZÓKÖNYVE A NEMZETI ÉLŐHELY-OSZTÁLYOZÁSI RENDSZER Szerkesztők Fekete Gábor, Molnár Zsolt, Horváth Ferenc Szerzők Bagi István, Bartha Dénes, Bartha Sándor, Borhidi

Részletesebben

Tengelici-homokvidék (HUDD 20040) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Tengelici-homokvidék (HUDD 20040) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Tengelici-homokvidék

Részletesebben

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Csete Mária*, Czira Tamás* * és Pálvölgyi Tamás* * * (Szerk.) * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Envigraph Bt.

Részletesebben

NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VIZES ÉLŐHELYEK ÖKOLÓGIAI JELLEGÉNEK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON

NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VIZES ÉLŐHELYEK ÖKOLÓGIAI JELLEGÉNEK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VIZES ÉLŐHELYEK ÖKOLÓGIAI JELLEGÉNEK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés 211 Bőhm András Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 1.1. VIZES

Részletesebben

Az éghajlatváltozás hatásai a természetes élôvilágra és teendôink a megôrzés és kutatás területén*

Az éghajlatváltozás hatásai a természetes élôvilágra és teendôink a megôrzés és kutatás területén* Természetvédelmi Közlemények 14, pp. 5 39, 2008 Az éghajlatváltozás hatásai a természetes élôvilágra és teendôink a megôrzés és kutatás területén* Kovács-Láng Edit, Kröel-Dulay György és Czúcz Bálint MTA

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Nyíregyháza, 2008. november 6-9.

Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Nyíregyháza, 2008. november 6-9. Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Nyíregyháza, 2008. november 6-9. Program és absztrakt-kötet Szerkesztette: Lengyel Szabolcs Mihók Barbara Lendvai Ádám

Részletesebben