Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 25/2012.(III..29.) 65. Képviselő kérdések, felszólalások Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) számú rendelet módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004.(IV.30.) számú rendelet módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (IV.02.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/1995. (V.05.) számú rendelet módosítására Besenyszög Község Önkormányzat költségvetési intézményei alapító okiratainak módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögön letelepedők támogatásáról, a jogosultság feltételeiről szóló 6/2012.(1.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének Besenyszög község háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotásáról Az önkormányzat által fenntartott piacon, vásáron valamint a mázsaháznál alkalmazandó díjakról szóló 153/2005. (XII. 15.) számú határozat módosításáról 9/2012. (IV.02.) rendelet 10/2012. (IV.02.) rendelet 11/2012. (IV.02.) rendelet 26/2012.( ) 27/2012.( ) 28/2012.( ) 12/2012. (IV.02.) rendelet 13/2012. (1V.02.) rendelet 14/2012. (IV.02.) rendelet /2012.( ) 95. Tájékoztató a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési egyesületnek - fizetendő tagi kölcsönről Az óvoda bővítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 30/2012.( ) 98. A múzeum bővítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 31/2012.( ) 100. Az óvoda homlokzati nyílászárónak cseréjére, sporttelep öltöző épületének felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról 32/2012.( ) 33/2012.( ) Besenyszög Községi Önkormányzat évi Közbeszerzési Terve 34/2012.( ) 103. jóváhagyásáról A TÁMOP /A-ll/l, építő közösségek című pályázati 35/2012.( ) 104. felhívásra benyújtott pályázatról Besenyszög 1471/1 hrsz-ú állami vagyon részét képező ingatlan 36/2012.( ) 106. megvásárlásához az önerő biztosításáról Tájékoztató a Zöld Falu projektprogramról 37/2012.( ) 108. A Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról, tagjai megválasztásáról 38/2012.( ) 108. szóló 22/2012, (11.14.) számú határozat módosításáról Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vöröskereszt Besenyszögi 39/2012.( ) 109. képviselete kérelme

2 63 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-n a Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában megtartott üléséről Jelen vannak: Távollévők: Balogh Zoltán polgármester, Dr.Elbakour Afif, Palyafári János, Lovász Imre, Farkas Géza képviselők Csapó Pálné, Kiss Ernöné képviselők Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Balog Tiborné Intézményvezető Meskó Zsolt Intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 5 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Palyafári János képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester a napirendi pontok módosítására tett javaslata a következő: 4. napirendi pontként előterjesztésre kerül a meghívó 9. napirendi pontja: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat költségvetési intézményei alapító okiratainak módosítására 18. napirendi pontként: Előterjesztés Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról, tagjai megválasztásáról szóló 22/2012. (11.14.) számú határozat módosításáról 19. napirendi pontként: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vöröskereszt Besenyszögi képviselete kérelmére Balogh Zoltán kéri a Képviselő- testületet a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A Képviselő-testület február 14-én tartotta ülését, a két ülés között történt eseményekről az alábbi beszámolót teszem:

3 64 Február 20. Területi Szociális Bizottsági ülést tartottunk, ahol elfogadtuk a szociális intézmény térítési díjait. Február 21. Kistérségi Társulási Tanácsülésen vettem részt, ahol a Területi Szociális Bizottság által elfogadott költségvetést és térítési díj emelést, fogadta el a tanács. Március 01. A Tungsram Schréderer közvilágítással foglalkozó cég keresett meg LED lámpás ajánlattal. Az ajánlat lényege a közvilágításban lévő lámpatesteket LED lámpatestekre cserélné, mely jelentős több mint 80 %-os megtakarítást eredményezne. Sajnos a lámpatestek igen drágák, több mint 50 millió Ft-ba kerülnének, a megtérülése pedig több mit 10 év. Közeljövőben mindenképpen gondolkodnunk kell korszerűbb lámpatestek felszerelésében, mert költségvetési megtarkítást már csak az energia megtakarításban tudunk elérni. Ez vonatkozik a közvilágításra, fűtésre, világításra. Március 06. A vízmű vezetőjével Mezőcsáton jártunk, ahol térkő-gyártó gépet néztünk meg, árfekvésében és kialakításában, műszaki paramétereiben sokkal kedvezőbb volt, mint a Zalaegerszegi vállalkozóval kialkudott gépsor, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a térkő-gyártó gépet rendeljük meg a vállalkozótól. Mely tartalmaz a gépen kívül 2 db sablont és 1 db kényszerkeveréses betonkeverőt. Március 08. Közép-Tisza- Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület elnökségi ülést tartott, ahol téma volt többek között az egyesület finanszírozása. Kormánydöntés alapján az egyesület június 30-a után nem jogosult hitelfelvételre, ezért önerőből keli megfinanszíroznia a 3 hónap működési költségeit, mivel az állam csak ezután fizeti ki a benyújtott igényeket. Ez a döntés működésképtelenné teszi az egyesületet, ezért kértek javaslatot a probléma megoldására. Március 14. Méltóképpen ünnepeltük meg a Március 15.-i nemzeti ünnepünket, az iskolások kiemelkedő műsorával és köszönjünk a Kertbarát Kör társadalmi munkáját. Több mint 2 hete folyik a homoktövis helyének a fúrása, illetve ültetése, ennek eredményeképpen mai nap befejezésre került a tövek helyének fúrása. Remélhetőleg a jövő hét végével befejeződhet a növények elültetése. Folyik a sorok közötti talaj-előkészítés, gyommentesítés, illetve készítjük elő az 5 ha föld sütőtökkel való beültetését. Március 19. Zöld Energia Közösség tartott tájékoztató fórumot, melyen ismertették annak lehetőségét, hogy hogyan juthat egy település közössége befektetés nélkül megújuló energiához. Március 28. Kistérségi Tanács ülésén vettem részt, ahol többek között döntöttünk a Szervezeti és Működés Szabályzat módosításáról, a évi finanszírozás változtatásának lehetőségéről, a TAMOP /3. Egészségre nevelő, szemléletformáló életmód pályázati felhívásáról, működési költségek csökkentéséről. Az általános iskolában zajlik a nyílászáró cseréje, és az orvosi rendelő felújítása és bővítése munkálatai. Eddig minden határidő szerint zajlik és időben történik. Három civil pályázat által nyert támogatás felhasználása is folyamatosan történik. Az íjász Egyesület vizesblokk építése, a Horgász Egyesület pagoda és pihenő park építése, illetve az Erez magad jól a besenyszögi iskolában alapítvány" faházfelújítása.

4 65 Palyafár János: Településen a strand kialakításáról folytatott-e polgármester úr tárgyalásokat? Balogh Zoltán: Nem történt előrelépés ebben az ügyben, de ígéretet teszek, hogy a tulajdonosokkal egyeztetek. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület egyhangú, 5 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 25/2012. (III.29.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselő kérdések, felszólalások Előadók: Képviselők Dr.Elbakour Afif: A játszótéri kisházikó mikor kerül visszaállításra a játszóelemek közé? Vagy ha még nem kerül a helyére akkor a házikó helyén maradt alapból szedje ki a Műszaki Csoport a szögeket, valamint a kiálló csavarokat mert balesetveszélyes. Farkas Géza: Buszmegállóban ki ellenőrzi majd a dohányosokat, illetve ki büntet, ha szükséges? Az elmúlt alkalommal én magam oltottam el a szemetesben keletkezett tüzet. Munkácsi György: A Népegészségügyi Szolgálat feladata az ellenőrzés, amennyiben szükséges a büntetés kiszabása is. Ellenőrzési jogköre jegyzőnek nincs. Palyafári János: A szórói út pályázata milyen stádiumban van? Balogh Zoltán: Ezek a pályázatok sajnos nem feleltek meg a pályázati kiírásnak. Újra fogunk pályázni. A besenyszögi úttal kapcsolatban elindult a kisajátítási eljárás, ügyvéd úr fogalmazza a kormányhivatal felé a kérelmet. Munkácsi György: Kormányhivatalt kell megkeresni a kérelemmel, amelynek tartalmaznia kell a földmérő által kimért terület rajzot, a megtervezett út nyomvonalát, szükséges indokolást. A kérelemre indul az eljárás, a Kormányhivatal határozattal dönt a kisajátítás tényéről. A következő testületi ülésen megtekintheti a testület a benyújtandó kérelmet.

5 66 III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) számú rendelet módosításáról Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: A szociális rendelet módosítása a 14/A.-a, gazdálkodást segítő támogatás e) ponttal egészül ki, vetőmagot bocsát rendelkezésre" szövegezéssel. 1. rendelkezik a polgármester hatásköréről, 3. pedig a bizottság hatásköréről. Bizottság még nem tárgyalta a rendelet módosítását. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 5 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (IV.02.) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (1X.30.) ÖK.sz. rendelete módosításáról 1. A rendelet 4. (1) bekezdés b) pontja a következőképpen módosul: b) A 14/A. (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatásról 2. A rendelet 4. (2) bekezdés Szociális és Egészségügyi Bizottság,, szövegrésze Szociális és Művelődésügyi Bizottság" szövegre módosul. 3- A rendelt 4. (2) bekezdés c) pontja a következőképpen módosul: c) A 14/A. (1) bekezdés a) - d) pontja szerinti támogatásról 4. A rendelet 14/A. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: e) vetőmagot bocsát rendelkezésre. 5. A rendelet 14/A. (5) bekezdése a következőképpen módosul:

6 67 (5) A gazdálkodást segítő támogatás megállapítása - az (1) bekezdés e) pontja kivételével - a Szociális és Művelődésügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. 6. A rendelet 14/A. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A Szociális Földprogramhoz kapcsolódóan az önkormányzat a háztartásgazdaság megerősítéséhez, a kertkultúra kialakításához vetőmagot bocsát rendelkezésre, megfelelő pályázati forrás, rendelkezésre állása esetén. 7. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítására Előadó: Munkácsi György Jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott összevonások jelentős korlátozása. A december 31.-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a hozzárendelt nemzetiségi önkormányzatok költségvetését is. Az, hogy az összevont költségvetési előirányzatokon belül a három különböző jogi személy ténylegesen hogyan gazdálkodhatott, eddig csak az önkormányzat belső szabályzataiból, nyilvántartásaiból derült ki, a három különböző jogi személynek külön vezetett költségvetése nem volt. Ez a helyzet nem csak az átláthatóságot rontotta, hanem számos konkrét gyakorlati probléma forrása is volt, az adóalanyiság kérdésétől kezdve, a számlavezetésig. Az Országgyűlés által december 23-án elfogadott Aht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó január 01 -tői hatályos új szabályokat. Költségvetési tervezés Az Áht. 23. (2) bekezdése a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai. Az Áht. ezen rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24. (1) és (2) bekezdése tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az önkormányzati hivatal költségvetésében megtervezni. Kiemelendő, hogy az önkormányzati

7 68 hivatal költségvetésében az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni. A kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó kiadások az önkormányzat kiadásai lesznek (közvilágítás biztosítása, egészséges ivóvízellátás, helyi közutak, köztemető fenntartása, stb.). Az önkormányzati hivatal költségvetésében elsősorban a Képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó- ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások lesznek. Lényegi változás, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részére is, melyet a polgármester hagy jóvá. (Áht. 28. (5) bek.) Ebből következik, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni (1. feladat). Számlavezetés január 01-től tehát elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal gazdálkodása, mely a gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzforgalomra is vonatkozik. Az Ávr (2) és (3) bekezdése alapján az önkormányzati hivatal köteles a számlavezetőjénél kezdeményezni a fizetési számlája, valamint a hozzákapcsolódó alszámlák helyi önkormányzat nevére történő átvezetését. (2.feladat) Az elkülönülő és átlátható gazdálkodás, valamint az önálló elemi költségvetés alapján minden költségvetési szerv részére az önkormányzat által választott számlavezetőnél önálló fizetési számlát kell nyitni. Az önállóan működő költségvetési szerv részére, mely ez idáig nem rendelkezett saját adószámmal önálló adószámot kell kérni a Magyar Államkincstár útján az állami adóhatóságtól. (3.feladat) Szerződések Az Avr (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által január 01-je előtt kötött és folyamatban lévő olyan magánjogi szerződése (pl. támogatási szerződés, vállalkozási szerződés) esetén, amelyben az önkormányzati hivatal adóazonosító száma, számlaszáma, vagy más hasonló azonosító adatai szerepelnek február 29.-ig köteles a helyi önkormányzat adatainak átvezetését kezdeményezni. (4.feladat) Áfa státusz A helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal, mint egymástól elkülönülten gazdálkodó jogi személyek, egyaránt alanyai lehetnek az általános forgalmi adónak. A január 01-től hatályos új államháztartási szabályok szerint, az önkormányzat gazdálkodásának jelentős része már nem az önkormányzati hivatal, hanem az önkormányzat adószámán fog zajlani. Az Áht (18) bekezdésében foglalt átmeneti szabály alapján a helyi önkormányzat, mint az Áfa alanya 2012, február 29.-ig jogosult bejelenteni az alanyi adómentességre, a kizárólag közérdekű, vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenység végzésére az adókötelessé tétel választására vonatkozóan korábban tett nyilatkozatának megváltoztatását az adóhatóság felé. (5.feladat) Vagyon Az önkormányzatok vagyongazdálkodása körében a nemzeti vagyonról szóló évi CXCV1. törvény (továbbiakban: Vagyontv.) 1. (2) bekezdése rendelkezik a nemzeti

8 69 vagyonról. Ide tartoznak a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, társasági részesedések. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. (7. (1) bekezdés) Forgalomképtelen nemzeti vagyon: az a nemzeti vagyon, amely nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog, vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon dologi jog, vagy osztott tulajdon nem létesíthető. A Vagyontv. 8.. (1) bekezdés alapján az állam és a helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot és nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban, amelynek valamely tagja nem átlátható. Az átlátható szervezet fogalmát a Vagyontv. 3. -a határozza meg. A Vagyontv. 9. (1) bekezdésében előírtak szerint, a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának biztosítása céljából közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. (6.feladat) A Vagyontv. tartalmazza a nemzeti (önkormányzati) vagyon tulajdonjoga átruházásának szabályait. A Vagyontv. 13. (1) bekezdése szerint, törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha a törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A évi központi költségvetésről szóló évi CLXXXVÜI. törvény 68. -a alapján a Vagyontv,-ben előírt versenyeztetés kötelező ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió Ft-ot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében ennél kisebb értékhatárt is meghatározhat. A helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a Vagyontv. 14. (2) bekezdése szerint - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv nyilatkozik, hogy kíván e élni az elővásárlási joggal az állam nevében.!!! (7.feladat) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon, vagy üzleti vagyon lehet. (5. (1) bek.) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít, b) törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (a és b együtt: forgalomképtelen törzsvagyon) c) törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg. A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a) a helyi közutak és műtárgyaik b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok c) repülőtér d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a víziközműveket. A Vagyontv. 5 (4) bekezdése szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2. mellékletben meghatározott, valamint törvényben, vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.

9 70 A Vagyontv a szerint, a helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából - az e törvény hatályba lépésétől számított 60 napon belül -rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket az 5. (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. (8.feladat) Alapító okiratok módosítása Lényeges változás, hogy a helyi önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek az önkormányzati hivatal alapító okiratában. Ezeket a szakfeladatokat az alapító okirat módosításával törölni kell és a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé be kell jelenteni. (9.feladat) Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat nem rendelkezik alapító okirattal, a helyi önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatokat belső szabályzatokban szükséges rögzíteni. Az Áht. 27. (1) bekezdése alapján célszerű az önkormányzati hivatal által összevont gazdálkodási szabályzatokat készíteni. Az összevont szabályzatokban elkülönítve kell a helyi önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra vonatkozó belső gazdálkodási szabályokat és a végzett szakfeladatokat meghatározni. (lo.feladat) Az Államkincstárral és a Kormányhivatallal egyeztetve az Önkormányzat szakfeladatai az SZMSZ 4. számú mellékletébe kerülnek. Adósságot keletkeztető ügyletek Az Áht. 41. (4) bekezdése szerint, a költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, garanciát és kezességet nem vállalhat. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. -a szerint, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet ezen törvény 10. (2) bekezdésében meghatározott kivétellel, érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. Adósságot keletkeztető ügylet a hitel, kölcsön felvétele, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, váltó kibocsátása, pénzügyi lízing és stb. A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás; likvidhitel; önkormányzat estében a 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 3. (1) bekezdése alapján a tárgyévben várható fejlesztési célú kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletekről az önkormányzat a költségvetési rendeletének elfogadását követően, de legkésőbb március 15.-ig ezen kormányrendelet 1. melléklete szerinti adatlapon - a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül - adatot szolgáltat a Kincstár illetékes területi szervének. (11.feladat) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után - a 8. feladatként megfogalmazottak szerint - a vagyonrendelet módosítását fogadja el és a 9. feladatként megfogalmazottak szerint az alapító okiratokat módosítsa. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja mind a vagyonrendelet módosítását és az alapító okiratok felülvizsgálatát.

10 71 Magam részéről köszönetet fejezek ki a pénzügyes kollégáknak, a módosítások végrehajtásáért. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat szerepe további csonkításon megy keresztül, a hitelfelvétel határa is befolyással lesz sok önkormányzatra. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 5 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2011. (IV.02.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (1V.30.) sz. rendelet módosítására 1. A rendelet 1. számú melléklet az alábbiak szerint változik: - helyi közutak - terek, parkok - temető - külterületi árkok - belterület kert Besenyszög Községi Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona Belterületi utak Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés Saját 1. 41/2 291 használatú út Koszorú Temető Kápolna Attila Kertalja Kertalja (zártkerti 5168 földút) Árpád Árpád Szegfű Szegfű Szegfű Szegfű Bem krt Bem krt Bem krt.

11 Malom Jászladányi Jászladányi Jászladányi / Jászladányi / Jászladányi Zrínyi Zrínyi Zrínyi / Vásártér Hajnal Hajnal Hajnal /2 132 Hajnal Hajnal Táncsics Rákóczi Rákóczi Rákóczi Rákóczi Rákóczi Széchenyi Széchenyi Kossuth Kossuth Kossuth Bercsényi Bercsényi Bercsényi Bercsényi Hunyadi Aradi Aradi Petőfi Tavasz Petőfi Magyar Magyar Szent István Béke Béke Nefelejcs Nefelejcs Nefelejcs Csillag Csillag Pásztor Pásztor Nyárfa Széchenyi Széchenyi /4 260 úti lejáró Vasvári

12 Dózsa Gy Dózsa Gy. út 6458 mögötti földút /2 Dózsa Gy. út mögötti 190 földút Fecskelyuki zártkert 3873 vége / Chioviní Rózsa Ferenc Sport Virág Fecske / Kőtelki / Dobó István / Közút /2 Fecskelyuki 2622 földút Kőhídszántott 3847 terület /2 Jász Kovács-földút Közút /4 Chiovini Ferenc út Külterületi utak Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés / Közút / Közút / Közút / Közút Közút / Közút / Közút Bekötő főutak Fokorúpuszta Fokorúpuszta Közút / Saját használatú út / Ut-és árok / Űt-és árok Szóró pusztai földutak Délibáb út

13 Szőlő út Szeder út Szellő út Szellő út Szellő út Fűzfa Doba földút /árolk mellett/ Csatorna út Akác / Árpád út végétől Közút Közút Közút Saját használatú / út Saját használatú / út /3 239 Földút Külterületi ingatlanok - Kossuth MGTSZ Srsz. Hrsz. Terület /ha. Megnevezés m2 05/ Saját használatú 118. út külterület Saját használatú külterület 119. út Ut és árok külterület Csatorna külterület 016/ Saját használatú külterület 122. út Saját használatú külterület 123. út Saját használatú külterület 124 út Saját használatú külterület 125 út Ut és árok külterület Ut és árok külterület Ut és árok külterület Saját használatú külterület 129 út Csatorna külterület Ut és árok külterület Ut és árok külterület Csatorna külterület / Csatorna külterület Saját használatú külterület 135 út Csatorna külterület Csatorna külterület

14 Saját használatú külterület 138 út Saját használatú külterület 139 út Csatorna külterület Üt és árok külterület Csatorna külterület Saját használatú külterület 143 út / Árok külterület Saját használatú külterület 145 út Saját használatú külterület 146 út Út és árok külterület Üt és árok külterület Saját használatú külterület 149 út / Árok külterület / Árok külterület Csatorna külterület Saját használatú külterület 153 út / Út és árok külterület / út és árok külterület / Út és árok külterület Saját használatú külterület 157 út 0104/ Saját használatú külterület 158 út Saját használatú külterület 159 út / Sajáthasználatú út külterület Saját használatú külterület 161 út Saját használatú külterület 162 út / Csatorna külterület / Csatorna külterület 0116/ Saját használatú külterület 165 út 0206/ Saját használatú külterület 166 út Csatorna külterület árok külterület Üt és árok külterület / Árok külterület Út és árok külterület / Saját Használatú út külterület / Út és árok külterület Saját használatú külterület 174 út Árok külterület

15 / Saját használatú külterület 176 út / Saját használatú út külterület 0303/ Saját használatú külterület 178 út 0304/ Saját használatú külterület 179 út Saját használatú külterület 180 út 0308/ Saját használatú külterület 181 út 0308/ Saját használatú külterület 182 út 0308/ Saját használatú külterület 183 út Csatorna külterület Saját használatú külterület 185 út / Csatorna külterület 0317/ Saját használatú külterület 187 út 0317/ Saját használatú külterület 188 út Saját használatú külterület 189 út Csatorna külterület Saját használatú külterület 191 út Arok külterület Saját használatú külterület 193 út Ut és árok külterület Saját használatú külterület 195 út Ut és árok külterület Csatorna külterület / Arok külterület Csatorna külterület Út és árok külterület Csatorna külterület Saját használatú külterület 202 út Saját használatú külterület 203 út Saját használatú külterület 204 út 0494/ Saját használatú külterület 205 út Saját használatú külterület 206 út Csatorna külterület Saját használatú külterület 208 út

16 Csatorna külterület Csatorna külterület 0638/ Saját használatú külterület 211 út Saját használatú külterület 212 út / Csatorna külterület 0662/ Saját használatú külterület 214 út 0662/ Saját használatú külterület 215 út Csatorna külterület Csatorna külterület 0683/ Saját használatú külterület 218 út / Csatorna külterület / Arak külterület Csatorna külterület Saját használatú külterület 222 út 0690/ Saját használatú külterület 223 út Csatorna külterület 0693/ Saját használatú külterület 225 út 0693/ Saját használatú külterület 226 út Arok külterület Út és árok külterület Csatorna külterület Saját használatú külterület 230 út Csatorna külterület Saját használatú külterület 232 út 0714/ Saját használatú külterület 233 út 0714/ Saját használatú külterület 234 út 0720/2 Saját használatú külterület út 0720/4 Saját használatú külterület út 0721 Saját használatú külterület út Csatorna külterület Csatorna külterület Csatorna külterület / Csatorna külterület / Csatorna külterület 0733 Saját használatú külterület út Csatorna külterület

17 / Saját használatú külterület 245 út Ut és árok külterület Csatorna külterület Arok külterület 0745/ Saját használatú külterület 249 út Csatorna külterület Csatorna külterület Arok külterület Csatorna külterület 0756/ Saját használatú külterület 254 út, árok Csatorna külterület Saját használatú külterület 256 út 0760/ Saját használatú külterület 257 út Saját használatú külterület 258 út Arok külterület Arok külterület 0771/ Saját használatú külterület 261 út Csatorna külterület Saját használatú zártkert 263 út Saját használatú zártkert 264 út Saját használatú zártkert 265 út Saját használatú zártkert 266 út Saját használatú zártkert 267 út / Közterület zárkert Saját használatú zártkert 269 út Saját használatú zártkert 270 út Saját használatú zártkert 271 út Saját használatú zártkert 272 út Saját használatú zártkert 273 út Saját használatú zártkert 274 út Saját használatú zártkert 275 út Saját használatú zártkert 276 út Saját használatú zártkert 277 út

18 Saját használatú zártkert 278 út Saját használatú zártkert 279 út Saját használatú zártkert út Saját használatú zártkert út Saját használatú zártkert út Saját használatú zártkert út Arok Zártkert Belterületi kert Srsz. Hrsz. Terület/ha. Megnevezés m Attila út erdős tér Attila út Miller által bezárt terület Szegfű út Miller /3 47 part /3 932 Bem krt. Miller part / Bem krt. Miller part Malom út kertalja /1 895 Millér part Malom út kertalja /2 752 Millér part /2 47 Sportpálya átjáró Jászladányi út / /kertvégek/ Jászladányi út / /kertvégek/ /2 546 Miller part /3 628 Millér part Magyar út /gépműhelynél/ Magyar út /gépműhelynél/ Széchenyi út víznyomó ág elág. Kossuth út /3 262 belterületi kert Nyárfa út vízműnek / leválasztva /4 146 kert vég Belterületi árok Srsz. Hrsz. Terület / ha. Megnevezés m Temetőnél levő

19 80 2. Miller hídig Árpád út /Millér 97 bekötés/ Jászladányi út 364 /Miller csatlak./ /24 Jászladányi út 273 /kertvégek/ /3 353 Vásártér út Hajnal út vége Szent l-nefelejcs út Nefelejcs-Béke út Béke út 21-től Millér Kossuth út Millér / Fecskelyuk / Fecskelyuk / Kőtelki út mellett Damjanich úti zárt Külerületi árok Srsz. Hrsz. Terület / ha. m2 Megnevezés / / Egyéb SrszH Hrsz. Terület / ha. m2 Megnevezés Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon Vízmű terület Kossuth út Erzsébet-kert / 4059 piactér / Hősök kertje 1115 /Damjanich út/ I.Világháborús emlékmű- Borbereki szobor Hősök kertje II. világháborús emlékmű Chiovini emlékpark Vasvári úti Temető / Temető úti Temető /2 Tsz majorban levő 3792 vízmű /21 Gázfogadó állomás (használati jog 263 biztosítása TIGÁZ) / Gázfogadó útja

20 81 A rendelet 3. számú melléklet az alábbiak szerint változik: 3.sz. melléklet Besenyszög Községi Önkormányzat egyéb forgalomképes vagyona - építési telkek - önkormányzati lakások - mezőgazdasági földterületek (szántó, gyep, zártkert) Építési telkek Srsz. Hrsz. Terület/ m2 Megnevezés 1. 15/ Dózsa Gy. út /8 982 Dobó I. út /7 947 Dobó I. út / Fecske út Nyárfa út Nyárfa út Nyárfa út Nyárfa út Széchenyi út / Magyar út Kossuth út / Uj bölcsőde telek /3 875 Jászladányi út 503/ / szántó /9 863 beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek Önkormányzati tulajdonú lakások, épületek Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés /2 689 Damjanich út 61. / eladva

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. február 10-ei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés testületi ülésre / Nyílt Nagykovácsi, 2012. október 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester: -. Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. vez.. Melléklet: Rendelet-módosítás

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 17/2012.(V.30.) 18/2012.(V.30.) A szociális igazgatás és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 18-án 13:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: tanácsterme Serényfalva,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. február 28-án megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma 4/2014.(II.28.)Ök. Rendelet 5/2014.(II.28.)Ök.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-34/2013. iktatószám 34. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben