Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 25/2012.(III..29.) 65. Képviselő kérdések, felszólalások Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) számú rendelet módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004.(IV.30.) számú rendelet módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (IV.02.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/1995. (V.05.) számú rendelet módosítására Besenyszög Község Önkormányzat költségvetési intézményei alapító okiratainak módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögön letelepedők támogatásáról, a jogosultság feltételeiről szóló 6/2012.(1.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének Besenyszög község háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotásáról Az önkormányzat által fenntartott piacon, vásáron valamint a mázsaháznál alkalmazandó díjakról szóló 153/2005. (XII. 15.) számú határozat módosításáról 9/2012. (IV.02.) rendelet 10/2012. (IV.02.) rendelet 11/2012. (IV.02.) rendelet 26/2012.( ) 27/2012.( ) 28/2012.( ) 12/2012. (IV.02.) rendelet 13/2012. (1V.02.) rendelet 14/2012. (IV.02.) rendelet /2012.( ) 95. Tájékoztató a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési egyesületnek - fizetendő tagi kölcsönről Az óvoda bővítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 30/2012.( ) 98. A múzeum bővítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 31/2012.( ) 100. Az óvoda homlokzati nyílászárónak cseréjére, sporttelep öltöző épületének felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról 32/2012.( ) 33/2012.( ) Besenyszög Községi Önkormányzat évi Közbeszerzési Terve 34/2012.( ) 103. jóváhagyásáról A TÁMOP /A-ll/l, építő közösségek című pályázati 35/2012.( ) 104. felhívásra benyújtott pályázatról Besenyszög 1471/1 hrsz-ú állami vagyon részét képező ingatlan 36/2012.( ) 106. megvásárlásához az önerő biztosításáról Tájékoztató a Zöld Falu projektprogramról 37/2012.( ) 108. A Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról, tagjai megválasztásáról 38/2012.( ) 108. szóló 22/2012, (11.14.) számú határozat módosításáról Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vöröskereszt Besenyszögi 39/2012.( ) 109. képviselete kérelme

2 63 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-n a Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában megtartott üléséről Jelen vannak: Távollévők: Balogh Zoltán polgármester, Dr.Elbakour Afif, Palyafári János, Lovász Imre, Farkas Géza képviselők Csapó Pálné, Kiss Ernöné képviselők Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Balog Tiborné Intézményvezető Meskó Zsolt Intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 5 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Palyafári János képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester a napirendi pontok módosítására tett javaslata a következő: 4. napirendi pontként előterjesztésre kerül a meghívó 9. napirendi pontja: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat költségvetési intézményei alapító okiratainak módosítására 18. napirendi pontként: Előterjesztés Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról, tagjai megválasztásáról szóló 22/2012. (11.14.) számú határozat módosításáról 19. napirendi pontként: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vöröskereszt Besenyszögi képviselete kérelmére Balogh Zoltán kéri a Képviselő- testületet a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A Képviselő-testület február 14-én tartotta ülését, a két ülés között történt eseményekről az alábbi beszámolót teszem:

3 64 Február 20. Területi Szociális Bizottsági ülést tartottunk, ahol elfogadtuk a szociális intézmény térítési díjait. Február 21. Kistérségi Társulási Tanácsülésen vettem részt, ahol a Területi Szociális Bizottság által elfogadott költségvetést és térítési díj emelést, fogadta el a tanács. Március 01. A Tungsram Schréderer közvilágítással foglalkozó cég keresett meg LED lámpás ajánlattal. Az ajánlat lényege a közvilágításban lévő lámpatesteket LED lámpatestekre cserélné, mely jelentős több mint 80 %-os megtakarítást eredményezne. Sajnos a lámpatestek igen drágák, több mint 50 millió Ft-ba kerülnének, a megtérülése pedig több mit 10 év. Közeljövőben mindenképpen gondolkodnunk kell korszerűbb lámpatestek felszerelésében, mert költségvetési megtarkítást már csak az energia megtakarításban tudunk elérni. Ez vonatkozik a közvilágításra, fűtésre, világításra. Március 06. A vízmű vezetőjével Mezőcsáton jártunk, ahol térkő-gyártó gépet néztünk meg, árfekvésében és kialakításában, műszaki paramétereiben sokkal kedvezőbb volt, mint a Zalaegerszegi vállalkozóval kialkudott gépsor, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a térkő-gyártó gépet rendeljük meg a vállalkozótól. Mely tartalmaz a gépen kívül 2 db sablont és 1 db kényszerkeveréses betonkeverőt. Március 08. Közép-Tisza- Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület elnökségi ülést tartott, ahol téma volt többek között az egyesület finanszírozása. Kormánydöntés alapján az egyesület június 30-a után nem jogosult hitelfelvételre, ezért önerőből keli megfinanszíroznia a 3 hónap működési költségeit, mivel az állam csak ezután fizeti ki a benyújtott igényeket. Ez a döntés működésképtelenné teszi az egyesületet, ezért kértek javaslatot a probléma megoldására. Március 14. Méltóképpen ünnepeltük meg a Március 15.-i nemzeti ünnepünket, az iskolások kiemelkedő műsorával és köszönjünk a Kertbarát Kör társadalmi munkáját. Több mint 2 hete folyik a homoktövis helyének a fúrása, illetve ültetése, ennek eredményeképpen mai nap befejezésre került a tövek helyének fúrása. Remélhetőleg a jövő hét végével befejeződhet a növények elültetése. Folyik a sorok közötti talaj-előkészítés, gyommentesítés, illetve készítjük elő az 5 ha föld sütőtökkel való beültetését. Március 19. Zöld Energia Közösség tartott tájékoztató fórumot, melyen ismertették annak lehetőségét, hogy hogyan juthat egy település közössége befektetés nélkül megújuló energiához. Március 28. Kistérségi Tanács ülésén vettem részt, ahol többek között döntöttünk a Szervezeti és Működés Szabályzat módosításáról, a évi finanszírozás változtatásának lehetőségéről, a TAMOP /3. Egészségre nevelő, szemléletformáló életmód pályázati felhívásáról, működési költségek csökkentéséről. Az általános iskolában zajlik a nyílászáró cseréje, és az orvosi rendelő felújítása és bővítése munkálatai. Eddig minden határidő szerint zajlik és időben történik. Három civil pályázat által nyert támogatás felhasználása is folyamatosan történik. Az íjász Egyesület vizesblokk építése, a Horgász Egyesület pagoda és pihenő park építése, illetve az Erez magad jól a besenyszögi iskolában alapítvány" faházfelújítása.

4 65 Palyafár János: Településen a strand kialakításáról folytatott-e polgármester úr tárgyalásokat? Balogh Zoltán: Nem történt előrelépés ebben az ügyben, de ígéretet teszek, hogy a tulajdonosokkal egyeztetek. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület egyhangú, 5 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 25/2012. (III.29.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselő kérdések, felszólalások Előadók: Képviselők Dr.Elbakour Afif: A játszótéri kisházikó mikor kerül visszaállításra a játszóelemek közé? Vagy ha még nem kerül a helyére akkor a házikó helyén maradt alapból szedje ki a Műszaki Csoport a szögeket, valamint a kiálló csavarokat mert balesetveszélyes. Farkas Géza: Buszmegállóban ki ellenőrzi majd a dohányosokat, illetve ki büntet, ha szükséges? Az elmúlt alkalommal én magam oltottam el a szemetesben keletkezett tüzet. Munkácsi György: A Népegészségügyi Szolgálat feladata az ellenőrzés, amennyiben szükséges a büntetés kiszabása is. Ellenőrzési jogköre jegyzőnek nincs. Palyafári János: A szórói út pályázata milyen stádiumban van? Balogh Zoltán: Ezek a pályázatok sajnos nem feleltek meg a pályázati kiírásnak. Újra fogunk pályázni. A besenyszögi úttal kapcsolatban elindult a kisajátítási eljárás, ügyvéd úr fogalmazza a kormányhivatal felé a kérelmet. Munkácsi György: Kormányhivatalt kell megkeresni a kérelemmel, amelynek tartalmaznia kell a földmérő által kimért terület rajzot, a megtervezett út nyomvonalát, szükséges indokolást. A kérelemre indul az eljárás, a Kormányhivatal határozattal dönt a kisajátítás tényéről. A következő testületi ülésen megtekintheti a testület a benyújtandó kérelmet.

5 66 III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) számú rendelet módosításáról Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: A szociális rendelet módosítása a 14/A.-a, gazdálkodást segítő támogatás e) ponttal egészül ki, vetőmagot bocsát rendelkezésre" szövegezéssel. 1. rendelkezik a polgármester hatásköréről, 3. pedig a bizottság hatásköréről. Bizottság még nem tárgyalta a rendelet módosítását. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 5 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (IV.02.) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (1X.30.) ÖK.sz. rendelete módosításáról 1. A rendelet 4. (1) bekezdés b) pontja a következőképpen módosul: b) A 14/A. (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatásról 2. A rendelet 4. (2) bekezdés Szociális és Egészségügyi Bizottság,, szövegrésze Szociális és Művelődésügyi Bizottság" szövegre módosul. 3- A rendelt 4. (2) bekezdés c) pontja a következőképpen módosul: c) A 14/A. (1) bekezdés a) - d) pontja szerinti támogatásról 4. A rendelet 14/A. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: e) vetőmagot bocsát rendelkezésre. 5. A rendelet 14/A. (5) bekezdése a következőképpen módosul:

6 67 (5) A gazdálkodást segítő támogatás megállapítása - az (1) bekezdés e) pontja kivételével - a Szociális és Művelődésügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. 6. A rendelet 14/A. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A Szociális Földprogramhoz kapcsolódóan az önkormányzat a háztartásgazdaság megerősítéséhez, a kertkultúra kialakításához vetőmagot bocsát rendelkezésre, megfelelő pályázati forrás, rendelkezésre állása esetén. 7. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítására Előadó: Munkácsi György Jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott összevonások jelentős korlátozása. A december 31.-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a hozzárendelt nemzetiségi önkormányzatok költségvetését is. Az, hogy az összevont költségvetési előirányzatokon belül a három különböző jogi személy ténylegesen hogyan gazdálkodhatott, eddig csak az önkormányzat belső szabályzataiból, nyilvántartásaiból derült ki, a három különböző jogi személynek külön vezetett költségvetése nem volt. Ez a helyzet nem csak az átláthatóságot rontotta, hanem számos konkrét gyakorlati probléma forrása is volt, az adóalanyiság kérdésétől kezdve, a számlavezetésig. Az Országgyűlés által december 23-án elfogadott Aht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó január 01 -tői hatályos új szabályokat. Költségvetési tervezés Az Áht. 23. (2) bekezdése a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai. Az Áht. ezen rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24. (1) és (2) bekezdése tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az önkormányzati hivatal költségvetésében megtervezni. Kiemelendő, hogy az önkormányzati

7 68 hivatal költségvetésében az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni. A kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó kiadások az önkormányzat kiadásai lesznek (közvilágítás biztosítása, egészséges ivóvízellátás, helyi közutak, köztemető fenntartása, stb.). Az önkormányzati hivatal költségvetésében elsősorban a Képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó- ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások lesznek. Lényegi változás, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részére is, melyet a polgármester hagy jóvá. (Áht. 28. (5) bek.) Ebből következik, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni (1. feladat). Számlavezetés január 01-től tehát elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal gazdálkodása, mely a gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzforgalomra is vonatkozik. Az Ávr (2) és (3) bekezdése alapján az önkormányzati hivatal köteles a számlavezetőjénél kezdeményezni a fizetési számlája, valamint a hozzákapcsolódó alszámlák helyi önkormányzat nevére történő átvezetését. (2.feladat) Az elkülönülő és átlátható gazdálkodás, valamint az önálló elemi költségvetés alapján minden költségvetési szerv részére az önkormányzat által választott számlavezetőnél önálló fizetési számlát kell nyitni. Az önállóan működő költségvetési szerv részére, mely ez idáig nem rendelkezett saját adószámmal önálló adószámot kell kérni a Magyar Államkincstár útján az állami adóhatóságtól. (3.feladat) Szerződések Az Avr (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által január 01-je előtt kötött és folyamatban lévő olyan magánjogi szerződése (pl. támogatási szerződés, vállalkozási szerződés) esetén, amelyben az önkormányzati hivatal adóazonosító száma, számlaszáma, vagy más hasonló azonosító adatai szerepelnek február 29.-ig köteles a helyi önkormányzat adatainak átvezetését kezdeményezni. (4.feladat) Áfa státusz A helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal, mint egymástól elkülönülten gazdálkodó jogi személyek, egyaránt alanyai lehetnek az általános forgalmi adónak. A január 01-től hatályos új államháztartási szabályok szerint, az önkormányzat gazdálkodásának jelentős része már nem az önkormányzati hivatal, hanem az önkormányzat adószámán fog zajlani. Az Áht (18) bekezdésében foglalt átmeneti szabály alapján a helyi önkormányzat, mint az Áfa alanya 2012, február 29.-ig jogosult bejelenteni az alanyi adómentességre, a kizárólag közérdekű, vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenység végzésére az adókötelessé tétel választására vonatkozóan korábban tett nyilatkozatának megváltoztatását az adóhatóság felé. (5.feladat) Vagyon Az önkormányzatok vagyongazdálkodása körében a nemzeti vagyonról szóló évi CXCV1. törvény (továbbiakban: Vagyontv.) 1. (2) bekezdése rendelkezik a nemzeti

8 69 vagyonról. Ide tartoznak a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, társasági részesedések. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. (7. (1) bekezdés) Forgalomképtelen nemzeti vagyon: az a nemzeti vagyon, amely nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog, vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon dologi jog, vagy osztott tulajdon nem létesíthető. A Vagyontv. 8.. (1) bekezdés alapján az állam és a helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot és nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban, amelynek valamely tagja nem átlátható. Az átlátható szervezet fogalmát a Vagyontv. 3. -a határozza meg. A Vagyontv. 9. (1) bekezdésében előírtak szerint, a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának biztosítása céljából közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. (6.feladat) A Vagyontv. tartalmazza a nemzeti (önkormányzati) vagyon tulajdonjoga átruházásának szabályait. A Vagyontv. 13. (1) bekezdése szerint, törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha a törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A évi központi költségvetésről szóló évi CLXXXVÜI. törvény 68. -a alapján a Vagyontv,-ben előírt versenyeztetés kötelező ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió Ft-ot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében ennél kisebb értékhatárt is meghatározhat. A helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a Vagyontv. 14. (2) bekezdése szerint - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv nyilatkozik, hogy kíván e élni az elővásárlási joggal az állam nevében.!!! (7.feladat) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon, vagy üzleti vagyon lehet. (5. (1) bek.) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít, b) törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (a és b együtt: forgalomképtelen törzsvagyon) c) törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg. A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a) a helyi közutak és műtárgyaik b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok c) repülőtér d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a víziközműveket. A Vagyontv. 5 (4) bekezdése szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2. mellékletben meghatározott, valamint törvényben, vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.

9 70 A Vagyontv a szerint, a helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából - az e törvény hatályba lépésétől számított 60 napon belül -rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket az 5. (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. (8.feladat) Alapító okiratok módosítása Lényeges változás, hogy a helyi önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek az önkormányzati hivatal alapító okiratában. Ezeket a szakfeladatokat az alapító okirat módosításával törölni kell és a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé be kell jelenteni. (9.feladat) Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat nem rendelkezik alapító okirattal, a helyi önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatokat belső szabályzatokban szükséges rögzíteni. Az Áht. 27. (1) bekezdése alapján célszerű az önkormányzati hivatal által összevont gazdálkodási szabályzatokat készíteni. Az összevont szabályzatokban elkülönítve kell a helyi önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra vonatkozó belső gazdálkodási szabályokat és a végzett szakfeladatokat meghatározni. (lo.feladat) Az Államkincstárral és a Kormányhivatallal egyeztetve az Önkormányzat szakfeladatai az SZMSZ 4. számú mellékletébe kerülnek. Adósságot keletkeztető ügyletek Az Áht. 41. (4) bekezdése szerint, a költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, garanciát és kezességet nem vállalhat. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. -a szerint, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet ezen törvény 10. (2) bekezdésében meghatározott kivétellel, érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. Adósságot keletkeztető ügylet a hitel, kölcsön felvétele, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, váltó kibocsátása, pénzügyi lízing és stb. A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás; likvidhitel; önkormányzat estében a 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 3. (1) bekezdése alapján a tárgyévben várható fejlesztési célú kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletekről az önkormányzat a költségvetési rendeletének elfogadását követően, de legkésőbb március 15.-ig ezen kormányrendelet 1. melléklete szerinti adatlapon - a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül - adatot szolgáltat a Kincstár illetékes területi szervének. (11.feladat) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után - a 8. feladatként megfogalmazottak szerint - a vagyonrendelet módosítását fogadja el és a 9. feladatként megfogalmazottak szerint az alapító okiratokat módosítsa. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja mind a vagyonrendelet módosítását és az alapító okiratok felülvizsgálatát.

10 71 Magam részéről köszönetet fejezek ki a pénzügyes kollégáknak, a módosítások végrehajtásáért. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat szerepe további csonkításon megy keresztül, a hitelfelvétel határa is befolyással lesz sok önkormányzatra. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 5 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2011. (IV.02.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (1V.30.) sz. rendelet módosítására 1. A rendelet 1. számú melléklet az alábbiak szerint változik: - helyi közutak - terek, parkok - temető - külterületi árkok - belterület kert Besenyszög Községi Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona Belterületi utak Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés Saját 1. 41/2 291 használatú út Koszorú Temető Kápolna Attila Kertalja Kertalja (zártkerti 5168 földút) Árpád Árpád Szegfű Szegfű Szegfű Szegfű Bem krt Bem krt Bem krt.

11 Malom Jászladányi Jászladányi Jászladányi / Jászladányi / Jászladányi Zrínyi Zrínyi Zrínyi / Vásártér Hajnal Hajnal Hajnal /2 132 Hajnal Hajnal Táncsics Rákóczi Rákóczi Rákóczi Rákóczi Rákóczi Széchenyi Széchenyi Kossuth Kossuth Kossuth Bercsényi Bercsényi Bercsényi Bercsényi Hunyadi Aradi Aradi Petőfi Tavasz Petőfi Magyar Magyar Szent István Béke Béke Nefelejcs Nefelejcs Nefelejcs Csillag Csillag Pásztor Pásztor Nyárfa Széchenyi Széchenyi /4 260 úti lejáró Vasvári

12 Dózsa Gy Dózsa Gy. út 6458 mögötti földút /2 Dózsa Gy. út mögötti 190 földút Fecskelyuki zártkert 3873 vége / Chioviní Rózsa Ferenc Sport Virág Fecske / Kőtelki / Dobó István / Közút /2 Fecskelyuki 2622 földút Kőhídszántott 3847 terület /2 Jász Kovács-földút Közút /4 Chiovini Ferenc út Külterületi utak Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés / Közút / Közút / Közút / Közút Közút / Közút / Közút Bekötő főutak Fokorúpuszta Fokorúpuszta Közút / Saját használatú út / Ut-és árok / Űt-és árok Szóró pusztai földutak Délibáb út

13 Szőlő út Szeder út Szellő út Szellő út Szellő út Fűzfa Doba földút /árolk mellett/ Csatorna út Akác / Árpád út végétől Közút Közút Közút Saját használatú / út Saját használatú / út /3 239 Földút Külterületi ingatlanok - Kossuth MGTSZ Srsz. Hrsz. Terület /ha. Megnevezés m2 05/ Saját használatú 118. út külterület Saját használatú külterület 119. út Ut és árok külterület Csatorna külterület 016/ Saját használatú külterület 122. út Saját használatú külterület 123. út Saját használatú külterület 124 út Saját használatú külterület 125 út Ut és árok külterület Ut és árok külterület Ut és árok külterület Saját használatú külterület 129 út Csatorna külterület Ut és árok külterület Ut és árok külterület Csatorna külterület / Csatorna külterület Saját használatú külterület 135 út Csatorna külterület Csatorna külterület

14 Saját használatú külterület 138 út Saját használatú külterület 139 út Csatorna külterület Üt és árok külterület Csatorna külterület Saját használatú külterület 143 út / Árok külterület Saját használatú külterület 145 út Saját használatú külterület 146 út Út és árok külterület Üt és árok külterület Saját használatú külterület 149 út / Árok külterület / Árok külterület Csatorna külterület Saját használatú külterület 153 út / Út és árok külterület / út és árok külterület / Út és árok külterület Saját használatú külterület 157 út 0104/ Saját használatú külterület 158 út Saját használatú külterület 159 út / Sajáthasználatú út külterület Saját használatú külterület 161 út Saját használatú külterület 162 út / Csatorna külterület / Csatorna külterület 0116/ Saját használatú külterület 165 út 0206/ Saját használatú külterület 166 út Csatorna külterület árok külterület Üt és árok külterület / Árok külterület Út és árok külterület / Saját Használatú út külterület / Út és árok külterület Saját használatú külterület 174 út Árok külterület

15 / Saját használatú külterület 176 út / Saját használatú út külterület 0303/ Saját használatú külterület 178 út 0304/ Saját használatú külterület 179 út Saját használatú külterület 180 út 0308/ Saját használatú külterület 181 út 0308/ Saját használatú külterület 182 út 0308/ Saját használatú külterület 183 út Csatorna külterület Saját használatú külterület 185 út / Csatorna külterület 0317/ Saját használatú külterület 187 út 0317/ Saját használatú külterület 188 út Saját használatú külterület 189 út Csatorna külterület Saját használatú külterület 191 út Arok külterület Saját használatú külterület 193 út Ut és árok külterület Saját használatú külterület 195 út Ut és árok külterület Csatorna külterület / Arok külterület Csatorna külterület Út és árok külterület Csatorna külterület Saját használatú külterület 202 út Saját használatú külterület 203 út Saját használatú külterület 204 út 0494/ Saját használatú külterület 205 út Saját használatú külterület 206 út Csatorna külterület Saját használatú külterület 208 út

16 Csatorna külterület Csatorna külterület 0638/ Saját használatú külterület 211 út Saját használatú külterület 212 út / Csatorna külterület 0662/ Saját használatú külterület 214 út 0662/ Saját használatú külterület 215 út Csatorna külterület Csatorna külterület 0683/ Saját használatú külterület 218 út / Csatorna külterület / Arak külterület Csatorna külterület Saját használatú külterület 222 út 0690/ Saját használatú külterület 223 út Csatorna külterület 0693/ Saját használatú külterület 225 út 0693/ Saját használatú külterület 226 út Arok külterület Út és árok külterület Csatorna külterület Saját használatú külterület 230 út Csatorna külterület Saját használatú külterület 232 út 0714/ Saját használatú külterület 233 út 0714/ Saját használatú külterület 234 út 0720/2 Saját használatú külterület út 0720/4 Saját használatú külterület út 0721 Saját használatú külterület út Csatorna külterület Csatorna külterület Csatorna külterület / Csatorna külterület / Csatorna külterület 0733 Saját használatú külterület út Csatorna külterület

17 / Saját használatú külterület 245 út Ut és árok külterület Csatorna külterület Arok külterület 0745/ Saját használatú külterület 249 út Csatorna külterület Csatorna külterület Arok külterület Csatorna külterület 0756/ Saját használatú külterület 254 út, árok Csatorna külterület Saját használatú külterület 256 út 0760/ Saját használatú külterület 257 út Saját használatú külterület 258 út Arok külterület Arok külterület 0771/ Saját használatú külterület 261 út Csatorna külterület Saját használatú zártkert 263 út Saját használatú zártkert 264 út Saját használatú zártkert 265 út Saját használatú zártkert 266 út Saját használatú zártkert 267 út / Közterület zárkert Saját használatú zártkert 269 út Saját használatú zártkert 270 út Saját használatú zártkert 271 út Saját használatú zártkert 272 út Saját használatú zártkert 273 út Saját használatú zártkert 274 út Saját használatú zártkert 275 út Saját használatú zártkert 276 út Saját használatú zártkert 277 út

18 Saját használatú zártkert 278 út Saját használatú zártkert 279 út Saját használatú zártkert út Saját használatú zártkert út Saját használatú zártkert út Saját használatú zártkert út Arok Zártkert Belterületi kert Srsz. Hrsz. Terület/ha. Megnevezés m Attila út erdős tér Attila út Miller által bezárt terület Szegfű út Miller /3 47 part /3 932 Bem krt. Miller part / Bem krt. Miller part Malom út kertalja /1 895 Millér part Malom út kertalja /2 752 Millér part /2 47 Sportpálya átjáró Jászladányi út / /kertvégek/ Jászladányi út / /kertvégek/ /2 546 Miller part /3 628 Millér part Magyar út /gépműhelynél/ Magyar út /gépműhelynél/ Széchenyi út víznyomó ág elág. Kossuth út /3 262 belterületi kert Nyárfa út vízműnek / leválasztva /4 146 kert vég Belterületi árok Srsz. Hrsz. Terület / ha. Megnevezés m Temetőnél levő

19 80 2. Miller hídig Árpád út /Millér 97 bekötés/ Jászladányi út 364 /Miller csatlak./ /24 Jászladányi út 273 /kertvégek/ /3 353 Vásártér út Hajnal út vége Szent l-nefelejcs út Nefelejcs-Béke út Béke út 21-től Millér Kossuth út Millér / Fecskelyuk / Fecskelyuk / Kőtelki út mellett Damjanich úti zárt Külerületi árok Srsz. Hrsz. Terület / ha. m2 Megnevezés / / Egyéb SrszH Hrsz. Terület / ha. m2 Megnevezés Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon Vízmű terület Kossuth út Erzsébet-kert / 4059 piactér / Hősök kertje 1115 /Damjanich út/ I.Világháborús emlékmű- Borbereki szobor Hősök kertje II. világháborús emlékmű Chiovini emlékpark Vasvári úti Temető / Temető úti Temető /2 Tsz majorban levő 3792 vízmű /21 Gázfogadó állomás (használati jog 263 biztosítása TIGÁZ) / Gázfogadó útja

20 81 A rendelet 3. számú melléklet az alábbiak szerint változik: 3.sz. melléklet Besenyszög Községi Önkormányzat egyéb forgalomképes vagyona - építési telkek - önkormányzati lakások - mezőgazdasági földterületek (szántó, gyep, zártkert) Építési telkek Srsz. Hrsz. Terület/ m2 Megnevezés 1. 15/ Dózsa Gy. út /8 982 Dobó I. út /7 947 Dobó I. út / Fecske út Nyárfa út Nyárfa út Nyárfa út Nyárfa út Széchenyi út / Magyar út Kossuth út / Uj bölcsőde telek /3 875 Jászladányi út 503/ / szántó /9 863 beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek / beépítetlen telek Önkormányzati tulajdonú lakások, épületek Srsz. Hrsz. Terület / m2 Megnevezés /2 689 Damjanich út 61. / eladva

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 6. sz. napirendi pontjához

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 6. sz. napirendi pontjához Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 6. sz. napirendi pontjához Tárgy: Ebrendészeti hozzájárulással összefüggő szabályozás Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. (: (36) (34) 588-600, Fax: (36) (34) 586-480, E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-244/2012 ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Épületenergetikai

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. február

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell.

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. március 6-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat az vagyonának

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 2. n a p i r e n d i p o n t E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:317-14/2010. 24. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. függelék a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsora 1. Ugron Zoltán Gábor polgármester 2. Fuchs János korelnök 3. Szabó Zoltán alpolgármester

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 4-én (csütörtökön) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása. Helyrajzi szám Megnevezése Területe Jellege

1. Vagyontárgyak meghatározása. Helyrajzi szám Megnevezése Területe Jellege Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Bakonybánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak.

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2015 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 06-án

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

3. A vagyongazdálkodás további szabályai

3. A vagyongazdálkodás további szabályai ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2012. (XI.01.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítása Iktatószám 69/2011.

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben