ALKON kazán 50 kw kazán 70 kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKON kazán 50 kw kazán 70 kw"

Átírás

1 ALKON kazán 50 kw kazán 70 kw 0033XXXX - 1. kiadás HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1 Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok A készülék rendeltetésszerû használata Vízkezelés A felhasználó számára nyújtandó tájékoztató Biztonsági elõírások Használati útmutató A vezérlõ panel Mûködési paraméterek ellenõrzése Beüzemelés elõtti ellenõrzések Mûködés Használaton kívülre helyezés Hibaelhárítás Karbantartás kijelzése Használati útmutató az E8 nevû központi szabályozó alkalmazásával A mûködési mód kiválasztása Általános beállítások Felhasználói beállítások AZ ÚTMUTATÓBAN ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokkal ellátott részekre különösen oda kell figyelni: VESZÉLY! Súlyos veszély a testi épségre és az életre FIGYELEM! A környezetre vagy a készülékre veszélyes helyzetek TANÁCSOK! Használati javaslatok 2 - A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSSZERÛ HASZNÁLATA Az ALKON készülék a technika és a biztonságtechnológia jelenleg ismert élvonalbeli színvonala alapján készül. Ennek ellenére a készülék nem rendeltetésszerû használatából veszélyes ill. életveszélyes helyzet vagy a termék illetve a környezet károsodása keletkezhet. A készülék melegvizet áramoltató fûtési rendszerben való mûködtetésre alkalmas. Az ezektõl eltérõ minden más mûködtetés nem rendeltetésszerûnek minõsül. Az UNICAL nem vállal felelõsséget a készülék nem rendeltetésszerû használata miatt bekövetkezett károkért! Ilyen esetben a felhasználó viseli a teljes kockázatot. A rendeltetésszerû használat elõfeltétele jelen használati útmutató gondos betartása is! 3 - VÍZKEZELÉS A használati melegvíz(hmv) hõcserélõ tisztítási gyakoriságát a bejövõ víz keménységi foka határozza meg. 8,4 nk fölötti keménység esetén vízlágyító alkalmazása javasolt. A vízlágyító kiválasztása a víz jellemzõi alapján történik. A vízkõkiválás csökkentése érdekében tanácsos a használati melegvíz értéket a ténylegesen használt hõmérséklethez nagyon közeli értékre beállítani. Moduláltató környezeti termosztát alkalmazása ugyancsak csökkenti a vízkõkiválás mértékét. Javasolt a használati melegvíz hõcserélõ vízkõmentességének ellenõrzése az elsõ év végén. A hõcserélõ állapotának függvényében a továbbiakban elegendõ lehet a 2 évente elvégzett karbantartás is. 2

3 4 - A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA NYÚJTANDÓ TÁJÉKOZTATÓ Általános Információ A felhasználót ki kell oktatni saját fûtési rendszere mûködésérõl és használatáról, különös tekintettel arra, hogy: Át kell adni jelen használati útmutatót és a készülékhez tartozó egyéb dokumentumokat is. A felhasználó köteles a dokumentációt a jövõbeli tanulmányozás céljára épségben megõrizni! Tájékoztatni kell a felhasználót a helyiség levegõztetésének fontosságáról és a füsteltávolító rendszer mûködésérõl és nyílvánvaló szükségességérõl és a módosítás szigorú tiltásáról. Informálni kell a felhasználót a fûtési víz nyomásának ellenõrzésérõl éppúgy, mint az alkalmanként szükséges utántöltési mûveletrõl. Tájékoztatni kell a felhasználót a központi szabályozó/termosztát, a szabályozó szelepek és a hõmérséklet helyes beállításairól az energiamegtakarítás érdekében. Emlékeztetni kell a felhasználót, hogy a készülék ellenõrzését és karbantartását évente, míg az égés analizisét kétévente köteles elvégeztetni a gyártó elõírásai szerint. Amennyiben a készüléket tovább értékesíti más tulajdonos részére, illetve lakáscsere révén itt marad, de annak új tulajdonosa lesz, úgy biztosítani kell a kazán összes dokumentációjának átadását is azért, hogy az új tulajdonos és/vagy az õ szerelõje áttanulmányozhassa azokat. A gyártó nem vonható felelõsségre jelen kézikönyv elõírásainak figyelmen kívül hagyása következtében személyben, állatban vagy tárgyakban bekövetkezett károkért! 5 - BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK FIGYELEM! A készülék telepítését, szabályozását és karbantartását az érvényes elõírásoknak megfelelõen minõsített szakember végezheti. Hibás telepítésbõl eredõ, élõlényben vagy tárgyakban bekövetkezett károkért a gyártó nem vonható felelõsségre! VESZÉLY! SOHA ne kísérelje meg saját maga végrehajtani a kazán karbantartását vagy javítását! Bármiféle beavatkozást kizárólag az Unical cég által felhatalmazott minõsített szakember végezhet; javasoljuk, hogy kössön karbantartási szerzõdést! Hiányos, nem megfelelõ karbantartás miatt személyben, állatban vagy tárgyakban bekövetkezett károkért a gyártó nem vonható felelõsségre! A készülék részeinek módosításai Ne hajtson végre módosításokat a következõ elemeken: - kazán - gáz, levegõ, víz és elektromos áram csatlakozások - füsteltávolító csõvezeték, biztonsági szelep valamint annak bekötése a lefolyó rendszerbe - a készülék mûködési biztonságát befolyásoló szerkezeti elemek Gázszag Ha bármikor gázszagot érez, tartsa be a következõ biztonsági elõírásokat: - ne mûködtessen elektromos kapcsolókat (se kikapcsolás, se bekapcsolás) - ne dohányozzon - ne használja a telefont - zárja el a gázcsapot - szellõztesse ki a helyiséget, ahonnan a gázszag jön - értesítse a gázszolgáltató társaságot vagy egy erre specializálódott céget. Robbanó és gyúlékony anyagok Ne használjon, illetve tároljon robbanó vagy könnyen gyulladó anyagokat (például benzin, festékek, papír) abban a helyiségben, ahol a készülék telepítve van. 3

4 6 - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A VEZÉRLÕ PANEL A = Hõmérséklet érték csökkentõ gomb B = Fûtési hõmérséklet beállító gomb E = Hõmérséklet érték növelõ gomb F = Display, kijelzõ G = Blokkolást jelzõ lámpa H = ON-OFF (Ki-Be) kapcsoló I = Újraindító / újra-szabályozási gomb L = Mûködési állapotot kiválasztó gomb: Készenlét/Fûtés M = Fûtési mód mûködését jelzõ lámpa N = Újra-szabályozási funkció jelzõ lámpa P = Fûtési igényt jelzõ lámpa Q = Feszültség jelenlétét jelzõ lámpa R = Hibakijelzõ lámpa S = Mûködõ gázégõt jelzõ lámpa T = Digitális nyomásmérõ U = Digitális hõmérõ/hibakód kijelzõ P N DISPLAY Q R S T U 4

5 Ki/Be kapcsoló Ezzel a kapcsolóval lehet a kazánnak feszültséget adni, vagy nem adni. - A kapcsoló I poziciójában a kazán elektromos megtáplálást kap - A kapcsoló O poziciójában a kazán nem kap elektromos megtáplálást Hõmérséklet értékeket beállító gombok Megnyomva a következõ gombokat emelni (gomb + ) vagy csökkenteni (gomb - ) lehet a fûtési vagy a használati melegvíz (HMV) hõmérséklet értékeket. Mûködési állapotot kiválasztó gomb Ezzel a gombbal lehet kiválasztani a mûködési módot: minden egyes megnyomással kiválasztunk egy másfajta mûködési módot a következõk szerint: A fûtési hõmérséklet beállítása A fûtési hõmérséklet beállításához tartsa lenyomva a sárga B gombot és közben egyidejûleg nyomja meg a + gombot, ha emelni akarja a hõmérsékletet, - Csak fûtés: itt a kazán fûtési üzemmódban van. Az M led ég. vagy a - gombot, ha csökkenteni akarja azt. - Stand-by, készenlét: a kazán készenléti helyzetben van. Az M led kikapcsol. Fûtési kör hõmérsékletének megjelenítése/ szabályozó gombja A gombot lenyomva tartva megjelenik a display U helyén a fûtési kör beállított elõremenõ hõmérséklete. A beállított hõmérséklet érték megjelenik a display-n. A hõmérséklet beállítása lehetséges a minimum 30 C és a maximum 85 C értékek közé, azokat is beleértve. 5

6 Újraindító gomb/hibakód megjelenítése Ennek a gombnak két funkciója van: - újra aktiválni a kazán korrekt mûködését a védelmi-blokkolási rendszer közbeavatkozása (piros lámpa G bakapcsolódása) után Újra-szabályozási jelzõ lámpa FIGYELEM! Ezt a funkciót kizárólag a felhatalmazott szervizes szakemberek használhatják. A berendezés használója NINCS felhatalmazva a következõkben leírt funkció aktiválására. Ez az N kéményseprõ lámpa akkor kapcsol be, ha aktiválódik. Ez megtörténik az újra-szabályozási funkció minõsített szakember által történõ használatakor is, és akkor is, amikor a kazánt direkt a maximális (vagy a minimális) teljesítményén mûködtetjük azért, hogy lehetõvé váljanak a beszabályozási mûveletek és az égési analízis vizsgálatok is. - megjelenteti a display-n az U hõmérséklet érték helyén a hiba kódját az R hibakijelzõ lámpának a bekapcsolódása után. Fûtési igényt jelzõ lámpa A P lámpa akkor ég amikor fûtési igény jelentkezik a kazán felé. Hõmérséklet/Hibakód kijelzõ Lehetõvé teszi hogy lássuk: - A fûtési kör pillanatnyi hõmérsékletét (a fûtési módban történõ mûködés alatt automatikus) - A fûtési visszatérõ hõmérsékletet (egyidejûleg megnyomva az I világoskék és L sötétkék gombokat) - A fûtési kör beállított hõmérsékletét (megnyomva a sárga B gombot) Feszültség jelenlétét jelzõ lámpa A Q lámpa akkor ég, amikor a kazán elektromos megtáplálás alatt van. 6

7 Hibakijelzõ lámpa A lámpa akkor ég a kijelzõn, amikor a kazán valamilyen mûködési hibát észlel, vagy leblokkolt egy tartós hiba miatt. A kód, amely beazonosítja a hiba okát, látszani fog a hõmérséklet érték helyén, ha megnyomjuk a világoskék "I" gombot (a hibakódok listája az Útmutató a szerelõ és a karbantartó számára címû kézikönyvben: 5. fejezet Hibakódok ) A MÛKÖDÉSI PARAMÉTEREK EL- LENÕRZÉSE Fûtési kör hõmérséklete Ha megnyomjuk a SÁRGA gombot a vezérlõ panelen, akkor ellenõrizni lehet a fûtési elõremenõ beállított hõmérsékletét (30 C és 80 C között). Mûködõ gázégõ lámpája Az S lámpa jelzi, hogy a gázégõ mûködésben van, éppúgy fûtési igény, mint használati melegvíz (HMV) termelés esetén. Hibakód Ha a kijelzõn bekapcsolt az R hibakijelzõ lámpa és ezután megnyomjuk a VILÁGOSKÉK gombot a vezérlõ panelen, akkor kiíródik a Hibakód (a hibakódok listája az Útmutató a szerelõ és a karbantartó számára címû kézikönyvben: 5. fejezet Hibakódok ). Blokkolást jelzõ lámpa Ennek a (G) lámpának az a funkciója, hogy jelzi amikor a biztonsági ellenõrzõ rendszer beavatkozik, például: - amikor levegõ van a gázvezetékben (ez eleve elõfordul új rendszer esetén, vagy nagyon hosszú üzemszünet után). - vagy amikor gázhiány van. Ilyen esetben, amikor a gázégõ sehogy sem akar begyújtani, ellenõrizni szükséges, hogy a gázcsap nyitva van-e? BEÜZEMELÉS ELÕTTI ELLENÕRZÉSEK A készülék beüzemelése elõtt tanácsos ellenõrízni: - hogy a kazán elõtti gázelzáró csap nyitva legyen, - hogy a karbantartás, átmosatás miatt elzárt fûtési elõremenõ és visszatérõ csapok nyitva legyenek, - hogy a karbantartás miatt esetlegesen elzárt hidegvíz bemeneti csap nyitva legyen, - hogy a kazán elektromos feszültség alatt van; tehát a vezérlõ panelen világít a Q ( ) lámpa, - a fûtési víz nyomását a kazán nyomásmérõjén; az optimális mûködéshez 0,8...1 bar nyomás szükséges (álló szivattyú és hideg fûtõvíz mellett). Amikor a nyomás alacsonyabb 0,7 bar-nál, hideg rendszernél, akkor be kell állítani a nyomást a fûtési rendszer feltöltõ csapja segítségével. Ha a kazán biztonsági rendszere már 3- szor közbeavatkozott, akkor saját kezdeményezésre ne próbálkozzon tovább a kazán újraindításával. Forduljon felhatalmazott szervizes szakemberhez. 7

8 6.4 - MÛKÖDÉS Fûtési mód Nyomja meg a SÖTÉTKÉK L gombot és válassza ki a módot: Fûtés (az M zöld led bekapcsol). A kód, amely beazonosítja a hiba okát, látszani fog a hõmérséklet érték helyén, ha megnyomjuk a világoskék "I" gombot (a hibakódok listája az Útmutató a szerelõ és a karbantartó számára címû kézikönyvben: 5. fejezet Hibakódok ). A berendezés használója kizárólag az alábbi esetekben avatkozhat be a korrekt mûködés helyreállítása céljából: - A gázégõ blokkolását jelzõ led bekapcsolt Más egyéb hibakód esetén a berendezés használója NINCS felhatalmazva, hogy saját kezdeményezésre újraindítsa a kazán mûködését. Forduljon az Unical által felhatalmazott szervizes szakemberhez. A fûtési elõremenõ hõmérsékletet úgy lehet szabályozni, hogy nyomva kell tartani a SÁRGA B gombot és egyidejûleg megnyomni a + ha emelni, vagy a - gombot ha csökkenteni akarjuk azt. Ég a blokkolást jelzõ led Jelentése: Ez az égõ blokkolását elrendelõ beavatkozás, mert: - gázhiány van, vagy - levegõ van a gázvezetékben (új berendezés esetén fordul elõ, vagy hosszú üzemszünet után). Hibaelhárítás: - Ellenõrizze, hogy nyitva van-e a gázcsap, majd nyomja meg az újraindító gombot hogy újraindítsa a kazán korrekt mûködését. Ha a kazánra rá van kötve egy termosztát is, akkor ellenõrizze, hogy az a kívánt hõmérsékletre van-e beállítva HASZNÁLATON KÍVÜLRE HELYEZÉS Ha teljesen használaton kívülre akarja helyezni a kazánt, akkor szüntesse meg az áramellátását, azaz a H kapcsolót kapcsolja O helyzetbe. Ekkor a kijelzõ (display) ki fog kapcsolni. Nagyon hosszú üzemszünet esetén zárja el a gázcsapot, és ha van, akkor a kazán hidegvíz csapját is. FIGYELEM! Ha olyan hosszú lesz a használaton kívüli periódus, hogy a fagyás veszélye is fennáll, akkor le kell üríteni a berendezést. De az is lehetséges, hogy elkerüljük a leürítést úgy, hogy olyan speciális fagyálló folyadékot alkalmazunk, amely megfelel a fûtési rendszerben alkalmazott fém anyagoknak HIBAELHÁRÍTÁS Amikor a kazán valamilyen mûködési hibát észlel, vagy leblokkolt egy tartós hiba miatt, akkor a vezérlõ panel kijelzõjén bekapcsol az R led KARBANTARTÁS KIJELZÉSE Ha ez a kód villog Ha a kazán biztonsági rendszere ismételten közbeavatkozik (max. 3-szor), akkor saját kezdeményezésre ne próbálkozzon tovább a kazán újraindításával. Forduljon az Unical által felhatalmazott szervizes szakemberhez. Jelentése: A kazán karbantartást igényel azért, hogy szabályosan mûködhessen tovább. Ez a kijelzés megjelenik begyújtás után, vagy óra gázégõ mûködés után. Az kód villogása egyébként nem gátolja meg a kazán normál mûködését. A kód megjelenésekor forduljon az Unical által felhatalmazott szervizes szakemberhez, hogy elvégeztesse a készülék idõszakonkénti karbantartását. Ha a szervizes elvégezte a karbantartást, akkor vissza kell állítania ennek a kódnak az újrainduló számlálását. A kazán csak a fentiek szerint fogja mûködtetni szabályosan az összes funkcióját teljes biztonsággal. 8

9 7 - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ E8 NEVÛ KÖZPONTI SZABÁLYOZÓ ALKALMAZÁSÁVAL FIGYELEM: A KÖVETKEZÕKBEN AZ ALAPVETÕ FUNKCIÓKRÓL LESZ SZÓ, TOVÁBBI ÉS RÉSZLETESEBB INFOR- MÁCIÓK VONATKOZÁSÁBAN NÉZZE MEG A KÖZPONTI SZABÁLYOZÓVAL EGYÜTT CSOMAGOLT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT E V1 A Display, Kijelzõ (:TA = szobahõmérséklet) (display alatti feliratok: Assistenza=segítség, Ferie=szabadság, Visualizzare=szemléltet, Utente=használó, Progr.Tempo=idõ-program, Tecnico=technikus, Impianto=az E8, Acqua sanitaria=hmv, Circuito riscaldamento II=fûtõkör II, Solar=szolár) B PC csatlakozás optikai adapteren keresztül C Programozási gomb D Variációt engedélyezõ lámpa E Mûködés választás: Automatikus/Kézi F Kerék a navigációhoz/érték módosításához A MÛKÖDÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA (zárt kisajtó esetén) Forgatva az (F) kereket a navigációhoz/érték módosításához, be lehet állítani a mûködés módját: Fagymentesítõ funkció 1 Automatikus funkció 1 2 Automatikus funkció 2 Nyári mûködés Nappali funkció Éjszakai funkció Szervíz funkció ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK DÁTUM/ÓRA BEÁLLÍTÁS Nyissa ki az E8 központi szabályozó kis ajtaját Forgassa az (F) kereket addig, amíg az (I) választott menü háromszöge a DATA/ORA/FERIE-re mutat G fûtési program jelzése H ebus csatlakozás I Választott menü L mûködés módja M pillanatnyi hõmérséklet kijelzõje N aktívan mûködõ kazánok/modulok száma O Szabadon választható terület (lásd SCELTA LETTU=kiírt adat) (:TA = szobahõmérséklet) P Állapot jelzése Q Pillanatnyi idõ Q P O N Assistenza Data/Ora/Ferie Visualizzare Utente Progr. Tempo Tecnico Impianto Acqua sanitaria Circuito riscaldamento I Circuito riscaldamento II Solar Nyomja meg a (C) programozási gombot, feltûnik az a szint, hogy: ORA--DATA 24 Nyomja meg ismét a (C) programozási gombot, bekapcsol a módosítást engedélyezõ piros lámpa (D); ekkor lehetséges az értékek módosítása G H I L M 9

10 Forgassa az (F) kereket azért, hogy módosítsa az értéket Forgassa az (F) kereket addig, míg feltûnik a kijelzõn a VA- CANZE (szabadság) szint Nyomja meg ismét a (C) programozási gombot (a módosítást engedélyezõ piros lámpa (D) bekapcsolva marad) azért, hogy rögzítse a beállított értéket és átlépjen a következõ érték módosításához. engedélyezõ piros lámpa (D); ekkor lehetséges az értékek módosítása. (ANNO AVVIO=év start) Az ORA--DATA (óra-dátum) szintben az elõzõekben leírt eljárás szerint most lehet módosítani az alábbiakat: minuti(perc) > ora(óra) > anno(év) > mese(hó) > giorno(nap) Forgassa az (F) kereket azért, hogy módosítsa az értéket Ha a DATA / ORA felsõbb szintre akar visszatérni: forgassa az (F) kereket addig, míg a kijelzõn feltûnik az INDIETRO (vissza) és itt nyomja meg a (C) programozási gombot. Nyomja meg ismét a (C) programozási gombot (a módosítást engedélyezõ piros lámpa (D) bekapcsolva marad) azért, hogy rögzítse a beállított értéket és átlépjen a következõ érték módosításához. SZABADSÁG PROGRAM BEÁLLÍTÁSA Nyissa ki az E8 központi szabályozó kis ajtaját Forgassa az (F) kereket addig, amíg az (I) választott menü háromszöge a DATA/ORA/FERIE-re mutat A VACANZE (szabadság) szintben az elõzõekben leírt eljárás szerint most lehet módosítani az alábbiakat: ANNO AVVIO(év start) > MESE AVVIO(hónap start) > GIOR- NO AVVIO(nap start) > ANNO STOP(év stop) > MESE STOP(hónap stop) > GIORNO STOP(nap stop) Assistenz a Data/Ora/Ferie Visualiz zare Utente Progr. Tempo Tecnic o Impianto Acqua sanitaria Circuito riscaldamento I Circuito riscaldamento II Solar Ha a DATA / ORA felsõbb szintre akar visszatérni: forgassa az (F) kereket addig, míg a kijelzõn feltûnik az INDIETRO (vissza) és itt nyomja meg a (C) programozási gombot. Nyomja meg a (C) programozási gombot, feltûnik az a szint, hogy ORA--DATA 10

11 LEGÁLIS ÓRA BEÁLLÍTÁSA Nyissa ki az E8 központi szabályozó kis ajtaját Forgassa az (F) kereket addig, amíg az (I) választott menü háromszöge a DATA/ORA/FERIE-re mutat Az ÓRA LEGALE (legális óra) szintben az elõzõekben leírt eljárás szerint most lehet módosítani az alábbiakat: MESE AVVIO(hónap start) > GIORNO AVVIO(nap start) > MESE STOP(hónap stop) > GIORNO STOP(nap stop) Ha a DATA / ORA felsõbb szintre akar visszatérni: forgassa az (F) kereket addig, míg a kijelzõn feltûnik az INDIETRO (vissza) és itt nyomja meg a (C) programozási gombot. Assistenz a Data/Ora/Ferie Visualizzare Utente Progr. Tempo Tecnic o Impianto Acqua sanitaria Circuito riscaldamento I Circuito riscaldamento II Solar Nyomja meg a (C) programozási gombot, feltûnik az a szint, hogy ORA--DATA FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK Nyissa ki az E8 központi szabályozó kis ajtaját Forgassa az (F) kereket addig, amíg az (I) választott menü háromszöge az UTENTE (Használó)-ra mutat Forgassa az (F) kereket addig, míg feltûnik a kijelzõn a ORA LEGALE (legális óra) szint Assistenza Data/Ora/Ferie Visualizzare Utente Progr. Tempo Tecnico Impianto Acqua sanitaria Circuito riscaldamento I Circuito riscaldamento II Solar A kijelzõn néhány pillanatra feltûnik az UTENTE (felhasználó) szó, aztán feltûnik az INSTALLAZ szó. engedélyezõ piros lámpa (D); ekkor lehetséges az értékek módosítása. (MESE AVVIO=hónap start) Forgatva az (F) kereket, az Utente=felhasználói terület alábbi szintjei fognak feltûnni: INSTALLAZ(E8) > ACQUA CALDA/sanitaria (melegvíz, HMV) > CIRC RISC I (fûtõkör I) > CIRC RISC II (fûtõkör II) > SOLARE / MF (szolár/multifunkció) Forgassa az (F) kereket azért, hogy módosítsa az értéket INSTALLAZ =E8 belsõ MENÜ Nyomja meg a (C) programozási gombot, azért hogy átlépjen egy alsóbb szintre. Nyomja meg ismét a (C) programozási gombot (a módosítást engedélyezõ piros lámpa (D) bekapcsolva marad) azért, hogy rögzítse a beállított értéket és átlépjen a következõ érték módosításához. (GIORNO AVVIO=nap start) Forgatva az (F) kereket módosítani lehet a következõ alszinteket: LINGUA(nyelv) > CONTRASTO(kontraszt) > SCELTA LETTU(kiírt adat) > INDIETRO(vissza) 11

12 A nyelv módosítása engedélyezõ piros lámpa (D); ekkor lehetséges a nyelv módosítása. Nyomja meg ismét a (C) programozási gombot azért, hogy rögzítse a variációt (a módosítást engedélyezõ piros lámpa (D) kikapcsol). Forgassa az (F) kereket azért, hogy módosítsa a nyelvet. Kiegészítõ kiírt adat kiválasztása Forgatva az (F) kereket átlépünk a következõ SCELTA LETTU=kiírt adat paraméterre. Nyomja meg ismét a (C) programozási gombot azért, hogy rögzítse a variációt (a módosítást engedélyezõ piros lámpa (D) kikapcsol). engedélyezõ piros lámpa (D); ekkor lehetséges a kiegészítõ kiírt adat kiválasztása. A kontraszt módosítása Forgatva az (F) kereket átlépünk a következõ CONTRASTO=kontraszt paraméterre. Forgassa az (F) kereket, azért hogy kiválassza a kiegészítõ kiírt adatot. A következõ kiírt adatok közül lehet választani: T ESTERNA(külsõ hõmérséklet) > T--MANDATA(elõremenõ hõmérséklet) > T--AC(HMV hõmérs.) > T--CALDAIA(kazán hõmérs.) > T--AMBIENTE(szobahõmérs.) > > GIOR- NO SETT(nap szett) engedélyezõ piros lámpa (D); ekkor lehetséges a kontraszt módosítása. Nyomja meg ismét a (C) programozási gombot azért, hogy rögzítse a variációt (a módosítást engedélyezõ piros lámpa (D) kikapcsol). Forgassa az (F) kereket azért, hogy módosítsa a kontrasztot. (-20 és 20 között). Ha a INSTALLAZ(Impianto)=(E8 belsõ menü) felsõbb szintre akar visszatérni: forgassa az (F) kereket addig, míg a kijelzõn feltûnik az INDIETRO (vissza) és itt nyomja meg a (C) programozási gombot. 12

13 ACQUA CALDA/sanitaria =melegvíz, azaz HMV MENÜ Az Utente=használó területnél, forgatva az (F) kereket, a kijelzõn látható lesz a következõ szint: ACQUA CALDA/sanitaria. Nyomja meg ismét a (C) programozási gombot azért, hogy rögzítse a variációt (a módosítást engedélyezõ piros lámpa (D) kikapcsol). Assistenza Data/Ora/Ferie Visualizzare Utente Progr. Tempo Tecnico Impianto Acqua sanitaria Circuito riscaldamento I Circuito riscaldamento II Solar Nyomja meg a (C) programozási gombot, azért hogy átlépjen egy alsóbb szintre. T--AC 1 =HMV hõmérséklet 1 beállítása Forgatva az (F) kereket átlépünk a következõ paraméterre: T--AC 1. C Forgatva az (F) kereket módosítani lehet a következõ alszinteket: 1X ACQUA C(HMV igen/nem) > T--AC 1 (HMV hõmérséklet 1)> T--AC 2 > T--AC 3 > VALORE -- BOB (külsõ megtakarítás)> POMPA RICIR (cirkuláció)> ANTILEGION (legionella baktérium elleni védelem)> INDIETRO(vissza) engedélyezõ piros lámpa (D); ekkor lehetséges a T-- AC 1 (HMV hõmérséklet 1) paraméter beállítása C Az 1X ACQUA C =HMV igen/nem beállítása engedélyezõ piros lámpa (D); ekkor lehetséges az 1X ACQUA C paraméter beállítása Ez a paraméter lehetõvé teszi a használati melegvíz kívánt hõmérsékletének beállítását. A hõmérséklet beállítható 10 C és 70 C közé 60 C = a gyári beállítás Forgassa az (F) kereket, azért hogy módosítsa a kívánt hõmérsékletet. C Ez a paraméter engedélyezi/nem engedélyezi az esetleges külsõ (óra program szerinti) HMV bojler felfûtését. 00 = OFF (gyári beállítás) 01 = ON Nyomja meg ismét a (C) programozási gombot azért, hogy rögzítse a variációt (a módosítást engedélyezõ piros lámpa (D) kikapcsol). Forgassa az (F) kereket, azért hogy beállítsa ezt a paramétert (00 vagy 01). C 13

14 VALORE --BOB =külsõ megtakarítás beállítása Forgatva az (F) kereket átlépünk a következõ paraméterre VALORE --BOB. engedélyezõ piros lámpa (D); ekkor lehetséges a POM- PA RICIR (cirkulációs szivattyú) paraméter beállítása C engedélyezõ piros lámpa (D); ekkor lehetséges a VA- LORE --BOB (külsõ megtakarítás) paraméter beállítása C Ez a paraméter engedélyezi/nem engedélyezi a HMV cirkulációs szivattyú mûködését. 00 = OFF (a gyári beállítás) 01 = ON Forgassa az (F) kereket, azért hogy módosítsa az értéket. Ez a paraméter aktivizálja az energiamegtakarítási funkciót, ha kiegészítõ HMV elõfûtés is van (pl. napkollektorok). A hõmérséklet beállítható 0 C és 70 C közé. 0 C = a gyári beállítás (Ha pl. 40 C a beàllítàs ès a bojlerben a hõfok lemegy 40 C alà, akkor a kazàn ràfût.) Forgassa az (F) kereket, azért hogy módosítsa a hõmérséklet értéket. Nyomja meg ismét a (C) programozási gombot azért, hogy rögzítse a variációt (a módosítást engedélyezõ piros lámpa (D) kikapcsol). C Nyomja meg ismét a (C) programozási gombot azért, hogy rögzítse a variációt (a módosítást engedélyezõ piros lámpa (D) kikapcsol). ANTILEGION =legionella paraméter módosítása Forgatva az (F) kereket átlépünk a következõ paraméterre: ANTILEGION=legionella baktérium ellen. C POMPA RICIR =cirkuláció paraméter Forgatva az (F) kereket átlépünk a következõ paraméterre: POMPA RICIR. engedélyezõ piros lámpa (D); ekkor lehetséges a AN- TILEGION (legionella) paraméter beállítása Ez a paraméter engedélyezi/nem engedélyezi a legionella baktérium elleni funkciót. 00 = OFF (a gyári beállítás) 01 = ON 14

15 Forgassa az (F) kereket, azért hogy módosítsa az értéket. Nyomja meg ismét a (C) programozási gombot azért, hogy rögzítse a variációt (a módosítást engedélyezõ piros lámpa (D) kikapcsol). Ha az ACQUA CALDA/sanitaria=HMV felsõbb szintre akar visszatérni: forgassa az (F) kereket addig, míg a kijelzõn feltûnik az INDIETRO (vissza) és itt nyomja meg a (C) programozási gombot. 15

16 AG S.P.A casteldario - mantova - italia - tel. 0376/57001 (r.a.) - fax 0376/ Az Unical elhárít minden olyan felelõsséget, amely fordítási, vagy átírási pontatlanságból vagy nyomdai tevékenységbõl származik. Fenntartja továbbá a jogot, hogy termékein olyan módosításokat hajtson végre, amelyeket hasznosnak vagy szükségesnek tart, anélkül, hogy a lényeges jellemzõket megválltoztatná.

ALKON gázkazán. 18 R R:fûtõ C:Kombi 28 R - 28 C A kombi kazàn hasznàlhatò 35 R - 35 C csak fûtõkazànkènt is! HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK

ALKON gázkazán. 18 R R:fûtõ C:Kombi 28 R - 28 C A kombi kazàn hasznàlhatò 35 R - 35 C csak fûtõkazànkènt is! HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK ALKON gázkazán 18 R R:fûtõ C:Kombi 28 R - 28 C A kombi kazàn hasznàlhatò 35 R - 35 C csak fûtõkazànkènt is! 00332512-1. kiadás 2007.03. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALKON 24 B 60 gázkazán, kondenzációs, kw, bojler 60 lit inox

ALKON 24 B 60 gázkazán, kondenzációs, kw, bojler 60 lit inox ALKON 24 B 60 gázkazán, kondenzációs, 4...24 kw, bojler 60 lit inox 00332956-1. kiadás - 2008.09 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1 Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

ALKON 09 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ - C 18 combi R 24 fûtõ - C 24 combi A combi kazán használható csak-fûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333179-2.

Részletesebben

EVE 05 CTN 24 F - CTFS 24 F HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EVE 05 CTN 24 F - CTFS 24 F HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EVE 05 CTN 24 F - CTFS 24 F HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 00332475-1.kiadás 06/06 HU TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 2 2 A készülék rendeltetésszerû használata... 2 3

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK MAGYAR Kondenzációs fali gázkazánok R 24 - C 24 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK 1 - A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK Az útmutató tanulmányozása során fordítson különös figyelmet az alábbi szimbólumok

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK MAGYAR Kondenzációs fali gázkazánok R 18 - C 18 - R 24 - C 24 R 28 - C 28 - R 35 - C 35 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK 1 - A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK Az útmutató tanulmányozása során fordítson

Részletesebben

Elite RBC 24 Elite RBS 24

Elite RBC 24 Elite RBS 24 Használati útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére Használati útmutató Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán Használat elõtt, kérjük, tanulmányozza figyelmesen Elõszó Fontos általános tudnivalók

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

MAGYAR ALKON. 50 c - 70 c FELHASZNÁLÓI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR ALKON. 50 c - 70 c FELHASZNÁLÓI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR ALKON 50 c - 70 c FELHASZNÁLÓI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 1.5 - BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELEM! Gyermekek nem használhatják a berendezést. A berendezést csak felnőtt személyek használhatják, és csak

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

MAGYAR H S C P FELHASZNÁLÓI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR H S C P FELHASZNÁLÓI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR H S C P FELHASZNÁLÓI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 6 - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 6.1 - VEZÉRLŐPANEL 1 VEZÉRLŐPANEL 2 KIJELZŐ A vezérlőpanelen egy nagyméretű kijelző, két (A és B), és egy C tárcsa található. A Nyomógomb

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Forgalmazza: 6782, Mórahalom, Szegedi u. 108. 1. DPC-10 előlap bemutatása Modell száma LED lámpa LCD kijelző Nyomásegység Gombok

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez Használati utasítás Megjegyzés: Mivel termékünk folyamatos fejlesztés alatt van, a használati utasítás képei eltérhetnek az Ön

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Használati utasítás. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Használati utasítás. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Használati utasítás Danfoss District Energy Biztonsági megjegyzések: A szükséges szerelési, beállítási és karbantartási munkákat kizárólag szakképzett

Részletesebben

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 HU Kezelési útmutató 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók.... 4 1.1 A szimbólumok

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/OW 18/23-1 KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 281 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/OW 18/23-1 KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 281 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/OW 18/23-1 KE/AE 23/31 hu Kezelési útmutató HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / iztonsági utasítások.........................3 1.1 A szimbólumok

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO ELECTRONICA HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C MŰSZAKI ADATOK: Hőmérséklet tartomány: -50 0 C...+600 0 C Bemenet: PT-100 típusú érzékelők:

Részletesebben

MILUX RF idõzítõs termosztát

MILUX RF idõzítõs termosztát MILUX RF idõzítõs termosztát 1 JELLEMZÕK Vezetéknélküli rádiójeles kommunikáció a termosztát és a vezérlõ között. Megközelítõleg 30 méteres hatótávolság átlagos lakóház szerkezet esetén 7 napos programozási

Részletesebben

MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez

MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez Főbb funkciók A levegőhőmérséklet szabályozása a ventilátor-fordulatszám automatikus változtatásával A levegőhőmérséklet szabályozása a

Részletesebben

Valena Life/ Valena Allure , , , ,

Valena Life/ Valena Allure , , , , Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35, 7 523 35, 7 555 38, 7 555 39 EN LE08584AA EN - 2 LE08584AA_EN_print_p3.pdf 1 2015.09.07. 9:32 EN - 3 EN - 4 Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35,

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FÛTÉSI RENDSZER FELELÕS SZÁMÁRA

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FÛTÉSI RENDSZER FELELÕS SZÁMÁRA XC-K - 05/1 rev. 0 HASZNÁLAT ÚTMUTATÓ A FÛTÉS RENDSZER FELELÕS SZÁMÁRA Tartalomjegyzék TARTALMJEGYZÉK 1 Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... Készülék rendeltetésszerû használata... 3 ízkezelés...

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán. 7216 1400 09/2005 HU (HU) A kezelõ számára

Kezelési útmutató. Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán. 7216 1400 09/2005 HU (HU) A kezelõ számára 7216 1400 09/2005 HU (HU) A kezelõ számára Kezelési útmutató Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Kérjük, kezelés elõtt gondosan olvassa el Fontos általános alkalmazási utasítások A készüléket

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz

KEZELÉSI UTASÍTÁS. VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz KEZELÉSI UTASÍTÁS VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL_OM_WP_vezetékes_20140310

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A TÁVVEZÉRLŐ HELYES HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TARTSA BE AZ ITT LEÍRTAKAT. FIGYELMEZTETÉSEK 1) Olyan helyre kell telepíteni, ahonnan megfelelően

Részletesebben

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Használati utasítás ECL Comfort 210 / 296 / 310 Magyar verzió www.danfoss.com Biztonsági megjegyzések: A szükséges szerelési, beállítási és karbantartási munkákat kizárólag szakképzett és megbízott személyzet

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A COMPUTER ELHELYEZÉSE A GÉPEN... 2 A SZÁMÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE... 2 A KONZOL FELSZERELÉSE... 3 AZ ÁRAMFORRÁS CSATLAKOZTATÁSA... 4 KIJELZŐ... 5 FUNKCIÓGOMBOK...

Részletesebben

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2014.10.03 Általános tudnivalók Az AC303 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási)

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási) UTASÍTÁSOK AK-CC 210 t amb = 0 - +55 C 230 V váltóáram, 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V DO1. Hűtés* DO2. * DO3. Ventilátor vagy 2. hűtés* DO4. Alarm, világítás, élfűtés vagy forró gázas leolvasztás* Koordinált

Részletesebben

8 719 002 381 0/8 719 002 382 0

8 719 002 381 0/8 719 002 382 0 Szerelési segédlet 8 719 002 381 0/8 719 002 382 0 NG25.1 NG LPG 1 Fúvóka 2 Tömítő gyűrű 3 Tömítő gyűrű 6 720 608 492 HU (2007.01) RA Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató/jelmagyarázat 3 1.1 Biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutatóban 1. TÁROLÓ 54 C. A KR 0205 szabályozókészülék funkcióinak beállítása. 6302 1328 2000/07 HU Szakemberek számára

Kezelési útmutatóban 1. TÁROLÓ 54 C. A KR 0205 szabályozókészülék funkcióinak beállítása. 6302 1328 2000/07 HU Szakemberek számára 6302 1328 2000/07 HU Szakemberek számára Kezelési útmutatóban A KR 0205 szabályozókészülék funkcióinak beállítása 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 1. TÁROLÓ 54 C A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Fontos,

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

Használati útmutató Vezeték nélküli helyiség termosztát Y87RF

Használati útmutató Vezeték nélküli helyiség termosztát Y87RF 1 Használati útmutató Vezeték nélküli helyiség termosztát Y87RF Szobahőmérséklet beállítása A szoba aktuális hőmérséklete a kijelzőn látható. A kívánt hőmérséklet beállításához tekerje el a beállító gyűrűt

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. DEVIreg 535. Elektronikus intelligens termosztát.

Felhasználói kézikönyv. DEVIreg 535. Elektronikus intelligens termosztát. Felhasználói kézikönyv DEVIreg 535 Elektronikus intelligens termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 4 1.1 Biztonsági utasítások...... 5 2 Beállítások................ 6 2.1

Részletesebben

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató YB1FA infra távirányító Kezelési útmutató Az YB1FA infra távirányító használata A távirányító felépítése 1 2 3 4 ON/OFF (BE/KI) gomb MODE (üzemmód) gomb +/- gomb FAN (ventilátor) gomb 1 3 4 6 2 5 5 6 7

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 273 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 273 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31 hu Kezelési útmutató HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 A szimbólumok magyarázata / iztonsági utasítások.........................3 1.1 Jelmagyarázat.................

Részletesebben

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM Biztonsági előírások Mielőtt használná a terméket, olvassa el alaposan ezen kézikönyv utasításait. Miután elolvasta, a felhasználói kézikönyvet tartsa könnyen elérhető és biztonságos helyen. Ha a termék

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2016.08.26 Általános tudnivalók Az FC314 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP4, 8 és 16 kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik.

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

TRIOPREX N. - 12/07 rev. 0 HASZNÁLATI UTASÍTÁS A FÛTÉSI RENDSZER FELELÕS SZÁMÁRA

TRIOPREX N. - 12/07 rev. 0 HASZNÁLATI UTASÍTÁS A FÛTÉSI RENDSZER FELELÕS SZÁMÁRA TRPREX N - 12/07 rev. 0 HASZNÁLAT UTASÍTÁS A FÛTÉS RENDSZER FELELÕS SZÁMÁRA Tartalomjegyzék TARTALMJEGYZÉK 1 A kézikönyvben használt szimbólumok jelentése... 2 2 A készülék helyes használata... 2 3 ízkezelés...

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKPLCD, LCDL kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

FÉNYERŐSSÉG-SZÉLERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ KÖZPONT HASZNÁLATI UTASíTÁSA JOLLY-FEBO AE0711 TARTALOM

FÉNYERŐSSÉG-SZÉLERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ KÖZPONT HASZNÁLATI UTASíTÁSA JOLLY-FEBO AE0711 TARTALOM FÉNYERŐSSÉG-SZÉLERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ KÖZPONT HASZNÁLATI UTASíTÁSA JOLLY-FEBO AE0711 TARTALOM Paragrafus Tárgy 1. Vezérlés / Szemléltetés panel 1.1. PARANCSOK 1.2. SZEMLÉLTETÉS 2. Üzemmódok 2.1. AUTOMATIKUS

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP16+ kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

CM927 - Használati útmutató

CM927 - Használati útmutató Leírás A Honeywell CM927 egy vezeték nélküli szobatermosztát mely az Ön fűtésrendszerének nagy hatásfokú vezérlésére lett kifejlesztve. A készülék otthon tartozkodása esetén biztosítja a kellemes hőmérsékletet

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató

Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: PL7200/PL7200KIT Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Figyelmeztetés: Fontos telepítés előtti tudnivalók... 1 3. LED jelző lámpák

Részletesebben

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by ) 2,3 kw kimeneti teljesítmény csatornánként DMX 512 vezérlés DMX címzés csatornánként (Patch) Előfűtés Csatorna teszt Hőmérsékelet vezérelt csendes ventilátor Harting vagy csapfedeles kimenet 2U rack méret

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék. Telepítési útmutató

CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék. Telepítési útmutató CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék Telepítési útmutató Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai 3 Műszaki specifikáció 3 A készlet tartalma 4 A

Részletesebben

ECL Comfort 300 / 301 230 V és 24 V váltóáramra

ECL Comfort 300 / 301 230 V és 24 V váltóáramra Adatlap ECL Comfort 300 / 301 230 V és 24 V váltóáramra Felhasználás Az ECL Comfort 300 / 301 idõjáráskövetõ elektronikus szabályozó kívánság szerinti felhasználásra programozható az ECL-kártya segítségével.

Részletesebben

PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. PC160 VEZÉRLŐ EGYSÉG 2. ÁLLÍTÁSOK 2.1 SW1 DIP KAPCSOLÓ ÁLLÍTÁS 2.2 FUNKCIÓ KAPCSOLÓK ÉS LED FÉNYJELZÉSEK 2.3 TÁVIRÁNYÍTÓ

Részletesebben

SystaComfort Wood bővítőmodul

SystaComfort Wood bővítőmodul Paradigma fűtésszabályozó SystaComfort Wood bővítőmodul Kandallóhoz vagy fatüzeléses kazánhoz Kezelési útmutató TH-2054 03/11 V1.1 HUN Természetes fűtés Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 1.1 Az Útmutató

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITOPEND. akészüléküzemeltetője számára. Állandó kazánvíz-hőmérsékletű szabályozóval

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITOPEND. akészüléküzemeltetője számára. Állandó kazánvíz-hőmérsékletű szabályozóval Üzemeltetési utasítás akészüléküzemeltetője számára VIESMANN Állandó kazánvíz-hőmérsékletű szabályozóval VITOPEND 3/2006 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai utasítások Az Ön biztonsága érdekében Kérjük,

Részletesebben

Távirányító használati útmutató

Távirányító használati útmutató Távirányító használati útmutató MODEL RAR-5F1 Távirányító használati útmutató Oldalak: 1~8 A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Részletesebben

ENA 50-60 Melléklet. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Melléklet. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Melléklet üzemeltetési útmutató Flamco www.flamcogroup.com Tartalomjegyzék Oldal 1. Üzembe helyezés 3 1.1. Az ENA 50/60 üzembe helyezése 3 1.2. Paraméterek az üzembe helyezéshez 3 2. A hardver

Részletesebben

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Az e120 egy központi zár vezérlő készülék, amely két db elektronikus kártyával kerül forgalomba. A készülék az elektronikus kártya

Részletesebben

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Használati útmutató AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kétcsatornás hőmérsékletet mérő készüléket. Szánjon rá néhány percet, hogy elolvassa a használati

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet Jellemzők - 500 kártya vagy kulcstartós kártya tanítható meg akár vegyesen is - 30 programozható, maximum 6 számjegyű

Részletesebben

8 719 002 366 0/8 719 002 380 0

8 719 002 366 0/8 719 002 380 0 Szerelési segédlet 8 719 002 366 0/8 719 002 380 0 NG25.1 NG LPG 1 Fúvóka 2 Tömítő gyűrű 3 Tömítő gyűrű 6 720 608 413 U (2006.11) SM Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató/jelmagyarázat 3 1.1 Biztonsági

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK 36 150 065 A CLT1 kompresszor tesztelő a kuplung nélküli kompresszorok tesztelésére alkalmas. Ez a készülék a modern kompresszorok tesztelését végzi egyszerűen,

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Termékinformációk... 3 I-1. A csomag tartalma... 3 I-2. Elülső panel... 3 I-3. LED állapota... 4 I-4. Kapcsoló-státusz gomb... 4 I-5. Termékcímke...

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

LITTLE, PRIMA, JUNIOR Pelletes kályhák Műszaki lap

LITTLE, PRIMA, JUNIOR Pelletes kályhák Műszaki lap LITTLE, PRIMA, JUNIOR Pelletes kályhák Műszaki lap Figyelem! A berendezés üzembe helyezés köteles! Az üzembe helyezés a jótállás előfeltétele. Az üzembe helyezést a gyártó által kiképzett, megbízott Szakember

Részletesebben

ZL160. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás:

ZL160. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás: 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZL160 Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz Általános leírás: Vezérlés 24 V-os

Részletesebben

URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ

URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING SYSTEM HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ UTH-200 hőmérséklet szabályozó termosztát Használati utasítás Kijelzők & Funkciók 1. LCD kijelző (1) Sávkijelző:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FÛTÉSI RENDSZER FELELÕSE RÉSZÉRE. KAZÁN ÉS FÛTÉSSZABÁLYOZÓ AUTOMATIKA (német Krom Schröder)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FÛTÉSI RENDSZER FELELÕSE RÉSZÉRE. KAZÁN ÉS FÛTÉSSZABÁLYOZÓ AUTOMATIKA (német Krom Schröder) E8 KAZÁN ÉS FÛTÉSSZABÁLYOZÓ AUTOMATIKA (német Krom Schröder) AZ ALÁBBI Unical KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOKHOZ MODULEX 100-116 - 145-190 - 240-290 - 340 SUPERMODULEX 348-440 - 550-660 - 770-900 ALKON 50, falikazán

Részletesebben

Kaszkád és zónaszabályozó egység Victrix 50-hez

Kaszkád és zónaszabályozó egység Victrix 50-hez Kaszkád és zónaszabályozó egység Victrix 50-hez Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

WHB QUALITY BU. Manuale Didattico ACO. Training Manual: GENUS PREMIUM HP 11.2 KASZKÁD VEZÉRLÉS TARTOZÉKAI 11.2.1 VEZÉRLÉS

WHB QUALITY BU. Manuale Didattico ACO. Training Manual: GENUS PREMIUM HP 11.2 KASZKÁD VEZÉRLÉS TARTOZÉKAI 11.2.1 VEZÉRLÉS Manuale Didattico ACO 11.2 KASZKÁD VEZÉRLÉS TARTOZÉKAI 11.2.1 VEZÉRLÉS E8.5064 (kaszkádvezérlő egység) Kazán és kaszkád vezérlő egység. 1. maximum 8 kazán kaszkádba kapcsolása 2. 2 fűtőkör vezérlése (kevert,

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

Elektródás kazán vezérlés használati útmutató

Elektródás kazán vezérlés használati útmutató Elektródás kazán vezérlés használati útmutató Vezérlés beüzemelése: A vezérlés bekapcsolása után a kijelző alap állapotba kerül. A kijelző 4x20 karaktert képes megjeleníteni. A vezérlés alapbeállítása

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató MAGYAR SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 1. oldal 8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIRCONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. TARTALOM

Részletesebben