Zebegény. Tanévnyitó. Mindenki jól szórakozott a II. Tökvilág Fesztiválon Tökemelõ, töklökõ, tökmagpöckölõ, ..hívjuk segítségül a bölcseket

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Tanévnyitó. Mindenki jól szórakozott a II. Tökvilág Fesztiválon Tökemelõ, töklökõ, tökmagpöckölõ, ..hívjuk segítségül a bölcseket"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja szeptember Tanévnyitó Hívjuk segítségül a bölcseket Ellenség ha elõdbe áll, / hét legyen, kit elõtalál. / Egy, ki kezdi szabad napját, / egy, ki végzi szolgálatját, / egy, ki népet ingyen oktat, / egy, kit úszni vízbe dobtak, / egy, ki magva erdõségnek, / egy, kit õse bõgve védett, csellel, gánccsal mind nem elég, - / a hetedik te magad légy! gadni azokat a dolgokat, amelyeket nem tudunk megváltoztatni. El kell fogadnunk a minket szabályozó törvényeket, szabályokat, rendeleteket, még akkor is, ha nem tartjuk mindig teljes egészében célravezetõnek õket. Az oktatási intézmények ellehetetlenítésére irányuló Mindenki jól szórakozott a II. Tökvilág Fesztiválon Tökemelõ, töklökõ, tökmagpöckölõ, tökfaragó verseny, tökbõl készült ételek, italok sütemények kóstolója - minden a tök körül forgott a zebegényi II. Tökvilág Fesztiválon, amelyre több ezren jöttek el. A korszint és vérnyomás mérés. Ezen nap délutánján emlékezett a Sonnenblumen Hagyományõrzõ Kör Napraforgó, gróf Károlyi Lászlóné születésének 130. évfordulójára. Az iskola tanítói és nyugdíja- József Attila: A hetedik címû versébõl idézve kezdte ünnepi beszédét Bárdos-Bartók Szilvia, a Szõnyi István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója az augusztus 31-én délután tartott tanévnyitó ünnepségen. Az igazgatónõ beszédében egyebek közt elmondta: Az egész világot be kell járnunk ahhoz jelképesen, hogy aztán megtaláljuk, amit keresünk itt, Zebegényben. Mert meglelhetõ. De ehhez egyértelmûen tudnunk kell, hogy mit keresünk és hol. Érdemes követnünk a bölcseket, a tapasztaltakat. Kérni kell a segítségüket. Miben? Elõször abban, hogy legyen higgadtság ahhoz, hogy el tudjuk fo- intézkedésekkel, megvonásokkal kapcsolatban Bárdos- Bartók Szilvia elmondta:..hívjuk segítségül a bölcseket abban, hogy legyen elég bátorságunk ahhoz, hogy megváltoztassuk mindazokat, amelyeket meg tudunk változtatni. Mert sok mindent meg tudunk változtatni, csak oda kell tenni magunkat. Szabadnapjainkat, szolgálatainkat, idõnket, energiánkat, ahogy az idézetben szerepel. S ha mindez nem elég, a hetedik mi, magunk legyünk! es tanév megnyitóján az elsõsöket emléklappal köszöntötte az igazgatónõ és bemutatta õket az iskola közösségének. folytatás a 3. oldalon fesztivál programban színes volt, így kicsik és nagyon egyaránt találtak maguknak szórakozási lehetõséget. A vidámság mellett komolyabb programok is helyet kaptak, mint a véradás, vércusok a grófnõ tevékenységérõl szóló, korábban megjelent könyv alapján állítottak össze mûsort, melyben a a gyerekek nagy átéléssel idézték fel Napraforgó grófnõ tevékenységét. Paulisineczné Willem Vera és a gyerekek Károlyiné gróf Apponyi Franciskára emlékeznek, aki 1931-ben alapította meg a Virágegylet Zebegény-t (VEZ), melynek tagjai virág, madár, fa, vagy cserje nevet kaptak, a grófnõ volt a Napraforgó. Fotó: Zebegényi Közbeszéd Magazin

2 2 Zebegény Festõ a tájban pünkön lent), melyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint Láncz József, az Elsõ Budai Mûvészellátó ügyvezetõje ajánlott fel. A díjazottak: Baróthy Ármin, Kovács Dóra, Nagy Viktória, Szlovák Csilla, Jekli Ágnes, Radimszky Anna, Békefi Róbert, Oroszlány Kata, Csoma Orsolya. A kiállítás megnyitóján dr. Feledy Balázs, a Szõnyi István Baráti kör elnöke köszöntötte az egybegyûlteket. Beszédében a múzeum, és a hozzá szorosan kötõdõ szabadiskola egyediségét, a magyar mûvészeti életben elfoglalt különleges helyét hangsúlyozta. Kiemelte annak fontosságát, hogy a magyar festészet egyik legjelentõsebb alkotójának az életmûvét tanulmányozhatják a hallgatók a kurzusok ideje alatt, és az arra érdemes növendékek mûvei megjelenhettek a múzeum falai között. Sinkó István megnyitójában a téma jelentõségére utalt: A szinte klasszikussá vált Kollányi Ágoston portréfilmben Szõnyi István, hóna alatt mappájával ballag felfelé a zebegényi domboldalon, keresve a tájképfestéshez legalkalmasabb pontot. Ugyanígy, vagy 60 évvel korábban Cézanne bandukolt a Mont Saint Victoire felé, a Motívum felé, s számos elõd és kortárs, kezében vászon, hátán festõdoboz, stafeláj (háromlábú állvány). Vonultak, vonulnak mind, festõk a tájban a tájhoz. Mert a természet a nagy motívum, azt átlényegíteni, szembenézve vele színné, formává, síkká átírni, ez a kihívás. Benne csillogást adott a délutáni szirteknek. Igen, a legmagányosabbnak a festõ nem mûtermében, hanem a tájban érezheti magát. Csak õ kereshet és találhat, csak belsõ megnyilatkozásai adhatnak választ a táj által feltett kérdésekre. S a táj, melybe napra-nap kibandukol sosem ad megnyugvást, mindig változó, mindig más és más. kor munkáik témájául a környezõ tájat, dombokat, falut, Dunát választották, az eredethez, a klasszikushoz a rekkenõ hõségben, szélben, fagyban szinte mániákusan a tájba hatoló alkotók küzdelmeihez tértek vissza. Derûsen, vagy kínlódva, de van Gogh, Monet, Sisley vagy Szõnyi, Bernáth nagy kísérletei, kudarcai és gyõzelmei kísérték öntudatlanul is vállalkozásukat. S ezért oly érdekes, Festõ a tájban címmel nyílt szeptember 19-én kiállítás a nyári Képzõmûvészeti Szabadiskola és Ifjúsági Mûvésztelep hallgatóinak munkáiból a Szõnyi István Emlékmúzeumban. A téma ötletadója Sinkó István képzõmûvész, az Ifjúsági Mûvésztelep vezetõje. A tematika nemcsak Szõnyi István festõmûvészre és a Zebegényben már több mint négy évtizede jól prosperáló szabadoktatásra utal, hanem egy gondolat születését, egy konkrét téma átírását is jelentheti, ezért a látvány inspirálta figurális tájképek mellett újszerû alkotások is kerültek a kiválasztott mûvek közé. Az ifjú alkotók között a legjobbaknak a szakmai zsûri döntése alapján értékes díjakat osztottak ki (ké- lenni a tájban, a Naputat felfedezni, mint Csontváry, aki a fény járását kutatta a táj formái közt, vagy Mednyánszky, aki sötét barnákból felfénylõ arany Hullámzásai, alakváltásai, a részletekben felfedhetõ összefüggései nem hagyhatják nyugodni a tájjal foglalkozó alkotót. A Nagy Kérdésre a Nagy Választ szinte sosem adja meg; Mik vagyunk? Honnan jöttünk? Hová megyünk? - írja képe címéül Gauguin, aki a tájat embereivel benépesítõ szigetmagányban tette fel e kérdést ezerszer. A Szõnyi Emlékházban most megrendezésre kerülõ tárlat alkotói, fiatalok s idõsebbek ugyanezeket az érzéseket élték, élhették át a nyári alkotótáborokban itt a Szõnyi ház közelében. Minden egyes napon, ami- változatos és élményszerû ez a kiállítás, melyben szenvedély s szenvedés, a táj akarása és a gyõzelem, a siker öröme egyaránt ott látható a mûvekben. A táj a festõben van, s nem csupán a festõ van a tájban. A megnyitót a Szõnyi István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zenetagozatos hallgatói és tanáruk (képünkön fent), Weidemann Tóth Krisztina két Haydn mû tolmácsolásával tette színesebbé. A kiállításra - amely október 18-ig hétfõ kivételével naponta óra között tekinthetõ meg - mindenkit szeretettel várnak! - NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT - Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk. Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség. 60 nm-es lakás szigetelése kb: Ft + Áfa. 90 nm-es családi ház szigetelése kb: Ft + Áfa. MENITA Kft / AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE

3 Zebegény 3 Tanévnyitó Hívjuk segítségül a bölcseket folytatás az 1. oldalról Az elsõsök verses mûsorral kedveskedtek az iskola tanulóinak és a szülõknek, majd az iskola énekkara énekelt. Az igazgatónõ külön köszöntötte a más településrõl járó tanulókat. Megtudtuk, hogy Szobról huszonnégy, Nagymarosról öt, Márianosztráról négy, Nagybörzsönybõl kilenc tanuló jár a zebegényi iskolába, ezenfelül egy ma- Dunakanyar Magyarság Népiskola A Dunakanyar Magyarság Népiskola legközelebbi összejövetelét október 2-án 18 órakor tartja a zebegényi könyvtárban. Vendég: dr. Józsa László, aki a honfoglaló és az árpádkori magyarság egészségérõl és betegségeirõl beszél. Október 16-án 18 órakor - szintén a zebegényi könyvtárban - Molnár V. József tart elõadást, címe: Szent Mihály esztendõkörös mérlege. Az elõadásokra mindenki szeretettel várnak. gántanulója is van az intézménynek. A tantestület összetételében is történtek változások, ezekrõl is részletesen beszélt Bárdos- Bartók Szilvia. Kapás László tiszteletbeli kanonok is köszöntötte a diákokat és felhívta a figyelmet arra, hogy ebben a tanévben is szükség lesz a Szentlélek segítségére, ezért kérte a fiatalokat menjenek el a Veni Sancte tanévnyitó szentmiséjére. Az idõközi önkormányzati képviselõ-választás jelöltjei A október 18-ra (vasárnapra) kitûzött idõközi helyi önkormányzati képviselõ választásra a jelöltállítás szeptember 25-én 16 órakor lezárult. A Helyi Választási Bizottság eddig az idõpontig tizenhárom et vett nyilvántartásba: 3/2009. (VIII. 25.) számú HVB határozatával Hermány Géza Marcell Zebegény, Jánoshegy 8. szám alatti lakost; 4/2009. (IX. 04.) számú HVB határozatával Tótok Istvánné Zebegény, Napraforgó u. 2. szám alatti lakost; 5/2009. (IX. 04.) sz. HVB határozatával Vágvölgyi Ilona Zebegény, Bartóky u. 13. sz. alatti lakost; 6/2009. (IX. 04.) sz. HVB határozatával Bernáthné Polyák Laura Zebegény, Kacsóh P. u. 4. szám alatti lakost; 7/2009. (IX. 11.) sz. HVB határozatával Faragó Józsefné 2627 Zebegény, Kossuth u. 29. szám alatti lakost; 8/2009. (IX. 25.) sz. HVB határozatával Csókáné Salamon Melitta Krisztina Ze- begény, Kossuth L. u. 27. szám alatti lakost; 9/2009. (IX. 25.) sz. HVB határozatával Faludiné Kmetty Éva 2627 Zebegény, Kossuth L. u. 30. szám alatti lakost; 10/2009. (IX. 25.) sz. HVB határozatával Pásztor László 2627 Zebegény, Napraforgó u. 32/b. szám alatti lakost; 11/2009. (IX. 25.) sz. HVB határozatával Esztergomy György Zebegény, Márianosztrai út 21/C szám alatti lakost; 12/2009. (IX. 25.) sz. HVB határozatával Gellai Ildikó Zebegény, Szõnyi I. u. 25. szám alatti lakost; 13/2009. (IX. 25.) sz. HVB határozatával Paulovits János Zebegény, Bajcsy Zs. u. 331 hrsz. szám alatti lakost; 14/2009. (IX. 25.) sz. HVB határozatával Virág István Zebegény, Szõnyi I. u. 65. szám alatti lakost; 15/2009. (IX. 25.) sz. HVB határozatával Tóth Márton Zebegény, Bajcsy Zs. u. 8. szám alatti lakost. A jelöltek bemutatkozását a oldalon olvashatják.

4 4 Zebegény Bemutatjuk jeinket Bernáthné Polyák Laura 34 éves vagyok, két gyermek édesanyja ban végeztem Miskolcon, a Bölcsészettudományi Kar Kulturális és Vizuális antropológia szakán. Jelenleg oktatási területen dolgozom, közoktatási szakértõként és mentorként. Munkám során számos település pályázati programját készítettem el, folyamatosan részt veszek pályázatok generálásában és értékelésében. Hatodik éve lakom férjemmel és gyermekeimmel Zebegényben. Több civil kezdeményezésben részt vettem, évek óta szervezem a gyermeknapi programot, sport napot, Mikulás ünnepséget. Képviselõként elsõsorban az óvoda és iskola infrastrukturális fejlesztését, felújítását, játszótér bõvítését, nyári családi napközi bevezetését, idegenforgalom fellendítését szeretném elérni és arra fogok törekedni, hogy Zebegény, minden lakója számára, nyugodt, békés, élhetõ otthon lehessen. Csókáné Salamon Melitta Csókáné Salamon Melitta 50 éves tanítónõ vagyok. Születésem óta Zebegényben élek. Második és egyben utolsó munkahelyen a zebegényi iskola volt, ahol létszámleépítés miatt mint több zebegényi kollégámnak megszûnt a munkahelyem. Azóta az energiámat és idõmet négy gyermekem terelgetésére (kik közül kettõ mára már egyetemista: jog, illetve orvostanhallgató), valamint Zebe-gény kulturális értékeinek felkutatására és ápolására fordítom. Így alapítója és elnöke vagyok a Sebegin Hagyománymentõ Egyesületnek. Igyekszem figyelemmel kísérni a jelen történéseit is. Az elmúlt 3 év majd minden önkormányzati ülésén hallgatóként részt vettem, ahol szomorúan tapasztaltam a jelenlegi állapot kialakulásához vezetõ utat. Semmilyen pártnak nem voltam és nem vagyok tagja, de a hagyományos erkölcsi értékeket vallva szeretnék részt venni az önkormányzat munkájában. Tudom, hogy a jelenlegi helyzetben ez nem lehet egyszerû és látványos. Esztergomy György Esztergomy György kerámikus iparmûvész, nyugdíjas, 39 éve élek Zebegényben! Faludiné Kmetty Éva 1989-ben kötöttünk házasságot férjemmel Faludi Károllyal, azóta zebegényi polgárnak érzem magam. Két gyermekünk született, akik már középiskolások. Vállalkozóként 1995-tõl dolgozom Zebegényben. Szeretem a természetet, a nõvényeket, a velük való foglalkozást, és a környezetemet is e szempont szerint alakítom. Meggyõzõdésem, hogy az igényesen kialakított környezet jó hatással van a lakosságra és az ide érkezõ emberekre. Ezért fontosnak tartom a következõket: - az idegenforgalom, és az ahhoz kapcsolódó munkahelyek elõsegítése - parkolóhelyek kialakítása - a tájékozódást megkönnyítõ információs rendszer létrehozása - több kulturált illemhely kialakítása - a közterületek rendszeres gondozása és takarítása, valamint a szemétgyûjtõk elhelyezése gondolva az elhullajtott kutyaürülékek eltakarítására is és azok tisztántartása szükséges. Nagyon fontos megtartani községünk önálló mûködését, és a továbbiakban is biztosítani az iskola és az óvoda mûködését. A fenti célkitûzések megoldása pályázatok segítségével. Faragó Józsefné sz. Schillinger Zsuzsanna Budapesten éltem 2000-ig, majd Zebegény lett otthonom. Egészségügyben dolgoztam több, mint 40 évet (Országos Bõr- és Nemikórtani Intézet vezetõ gondozónõ, illetve mellékállásban a SOTE Bõrklinika ápolási igazgatói feladatot láttam el). A gyógyítás területén végzett munkámért 2005-ben az egyik legmagasabb szakmai elismerésben Pro Sanitate díjban részesítettek. Aktív nyugdíjas státuszomban szeretném tapasztalataimat és tudásomat Zebegény javára hasznosítani. Tudom és hiszem, hogy egy település múltja a jövõ záloga. A lokálpatriotizmus egyenes következménye a tárgyi és szellemi értékek megõrzése. Igaz, hogy nem itt születtem ennek ellenére a képviselõ választáson, e hitvallás alapján indulok. Mit ígérhet egy független képviselõ jelölt az idõszaki választáson? A választók érdekeinek képviseletét a település egészéért vállalt felelõsséget? Ez kötelesség! A rövid képviselõi idõitervallumra való tekintettel, felelõsséggel új programot nem ígérhetek, de racionális célok objektív támogatását igen. Tisztelettel köszönöm mindazoknak, akik lehetõvé tették indulásomat az idõközi választáson. Gellai Ildikó Gellai Ildikó zenetanár (zongora, szolfézs, ének) vagyok. Endrõdön születtem 1957-ben. Diplomámat Szegeden szereztem. 31 éve tanítok, ebbõl 21 évet a szobi körzeti zeneiskola kötelékében Zebegényben, majd a zeneiskola leválása óta zebegényi lakos is vagyok. A néhai Dunakanyar mûvészeti hetek aktív szervezõje vol-

5 Zebegény 5 tam, melynek része volt a nyári zongora mesterkurzus melyet azóta, már 12 éve én szervezek. Tanítványaimmal több alkalommal országos versenyen vettünk rész, ahol dobogós helyezést értünk el. Növendékeim közül többen végeztek magas fokú zenei tanulmányokat és szereztek diplomát. Úgy gondolom, egy kis falu életében az iskola fontos helyet foglal el. Mivel az eddigi testületünkben nem sok pedagógus volt, határoztam el magam az indulásra. Hermány Géza Nem ismer? Bemutatkozom. Hermány Géza Marcell a nevem, de a korosztályom beliek, mint Gigi ismernek ban születtem. Okl. építõmérnök, közlekedési gazdasági mérnök és városépítõ mérnök vagyok. Két munkahelyem volt, elsõ az IPARTERV, a második a Fõvárosi Önkormányzat Fõpolgármesteri Hivatala, ahol 15 éven át ügyködtem. Nyugdíjba vonulásom óta zebegényi állandó lakos vagyok, felajánlom a szabad energiámat, és tapasztalataimmal szívesen szolgálnám a település mûködését, fejlõdését. Az õsök a Huber család pontosan 90 éve jöttek elõször nyaralni Zebegénybe, a János-hegy úti házat 1929-ben építették, jelenlétünk az óta folyamatos. Öten vagyunk testvérek. Mind az öt családnak van külön nyaralója a János-hegy úti családi közös telken. Unokatestvérünk dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, aki már gyermekként Zebegény lakója volt, évek óta Zebegény díszpolgára. Szeretném, hogy Zebegény úgy maradjon meg a jövõben is, lakóknak és üdülõknek egyaránt, mint a Dunakanyar egyik büszkén vállalható gyöngyszeme. Kérem, a szendergésbõl ébredjünk fel! Paulovits János szeptember 1-je óta élek családommal együtt Zebegényben. Úgy érzem, hogy az eddig eltelt nyolc esztendõben sikerült fokozatosan a közösség részévé válnunk és a zebegényi emberek befogadtak minket. Nagyon fontosnak tartom a község önállóságának megõrzését és az önkormányzati jogok folyamatos gyakorlását, ezért kérem mindazok támogatását, akiknek a bizalmát kiérdemeltem. Pásztor László Kedves Zebegényi Lakosok! Pásztor László vagyok, június 30-án születtem Kemence községben, de kilenc éve Zebegényben élek. Általános iskolai tanulmányaimat szülõfalumban végeztem, majd Balassagyarmaton a Balassi Bálint Gimnáziumban mezõgazdasági gépszerelõ szakot végeztem ig sorkatonai szolgálatot teljesítettem Vácon ban megnõsültem, majd ben megszületett Richárd, 1978-ban pedig Balázs nevû kisfiam. A munka mellett tovább képeztem magam. Elõször a központi fûtés és csõhálózat szerelõi szakiskolát, majd a Vági István Szakközépiskola Épületgépészeti szakát végeztem el. Ezt követõen épület gépész technikusi vizsgát, majd 1978-ban gázszerelõ és központi fûtésszerelõ mester vizsgát tettem tól 1993-ig magánvállalkozóként dolgoztam, majd ban megalapítottuk társaimmal a Pásztor & Veres Kft-t, amelynek jelenleg is ügyvezetõje vagyok. Tóth Márton Tóth Márton vagyok, általános és középiskolai tanár, négy gyermek édesapja. A váci Piarista Gimnáziumban és a helyi iskolában tanítok. Gyermekeim kezdettõl fogva mind itt járnak óvodába és iskolába, ezt fontosnak tartom. Természetszeretõ, mûvészeteket kedvelõ, a falu sorsát szívén viselõ ember vagyok. Akik itt élnek Zebegényben, gondolom mindannyian hasonlóan éreznek és gondolkodnak ezért szeretek itt élni családommal. Mindenkit örömmel tölt el, ha látjuk, hogy településünk, épül-szépül, valamint ha azt tapasztaljuk, hogy egyre többen mernek aktívan részt venni a falu kulturális, közösségformáló életének a jobbra tételében. Ez nem mindig könnyû, de érdemes érte dolgozni. Többen megkerestek, hogy induljak az önkormányzati képviselõk választásán, bizalmukat ezúton is köszönöm. Megválasztásom esetén munkámmal nemcsak értük, hanem minden zebegényiért szeretnék tenni. Tótok Istvánné Legyünk büszkék arra, amit eddig elértünk, de lépjünk tovább Zebegény fejlõdése, a változások elindítása, és a közélet tisztasága érdekében! Tótok Istvánné (szül.: Drenyóczky Zsuzsanna) 53 éves, tõsgyökeres, zebegényi lakos vagyok. Végzettségem önkormányzati gazdaságvezetõi, tartósipari üzemmérnöki diploma, mérlegképes könyvelõi, pénzügyi-számviteli szakellenõri képesítés és közigazgatási szakvizsga. Köztisztviselõként tizenkét év tapasztalatával rendelkezem Dunakeszi város önkormányzati gazdálkodásban. Felelõsséggel tenni szeretnék Zebegény további fejlõdéséért és a helyi lakosok szolgálatáért. Képviselõként törekszem arra, hogy minden helyi lakos érezze, érte dolgozunk, és a véleményére i s számítunk! Részletes programom kinyomtatva és zebegenyhangja.5mp.eu honlapomon is közzétettem. - Folyamatos kapcsolattartás a lakossággal, választói igények megjelenítése a döntésekben. - Teljes körû, naprakész tájékoztatás a testületi elõterjesztésekrõl, a döntésekrõl, a pénzügyi helyzetrõl, a falu teljes vagyonáról és annak változásairól, valamint a pénzforrások felhasználásáról - A helyi temetõ jelenlegi méltatlan állapotának felszámolása rendezett tiszta, folyamatos rendben tartott temetõ kialakítása - Óvoda felújítása, bõvítése eszközállományának fejlesztése - Helyi szinten minõségi pályázatírói, pályáztatási rendszer kialakítása a lehetséges pénzforrások elnyerése céljából - Diákok és Fiatalok Önkormányzatának kialakítása, fiatalok képviseletének biztosítása a testületi munkában - Helyi támogatási alap létrehozása a kezdõ fiatalok és szociálisan rászorulók számára - Helyi Polgárõrség visszaállítása

6 6 Zebegény - A helyi adók növelésével nem terheljük tovább a helyi lakosságot. Új megoldások keresése a meglévõ forráshiány enyhítésére - Turizmus, mint kitörési pont fejlesztése, helyi fürdõ létrehozásának elindítása. Ha egyetért programmal, kérem, támogasson bizalmával és szavazatával. Köszönöm: Tótok Istvánné Virág István Virág István vagyok, 1953-ban születtem Budapesten. Az elmúlt több, mint húsz évben saját cégemben ügyvezetõként elsõsorban szerszámkereskedelemmel foglalkoztam. Tizenöt éve járok Zebegénybe. Elõbb nyaralóként, 3 éve pedig itt is lakom. Párommal, Budai Katalinnal 4 kis gyereket nevelünk. (7, 5, 3 évesek és 2 hónapos) Éppen ezért se mindegy számomra, hogyan alakul Zebegény jövõje. Vágvölgyi Ilona Vágvölgyi Ilona nyugdíjas jelmeztervezõ mûvész vagyok. Felmenõim anyai ágon körülbelül kétszáz éve zebegényi polgárok. Jómagam is zebegényi lakos vagyok. Gyermekkoromban Babszi néven ismertek a helybéliek, most már Babszi néni lettem. A falu jövõje iránt érzett felelõsség miatt álltam a jelöltek közé. Nem vagyok bõbeszédû: amire vállalkozom, azt végig szoktam csinálni. Aki megtisztel a bizalmával a szavazáskor, annak elõre is köszönöm. Meghívó Az október 18-i idõközi képviselõválasztáson induló ek bemutatkozására és programjuk ismertetésére október 7-én, szerdán órai kezdettel kerül sor az általános iskola ebédlõjében, melyre mindenkit szeretettel várunk! Új kiállítás október végén A Szõnyi István Emlékmúzeum következõ idõszaki kiállítása október végén nyílik, az Egy raktár rejtett kincsei sorozatban Ez alkalommal egy mappa képeit mutatják be. Szõnyi István 60. születésnapjára 27 növendéke ajándékozott a Mesternek egy-egy rajzát tartalmazó mappát. A növendékek többsége késõbb jelentõs mûvészi pályát futott be, érdekes dokumentum az induláskor készített rajz, rézkarc. Sorsok és emberek A háború után egyik elsõ utam Nagymarosra vezetett. Horváth A. János kartársamat kerestem. Közölték velem, hogy nem él. Talán a front áldozata? - kérdeztem. Nem. Éhen halt. Agglegényként magányosan élt. Visszahúzódó, szemérmetes ember volt. Valahogy megfeledkeztek róla. Zebegényre és a háborús megpróbáltatásokra kellett gondolnom. Nancsi néni krumplis vödrei, és Krebsz Gyuri bácsi szilvalekvárral teli köcsögjei jutottak eszembe. Itt nem lehetett volna éhenhalni. Közösségünk hozzásegített a mindennapi kenyérhez is. Csodálatos hûséggel ír errõl dr. Beer Miklós fõpapunk. Édesanyja zongoraórákat adott. Eördögh Gyula fõerdész barátom két leánya is tanítványom volt. - Van zongorátok? kérdeztem. - Nincs. Nem is azért járatom õket zongoraórára. A koldus nyújthatja a kezét, de a magunkfajta ember nem! Nem küldhetek havi negyven forintot. A tucatnyi tanítvány, ha szerényen is, biztosítja a mindennapit. Hasonló volt a helyzet Salay Mátyás Erdélybõl menekült nyugalmazott plébános úr esetében is. Õ angolórákat adott. Volt vagy tíz tanítványa. Közöttük az én gyerekeim is. A segítés szándéka természetes volt. Szükség esetén az egész faluközösség megmozdult. Ez történt velem kapcsolatban is. Így akadályozták meg, hogy családom sorsa derékba törjön. Az 1948-as államosítás után nehéz idõ várt ránk, volt római katolikus tanítókra. Negyvennyolc nyarán iskolánkhoz kinevezték Csepelrõl Pap Istvánné Novák Delinkét. Feladata volt ellenem terhelõ adatok gyûjtése. Ez könnyen ment, mivel az államosítás után március 15-ig folyamatosan kántorizáltam. A helyi vezetõk egyszer sem tiltakoztak. Talán szimpatikus volt, hogy ingyen, társadalmi munkában temettem és kántorizáltam, amit az iskolai felügyelet nyomására kellett abbahagynom. Delinke elsõ teendõje volt, hogy a régi tantermek faláról leszedte a feszületeket. Delinke bizalmasa volt az akkori postamesternõ és a kézbesítõ. Ezeket is mozgósította. Híre kelt, hogy a feleségemmel 1939 nyarán Nagybörzsönybe helyeznek. Érdekes, hogy én személy szerint nem tudtam semmirõl. Megmozdult a falu. Olyan titokban, hogy csak hónapok alatt tudtam kibogozni a történteket. A zebegényiek petícióval és 500 aláírással a Pest Megyei Mûvelõdési Osztály vezetõjéhez, Jóbaru Magda elvtársnõhöz fordultak. A küldöttséget Fieszl Ferenc Saki szülõ vezette. Õ írta a kérvényt is. A kérést 25 tagú munkásküldöttség vitte Budapestre. Jóbaru Magda a megyeháza elõtt fogadta õket. Igyekezett kitérni az azonnali intézkedés elõl, de õk nem tágítottak. - Követeljük az intézkedést, mert ezt várják a zebegényiek. A másik küldött így szólt: - Mi neveltünk magunknak egy igazgatót! Neveljen magának más is! Ilyen kiáltás is elhangzott: - Ha önök hoznak egy autót, felrakhatják a bútorokat! Mi majd leszedjük! A döntõ érv talán ez volt: - Ha elutasítanak bennünket, innen megyünk Rákosi elvtárshoz! A találkozó azzal ért véget, hogy Jóbaru Magda kihozatta aktáimat. Kiemelte az áthelyezõ iratot és apró darabokra tépte. Mi maradtunk, Delinkét Dunaharasztiba helyezték. Itt fegyelmit kapott. Ennek határozata alapján örökre eltiltották a pedagógus pályáról. Amit Zebegény vállalt, abban az idõben veszélyes, kockázatos cselekedet volt. NÉMETH FERENC

7 Zebegény 7 Gödtõl Vámosmikoláig Zebegényben rakoztatására mutatták be mûsorukat. Ezeket a jelenlévõk nagy figyelemmel és õszinte elismeréssel fogadták, gyakran nagy tapssal értékelték. A rendezvényt megnyitotta és levezette Varagya György, a Zebegényi Nyugdíjas Klub vezetõje. A helyi önkormányzat részérõl Sinkó Vilmosné polgármester köszöntötte a megjelent kb. 200 fõ környékbeli nyugdíjas vendéget. A résztvevõk jóindulatába, figyelmébe ajánlott egy fiatal táncospárt, Zebegény két tizen-, huszonéves táncos lábú ifjak. Jó volt egy kicsit nosztalgiázni. A jó hangulatot az sem rontotta, hogy a borongós idõjárás néha esõvel fenyegetett. Szerencsére a kiadós nyári zápor megvárta a kultúrmûsor végét, és csak azután áztatta a szomjas földet, valamint a már kiürített színpadot. Ezután következett a szívélyes vendéglátás, ami ízletes ebédet tartalmazott. A további kellemes hangulatról a megjelentek maguk spontán gondoskodtak. Az idén, augusztus 26-án, többévi szünet után ismét Zebegényben rendezték a kistérségi nyugdíjas klubok területi találkozóját. Ezen 9 településrõl (fellépésük sorrendjében: Zebegény, Nagymaros, Vámosmikola, Verõce, Pilismarót, Göd, Letkés, Szob, Kismaros) vettek részt, találkoztak a nyugdíjas klubok képviselõi, és saját örömükre, mások szó- Most is beigazolódott, hogy a nyugdíjas klubok tevékenysége milyen sokszínû, tagjai mennyire összetartóak, összetartozóak. Elmondható, hogy ez a hagyománymegtartó találkozó, hasonlóan a korábbiakhoz, igen tartalmas volt, jól szolgálta a nyugdíjasok ügyét. Ezért elismerés és köszönet illeti a szervezõket, támogatókat, és valamennyi aktív közremûködõt, akik idõt nem kímélve, a fáradságot vállalva azon voltak, hogy a megjelent nyugdíjas társaik jól érezzék magukat. Eredmény: a nemes törekvés sikerült! L. I. szülöttét, Noémit és Rolandot. Õk már 4. általános iskolás korukban kezdtek ismerkedni a latin-amerikai táncokkal. Most már a váci Bolero együttes versenytáncosai és ez alkalommal is bemutatták magas színvonalú, látványos tánctudásukat. Ezzel megérdemelten nyerték el a nyugdíjas közönség elismerését, vastapsát. A fiatalok fellépésével kezdetét vette a szó szerinti, s egyben átvitt értelmû színes mûsor. Nem véletlen, Noémi és Roland példája sokakat emlékeztetett arra, hogy a mai nyugdíjasok is voltak valaha ilyen

8 8 Zebegény MEGHÍVÓ A SEBEGIN HAGYOMÁNYMENTÕ EGYESÜLET VEREIN ZUR WAHRUNG DER TRADITIONEN VON SEBEGIN SZERETETTEL VÁR MINDEN ÉRDEKLÕDÕT OKTÓBER 17-ÉN DÉLUTÁN 2 ÓRÁTÓL A KÖNYVTÁR UDVARÁBA NEMZETISÉGI DÉLUTÁNRA, A II. GÕZGOMBÓC FESZTIVÁLRA KIEMELT VENDÉG : BURGONYÁS ÉS KUKORICÁS ÉTELEK PROGRAM - KÖSZÖNTÕ - ÓVODÁSOK MÛSORA - NÉMET DALOK - SVÁBTÁNC - A KÜLÖNBÖZÕ ÉTELEK BEMUTATÁSA, KÓSTOLÁSA - RECEPTEK CSERÉJE - MI IS VOLTUNK GYEREKEK CÍMÛ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA, BEMUTATÁSA - NÉPI JÁTSZÓHÁZ - SVÁB TÁNCHÁZ - A ZENÉT CSÓKA LÁSZLÓ BIZTOSÍTJA SZERETETTEL VÁRJUK AZON HÁZIASSZONYOK JE- LENTKEZÉSÉT, AKIK MA- GUK KÉSZÍTETTE ÉTELEIK BEMUTATÁSÁVAL, RECEPT- JEIK KÖZKINCCSÉ TÉTELÉ- VEL SZÍNESEBBÉ ÉS VÁL- TOZATOSABBÁ TENNÉK DÉLUTÁNUNKAT. BÁR A HELYSZÍNEN IS LEHET NE- VEZNI, MÉGIS TECHNIKAI OKOKBÓL KÉRJÜK, HOGY LEHETÕSÉG SZERINT OKTÓ- BER 14-IG A VIRÁGBOLT- BAN JELENTKEZZENEK! Zebegényi Mária képei a Királyi Palotában Az Ezeréves Visegrád címmel nyílt meg szeptember 19-én délután a kézmûves pályázat kiállítása a visegrádi Királyi Palotában lévõ Mátyás Király Múzeumban. A legkülönfélébb technikákkal készült kiállítási tárgyak mind az ezeréves város elõtt tisztelegnek. A kiállított tárgyak között látható Zebegényi Mária két kagylóképe is. Az október 31-ig látható kiállítást Szõke Mátyás, a múzeum igazgatója méltatta. Mester Hálózat Magyarország Kft mûszaki segélyvonala: 06-40/ Kajuk Gyula: Zebegényi bicikliút A szürke betonúton csillámló sárga csík, ennek mentén jövök és megyek. Most jobbról csobog a kék Duna, a túlparton füstölgõ, párás, zöld hegyek. A parti füzesben szárcsák reklamálnak: - Ez a csónak itt túl közel halad! A víz felszínén halk csobbanások jelzik, hogy a mélyben hal rabol halat. Két kutya közelít, egy vizsla és egy szetter; rám függesztett szemük csupa jóindulat, bár orruk jelzi messzirõl, hogy nincsen zsebemben számukra csábító falat. Azért, illendõen üdvözölnek gazdájuk is biccent, amint elhalad. Rajta már az ismerõs, ócska szvetter, ezzel búcsúztatja a távozó nyarat. Egy tompa puffanással lábam elõtt földet ér két tüskés, zöld burok. Felhasadnak rögvest, pattogva szétgurulnak belõlük a vidám, barna vándorok. Vöröses arcuk megfürdik a napban és máris olyan frissen mosdatott. Ki hinné, hogy belõlük sarjadnak a hûvös árnyú, büszke fasorok?! A hajóállomáson épp kikötnek. Partra tódul sok ordító gyerek. Kísérõik elõbb perlekednek, aztán rágyújtanak, legyintenek A szürke betonúton csillámló sárga csík, ennek mentén jövök és megyek, most balról látszik a barna-zöld Duna, s a túlparton a kékellõ hegyek. Zebegény Zebegény Község Önkormányzatának lapja honlap: Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5. Tel.: 27/ Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Garmondtext Kft Vácduka, Petõfi utca 28. Tel./fax: 27/ Felelõs vezetõ: Furucz Zoltán A kéziratok leadásának határideje: minden hónap 20. (A kéziratokat a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.)

Zebegény. Emlékezés nemzeti ünnepünkön. Az idõközi önkormányzati választás eredményei

Zebegény. Emlékezés nemzeti ünnepünkön. Az idõközi önkormányzati választás eredményei Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja 2009. október Emlékezés nemzeti ünnepünkön tanulságos és élményt adó program volt. Köszönet érte a két fõszervezõnek: Karsainé Szentpéteri Beának és Györkõ Zsoltnak.

Részletesebben

Zebegény. Kinek van igazsága?! Akikre büszkék vagyunk. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja. 2008. augusztus

Zebegény. Kinek van igazsága?! Akikre büszkék vagyunk. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja. 2008. augusztus Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja 2008. augusztus Kinek van igazsága?! Olvasom a honlapon a sommás bejegyzéseket: 35 év alatt nem csalódtam a faluvezetésben akkorát, mint a hétvégén. ;

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ MEGHÍVÓ SZÜRETI HÍVOGATÓ. Havonta megjelenô olvasnivaló SZÜRETI BÁLBA 2010. SZEPTEMBER 26-ÁN GALGAHÉVÍZI SZÜRETI FELVONULÁST.

GALGA HÉVÍZ MEGHÍVÓ SZÜRETI HÍVOGATÓ. Havonta megjelenô olvasnivaló SZÜRETI BÁLBA 2010. SZEPTEMBER 26-ÁN GALGAHÉVÍZI SZÜRETI FELVONULÁST. Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 09. szám 2010. SZEPTEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester SZÜRETI HÍVOGATÓ

Részletesebben

Karácsonyi üzenet a fiataloknak Dr. Zoller József - aki a közelmúltban

Karácsonyi üzenet a fiataloknak Dr. Zoller József - aki a közelmúltban Közélet Kultúra Mindennapok 2009. december 10. 120 forint Egy fiatal barátom mesélte: egész szenteste csörgött a mobilja. Barátai hívták egymásután: nálatok is olyan szörnyû a karácsony? Mert mit is vártok

Részletesebben

Lezárult a másfél éves önkormányzati ciklus

Lezárult a másfél éves önkormányzati ciklus ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. SZEPTEMBER ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014 4 Bemutatkoznak a jelöltek. A falu most először nemzetiségi önkormányzati képviselőket is választ. ZEBEGÉNYI SIKER

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Bársony Mihály emlékév lesz 2015

Bársony Mihály emlékév lesz 2015 XXII. évfolyam X. szám 2014. október Ára: 120 Ft Bársony Mihály emlékév lesz 2015 Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Bársony Mihály Tekerőlantos találkozót a hétvégén, ami egyben Mihály-napi vásár

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER

SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja 2008. február Készül a 2008. évi költségvetés Önkormányzatunk pénzügyi bizottsága folyamatosan tárgyal az ez évi költségvetésrõl. Emlékeztetõül: a tavalyi

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

A múltunk döntései a jelenünk építőkövei.

A múltunk döntései a jelenünk építőkövei. INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIII. évfolyam 7. szám 2014 SZEPTEMBER A múltunk döntései a jelenünk építőkövei. Dan Brown 2 Hullanak a leveleim, ősz van! A Szelektív Kft. tájékoztatója 5 Augusztus 20. - Együtt

Részletesebben

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról A HÓNAP ESEMÉNYEI Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó! Régi új játszóterünk Az Alföldi utcában a község egykori elsõ játszótere megérett a felújításra, s az Összefogás Kerepesért Egyesület elhatározta,

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Hirling Emmával. interjú ÉVZÁRÓ KONCERT A HAGYOMÁNYTEREMTÉS JEGYÉBEN MEGEMLÉKEZÉS A MÁLENKIJ ROBOTRÓL 16 17 BÁRKA MEGNYITÓ 18 FARSANG 19 20. 10.

Hirling Emmával. interjú ÉVZÁRÓ KONCERT A HAGYOMÁNYTEREMTÉS JEGYÉBEN MEGEMLÉKEZÉS A MÁLENKIJ ROBOTRÓL 16 17 BÁRKA MEGNYITÓ 18 FARSANG 19 20. 10. ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. JANUÁR-FEBRUÁR ÉVZÁRÓ KONCERT A HAGYOMÁNYTEREMTÉS JEGYÉBEN A POLGÁRMESTER KÖSZÖNTŐ SORAI A zene a legtitokzatosabb és legemelkedettebb dolgokat is elmondja,

Részletesebben

Nagy nyilvánosság előtt kérték meg a lány kezét

Nagy nyilvánosság előtt kérték meg a lány kezét XXII. évfolyam II. szám 2014. február Ára: 120 Ft Nagy nyilvánosság előtt kérték meg a lány kezét Bár lakodalom nem volt, mégis mindenki úgy érezhette magát, mintha ott lett volna. A vendégek szórakozásáról

Részletesebben

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István)

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István) ZSÁMBÉKI POLGÁR ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2012. szeptember www.zsambek.hu - Szeptemberi becsengetés - Szent István ünnepén - Tanév eleji körkép - Beszélgetés Kungl György intézményvezetôvel

Részletesebben

Zebegény. Megoldódott bejáró tanulóink közlekedése. Csatában FELHÍVÁS!

Zebegény. Megoldódott bejáró tanulóink közlekedése. Csatában FELHÍVÁS! Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Megoldódott bejáró tanulóink közlekedése Örömmel tájékoztatunk mindenkit arról, hogy megoldódott a más településrõl bejáró gyermekek biztonságos közlekedésének

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

BEMUTATKOZNAK a 2006. október 1-jei HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI

BEMUTATKOZNAK a 2006. október 1-jei HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 7. szám Ára: 125,- Ft BEMUTATKOZNAK a 2006. október 1-jei HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI 2006. szeptember 2-án ünnepélyes körülmények

Részletesebben

Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte idén

Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte idén XXII. évfolyam 6. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2012. június A SÁRGA LÁB KÖTELEZ KITÜNTETÉSEK, SZÍNES PROGRAMOK A VÁROS NAPJÁN Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte idén Tolna

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs!

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVI. évfolyam 8. szám 2014. szeptember-október Ajánló választási tájékoztató Az újság hasábjain pontos információt kaphatnak arról, hogy kik indulnak az idei

Részletesebben

FELAVATTÁK A MEGÚJULT KÖZSÉGI FÜRDÕT

FELAVATTÁK A MEGÚJULT KÖZSÉGI FÜRDÕT XXII. évfolyam 20. szám 2007. november 23. Ára: 140 forint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 FELAVATTÁK A MEGÚJULT KÖZSÉGI FÜRDÕT KÖZÉLETI LAP MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN TAKARÉKOS

Részletesebben

Zebegény. Hagyományõrzõ nap. Együtt a Nyitott Körrel. Az új egyházi év elé... Aki nem hiszi, járjon utána! Zebegény önkormányzatának lapja

Zebegény. Hagyományõrzõ nap. Együtt a Nyitott Körrel. Az új egyházi év elé... Aki nem hiszi, járjon utána! Zebegény önkormányzatának lapja Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Együtt a Nyitott Körrel Szakkörök, táborok európai uniós támogatással A szentendrei székhelyû Nyitott Kör Egyesület 36 millió forintos támogatást nyert egy európai

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

A SZÁZÉVES FÜRDÕ KÖSZÖNTÉSE

A SZÁZÉVES FÜRDÕ KÖSZÖNTÉSE XXV. év fo lyam 14. szám 2010. augusztus 27. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN A SZÁZÉVES FÜRDÕ KÖSZÖNTÉSE

Részletesebben

Letenye kitüntetettjei

Letenye kitüntetettjei Az augusztus 20-i városi ünnepség során elsõként Halmi Béla polgármester köszöntötte a résztvevõket, majd dr. Buzády Tibor tartotta meg ünnepi beszédét. A külföldön is elismert professzor többek között

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben