Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagunknak. Vezetõség. 2007/ évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub TARTALOM NJ ÚJSÁG 2007/5-6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagunknak. Vezetõség. 2007/5-6 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub TARTALOM NJ ÚJSÁG 2007/5-6"

Átírás

1 TARTALOM Info... 4 CsD statisztika... 5 Vizsga statisztika Körung statisztika... 8 Munka vizsga - Szolnok... 9 IX. Mogyród Kupa és XIX. MNJK Nemzeti Bajnokság Munkavizsga - Szolnok, Középpontban a kutyavezetõ A szuka ivari ciklusa Román FTSZ Szerb FTSZ Szerb Klubgyõztes kiállítás MNJK Rendezvényprogram Melléklet: Fõtenyészszemle Alsóörs Címlap: WUSV Pozsony - montázs Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagunknak Magyarországi Német Juhászkutya Klub KLUB FÜR DEUTSCHE SCHÄFERHUNDE IN UNGARN CLUB HONGROIS DES BERGERS ALLEMANDS HUNGARIAN CLUB OF GERMAN SHEPHERD DOG 2007/ évfolyam A MAGYARORSZÁGI NÉMET JUHÁSZKUTYA KLUB - mint a MEOE, az FCI és a WUSV tagja - idõszaki lapja FELELÕS SZERKESZTÕ: Szegvári Ferenc SZERKESZTÕK: Szabóné Gregor Marianna Szívós Gyula Tóth Krisztina Bors Péter Minden megjelent cikk és hirdetés tartalmi valóságáért annak szerzõje ill. feladója felel. A kéziratok szakmai és stiláris lektorálásának jogát fenntartjuk. A kéziratokat ill. azok mellékleteit nem õrizzük meg, és nem küldjük vissza. A SZERKESZTÕSÉG CÍME: H-1106 Budapest, Pilisi u. 52. Tel./fax: 00-36/(1) Vezetõség NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉS: BOVITO Kft. NYOMDA: Gregor és Társai Nyomdaipari Kft. MNJK Forintszámla: OTP HONLAP CÍMEK: - schaeferhund.hu - germanshepherd.hu 3

2 INFO A Magyarországi Német Juhászkutya Klub Küldöttgyûlésének (KGy) határozatai 6/2007(11.24.) sz. KGy. határozat A Küldöttgyûlés felkéri a vezetõséget, hogy a 46/1998 (XI31.) sz. FVM rendelet maradéktalan végrehajtása és hajthatósága érdekében járjon el az összes ügyben érintett illetékes szervnél és szervezetnél, így különösképpen: - az ügyészségnél, - a MEH-nél - az FVM-nél, - az MgSzH-nál, - az SV-nál, - a WUSV-nál és hívja fel ezek figyelmét, hogy ma már nem csak a hazai-, de a nemzetközi közvélemény elõtt, mulasztásaik következtében a devalválódott államilag elismert tenyésztõ szervezeteket, mint amilyen az MNJK is, ilyen helyzetbe juttatták. Járjon el továbbá, hogy ez a helyzet mielõbb a hazai- és nemzetközi jogszabályoknak megfelelõen, a jogkövetõ magyar állampolgárok érdekeinek megfelelõen változzon meg. Mindezek alapján az MNJK Alapszabálya 3.1. pontja a következõk szerint módosuljon: 3.1. A Klub, mint fõegyesület elfogadja az FCI által elismert mindenkori magyarországi csúcsszervezetet, amennyiben annak mûködése megfelel a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályoknak, valamint az FCI alapszabályában foglaltaknak. (FCI- Federation Cynologique International - Nemzetközi Kinológiai Szövetség) 7/2007(11.24.) sz. KGy. határozat A Küldöttgyûlés felkéri a vezetõséget, hogy a 2004 évben módosított Asz nyomdahibából adódó, pontjánál fellelhetõ hiányosságát, az elõzõ, 2002-ben elfogadott Asz tartalmának megfelelõen emeltesse vissza, miszerint: A Küldöttgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az alapszabály elfogadása, módosítása, - a tisztségviselõk megválasztása és felmentése, - a klub éves költségvetésének megállapítása, - a klub elõzõ évi muködésérõl szóló költségvetési és vezetõségi beszámoló elfogadása, nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel dönt. - a vezetõség elsõfokú határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása, - a közhasznúsági jelentés elfogadása - a klub megszûntetésének elhatározása és döntés a klub megmaradó vagyonának sorsáról, - mindaz, amit jogszabály, az alapszabály, a klub szabályzatai a Küldöttgyûlés hatáskörébe utalnak. A Küldöttgyûlés, ezen kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekrõl, nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel dönt. Ezen túlmenõen az Asz 4.3. pontja új 6. bekezdéssel kiegészül, miszerint: A tag az elsõfokú kizáró határozat ellen - a kézhezvételtõl számított 15 napon belül a vezetõséghez benyújtott fellebbezésével a Küldöttközgyûléshez fellebbezhet. 8/2007(11.24.)sz. KGY határozat Szavazati joggal vesznek részt a Küldöttközgyûlésen a küldöttek. Küldött minden, a tárgyévben érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkezõ a helyi szervezetek elsõ 10 rendes tagja után választott 2 fõ és minden további 10 rendes tagja után választott 1 fõ. 10/2007(11.24.)sz. KGy. határozat A KGy az Országos Tanácsülés (OT) intézményét megszûnteti és hatáskörébõl az alább megjelölt jogköröket a KGy hatáskörébe utalja. - az éves tagdíjak és az egyszeri belépési díj összegének megállapítása, - a klub által nyújtandó szolgáltatások díjának megállapítása, - a klub díszelnökeinek megválasztása, 11/2007(11.24.)sz. KGy. határozat A KGy az éves beszámolót nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel fogadja el. Ennek értelmében az pontja kiegészül: A Küldöttgyûlés, ezen kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekrõl, nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel dönt. 12/2007(11.24.)sz. KGy. határozat A KGy a Bírói Testület intézményét megszünteti és a bírókkal kapcsolatos feladatokat a vezetõség hatáskörébe utalja és az Asz pontja kiegészül a következõk szerint: - a bíróképzés és továbbképzés szervezése, - bírói fórumok szervezése, 13/2007(11.24.)sz. KGy. határozat A KGy a TT és KT intézményeket megszünteti és tenyésztéssel és kiképzéssel kapcsolatosan felmerülõ feladatokat a vezetõség hatáskörébe utalja és az Asz pontja kiegészül a következõk szerint: - tenyésztõi-, kiképzõi- fórumok szervezése 14/2007(11.24.)sz. KGy. határozat A KGy az Asz 9. pontját az alábbiak szerint módosítja: A klub megszûnik - feloszlással, - más társadalmi szervezettel történõ egyesüléssel, - feloszlatással, - megszûnésének megállapításával. A Klub megszûnése esetén - a hitelezõk kielégítése után vagyonáról a Küldöttgyûlés határoz. 15/2007(11.24.)sz. KGy. határozat A KGy az alábbiak szerint módosítja az Asz 4.1. pontját: 4.1. A klub (fõegyesület) tagjai: A klub tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely elfogadja az Asz-t, a klub egyéb szabályzatait, tagdíjat fizet és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától: - rendes tag - rendes családtag - pártoló tagok, - pártoló családtagok - tiszteletbeli tagok, díszelnökök, - jogi személy-, jogi személyiség nélküli szervezet, 16/2007(11.24.)sz. KGy. határozat A CÉGJEGYZÉS MÓDJA A klubot az elnök, akadályoztatása estén az alelnök, vagy a 64/ 1998 (XI31.) sz. FVM rendelet elõírásának megfelelõen kijelölt tenyésztésvezetõ képviseli harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok elõtt. TÉVES MEGJELENÉS HELYESBÍTÉSE MNJK KÖZPONTILAG VÉDETT RENDEZVÉNYIDÕPONTOK VB Selejtezõk: Alsóörs I S.tarján Duna Kupa II Budapest Klubgyõztes kiállítás Szolnok Fõtenyészszemle Eger Nemzeti Bajnokság Mogyoród kupa Mogyoród Küldöttgyûlés Mogyoród Küldöttgyûlés Mogyoród WUSV - VB A Központi Irodától MEGRENDELHETÕ az SV ZEITUNG évi DECEMBERI SZÁMA (2.800,-Ft + utánvétel), amelyben részletes, fotókkal illusztrált beszámolók találhatók a Szövetségi Gyõztes Kiállításról (BSZS), valamint a Szövetségi Gyõztes Bajnokságról (BSP) Az NJ-Újság 2007/04. száma Fedeztetési Híradó rovatában helytelenül jelent meg: Rögzöd-völgyi Héra tulajdonosa. Helyesen: Hegyi Judit, 7763 Egerág, Petõfi u

3 CsD STATISZTIKA CsD datum SZB TKSZ Tet.sz. Er.SzBsz. Kennel név Hmv.név Fok Ivar MNJK DT Haus Rutkai Jorga A3 szuka REG12008 MNJK GZ-0320 REG12008 Allensteini Betty A2 szuka REG11078 MNJK EU-0648 REG11078 Bsdvapataki Cecil A2 szuka MNJK HA Covery Doris A2 szuka MNJK BR Haus Rutkai Ginger A2 szuka REG11225 MNJK DT-0448 REG11225 Jaszfalusi Xalvs A2 kan SV H-D kleinen Land Meggy A1 szuka MNJK BR Kuvari-Zzzs Yvana A2 szuka REG11857 MNJK BR-0722 REG11857 Kuvari-Zzzs Zsombs A2 kan REG11856 MNJK BR-0721 REG11856 Kuvari-Zzzs Zsozss A2 kan REG11376 MNJK MF-0239 REG11376 Prinzenblut Adri A2 szuka MNJK KD Prometheus Jazzi A2 szuka REG10928 MNJK AP-1937 REG10928 Sirokksi Irisz A2 szuka REG11839 MNJK OH-0310 REG11839 Werli hazi Duncan A2 kan MNJK HA Bellissimo Natz A1 kan JRSP Haus Milesevac Zambia A2 szuka MNJK DT Haus Rutkai Jade A1 szuka REG12016 MEOE M /06 Contra Atrix A1 szuka REG11726 MNJK FV-0587 REG11726 Aranygolden Ivett A1 szuka MNJK HA Bellissimo Ora A1 szuka MNJK HA Bellissimo Ottis A1 szuka MNJK HA Bellissimo Qvana A1 szuka MNJK HA Bellissimo Randa A1 szuka MNJK HA Bellissimo Rasko A1 kan MNJK HA Bellissimo Robin A1 kan MNJK HA Bellissimo Romina A2 szuka MNJK OH Liparija Rina A1 szuka SV G-D Sofienwald Xara A2 szuka MNJK HA Ban-Hof Idol A3 kan MNJK BR Kuvari-Zzzs Bach A1 kan REG11650 MNJK FV-0578 REG11650 Nord Wind Roni A2 szuka REG12245 JRSP Zolike Dax A2 kan MNJK KD Lagibrini Eni A2 szuka MNJK DT Pannon Land Flick A3 kan MNJK DT Pannon Land Gitta A2 szuka MNJK OH Liparija Tara A1 szuka MNJK PI Wellington Byron A1 kan MNJK KD Aldobsi Viki A2 szuka MNJK IB Arachis Nadine A1 szuka REG11725 MNJK FV-0586 REG11725 Aranygolden Irisz A2 szuka REG12237 MNJK HA-0642 REG12237 Athosland Edy A2 kan MNJK GZ Bakai-bator Annie A2 szuka REG10942 MNJK NG-0364 REG10942 Erdhainer Land Lola A2 szuka MNJK OH Gaborland Fanta A1 szuka MNJK BR Sssh.- komisz Florin A2 szuka MNJK KD Viernheimi Happy A3 kan REG11354 MNJK AP-2063 REG11354 Wildhearted Dina A1 szuka 5

4 VIZSGA STATISZTIKA Dátum HSz. Felv. SzB sz. Kennel név Hívó név Tet.sz Elnev. Fok. A B C vssz. VMT Min. Bíró Rusvai István REG12181 Haus Milesevac Fenja Vizsga AV ER Vörös Lajos Rusvai István REG12181 Haus Milesevac Fenja Vizsga EK ER Vörös Lajos Molnár Zsolt Mörfelder Land Diana L-C 6807 Vizsga EK ER Vörös Lajos Erdei Péter Nyírségi-Royal Gabi FV-0518 Vizsga VK1-IPO K J Vörös Lajos Ádasz Szabolcs Sentinel Milka NG-0490 Vizsga AV ER Vörös Lajos Ádasz Szabolcs Sentinel Milka NG-0490 Vizsga EK ER Vörös Lajos Farkas Zsolt Steinamangeri Kimba PI-0033 Vizsga AV ER Vörös Lajos Farkas Zsolt Steinamangeri Kimba PI-0033 Vizsga EK ER Vörös Lajos Farkas Zsolt Steinamangeri Landra PI-0079 Vizsga AV ER Vörös Lajos Farkas Zsolt Steinamangeri Landra PI-0079 Vizsga EK ER Vörös Lajos Farkas Zsolt Steinamangeri Landra PI-0079 Vizsga VK1-IPO M J Vörös Lajos Schroff Mercides El Greco Carmen EU-0666 Vizsga AV ER Vörös Lajos Kozma Tünde Lagibrini Greif KD-1122 Vizsga EK ER Vörös Lajos Tóth Krisztina Leithatal Fanni MF-0220 Vizsga VK1-IPO K J Vörös Lajos Tóth Krisztina Leithatal Gangster MF-0304 Vizsga EK ER Vörös Lajos Tóth Ferenc Korinthiakos Iras AP-0973 Vizsga VK3-IPO K J Lesku Ferenc Kozma Tünde Lagibrini Greif KD-1122 Vizsga VK1-IPO K NJ Csibra István Sándor Éva Sósh.-komisz Florin BR-0736 Vizsga EK ER Csibra István Ugrin Zoltán Aldobsi Ussi KD-1180 Vizsga AV ER Csibra István Ugrin Zoltán Aldobói Ussi KD-1180 Vizsga EK ER Csibra István Ugrin Zoltán Aldobói Ussi KD-1180 Vizsga VK1-IPO M J Csibra István Sass Zoltán Bakonyi Hozó Brillo MF-0194 Vizsga VK3-IPO K J Bartolák Zoltán dr Truka Ferenc if Bátorfia Sonnya DT-0399 Vizsga AV ER Csibra István Truka Ferenc if Bátorfia Sonnya DT-0399 Vizsga EK ER Csibra István Ugrin Zoltán Bátorfia Sonnya DT-0399 Vizsga VK1-IPO K J Csibra István Szívós Gyula Bellissimo Ellie HA-0400 Vizsga VK1-IPO K J Csibra István Pesti Lajos Bellissimo Immo HA-0445 Vizsga VK3-IPO K J Bartolák Zoltán dr Szívós Gyula Bellissimo Lyra HA-0533 Vizsga AV ER Csibra István Bozsó Pál Bellissimo Nelly HA-0563 Vizsga AV ER Bartolák Zoltán dr Dávid Jószsef REG11225 Jászfalusi Xalvs DT-0448 Vizsga AV ER Csibra István Horváth Attila REG11207 Kõvári-Zúzó Ram BR-0632 Vizsga AV ER Bartolák Zoltán dr Gulyás Márton Kunság-Tüze Berri HA-0586 Vizsga AV ER Bartolák Zoltán dr Gulyás Márton Kunság-Tüze Berri HA-0586 Vizsga EK ER Bartolák Zoltán dr Szabó Róbert REG10580 Nyarád-templomi Daisy EU-0623 Vizsga VK1-IPO K M Bartolák Zoltán dr. 6

5 Dátum HSz. Felv. SzB sz. Kennel név Hívó név Tet.sz Elnev. Fok. A B C vssz. VMT Min. Bíró Hegyi Judit Rögzöd-völgyi Héra KD-0730 Vizsga AV ER Csibra István Hegyi Judit Rögzöd-völgyi Héra KD-0730 Vizsga EK ER Csibra István Hegyi Judit Rögzöd-völgyi Héra KD-0730 Vizsga VK1-IPO K J Csibra István Molnár Zsolt Tepliho pramena Tango Vizsga VK1-IPO K K Bartolák Zoltán dr Bán Róbert Thüringia Dorka NG-0497 Vizsga AV ER Bartolák Zoltán dr Szigeti Laszló Viernheimi Akryll KD-1160 Vizsga AV ER Csibra István Szigeti Laszló Viernheimi Dana KD-1195 Vizsga AV ER Csibra István Szigeti Laszló Viernheimi Dana KD-1195 Vizsga EK ER Csibra István Szigeti Laszló Viernheimi Dana KD-1195 Vizsga VK1-IPO K J Csibra István Szigeti Laszló Viernheimi Vivi KD-1060 Vizsga AV ER Csibra István Szigeti Laszló Viernheimi Vivi KD-1060 Vizsga EK ER Csibra István Szigeti Laszló Viernheimi Vivi KD-1060 Vizsga VK1-IPO M H Csibra István Kocsis Zsolt Hause Anna Grenta OH-0226 Vizsga EK ER Bors Péter Rusvai Zoltán Kõvári-Zúzó Kelli BR-0584 Vizsga VK1-IPO K NJ Bors Péter Bogdaán Gábor REG11857 Kõvári-Zúzó Zsombó BR-0722 Vizsga EK ER Bors Péter Arnóczky Ildikó Molinári Frid. MF-0164 Vizsga VK1-IPO K J Bors Péter Dávid Jószsef Prometheus Jazzi KD-1090 Vizsga AV ER Bors Péter Molnár Zsolt Tepliho pramena Tango Vizsga VK2-IPO K K Bors Péter Szegvári Ferenc Bavaria Pax AP-1220 NB VK3-IPO K J Molnár Zsolt Nagy Annamária Bellissimo Hanny HA-0434 NB VK3-IPO K J Molnár Zsolt Kozma Tünde Brucker Land Bandit R-H 6831 NB VK3-IPO K NJ Molnár Zsolt Valent András Haus Rutkai Garen BR-0563 NB VK1-IPO1 1 E Molnár Zsolt Rusvai István Kõvári-Zúzó Jojó BR-0570 NB VK1-IPO K J Molnár Zsolt Bozsó Pál Kunság-Tüze Afra HA-0426 NB VK1-IPO K M Molnár Zsolt Kozma Tünde Lagibrini Greif KD-1122 NB VK1-IPO1 Molnár Zsolt Mányoki István Molinari Franky MF-0160 NB VK3-IPO K NJ Molnár Zsolt Grezsa Attila REG9683 Szécsivári Janko AP-1596 NB VK3-IPO K NJ Molnár Zsolt Lesku Ferenc REG10230 Szentandrási Arkasz AP-1702 NB VK2-IPO H Molnár Zsolt Fekete Csaba REG11659 Zeusz Hazi Filix BR-0647 NB VK1-IPO K J Molnár Zsolt Szpisják Zoltán Arachis Filip IB-0365 Vizsga EK ER Szegvári Ferenc Tóth Bertalan REG11588 Arachis Mutz IB-0464 Vizsga AV ER Bozsó Pál Tóth Bertalan REG11588 Arachis Mutz IB-0464 Vizsga EK R Bozsó Pál Molnár Zsolt Tepliho pramena Tango Vizsga VK2-IPO K NJ Bors Péter Rutkai Gyula Haus Rutkai Jade DT-0554 Vizsga AV ER Bors Péter Rutkai Gyula Haus Rutkai Jade DT-0554 Vizsga EK E Bors Péter Mezõ Henrikné Haus Rutkai Jana DT-0558 Vizsga EK ER Bors Péter Orós Csaba Haus Rutkai Jorga DT-0557 Vizsga AV ER Bors Péter Orós Csaba Haus Rutkai Jorga DT-0557 Vizsga EK ER Bors Péter 7

6 KÖRUNG STATISZTIKA Dátum HSz. Elnev. Felvezetõ SzB sz. Kennel név Hívó név Tet.sz. Teny.m. Érv. Típ. Módozat Körung Schroff Mercédes El Greco Carmen EU-0666 Kör Körung Elsõ kör Körung Tóth Krisztina Leithatal Fanni MF-0220 Kör.1 + életében Körung Jav. kör Körung Jung Attila Krisztó Atrice NG-0300 Kör Körung Elsõ kör Körung Bíró József REG6847 Tárnoki-Felv. Odett NG-0135 Kör.1 + életében Körung Új kör Körung Sass Zoltán Bakonyi Hozó Brillo MF-0194 Kör.1 + életében Körung Új kör Körung Szívós Gyula Bellissimo Baike HA-0320 Kör.1 + életében Körung Új kör Körung Szívós Gyula Bellissimo Ellie HA-0400 Kör.1 + életében Körung Új kör Körung Pesti Lajos Bellissimo Immo HA-0445 Kör.1 + életében Körung Új kör Körung Bozsó Pál Bellissimo Nelly HA-0563 Kör Körung Elsõ kör Körung Magyari Levente Gáborland Tomy OH-0135 Kör.1 + életében Körung Új kör Körung Horváth Attila REG11207 Kõvári-Zúzó Ram BR-0632 Kör Körung Elsõ kör Körung Bozsó Pál Kunság-Tüze Afra HA-0426 Kör.1 + életében Körung Új kör Körung Schiffni Laszló Aldobói Ussi KD-1180 Kör Körung Elsõ kör Körung Dávid József REG11225 Jászfalusi Xalvs DT-0448 Kör Körung Elsõ kör Körung Hegyi Judit Rögzöd-völgyi Hira KD-0730 Kör Körung Elsõ kör Körung Dávid József Sentinel Milka NG-0490 Kör Körung Elsõ kör Körung Brunászki Tibor Heilq.Güssing Panja S-H 2466 Kör.1 + életében Körung Ism. kör Körung Marton Péter Steinamangeri Kimba PI-0033 Kör Körung Elsõ kör Körung Marton Péter Steinamangeri Landra PI-0079 Kör Körung Elsõ kör Körung Molnár Zsolt Tepliho pramena Tango Kör Körung Elsõ kör Körung Kalmár Elena El Greco Benji EU-0587 Kör.1 +életében Körung Ism. kör Körung Valent András Haus Rutkai Garen BR-0563 Kör Körung Elsõ kör Körung Geda Sándor Lagibrini Greif KD-1122 Kör Körung Elsõ kör Körung Szabó Róbert REG10580 Nyarád-templomi Daisy EU-0623 Kör Körung Elsõ kör. 8

7 MUNKAVIZSGA - Szolnok án a Szolnoki MNJK helyi szervezete munkavizsgát rendezett, melyre jelentõs létszámmal érkeztek nevezõk. Engedelmes vizsgára három kutya, VK-1 két kutya, VK-3 két kutya, állóképességi négy kutya valamint Körung nyolc kutya, részvételét élvezhették a lelkes szurkolók. A bírói teendõk ellátására egy egész bírói testület érkezett dr.bartolák Zoltán úr a MNJK tenyésztési fõfelügyelõje és segítõ társai dr Szigeti Andrea, Uhljár Tamás, Such Ferenc valamint Truka Ferenc Körung mester. A vártnak megfelelõen a kutyák és a gazdik bebizonyították felkészültségüket, amit mindenki sikeres vizsgával koronázott meg a bírák és a szurkolok megelégedésére. Ezúton szeretnénk megköszönni a bírói testület tagjainak a korrekt bírálatokat, valamint a résztvevõknek a színvonalas és sikeres szereplést. Továbbá köszönet a lelkes sporttársaknak, akik segítették a rendezvény zökkenõmentes lebonyolítását. VIZSGA ÉS KÖRUNG EREDMÉNYEK: VK1 K.név: Nyárád Templomi Dasy SzB.:Reg A 70pont B 72pont C 90pont 232 M tul.: Szabó Róbert - tag sz.: 5299 VK1 K.név: Tango od Teplého Pramena SzB.: A 99pont B 92pont C 99pont 290 K tul.: Molnár Zsolt - tag sz.: 0499 VK3 K.név: Immo von Bellissimo SzB.: A 90pont B 89pont C 89pont 266 J tul.: Pesti Lajos - tag sz.: 1880 VK3 K.név: Bakonyi Hozo Brilló SzB.: A 91pont B 85pont C 90pont 266 J tul.: Sass Zoltán - tag sz.: 1911 EK/VT K.név: Kunság Tüze Berri SzB.: pont Eredményes tul.: Gulyás Márton - tag sz.: 5567 K.név: Szaffi 42pont Eredményes tul.: Domokos András felv.: Dr Takó Kornélia K.név: Teo 58pont Eredményes tul.: Szappanos László ÁV K.név: Nelly von Bellissimo SzB.: Eredményes tul.: Bozsó Pál - tag Sz.: 1079 K.név: Dorka von Thüringia SzB.: Eredményes tul.: Bán Róbert tag sz.: K.név: Kunság Tüze Berri SzB.: Eredményes tul.: Gulyás Márton - tag sz.: 5567 K.név: Kövári Zúzó Reni SzB.: Reg Eredményes tul.: Horváth Attila KÖRUNG Kör 3 K.név: Kövári Zúzó Reni SzB.: Reg tul.: Horváth Attila Kör 1 K.név: Nelly von Bellissimo SzB.: tul.: Bozsó Pál - tag Sz.: 1079 Kör1+életében K.név: Immo von Bellissimo SzB.: Kör 1+életében tul.: Pesti Lajos - tag sz.: 1880 K.név: Bakonyi Hozo Brilló SzB.: Kör 1+életében tul.: Sass Zoltán - tag sz.: 1911 K.név: Gáborland Tomy SzB.: Kör 1+életében tul.: Magyari Levente K.név: Baike v Bellissimo SzB.:21563 Kör 1+életében tul.: Szívós Gyula K.név: Ellie v Bellissimo SzB.:22403 Kör 1+életében tul.: Szívós Gyula K.név: Kunság Tüze Afra SzB.: tul.: Bozsó Pál tag Sz.: 1079 Rendezvényvezetõ: Bán Róbert Kör 1+életében Nagy Attila Bellissimo tenyészet (Ausztria) 9

8 FTSZ életképei IX. Mogyoród Kupa és XIX. MNJK Nemzeti Bajnokság A Mogyoródi Sportkör Kutyás Szakosztálya a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) felkérésére ismét otthont adott és lebonyolította az országos bajnokságot és egyben megrendezte a IX. Mogyoród Kupát is október 23-án. A vetélkedéshez - a nyomkövetés kivételével a helyszínt a sportpálya adta, ahol mind a pálya, mind a kiszolgáló létesítmények megfeleltek a kívánalmaknak. A benevezett sportolók és kutyáik már elõzõ este megérkeztek, ami nemcsak kényelmi szempont, hogy másnap hajnalban kipihentek legyenek, hanem érthetõ módon részt akartak venni a másnapi rajthoz állás sorrendjét eldöntõ sorsoláson is. Az esti összejövetel, a sorsolást követõen alkalmat adott ahhoz is, hogy az ország legkülönbözõbb helyeirõl érkezõ sportolók vacsora közben és után, kötetlenül és jókedvûen beszélgessenek egymással, hiszen a verseny elõtt mindenki bizakodó Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51 évfordulójának napján már pirkadatkor a mezõn találta a rendezõ házigazdákat és a versenyzõket, hiszen a hajnali párás, harmatos idõ a legalkalmasabb a nyomfektetésre és a nyomkövetésre. A nyomkövetési fázis után már a sportpályán folyt a kutyák fegyelmezettségérõl árulkodó gyakorlatok sorozata, majd legvégül a leglátványosabb, az õrzõ védõ munka. A bírók Bors Péter, Molnár Zsolt és dr. Bartolák Zoltán - hangos szóval értékelték ki minden gyakorlatot, indokolva az adott pontokat és tanulságul a többieknek. Szegvári Ferenc, az MNJK elnöke ezúttal versenyzõként volt jelen, Bavaria Pax névre hallgató kutyájával. A szabályoknak megfelelõen és mindenki elégedettségére levezényelt országos rendezvény elsõsorban Lesku Ferenc elnök és Szõcs Zoltán rendezvényszervezõ munkáját dicsérte, de ott tüsténkedett a pályán a mogyoródi csapat több tagja is, hogy szükség esetén segítse a gördülékeny munkát. A benevezett versenyzõk közt egyetlen mogyoródi nevet találtunk a katalógusban, Lesku Ferencét, aki Szentandrási Arkasszal a VK II: csoportban öregbítette hírnevünket. EREDMÉNYEK: XIX.. NEMZETI BAJNOKSÁG VK1: 1. Rusvai István, KÕVÁRI-ZÚZÓ JOJÓ, p. 2. Fekete Csaba, ZEUSZHÁZI FÉLIX, p. 3. Bozsó Pál, KUNSÁG TÜZE AFRA, p. VK3: 1. Kozma Tünde, BANDIT VOM BRUCKER LAND p. 2. Mányoki István, MOLINÁRI FRANKY, p. 3. Grezsa Attila, SZÉCSIVÁRI JANKO, p. 4. Szegvári Ferenc, Bavaria Pax p. 5. Nagy Annamária, Hanny v. Nellissimo p. IX.. MOGYORÓD ORÓD KUP UPA Nyomkövetés ágazat: VK1: 1. Rusvai István, KÕVÁRI-ZÚZÓ JOJÓ, 92 p. 2. Fekete Csaba, ZEUSZHÁZI FÉLIX, 90 p. 3. Bozsó Pál, KUNSÁG TÜZE AFRA, 74 p. VK2: 1. Lesku Ferenc, SZENTANDRÁSI ARKASZ, 71 p. VK3: 1. Grezsa Attila, SZÉCSIVÁRI JANKO, 96 p. 2. Mányoki István, MOLINÁRI FRANKY, 94 p. 3. Kozma Tünde, BANDIT VOM BRUCKER LAND, 89 p. Engedelmes ágazat: VK1: 1. Rusvai István, KÕVÁRI-ZÚZÓ JOJÓ, 81 p. (93 öv) 2. Fekete Csaba, ZEUSZHÁZI FÉLIX, 81 p. (90 öv) 3. Bozsó Pál, KUNSÁG TÜZE AFRA, 77 p. VK2: 1.Lesku Ferenc, SZENTANDRÁSI ARKASZ, 70 p. VK3: 1. Kozma Tünde, BANDIT VOM BRUCKER LAND, 94 p. 2. Mányoki István, MOLINÁRI FRANKY, 85 p. 3. Szegvári Ferenc, BAVARIA PAX, 83 p. Örzõ-védõ ágazat: VK1: 1. Rusvai István, KÕVÁRI-ZÚZÓ JOJÓ, 81 p. (93 öv) 2. Fekete Csaba, ZEUSZHÁZI FÉLIX, 81 p. (90 öv) 3. Kozma Tünde, LAGIBRINI GREIF, 89 p. VK3: 1.Szegvári Ferenc, BAVARIA PAX, 97 p. (83 eng.) 2. Grezsa Attila, SZÉCSIVÁRI JANKO, 97 p. (78 eng.) 3. Kozma Tünde, BANDIT VOM BRUCKER LAND, 96 p. 10

9 NJ ÚJSÁG 2007/5-6 Dr. Bartolák, Such, Molnár Díjátadás a VK 3 gyõztesnek Itt is egy szép apportbehozatal VK 1 - I helyezett Koncentrált õrzés Gyönyörû akadályvétel 11

10 NJ ÚJSÁG 2007/5-6 Pisti és Franky Szabályos apportfa átadás 12 Nagy Annamária VK 3. Szökés megakadályozása

11 NJ ÚJSÁG 2007/5-6 VK 1 díjátadás Bavaria Pax felugat Résztvevõk 13

12 Vizsga - Miskolc november 10-én a szezon utolsó vizsgáját a 3501-es helyi szervezet rendezte meg. Az idõjárástól semmi jót nem reméltünk, mivel egész pénteken szakadatlanul esett. Aztán szombaton verõfényes napsütésre ébredtünk, igaz, még csípõs volt a reggel. A vizsgára BH szinten 8 kutya, állóképességire 2 kutya lett nevezve. A bírói teendõket Bors Péter Úr látta el, aki a közeli Sopronból érkezett hozzánk. Nagy örömünkre szolgált, hogy az MNJK fiatal generációs bírója a bírálat színvonalát tekintve igen magasra tette a mércét. Én - mint próbabíró - sokat tanulhattam Tõle bírói szemléletet is. Nagyon izgultak a vizsgázók, mivel sokuknak éltük elsõ megmérettetése volt ez. Mindenki az elsõ párosba szeretett volna kerülni, hogy minél hamarabb túl legyen rajta. Végül a német juhászkutyák felvezetõi elõzékenyen átengedték a kezdés lehetõségét az ún. egyéb fajtákkal rendelkezõ fiatal sporttársaknak, így már csak azt kellett kisorsolni, kik lesznek az elsõ, kik lesznek a második és kik a harmadik párban. Végül megszületett a sorrend és megszülettek az eredmények is, melyek a következõk lettek: a.. Mezõné Marosán Andrea Jana vom Haus Rutkai német juhászkutya 44 p. b.. Orsó Csaba Jorga v. Haus Rutkai német juhászkutya 47 p. c.. Pavliscsák Kinga Rita óriás schnauzer 52 p. d.. Gyõri Ágnes Deni labrador 56 p. e.. Godó Laura Goldy magyar vizsla 52 p. f.. Kiss Árpád Demi dobermann 50 p. g.. Kozsely Edina Arthur nj. keverék 59 p. Sikeres állóképességi vizsgát tett: a.. Rutkai Gyula Jáde v. Haus Rutkai b.. Orsó Csaba Jorga v. Haus Rutkai A vizsga egyébként végig nagyon jó hangulatban zajlott. A forgalombiztonsági részre a fõút túloldalán található forgalmas benzinkút parkolójában került sor, az állóképességi vizsgára pedig a Miskolci Egyetem sportpályáján. A bíró Úr nagyra értékelte a vizsgázók sportszerû viselkedését és mindenkinek nagyon sok sikert kívánt a jövõben melyhez csatlakozom én is. Kozma Tünde (a miskolci szervezet kiképzési felelõse) A bíró eligazít... Andrea és Jana Vizsgázók Árpi lábhoz rendel 14

13 Behívás Csaba Jorgával Edina és Arthur Felvezetés jelentkezéshez Forgalomban Gyõri Ágnes és Deni Menetközben fektetés Laura és Goldy 15

14 Thomas Lapp Középpontban a kutyavezetõ Egy új rovat a Der Gebrauchshund hasábjain a kutyavezetõk meginterjúvolása. Ahol eredményes kutyavezetõk elõre kidolgozott kérdésekre válaszolnak. Kérjük ismertesd nekünk röviden a te privát életedet (életkor, foglalkozás, család, gyerekek, más hobbi) 45 éves vagyok, önálló és 1986 óta házas, feleségemet Katjanak hívják. A mi fiunk Pierre most 17 éves. Szívesen ping-pong-ozok és még sok más sport is érdekel, a kutyázás mellet azonban sok szabadidõm nem marad. Mióta foglalkozol kutyasporttal? Milyen kutya fajtával kezdtél? 1975-ben kezdtem elsõ Harry vom Dächselberg nevû kutyámmal, és 1980-ban kvalifikáltam magam elõször vele a német bajnokságra. Mi motívál téged a kutyasportra? Az állatok szeretete és a vonzerõ, hogy egy kutyát a tulajdonságaihoz mérten kiképezzek, és ez a kiképzés olyan kitûnõ legyen amilyen csak lehet, amit kutyámmal a legmagasabb szinten is be tudjak mutatni. Ez minden kutyánál újabb kihívást jelent, mert minden kutya egy külön individuum. Mi volt a te legjobb eredményed? Összességében 12-szer vettem részt hét különbözõ kutyával a német bajnokságon. Minden nemzeti bajnokság számomra személyes siker volt, mivel minden kutyámmal a kitûzött célt elértem. A legjobb helyezést 1997-ben Dasty vom Hainpark nevû kutyámmal mint ötödik értem el. Kétszer tudtam kvalifikálni magam a WUSV világbajnokságra Dastyval, 1996-ban Finnországban hetedik, 1997-ben Svájcban mint legjobb német résztvevõ kilencedik tudtam lenni. Mindenestre a háromszoros német bajnokságon való részvétel saját tenyésztésû Falk von den Wölfen-nel és 2004-ben a legjobb örzõ-védõ ágazat volt számomra a legnagyobb siker. Mi volt a legnagyobb sikertelenséged? Az ifjúsági tartományi versenyen vezettem elsõ kutyámat. Õ az édesapám kutyája volt, és az örzõ.védõ ágazatban a terheléskor nem tudott helytállni. Ez számomra mint ifi és újonc egy nagyon negatív élmény volt ben a tartományi versenyen Ahron nevû kanom, a menekülõ elfogásánál rosszul reagált, és késõn ragadta meg a segédet. Itt az ágazatot meg kellett szakítani. Ez az élmény, és a körülmények szerencsétlen összeadódása mindenesetre egy nagyon negatív emlék a számomra. Melyik fajtát részesíted elõnyben ehhez a sporthoz? És mely okból? Számomra a németjuhászkutya a legelõnyösebb, a kiegyensúlyozott wesen-ével, és a nagyon jól kontrollálható ösztöneivel. Te is tenyésztesz-e? Ha igen, milyen szempontok szerint választasz tenyészpartnert? Igen tenyésztek! Olyan munkaképességû kutyák érdekelnek, amelyek szilárd vérvonalukban alátámasztottak-e képességeikben. Nagyon fontos kritérium a tenyészpartnernél az egészség, és az õsök. Az olyan típusos tenyészpartnereket keresem, melyek megjelenésükkel számomra megnyerõek. Hogy írnád le a te kiképzési módszereidet? Modern vagy inkább hagyományos? Egy meghatározó kiképzõtõl, videótól vagy könyvtõl befolyásolható vagy-e? Nem tudom mit nevezel modernnek vagy hagyományosnak. Én megpróbálom feltérképezni a kutya tulajdonságait és ezután, ezekre alapozva építem fel a kiképzést. Elõször minden egyes gyakorlatot pozitívan felépítek. Utána a gyakorlatokat adagolt kényszerrel biztossá teszem. Ha a kutya ezen átesik és nem szükségel lényeges korrekciót, ismét pozitív munkával lesz megerõsítve, így végül minden területen egy olyan kutyám van, amelyikkedvvel dolgozik és ezt magától teszi. Az örzõ-védõ kiképzés alapjait annak idején Helmut Raisertõl tanultam. Õ a kutyakiképzésben az örzõ-védõ specialistája, aki a sportolóknak egy érthetõ bázist nyújtott, így egy meglehetõsen nagy részt képvisel a mai örzõ-védõ kiképzésben. Különben más kiképzõk ötleteit és tippjeit, akik az én kiképzési vonalamat képviselik mindig beépítem a saját képzésembe. Azt gondolom az pozitív, ha a top kiképzõk nyitottak, és így a kiképzést elõre mozdítják. Korábban sokan bezártak voltak. Ha az ember a vizsgaszabályzat magas követelményei mellett, nem nyitott az újdonságra és a fejlõdésre, hamar hátul találja magát. Mit változtatnál meg a vizsgaszabályzatban, ha lehetõséged lenne rá? A meglátásom szerint a vizsgaszabályzat követelményei a kutyasport bázisát jelentõknek túl magas. Egy normál sportolónak túl nehéz és következésképpen sokáig tart, amíg kutyájával le tud vizsgázni. Ha egy bíró egy normál helyi szervezeti vizsgán a kutyavezetõnek elmondja, hogy mindennek jobbnak, gyorsabbnak és egyenesebbnek kell lennie, sokakat kiábrándít és így elvesztik a kedvüket a sport iránt. Az én meglátásom szerint kéne lennie egy beszálló vizsgának, alacsonyabb követelményekkel, így tehát gyorsabb eredménnyel. A követelményszintet a helyi szervezeti vizsgákon valamivel lejjebb kéne engedni. Azért, hogy a tenyésztési feltételek megfelelõek legyenek, a többszörös tenyésztési felhasználáshoz alapul szolgálna egy magasabb minõség. Milyen kívánságaid és elvárásaid vannak, saját jövõddel szemben a kutyasportban? Amilyen sokáig még kedvem lesz, mint ahogy az elmúlt 30 évben, addig kutyát nevelek és képzek. Hogy milyen sokáig versenyzek még, azt nem tudom. Irigység és rosszindulat, ami speciell ezen a szinten gyakran elõfordul, valakinek ezeken a rendezvényeken olykor kedvet okoz. Fordította: Bors Péter Forrás: Der Gebrauchshund 16

15 Dr. Katrin Busch-Kschiewan-tól A szuka ivari ciklusa Ivari ciklusként tekintünk minden olyan változást, mely a szukánál periodikus idõközönként gondoskodik arról, hogy a petesejtek a petefészekben megérjenek, a szuka fedeztethetõvé váljon, az anyaméh felkészüljön a megtermékenyített petesejtek befogadására! A DOLOG A PUBERTÁSSAL - A NEMI ÉRETTSÉG BEKÖVETKEZTE A szuka nemi érettsége vagy pubertása az elsõ tüzelés fellépésével kezdõdik. Ezen idõpontban a szuka eléri szaporodási képességét. Milyen korban lesz a szuka nemileg érett? Erre a kérdésre nincs általános érvényû válasz. Általánosan a szuka élete 6. és 12. hónapjában lép a pubertás korba. Nyilvánvalóan szoros összefüggés áll fenn a szuka mérete és elsõ tüzelése között: Kisméretû kutyák általában gyorsabban válnak ivaréretté mint a nagy fajták. Miközben pl. egy tacskó átlagosan 6 hónaposan ivarérett, ugyanez a nagy fajtáknál csak 12 vagy különleges esetben 20 hónap után következik be. Ennek a méretfüggõ ivarérettségnek a háttere a végsõ tömeg elérése lehet. Rendszerint az elsõ tüzelés a végsõ tömeg 2/3-nak elérésekor következik be. A méret mellett számos más tényezõ is befolyásolja, hogy mikor fog a szuka elõször tüzelni. Fontos szerepet játszanak a genetikai tényezõk mellett a tartási viszonyok mint fény, táplálék és mozgás, valamint az éghajlat is. Mit mond ez nekünk? A pubertás bekövetkezése nagy ingadozási idõszakra tehetõ. Az ivarérettség idõpontja a szukák egy teljesen egyéni története. Amennyiben egy 6 hónapos szuka még nem tüzelt, az a gyakorlatban azt jelenti: Nyugodt vér! Egyébként néhány állatnál az elsõ tüzelés teljesen észrevétlenül történik. Ezért szokták ezt csendes tüzelésnek is nevezni. Egyetlen jel a nemi szerv területének intenzív nyalogatása és a gyakori vizelés! A CIKLUS Rendszerint a szuka évente kétszer tüzel. A tüzelések közötti idõtartam normális esetben 6-7 hónap. De figyelem ahogy azt már az elõbb a nemi érettség idõpontjánál ismertettük, itt is ugyanez érvényes: Nem léteznek rögzült szabványértékek! Minden szuka a saját, egyéni ciklusát mutatja fel. Léteznek szukák, akik évente csak egyszer tüzelnek, valamint állatok, akik akár háromszor vagy négyszer is tüzelnek évente. Ebben az összefüggésben érdekes az a tény, hogy láthatóan léteznek fajtától függõ tüzelési idõközök. Így a rottweiler és német juhászkutya fajták rövidebb intervallumú tüzelést mutatnak, mintegy 4,5-5 hónapot. Akárhogyan is alakul szukája ciklusa fontos, hogy megállapítható legyen a rendszeresség. Tipp: Gondosan jegyezze fel az elsõ és természetesen az ezt követendõ tüzelések idõpontját. Amennyiben több szukája van, úgy a jól bevált kartotéki kártyarendszer nagy segítség lehet. A legjobb, ha mindig a tüzelés elsõ napját jegyzi fel. Emellett a tüzelés idõtartamát, a fedeztethetõség napjait, valamint az esetleges különlegességeket vagy megbetegedéseket is rögzítse. Tartsa szemmel szukája ciklusát az elsõ tüzeléstõl kezdve nagyon alaposan! Évente milyen gyakran tüzel, meddig tart a tüzelés, milyen különlegességek állapíthatók meg? A legfontosabb címszó: rendszeresség! Az esetleges eltérések utalhatnak betegségre és adott esetben befolyásolhatják a szuka termékenységét! Figyelem! Idõsebb szukáknál a ciklus rendszeressége gyakran elvész anélkül, hogy egyszerre jelentõs zavarra kellene gondolni. Gyakran mutatkoznak gyengébb tüzelési tünetek és a tüzelés már csak évente egyszer jelentkezik. Tudta Ön, hogy a ciklus alapos feljegyzése a tenyésztés megtervezésében is elõnyökkel szolgál? Pontosan megismeri a szuka ciklusát és sokkal jobban megtervezheti az optimális fedeztetési idõpontot. Ezzel elkerülheti a szukára háruló szükségtelen stresszt és a gazdasági megterhelést (utazás a kanhoz, a szuka nem termékenyül meg, stb.)! További információkról ezzel kapcsolatban a Der Gebrauchshund következõ számában olvashat. A CIKLUSFÁZISOK AVAGY MI MI- KOR TÖRTÉNIK? A szuka ciklusa a következõ négy fázisra osztódik. Tekintettel a leírt tünetekre ebben az esetben is elõfordulhatnak eltérések, melyek az egyes szukákra nagyon jellemzõek. 1. Proöstrus vagy elõivarzás: A tüzelés elsõ fázisáról van szó. Ebben az idõben a péra megduzzad és véres hüvelyfolyás lép fel. A folyás mennyiségileg változhat a nagyon kevéstõl a sokig. A proösztrusz alatt a péra egyre jobban megduzzad, a véres folyás csökken. A petefészekben számos tüszõ (follikulusz) érik, benne a petesejt. A proöstrus idõtartama 3 és 20 nap között ingadozhat általában viszont ez a ciklusfázis 9 napot vesz igénybe. A szuka ebben az idõben már vonzza a hímeket, de még nem engedi fedeztetni magát. 2. Östrus vagy ivarzás: Mint ahogy az elõivarzási idõnél, úgy ennél a ciklusfázisnál is létezik nagy idõbeli variancia. Általában az östrus 10 napig tart. A péra duzzanata fokozatosan csökken és a hüvelyfolyás megváltozik. A folyás most húslére hasonlít, majdnem színtelen és nyálkás állagú. A szuka már kész a fedeztetésre és a megfelelõ ingerre reflexszeruen oldalra fordítja a farkát és behorpasztja a hátát (lordózis). Az ovulációk (tüszõrepedések) általában az östrus második napján következnek be, ahol nagy ingadozások lehetségesek. Más állatfajokkal ellentétben, mint pl. a macska, ezek az ovulált peték még nem érettek és ennek folyamán még nem termékenyíthetõk meg. A végleges megéréshez normál esetben 48 óra szükséges. A petesejtek túlélési ideje átlagosan 7 nap. 17

16 NJ ÚJSÁG 2007/5 Az optimális fedeztetési idõpont abból adódik, hogy az optimális termékenység fázisa az ovuláció utáni 2. és 4. nap között van. A következõ számban többet is megtudhat az optimális fedeztetési idõpontról és a diagnózis lehetõségeirõl. A proöstrus-t és az östrus-t nevezik közösen tüzelésnek. Átlagban együtt 3 hétig tartanak. Alapvetõen viszont sok variáció lehetséges, mivel a ciklus idõtartama az egyes szukáktól függ. 3. Metöstrus: Vagy más néven a sárgatestfázis. Ezt a ciklusszakaszt a szuka petefészkén lévõ úgy nevezett sárgatestek jellemzik. Ezek az ovuláció után fejlõdnek ki a felszakadt follikuluszokból és termelik a sárgatesthormont, mely az adott esetben bekövetkezõ megtermékenyítés után a vemhesség fenntartásáért felelõs. A metöstrus átlagosan 6-9 hétig tart. 4. Anöstrus: Ennek a ciklusfázisnak az idõtartama szintén nagyon változó. Ez a tény szintén a változó hosszúságú tüzelési intervallumon alapszik. 2-3 hónapról lehet szó (átlagosan 75 nap) vagy akár hosszabb idõrõl is. Ebben az idõben a szuka nemileg inaktív, ezért beszélünk a ivari nyugalom fázisáról is. Az anöstrus végén bekövetkezik a következõ tüzelés. A nyugalmi fázis meghosszabbodhat. De ez semmiképp sem jelenti azt, hogy már nincs ciklus! ÉS A HORMONOK A HÁTTÉRBEN? Figyelembe véve a ivari ciklus mûködését a szuka testében létezik egy szabályos parancsláncolat. A vezérlõközpont a hipotalamusz. Ez egy speciális agyterület, melynek fõ feladata pl. a keringés, testhõmérséklet, éhségérzet és szexuális mûködés irányítása és szabályzása. A hipotalamusz mûködését szintén számos befolyásoló tényezõ határozza meg. A ivari funkció tekintetében pl. a környezetrõl kap információt, úgy mint hõmérséklet és fényviszonyok,- ezek pozitívan vagy negatívan befolyásolják tevékenységét. Hírvivõ anyagként a hipotalamusz egy speciális hormont bocsát ki a tüzelés alatt. Ez Gonadoliberinnek vagy GnRH-nak (Gonadotropin releasing hormone) nevezik. A gonadoliberin ekkor a ivari ciklus központi kapcsolóhelyére, a hipofízisre (agyalapi mirigy) fejti ki hatását. Ez a szuka szexuális ciklusára meghatározó két hormont képez: az úgynevezett Gonadotropin FSH-t és LH-t. Az FSH a follikuluszt stimuláló hormont. Ez gondoskodik a petesejtek megérésérõl a petefészekben. Az LH a luteinizáló hormon és szükséges plusz a peteéréshez.vagy máshogy kifejezve LH nélkül nincs peteérés! És most még egyszer konkrétan: Az anöstrus végén a proösztrusz kezdetével a szukánál tüzelés lép fel. A fent említett parancsfolyam hatására FSH szabadul fel a hipofízisben. A szuka petefészkében új follikuluszok nõnek. Ezek is felszabadítják a klasszikus nõi nemi hormonokat, az ösztrogéneket. A petesejt érésének végén felszabadul az LH, mely kiváltja a tüszõrepedést (ovuláció). A felszakadt follikuluszok átváltoznak sárgatestekké. Erõs felépítésûek, egyenetlen felszínük van és progeszteront állítanak elõ. A progeszteron az a hormon, mely a vemhesség megtartásáért felelõs. A progeszteron és az ösztrogén a nemi ciklus szabályzó tagjai ugyanis információt szolgáltatnak a hipofízisnek és így ellenõrzik a gonadotropinok felszabadulását. HA NEM ÍGY MÛKÖDIK! Alapvetõen igaz: Amennyiben eltéréseket észlel szukája tüzelésénél, forduljon állatorvoshoz. Sok esetben hasznos lehet szakállatorvos tanácsát kikérni, aki a kutyák szaporodására specializálódott. Viszont nem minden cikluszavar áll valóban összefüggésben a szuka nemi szervével ill. hormonális természetével. Számos befolyásoló tényezõk játszhatnak szerepet és ezért egy alapos diagnózis felállítása elengedhetetlen. Stressz, kor, gyógyszerek (pl. Cortison) valamint másfajta megbetegedések (pl. a pajzsmirigyé) negatívan hathatnak a ciklusra. Egy falkán belül a szociális tényezõk is szerepet játszhatnak és pl. rangban alul álló szukáknál a tüzelés elnyomásához vezethet anélkül, hogy betegség miatti változásokról lenne szó. Ezért elõször a szukát alá kell vetni egy általános vizsgálatnak és a késõbbiekben további vizsgálatoknak is. Semmiképp sem szabad a szukát pontos diagnózis nélkül hormonális kezelésnek alávetni! A továbbiakban beszélni kell a szuka termékenységi zavarairól is. Itt megjegyzendõ, hogy mindig ajánlott egy állatorvos tanácsát kikérni! A ciklia: A szexuális ciklus hiánya alfunkció miatt vagy a petefészek-tevékenység hiánya. A szukánál nem lépnek fel tüzelési tünetek és nem következik be peteérés. Az okok sokrétûek, tartási és táplálási hibák is szóba jöhetnek. Meghosszabbodott tüzelés: Az érintett szukák szélsõségesen eltérõ ciklusidot mutatnak. Három csoportot különböztetünk meg: 1. Meghosszabbodott proöstrus: Ez esetben az elõpárosodási idõ több mint 21 napig tart. A szukák nem termékenyíthetõek. Az ok valószínûleg egy nem elégséges hipofízishormon termelése. 2. Meghosszabbodott östrus: Ezeknél a szukáknál 21 napig tart a fedeztethetõség. A legtöbb esetben az érintett állatoknál nincs ovuláció, tehát a vemhesség elmarad. Megpróbálkozhatunk hormonális kezeléssel. Amennyiben a terápiás próbálkozások nem járnak sikerrel, akkor egy ilyen szuka esetében csak a sterilizálás lehet megoldás, mivel a tartósan magas ösztrogén kedvezõtlenül hathat az állat egészségére. 3. Split-östrus = kettéosztott tüzelés: a szuka elõször teljesen normális ivarzási tüneteket mutat. Viszont hirtelen leáll a ciklus menete, a peteérés rendszerint kimarad. Egy változó hosszúságú szünet után váratlanul új tüzelés kezdõdik. Ez rendszerint teljesen normálisan történik és jó esélyek vannak a szuka fedeztetésére. Gyakran érintettek a fiatal szukák. Az ovárium (petefészek) betegségei: A petefészekben történõ változások, mint pl. ciszták magas ösztrogénszintet eredményezhetnek. Ugyanígy elõfordulhatnak nem visszafejlõdõ sárgatestek, melyek folyamatosan termelnek progeszteront. Világossá válnak a nemi ciklusra vonatkozó következmények: rendszertelen, terméketlen vérzések, normális tüzelés lehetetlen. Idõsebb szukáknál a petefészkeken tumor is létrejöhet. Ezek többek között NJ ÚJSÁG 2007/5 Tartós tüzelési tüneteket és az anyaméh megbetegedését okozhatják. Hüvelyelõesés: Az ösztrogén hatására a tüzelés során a hüvelynyálkahártya erõsen megnövekszik. Az érintett szövet a szeméremajkak között kifelé fordul. Sajnos ebben az esetben genetikai hajlam gyanít- 18

17 ható és számolni kell a betegség rosszabbodásával a következõ tüzeléskor. Ez okból kifolyólag ajánlott a szuka kasztrációja. Fajtaspecifikus lehet ( pl.:boxer) Hüvelygyulladás = vaginitis: Az úgy nevezett - vaginitis-sel a leggyakrabban fiatal szukáknál találkozunk. Kiváltó okok a különbözõ baktériumok, mint pl. streptococcus és E. coli. Annak ellenére, hogy ezek hozzá tartoznak a normális hüvelyflórához, a fiatal szukáknál felelõsek lehetnek a gyulladásért, ha pl. az immunrendszer gyengülésével ugrásszerûen megnõ a számuk. Ilyen esetekben mindig bele kell gondolni, hogy egy fiatal kutya ellenálló képessége lassan fejlõdik ki. Rossz táplálás, hiányos tenyésztési higiénia, stressz vagy fertõzõ betegségek is elõsegíthetik a betegség fellépését. A terápia legfontosabb eszköze ezért a tartás és etetés optimalizálása. Fiatal szukáknál legtöbbször nincs szükség kezelésre, sok esetben a probléma magától megoldódik a következõ tüzeléssel. Rosszabb esetekben (pl. masszív, gennyes folyás) vagy akár idõsebb szukáknál is szükséges az antibiotikumos kezelés. AZ EMLÕK BETEGSÉGEI 1. Tumor: Általában öregebb szukákat érint a 9. életévtõl. Az emlõk peremén néhány vagy több nem fájdalmas duzzanatokat fedezhetünk fel. Leggyakrabban a két hátsó emlõ érintett. A hormonális beavatkozások mint pl.: tüzeléselnyomás, elõsegíti az ilyen tumorokat. Szokjon hozzá az emlõk rendszeres ellenõrzéséhez, hogy ideje korán észlelje a változásokat és idejében operációra kerüljön sor. Amennyiben túl késõn fedezik fel a tumort és rosszindulatú daganatról van szó, akkor nagyon gyakran lehet felfedezni áttéteket más szervekben is, többek között a nyelven. 2. Mastitis = emlõgyulladás Az emlõgyulladás a szoptatás alatt vagy ritka esetben álvemhesség során lép fel. Egy mastitis nagyon fájdalmas, az érintett emlõ többé-kevésbe megduzzad, véres vagy gennyes váladékot tartalmaz. Komplikációként fekélyképzõdés lehetséges! A szuka közérzete gyakran romlik (láz, közönyösség, étvágytalanság, stb.). Egy antibiotikumos kezelés feltétlenül szükséges. A borogatás hûsítõ kenõccsel vagy pasztával nagy segítség lehet. De figyelem: Vannak olyan szukák, amelyeket a helyi kezelés irritál. ÁLVEMHESSÉG VAGY PSEUDOGRAVIDITÁS Egyszerûen kifejezve: A szuka beképzeli magának, hogy vemhes és kölykei lesznek, netán már vannak. Fizikai és testi változások egyaránt észrevehetõk. A szuka fészket rak, játékokat, plüssállatokat cipel magával, türelmetlen és az emlõk megtelnek tejjel. Viselkedésbeli változások a közönyöstõl az agresszívig elõfordulhatnak. Tipikus módon az álvemhesség a tüzelés után 3-12 héttel lép fel. A könnyû formái nem szükségeltetnek kezelést, legtöbbször a mottó: Gondoskodjon figyelemelterelésrõl! Nehéz esetekben egy hormonális kezelésre is szükség lehet. Olyan szukáknál, akiknél mindig visszatér az álvemhesség, meggondolandó az ivartalanítás. AZ MÉH MEGBETEGEDÉSEI 1. Endometritis = méhgyulladás Kiváltó ok a hormonális zavar, mely kedvez a bakteriális fertõzések megjelenésének az anyaméh nyálkahártyáján. A szukánál tapasztalható hüvelyfolyás, mely kinézetében nagyon különbözõ lehet. A véres-vizestõl a nyálkás-gennyesig bármilyen lehet. A szukák tulajdonosai rendszerint arról számolnak be, hogy a folyás röviddel a tüzelés után lép fel és a szukának rendszertelen lesz a ciklusa. Mivel a legtöbb esetben jelentõs, hormonális zavar az oka ennek a megbetegedésnek, sajnos gyakran csak az állat sterilizálása marad mint választott terápia. 2. Pyometra: Gennyes - méhgyulladás Tipikusan a tüzelés után következik be. A tüzelés során a méhszáj nyitva van, így alapvetõen felléphetnek fertõzések. A tüzelés után a progeszteron hatására az méhszáj bezárul és így a kórokozók is hermetikusan le vannak zárva, sokasodnak és méreganyagot (toxinokat) termelnek. Az érintett szukák az abnormális szomjérzetük miatt (két-háromszorosa) tûnnek fel. Gyakran vizelnek és az úgynevezett nyílt formánál gennyes hüvelyváladék figyelhetõ meg. A zárt formánál a folyás gyakran teljesen hiányzik. A szuka közérzete többé-kevésbé romlik (láz, étvágytalanság, közönyösség). A pyometra a tüzelés után 4-10 héttel lép fel. Okozhatja pl. a mesterséges hormonális cikluselnyomás. A terápia javarészt a szuka közérzetétõl függ. Ha a szuka fitt és fennáll a pyometria nyílt formája, megpróbálkozhatunk gyógyszeres kezeléssel. A szuka rossz állapota esetén a stabilizálódást ivartalanítás követi. MI A KÜLÖNBSÉG A KASZTRÁCIÓ ÉS A STERILIZÁCIÓ KÖZÖTT? Kasztráció során a kutya ivarmirigyeit (petefészek vagy here) távolítják el. A sterilizációnál ezzel szemben ezek megmaradnak és csupán az ivarvezetékeket kötik el, tehát a nõstény állatoknál a petevezetéket, a hímeknél az ondóvezetéket. Lényeges különbség az a tény, hogy sterilizációnál a nemi hormonok termelése és a szexuális viselkedés teljes mértékben megmarad. Németországban a sterilizáció különbözõ okokból nem szokásos! Magyarországon nincs elkülönítve a két fogalom. Kasztrációnak, herélésnek a hímek, miskárolásnak a nõstények ivartalanítását nevezik. Ezzel azonos jelentésû a sterilizálás. Az ivarmirigyek benthagyásával végzett beavatkozás ( lekötés ) társállatoknál mûhibának számít, csak haszonállatoknál (próbakos, keresõmén, stb) van létjogosultsága. Fordította: Bors Péter Forrás: Der Gebrauchshund 19

18 NJ ÚJSÁG 2007/5-6 ROMÁN FÕTENYÉSZSZEMLE Craiova BÍRÓK: Kanok: Hans Peter Rieker SV (D) Szukák: Erich Bösl SV (D) Munka kan ( 16 kutya) Tenno de Bonanza (Iff von Larchenhein-Palma de Bonanza) I Canto von Alpenheim ( Kevin von Murrtal- Honda von Funken Spiel) II Shantos vd Luisental (Gerk von Donausieger-Gitta von Konningstein) Munka szuka (11 kutya) Romano Alma (Zamb von Wieldstecker Land-Gazdagpataki Daffy) I Romano Zena ( Romano Pando-Romano Mina) II Wia de Bonanza (Tenno de Bonanza-Afra von Acs Haus) Fiatal kan (10 kutya ) Gorbi v. Scwarzwald (Hanno vom Bellissimo- Bessy von Schwarzwald) I Argus v. Dimrich (Larus von Hutweide-Gina von der Jahnhohe) II Lancelot von Baldur (Hanno vom Bellissimo- Eska von Baldur) Fiatal szuka (17 kutya) Cena vom Haus Selia (Esko del Miglio D Oro-Penta vom haus Selia) I Helda vom Haus Bura ( Hill von Farbenspiel-Ester von Frankengold) II Baya v. Haus Froehli (Limbo von Bad-Boll-Tara von Riedgarten) Növendék kan (14 kutya) Robin vom Bellissimo ( Bijou von Freese Land-Baike vom Bellissimo) I Vailo v.d. Urbecke (Bazi v.d. Urbecke-Henny v.d. Urbecke) II Inox von Valtenberg (Naxsos v. Holtkamper See-Jenny v. Monopteros) Növendék szuka (21 kutya) Randa vom Belissimo (Bijou von Freese Land-Baike vom Bellissimo) I Indis v. Haus Bura (Merlin vom Team Fiemereck-Milagros della Cerza) II Quana vom Bellissimo (Eiko vom Bellissimo-Fenja vom Bellissimo) Kölyök kan (8 kutya) Brass v. Haus Felvio (Naxos v. Holtkamper See-Cita v. Holtkamper Hof) I Fray van Pavora (Vegas du Haut Mansard- Konigin Blue-Iris) II Uran vom Bellissimo (Aiko v.goldenen Zweig-Babette v. Bellissimo) Kölyök szuka (15 kutya) Briyka v. Haus Felvio (Naxos v. Holtkamper See-Cita v. Holtkamper Hof) I Elischa de Bonanza (Tenno de Bonanza-Rea von Ursus) II Olivia v. Haus Bura (Basko v. Deininghauser-Gunda vo.d. Rotten Matter) Baby kan (10 kutya) Waiko vom Bellissimo (Greif v. d. Karl May Hohle-Baike vom Bellissimo) I Darko von Haus Felvio (Winner von Assaut-Cita von Holtkamper Hof) II Jackson de Riba (Ulk von Uferwald-Romano Zena) Baby szuka (8 kutya) Wenja vom Bellissimo (Greif v. d. Karl May Hohle-Baike vom Bellissimo) I Maxi aus Westsachsen (Dux von jabora-fannita von Batu) II Vura v. Haus Selia (Uras von Haus Selia-Granny vom Bellissimo) Mini baby kan (14 kutya) Fanto v. Bad-Box (Tschako Blue-Iris-Ulme von Bad-Box) I Lucky v. Haus Reckerth (Georg aus Agrigento-Gescha v.d. Urbeche) II Yenno vonm Bellissimo (Queen von Loher Weg-Lyra vom Bellissimo) Mini baby szuka (17 kutya) Ria von Bienenwald (Tenno de Bonanza-Julia von Bienenwald) I Yvonne vom Bellissimo (Queen von Loher Weg-Lyra vom Bellissimo) II Forza von Haus Froehli (Scott aus Agrigento-Yana von Rietgarden) Tenyészcsoport : von Bellissimo Utódcsoportok Tenno de Bonanza 20

19 Bíró: SZERB FÕTENYÉSZSZEMLE Morovic-Sid Kanok: Silvio Potocnik (SV) Szukák: Rado Plibersek (SV) Mini baby (3-6 hónap) kan ( 19 kutya) Igor v. Haus Armanclia Lidderdali (Pakros D ulmental-orna v. Haus Cgrara) I Loko Aureus Mons ( Nono vom Hühnegrab- Kuba Aureus Mons) II Enzo von Daron SRB (Figo von Der Orangerie) Mini Baby (3-6 hónap) szuka (22 kutya) Yvonne vom Bellissimo (Queen v. Löher Weg-Lyra vom Bellissimo) I Barbie Boshischer Stolz ( Bodo v. h. Milesevac-Zippa v.h. Milesevac) II Ronda Vom Panoniansee (Dolo v. team Fiemereck- Zambia v. Haus Milesevac) Baby (6-9 hónap) kan (12 kutya ) Waiko vom Bellissimo (Greif v.d. Karl-May Höhe) I Neron v. Irf Dan Sirius (Dax od Zolike-Ani v. Irf Dan Sirius) II Aleks od Beronje ( Larus od Beronje-Ursa od Beronje) Baby (6-9 hónap) szuka (22 kutya) Uma von team Panoniansee (Amigo von Panoniansee-Cindy Dell Alpe Adria) I Xanta ( Xani-Viki) II Ella od Stojkovica (Sano Armandia Lidderdali-Zamba od Stojkovica) IV. Wenja vom Bellissimo ( Greif v.d. Karl May Hohle-Baike vom Bellissimo) Kölyök (9-12 hónap) kan (15 kutya) Kano od Stojkovica ( Fanto od Stojkovica- Donatela) I Ben v. Brcko (Pitt v. Linelpetal-Tina v. h. Milesevac) II Arek D Ulmental (Vadim du haut Mansard-Gita od Svete Klare) Kölyök (9-12 hónap) szuka (26 kutya) Qwina v. Haus Milesevac (Quax von Danischen Hof-Zambia von haus Milesevac) I Naiss von Panoniansee (Arex von Pannoniansee-Bonnie von der Kleinn Ranch) II Boa Te Azemi (Boss v.h. Milesevac- Iza v. h. Milesevac) VII Ulla vom Bellissimo (Aiko Goldenen Zweig- Babette vom Bellissimo) Növendék (9-12 hónap) kan (14 kutya) Sammy v.d. Krauterwise (Quax vn Danischen Hof-Zambia v.h. Milesevac) I Lux v.h. Milesevac (Fanto vom Bellissimo-Luca vom Overledin Gerland) II Dakota von Merlin (Andrusjuscha von Nort-Zura v. Merlin) V Robin vom Bellissimo (Bijou v. Freese Land-Baike vom Bellissimo) Növendék (12-18 hó) szuka (22 kutya) Debby v. Team Pannoniansee (Amigo v. Pannoniansee-Chilla v. Pannoniansee I Randa vom Bellissimo (Bijou v. Freese Land- Baike vom Bellissimo) II Fanny v. Jockhof (Jago v. Butjenter Land- Zambia od Gima) V. Quana vom Bellissimo ( Eiko vom Bellissimo Fenja vom Bellissimo) Fiatal (18-24 hónap) kan (17 kutya) Ejko von Vedmis (Yago v. Butjenter Land- Balli vom Kapellenberg) I Manto Aureus Mons (Nino vom Hühnegrab-Kuba Aureus Mons) II Xaxo v.h. Milesevac (Arex vom Pannoniansee-Xaena v.h. Milesevac) Fiatal (18-24 hónap) szuka (23kutya) Xamara von Contra (Yasper von Contra-Grexa von Contra) I Lara od Petkovica (Canto von Alpenhejn-Jafa Feetback) II Fanny v. h. Milesevac (Fanto vom Bellissimo-Malto vom Milesevac) Munka (24 hónap felett) kan (17 kutya) Gittano Semper Wictor (Rocco v. Herdesfarm-Tessa Semper Wictor) I Boss v.h. Milesevac (Unix v. Kappellenbreg-Barbie vom Bellissimo) II Buffalo Bil v.h. Curak (Champ vom Dakota Brinka v.d. Roter Mater) Munka (24 hónap felett) szuka (25kutya) Barbie vom Bellissimo (Esko von Danischen Hof-Randa von Oxsalis) I Bea vom Volkersberg (Orbit Tronje-Tamara von Volkersberg) II Hanny vom Bellissimo (Larus v. Batu-Randa v. Oxsalis) Tenyészcsoport (9 tenyészet): von Bellissimo I von Haus Milesevac II od Beronje Utódcsoportok (6 csoport): Gitano Semper Victor (Rocco v. Herdersfarm-Tisa Semper Victor) I Boss v. Haus Milesevac (Unix v. Kapellenberg- Barbie vom Bellissimo) II Laris od Beronje ( Jeck od Beronje-Ena os Beronje) Legjobb örzõ-védõt bemutató szuka: Hanny vom Bellissimo (Larus Batu- Randa v. Oxsalis) kiképzõ és felvezetõ Nagy Annamária (Orosháza) Legjobb örzõ-védõt bemutató kan: Boss von Haus Milesevac (Unix v. Kapellenberg- Barbie vom Bellissimo) kiképzõ és felvezetõ Nagy Annamária (Orosháza) Kiállítás legszebb szukája: Barbie vom Bellissimo Kiállítás legszebb kanja: Gitano Semper Victor SZERB KLUBGYÕZTES ÕRZÕ-VÉDÕ KIÁLLÍTÁS INDIJA Bíró: Richard Brauch (SV) Mini Baby (3-6 hónap) szuka (9 kutya) Kejsi v.h. Alexa (Gonzales del Gupo-Ina v.h. Alexa) I Yvonne vom Bellissimo ( Queen- v. Loher Weg- Lyra v. Bellissimo) II Cindi v.d. Urbecke (Odin Holtkamper Hof- Henni v.d. Urbecke) Mini baby (3-6 hónap) kan ( 7 kutya) Gandi od Todorovica (Gitano Semper Viktor- Vektra od Todorovica) I Yenno vom Bellissimo ( Queen v. Loher Weg- Lyra vom Bellissimo) II Zver (Mrcko-Luna) Baby (6-9 hónap) szuka (7 kutya) Wenja vom Bellissimo ( Greif v.d. Karl May Hohle-Baike vom Bellissimo) I Bagira (Oskar Cikvita- Hanni) II Asi Aureus Mons (Nino v. Hühnegrab-Jessy v. Bombonini) Baby (6-9 hónap) kan (7 kutya) Valdes Topolovnicki ( Dux de Cuatro Flores- Winni Niemberger Eck) I Waiko vom Bellissimo (Greif v.d. Karl-May Höhe) II Neron v. Irf Dan Sirius (Dax od Zolike-Ani v. Irf Dan Sirius) Kölyök (9-12 hónap) szuka (6 kutya) Uganda Cromontana (Pakros Ulmental-Perrie v. Danischen Hof) I Ulla vom Bellissimo (Aika v. Goldenen Zweig- Babette vom Bellissimo) II Elene von Oxsalis (Idol v. Holtkamper Hof- Oscha von Oxsalis) Kölyök (9-12 hónap) kan (6 kutya) Ben v. Brcko (Pitt v. Linelpetal-Tina v. h. Milesevac) I Kes Starodurdevacki (Kvantum vom Bellissimo-Mina Strodurdevacka) II Karaz Crevni Mayestoso (Karaz Crevni Mayestoso-Efka Bad-Boll) Növendék (12-18 hó) szuka (9 kutya) Randa vom Bellissimo (Bijou v. Freese Land- Baike vom Bellissimo) I Fanny v. Jockhof (Jago v. Butjenter Land- Zambia od Gima) II Quana vom Bellissimo ( Eiko vom Bellissimo Fenja vom Bellissimo) Növendék (9-12 hónap) kan (9 kutya) Merlin Topolovnicki (Orbit v. Hühnegrab-Hella v.d. Piste Trophe) I Robin vom Bellissimo (Bijou v. Freese Land-Baike vom Bellissimo) II Atos v. Gold Ring (Vico v. Farbenspiel-Dora) Fiatal (18-24 hónap) szuka (9 kutya) Yoga v. Panoniensee (Arko v. Butjenter Land-Dieel v. Ersten Platz) I Delma od Zolike (Arex v. Pannoniansee-Xelle v. team Fiemereck II Malta Aureus Mons (Ninno Hühnegrab-Kuba Aureus Mons) Fiatal (18-24 hónap) kan (4 kutya) Gonzales del Gupo (Yago v. Butjenter Land-Tamira der Roter Krieger) I Jolly v. Panoniansee (Arko v. Butjenter Land-Diesel Ersten Platz) II Viski od Petkovica (Quax v. Danischen Hof-Dina od Petkovica) Munka (24 hónap felett) szuka (11 kutya) Mara v. Radhaus (Bravos Stefen Haus-Beauty v. Radhaus) I Jessy v. Bombonini (Zambo v. Aspenheim-Fly v. Bombonini) II Hanny vom Bellissimo (Larus v. Batu-Randa v. Oxsalis) Munka (24 hónap felett) kan (9 kutya) Gittano Semper Wictor (Rocco v. Herdesfarm-Tessa Semper Wictor) I Olaf Degli Achei (Dux de Cuatro Flores-Fenia Degli Achei) II Tref Panonix (Canto v. Alpenheim-Dorina od Veternice) Tenyészcsoport hely vom Belissimo kennel 21

20 MNJK rendezvényprogram 2008 Tanácskozások Küldöttgyûlés Küldöttgyûlés Fõrendezvények VB selejtezõ Alsóörs I Palóc Kupa, VB selejtezõ Szorospatak Duna Kupa, IIVB selejtezõ Budapest Klubgyõztes kiállítás Szolnok Fõtenyészszemle Eger Giuseppe Paffoni, Szegvári F. Nemzeti Bajnokság Mogyoród Tenyészkiállítás Halászi Edgar Pertl Kastélykert Kiállítás 3101 S.tarján Szarvas dr Bartolák Z Körung körungkörzet Budapest Szegvári F Budapest Budapest Budapest Miskolc I körungkörzet Halászi Szegvári F Halászi II körungkörzet Debrecen Szarvas IV. körungkörzet Szolnok Truka F Szolnok Vizsga Budapest Budapest Debrecen Szegvári F Pécs Bozsó P Miskolc Molnár Zs Mogyoród Szolnok Halászi Bors P Budapest Sándorfalva Bozsó Pál Halászi S.tarján Budapest Debrecen Bozsó P Szolnok Bozsó P Halászi Molnár Zs Miskolc Sándorfalva Csibra I Sándorfalva Csibra I Nemzetközi rendezvények Német fõtenyészszemle (BSZS) Achen Német Szövetségi bajnokság (BSP) Baunatal WUSV VB Florence/Kentucky USA Tanfolyamok, továbbképzések Ifjúsági tábor Szorospatak 3101 S.tarján Kinológiai tábor 9201 Halászi Kutyakiképzõ Tanfolyam 1107 Budapest V. körungkörzet Pécs Szigeti L Pécs Az aktuális változások az MNJK honlapján követhetõk figyelemmel. Rendezvény- és bíróváltozás joga fenntartva! INFORMÁCIÓ: Magyarországi Németjuhászkutya Klub H Budapest, Pilisi u Tel./fax:

2008/2 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub. RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1%-ról. TARTALOM NJ ÚJSÁG 2008/2

2008/2 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub. RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1%-ról. TARTALOM NJ ÚJSÁG 2008/2 TARTALOM A cél, az út maga...4 INFO...6 Segédtanfolyam és vizsga...7 I. VB selejtezõ - III. Alsóörs Kupa...9 II. Palóc Kupa és VB selejtezõ eredmények...11 Magyar Ebtenyésztõ Szervezetek Szövetsége (MESZ)

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagunknak. Vezetõség. 2007/4 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagunknak. Vezetõség. 2007/4 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub TARTALOM Info... 4 A TB utasítások fontosabb módosításai... 4 Német szövetségi Fõtenyészszemle - 2007... 5 Osztrák FTSzemle és VB döntõ selejtezõ, kettõ az egyben... 9 A kutyák tenyésztése... 11 Beszámoló

Részletesebben

2007/1 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub. RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1%-ról. TARTALOM NJ ÚJSÁG 2007/1. Levélváltások...

2007/1 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub. RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1%-ról. TARTALOM NJ ÚJSÁG 2007/1. Levélváltások... TARTALOM Levélváltások...4 Info...8 MNJK statisztika...9 MNJK helyi szervezetei - 2007...12 Utódcsoportok...13 Nagyon szubjektív beszámoló egy munkavizsgáról...17 MESZ kiállítás 2006 - Alsóörs -képes beszámoló...20

Részletesebben

2008/4 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub TARTALOM NJ ÚJSÁG 2008/4. Beszél a múlt... 4. SVÖ - Jugendlager 2008 Oberwart...

2008/4 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub TARTALOM NJ ÚJSÁG 2008/4. Beszél a múlt... 4. SVÖ - Jugendlager 2008 Oberwart... TARTALOM Beszél a múlt...... 4 SVÖ - Jugendlager 2008 Oberwart... 8 SVÖ Országos Bajnokság 2008... 11 II. Palóc Ifjúsági Kupa... 12 II. Ifjúsági kutyástábor Szorospatak... 13 Kastélykert Kiállítás - Salgótarján-Kisterenye...

Részletesebben

GREIF von BATU 2004. Kiv.Kit 1 (sieger), 2003 BSZS ULM V69, SCHH 2., IP3 KKL 1/a DNA

GREIF von BATU 2004. Kiv.Kit 1 (sieger), 2003 BSZS ULM V69, SCHH 2., IP3 KKL 1/a DNA A 2004-ES ÉV M.N.J.K TENYÉSZCSOPORT GYÕZTES BÁTORFIA KENNEL! Fedeztetésre ajánlja a M.N.J.K. 2004-es év Fõtenyészszemle gyõztesét, valamint utódcsoport és klub gyõztesét. GREIF von BATU 2004. Kiv.Kit 1

Részletesebben

Szakma és (vagy) demokrácia?

Szakma és (vagy) demokrácia? Szakma és (vagy) demokrácia? A világban zajló események, amelyek a korábbi, egységesnek tûnõ kontinensek átalakítását célozzák nem maradnak hatás nélkül egy adott földrész - esetünkben Európa - országainak

Részletesebben

2007/2 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub TARTALOM HIRDESSEN ÖN IS AZ MNJK HONLAPJÁN! NJ ÚJSÁG 2007/2. www.nemetjuhasz.

2007/2 19. évfolyam. Magyarországi Német Juhászkutya Klub TARTALOM HIRDESSEN ÖN IS AZ MNJK HONLAPJÁN! NJ ÚJSÁG 2007/2. www.nemetjuhasz. TARTALOM Bálint Zsolt: Álmok tiszta lappal...4 Info...5 Bálint Zsolt: Ahogy én látom......6 Brunászki Tibor: Észrevétel Kotogán Csaba leveléhez...7 Klubkiállítás 2006.03.04 - Budapest...8 Jubileumi Klubgyõztes

Részletesebben

AGILITY HÍRADÓ. I. évfolyam 4. szám 1996. szeptember 21. alapítva 1994. X. 21. A tartalomból. Kérdezz-felelek Történelem. 95 országos Agility

AGILITY HÍRADÓ. I. évfolyam 4. szám 1996. szeptember 21. alapítva 1994. X. 21. A tartalomból. Kérdezz-felelek Történelem. 95 országos Agility AGILITY HÍRADÓ I. évfolyam 4. szám 1996. szeptember 21. Előzetes - Világbajnokság különszám - PAMAX kupa - Az év sportolója - Bemutatkozik... - Történelem alapítva 1994. X. 21. "Sok van mi csodálatos,

Részletesebben

Köszöntő. Boldog Új Évet Kívánok! Bárdos István Elnök Magyar Postagalamb Sportszövetség. 2009. január

Köszöntő. Boldog Új Évet Kívánok! Bárdos István Elnök Magyar Postagalamb Sportszövetség. 2009. január Köszöntő Élünk és élni fogunk, mert hiszünk abban, amit szeretünk, hiszünk abban, hogy az általunk választott sport a postagalambászat a világot is szebbé, jobbá változtatja, örömet okoz, élményt ad, dicsőséget

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között: szükségszerû kompromisszumok. Egy nap a jogi iroda életében

A Mi Kórházunk. Betegeink között: szükségszerû kompromisszumok. Egy nap a jogi iroda életében A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között: szükségszerû kompromisszumok Egy nap a jogi iroda életében VI. Lombikbébi Találkozó Tizenegy év alatt

Részletesebben

AGILITY HÍRADÓ. II. évfolyam 1. szám 1996. december 31. alapítva 1994. X. 21. A tartalomból. Kérdezz-felelek. IV. PAMAX Kupa.

AGILITY HÍRADÓ. II. évfolyam 1. szám 1996. december 31. alapítva 1994. X. 21. A tartalomból. Kérdezz-felelek. IV. PAMAX Kupa. AGILITY HÍRADÓ II. évfolyam 1. szám 1996. december 31. Előzetes - Exclusív interjú a PAMAX-al - A sportbizottság - Az év sportolója - Bemutatkozik... - Történelem alapítva 1994. X. 21. "Sok van mi csodálatos,

Részletesebben

25. MARATON KLUB DÍJKIOSZTÓJA Lajosmizse 2010. október 16.

25. MARATON KLUB DÍJKIOSZTÓJA Lajosmizse 2010. október 16. 25. MARATON KLUB DÍJKIOSZTÓJA Lajosmizse 2010. október 16. 2010. év elején a MARATON KLUB éves Küldöttgyűlésén a küldöttek a vezetőség javaslatára megszavazták, hogy a klub díjkiosztói ezen túl LAJOSMIZSÉN

Részletesebben

AGILITY HÍRADÓ. alapítva. II. Agility VB. 97 OB 97. Kalandozunk VB 2000 Logo tervek Nyári, őszi kupák. 1 éves előfizetési díj (4 szám): 500 Ft

AGILITY HÍRADÓ. alapítva. II. Agility VB. 97 OB 97. Kalandozunk VB 2000 Logo tervek Nyári, őszi kupák. 1 éves előfizetési díj (4 szám): 500 Ft AGILITY HÍRADÓ 2. évfolyam 4-5.szám 1997. november 28. Előzetes - Bemutatkozik... - 98 évi programok - Szabályzat - Téli és tavaszi események alapítva Mottó "Sok van mi csodálatos, de az agilitynél nincs

Részletesebben

2011. augusztus 1. Napirend: 1. Szakmai bizottsági munkatervek, szabályzatok,

2011. augusztus 1. Napirend: 1. Szakmai bizottsági munkatervek, szabályzatok, Készült a Magyar Postagalamb Sportszövetség 2011. június 7-én, 10 órakor tartott elnökségi üléséről. Helyszín: Tolcsva, Fitomark Kft. telephelye Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint az elnökség

Részletesebben

Gondolatok a 2012. december 15-i parlamenti ünnepségekhez Mottó: Gondolataim kristálytiszták, melyek vízben nem oldódnak.

Gondolatok a 2012. december 15-i parlamenti ünnepségekhez Mottó: Gondolataim kristálytiszták, melyek vízben nem oldódnak. Gondolatok a 2012. december 15-i parlamenti ünnepségekhez Mottó: Gondolataim kristálytiszták, melyek vízben nem oldódnak. Gondolataimat szeretném megosztani az általam nagyra becsült galambász társadalommal

Részletesebben

LX. évfolyam, 11. szám, 2014. november

LX. évfolyam, 11. szám, 2014. november LX. évfolyam, 11. szám, 2014. november 34. Postagalamb Olimpia, Budapest - Hungary 2015. január 13., kedd - FCI elnökség érkezése 2015. január 14., szerda - FCI Bíráló Bizottság érkezése - Bírálók sorsolása,

Részletesebben

AGILITY HÍRADÓ. alapítva. Szabályzat ismertetés. 1 éves előfizetési díj (4 szám): 500 Ft

AGILITY HÍRADÓ. alapítva. Szabályzat ismertetés. 1 éves előfizetési díj (4 szám): 500 Ft AGILITY HÍRADÓ 2. évfolyam 3. szám 1997. Július 19. Előzetes - Sportbizottsági hírek - Bemutatkozik... - Válogató eredmények - Dánia VB. - Szabályzat alapítva Mottó "Sok van mi csodálatos, de az agilitynél

Részletesebben

Emberi reprodukció. (E.J. Haeberle szexológiai archívumának 2. tanfolyama alapján) Szerkesztette: Dr. Szilágyi Vilmos TARTALOM

Emberi reprodukció. (E.J. Haeberle szexológiai archívumának 2. tanfolyama alapján) Szerkesztette: Dr. Szilágyi Vilmos TARTALOM Emberi reprodukció (E.J. Haeberle szexológiai archívumának 2. tanfolyama alapján) Szerkesztette: Dr. Szilágyi Vilmos TARTALOM A tanfolyam leírása Bevezetés Fogamzás Terhesség Szülés Meddőség Fogamzásgátlás

Részletesebben

A TARTALOMBÓL 2008. JÚLIUS

A TARTALOMBÓL 2008. JÚLIUS 2008. JÚLIUS A TARTALOMBÓL Tájékoztató az OMVK Tolna megyei Területi Szervezeténél és Tolna Megyei Vadásszövetségnél végzett munkáról....2. OLDAL Kinek kár a vadkár?......................4. OLDAL Az orvvadászatról.......................6.

Részletesebben

síp zászló Lezárult egy 13 éves sikertörténet / 5. oldal Magasra tették a mércét a magaslati levegőn / 3. A hazautazók listájáról a vb-döntőig / 14.

síp zászló Lezárult egy 13 éves sikertörténet / 5. oldal Magasra tették a mércét a magaslati levegőn / 3. A hazautazók listájáról a vb-döntőig / 14. Lezárult egy 13 éves sikertörténet / 5. oldal Bukarest, 2011. november 30.: Rapid Hapoel Tel-Avív síp zászló és A Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezető Bizottságának és a Magyar Labdarúgó Játékvezetők

Részletesebben

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár A 2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a Magyar Ír Farkasagár Egyesület TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár a 98/20134. (X.24.) VM rendeletben foglaltak szerint 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Veteránok. Máté András 93 éves postagalambász. napig tart postagalambokat, életet kívánunk. Magyar Postagalamb Sportszövetség

Veteránok. Máté András 93 éves postagalambász. napig tart postagalambokat, életet kívánunk. Magyar Postagalamb Sportszövetség Már hagyomány, hogy az év utolsó negyedévének egyik nagy postagalambász eseménye a Bajnokok Találkozója rendezvény. Ez évben Gödöllőn a Szent István Egyetem sportcsarnoka termében került sor e rendezvény

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. az FCI. nemzetközi munkakutya vizsgák, valamint. a nemzetközi nyomkövető vizsgák lebonyolításához

Ú T M U T A T Ó. az FCI. nemzetközi munkakutya vizsgák, valamint. a nemzetközi nyomkövető vizsgák lebonyolításához FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, internet : http://www.fci.be Ú T M U T A T Ó az FCI nemzetközi

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között a citológiai rendelõben. Egy nap a higiénikus fõorvos életében. A klimax nem betegség

A Mi Kórházunk. Betegeink között a citológiai rendelõben. Egy nap a higiénikus fõorvos életében. A klimax nem betegség A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a citológiai rendelõben Egy nap a higiénikus fõorvos életében A klimax nem betegség 25 éves a Traumatológiai

Részletesebben

2011. december 1. A Versenyszabályzat 7..7. pontjának módosításával

2011. december 1. A Versenyszabályzat 7..7. pontjának módosításával Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2011. 08. 23. Készült a Magyar Postagalamb Sportszövetség 2011. augusztus 23-án, 10 órakor tartott elnökségi üléséről. Helyszín: Cegléd, Szolnoki út 5. (Monaco étterem) Jelen

Részletesebben

AGILITY HÍRADÓ. I. évfolyam 1. szám 1996. március 9. alapítva 1994. X. 21. A tartalomból. Útravaló Történelem. 95. évi összesítő táblázatok.

AGILITY HÍRADÓ. I. évfolyam 1. szám 1996. március 9. alapítva 1994. X. 21. A tartalomból. Útravaló Történelem. 95. évi összesítő táblázatok. AGILITY HÍRADÓ I. évfolyam 1. szám 1996. március 9. Előzetes - A VB válogatók eredménylistái - Riport az országos bajnokokkal - Bemutatkoznak az alapítók - Téli Kupa, Korneuburg alapítva 1994. X. 21. "Sok

Részletesebben

Ceglédi. Újra SZENVEDÉLYEK HETE. az eredeti P A N O R Á M A. V. évfolyam, 7. szám 2011. április 8. panorama-online.hu ANNO 2007

Ceglédi. Újra SZENVEDÉLYEK HETE. az eredeti P A N O R Á M A. V. évfolyam, 7. szám 2011. április 8. panorama-online.hu ANNO 2007 az eredeti Ceglédi V. évfolyam, 7. szám 2011. április 8. P A N O R Á M A panorama-online.hu ANNO 2007 Újra SZENVEDÉLYEK HETE Borovi fa nyílászárók K=1.0 hõszigeteléssel közvetlenül a gyártótól: fa ablak

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

Keretszámok (4. oldal) Itthon vagyunk? Itthon vagyunk! (5. oldal) Kiválók a legjobbak közt (12-13. oldal) XLV. félévfolyam 13. szám 2012. december 12.

Keretszámok (4. oldal) Itthon vagyunk? Itthon vagyunk! (5. oldal) Kiválók a legjobbak közt (12-13. oldal) XLV. félévfolyam 13. szám 2012. december 12. TétékásNyúz XLV. félévfolyam 13. szám 2012. december 12. Az ELTETTK ELTETTKHÖK ELTE TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Keretszámok (4. oldal) Itthon vagyunk? Itthon vagyunk! (5.

Részletesebben

esőember Év végi visszatekintés: mi történt 2012-ben? Európai felmérés: fókuszban a fogyatékos emberek és családjaik

esőember Év végi visszatekintés: mi történt 2012-ben? Európai felmérés: fókuszban a fogyatékos emberek és családjaik 2012. december, XVI. évfolyam, 4. szám esőember Év végi visszatekintés: mi történt 2012-ben? Európai felmérés: fókuszban a fogyatékos emberek és családjaik Az autizmusban súlyosan érintettek helyzetéről

Részletesebben