XVI. évfolyam 6. szám június. Hírcsokor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVI. évfolyam 6. szám 2006. június. Hírcsokor"

Átírás

1 A TARTALOMBÓL: A jövõ városközpontja 3. oldal XVI. évfolyam 6. szám június Utcáról utcára 4. oldal Ballagás oldal Arcok és vallomások 7. oldal Pedagógusnapi napló Idõ: június 2-a. Helyszín: a Korányi aulája, ebédlõje, egyéb terei. Rendezvény neve: Városi Pedagógus Nap. Meghívottak: Nagykálló aktív és nyugdíjas pedagógusai, a közmûvelõdési intézmények alkalmazottai, képviselõtestületi tagok, polgármester óra: Az elõtérben élõ zenekar játszik igényes muzsikát. Öten vannak, vér profik. A belsõ udvaron lávakövön sül a hús, ömlik az esõ. Szállingóznak az ünnepeltek. Néhány képviselõ is megérkezik. 14 óra: Már nincs hely az ebédlõben, de nagyon jó odakinn az aulában is. A zene nem hangos, kellemesen lehet beszélgetni. A különbözõ iskolák és óvodák munkatársai az ülésrendet tekintve nem vegyülnek. Ki-ki az ismerõsei, közvetlen kollégái mellé ül. Ez érthetõ. Vagy nem. A polgármester néhány szóban méltatja a pedagógusokat. Sokak számára megnyugtató, amikor kifejti, nem terveznek elbocsátásokat. A határozatlan idõre kinevezetteknek, ha nem lesz meg az óraszámuk, más munkát találnak. Az egyik kolléga nagyot csuklik. Lehet, hogy a pezsgõ? óra: Tálalják az ebédet. Lassan, de biztosan. Van, aki gyanakodva néz körül. Van, aki kritizálja a dolgokat. Mások megállapítják, volt olyan is, amikor az önkormányzat kutyába se vette ezt a napot. 15 óra: A drámás diákok frappáns ünnepi mûsort produkálnak, amelyet kétszer is megzavar a portás bácsi hangszóróba elmondott közérdekû bejelentése. Ezen mindenki jót derül. A drámások nem. A polgármester átadja a Szilágyi díjat. Az ottlévõk tapsolnak. Félegyháziné láthatóan meg van hatódva óra: A Jöttünk, ettünk, mentünk! párt tagsága elindul hazafelé. A Jöttünk, kacagtunk, maradunk szövetség elkötelezettjei táncra perdülnek. A,,Jól éreznénk magunkat, de ez nem baj? egylet széles társadalmi csoportja gyanakvóan sandít a mulatírozókra. Idõnként súgnak valami nagyon fontosat egymás fülébe. A zenekar örül, hogy buli van. A szervezõk megállapítják, hogy volt értelme az egésznek. Buzogány Béla Hírcsokor Önkormányzatunk õszén csatlakozott a Nyíregyháza-Nagykálló- Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképzõ Központ (TISZK) Kht-hoz. A testület most elfogadta a társaság évi beszámolóját, valamint idei üzleti tervét. Jóváhagyták a képviselõk a Teszovál Kft. elmúlt évi tevékenységérõl szóló beszámolót, amelybõl kiderült, a cég tavaly csaknem 9 millió forintot fordított fejlesztésekre (elsõsorban az elavult géppark felújítására fordította figyelmét). Fábián Józsefné képviselõ kérésére úgy döntöttek, önálló napirendi pontként megvizsgálják a veszteséges strand (mínusz 6,4 millió forint) ügyét. Megismerte a testület az Inno-Híd ZRt. létrehozásának célját, és megállapította, városunk érdekeit szolgálja belépésünk a társaságba. Ez lehetõvé teszi, hogy régiónk láthatóvá váljék a befektetõi piacon, megsokszorozza nyerési esélyeinket az Európai Unió pályázatain. (Bennünket különösen is érint a közlekedési infrastruktúra és a turizmus fejlesztése). Jókedvû majális Május 27-én, Harangodon, az Akácvirágzás-Nyírségi Ízek Fesztiválján a Nagykállói Nõszövetség lelkes tagjai Ungvári Attiláné Éva irányításával nyírségi gombócleves, valamint csülkös pacalpörkölt készítésével nyerték el a Dózsa Tibor királyi fõszakács vezette zsûri elismerését, és az ezzel járó elsõ díjat. Poczokné Takács Krisztina intézményvezetõ a szülõkkel való egyeztetés után azt kérte a testülettõl, engedélyezzék a városi bölcsõde július 17-e és augusztus 4-e közötti zárva tartását. A nyári szünet alatt végzik el a szükséges felújítást. Tábori Tibor õrsparancsnok arról tájékoztatta a képviselõket, hogy milyen jogszabályok szerint mûködtethetõ a közrend és közbiztonság védelmét szolgáló térfigyelõ rendszer, milyen tárgyi és személyi feltételei vannak a Szabadság téren való kiépítésének. A rendszert mûködtetõ számítógépes hálózat a kórházban lenne elhelyezve, a rögzített képeket azonban a rendõrõrsre kell továbbítani. Egy sor terv, tanulmány elkészítésérõl is döntöttek a képviselõk. Ezek: a Kállai É. Mártírok u. és környéke csapadékvíz elvezetése, a Korányi úti csapadékvíz elvezetõ rendszer rekonstrukciója, a szennyvíz végátemelõ kapacitásának bõvítése, elkerülõ utak tanulmányterve, környezetvédelmi hatástanulmány az ipari területre vonatkozóan. Ezek jelentõsége abban rejlik, hogy adott (kedvezõ) esetben csak elõ kell venni a kész terveket az asztalfiókból

2 2 Nagykállói Hírmondó június A képviselõ-testület döntéseibõl A déli harangszóval egyidõben, hét, zárt ülésen elõterjesztett napirendi pont megvitatásával kezdõdött a képviselõtestület május 24-ei, munkaterv szerinti ülése. A zárt ülést a személyiségi jogok tiszteletben tartása indokolta, azt azonban Juhász Zoltán polgármester már a nyilvánosságnak is bejelentette, hogy a Szilágyi István Díjat idén Félegyházi Józsefnének ítélték oda. A két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, tárgyalásokról szólva kiderült, a polgármester a Kossuth és a Nagybalkányi út rendbetételérõl tárgyalt Hegedûs Csabával, a Közútkezelõ Kht. igazgatójával. Az utak kétségtelenül elszomorító állapotban vannak, a társaságnak azonban jelenleg nincs pénze a felújításukra. A tervek elkészültek, s az uniós pályázat kiírásában bíznak. Módosított rendeletek A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló rendelet módosítása értelmében ezentúl a rászorulók gázbekötési segélyben is részesülhetnek, amennyiben a bekötés távolsága meghaladja a 15 métert. A segély a 15 méter fölötti bekötési díjának fele, legfeljebb 50 ezer forint lehet. A képviselõ-testület és a hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát, ügyrendjét azért kellett módosítani, mert a vagyonrendelet április végi elfogadása után szabályozni kellett a vagyongazdálkodást érintõ hatásköröket is. A gyermekek részére nyújtott személyes gondoskodás formáiról szóló rendeletet azért kellett korrigálni, mert a bölcsõdében több gyerek vár felvételre, mint amennyit a mûködési engedély lehetõvé tesz. A módosítás lényege az, hogy megalakul egy szakértõi csoport (a Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje, a háziorvos vagy védõnõ, a hivatal szociális csoportjának vezetõje, az érdekképviseleti fórum elnöke és a GEI vezetõje), akik az intézményvezetõt segítik a jogosultság eldöntésében vagy megszüntetésében. Az idõszakos gondozási díj mértéke óránként 110 forintra emelkedett. A harangodi díjtételeket egy 1998-as rendelet szabályozta, ezt váltotta most fel egy új tarifatáblázat (a napijegyrõl, a parkolási, kölcsönzési és bérleti díjakról). Ingatlanügyek Az OTP Bank elfogadta önkormányzatunk 15 millió forintos vételi ajánlatát az egykori OTP-fiók (irodaház) és a mellette lévõ volt sportpresszó megvásárlására. Diószegi Gábor betegségére való hivatkozással azt kérte a Az önkormányzat tulajdonába kerülõ ingatlanok testülettõl, közös megegyezéssel szüntesse meg bérleti jogviszonyát (a Korányi F. utca 1. szám alatti könyvesboltról van szó). Ugyanitt és ugyanezt kérte a Bal-Trans Kft. (használt ruhabolt). Az önkormányzat mindkét bérleményt meghirdeti, illetve megpályáztatja. A települési önkormányzatok kérelmezhetik a Nemzeti Földalapba tartozó termõföldek vagyonkezelésbe, illetõleg tulajdonba adását. Május 24-én megszülettek az erre irányuló testületi határozatok (helyrajzi számonként külön-külön), így mintegy 90 hektáros terület kerülhet önkormányzatunk tulajdonába, s lesz felhasználható ipari park céljára. Szociálpolitika A Városi Szociális és Egészségügyi Központ keretében mûködõ Gondozási Központ kibõvíthetõ a tartós bentlakásos intézmény (idõsek otthona) szakosított ellátási formával. Ez akár átlagos, akár emelt szintû nem kötelezõen ellátandó feladat, s természetesen többletköltséget jelent az önkormányzat számára. Az ügyben a polgármester javaslatára az a döntés született, hogy tárgyalásokat kell kezdeményezni az egyházakkal, milyen feltételek mellett vennék kezelésbe az intézményt. Ennek ismeretében késõbb visszatérnek a témára. Jogszabály írja elõ, hogy május végéig átfogó értékelést Átadásra kész a felújított ISZI kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Néhány adat az elõterjesztésbõl: tavaly 1256-an részesültek rendszeres, 601-en rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, az erre fordított összeg mintegy 85 millió forint; beiskolázási támogatást 1672-en kaptak (6,5 millió forintot); havonta 1212 gyerek részesül étkeztetésben (közülük 293 ingyenes); a gyermekjóléti szolgálat 108 veszélyeztetett gyermeket gondoz. A jövõre vonatkozó javaslatok, célok között elsõ helyen szerepel a hátrányos helyzetû, illetve a veszélyeztetett családok, gyermekek felkutatása, a jelzõrendszer hatékonyabb mûködtetése. Nagykállói A Nagykállói Önkormányzat és a város lapja Szerkeszti a szerkesztõbizottság: Buzogány Béla, dr. Elek Tamás, Ratkó Józsefné Felelõs szerkesztõ: dr.fekete Antal. Tel.: 06/ , Kiadja: Polgármesteri Hivatal Nagykálló, Somogyi B. u Készült a Fuzyon Nyomdában. Felelõs vezetõ: Kéri József tulajdonos. ISSN:

3 2006. június Nagykállói Hírmondó 3 Milyen lesz a jövõ városközpontja? Az önkormányzat még tavaly nyáron tûzte napirendre a városközpont (a Fõtér ) rehabilitációját, amit néhány közintézmény (a mûvelõdési központ, az orvosi rendelõ) siralmas állapota tesz indokolttá, de ide sorolandó a városhoz méltatlan polgármesteri hivatal vagy az évek óta megoldásra váró buszállomás, a piac ügye is. Amint arról lapunk is beszámolt, meghirdették a meghívásos, titkos, egyszerû eljárású tervpályázati felhívást, a bíráló bizottság meghozta döntését (nyertes a Kulcsár Attila, neves tervezõ által képviselt Pláne és Plánum Építész Tervezõ Iroda lett). Ezt követõen megbeszélést tartottak az érintett intézményvezetõk, a kiállított látványtervekkel megismerkedhetett a lakosság is. A testület május 24-ei ülésén fogalmazódott meg az az igény, hogy a képviselõk találkozhassanak a szakemberekkel, hogy az engedélyes tervek elkészülte elõtt elmondhassák véleményüket, javaslataikat, igényeiket. Ennek jegyében ültek össze május 30- án, s döntöttek arról is, hogy június 6-ára e tárgyban közmeghallgatást hívnak össze. Az alábbiakban a fõbb megállapításokat, észrevételeket foglaljuk össze. Juhász Zoltán polgármester: Mindenki véleményére számítunk, a teljes nyilvánosságra törekszünk, hiszen nagy horderejû döntésekrõl van szó. Most érkeztünk el abba a stádiumba, amikor a mûvelõdési központ, az egészségügyi centrum és a polgármesteri hivatal megtervezése következik. Dr. Serfõzõ Andrea közbeszerzési szakértõ: Az eljárás mindvégig jogszerû volt, az ügy ura immár a bíráló bizottság (a pályázatokat õk bontották fel, õk döntöttek). A továbbtervezés már nem a zsûri, hanem a testület dolga. Veres István fõépítész: Mindenki egyenként elmondta a véleményét és 1-tõl 10-ig pontoztunk. Mindkét pályamunkában vannak értékes, hasznosítható javaslatok. A továbbtervezésrõl a nyertessel kell megállapodást kötni, a három épületet, a közlekedés rendszerét, a közterületeket, a gépjármûvek elhelyezését együtt és úgy kell megtervezni, hogy illeszkedjék a város szerkezetéhez, karakteréhez. Kulcsár Attila vezetõ tervezõ: A pályázat a koncepciót fogalmazta meg, a nyers épületeket. A program azt is meghatározta, milyen áldozatokat kell meghoznia a városnak (bontás, foghíjtelkek beépítése). Fontos, hogy idõben konkretizálják a feladatokat. Juhász Zoltán Beszéljünk elõször az elsõ ütemrõl, ez a mûvelõdési központot jelenti a könyvtárral, a buszállomást és a kispiacot. Mûvelõdési központ Oroszné dr. Nagy Matild: képviselõ Az eljárás jog- és szakszerûségét nem vontam kétségbe, csupán azt kértem, beszéljünk róla, vitassuk meg, mielõtt megkötnénk a szerzõdést. Kérdés: jó-e, ha a szabadtéri színpadot a ház elé tesszük; a tornyocskának van-e funkciója vagy csak látványterv? Buzogány Béla színmûvész: Elsõ ránézésre ez a 21. század terve, impozáns, megfelel a kor követelményeinek. A háznak többcélúnak kell lennie egy 400 fõs színházteremmel, 100 fõs kamarateremmel. A süllyesztett szabadtéri színpad jó ötlet, de akusztikailag is mûködõképesnek kell lennie. Dr. Elek Tamás: igazgató Intézményvezetõként kötelességem elmondani, hogy indokolt lenne két-három próbaterem a drámás diákoknak, egy 600 személyes nagyterem (bár tisztában vagyok az anyagi korlátokkal). Mészáros Sándor képviselõ: Nyilván külsõ forrásokat kell majd bevonnunk ahhoz, hogy elõremutató házat építsünk. Szükség van a szabadtéri színpadra, de hogy ne legyen zsúfolt, akár területet is vásárolnunk kell. Orosz János könyvtár igazgató: Egyelõre a külsõségekrõl döntöttünk, az intézményi igények jelen pillanatban másodlagosak, ezért azt kérem, az engedélyes terv elõtt egyeztessünk még, hogy igényeinket meg tudjuk fogalmazni. Kulcsár Attila: A tervpályázat nem terjed ki az apró részletekre. Ha az alapterületet bõvítjük, az természetesen növeli a költségeket. A kis torony funkciója a térkapcsolat, a tájékoztatás a hangosítás és a világítás. Egészségügyi centrum: Juhász Zoltán: Az egészségügyi központ esetében nincs szó a kórházzal közös pályázatról, de az ottani fejlesztés miatt szakrendelõt nem kell építenünk. A házi-, gyermek- és fogorvosi rendelõk, az ügyelet és a védõnõi szolgálat a mi feladatunk. Dr. Vonza Tibor fõorvos: Írásban leadtuk a rendelõintézet szükségleteit, ezek tükrözik a helyi adottságokat, igényeket. Horváth Károly képviselõ: Ma az a fõ irány, hogy nem az önkormányzatok, hanem az orvosok építenek rendelõket. Bérleti díjat fizetnek majd? Dr. Vonza Tibor: Nem, hiszen kötelezõ önkormányzati feladatról van szó. Az önkormányzat által épített intézetbe beszállhatnak, a rendelõ el-, illetve átadható. Polgármesteri hivatal Juhász Zoltán: A jelenlegi egészségügyi központ helyén épülne fel. Eldöntendõ, legyen-e mélygarázs, felszíni parkoló. Szétnézünk az országban, másutt hogyan csinálták. Oroszné dr. Nagy Matild: Egy igazgatási negyed nem lehet meg parkoló nélkül, de esztétikusan kellene kialakítani. Szerencsésebb lenne, ha a házasságkötõ terem a fõbejárathoz kerülne. Kulcsár Attila: Reprezentatív épületet képzeltünk el a földszinten üzletekkel, fölötte és mögötte hivatali helyiségekkel. Torony, felkiáltójel emeli ki a város házát, a parkoló nem csökkentheti a zöld felületet, a park megmarad.

4 4 Nagykállói Hírmondó június Utcáról utcára Harangod Nagykálló gyöngyszeme, messze földön híres természetjáró hely, ma a Kaláris (a közelmúltban a Téka) népmûvészeti táborok helyszíne. A jelenben városunk és környéke kedvelt kiránduló helye, baráti társaságok és munkahelyi közösségek összejöveteleinek helyszíne, szerelmi fészek, a sportolók edzõterepe. Minden évszakban bejárom gyalogosan, kerékpárral, lóháton, taposom porát egyedül, családostul és ismerõsökkel. Soha nem mulasztom el barátaimnak, rokonaimnak bemutatni. Olyan ritka helyek egyike, ahol Isten egy kicsit mindig otthon van. Városunk lakosait kérdeztem: hogyan látják ma a harangodi területet? Honnan veszi a terület az elnevezését? Harsányi Gézáné Manyika néni: A hely elnevezéséhez fûzõdik Nagykálló környékének legõsibb legendája, amely szerint az 1200-as években a mai Nagykállótól délre volt egy falucska, Búzna Dada nevû. Amikor a hírnökök jelentették, hogy gyilkolva, fosztogatva, mindent felégetve közelednek a tatárok, a lakosság élelmét, állatait, munkaeszközeit mentve menekült a mocsárba. Amint a templomhoz érkeztek, megállította õket az öreg pap. Mentsétek a harangot is fiaim, mert ha a tatárok felgyújtják a falut, a tûzben lezuhan a haranglábról! mondta. Szekérre engedték hát a harangot, majd ahol lehetett, tutajra emelték, és eveztek észak felé. Már közel jártak egy biztonságosnak látszó, dombok védelmében lévõ helyhez, amikor miért, miért nem, megbillent a tutaj, és a harang a vízbe csúszva elmerült a mocsárban.telt-múlt az idõ. A tatárok által teljesen elpusztított Búzna Dada egykori lakói mocsarakkal körül vett kiemelkedésen, védett helyen felépítették az új települést, Kállót. Lett új fatemplom is, kupolás toronnyal. Csak a harang hiányzott sokáig. Ám néha, ködös õszi estéken észak felõl harangszót hozott a szél. Az emberek hite szerint abból az irányból, ahol a harang elveszett. S ilyenkor mondogatták az öreg papnak: Hallod Atya? Ott, arra szól a harangod! És azt a helyet, amely mellett a harang elmerült, így nevezik attól kezdve: Harangod. 51 éves egészségügyi dolgozó: Harangod méltatlanul elhanyagolt terület. Más települések örvendenének, ha hasonló terület állna rendelkezésükre pihenõhelyül. Nem becsüljük meg. Az épületek állaga láthatóan romlik, a felújítások nyoma látszik, de el is enyészik. Lassan már csak a természeti látványért lesz érdemes kimenni. Igaz, azért mindig! 17 éves tanuló: Télen szánkózni járunk ki, tavasztól õszig sétálni, kirándulni. Jó bulikat szervez a város, amelyeken szívesen veszünk részt. Szerintem nagyon jó hely. Biztosan lehetne még fejleszteni, de én így is nagyon szeretem. 36 éves pedagógus: Harangod gyönyörû természeti terület, megpihenni, megnyugodni egy nehéz nap után még ma is gyakran meglátogatom. Jó érzés látni az embereket: nyugdíjas párokat, fiatal, egymásba fonódott szerelmeseket. Egyre nagyobb seb éktelenkedik azonban a terület testén. Az egyik legnagyobb domb a csûrrel szemben lassan elfogy. Mikor riasztanak végre a természetvédõk: mentsük meg, ne engedjük tovább pusztulni! (folyt.köv.) Elek Tamás Útépítési véghajrá A testületi és bizottsági üléseken sok kérdés vetõdött fel a belterületi utak építésével kapcsolatban, ezért a május 30-ai ülésen Szabó Gyula mûszaki ellenõr beszámolt a munka ellátásáról, az eddigi tapasztalatokról. Mint megtudtuk, az új utak építése (földutak helyett), illetve a meglévõk burkolatának felújítása a végéhez közeledik. A városfejlesztési bizottság tagjai utcáról utcára járva személyesen gyõzõdhettek meg az eredményrõl, az aszfalt vastagságát pedig szúrópróbaszerûen ellenõrizték, egybe vetve a kivitelezõ vállalásával. Útfelújítás a Hársfa utcán Adomány a rászorulóknak A Polgármesteri Hivatal a Budapesti Élelmiszerbank Egyesület adományaként 1300 élelmiszercsomagot osztott ki, melyek 10 kg lisztet és 5 kg tésztát tartalmaztak. A segélyt elsõsorban a lakásfenntartási támogatásban, rendszeres szociális segélyben, idõskorúak járadékában, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk, valamint a nagycsaládosok kapták. Amennyiben szociálisan rászorultnak érzi magát vagy családját, de élelmiszeradományt nem kapott (pl. alacsony jövedelemmel rendelkezik, rokkant), kérjük a Polgármesteri Hivatalban, az ügyfélszolgálaton jelezze. Juhász Zoltán polgármester Adjunk vért! A Magyar Vöröskereszt június 30- án(pénteken) 8-15 óráig véradást szervez a mûvelõdési központban. Szeretettel várjuk és hívjuk a segíteni szándékozókat.

5 2006. június Nagykállói Hírmondó 5 Emlékezés nagykállói dr. Kállay Kristófra Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy meghalt dr. Kállay Kristóf kegyelmes úr, névadónk unokája, aki fontos kapocs volt számunkra a Kállay család képviselõjeként. Már szinte családtagként tekintettünk rá, hozzánk tartozónak tartottuk. Valamikor 1999-ben úgy hozta a sors, hogy névadót kerestünk iskolánk számára. Hosszas kutatás és keresgélés után a Kállay család neve került elõtérbe, õsi családjuk révén õk ide kötõdnek Nagykállóhoz. Találtunk is egy számunkra megtisztelõ személyt dr. Kállay Rudolfot, a nagykállói, majd nyíregyházi kórházigazgató fõorvost. A névadás engedélyezésének megszervezésekor találkoztunk elõször dr. Kállay Kristóf kegyelmes úrral. Az eljárás lebonyolításában fontos szerepet vállalt Fodor János akkori polgármester, Vitai László apátúr, római katolikus plébános és a volt iskolaigazgató Szalai Lajos, aki Kristóf bácsival nagyon baráti és szívélyes kapcsolatot épített ki. Hamarosan megkaptuk a család beleegyezését a névadásra, ami június 10- én meg is történt. Kristóf bácsi elhozta sok barátját, ismerõsét erre a szép ünnepre, emelve a rendezvény rangját. Cserébe azt kérte, segítsünk felkutatni a nagyapa dr. Kállay Rudolf sírját, ami valahol a nagykállói temetõben található. Szalai Lajos vezetésével egy lelkes csapat rá is talált a családtagok rég elfeledett, fával, bozóttal benõtt sírjára a jelenlegi temetõvel szembeni, keleti dombtetõn. A család értesítése után, a kihantolásra egy esõs napon került sor. Kristóf bácsi a dzsungelszerû bozótoson átkelve, térdre borulva és könnyekkel a szemében hálás szavakat rebegett a sír szélén, a jelenlévõk elmondása szerint, mert végre méltón eltemetheti nagyapját a családi sírboltba. A nagykállói római katolikus templom alatt a kriptában alussza örök álmát névadónk más számos Kállay õssel együtt. Minden év novemberében koszorút helyezünk el ennek a kriptának a falán, ugyanúgy mint az iskolai emléktáblán is. Közösen ünneplünk a családdal. Eddig Kristóf bácsi is eljött hozzánk minden õsszel a közös hálaadásra, névadónkra emlékezni az iskolánkkal szembeni római katolikus templomba. Volt olyan év, hogy egyedül érkezett, de legtöbbször a család több leszármazottja is elkísérte. Rendeztünk olyan ünnepet, ahová 16 Kállay érkezett és tisztelt meg jelenlétével bennünket. Ezt tudjuk jól, hogy Kristóf bácsinak köszönhetjük, mert nagyon szeretett a nagyapa iskolájába jönni. Akkor is jött, ha nem volt ünnep, csak erre járt. Beszélgetet a gyerekekkel és a tanárokkal. Mindig volt egy kedves szava a folyosón üldögélõ diákokhoz. Szívesen mesélt nekik a találkozókon, a gyerekek itták a szavát, mesélõ és anekdotázó tehetségét csodálva figyelték. Élõ legenda volt, ha mesélt, repült az idõ. Számtalan fotó, kedves szó, mondat õrzi emlékét az iskolában, videofelvétel a híresen mesélõ tehetségét, a bejegyzések az emlékkönyvben, könyvekben kora tavaszán érkezett a hír, hogy beteg lett. Még egyszer volt itthon november 1- jén, még elhelyezte a síroknál, emléktábláknál a virágokat, de már nagyon gyenge volt. Akkor is elfelejtettem visszaadni sétapálcáját, amit egy korábbi látogatása alkalmával hagyott az irodában. Itt maradt ez is, mint a többi személyes emlék, mely tõle származik, visszavonhatatlanul. Utolsó, hazavezetõ útján sorfallal tisztelegve vettünk búcsút a mi Kristóf bácsinktól. Emlékét szívünkben õrizzük. A Kállay Rudolf Szakiskola Tagintézmény nevelõi és tanulói nevében Ferencziné Kerezsi Eleonóra tagintézmény-vezetõ Kállay Rudolf Szakiskola 12. B/SZ. Osztályfõnök: Fenyõfalvi Mónika Ápolási asszisztens szak Gábor Angyalka Ferencz Norbert Ilasik Anikó Jónás Krisztina Kató Andrea Léka Sándor Major Judit Melnyik Marietta Radványi Judit Szikora Anita Szmolenszki Tamás Zakor Enikõ Tóth Viktória Szociális gondozó és ápoló Bécsi Bernadett Bokor Lili Dagonya Enikõ Hirka Nikolett Jóni Tímea Kinyik Ágnes Kiss Erzsébet Kozári János Laza Angéla Módis Renáta Munkácsi Krisztina Nagy János Szilágyi Balázs Szûcs Krisztina Tóth Zsuzsanna 12. A. Osztályfõnök: Seres István Gépíró és szövegszerkesztõ szak Bihari Zsuzsanna Darabi Henrietta Hamza Anikó Hegedûs Imre Horváth Angéla Kovács Andrea Lévai Erzsébet Pacza Csilla Tóth Mária Tóth Renáta Tóth Szilvia 11. V. Osztályfõnök: Molnárné Katona Ilona Varrómunkás szak Ádám Mónika Bakti Szabolcs Komor István Lisóczki Krisztina Máté Gyula Mocsár Anita Rézmûves Valéria Tálas József Akikre büszkék vagyunk A Kállay Rudolf Szakiskola Tagintézmény 10. M. osztályos tanulói a városi polgárvédelmi versenyen 2. helyezést értek el, a megyei tûzoltó versenyen 3. helyezést szereztek. Felkészítõ tanáruk: Linczenbold Tamás A csapat tagjai: Orosz János, Ari Tamás, Orgován Tibor, Juhász Gergõ, Kovács Krisztián, Szalóki László, Horváth László, Szalai Szabolcs

6 6 Nagykállói Hírmondó június Ballagás A Osztályfõnök Veres László Csányi András Csongrádi Nikoletta Fenyõfalvi Krisztina Gargóczi Diána Gulya Ferenc Gyimesi Krisztián Juhász Marianna Keczán Nándor Kiss Tünde Csenge Kõhegyi Andrea Linkecs Melinda Makár Andrea Miklós Dávid Sándor Módis Adrienn Orbán Dávid Patrick Szûcs István Timándi György Tóbiás József Torma Béla Szilágyi Általános Iskola 8.B Osztályfõnök Kelemenné Balogh Katalin Balogh László Boda Babett Czifra Alexandra Czimre Tünde Demendi Tibor Erdei Beáta Faragó Ádám Ferencz Alexandra Harhály Béla Horváth Ádám Kantár Nikolett Király Alexandra Kocsis Dániel Nyisztor Szabina Nyitrai Pál Sisala Román Stefán Gergõ Szabó Richárd Virág Erzsébet Virányi Zoltán Zsoldos Boglárka Zsoldos Márk 8.C Osztályfõnök Gelsi András Bartha Attila Benke Róbert Farkas Gábor Farkas Nikoletta Graholy Anett Kovács György Kovács Szilvia Laskai Bettina Marján László Nagy Tibor Németh Zoltán Páll Gábor Pisák János Rácz Gábor Soltész Judit Torma Csilla Tóth János Vadócz Rajmund Vasas Kitti Vasas Nikoletta Zajácz Ádám Körösi Csoma Sándor Általános Iskola 8/a osztály 8/b osztály 8/c osztály Nagykállói Csupa Ötösök! Tisztelt Szülõk! Idén nyáron újra indul a oldal Csupa 5-ös akciója. A honlapon megtekinthetõ képgalériába azok a nagykállói tanulók kerülhetnek be, akik egész évben szorgalmasan tanultak, és kitartó munkájuk jutalmául év végén kitûnõ bizonyítványt, illetve valamilyen elismerést vihettek haza. A csupa 5-ösök a weblapon található dicsõségfalon történõ megjelenés mellett egyszeri strandbelépõt kapnak ajándékba az önkormányzat jóvoltából, amelyet a nagykállói strandfürdõn használhatnak fel. Amennyiben szeretnék, hogy gyermekük kiemelkedõ munkája elismerést kapjon, küldjenek róla egy digitális (jpg, gif) képet az alábbi címre: vagy adják le személyesen, a Computer Studio számítástechnikai szaküzletben (az áruház alatt) természetesen a fényképet digitalizálás után visszakapják. A fénykép mellé a bizonyítvány másolatotát is mellékeljék. A beküldési határidõ: augusztus 31-e. Legények a gáton Balogh Mária Bátyi Csaba Fodor Alexandra Fonai Andrea Fonai Karin Gyõri Tibor Gyügyi Krisztián Hadházi Barnabás Hidasi János Hunyadi Dávid Imre Anita Koklács Tünde Komor Krisztina Magyar Zoltán Nagy Dániel Pálvölgyi Katalin Szilágyi Géza Szilágyi János Szitár János Vass István Vályogos Miklós Balogh Alexandra Bandur Dávid Bernáth Klára Bojti Benjámin Borsi Andrea Budaházy Gergõ Csordás Gergõ Kertes Enikõ Kiss Hajnalka Kovács Flóra Kovács Zsófia Móré Dorottya Morong Renáta Orbán Emese Páll Péter Attila Szabó Benedek Szabó István Szabó Tamás Tóth János Tóth Márton Törõ Imre Treszkai Dávid Veres Irén Balázs Sándor Bardi András Csordás István Csubák József Feczák Dániel Gura Gábor Hegedûs Gábor Holdasi Zoltán Kígyósi Nóra Kiss Edina Málik Eszter Mátyás Erika Noszály János Pásztor Krisztina Pócsik Bettina Szamosszegi Nóra Szilágyi Róbert Szuromi Dávid A nagykállói önkéntes tûzoltók is segítettek az árvízi védekezésben Tiszadobon. Három napot:bereczki Zsolt,Molnár Sándor,Széplaki Tamás. Két napot:úri Ferenc Egy napot:veres László,Móré Sándor,Erdei László,id.Sipos János,ifj.Sipos János,Kiss Attila önkéntes tûzoltók. Munkájuk elismeréseként Gazda László, a megyei közgyûlés elnöke Vásárosnaményban ünnepi állománygyûlés keretén belül adta át a nagykállói ÖnkéntesTûzoltó Egyesületnek az elismerõ oklevelet. Szabó Péter, Tiszadob polgármestere szintén köszönõ szavakkal méltatta a kállói fiúk segítõkész, áldozatos munkáját.

7 2006. június Nagykállói Hírmondó 7 Arcok és vallomások Kolarovics Lajos bácsi 92 éve, jú-nius 14-én született BÉKÉBEN. Édesanyja emlegette az elsõ világháború elõtti idõket békének. Még élt Ferenc Ferdinánd trónörökös, Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia része volt, államformája királyság. Kilencvenkét év nyolc év híján egy évszázad, s micsoda évszázada nemzetnek, embernek! Zûrös mondja Lajos bácsi. Vesztes háborúk, forradalmak, nagy válságok, tragédiák, rövid felívelések ideje, a Horthy, Rákosi, Kádár korszak ideje, és ma a világ átrendezõdésének, a globalizációnak, az Európai Unió kialakulásának ideje. Lajos bácsi élete, sorsa, mint cseppben a tenger lenyomata e tragikus századnak. Hosszú élete útjára Nagykállóból indult kisiskolásként. Még a középiskolát is itt végezte eléggé rendhagyó módon: a harmincas évek elején nem mindennapi esemény, hogy uradalmi kõmûves fia érettségi vizsgát tesz. A gazdasági válság nehéz éveiben fizetés nélkül dolgozott, majd megfogadva édesapja tanácsát beiratkozott a debreceni egyetem jogi karára mezei hallgatónak. Sikeresen jutott el a harmadik alapvizsgáig, ekkor azonban a háború,, Hej rege rajta... Képeslapok a Múzeumban A Monarchiától az Európai Unióig írta tárgyakból kellett megfelelnie. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal közel nyolc évet szolgált különbözõ egységeknél különbözõ rangokban egészen a fõhadnagyságig vitte. Részese volt a szlovákiai határkiigazításnak, ott volt az erdélyi bevonuláskor is. A harctérre a II. zászlóalj élén Kállóból indult. A hadmûveletek során az orosz fronton megsebesült, majd a visszavonulás idején bejárta a hadak útját Temesvártól Sopronig. Ausztriában orosz fogságba került, s ekkor kezdõdött második nagy utazása marhavagonban a Moszkvától pár száz kilométerre lévõ Tambovig, ahol tízezer magyar s más nemzetiségû fogolytársával három évet töltött a földbe vájt barakkokban lakva, kõbányában, vasútépítkezésen, kolhozban dolgozva. Szerencséjükre a tábor parancsnoka kedvelte a magyarokat, s egy antifasiszta tanfolyam elvégzése után a tisztek hazajöhettek; szükség volt a szavazatukra az 1948-as választásokon. Lajos bácsi május 9-én érkezett haza. A megérkezés kezdet is. Ekkor vágott neki élete harmadik nagy útjának: egzisztenciája megteremtésének és a családalapításnak. Megérkezése után két nappal már a nagykállói ipartestület lakatos és villanyszerelõ tanulója. A rendõrségen is jelentkezik, ahol a fõbejárat fölött nagy betûkkel volt felírva: Az osztályharcban nincs könyörület. Bizony nem volt! Elvették a földeket, elvették édesapja kis boltját is, és félõ volt, hogy a lakásukba idegeneket költöztetnek. A kialakuló új hatalom nemcsak a tulajdonuktól fosztotta meg az embereket, hanem félelmet, bizalmatlanságot hozott magával. Lajos bácsit koholt vádak alapján a hírhedt népbíróság elé citálták, ahol magának kellett tanúkat állítva ártatlanságát bizonyítania. A bizonyítás sikerült. Nemcsak az ügyész vonta vissza a vádat, de Lajos bácsi ekkor találkozott leendõ feleségével ben házasodtak össze, és nagyon szegényen és nagyon boldogan, szüleik támogatásával indultak el közös életük közös útján. Soksok munkával, türelemmel, egyre jobb körülményeket Kiss Lászlóné ( Mártírok útja) adományozta. Az öt képeslap különleges értéke, hogy itthonról vittek hírt az Új-vidéken katonai szolgálatot tevõ Kiss Lászlónak, akivel aztán szerencsésen haza is tértek. Kérjük segítsenek gyarapítani a gyûjteményt! tudtak teremteni a szaporodó családnak. A gondok ezt követõen is sokszor próbára tették türelmüket. Lajos bácsi ban munka nélkül maradt, kislányuk megbetegedett, Attila fiúkat nem vették föl az egyetemre, mert hittanra járt. Mikor kénytelen volt fusizni, hogy eltarthassa családját, följelentették. Pufajkások házkutatást tartottak náluk. Nehéz idõszak következett, de az Építõipari Ktsz-ben éppen villanyszerelõt kerestek, s mikor a pártbizottságon is rábólintottak, Lajos bácsinak ismét volt munkája pedig sorsforduló az életükben: Lajos bácsi lett elõbb a ktsz, majd a nyíregyházi Tsz. Beruházási Iroda kalkulátora. Közben Debrecenben elvégezte a gépipari technikumot, s a tervezési csoporthoz került, ahol nyugdíjazásáig dolgozott mindenki megelégedésére. Lajos bácsi a BÉKEIDÕK küldötte. Körülötte, mellette béke van és nyugalom. Ez a sugárzó békesség szelídítette a front szörnyûségeit, békítette a fogolytábor és a munkahelyek tragikus emberi kapcsolatait, ez a békesség sugárzik mind a mai napig környezetére. Kedves Lajos bácsi! Isten éltesse egészségben szerettei körében! Ratkó Józsefné Vakáció, nyár, utazás, képeslapok. Igen, már közel kétszáz régi képeslap is gazdagítja a kállói gyûjteményt. Táj és város látképek az ország minden tájáról az 1800-as évek végétõl napjainkig. A legrégíbb, 1937-es kállói képeslapokat Dr. Móré Csaba fõigazgató az ápolók napja alkalmából méltatta munkatársait a Pszichiátriai Szakkórház lovagtermében.az ünnepséget a Talán Teátrum elõadása színesítette.

XVI. évfolyam 2. szám 2006. február

XVI. évfolyam 2. szám 2006. február XVI. évfolyam 2. szám 2006. február Egy mondatban A TARTALOMBÓL: Választás 2006 2. oldal Tizennyolc igen sorozatban 3. oldal Összmûvészeti gála 5. oldal Megérdemelt kitüntetés 6. oldal Felhatalmazást kapott

Részletesebben

Kerékpárút épül Uniós támogatásból

Kerékpárút épül Uniós támogatásból XVIII. évfolyam 6. szám 2008. június TÉKA TÁBOR NAGYKÁLLÓ - HARANGODON Az alapgondolat jegyében, miszerint: megszervezni, és visszatérõ rendszeres-séggel megtartani egy olyan tábort, ahol a zene, a tánc,

Részletesebben

Mindenki karácsonyfája

Mindenki karácsonyfája XVI. évfolyam 12. szám 2006. december Tisztelt Olvasó! Isten megszületett Betlehemben. Testet öltött, hogy megvilágítsa elménket. Nem belépett, hanem beleszületett a világba, hogy megértsük a teremtés

Részletesebben

Jól halad a felújítás

Jól halad a felújítás XX. évfolyam 6. szám 2010. június Környezettudatosan Épül a Születések parkja A Cuker-tanyai városrészben már hetekkel ezelőtt elkezdődött a Születések parkja építése, ahová fákat, bokrokat telepítenek,

Részletesebben

Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október

Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október XV. évfolyam 10. szám Meghívó Nagykálló Önkormányzata tisztelettel meghívja önt, kedves családját és barátait az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepségre, amelyet október 23-án 18 órától tartunk

Részletesebben

Majális Nagykálló- Harangodon 2007 május 1.

Majális Nagykálló- Harangodon 2007 május 1. A TARTALOMBÓL: Döntések márciusban 2. oldal Hírcsokor 3. oldal A vizitdíjról 4. oldal XVII. évfolyam 4. szám Tisztelt Olvasó! Szakmai (és azon kívüli) vélemények szerint nem jó, nem szerencsés az, ha egy

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXII. évfolyam 10. szám 2007. május 25. Ára: 140 forint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 BÚCSÚ A KÖZÉPISKOLÁTÓL KÖZÉLETI LAP MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN AMÍG ÉLSZ, TANULJ! Salánki

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

szolgálat Testi-lelki egészségben A társadalom alapvetõ egymilliomodik látogatót

szolgálat Testi-lelki egészségben A társadalom alapvetõ egymilliomodik látogatót szolgálat GÖDÖLLÕI A Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja X. évfolyam 41. szám 2001. november 8. Terjesztõi ára: 50 Ft Testi-lelki egészségben A társadalom alapvetõ értékmérõje,milyen mértékû szociális

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban.

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban. XXI. évfolyam 6. szám 2011. június A Nagykállói Hírmondó következő száma 2011 szeptemberében jelenik meg! A pedagógus munkája olyan, mint a csendes eső Így nevezte a tanárok és tanítók munkáját Juhász

Részletesebben

illetve a középiskolák kollégiumában létszámcsökkenés esetén

illetve a középiskolák kollégiumában létszámcsökkenés esetén A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Végéhez közelednek a városháza és többfunkciós szolgáltató tér kivitelezési munkálatai, így a város önkormányzata bérbeadás útján hirdette meg az épületben

Részletesebben

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT IV. évfolyam 1 2. szám 2009. január 23. Ingyenes információs lap ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT Közel 1 milliárd forintból oldódhat meg a legkritikusabb területek csapadékvíz-elvezetése K özel kilencszázmillió

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXIII. év fo lyam 15. szám 2008. szeptember 12. Ára: 140 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 TANÉVKEZDET AZ ISKOLÁBAN Szeptember 1-jén diákok népesítették be az oktatási intézményeket. Az

Részletesebben

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál XV. évfolyam 4. szám, 2011. április 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár Díszpolgára: Nagy Gáborné A Dunaföldvár Díszpolgára címet a képviselõ-testület a városért kimagaslóan sokat tevõk munkájának elismerésére

Részletesebben

Fekete-évad AZ OPERETT VESZTETT, NYERHET A NÉZÕ

Fekete-évad AZ OPERETT VESZTETT, NYERHET A NÉZÕ KRESZ-pálya az oviban Egy asztalnál a csatornázásról Kreatív játszótér-örökbefogadók Banner Zoltán 75 éves Köszönet a pedagógusoknak XVII. évfolyam 11. szám 2007. június 21. Ötvenmillió a kórháznak Száz

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Elballagtak a középiskolások és szakiskolások

Elballagtak a középiskolások és szakiskolások XVII. évfolyam 5. szám AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA Ára: 2008. MÁJUS 100 Ft Elballagtak a középiskolások és szakiskolások Mint mindig, ezúttal is nagy esemény volt a gyerekek, szülõk, hozzátartozók

Részletesebben

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL Nyíracsádi ÉLET XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június AZ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA UTOLSÓ BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGE - 2011 Június 11-én ismét felcsendültek a ballagó dalok az Ady

Részletesebben

Búcsúzó -részlet- Meghívó. Jobbágy Károly

Búcsúzó -részlet- Meghívó. Jobbágy Károly 2009. június Ára: 150 Ft XV. évfolyam 6. szám Jobbágy Károly Búcsúzó -részlet- Búcsúzunk attól, aki minket éveken át a jóra intett, tanított - s védett, hogyha kellett, így cseperedtünk szíve mellett.

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató A Nemzeti Összetartozás Napján IX. évfolyam, 7. szám 2010. július

isaszeg önkormányzati tájékoztató A Nemzeti Összetartozás Napján IX. évfolyam, 7. szám 2010. július isaszeg önkormányzati tájékoztató IX. évfolyam, 7. szám 2010. július A Nemzeti Összetartozás Napján Városunkban már 2007-ben kezdetét vette a megemlékezés a trianoni gyászról a helyi Fidelitas kezdeményezésére,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Az Európai Unió támogatása kiemelkedő jelentőséggel bír a projektek

Az Európai Unió támogatása kiemelkedő jelentőséggel bír a projektek XX. évfolyam 7. szám 2010. július Közös siker Közel négy milliárd forint értékű infrastrukturális fejlesztés indult/ indul el Nagykállóban, amely esztétikailag és a mindennapos használat szempontjából

Részletesebben

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA X X V. é v f o l y a m megjelenik havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában 2015. JÚLIUS GYERMEKKOROMTÓL KEZDVE SZINTE NAP

Részletesebben

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben