XVI. évfolyam 6. szám június. Hírcsokor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVI. évfolyam 6. szám 2006. június. Hírcsokor"

Átírás

1 A TARTALOMBÓL: A jövõ városközpontja 3. oldal XVI. évfolyam 6. szám június Utcáról utcára 4. oldal Ballagás oldal Arcok és vallomások 7. oldal Pedagógusnapi napló Idõ: június 2-a. Helyszín: a Korányi aulája, ebédlõje, egyéb terei. Rendezvény neve: Városi Pedagógus Nap. Meghívottak: Nagykálló aktív és nyugdíjas pedagógusai, a közmûvelõdési intézmények alkalmazottai, képviselõtestületi tagok, polgármester óra: Az elõtérben élõ zenekar játszik igényes muzsikát. Öten vannak, vér profik. A belsõ udvaron lávakövön sül a hús, ömlik az esõ. Szállingóznak az ünnepeltek. Néhány képviselõ is megérkezik. 14 óra: Már nincs hely az ebédlõben, de nagyon jó odakinn az aulában is. A zene nem hangos, kellemesen lehet beszélgetni. A különbözõ iskolák és óvodák munkatársai az ülésrendet tekintve nem vegyülnek. Ki-ki az ismerõsei, közvetlen kollégái mellé ül. Ez érthetõ. Vagy nem. A polgármester néhány szóban méltatja a pedagógusokat. Sokak számára megnyugtató, amikor kifejti, nem terveznek elbocsátásokat. A határozatlan idõre kinevezetteknek, ha nem lesz meg az óraszámuk, más munkát találnak. Az egyik kolléga nagyot csuklik. Lehet, hogy a pezsgõ? óra: Tálalják az ebédet. Lassan, de biztosan. Van, aki gyanakodva néz körül. Van, aki kritizálja a dolgokat. Mások megállapítják, volt olyan is, amikor az önkormányzat kutyába se vette ezt a napot. 15 óra: A drámás diákok frappáns ünnepi mûsort produkálnak, amelyet kétszer is megzavar a portás bácsi hangszóróba elmondott közérdekû bejelentése. Ezen mindenki jót derül. A drámások nem. A polgármester átadja a Szilágyi díjat. Az ottlévõk tapsolnak. Félegyháziné láthatóan meg van hatódva óra: A Jöttünk, ettünk, mentünk! párt tagsága elindul hazafelé. A Jöttünk, kacagtunk, maradunk szövetség elkötelezettjei táncra perdülnek. A,,Jól éreznénk magunkat, de ez nem baj? egylet széles társadalmi csoportja gyanakvóan sandít a mulatírozókra. Idõnként súgnak valami nagyon fontosat egymás fülébe. A zenekar örül, hogy buli van. A szervezõk megállapítják, hogy volt értelme az egésznek. Buzogány Béla Hírcsokor Önkormányzatunk õszén csatlakozott a Nyíregyháza-Nagykálló- Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképzõ Központ (TISZK) Kht-hoz. A testület most elfogadta a társaság évi beszámolóját, valamint idei üzleti tervét. Jóváhagyták a képviselõk a Teszovál Kft. elmúlt évi tevékenységérõl szóló beszámolót, amelybõl kiderült, a cég tavaly csaknem 9 millió forintot fordított fejlesztésekre (elsõsorban az elavult géppark felújítására fordította figyelmét). Fábián Józsefné képviselõ kérésére úgy döntöttek, önálló napirendi pontként megvizsgálják a veszteséges strand (mínusz 6,4 millió forint) ügyét. Megismerte a testület az Inno-Híd ZRt. létrehozásának célját, és megállapította, városunk érdekeit szolgálja belépésünk a társaságba. Ez lehetõvé teszi, hogy régiónk láthatóvá váljék a befektetõi piacon, megsokszorozza nyerési esélyeinket az Európai Unió pályázatain. (Bennünket különösen is érint a közlekedési infrastruktúra és a turizmus fejlesztése). Jókedvû majális Május 27-én, Harangodon, az Akácvirágzás-Nyírségi Ízek Fesztiválján a Nagykállói Nõszövetség lelkes tagjai Ungvári Attiláné Éva irányításával nyírségi gombócleves, valamint csülkös pacalpörkölt készítésével nyerték el a Dózsa Tibor királyi fõszakács vezette zsûri elismerését, és az ezzel járó elsõ díjat. Poczokné Takács Krisztina intézményvezetõ a szülõkkel való egyeztetés után azt kérte a testülettõl, engedélyezzék a városi bölcsõde július 17-e és augusztus 4-e közötti zárva tartását. A nyári szünet alatt végzik el a szükséges felújítást. Tábori Tibor õrsparancsnok arról tájékoztatta a képviselõket, hogy milyen jogszabályok szerint mûködtethetõ a közrend és közbiztonság védelmét szolgáló térfigyelõ rendszer, milyen tárgyi és személyi feltételei vannak a Szabadság téren való kiépítésének. A rendszert mûködtetõ számítógépes hálózat a kórházban lenne elhelyezve, a rögzített képeket azonban a rendõrõrsre kell továbbítani. Egy sor terv, tanulmány elkészítésérõl is döntöttek a képviselõk. Ezek: a Kállai É. Mártírok u. és környéke csapadékvíz elvezetése, a Korányi úti csapadékvíz elvezetõ rendszer rekonstrukciója, a szennyvíz végátemelõ kapacitásának bõvítése, elkerülõ utak tanulmányterve, környezetvédelmi hatástanulmány az ipari területre vonatkozóan. Ezek jelentõsége abban rejlik, hogy adott (kedvezõ) esetben csak elõ kell venni a kész terveket az asztalfiókból

2 2 Nagykállói Hírmondó június A képviselõ-testület döntéseibõl A déli harangszóval egyidõben, hét, zárt ülésen elõterjesztett napirendi pont megvitatásával kezdõdött a képviselõtestület május 24-ei, munkaterv szerinti ülése. A zárt ülést a személyiségi jogok tiszteletben tartása indokolta, azt azonban Juhász Zoltán polgármester már a nyilvánosságnak is bejelentette, hogy a Szilágyi István Díjat idén Félegyházi Józsefnének ítélték oda. A két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, tárgyalásokról szólva kiderült, a polgármester a Kossuth és a Nagybalkányi út rendbetételérõl tárgyalt Hegedûs Csabával, a Közútkezelõ Kht. igazgatójával. Az utak kétségtelenül elszomorító állapotban vannak, a társaságnak azonban jelenleg nincs pénze a felújításukra. A tervek elkészültek, s az uniós pályázat kiírásában bíznak. Módosított rendeletek A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló rendelet módosítása értelmében ezentúl a rászorulók gázbekötési segélyben is részesülhetnek, amennyiben a bekötés távolsága meghaladja a 15 métert. A segély a 15 méter fölötti bekötési díjának fele, legfeljebb 50 ezer forint lehet. A képviselõ-testület és a hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát, ügyrendjét azért kellett módosítani, mert a vagyonrendelet április végi elfogadása után szabályozni kellett a vagyongazdálkodást érintõ hatásköröket is. A gyermekek részére nyújtott személyes gondoskodás formáiról szóló rendeletet azért kellett korrigálni, mert a bölcsõdében több gyerek vár felvételre, mint amennyit a mûködési engedély lehetõvé tesz. A módosítás lényege az, hogy megalakul egy szakértõi csoport (a Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje, a háziorvos vagy védõnõ, a hivatal szociális csoportjának vezetõje, az érdekképviseleti fórum elnöke és a GEI vezetõje), akik az intézményvezetõt segítik a jogosultság eldöntésében vagy megszüntetésében. Az idõszakos gondozási díj mértéke óránként 110 forintra emelkedett. A harangodi díjtételeket egy 1998-as rendelet szabályozta, ezt váltotta most fel egy új tarifatáblázat (a napijegyrõl, a parkolási, kölcsönzési és bérleti díjakról). Ingatlanügyek Az OTP Bank elfogadta önkormányzatunk 15 millió forintos vételi ajánlatát az egykori OTP-fiók (irodaház) és a mellette lévõ volt sportpresszó megvásárlására. Diószegi Gábor betegségére való hivatkozással azt kérte a Az önkormányzat tulajdonába kerülõ ingatlanok testülettõl, közös megegyezéssel szüntesse meg bérleti jogviszonyát (a Korányi F. utca 1. szám alatti könyvesboltról van szó). Ugyanitt és ugyanezt kérte a Bal-Trans Kft. (használt ruhabolt). Az önkormányzat mindkét bérleményt meghirdeti, illetve megpályáztatja. A települési önkormányzatok kérelmezhetik a Nemzeti Földalapba tartozó termõföldek vagyonkezelésbe, illetõleg tulajdonba adását. Május 24-én megszülettek az erre irányuló testületi határozatok (helyrajzi számonként külön-külön), így mintegy 90 hektáros terület kerülhet önkormányzatunk tulajdonába, s lesz felhasználható ipari park céljára. Szociálpolitika A Városi Szociális és Egészségügyi Központ keretében mûködõ Gondozási Központ kibõvíthetõ a tartós bentlakásos intézmény (idõsek otthona) szakosított ellátási formával. Ez akár átlagos, akár emelt szintû nem kötelezõen ellátandó feladat, s természetesen többletköltséget jelent az önkormányzat számára. Az ügyben a polgármester javaslatára az a döntés született, hogy tárgyalásokat kell kezdeményezni az egyházakkal, milyen feltételek mellett vennék kezelésbe az intézményt. Ennek ismeretében késõbb visszatérnek a témára. Jogszabály írja elõ, hogy május végéig átfogó értékelést Átadásra kész a felújított ISZI kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Néhány adat az elõterjesztésbõl: tavaly 1256-an részesültek rendszeres, 601-en rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, az erre fordított összeg mintegy 85 millió forint; beiskolázási támogatást 1672-en kaptak (6,5 millió forintot); havonta 1212 gyerek részesül étkeztetésben (közülük 293 ingyenes); a gyermekjóléti szolgálat 108 veszélyeztetett gyermeket gondoz. A jövõre vonatkozó javaslatok, célok között elsõ helyen szerepel a hátrányos helyzetû, illetve a veszélyeztetett családok, gyermekek felkutatása, a jelzõrendszer hatékonyabb mûködtetése. Nagykállói A Nagykállói Önkormányzat és a város lapja Szerkeszti a szerkesztõbizottság: Buzogány Béla, dr. Elek Tamás, Ratkó Józsefné Felelõs szerkesztõ: dr.fekete Antal. Tel.: 06/ , Kiadja: Polgármesteri Hivatal Nagykálló, Somogyi B. u Készült a Fuzyon Nyomdában. Felelõs vezetõ: Kéri József tulajdonos. ISSN:

3 2006. június Nagykállói Hírmondó 3 Milyen lesz a jövõ városközpontja? Az önkormányzat még tavaly nyáron tûzte napirendre a városközpont (a Fõtér ) rehabilitációját, amit néhány közintézmény (a mûvelõdési központ, az orvosi rendelõ) siralmas állapota tesz indokolttá, de ide sorolandó a városhoz méltatlan polgármesteri hivatal vagy az évek óta megoldásra váró buszállomás, a piac ügye is. Amint arról lapunk is beszámolt, meghirdették a meghívásos, titkos, egyszerû eljárású tervpályázati felhívást, a bíráló bizottság meghozta döntését (nyertes a Kulcsár Attila, neves tervezõ által képviselt Pláne és Plánum Építész Tervezõ Iroda lett). Ezt követõen megbeszélést tartottak az érintett intézményvezetõk, a kiállított látványtervekkel megismerkedhetett a lakosság is. A testület május 24-ei ülésén fogalmazódott meg az az igény, hogy a képviselõk találkozhassanak a szakemberekkel, hogy az engedélyes tervek elkészülte elõtt elmondhassák véleményüket, javaslataikat, igényeiket. Ennek jegyében ültek össze május 30- án, s döntöttek arról is, hogy június 6-ára e tárgyban közmeghallgatást hívnak össze. Az alábbiakban a fõbb megállapításokat, észrevételeket foglaljuk össze. Juhász Zoltán polgármester: Mindenki véleményére számítunk, a teljes nyilvánosságra törekszünk, hiszen nagy horderejû döntésekrõl van szó. Most érkeztünk el abba a stádiumba, amikor a mûvelõdési központ, az egészségügyi centrum és a polgármesteri hivatal megtervezése következik. Dr. Serfõzõ Andrea közbeszerzési szakértõ: Az eljárás mindvégig jogszerû volt, az ügy ura immár a bíráló bizottság (a pályázatokat õk bontották fel, õk döntöttek). A továbbtervezés már nem a zsûri, hanem a testület dolga. Veres István fõépítész: Mindenki egyenként elmondta a véleményét és 1-tõl 10-ig pontoztunk. Mindkét pályamunkában vannak értékes, hasznosítható javaslatok. A továbbtervezésrõl a nyertessel kell megállapodást kötni, a három épületet, a közlekedés rendszerét, a közterületeket, a gépjármûvek elhelyezését együtt és úgy kell megtervezni, hogy illeszkedjék a város szerkezetéhez, karakteréhez. Kulcsár Attila vezetõ tervezõ: A pályázat a koncepciót fogalmazta meg, a nyers épületeket. A program azt is meghatározta, milyen áldozatokat kell meghoznia a városnak (bontás, foghíjtelkek beépítése). Fontos, hogy idõben konkretizálják a feladatokat. Juhász Zoltán Beszéljünk elõször az elsõ ütemrõl, ez a mûvelõdési központot jelenti a könyvtárral, a buszállomást és a kispiacot. Mûvelõdési központ Oroszné dr. Nagy Matild: képviselõ Az eljárás jog- és szakszerûségét nem vontam kétségbe, csupán azt kértem, beszéljünk róla, vitassuk meg, mielõtt megkötnénk a szerzõdést. Kérdés: jó-e, ha a szabadtéri színpadot a ház elé tesszük; a tornyocskának van-e funkciója vagy csak látványterv? Buzogány Béla színmûvész: Elsõ ránézésre ez a 21. század terve, impozáns, megfelel a kor követelményeinek. A háznak többcélúnak kell lennie egy 400 fõs színházteremmel, 100 fõs kamarateremmel. A süllyesztett szabadtéri színpad jó ötlet, de akusztikailag is mûködõképesnek kell lennie. Dr. Elek Tamás: igazgató Intézményvezetõként kötelességem elmondani, hogy indokolt lenne két-három próbaterem a drámás diákoknak, egy 600 személyes nagyterem (bár tisztában vagyok az anyagi korlátokkal). Mészáros Sándor képviselõ: Nyilván külsõ forrásokat kell majd bevonnunk ahhoz, hogy elõremutató házat építsünk. Szükség van a szabadtéri színpadra, de hogy ne legyen zsúfolt, akár területet is vásárolnunk kell. Orosz János könyvtár igazgató: Egyelõre a külsõségekrõl döntöttünk, az intézményi igények jelen pillanatban másodlagosak, ezért azt kérem, az engedélyes terv elõtt egyeztessünk még, hogy igényeinket meg tudjuk fogalmazni. Kulcsár Attila: A tervpályázat nem terjed ki az apró részletekre. Ha az alapterületet bõvítjük, az természetesen növeli a költségeket. A kis torony funkciója a térkapcsolat, a tájékoztatás a hangosítás és a világítás. Egészségügyi centrum: Juhász Zoltán: Az egészségügyi központ esetében nincs szó a kórházzal közös pályázatról, de az ottani fejlesztés miatt szakrendelõt nem kell építenünk. A házi-, gyermek- és fogorvosi rendelõk, az ügyelet és a védõnõi szolgálat a mi feladatunk. Dr. Vonza Tibor fõorvos: Írásban leadtuk a rendelõintézet szükségleteit, ezek tükrözik a helyi adottságokat, igényeket. Horváth Károly képviselõ: Ma az a fõ irány, hogy nem az önkormányzatok, hanem az orvosok építenek rendelõket. Bérleti díjat fizetnek majd? Dr. Vonza Tibor: Nem, hiszen kötelezõ önkormányzati feladatról van szó. Az önkormányzat által épített intézetbe beszállhatnak, a rendelõ el-, illetve átadható. Polgármesteri hivatal Juhász Zoltán: A jelenlegi egészségügyi központ helyén épülne fel. Eldöntendõ, legyen-e mélygarázs, felszíni parkoló. Szétnézünk az országban, másutt hogyan csinálták. Oroszné dr. Nagy Matild: Egy igazgatási negyed nem lehet meg parkoló nélkül, de esztétikusan kellene kialakítani. Szerencsésebb lenne, ha a házasságkötõ terem a fõbejárathoz kerülne. Kulcsár Attila: Reprezentatív épületet képzeltünk el a földszinten üzletekkel, fölötte és mögötte hivatali helyiségekkel. Torony, felkiáltójel emeli ki a város házát, a parkoló nem csökkentheti a zöld felületet, a park megmarad.

4 4 Nagykállói Hírmondó június Utcáról utcára Harangod Nagykálló gyöngyszeme, messze földön híres természetjáró hely, ma a Kaláris (a közelmúltban a Téka) népmûvészeti táborok helyszíne. A jelenben városunk és környéke kedvelt kiránduló helye, baráti társaságok és munkahelyi közösségek összejöveteleinek helyszíne, szerelmi fészek, a sportolók edzõterepe. Minden évszakban bejárom gyalogosan, kerékpárral, lóháton, taposom porát egyedül, családostul és ismerõsökkel. Soha nem mulasztom el barátaimnak, rokonaimnak bemutatni. Olyan ritka helyek egyike, ahol Isten egy kicsit mindig otthon van. Városunk lakosait kérdeztem: hogyan látják ma a harangodi területet? Honnan veszi a terület az elnevezését? Harsányi Gézáné Manyika néni: A hely elnevezéséhez fûzõdik Nagykálló környékének legõsibb legendája, amely szerint az 1200-as években a mai Nagykállótól délre volt egy falucska, Búzna Dada nevû. Amikor a hírnökök jelentették, hogy gyilkolva, fosztogatva, mindent felégetve közelednek a tatárok, a lakosság élelmét, állatait, munkaeszközeit mentve menekült a mocsárba. Amint a templomhoz érkeztek, megállította õket az öreg pap. Mentsétek a harangot is fiaim, mert ha a tatárok felgyújtják a falut, a tûzben lezuhan a haranglábról! mondta. Szekérre engedték hát a harangot, majd ahol lehetett, tutajra emelték, és eveztek észak felé. Már közel jártak egy biztonságosnak látszó, dombok védelmében lévõ helyhez, amikor miért, miért nem, megbillent a tutaj, és a harang a vízbe csúszva elmerült a mocsárban.telt-múlt az idõ. A tatárok által teljesen elpusztított Búzna Dada egykori lakói mocsarakkal körül vett kiemelkedésen, védett helyen felépítették az új települést, Kállót. Lett új fatemplom is, kupolás toronnyal. Csak a harang hiányzott sokáig. Ám néha, ködös õszi estéken észak felõl harangszót hozott a szél. Az emberek hite szerint abból az irányból, ahol a harang elveszett. S ilyenkor mondogatták az öreg papnak: Hallod Atya? Ott, arra szól a harangod! És azt a helyet, amely mellett a harang elmerült, így nevezik attól kezdve: Harangod. 51 éves egészségügyi dolgozó: Harangod méltatlanul elhanyagolt terület. Más települések örvendenének, ha hasonló terület állna rendelkezésükre pihenõhelyül. Nem becsüljük meg. Az épületek állaga láthatóan romlik, a felújítások nyoma látszik, de el is enyészik. Lassan már csak a természeti látványért lesz érdemes kimenni. Igaz, azért mindig! 17 éves tanuló: Télen szánkózni járunk ki, tavasztól õszig sétálni, kirándulni. Jó bulikat szervez a város, amelyeken szívesen veszünk részt. Szerintem nagyon jó hely. Biztosan lehetne még fejleszteni, de én így is nagyon szeretem. 36 éves pedagógus: Harangod gyönyörû természeti terület, megpihenni, megnyugodni egy nehéz nap után még ma is gyakran meglátogatom. Jó érzés látni az embereket: nyugdíjas párokat, fiatal, egymásba fonódott szerelmeseket. Egyre nagyobb seb éktelenkedik azonban a terület testén. Az egyik legnagyobb domb a csûrrel szemben lassan elfogy. Mikor riasztanak végre a természetvédõk: mentsük meg, ne engedjük tovább pusztulni! (folyt.köv.) Elek Tamás Útépítési véghajrá A testületi és bizottsági üléseken sok kérdés vetõdött fel a belterületi utak építésével kapcsolatban, ezért a május 30-ai ülésen Szabó Gyula mûszaki ellenõr beszámolt a munka ellátásáról, az eddigi tapasztalatokról. Mint megtudtuk, az új utak építése (földutak helyett), illetve a meglévõk burkolatának felújítása a végéhez közeledik. A városfejlesztési bizottság tagjai utcáról utcára járva személyesen gyõzõdhettek meg az eredményrõl, az aszfalt vastagságát pedig szúrópróbaszerûen ellenõrizték, egybe vetve a kivitelezõ vállalásával. Útfelújítás a Hársfa utcán Adomány a rászorulóknak A Polgármesteri Hivatal a Budapesti Élelmiszerbank Egyesület adományaként 1300 élelmiszercsomagot osztott ki, melyek 10 kg lisztet és 5 kg tésztát tartalmaztak. A segélyt elsõsorban a lakásfenntartási támogatásban, rendszeres szociális segélyben, idõskorúak járadékában, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk, valamint a nagycsaládosok kapták. Amennyiben szociálisan rászorultnak érzi magát vagy családját, de élelmiszeradományt nem kapott (pl. alacsony jövedelemmel rendelkezik, rokkant), kérjük a Polgármesteri Hivatalban, az ügyfélszolgálaton jelezze. Juhász Zoltán polgármester Adjunk vért! A Magyar Vöröskereszt június 30- án(pénteken) 8-15 óráig véradást szervez a mûvelõdési központban. Szeretettel várjuk és hívjuk a segíteni szándékozókat.

5 2006. június Nagykállói Hírmondó 5 Emlékezés nagykállói dr. Kállay Kristófra Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy meghalt dr. Kállay Kristóf kegyelmes úr, névadónk unokája, aki fontos kapocs volt számunkra a Kállay család képviselõjeként. Már szinte családtagként tekintettünk rá, hozzánk tartozónak tartottuk. Valamikor 1999-ben úgy hozta a sors, hogy névadót kerestünk iskolánk számára. Hosszas kutatás és keresgélés után a Kállay család neve került elõtérbe, õsi családjuk révén õk ide kötõdnek Nagykállóhoz. Találtunk is egy számunkra megtisztelõ személyt dr. Kállay Rudolfot, a nagykállói, majd nyíregyházi kórházigazgató fõorvost. A névadás engedélyezésének megszervezésekor találkoztunk elõször dr. Kállay Kristóf kegyelmes úrral. Az eljárás lebonyolításában fontos szerepet vállalt Fodor János akkori polgármester, Vitai László apátúr, római katolikus plébános és a volt iskolaigazgató Szalai Lajos, aki Kristóf bácsival nagyon baráti és szívélyes kapcsolatot épített ki. Hamarosan megkaptuk a család beleegyezését a névadásra, ami június 10- én meg is történt. Kristóf bácsi elhozta sok barátját, ismerõsét erre a szép ünnepre, emelve a rendezvény rangját. Cserébe azt kérte, segítsünk felkutatni a nagyapa dr. Kállay Rudolf sírját, ami valahol a nagykállói temetõben található. Szalai Lajos vezetésével egy lelkes csapat rá is talált a családtagok rég elfeledett, fával, bozóttal benõtt sírjára a jelenlegi temetõvel szembeni, keleti dombtetõn. A család értesítése után, a kihantolásra egy esõs napon került sor. Kristóf bácsi a dzsungelszerû bozótoson átkelve, térdre borulva és könnyekkel a szemében hálás szavakat rebegett a sír szélén, a jelenlévõk elmondása szerint, mert végre méltón eltemetheti nagyapját a családi sírboltba. A nagykállói római katolikus templom alatt a kriptában alussza örök álmát névadónk más számos Kállay õssel együtt. Minden év novemberében koszorút helyezünk el ennek a kriptának a falán, ugyanúgy mint az iskolai emléktáblán is. Közösen ünneplünk a családdal. Eddig Kristóf bácsi is eljött hozzánk minden õsszel a közös hálaadásra, névadónkra emlékezni az iskolánkkal szembeni római katolikus templomba. Volt olyan év, hogy egyedül érkezett, de legtöbbször a család több leszármazottja is elkísérte. Rendeztünk olyan ünnepet, ahová 16 Kállay érkezett és tisztelt meg jelenlétével bennünket. Ezt tudjuk jól, hogy Kristóf bácsinak köszönhetjük, mert nagyon szeretett a nagyapa iskolájába jönni. Akkor is jött, ha nem volt ünnep, csak erre járt. Beszélgetet a gyerekekkel és a tanárokkal. Mindig volt egy kedves szava a folyosón üldögélõ diákokhoz. Szívesen mesélt nekik a találkozókon, a gyerekek itták a szavát, mesélõ és anekdotázó tehetségét csodálva figyelték. Élõ legenda volt, ha mesélt, repült az idõ. Számtalan fotó, kedves szó, mondat õrzi emlékét az iskolában, videofelvétel a híresen mesélõ tehetségét, a bejegyzések az emlékkönyvben, könyvekben kora tavaszán érkezett a hír, hogy beteg lett. Még egyszer volt itthon november 1- jén, még elhelyezte a síroknál, emléktábláknál a virágokat, de már nagyon gyenge volt. Akkor is elfelejtettem visszaadni sétapálcáját, amit egy korábbi látogatása alkalmával hagyott az irodában. Itt maradt ez is, mint a többi személyes emlék, mely tõle származik, visszavonhatatlanul. Utolsó, hazavezetõ útján sorfallal tisztelegve vettünk búcsút a mi Kristóf bácsinktól. Emlékét szívünkben õrizzük. A Kállay Rudolf Szakiskola Tagintézmény nevelõi és tanulói nevében Ferencziné Kerezsi Eleonóra tagintézmény-vezetõ Kállay Rudolf Szakiskola 12. B/SZ. Osztályfõnök: Fenyõfalvi Mónika Ápolási asszisztens szak Gábor Angyalka Ferencz Norbert Ilasik Anikó Jónás Krisztina Kató Andrea Léka Sándor Major Judit Melnyik Marietta Radványi Judit Szikora Anita Szmolenszki Tamás Zakor Enikõ Tóth Viktória Szociális gondozó és ápoló Bécsi Bernadett Bokor Lili Dagonya Enikõ Hirka Nikolett Jóni Tímea Kinyik Ágnes Kiss Erzsébet Kozári János Laza Angéla Módis Renáta Munkácsi Krisztina Nagy János Szilágyi Balázs Szûcs Krisztina Tóth Zsuzsanna 12. A. Osztályfõnök: Seres István Gépíró és szövegszerkesztõ szak Bihari Zsuzsanna Darabi Henrietta Hamza Anikó Hegedûs Imre Horváth Angéla Kovács Andrea Lévai Erzsébet Pacza Csilla Tóth Mária Tóth Renáta Tóth Szilvia 11. V. Osztályfõnök: Molnárné Katona Ilona Varrómunkás szak Ádám Mónika Bakti Szabolcs Komor István Lisóczki Krisztina Máté Gyula Mocsár Anita Rézmûves Valéria Tálas József Akikre büszkék vagyunk A Kállay Rudolf Szakiskola Tagintézmény 10. M. osztályos tanulói a városi polgárvédelmi versenyen 2. helyezést értek el, a megyei tûzoltó versenyen 3. helyezést szereztek. Felkészítõ tanáruk: Linczenbold Tamás A csapat tagjai: Orosz János, Ari Tamás, Orgován Tibor, Juhász Gergõ, Kovács Krisztián, Szalóki László, Horváth László, Szalai Szabolcs

6 6 Nagykállói Hírmondó június Ballagás A Osztályfõnök Veres László Csányi András Csongrádi Nikoletta Fenyõfalvi Krisztina Gargóczi Diána Gulya Ferenc Gyimesi Krisztián Juhász Marianna Keczán Nándor Kiss Tünde Csenge Kõhegyi Andrea Linkecs Melinda Makár Andrea Miklós Dávid Sándor Módis Adrienn Orbán Dávid Patrick Szûcs István Timándi György Tóbiás József Torma Béla Szilágyi Általános Iskola 8.B Osztályfõnök Kelemenné Balogh Katalin Balogh László Boda Babett Czifra Alexandra Czimre Tünde Demendi Tibor Erdei Beáta Faragó Ádám Ferencz Alexandra Harhály Béla Horváth Ádám Kantár Nikolett Király Alexandra Kocsis Dániel Nyisztor Szabina Nyitrai Pál Sisala Román Stefán Gergõ Szabó Richárd Virág Erzsébet Virányi Zoltán Zsoldos Boglárka Zsoldos Márk 8.C Osztályfõnök Gelsi András Bartha Attila Benke Róbert Farkas Gábor Farkas Nikoletta Graholy Anett Kovács György Kovács Szilvia Laskai Bettina Marján László Nagy Tibor Németh Zoltán Páll Gábor Pisák János Rácz Gábor Soltész Judit Torma Csilla Tóth János Vadócz Rajmund Vasas Kitti Vasas Nikoletta Zajácz Ádám Körösi Csoma Sándor Általános Iskola 8/a osztály 8/b osztály 8/c osztály Nagykállói Csupa Ötösök! Tisztelt Szülõk! Idén nyáron újra indul a oldal Csupa 5-ös akciója. A honlapon megtekinthetõ képgalériába azok a nagykállói tanulók kerülhetnek be, akik egész évben szorgalmasan tanultak, és kitartó munkájuk jutalmául év végén kitûnõ bizonyítványt, illetve valamilyen elismerést vihettek haza. A csupa 5-ösök a weblapon található dicsõségfalon történõ megjelenés mellett egyszeri strandbelépõt kapnak ajándékba az önkormányzat jóvoltából, amelyet a nagykállói strandfürdõn használhatnak fel. Amennyiben szeretnék, hogy gyermekük kiemelkedõ munkája elismerést kapjon, küldjenek róla egy digitális (jpg, gif) képet az alábbi címre: vagy adják le személyesen, a Computer Studio számítástechnikai szaküzletben (az áruház alatt) természetesen a fényképet digitalizálás után visszakapják. A fénykép mellé a bizonyítvány másolatotát is mellékeljék. A beküldési határidõ: augusztus 31-e. Legények a gáton Balogh Mária Bátyi Csaba Fodor Alexandra Fonai Andrea Fonai Karin Gyõri Tibor Gyügyi Krisztián Hadházi Barnabás Hidasi János Hunyadi Dávid Imre Anita Koklács Tünde Komor Krisztina Magyar Zoltán Nagy Dániel Pálvölgyi Katalin Szilágyi Géza Szilágyi János Szitár János Vass István Vályogos Miklós Balogh Alexandra Bandur Dávid Bernáth Klára Bojti Benjámin Borsi Andrea Budaházy Gergõ Csordás Gergõ Kertes Enikõ Kiss Hajnalka Kovács Flóra Kovács Zsófia Móré Dorottya Morong Renáta Orbán Emese Páll Péter Attila Szabó Benedek Szabó István Szabó Tamás Tóth János Tóth Márton Törõ Imre Treszkai Dávid Veres Irén Balázs Sándor Bardi András Csordás István Csubák József Feczák Dániel Gura Gábor Hegedûs Gábor Holdasi Zoltán Kígyósi Nóra Kiss Edina Málik Eszter Mátyás Erika Noszály János Pásztor Krisztina Pócsik Bettina Szamosszegi Nóra Szilágyi Róbert Szuromi Dávid A nagykállói önkéntes tûzoltók is segítettek az árvízi védekezésben Tiszadobon. Három napot:bereczki Zsolt,Molnár Sándor,Széplaki Tamás. Két napot:úri Ferenc Egy napot:veres László,Móré Sándor,Erdei László,id.Sipos János,ifj.Sipos János,Kiss Attila önkéntes tûzoltók. Munkájuk elismeréseként Gazda László, a megyei közgyûlés elnöke Vásárosnaményban ünnepi állománygyûlés keretén belül adta át a nagykállói ÖnkéntesTûzoltó Egyesületnek az elismerõ oklevelet. Szabó Péter, Tiszadob polgármestere szintén köszönõ szavakkal méltatta a kállói fiúk segítõkész, áldozatos munkáját.

7 2006. június Nagykállói Hírmondó 7 Arcok és vallomások Kolarovics Lajos bácsi 92 éve, jú-nius 14-én született BÉKÉBEN. Édesanyja emlegette az elsõ világháború elõtti idõket békének. Még élt Ferenc Ferdinánd trónörökös, Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia része volt, államformája királyság. Kilencvenkét év nyolc év híján egy évszázad, s micsoda évszázada nemzetnek, embernek! Zûrös mondja Lajos bácsi. Vesztes háborúk, forradalmak, nagy válságok, tragédiák, rövid felívelések ideje, a Horthy, Rákosi, Kádár korszak ideje, és ma a világ átrendezõdésének, a globalizációnak, az Európai Unió kialakulásának ideje. Lajos bácsi élete, sorsa, mint cseppben a tenger lenyomata e tragikus századnak. Hosszú élete útjára Nagykállóból indult kisiskolásként. Még a középiskolát is itt végezte eléggé rendhagyó módon: a harmincas évek elején nem mindennapi esemény, hogy uradalmi kõmûves fia érettségi vizsgát tesz. A gazdasági válság nehéz éveiben fizetés nélkül dolgozott, majd megfogadva édesapja tanácsát beiratkozott a debreceni egyetem jogi karára mezei hallgatónak. Sikeresen jutott el a harmadik alapvizsgáig, ekkor azonban a háború,, Hej rege rajta... Képeslapok a Múzeumban A Monarchiától az Európai Unióig írta tárgyakból kellett megfelelnie. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal közel nyolc évet szolgált különbözõ egységeknél különbözõ rangokban egészen a fõhadnagyságig vitte. Részese volt a szlovákiai határkiigazításnak, ott volt az erdélyi bevonuláskor is. A harctérre a II. zászlóalj élén Kállóból indult. A hadmûveletek során az orosz fronton megsebesült, majd a visszavonulás idején bejárta a hadak útját Temesvártól Sopronig. Ausztriában orosz fogságba került, s ekkor kezdõdött második nagy utazása marhavagonban a Moszkvától pár száz kilométerre lévõ Tambovig, ahol tízezer magyar s más nemzetiségû fogolytársával három évet töltött a földbe vájt barakkokban lakva, kõbányában, vasútépítkezésen, kolhozban dolgozva. Szerencséjükre a tábor parancsnoka kedvelte a magyarokat, s egy antifasiszta tanfolyam elvégzése után a tisztek hazajöhettek; szükség volt a szavazatukra az 1948-as választásokon. Lajos bácsi május 9-én érkezett haza. A megérkezés kezdet is. Ekkor vágott neki élete harmadik nagy útjának: egzisztenciája megteremtésének és a családalapításnak. Megérkezése után két nappal már a nagykállói ipartestület lakatos és villanyszerelõ tanulója. A rendõrségen is jelentkezik, ahol a fõbejárat fölött nagy betûkkel volt felírva: Az osztályharcban nincs könyörület. Bizony nem volt! Elvették a földeket, elvették édesapja kis boltját is, és félõ volt, hogy a lakásukba idegeneket költöztetnek. A kialakuló új hatalom nemcsak a tulajdonuktól fosztotta meg az embereket, hanem félelmet, bizalmatlanságot hozott magával. Lajos bácsit koholt vádak alapján a hírhedt népbíróság elé citálták, ahol magának kellett tanúkat állítva ártatlanságát bizonyítania. A bizonyítás sikerült. Nemcsak az ügyész vonta vissza a vádat, de Lajos bácsi ekkor találkozott leendõ feleségével ben házasodtak össze, és nagyon szegényen és nagyon boldogan, szüleik támogatásával indultak el közös életük közös útján. Soksok munkával, türelemmel, egyre jobb körülményeket Kiss Lászlóné ( Mártírok útja) adományozta. Az öt képeslap különleges értéke, hogy itthonról vittek hírt az Új-vidéken katonai szolgálatot tevõ Kiss Lászlónak, akivel aztán szerencsésen haza is tértek. Kérjük segítsenek gyarapítani a gyûjteményt! tudtak teremteni a szaporodó családnak. A gondok ezt követõen is sokszor próbára tették türelmüket. Lajos bácsi ban munka nélkül maradt, kislányuk megbetegedett, Attila fiúkat nem vették föl az egyetemre, mert hittanra járt. Mikor kénytelen volt fusizni, hogy eltarthassa családját, följelentették. Pufajkások házkutatást tartottak náluk. Nehéz idõszak következett, de az Építõipari Ktsz-ben éppen villanyszerelõt kerestek, s mikor a pártbizottságon is rábólintottak, Lajos bácsinak ismét volt munkája pedig sorsforduló az életükben: Lajos bácsi lett elõbb a ktsz, majd a nyíregyházi Tsz. Beruházási Iroda kalkulátora. Közben Debrecenben elvégezte a gépipari technikumot, s a tervezési csoporthoz került, ahol nyugdíjazásáig dolgozott mindenki megelégedésére. Lajos bácsi a BÉKEIDÕK küldötte. Körülötte, mellette béke van és nyugalom. Ez a sugárzó békesség szelídítette a front szörnyûségeit, békítette a fogolytábor és a munkahelyek tragikus emberi kapcsolatait, ez a békesség sugárzik mind a mai napig környezetére. Kedves Lajos bácsi! Isten éltesse egészségben szerettei körében! Ratkó Józsefné Vakáció, nyár, utazás, képeslapok. Igen, már közel kétszáz régi képeslap is gazdagítja a kállói gyûjteményt. Táj és város látképek az ország minden tájáról az 1800-as évek végétõl napjainkig. A legrégíbb, 1937-es kállói képeslapokat Dr. Móré Csaba fõigazgató az ápolók napja alkalmából méltatta munkatársait a Pszichiátriai Szakkórház lovagtermében.az ünnepséget a Talán Teátrum elõadása színesítette.

8 8 Nagykállói Hírmondó június HIRDETÉSI SZELVÉNY Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói Hírmondóban ingyenesen tegyék közzé a lap következõ számában. A szöveget kérjük a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján leadni minden hó 5-éig. A hirdetés szövege: Név:... Cím:...

9 2006. június Nagykállói Hírmondó 9 Megkaptad a nagykállói Nobel-díjat! avagy Félegyházi Józsefné Szilágyi István-díjban részesült Tanár, izzig-vérig. 33 esztendeje szolgál. Földrajz, biológia, fizika. Tudatosság, tervszerûség, eredményesség. Tudás és hozzáértés. Bélyeg és csipke. Vegyeskar. Népmûvészeti egyesület, Nõszövetség. Optimizmus, mosoly és szeretet. Értékteremtés. Íme az ember Félegyházi Józsefnéval beszélgetek. Milyen az optimális pedagógus? Mindenek elõtt türelmes a gyerekekhez. Otthoni, civil gondjait nem viszi be az iskolába. Bármennyire is megharagítják a tanítványai (mert ugye a gyermekek már csak olyanok), mindig meg tud bocsátani. Nagy tudással rendelkezik, hogy a gyerekek felnézhessenek rá. Sokat mosolyog, hiszen a kis emberkék azt nagyon szeretik. Viselkedésével minden téren példamutató. Annak ellenére is ilyen, ha a pedagógusi pálya rangja mélyponton jár. Van-e rangja ma Nagykállóban a Szilágyi István díjnak? Számomra mindenképpen. Õszintén megvallom, titokban régóta álmodoztam arról a pillanatról, amikor átvehetem e felemelõ kitüntetést. Azt hiszem, sok városbeli pedagógus szemében is van értéke e díjnak. Egy kolléga így szólt hozzám: Na, megkaptad a nagykállói Nobel-díjat! Apropó, hogyan viszonyultak pedagógus társai ahhoz: éppen Ön? Amikor igazgató úr be- jelentette, hogy ebben az esztendõben én leszek a kitüntetett, tapsvihar tört ki a nevelõi szobában. Sokan gratuláltak, velem örültek. Ezért nagyon hálás vagyok. Miután Juhász Zoltán polgármestertõl átvette a kitüntetõ díjat, amellett, hogy örömét fejezte ki, a következõ, számomra meglepõ szavakat mondta: és örülök, hogy még életemben kaphattam meg. Mit jelentett ez? Hát, igen. A Szilágyi István-díjasok közül néhányan posztumusz kapták meg a kitüntetést. Õk már annak nem örülhettek. A családokban pedig a nemes esemény új sebeket szakasztott fel. Legalábbis jómagam így éreztem. Szeretek meleg kézzel kapni és természetesen meleg kézzel adni is. Nem vagyok híve annak, hogy gyûjtögessünk, gyûjtögessünk, aztán majd halálunk után örökölhetnek. Amit adni tudok, azt elsõsorban életemben szeretném megtenni, nem pedig halálom után hideg kézzel. Mi volt pedagógus pályáján megélt legnagyobb öröme? Számomra a mindennapok is örömet jelentettek, hiszen imádom a munkámat. Barátkozó, optimista vagyok. Keresem a dolgok pozitív oldalát, még a nehézségekben is. Sokat vállalok a kötelezõ óráimon kívül is. Boldogsággal töltenek el tanítványaim eredményei. Például, ha országos versenyre bejutnak a tehetségesebbek. Ilyenkor elégedettnek érzem magam. Aztán neki az újabb és újabb kihívásoknak. Hogyan viseli családja ezt a nem mindennapi tanári pörgést? Mindig megoldottuk a nehézségeket. Aranyos, jó férjem van, aki erõs támaszom volt a bajokban, velem ünnepelt sikereimben. Néha mondogatja, hogy vissza kellene venni a tempóból. Az egészségemet félti. Szép családi életet élünk. 32 éves fiam és 25 esztendõs lányom van. Fõiskolán, egyetemen tanultak. Mindketten Budapesten dolgoznak, a banki szférában. Hosszúnak mondható tanári létezésében érte-e lelket romboló csalódás? Ilyenre nem emlékszem. Szerettem a gyerekeket, mind a jót, mind a csintalant. Ha jó volt egy gyermek, arra gondoltam: Hogy tud annyira helyes lenni? Ha pedig rosszalkodott valamelyik, rácsodálkoztam: Hogy fér ennyi csintalanság ebbe a kölökbe? Ehhez a pályához különleges idegrendszer szükségeltetik. A gyerekek egyre elevenebbek. Folyamatosan keresem a hozzájuk vezetõ utat. Szeret-e Nagykállóban élni? Lehetne máshol is? Sosem volt bennem kérdés az elköltözés. Szeretem a várost, a tájat, az itteni embereket. Itt születtem, minden sejtem ide való Buzogány Béla Városunk Szív Egyesülete képviselétében Ruszka Jolán tanárnõ Szombathelyen elsõ helyezést ért el a sakkversenyen (amatõr felvétel).

10 10 Nagykállói Hírmondó június Keresse reklámszervezõnket Bednárikné Irén Mobil: 06/ ,

11 2006. június Nagykállói Hírmondó 11 Lenni, vagy nem lenni? Lehet, hogy Fehér Tibor, végzõs nagykállói drámás diák hamarosan Hamlet monológokban is lubickolhat, hiszen sikeresen felvételizett a Budapesti Színmûvészeti Egyetem színész Oberon: ötbõl három A Nagykállói Oberon Színiiskolában öten végeztek ebben az évben. Hárman hivatásos színészi végzettséget szereztek. Kemény Ildikó és Solymosi Beáta valaha nagykállói drámás diákok voltak. Mindketten játszanak a Talán Teátrum elõadásaiban. Száraz Tamás szintén a korányiban végzett, nagykállói lakos, aki énekes- Irodalmi Presszó Az Irodalmi Presszó következõ összejövetelére szeretettel és tisztelettel hívunk és várunk minden olyan irodalmat szeretõ nagykállai lakost, aki nem csak olvasni és hallgatni szereti az irodalmi alkotásokat, hanem õ maga is alkotó módon részt vesz azok létrejöttében. Várjuk mindazokat, akik verset, novellát, regényt, drámát írnak, írogatnak. Esetleg szeretnének, de nem mertek még hozzákezdeni. szakára. Bizonyára a kedves olvasók is tudják, hogy oda nagyon nehéz bekerülni. Különösen nagy Tibink teljesítménye, hiszen alig 18 évesen, elsõ próbálkozásra beverekedte magát a budapesti színészpalánták élmezõnyébe. Hátszél nélkül. Pusztán a tehetségével, hitével, szorgalmával. A drámás mûvésztanárok arra is büszkék, hogy több tanítványuk is a Budapesti Shakespeare Színiakadémia és a Budapesti Nemzeti Akadémia tanonca lett. Ezzel Nagykállót nagyobb betûvel írják be a színésznevelés nagykönyvében. színészi képességeinek köszönhetõen máris több külföldi szerzõdés birtokosa. A vizsgáztató bizottság elnöke Felföldi Anikó mûvésznõ volt, akit a Színészkamara delegált. A szakminisztérium részérõl, a szigoráról is ismert Frenkó Zsolt színész, rendezõ, dramaturg osztályozott. Hajrá Oberon! Hozzák el az asztalfiókokban lapuló mûveiket, megjelenésre váró írásaikat. Találkozó: június 30-án, pénteken 17 órakor a Könyvtár olvasótermében. Orosz János AnyakönyV Lakatos Viktória márc. 24. Matirkó Róbert márc. 27. Születtek: Házasságot kötöttek: Elhunytak: 11 Adi Máté ápr. 18. Radvány Lilien ápr. 18. Ferenc Sándor - Molnár Mária Nagy Gábor Drozsgyik Tímea Tamás Imre Huszti Csilla Dolhai Attila Áncsák Melinda Vadai Szabolcs Vanczák Tímea Andrea Korpai József Antal Ács Katalin Benke Sándor Faggyas Tamás Hegyes Gyuláné Kerezsi János Veze József Kertész Attila Makó Istvánné Szabó Sándorné Szarvas Miklósné PÉTER - PÁL NAPI VIGASSÁG Nagykálló fõterén a szabadtéri színpadon és környékén július 1-jén (szombat) délután. 15 órától: Kézmûveskedõ 15 órától: Kistérségi amatõr mûvészeti csoportok fellépése a színpadon 15,30 órától: NÉPIES JÁTÉKOK, VETÉLKEDÕK Talicskafuttatás (csak felnõttek) Toldi Miklós kerestetik (csak felnõttek) Lõcsösszekérhúzó verseny (csak felnõtteknek) Feleségcipelõ verseny (felnõttek és fiatalok részére) Rönkhajítás (felnõttek és gyerekek részére) Gólya viszi (csak gyerekeknek) aszfaltrajz verseny Nyári népszokások (csak gyerekeknek) Zsákban futás (csak gyerekeknek) 17 órától: PÁR-PÁRBAJ : Ismerjük a párunkat? 17,45 órától: Péter-Pál és Szent Iván-napi szokások hazánkban. Elõadó: Harsányi Gézáné Manyika néni 18 órától: Tûzgyújtás Tûzugrás Szerelmeseknek, pároknak. 18,15 órától: TÁNCHÁZ Szatmári táncok 19,30 órától: Szabadtéri koncert Programok mindenkinek Június 25-én 9 órakor: Péter-Pál napi vigasság Kistérségi Hagyományõrzõ Találkozó 27-én 17órakor: EGÉSZSÉGÜGYI SOROZAT Cukorbetegek világnapja - VILÁGNAPOK 31-én 13órakor:KEMENCÉS HÉTVÉGE Nagykálló - Harangodon: morzsóka készítése Július 8-ától 9-éig: Ijászverseny 15-étõl 16-áig: Országos Íjászverseny 12-étõl 20-áig: KALÁRIS népmûvészeti gyermektábor 22-étõl 30-áig: KALÁRIS népmûvészeti gyermektábor

12 12 Nagykállói Hírmondó június A programokban esetlegesen bekövetkezett változásokat újságunk megjelenési gyakoriságából adódóan nem tudja naprakészen követni. A programváltozásokról, és új programokról a honlap,,hírek,információk menüpontja alatt értesülhetnek.

2006. május 24 én (szerda) 12:00 órai kezdettel tartandó ülésre összehívom.

2006. május 24 én (szerda) 12:00 órai kezdettel tartandó ülésre összehívom. Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5 7. (42) 263 101 Fax: 42/263 309 4321 Nagykálló Pf. 4. E mail. polgmest@nagykallo.hu Száma: 8 11/2006. M E G H Í V Ó A Szervezeti

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Sporteredmények 2011/2012

Sporteredmények 2011/2012 Sporteredmények 2011/2012 Időpont Szeptember 22-24. Verseny megnevezése Tiszaligeti Napok Eredmény Résztvevők 4. hely Lány csapat: 12.D;; Hegyi Réka 12.A;;; Horváth Zsófia 10.B; Graff 11.C; Gazdag Zsófia

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 371/2010. (XI. 22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2009. október 08. Budapest, XIII. Tüzér utca Honvéd pálya FIÚ l. korcsoport 1996. január

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály

2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály 2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály Balogh István Sándor Lakatos Karola Balogh Mária Lelesz János Belme Judit Megyesi Miklós Brán Brigitta Erika Molnár Ilona Dallos-Nagy Ildikó Mosolygó

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A félévi munka értékelése az felső tagozaton Dicséretet kaptak Jó tanulmányi munkáért Példamutató magatartásért Szorgalmáért Közösségi munkáért Kiváló sportteljesítményért 5.a Rátkai Péter Udvarhelyi Benedek

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20.

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20. FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás 10-11-12 éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, 2010. március 20. Gyermek 10 éves fiú 60 méter gátfutás 1. időelőfutam 1. Farkas Ádám 2000 Albertirsa 11,89

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők:

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők: Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny Békéscsaba, 2012. október 25. JEGYZŐKÖNYV Rendezők: Magyar Atlétikai Szövetség Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club Utánpótlás Központ Helyszín:

Részletesebben