A MENEDZSMENT ELMÉLETE. Marketing, fogyasztói társadalom és hedonizmus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MENEDZSMENT ELMÉLETE. Marketing, fogyasztói társadalom és hedonizmus"

Átírás

1 A MENEDZSMENT ELMÉLETE Marketing, fogyasztói társadalom és hedonizmus A fogyasztói társadalmat hedonista életszemlélettel vádolják és ezért sokan a marketinget okolják. Az alábbiak e nézetek megalapozottságát teszik vizsgálat tárgyává. Más szóval a következők a marketinget ért szóban forgó vádak igazságtartalmát kívánják tisztázni. A VÁD Sokak véleménye szerint napjaink fogyasztói társadalmának hedonista életszemlélete nagyrészt a modern fogyasztás marketinggyakorlatának következménye. E vélemény vallói arra alapozzák meggyőződésüket, hogy sokak számára az élet értelmét az anyagi javak szerzése és hedonista gyűjtése képezi. Mindez összefügg azzal, hogy napjainkban a fogyasztás kultúrájáról, a fogyasztói társadalomról sokan elítélően vélekednek. A javak birtoklásának társadalmi státuszt meghatározó szerepe e vélekedők szerint elnyomja más társadalmi értékek, pl. a családi értékek megbecsülését. A hirdetések is egyre több vásárlásra ösztökélnek és ily módon a nem anyagi javak, pl. a házasság, a vallás tisztelete háttérbe szorul. E szemléletet vallók számára a fogyasztás, a vásárlás megvetendő. A hedonista fogyasztás elítélésével párhuzamosan a globalizációt is elvetik. Véleményük szerint a fogyasztás és a globalizáció ellentétpárt alkotnak mindazzal, ami lelki szellemi természetű és erkölcsös. E szemléletnek már hagyománya van a történelemben: ez az antimaterializmus. A világ vallásainak többsége antimaterialista, híveik azt vallják, hogy a materializmus ellensége a szellemi értékeknek. A fogyasztói társadalmat felhalmozással jellemzik, mégpedig elítélő hangsúllyal és ezt összekapcsolják a hedonizmus fogalmával. A hedonizmus viszont a hús örömeit testesíti meg és ily módon a puritanizmus ellenpárja. E vádak vallói úgy vélik, hogy mindezt a bűnt elősegíti a vásárlásra csábító marketing. E nézetek kapcsán azonban a vádlók figyelmen kívül hagyják azt, hogy a marketing legfőbb feladatköreiben a piaci igények, vásárlói szükségletek feltárásában nyújt segítséget, tájékoztatja a vásárlókat, ill. elősegíti a vásárlók helyes döntéseit. A marketing vádlóinak nincs mondanivalójuk a marketingnek a vállalatközi kereskedelemben vagy a non-profit szervezetek tevékenységében betöltött szerepéről sem. A vádlók a hirdetéseket is kizárólag a fogyasztói ideológia eszközének tekintik.

2 A HEDONIZMUS A fogyasztói marketing elleni legnagyobb vád az, hogy egy hedonista társadalom kialakulását segíti elő. A hedonizmus fogalmát az értelmező szótárak a görög hedon -szóból származtatják, ami örömet, élvezetet jelent. A hedonizmus elmélete szerint az öröm az életben az egyetlen igazán jó dolog. A hedonizmus nézetei szerint minden embernek hosszú távon arra kell törekednie, hogy önmagának a legnagyobb örömet szerezze, mert az ember életét az öröm formálja. A mindennapi szóhasználatban a hedonizmus filozófiai értelmezése elvész, helyette egyszerűen olyan önzést kifejező formává módosul, amely örömre, ill. a fájdalom elkerülésére tör. Megjegyzendő, hogy a hedonizmus fogalma nem fogja át az örömök összes formáját: pl. még népszerű értelmezésben sem nevezné senki a zenehallgatást hedonista tapasztalatnak. Tulajdonképpen csak az önzéssel párosuló örömszerzést tekinti a népnyelv hedonizmusnak. A fogyasztói társadalmat érintő bírálatok körében a hedonizmust függőséget okozó, a fogyasztókat áldozattá alacsonyító jelenségként említik. A vádak szerint a társadalom hedonista ösztönei rövid élettartamúak és bizonytalanok: pl. a fogyasztók örömmel fogadnak egy új terméket, de ezek az újdonságok az előzetes várakozásokat soha nem teljesítik be. A remény és a csalódás folyamatossá válik; e magatartást példázza a ragaszkodás bizonyos márkákhoz. A valóságban e nézetekkel szemben nem lehet a vásárlások okául kizárólagosan az örömszerzési vágyat tekinteni. Önzésre vagy önérdekre sem szűkíthető le a vásárlási szándék. A fogyasztói társadalom, ill. a hedonizmus vádjai valójában szónoki fogások, nem kellően tisztázott fogalmak, inkább egy ideológiai háború eszköztárába tartoznak. De mégis foglalkozni kell e témával, mert hatásuk a marketing értelmezésére hátrányos; a marketing fontossága indokolja a vitábaszállást ezekkel a nézetekkel. HEDONIZMUS ÉS FOGYASZTÁS A vádlók szerint a fogyasztásra ösztönzés a marketing-irányultságú hedonizmus legkézzelfoghatóbb kifejezése. E vonatkozásban a marketinget társadalmi következményekkel is vádolják, pl. a fogyasztói társadalomban a szülőknek kevesebb idejük jut gyermekeik nevelésére, mert pénzt kell keresniük pl. a gyermekeik kívánsága szerinti, túlhirdetett termékek megvételére. Az alábbiak csokorba szedik a fogyasztói társadalom kapcsán említett vádakat a velük kapcsolatos véleményekkel együtt. ANYAGI JAVAK GYŰJTÉSE, BIRTOKLÁSA A vád: az egyes állampolgárok életét a fogyasztói életstílus és a tömegfogyasztás irányítják. E váddal szembe állítható az, hogy az anyagi javak gyűjtését egyszerűen a jólét indokolja, mind a jelenben, mind a múltban, márcsak azért is, mert ez pl. társadalmi státusz-információt is közvetít. A vásárlás egyébként az állampolgárok szabad akaratából történik, ami az egyéni szabadságjogok érvényesülését is bizonyítja.

3 MESTERSÉGES ÉS ÁTMENETI IGÉNYTEREMTÉS A hirdetések által gerjesztett vágyak csak rövid időre nyújtanak kielégülést. Pl. egy jobb lakásba költözés öröme csak addig tart, amíg megszokottá nem válik, vagy csak addig, amíg a szomszéd nem költözik el egy még szebb és jobb lakásba. Az új lakás öröme ugyanis viszonylagos, a megítélés a szomszédokhoz való viszonyításban történik. Ezen állítással, vagyis azzal, hogy az örömérzet átmeneti, csakis egyetérteni lehet. Fontos azonban tudomásul venni azt is, hogy a hirdetések nem teremtenek vágyakat; a vágyak a tudat alatt talán elrejtve, de léteznek. Vagyis a vásárlók nem a hirdetési manipulációk áldozatai, hanem arról van szó, hogy a vásárlók rejtett vágyaik aktiválása útján segítséget kapnak a hirdetőktől. Amire egy vásárló nem vágyik, azt nem is veszi meg. TÁRSADALMI STÁTUSZT NYÚJTÓ JAVAKAT HIRDETNEK A polgárok, amikor a ritka, nehezen elérhető javak birtoklására törnek, akkor valamilyen csoporthoz tartozásra, csoporttagságra áhítoznak. E nézet szerint a társadalmi rang javakhoz kötődik. A vádlók szerint a hirdetések is ezt az ideológiát táplálják. Így aztán az élet céljává válik a különböző javak kiválasztása, megvétele, elhasználása, eldobása. Egy elképzelt és vágyott státusz jegyében pl. síruhába öltöznek olyanok is, akik soha nem síeltek. Az ilyen közösségeket márkák kötik össze, és ezek a márkák vonzó szimbólumok. E nézetek szerint tehát az élet egy színpad, amelyen szerepet kell kapni, és az jelenti a hedonista örömet, hogy a színész társadalmilag irigyeltté és csodálttá válik. Mindez a csoporttagság érzetét kölcsönzi és a barátságok szerzését is biztosítja. A társadalmi összetartozást e szerint javak szimbolizálják, pedig mindez csak egy gyökértelen társadalom kommunikációs igényeinek torz megjelenési formája. Ezt az igényt a marketing-alapú hedonizmus elégíti ki. A jelek szerint azonban a fogyasztók valóban vágynak arra, hogy társadalmi környezetükben befogadást nyerjenek, és az is valóság, hogy ehhez bizonyos javak birtoklása segítséget nyújt nekik. Még a legelmaradottabb társadalmakban is vágynak az emberek a különböző státusz-szimbólumokra, meg akarják azokat szerezni. Vásárolni akarnak, és ezért nem lehet őket elítélni. Ha ez a törekvés elítélést váltana ki, akkor az ítélet demokráciaellenes lenne. Ezeket az érthető és nem elítélhető igényeket a marketing nem megteremti, hanem szolgálja. AZ ANYAGI JAVAK HATÁROZZÁK MEG A SZEMÉLYISÉGET Egyes szociológusok a személyiség anyagi szimbólumának tekintik az anyagi javak tulajdonlását. Ha e nézetek helytállóak lennének, akkor a társadalom beteg lenne! A javak mellett ugyanis a személyiséget még számtalan elem határozza meg, így pl. a személyes életút, a társadalmi-gazdasági helyzet, a vallási,

4 etnikai hovatartozás, a munkakör, az életben betöltött szerep stb. Egy ember egyébként a különböző alkalmak során különböző személyiségjegyeket hordoz. Az semmiképpen nem elítélendő, hogy az emberek a társadalmi illeszkedés során bizonyos javakat is felhasználnak arra, hogy azokkal hovatartozásukat kifejezzék, esetleg segítségükkel másoktól megkülönböztessék magukat. Gyakran hallani olyan véleményeket is, hogy személyiségünk napjainkban inkább a saját választás, mint a társadalmi meghatározottság eredménye. Ez a nézet azonban figyelmen kívül hagyja a környezet és más emberek befolyását, formáló hatását. A birtokolt javaknak is van hatásuk a személyiség kialakulására, de semmilyen tárgy nem képes valakinek a személyiségjegyeit alapvetően megmásítani. A FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK ELMOSSÁK A TÁRSADALMI KÜLÖNB- SÉGEKET A fogyasztás társadalmi megoszlását napjainkban elsősorban a fogyasztási szokások határozzák meg, míg a múltban inkább a társadalmi osztályok voltak meghatározóak. Pl. a ruhaviseletet ma inkább a személyi ízlés dönti el, és ezért a ruházkodási szokások a korábbiaknál kevésbé tükrözik a társadalmi hovatartozást. Ez a jelenség bizonyítja a társadalmi osztályok fontosságának csökkenését. E körülménynek a marketing gyakorlatára is jelentős a hatása, ui. korábban a társadalmi osztályokat meghatározónak vélték a hirdetések, ill. a piaci szegmensek célközönségének kiválasztásánál. Ha a társadalmi osztályok jelentősége e vonatkozásban csökken, akkor más alapokra kell helyezni e döntéseket. Mindazonáltal az emberek jövedelmi színvonalukat tükröztetni kívánják javaikban, és ez elkerülhetetlenné teszi azt, hogy a társadalmi osztályok közötti látható különbségek fennmaradjanak. A FANTÁZIA, A KÉPZELŐERŐ A VÁSÁRLÁS ÖSZTÖNZÉSÉT TÚLZOT- TAN SZOLGÁLJA A témához kapcsolódó szakirodalom a modern hedonizmust nappali álmodozással, hamis illúziókkal jellemzi. Hasonló meggondolásokból fakadtak a fogyasztói társadalom ismérvei, amelyek szerint a fogyasztás örömkeltő ugyan, de egyúttal a társadalmi különbségek kialakulásának jelentős tényezője. A fogyasztási marketinggel foglalkozók egyetértenek abban, hogy a szimbólumoknak, pl. a márkáknak nagy a jelentőségük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fogyasztók álomvilágban élnek. Még az sem bizonyított, hogy a vásárlók gyakran csupán a márkaimázs befolyása alatt döntenek, az is lehetséges, hogy a márkaimázs időtakarékossági szempontból befolyásolja a vásárló döntését, aki gyorsabban dönthet az ismert márkák esetében. TALMI ÉRTÉKEK KERÜLNEK ELŐTÉRBE Kritikusai szerint a marketing az életnek csak az anyagi felületével foglalkozik és alkalmazásával háttérbe szorulnak az emberi méltóság kérdései. A hirdetések világában nem szere

5 pelnek az intelligencia, a bölcsesség, az egyéni teljesítmények. A reklám a tulajdonra, nem pedig az emberre koncentrál. Talmi értékeket, háztartási divatcsodákat hirdetnek és nem foglalkoznak a lényeggel. A személyes tulajdonságok körében a reklám szempontjából az a fontos, hogy légy szexi, erős, hatalmas, akciókész. Önzetlenség, elkötelezettség, az öregekkel szemben a segítőkészség témái nem szerepelnek a hirdetések világában. Nem foglalkoznak vallással, kreativitással, intelligenciával, általában semmi olyannal, ami az intellektuális és lelki-erkölcsi erőfeszítések világába tartozik. A hirdetések szinte torzító tükrök, amelyek csak a hedonista értékeket tükrözik és ezzel erősítik és terjesztik e nézeteket. Az egyik felmérés pl. azt bizonyította, hogy 500 képes hetilap hirdetéseiben soha nem szerepeltek az öreg, szegény, beteg vagy rossz megjelenésű emberek. A hirdetések nem valóságot, hanem álmokat tükröznek. Hasonlóképpen illúziókat tükröznek bizonyos termékek hirdetései is. E termékeknél a különböző gyártók műszakilag vagy a teljesítményértékek, ill. szervizlehetőségek tekintetében lényegében azonosat kínálnak, vagyis kizárólag az imázs az egyetlen, ami az egymástól való megkülönböztetést szolgálja. A hirdetésekben ezt az imázst a hedonista értékekhez kapcsolják. E vádakkal kapcsolatban annyit kell ismerni, hogy a hirdetések meggyőzésre törekednek, így pl. a márkahirdetések célja valóban a vásárlásra ösztönzés. De ehhez az ösztönzéshez megfelelő tájékoztatást, felhasználási információkat kell csatolni. A hirdetéseket többnyire valójában csak a hirdetett márka kiválóságának magyarázatával kellene kiegészíteni, vagyis arra kellene rámutatni, hogy miért választ jól az a vásárló, aki a hirdetett márkát választja. VÁSÁRLÁSI KÉNYSZER EGY IMÁZZSAL TELÍTETT VILÁGBAN A marketing-kritikák körében középponti szerepet kap az, hogy túl sok a marketingüzenet, a környezet telített velük. Ez az üzenetözön vásárlásra késztet, sőt, kényszerít. Irigyelhető életstílust sugallnak a csábító képek, a vonzó csomagolások. Ez az elitista rendszer marketing-irányítású környezetet teremt, de ugyanakkor irigységgel tölti el azokat, akik nem engedhetik meg maguknak az áhított javak megvásárlását. Ez vezethet aztán növekvő kriminalitáshoz, a bűnözés növekedéséhez. Az igazság mármost az, hogy bár napjaink környezete valóban üzenetekkel terhelt és vásárlásra csábít a vásárlók mégis csak arra figyelnek, ami érdekli őket. Ráadásul a hirdetések tájékoztatnak is, felhívják a figyelmet az új termékekre, szolgáltatásokra. A közönség veszteségként értékelné, ha a hirdetések egy szép napon eltűnnének életünkből. A FOGYASZTÁSI SZELLEM A GLOBALIZÁCIÓ ÚTJÁN TERJED Kritikusai szerint a hedonista marketing elhalványítja a hagyományos társadalom kulturális értékeit, megfosztja azokat tartalmuktól és helyükre a kifényesített

6 materializmust ülteti. A marketinget a hirdetések segítségére hivatkozva párosítják a hedonizmussal, mégpedig világméretekben. A sajtó nemrégiben sokat foglalkozott a globális kapitalizmussal és az azt kísérő fogyasztási társadalommal. Példaként a Nike-esetet említették, amely szerint Michael Jordan hírnevét és az USA-ban honos életmódot arra használta a Nike cég, hogy világméretekben befolyást gyakoroljon az étkezési, ruházkodási, tv-nézési stb. szokásokra mindezt a Nike-termékek terjesztése érdekében. Pedig egyes szerzők véleménye szerint a fogyasztói társadalom globalizálása nemcsak más kultúrák lebecsülésével járhat, hanem az Amerika-ellenes érzelmek világméretű terjedésével is. A nyugati társadalmak globalizáló gyakorlata a nemzeti kormányok gyengüléséhez vezethet. Kiváló nemzeti iparágak mehetnek tönkre, mert a globális vállalatok a maguk óriási hatalmával termelő rendszereket költöztetnek át az egyik országból a másikba. Ezeken a részvényügyletekkel is összefüggő globális folyamatokon elsősorban a szegény országok veszíthetnek. Pl. a gyógyszeripar imperializmusát példázzák az AIDS gyógyításának afrikai gondjai; szinte az ellehetetlenüléshez vezetnek a magas gyógyszerárak. Hindu írók arra mutatnak rá, hogy a nyugati kultúra importját Indiában nem Pascal vagy Mozart jelenti, hanem pl. a Coca-Cola importja. A világszintű terjedést bizonyítja, hogy még a leghangosabban USA-ellenes országokban is teret kapott a McDonald s. A marketing elleni legfőbb globális szintű vád az, hogy rossz, hedonista értékeket népszerűsít. Természetszerű az, hogy egy társadalom kultúrájához hozzátartoznak az értékek, az eszmék, a művészetek, a zene, az irodalom, de az is érthető, hogy a kereskedelem és a nemzetközi kapcsolatok hatással vannak a nemzeti kultúrára is. A világ nemzetei szegényebbek lennének a technológiák, könyvek, gyógyszerek Nyugatról való importja nélkül. A különböző nemzetek találmányaiból, innovációiból minden országnak jut haszon. Az az igazán fontos nemzeti döntés, hogy egy nemzetnek mit helyes importálnia, illetve mi az, amit nem. Pl. Franciaország számára értékes importtermékek az USA-ban előállított számítógépek, de nem képviselnek értéket az amerikai filmek vagy a gyorséttermek, mert ezeknél értékesebbek a francia kultúrának, izlésnek megfelelő filmek, ill. ételek, ételfogyasztási szokások. Sok ország a maga jövőjét véli tükröződni az USA jelenében és attól tart, hogy végül a befogadó országban nem az amerikai dinamizmus honosodik meg, hanem az amerikai individualizmus. A etnikai és soviniszta érzelmek könnyen felkorbácsolhatóak, és sokan úgy látják, hogy a globalizáció árnyékában életre kel a provincializmus. Mindazonáltal az is tapasztalható, hogy pl. az ázsiai országok kulturális értékeik feladása nélkül is képesek a legjobb nyugati eljárások importjára. A keleti kultúrákban az iszlám, a hinduizmus, a konfucianizmus világában az erkölcsi szabályoknak a betartását a társadalmi nyomás is elősegíti, és ennek következtében nem terjed a hedonizmus, és a család szétbomlása sem kísérő jelensége a keletiek modernizálódásának. Ezekben a kultúrákban a szégyenérzet, a bűnösségtudat erős. Japánban a hagyományos szégyenérzet vezetett a harakirihez. Urduban a szégyen igen

7 erős kifejezés, a tisztelet még erősebb. A keleti társadalmakban a modernség együttjár a szégyenérzettel. A nyugati társadalmakban pedig bűntudat kíséri a fogyasztói társadalom javainak élvezetét. E bűntudat abból származik, hogy a kereskedelem képes arra, hogy károsan befolyásolja az emberek, csoportok érdekeit. E nézetekkel szemben néhány szociológusnak az a véleménye, hogy a fogyasztói társadalom felsőbbrendűsége a növekvő egyéni szabadság igényéből fakad. E személyi szabadság következtében a globalizáció végül is világszerte a nyitott társadalomhoz vezethet. A világméretű személyes szabadság kialakulását az internet, mint világszintű információs forrás is elősegíti. Nem világszintű azonban a tőkéhez való hozzáférés lehetősége. A piacgazdaság és a szabad piacok léte nem azonos a demokratikus társadalom létével. A globalizációs folyamatnak vannak nyertesei is, vesztesei is. A HEDONIZMUS ÖRÖMSZERZŐ CÉLJÁNAK KÖZELEBBI VIZSGÁLATA A marketing számára túl szűk játékteret jelentene az, ha pusztán a hedonista célkitűzések szolgálatában állna, hiszen az emberi törekvéseknek még számos más oka és célja van. Pl. altruizmus vagy fantázia útján is lehet örömet szerezni. A vásárlás is lehet örömszerző, de hasonlóképpen valamilyen erkölcsi kötelezettség teljesítése is. Örömforrás lehet egy esztétikai élmény vagy az erkölcsös önimázs. A szélesebb értelmű érzelmek pl. a boldogság felülmúlhatják az örömérzetet, sőt, az egyszerű örömszerzés nem feltétlenül vezet el a boldogsághoz. Egyes nézetek szerint a hedonista nem minden cselekedetével tör örömre. Örömre csak teljes szívvel, tartózkodás nélkül lehet törekedni. E nézetnek a marketingre gyakorolt hatása egyrészt abban testesül meg, hogy örömet szerez maga a vásárlás is, másrészt az emberek habzsolva is vásárolnak, visszatartás, tartózkodás nélkül. A marketingnek tehát meg kell mozgatnia a vásárló fantáziáját, és ha ez megtörténik, akkor ez sürgetés a vásárlásra. Az így szerzett örömérzet egy szabadon választott, mert vágyott tevékenységből, a vásárlásból fakad. Az emberek a legkülönbözőbb módon szereznek maguknak örömet; ha kötelességeik eredményes teljesítése örömet okozhat, miért ne lehetne vásárlás útján is örömet szerezni magunknak? Sokféle oka lehet valamilyen cselekedetnek. Pl. egy anya a gyerekeit vallásosságból kifolyólag is elviheti a templomba, de esetleg azért is, mert a közösség tagjaként jó polgárokat akar nevelni belőlük. Hasonlóképpen valamilyen vásárlásnak is sokféle oka lehet; pl. a legkülönfélébb okok vezethetnek el egy autómárka megvásárlásához. Történhet a vásárlás elképzelések alapján (pl. mert a kiválasztott tárgy megfelel majd bizonyos elvárásoknak). Történhet valamilyen vágyból (azaz valamilyen érzelmi ösztönzésből). Egyes esetekben az elképzelés, máskor a vágy az inkább vásárlásra ösztönző tényező, mindamellett valójában mindkettő szükséges ahhoz, hogy a vásárlás megtörténjék. A pusztán vágyból végzett, hedonista vásárlás a valóságban

8 ritka jelenség. Inkább helytálló az a nézet, hogy a vásárlókat a jó minőségű javak birtoklásának a szándéka vezérli. Az emberek kerülik a vesztes helyzeteket, és ez a vágy sokkal erőteljesebben motiválja vásárlásaikat, mint valamilyen vágy vezérelte hirtelen örömszerzés szándéka. A társadalom tagjai a zavart, szégyent, bűntudatot is kerülni kívánják: az egészséges önértékelést az erkölcsös magatartás, a morális szabályokhoz való ragaszkodás biztosítja. Bűntudatot kelt e szabályok megsértése. Pl. egyre inkább figyelembe veszi a vásárló közönség az egészséges környezet követelményeit és ezért a társadalmi felelősségtudattal működő gyártók termékeit keresi, pl. olyanokéit, amelyek nem foglalkoztatnak kiskorúakat, vagy nem szennyezik a környezetet. Az inkorrekt üzleti aktusok is visszatetszést szülnek. Vagyis a vásárlók bizonyos objektív értékekre vágynak és nem szubjektív értékítéletük az elsődleges szempont, amikor vásárlási döntéseket hoznak. Összefoglalva: a fogyasztó vásárlók érzelmileg motiváltak ugyan, de érzelmeiket többnyire nem a birtoklás hedonista vágyai vezérlik, hanem ennél felsőbbrendű szempontok. A MARKETING FELELŐSSÉGE A HEDONISTA ÉLETSTÍLUSÉRT A nyugati világ hedonista életstílusát többen azzal vádolják, hogy ez bizonytalanságot, veszélyt, a családi élet hanyatlását idézi elő, mégpedig annak következtében, hogy az emberek elhagyják hagyományos életstílusukat. Pedig a társadalom nem érdemel bírálatot azért, hogy nagyobb választékot kíván az önkifejezésre. Főleg a marketinget éri kritika amiatt, hogy különböző vágyak felkeltésével elősegíti a hedonista életszemlélet terjedését. A vád szerint a hirdetések teremtik a vágyakat. E vád azonban képtelenség! A hirdetések csak azt tárják elénk, amivel életünket gazdagítani lehetne, azaz latens kívánságainkat aktiválják. Ismeretes olyan elmélet is, amely szerint az emberek egyrészt izgalmakra vágynak, hogy unalmukat elűzzék, másrészt feladatokat kívánnak, hogy félelmüket elűzhessék. E vágyak felváltva érvényesülhetnek, egyszer a félelem elűzésének vágya érvényesül hosszasabban, máskor inkább az izgalmak, örömök kergetése az uralkodó. A marketing okozta hedonizmus kritikája többnyire túlzás, hiszen a fogyasztókat nem is könnyű meggyőzni, a hamis szirénhangokat hamar kiszűrik! Nem a fogyasztói társadalom találta fel az anyagi javak kergetését sem, a szexet sem. A marketing mindenki számára nyitott és bár gyakran alkalmaz hedonista szólamokat, valójában értéksemleges. A marketing nem dicsőíti, nem is ünnepli a hedonizmust, bár ambivalens módon el sem utasítja ugyan. Kérdéses az, hogy mi lehetne a fogyasztói társadalom alternatívája akkor, ha az emberek ragaszkodnak szabad választásuk lehetőségének a megőrzéséhez? A kommunista tervgazdaság ugyan ismeri a szükségletek logikáját, de a vágyakét nem érti. A kelet-európai szocialista államok összeomlását

9 is főleg az okozta, hogy a bürokratikus szocializmust nem lehetett összeegyeztetni a korszerű társadalom igényeivel. A kommunista államokban talán ki lehet elégíteni az emberek alapvető szükségleteit, de az ilyen államok arra képtelenek, hogy megbirkózzanak a fogyasztók szegmentált és kifinomult igényeivel, amelyek a jövedelmek növekedésével párhuzamosan jelentkeznek. Bármely társadalmi berendezkedésnek vannak előnyei és hátrányai; a fogyasztói társadalom sem kivétel. Az USA-ban működik egy szervezet, amelynek szlogenje: Legyen olyan nap, amikor semmit nem vásárolsz!. E szervezet azt hirdeti, hogy a túlzott fogyasztás károsítja a környezetet és rontja az élet minőségét. Az Economist is rámutat arra, hogy az USA-ban a jövedelmekre vetített személyi hitelállomány az évi 26%-ról 2000-re 34%-ra nőtt. Ugyanezen időtartam alatt a bankcsődök száma megnégyszereződött. De mindezekért nem vádolható a marketingtevékenység, annál is kevésbé, mert a marketing szolgálhatná a fogyasztás csökkenését is, nemcsak annak növelését. A túlzott fogyasztás túl sok hulladékot teremt. Ilyen körülmények között eldobásra, selejtezésre kerülnek a még használható termékek, pusztán azért, mert a piacon újabbak jelennek meg. A marketinghirdetések kétségtelenül elősegítik az ilyen fogyasztást. Egyes szerzők azt állítják, hogy gondokhoz vezet az anyagi javakkal, a pénzügyi sikerekkel való túlzott törődés. E nézeteket alátámasztják az olyan riportok, amelyekben a riportalanyok arról számolnak be, hogy boldogabbá teszi őket, ha érdekes feladatokat kapnak, mintha csak passzívan fogyasztanak vagy ha szórakozással töltik idejüket. A felsoroltak valóságtartalmát elismerve mégis azt kell megállapítani, hogy csak a fogyasztói társadalom kínál választási lehetőséget, éspedig azzal, hogy az új javak vásárlásával nagyobb kényelmet, több örömet nyújt. VÉGKÖVETKEZTETÉSEK Határozottan leszögezhető, hogy a marketing semmi esetre sem teremti a hedonista fogyasztói társadalmat. A nyugati társadalomban az emberek szabadságot követelnek életmódjuk megválasztásában. A társadalom értékei változhatnak, a marketing azonban nem törekszik arra, hogy megváltoztasson értékeket. Legfeljebb az értékelést kívánja befolyásolni bizonyos szempontok bemutatásával. Pl. Kaliforniában hatalmas és sikeres hirdetési kampány volt a dohányzás csökkentése érdekében. E kampány különleges jelentősége abban áll, hogy a marketing elleni legsúlyosabb (és leginkább igaztalan) vádak egyike éppen az, hogy éleszti a dohányzási szenvedélyt. A hedonista fogyasztásra vonatkozó vádak egy komplex problémakör túlzott egyszerűsítésének tekinthetőek. A marketing nem teremt vágyakat, csak tükrözi azokat. Az emberek már ősidők óta gyűjtik az anyagi javakat mindenféle társadalomban. Így tettek már jóval a hirdetések megjelenése előtt. Pl. Indiában találtak római tárgyakat, a föníciai kereskedők bejártak messzi földe

10 ket; a japán dzsunkák már a XVII. sz. első éveiben megjelentek Dél- Amerikában. A fentiekből éppúgy hiányoznak az adatok, mint ahogyan hiányoztak a korábbi kritikai állításokból is. Talán majd a jövőbeni kutatások megerősítik a fentiekben kifejtett véleményt, bár nehéz mérni, magyarázni az olyan elméleteket, mint pl. a hedonizmusról szólót. Hasonlóképpen nehéz illetékes fogyasztói mintahalmazt összeállítani és a fogyasztók szempontjait, igényeiket ennek tükrében értelmezni. A kritikák, a vádak mégsem maradhatnak válasz nélkül. Megfelelő érvekkel kell mindamellett válaszolni, és az érveket a társadalomtudományokra és a kollektív tapasztalatokra kell alapozni. (Huszti Vera) O'Shaughnessy, J.; O'Shaughnessy, N. J.: Marketing, the consumer society and hedonism. = European Journal of Marketing, 36. k. 5/6. sz p Gestern, A.: Wiazanie firmy z klientem. = Rzeczpospolita, márc. 29. p. D2. HIRDESSEN! A BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár a Műszaki Gazdasági Kiadványok Osztálya gondozásában megjelenő folyóiratokban megrendelésre megjelentet hirdetéseket is. A szakma szerint kiválasztott kiadványban megjelenő hirdetések célzottan a potenciális felhasználókhoz jutnak el. A hirdetések ára: Ft/oldal + 25% ÁFA A kiadványok formátuma: A/5. Tükörméret: 106 x 152 mm. Raszterszám: 35. Szórólap: max. A5-ös méretben, 25 g-ig Ft + ÁFA, 25 g felett egyedi megállapodás szerint. Felvilágosítás és hirdetésfelvétel: BME OMIKK Értékesítési és Marketing Csoport 1011 Budapest, Gyorskocsi u Levélcím: 1255 Bp., Pf.: 207. Tel.: Fax:

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Szép Új Világ 2015. Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Ok - okozat Az elmúlt években elmaradt az iparág pozicionálása. Ennek következtében a kormány az iparágat nem tekinti komoly

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Dg:_ KESZONBETEGSÉG. Sas István. KommunikációsAkadémia

Dg:_ KESZONBETEGSÉG. Sas István. KommunikációsAkadémia Dg:_ KESZONBETEGSÉG Sas Sas István István Kommunikációs KommunikációsAkadémia Akadémia AA fogyasztói fogyasztóikeszonbetegség keszonbetegség olyan olyantünetegyüttes, tünetegyüttes, amit amitaafogyasztót

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Tárgyszavak: információs rendszerek; kisvállalatok; rendszeralkalmazások; modellek.

Tárgyszavak: információs rendszerek; kisvállalatok; rendszeralkalmazások; modellek. MENEDZSMENT ÉS INFORMATIKA Kisvállalati információs rendszerek alkalmazása Az információs technika alkalmazásáról kevés ismeretünk van a kisvállalatok esetében. E hiányt enyhítik az alábbiak, amelyek szerzői

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS

TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS MARKETING MESTERSZAK TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS 2015. 11. 06-07. Magyar Mária FONTOS TUDNIVALÓK 2 MINITESZT: Következő órán 2. MINITESZT (4. fejezet társ. kom.) Összesen 4 MINITESZT, 50%-os súllyal

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A TÁRSADALMI BEFOGADÁS

A TÁRSADALMI BEFOGADÁS A TÁRSADALMI BEFOGADÁS JAVÍTÁSA IKT-ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL MOLNÁR SZILÁRD NEMZETI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TANÁCS TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 JÓL-LÉT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN A HATALMI VISZONYOKBAN

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

A könyörtelen (a vásárló) Mi kell a vevő komfort érzetéhez? dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem

A könyörtelen (a vásárló) Mi kell a vevő komfort érzetéhez? dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem A könyörtelen (a vásárló) Mi kell a vevő komfort érzetéhez? dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem A könyörtelen könyörtelen a vásárló? Igen, a vásárló könyörtelen. egyértelmű a véleménye

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A MARKETING TERÜLETEI Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A márka jelentősége az e-kereskedelemben kisebb, mint a hagyományosban. Főleg a fogyasztási javak előállítói védtelenek a márkarombolással

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR XXXII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Hódmezővásárhely-Szeged, 2015. április 8-10. AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSÁNAK

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

A CÉLPONT GYORSAN MOZOG!

A CÉLPONT GYORSAN MOZOG! VIGYÁZZ! A CÉLPONT GYORSAN MOZOG! LŐGYAKORLATOK KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK Sas István Kommunikációs Akadémia www.sasistvan.hu www.koak.hu HEISENBERG FÉLE FÉLE BIZONYTALANSÁGI RELÁCIÓ Egy részecske x helyét

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Gettósodás, mint szociális probléma

Gettósodás, mint szociális probléma Gettósodás, mint szociális probléma Michal Vašečka Workshop Területi és etnikai különbségek formái Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon Ostrava, 2012. május 3-4. Gettó Wacquant a gettó jelenséget

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

A termékpálya marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS

A termékpálya marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS Az AMC bemutatása 2016. június 15-től a 1259/2016. (VI. 6.) kormányhatározattal létrehozott Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. önálló szervezetként

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A marketing új koncepciói 1. Tétel. Dr. Petruska Ildikó

A marketing új koncepciói 1. Tétel. Dr. Petruska Ildikó A marketing új koncepciói 1. Tétel Dr. Petruska Ildikó Értékorientáció (értékvezérelt marketing) Dr. Petruska Ildikó Termék vs. vevőérték Termék Megoldás A termék csupán tárgyi kifejezője a fogyasztóknak

Részletesebben

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

1/14/2013. Reklámkommunikáció. Webdesign 4. Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso. Márka. Webdesign 4

1/14/2013. Reklámkommunikáció. Webdesign 4. Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso. Márka. Webdesign 4 Reklámkommunikáció Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso Márka 2 1 3 márka márkavagyon márkaérték márkaimázs márka márkavagyon márkaérték márkaimázs márka márkavagyon márkaérték márkaimázs

Részletesebben

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség.

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség. A MARKETING TERÜLETEI Többcsatornás értékesítés Németországban A német vállalatok 40%-a négy vagy ennél is több értékesítési csatornát használ. A hagyományos értékesítési csatornák mellett a (helyhez kötött)

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 3. ELŐADÁS

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 3. ELŐADÁS MARKETING MESTERSZAK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 3. ELŐADÁS 2016. 02. 19-20. Magyar Mária 4 A mai órán 6 A pozicionálás koncepciója, fogalma Pozicionálás más köntösben: Informatív Emocionális Kombinált Aktualizálás

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Adminisztratív kérdések. A makroökonómiáról általánosan. Fontos fogalmak 01: GDP. Az előadás-vázlatok és segédanyagok megtalálhatók a moodle-ön!

Adminisztratív kérdések. A makroökonómiáról általánosan. Fontos fogalmak 01: GDP. Az előadás-vázlatok és segédanyagok megtalálhatók a moodle-ön! 1 Adminisztratív kérdések. A makroökonómiáról általánosan. Fontos fogalmak 01: GDP. Az előadás-vázlatok és segédanyagok megtalálhatók a moodle-ön! 2 Van Tematika! Az előadás A szeminárium is 3 Van 60 pont

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Az írás térbeli elrendezése

Az írás térbeli elrendezése Az írás térbeli elrendezése Az írástömb a grafológiában a makrostruktúrán belüli legnagyobb egység. Az írásminta teljes egésze beletartozik, vagyis tartalmazza a megszólítást, dátumot és aláírást is. Íráselemzésnél

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Sik Endre: Adalékok a menekültek, a menekülés és a menekültügyi rendszer születésének szociológiai jellemzőihez Magyarország, 1988-1991 80-90% magyar származású Reprezentatív kutatás (1989) Átlagéletkor:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet Közösség által támogatott mezőgazdaság Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet A közösség által támogatott mezőgazdaság egy olyan mezőgazdasági kezdeményezés, melyben a közösség átvállalja a gazdálkodótól a gazdálkodással

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!)

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) Addikció a családban 1. Tudja-e Ön mit nevezünk szenvedélybetegségnek? Nem Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) 2. Mit gondol mely családokat érinti jobban ez a probléma? a.,

Részletesebben