Nyári tanulságok és reménységek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyári tanulságok és reménységek"

Átírás

1 A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, IV. évfolyam, 7. (32.) szám Bécs, 2009 október Id. Orbán István Nyári tanulságok és reménységek A tartalomból: A Bécsi Posta májusi számában (a "Tavaszi hangok" végén) szó esett Steiner Diána új kezdeményezéséről, négy fiatal hölgy verselő-muzsikáló bemutatkozásáról a Bornemisza Társaságban "Kertész leszek" című műsorával, József Attila híres verse nyomán. Ennek keretében június 6-án ő és Nagy Kornélia verseket adtak elő Ágai Ágnestől József Attilán át Weöres Sándorig, felváltva Soós Brigitta és Jánosi Zsuzsanna gitárjátékával, Bartók Béla, Cesar Frank és Enriqe Granados szerzeményeiből válogatva. A jól kiválasztott, összeállított és előadott műsoron végigvonult a fa, mint szimbólum (" erős fát ültetni "), a zenével váltakozó versek pedig - kiváltképp az évad végén és fiatal művészek előadásában - hézagpótló újítást jelentettek az idősebb generáció főként prózai előadásai és felolvasásai után. Előre örülünk, hogy Diána és társnői új verseszenés műsorra készülnek, melyet legkésőbb tavasszal fognak bemutatni. MEGHÍVÓ: CSÉBY GÉZA író: Sors-címerkép (3. oldal) GÖMÖRI GYÖRGY Lengyel vers 1956 október 23-ról (4. oldal) SLAVOMIR MROŻEK Az őrangyal (6. oldal) HERTA MÜLLER Irodalmi Nobel díj 2009 (7. oldal) Szájmennybolt és gyíkbőr cipő (7. oldal) Ugyanaz a hó, ugyanazok a pasasok (9. oldal) 2010: BPT - 50 EMLÉKEZÜNK Interjú Szépfalusi Istvánnal (11. oldal) GYERMEKEK OLDALA: KÁNYÁDI SÁNDOR Mondókák (13. oldal) FIGYELŐ: Előzetes, kiállítások, impresszum (14. oldal) Augusztusban, két év után ismét Székelyföldre, a nyájas Erdővidékre látogathattam, ezúttal Kisbaconba, ahol Benedek Elek születésének 150. és halálának 80. évfordulójára emlékezve több rendezvényre, előadásra, ünnepségre került sor. Ezek közül kiemelkedett a nagy mesemondó ükonokájának, Bardócz Orsolyának a Benedek családról szóló könyve megjelenése és bemutatása, valamint az idén immár harmadszor megrendezett Erdővidéki Alkotótábor, ahol az ifjú résztvevők tevőlegesen is bekapcsolódhattak a mesék világába, a gyermeki fantázia nyelvén és ábrázoló eszközeivel. Ennek keretében vont párhuzamot a tábor anyja", háziasszonya és krónikása, Antal Izabella tanárnő, magyar és román nyelven tartott előadásában a két nagy mesélő, Benedek Elek és Ion Creanga között, akik - bár kortársak voltak - nem ismerték egymást, de hasonló jelentőségük van a magyar illetve a román irodalom- (folytatás a 2.oldalon)

2 2. IV október (folytatás az 1. oldalról) ban. Erre az előadásra eljött Kovászna (valaha Háromszék megye) román prefektusa és a megyei képviselőtestület (választott) magyar elnöke is, akiket ilyen formán a gyermek-, és mesevilág alkotótábora és annak szervezői ültettek először egy asztalhoz. A fantázia és a szimbólumok világa nincs messze egymástól! Az Erdővidéken meggyőződhettem arról, hogy a mese-, és mondavilág, illetve a táj szépsége mellett az élet kemény valósága, a munkanélküliség és szükség hogyan válhatnak alkotóerővé. Az itteni lignitbányák gazdaságtalanná válása és felszámolása magával vonta a kapcsolódó segédüzemek, és más, mindezeket kiszolgáló foglalkozási ágazatok fokozatos elsorvadását. Ez nem csak a közvetlenül érintett foglalkoztatottak és családjuk, valamint egész tájegységek elszegényedéséhez vezet; a folyamat csak lassítható, de nem megállítható azzal, hogy a bányák volt alkalmazottai egy ideig még járadékot vagy nyugdíjat kapnak. Új megoldásokat kell tehát keresniök, és ezeket amint erre a Bornemisza Társaságban múltkori előadásában id. Kászoni Zoltán is rámutatott az idegenforgalom, a falusi turizmus és a vendéglátóipar fejlesztésében látják. Csakhogy ehhez megfelelő infrastruktúra, szakképzett munkatársi gárda, létesítményrendszer és főként következetes szervezés és befektetés, vagyis emberi és anyagi tőke szükséges. Ez pedig egy emberöltőt is igénybe vehet; és mi lesz addig? Az átmenet útja visszavezet az ősi alapokhoz és kulturtechnikák felfedezéséhez: a földhöz, a kisbirtok illetve háztáji gazdálkodás újbóli felfejlesztéséhez. Két év előtthöz képest megszaporodott a szarvasmarha-, birka-, és baromfiállomány, és a részben használt alkatrészekből összetákolt, részben már újonnan beszerzett mezőgazdasági gépek száma. A másodrendű, vagy mellékfoglalkozásból ismét főfoglalkozás lett, a külterjes, inkább tradícióból, mint szükségből eredő földművelés, kertgazdaság és állattartás intenzívebbé, mert létfontosságúvá válik. Bár egzisztenciális szempontból ez nem, vagy csak kivételesen egyenlítheti ki a jövedelmi kieséseket, de egy új, vagy már elfelejtett, és talán egészségesebbé, természetesebbé váló értékrendszerhez, életszemlélethez, világnézethez vezethet. Tény, hogy a felnövekvő nemzedék úgy tűnik intenzívebben tanul, a kulturális és sportélet minden ágában megtalálja a távolabbra mutató lehetőségeket (nyelvtanulás, külföldi versenyek, vetélkedők, fejtágító kurzusok), de nem veszti el a gyakorlati pályák iránti érdeklődését, fogékonyságát, közmondásos székely ezermesterségét sem. Bár néha kis példányszámokkal, de igen jelentős Székelyföldön a könyvkiadás is. A szépirodalomról más alkalommal már szó volt, ezúttal forrásmunkákra szeretném felhívni az Erdélytől távol élő olvasó figyelmét. A két bemutatandó példa a távolabbi és közelebbi múltba tekint. Itt van mindenekelőtt id. Antal István tiszteletes, nyugalmazott lelkész monográfiája: "A bardóci református egyház székely népe" (Barót, 2009). Ez a székely-magyar történelem kultúr-, és kortörténet egy erdővidéki egyházközség történetének példáján nem csak további kutatások forrásmunkája lehet, de emlékmű és építőkő egyben egy letűnt világ képének rekonstrukciójához. Benkő Levente az alapos riporter körültekintésével kutatta fel és írta meg a barcasági Földvár gyászos emlékű haláltáborának történetét ben ("Székely golgota", Sepsiszentgyörgy, 2003). Ugyanígy dolgozta föl a fiatal Moyzes Márton üldözésének és szenvedéseinek történetét ("Bűn volt a szó", Sepsiszentgyörgy, 2002), aki kétségbeesésében és sorsa iránt tiltakozva végül nem látott más utat, mint hogy 1970-ben Brassóban magamagát felgyújtsa. A tragikus életút 1956-ban kezdődött, amikor az akkor még középiskolás Moyzes Márton három társával Magyarországra indult, a forradalmi fiatalok segítségére. Ez nem sikerült, a számonkérések, kihallgatások sorozata tönkretette a tehetségesen indult fiatal fiú további életét. Lehet, hogy nagy költő lett volna belőle, ha tanulhat és tovább képezheti magát sok meghagyott vázlata, tervezete Radnóti Miklósra emlékeztet. Máig sem világos, hogy ez a szomorú életsors gyermekes rajongásból, történelmi félreértésből, helytelenül megválasztott képzelt vagy való példákból, vagy talán felbujtásokból táplálkozott. Talán egyszer valaki regényt ír ebből a forrásból. Aki csak teheti, látogasson el az Erdővidékre, Székelyföldre, Erdélybe, nézze meg mindezt, győződjék meg róla. Járuljon hozzá tapasztalatcserével, emberi kapcsolatok kiépítésével és elmélyítésével a hagyományos öntudat és talpraesés, a nyílt szemű identitás megőrzés és a Kárpátok koszorúját, sövényét, magas csúcsait meghaladó, a felismert közeli problémák közepette is távolba látó értelem és Benedek Elek szavaival szólva a "meleg szív és kemény gerinc" megőrzéséhez.

3 IV./ október 3. M E G H Í V Ó a Bornemisza Péter Társaság novemberi irodalmi estjére Lengyel irodalmi est: Sors-Címerkép -- mozaikok egy család XIX. és XX. századi történetéből Meghívottunk: CSÉBY GÉZA író, költő, műfordító és irodalomtörténész november 8.-án, a hónap második vasárnapján, d.u. 17:30 órakor Az előadás helyszíne: Bécs 6., Capistrangasse 2/15 Cséby Géza író, költő, műfordító és irodalomtörténész 1947-ben született Keszthelyen. Édesanyja lengyel, apja pedig magyar volt. Iskoláit szülővárosában végezte ben szerzett diplomát a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Ezenkívül 1983-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán még a népművelési szakot is elvégezte. Hosszú évek óta tekintélyes kulturális intézményt vezet. Egyik alapítója és mind a mai napig olvasószerkesztője a HÉVÍZ művészeti és művelődési folyóiratnak. Tagja a Magyar Írószövetségnek, a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak és a Magyar Népművelők Egyesületének. Szerkesztőbizottsági tagja a Magyar Jövő című folyóiratnak. Alelnöke a Lengyelek Dunántúli Szövetségének. Eddig nyolc önálló kötete látott napvilágot ben jelent meg A könnyek íze. Lengyel költők és írók című műfordításkötete ben Ákombák. Gyermekversek és mondókák című könyve szülővárosában, Keszthelyen jelent meg ban került a lengyel és magyar olvasóközönséghez kétnyelvű műfordításkötete Eltékozolt ajándék. Lengyel költők kisantológiája címmel ben látott napvilágot szintén kétnyelvű műfordításkötete Az égbolt hajfonatai. XX. századi lengyel költők címmel. Felbecsülhetetlen érdemeket szerzett a lengyel-magyar barátság és irodalmi kapcsolatok tevékeny ápolásában és erősítésében. Számos értékes állami és polgári kitüntetést kapott: 2000 a Lengyel Köztársaság Érdemrendjének Lovagkeresztje 2003 "Polonus Roku 2003" vagyis az "Év hazai lengyelje" tiszteletbeli cím 2004 a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje

4 4. IV október Gömöri György Lengyel vers október 23-ról Szerte a világban számtalan vers született az 56-os magyar forradalomról, ez az esemény rengeteg költőt megihletett. Olyan nem magyar költő viszont csak egy volt, aki maga is szemtanúja lehetett a napnak, amelyen a nagy budapesti diáktüntetés előbb a Sztálin-szobor ledöntéséhez és később a szovjet csapatok beavatkozásával népfelkeléshez vezetett. Ezt a lengyel költőt Adam Ważyknak hívták, s az ő verséhez fűznék néhány megjegyzést, talán ma sem időszerűtlen gondolatot. Ważyk - s ezt néhány szóban el kell mondani - hosszú utat tett meg, mielőtt eljutott volna a budai Bem-szoborhoz. Varsóban született, 1905-ben, és a húszas években mutatkozott be modern, kissé szürrealista hangulatú verseivel szeptemberében az akkori Lwówban (vagyis a hajdani Lembergben) érte a háború, s így a szovjet megszállás; később a Szovjetunióban létrehozott ún. Berling-hadsereg tisztje lett. A háborút követő évtizedben a Lengyelországba visszatért Ważyk lapot szerkesztett és mindenben kiszolgálta a hivatalos, sztálinista kulturális politikát. Sztálin halála után, amikor Kelet-Európában megkezdődött az olvadás, Ważyknak is kinyílt a szeme. Rádöbbent, hogy korábban önáltató fanatizmussal támogatott egy erőszakos kísérletet a lengyel társadalom megváltoztatására; kiábrándulásának legékesebb bizonyítéka az a Költemény felnőttek számára című hosszú vers volt, amit 1955 augusztusában közölt a Nowa Kultura című hetilap. Ezt a verset hamarosan magyar kéziratos fordításban olvashattuk, s amikor Tardos Tibor egy emlékezetes cikkének az Irodalmi Újságban A tengervíz sós címet adta, sokan már tudták, mire utal: a lengyel költő e soraira: Az álmodozó Fourier bájosan megjósolta: a tengerek partját majd limonádé mossa. És hát nem így van? Isszák a tengervizet, s lelkendeznek: "limonádé!" Lopva mennek haza hányni, hányni. De a Költemény felnőttek számára minden ironikus felhangja és maró kritikája ellenére még hisz a rendszer belső megreformálhatóságában nyarán Adam Ważyk még reformkommunistának számít s csak 1956-ban veszti el a kommunista párttal kapcsolatos illúzióit. Ebben szerepe van a poznani felkelésnek csakúgy, mint annak, amit Ważyk Budapesten látott. Ugyanis 1956 októberében a Magyar Írók Szövetsége meghívta őt Magyarországra és - sorsdöntő időpont! - a lengyel költő pontosan október 23-án érkezett a magyar fővárosba. A repülőtérről alighanem azonnal az Írószövetségbe, illetve a Bem-szoborhoz vitték. Akik ott voltak aznap délután a Bem-szobornál, abban az elképesztően nagy tömegben, amelynek feje fölött a téri laktanyából kinéző kiskatonák már lyukas magyar zászlókat lengettek, láthatták, de nem hallhatták Ważykot. Nem volt ugyanis megafon és a hangzavarban nem jutott szóhoz. Déry Tibor írja nemrégen (1989) az Új Tükörben közzétett naplójegyzeteiben. "A Bem-szobornál áthatolhatatlan tömeg, felnyomtak a pázsitra a talapzat alá, hátam mögött Vazik[!], a lengyel költő, kis sovány ember, lélegzet után kap." Ezután nem tudom, hol járt még Ważyk, ott volt-e a Parlamentnél? Alighanem valaki elvitte szállására a margitszigeti Nagyszállóba, ahol más külföldi írókkal és újságírókkal (például az erről beszámoló szerb Dobrica Cosićcsal) együtt lakott. Legkorábban október 28-án távozhatott Budapestről, az első vérplazmát és kötszert szállító lengyel repülőgéppel, de az is lehet, hogy Jugoszlávia felé ment el autóval. Mindenesetre a Nowa Kultura 1956 egyik novemberi számában megjelent magyar témájú verse, a Qui tacent clamant. Ezt a verset én már pár hónappal később lefordítottam magyarra, azóta több helyen megjelent így például a Gloria Victis című versantológiában. Halljuk tehát Adam Ważyknak a magyar forradalomról írt versét:

5 IV./ október 5. Veletek voltam aznap, mikor a Bem-szobornál magyar és lengyel zászlók alatt ujjongtatok. Nem tudom, közületek ki él még és ki holt már, midőn elnémult minden, csupán a tűz ropog. A nagy kavarodásban, Déry, te hívtál föl aggódva telefonon: bajom nem esett-e? s hallottam a hangod még a Parlamentből, mint utolsó kiáltást az éterbe veszve. Mi, lelkiismerete a történelemnek, hallgatunk - államérdek ez a néma beszéd... Hol a felkelők hamván keserű füst terjeng, a végső mítosz összedőlt. De Bem emléke ép. A vers címét, ami latinul van többféleképpen fordíthatjuk: "a hallgatók kiáltanak" vagy "akik hallgatásukkal kiáltanak"; ez az utalás a lengyel írókra vonatkozik. Maga a vers teljes azonosulással kezdődik: "veletek voltam aznap", hogy aztán átússzon a felkelés második vagy harmadik napjára (vagy éppen november 4. utánra), "midőn elnémult minden, csupán a tűz ropog". Ellentétpárral nyit tehát a vers, ezt folytatja aztán a második versszak egy - feltehetőleg még október 23. éjszakai - telefonhívás felidézésével: Déry akarja tudni, hogy van Ważyk. De ennek a telefonhangnak is van kontrasztja, a Parlamentből későbben elhangzó Déry-üzenet. Legalábbis amit Ważyk annak vél, hiszen igaz, hogy Déry adott nyilatkozatot a Magyar Rádiónak a forradalom alatt, de nem valószínű, hogy ezt Ważyk hallotta; sokkalta valószínűbb, hogy a november 4-én hajnalban "a Parlamentből" elhangzott kétségbeesett többnyelvű segélykérésre gondol - amit viszont nem Déry, hanem Háy Gyula intézett a világ művészeihez és tudósaihoz. Így hát (bár ez a vers hatása szempontjából nem fontos) Ważyk a rádióban alighanem Háy, és nem Déry hangját hallotta csak az utóbbit vélte hallani. De verse a harmadik versszakban tetőz, miután a közvetlen élmények síkjáról átmegy a politikai összegzés szintjére. Itt az "én" már átadja a helyet a "mi"-nek, a többes számnak. Itt a lengyel írókról van szó, akik nem mondhatják el az igazságot Magyarországról, nem tiltakozhatnak nyilvánosan a második szovjet beavatkozás és a Kádárrestauráció ellen. Nem tehetik ezt, mert mint Gomulka mondotta akkoriban, a lengyeleknek az érzelmek mellett az államérdekre is gondolniuk kell... Államérdek (amit Ważyk a versben gúnyosan említ) vigyázni arra, nehogy a megsértett Szovjetunió szembeforduljon a lengyel reformmozgalommal, és esetleg azt is eltiporja. Tudja ezt Ważyk is, de nem titkolja csalódását: az az író, aki nem mondhatja ki a teljes igazságot, lemond szerepéről, ami a lengyeleknek (csakúgy, mint nálunk): a politika lelkiismeretének lenni. Az íróknak most hallgatniuk kell, de ez a hallgatás vádol, ez a csönd kiált. Végül Ważyk egy fordulattal visszavezet a vers elejére. Az október-novemberi Budapesten, a holtak hamván terjengő füstben "a végső mítosz összedőlt". Ez, úgy hiszem, a kommunista szolidaritás, a nemzetköziség mítosza. Az a hiedelem, hogy úgymond, "szocialista országok nem viselhetnek egymás ellen háborút". Ez a mítosz, ami két baráti, testvéri országot tételez, merő szemfényvesztés, hiszen a szovjet "internacionális segítségnyújtása" mögött nem nehéz felismerni az orosz imperializmus nyers hatalmi érdekeit. A mítosz összedőlt, de megmaradt a szobor, a jelkép - Bem emlékműve, egy olyan katonáé, aki az igazi szolidaritást, a világszabadságért küzdők fegyverbarátságát jelenti. A vers tehát az elsősorban megnevezett tárgytól (Bem József budai szobrától) visszatér a szobor jelképes értelméhez. S ezzel a sorral maga a kezét fölemelő kis lengyel tábornok is a "kiáltva hallgatók" közé lép - évtizedekig rendőrkordonnal vigyázott, illegálisan koszorúzott emlékműve abba a jövőbe néz, ami ma már a jelen - amikor újra ünnep a nemzet ünnepe, amikor végre nyíltan meg lehet ünnepelni október 23-át. Unió, I. 5. szám (1989. december)

6 6. IV október Sławomir Mrożek Az őrangyal Halk, liliomos gyerekszoba. Az ágyacskában épp jóízű álomba merül egy fiúcska, elmulasztva esti imáját. A szoba sarkában röstelkedve, tenyerébe temetve szégyenpírban égő arcát, tanácstalanul áll az őrangyal. A fiúcska megint bűnt bűnre halmozott egész nap: torkoskodott a befőttesüvegekből, görnyedten járt, nem figyelt, és futkározott. Az angyal hasztalan vette körül szárnyainak könyörgő fuvallatával, hasztalan suttogott fülébe útmutatásokat a tiszta és erényes életről. Görnyedésből görnyedésbe, futkározásból futkározásba, térdfelverésből ruhaszaggatásba bukdácsolt újra meg újra a kis szerencsétlen. Semmi nem tarthatta vissza. Nem hatott a figyelmeztetés, hogy apus soha nem tesz ilyet, sem a hivatkozás Piotrus Pokrowskira, a kis hősre, sem szelíd énekek dúdolása - sőt, a kerületben közismert púpos varga szakadékba taszítása sem, aminek meg kellett volna szabadítania a fiúcskát a rossz példa befolyásától. Ott állt az angyal tehetetlenül. Íme, az őrangyalok megengedett eszközei mind csődöt mondtak. A jóság, nyájasság, szelíd rábeszélés, csillapítás... mind hiába. Íme, itt fekszik, megmakacsolva magát vétkeiben és kevélységében - nem imádkozott, süket a jó szóra, s álomba szenderülve bizonyára azon töri a fejét, hogyan fog holnap újra görnyedten járni. Hírtelen túláradt az angyal szívében a keserűség. Hogyhogy? Vajon a Törvény a maga nemes fenségében nem ér semmit egyetlen poronty akaratával szemben? Hirtelen fölcsapott benne a Törvény iránti rajongás hulláma, s megindította a rossz iránti undor egyenletes hullámát. Eljött ama pillanat, mikor a szolga kicsiny szíve forróbb szeretettel dobbant meg az Ügy iránt, mint az Ügy nagy szíve maga. A Törvény iránti szeretetből megszegni a Törvényt! Ez az igazi önfeláldozás. Elrántotta homlokáról a kezét, halkan odalépett az ágyacskához, s a fiúcskát teljes erejéből fültövön vágta. Az ijedten pattant fel; az ütés hatására gyorsan ledarálta az imát, majd érthetetlen mormolás közepette lefeküdt újra, és elaludt. Az angyal remegve és boldogan, hosszan, mozdulatlanul bámult az éjszakába. Üdítő, friss reggel virradt fel másnap. Az álom eltörölte a fiúcskában az előző este emlékét. Behozták a reggelijét. Megint nem akarta meginni a tejet. Mindig rosszul lett tőle. De hirtelen célirányos rúgást érzett. Megértette. Szótlanul kiitta a tejet. Elbúcsúzott anyuskájától, s elindult az iskolába. Szép rendesen ment végig az utcákon, nem ácsorgott, nem nézelődött közben. Résen volt. De még nem volt egészen biztos a dolgában. Mikor az üres fasorba ért, körülnézett, s villámgyorsan összegörnyedt. Egy erős kupán vágás nyomban rendre utasította. Nem lehetett kétsége: az őrangyal verte fejbe. A jó szellem rájött az új módszer ízére: kápráztató könnyedséggel tudta elérni mindazt, ami azelőtt rengeteg jóakarattal és türelemmel is elérhetetlen volt. Csakhamar fölfedezte, hogy módszerét tovább tökéletesítheti : különféle ütésfajtákat dolgozhat ki, differenciálhatja őket, s ez olyasféle élvezetet nyújt, mint amit egy ájtatos kántor érezhet, ha ügyesen nyomogatja az orgona különféle billentyűit. Tehát: az ebéd végig-nemevéséért farba rúgás, görnyedt járásért kupán vágás, imamulasztásért nyakleves, futkározásért és izzadásért horogütés, pocsolyába lépésért csavart horogütés, lármázásért apus munkája közben fültövön vágás, és a többi. Ez a módszer szemmel láthatólag nagyszerű eredményre vezetett. Már nem kergette esténként a megaláztatás érzése sarokba az őrangyalt, hogy ott arcát tenyerébe rejtve szégyenkezzék. Épp ellenkezőleg: kényelmesen letelepedett, s jobb kezét dörzsölgetve, vagy ujjaival dobolva az asztallapon, elégedetten felügyelt az ima szófogadó, folyamatos elmondására. Sőt néha mármár el is unta magát, s ilyenkor kettőzött éberséggel ügyelt a fiú minden rebbenésére, égve a vágytól, hogy egyetlen, mesterien irányított ütéssel figyelmeztethesse: a jó uralkodik a rossz felett. Sőt az is előfordult egynéhányszor, hogy amikor a fiúcska nem adott rá semmi okot, akkor is le-lecsapott rá a fenyítő kéz. Vagyis az angyal már csak úgy, a biztonság okáért is verte, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból. A fiúcska nagyon megjavult. Nem futkározott, nem járt görnyedten, nem lármázott, rendszeresen imádkozott, mindent szépen megevett. Külsőleg is megváltozott: minthogy mindig végigette az ebédet, s rengeteg tejet ivott - a szülők ugyanis, látva, hogy mindig kiissza az egész pohárral azt hitték, hogy megszerette a tejet, s újra meg újra utánatöltöttek -, nagyon meghízott és megsápadt. Miután valamennyi szokásos gyerekbűnről lemondott, tömérdek szabad ideje maradt, s megtanulta, hogy a belső életre összpontosítsa erőit. Megkomolyodott. Figyelni kezdte környezetét. Érdeklődése azután a vegytan felé fordult.

7 IV./ október 7. Mikor kint ült a parkban egy padon, kövéren és nyugodtan, rejtélyesen magába zárkózva (meg se próbált futkározni, mert tudta, hogy nyomban lesújt rá az őrangyal ökle), míg más gyerekek vidáman kergetőztek a gyepen, ő többnyire a tankönyve fölé hajolt, s a molekulák titokzatos világába merült. Egy makacs, melyen rejlő gondolat szántotta fel gyermeki homlokát. Már kezdett csodagyerek híre lenni, s nagyon örült mindenki. Ő pedig kitartóan dolgozott. Apuskája kis műhelyt rendezett be neki, s szerény anyagi eszközöket is biztosított számára. Telt-múlt az idő. Egyszer egy éjszaka hatalmas tűzoszlop lövellt a város fölé, s fülsiketítő robbanás rázkódtatta meg az épületeket. A fiúcska szülőháza repült levegőbe - egy háztartási trotilból amatőr eszközökkel, de csodálatra méltó tehetséggel előállított akna robbantotta fel. A fiúcska a mezőkön át, sietve távozott a tett színhelyéről. Hátán előre összecsomagolt hátizsák, némi élelemmel és pénzzel, zsebében hajójegy Dél- Amerikába. Az őrangyal loholt utána árkon-bokron át, hogy legalább egy horogütéssel büntesse. Fordította: Kerényi Grácia Irodalmi Nobel-díj 2009: Herta Müller Idén Herta Müller romániai születésű német írónőnek ítélte oda a irodalmi Nobel-díjat a Svéd Királyi Akadémia költészetének sűrűségéért és az elnyomottak világát őszintén bemutató prózájáért. "Történetei arról szólnak, milyen felnőni egy diktatúrában" - mutatta őt be a bizottság főtitkára az egybegyűlt újságíróknak. Az írónő prózát és verseket egyaránt ír, melyekben a diktatúrában szerzett tapasztalatait örökíti meg. Németország legfontosabb német szerzői között tartják számon, számos irodalmi díjjal jutalmazták őt az elmúlt években. Magyarul eddig egyetlen könyve jelent meg, címe: A rókák csapdába esnek (Pesti Szalon, 1995) ben járt Magyarországon, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál vendége volt. Herta Müller 1953-ban született Romániában, a németek lakta Bánátban, a Nitzkydorf nevű faluban. A Temesvári Egyetemen germanisztikát és romanisztikát hallgatott a hetvenes évek elején. A diploma megszerzése után tanárként és fordítóként dolgozott, és ekkor kezdett írni is. Politikai okokból bocsátották el tanári állásából 1984-ben: nem működött együtt a Ceausescuéra titkosrendőrségével. Az írónő 1987 elején, a rendszerváltás előtt két évvel költözött át férjével együtt Németországba. A román hatóságok által elrendelt publikációs tilalom ellenére Nyugaton már 1984-ben megjelent Niederungen című elbeszéléskötete. Herta Müller ekkor lett a német irodalom "felfedezettje". Egyedülállóan precíz és lenyűgöző nyelven, virtuóz módon foglalkozik a román történelemmel és valósággal. Számos kötetével elismerést vívott ki a nemzetközi irodalmi életben: műveit több, mint 20 nyelvre fordították le, számos díjjal jutalmazták. Új, a Der König verneigt sich und tötet ("A király meghajol és gyilkol") költői címet viselő kötetében is a diktatúrában szerzett tapasztalataival foglalkozik, ezúttal egészen újszerű módon. A totalitárius állam nyelve áll a középpontjában: mit közvetít és hogyan manipulálja az embereket ez a nyelv? Az alábbi szöveget eből a kötetből válogattuk. Herta Müller Ha az életben semmi nincs rendben többé, akkor a szavak is a mélybe zuhannak. Mert szolgálatába állítja a nyelvet minden diktatúra, legyen az jobbvagy baloldali, ateista avagy istenes. Első regényemből, amelyet egy bánáti sváb faluban töltött gyerekkoromról írtam, a román kiadó egyebek mellett a KOFFER szót is kiirtotta. A cenzort azért ingerelte Szájmennybolt és gyíkbőr cipő a szó, mert a német kisebbség kivándorlását tabuként akarták kezelni. Az efféle birtokbavétel beköti a szavak szemét, igyekszik eltüntetni a nyelvből a szavaihoz tapadó értelmet. Az elrendelt nyelv éppolyan ellenséges lesz, mint maga a megalázott lét. Hazáról ekkor már nem beszélhetünk.

8 8. IV október Románul a szájpadlás neve SZÁJMENNYBOLT: cerul gurii. Románul nem hangzik fellengzősen. A román nyelvű káromkodásban mindig új meg új, váratlan kacskaringókkal találkozhat az ember. A német nyelv ebből a szempontból roppantul tartózkodó. Sokszor elgondoltam, hogy ahol a szájpadlás a száj mennyboltozatává tágul, ott mérhetetlenül sok hely van, és a szitkok gáttalanul áradó, költőien gonosz tirádáivá válnak a keserűségnek. Egy jól sikerült román káromkodás már-már forradalom a szájpadlástérben, mondtam román barátaimnak akkoriban. Ezért is tűrik itt az emberek a diktatúrát: dühüket levezeti a szitkozódás. Már rég folyékonyan és hibátlanul beszéltem románul, de még mindig döbbenten fel-felkaptam a fejem egynémely váratlanul merész fordulat hallatán. A szavak ártatlannak tettették magukat, de a mögöttük rejlő politikai vélemény mégis egyértelmű volt. Néha egész történetet tartalmazott egy-egy szó, s elég volt azt kimondani, a többi már fölösleges is lett volna. A szegénységnek mindenütt velejárója a csótány, ebben az országban is rengeteg volt belőlük. Csótányok helyett itt azt mondták: OROSZOK, a bura nélkül lógó, meztelen villanykörtét OROSZ CSILLÁRnak nevezték, a szotyolát OROSZ RÁGÓGUMInak. Az utca embere furfangos-megvető szójátékokkal naponta lázadt a Nagy Testvér ellen. A ki nem mondott, rejtett összefüggések csak még hatásosabbá tették a gúnyt. Amikor a hentesnél hús helyett már csak füstölt körmöt lehetett kapni, a disznóláb megkapta a TORNACIPŐ nevet. Az efféle szőröstül-bőröstül politikai megnyilvánulásokat nem lehetett betiltani. A mindennapi élet szerves része volt a szegénység. Aki a tárgyak silányságán tréfálkozott, egyúttal saját magát is gúnyolta. Ám e gúny vágyakozást is rejtett, így vált karizmatikussá. Csakhogy kivétel is akadt: a könnyűipari szakközépiskolában, amelyben egy darabig tanítottam, az egyik tanár, ha felszólított egy gyereket, azt mondta neki: aggregátor. Popescu aggregátor. A gépgyárban egy törpe volt a küldönc, ő hozta-vitte az aktákat a város három pontján lévő gyárrészlegek között. Ha bekopogott, nem lehetett látni, mert feje nem ért föl az ajtó üvegéig. Senki úr volt a neve a gyárban. Vagy ott voltak azok a cigányok, akik a nyomorúságos vályogkunyhót maguk mögött hagyva fűtősségig vagy lakatosságig vitték a gyárban, őket SELYEMCIGÁNYnak csúfolták. Aki csodálattal adózik a diktatúrában folyamatosan jelen lévő, ötletdús tréfálkozásnak, az ficamait is könnyen megbocsátja. A kilátástalanság talajából sarjadó humor, a kétségbeesés szülte szellemesség könnyen lesz mulattatóból megalázó. Az ugratásnak csattanóra van szüksége, s csak a kíméletlen csattanó az, ami telibe talál. A szó is lehet telitalálat. Ismertem olyanokat, akiknek mindenről eszükbe jutott egy vicc, mindenre volt csattanós válaszuk, mesterei voltak a variációknak és kombinációknak, vérükké vált a tréfálkozás, csak úgy ontották a vicceket. De minthogy folyamatosan gyártották őket, sok viccük a legócskább rasszizmusba csúszott át. Emberek megalázása - ez lett a szórakozás. A gyárban megfigyeltem nem egy olyan munkatársamnál, aki órák hosszat csak mondta, mondta a vicceket, hogy az agya nemcsak a sziporkázó szavak, hanem a mindent és mindenkit megvető gondolkodás rugójára is jár. Vérébe ivódott a viccpoénokban elkerülhetetlenül megnyilvánuló arrogancia. A viccgazdákon észlelhetővé vált a munkahelyi ártalom: lényük eltorzult, célt tévesztettek, és ezt még csak észre sem vették. Így jártak párban a bűnöző államhatalom ellen irányuló, lázító viccek a rasszistákkal. Ahány viccbajnokot én a gyárban megismertem, mindnél érdemes lett volna statisztikát vezetni: hány rendszerellenes viccre jut egy rasszista. Így volt ez a szólásokkal és a rímbe szedett mondókákkal is, amelyeknek a dallamát oly könnyű megjegyezni, s amelyek olyan kereknek tűnnek, hogy meg sem ütközik rajtuk az ember, hanem készséggel skandálgatja őket. A szólások és képek ellentétéből fakadó humort a szabad piacgazdaságban is kihasználja a reklám. Amikor Németországba kerültem, megrettentem egy költöztető cég reklámhirdetésétől, amely közölte, hogy "Velünk könnyen felkerekednek a bútorai." Nekem egy felkerekedő bútorról a titkosrendőrség tudatos fenyegetése jut eszembe. Egy nap arra mentem haza, hogy távollétemben a szék kisétált a szobából a konyhába. A falról az egyik kép átrepült a szemközti falnál lévő heverőre. Egy berlini buszmegállónál látok manapság egy plakátot: egy női nyak, két, golyó ütötte sebbel. Az alsó sebből kibuggyan egy vércsepp. A plakát az internetet reklámozza. Egy másik plakáton tűsarok lép egy férfikézre. Nem tehetek róla, én komolyan veszem a képeket, megannyi értelmetlen és ezért aljas merényletet, alaptalan támadást nézőjük ellen. Az ilyen kép nem más, mint a kínzással és gyilkolással űzött, furfangos játék. Miért szép egy cipő attól, hogy emberi kézen tapos? Az én szememben a cég ezzel leszállítja terméke értékét. Képtelen volnék megvenni azt a kecses plakátcipőt, hiszen egy széttaposott emberi kéz története tapad hozzá. A roncsolt kéz és a cipő soha többé nem választható el egymástól. Ráadásul a kéz a nagyobb, és betölti az emlékezetemet. A cipő színe, fazonja nem maradt meg a fejemben, annál inkább a kéz,

Szombathelyi Egyházmegyei Kalendárium

Szombathelyi Egyházmegyei Kalendárium Szombathelyi Egyházmegyei Kalendárium 2015 Martinus Kiadó Szombathely, 2014 Főszerkesztő Kürnyek Róbert Szerkesztők Csuti-Mátyás Zsófia Somogyi Edina Szauer Ágoston Teklits Tamás Kiadja Martinus Könyv-

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek (Részlet)

Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek (Részlet) A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, IX. évfolyam, 8. (72.) szám Bécs, 2014 november Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek (Részlet) A tartalomból:

Részletesebben

Árpád-ház... A költõ nem növény

Árpád-ház... A költõ nem növény Id. Pieter Bruegel: Háromkirályok imádása, 1564 TÕZSÉR ÁRPÁD Árpád-ház... Vén bûnös vagyok, nevem a bûnjel, mit szignál, mûvem, csurrig van bûnnel. Rácsodálkozom eleimre: volt köztük Géza, István, Imre.

Részletesebben

Múltból merítõ jelen a kalotaszegi Sztánán

Múltból merítõ jelen a kalotaszegi Sztánán Múltból merítõ jelen a kalotaszegi Sztánán Wagner Péter: A sztánai Csiga-domb (pasztell) Wagner Péter: A Szentimrei-ház kopjafával (pasztell) Szilágyi Mátyás fõkonzul eltûnt. Ez a hír terjedt el futótûzként

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VI. évfolyam, 7. (47.) szám

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VI. évfolyam, 7. (47.) szám A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VI. évfolyam, 7. (47.) szám Bécs, 2011 október Tomas Tranströmer (1931) Irodalmi Nobel-díj 2011 HAIKUVERSEK

Részletesebben

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20 AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM-1995.3. VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ

Részletesebben

A Protestáns Téka ára: 170 Ft

A Protestáns Téka ára: 170 Ft Impresszum A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának diákújsága II. évfolyam 8. szám, 2007. december. Megjelenik évente 8 alkalommal: február, március, április, május, szeptember, október,

Részletesebben

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVIII. évf. 5. szám (38. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2006. május ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT XVI. Benedek pápa homíliájából Megérteni és elfogadni

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 10. szám 2013. május 2. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

II. évfolyam 1. szám. Az iskola m

II. évfolyam 1. szám. Az iskola m i r e b m e t p e Sz et II. évfolyam 1. szám épül a l o k s i s l Az e a Az iskola m A 20. tanév elé Karácsony Sándor az 1945-ben megjelent Demokrácia és pedagógia címû tanulmányában kritikusan vizsgálta

Részletesebben

Néhány nap múlva több ország vezetõje. Eddig jutottunk. Ötven éve. (R)evolúció. Októberi kategóriát 27-én osztanak. November 10-én szülõi fogadóórát

Néhány nap múlva több ország vezetõje. Eddig jutottunk. Ötven éve. (R)evolúció. Októberi kategóriát 27-én osztanak. November 10-én szülõi fogadóórát (Sz)epicentrum A SZEPIPressPress jelenti Októberi kategóriát 27-én osztanak gimnáziumunkban. Az õszi szünet október 30. és november 3. között lesz. Szünet utáni elsõ tanítási nap: november 6. November

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER Az összefogás győzelme volt a nándorfehérvári diadal A közgazdaságtan természetéből adódóan más tudomány a fizika, mint a történelem;

Részletesebben

Lengyel János. ARC-POETICÁK Beszélgetni jó

Lengyel János. ARC-POETICÁK Beszélgetni jó Lengyel János ARC-POETICÁK Beszélgetni jó Kárpátaljai Magyar Könyvek 241. Sorozatszerkesztő (1992-től): Dupka György Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Lengyel János, 2015 Intermix Kiadó,

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános A világegyházban Papság évét ünnepeljük, míg a szatmári egyházmegyében a Hivatások évét. Másrészt Húsvét csodálatos mély titkának elmélyítésében nagyon fontos szerepe van a Szent Három napnak. Mostani

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 4. ÉVFOLYAM 7./8. SZÁM 2009. Szent Jakab / Kisasszony hava. 1,32 EUR / 40, Sk

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 4. ÉVFOLYAM 7./8. SZÁM 2009. Szent Jakab / Kisasszony hava. 1,32 EUR / 40, Sk NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 4. ÉVFOLYAM 7./8. SZÁM 2009. Szent Jakab / Kisasszony hava 1,32 EUR / 40, Sk A Szent Korona mása porcelánból A világon egyedülálló, beavató magyar Szent Korona legnagyobb nemzeti

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján LIX. évfolyam 2. szám 2007. január 19. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb január 26-án. Kik kapjanak CSEPELÉRT - díjat 2007-ben? Február 16-ig várják a javaslatokat! Tisztelt Csepeliek! A Csepeli

Részletesebben

TARTALOM. Mariusz Szczygie³ összeállítása

TARTALOM. Mariusz Szczygie³ összeállítása Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október LVI. évfolyam, 12. szám 2011. december TARTALOM Mariusz Szczygie³ összeállítása AGNIESZKA WÓJCIÑSKA A kígyó levedli bôrét (Pálfalvi Lajos fordítása)... 891

Részletesebben

FehérVár. A város hangja. Huszonöt éves a Mátyás-szoboregyüttes. Vörösmarty Rádió FM 99,2. 4 5. oldal

FehérVár. A város hangja. Huszonöt éves a Mátyás-szoboregyüttes. Vörösmarty Rádió FM 99,2. 4 5. oldal K ÖZÉLET - KULT ÚRA - SPORT - S ZÓRAKOZÁS Közéleti hetilap 2015. április 9. fotó: Bácskai GerGely Huszonöt éves a Mátyás-szoboregyüttes 25. oldal Ötvenkilenc év után újra a Városháza erkélyén 3. oldal

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 4. szám 2013. február 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Font Sándor evangélikus országgyûlési képviselõ vesz át emlékbe egy Bibliát Ittzés János elnökpüspöktõl

Font Sándor evangélikus országgyûlési képviselõ vesz át emlékbe egy Bibliát Ittzés János elnökpüspöktõl evangélikus hetilap 73. évfolyam, 24. szám 2008. június 15. Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap Ára: 199 Ft Luther szerint alapvetõen Istent illeti az ítélet, és a földön csak azok ítélhetnek, akiknek

Részletesebben

Ez a lap a szellemi öszszefogás

Ez a lap a szellemi öszszefogás STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap I. évf. 1. szám 2012. július Ratkó József: Tánc (Fábry Zoltánnak) Magyarország temetőföld posztumusz humusz. Történelme soha el nem évülő priusz. Magyar,

Részletesebben

1 VI. évfolyam, 54. szám www.irodalmijelen.hu 2 (20 000) lej 258 Ft; 1,20 Lapszámunkat Raffaele Gargiuolo Budapesten élõ és alkotó olasz festõ mûveivel illusztráltuk. A mûvész bemutatása a 31. oldalon

Részletesebben

KONYVHET. Oravecz Imrével. Beszélgetés. Tarján Tamás Szeggel szeget. Fesztivál ante portas. Kertész Ákos SZOT-díjam története

KONYVHET. Oravecz Imrével. Beszélgetés. Tarján Tamás Szeggel szeget. Fesztivál ante portas. Kertész Ákos SZOT-díjam története KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2003. ÁPRILIS 3. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Fesztivál ante portas Kertész Ákos SZOT-díjam története Tarján Tamás Szeggel szeget Sári László Az ifjú Lin-csi

Részletesebben

Számunk elé ELŐSZÓ. társadalom döntő többsége

Számunk elé ELŐSZÓ. társadalom döntő többsége ELŐSZÓ Számunk elé z Egyházfórum már több ízben vett át egy-egy cikket külföldi folyóiratokból. Most első ízben fordul azonban elő, hogy számunk teljes súlyponti anyagát egy osztrák lapból merítjük, amely

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2002. ÁPRILIS 4. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Réz Pál Kertész Ákos Tûzön nincs átkelés Nyerges András Hivatalos hazugságokat, vagy semmit Interjú

Részletesebben

Callsen Barbara sikere

Callsen Barbara sikere 27.qxd 2008.08.27. 11:26 Page 1 Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP A világon elsõként Kanizsán Egy követhetõ szent: Pompiliusz Nyár, közösség, megtisztulás. Sokunk gyermekkorának igazi búcsúi hangulatát érezhettük

Részletesebben