BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány HOGYAN TUD MA MAGYARORSZÁGON EGY KIS SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉG VERSENYKÉPES ÉS NYERESÉGES EXPORT TENGERENTÚLI GYŰJTŐFORGALMAT BONYOLÍTANI? Készítette: Kleofász Edit Budapest, 2007.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A Hunicorn Nemzetközi Szállítmányozási Kft. története és tevékenységi köre Az export tengerentúli szállítmányozási piac jellemzése, a Hunicorn Kft piaci pozíciója Az export LCL fuvarszervezés jelenlegi gyakorlata a Hunicorn Kft-nél Az export gyűjtőforgalom jellege és sajátosságai Az export LCL fuvarszervezés lépései A hamburgi kikötő szerepe a Hunicorn Kft által bonyolított export LCL forgalomban A kikötőválasztást befolyásoló tényezők A hajóstársaság kiválasztását befolyásoló tényezők A Hunicorn Kft és a hamburgi kikötői speditőr kapcsolata az LCL export forgalomban Miért Hamburg a legalkalmasabb az LCL export forgalomra? A hamburgi kikötő összehasonlítása más európai kikötőkkel Megoldáskeresés: hogyan javítható a Hunicorn Kft. piaci pozíciója? A versenyképesség kulcsa: a versenyképes ár Új ügyfelek és új piacok felkutatása a versenyképesség fokozása érdekében A célpiac kiválasztásának szempontjai, ha külföldi piacszerzés a cél A stratégiai szövetségek szerepe a Hunicorn Kft. életében és az ebből fakadó előnyök A stratégiai szövetségek szerepe az üzleti életben Szállítmányozók közti stratégiai szövetségek World Cargo Alliance (WCA)-WCA Family of Logistic Networks Atlas Line-Atlas International Network

3 Air&Ocean Partners (AOP) Régi-új lehetőség az export gyűjtőforgalomban: direkt gyűjtő indítása A direkt gyűjtőforgalom sajátosságai és előnyei Miért nem volt érdemes működtetni? Hogyan lehetne újraindítani? Összefoglalás Irodalomjegyzék

4 Táblázatok és ábrák jegyzéke 1. A Hunicorn Kft. pozícióinak száma 2006-ban fuvarozási módonként 2. Hamburg és a környező kikötők 3. A hamburgi kikötő forgalmának megoszlása árunemenként 4. Import konténerforgalom alakulása Hamburgban, Export konténerforgalom alakulása Hamburgban, Konténer forgalom alakulása Hamburgban, Jelentős konténer kikötők forgalma TEU-ban mérve 8. Románia exportjának, importjának és a külkereskedelmi mérlegének alakulása, millió euróban 9. Románia kereskedelmi partnerei 2004-ben, exportban, országcsoportonként 10. A 2004-es román export megoszlása példákkal, millió eur-ban 11. Az exportáruk értékének fuvarozási ágak szerinti megoszlása Romániában, 2004, FOB paritáson, millió eur-ban 12. Románia GDP-jének alakulása az előző évhez képest 13. A román GDP növekedése a vizsgálat szempontjából releváns nemzetgazdasági ágazatokban. 5

5 1. Bevezetés Dolgozatomban egy kisebb hazai szállítmányozó cég export tengerentúli gyűjtőforgalmának sajátosságait, felmerülő problémáit fogom tárgyalni. Célom, hogy megvizsgáljam, milyen esélyei vannak a vizsgált cégnek, vagy bármely más, mérete, adottságai alapján hozzá hasonló vállalatnak az érvényesülésre, terjeszkedésre a magyar ill. közép-európai szállítmányozói piacon. Vázolom a térség szállítmányozói- ill. fuvarpiacának sajátosságait. Ennek alapján meghatározom a vizsgált cég piaci pozícióját, bemutatom erősségeit és gyengeségeit, majd javaslatokat teszek arra, hogy hogyan, milyen módszerekkel tudná fokozni versenyképességét az adott viszonyok közt. Szakdolgozatom megírása során arra helyezem a hangsúlyt, hogy megvizsgáljam, van-e létjogosultsága egy kisebb cég által bonyolított tengeri gyűjtőforgalomnak, lehet-e nyereséges a globalizáció korában, amikor a multinacionális vállalatok uralják a világ piacait. Témaválasztásom oka, hogy szakmai gyakorlatomat egy olyan, a magyar piacon kisebb méretűnek tekinthető, elsősorban tengeri szállítmányozással foglalkozó vállalatnál töltöm, amely mindent megtesz azért, hogy legalább olyan magas színvonalú és széleskörű szolgáltatásokat nyújtson kedvező áron, mint nemzetközi versenytársai. Egy kisebb cég lehetőségei azonban korlátozottak, gondoljunk csak arra, hogy nem áll mögötte egy óriási transznacionális hálózat, mint azok mögött a szállítmányozók mögött, akik egy külföldi anyavállalatot képviselnek Magyarországon. Ebből adódóan hátrányban van velük szemben a tőkeerőt tekintve, így csak jóval kisebb volumenű beruházásokra nyílik lehetősége. Mint ismeretes, a logisztikai szemléletmód talán legfontosabb eleme, hogy a vevői (megbízói) elégedettség a lehető legmagasabb szintű legyen. Korunk megbízói, vagyis a termelő és külkereskedelemmel foglalkozó cégek pedig akkor elégedettek egy szállítmányozó teljesítményével, ha az a hagyományos fuvarszervezésen túlmenően átfogó logisztikai szolgáltatásokat nyújt. A megbízó tehát abban érdekelt, hogy egy alvállalkozóval (esetünkben egy szállítmányozóval) tudjon elvégeztetni minden olyan feladatot, amire szüksége van. Elvárás részéről, hogy a szállítmányozó képes legyen ellátni azokat a logisztikai szolgáltatási funkciókat is, 6

6 melyekre a főfunkciók (a szerződés-lebonyolításhoz kapcsolódó diszpozíciós funkció és a szállítási funkció) mellett mellék- (átrakási, raktározási, csomagolási, manipulációs, információhoz, adatcseréhez kapcsolódó funkciók) vagy kiegészítő (eladást elősegítő funkció, vevőszolgálat, szállítmánybiztosítás, vámkezelés) funkciókként tekintünk. (Halászné, 1998) Nem meglepő, hogy egy nemzetközi hálózattal rendelkező vállalat könnyebben meg tud felelni ennek az elvárásnak, hiszen nem szenved tőkehiányban, nagy volumenű beruházásokat tud eszközölni. Ezért rendelkezik azokkal a létesítményekkel, eszközökkel, amelyekre például a csomagolási, semlegesítési, finishing szolgáltatásokhoz, komissiózáshoz, egységrakomány-képzéshez, vámkezeléshez, készletszint-figyeléshez, stb. nélkülözhetetlenek. Így nincs szüksége túl sok alvállalkozó bekapcsolására a logisztikai láncba. A nagy nemzetközi cégek méretgazdaságossági előnye is vitathatatlan, tehát kedvező árakat tudnak biztosítani megbízóiknak. Egy kis magyar cég tehát nagyon nehéz helyzetben van, ha fel akarja venni velük a versenyt az árakat, valamint a kínált szolgáltatások számát tekintve, és mindemellett nyereséges is akar maradni. Ezért egy ilyen cég abból kovácsolhat előnyt, hogy sokkal személyesebb lehet a kapcsolata mind a megbízóival, mind az alvállalkozóival, személyre szabott szolgáltatásokat tud nyújtani, és kreatív megoldásokra törekszik. Sikerének kulcsa lehet, ha a mamut cégekénél precízebb, alaposabb munkát végez, és ha meg tud felelni az egyéni elvárásoknak is. A személyes hang, korrekt bánásmód gyakran többet nyom a latba a szállítmányozó kiválasztásakor, mint a díjakban megmutatkozó kismértékű különbség. Mivel egy kis cég számára elkerülhetetlen, hogy alvállalkozókat szerződtessen, nagy gondot kell fordítani a kiválasztásukra. Ez azért különösen fontos, mert a választott fuvarozó, raktározó vagy csomagoló cég munkája is hozzájárul a szállítmányozó megítéléséhez, hiszen része a nyújtott szolgáltatásnak. Ez, valamint a könnyebb érvényesülésre való törekvés is az oka annak, hogy a minőségi szolgáltatásokat nyújtó, kisebb szállítmányozók gyakran érdekvédelmi, stratégiai szövetségekbe tömörülnek. Az előbbi bekezdésben leírtakat alátámasztja a Hunicorn Nemzetközi Szállítmányozási Kft. példája is, hiszen a vezetőség kezdettől fogva kreatív megoldásokat keres arra a kérdésre, hogy hogyan érvényesülhet egy hozzá hasonló cég a tőkeerős nemzetközi 7

7 vállalatok mellett. Ezért szeretném röviden bemutatni a céget, amelynek helyzetét elemezni fogom dolgozatomban, és ahol dolgozom. 8

8 2. A Hunicorn Nemzetközi Szállítmányozási Kft. története és tevékenységi köre A Hunicorn Nemzetközi Szállítmányozási Kft. a rendszerváltást követő első évben alakult, kezdettől fogva magyar magánszemélyek tulajdonában van. Az első időben még a nemzetközi közúti szállítmányozás volt a meghatározó tevékenység, majd 1992-ben indították útnak az első tengerentúli konténert, és ekkor csatlakoztak az induló vasúti kombiforgalomhoz is. Majd elkezdték használni az első számítógépes speditőrprogramjukat, és folyamatosan építettek ki hosszú távú kapcsolatokat kikötőkkel és hajóstársaságokkal ben került sor a szállítmányozói felelősségbiztosítás megkötésére, a következő évben pedig a Speditőr Klubba való belépésre ben forradalmi változás következett a cég életében. Ekkor szerezték meg az ISO 9002 minőségbiztosítási szabvány szerinti minősítést, ami nagyban hozzájárult a cég pozitív imázsához. Ezen kívül ebben az évben indult el az a tengerentúli gyűjtőforgalom (LCL) is, amelynek jelenlegi helyzete, export vonalon való fejlődési lehetőségei dolgozatom témáját képezi ban helyezték Windows alapra a szállítmányozási programot ben két olyan szállítmányozói szövetséghez csatlakozott a Hunicorn Kft, melyek rangot jelentenek a szakmában: tagja lett a World Cargo Alliance (WCA) nevű világméretű szállítmányozói hálózatnak, valamint ügynöke lett az Atlas Line NVOCC hajóstársaságnak. A WCA egy 1998-ban, független szállítmányozókból alakított, szorosan és összehangoltan együttműködő, az egész világra kiterjedő hálózat. Több mint 500 irodával minden főbb kikötőben és reptéren képviselteti magát. A szervezet elsődleges célja a megbízókkal (shipperekkel) és a címzettekkel való közvetlen kapcsolattartás, információtovábbítás és a full service biztosítása. A tagok hatalmas együttes vásárlóereje által kedvező fuvar- és biztosítási díjak elérése lehetséges. A hálózat modern tracking system (áru nyomkövető és információsrendszer) kidolgozását tette lehetővé. Ezekből a tagsággal járó előnyökből egy kisebb cég hihetetlenül sokat tud profitálni, amit megéreznek a megbízói is. Az Atlas Line-tagság is óriási lépést jelentett a cég életében. Ez egy londoni bejegyzésű NVOCC (Non Vessel Operator Common Carrier), vagyis hajó nélküli hajóstársaság. Ezen tagság révén kedvező fuvardíjak, saját Bill of Lading kibocsátása (javítása) és a már fent említett széleskörű, világméretű 9

9 képviselet, az áru gondos végigkövetése válik lehetővé. Természetesen folyamatosan meg kell tudni felelni ezen szervezetek előírásainak. Még tovább bővült a tevékenységi kör 1999-ben: beindult a légi forgalom szervezése ben alakították ki a cég honlapját, és raktárt béreltek a törökbálinti DEPO területén, ami a gyűjtőforgalom szervezéséhez volt nélkülözhetetlen. Jelenleg a nagyon jó infrastrukturális adottságokkal, létesítményekkel rendelkező Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) területén bérel raktárt a cég. Jelenleg a konténeres tengeri szállítmányozás alkotja a Hunicorn fő tevékenységét. Szerkezetileg úgy épül fel a szállítmányozó cég, hogy külön export és import csoport működik. Mindkét csoporton belül foglalkoznak FCL (komplett rakományok) és LCL (gyűjtőforgalom) szervezésével is. Ezen kívül egy-egy fő foglalkozik légi és közúti fuvarok szervezésével. A cégvezető egyben tulajdonos is, és kezdettől fogva ő irányítja a céget. (www.hunicorn.hu) A következő ábrával a Hunicorn Kft. forgalmának fuvarozási módok szerinti megoszlását szeretném érzékeltetni. 1. ábra Pozíciók száma 2006-ban Darab FCL Export 157 LCL Export 320 FCL Import 634 LCL Import 225 Fuvarozási módok 24 1 Légi Kamion FOB Pozíciók száma Forrás: a cég belső nyilvántartása, saját szerkesztésű grafikon 10

10 3. Az export tengerentúli szállítmányozási piac jellemzése, a Hunicorn Kft piaci pozíciója Gyakornokként kapcsolódtam be az export csoport munkájába augusztus 1-jén. Az FCL és az LCL tengeri szállítmányozás rendjét, jellemzőit is módomban áll megfigyelni a cégnél, mivel az ezzel foglalkozó kollégák munkáját segítem, és nagyon sokat tanulok tőlük a mindennapi munka során. A gyakorlatban látom, hogy milyen sok szereplő, különböző ügynökök és szállítmányozók összehangolt, precíz munkája szükséges ahhoz, hogy az áruféleségek biztonságban eljussanak a magyar feladótól a közel-ill. távol-keleti, amerikai vagy ausztrál címzettekig. Az export tengeri LCL és FCL szállítmányozás kitűnően működik, a megbízók elégedettek a fuvarszervezők munkájával, ennek ellenére tény, hogy az import részleg jóval nagyobb forgalmat bonyolít. Mi lehet ennek az oka? Mindez visszavezethető a magyar gazdaság helyzetére: többet importálunk, mint exportálunk. Egy Magyarországon működő cég számára a magyar gazdasági környezet külső adottság, ezen nem tudunk változtatni. El kell fogadni tehát, hogy az export részleg kisebb árualappal dolgozhat, mint az import csoport. Azonban a megbízók körét lehet szélesíteni, lehet terjeszkedni külföldi piacok felé, és a cégvezetés mindent megtesz ennek érdekében. A piaci részesedés növelését azonban mint ahogy azt már korábban vázoltam- gátolják a nagy nemzetközi cégek, akik jóval tőkeerősebbek és képviselettel rendelkeznek több országban. Versenyelőnyük különösen a gyűjtőszállítmányozásban mutatkozik meg. A gyűjtőszállítmányozás lényege az, hogy az indító és az érkezési gyűjtőraktár közötti nemzetközi fuvarozás gazdaságos megvalósítása biztosítja az árutulajdonosok számára azt a költségmegtakarítást, amely a gyűjtőforgalom előnyét adja. (Erdélyi-Nikischer- Tátrai, 2002, p. 182) Ebben az ágazatban tehát speditőr partnerekre, indító és fogadó/érkeztető szállítmányozóra van szükség, ugyanis a főfuvarozás gyűjtőraktár és gyűjtőraktár, tengeri szállítmányozás esetén indulási és érkezési kikötő közt valósul meg. Az olyan cégek, mint például a Kühne&Nagel, vagy a Schenker ezt házon belül meg tudják oldani, hiszen képviseltetik magukat a feladó és a címzett, ill. az érkezési és az indulási kikötő országában is. (Korábban gyakornokként dolgoztam egy világméretű 11

11 szállítmányozó cég magyar leányvállalatánál, ahol láthattam, hogy szervezik házaik között a gyűjtőforgalmat, hogyan számolnak el egymás közt a házak.) Egy kis cégnek viszont megbízható partnereket kell találnia ahhoz, hogy gyűjtőszállítmányozással tudjon foglalkozni. Még nagyobb probléma, hogy a világméretű termelő cégek a legtöbbször nem állnak szóba kisebb szállítmányozókkal, így a Hunicornnal sem. Ennek semmiképpen sem az az oka, hogy egy kisebb cég nem képes megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtani. Inkább arra vezethető vissza, hogy a globális termelő és kereskedő cégek az egyszerűségre törekednek az ellátásuk megszervezésében. Tudatosan olyan szállítmányozót keresnek, aki egy kisebb-nagyobb térség minden országában képviselteti magát, hogy ne kelljen minden országban külön szállítmányozót megbízniuk. A magyar szállítmányozók helyzetét az is tovább nehezíti, hogy kevés olyan termelő nagyvállalat működik, ami magyar tulajdonban van. A külföldi cégek esetében pedig a tengerentúlon, az anyavállalatnál dől el, hogy melyik szállítmányozót foglalkoztatják. Az anyavállalat pedig többnyire nagy logisztikai szolgáltatót választ. Tehát globális szerződések jönnek létre globális termelőcégek, mint megbízók, és globális logisztikai szolgáltatók közt. Ezen kívül az utóbbi években megfigyelhető tendencia, hogy a nagyobb termelővállalatok közül sokan kivonulnak a magyar piacról, és tőlünk keletre eső országokban telepednek le. Ott ugyanis még alacsonyabbak a bérek, kedvezőbbek az adózási feltételek, és mindez odavonzza a külföldi működő tőkét. Ezáltal is jelentős árualaptól esnek el a magyar tulajdonban lévő szállítmányozó vállalatok a magyar fuvarpiacon. Mindezeket figyelembe véve szakdolgozatomban arra keresem a választ, hogy milyen módon tud érvényesülni egy kisebb cég a transznacionális vállalatok között az export tengerentúli gyűjtőszállítmányozási piacon. Tud-e önállóan és nyereségesen működni? Megfelelő piaci részesedésre tud szert tenni a magyar cégek tengerentúli exportpiacán, ahol sok az eszkimó, kevés a fóka? Bemutatom, hogy melyek azok a tényezők, melyek az érvényesülésben segítik a Hunicorn Kft-t. Itt elsősorban a nemzetközi szállítmányozói hálózatokban való tagságra, más hazai szállítmányozókkal való együttműködésre, és az óriási szakmai tapasztalatra gondolok. Ezek segítik a vállalatot abban, hogy biztos helyet foglaljon el a magyar piacon. Továbbá írok arról is, hogy milyen esélyei vannak egy kisebb hazai cégnek arra, hogy külföldi piacokon is megvesse a lábát, milyen feltételeknek kell ehhez teljesülni. Vizsgálom, hogy képes-e 12

12 erre a Hunicorn Kft., és ha képes is rá, érdemes-e ilyesmibe belevágnia. Tehát érveket gyűjtök amellett, hogy egy perspektivikusan gondolkodó kisebb cég is sikeresen szervezhet tengeri gyűjtőforgalmat Magyarországról. Azonban rávilágítok azokra a nehézségekre is, amelyekkel a Hunicorn Kft méreténél fogva nem tud megbirkózni. Mint a bevezetőben is írtam, a legnagyobb probléma, hogy kis szállítmányozóként csak nagyon kevés multinacionális cégtől kap megbízást. Ugyanakkor egyre csökken azoknak a magyar tulajdonban lévő termelővállalatoknak a száma, akik rendszeresen és nagyobb mennyiségű árut fuvaroztatnak a tengerentúlra. A következő fejezetben bemutatom az export LCL fuvarszervezés folyamatát a Hunicorn Kft-nél, valamint azt a rendszert, kereteket, amelyben a fuvarszervezés történik. 13

13 4. Az export LCL fuvarszervezés jelenlegi gyakorlata a Hunicorn Kft-nél Az export gyűjtőforgalom jellege és sajátosságai A cég heti rendszerességgel indít gyűjtőjáratot a hamburgi kikötőbe. Hamburgból tengeri úton jut az áru különböző távoli országokba. A gyűjtőforgalmat egy másik magyar szállítmányozóval együtt bonyolítjuk, mivel így gyakrabban tudunk járatot indítani, nagyobb árualappal tudunk dolgozni. Mindez a megbízók megelégedettségét szolgálja, hiszen ők abban érdekeltek, hogy az áruikat minél hamarabb, azok elkészülte után azonnal felvegyük fuvarozásra, hogy minél hamarabb a címzetthez érkezzenek. Mind az eladó, mind a vevő érdeke, hogy csak rövid ideig legyen lekötve a pénzük az áruban, és ne fizessenek feleslegesen raktározási költséget. A gyűjtőforgalom magas állandó költsége is indokolttá teszi, hogy gazdaságosan kihasználjuk a fuvareszközt. (Erdélyi-Nikischer-Tátrai, 2002.) A gyűjtőforgalom bonyolítása során az árut felvesszük fuvarozásra a feladó telephelyén. A gyűjtőkocsi beviszi az árukat a gyűjtőraktárba. Ott megtörténik a konténerizáció. Az áru kikötőbe való fuvarozása közúton és konténerben történik. 40 -as konténerről van szó. Ha gyűjtőforgalomról beszélünk, akkor ez szokatlanul hangozhat, hiszen az lenne a szokványos megoldás, ha csak az elhajózási kikötőben kerülne az áru konténerbe, addig pedig hagyományos módon, közúti fuvareszközben utazna. A Budapesten történő konténerizáció oka a külkereskedelmi, ill. fuvarpiaci forgalom megoszlása. Mivel a magyar cégek sokkal több árut importálnak konténerben a tengerentúlról, mint exportálnak, jelentős mennyiségű üres konténer halmozódik fel a hazai depókon. Gondoskodni kell ezeknek az üres konténereknek a kikötőbe való visszajuttatásáról. Mivel a Multicont Kft, aki partnerünk a gyűjtőszállítmányozásban, és a Hunicorn Kft is jelentős import forgalmat bonyolít, rengeteg konténert adunk le üresen a BILK-en. Mivel ezeket amúgy is vissza kell vitetnünk a kikötőkbe (hogy onnan visszakerüljenek a Távol-Keletre, ahol konténer-hiány alakulhat ki), kézenfekvő és költséghatékony megoldás, hogy ezekbe a konténerekbe rakassuk be a gyűjtőárut. Ezzel sokat tudunk 14

14 spórolni az áru kikötőbe való felfuvarozásán, valamint az áru már a szárazföldi fuvarozás során is élvezi az egységrakományképző-eszköz nyújtotta védelmet. A hamburgi kikötőben a konténert megbontják, rendeltetési helyük szerint csoportosítják az árukat, majd újabb konténereket képeznek az azonos rendeltetésű árukból. Ezek a konténerek különböző hajókra kerülnek, majd eljutnak a rendeltetési kikötőbe. A tengerentúli érkeztető speditőr gondoskodik az áruk gyűjtőraktárba fuvarozásáról, onnan pedig - ha kéri a vevő házhoz fuvarozzák. Mivel a Hunicorn Kft nem rendelkezik sem saját gyűjtőraktárral, sem kamionnal, sem konténeralvázzal (csak egy kis furgona van a cégnek, mellyel a reptérre érkező kisebb áruk házhoz fuvarozása oldható meg), alvállalkozókat kell bekapcsolnia a folyamatba. Egy, a BILK területén raktárral és nagy járműparkkal rendelkező közúti szállítmányozó céggel állunk kapcsolatban. Tehát a Deltasped Kft-t bízzuk meg az áru gyűjtőraktárba való befuvarozásával, gyűjtőraktározásával, egyéb, ahhoz kapcsolódó műveletek elvégzésével, valamint az áru konténerbe való berakodásával. (A Hunicorn és a Deltasped egyébként importban is együttműködnek.) A vámkezelésben a Vámkapu zrt van segítségünkre, ami szintén a BILK-en, az említett szállítmányozóval egy épületben működik. Konténer-alvázzal rendelkező nemzetközi fuvarozót bízunk meg azzal, hogy vigye a megrakott konténert a hamburgi kikötői speditőr raktárába. A hamburgi speditőr partner (Saco Shipping Company) gondoskodik az áru kikötői kezeléséről, és ő adja fel őket tengeri fuvarozásra. (Tehát ő a CMR-en szereplő címzett) Az export LCL fuvarszervezés lépései Beérkezik az ajánlatkérés az adott áru gyűjtőforgalomban való továbbítására. Megbízóink, ill. az ajánlatkérők köre két fő csoportra osztható. Az egyik csoportba tartoznak azok a magyar termelő cégek, akik különböző ipari termékeket, fogyasztási cikkeket (pl. ipari kerámiát, műpadlót, bútorokat) állítanak elő, valamint azok a költöztető cégek, akik személyi ingóságok fuvarozásának megszervezését bízzák ránk. A másik csoportba külföldi ügynökök tartoznak. 15

15 Megbízóink többsége állandó, akik hetente vagy kéthetente exportálnak árut a tengerentúlra, azonban nagyon változatos relációkban és változó mennyiségű árut fuvaroztatnak. Tehát az esetek többségében még azok a cégek is ajánlatot kérnek a megbízás kiadása előtt, akik már hosszú ideje ügyfeleink. Gyakran fordulnak hozzánk ajánlatkéréssel addig még ismeretlen, potenciális megbízók is. Tehát rengeteg árajánlatot kell kidolgoznunk, és nem mindegyik ajánlatból származik megbízás. Az ajánlatkérés kézhezvételekor a fuvarszervező mérlegeli, hogy tudná-e vállalni az ajánlatból származó esetleges megbízást. Azt kell végiggondolnia, hogy az adott áru jellege, mérete, súlya megfelelő-e a gyűjtőforgalomhoz, mikor vehető fel az áru, belefére még az adott héten indított gyűjtőjáratba, és odaér-e az indításig a gyűjtőraktárba. Kizáró ok például, ha az árut hűteni kell, mert a gyűjtőforgalomban nem oldható meg a hűtés. Ha nincs különösebb kizáró ok, csak az adott heti indítást már nem éri el az áru, akkor bekerülhet a következő hetibe. (Nem fuvarszervezési kérdés, de nagyon fontos, hogy a fuvarszervező informálódik a megbízóról pénzügyi szempontból: van-e velünk keretszerződése, tartozik-e nekünk. Ha új a megbízó, akkor ki kell deríteni, hogy tagja-e olyan nemzetközi szervezetnek, hálózatnak, amelynek mi is. Ezek azok a tényezők, amelyek alapján meghatározzák a fizetési feltételeket, a fizetési határidőt. Mindez nagyon fontos, hiszen hiába végzi a szállítmányozó lelkiismeretesen feladatát, ha utána nem tudja behajtani a fuvardíjat a megbízótól, akkor veszteséges lesz az ügylet.) Az esetek többségében azonban semmi sem gátolja, hogy az adott árut az aktuális heti gyűjtőforgalomban továbbítsuk. Ilyenkor kidolgozunk egy árajánlatot, és reméljük, hogy az elnyeri potenciális megbízónk tetszését. Az ajánlatban feltüntetjük azokat az adatokat, amelyeket a megbízásból tudunk (áru megnevezése, tömege, térfogata, csomagolási eszköz, fuvarozási reláció). Az árajánlatban a következő tételek szerepelnek általában: - a feladótól a Deltasped raktáráig való befuvarozás díja (Ez a díjszámítási tömegtől függ, továbbá attól, hogy az árufelvétel helye melyik zónába esik a négy közül. A díjszámítási tömeget a következőképpen kalkuláljuk: az áru m 3 ben mért térfogatát be kell szorozni 330 kg-mal. Ha ez nagyobb, mint az áru bruttó súlya, akkor ez lesz a díjszámítás alapja. A zónabeosztás pedig a postai irányítószám függvénye. - betárolás a raktárba (fix összeg szorozva a mázsában kifejezett tömeggel) 16

16 - vámkezelés díja - EV okmány kiállítása (ha mi vámkezeltetjük az árut, akkor nagyobb, ha pedig csak vámközreműködést végzünk, akkor egy kisebb összeget számolunk fel) - a BILK-ről a rendeltetési kikötőig tartó fuvarozás díja: ez tartalmazza az áruk kikötőbe való felfuvarozását (az alvázas fuvarozó által közölt díj és a mi jutalékunk összegét osztjuk fel a gyűjtőben résztvevő áruk közt a térfogatukkal arányosan) valamint a tengeri fuvardíjat (A hamburgi kikötői speditőr partner által ajánlott W/M egy m 3 re vagy egy tonnára vetített díjtételhez hozzáadjuk a caf (currency adjustment factor) és a baf (bunker adjustment factor) egységre jutó díját, valamint a mi egységre jutó jutalékunkat, és mindezt beszorozzuk a díjszámítási tömeggel. Ha az áru tonnában mért tömege nagyobb, mint a térfogata, akkor a tömegét szorozzuk az ún. W/M díjjal, ha terjedelmes áruról van szó, akkor pedig a térfogatát. Azonban az ajánlatban mindez egy összegként szerepel, tengeri fuvardíj néven, az ajánlatkérővel nem tudatjuk, hogy hogyan számítjuk, és milyen részköltségekből tevődik össze. - B/L kitöltés díja - futár költsége (eredeti okmányok küldésekor) Továbbá: - CIF paritás esetén: ha az ajánlatkérő minket szeretne megbízni a biztosítás megkötésével, akkor közöljük a biztosítási díj összegét - ha házhozszállítást kérnek: a tengerentúli gyűjtőraktártól a címzettig történő fuvarozás díja (a hamburgi speditőr által a tengerentúli speditőrtől kért ajánlat, vagy az általunk valamelyik WCA- vagy AOP - tagtól kért ajánlat alapján) - fumigálás díja: egyes tengerentúli országok előírják, hogy ha fából készült csomagolóeszközben (pl. raklap, faláda) érkezik a kikötőjükbe áru, akkor azt csak akkor engedik be az ország területére, ha fumigáltatva van. A fumigálás a fa raklapok vagy ládák fertőtlenítését jelenti. A feladó már eleve ilyen csomagolásba rakhatja áruját, ha pedig nem tudja megoldani, akkor Hamburgban elvégeztetjük számára, m 3 - re vetített a díja. (Ha nincs fumigáltatva egy, a konténerben lévő paletta, és ezt észreveszik az érkezési kikötőben, akkor gyakran az egész konténer kénytelen ott rostokolni egyetlen árutulajdonos mulasztása miatt.) 17

17 Ha az ajánlatunk elnyerte a potenciális ügyfél (régi vagy új megbízónk) tetszését, akkor visszajelez, hogy elfogadja, és megbíz minket a fuvarfeladat megszervezésével. (Ha nem kapunk azonnal megbízást, akkor is eltesszük magunknak a kiadott ajánlatot, mert lehet, hogy a későbbiekben, az ajánlat érvényességi idején belül még megbíznak minket az abban foglalt feltételekkel.) A megbízást követően a speditőri programban nyitunk egy új pozíciót az új fuvarnak. Bevisszük az adatokat a számítógépbe. A program megkönnyíti a nyilvántartást, a nyomon követhetőséget, és ebben tudjuk kiállítani a számlákat, megbízásokat is, valamint statisztikai célokat is szolgál. Továbbá fizikai értelemben is nyitunk egy köntöst, amelynek előlapján az adott fuvar adatait és a pozíciószámot tüntetjük fel. Itt végzünk előzetes kalkulációt arról, hogy az alvállalkozóknak mennyit kell fizetnünk, valamint mi mekkora összeget fogunk kiszámlázni az ügyfélre. A kettő különbsége kiadja a várt eredményt. A köntös hátlapján pedig a fuvarszervezés lépéseit jegyezzük fel. Az ben kapott és küldött dokumentumokat (megbízás, kereskedelmi számla, csomagjegyzék, EV, biztosítási kötvény, Bill of lading, ladelista, stb.) a számítógépen is őrizzük, minden fuvarhoz nyitunk egy mappát. Kiadjuk a megbízást a közúti fuvarozónak, hogy vegye fel az árut a feladó telephelyén. A Deltasped raktárába kerül az áru. (Van olyan megbízónk is, aki vállalja, hogy saját fuvareszközével vigye el az áruját a BILK-re, ilyenkor mi csak onnan szervezzük a fuvart.) Ott betárolási jegyet állítanak ki, ezt elküldik a Hunicornnak. Megmérik az áru térfogatát. (Ezt majd később összehasonlítjuk a feladó mérési eredményével). A Deltasped elvégezteti a Vámkapuval a vámkezelést, és továbbítja hozzánk az EV okmányt faxon. Az EV okmány kétféle lehet, a modernebb, elektronikus változaton feltüntetett MRN számra szükség van akkor, amikor hajóteret könyvelünk. A hét során, miközben sorra kapjuk a megbízásokat, elkészítjük az ún. ladelistát. Ezen feltüntetjük az adott heti gyűjtőkonténerbe kerülő tételek adatait. Ez egy táblázat, ahol fel van tüntetve minden árura vonatkozóan: - az áru megnevezése - a csomagolási egységek (pl. colli, karton, paletta) száma - térfogata - súlya 18

18 - a feladó neve - a címzett neve - a pozíciószám (egy tétel-egy pozíciószám) - a LOT szám (könyvelési szám): betűkből és számokból álló kódszerű kifejezés, a hajótérkönyveléskor kapjuk (tehát csak azután tudjuk ráírni a ladelistára), és utal az áru rendeltetésére (pl. CHI-vel kezdődik, ha Chicago-ba megy az áru) - szignó: ez az áru azonosítására fog szolgálni a kikötőben való rakodáskor és a hajóút során, és a betárolási jegyből derül ki. A táblázat alján lévő összegző sor mutatja, hogy a pénteken indított gyűjtőben tulajdonképpen mennyi áru lesz. Ha már biztosan tudjuk, hogy melyik tételekkel kell számolnunk a héten, akkor hajóteret könyvelünk a Saco-nál. Ez a cég honlapján keresztül történik. Itt mindenegyes fuvarozandó tételünk esetén kiválasztjuk a rendeltetési kikötőt, majd azt a hajóindulást (ETD: Estimated Time of Departure), amelyet még elérünk. Itt a hajó closing -ját kell figyelembe venni, vagyis hogy legkésőbb mikorra kell Hamburgba érnie az árunak ahhoz, hogy még rákerülhessen. (A closing akár egy héttel korábbi időpont is lehet, mint az ETD.) Megadjuk a szállítmány adatait, többek közt az MRN számot is. A hajótérkönyvelés elfogadásáról ún. booking confirmation-t kapunk. Ebből kiderül, hogy az adott rendeltetésű áru melyik hajóra fog kerülni, és várhatóan mikor érkezik a tengerentúli kikötőbe (mikor lesz az ETA-Estimated Time of Arrival). A ladelistát elküldjük ben a Deltasped ügyintézőjének, legkésőbb az indítás előtt egy nappal. Ez tulajdonképpen (a többszöri szóbeli egyeztetés után) felér egy megbízással az áruk konténerbe rakodására vonatkozóan. Mint már említettem, a gyűjtőkonténer a Hunicorn és egy másik szállítmányozó cég áruival telik meg. Egyik héten a Hunicorn, másik héten a másik cég bízza meg a konténeralvázas közúti fuvarozót, és a szárazföldi fuvardíj kiegyenlítése is felváltva történik. Tehát a ladelista tartalmazza mindkét cég áruinak adatait. A ladelista alapján számol majd el egymás közt a két speditőr az ügylet végén. A másik szállítmányozóval való közös gyűjtőforgalom szervezése az átlagosnál nagyobb szervezettséget, több kommunikációt és kompromisszum-készséget igényel mindkét fél részéről. Sűrűn kell 19

19 egyeztetni az árukat illetően a félreértések elkerülése végett. Ha esetleg valamelyik áru már nem fér bele az adott heti konténerbe, akkor mérlegelni kell, hogy melyik a legkevésbé sürgős, és megállapodnak, hogy melyikük áruja fog kimaradni. A hajótérkönyveléssel sem késlekedhet egyik fél sem, mert amíg nincsenek meg a könyvelési számok, addig nem küldhető el a ladelista sem, és nem indítható el a gyűjtőjárat. A két szállítmányozó ügyintézője tehát nem csak a saját, hanem közvetve a partnere megbízásai végrehajtásáért is felel. A ladelistát ezután el kell küldeni a hamburgi speditőr partnernek is. Az elhajózás előtt sor kerül a Bill of Lading-tervezet (draft) kiállítására. Ehhez persze szükség van a megbízótól kapott B/L instrukciókra. A megbízó megadja, hogy kit kell feltüntetni a hajóraklevélen feladóként (shipper), címzettként (consignee) és szükségcímzettként (notify), valamint az áru pontos megnevezését, egyéb adatait. A megbízó közli velünk, hogy eredeti (original) B/L-t vagy express waybillt kér. Az áru express waybill-el is kiváltható az érkezési kikötőben. A címzett mindig House B/L-t kap tőlünk. A House B/L a tényleges adatokat mutatja: a feladó a tényleges feladó, a címzett a tényleges vevő, és egy másik rovatban szerepel egy tengerentúli ügynök neve. A Master B/L csak a Hunicorn és a kinti ügynök közti kapcsolatban játszik szerepet, a megbízó ezt sohasem látja. Ezen feladóként a Hunicorn, címzettként pedig a tengerentúli ügynök van feltüntetve. Mint már említettem a bevezetőben, az Atlas Line NVOCC (hajó nélküli hajóstársaság) tagjaként saját B/L-t tudunk kiállítani, illetve javítani. Az instrukciók szerint kitöltjük a draft B/L-t. Ezt ben elküldjük megtekintésre a megbízónak, aki módosítást kérhet, ha nem felel meg neki. A draft B/L kiállítására azért van szükség, hogy a megbízó még az elhajózás előtt le tudja ellenőrizni, hogy jók-e az adatok. Ilyenkor még gond nélkül lehet rajta javítani. Az elhajózást követően azonban már bonyolultabb a javítás Ha az elhajózás után fordul hozzánk a megbízó azzal, hogy B/L módosítást kér, akkor ezért díjat kell fizetnie. Ha már megkapta a címzett a hibás B/L-t, akkor még nehezebb a helyzet, mivel nem küldhetünk újat mindaddig, amíg a régit nem kaptuk vissza. A draft abban tér el a végleges példánytól, hogy nem szerepel rajta az elhajózás dátuma a lap alján (mivel a kiállításkor még nem is hajózott el az áru), és nem jogosít fel az áru átvételére. 20

20 Még az elhajózás előtt megbízás visszaigazolást küldünk megbízónak. Ez egy előzetes számla is egyben, feltüntetjük rajta azokat a díjakat, amelyeket a későbbiekben ténylegesen kiszámlázunk. Az áru kiérkezett Hamburgba, az árukat kirakodták a konténerből, majd betárolták egy raktárba, és sor került az áru térfogatának mérésére is. Ezekről hivatalos értesítőt kapunk. A mérési eredményt összevetjük a feladó által közölt térfogattal. A Saco szerinti eredmények alapján kerül megállapításra a végleges fuvardíj. Megtörténik Hamburgban az áruk végleges rendeltetési helye alapján a konténerizáció, a konténerek rákerülnek a hajókra, és elhajóznak. Értesítőt (loading confirmation-t) kapunk a hajó indulása után arról, hogy az áru rajta van a hajón, és elhajózott, illetve arról, hogy történt-e bármi változás a booking confirmation-ben foglaltakhoz képest. Az elhajózást követően elküldjük a megbízónak a végleges Bill of Lading-et. Ha express waybill-ről van szó, azt ben küldjük, ellátva az elhajózás dátumával. Eredeti B/L-t mindig futárszolgálattal küldünk biztonsági okokból, mivel értékpapír-típusú okmányról van szó. Az elhajózás dátuma természetesen ezen is szerepel. (Optimálisabb, ha a megbízó nem kér eredeti példányt, csak express waybillt, mert akkor megspórolja a kurír-költséget.) Eredeti B/L esetén full set-et kell kiállítani. A full set 3+3 példányból áll: 3 eredeti és 3 másolat. Az eredeti példányokat ellátjuk a Shipped on board on feliratú pecséttel, mely igazolja, hogy az áru az adott napon elhajózott, valamint az original felirattal. Ezeken szerepel két kolléga aláírása is. A másolatokra pedig a non negotiable copy pecsét kerül, vagyis a másolatok nem forgathatóak, nem jogosítanak fel az áru átvételére. Mivel az indulási kikötőből való elhajózást tekintjük a teljesítés dátumának, körülbelül ezzel egy időben küldjük el a számlát a megbízónak. Az új megbízóktól azonnali fizetést követelünk, vagy néhány napos fizetési határidőt szabunk meg. Az állandó megbízók pedig a velük kötött szerződésben foglaltak szerint teljesítik fizetési kötelezettségüket. Ha futárszolgálattal küldünk eredeti B/L-t, akkor a borítékba bekerül a számla első példánya is. Ha nem volt szükség eredeti B/L-re, akkor kipostázzuk a számlát. Folyamatosan érkeznek be hozzánk a számlák az alvállalkozóktól. A számlákat beiktatja a pénzügyes kolléga, majd a fuvarszervező feladata, hogy megállapítsa, melyik 21

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group 2016 Miért pont Debrecen? Kik vagyunk? A XANGA Investment & Development Group Debrecen

Részletesebben

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében: Incoterms 2000 Habár 2011. január 1-jétől hivatalos a 2010-es Incoterms, a 2000-es nem vesztette el érvényességét, mert a szerződő felek szabadon dönthetnek, hogy melyik kiadásra hivatkoznak a szerződésben.

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nem programozható számológép, vonalzó. Értékelési skála:

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nem programozható számológép, vonalzó. Értékelési skála: 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 04 Szállítmányozási ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

Sajátosságok a kínai logisztikában

Sajátosságok a kínai logisztikában Sajátosságok a kínai logisztikában Szabó Zoltán ügyvezető A Ghibli Kft. 1996-ban alapított magyar tulajdonú cég. Több mint 1400 aktív megbízó 7500 m 2 modern raktárbázis Budapesten Kiterjedt európai kapcsolatok

Részletesebben

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013 NEWS - V0 elkerülő 1968 óta a második tervezett új vasútvonal (Őriszentpéter) Budapest tehermentesítés Fejlődés az építőiparban Finanszírozás: Kínai Fejlesztési Bank és Uniós források Tervezett vonalátadás:

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma:

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: A szakképesítés megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés A jelentkezés feltétele:

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Konténer termináli díjak

Konténer termináli díjak Konténer termináli díjak A konténer termináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 1. Tárolási díjak 1.1 Leadási forgalomban érkező (import) konténerek tárolási díja: A kombináltfuvarozási küldeményt szállító

Részletesebben

INCOTERMS 2000. Az INCOTERMS jelentése és története

INCOTERMS 2000. Az INCOTERMS jelentése és története INCOTERMS 2000 Az INCOTERMS jelentése és története Az INCOTERMS a fuvarparitás meghatározására szolgáló nemzetközi szabvány, a logisztikai szállítmányozási tevékenységek során. A kifejezés az angol International

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője

Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője Előadó: Borszéki György PANAC Taggyűlés, 2008.09.04. A cégcsoport teljesítménye Alapítás éve 1949 Tulajdonos PSA Peugeot Citroen (100%) Globális hálózat

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Okmányos inkasszó Fizetési mód, a beszedési megbízások egyik változata: az eladó azzal bízza meg bankját, hogy az exportáru ellenértékét

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

1. A díjszabás fogalma és feladata

1. A díjszabás fogalma és feladata Díjszabáselmélet 1. A díjszabás fogalma és feladata A vételár eladó és vevő közötti rögzítésének két alapvető formája van: - az egyedi szerződéses és - a díjszabásos eljárás A díjszabásos eljárás alkalmazhatóságának

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA T 0668-06/3/2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára Együttműködési lehetőség fuvarozók számára A Berger Logistik G.m.b.H. (www.berger-logistik.com) partnereként fuvarozókat keresünk, kizárólag hosszú távú együttműködés céljából. A Berger Logistik biztosítja

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS CITY LOGISZTIKA LOGISZTIKA, EGYBEN. A Budapest

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

Nyugat-Balkán, logisztikai megoldások a Schenker Kft. szemszögéből

Nyugat-Balkán, logisztikai megoldások a Schenker Kft. szemszögéből Fotos: Rüdiger Nehmzow Nyugat-Balkán, logisztikai megoldások a Schenker Kft. szemszögéből Dr. Kopp Kristóf 2016. március 2. Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-Balkáni Tagozata Schenker Kft. Az első budapesti

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ IMPORT IRÁNYÚ, KONTÉNERES TENGERI FUVAROZÁS SORÁN FELMERÜLŐ

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Nemzetközi magánjog 2.

Nemzetközi magánjog 2. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Nemzetközi magánjog 2. Knapp László knapplaszlo@freemail.hu Tananyag Vörös Imre: A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

Az INCOTERMS Az INCOTERMS szabályairól általában

Az INCOTERMS Az INCOTERMS szabályairól általában Az INCOTERMS 2010 Az alábbi anyag azon hallgatók számára készült, akik jogász, nemzetközi igazgatás BA, vagy európai és nemzetközi igazgatás MA szakon tanulnak, és a tankönyveik nem tartalmazzák az INCOTERMS

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben Az infrastruktúra alapjai 9. előadás A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben A logisztika fogalma A logisztika görög eredetű szó (logo = gondolkodni, logos = értelem, logisticos = logikusan

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET BI-KA LOGISZTIKA KFT. CÉGISMERTETİ 2010 A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET PIACI SZEREPLİI SZÁMÁRA, LEGYEN AZ VÁLLALKOZÁS, MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat Ügyfelünk a K+B Progres Komplex és átlátható hálózat Logisztika és disztribúció egyszerűen A K+B Progres számos elektronikai áruházzal, szerviztelephellyel és saját internetes shoppal rendelkezik. Ezen

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S A KKV- K E X P O R T T Á M O G A T Á S Á N A K H A T É K O N Y E S Z K Ö Z E M A G U N K R Ó L - A L A P Í T Ó K S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S ÚJ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA KÜLÜGY KÜLGAZDASÁG

Részletesebben

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila A hajóutak jobb kihasználásának gazdasági hatása. Belvízi hajózási konferencia 2011.04.07. Esztergom Bencsik Attila FLUVIUS Kft. Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége 1 Bevezetés Az Északi és a Fekete -

Részletesebben

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Ügyfelünk a Henkel Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Összefoglalás Árufuvarozás különböző európai helyszínekről bulgáriai, romániai, szerbiai vagy horvátországi vevőknek a legegyszerűbb

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Szállítmányozás Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Szállítmányozás Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Szállítmányozás Logisztika szakirány A PARITÁS- ÉS KIKÖTŐVÁLASZTÁS SZEREPE A KONTÉNERFORGALOMBAN Készítette:

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

A DB Schenker Magyarországon Schenker Kft., Magyarország Budapest, 2015

A DB Schenker Magyarországon Schenker Kft., Magyarország Budapest, 2015 Fotos: Rüdiger Nehmzow A DB Schenker Magyarországon Schenker Kft., Magyarország Budapest, 2015 Schenker Kft. A DB Schenker Magyarországon Az első budapesti iroda: 1874 5 fiók 330 fő alkalmazott 33.600

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A gabonafuvarozás megbízható partnere a Rail Cargo Hungaria

A gabonafuvarozás megbízható partnere a Rail Cargo Hungaria A gabonafuvarozás megbízható partnere a Rail Cargo Hungaria Kovács Imre CEO, az Igazgatóság elnöke www.railcargo.hu 2012.06.25. ezer tonna A gabonatermés alakulása Magyarországon Gabonatermés 2009-2012

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány ÜZLETKÖTÉS A NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSBAN Készítette: Lipták Zsófia Budapest, 2007. 3

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján INCOTERMS története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlődést

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

Érettségi után, tovább a Fáyban

Érettségi után, tovább a Fáyban Érettségi után, tovább a Fáyban Kínálatunk sikeres érettségit tett végzős diákjaink számára Egyéves szakképzések nappali tagozaton Kétéves szakképzés nappali tagozaton Felnőttoktatási szakképzés a Fáyban

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 2 Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 1) - Ismertesse a fuvarozói és a szállítmányozói felelősség közötti különbséget! A fuvarozó fogalma. A fuvarozó felelőssége árukárért

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK Felsőfokú műszaki végzettség (minőségbiztosítási szakiránnyal) Tárgyalóképes angol-, valamint kommunikációképes németnyelv-tudás MS Office ismeret elvárás,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 azonosító számú A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása című projekt keretében megvalósítandó tanulmányút (képzési program) Szakmai beszámoló a 2012.

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti T 269-06/2/1A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

TÉRKÉPEK A LOGISZTIKÁBAN. Miért hasznosak a fuvarozó vállalatoknak a térképek?

TÉRKÉPEK A LOGISZTIKÁBAN. Miért hasznosak a fuvarozó vállalatoknak a térképek? TÉRKÉPEK BTB 1407 H A LOGISZTIKÁBAN A logisztikában elengedhetetlen a helyes irány, a legjobb útvonalak ismerete, ha a küldeményeket pontosan célba szeretnék juttatni. A Stiefel megbízható és pontos térképei

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus BI-KA Logisztika Kft., alapító-tulajdonos II. EPAL RAKLAP SZIMPÓZIUM 2015. május 28. Az előadás

Részletesebben

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS 4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS Az eddig ismertetett hatások mellett a globalizáció a szolgáltatási logisztikai területeken is megjelenik. A logisztikai szolgáltatásokban bekövetkező változások szerepe

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus BI-KA Logisztika Kft., alapító-tulajdonos Budapesti Gazdasági Főiskola 2015. május

Részletesebben

Kombinált szállítási lehetőségek

Kombinált szállítási lehetőségek 8. ELŐADÁS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A szállítást a Magyar Posta és a Magyar Posta Logisztikai Üzletága (MPL) futárszolgálata végzi.

A szállítást a Magyar Posta és a Magyar Posta Logisztikai Üzletága (MPL) futárszolgálata végzi. BELFÖLDI szállítási díjak: A szállítást a Magyar Posta és a Magyar Posta Logisztikai Üzletága (MPL) futárszolgálata végzi. A webáruház rendszere kiszámolja a kosárba tett termékek súlya alapján a szállítási

Részletesebben