Kitüntetés egy civil életútért. Tegyünk együtt a holna. APért! Add nekünk az 1%-od! Köszönjük ÜNNEPKÖSZÖNTÔ RUHAVÁSÁR A NAP KLUBBAN. 1% -ával!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitüntetés egy civil életútért. Tegyünk együtt a holna. APért! Add nekünk az 1%-od! Köszönjük ÜNNEPKÖSZÖNTÔ RUHAVÁSÁR A NAP KLUBBAN. 1% -ával!"

Átírás

1 XIV. évfolyam 11. szám november Kitüntetés egy civil életútért A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZOMSZÉDSÁGI -JA Tegyünk együtt a holna APért! Köszönjük Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezésének megfelelôen közöljük, hogy a évben az alapítvány számlájára érkezett forintot az alapítvány Grund Tehetséggondozó Mûhely projektje költségeinek fedezésére fordítottuk. Az errôl szóló bizonylatok az alapítvány székhelyén megtekinthetôk. Köszönjük, hogy alapítványunkat tisztelte meg bizalmával! Add nekünk az 1%-od! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA alapítványunkat személyi jövedelemadója 1% -ával! A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., Adószáma: Október 23-án Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben része- sítette Templom Józsefnét, a Nap Klub Alapítvány (Budapest) tiszteletbeli kuratóriumi elnökét a demokratikus civil társadalom kialakulása, fejlôdése, megerôsödése érdekében kifejtett magas színvonalú munkája, tudatos, következetes életútja elismeréséül. Gratulálunk neki a helyi közösség minden tagja nevében! ÜNNEPKÖSZÖNTÔ SZOMSZÉDSÁGUNKNAK (Folytatás a 3. oldalon) gy kis mûsorral szeretnénk kedveskedni a Nap Klub szomszédságában élô embereknek december 8-án, pénteken fél 4 órai kezdettel. A kis veréb és a fenyôfa címû mûsort azok a gyerekek adják elô, akik rendszeres látogatói a Nap Klubnak. A Nap téren szervezôdô rendezvényünkkel szeretnénk felhívni minden érdeklôdô figyelmét a közeledô karácsonyi ünnepre, az önzetlen segítés, az egymásra odafigyelés fontosságára. Reméljük sikerülni fog! MINDEN ÉRDEKLÔDÔT SZERETTEL VÁRUNK! RUHAVÁSÁR A NAP KLUBBAN Nap Klub Alapítvány ruhavásárt szervez december 9- én, szombaton 9 és 15 óra között a Leonardo da Vinci utca 4 6. alatti klubhelyiségében. A szervezôk igényes és jó minôségû ruhanemûvel várják az érdeklôdôket. A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., adószáma: A Nap Klub Alapítvány adószáma:

2 KÖZÖS Ö DOLGAINK SZAVAK ÉS JELENTÉSÜK BOLDOGSÁG incs olyan ember, aki ne szeretne boldog lenni. A boldogság is mint a szeretet, a bizalom, a félelem megfoghatatlan fogalmak. Ebbôl következik, hogy a boldogságot mindenki másként éli meg. Éppen ezért a boldogságról beszélni vagy írni is nehéz. Nem is próbálkozom vele, segítségül hívom a régmúlt és közelmúlt gondolkodóit, álljon itt néhány idézet tôlük. Bölcs nagyapám azt mondogatta: Boldog az, aki elégedett. Ki az elégedett? aki képes elfogadni az élet adta jót és szépet, annak örülni, és ha rosszabbra fordul sorsa, megpróbálja jóra fordítani. Nemrég elhunyt neves költônk Faludy György nyilatkozta egyszer, hogy börtönévei alatt fejben írta verseit, így megvédte magát a szenvedés okozta szellemi leépüléstôl és költeményeit megmentette az utókornak. A. J. Christian így ír a boldogságról: Ha valóban Boldog akarsz lenni, el kell szakadnod attól az egoista tévhittôl, hogy a boldogságsághoz indok kell. Ez egy hatalmas csapda: amíg hiszed, hogy neked valami boldogságot ad, addig hajszolni fogod, hogy megszerezd, így a nagy hajszában elfelejtesz Boldog lenni. Ha megszerzed a boldogságod vélt tárgyát, akkor meg minden pillanatban attól félsz, hogy elveszted a nagy gyfélelemben megint elfelejtesz Boldog lenni. Ám a boldogsághoz nem kell semmi, nem kell hozzá indok A boldogságnak azért nincs oka, mert a létezés állapota maga a boldogság, a Lét maga a boldogság. Nézz szét magad körül! Ha egy tisztább pillanatban befogadod a körülötted létezô életet, megtapasztalhatod, hogy a természet alapvetôen Boldog, hogy létezik! Létezik, így hát Boldog. A természetnek nincs kacsalábon forgó palotája a Riviérán, mégis boldog, mégis boldogságot áraszt magából. Figyeljük meg tavasszal a virágzó rétet, tele színes pillangókkal, nyáron az aranyló búzamezôket, ôsszel a százszínû erdôt és a télen a hófödte tájat, békét, nyugalmat és ezért boldogságot áraszt. A tetôpontra az jut, aki tudja, minek örüljön, aki boldogságát nem tette másoktól függôvé, aki nem nyugtalankodik, aki bízik önmagában írja Seneca az Erkölcsi levelekben. Így érvel az ostoba: ez a föld, ez az otthonom az enyém, ezek itt a gyermekeim. Íme minden együtt van, hogy teljes legyen a boldogságom mondta Budha a tanítványainak. Hallgatói megkérdezték: Miért ostoba az efféle gondolkodás? Mert aki ezt mondja, az azt sem érti, hogy még ô maga sem a saját tulajdona. Valóban semmit sem bir- tokolunk, csak ôrizzük egy ideig. Aki képtelen a dolgokat továbbadni, azt a dolgok birtokolják. Bármi legyen kincsed, úgy tartsd kezedben, mintha vizet markolnál. Ha nem így teszel, és a tenyeredbe zárod, összenyomod. Ha maga- dhoz láncolod, a lényegétôl fosztod meg. Tartsd szabadon, és örökre a tiéd marad. Ez az igazi boldogság. (Forrás: gondolkodom.hu) Játszóház K-né Z. C. PROGRAMOK A NAP KLUBBAN Klubhelyiségünk rendszeresen kínál hasznos elfoglaltságot a szomszédságunkban élô bármely korosztálynak. Programjainkon minden érdeklôdôt szívesen látunk. Közösségi konzultációs fogadóóra: minden pénteken óráig Játszóház: minden pénteken óráig Mákvirág Nyugdíjas Klub: kedden óráig Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub: kedden óráig Grund Tehetséggondozó Mûhely: pénteken óráig, szombaton óráig KNK Középkorú Nôk Klubja: minden hónap utolsó hétfôjén, 19 órától torna (helyszûke miatt elôzetes bejelentkezés szükséges a következô számon: ), 20 órától beszélgetés (mindenki számára nyitott) Pszichoszociális tanácsadás: minden csütörtökön (egyik héten egyéni, a másikon csoportos idôpont-egyeztetés az 1/ os telefonszámon) óráig. Jóga: szerdán ig A programok helyszíne: Nap Klub (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 4 6.) FIATALOK FIGYELMÉBE Újból szárnyát próbálgatja a LEGYEK (Lakótelepi Egyetemisták Klubja). Ám nemcsak az eddig kedvelt filmklub indul újra október második felétôl, hanem szeretnénk olyan tanfolyamokat indítani, amelyek hasznosak lehetnek a mindennapi életben, tanulásban, álláskeresésben. Ezért elsôként egy számítógépes, pontosabban internetes ismereteket oktató kurzusra gondoltunk. Olyan gimnazista, egyetemista diákok, illetve fiatalok jelentkezését várjuk, akik egyáltalán nem, vagy csak alapfokon ismerik ki magukat az interneten, és szeretnének web-lapot, blogot, fórumot stb. szerkeszteni, megtanulni a különféle internetes kommunikációs lehetôségeket. Az ingyenes tanfolyamot péntekenként, a filmklub elôtt tartjuk. Jelentkezni lehet a Nap Klub Alapítvány elérhetôségein, vagy Szonday Szandránál (20/ , Szonday Szandra

3 (Folytatás az elsô oldalról) MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT KITÜNTETÉS EGY CIVIL ÉLETÚTÉRT Október 23-án Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesítette Templom Józsefnét, a Nap Klub Alapítvány (Budapest) tiszteletbeli kuratóriumi elnökét a demokratikus civil társadalom kialakulása, fejlôdése, megerôsödése érdekében kifejtett magas színvonalú munkája, tudatos, következetes életútja elismeréséül. EMPLOM KATI ebben az évben 70 éves. Szinte hihetetlen számunkra, akik barátai, munkatásai vagyunk. Templom Kati csak így, így ismeri mindenki, aki a szakmában találkozott vele. Agrármérnöként indult, de hamar pedagóguspályára lépett. Templom Kati (a jobb szélen) a Nap Klub Alapítvány egyik rendezvényén Éppen 15 éve lesz, hogy szakmai barátaival, kerületi partnereket is keresve létrehozta a Nap Klub Alapítványt itt, a VIII. kerületi Nap utcai lakótelepen, amikor éppen ide is betört a lepusztulás, a romló közállapotok szele Lobogó lelkesedésû, elszánt akaratú, hihetetlen munkabírású, ma is fiatal lelkû, elôrenézô, újító szellemû alkotó embert ismerhettünk meg benne, akik együtt dolgoztunk vele, akik a kerületben különbözô civil ügyekben, a lassan alakuló demokratikus civil közéletben találkoztak vele. Már az alapítvány indulása is jellemzi céltudatos innovációs gondolkodását 10 évre megtervezett lakóterületi közösségfejlesztési kísérletként indult az alapítványi munka, amely lépésrôl-lépésre meghozta eredményeit. Ma már él, lélegzik, mûködik a Nap utcai szomszédság, saját újsággal, Szomszédsági Tanáccsal, sokféle önsegítô kisközösséggel, Bizalom Körrel. Idôsek és fiatalok együtt tréningeztünk, tanultunk, hogy jobbak legyünk az érdekérvényesítésben, a közösségépítésben, a helyi viszonyok és életkörülmények alakításában. Munkánk eredménye, hogy megszépült a lakótelepi környezetünk, kiskertek, szépülô parkok és játszóterek veszik körül házainkat, itt a nagyvárosi lakótelepen is madárcsicsergésre ébredhetünk, és rigófészkeket találhatunk a virágos balkonokon Jelentôsen javult a közbiztonság s a közbizalom, épül a helyi közélet. Jó együtt tornázni, jógázni, klubba járni, közösséget találni Van közünk hozzá? ez volt az indító kérdés, és mi Templom Katival mindig is hittük és tudtuk, hogy van közünk hozzá, Hozzád, Hozzám, Hozzánk! És ez a hit és érzés, mint bebizonyosodott, benne van sokakban, nemcsak itt, a Nap utcai szomszédságban, de a sokfelé alakuló emberi közösségekben, szomszédságokban, itt a fôvárosban és a vidéken is. Templom Kati munkájának egyik különleges értéke, hogy tudatosan modellezni kívánta a nagyvárosi közösségfejlesztés módszereit, s ennek érdekében folyamatosan elemeztük és leírtuk a közösségépítés módszereit, eredményeit és nehézségeit. Úgy gondoltuk, hogy a család, a gyerekek és a tágabb közösség köré szervezôdô érdekek, szükségletek és tevékenységek megtalálása, megvalósítása és ehhez a partnerség megszervezése az alapvetô feladat. Kiadványaink sorozatában olvashatni igazolását annak, hogy ez a valódi feladat, és ez ma is. Jelentôs segítséget hozott az alapítványi munka fejlesztésében az európai uniós pályázatokba való bekapcsolódás a sikeres pályázás. Ez is Templom Kati érdemeinek egyike már a pályázatok indulása elôtt az egész stábnak és támogató partnereinknek pályázatíró tréninget szervezett, hogy fennmaradásunkat, mûködésünket biztosítani tudjuk. Megpróbáltuk, megtanultuk s ma már a harmadik-negyedik uniós pályázatnál tartunk, amelyek már nemcsak a szomszédság, de tágabban a kerület lakóinak szociális és munkaerôpiaci helyzetét kívánják segíteni. Templom Kati munkáját, munkásságát, igazi alkotó civilségét az alapítvány és a kerület javaslatára országos elismerés jutalmazta. Bár ô sohasem az ilyen jutalmakat, elismeréseket kereste, legfôbb eredményét és jutalmát az alapítvány és a helyi közösség fennmaradásában és virágzásában látta és érezte mégis örülünk a nagyszerû elismerésnek, és meleg szívvel gratulálunk neki a helyi közösség minden tagja nevében Fotó: Wagner Mar git Horváth Judit

4 GYEREKEKNEK KISKUKTA Burgonya pogácsa (fánk) Hozzávalók: 1 kg héjában fôtt burgonya, kb.15 dkg finomliszt, egy csapott kávéskanál só, olaj a sütéshez A megfôtt burgonyát még melegen hámozd meg, majd krumplinyomóval, esetleg villával törd össze. Ha kihûlt gyúrd össze s sóval és annyi liszttel, hogy puha, de jól nyújtható tésztát kapj. Deszkán nyújtsd ujjnyi vastagra, és kis pogácsaszaggatóval szaggasd ki. A tésztamaradékot újra gyúrd össze, nyújtsd és szaggasd, míg el nem fogy. Egy lábasba önts bôven olajat, és ha már forró, tegyél bele óvatosan, villa segítségével annyi pogácsát, hogy kényelmesen elférjenek. Mikor már szép pirosra sült, fordítsd meg, hogy a másik oldala is megsüljön. Ezután szedd papírtörlôre, vagy szalvétára, hogy a fölösleges olaj lecsöpöghessen. Még melegen fogyaszd. Eheted sósan, reszelhetsz rá sajtot, de édesen, porcukorral vagy baracklekvárral is finom. Jó étvágyat! Ünnepváró örömök Adventi naptár készítése H.É. ÜGYESKEDÔ Tudom, hogy a karácsonyvárás már most nagy izgalommal tölt el benneteket. Megörvendeztethetitek családotokat, testvéreteket, barátotokat az advent idején egy-egy apró meglepetéssel, a saját magatok készítette adventi naptárból. Hozzávalók: zöld színû, nagy méretû karton papír, 25 db üres gyufásdoboz, olló, papírragasztó, színes papírok, filcek stb. Egy üres gyufásdoboz külsô részét óvatosan hajtogasd szét, ez lesz a sablonod. Rajzold körbe a színes papírokon, vágd ki és ragaszd a 24 gyufásdobozra ig számozd meg a dobozokat filccel, papírkivágással vagy számmatricával. A zöld kartonra rajzolj egy nagyméretû, akkora fenyôfát, hogy a 24 dobozka ráférjen. Vágd ki a formát, majd ízlésesen elrendezve ragaszd fel rá a kis dobozokat, a számos felükkel fölfelé. Ebbe teheted az apró, adventi ajándékokat, hogy aztán december 1-jétôl karácsonyig mindennap megörvendeztesd vele a családodat. Díszítheted a fát csillagokkal, gyertyákkal, szalagokkal, amiket ragaszthatsz vagy rajzolhatsz ügyességed, ízlésed szerint. Jó munkát, szép ünnepvárást kívánok! Heiszman Éva KÖRNYEZETÜNK TÁRSASHÁZI ÉLET VISSZAV NEM TÉRÍTENDÔ TÁMOGATÁST IS KAPTUNK A Szigony utca 1 15., a Práter utca alatt lévô társasház életérôl legutóbb az áprilisi számban adtam hírt. Most ismét beszámolok arról, hogy mi történt az eltelt idôszakban. társasházban jó dolgok történtek: a közös képviselet pályázatot nyújtott be a tetôfelújítására, amit meg is nyert. Atársasház kapott a kerületi önkormányzattól , valamint a fôvárosi önkormányzattól forintot vissza nem térítendô támogatást. Az elmaradt építményadót kifizettük, így nincs tartozásunk A Díjbeszedô Rt.-nek fizetjük a részleteket és mellette a havi kötelezettségeket. Nagyon nehéz gazdálkodni a befolyt összegbôl, de a képviselet megoldja. Az adósságunk jövô tavasszal lejár, és akkor fellélegezhetünk egy kicsit, de nagyon sok a javítani való, a liftek is rossz állapotban vannak. A behajtások és a végrehajtások rendszeresen történek, egy lakást elárvereztek a közös költség nem fizetése miatt, valamint két újabb lakás is árverezésre kerül. Ilyen módon megkapja a társasház a neki járó közös költséget a kamatokkal együtt. A kint lévô közösköltség-tartozás a felére csökkent. A tetô javítása elkezdôdött, és nemsokára készen is van. Elkészült a tûz-, a villám-, az érintés- és a feszültségvédelmi kötelezô minôsítô okirat. A közös képviselet jövôre is pályázni kíván minden lehetôséget kihasználva a társasház érdekében. A SZVB és a képviselet között jó a viszony, és együtt tudnak dolgozni a társasház érdekében. Köszönetet mondunk a társasház lakóinak a nevében is a Zöld és Zöld Kft.-nek a társasház rendbehozatala érdekében nagy hozzáértéssel, tapasztalattal és igyekvéssel végzendô munkáért. Kívánunk nekik jó egészséget, erôt, sôt türelmet és kitartást is az itt élô 546 lakóhoz. G. K.

5 PRAKTIKUS TANÁCSOK Háztartási fortélyok Szerzônk ezúttal azokat a jól bevált tapasztalatait, praktikáit gyûjtötte csokorba, amelyekkel könnyebbé, egyszerûbbé és némiképp takarékosabbá tehetô háztartásunk. Kártékony rovarok ellen hatásos, ha egy nagyobb szájú üvegbe teszünk egy evôkanál cukrot és ráöntünk bort (pl. egy litert félig), akkor a légy, a darázs, a molylepke stb. beleszédül. Gyümölcskertben a levéltetû ellen is alkalmazható, sôt a rózsát fertôzô sárga legyet is elpusztítja. Így nem kell méreggel permetezni! Ötven éves gyakorlat és jól bevált tapasztalat. Frissen lakkozott padló, ajtó, ablak a száradás után nem ragad, ha ecetes vízzel lemossuk. Nádfonatú bútoraink, ha meglazulnak, mind a két oldalán forró szappanlúggal, egy kevés só hozzáadásával mossuk le, s utána a napon szárítsuk meg. A szivacsot pazarlás helyett, erôs konyhasóoldatban fôzzük ki, s ezt követôen újra használható lesz. Baromfikopasztáskor bár ez a mûvelet manapság már nem túl gyakori háziasszonyi teendô a forrásban lévô vízhez literenként egy deci hidegvizet öntünk, majd ebben megforgatjuk a szárnyast. Amikor mindenütt jön a toll, nem vesszük ki, hanem meglangyosítjuk a vizet, és ezt követôen sima mozdulatokkal ledörzsöljük az összes tollat. Ezzel a módszerrel sokkal hamarabb kész a tisztítás. Ha citromhéjára van szükségünk, de a citrommal pillanatnyilag nem tudunk mit kezdeni, tegyük sóba, s ha a használat elôtt alaposan lemossuk, akkor nagyon jól ki tudjuk csavarni a levét. Nem szárad be. Még valami a citromról. Ha csak pár cseppre van szükségem, akkor nem vágom fel a héjától megcsupaszított gyümölcsöt, hanem a közepéig beleszúrtok, és kinyomom a szükséges mennyiséget, hûtôszekrénybe teszem. Így nem szárad ki és nem penészedik meg. A gyengülô zseblámpa elemet, ha percig langyos sütôbe tesszük, akkor a fénye megélénkül. Az eljárást négyszer-ötször megismételhetjük. Jégkocka készítéséhez forralt vizet használjunk, mert akkor szép, átlátszó üvegszerû lesz a jég Papp Mária ÖRÖKZÖLD: Ö Ö A SZELEKTÍV HULLADÉK Én így gyûjtöm Tapasztalatom szerint a válogatott hulladékgyûjtés az elsô fellángolás után egy kicsit alábbhagyott. Ennek több oka is van. Nem elegendô például a tájékoztatás. A szórólapok nem jutnak el a lakossághoz, vagy ha mégis, akkor a sok más szórólappal együtt a kukába kerülnek. A válogatott szemétgyûjtés egyre sürgetôbb feladat, mindannyian érintettek/érdekeltek vagyunk benne. Jó esetben a papírgyûjtô kukába. Sokat tehetne ebben az ügyben a rádió, a tévé. Sajnos nagyon kevés mûsor foglalkozik ezzel a témával. Pedig a pénzzel, gazdasággal, politikával foglalkozó mûsorok mellett elenyészôk a környezetvédelmi témák. Pedig a pénz, a gazdaság szorosan öszszefügg a tiszta környezettel! Gondoljunk a rengeteg csomagoló papírra, és hogy a vizet is pénzért vesszük. Ezért indokoltnak érzem újra és újra felhívni a figyelmet a válogatott szemétgyûjtésre. A miért nem szelektíven gyûjtöm a szemetet? kérdésre több véleményt meghallgatva, általában a kifogások voltak többségben. Legtöbben a kis lakásra, hely- és idôhiányra, valamint a család ellenállására panaszkodtak. Nekem ugyanezek a problémáim, mégis megpróbálom nap mint nap, újra és újra, egyre több sikerrel. Mi a tenyérnyi spájzunkban három kartondobozban gyûjtjük a hulladékot, egyikben a papírt, a másikban az üveget és a fémet, a harmadikban a mûanyagot. Igény szerint többnyire hetente levisszük. Mindez csak egy kicsivel több odafigyelést igényel családtagjainktól. Úgy gondolom, a válogatott szemétgyûjtés olyanynyira sürgetô probléma, hogy nem az egyén akaratán vagy kedvén kellene, hogy múljon, hanem össztársadalmi, sôt globális összefogásra lenne szükség. Kerékgyártóné Zalka Cecília

6 EGÉSZSÉG ÉLETMÓD MEZEI ZSURLÓ sak is kizárólag a mezei zsurlót (Equisetum arvense-t) használják gyógyítás céljára, ezért nem tévesztendô össze a mérgezô mocsári zsurlóval. Évelô növény, ligeterdôkben, nedves kaszálókon kö- zönséges és mélyen fekvô szántóföldeken gyomnövényként is megterem. Felhasznált része a meddô hajtás. A zsurló hatékony vízhajtó, vértisztító, salaktalanító, sebgyógyító és kötôszövet erôsítô, elôsegíti a törött csontok gyógyulását, tápanyaggal látja el a csontszövetet. Jót tesz a fertôzés okozta láz és influenza ellen is. Némiképpen irritáló, súrlódáskeltô a mûködése, hosszú ideg orvosi ellenôrzés nélkül nem szedhetô. Felhasználható vizelethajtó teakeverékek komponenseként, reuma elleni fürdök összetevôjeként. Teakészítés: 2 dl víz egy teás kanál gyógynövényt 3 5 percig fôzzük majd leszûrve fogyasztható. Kiss Ernôné fitoterapeuta A HASFAL VÉDELMÉBEN É I. A Középkorú Nôk Klubjának (KNK) októberi összejövetelén a hasfalról beszélgettünk dr. Kovács Éva gyógytornász vezetésével, az ott elhangzottak lényegét az alábbiakban megosztjuk az olvasóval. A hasfal állapota gyakori klasszikus probléma, az ún. kényes pontok egyike. Nem csak esztétikai kérdés, egészségünkre is kihat a has nagysága, a hasfal erôssége, tartása. Esztétikai oldaláról: különbözô korok különbözôképpen ítélték meg, mi a szép. A természeti népeknél a termékenység jele volt a kövér nôi test, a rubensi idôkben a telt idomokat tekintették szépnek. Az es években már csontsovány nôk szerepeltek a reklámokban. A szépség bizonyos határokon belül viszonylagos, minden kor, minden ember mást tart szépnek. Milyen a szép has? Szép az, ami egészséges. Objektívebb fogalom az egészséges has, hasfal. Egészséges, ha betölti szerepét, és nem károsítja más szervek mûködését. Mi a szerepe, funkciója? Mint a természetes izomfûzô része, megtámasztja a gerincet, elölrôl tartja a hasi szerveket, segíti a törzs mozgását. Milyen következményei vannak a gyenge elôreesô hasfalnak vagy a nagy hasnak? A test súlypontja elôretolódik, és elôrehúzza a gerinc alsó szakaszát, amire ezzel nagy terhelést ró (állandó derékfájások), a kismedencei szalagokat is megfeszíti (alhasi fájdalom). Nemcsak a kövér nôk nagy hasa lehet elôreesô. Vékony, de gyenge hasizomzatú nôk hasa is lóghat. Ezért a hasés hátizom erôsítése és a helyes testtartás a két legfontosabb tényezô a szép és egészséges hasfal formálásában. A gyenge hasizomzat okai: szülés (rövid idôközönként, nagy magzat), alkat (kötôszöveti lazaság), rossz testtartás. Anégy rétegbôl álló izmos hasfalalat a következô izmok alkotják: egyenes hasizom, külsô ferde hasizom, belsô ferde hasizom, haránt hasizom. Az izmok lefutása olyan, hogy minden oldalról támaszt biztosít a gerincnek és a hasi szerveknek, ezen kívül karcsú formát is ad. Az egészséges hasfal formálásának feltételei: a helyes testtartás, a kiegyensúlyozott izomerôsítés, melynek elemei: a hasizomedzés, a hasizmok nyújtása, a hátizom edzése. A hasizomedzés alapelvei: mértékletesség (napi perc), rendszeresség, következetesség (hetente legalább ötször), kitartás (folyamatosan, hónapokon, éveken át), tudatosság (izmok lefutásának, mûködésének ismeretében). A gyakorlatok hasonlítanak a magazinokból ismert felüléses és lábemeléses gyakorlatokhoz, de sosem lendülettel végezzük, hanem kis, pár cm-es mozgásokkal, helyes kiinduló helyzetbôl indítva, a nyaki és ágyéki gerinc védelmében. A cikk második részében néhány hasizomgyakorlatot fogunk bemutatni. (Folytatjuk) Dr. Kovács Éva SPORT ÉS JÓGA A világnak sohasem volt jobban szüksége egészségre, mint ma, hogy a technika vívmányainak idegölô, súlyos megterhelését megbetegedés nélkül kibírja. A betegség és a szenvedés okát kell megelôzni és megakadályozni. Erre r vágynak az emberek milliói. A jóga ôsi tudománya éppen olyan tökéletes, mint a természet maga. Megmutatja az utat, hogyan vezessük a természet erôit öntudatosan, a saját törvényei szerint, testünkben és lelkünkben, minden rendellenességet kiküszöbölve. Nyisd ki szemedet, hogy láss, / És a vak- ság gfátylába burkolt halandó / Test mögött megtalálod saját magadat, / Isteni Énedet. Tudunk-e egyenesen állni? Selvarajan Yesudian: Sport és Jóga Úgy gondoltam, hogy jó lenne néhány, mindennapi életünkbe beiktatható jóga gyakorlattal megismerkedni. Napi párperces gyakorlat mindössze és sokkal frissebbnek, kiegyensúlyozottabbnak érezhetjük magunkat, nem beszélve a belsô szervekre gyakorolt jótékony hatásáról. Tudunk-e például egyenesen állni? Micsoda kérdés véli a kedves olvasó persze, hogy tudunk. Álljunk egyenesen és összetett lábakkal, úgy hogy a sarkak és a nagylábujjak is érintsék egymást. A lábközép fejrészét is engedjük le a padlóra, s a lábujjakat simán nyújtsuk ki a padlón. Feszítsük meg a térdünket és húzzuk fel a térdkalácsokat, húzzuk össze a csípôket és húzzuk fel a comb hátán lévô izmokat. Húzzuk be a hasunkat, domborítsuk elôre a mellkasunkat, nyújtsuk ki egyenesre a gerincoszlopot, és a nyakunkat állítsuk be egyenesre. A testsúlyt ne helyezzük csak a sarkakra vagy csak a lábujjakra, hanem a kettô között egyenletesen osszuk el.

7 Ha fejünk felé emeljük a karunkat, akkor ezt a tartástt hegy tartásnak nevezzük. De helyezhetjük a kezünket a test mellé is. Ha nem tesszük össze a lábunkat, akkor jobb a sarkakat és a lábujjakat párhuzamosan tartani, mint valamilyen szögben. Ilyen módon a csípôk összehúzva, a has behúzva és a mellkas elôretolva tartható, amitôl könynyebbnek érezzük magunkat a testünkben, és a szellemünk is elevenebbé válik. Ha úgy állunk, hogy a testsúlyt csak sarkakra terheljük, akkor az egész súlyelosztás megváltozik: a csípôk megereszkednek, a has elôretolul, a test hátul marad, s a gerincoszlopon érezhetôvé válik a terhes tartás. Ennek következtében gyorsan kifáradunk, és a tudatunk is eltompul. Ezért igen lényeges, hogy elsajátítsuk az állás helyes módját. ÜNNEPVÁRÓ Kiss Ernôné Kata jóga oktató Környezetkímélô karácsonyi csomagolás özeledik a karácsony a szeretet ünnepe. Mindnyájan agyagi helyzetünknek megfelelôen igyekszünk szeretteinket megajándékozni. Családom évek óta saját kezûleg, személyre szabott ajándékokat készít, vagy olcsó de ötletes ajándékot vesz. Ha egyik sem sikerül legalább a csomagolás egyedi. Mindenekelôtt lehetôleg környezetkímélô, környezetbarát csomagoló anyagokat használunk. Kedvencünk a színes karton anyag karácsonyi motívumokkal, de lehet konyharuha, kendô, kisebb darabokhoz akár szép zsebkendô is. Ebben az esetben a csomagolás is lehet az ajándék része. Szép konyharuhába csomagolt saját sütésû mézeskalács, beigli, gyömbéres sütemény igazi karácsonyi ajándék. Nem sok munkával készíthetjük a megunt tarka nyári ruha egy részébôl, pecsétes abroszból, kopott lepedô ép részébôl, amit batikolunk, vagy zöld festékbe mártott burgonyával fenyôfákat, arany festékkel csillagokat nyomunk rá. Az ajándéknak megfelelô méretû darabot veszünk, vagy kivágunk, beszegjük és az ajándékot beletéve négy sarkát és összekötjük, mint egy batyut. Amenynyiben nincs varrógépünk kézzel is szeghetjük, vagy cikk-cakk ollóval vágjuk, hogy ne rojtozzon. Ha zsákanyagot veszünk, átköthetjük madzaggal, és hogy ünnepibb legyen, akasszunk rá fenyôágat, szárított virágot, narancs karikát vagy fahéj rudat, de akár mindegyiket lehetôségünk és tetszésünk szerint. Illatos és nagyon mutatós. Ez utóbbi jól mutat a közönséges barna csomagolópapíron is. Kné Zalka Cecília HÓPIHÉK TOJÁSHABBÓL arácsony elengedhetetlen tartozéka a karácsonyfa. Kiki anyagi lehetôsége vagy lakásnagyságának megfelelôen vásárol karácsonyfát. Van, aki minden évben más díszítésû fát állít, és van, aki minden évben ugyanazokat a számára kedves díszeket rakja fel a fára. Az itt leírt recept szerint készített hópihék csak kiegészítôként szolgálnak, de bármely karácsonyfán jól mutatnak. Hozzávalók: 1 tojásfehérje, dkg átszitált porcukor, 1 mokkáskanál keményítô, néhány csepp ecet, vagy citromlé, vékony, fehér kötôfonal, tálcák vagy sütôlemezek, sütôpapír. Elkészítés módja: a tálcákra vagy sütôlemezekre tegyünk sütôpapírt. A fehér fonalat egymástól kb. 3 cm távolságban felhelyezzük a sütôpapírra. A tojásfehérjét, cukrot, keményítôt és az ecetet vagy citromlevet elôször fakanállal alaposan öszszekeverjük (nem verjük!) majd elektromos habverôvel habosra keverjük. Tortadíszítô zsákba tesszük és az elkészített fonalra 2 cm távolságra kis habcsókokat nyomunk. Egy éjszaka meleg száraz helyen szárítjuk. A kis halmok belekapaszkodnak a fonal szálaiba, és így girlandszerûen díszíthetjük a fát. INTERNETCÍMÜNK: Kné. Z. C. A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., adószáma:

8 Kerületi Civil Fórum Civil Fórumot szervezett alapítványunk. Az immáron második alkalommal megrendezett kerületi civil eseményre meghívást kaptak a kerületben mûködô civil szervezetek munkatársai, a VIII. kerületi önkormányzat képviselôi és munkatársai. november 8-án szervezett fórumot Csécsei Béla polgármester úr távollétében a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közmûvelôdési, Ifjúsági és Sport Osztály vezetôje, Goldgruber Árpád úr nyitotta meg. Az osztályvezetô úr civil szervezeteket köszöntô szavai után Drosztmérné Kánnai Magdolna, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tervezési és Fejlesztési Titkárságának szakmai fôtanácsadója tartott tájékoztatót az Új Magyarország fejlesztési tervrôl, valamint a résztvevôk többsége számára fontos a 2007 és 2013 között várható európai uniós pályázati lehetôségekrôl. Az esemény zárásaként a Nap Klub Alapítvány két sikeres uniós projektjét Gyôri Jolanda ( Egy kútra járunk Hefop 2.2.) és Csôke Zita ( Nôkkel a nôkért foglalkoztatás a VIII. kerületben Hefop ) mutatta be. Szabó Márta A Civil Fórumról a következô számunkban részletesebben is beszámolunk. Szeretettel értesítjük állandó vásárlóinkat és leendô új Vevôinket, hogy a ZSu Virág és Ajándék üzletünk (Budapest, VIII. kerület Baross u. 75.) Telefon: változatlan nyitvatartási idôvel hétfôtôl-péntekig óráig, szombaton óráig várja Önöket. Boldog névnapot, születésnapot kívánunk minden november hónapban ünneplônek! Zsu és Marika Hírdetési díjak Méret Fekete fehér 1/1 oldal Ft 1/2 oldal Ft 1/4 oldal Ft 1/8 oldal Ft Lapszél Ft A hirdetésekkel kapcsolatban bôvebb felvilágosítás munkaidôben a Nap Klubban vagy a os telefonszámon kérhetô dr. Szikora Zsoltné gazdasági vezetôtôl. A BIZALOM KÖR KÖVETKEZÔ TALÁLKOZÓJA november 28-án, kedden 18 órakor lesz a Nap Klub Alapítvány helyiségében: (Leonardo da Vinci u fsz.). * Sok szeretettel várunk minden régi és új tagot, valamint érdeklôdôt! A Nap Klub Alapítvány havonta megjelenô ingyenes szomszédsági lapja. Szerkesztôbizottság: Balogh Andrásné, Dellamarió Ildikó, Faragó Mária, Gara Imréné, Hajdú Gizella, Kerékgyártóné Zalka Cecília, Királyfi Jolán, Kisoroszi Elter Rozi, Kiss Ernôné, Luigi, Makuminé Varajti Enikô, Papp Mária, Polai Zsuzsanna, Skrinyár Istvánné, Szabó Márta, Szegedi Józsefné, Szigeti Éva, Szonday Szandra, Tóthné Virág Margit, Ujvári Tiborné, Vass Józsefné, Wagner Margit, Wuletin István. Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezet Felelôs kiadó: Nagy Józsefné Felelôs szerkesztô: Sörös Erzsébet A szerkesztôség és a kiadó címe: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u Telefon/fax: (06-1) Web: ISSN Készült a Macropolis Bt. nyomdaüzemében Felelôs vezetô: Fehérvári Béla

Együtt is ünnepeltünk. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KEDVES OLVASÓ! FARSANGOLJUNK KÖZLEMÉNY. XIV. évfolyam 1. szám 2006.

Együtt is ünnepeltünk. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KEDVES OLVASÓ! FARSANGOLJUNK KÖZLEMÉNY. XIV. évfolyam 1. szám 2006. XIV. évfolyam 1. szám 2006. január Együtt is ünnepeltünk Tegyünk együtt a holnapért! KÖZLEMÉNY Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az 1996. évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének.

Részletesebben

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. XV. évfolyam 11. szám 2007. november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk,

Részletesebben

Ha kedd, akkor nyugdíjasklub. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! Könyvtár szomszédságunknak KÖZLEMÉNY

Ha kedd, akkor nyugdíjasklub. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! Könyvtár szomszédságunknak KÖZLEMÉNY XIV. évfolyam 2. szám 2006. február Ha kedd, akkor nyugdíjasklub Tegyünk együtt a holnapért! KÖZLEMÉNY Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az 1996. évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Május. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA. Virágok mindannyiunk örömére. XV. évfolyam 5. szám 2007.

Május. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA. Virágok mindannyiunk örömére. XV. évfolyam 5. szám 2007. XV. évfolyam 5. szám 2007. május Május A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZOMSZÉDSÁGI -JA Tegyünk együtt a holnapért! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA alapítványunkat személyi jövedelemadója 1% -ával! Add nekünk az 1%-od!

Részletesebben

A HÍRLEVÉL CÍME. Drága Jézus, adjál csodát, Mindenkinek karácsonyfát! Szeretet békességet, Mindenkinek egészséget.

A HÍRLEVÉL CÍME. Drága Jézus, adjál csodát, Mindenkinek karácsonyfát! Szeretet békességet, Mindenkinek egészséget. A HÍRLEVÉL CÍME 2009. december Karácsonyi Köszöntő Tisztelt Isztimériek és Gúttamásiak! Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, melynek hangja a család, a békesség és a szeretet melegét hozza közel hozzánk.

Részletesebben

ÉLETKÉPEK 2010. XVIII.

ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. Római Parti Hírek DUNAI ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. évf. 9. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület Bp. III., Nánási út 55. Tel.: 240-1188 NYITVA TARTÁS: minden nap 9,00 19,30-ig

Részletesebben

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap XI. évfolyam 5. szám 2008. december Karácsony Lajossy Sándor: Karácsonykor Soha szebben még

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 5. szám 2015. május Majális és Európa nap AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9. TEL.: +36 (23) 524 028 WEB.: WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU Migrain

Részletesebben

ADONY, APOSTAG, BARACS, BELOIANNISZ, BESNYŐ, DARUSZENTMIKLÓS, DUNAEGYHÁZA, DUNAFÖLDVÁR, DUNAVECSE, ELŐSZÁLLÁS, HANTOS, IVÁNCSA,

ADONY, APOSTAG, BARACS, BELOIANNISZ, BESNYŐ, DARUSZENTMIKLÓS, DUNAEGYHÁZA, DUNAFÖLDVÁR, DUNAVECSE, ELŐSZÁLLÁS, HANTOS, IVÁNCSA, www.mezofoldielet.hu I. III. ÉVFOLYAM 2. 1. SZÁM 2010. 2008. február MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 10.000 PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: ADONY, APOSTAG,

Részletesebben

Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából:

Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam I. szám 2013. március Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: Január 12-én élelmiszerosztásra került sor a Posta épületében. A 2012. évi novemberi

Részletesebben

Higgy a Mikulásban, higgy a szeretetben!

Higgy a Mikulásban, higgy a szeretetben! www.mezofoldielet.hu IV. ÉVF. 12. SZÁM, 2011. december (Álom hava) Dunaújváros térségének ingyenes információs lapja M e g j e l e n i k h av o n ta 1 5. 0 0 0 p é l d á n y b a n a k ö v e t k e z ő t

Részletesebben

Megkezdte működését az Inkubátorház

Megkezdte működését az Inkubátorház A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXII. évfolyam 3. szám - 2012.02.15. >> Tartalom Már az első napon, több mint 250 adag ételt osztottak ki a szociálisan rászorulóknak. Február elsején

Részletesebben

Használjuk ki hát a hátralévô napokat, hogy fehér legyen a karácsonyunk.

Használjuk ki hát a hátralévô napokat, hogy fehér legyen a karácsonyunk. 1 Karácsonyi köszöntô Az adventi koszorún már meggyújtottuk az utolsó gyertyát, s még néhány nap és itt a Karácsony. A lakások kitakarítva és feldíszítve, az ajándékok becsomagolva, gondolatban összeállítottuk

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. Civil Hírnök

Tartalom. Köszöntő. Civil Hírnök IX. évfolyam 2011/9. sz. november-december Köszöntő Tartalom Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság nevében kívánunk minden civil szervezetnek áldott ünnepet, békességet, szeretet, sikerekben gazdag Boldog

Részletesebben

Nemzeti Együvé Tartozás Napja

Nemzeti Együvé Tartozás Napja Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 45. szám 2005. december 8. Terjesztői ára: 75 Ft Gyógyítani a sebeket, megtartani a reményt Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Nemzeti Együvé Tartozás

Részletesebben

FORUM MARTINI 2013 / 11. 05. oldal 07. oldal 04. oldal 250 MILLIÓS FEJLESZTÉS SZOBORPÁLYÁZAT EZENTÚL FEJÉRVÍZ ZRT.

FORUM MARTINI 2013 / 11. 05. oldal 07. oldal 04. oldal 250 MILLIÓS FEJLESZTÉS SZOBORPÁLYÁZAT EZENTÚL FEJÉRVÍZ ZRT. MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXII. évfolyam 11. szám 2013. november 15. 2013 / 11 05. oldal 07. oldal 04. oldal 250 MILLIÓS FEJLESZTÉS SZOBORPÁLYÁZAT EZENTÚL FEJÉRVÍZ ZRT....szeretnénk több ezer

Részletesebben

Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december

Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december Nyergesújfalui Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december AZ ÜNNEP JEGYÉBEN DECEMBER 13. PÉNTEK 17.00 Zenei pályán továbbtanult növendékeink hangversenye

Részletesebben

Megépült és üzemel a közösségi kemence

Megépült és üzemel a közösségi kemence www.mezofoldielet.hu IV. ÉVF. 11. SZÁM, 2011. november (Enyészet hava) Dunaújváros térségének ingyenes információs lapja M e g j e l e n i k h av o n ta 1 5. 0 0 0 p é l d á n y b a n a k ö v e t k e z

Részletesebben

Nyugdíjas Élet ÚJÉVI HIEDELMEK ÉS BABONÁK. Ramada-Resort Aquaworld Budapest REJTVÉNY A HOMEOPÁTIA TÖRTÉNETE PROGRAMOK. ÁRA: 295 Ft A HILD KLUBBAN

Nyugdíjas Élet ÚJÉVI HIEDELMEK ÉS BABONÁK. Ramada-Resort Aquaworld Budapest REJTVÉNY A HOMEOPÁTIA TÖRTÉNETE PROGRAMOK. ÁRA: 295 Ft A HILD KLUBBAN Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. DECEMBER 2010. JANUÁR-FEBRUÁR A HOMEOPÁTIA TÖRTÉNETE PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY ÚJÉVI HIEDELMEK ÉS BABONÁK Ramada-Resort Aquaworld

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám 2009. december

III. évfolyam, 4. szám 2009. december III. évfolyam, 4. szám 2009. december Meghívó a karácsonyi kézműves délelőttre 2009. december 19-én, délelőtt 8-11 óra között, Mány Község Önkormányzata és a Hársfadombi Általános Iskola szeretettel meghív

Részletesebben

Agghegyalja MOZAIK MOZAIK. Önkormányzati hírek. Kedves Olvasóink! IV. évfolyam, XVIII. szám 2014. február Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.

Agghegyalja MOZAIK MOZAIK. Önkormányzati hírek. Kedves Olvasóink! IV. évfolyam, XVIII. szám 2014. február Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. Agghegyalja MOZAIK MOZAIK IV. évfolyam, XVIII. szám 2014. február Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. Kedves Olvasóink! Jegenyefa ágán Jegenyefa ágán ül egy ázott holló, és csak azt kárálja, mi lett a nagy

Részletesebben

ASZTAL OGLALÁS: 439-0790

ASZTAL OGLALÁS: 439-0790 R ó m a i P a r t i H í r e k DUNAI ÉLETKÉPEK 2007. XV. ÉV. 1. SZ. R Ó M A I Ü R D Õ T E L E P S Z A B A D I D Õ - É S D I Á K V Í Z I S P O R T E G Y E S Ü L E T Várja kedves Vendégeit a ### TÉLI NYITVA

Részletesebben

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. március ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-én (vasárnap) 17 órakor a faddi Művelődési Házban tartandó ünnepi

Részletesebben

Római Parti Hírek. DUNAI ÉLETKÉPEK 2009. XVII. évf. 8. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület

Római Parti Hírek. DUNAI ÉLETKÉPEK 2009. XVII. évf. 8. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület Római Parti Hírek DUNAI ÉLETKÉPEK 2009. XVII. évf. 8. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület Receptajánlat a 12. oldalon Bp. III., Nánási út 55. Tel.: 240-1188 TÉLI NYITVA

Részletesebben

Agghegyalja MOZAIK. K ö s z ö n t j ü k O l v a s ó i n k a t! II. évfolyam, VII. szám 2012. február Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.

Agghegyalja MOZAIK. K ö s z ö n t j ü k O l v a s ó i n k a t! II. évfolyam, VII. szám 2012. február Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. Agghegyalja MOZAIK II. évfolyam, VII. szám 2012. február Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. Reméljük, várták már lapunk megjelenését! Ismét tartalmas, színes hírekkel, információkkal tudtuk megtölteni oldalainkat,

Részletesebben

való hatékony közbenjárás eredményeként 2,9 millió Ft támogatást tudtunk szerezni a 60'-as években fúrt kút felújítására, amely így mindössze

való hatékony közbenjárás eredményeként 2,9 millió Ft támogatást tudtunk szerezni a 60'-as években fúrt kút felújítására, amely így mindössze Ötödik éve már, hogy így karácsony elõtt igyekszem megtisztelni Önöket az eltelt év eseményeinek összefoglalójával, áttekinteni, mi is kerül a Csanyteleken élõk közös karácsonyfája alá. Úgy gondolom, idén

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsony ünnepeket kívánunk!

Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsony ünnepeket kívánunk! Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 4. szám 2012. december Kellemes karácsony ünnepeket kívánunk! Dsida Jenő:

Részletesebben

Ingyenes. I. évfolyam, 5. szám 2007. november 9. Ceglédi. Fradista. szemmel az ellenfélrõl 3. oldal

Ingyenes. I. évfolyam, 5. szám 2007. november 9. Ceglédi. Fradista. szemmel az ellenfélrõl 3. oldal Ingyenes Ceglédi I. évfolyam, 5. szám 2007. november 9. P A N O R Á M A Fradista szemmel az ellenfélrõl 3. oldal www.maxivendeglo.atw.hu MAXI PIZZA (40 dkg - 28 cm-es tészta) PARADICSOMOS ALAP Sajtos 700,-

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Tahitótfalu együtt segít!

Tahitótfalu együtt segít! 219. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu együtt segít! A tartalomból: Ezzel a jelmondattal kezdtük meg adománygyûjtésünket a vörösiszap-katasztrófa által érintett települések megsegítésére.

Részletesebben