A Megálló Csoport Oktatási Programjának megvalósítási terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Megálló Csoport Oktatási Programjának megvalósítási terve"

Átírás

1 A Megálló Csoport Oktatási Programjának megvalósítási terve július december 31. Szerzők Baross Dóra, Palotás Réka, Keczeli Gábor fotók: Keczeli Gábor készült: június-július hó

2 Tartalom 1. Bevezető A BTA Megálló Csoport Oktatási Program szerepe az Akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerségen belül A partnerek közti együttműködés megvalósulása az Oktatási Programon keresztül Az Oktatási Program szerepe a BTA Megálló Csoport terápiás programjai között A szenvedélybetegek speciális igényeihez igazodó Oktatási Program filozófiája Az Oktatási Program elemei Bekerülés és kikerülés Tanulási készségek felmérése, csoportbeosztás Tanulásmódszertan, egyéni felzárkóztatás A vizsgarendszer és az érettségi Az érettségi Tanulmányi kirándulások Pályaorientáció Intenzív idegen nyelvi tréningek Módszertan, szakmai munka Az Oktatási Program rendszerének kidolgozása Tananyagfejlesztés Szakmai fórumok (az Oktatási Programon belül és a BTA Gimnáziummal közösen) A munkatársak képzésének támogatása Az Oktatási Program finanszírozása Mellékletek...Hiba! A könyvjelző nem létezik. 5.1 Tanárok névsora, tantárgystruktúra (2005. április 1 június 27.)Hiba! A könyvjelző nem létezik 5.2 Példa az órarendre (2005. május 9 július 8.)...Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2

3 1. Bevezető A Megálló Csoport Oktatási Programja olyan szenvedélybeteg fiatalok számára kínál tanulási lehetőséget, akik változtatni szeretnének addigi életmódjukon, ezért a józan életvitel kialakításában és megtartásában is segítségünket kérik. Szeretnénk, hogy a tanulás és az érettségi felé vezető út küzdelmei a fiatalok józanodásának részét képezzék, és ezért értékké váljanak. Célunk, hogy az évekig tartó közös munka során a fiatalok önbecsülése, életkedve növekedjen, érdeklődése felkeltődjék, és a tanulás segítségükre legyen a reális önkép és önbizalom kialakításában. Meggyőződésünk, hogy az ismeretszerzés, a tudás, új képességek nehéz munkával való elsajátítása örömforrás, és sikerélményt nyújt diákjaink számára. Ennek a munkának minden örömét és fáradságát szeretnénk együtt megélni a fiatalokkal, és igyekszünk segítségükre lenni az akadályok leküzdésében. Természetesen az érettségi bizonyítvány növeli a munkavállalási esélyeket, és lehetőséget biztosít a továbbtanulásra is. Célunk továbbá, hogy ezzel a bizonyítvánnyal valódi érettséget adjunk a nálunk józanodó és tanuló fiataloknak. A tanulási program kialakításában elsődleges szempont a személyre figyelő attitűd érvényesítése. Az tehát, hogy valaki mennyi tantárgyat és milyen óraszámban tanul mindig függ az adott személytől is. A tanórák kiscsoportos keretek közt folynak, vagyis csak négy-öt ember vesz részt egy-egy foglalkozáson. A tanulócsoportokban résztvevő fiatalok száma függ az adott tanár személyiségétől, az adott tantárgy specialitásaitól is. A személyre figyelő attitűd alkalmazása kizárólag partneri, azaz a felek egyenrangúságán alapuló kommunikáció kialakításával lehetséges. Ezért mind az órák alatt, mind tanulási szituációkon kívül a fiatalokat egyenrangú félnek tekintjük, akikkel közösen dolgozunk és fogalmazunk meg újabb és újabb célokat. 2. A Megálló Csoport Oktatási Program szerepe az akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerségen belül A Fejlesztési Partnerségünk sajátossága, hogy a különböző profilú résztvevő szervezetek egymással együttműködve olyan komplex ellátást képesek nyújtani, melyre

4 egyedül egyik szervezet sem lenne képes. Ennek mindenekelőtt a kliensek látják hasznát, hiszen betegségük bármelyik stádiumában szakszerű ellátásban részesülhetnek. Tipikusnak mondható a józanodás alábbi folyamata: a fiatal aktív szerhasználóként kerül a rendszerbe, ahol motivációt kap a józanodásra (Kék Pont, Megálló Csoport); szükség esetén bentlakásos rehabilitációban vesz részt (Leo Amici 2002 Alapítvány); józanságának megtartását terápiás foglalkozások támogatják (Megálló Csoport, Kék Pont), és ezzel egyidejűleg gyakran munka melletti tanulás révén (Megálló Csoport Oktatási Program, BTA Gimnázium) a társadalomba való visszavagy beilleszkedés válik a legfontosabb és immár reális céllá. Ezeket a lépcsőfokokat a kliens egy olyan rendszerben járhatja végig, ahol az ellátást nyújtó szervezetek kapcsolatban vannak egymással, így közösen dönthetnek arról, hogy egy adott személynek éppen aktuális állapotában melyik ellátási forma lenne a legmegfelelőbb. Így sokkal kisebb az esélye mind a keresztbe kezelésnek, mind pedig annak, hogy a kliens látókörön kívül kerül. Az Oktatási Program a józanodás azon fázisában kap jelentős szerepet, amikor a fiatal már a társadalomba való visszailleszkedését igyekszik megalapozni, és akár munka mellett is fontosnak érzi, hogy érettségi bizonyítványt szerezzen. Az Oktatási Programba bekerülő diákok a tanuláson keresztül olyan készségeket is elsajátítanak tartós koncentráció, kitartás, pontosság, lényegkiemelés, stb., melyeknek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés és a munkahely megtartása során komoly hasznát veszik. Továbbá, a Program rugalmasan igyekszik alkalmazkodni a diákok időbeosztásához, így lehetőség van arra, hogy diákjaink munka mellett tanuljanak. A rugalmasság az Oktatási Program egyik legfontosabb eleme, hiszen sok gyógyuló szenvedélybeteg kénytelen saját magát ellátni. Az esti gimnáziumok azonban általában nem képesek annyi tanulási és egyéb segítséget nyújtani számukra, amennyire szükségük van. A Megálló Csoport terápiás programjai azonban (csoport, színház- és zeneterápia, művészetterápia, stb.) jótékony hatást gyakorolnak a diákok tanulás terén nyújtott teljesítményére is, az Oktatási Program tanárai pedig akár a tanulásmódszertan foglalkozásokon, akár pedig a tanórák keretében nagy súlyt helyeznek a tanulási készségek fejlesztésére. 4

5 2.1 A partnerek közti együttműködés megvalósulása az Oktatási Programon keresztül Az Oktatási Programban, olyan diákok kezdhetik meg, vagy folytathatják középiskolai tanulmányaikat, akik már nem aktív szerhasználók, bár az esetleges visszaesés nem feltétlenül vonja maga után az Oktatási Programból való végleges kikerülést. Azok a jelentkezők, akiket a partner szervezetek irányítanak az Oktatási Programba, előnyt élveznek, hiszen az intenzív információ-átadásnak, esetmegbeszéléseknek köszönhetően róluk rendelkezünk előzetes információval, sőt nagy valószínűséggel személyesen is találkoztunk már, így gördülékenyebben, egymás iránti bizalommal kezdődhet meg a közös munka. Van mód arra, hogy azok a diákok, akiknek a Megálló Csoport tanulást is támogató terápiás programjaira már nincs szükségük, valamint rendelkeznek a tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel és tanulási technikákkal, tanulmányaikat a BTA Gimnáziumban fejezzék be. Az érettségi megszerzése után itt akár szakképzésben is részt vehetnek. Az Oktatási Programból a BTA Gimnáziumba irányított diákok általában zökkenőmentesen illeszkedhetnek az új környezetbe, hiszen sok ismerős arccal is találkoznak. Az Oktatási Program és a BTA Gimnázium együttműködése kétirányú. Előfordulhat, hogy a BTA Gimnáziumba felvett tanulók valamelyikéről kiderül, hogy szenvedélybeteg, és ahhoz, hogy valóban tanulmányaira tudjon koncentrálni, szüksége van olyan terápiára, melyet a Megálló Csoport tud számára biztosítani. Ebben az esetben átkerül a Megálló Csoportba, ahol tanulmányai megszakítása nélkül vehet részt józanságát támogató terápiában. 2.2 Az Oktatási Program szerepe a Megálló Csoport terápiás programjai között Az Oktatási Program része a Megálló Csoport tevékenységeinek. Fontosság szempontjából megegyezik az egyéb terápiás programokkal, és a délelőttöket, valamint a kora délutáni órák nagy részét kitölti. Ahogy klienseink haladnak a terápiájukkal, úgy képesek több és mélyebb ismeretek megszerzésére, s végül sikeres érettségi letételére. A tanulás módja, módszere, az órákon való megjelenés, a közös munka, házi feladatok készítése, a tananyag elsajátítása és vizsgahelyzetben való előadása mind függ a fiatal állapotától és összefügg lelki, érzelmi fejlődésével. A tanulás hatékonysága a terápiában való előrehaladás mértékével egyenesen arányos. A közös munka során a diákok erre vonatkozóan állandó visszajelzést kapnak a terápiás csoportokon és a tanórákon egyaránt. 5

6 A tantárgyi ismeretek megszerzésén túl célunk reális önkép, önismeret problémamegoldó készség és önbizalom kialakítása, melyek éppúgy segítik a fiatalok továbblépését, mint az érettségi bizonyítvány. Ezért klienseink heti beosztását úgy alakítjuk, hogy abba tanulás, sport, alkotó tevékenység, színház- és zeneterápia, önsegítő csoport és közös munka mind helyet kapjon. Ezen tevékenységek aránya személyenként és trimeszterenként változhat, attól függően, hogy mire van szüksége az adott fiatalnak. A hetirendeket kezdetben közösen készítjük diákjainkkal, később egyre nagyobb önállóságot kapnak ebben is. Célunk, hogy a fiatalok megtanuljanak fontossági sorrendet kialakítani különböző élethelyzetekben aktuális programjaik között, és annyi feladatot vállaljanak egy napra, amennyit teljesíteni tudnak. Szeretnénk, hogy az érettségi valódi érettséget és sok-sok lehetőséget adjon diákjainknak életük további alakításához. Azon dolgozunk, hogy a Megálló Csoportjánál töltött évek hasznosan teljenek, az itt szerzett tapasztalatokból, élményekből a fiatalok építkezni tudjanak. 3. A szenvedélybetegek speciális igényeihez igazodó Oktatási Program filozófiája Olyan szenvedélybetegek számára kínálunk tanulási lehetőséget, akik szakítani kívánnak korábbi életmódjukkal, és meg szeretnének tanulni józanul élni. Szeretnénk, ha a tanulás részét képezné józanodásuknak, illetve segítené őket józanságuk megtartásában. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a tanulás a fenti célok megvalósításának mindössze egyik eszköze. Álláspontunk szerint a drogprobléma csak tünet, így a szerhasználat puszta tiltása nem megoldás. Figyelmünket elsősorban a szenvedélybetegségek hátterében lappangó problémák tudatosítására és megoldására kell fordítanunk, s ezzel párhuzamosan olyan tanulási lehetőségeket, módokat és tartalmakat kínálnunk, melyek elfogadhatók, reálisak és értékesek e fiatalok számára. Mondhatjuk úgy is, hogy nem a drog, hanem az ember, a teljes személyiség áll érdeklődésünk középpontjában, azt próbáljuk megérteni és változásában támogatni. Ennek egyik eszköze lehet a tanulás is, amely a konkrét esélyt jelentheti a szenvedélybeteg fiatal számára, hogy a drogoktól, alkoholtól való megszabadulás mellett, személyiségének változásával, problémáinak megbeszélésével, fejlődésének támogatásával, segítésével párhuzamosan tanulhat, és érettségihez juthat. A Megálló Házban nap mint nap találkozhat olyan társaival, akik már elindultak ezen az úton, és építeni kezdhet a korábbiaktól eltérő drogmentes kapcsolatokat. A reménytelenség és ma- 6

7 gány, amiben eddig élt, megszűnhet, és a terápiás folyamat, a tanulás során célok fogalmazódhatnak meg, amikért érdemes munkálkodni. Az intézményben olyan légkört próbálunk teremteni, ahová egy értelmes élet választásának esélye miatt érdemes bejönni. Ahol a tanulás-tanítás folyamatát is emberi kapcsolatként, a személyiség fejlesztésének lehetséges eszközeként fogjuk fel. A tanítás részének tekintjük a beszélgetéseket, és akár ezeken, akár a konkrét tantárgypedagógiai munkán keresztül segítjük a hozzánk forduló fiatalt józanodásában, személyiségének változásában, a benne rejlő képességek kibontakoztatásában és fejlesztésében, új képességek és készségek elsajátításában. Kevés iskola ad arra lehetőséget, hogy éveket kihagyva, esetleg túlkorosan folytathassa valaki tanulmányait. Ne is említsük azt, hogyan csökkennek az illető esélyei, ha még kábítószeres esetleg kriminalitástól sem mentes múltja is kiderül! A szenvedélybetegeknek ahhoz, hogy tanulni tudjanak, egy olyan környezetre van szükségük, ahol az elfogadó légkör és a bizalmon és őszinteségen alapuló emberi kapcsolatok lehetővé teszik, hogy nyíltan beszélhessenek problémáikról, az őket foglalkoztató kérdésekről, ahol személyiségük fejlődése, változása, alakulása a közösen megfogalmazott cél és ehhez folyamatosan segítséget kapnak. Az Oktatási Program speciálisan szenvedélybetegek számára történő kidolgozását fontosnak tartjuk, mert tapasztalataink azt mutatják, hogy célcsoportunk esetében az oktatás csakis kiscsoportos vagy egyéni formában, személyre figyelő, esetkezelő munkát is igénylő, gyakran egyéni felzárkóztatással kiegészülve valósulhat meg. A drogfogyasztás testileg, lelkileg roncsolja az embert, s persze a tanulási képességekre, készségekre is negatív hatással van (pl.: koncentráció, értő olvasás, a hallottak vagy olvasottak memorizálása stb.). Emellett az elvesztegetett éveket pótolni kell: mielőtt a tantárgyi ismereteket jelentős mértékben bővíthetnénk, a szenvedélybeteg fiatalnak fel kell frissítenie írni- olvasni tudását, meg kell tanulnia jegyzetelni, vázlatot készíteni, lényeget kiemelni, meglátni az összefüggéseket és tudását hatékonyan visszaadni. Ez személyre szabott fejlesztő munkával, napi feladatokkal, a soron következő cél megfogalmazásával és tudatosításával és folyamatos visszacsatolással érhető el. A fenti okok miatt, és azok szem előtt tartásával dolgoztuk ki és alkalmazzuk a szenvedélybetegek számára szervezett, terápiájukat és visszailleszkedésüket nagyban elősegítő, ill. annak részeként működő, speciális szerveződésű Oktatási Programunkat. 3.1 Az Oktatási Program elemei a felvételi (bekerülés) (3.1.1) 7

8 tanulási készségek felmérése, csoportbeosztás (3.1.2) tanulásmódszertan, egyéni felzárkóztatás (3.1.3) trimeszterek, vizsgaidőszakok (visszajelzés, vizsgarutin) (3.1.4) tanulmányi kirándulások (3.1.5) pályaorientáció (3.1.6) intenzív idegen nyelvi tréningek (3.1.7) Bekerülés és kikerülés A Megálló Csoport Oktatási Programba felvételi útján lehet bekerülni. Ez nem a tudásszint felmérését vagy vizsgát jelent, hanem egy meghatározott időpontban történő beszélgetést az adott fiatallal, amelyen a Megálló Csoportot működtető Stáb háromnégy tagja, diákjaink közül pedig két fő vesz részt. Trimeszterenként rendezünk ilyen felvételit, mert azt tapasztaljuk, hogy az érdeklődők, segítségünket kérők száma nagy, s emiatt szükség van arra, hogy évente többször adjunk lehetőséget a bekerülésre. Természetesen a szenvedélybetegek nálunk tárt kapukra számíthatnak az év minden szakában, vagyis nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 9-22 óráig) bármikor fordulhatnak hozzánk segítségért. Gyakran megesik, hogy a felvételi időpontjától függetlenül keresnek fel minket az érintettek. Ilyenkor arra törekszünk, hogy kialakítsuk, fenntartsuk és erősítsük kapcsolatunkat az adott fiatallal, hogy már a felvételi előtt elkezdhesse a Megálló Házba való beilleszkedést, a józanokkal való ismerkedést, és a terápiás csoportokon, valamint a színház- és zeneterápiás foglalkozásokon való részvétel révén elindulhasson a felépülés útján. Sok esetben ez annyira jól sikerül, hogy mire a fiatal tanulni kezd, már élő kapcsolatokat alakít ki a Megálló Ház közösségén belül. Az Oktatási Programba történő felvétel tehát gyakran nem esik egybe a fiatal terápiájának elindulásával. A fenti folyamat ellenkezőjére is van azonban példa. A tanulás ugyanis egy olyan hívó szó, melyet könnyen megfogalmaznak olyan fiatalok is, akik saját maguk számára még nem tisztázták, hogy mi is akadályozza őket a normális életvitelben. Amennyiben középiskolai tanulmányaik folytatása érdekében önként hajlandók meghozni azt az áldozatot, hogy rész vesznek a közösségi terápiás programokon, ők is felvételt nyerhetnek az Oktatási Programba abban a reményben, hogy a józanodó közösség hatására világossá válik számukra, hogy sok, a tanulásnál az adott pillanatban sokkal fontosabb területen kell előre lépniük ahhoz, hogy tanulmányaik érdemi folytatására esélyük legyen. Az önkéntesség ellenére esetükben eleinte gyakori a dacos ellenállás a közösségi terápiával szemben, de esély van rá, hogy idővel a dac átadja helyét a felismerésnek, 8

9 majd a megadásnak. Bár az ilyen helyzet szülhet konfliktusokat tanórákon belül és kívül egyaránt, nem gondoljuk, hogy ez felesleges vagy káros lenne akár a változással dacoló diákra, akár a Megálló Ház közösségére nézve. Remek alkalmak ezek az önmagunkkal való szembenézésre, az alapértékek megerősítésére, és bizonyos konfliktuskezelési technikák elsajátítására. Azokat, akikkel a felvételin találkozunk először, megkérjük, hogy mutassák be magukat pár mondatban, mondják el, hogy miért kérik hozzánk a felvételt. Kérdéseket teszünk fel a jelentkező iskolai pályafutására, jelenlegi életkörülményeire, életvitelére, szabadidős tevékenységére, céljaira vonatkozóan. Az évek során megtanultunk rákérdezni a kábítószer-problémákra, és azok hátterére, s kialakult valamiféle szimatunk is a jelentkezők valódi állapotának felméréséhez. A legfontosabb mégis az, hogy ezek a felvételi beszélgetések olyan légkörben valósulnak meg, melyben az érintett fiatal úgy érzi, hogy nem kell sem félnie, sem pedig szégyellnie problémáját. Próbáljuk megértetni és tisztázni, hogy mi nem csak egy iskola vagyunk, és az ő tanulási elképzelései akkor és csak akkor reálisak, ha ezzel párhuzamosan foglalkozni akar egyéb problémáival is, és ennek megfelelően áll szándékában igénybe venni felkínált segítségünket. (Ezt a közös munka során többször is elismételjük, tudatosítjuk.) A legtöbben hamar megnyílnak, szívesen és őszintén beszélnek, s még ha nem is a kábítószer-fogyasztás abbahagyásának eltökélt szándékával lépnek is be először az ajtón, gyorsan megértik, hogy csak úgy tanulhatnak nálunk, ha életvitelükön is változtatni szándékoznak. Legtöbben tehát előbb-utóbb hajlandóak keményen dolgozni, áldozatokat hozni. Az alábbi szempontokat mindenképpen mérlegelnünk kell a felvételi döntésnél: hány szenvedélybeteggel tudunk egyszerre hatékonyan dolgozni, vagyis hány főt bír el a Megálló Ház; hiszünk-e abban, hogy a jelentkező felvétele változást indít el drogos karrierjében (biztosan soha nem tudhatjuk); vajon mi lenne számára a megfelelő segítség; megvannak-e az eszközeink ahhoz, hogy együtt dolgozzunk az adott fiatallal, vagy más segítséget ajánlunk a számára (pl.: bentlakásos rehabilitációs intézmény); kialakult-e valamilyen előzetes kötődése a Megálló Csoporthoz; mit tett ő eddig azért, hogy bekerüljön, mennyire elszánt, akar-e változni; Összegezve, a Megállóba jelentkező fiataloknak van vagy volt valamilyen kapcsolata különféle kábítószerekkel és/vagy alkohollal. Egyesek csak tanulni szeretnének, 9

10 mások megfogalmazzák azt, hogy a segítségünket kérik problémáik körvonalazásában és a megoldási módok megkeresésében is, ismét mások a mindennapi életbe való viszszailleszkedéshez szeretnének támogatást kapni. Előfordul természetesen, hogy a legjobb szándék ellenére sem működik az együttműködés valamely diákkal. Rugalmasságra törekszünk ugyan, mégsem tudunk minden egyes hozzánk forduló fiatalnak megfelelő oktatási formát, vagy folyamatosan változó élethelyzetéhez jól illeszkedő időbeosztást nyújtani. Ha kitartó közös munka, és több megoldási mód kipróbálása után is úgy érzékeljük, hogy nem eredményes az együttlét, akkor meg kell válnunk egymástól. Az Oktatási Programból való kikerülést egy beszélgetés előzi meg, amelyen hasonlóan a felvételihez részt vesz két-három tanár és segítő, valamint egy-két diák. Ezen a beszélgetésen újra tisztázzuk céljainkat és az Oktatási Programban való részvétel feltételeit. Közösen gondoljuk át, hogy ezek a feltételek eddig teljesültek-e, és törekszik-e az adott fiatal a feltételek és szabályok betartására. Megkérdezzük, mit adott neki az eddigi munka, és valóban szüksége van-e ránk. Ha nem indokolt a fiatal további tanulása az általunk ajánlott keretek között, vagy ő maga kéri a kikerülését, akkor megválunk tőle, biztosítva őt arról, hogy ha tanulni nem is velünk fog, igénybe veheti egyéb terápiás programjainkat. A kikerülés tehát gyakran csak az Oktatási Programot érinti, bár bizonyos esetekben az egész terápiás létre is kiterjed. A kikerülést megelőző beszélgetés a folyamatos visszajelzések miatt természetesen nem éri váratlanul csellengő diákjainkat, hiszen a közös munka során számos visszajelzést adunk a sikerekről és a sikertelenségekről, az elvárt minimumról és a részvétel feltételeinek teljesültségéről. Nálunk nem lehetséges tehát csak tanulni, a Megálló Házba be kell illeszkedni, és részt kell venni a terápiás programokon is. Ennek hiányában nem hozhat eredményt a közös munka, illetve értelmét veszti a program szenvedélybetegekhez való illeszkedése. Az kap meghívót az ún. csellengő beszélgetésre, aki ezt huzamos ideig (egy-két trimeszteren át) nem veszi ezt tudomásul, és nem használja terápiás programjainkat Tanulási készségek felmérése, csoportbeosztás Az Oktatási Programba tehát nem tantárgyi felvételi útján kerülnek be a fiatalok, így az első hetek legfontosabb feladata tantárgyi tudásuk és tanulási készségeik felmérése. 10

11 Bár a bekerülést követően kitöltenek egy készségfelmérő tesztet, ennek eredményét azonban csak tájékoztató jellegűnek fogjuk fel, hiszen azt jelentősen befolyásolhatja a fiatal aktuális állapota. Továbbá, egy hatékony tanulócsoport nemcsak a résztvevők tudásszintjétől és tanulási készségeinek fejlettségétől függ, hanem jelentős szerepet játszik a diákok személyiségének érettsége, tanuláshoz való hozzáállása, motiváltsága, illetve a terápiában való előrehaladásának gyorsasága is. A legeredményesebb tanulócsoportok gyakran heterogén összetételűek, ugyanis egy ilyen helyzet alkalmat ad arra, hogy a jobb tanulók segítsék, magukkal húzzák gyengébb társaikat. A még terápiájuk elején tartó diákok mivel éppen önmaguk és új céljaik keresgélése köti le figyelmüket gyakran meglehetősen befolyásolhatók, és ez jellemzően vagy minden szabály, elvárás tagadására, vagy a környezetükben éppen kéznél lévő minták feltétlen követésére ösztönzi őket. Szerencsés esetben a mindent tagadó magatartás gyorsan átfordul a kortársak mintájának követésébe, így a heterogén csoportokon belül alkalom nyílik a pozitív minták elsajátítására. Ez a folyamat a felépülésben már előrébb tartó fél számára is hasznos, hiszen a társak segítése egy talpra álló szenvedélybeteg számára alkalmat ad az alázat és elfogadás gyakorlására, melyek a józan életvezetés elsajátításában elengedhetetlen jelentőségű képességek. A heterogén összetételű csoport lehetőséget teremt továbbá arra is, hogy egy-egy régi terápiásunk saját fejlődését az újonnan jöttek tükrében felismerje és értékelje. A tanulócsoportok összeállítása tehát nem kizárólag oktatási szempontokat követ, egyben terápiás eszköz is. A csoportbeosztás ezért néhány hétig tartó folyamat, melynek során tanárok és diákok megismerkednek, és feltérképezik egymás erősségeit és gyengeségeit. A közös munka közben derülhet csak fény a diákok valódi igényeire, szociális és tanulási készségeinek szintjére. A csoportbeosztás nem örökérvényű, hiszen a fiatalok fejlődésének üteme mind személyiségüket, mind pedig szociális és tanulási készségeiket tekintve eltérő ütemű. Az Oktatási Program struktúrája lehetőséget ad a viszonylag gyakori változtatásra. A trimeszterekbe szerveződő szorgalmi időszakokat vizsgaidőszakok követik, amelyek részben az ott nyújtott teljesítmény alapján lehetővé teszik a csoportbeosztás újragondolására Tanulásmódszertan, egyéni felzárkóztatás A hozzánk érkező fiatalok nagy részének negatív tapasztalatai vannak a tanulással kapcsolatban, sikertelen próbálkozások állnak a hátuk mögött, vagy az elveszte- 11

12 getett évek miatt korábban egyáltalán nem volt módjuk középiskolába járni. Sokan nehezen vágnak bele az iskolába, és félnek attól, ami ott rájuk vár. Ezen okok miatt nagyon fontosnak tartjuk, hogy lehetőség nyíljon nálunk az egyéb terápiás programok mellett az egyéni felzárkóztatásra, amely a tanulásmódszertan foglalkozásokon keresztül valósul meg. Célunk az, hogy eloszlassuk a félelmeket, és képessé tegyük a hozzánk jelentkező fiatalokat arra, hogy tanuljanak. Ehhez tapasztalataink szerint szükség van arra, hogy az első néhány hónapban fokozattan koncentráljunk az alapkészségek és képességek fejlesztésére. Ennek érdekében a újonnan érkezett diákok tanulásmódszertan foglalkozásokat is látogatnak, melyek az alábbi területek fejlesztésére összpontosítanak: koncentráció, aktivitás beszédművelés, szókincsfejlesztés olvasásfejlesztés, szövegértés az emlékezet fejlesztése lényegkiemelés, vázlatkészítés saját vélemény megfogalmazása, kommunikációs készségek Később ez a célirányos foglalkozás elmarad ugyan, de az egyes tantárgyakon belül folytatódik a készségfejlesztés. Az idő előrehaladtával azután egyre nagyobb hangsúly helyeződik a gondolkodási képességek fejlesztésére. A tantárgyakon belüli fejlesztés területei: a kommunikáció az alkotó és reagáló gondolkodás a viszonyító gondolkodás az elemző gondolkodás a fogalomalkotás és -alkalmazás a csoportalkotás a kérdés- és válaszalkotás A vizsgarendszer és az érettségi Az Oktatási Program egész éven át biztosít tanulási lehetőséget diákjainak. A szenvedélybetegség nem idényjellegű, ezért az oktatás nyáron sem szünetel, bár az ősztől tavaszig tartó tanév közben megszokottnál rugalmasabb keretek között folyik, mivel sok egyéb terápiás programmal egészül ki (kirándulások, sportprogramok, a Megálló Ház átalakítása, dekorálása, takarítása, stb.). 12

13 A tanév szorgalmi időszakokból és vizsgaidőszakokból épül fel. A szorgalmi időszakokat követő vizsgaidőszakokban lehet osztályozó vizsgákat tenni, amikor diákjaink féléves vagy év végi osztályzatokat szerezhetnek azokból a tantárgyakból, amelyeket az adott szorgalmi időszakban tanultak. Annak a diáknak, akinek esetleg nem sikerült az órákat rendszeresen látogatnia, vagy valamilyen oknál fogva a szorgalmi időszak közben csatlakozik az Oktatási Programhoz, szintén be kell számolnia az elsajátított tananyagból. Igaz, hogy osztályzatot ebben az esetben nem szerezhet, de gyakorolhatja a vizsgahelyzetben való megnyilvánulást, és természetesen visszajelzést kap tanáraitól és társaitól előmenetelével kapcsolatban. Így komoly tét nélkül felmérheti, hogy adott mennyiségű energia befektetése milyen teljesítményre elegendő. Az oktatási rendszer speciális jellegéből és az egyéni haladási ütemből következik, hogy egy időszakon belül egy diáknak nem kötelező sőt nem is ajánlott minden tantárgyat tanulnia. A diákok segítő-tanáraik visszajelzéseik alapján többnyire maguk döntik el, hogy egyszerre hány tárgyat vesznek fel egy adott trimeszterben, melyen a trimesztert záró vizsgaidőszak tanulságait levonva, változtathatnak. A cél, hogy diákjaink önállóan és reálisan tudják felmérni, hogy mire képesek, vagyis reális célokat tűzzenek ki maguk elé. Az osztályozó vizsgák menete nagy vonalakban megegyezik az érettségi vizsgák menetével. Diákjaink minden olyan tantárgyból írásbeli vizsgát tesznek, amelyből az érettségin is van írásbeli vizsga, és ez természetesen a szóbeli vizsgákra is vonatkozik. A fenti kötelezettség a választható érettségi tárgyakra is vonatkozik. Az írásbeli vizsgák hossza és feladattípusai minden szintű vizsga esetén megegyeznek az érettségi vizsga időtartamával, illetve feladattípusaival. Az írásbeli vizsgák eredményét a szóbeli vizsgák előtt ismertetjük, s az érdemjegyen túl azt is megosztjuk diákjainkkal, hogy mit csináltak jól, mi az, ami kevésbé megy, min lehet még javítani és hogy milyen szempontok alapján döntöttünk az osztályzásnál. Szóbeli vizsgát minden olyan tantárgyból tenni kell, amit egy fiatal tanul egy adott szorgalmi időszakban. Itt az érettségihez hasonlóan tételt kell húzniuk a diákoknak, s perc felkészülés után be kell számolniuk az adott témakörből. A szóbeli vizsgákon nemcsak a szaktanár, hanem több segítő és segítő-tanár is jelen van, sőt diákjaink is sokszor meghallgatják egymást. Ez több haszonnal is jár. Egyrészt a fiatalok hozzászokhatnak ahhoz, hogy több ember előtt kell számot adni tudásukról, másrészt a segítők és segítő-tanárok megvitathatják, hogy mennyit fejlődött egyegy fiatal az adott trimeszter folyamán. A vizsgák legnagyobb jelentősége abban rejlik, 13

14 hogy a beszámolás egyben egy olyan helyzet is, ahol olyan viselkedési minták gyakorolhatók, melyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. A fiatalok megtanulhatják és gyakorolhatják, hogy miként győzzék le szorongásaikat, idegességüket, valamint fejleszthetik magabiztosságukat, beszédkészségüket, önismeretüket, stb. A vizsgák természetesen visszajelzések is. Kiderül, hogy valaki valóban elsajátította-e a tananyagot, tud-e sok ember előtt beszélni úgy, hogy megértsék őt, ki tudja-e emelni a lényeget, stb. Aki keresztülesik egy vizsgaidőszakon osztályzataitól függetlenül értékes viszszajelzést kap arról, hogy mennyit fejlődött, és milyen területen kell a jövőben továbblépnie mind a tanulás, min pedig a terápia terén. Ugyanakkor a vizsgák mindig fordulópontok is, lezárnak egy-egy kemény munkával töltött időszakot. Alkalom ez nemcsak a kudarcok, de a sikerek megélésének tanulására is, ami a reális énkép kialakításához elengedhetetlen. Ebben kapaszkodót jelent mind a tanárok, mind a társak visszajelzése, így a vizsgákat mindig egy elemző, értékelő csoportos beszélgetéssel zárjuk. Ennek célja, hogy minden egyes diák a csoport segítségével képes legyen helyzetét reálisan értékelni, és ennek alapján elérhető célokat kitűzni maga elé a következő szorgalmi időszakra nézve. Tapasztalataink szerint a csoport keretek között történő ilyen beszélgetéseknek rendkívüli erejük és hatásuk van Az érettségi Az érettségi megszerzése mérföldkő a szenvedélybeteg fiatalok életében. Az érettségi vizsgák lebonyolításának helyszíne a BTA Gimnázium, ahol a diákok egy független vizsgabizottság előtt bizonyíthatják felkészültségüket. A vizsgabizottság pártatlan visszajelzése diákjainknak és tanáraiknak is egyaránt fontos, hiszen ez az első komoly fórum, ahol fejlődésüket a külvilág is visszaigazolja, és egy korábban irreális álomnak tartott bizonyítvány átadásával honorálja, mely belépő lehet számukra a továbbtanulás és/vagy a munka világába. A BTA Gimnáziumban megalakulásától kezdve mód van osztott érettségi vizsgát tenni. Ezzel a lehetőséggel rendszerint élnek is diákjaink, hiszen ez a rendszer igazodik ahhoz az egyéni haladási ütemhez, melyet a nálunk eltöltött évek alatt megszoktak. A teljes érettségi bizonyítvány megszerzéséig változó idő alatt jutnak el a fiatalok (3-6 év). Általánosságban elmondható, hogy az Oktatási Programba bekerülő diákok számára ittlétük első egy-két évében elsősorban a terápiás programokra van szükségük, intenzív tanulásba csak akkor tudnak belekezdeni, amikor elsősorban a józanodást szolgáló 14

CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK

CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK Mi vagyunk azok, akiktől a szülők óvják gyermekeiket. a deviánsok, narkósok, csavargók nem a mozivászonról idepottyant csodabogarak, akik a film után megszűnnek létezni, hanem húsz, harminc, negyven év

Részletesebben

1. Célok, feladatok, filozófiánk

1. Célok, feladatok, filozófiánk 1. Célok, feladatok, filozófiánk A Belvárosi Tanoda Alapítvány feladata és tevékenysége mindazoknak az intézményes ellátásból kihullott, deviáns, veszélyeztetett, középiskolából kimaradt, kallódó fiataloknak

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1 1 Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden egyes pácienssel.... A döntő az, hogy emberként álljak egy másik emberrel szemben.

Részletesebben

kezd elveszíteni az élet

kezd elveszíteni az élet EQUAL A/077 PROEJKT akiket kezd elveszíteni az élet Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása, érettségire felkészítése Zárótanulmány 1 TARTALOM Kiknek az iskolája a Belvárosi Tanoda?

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szakmai beszámoló

Megálló Csoport Alapítvány Szakmai beszámoló Megálló Csoport Alapítvány Szakmai beszámoló 2011 IMPRESSZUM 1084 Budapest, József u.49. T: +36 1 303 65 74 E: megallocsoport@gmail.com http://www.facebook.com/megallocsoport Szerkesztette: Kopeczny Kata

Részletesebben

Az érettségi mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában

Az érettségi mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Az érettségi mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában Bősze Szilvia-Győrik Edit 1 Tartalom Az érettségi vizsga különleges jelentősége a Belvárosi Tanodában... 3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 3.1 Speciális földrajzi helyzet... 7 3.2 Társadalmi környezet... 7 3.3 Az iskolahasználók

Részletesebben

Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése

Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése Győrik Edit 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A célcsoport: középiskolákból

Részletesebben

M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos 2013.09.01. 2016.08.31.

M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos 2013.09.01. 2016.08.31. 1/58 ZÖLD KAKAS LÍCEUM M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hatályos Jóváhagyta és elrendelte: Kerényi Mari igazgató 2013.08.20. 2013.09.01. 2016.08.31. Braun

Részletesebben

HÍD - I tantárgyainak képzése

HÍD - I tantárgyainak képzése Ikt.sz: 11/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei 2. melléklet [9. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei Tartalom: 9.1. Híd I. program kerettanterve Bevezetés Kerettantervek 9.2. Híd II. program kerettanterve

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2OO9 1 Tartalom 1. Bevezető 4 2. Tevékenységek 5 2.1 Drop-in (alacsonyküszöbű szolgáltatás) 5 2.2 Szenvedélybetegek nappali ellátása 6

Részletesebben

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR Forrás:? Tartalom 1. A LEMORZSOLÓDÓ FIATALOK JELLEMZŐ PROBLÉMÁI 2. MENTORRENDSZER 2.1. A mentor-diák viszony, segítő kapcsolat

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

A Piliscsabai Palánta Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Piliscsabai Palánta Általános Iskola Pedagógiai Programja A Piliscsabai Palánta ja Oldal: 2 / 41 Tartalom 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 Küldetésnyilatkozat... 5 Az iskolaalapítás előzményei... 6 Alapítás... 6 Fenntartás... 6 Gazdasági, működési feltételek... 7

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Bemutatkozás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) célja

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA

KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA A Kürt Alapítványi Gimnázium pedagógiai programja Budapest, 2014. május 26. 1 1. A Kürt Alapítványi Gimnázium pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ INTÉZMÉNY MOTTÓJA: A jó cselekedet pedig csak az, ha a mi felebarátunkat segítjük, tartjuk, tápláljuk, tanítjuk, neki jó példát adunk, mindezeket a mi felebarátunknak

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 "Tudományos képzettség a szellemi látókört kibővíti, gondolatgazdagságot nyújt, előítéletektől és hiábavalóságoktól megszabadít, magas emberi méltóságra emel."

Részletesebben

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja IV/a. kötet HÍD I. PROGRAM Tartalom A választott kerettanterv

Részletesebben