A Megálló Csoport Oktatási Programjának megvalósítási terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Megálló Csoport Oktatási Programjának megvalósítási terve"

Átírás

1 A Megálló Csoport Oktatási Programjának megvalósítási terve július december 31. Szerzők Baross Dóra, Palotás Réka, Keczeli Gábor fotók: Keczeli Gábor készült: június-július hó

2 Tartalom 1. Bevezető A BTA Megálló Csoport Oktatási Program szerepe az Akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerségen belül A partnerek közti együttműködés megvalósulása az Oktatási Programon keresztül Az Oktatási Program szerepe a BTA Megálló Csoport terápiás programjai között A szenvedélybetegek speciális igényeihez igazodó Oktatási Program filozófiája Az Oktatási Program elemei Bekerülés és kikerülés Tanulási készségek felmérése, csoportbeosztás Tanulásmódszertan, egyéni felzárkóztatás A vizsgarendszer és az érettségi Az érettségi Tanulmányi kirándulások Pályaorientáció Intenzív idegen nyelvi tréningek Módszertan, szakmai munka Az Oktatási Program rendszerének kidolgozása Tananyagfejlesztés Szakmai fórumok (az Oktatási Programon belül és a BTA Gimnáziummal közösen) A munkatársak képzésének támogatása Az Oktatási Program finanszírozása Mellékletek...Hiba! A könyvjelző nem létezik. 5.1 Tanárok névsora, tantárgystruktúra (2005. április 1 június 27.)Hiba! A könyvjelző nem létezik 5.2 Példa az órarendre (2005. május 9 július 8.)...Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2

3 1. Bevezető A Megálló Csoport Oktatási Programja olyan szenvedélybeteg fiatalok számára kínál tanulási lehetőséget, akik változtatni szeretnének addigi életmódjukon, ezért a józan életvitel kialakításában és megtartásában is segítségünket kérik. Szeretnénk, hogy a tanulás és az érettségi felé vezető út küzdelmei a fiatalok józanodásának részét képezzék, és ezért értékké váljanak. Célunk, hogy az évekig tartó közös munka során a fiatalok önbecsülése, életkedve növekedjen, érdeklődése felkeltődjék, és a tanulás segítségükre legyen a reális önkép és önbizalom kialakításában. Meggyőződésünk, hogy az ismeretszerzés, a tudás, új képességek nehéz munkával való elsajátítása örömforrás, és sikerélményt nyújt diákjaink számára. Ennek a munkának minden örömét és fáradságát szeretnénk együtt megélni a fiatalokkal, és igyekszünk segítségükre lenni az akadályok leküzdésében. Természetesen az érettségi bizonyítvány növeli a munkavállalási esélyeket, és lehetőséget biztosít a továbbtanulásra is. Célunk továbbá, hogy ezzel a bizonyítvánnyal valódi érettséget adjunk a nálunk józanodó és tanuló fiataloknak. A tanulási program kialakításában elsődleges szempont a személyre figyelő attitűd érvényesítése. Az tehát, hogy valaki mennyi tantárgyat és milyen óraszámban tanul mindig függ az adott személytől is. A tanórák kiscsoportos keretek közt folynak, vagyis csak négy-öt ember vesz részt egy-egy foglalkozáson. A tanulócsoportokban résztvevő fiatalok száma függ az adott tanár személyiségétől, az adott tantárgy specialitásaitól is. A személyre figyelő attitűd alkalmazása kizárólag partneri, azaz a felek egyenrangúságán alapuló kommunikáció kialakításával lehetséges. Ezért mind az órák alatt, mind tanulási szituációkon kívül a fiatalokat egyenrangú félnek tekintjük, akikkel közösen dolgozunk és fogalmazunk meg újabb és újabb célokat. 2. A Megálló Csoport Oktatási Program szerepe az akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerségen belül A Fejlesztési Partnerségünk sajátossága, hogy a különböző profilú résztvevő szervezetek egymással együttműködve olyan komplex ellátást képesek nyújtani, melyre

4 egyedül egyik szervezet sem lenne képes. Ennek mindenekelőtt a kliensek látják hasznát, hiszen betegségük bármelyik stádiumában szakszerű ellátásban részesülhetnek. Tipikusnak mondható a józanodás alábbi folyamata: a fiatal aktív szerhasználóként kerül a rendszerbe, ahol motivációt kap a józanodásra (Kék Pont, Megálló Csoport); szükség esetén bentlakásos rehabilitációban vesz részt (Leo Amici 2002 Alapítvány); józanságának megtartását terápiás foglalkozások támogatják (Megálló Csoport, Kék Pont), és ezzel egyidejűleg gyakran munka melletti tanulás révén (Megálló Csoport Oktatási Program, BTA Gimnázium) a társadalomba való visszavagy beilleszkedés válik a legfontosabb és immár reális céllá. Ezeket a lépcsőfokokat a kliens egy olyan rendszerben járhatja végig, ahol az ellátást nyújtó szervezetek kapcsolatban vannak egymással, így közösen dönthetnek arról, hogy egy adott személynek éppen aktuális állapotában melyik ellátási forma lenne a legmegfelelőbb. Így sokkal kisebb az esélye mind a keresztbe kezelésnek, mind pedig annak, hogy a kliens látókörön kívül kerül. Az Oktatási Program a józanodás azon fázisában kap jelentős szerepet, amikor a fiatal már a társadalomba való visszailleszkedését igyekszik megalapozni, és akár munka mellett is fontosnak érzi, hogy érettségi bizonyítványt szerezzen. Az Oktatási Programba bekerülő diákok a tanuláson keresztül olyan készségeket is elsajátítanak tartós koncentráció, kitartás, pontosság, lényegkiemelés, stb., melyeknek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés és a munkahely megtartása során komoly hasznát veszik. Továbbá, a Program rugalmasan igyekszik alkalmazkodni a diákok időbeosztásához, így lehetőség van arra, hogy diákjaink munka mellett tanuljanak. A rugalmasság az Oktatási Program egyik legfontosabb eleme, hiszen sok gyógyuló szenvedélybeteg kénytelen saját magát ellátni. Az esti gimnáziumok azonban általában nem képesek annyi tanulási és egyéb segítséget nyújtani számukra, amennyire szükségük van. A Megálló Csoport terápiás programjai azonban (csoport, színház- és zeneterápia, művészetterápia, stb.) jótékony hatást gyakorolnak a diákok tanulás terén nyújtott teljesítményére is, az Oktatási Program tanárai pedig akár a tanulásmódszertan foglalkozásokon, akár pedig a tanórák keretében nagy súlyt helyeznek a tanulási készségek fejlesztésére. 4

5 2.1 A partnerek közti együttműködés megvalósulása az Oktatási Programon keresztül Az Oktatási Programban, olyan diákok kezdhetik meg, vagy folytathatják középiskolai tanulmányaikat, akik már nem aktív szerhasználók, bár az esetleges visszaesés nem feltétlenül vonja maga után az Oktatási Programból való végleges kikerülést. Azok a jelentkezők, akiket a partner szervezetek irányítanak az Oktatási Programba, előnyt élveznek, hiszen az intenzív információ-átadásnak, esetmegbeszéléseknek köszönhetően róluk rendelkezünk előzetes információval, sőt nagy valószínűséggel személyesen is találkoztunk már, így gördülékenyebben, egymás iránti bizalommal kezdődhet meg a közös munka. Van mód arra, hogy azok a diákok, akiknek a Megálló Csoport tanulást is támogató terápiás programjaira már nincs szükségük, valamint rendelkeznek a tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel és tanulási technikákkal, tanulmányaikat a BTA Gimnáziumban fejezzék be. Az érettségi megszerzése után itt akár szakképzésben is részt vehetnek. Az Oktatási Programból a BTA Gimnáziumba irányított diákok általában zökkenőmentesen illeszkedhetnek az új környezetbe, hiszen sok ismerős arccal is találkoznak. Az Oktatási Program és a BTA Gimnázium együttműködése kétirányú. Előfordulhat, hogy a BTA Gimnáziumba felvett tanulók valamelyikéről kiderül, hogy szenvedélybeteg, és ahhoz, hogy valóban tanulmányaira tudjon koncentrálni, szüksége van olyan terápiára, melyet a Megálló Csoport tud számára biztosítani. Ebben az esetben átkerül a Megálló Csoportba, ahol tanulmányai megszakítása nélkül vehet részt józanságát támogató terápiában. 2.2 Az Oktatási Program szerepe a Megálló Csoport terápiás programjai között Az Oktatási Program része a Megálló Csoport tevékenységeinek. Fontosság szempontjából megegyezik az egyéb terápiás programokkal, és a délelőttöket, valamint a kora délutáni órák nagy részét kitölti. Ahogy klienseink haladnak a terápiájukkal, úgy képesek több és mélyebb ismeretek megszerzésére, s végül sikeres érettségi letételére. A tanulás módja, módszere, az órákon való megjelenés, a közös munka, házi feladatok készítése, a tananyag elsajátítása és vizsgahelyzetben való előadása mind függ a fiatal állapotától és összefügg lelki, érzelmi fejlődésével. A tanulás hatékonysága a terápiában való előrehaladás mértékével egyenesen arányos. A közös munka során a diákok erre vonatkozóan állandó visszajelzést kapnak a terápiás csoportokon és a tanórákon egyaránt. 5

6 A tantárgyi ismeretek megszerzésén túl célunk reális önkép, önismeret problémamegoldó készség és önbizalom kialakítása, melyek éppúgy segítik a fiatalok továbblépését, mint az érettségi bizonyítvány. Ezért klienseink heti beosztását úgy alakítjuk, hogy abba tanulás, sport, alkotó tevékenység, színház- és zeneterápia, önsegítő csoport és közös munka mind helyet kapjon. Ezen tevékenységek aránya személyenként és trimeszterenként változhat, attól függően, hogy mire van szüksége az adott fiatalnak. A hetirendeket kezdetben közösen készítjük diákjainkkal, később egyre nagyobb önállóságot kapnak ebben is. Célunk, hogy a fiatalok megtanuljanak fontossági sorrendet kialakítani különböző élethelyzetekben aktuális programjaik között, és annyi feladatot vállaljanak egy napra, amennyit teljesíteni tudnak. Szeretnénk, hogy az érettségi valódi érettséget és sok-sok lehetőséget adjon diákjainknak életük további alakításához. Azon dolgozunk, hogy a Megálló Csoportjánál töltött évek hasznosan teljenek, az itt szerzett tapasztalatokból, élményekből a fiatalok építkezni tudjanak. 3. A szenvedélybetegek speciális igényeihez igazodó Oktatási Program filozófiája Olyan szenvedélybetegek számára kínálunk tanulási lehetőséget, akik szakítani kívánnak korábbi életmódjukkal, és meg szeretnének tanulni józanul élni. Szeretnénk, ha a tanulás részét képezné józanodásuknak, illetve segítené őket józanságuk megtartásában. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a tanulás a fenti célok megvalósításának mindössze egyik eszköze. Álláspontunk szerint a drogprobléma csak tünet, így a szerhasználat puszta tiltása nem megoldás. Figyelmünket elsősorban a szenvedélybetegségek hátterében lappangó problémák tudatosítására és megoldására kell fordítanunk, s ezzel párhuzamosan olyan tanulási lehetőségeket, módokat és tartalmakat kínálnunk, melyek elfogadhatók, reálisak és értékesek e fiatalok számára. Mondhatjuk úgy is, hogy nem a drog, hanem az ember, a teljes személyiség áll érdeklődésünk középpontjában, azt próbáljuk megérteni és változásában támogatni. Ennek egyik eszköze lehet a tanulás is, amely a konkrét esélyt jelentheti a szenvedélybeteg fiatal számára, hogy a drogoktól, alkoholtól való megszabadulás mellett, személyiségének változásával, problémáinak megbeszélésével, fejlődésének támogatásával, segítésével párhuzamosan tanulhat, és érettségihez juthat. A Megálló Házban nap mint nap találkozhat olyan társaival, akik már elindultak ezen az úton, és építeni kezdhet a korábbiaktól eltérő drogmentes kapcsolatokat. A reménytelenség és ma- 6

7 gány, amiben eddig élt, megszűnhet, és a terápiás folyamat, a tanulás során célok fogalmazódhatnak meg, amikért érdemes munkálkodni. Az intézményben olyan légkört próbálunk teremteni, ahová egy értelmes élet választásának esélye miatt érdemes bejönni. Ahol a tanulás-tanítás folyamatát is emberi kapcsolatként, a személyiség fejlesztésének lehetséges eszközeként fogjuk fel. A tanítás részének tekintjük a beszélgetéseket, és akár ezeken, akár a konkrét tantárgypedagógiai munkán keresztül segítjük a hozzánk forduló fiatalt józanodásában, személyiségének változásában, a benne rejlő képességek kibontakoztatásában és fejlesztésében, új képességek és készségek elsajátításában. Kevés iskola ad arra lehetőséget, hogy éveket kihagyva, esetleg túlkorosan folytathassa valaki tanulmányait. Ne is említsük azt, hogyan csökkennek az illető esélyei, ha még kábítószeres esetleg kriminalitástól sem mentes múltja is kiderül! A szenvedélybetegeknek ahhoz, hogy tanulni tudjanak, egy olyan környezetre van szükségük, ahol az elfogadó légkör és a bizalmon és őszinteségen alapuló emberi kapcsolatok lehetővé teszik, hogy nyíltan beszélhessenek problémáikról, az őket foglalkoztató kérdésekről, ahol személyiségük fejlődése, változása, alakulása a közösen megfogalmazott cél és ehhez folyamatosan segítséget kapnak. Az Oktatási Program speciálisan szenvedélybetegek számára történő kidolgozását fontosnak tartjuk, mert tapasztalataink azt mutatják, hogy célcsoportunk esetében az oktatás csakis kiscsoportos vagy egyéni formában, személyre figyelő, esetkezelő munkát is igénylő, gyakran egyéni felzárkóztatással kiegészülve valósulhat meg. A drogfogyasztás testileg, lelkileg roncsolja az embert, s persze a tanulási képességekre, készségekre is negatív hatással van (pl.: koncentráció, értő olvasás, a hallottak vagy olvasottak memorizálása stb.). Emellett az elvesztegetett éveket pótolni kell: mielőtt a tantárgyi ismereteket jelentős mértékben bővíthetnénk, a szenvedélybeteg fiatalnak fel kell frissítenie írni- olvasni tudását, meg kell tanulnia jegyzetelni, vázlatot készíteni, lényeget kiemelni, meglátni az összefüggéseket és tudását hatékonyan visszaadni. Ez személyre szabott fejlesztő munkával, napi feladatokkal, a soron következő cél megfogalmazásával és tudatosításával és folyamatos visszacsatolással érhető el. A fenti okok miatt, és azok szem előtt tartásával dolgoztuk ki és alkalmazzuk a szenvedélybetegek számára szervezett, terápiájukat és visszailleszkedésüket nagyban elősegítő, ill. annak részeként működő, speciális szerveződésű Oktatási Programunkat. 3.1 Az Oktatási Program elemei a felvételi (bekerülés) (3.1.1) 7

8 tanulási készségek felmérése, csoportbeosztás (3.1.2) tanulásmódszertan, egyéni felzárkóztatás (3.1.3) trimeszterek, vizsgaidőszakok (visszajelzés, vizsgarutin) (3.1.4) tanulmányi kirándulások (3.1.5) pályaorientáció (3.1.6) intenzív idegen nyelvi tréningek (3.1.7) Bekerülés és kikerülés A Megálló Csoport Oktatási Programba felvételi útján lehet bekerülni. Ez nem a tudásszint felmérését vagy vizsgát jelent, hanem egy meghatározott időpontban történő beszélgetést az adott fiatallal, amelyen a Megálló Csoportot működtető Stáb háromnégy tagja, diákjaink közül pedig két fő vesz részt. Trimeszterenként rendezünk ilyen felvételit, mert azt tapasztaljuk, hogy az érdeklődők, segítségünket kérők száma nagy, s emiatt szükség van arra, hogy évente többször adjunk lehetőséget a bekerülésre. Természetesen a szenvedélybetegek nálunk tárt kapukra számíthatnak az év minden szakában, vagyis nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 9-22 óráig) bármikor fordulhatnak hozzánk segítségért. Gyakran megesik, hogy a felvételi időpontjától függetlenül keresnek fel minket az érintettek. Ilyenkor arra törekszünk, hogy kialakítsuk, fenntartsuk és erősítsük kapcsolatunkat az adott fiatallal, hogy már a felvételi előtt elkezdhesse a Megálló Házba való beilleszkedést, a józanokkal való ismerkedést, és a terápiás csoportokon, valamint a színház- és zeneterápiás foglalkozásokon való részvétel révén elindulhasson a felépülés útján. Sok esetben ez annyira jól sikerül, hogy mire a fiatal tanulni kezd, már élő kapcsolatokat alakít ki a Megálló Ház közösségén belül. Az Oktatási Programba történő felvétel tehát gyakran nem esik egybe a fiatal terápiájának elindulásával. A fenti folyamat ellenkezőjére is van azonban példa. A tanulás ugyanis egy olyan hívó szó, melyet könnyen megfogalmaznak olyan fiatalok is, akik saját maguk számára még nem tisztázták, hogy mi is akadályozza őket a normális életvitelben. Amennyiben középiskolai tanulmányaik folytatása érdekében önként hajlandók meghozni azt az áldozatot, hogy rész vesznek a közösségi terápiás programokon, ők is felvételt nyerhetnek az Oktatási Programba abban a reményben, hogy a józanodó közösség hatására világossá válik számukra, hogy sok, a tanulásnál az adott pillanatban sokkal fontosabb területen kell előre lépniük ahhoz, hogy tanulmányaik érdemi folytatására esélyük legyen. Az önkéntesség ellenére esetükben eleinte gyakori a dacos ellenállás a közösségi terápiával szemben, de esély van rá, hogy idővel a dac átadja helyét a felismerésnek, 8

9 majd a megadásnak. Bár az ilyen helyzet szülhet konfliktusokat tanórákon belül és kívül egyaránt, nem gondoljuk, hogy ez felesleges vagy káros lenne akár a változással dacoló diákra, akár a Megálló Ház közösségére nézve. Remek alkalmak ezek az önmagunkkal való szembenézésre, az alapértékek megerősítésére, és bizonyos konfliktuskezelési technikák elsajátítására. Azokat, akikkel a felvételin találkozunk először, megkérjük, hogy mutassák be magukat pár mondatban, mondják el, hogy miért kérik hozzánk a felvételt. Kérdéseket teszünk fel a jelentkező iskolai pályafutására, jelenlegi életkörülményeire, életvitelére, szabadidős tevékenységére, céljaira vonatkozóan. Az évek során megtanultunk rákérdezni a kábítószer-problémákra, és azok hátterére, s kialakult valamiféle szimatunk is a jelentkezők valódi állapotának felméréséhez. A legfontosabb mégis az, hogy ezek a felvételi beszélgetések olyan légkörben valósulnak meg, melyben az érintett fiatal úgy érzi, hogy nem kell sem félnie, sem pedig szégyellnie problémáját. Próbáljuk megértetni és tisztázni, hogy mi nem csak egy iskola vagyunk, és az ő tanulási elképzelései akkor és csak akkor reálisak, ha ezzel párhuzamosan foglalkozni akar egyéb problémáival is, és ennek megfelelően áll szándékában igénybe venni felkínált segítségünket. (Ezt a közös munka során többször is elismételjük, tudatosítjuk.) A legtöbben hamar megnyílnak, szívesen és őszintén beszélnek, s még ha nem is a kábítószer-fogyasztás abbahagyásának eltökélt szándékával lépnek is be először az ajtón, gyorsan megértik, hogy csak úgy tanulhatnak nálunk, ha életvitelükön is változtatni szándékoznak. Legtöbben tehát előbb-utóbb hajlandóak keményen dolgozni, áldozatokat hozni. Az alábbi szempontokat mindenképpen mérlegelnünk kell a felvételi döntésnél: hány szenvedélybeteggel tudunk egyszerre hatékonyan dolgozni, vagyis hány főt bír el a Megálló Ház; hiszünk-e abban, hogy a jelentkező felvétele változást indít el drogos karrierjében (biztosan soha nem tudhatjuk); vajon mi lenne számára a megfelelő segítség; megvannak-e az eszközeink ahhoz, hogy együtt dolgozzunk az adott fiatallal, vagy más segítséget ajánlunk a számára (pl.: bentlakásos rehabilitációs intézmény); kialakult-e valamilyen előzetes kötődése a Megálló Csoporthoz; mit tett ő eddig azért, hogy bekerüljön, mennyire elszánt, akar-e változni; Összegezve, a Megállóba jelentkező fiataloknak van vagy volt valamilyen kapcsolata különféle kábítószerekkel és/vagy alkohollal. Egyesek csak tanulni szeretnének, 9

10 mások megfogalmazzák azt, hogy a segítségünket kérik problémáik körvonalazásában és a megoldási módok megkeresésében is, ismét mások a mindennapi életbe való viszszailleszkedéshez szeretnének támogatást kapni. Előfordul természetesen, hogy a legjobb szándék ellenére sem működik az együttműködés valamely diákkal. Rugalmasságra törekszünk ugyan, mégsem tudunk minden egyes hozzánk forduló fiatalnak megfelelő oktatási formát, vagy folyamatosan változó élethelyzetéhez jól illeszkedő időbeosztást nyújtani. Ha kitartó közös munka, és több megoldási mód kipróbálása után is úgy érzékeljük, hogy nem eredményes az együttlét, akkor meg kell válnunk egymástól. Az Oktatási Programból való kikerülést egy beszélgetés előzi meg, amelyen hasonlóan a felvételihez részt vesz két-három tanár és segítő, valamint egy-két diák. Ezen a beszélgetésen újra tisztázzuk céljainkat és az Oktatási Programban való részvétel feltételeit. Közösen gondoljuk át, hogy ezek a feltételek eddig teljesültek-e, és törekszik-e az adott fiatal a feltételek és szabályok betartására. Megkérdezzük, mit adott neki az eddigi munka, és valóban szüksége van-e ránk. Ha nem indokolt a fiatal további tanulása az általunk ajánlott keretek között, vagy ő maga kéri a kikerülését, akkor megválunk tőle, biztosítva őt arról, hogy ha tanulni nem is velünk fog, igénybe veheti egyéb terápiás programjainkat. A kikerülés tehát gyakran csak az Oktatási Programot érinti, bár bizonyos esetekben az egész terápiás létre is kiterjed. A kikerülést megelőző beszélgetés a folyamatos visszajelzések miatt természetesen nem éri váratlanul csellengő diákjainkat, hiszen a közös munka során számos visszajelzést adunk a sikerekről és a sikertelenségekről, az elvárt minimumról és a részvétel feltételeinek teljesültségéről. Nálunk nem lehetséges tehát csak tanulni, a Megálló Házba be kell illeszkedni, és részt kell venni a terápiás programokon is. Ennek hiányában nem hozhat eredményt a közös munka, illetve értelmét veszti a program szenvedélybetegekhez való illeszkedése. Az kap meghívót az ún. csellengő beszélgetésre, aki ezt huzamos ideig (egy-két trimeszteren át) nem veszi ezt tudomásul, és nem használja terápiás programjainkat Tanulási készségek felmérése, csoportbeosztás Az Oktatási Programba tehát nem tantárgyi felvételi útján kerülnek be a fiatalok, így az első hetek legfontosabb feladata tantárgyi tudásuk és tanulási készségeik felmérése. 10

11 Bár a bekerülést követően kitöltenek egy készségfelmérő tesztet, ennek eredményét azonban csak tájékoztató jellegűnek fogjuk fel, hiszen azt jelentősen befolyásolhatja a fiatal aktuális állapota. Továbbá, egy hatékony tanulócsoport nemcsak a résztvevők tudásszintjétől és tanulási készségeinek fejlettségétől függ, hanem jelentős szerepet játszik a diákok személyiségének érettsége, tanuláshoz való hozzáállása, motiváltsága, illetve a terápiában való előrehaladásának gyorsasága is. A legeredményesebb tanulócsoportok gyakran heterogén összetételűek, ugyanis egy ilyen helyzet alkalmat ad arra, hogy a jobb tanulók segítsék, magukkal húzzák gyengébb társaikat. A még terápiájuk elején tartó diákok mivel éppen önmaguk és új céljaik keresgélése köti le figyelmüket gyakran meglehetősen befolyásolhatók, és ez jellemzően vagy minden szabály, elvárás tagadására, vagy a környezetükben éppen kéznél lévő minták feltétlen követésére ösztönzi őket. Szerencsés esetben a mindent tagadó magatartás gyorsan átfordul a kortársak mintájának követésébe, így a heterogén csoportokon belül alkalom nyílik a pozitív minták elsajátítására. Ez a folyamat a felépülésben már előrébb tartó fél számára is hasznos, hiszen a társak segítése egy talpra álló szenvedélybeteg számára alkalmat ad az alázat és elfogadás gyakorlására, melyek a józan életvezetés elsajátításában elengedhetetlen jelentőségű képességek. A heterogén összetételű csoport lehetőséget teremt továbbá arra is, hogy egy-egy régi terápiásunk saját fejlődését az újonnan jöttek tükrében felismerje és értékelje. A tanulócsoportok összeállítása tehát nem kizárólag oktatási szempontokat követ, egyben terápiás eszköz is. A csoportbeosztás ezért néhány hétig tartó folyamat, melynek során tanárok és diákok megismerkednek, és feltérképezik egymás erősségeit és gyengeségeit. A közös munka közben derülhet csak fény a diákok valódi igényeire, szociális és tanulási készségeinek szintjére. A csoportbeosztás nem örökérvényű, hiszen a fiatalok fejlődésének üteme mind személyiségüket, mind pedig szociális és tanulási készségeiket tekintve eltérő ütemű. Az Oktatási Program struktúrája lehetőséget ad a viszonylag gyakori változtatásra. A trimeszterekbe szerveződő szorgalmi időszakokat vizsgaidőszakok követik, amelyek részben az ott nyújtott teljesítmény alapján lehetővé teszik a csoportbeosztás újragondolására Tanulásmódszertan, egyéni felzárkóztatás A hozzánk érkező fiatalok nagy részének negatív tapasztalatai vannak a tanulással kapcsolatban, sikertelen próbálkozások állnak a hátuk mögött, vagy az elveszte- 11

12 getett évek miatt korábban egyáltalán nem volt módjuk középiskolába járni. Sokan nehezen vágnak bele az iskolába, és félnek attól, ami ott rájuk vár. Ezen okok miatt nagyon fontosnak tartjuk, hogy lehetőség nyíljon nálunk az egyéb terápiás programok mellett az egyéni felzárkóztatásra, amely a tanulásmódszertan foglalkozásokon keresztül valósul meg. Célunk az, hogy eloszlassuk a félelmeket, és képessé tegyük a hozzánk jelentkező fiatalokat arra, hogy tanuljanak. Ehhez tapasztalataink szerint szükség van arra, hogy az első néhány hónapban fokozattan koncentráljunk az alapkészségek és képességek fejlesztésére. Ennek érdekében a újonnan érkezett diákok tanulásmódszertan foglalkozásokat is látogatnak, melyek az alábbi területek fejlesztésére összpontosítanak: koncentráció, aktivitás beszédművelés, szókincsfejlesztés olvasásfejlesztés, szövegértés az emlékezet fejlesztése lényegkiemelés, vázlatkészítés saját vélemény megfogalmazása, kommunikációs készségek Később ez a célirányos foglalkozás elmarad ugyan, de az egyes tantárgyakon belül folytatódik a készségfejlesztés. Az idő előrehaladtával azután egyre nagyobb hangsúly helyeződik a gondolkodási képességek fejlesztésére. A tantárgyakon belüli fejlesztés területei: a kommunikáció az alkotó és reagáló gondolkodás a viszonyító gondolkodás az elemző gondolkodás a fogalomalkotás és -alkalmazás a csoportalkotás a kérdés- és válaszalkotás A vizsgarendszer és az érettségi Az Oktatási Program egész éven át biztosít tanulási lehetőséget diákjainak. A szenvedélybetegség nem idényjellegű, ezért az oktatás nyáron sem szünetel, bár az ősztől tavaszig tartó tanév közben megszokottnál rugalmasabb keretek között folyik, mivel sok egyéb terápiás programmal egészül ki (kirándulások, sportprogramok, a Megálló Ház átalakítása, dekorálása, takarítása, stb.). 12

13 A tanév szorgalmi időszakokból és vizsgaidőszakokból épül fel. A szorgalmi időszakokat követő vizsgaidőszakokban lehet osztályozó vizsgákat tenni, amikor diákjaink féléves vagy év végi osztályzatokat szerezhetnek azokból a tantárgyakból, amelyeket az adott szorgalmi időszakban tanultak. Annak a diáknak, akinek esetleg nem sikerült az órákat rendszeresen látogatnia, vagy valamilyen oknál fogva a szorgalmi időszak közben csatlakozik az Oktatási Programhoz, szintén be kell számolnia az elsajátított tananyagból. Igaz, hogy osztályzatot ebben az esetben nem szerezhet, de gyakorolhatja a vizsgahelyzetben való megnyilvánulást, és természetesen visszajelzést kap tanáraitól és társaitól előmenetelével kapcsolatban. Így komoly tét nélkül felmérheti, hogy adott mennyiségű energia befektetése milyen teljesítményre elegendő. Az oktatási rendszer speciális jellegéből és az egyéni haladási ütemből következik, hogy egy időszakon belül egy diáknak nem kötelező sőt nem is ajánlott minden tantárgyat tanulnia. A diákok segítő-tanáraik visszajelzéseik alapján többnyire maguk döntik el, hogy egyszerre hány tárgyat vesznek fel egy adott trimeszterben, melyen a trimesztert záró vizsgaidőszak tanulságait levonva, változtathatnak. A cél, hogy diákjaink önállóan és reálisan tudják felmérni, hogy mire képesek, vagyis reális célokat tűzzenek ki maguk elé. Az osztályozó vizsgák menete nagy vonalakban megegyezik az érettségi vizsgák menetével. Diákjaink minden olyan tantárgyból írásbeli vizsgát tesznek, amelyből az érettségin is van írásbeli vizsga, és ez természetesen a szóbeli vizsgákra is vonatkozik. A fenti kötelezettség a választható érettségi tárgyakra is vonatkozik. Az írásbeli vizsgák hossza és feladattípusai minden szintű vizsga esetén megegyeznek az érettségi vizsga időtartamával, illetve feladattípusaival. Az írásbeli vizsgák eredményét a szóbeli vizsgák előtt ismertetjük, s az érdemjegyen túl azt is megosztjuk diákjainkkal, hogy mit csináltak jól, mi az, ami kevésbé megy, min lehet még javítani és hogy milyen szempontok alapján döntöttünk az osztályzásnál. Szóbeli vizsgát minden olyan tantárgyból tenni kell, amit egy fiatal tanul egy adott szorgalmi időszakban. Itt az érettségihez hasonlóan tételt kell húzniuk a diákoknak, s perc felkészülés után be kell számolniuk az adott témakörből. A szóbeli vizsgákon nemcsak a szaktanár, hanem több segítő és segítő-tanár is jelen van, sőt diákjaink is sokszor meghallgatják egymást. Ez több haszonnal is jár. Egyrészt a fiatalok hozzászokhatnak ahhoz, hogy több ember előtt kell számot adni tudásukról, másrészt a segítők és segítő-tanárok megvitathatják, hogy mennyit fejlődött egyegy fiatal az adott trimeszter folyamán. A vizsgák legnagyobb jelentősége abban rejlik, 13

14 hogy a beszámolás egyben egy olyan helyzet is, ahol olyan viselkedési minták gyakorolhatók, melyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. A fiatalok megtanulhatják és gyakorolhatják, hogy miként győzzék le szorongásaikat, idegességüket, valamint fejleszthetik magabiztosságukat, beszédkészségüket, önismeretüket, stb. A vizsgák természetesen visszajelzések is. Kiderül, hogy valaki valóban elsajátította-e a tananyagot, tud-e sok ember előtt beszélni úgy, hogy megértsék őt, ki tudja-e emelni a lényeget, stb. Aki keresztülesik egy vizsgaidőszakon osztályzataitól függetlenül értékes viszszajelzést kap arról, hogy mennyit fejlődött, és milyen területen kell a jövőben továbblépnie mind a tanulás, min pedig a terápia terén. Ugyanakkor a vizsgák mindig fordulópontok is, lezárnak egy-egy kemény munkával töltött időszakot. Alkalom ez nemcsak a kudarcok, de a sikerek megélésének tanulására is, ami a reális énkép kialakításához elengedhetetlen. Ebben kapaszkodót jelent mind a tanárok, mind a társak visszajelzése, így a vizsgákat mindig egy elemző, értékelő csoportos beszélgetéssel zárjuk. Ennek célja, hogy minden egyes diák a csoport segítségével képes legyen helyzetét reálisan értékelni, és ennek alapján elérhető célokat kitűzni maga elé a következő szorgalmi időszakra nézve. Tapasztalataink szerint a csoport keretek között történő ilyen beszélgetéseknek rendkívüli erejük és hatásuk van Az érettségi Az érettségi megszerzése mérföldkő a szenvedélybeteg fiatalok életében. Az érettségi vizsgák lebonyolításának helyszíne a BTA Gimnázium, ahol a diákok egy független vizsgabizottság előtt bizonyíthatják felkészültségüket. A vizsgabizottság pártatlan visszajelzése diákjainknak és tanáraiknak is egyaránt fontos, hiszen ez az első komoly fórum, ahol fejlődésüket a külvilág is visszaigazolja, és egy korábban irreális álomnak tartott bizonyítvány átadásával honorálja, mely belépő lehet számukra a továbbtanulás és/vagy a munka világába. A BTA Gimnáziumban megalakulásától kezdve mód van osztott érettségi vizsgát tenni. Ezzel a lehetőséggel rendszerint élnek is diákjaink, hiszen ez a rendszer igazodik ahhoz az egyéni haladási ütemhez, melyet a nálunk eltöltött évek alatt megszoktak. A teljes érettségi bizonyítvány megszerzéséig változó idő alatt jutnak el a fiatalok (3-6 év). Általánosságban elmondható, hogy az Oktatási Programba bekerülő diákok számára ittlétük első egy-két évében elsősorban a terápiás programokra van szükségük, intenzív tanulásba csak akkor tudnak belekezdeni, amikor elsősorban a józanodást szolgáló 14

15 terápiának köszönhetően már jelentős utat megtettek a személyiségfejlődés terén. Alapelvünk, hogy nincs mérce, nem számít, hogy ki milyen tempóban halad előre, az egyetlen követelmény a változás maga, melynek sebessége és intenzitása egyénenként és időszakonként különböző lehet. Tapasztalataink szerint azok a szenvedélybeteg fiatalok, akik megszerzik az érettségi bizonyítványt, már több éve józan életet élnek, és minden valószínűség szerint fognak is. Ezt a tényt visszajelzésként fogjuk fel arra vonatkozóan, hogy a közös munka során az érettségi bizonyítvány megszerzésén túl a személyiség érettségéhez is hozzá tudunk járulni munkánkkal Tanulmányi kirándulások Az Oktatási Programban dolgozó tanárok fontosnak tartják, hogy szaktárgyuk ne silányuljon száraz, megtanulandó adathalmazzá. Ennek érdekében minden eszközt megragadnak, amivel felkelthetik diákjaik érdeklődését. Ilyen például a tanulmányi kirándulások szervezése, mely lehet budapesti intézmény, például valamely múzeum meglátogatása, illetve vidéki kirándulás is. A kirándulások célpontja igen változatos, és nem feltétlenül csak egyetlen tantárgyhoz kapcsolódik. Íme néhány példa a már megvalósult kirándulások közül: Célpont Kapcsolódó témakör Kapcsolódó tantárgy Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár (Bp.) várlátogatás (Eger) Arborétum (Vácrátót) Központi Fizikai Kutató Intézet (Bp.) Terror Háza Múzeum (Bp.) Semmelweis Orvostudományi Egyetem Bonctani Intézet (Bp.) a katalógus használatának elsajátítása a török hódoltság kora Magyarországon fajok és az éghajlat összefüggése atomenergia előállítása és hasznosítása Magyarország a XX. század második felében az emberi test minden tantárgy történelem, magyar irodalom biológia fizika történelem biológia Pályaorientáció A hozzánk kerülő szenvedélybeteg fiatalok általában nagyon bizonytalanok jövőjüket illetően. Sem saját képességeiket, sem lehetőségeiket nem ismerik, így jövőképük nagyon kialakulatlan, és többnyire nem a realitások talaján áll. 15

16 A reális énkép kialakulása nemcsak a pályaválasztás miatt fontos, de a józanodás, a józanság megtartásának elengedhetetlen feltétele is. Ezért a nálunk eltöltött évek során minden fiatalt igyekszünk képessé tenni arra, hogy saját erősségeit és gyengeségeit objektíven lássa, és ekként céljai és vállalásai is reálisakká váljanak. Csakis így lehet ugyanis képes sikerek elérésére. A reális énkép azonban a továbbtanulás, illetve a munkaerőpiacon való sikeres és tartós elhelyezkedés egyik feltétele. A másik feltétel a lehetőségek ismerete. Olyan előadókat igyekszünk tehát hívni, akik saját szakmájuk elkötelezettjei, így saját szakértelmükkel és lelkesedésükkel mutatnak követhető példát fiataljainknak. Fontosnak tartjuk, hogy az előadók a lehető legkülönbözőbb szakmákat és/vagy tudományterületeket képviseljék, hiszen minél szélesebb a választási lehetőség, annál nagyobb esély van arra, hogy minden diákunk talál olyan területet, mely felkelti érdeklődését, és jövőjével kapcsolatban gondolkodásra inspirálja. A realitásérzék fejlesztése lényeges terápiás elem, így a jövőkép kialakulásának folyamatában fontos segítői feladat hangsúlyozni, hogy bár az áhított cél távoli, kis lépésekkel és hosszas, nagyon kitartó munkával bármi elérhető. Terveink szerint kéthavonta hívnánk meg egy-egy olyan előadót, aki előadása megtartásán túl fiataljainkkal is szívesen beszélget. Íme néhány példa az előadások tervezett témaköreire: szociális munka művelődésszervezés sziklamászás oktatás filmkészítés informatika stb Intenzív idegen nyelvi tréningek Az érettségi megszerzésének, a továbbtanulásnak és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésnek manapság elengedhetetlen feltétele legalább egy idegen nyelv ismerete, bár Európában egyre inkább hátrányos helyzetűnek számít az, aki két idegen nyelvnél kevesebbet beszél. Ezért az Oktatási Program nagy hangsúlyt helyez a nyelvoktatásra, melyben nemcsak a tanulói jogviszonyban lévő diákok, de segítőik, és ún. külsősök is részt vehetnek (pl.: már talpra állt, önálló életet élő volt diákjaink, a Leo Amici 2002 Alapítvány régi terápiásai, főleg nyaranta pedig a BTA Gimnázium egy-egy diákja). A nyelvoktatásban résztvevő diákok motiválásában nagy szerepet játszanak a nemzetközi kapcsolatok, hiszen például egy külföldön, idegen nyelven tartott művészet- 16

17 terápiás foglalkozás, valamint az ezeket kísérő kötetlen társalgás mindenkiben életszagúvá teszi a nyelvtanulást. Kiemelten fontosnak tarjuk, hogy az intézmények közötti hálózatépítés ne csak a munkatársak szintjén valósuljon meg, hanem azok is bevonódhassanak, akikért mindez történik. A nemzetközi kapcsolatok esetében ez azt jelenti, hogy szeretnénk terápiásaink számára minél több olyan alkalmat teremteni, amikor külföldi társaikkal találkozhatnak, és a közös tevékenységeken, valamint érdemi kommunikáción keresztül személyiségfejlődésük, józanodásuk szempontjából hasznos tapasztalatokkal gazdagodhatnak. A nemzetközi együttműködés keretében szervezett módszercsere programok hasznosságát növelheti a résztvevők idegen nyelv ismerete, a személyes találkozás pedig motiváló hatású lehet a további nyelvtanulásra nézve. A pozitív hatás tehát kétirányú, és mindenképpen nagy jelentőségű a terápiások számára. A fentiek jegyében terveink szerint a nyelvoktatás folyamatosságának megtartása mellett intenzív idegen nyelvi tréningek megtartását is tervezzük. Ezek során azok a diákok, akik vállalják a kemény munkát, napi négy órában tanulnának nyelvet két héten keresztül. Az órákat az Oktatási Program nyelvtanárai, valamint megbízott anyanyelvi tanárok tartanák, akiknek legfontosabb feladata a készségfejlesztés lenne (kommunikációs készség, olvasás és hallás utáni megértés, valamint íráskészség). Az nyelvoktatói munka eszköztárát igyekszünk minden lehetséges módon szélesíteni, és olyan területekre összpontosítani, mellyel a fiatal a legkönnyebben találkozhat a mindennapokban (újságolvasás, aktuális rádió és televízió műsorok felhasználása, a hírek szókészletének megismertetése, zenehallgatás). Fontos szempont magára a nyelvre, illetve az adott országra vonatkozó ismeretek bővítése, mely véleményünk szerint nem kell, hogy feltétlenül, illetve kizárólag idegen nyelven történjen. Az adott ország földrajzának, élővilágának, kultúrájának (azaz hétköznapi életének, történelmének, irodalmának, művészeti életének, tudománytörténetének, stb.) bemutatására nemcsak a nyelvórák, de a témához kapcsolódó szaktárgyak (földrajz, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika, stb.) is terepet adnak. Közös célunk hogy diákjaink fejében a külön-külön tantárgyakba sorolt tananyagok ne elszigetelt egységekként szerepeljenek, hanem összefüggő tények logikus rendszereként, vagyis holisztikus szemléletre, interdiszciplináris látásmódra szoktassuk őket. Erre remek alkalom a nyelvoktatás, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb, az adott országra vonatkozó ismeretek változatos eszközökkel és csatornákon történő átadása. 17

18 3.2 Módszertan, szakmai munka Az Oktatási Program már létrejöttét is annak a felismerésnek köszönheti, hogy a szenvedélybeteg fiataloknak olyan speciális igényeik vannak, melyek lehetetlenné teszik hagyományos középiskolai keretek között történő oktatásukat. Ezek figyelembe vételével azonban ugyanúgy sikereket érhetnek el a tanulás terén is, mint hasonló problémákkal nem küszködő kortársaik. Az igények ismerete azonban önmagában még nem elegendő a sikeres oktatói munkához. A megismerést követi az oktatás igényeknek megfelelő kialakítása, melynek számos területe közül az alábbiak a legfontosabbak: az oktatás egész rendszerét kell ezen igényekhez igazítani; minden egyes tanárnak meg kell találnia azokat az eszközöket saját szaktárgyán belül, melyek nemcsak a célcsoporthoz, de saját személyiségéhez is illeszkednek; a tartalmas szakmai munka elengedhetetlen eleme a folyamatos konzultáció, tanárok egymásnak adott visszajelzései, konstruktív vitái, melynek mindenképpen terepet kell biztosítani; nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy munkatársaink tudásukat állandóan gyarapítsák és szélesítsék, ezért továbbképzésüket mindenképpen támogatjuk; Az Oktatási Program rendszerének kidolgozása Az Oktatási Program kidolgozásánál három, egymásnak néha ellentmondó célt kell szem előtt tartani: a szenvedélybeteg fiatalok speciális és rájuk általában jellemző igények figyelembe vétele, és az ennek megfelelő stabil rendszer kidolgozása, az ezeken túl felmerülő egyéni igények lehető legteljesebb kielégítése; a helyzetet nehezíti, hogy az Oktatási Program a Megálló Csoport terápiás programjainak egyikeként is felfogható, így az azokkal való kapcsolatot is szabályozni kell. Azt a nehéz feladatot kell megoldani, hogy az oktatás stabil, az érettségire való felkészülést támogató, kiszámítható rendszer legyen, mely azért rugalmas annyira, hogy egyéni igényekhez is tud időről időre alkalmazkodni (pl.: munkát vállaló diákjaink változatos és állandóan változó időbeosztása), sőt képes a diákok terápiás elfoglaltságait (pl.: prevenciós fellépéseket, vidéki vagy külföldi módszercsere programokat) is figyelembe venni. 18

19 Az első ránézésre szinte lehetetlen feladat megoldásához kétségkívül elkötelezett, kreatív és rugalmas munkatársakra van szükség, akik nemcsak szaktárgyuk, de diákjaik elkötelezett hívei is. A rendszer kidolgozásának alapja a sokéves, problémás fiatalok oktatása során felhalmozódott tapasztalat, egyes gyógyult, de magukat szenvedélybetegnek valló tanár kollégák tapasztalatai a józanodás terén, valamint problémás fiatalok oktatásával foglalkozó intézmények (pl.: BTA Gimnázium) tanárainak tapasztalatai, alkalmazott módszerei az oktatásban és az oktatásszervezésben. Fel kell készülni arra is, hogy a rendszer soha nem lesz tökéletes és változtathatatlan, hiszen a társadalmi környezet melyben működik, és amelyből a diákok hozzánk kerülnek folyamatosan változik, ezért az oktatás merev keretek között tartása szükségszerűen elavulttá teszi azt. Mind a külvilághoz, mind a Fejlesztési Partnerségen belül befutott terápiás karrierhez való kapcsolódás terén meg kell tehát találni azt a középutat, mely a felállított szabályok kizárólagossága helyett szükség esetén az azoktól való eltérés módja és mértéke tekintetében ad támpontot. A szigorú rendszertől való egyéni igények miatti eltérés azonban csak akkor lehetséges, ha világos, hogy mindez mihez képest történik, azaz létezik egy kidolgozott, az esetek nagy részében módosítás nélkül hatékony oktatási forma. A jelenleg működő oktatás minden elemét érdemes kritikus szemmel megvizsgálni, és szükség esetén módosítani. A munka során azonban olyan új szempontok is felmerülhetnek, melyek új rendszerelemek kidolgozását teszik majd szükségessé. Az Oktatási Program áttekintendő, módosítandó, vagy kialakítandó elemei közül az alábbiak átvizsgálása a legégetőbb: a bekerülés feltételei (a terápiás programok és az oktatás viszonya), a szintfelmérés módja, ideje az új diákok esetében, valamint szerepe a tanulócsoportok kialakításánál; az Oktatási Programból való kikerülés egyértelmű szabályai (esetleg szerződés kötése, a benne eltölthető idő maximalizálása); a tantárgystruktúra trimeszterenkénti kialakítása (óraadó tanárok száma, szerepe, illetve kliensközvetítés a BTA Gimnázium és a Megálló Csoport között); a számonkérés módjai, a vizsgákon való részvétel feltételei (hiányzások, önálló projektként működő házi dolgozat elkészítése, stb.); a tanulócsoportok közti átjárhatóság biztosítása egy tantárgyon belül, valamint átjárhatóság az Oktatási Program és a BTA Gimnázium között; 19

20 tananyagok egységesítése v.s. egyes tanulócsoportokhoz való alakítása; az Oktatási Programban eltöltött idő szakaszokra osztása a bekerüléstől az érettségi vizsgáig (tanórák és terápiás programok aránya az egyes szakaszokban); az időszakos terápiás programok miatt elmulasztott órák pótlása, az oktatás folyamatosságának biztosítása; a nyári időszakban történő oktatás rugalmassá tétele (tantárgyközi projektek, önálló tanulásra szoktatás, készségfejlesztésre nagyobb hangsúly, stb.); az órarend és/vagy a terápiás foglalkozások rendjének esetleges átalakítása a tananyagfejlesztő projektek, az oktatás időbeosztását érintő időszakos terápiás programok alatt; tanárok szabadsága alatti helyettesítés, diákok távolléte alatti tanulócsoportok esetleges átalakítása, a követelmények egyénre szabása (a Megálló Csoporton belül semmilyen programban, így az oktatásban sincs nyári szünet, ezért segítők, tanárok és diákok egyaránt mindenképpen tanulási időszakban kénytelenek szabadságra menni); Tananyagfejlesztés Az oktatási rendszer kialakításán túl természetesen komoly feladat az egyes tantárgyakon belüli tananyagfejlesztés. A diákok motiválása, valamint tanulási készségeinek fejlesztése elengedhetetlen eleme a szenvedélybeteg fiatalok oktatásának, ezért döntő jelentőségű, hogy a tananyag milyen formában kerül feldolgozásra a tanórákon belül és kívül. Tanáraink minden tanulócsoport, sőt minden diák érdeklődéséhez, már meglévő tudásához igyekeznek kapcsolódni, és az átadandó ismereteket e szempontoknak megfelelően feldolgozni, továbbadni. A tananyagfejlesztő munka folyamatos. Mivel azonban meglehetősen időigényes (a tanórák megtartása mellett csak munkaidőn kívül végezhető), továbbá nagyfokú kreativitást és elmélyülést igényel, ésszerűnek tűnik, hogy minden tanárnak legyen lehetősége arra, hogy bizonyos ideig (terveink szerint két hétig) kizárólag ennek a munkának szentelje figyelmét. Szeretnénk tehát, ha időről időre minden tanár kolléga részt venne tananyagfejlesztő projektben, vagyis kapna két olyan hetet, amikor szokásos napi feladatai alól mentesülne, és egyetlen dolga saját addigi oktatási módszerei hatékonyságának górcső alá vétele, tantárgyán belüli oktatási segédanyagok összegyűjtése, kidol- 20

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

MEGÁLLÓ OKTATÁSI PROGRAM

MEGÁLLÓ OKTATÁSI PROGRAM MEGÁLLÓ OKTATÁSI PROGRAM BEVEZETŐ A Megálló Csoport olyan szenvedélybeteg fiatalok számára kínál tanulási lehetőséget, akik változtatni szeretnének addigi életmódjukon és a józan életvitel kialakításában

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Győrik Edit. A drogprobléma megközelítése és kezelése a Tanodában

Győrik Edit. A drogprobléma megközelítése és kezelése a Tanodában "Csak arra lehet számítani, hogy a narkós önmaga is képes rátalálni a narkotikumok nélküli élet értelmére. Mi csak annyit tehetünk, hogy alkalmas helyzetet teremtünk, amelyben megvalósíthatja a saját elhatározását."

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 10 kolléga tartozik. A 2010/2011. tanévben a nyelvi órákat 9-an látjuk el, 1 kollégánk gyermekeit neveli. Bordi Zsuzsa Drubina Éva Erdélyiné Aradi Beáta Hegedűsné

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik (lsd. http://www.zoldkakas.hu/) Értékelési rendszerünk alapjai Azt tanúsítjuk, amit a diák

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Program

Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Program Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Program 2015 februárjától továbbra is négy, ingyenesen végezhető távoktatási kurzussal, havonta, szombatonként megrendezett készségfejlesztő tréningekkel, és az

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket?

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? 2015. szeptember 12. 1 Rólunk A NYESZE az ország legnagyobb nyelviskolai szervezete és szakmai érdekképviseleti szerve

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben