6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu."

Átírás

1 Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak november 29-én tartott üléséről Jelen vannak: Bolyki Zoltán Ügyrendi B elnöke, Hp. B és Pü-GB tagja Bagóné Ballun Gyöngyi Ügyrendi Bizottság tagja Kókai Sándor Ügyrendi Bizottság és Pü-GB tagja Ártim János Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság elnöke Bornemisszáné Varga Ilona Humánpolitikai B. elnöke és Pü-GB tagja Füredi János polgármester dr. Fazekas István jegyző jegyzőkönyvvezető Ülés helye: Községháza Tanácskozóterme Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke az ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Bizottságok minden tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető személyére, melyet a Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadtak. Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a Bizottságok tagjai egyhangúlag elfogadták az alábbi szerint: Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása 2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló 3.) Munkabérhitel igénybevételéhez szerződés megkötése 4.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési feladatának megtárgyalása 5.) Ágasegyháza Község Önkormányzata által ellátott közművelődési, ifjúsági, szociális és sport feladatok intézményi kereteinek meghatározása 6.) Ágasegyháza Község Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes (055/14 hrsz) ingatlanának értékesítése Előadó: Polgármester 7.) Ágasegyházáért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

2 1. Napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban, kérte a Bizottság tagjait, mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket. Füredi János polgármester elmondta, hogy a költségvetési koncepciót nagymértékben befolyásolták a faluház, az iskola és a sportcsarnok felújításából származó kiadások. Ártim János az előterjesztésben megfogalmazott, a helyi adók növelését ösztönző körülmények felsorakoztatására reagálval elmondta, hogy a mai bizonytalan helyzetben nem életszerű az adóemelés, mert sokaknak már a jelenlegi adótételek megfizetése is nehézséget okoz. A hangsúlyt a takarékoskodásra kell helyezni, hogy a jelenlegi szolgáltatásokat fenn tudjuk tartani, valamint a kis önrészű pályázatokat kell előnyben részesíteni. A javaslat elfogadását támogatta, mert a jelenlegi helyzetben nagyon nehéz előre tervezni, a bizonytalanságok miatt pontos összegeket meghatározni lehetetlen. Bizottságai 34/2011. (XI.29.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának véleményezése Bizottságai megtárgyalták Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját, és változatlan formában javasolják a Képviselőtestületnek 2. Napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló

3 Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban, kérte a Bizottság tagjait, mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket. Füredi János polgármester elmondta, hogy a kiadások teljesítése időarányosan történt meg, az önkormányzat tartotta magát a tervezéshez, átlagában tekintve megfelelő szinten van a kiadások teljesítése. Börönde Edit hozzáfűzte, hogy az önkormányzat felé benyújtott kifizetetlen számlák nincsenek, továbbá Ártim János kérdésére reagálva elmondta, hogy az Ágasegyháza- Orgovány Községek Önkormányzatainak Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulásából eredő hozzájárulások is megfizetésre kerültek Orgovány felé a háromnegyedévi szintnek megfelelően. Bizottságai 35/2011. (XI.29.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló Bizottságai megtárgyalták az Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót, és változatlan formában javasolják a Képviselő-testületnek 3. Napirendi pont Tárgya: Munkabérhitel igénybevételéhez szerződés megkötése Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban, kérte a Bizottság tagjait, mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket. Ártim János kérdésére válaszolva Füredi János polgármester elmondta, hogy egyelőre biztonsági okok miatt van szükség a munkabér-hitel felvételéhez való hozzájáruláshoz. Annak érdekében, hogy az esetleges likviditási problémákat az önkormányzat hatékonyan kezelni tudja, már most szükség van ennek a lépésnek a megtételére.

4 Bizottságai 36/2011. (XI.29.) Munkabérhitel igénybevételéhez szerződés megkötésének véleményezése Bizottságai megtárgyalták a polgármester előterjesztését a munkabérhitel igénybevételéhez szükséges szerződés megkötéséhez való hozzájárulásról, és változatlan formában javasolják a Képviselő-testületnek 4. Napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési feladatának megtárgyalása Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban, kérte a Bizottság tagjait, mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket. Füredi János polgármester elmondta, hogy a kötelező belső ellenőrzési feladatokat a Kerekegyháza Mikrotársulás keretében látja el az önkormányzat. Minden évben más terület ellenőrzése javasolt, 2012-ben az Egyes jövedelempótló támogatások évi kifizetését, valamint ezen jogcímen igényelt központi támogatások elszámolását javasolja ellenőrizni. Bizottságai 37/2011. (XI.29.) Belső ellenőrzési terv Bizottságai megtárgyalták az Ágasegyháza Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési feladatát, és változatlan formában javasolják a Képviselőtestületnek

5 5. Napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzata által ellátott közművelődési, ifjúsági, szociális és sport feladatok intézményi kereteinek meghatározása Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban, kérte a Bizottság tagjait, mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket. Füredi János polgármester elmondta, hogy a Szociális Gondozási Központ két fő feladata, az étkeztetés és az idősek nappali ellátása mellé egy külön vezetői státuszt rendelni gazdaságossági szempontból nem ésszerű. Erre tekintettel javasolja egy intézménybe csoportosítani a Szociális Gondozási Központot és a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnokot, valamint pályázatot kiírni annak vezetői tisztségére. A Szociális Gondozási Központ feladatait továbbra is Vas Gabriella látná el, de nem mint vezető, hanem mint alkalmazott. Ártim János arra vonatkozó kérdésére, hogy az alkalmazottak számában történne-e változás, azt a választ kapta, hogy a Faluház eddigi munkaköreihez adódna hozzá még a Gondozási Központnál betöltött 1,5 állás. dr. Fazekas István jegyző fontosnak tartotta elmondani, hogy az eddigi feladatokból nem adnának le, csak az intézményi kereteket változtatnák meg. Ártim János kérdésére válaszolva dr. Fazekas István jegyző elmondta, hogy az összevonáskor a közművelődésre összpontosítanának, ebből eredően Bornemisszáné Varga Ilona maradna továbbra is a megbízott vezető. A vezető kinevezésének feltétele egy felsőfokú, szakirányú végzettség, azt már a munkáltató dönti el, hogy milyen szakirányt részesít előnyben a pályázat elbírálásakor. Bizottságai 38/2011. (XI.29.) Faluház és Sportcsarnok Alapítása Bizottságai megtárgyalták a polgármester Faluház és Sportcsarnok alapításáról szóló előterjesztését, és változatlan formában javasolják a Képviselőtestületnek Bizottságai

6 39/2011. (XI.29.) A Szociális Gondozási Központ Ágasegyháza, valamint a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok intézmények összevonása Bizottságai megtárgyalták a Szociális Gondozási Központ Ágasegyháza, valamint a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok intézmények összevonását, és változatlan formában javasolják a Képviselő-testületnek Bizottságai 40/2011. (XI.29.) Mohácsy Ferenc Faluház IKSZT, Szociális, Gondozási és Sportolási Központ alapítása Bizottságai megtárgyalták a Mohácsy Ferenc Faluház IKSZT, Szociális, Gondozási és Sportolási Központ alapítását, és változatlan formában javasolják a Képviselő-testületnek Bizottságai 41/2011. (XI.29.) Mohácsy Ferenc Faluház IKSZT, Szociális, Gondozási és Sportolási Központ intézményvezetői állására vonatkozó pályázati felhívás Bizottságai megtárgyalták a Mohácsy Ferenc Faluház IKSZT, Szociális, Gondozási és Sportolási Központ intézményvezetői állására vonatkozó pályázati felhívást, és változatlan formában javasolják a Képviselő-testületnek

7 6. Napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes (055/14 hrsz) ingatlanának értékesítése Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban, kérte a Bizottság tagjait, hogy mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket. Füredi János polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 055/14 hrsz.-ú ingatlanra két vételi ajánlat érkezett. Az egyik S. Tóth Istvántól, akinek a terület közelében, de nem a közvetlen szomszédságában van ingatlana, valamint Szórád Istvánnétól, aki már régebben is jelezte, hogy megvenné a területet. Véleménye szerint az utóbbi ajánlatot lenne érdemes elfogadni tekintettel arra, hogy Szórád Istvánné helyi lakos, valamint a szóban forgó ingatlanon egy közösségi helyet szeretne kialakítani, ami egy támogatásra érdemes célkitűzés. Dr. Fazekas István jegyző hozzátette, hogy mivel a művelési ágat tekintve termőföldről van szó, ki kell majd függeszteni a Polgármesteri Hivatalban, S. Tóth István viszont nem rendelkezik elővásárlási joggal az ingatlanra nézve. A jegyző szintén Szórád Istvánné ajánlatát javasolta elfogadni. Bizottságai 42/2011. (XI.29.) Ágasegyháza Község Önkormányzat forgalomképes vagyonának részét képező 055/14 hrsz. alatti külterületi ingatlan értékesítésének véleményezése Bizottságai megtárgyalták Ágasegyháza Község Önkormányzat forgalomképes vagyonának részét képező 055/14 hrsz. alatti külterületi ingatlan értékesítését, és változatlan formában javasolják a Képviselő-testületnek 7. Napirendi pont Tárgya: Ágasegyházáért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban, kérte a Bizottság tagjait, mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket.

8 Füredi János polgármester elmondta, hogy annak ellenére, hogy az Ágasegyházáért Alapítvány mindeddig nem tudott hatékonyan működni, szükség van a fenntartására. Remélhetőleg a tagi változások is hozzájárulnának majd a jövőben az eredményes munkavégzéshez. Fazekas István jegyző elmondta mivel a képviselők számára akadtak ismeretlen nevek az új kuratóriumi tagok között, hogy felkértek olyan nem helyi lakosokat is az alapítványi munkára, akik szakmai tudásukkal és tapasztalatukkal nagy segítséget tudnának nyújtani az alapítványi tevékenységhez. A külső kapcsolatok révén eredményesebb működést lehetne elérni, továbbá hosszú és nehéz munkával az alapítványt meg lehetne erősíteni, ami által piacképessé válhatna. Bizottságai 43/2011. (XI.29.) Ágasegyházáért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Bizottságai megtárgyalták az Ágasegyházáért Alapítvány Alapító Okiratának módosítását, és változatlan formában javasolják a Képviselő-testületnek Bizottságai 44/2011. (XI.29.) Ágasegyházáért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 2. Bizottságai megtárgyalták az Ágasegyházáért Alapítvány Alapító Okiratának módosítását, és változatlan formában javasolják a Képviselő-testületnek

9 Bizottságai 45/2011. (XI.29.) Ágasegyházáért Alapítvány Kuratóriumának meghatározása Bizottságai megtárgyalták a polgármester Ágasegyházáért Alapítvány Kuratóriumának meghatározásáról szóló előterjesztését, és változatlan formában javasolják a Képviselő-testületnek Bizottságai 46/2011. (XI.29.) Ágasegyházáért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 3. Bizottságai megtárgyalták az Ágasegyházáért Alapítvány Alapító Okiratának módosítását, és változatlan formában javasolják a Képviselő-testületnek Bizottságai 47/2011. (XI.29.) Ágasegyházáért Alapítvány gazdálkodása Bizottságai megtárgyalták a polgármester Ágasegyházáért Alapítvány gazdálkodásáról szóló előterjesztését, és változatlan formában javasolják a Képviselő-testületnek

10 Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke, mivel egyéb kérdés nem lévén, az ülést bezárta. Kmf. Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság Elnöke Ártim János Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság Elnöke Bornemisszáné Varga Ilona Humánpolitikai Bizottság elnöke

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 9/2012. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:1061- /2008. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. január 16-án Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. január 16-án Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. január 16-án Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Jelen vannak: Bóta László, Böjt László, Dr. Kecskés Tibor Gábor, Dr. Lantos Bálint, Puskárné Ujvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 23-án, csütörtökön 18.30 órakor megtartott testületi ülésén. 1/2012. (II.24.) számú rendelet: 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 23-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községház

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Meghozott határozatok: Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. június 12-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 55/2008. (VI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2015. február 09-én 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. május 29.

Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. május 29. Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 29. 1 Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV Készült: Cirák Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben