Gyakran Ismételt Kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakran Ismételt Kérdések"

Átírás

1 Gyakran Ismételt Kérdések KSZM 2011 PEJ elszámolásokhoz 1. KÉRDÉS: Mikorra kell benyújtanunk az elszámolást? VÁLASZ: A projekt (foglalkoztatás) megkezdés hónapjának utolsó napjától számított 2. hónap végéig terjed az elszámolás időszaka, és 30 napon belül kell benyújtani. Projekt kezdési időpont: Az elszámolási időszak: Elszámolás benyújtásának határideje: Január 31-ig bezárólag január, február, március április 30. Február 28-ig bezárólag február, március, április május 31. Március 31-ig bezárólag március, április, május június 30. Április 1-gyel bezárólag április, május, június július KÉRDÉS: A nyomtatás gombra kattintva hibaüzenetet kapok, hogy a makró nem futtatható. VÁLASZ: Az excelben alapértelmezettként le vannak tiltva a makrók, az alábbiak szerint módosítsa a beállításokat. Amennyiben Önnek Office 2007-es verziója van: Kattintson ide a Kattintson ide beállításokhoz!

2 Amennyiben nem jelenik meg a fenti címsor és nem működnek a makrók, módosítani kell az excel beállításait: Kattintson a bal felső sarokban található logóra, majd az excel beállításaira! Az Adatvédelmi központon belül az Adatvédelmi központ beállításaira kattintson!

3 Kattintson a Makróbeállításokra azon belül pedig Az össszes makró engedélyezésére! Amennyiben Önnek Office 2003-as verziója van: Ezt a hibaüzenetet kapta: Kattintson az Eszközök menü Makró menüpont Biztonság pontra.

4 Közepes biztonsági beállításokat válassza, a makrók futtatásához A beállítások megtörténte után az excelt újra kell indítani! 3. KÉRDÉS: 4/b sz melléklet Pénzügyi részbeszámoló: Összesítő (VI. tábla) az utalás dátumát és a bankszámlakivonat számát kéri. Nálunk az Államkincstár bérszámfejt nem rendelkezünk ezekkel az adatokkal, mit tegyünk? VÁLASZ: A letölthető PEJ csomag tartalmaz egy MÁK adatkérő levelet, az erre kapott válaszban szereplő adatokat kérjük ide rögzíteni. Ha erre vonatkozó adatokat e válaszlevél nem tartalmaz, akkor csak annyit kérünk feltüntetni a táblában, hogy 'Államkincstár adatai szerint'. 4. KÉRDÉS: A járulék megfizetéséhez kapcsolódó összesítő táblába kellene beírnunk, az utalás dátumát, és bankkivonat számát, de ezt a MÁK teljesíti, mit írjunk bele? VÁLASZ: A PEJ csomagban van egy mintalevél amit MÁK-nak kell elküldeni a kifizetés igazolás megkérésére. A MÁK válasz alapján kérjük kitölteni. Ha nem szerepel benne az utalás dátum és száma (ez a valószínű), akkor csak az első rublikába (bankkivonat számához) annyit kérünk beírni, hogy 'MÁK igazolás alapján'. 5. KÉRDÉS: Elektronikus úton benyújtandó dokumentumok körébe mit kell bele érteni? Szükséges-e beszkennelni az aláírt dokumentumokat? VÁLASZ: Elektronikus úton kizárólag a kitöltött Excel fájlt kérjük visszaküldeni. Kérjük továbbá a fájlt a következő szintaktika alapján küldjék: - a levél tárgyában tüntessék fel a szerződés számának utolsó négy számjegyét, valamint a PEJ sorszámát (pl.: 0987 PEJ1) - a beküldött fájlt is ezen szintaktika mentén elnevezni (pl.: KSZM_0987_PEJ1.xls). 6. KÉRDÉS: A hivatal nem rendelkezik sem Microsoft Office2003, sem Microsoft Office2007 programokkal, hogyan tudjuk kitölteni a PEJ formanyomtatványt? VÁLASZ: Ebben az esetben a honlapról letölthető a korábbi verziókkal (Office 97) kompatibilis excel fájlt használja. 7. KÉRDÉS: A sor beszúrásra modul1 hibát ír az Excel. VÁLASZ: Ha modul hibát vagy hasonló tartalmú hibaüzenetet kapnak a sor beszúrás parancsra, akkor ez a verziójú Excel nem kezeli megfelelően a makrókat (Office95, '97, 2000, XP esetén előfordulhat) : Ebben az esetben a honlapról letölthető a korábbi verziókkal (Office 97) kompatibilis excel fájlt használja.

5 8. KÉRDÉS: A bérszámfejtést megalapozó időszak (óra/hónap) (14) órában kéri az időszakot megadni, de az nem áll rendelkezésre? VÁLASZ: Az adatlapot a bérlap alapján kérjük kitölteni. Ha nap szerepel a bérlapon azt kérjük beírni, akkor is ha nem munka-, hanem naptári napot tartalmaz. 9. KÉRDÉS: A betegállomány elszámolható-e a programban? VÁLASZ: A betegállomány költségei elszámolhatóak a program terhére a Támogatási Szerződés 2.2 pontja szerint "A Támogatott a betegállományban lévő dolgozók vonatkozásában csak azon időszakban veheti igénybe a bértámogatást, amelyikben a munkavállalót törvény szerint saját költségei terhére köteles kifizetésben részesíteni." Amennyiben a munkavállaló bére magasabb, mint a támogatás összege, akkor kérjük figyeljenek a betegállomány/táppénz arányosításra. 10. KÉRDÉS: Önkormányzatunk részére a bérek számfejtése központilag történik, melyet a Magyar Államkincstár végez. A Kincstár egy csoportos állományt hoz létre a bérek utalására. Ezért nem valósítható meg, hogy a támogatási szerződés tárgyát képező közfoglalkoztatás-szervező bérének utalása külön tételként valósuljon meg. Ezt a kifizetést viszont (mivel csoportos állományról van szó) csak a költségvetési elszámolási számlánkról tudjuk teljesíteni, és a pályázat vonatkozásában megnyitott elkülönített számláról nem. Ugyanez vonatkozik a bérhez kapcsolódó járulékok utalására is, amelyet a Kincstár teljesít az Ámr. előírásainak megfelelően. VÁLASZ: A következő bizonylatokat kérjük az elszámoláshoz (a hivatalos képviselő által hitelesített másolatban) megküldeni: A bér és járulék elszámoláshoz MÁK által készített, Támogatott által hitelesített bérlap Nettó bér megfizetés bizonylatolásához a csoportos átutalás terhelési része, és a jóváírt számlákról szóló tételes lista, (szerepel rajtuk a támogatott bankszámláján terhelt összeg, illetve a munkavállaló neve és a számláján jóváírt összeg). A levont és munkáltatót terhelő adók és járulékok megfizetéséről szóló bizonylatok Havi járulékösszesítő, (4/b sz. melléklet 2. tábla), amin a munkavállalónkénti (bérlapról felvezetett) járulékok tételesen szerepelnek, és havi járulék nemenkénti összesítést is tartalmaz. MÁK igazolás (a számfejtett bérekről, ill. a járulékalapról és a megfizetett járulékokról), csatolt űrlap alapján. Amennyiben a támogatott a Támogatási szerződésben a projekt megvalósítása során felmerülő költségek ellentételezésére meghatározott bankszámlája helyett más számláról fizet, kérjük, hogy a költségösszesítőn tüntesse fel a terhelt számla számát, valamint nyilatkozzon a szerződésben foglaltaktól való eltérés okáról, és a rendezés módjáról. Az első elszámoláskor kérjük még benyújtani a munkavállalók munkaszerződését, munkaköri leírását, végzettségét igazoló dokumentumokat. Középfokú végzettség esetén az érettségi bizonyítvány, felsőfokú végzettség esetén a diploma hiteles másolatát (sikeres abszolutóriumról szóló igazolás nyelvvizsga hiányában nem minősül felsőfokú végzettségnek). 11. KÉRDÉS: Előlegfizetéses projektre elkülönített számla később került megnyitásra, mint ahogy a fogalkoztatást megkezdtük, és mivel már bér- és járulékfizetés is történt, így nem az nem az elkülönített számláról került utalásra. VÁLASZ: Az előleg megérkezésekor kérjük a már felhasznált összeget átvezetni az elkülönített számláról arra, amelyről az utalás történt.

6 12. KÉRDÉS: Mi a teendő, személycsere esetén? VÁLASZ: Azonos kondíciókkal felvett új szervezőről a tárgyidőszakra vonatkozó beszámoló/projekt előrehaladási jelentésben (PEJ-ben) az alábbiak kérjük: - a táblázatában (4/a) kérjük a változásról a tájékoztatást megadni, megfelelően rögzíteni - és ezzel egyidőben a PEJ részeként a szerződés 2. sz. mellékletét a módosításnak megfelelően kérjük megküldeni, valamint - minden új munkavállalónál benyújtandó dokumentumokat (munkaszerződés, munkaköri leírás, végzettséget igazoló dokumentumokat). - a távozó dolgozó munkaszerződés megszüntetésének igazolása szükséges 13. KÉRDÉS: Mi a teendő táppénzfizetés esetén, miként kerüljön rögzítésre a táblázatban? VÁLASZ: Mivel a táppénz után nem fizetendő járulék, ezért az érintett időszakban az adott személy elszámolását, havonként két sorban kérjük felvinni: Az első sorban, a (15.) oszlopban a Havi bérből számított törzsbér összege szerepeljen (az esetleges betegszabadsággal, szabadsággal, fizetett ünneppel/munkaszüneti napokkal is összegezve). A (16). oszlopban kell szerepeljen az igényelt támogatás, (amely a (15). oszlop az értékének arányosított része, amennyiben a személyi alapbér magasabb, mint a támogatás összege.) A második sorban (15.) oszlopba a táppénz összegét kérjük beírni, a (16). oszlopba pedig ezen összegnek arányosított részének a harmadát tekintettel arra, hogy ennyit fizet ki a foglalkoztató a támogatásra esően a munkavállalónak. Mivel ennek az összegnek nincs járuléka, ezért kérjük, hogy a 4/b táblának az V. számmal jelölt részén (Kimutatás járulékokról) valamennyi, a szürke mezőbe automatikusan beírt járulékot szíveskedjenek kitörölni. Ezzel elérhető, hogy a járulék nélküli táppénz a megfelelő arányban, és a foglalkoztató által fizetett 1/3 részben kerüljön a kifizetési kérelembe. Ennek jobb megértése érdekében tekintsék át az alábbi példát: Magyarázat a táblázat számításaihoz: A beírt összegek arra az esetre vonatkoznak, mikor a besorolási bér Ft, a munkavállaló középfokú végzettségű (támogatható bér: Ft) és az adott hónapban kapott táppénz: Ft. Ekkor a havi bérből számított törzsbér: Ft. Ha a támogatható maximumnál több a megállapított besorolási bér, akkor a havi bérből számított törzsbért meg kell szorozni a bérmaximum és a besorolási bér hányadosával, jelen esetben: *(82 500/90 000)= Ft. Ez a bér igényelhető része. A táppénz harmadát fizeti a munkáltató, így ezt az összeget igényelhetik, ha a besorolási bér megegyezik a támogatható maximummal, illetve a példában ennek is csak az arányosított részét: (19 925/3)*(82 500/90 000), mivel itt magasabb a besorolási bér, mint a támogatható maximum.

7 14. KÉRDÉS: Miként jelöljük a TGYÁS on lévő közfoglalkoztatottat? VÁLASZ: Kérjük felvezetni a 4/a (III) táblázatba a TGYÁS-on lévő az adatait, és a 4/b (IV) táblázatba az alapadatait. Tekintettel azonban arra, hogy semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli a munkaadó szervezetet a TGYÁS esetében, kérjük, hogy valamennyi Ft összeget tartalmazó oszlopba 0 összeget szíveskedjenek beírni. A TGYÁS esetében ez csak a szülés előtti időszakra értelmezhető, a szülés után javasoljuk pótolni a kieső munkavállalót Egyéb kérdésekben munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. Elérhetőségeink: Kérjük további kéréseikkel, kérdéseikkel jelentkezzenek, a KSZM munkatársak állnak rendelkezésükre: Adorján Péterné pénzügyi munkatárs Tel: (06) Balázs Anita programvezető Tel: (06-1-) Kertai Katalin programvezető - Tel:(06-1-) Klima Attila programmunkatárs Tel:(06-1-) Nyírő Tamás pénzügyi munkatárs - Tel:(06-1-) Zsák Melinda programmunkatárs Tel: (06-1-)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

Felhaszna ló i ke zikó nyv

Felhaszna ló i ke zikó nyv Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Felhaszna ló i ke zikó nyv A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatához, A magyar kultúráért és oktatásért program pályázói részére Verziószám: v1.0 Kiadás dátuma:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A MOL NYRT. VIRTUÁLIS KÁRTYA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSÁHOZ MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor 2013.09 Hasznos Adatok Kft 1. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer Tartalom Rövid Ismertető... 4 Általános leírás...

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai. Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő

Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai. Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő Ez a könyv a szerzői jog védelme alatt áll, kizárólag a szerző előzetes, írásos engedélyével másolható

Részletesebben