PÁLYÁZAT A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Készítette: Hajdú András igazgató Kapja: Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő 2230 Gyömrő Andrássy u. 18. Szabadság tér 1. Tel: (29) Gyömrő, március 22.

2 Megpályázom a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola igazgatói állását, melyet Gyömrő Város Önkormányzata írt ki a évi időszakra. Gyömrő, március 22. H a j d ú András igazgató pályázó

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÉS CÉLMEGHATÁROZÁS HELYZETELEMZÉS Az iskola bemutatása Iskolánk arculata, épületei, működési területe Személyi feltételek, az alkalmazotti közösség összetétele A nevelőtestület... 7 A továbbképzések helyzete Tanulócsoportjaink Tanulóink Szülői közösség Tárgyi feltételek A képzés színterei A taneszköz ellátottság Oktatási-képzési rendszer Általános iskolai oktatás Szakiskolai képzés A helyzetelemzés összegzése AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE VEZETŐI PROGRAM VEZETÉSI KONCEPCIÓM FEJLESZTÉSI CÉLOK Szakmai képzés terén A nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése terén A vezetési szerkezet fejlesztése terén Az iskola gazdálkodása terén A tárgyi eszközfejlesztés terén CSELEKVÉSI PROGRAM VONALAS TERV ZÁRSZÓ Mellékletek: - Önéletrajz, szakmai önéletrajz - Szakmai ajánlások - Diplomamásolat - Hatósági erkölcsi bizonyítvány 3

4 B E V E Z E T É S Harmincötödik éve dolgozom jelenlegi iskolámban. Végigjártam a pedagógiai életpálya minden fokát, a szaktanári beosztástól az igazgatói posztig. Meggyőződésem, hogy a sok éves pedagógiai, szakmai és vezetői tapasztalom és helyismeretem nagy segítséget jelenthet az igazgatói munkakörben. Képesnek és felkészültnek érzem magam, képesnek és felkészültnek tartom a munkatársaimat is az előttünk álló feladatok megoldására. Vezetői stratégiám a csapatmunkára, a közösen kialakított célokra épül. Az ötletek, elképzelések másokkal megosztva termékenyülnek meg, szaporodnak és fejlődnek. Néhány terv, elképzelés remélhetően sokaknak visszaköszön e sorok közül és várja a megvalósulást. Abból a felfogásból indultam ki, hogy az értelmes és közösen megfogalmazott célokért mindenki meggyőződésből, szívesen, kényszer nélkül vállal feladatokat. Ismerem azokat a problémákat, melyek előttünk állnak, de ismerem a kollégáimat is, akik már számtalanszor bizonyították szakértelmüket, kreativitásukat, innovatív képességüket. Fontosnak tartom, hogy a megtartva és továbblépve alaptétel szellemében építsünk erősségeinkre, bevált hagyományainkra és erről a masszív alapról építkezzünk tovább. Ugyancsak fontosnak tartom az egységes nevelői fellépést a pedagógiai programunkban megfogalmazott, illetve a házirendben szabályozott kérdésekben. A nyílt, őszinte munkahelyi légkör nélkül nem tudok eredményes pedagógiai munkát elképzelni. Az iskolákban végzett felmérések iskolatípustól és településmérettől függetlenül a tantestületek két legnagyobb problémájának, hibájának az információáramlás hiányát, illetve az egyenetlen terhelést jelölik meg. E problémák csökkentése érdekében nagy hangsúlyt kívánok fektetni a csapatmunkára. Ez biztosíthatja a feladatok egyenlő, képesség szerinti elosztását, de nem köti gúzsba az egyéniséget. Biztosítani kívánom a megfelelő információáramlást, hiszen az információ birtoklása biztonságot és magabiztosságot ad, növeli a kompetenciaérzést, segíti a célokkal való azonosulást és a pontos feladatellátást. Szélesíteni kívánom a rálátást a vezetői munkára, ezzel a döntéselőkészítő szakasz rövidülhet. Ügyelni fogok arra, hogy az ellenőrzés és értékelés mindig segítő jellegű legyen, munkánk irányának megerősítésére, vagy a szükséges korrekció behatárolására. Fontos alapelvem, hogy ellenőrzés nélkül ne értékeljek és értékelés nélkül ne ellenőrizzek. 4

5 1. CÉLMEGHATÁROZÁS Alapvető célom, hogy munkám minden területén iskolánk mindig a legmagasabb igényeknek és elvárásoknak tudjon megfelelni. A fentiekből adódó feladatok: Az oktatás színvonalának állandó emelése valamennyi képzési szakaszban Tanulóink neveltségi szintjének növelése, a kulturált viselkedés elérése tanítási időben és azon kívül A képzési struktúra fejlesztése, szakiskolánk tanulóink munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyének növelése A tanulmányi eredmények javítása, végzős általános iskolai tanulóink minél alaposabb felkészítése a középiskolai tanulmányokra Az iskola anyagi helyzetének folyamatos javítása, a társadalmi kapcsolatok bővítése Környezetünk folyamatos szépítése, fejlesztése, értékeink védelme, az iskola belső képének javítása, a rongálások csökkentése, megszüntetése Végső soron a megrendelői, vevői (tanuló, szülő) és szolgáltatói (iskolai dolgozók), valamint a fenntartói elégedettség emelése, az iskola társadalmi presztizsének növelése 1.1. HELYZETELEMZÉS Az iskola bemutatása Az intézmény neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola székhelye: 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u Tel./fax: (29) Web címe: Fenntartó, felügyeleti szerve: Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1. Alapító okirat száma: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 354/2010 (12.13.) számú határozatával hagyta jóvá. Működési terület: általános iskola Mária telep a Szt. István út és a vasút vonalával határolt délnyugati városrész, szakiskola Gyömrő város és vonzáskörzete. Jogállása: Önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. Alaptevékenysége: Általános iskolai oktatás Iskolai szakképzés Napköziotthoni és tanulószobai ellátás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 5

6 Iskolánk arculata, épületei, működési területe Nevelési-oktatási tevékenységünket három épületben folytatjuk. A központi épületben nyolc felső tagozatos osztály, egy szakiskolai osztály, egy felsős tanulószobai csoport kapott helyet. Az épület udvarán van a 288 négyzetméter küzdőterű tornacsarnok, illetve a mintegy 1000 négyzetméteres, aszfaltozott szabadtéri sportpálya. A központi épületben van fizika, kémia, biológia, földrajz szaktanterem, technika terem, két számítástechnikai szaktanterem, valamint az iskolai könyvtár. A központi épülettel szemben helyezkedik el a napköziotthon régi épületével egybeépített nyolc tantermes új iskolarész, amelynek alsó négy tanterme 2002-ben, felső négy tanterme 2005-ben épült meg. A napköziotthonunk melegítőkonyhával rendelkezik, melyben egyszerre 60 gyerek ebédeltetésére nyílik lehetőség. Az új iskolarészben működik az alsó tagozatunk négy párhuzamos osztálya, valamint a négy alsó tagozatos napközis csoport. A Deák Ferenc utca 26. szám alatt végzi tevékenységét szakiskolai részlegünk, itt négy tantermünk van, amelyből egy osztályterem, három pedig a szakmai, elméleti és gyakorlati oktatásra kialakított kereskedelmi kabinet, illetve a bontott órák megtartására szolgáló terem. Az iskola épületeinek belső elrendezése elfogadható. Az iskolabútorok beszerzése, felújítása folyamatos, oktatási eszközeink száma és minősége jó Személyi feltételek, az alkalmazotti közösség összetétele Az iskola dolgozóinak létszáma, álláskerete 45,5 fő. Pedagógus létszám: Ebből: vezető főfoglalkozású részmunkaidős tartósan távol könyvtáros tanár 32 fő. 3 fő ( 1 fő igazgató, 2 fő igazgató helyettes) 26 fő 4 fő 1 fő 1 fő Technikai, adminisztratív dolgozók álláskerete 13,5 fő Létszám: 13,25 fő Ebből: gazdasági dolgozó adminisztratív dolgozó fűtő-karbantartó konyhai dolgozó takarítónő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 5,25 fő 6

7 A nevelőtestületben négy munkaközösség működik: alsó tagozatos, melynek a nyolc osztálytanító a tagja, felső tagozatos, melynek tagjai a szaktanárok, szakiskolai, melyben a szakoktatók, a szakiskolai osztályfőnökök és alkalmanként az áttanítást végző szaktanárok tevékenykednek, napközis, melyben az öt csoport vezetője tevékenykedik. Egy-egy feladat ellátására, megszervezésére alkalmanként más munkaközösségek is alakulnak, például matematikai, nyelvi, anyanyelvi A nevelőtestület A testület egyik nagy erénye, hogy befogadó közösség. Az összetartozást, a jó munkahelyi légkört mutatja, hogy a fluktuáció rendkívül alacsony (évente 1-2 fő). Az utóbbi három évben a pedagógus mozgás jelentősebb volt nyugdíjazás, gyermekvállalás, fizetésnélküli szabadság igénybevétele miatt. A közösségi szellem erősödéséhez feltétlenül hozzájárulnak a közös programok: kirándulások, iskolai karácsony, pedagógusnapi és egyéb ünnepi, alkalmi összejövetelek, melyeket folytatni és erősíteni kívánok. A tantestület valamennyi tagja rendelkezik a munkaköre betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Munkájukat magas szakmai színvonalon, a pedagóguspálya iránti elhivatottsággal végzik. Az új belépőkre továbbra is fokozott figyelmet kívánok fordítani, különösen a pályakezdők beilleszkedését kell figyelemmel kísérni. Igyekezni fogok minél jobban bevonni őket a mindennapi feladatokba. Igényeik szerint tapasztalatainkkal segítjük szakmaipedagógiai feladataik megoldását. Ha szükségét látom, az újonnan érkező kollégák mellé mentortanárt nevezek ki. Az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy a pályakezdők nincsenek felkészítve a pedagógusi munka minden területére és legnagyobb igyekezetük ellenére segítségre szorulnak. A hozzánk érkező tapasztaltabb kollégákat pedig az iskola helyi sajátosságainak, elvárásainak, szokásrendszerének megismerésében kell segíteni. A továbbképzés helyzete A tantestület végzettség szerinti megoszlása: Egyetemi végzettséggel rendelkező tanár: Főiskolai végzettséggel rendelkező tanár, tanító: Főiskolai végzettséggel rendelkező szakoktató tanár: Szakoktató: 1 fő 29 fő 1 fő 2 fő 7

8 A kötelező tanári továbbképzés keretében a képzési tervek elkészítésekor az aktuális tantárgyi igényeket vettük figyelembe, előnyben részesítve a felsőfokú végzettséget, másoddiplomát adó képzéseket, átképzéseket tól megszerzett végzettségek, illetve a jelenleg is folyó felsőfokú képzésekben résztvevők száma: Tanári diploma: 1 fő Tanári másoddiploma: 3 fő A fentieken kívül számos akkreditált, órás továbbképzésen vettünk részt, melyek jelentős részben új ismeretek megszerzésére irányultak (számítógép kezelés, internet használat, minőségbiztosítás, konfliktuskezelés), másrészt az ismeretbővítést-korszerűsítést, módszertani frissítést szolgálták. A képzések hatásaként érzékelhetően nőtt a tanári számítógépet, az internetet, az interaktív táblát, illetve az interaktív tananyagot használók száma. Igényesebb, szebb kivitelű, jobban értelmezhető anyagok készülnek. Az internet használatának elterjedésével naprakész ismeretekhez és információkhoz jutnak kollégáink. Szükségét látom egyéb tantárgyi, szakmódszertani, szakmai-nyelvi, tanulásmódszertani továbbképzéseknek is, a nevelő-oktató munkánk hatékonyságának, korszerű módszerek mindennapos használatának érdekében. A tantestület valamennyi tagja teljesítette, illetve a következő év végéig teljesíteni fogja továbbképzési kötelezettségét Tanulócsoportjaink Iskolánkban jelenleg 16 általános iskolai, 4 szakiskolai osztály és 5 napközis (tanulószobás) csoport működik. Az elmúlt öt évben a napközis csoportok száma eggyel nőtt tól az általános iskola valamennyi évfolyamán két párhuzamos osztályunk van, a szakiskolában a szakoktatásról szóló törvény módosítása következtében négyéves képzésre tértünk át. Örvendetes módon szeptemberétől eggyel emelkedett a napközis csoportok száma, ami a tárgyi feltételek (épületellátottság) javulásával, valamint a napköziotthonban folyó nevelő-oktató munka színvonalának emelkedésével magyarázható. A tanulócsoport -számokban növekedés nem várható a közeljövőben. Az előttünk álló időszak feladata a tanulócsoportok létszámának megőrzése, esetleg növelése. Ez nem könnyű feladat, hiszen tudott dolog, országos jelenség a gyereklétszám fokozatos csökkenése. 8

9 Tanulóink Iskolánk tanulóinak száma az elmúlt öt évben a következőképpen alakult: Tanulók száma - október 1-i adatok alapján 2006/ / / / /2011 Általános Iskola 1-8. évfolyam(fő) Szakiskola évfolyam(fő) Összesen évfolyam (fő) Az adatok egyértelműen mutatják, hogy a gyereklétszám inkább kisfokú emelkedést mutat, mint csökkenést, jóllehet a demográfiai tendenciák az ellenkezőjét feltételeznék. Ennek több oka van. 9

10 A szabad iskolaválasztás számunkra kedvező, hiszen jóval több gyereket iratnak be hozzánk, mint amennyit más körzetbe visznek. Ezt én egyértelműen az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka elismerésének tekintem. Tanulók körzet szerinti megoszlása Osztály Létszám (fő) Körzetes (fő) Más körzetből jár (jő) Más településről jár (fő) 1.a b a b a b a b a b a b a b a b Összesen:

11 A fentieket igazolja az általános iskolás tanulók körzet szerinti megoszlásáról készült táblázat, melyből kiolvasható, hogy tanulóink több mint 40 %-a jár más körzetből, vagy más településről iskolánkba. Új jelenség, hogy egyre több általános iskolai tanulónk iratkozik hozzánk más településről ben mindössze 4 tanulónk volt bejáró és ők valamennyien felső tagozatosak voltak, 2006-ban a bejáró tanulók száma 13 fő, az idei évben a bejáró tanulók száma 31 fő. A napköziotthonos, tanulószobás tanulók száma is fokozatosan emelkedett az elmúlt öt évben. Napközis és tanulószobás tanulók száma - október 1-i adatok alapján 2006/ / / / /2011 Tanulók száma (fő) Napközis csoportok száma A létszámok alakulása létkérdés számunkra. A kedvező helyzet elérésének fontos záloga, feltétele a magas színvonalú oktató-nevelő munka. Ezt tantestületünk valamennyi tagja pontosan tudja, hiszen évek óta küzdünk ezzel a problémával. Ezen a területen is eredményesek vagyunk, hiszen iskolánk társadalmi megítélése, elfogadottsága nőtt, az itt folyó munka, az elért eredmények, fejlesztések elismerést váltottak ki. A gyermeklétszám kedvező alakulásához hozzájárulhat a város településszerkezetének változása, a Kóczán úti lakópark megépülése, a vonzáskörzetünkben épülő sorházakba költöző családok számának növekedése is. Tanulóink közül több mint 100 fő hátrányos helyzetű. Ez a szám sajnos évről-évre növekszik. Egyre több tanuló él csonka családban, nő a munkanélküli szülők száma is. A hátrányok a szocializációs nehézségekben, a tanulásban és anyagi téren is megmutatkoznak. Ugyancsak emelkedést mutat a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek száma is. Az ő integrálásuk, felzárkóztatásuk, segítésük új kihívást jelent pedagógusaink számára. 11

12 Sajnos egyre több a magatartási problémával küzdő, nehezen kezelhető, nehezen nevelhető tanulónk is. Sokszor jelenti a szülő-tanár konfliktus forrását a szülői értékítélet torzulása, a gyerekkel, illetve az iskolával szemben támasztott túlzott elvárás. A fenti problámák fokozottan jelentkeznek a szakiskolában, hiszen ott nagyon különböző neveltségű, felkészültségű tanulók kerülnek hozzánk. Itt a tanulók %-a küzd hátrányokkal; családi problémákkal, anyagi gondokkal. Ezekre a tanulókra jellemző a kitartás és kommunikációs készség hiánya, az önállótlanság, a gyenge tanulási motiváció, mely csak türelemmel, empátiával, egyéni képességükhöz igazodó haladással és módszerekkel küzdhető le. Természetesen az összkép árnyaltabb és messze nem ilyen sötét. Nagyon sok tehetséges, kezdeményező, mindig újat akaró, szorgalmas gyerekünk van valamennyi évfolyamunkon. Ezt igazolják a középiskolai beiskolázási tapasztalatok, a központi írásbeli felvételi vizsgaeredmények, versenyeredményeink, sportoló gyerekeink helyezései. Tanulóink elfogadható eredményeket érnek el az országos kompetencia mérés alkalmával. Az elmúlt öt évben végzett mérések eredményei alátámasztják ezt, hiszen 2/3-ad részben jobb eredményt értünk el, mint az országos átlag. A tanítási időn túli ismeretszerzésnek, a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésének, a sportolási lehetőségek megteremtésének hagyománya van iskolánkban. Gyerekeink részt vesznek iskolaújság szerkesztésében, az iskolarádió működtetésében, az iskolai honlap frissítésében, saját irodalmi kiadvány készítésében. Vetélkedőkön, különféle szakkörökön, pályázatokon, szakmai kirándulásokon vehetnek részt. Hagyománya van a tavaszi, őszi osztálykirándulásoknak, a színház- és múzeumlátogatásoknak, a téli sítáboroknak, a nyári turisztikai, környezetvédő és egyéb tematikus táboroknak. Működik iskolánk érdekvédelmi szerve a diákönkormányzat, melynek munkáját pedagógus segíti, irányítja. A 2010/2011-es évben a korábbiaknál is komolyabb hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, tehetséges tanulóink tanítási időn kívüli ismeretszerzésére. Főleg alapítványunk anyagi támogatásának köszönhetően eljutottunk a Csodák Palotájába, a Természettudományi, a Közlekedési, a Néprajzi Múzeumba, az Állatkertbe, a Planetáriumba. Ezeken a helyeken rendhagyó órákon, interaktív bemutatókon vehettek részt gyerekeink. Több színházi előadást is szerveztünk. Iskolánk sokat tesz a szociális hátrányok enyhítése érdekében. Felzárkóztató programjaink, korrepetálások, tehetséggondozó foglalkozások, versenyfelkészítések, számítástechnikai szaktantermek, az internet használata, mind-mind segíti a tanulási nehézségek leküzdését. Szociális juttatásokkal is igyekszünk enyhíteni a rászorulókon: segélyezéssel, étkezésiés tankönyvtámogatással, osztálykirándulások, táborozások anyagi segítésével. Segítséget nyújtunk a szülőknek a szakszolgáltató intézmények bevonásával: nevelési tanácsadás, családsegítő szolgálat, pszichológus, gyámügyi felelős, iskolaorvos révén. Jól működő alapítványunk évente mintegy 2 millió forintot biztosít a tehetséges és rászoruló tanulók tanulmányi és szabadidős tevékenységek támogatására. 12

13 Az "Együtt az iskoláért" alapítvány bevételei Év Bevétel Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Szülői közösség Kiemelten fontos feladatnak tartom a szülőkkel való korrekt együttműködést. Alapvető érdekünk, hogy a szülő minél több információval rendelkezzen gyermeke iskolai tevékenységéről. Az iskolák a csökkenő gyereklétszám és a szabad iskolaválasztás miatt versenyre kényszerülnek. Fennmaradásuk, fejlődésük nagyrészt a tanulói létszámtól függ. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú tényező a szülői közösség. A szülői elégedettség, a jó pedagógusszülői kapcsolat rengeteget segíthet az iskola megítélésén. 13

14 A szülői közösség vezetőségét osztályonként 2-2 szülő alkotja. Ők képviselik társaikat az iskolai szintű megbeszéléseken, az SZMK válaszmányi ülésén. Választmányi üléseket évente legalább kétszer, az igazgatói munkatervben megfogalmazottak szerint tartunk. Hagyomány, hogy évente minden osztályban legalább két szülői értekezlet van, tanév kezdéskor és májusban. Ezen felül minden évben más-más évfolyamon nyílt napot tartunk és többször szerveztünk fogadónapokat is. A szülőkkel való kapcsolattartás egyik formája a tanári fogadóóra, bár ennek időpontját a szülők egyre ritkábban tartják be. Fontosnak tartjuk a szülők tájékoztatását gyermekük tanulmányi munkájáról. Minden osztályfőnök feladata a tájékoztató füzet és a napló jegyeinek folyamatos összehangolása. A hagyományos tájékoztatási módszereken túl egyre több szülő kéri a digitális napló szolgáltatásait, lehetőségét és nap, mint nap növekszik az iskolai honlapunkat látogatók száma, ahol igyekszünk naprakész információkkal szolgálni. Hagyománya van iskolánkban a családlátogatásnak. Évente esetben mennek el az osztályfőnökök tanítványaikhoz, amit nagyon jó aránynak tartok. A tanuló viselkedésének, személyiségének megismerésére ez a leghatékonyabb módszer. Fontos alapelvem, hogy a keletkező konfliktusokat mindig személyesen kell a szülővel rendezni a lehető legrövidebb időn belül Tárgyi feltételek A 2006/2011-es időszakban kevés fejlesztés, beruházás történt iskolánkban. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy a fenntartó nem valósított meg önkormányzati beruházást, a másik pedig az, hogy csökkent a szakképzési hozzájárulásból megvalósítható beruházások lehetősége. Ez utóbbi részben a befizetett összegek csökkenésével, részben a szakképzési hozzájárulás felhasználásának korlátozásával magyarázható. Kisebb fejlesztéseket saját erőből így is sikerült megvalósítani. Esővédő előtetőt építettünk a főépület udvarán, befejeződött a nyílászárók cseréje a Kossuth Ferenc utcai épületen. Közel 80 éves ajtókat cseréltünk ki három tantermen és ugyanitt lambérialábazatot készíttettünk. Az elmúlt öt évben 11 tanterembe és az igazgatói irodába légkondicionáló berendezést telepíttettünk, ami óriási eredmény, hiszen az iskola tájolása miatt voltak olyan évek, amikor gyakorlatilag nem lehetett tanítani az elviselhetetlen meleg miatt. A norvég finanszírozású pályázat keretében iskolánk fő épülete akadálymentesítve lett és a Kossuth Ferenc utcai épület új, egységes homlokzatot kapott ben méltó helyre kerültek az elmúlt időszak tanügyi dokumentumai. Folyamatosan cserélődött, korszerűsödött, bővült számítógépparkunk. Valamennyi épületünkben biztosított a korlátlan internet hozzáférés. Minden évben bővítettük AV eszközparkunkat; vásároltunk televíziókat, DVD lejátszót, magnókat. CD lejátszókat, írásvetítőket. Három épületünkben összesen 7 tanteremben van interaktív táblánk a hozzájuk szükséges digitális tananyagokkal. 14

15 A képzés színterei Osztályterem 20 Szaktanterem 5 Tornaterem 1 Könyvtár 1 Könyvtári állomány: Könyv 900 kötet Hanganyag (CD, lemez) 350 db Video kazetta 160 db Multimédia, interaktív tananyagok 320 db A taneszköz ellátottság Eszközellátottságunk jónak mondható. A legfontosabb AV eszközök, illetve oktatási segédeszközök kellő számban állnak rendelkezésre. A norvég finanszírozású pályázat keretében egyik szaktantermünkben a számítástechikai gépparkunkat teljesen kicseréltük. Másik tantermünkben szakképzési pályázaton nyert gépek üzemelnek. Az iskolai adminisztrációt és a pedagógusok munkáját mindenhol (tanári szoba, gazdasági szoba, titkárság, szakiskolai iroda, igazgatói iroda, könyvtár) nagyteljesítményű számítógépek és internet hozzáférési lehetőség segítik. A számítógépalapú pénztárgépes oktatást kiszolgáló eszközpark megfelel az elvárható követelményeknek. Tanulóink ezeken a gépeken fel tudnak készülni a szakmai vizsgákra. A szakoktatás eszközrendszerének fejlesztésére korábban minden évben pályázatot nyújtottunk be, többségében sikerrel. Ez volt az egyik fejlesztési lehetőségünk. A szakképzési törvény módosítása következtében 2008-tól csak Területileg Integrált Szakképző Központok (TISZK) nyújthatnak be pályázatot a szakképzés keretösszegére. Mi szeptemberében csatlakoztunk a dabasi központú Ország Közepe TISZK-hez, amely ekkor már benne volt egy milliárdos nagyságrendű, EU által is támogatott projektben. Ez az elmúlt év végén lezárult, így a következő pályázatban már iskolánk is részt fog venni. A szaktanárok és a tanítók által jelzett fejlesztési-és eszközigényeket igyekszünk minden évben teljesíteni. A térképek, lexikonok, kötelező olvasmányok, sporteszközök, napközis játékok, kísérleti eszközök, technikai tantárgyhoz szükséges anyagok, szerszámok beszerzése és pótlása folyamatos. Ugyancsak folyamatos az iskolai bútorok cseréje is. az elmúlt öt évben 7 tanterembe került részben, vagy teljesen új bútorzat. A törvényben előírt kötelező taneszközlista nem teljes, de a napi oktató-nevelő munkához szükséges valamennyi taneszköz rendelkezésünkre áll. A kötelező taneszközlista teljes beszerzéséhez külső segítségre, megyei, vagy országos pályázatra is szükség lenne. Ezek a lehetőségek azonban az utóbbi években megszüntek, így a beszerzésre saját költségvetésből van 15

16 csak lehetőség. Amint a fentiekből is kiderül, folyamatosan törekszünk a taneszközök beszerzésére, bővítésére. Az alsó tagozat tetőterének beépítésekor (2005-ben) megépült az orvosi szoba is. Kezdetben csak minimális felszereltséggel működött, ami az elmúlt öt évben jelentősen fejlődött. Hűtőgépet, bútort, vizsgálóágyat szereztünk be, és a védőnő munkájának elvégzéséhez, a tanulói nyilvántartáshoz számítógépet biztosítottunk Oktatási-képzési rendszer Általános iskolai oktatás Valamennyi évfolyamon párhuzamos osztályban folyik a tanítás. Tantervünket központi tanterv alapján készítettük el, melyet iskolánk lehetőségeit, adottságait, szülői elvárásokat, a pedagógusok végzettségét figyelembe véve módosítottunk. A tantestület által elfogadott vélemény elv - szerint a lehető legtöbb információt, ismeretet, foglalkozást a kötelező tanítási időn belül kell tanulóinknak biztosítani. Elfogadott az is, hogy a kötelező foglalkozásokon törekedjünk a minél alacsonyabb csoportlétszámra és arra, hogy lehetőleg hasonló képességű gyerekek alkossanak egy csoportot. Erre főként a felső tagozaton és bizonyos esetekben a szakiskolában van lehetőség. E célok elérése érdekében első osztálytól tanítunk angol nyelvet és ahol a személyi feltételek adottak, valamint a gyereklétszámok indokolják, bontott csoportokban tanítunk. A felső tagozaton több tantárgyból, több évfolyamon nívócsoportos oktatást végzünk évek óta. Az órakeret korlátait figyelembe véve segítjük a tanítási időn kívül szervezett, hatékony ismeretszerzést segítő programokat, melyek formái: szakkörök, szabadidős programok, iskolai feladatmegoldó versenyek, felvételi előkészítő foglalkozások, tanulmányi kirándulások, szakmai programok, sportversenyek, kulturális rendezvények Szakiskolai képzés A szakiskola 18 éves működése igazolja, hogy szükség van rá, hiszen jelenleg is több, mint 50 gyömrői fiatalnak biztosít továbbtanulási lehetőséget és térségi igényeket is szolgál. 16

17 Szakiskolás tanulók lakóhely szerinti megoszlása Város Fő Budapest 2 Ecser 2 Gomba 2 Gyömrő 52 Kóka 2 Maglód 16 Mende 7 Monor 17 Monorierdő 1 Pécel 1 Péteri 3 Sülysáp 11 Szentmártonkáta 6 Tápióság 1 Tápiószecső 4 Újlengyel 1 Úri 4 Üllő 3 Összesen: 135 Jelenleg két szakmában képzünk tanulókat. Az oktatott szakmák: élelmiszer- és vegyiáru kereskedő (OKJ száma: ), ruházati kereskedő (OKJ száma: ). Az évfolyamonkénti létszám hosszú évek óta eléri, vagy meghaladja a 30 főt. A felvételiző gyerekek száma ennek gyakran a két-háromszorosa. Az iskolában folyó képzés színvonaláról a szakmai vizsgákon résztvevő szakemberek Oktatási Minisztérium, Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Szakképzési Intézet delegáltjai mindig elismeréssel szóltak. A legnagyobb gondot a gyakorlati helyek megtalálása jelenti, hiszen a tanulószerződés megkötése, a tanulók gyakorlati képzése adminisztrációs és anyagi többletterhet jelent a vállalkozók számára. Szívós munkával, több éves következetes kapcsolatépítéssel sikerült olyan vállalkozói kört kialakítani, magunk mellé állítani, akik vállalkozásánál biztosított tanulóink gyakorlati képzése. Az élemiszer- és vegyiáru kereskedő szakmát tanuló tanulóink gyakorlati helyei biztosítottak és elhelyezkedési esélyeik is jónak mondhatók. Ennek a szakmának hosszú távú oktatása indokolt. A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) a szakmát A kategóriásnak minősítette, ami fejlesztendő szakmai képzést jelent. 17

18 A helyzetelemzés összegzése Elmondható, hogy iskolánk az elmúlt vezetői ciklus alatt is fejlődött. Jelentősen javultak az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei. A pedagógusok a HEFOP programban való részvétellel és más továbbképzéseken korszerűsítették szakmai ismereteiket. A kompetencia alapú oktatás meghonosítása, a korszerű digitális taneszközök használata egyértelműen jelzi, hogy a szemléletváltozás tantestületünkben is elkezdődött. Azt is kijelenthetem, hogy javult az iskola társadalmi megítélése. Ez leginkább a szülői bizalom megnyilvánulásában mérhető. Az egyre erősödő versenyben megálltuk a helyünket, a kedvezőtlen demográfiai hatások nem érződtek a tanulólétszám változásán. Egyre többen választják iskolánkat más körzetből, sőt legújabban más településekről is. Mindez a dolgozói kollektíva kiemelkedő munkája nélkül nem lenne elképzelhető. A nyugodt munkahelyi légkör, az egységes és színvonalas oktató-nevelő munkát végző pedagógus kollektíva és a nem pedagógus munkakörben dolgozó valamennyi munkatársam lelkiismeretes, magas színvonalú munkája is hozzájárult iskolánk kedvező megítéléséhez. Ezt az állandóságot, a kiszámíthatóságot, a nyugalmat és az egységet értékelik a szülők is mindennapi munkánkban. 2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 18

19 Amint a fenti ábra mutatja, iskolánk lineáris szervezeti felépítésű. A hierarchikus viszonyai egyszerűek, a struktúra jól áttekinthető. A munkaközösségek feladatellátása azonban vegyes, hiszen az általános iskolai és szakiskolai tanári kar nem különül el élesen, sőt az áttanítások miatt kapcsolat van a felsős és az alsós munkaközösség között is. Ezért az egyes munkaközösségek esetében vannak spontán kapcsolatok, de a feladatok összehangolását már valamelyik kijelölt vezető végzi. Ilyenformán bizonyos mértékig funkcionális elemek is beépülnek a rendszerbe. A rugalmasabb feladatellátáshoz, a horizontális kapcsolatok kialakításához és fenntartásához folyamatos vezérlés szükséges. Az információs csatornák rendszerét a hatékonyabb működés érdekében jobban ki kell építeni. 3. A VEZETŐI PROGRAM 3.1. VEZETÉSI KONCEPCIÓM Olyan intézmény, nevelési-oktatási műhely kialakításán fáradozom, amely a meglévő, biztos bázispontokra építve, külső és belső képében, stílusában, társas légkörében önfejlesztő folyamatokat generál. Olyan szemlélet kialakítása a célom, amely fogékony a szükségessé vált pedagógiai-módszertani változások elsajátítására, bevezetésére. Az iskolai élet középpontjában a tanulók állnak. Valamennyi tevékenységünk értük történik. Ez a gondolat vezérelje minden cselekedetünket. A legjobb pedagógiai módszernek a személyes példamutatást tekintem, hatékonysága, motiváló ereje mind a tanár-diák, mind a vezető-beosztott kapcsolatokban meggyőződésem szerint érvényesül. A vezetői munkában tapasztalataim alapján. a korrekt, nyílt, őszinte és következetes magatartást tartom eredményesnek. Csak akkor érhetjük el közös céljainkat, ha a vezetési elképzelések találkoznak a munkatársak egyetértésével, támogatásával. Ennek érdekében elengedhetetlen a folyamatos, személyes kapcsolattartás, hiszen a közvetlen információkkal lehet csak megfelelő és vállalható döntéseket hozni. A vezetői munka eredményessége a korszerű vezetéselméleti módszerek ismeretét is feltételezi. Ilyen jellegű továbbképzéstől magam sem zárkózom el. Felelősségteljesnek tartom az osztályfőnöki munkát, amely talán a legintimebb, legszemélyesebb és ezért legfontosabb színtere az iskolai nevelésnek, a tanulói személyiség és tehetség kibontakoztatásának és a közösség alakításának. Ezért velük szemben nagyobbak a szakmai és szülői elvárások. Gondot fordítok az osztályfőnöki munkára és a jól végzett munka elismerésére. Különös jelentőségűnek tartom munkatársaim tevékenységének reális értékelését, különbséget téve a mennyiségi és minőségi munkavégzés között. Gondot kell fordítani az egyenletes munkaterhelésre, hiszen az aránytalanságok óhatatlanul feszültséghez vezethetnek és a túlterhelt pedagógusok hatékony pedagógiai munkáját gátolhatják. 19

20 A pedagógus továbbképzéseket az eddigi gyakorlatnak megfelelően, célorientáltan folytatjuk, nagy hangsúlyt helyezve a tantárgyi, szakmódszertani, szakmai-nyelvi, tanulásmódszertani továbbképzésekre is, hogy a korszerű módszerek mindennapi munkánk szerves részévé váljanak. A kiemelkedő eredményeket elérő pedagógusokat szakmai és anyagi elismerésben kívánom részesíteni. A nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársaim kiemelkedő teljesítményét is jutalmazni kívánom. Iskolánk minőségirányítási programjában szerepel a tanulói, illetve a szülői elégedettség mérés. A programokban kidolgozott elégedettségszint felmérők, kérdőívek, mérési-értékelési technikák jók, kipróbáltak. Célunk, hogy megismerjük a szülők, gyerekek véleményét, növeljük elégedettségi szintjüket. Legutolsó felmérés februárjában volt. Ennek részletes elemzésére a fenntartó által kért vezetői beszámolómban részletesen kitértem. Itt összegzésképpen annyit szeretnék elmondani, hogy az iskolánkban folyó munka elismertsége mind a gyerekek, mind a szülők körében jónak mondható. Néhány szélsőséges véleménytől eltekintve a megkérdezettek méltányolják a tantestület munkáját, erőfeszítéseit, melyet a magasabb szintű munka elérésében végeznek FEJLESZTÉSI CÉLOK Szakmai képzés terén A szakmai képzés területén is állandó a változás. Szakiskolánk 18 éves történelmét a szakképzést irányító törvények folyamatos változása jellemezte. Ez alatt az idő alatt öt szakma oktatásával kísérleteztünk. Az oktatott szakmák kiválasztásánál több szempontot kell figyelembe venni. Így: a munkaerőpiaci igényeket, a tanulók munkába állásának lehetőségeit, a gyakorlati képzéshez szükséges tárgyi-személyi feltételeket, a szakmai, gyakorlati oktatóhelyek felvevőképességét. Egy-egy váltás alapos előkészületet, körültekintést és rengeteg munkát igényelt. A jelenleg oktatott két szakma közül az élelmiszer- és vegyiáru kereskedő szakma helyzete biztos. Rengeteg kisebb-nagyobb bolt működik körzetünkben és a szupermarketek, bevásárlóközpontok száma folyamatosan nő. Biztosítva van tehát a gyakorlati képzések helyszíne és jók végzett tanulóink munkavállalási lehetőségei is. Ennek a szakmának az oktatására várhatóan még hosszú évekig szükség lesz. A ruházati kereskedő szakmánál más a helyzet. Az ilyen jellegű boltok jóval kisebbek, mint az élelmiszert árusítók, ezért kevesebb az alkalmazott. A vállalkozásokban működő üzletek 2-3 főnél többet nem alkalmaznak és nem szívesen vállalnak tanulókat gyakorlati oktatásra. Nehezítette a helyzetet az a törvénymódosítás, amely tanuló szerződések megkötését írja elő, hiszen ez a vállalkozónak anyagilag többletterhet jelent. A fenti folyamatok miatt gondolkodnunk kell a szakmaváltáson. A mostani feltételeket megtartva (szakmai program, személyes kapcsolatok, iskolai gyakorlati képzés 20

21 feltételrendszere) lehet egy másik szakma oktatását bevezetni. Az új szakma bevezetésének folyamata elkezdődött, a döntésnél a fentieken túl figyelembe kell venni az RFKB állásfoglalását is. Ehhez munkaerőpiaci felmérést kell készíteni, ki kell kérni a munkaügyi központ szakembereinek véleményét, gondoskodni kell a gyakorlati helyekről, be kell szerezni a szakmai programokat és fel kell mérni a szükséges pedagógus igényt. Mindezek megléte esetén kell bevezetni az új szakmát, amely vendéglátóipari, vagy egészségügyi jellegű is lehet. Ennek függvényében szükség lesz a Deák Ferenc utcai épület bővítésére, amelyet pályázati pénzből, illetve a szakképzési hozzájárulások felhasználásával kell megvalósítani. A megépítendő épületrészt úgy kell megtervezni, hogy az alkalmas legyen az iskolai gyakorlati foglalkozások megtartására, a tanév végi szakmai vizsgák lebonyolítására és nagyobb iskolai rendezvények (pl. szalagavató ünnepség, felvételi vizsga, beiratkozás) megtartására. A fejlesztés, illetve a szakmaváltás megvalósítása előtt feltétlenül szükséges lesz a fenntartó önkormányzattal való egyeztetésre, közös stratégia kialakítására a szakiskola jövőjét illetően. A fejlesztési elképzelések megvalósítása a fenntartó önkormányzat támogató hozzáállása nélkül nem valósítható meg. A szakmai képzés szempontjából fontosnak tartom a kommunikáció, a nyelvi és az informatikai képzést, valamint a személyiségfejlesztés és az önismeret szerepét. Az informatikai eszközpark állandó fejlesztésére a szakképzési pályázatokon, az informatikai normatíva igénybevételével és a szakképzési hozzájárulások felhasználásával nyílik lehetőség. Napjainkra az informatikai-számítástechnikai ismereteket az általános műveltség részeként kell tekintenünk és ezért ennek megfelelő súllyal szerepeltetjük az iskolai képzésben. A képzés praktikumát az adja, hogy a tananyag gondos összeválogatása esetén számos szakterület elsajátításához és műveléséhez elengedhetetlen ismereteket közvetít. Az internet hozzáféréssel is segíteni kívánjuk szakiskolásainkat, hogy tájékozottabbak legyenek, felhasználhassák azt tanulmányaikban és segítse őket a munkaerőpiacon való elhelyezkedésükben. A szakiskolai tanulók esetében fokozottan jelentkező nehézségek tanulási kudarcok, motiválatlanság, szocializációk problémák felszámolása a cél. Ezeken segíthet az egyéni foglalkozás, a felzárkóztatás megszervezése, a tanulási módszerek megismertetése, a differenciált követelmények alkalmazása és a szülői házzal való szoros kapcsolattartás. Ezeken a területeken iskolánk pedagógusai eddig is sokat tettek, igen szép eredményeket értek el. Tanulóink megjelenése, viselkedése, tanulmányi munkája, eredménye jobb, mint a hasonló képzést folytató iskoláké. Az elmúlt évben végzett tanulóink szakmai vizsgán elért eredményeiről készített összesítő táblázat is ezt támasztja alá. 21

22 A 2009/2010-es évi szakmai vizsgák összesített eredményei Vizsgázó monogramja Élelmiszer- és vegyi áru-eladó Szakmai követelménymodul Százalékos (%) (%) (%) összesítés (%) Vizsgázó osztályzata B.Z közepes(3) B.G közepes(3) B.L.V jó(4) Cs.Á jó(4) Cs.K jó(4) D.K jó(4) D.M közepes(3) F.E.H jeles(5) G.M jeles(5) H.K.J elégséges(2) H.Z közepes(3) K.N jó(4) K.A jó(4) M.Zs jeles(5) Sz.I.V közepes(3) Sz.M jeles(5) Cs.E jeles(5) Cs.A jeles(5) É.A közepes(3) F.M jeles(5) F.K közepes(3) K.F elégséges(2) K.V közepes(3) K.J elégséges(2) L.M jeles(5) M.A jó(4) S.F elégséges(2) Sz.N közepes(3) Sz.N jó(4) Sz.Sz közepes(3) V.M jeles(5) V.P közepes(3) Osztályátlag: 68,5 76,8 74,7 73,3 22

23 A hatékonyabb diákönkormányzati munka érdekében jobban be kívánom vonni a tanulók képviselőit a közös pedagógiai problémák megoldásába, rendszeresen tájékoztatni kell őket a diákokat érintő kérdésekről (diákok jogai, szociális, tanulmányi, fegyelmi ügyek). Fejleszteni szeretném öntevékenységüket önálló szervezési munkák elvégzésével gyereknap, iskolai karácsony, osztálykirándulások, szalagtűző bál. Tervezem diák fogadóóra bevezetését, ahol heti egy alkalommal fogadnám a tanulók képviselőit. Itt elmondhatnák problémáikat, kérdezhetnének, kérhetnének, javaslatokat tehetnének, így közvetlenül megismerhetném véleményüket az őket érintő kérdésekben A nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése terén A következő tanév fontos feladata lesz az új oktatási és a szakképzésről szóló törvény megismerése. Ezek a dokumentumok alapvetően meghatározzák majd a következő évek munkáját, feladatainkat, céljainkat. Az oktatásügyben megérett a helyzet a változtatásra. Évek óta egyre többet beszélünk a hagyományos oktatási módszer csődjéről, problémáiról. A tanulók kevesebbet tanulnak, nő a magatartászavarral, tanulási gonddal küzdő, motiválatlan gyerekek száma. A nemzetközi mérésekben egyre gyengébb eredményeket produkálnak tanulóink. Az iskolákban végzett különböző felmérések azt mutatják, hogy azonos tanulócsoporton belül a gyerekek tudásában, felfogásában, érdeklődésében, munkatempójában, tájékozottságában kettőnégy évnyi különbségek vannak. 23

24 A heterogén csoportokban végzett oktatómunka így sem a gyengébbeknek, sem a tehetséges gyerekeknek nem nyújtja azt, ami az ő haladásukhoz, fejlődésükhöz szükséges lenne. Az oktatási rendszerek számára óriási kihívás, hogy kultúraátörökítő feladatuk teljesítése során fokozott versenyhelyzetnek és gyorsan változó munkaerő-piaci igényeknek kell megfelelniük. Nem követhető mára a korábbi évtizedek gyakorlata, amikor a tanulási folyamat lezárult az iskolai tanulmányok befejezésével. A jövőben az életpálya bármely szakaszában szükségessé válhat a váltás, a pályamódosítás, ám ennek elengedhetetlen feltétele az iskoláskorban megszerzett készségek és kompetenciák mozgósítása, ami csak akkor lehetséges, ha a közoktatás komoly gondot fordít ezek kialakítására és folyamatos fejlesztésére. A tanítási-tanulási folyamat lényeges eleme a tevékenység, az aktivitás, a magyar iskolára sokszor jellemző passzív tanulói magatartás megváltoztatása. Iskolánk felismerve az oktatásügyben óhatatlanul szükségessé váló változtatást részt vett a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) pályázatán Új oktatási szemlélet és oktatási módszer meghonosítása a kompetencia alapú oktatás bevezetése című pályázatával. A programnak a lényege a következő volt: az elméletközpontú, túlzott lexikai ismereteket közlő és számonkérő módszer helyett olyan, merőben új oktatási szemlélet és módszer kialakítása, amely az eddigieknél sokkal inkább figyelembe veszi a gyerekek egyéni képességeit és lehetőségeit. Egyéni különbségekhez szakszerűen alkalmazkodó, egyénre szabott fejlesztést eredményesen megoldani képes gyakorlat kialakítása, hogy a gyerekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelő módon jussanak ismeretekhez az eltéréseket figyelembe vevő pedagógiai módszerek alkalmazásával. A lexikális anyagközlés, a sok elméleti ismeret átadása helyett előtérbe kerül a személyiségfejlesztés, az önismeret képességének elsajátítása, a kommunikációs készség fejlesztése, a mindennapi élethez köthető praktikus ismeretek nyújtása. Olyan eszközök beszerzése, amelyek segítségével a tanórákon és más foglalkozásokon ki lehet használni a digitális tudásbázis lehetőségeit. Kiemelt szerepet kapott a multimédiás szoftverek és eszközök alkalmazása, valamint a digitális taneszközök használata. Kompetenciaterületenként készültek el azok a kiérlelt szakmai koncepciók, amelyek alapján elkészültek a programcsomagok tantervi elemei, a programtantervek. Ezekben évfolyamokra bontva jelennek meg a célok, a fejlesztési követelmények és a javasolt, ajánlott tartalmak. A tanterv domináns eleme a képesség,- készségfejlesztés fókuszainak kiemelése, ám ez nem jelenti a tananyag, a tartalom kiiktatását a tantervből és a tanulási folyamatból. A tartalomra ágyazott képességfejlesztés gondolata éppen abból indul ki, hogy a zárt tudáscsomagok átadása helyett készségeket, kompetenciákat (gondolkodási, kommunikációs, tanulási együttműködési készségek stb.) kell fejleszteni, amelyek képessé teszik a diákokat arra, 24

25 hogy életük további szakaszaiban is tudjanak tanulni, ám a képességfejlesztés mindig az ismeretek meghatározott körének közvetítésével ötvöződve jelenik meg. Az arányokra természetesen figyelni kell, hiszen kompetenciákat fejleszteni lexikális ismeretek, illetve szakmai tudás nélkül nem lehet. Az viszont már az eddigi gyakorlatban beigazolódott, hogy a túlzott elméleti oktatás, a lexikális ismeretek aránytalanul magas közlése nem vezet eredményre. Mivel Gyömrőn kevés a munkalehetőség, a város munkaképes lakosságának kb. kétharmad része bejáró dolgozó, tehát városunk alvó városként is jellemezhető. Ebből az is következik, hogy az általános iskolás korú gyerekek nagyobb része a tanulás szempontjából önmagára van utalva, hiszen a szülők csak késő délután, vagy este találkoznak gyerekeikkel. Emiatt is fontos, hogy olyan oktatási struktúrát alakítsunk ki, amelynek segítségével gyerekeink a legtöbb tudást szerzik, a legtöbb ismerethez jutnak és alapkészségeik kialakulnak. A központi középiskolai felvételi vizsgák, valamint a kétszintű érettségi vizsgák feladatai és elvárásai igazolják, hogy más feltételeknek kell megfelelniük a diákoknak, mint korábban. A hangsúly már nem a tényleges lexikai tudáson van, hanem az ismeretek alkalmazásán, az egyedi problémamegoldó készségen, a logikus gondolkodáson. Az elmúlt időszakban ezt a fajta szemléletváltást kívántuk megvalósítani. Úgy gondolom, ezen a területen is értünk el eredményeket és 2010 között továbbtanuló 8. osztályos tanulók középiskolai megoszlása Tanév 2005/ / / / /2010 Osztály Gimnázium (fő) Szakközépiskola (fő) Szakiskola (fő) Összesen (fő) 8.a b a b a b a b a b Összesen:

26 Az elmúlt öt év továbbtanulási statisztikája jól mutatja, hogy tanulóink négyötöd része érettségit adó középiskolában tanul tovább és jelentősnek mondható a szakmunkásképzőszakiskolai továbbtanulók száma is. Fontos célkitűzésünk, hogy tanulóinkban tudatosítsuk, az élethosszig tartó tanulás ma már nem csak egy jelszó, vagy jelmondat, sokkal inkább tapasztalaton alapuló realitás. Olyan gyorsan változik a világ, olyan ütemben fejlődik a technika, hogy folyamatos tanulás, képzés, átképzés nélkül nem lehet érvényesülni. Pontosan ezért olyan kompetenciák kialakítása és olyan tudásanyag átadása a cél, amelyre alapozva könnyebb lesz újabb ismeretek elsajátítása, újabb szakmák megtanulása, vagy az átképzés vállalása. Az elmúlt vezetői ciklusban részben az előbb említett pályázatnak köszönhetően hét tantermet szereltünk fel a legkorszerűbb gépekkel, eszközökkel, melyek: projektor-aktív tábla-számítógép készlet, mobilprezentációs eszközökből álló egységes készlet, hordozható számítógép, multimédiás számítógép. Ezek segítségével tudunk lehetőséget biztosítani pedagógusok és diákok számára a multimédiás szoftverek és eszközök, valamint a digitális taneszközök használatára. Megismertük a számítógéppel való együtt tanulás módszereit, a tantárgyi projektek digitális tervezését és alkalmazását, a virtuális kísérletezés lehetőségeit és módszereit, a szaktárgyi szerkesztőprogramokat, valamint a szaktárgyi információforrások használatának alapjait. A következő időszak kiemelt feladatai közé tartozik, hogy pedagógiai munkánk során minél szélesebb körben használjuk és hasznosítsuk az új eszközöket, amelyek segítségével oktató munkánkat színesebbé, változatosabbá, érdekesebbé tehetjük. 26

27 A rendelkezésre álló órakeret felhasználásánál törekedni kell arra, hogy jusson óra a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt. Minden lehetséges eszközt csoportbontás, nívócsoportos oktatás, korrepetálás, egyéni foglalkozás, tanítási időn kívül szervezett foglalkozások- fel kell használni arra, hogy a gyengébb tanulóinkat felzárkóztassuk, de legalább ekkora hangsúlyt kell fektetni a tehetségek segítésére, felkészítésére is. Mindkét területre egy középtávra szóló stratégiát fogunk kidolgozni, amely segítségével jelentősen szeretnénk javítani gyengébb tanulóink eredményeit, jobb esélyt kínálva a továbbtanuláshoz. Legalább ilyen fontos elem tehetségeink támogatása, segítése, amely cél megvalósításához szintén öt évre szóló stratégiát kell kidolgozni. Ennek eleme lehet a már említetteken kívül a külföldi testvériskolai kapcsolatok létesítése is. A kapcsolatok felvételétől, a közös programoktól, a más országokban történő látogatásról tanulóink szemléletének változását, ismereteik bővülését, kulturáltságuk, tájékozottságuk növekedését várjuk. Fontos cél, hogy kitoljuk az iskolaválasztás időpontját és elérjük azt, hogy minél kevesebb gyerekünk iratkozzon hatosztályos gimnáziumba. A tantestületben kialakult véleménnyel egyetértek, miszerint a középszerű tanulóknak nincs helye a hatosztályos gimnáziumban, a kiváló képességű, tehetséges tanulóknak pedig nagyobb lehetősége nyílik színvonalas középiskolába jutásra a nyolcadik osztály elvégzése után. Hatosztályos gimnáziumba iratkozott tanulók száma Tanév 2005/ / / / /2010 Összesen: Évfolyam tanulólétszáma (fő) Hatosztályos gimnáziumba iratkozott (fő)

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése. (Iskolaszék április 19.)

Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése. (Iskolaszék április 19.) Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése (Iskolaszék 2016. április 19.) Szakmai önéletrajz és helyzetelemzés A pályázó szakmai önéletrajzát és az alapos, minden részletre kiterjedő helyzetelemzését

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV Munkaközösség tagjai: Törökné Ofella Katalin(matematika) Nagy Péter(matematika,számítástechnika) Czeroczkiné Greman Andrea(matematika,földrajz)

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben