Nyugat-Dunántúli Régió I. Regionális Állásbörzéje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Dunántúli Régió I. Regionális Állásbörzéje"

Átírás

1

2 Nyugat-Dunántúli Régió I. Regionális Állásbörzéje Idõpont: november 22., Helyszín: Gyõr, Széchenyi István Egyetem, Aula (Gyõr, Egyetem tér 1.) Az Állásbörzét minden intézményben megelõzi az ún. felkészítõ nap, vagyis egy elõadássorozat, melynek célja a hallgatók minõségi felkészítése a cégekkel történõ kapcsolatteremtésre. Idõpont: november 21., 9.00 Helyszínek: Széchenyi István Egyetem Gyõr Berzsenyi Dániel Fõiskola Szombathely Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Pannon Egyetem Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar Keszthely Pannon Egyetem Nagykanizsai Képzési Központ Nagykanizsa További információk: Széchenyi István Egyetem Karrier és PR Iroda Berzsenyi Dániel Fõiskola Karrier Iroda Nyugat-Magyarországi Egyetem KTK Diákcentrum Pannon Egyetem Georgikon Kar Közmûvelõdési Titkár Pannon Egyetem Nagykanizsai KK Marketing menedzser Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 2

3 ELÕSZÓ Nagy tisztelettel üdvözlünk Kedves Érdeklõdõ kiadványunk elsõ számának megjelenése alkalmából. Ez a terveink szerint rendszeresen megjelenõ füzetecske szerves része egy, az Európai Unió által támogatott projektnek, melynek legfõbb célja: segítségnyújtás és tájékoztatás a felsõoktatásban végzett vagy diplomaszerzés elõtt álló hallgatók részére a munkahelykeresés sokszor rögös, csapdákkal teli útja során. Útitársként szánjuk ezt a kiadványt, hiszen mint ahogy kirándulni, túrázni sem szeret senki egyedül, úgy az elhelyezkedés folyamatában is szükségünk lehet, sõt van segítõ kézre, egy társra. Mint tapasztalni fogod, vagy éppen tapasztaltad is, az egyetemen, fõiskolán megszerzett elméleti és gyakorlati tudás önmagában nem elegendõ a legideálisabb munkahely megtalálásához, a sikeres elhelyezkedéshez. Ahhoz, hogy a munkáltatók partnerként kezeljenek az álláskeresés során, hogy egy-egy találkozóból, interjúból gyõztesként kerülj ki, bizony egy kicsit menedzsernek is kell lenned elsõsorban önmagad menedzserének. Sok-sok hasznos tanáccsal, ötlettel szeretnénk hozzájárulni a minél zökkenõmentesebb munkába álláshoz, életed eme új szakaszának vidámabb, gondtalanabb elkezdéséhez. Az egyes számokban igyekszünk végigvezetni az álláskeresés teljes vertikumán: a kezdeti lépésektõl egészen a munkaszerzõdés megkötéséig, sõt még azon is túl. Megismertetünk azokkal a fórumokkal, lehetõségekkel, amelyeken keresztül kiválaszthatod álmaid munkahelyét. Szeretnénk megbarátkoztatni a sikeres pályázáshoz nélkülözhetetlen önéletrajzírás rejtelmeivel vagy éppen az állásinterjún való megjelenés, viselkedés szabályaival. Mint említettük, ez a kiadvány egy projekt része, mely a nyugat-dunántúli régió felsõoktatási intézményeinek, munkaügyi központjainak, munkaadói és hallgatói képviseleteinek hatékony összefogásával jött létre, ezért idõrõl-idõre szeretnénk bemutatni az egyes résztvevõket, valamint tájékoztatást nyújtani a projekt megvalósulásáról. Õszintén reméljük, hogy e kiadvány hasznos segítséget nyújt számodra, valóban útitársként szolgál a boldogulás felé vezetõ úton. 3 Kellemes böngészést kívánnak a szerzõk!

4 A karrier-tanácsadás és a karrier irodák kialakulása 4 A karrier-tanácsadás a XIX. század végén Angliában indult útjára. Oxford kollégiumai életre hívták az appointments committee-t (értékelõ központ), hogy segítsen a diákok orientálásában. Felismerték, hogy a munkaerõpiac képviselõit és az oktatásban résztvevõket közelebbi kapcsolatba kell hozni egymással, elõmozdítva a reális igények és lehetõségek megfogalmazását. Ennek eredményeként ma minden angol egyetemen és fõiskolán mûködik karrier szolgálat. Hazánkban a felsõoktatási karrier-tanácsadás egy évtizede kezdett elterjedtté válni, kiváltképp a Budapesti Közgazdasági Egyetem és a Budapesti Mûszaki Egyetem úttörõ munkájának köszönhetõen. A karrier irodák hallgatói aktivitással vagy intézménytõl független szervezetek kezdeményezésére jöttek létre. Ezek az irodák leginkább abban különböznek a személyzeti tanácsadó cégektõl, hogy kifejezetten azon egyetemek, fõiskolák hallgatóira specializálódtak, ahol mûködnek. Legfontosabb feladatuk, hogy különbözõ módon karrier-tanácsadás, önéletrajzírás, megjelenés az interjún, álláskeresési fórumok, munkajog segítsék a munkaerõpiacon való minél zökkenõmentesebb eligazodást. Különbözõ rendezvények, fórumok szervezésével kapcsolatfelvételi lehetõséget biztosítanak a munkát keresõ hallgatóknak és az õket alkalmazni kívánó cégeknek. Állásajánlatok összegyûjtésével, információk szolgáltatásával közvetlenül is elõsegítik az elhelyezkedést. Álláskeresésed megkönynyítésére gyakran különféle tréningeket, cégprezentációkat, próbainterjúkat szerveznek. Hazánk tanárképzõ fõiskolái közül elsõként a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskolán jött létre Karrier Iroda 2001-ben. Feladata, hogy segítse a hallgatók tanulmányait, felkészítse a diploma megszerzését követõ munkavállalásra és az életpálya tudatos tervezésének támogatására. Ennek megvalósítására különbözõ pályázatokban vett és vesz részt. A Hazatérés projektnek köszönhetõen iskolánkban is megindult a munka, ami egyben elõkészítette a következõ pályázatunkat, beleépítve eddigi tapasztalatainkat. A két projekt közti idõ arra volt nagyon jó, hogy feltérképezzük, mi kell még a sikeres iroda és szolgáltatás mûködtetéséhez. Így született meg Az életpálya-tervezés meghonosítása a nyugat-dunántúli régióban (2002) címû projektjavaslat, melynek célja, hogy lépést tartva a képzési átalakulásokkal, a hallgatóknak nyújtott szolgáltatási rendszert ennek megfelelõen, teljeskörûvé bõvítse. Legfõbb probléma napjainkban, a diplomások elhelyezkedése, melynek fõ oka a tájékozatlanság és a munkába álláshoz nélkülözhetetlen képességek hiánya, valamint hogy nem találkozik a két oldal elvárása (ha már egyáltalán kialakult elvárásokról beszélhetünk). A diplomások jelentõs része elhagyja régiónkat, hogy munkát találjon vagy végzettségének megfelelõen, vagy attól függetlenül. Ez elég jelentõs emberkincs-vesz-

5 teséggel jár, mivel õk gyakorta nem térnek vissza. A projekt pontosan a további veszteség elkerülése miatt próbált életpálya-tanácsadást meghonosítani, a karrier irodákat szolgáltatásának intézményenkénti beüzemeltetését elindítani és tevékenységeiket megismertetni. Ennek eredményeképpen Gyõrben a SZE-n létrejött a Karrier és PR Iroda Öregdiák Iroda, Veszprémben (ma már PE) és a BDF-en megerõsödtek és támogatókra leltek az irodák. A projekt során az intézmények képviselõi/ tanácsadói részt vettek egy belföldi és egy külföldi tanulmányúton, ahol megismerhették nagyobb múltú karrier szolgálatok mûködését. A belföldi tanulmányút betekintést nyújtott, olyan intézmények szervezeti mûködésébe, ahol már évek óta sikeresen mûködik karrierszolgáltatás. Mindezt megkoronázva pedig a birminghami tanulmányút bebizonyította, hogy a sikeres mûködés záloga az összefogás, a kapcsolattartás és a megfelelõ kommunikáció. Az új tanácsadók gyakorlati ismereteinek bõvítése érdekében kétszer egy hetes tréningre került sor. Fõként az önismereti, kommunikációs és tanácsadási technikák megismerését építõ tréning, célja az volt, hogy az induló és már mûködõ, de tapasztalattal még alig rendelkezõ irodák tanácsadói is elsajátíthassák azokat az ismereteket, amelyek révén felépülhet egy szakszerû tanácsadási rendszer. E projektek a régió irodáinak olyan alapokat nyújtottak, amivel hosszú távú, sikeres munkát kezdhettek meg intézményeikben. Mivel még a támogatások és a fejlesztésekhez szükséges anyagiak elõteremtése nem zökkenõmentes, megoldásnak a most már egymásra is épülõ pályázatok nyújtanak segítséget. Jelen projekt bemutatása A régióban mûködõ karrier irodák szolgáltatási körének kialakítása a munkaerõpiac szereplõinek bevonásával c. pályázat elnyerése még nagyobb teret nyitott a karrier tanácsadás meghonosításának. E projekt legfõbb célja, hogy kapcsolatot, egyfajta hidat építsen köztetek hallgatók, illetve a gazdaság szereplõi, a munkaadók között, hogy segítséget nyújtson számotokra a munkahelykeresésben. Központban Ti, a régió felsõoktatási intézményeinek jelenlegi és végzett hallgatói álltok, hiszen a magyar felsõoktatás folyamatos átalakulása, a hallgatói létszám növekedése, a képzési kínálat bõvülése mind Titeket, a Ti pályaválasztásotokat érinti elsõsorban. Korábbi felméréseink bizonyítják, hogy ma még számtalan diplomás hagyja el a régiót, illetve a felsõfokú tanulmányok folytatása céljából elvándorlók nagy százalékban nem térnek vissza, mivel nincs érdemi információjuk arról, hogy a karrierépítéshez és a családalapításhoz szükséges lehetõségek adottak-e. Gyakori, hogy a végzett hallgatók nem a képességeiknek és a végzettségüknek megfelelõ állásokat töltik be, így személyes fejlõdésük akadályokba ütközik. Ugyancsak felmérések, interjúk bizonyítják, hogy a régió munkáltatói gyakran elõnyben részesítenek az alkalmazottak felvételénél a klasszikus egyetemek, fõiskolák valamelyikén végzetteket a régió egyetemein, fõiskoláin végzettekkel szemben. Ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, szorosabbra kell fonni az együttmûködést a munkaerõpiac szereplõivel, másrészt véleményünk szerint szükség van a már említett karrier irodák egységes szolgáltatási rendszerének kidolgozására is. A projekt elemei között számos olyan is megtalálható, mely elsõsorban a Te érdekeidet szolgálja, Neked nyújt segítséget az elhelyezkedésben, céljaid minél sikeresebb megvalósításában. A következõkben ezeket szeretnénk bemutatni Nektek. 5

6 Kutatások Ahhoz, hogy minél könnyebb, problémamentesebb legyen a munkaerõpiaci beilleszkedés, széleskörû, szakmailag megalapozott kutatásokra van szükség. Olyan kutatásokra, melyekbe a munkaerõpiac mindkét oldalát, vagyis a hallgatókat, mint leendõ munkavállalókat és a vállalatokat, cégeket, mint leendõ munkaadókat is jelentõs mértékben bevonunk. E kutatások eredményeként megismerhetõvé válnak a munkáltatók elvárásai, illetve a külföldi tapasztalatok, segítve ezzel is a jövõre való felkészüléseteket. A projekt szerves részét képezõ kutatások két komponensre bonthatók. Az elsõ komponens keretében szeretnénk átfogó képet kapni a felsõoktatási intézményekben tanulók kompetenciáiról, azokról a személyes tulajdonságaikról, melyek meghatározóak lehetnek az elhelyezkedésben természetesen figyelembe véve a munkaerõpiac szereplõinek elvárásait. A második komponens keretében külföldi és magyar szakértõk bevonásával áttekintjük és elemezzük néhány európai uniós és magyarországi felsõoktatási intézmény karrierszolgáltatási rendszerét és az eredmények alapján megalkotunk egy egységes szolgáltatási modellt. Ez többek között azért is szükséges, mert jelenleg a karrier irodák által nyújtott szolgáltatások még hiányosak, hisz nincs meg az általánosan alkalmazható módszertan és a tanácsadás is csak eseti. 6 Regionális állásbörze Célunk többek között, hogy megvalósítsunk egy regionális állásbörzét, ahol személyesen találkozhatsz a munkaadókkal, felmérheted, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelned az álláskeresés folyamatában. Itt szeretnénk bemutatni a munkaerõpiac aktuális kínálatát is. Az álláskeresés folyamatában kiváló lehetõséget kínálnak ezek az állásbörzék. Ezeket a felsõoktatási intézmények általában tavaszi vagy õszi idõpontban tartják. A rendezvényeken a vállalatok bemutatják tevékenységüket, meghirdetik állásajánlataikat, a diákok pedig felmérik leendõ munkahelyük lehetõségeit, találkozhatnak a munkáltatókkal. Az állásbörzék nagy elõnye, hogy a kiállító cég standjánál közvetlen kapcsolatba kerülhetsz a cég képviselõivel, a rájuk gyakorolt pozitív benyomás pedig csak segíthet egy késõbbi találkozás, interjú során. Az állásbörzéket megelõzheti egy felkészítõ programsorozat, ahol lehetõséged nyílik, az álláskeresés szempontjából minden szükséges ismeret elsajátítására. Személyiségfejlesztõ- vagy kommunikációs tréningeken vehetsz részt; grafológiai elemzéseken, workshopokon, szimulált interjúkon keresztül olyan információkhoz juthatsz, amelyek késõbb valós segítséget nyújtanak az álláskeresés során. Az állásbörzéken való részvételedet is érdemes elõre megtervezni, egy listát készíteni azokról a cégekrõl, akiket fel akarsz keresni, illetve a kérdésekrõl, amelyeket fel akarsz tenni.

7 Hallgatói adatbázis és Belépés portál Az irodák munkájának megkönnyítése érdekében egy a regisztrált hallgatók adatait rögzítõ adatbázis kiépítését is megcéloztuk. A hallgatói adatbázis révén komolyabbá, megbízhatóbbá és legfõképpen hatékonyabbá válhat az egyes irodák kommunikációja, a munkaerõpiac szereplõi felé. Az adatbázis lehetõvé teszi, hogy a munkáltatók elvárásai alapján az iroda munkatársai kiválaszthassák az ajánlattevõ számára legmegfelelõbb képességekkel, tudással és végzettséggel rendelkezõ pályakezdõket. Az adatbázis gyakorlatilag a munkáltató szervezetek és a magasan képzett, diplomás munkavállalók között teremt kapcsolatot. A munkáltatókkal való kapcsolatfelvételt segítheti egy olyan internetes portál létrehozása, ahol számtalan információhoz juthatsz gyakorlati helyek, szakdolgozati témák, álláslehetõségek tekintetében. A Belépés portál egy internetes kommunikációs felület, melynek létrehozásával a mostani és már végzett hallgatók, valamint a munkaerõpiac résztvevõi egyaránt képviseltethetik magukat mint érdeklõdõk, és mint hirdetõk. A hallgató csemegézhet az összegyûjtött szakdolgozatokból, gyakorlati helyekbõl, az álláslehetõségek és elhelyezkedéshez kötõdõ további információkból. A portál létrehozásával naprakész és interaktív adatbázis jön létre, és véleményetekkel folyamatosan színesedhet! 7 Karriermenedzsment kurzus Ma az egyetemeken, fõiskolákon kevés elszigetelt példától eltekintve nem találunk olyan átfogó, részletes kurzust, mely segítséget adhat a megfelelõ munkahely megtalálásához szükséges ismeretek, kompetenciák megismertetésében. Ezért a projekt keretében szabadon választható kredites tárgyként karrier-menedzsment kurzus is indul, melynek célja a munkaerõpiachoz és az elhelyezkedéshez kötõdõ információik hallgatók számára történõ átadása. A kurzus tematikájának kidolgozása a már említett kutatás eredményeire épül, és a hallgatók gyakorlati és ismeretbéli hiányosságait pótolja. De mit is tanulhattok majd ebben a képzésben? Elsõsorban azokat az ismereteket, tudnivalókat, melyek segítségetekre lehetnek az elhelyezkedésben, például önéletrajzírás, motivációs levél elkészítése, álláskeresési technikák elsajátítása, állásinterjún való részvétel. Mindezek kiegészülhetnek különféle önismereti, kommunikációs tréningekkel, munkajogi ismeretekkel.

8 RÉSZTVEVÕK l Perintparti Alapítvány Székhelye: Berzsenyi Dániel Fõiskola Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon: (36) 94/ Az Alapítvány 1994-ben alakult meg, akkor még Perintparti Alapítvány a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola Hallgatóiért néven tõl Perintparti Alapítvány néven mûködik. Az Alapítvány szorosan együttmûködik a BDF Hallgatói Önkormányzatával és Karrier Irodájával, segédkezik azok mûködésének és célkitûzésének megvalósításához szükséges anyagi háttér megteremtésében. Célja a képzés, a fõiskolai kulturális élet, illetõleg a hallgatói lét jobbá tételére irányuló önszervezõdésének támogatása, valamint a fõiskola és a korábbi hallgatók kapcsolatának erõsítése. Segíti továbbá a régió hallgatóinak a beilleszkedést a munka világába. E célok megvalósítása érdekében hallgatói egyéni és csoportos szakmai, kulturális és sporttevékenységet támogat, valamint különféle rendezvényeket támogat és szervez. A hallgatók részére számos, az elhelyezkedéshez, a munka világába való beilleszkedéshez kötõdõ szolgáltatásokat végez. Együttmûködik más hasonló célú szervezetekkel és hallgatói önkormányzatokkal. Céljai eléréséhez különbözõ pályázatokat menedzsel. Az Alapítvány, mint a pályázat írója és menedzselõje igyekszik összefogni, koordinálni a partnerek tevékenységét, valamint az egyes projektelemek megvalósulását felügyeli. Munkatársain keresztül a szakmai munkában is tevékeny részt vállal. l BDF Karrier Iroda Székhelye: Berzsenyi Dániel Fõiskola Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon: (36) 94/ A BDF Karrier Iroda, mely az ország elsõ, tanárképzõ intézményében létrehozott irodája, feladata egy mondatban összefoglalva: a hallgató segítése tanulmányaiban, felkészítése a diploma megszerzését követõ munkavállalásra és az életpálya tudatos tervezésének támogatása. Ezt milyen módon kívánjuk elérni? Egy irodával, mely nélkül külföldön felsõoktatási intézmény nem mûködhet. Legfõbb feladataink: Karrier tanácsadás, mely talán a legösszetettebb: interjúkra való felkészítés; szakmai gyakorlatok szervezése; felkészítések munkajogi, öltözködési, önéletrajz írási területeken; találkozók szervezése a potenciális munkáltatókkal. Hallgatói adatbázis építése. 8

9 Kapcsolatépítés a Dunántúl és Budapest összes általános- és középiskolájával, tanári állások adatbank mûködtetése. Kapcsolatépítés cégekkel, vállalatokkal. Az együttmûködõ iskolaszövetkezetek révén ideiglenes diákmunkák kiajánlása júliusától két éven át valósítjuk meg a Perintparti Alapítvány együttmûködõ partnereként A régióban mûködõ karrier irodák szolgáltatási körének kialakítása a munkaerõpiac szereplõinek bevonásával címû projektet, melynek célja, hogy a fõiskola valamennyi végzõs hallgatójának már a tanulmányok alatt és fõként a diplomához közeledve segítsük a munkaerõpiacra való belépését, javítsuk elhelyezkedési esélyeit. l Széchenyi István Egyetem, Gyõr Karrier és PR Iroda Székhely: Gyõr, Egyetem tér 1. Telefon: 96/ A Széchenyi István Egyetem Karrier és PR Irodája január 1-én kezdte meg hivatalosan mûködését az egyetem vezetésének támogatásával, majd május 20-tól a ROP 3.3-as intézkedés keretein belül elnyert támogatás adott egy újabb lendületet az irodának. Az egyetemen tevékenykedõ hallgatói szervezetekkel és a Hallgatói Önkormányzattal közösen feladatunknak tekintjük, hogy a hallgatókat közelebb hozzuk a gazdaság szereplõihez, felkészítsük õket a munkaerõpiac elvárásaira, hogy képzett és felkészült hallgatóink sikeres életpályát fussanak be, ezzel is öregbítve egyetemünk hírnevét. Az irodánk kiemelkedõ fontosságú feladata kettõs célt foglal magában: egyrészt állás- és gyakorlati hely ajánlatokkal látjuk el a hozzánk forduló végzõs hallgatókat, másrészt segítünk az egyetemen jelentkezõ vállalatoknak a számukra legmegfelelõbb szakemberek felkutatásban. Ezen szolgáltatás kialakításánál és folyamatos fejlesztésénél arra törekszünk, hogy mind az álláskeresõ pályakezdõk, mind az õket alkalmazni kívánó vállalatok elvárásainak megfeleljünk. A jövõben a fõ tevékenység mellett kiegészítõ szolgáltatásokat tervezünk. Ilyenek a különbözõ témájú tanácsadások (tanulmányi, jogi, pénzügyi, pszichológiai, EU-s tanácsadás EIP-Eurodesk), valamint albérlet közvetítés hallgatóink számára. Fontos, hogy a diploma megszerzése és a tanulmányok után ne szakadjon meg a végzett hallgató és az egyetem közötti kapcsolat, ezért feladatunk a végzett hallgatók életpályájának követése, kapcsolattartás, ill. öregdiák találkozók szervezése. A Széchenyi István Egyetemet és szakjait a továbbtanulás elõtt álló középiskolások körében népszerûsítjük különbözõ rendezvényeken, fórumokon, valamint magukban a középiskolákban. Továbbá az egyetem lógójával ellátott termékeket forgalmazunk, mely egységes képet tükröz az egyetemrõl. Rendezvényeink 2006-ban: május Állásbörze szeptemberétõl: Karrierkurzus, választható tantárgy 2006 õsz: Hallgatói szervezetek vezetõinek tréninghétvége 2006 õsz: Karrier konferencia 9

10 l Pannon Egyetem Karrier Iroda Székhely: Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: 88/ Elsõdleges célunk: a Pannon Egyetem magas színvonalon képzett hallgatói és az üzleti szféra képviselõi közötti kapcsolat megteremtésével, a tudatos karriertervezés eszközeinek támogatásával olyan elhelyezkedési kultúra meghonosítása, melyben egyetemünk hallgatóit segíthetjük a szaktudásuknak és érdeklõdési területüknek legmegfelelõbb állás megtalálásában. A Ka-Iro mint azt a neve is mutatja nem állásközvetítõ ügynökség. Nem csak és nem elsõsorban konkrét munkalehetõségeket ajánlunk, szerepünk sokkal inkább stratégiai jellegû. Egyrészt segítünk hallgatótársainknak az álláslehetõségek felkutatásában, másrészt felkészítjük õket arra, hogyan adják el magukat a munkaerõpiacon. A Ka-Iro non-profit szervezet, az egyetem hallgatóitól semmilyen ellenértéket nem kér szolgáltatásai igénybevételekor. A Ka-Iro a Pannon Egyetem rektorának felügyelete mellett mûködik, tagjai fõként egyetemi hallgatók. 10

11 ELÕZETES A következõ számok tartalmából: s Beszámoló a projekt megvalósítása során lebonyolított rendezvényekrõl, kiemelt figyelemmel a regionális állásbörzére s Álláskeresési tanácsok s Interjúk a munkaadói és munkavállalói oldal képviselõivel Impresszum: Kiadja a Perintparti Alapítvány Felelõs kiadó: Márkus Attila Szerkesztõk: Novák Ildikó, Thész Gábor Borítóterv: KÖSZI 2001 Bt. Tördelés: Gál Krisztián Kézirat lezárva: október 10. Kivitelezés: DTPeRINT Bt., 5000 példányban 11

12

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények bázisán működő karrierszolgáltatási rendszerek feltérképezése és elemzése az Egyesült Királyságban és Magyarországon

A felsőoktatási intézmények bázisán működő karrierszolgáltatási rendszerek feltérképezése és elemzése az Egyesült Királyságban és Magyarországon Biró Krisztina Richard Maynard A felsőoktatási intézmények bázisán működő karrierszolgáltatási rendszerek feltérképezése és elemzése az Egyesült Királyságban és Magyarországon 1 BEVEZETÉS Tanulmányunk

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003

DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003 DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2003. november 28-án megtartott konferencia anyaga A konferenciát szervezte a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN A FELSŐOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA A GYŐRI SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM BEMUTATÁSÁVAL 2013. NOVEMBER

Részletesebben

Felelôs Kiadó: Budapesti Corvinus Egyetem (korábban Közgáz) Karrier Iroda. Készült: 2005. március (BME Kiadó Kft. nyomdájában, 25 000 példányban)

Felelôs Kiadó: Budapesti Corvinus Egyetem (korábban Közgáz) Karrier Iroda. Készült: 2005. március (BME Kiadó Kft. nyomdájában, 25 000 példányban) Szerzôk: Andrási Monika Bodnár Éva Csaba Attila Hajdú Csongor Oláh Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Karrier Iroda (1., 2., 3. fejezet) Budapesti Corvinus Egyetem Pszichológia Tanszék (3. fejezet) Budapesti

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Foglalkoztatáspolitikai ismeretek

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Foglalkoztatáspolitikai ismeretek Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai ismeretek Köszöntõ A partnerség jegyében és az együttmûködés kiszélesítésének reményében ajánlom e tájékoztató füzetet a cigány

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány j ö v ő t é p í t ü n k j jövőt ö v ő t é p í t ü n k Tartalom Elnöki köszöntő...3 Alapítói köszöntő...4 Ajánlások...5 Történetünk...6 Kuratóriumi elnökök...8 Egyetemi kapcsolatok...9

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Szent István Egyetem Állásbörze

KÖSZÖNTŐ. Szent István Egyetem Állásbörze KÖSZÖNTŐ Köszöntjük a Szent István Egyetem Állásbörzéjén. Állásbörzénk célja, hogy hallgatóinknak és a térség lakosságának, valamint az őket alkalmazni kívánó cégeknek lehetőséget teremtsünk a találkozásra,

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

(TÁMOP-1.4.4.-08/1-2009-0037)

(TÁMOP-1.4.4.-08/1-2009-0037) Á L L Á S B Ö R Z E Igyekezz az lenni, ami vagy! Ez az egyetlen, amivel az életnek tartozol Gödöllő 2011. április 27. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági-, és foglalkoztatási potenciál erősítésére

Részletesebben

Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a TÁMOP-3.4.4/A azonosítószámú, Tehetséghidak című, kiemelt projekt megvalósításához

Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a TÁMOP-3.4.4/A azonosítószámú, Tehetséghidak című, kiemelt projekt megvalósításához Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a TÁMOP-3.4.4/A azonosítószámú, Tehetséghidak című, kiemelt projekt megvalósításához 2011. január 31. Projektgazda Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Cím:

Részletesebben

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Karrier Irodákkal a siker felé. Állásbörzék NymE 2011 Hasznos információk az álláskereséshez

Karrier Irodákkal a siker felé. Állásbörzék NymE 2011 Hasznos információk az álláskereséshez Karrier Irodákkal a siker felé Állásbörzék NymE 2011 Hasznos információk az álláskereséshez Felelős kiadó: Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi rektor helyettes Kiadó: Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Gazdasági

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat Hálózati Évkönyv munkaerőpiac partnerség foglalkoztatás együttműködés személyre szabott hálózat munkáltatók országos rehabilitáció komplex Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

SYMA Rendezvényközpont

SYMA Rendezvényközpont SYMA Rendezvényközpont 2011. október 5-6., 10.00 18.00 Kulcs az álláskereséshez TARTALOM SZAKMAI PARTNER Programok... 2. Felkészülés az állásbörzére... 3. Kikkel találkozhatunk egy állásvásáron?... 4.

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben