Nyugat-Dunántúli Régió I. Regionális Állásbörzéje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Dunántúli Régió I. Regionális Állásbörzéje"

Átírás

1

2 Nyugat-Dunántúli Régió I. Regionális Állásbörzéje Idõpont: november 22., Helyszín: Gyõr, Széchenyi István Egyetem, Aula (Gyõr, Egyetem tér 1.) Az Állásbörzét minden intézményben megelõzi az ún. felkészítõ nap, vagyis egy elõadássorozat, melynek célja a hallgatók minõségi felkészítése a cégekkel történõ kapcsolatteremtésre. Idõpont: november 21., 9.00 Helyszínek: Széchenyi István Egyetem Gyõr Berzsenyi Dániel Fõiskola Szombathely Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Pannon Egyetem Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar Keszthely Pannon Egyetem Nagykanizsai Képzési Központ Nagykanizsa További információk: Széchenyi István Egyetem Karrier és PR Iroda Berzsenyi Dániel Fõiskola Karrier Iroda Nyugat-Magyarországi Egyetem KTK Diákcentrum Pannon Egyetem Georgikon Kar Közmûvelõdési Titkár Pannon Egyetem Nagykanizsai KK Marketing menedzser Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 2

3 ELÕSZÓ Nagy tisztelettel üdvözlünk Kedves Érdeklõdõ kiadványunk elsõ számának megjelenése alkalmából. Ez a terveink szerint rendszeresen megjelenõ füzetecske szerves része egy, az Európai Unió által támogatott projektnek, melynek legfõbb célja: segítségnyújtás és tájékoztatás a felsõoktatásban végzett vagy diplomaszerzés elõtt álló hallgatók részére a munkahelykeresés sokszor rögös, csapdákkal teli útja során. Útitársként szánjuk ezt a kiadványt, hiszen mint ahogy kirándulni, túrázni sem szeret senki egyedül, úgy az elhelyezkedés folyamatában is szükségünk lehet, sõt van segítõ kézre, egy társra. Mint tapasztalni fogod, vagy éppen tapasztaltad is, az egyetemen, fõiskolán megszerzett elméleti és gyakorlati tudás önmagában nem elegendõ a legideálisabb munkahely megtalálásához, a sikeres elhelyezkedéshez. Ahhoz, hogy a munkáltatók partnerként kezeljenek az álláskeresés során, hogy egy-egy találkozóból, interjúból gyõztesként kerülj ki, bizony egy kicsit menedzsernek is kell lenned elsõsorban önmagad menedzserének. Sok-sok hasznos tanáccsal, ötlettel szeretnénk hozzájárulni a minél zökkenõmentesebb munkába álláshoz, életed eme új szakaszának vidámabb, gondtalanabb elkezdéséhez. Az egyes számokban igyekszünk végigvezetni az álláskeresés teljes vertikumán: a kezdeti lépésektõl egészen a munkaszerzõdés megkötéséig, sõt még azon is túl. Megismertetünk azokkal a fórumokkal, lehetõségekkel, amelyeken keresztül kiválaszthatod álmaid munkahelyét. Szeretnénk megbarátkoztatni a sikeres pályázáshoz nélkülözhetetlen önéletrajzírás rejtelmeivel vagy éppen az állásinterjún való megjelenés, viselkedés szabályaival. Mint említettük, ez a kiadvány egy projekt része, mely a nyugat-dunántúli régió felsõoktatási intézményeinek, munkaügyi központjainak, munkaadói és hallgatói képviseleteinek hatékony összefogásával jött létre, ezért idõrõl-idõre szeretnénk bemutatni az egyes résztvevõket, valamint tájékoztatást nyújtani a projekt megvalósulásáról. Õszintén reméljük, hogy e kiadvány hasznos segítséget nyújt számodra, valóban útitársként szolgál a boldogulás felé vezetõ úton. 3 Kellemes böngészést kívánnak a szerzõk!

4 A karrier-tanácsadás és a karrier irodák kialakulása 4 A karrier-tanácsadás a XIX. század végén Angliában indult útjára. Oxford kollégiumai életre hívták az appointments committee-t (értékelõ központ), hogy segítsen a diákok orientálásában. Felismerték, hogy a munkaerõpiac képviselõit és az oktatásban résztvevõket közelebbi kapcsolatba kell hozni egymással, elõmozdítva a reális igények és lehetõségek megfogalmazását. Ennek eredményeként ma minden angol egyetemen és fõiskolán mûködik karrier szolgálat. Hazánkban a felsõoktatási karrier-tanácsadás egy évtizede kezdett elterjedtté válni, kiváltképp a Budapesti Közgazdasági Egyetem és a Budapesti Mûszaki Egyetem úttörõ munkájának köszönhetõen. A karrier irodák hallgatói aktivitással vagy intézménytõl független szervezetek kezdeményezésére jöttek létre. Ezek az irodák leginkább abban különböznek a személyzeti tanácsadó cégektõl, hogy kifejezetten azon egyetemek, fõiskolák hallgatóira specializálódtak, ahol mûködnek. Legfontosabb feladatuk, hogy különbözõ módon karrier-tanácsadás, önéletrajzírás, megjelenés az interjún, álláskeresési fórumok, munkajog segítsék a munkaerõpiacon való minél zökkenõmentesebb eligazodást. Különbözõ rendezvények, fórumok szervezésével kapcsolatfelvételi lehetõséget biztosítanak a munkát keresõ hallgatóknak és az õket alkalmazni kívánó cégeknek. Állásajánlatok összegyûjtésével, információk szolgáltatásával közvetlenül is elõsegítik az elhelyezkedést. Álláskeresésed megkönynyítésére gyakran különféle tréningeket, cégprezentációkat, próbainterjúkat szerveznek. Hazánk tanárképzõ fõiskolái közül elsõként a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskolán jött létre Karrier Iroda 2001-ben. Feladata, hogy segítse a hallgatók tanulmányait, felkészítse a diploma megszerzését követõ munkavállalásra és az életpálya tudatos tervezésének támogatására. Ennek megvalósítására különbözõ pályázatokban vett és vesz részt. A Hazatérés projektnek köszönhetõen iskolánkban is megindult a munka, ami egyben elõkészítette a következõ pályázatunkat, beleépítve eddigi tapasztalatainkat. A két projekt közti idõ arra volt nagyon jó, hogy feltérképezzük, mi kell még a sikeres iroda és szolgáltatás mûködtetéséhez. Így született meg Az életpálya-tervezés meghonosítása a nyugat-dunántúli régióban (2002) címû projektjavaslat, melynek célja, hogy lépést tartva a képzési átalakulásokkal, a hallgatóknak nyújtott szolgáltatási rendszert ennek megfelelõen, teljeskörûvé bõvítse. Legfõbb probléma napjainkban, a diplomások elhelyezkedése, melynek fõ oka a tájékozatlanság és a munkába álláshoz nélkülözhetetlen képességek hiánya, valamint hogy nem találkozik a két oldal elvárása (ha már egyáltalán kialakult elvárásokról beszélhetünk). A diplomások jelentõs része elhagyja régiónkat, hogy munkát találjon vagy végzettségének megfelelõen, vagy attól függetlenül. Ez elég jelentõs emberkincs-vesz-

5 teséggel jár, mivel õk gyakorta nem térnek vissza. A projekt pontosan a további veszteség elkerülése miatt próbált életpálya-tanácsadást meghonosítani, a karrier irodákat szolgáltatásának intézményenkénti beüzemeltetését elindítani és tevékenységeiket megismertetni. Ennek eredményeképpen Gyõrben a SZE-n létrejött a Karrier és PR Iroda Öregdiák Iroda, Veszprémben (ma már PE) és a BDF-en megerõsödtek és támogatókra leltek az irodák. A projekt során az intézmények képviselõi/ tanácsadói részt vettek egy belföldi és egy külföldi tanulmányúton, ahol megismerhették nagyobb múltú karrier szolgálatok mûködését. A belföldi tanulmányút betekintést nyújtott, olyan intézmények szervezeti mûködésébe, ahol már évek óta sikeresen mûködik karrierszolgáltatás. Mindezt megkoronázva pedig a birminghami tanulmányút bebizonyította, hogy a sikeres mûködés záloga az összefogás, a kapcsolattartás és a megfelelõ kommunikáció. Az új tanácsadók gyakorlati ismereteinek bõvítése érdekében kétszer egy hetes tréningre került sor. Fõként az önismereti, kommunikációs és tanácsadási technikák megismerését építõ tréning, célja az volt, hogy az induló és már mûködõ, de tapasztalattal még alig rendelkezõ irodák tanácsadói is elsajátíthassák azokat az ismereteket, amelyek révén felépülhet egy szakszerû tanácsadási rendszer. E projektek a régió irodáinak olyan alapokat nyújtottak, amivel hosszú távú, sikeres munkát kezdhettek meg intézményeikben. Mivel még a támogatások és a fejlesztésekhez szükséges anyagiak elõteremtése nem zökkenõmentes, megoldásnak a most már egymásra is épülõ pályázatok nyújtanak segítséget. Jelen projekt bemutatása A régióban mûködõ karrier irodák szolgáltatási körének kialakítása a munkaerõpiac szereplõinek bevonásával c. pályázat elnyerése még nagyobb teret nyitott a karrier tanácsadás meghonosításának. E projekt legfõbb célja, hogy kapcsolatot, egyfajta hidat építsen köztetek hallgatók, illetve a gazdaság szereplõi, a munkaadók között, hogy segítséget nyújtson számotokra a munkahelykeresésben. Központban Ti, a régió felsõoktatási intézményeinek jelenlegi és végzett hallgatói álltok, hiszen a magyar felsõoktatás folyamatos átalakulása, a hallgatói létszám növekedése, a képzési kínálat bõvülése mind Titeket, a Ti pályaválasztásotokat érinti elsõsorban. Korábbi felméréseink bizonyítják, hogy ma még számtalan diplomás hagyja el a régiót, illetve a felsõfokú tanulmányok folytatása céljából elvándorlók nagy százalékban nem térnek vissza, mivel nincs érdemi információjuk arról, hogy a karrierépítéshez és a családalapításhoz szükséges lehetõségek adottak-e. Gyakori, hogy a végzett hallgatók nem a képességeiknek és a végzettségüknek megfelelõ állásokat töltik be, így személyes fejlõdésük akadályokba ütközik. Ugyancsak felmérések, interjúk bizonyítják, hogy a régió munkáltatói gyakran elõnyben részesítenek az alkalmazottak felvételénél a klasszikus egyetemek, fõiskolák valamelyikén végzetteket a régió egyetemein, fõiskoláin végzettekkel szemben. Ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, szorosabbra kell fonni az együttmûködést a munkaerõpiac szereplõivel, másrészt véleményünk szerint szükség van a már említett karrier irodák egységes szolgáltatási rendszerének kidolgozására is. A projekt elemei között számos olyan is megtalálható, mely elsõsorban a Te érdekeidet szolgálja, Neked nyújt segítséget az elhelyezkedésben, céljaid minél sikeresebb megvalósításában. A következõkben ezeket szeretnénk bemutatni Nektek. 5

6 Kutatások Ahhoz, hogy minél könnyebb, problémamentesebb legyen a munkaerõpiaci beilleszkedés, széleskörû, szakmailag megalapozott kutatásokra van szükség. Olyan kutatásokra, melyekbe a munkaerõpiac mindkét oldalát, vagyis a hallgatókat, mint leendõ munkavállalókat és a vállalatokat, cégeket, mint leendõ munkaadókat is jelentõs mértékben bevonunk. E kutatások eredményeként megismerhetõvé válnak a munkáltatók elvárásai, illetve a külföldi tapasztalatok, segítve ezzel is a jövõre való felkészüléseteket. A projekt szerves részét képezõ kutatások két komponensre bonthatók. Az elsõ komponens keretében szeretnénk átfogó képet kapni a felsõoktatási intézményekben tanulók kompetenciáiról, azokról a személyes tulajdonságaikról, melyek meghatározóak lehetnek az elhelyezkedésben természetesen figyelembe véve a munkaerõpiac szereplõinek elvárásait. A második komponens keretében külföldi és magyar szakértõk bevonásával áttekintjük és elemezzük néhány európai uniós és magyarországi felsõoktatási intézmény karrierszolgáltatási rendszerét és az eredmények alapján megalkotunk egy egységes szolgáltatási modellt. Ez többek között azért is szükséges, mert jelenleg a karrier irodák által nyújtott szolgáltatások még hiányosak, hisz nincs meg az általánosan alkalmazható módszertan és a tanácsadás is csak eseti. 6 Regionális állásbörze Célunk többek között, hogy megvalósítsunk egy regionális állásbörzét, ahol személyesen találkozhatsz a munkaadókkal, felmérheted, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelned az álláskeresés folyamatában. Itt szeretnénk bemutatni a munkaerõpiac aktuális kínálatát is. Az álláskeresés folyamatában kiváló lehetõséget kínálnak ezek az állásbörzék. Ezeket a felsõoktatási intézmények általában tavaszi vagy õszi idõpontban tartják. A rendezvényeken a vállalatok bemutatják tevékenységüket, meghirdetik állásajánlataikat, a diákok pedig felmérik leendõ munkahelyük lehetõségeit, találkozhatnak a munkáltatókkal. Az állásbörzék nagy elõnye, hogy a kiállító cég standjánál közvetlen kapcsolatba kerülhetsz a cég képviselõivel, a rájuk gyakorolt pozitív benyomás pedig csak segíthet egy késõbbi találkozás, interjú során. Az állásbörzéket megelõzheti egy felkészítõ programsorozat, ahol lehetõséged nyílik, az álláskeresés szempontjából minden szükséges ismeret elsajátítására. Személyiségfejlesztõ- vagy kommunikációs tréningeken vehetsz részt; grafológiai elemzéseken, workshopokon, szimulált interjúkon keresztül olyan információkhoz juthatsz, amelyek késõbb valós segítséget nyújtanak az álláskeresés során. Az állásbörzéken való részvételedet is érdemes elõre megtervezni, egy listát készíteni azokról a cégekrõl, akiket fel akarsz keresni, illetve a kérdésekrõl, amelyeket fel akarsz tenni.

7 Hallgatói adatbázis és Belépés portál Az irodák munkájának megkönnyítése érdekében egy a regisztrált hallgatók adatait rögzítõ adatbázis kiépítését is megcéloztuk. A hallgatói adatbázis révén komolyabbá, megbízhatóbbá és legfõképpen hatékonyabbá válhat az egyes irodák kommunikációja, a munkaerõpiac szereplõi felé. Az adatbázis lehetõvé teszi, hogy a munkáltatók elvárásai alapján az iroda munkatársai kiválaszthassák az ajánlattevõ számára legmegfelelõbb képességekkel, tudással és végzettséggel rendelkezõ pályakezdõket. Az adatbázis gyakorlatilag a munkáltató szervezetek és a magasan képzett, diplomás munkavállalók között teremt kapcsolatot. A munkáltatókkal való kapcsolatfelvételt segítheti egy olyan internetes portál létrehozása, ahol számtalan információhoz juthatsz gyakorlati helyek, szakdolgozati témák, álláslehetõségek tekintetében. A Belépés portál egy internetes kommunikációs felület, melynek létrehozásával a mostani és már végzett hallgatók, valamint a munkaerõpiac résztvevõi egyaránt képviseltethetik magukat mint érdeklõdõk, és mint hirdetõk. A hallgató csemegézhet az összegyûjtött szakdolgozatokból, gyakorlati helyekbõl, az álláslehetõségek és elhelyezkedéshez kötõdõ további információkból. A portál létrehozásával naprakész és interaktív adatbázis jön létre, és véleményetekkel folyamatosan színesedhet! 7 Karriermenedzsment kurzus Ma az egyetemeken, fõiskolákon kevés elszigetelt példától eltekintve nem találunk olyan átfogó, részletes kurzust, mely segítséget adhat a megfelelõ munkahely megtalálásához szükséges ismeretek, kompetenciák megismertetésében. Ezért a projekt keretében szabadon választható kredites tárgyként karrier-menedzsment kurzus is indul, melynek célja a munkaerõpiachoz és az elhelyezkedéshez kötõdõ információik hallgatók számára történõ átadása. A kurzus tematikájának kidolgozása a már említett kutatás eredményeire épül, és a hallgatók gyakorlati és ismeretbéli hiányosságait pótolja. De mit is tanulhattok majd ebben a képzésben? Elsõsorban azokat az ismereteket, tudnivalókat, melyek segítségetekre lehetnek az elhelyezkedésben, például önéletrajzírás, motivációs levél elkészítése, álláskeresési technikák elsajátítása, állásinterjún való részvétel. Mindezek kiegészülhetnek különféle önismereti, kommunikációs tréningekkel, munkajogi ismeretekkel.

8 RÉSZTVEVÕK l Perintparti Alapítvány Székhelye: Berzsenyi Dániel Fõiskola Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon: (36) 94/ Az Alapítvány 1994-ben alakult meg, akkor még Perintparti Alapítvány a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola Hallgatóiért néven tõl Perintparti Alapítvány néven mûködik. Az Alapítvány szorosan együttmûködik a BDF Hallgatói Önkormányzatával és Karrier Irodájával, segédkezik azok mûködésének és célkitûzésének megvalósításához szükséges anyagi háttér megteremtésében. Célja a képzés, a fõiskolai kulturális élet, illetõleg a hallgatói lét jobbá tételére irányuló önszervezõdésének támogatása, valamint a fõiskola és a korábbi hallgatók kapcsolatának erõsítése. Segíti továbbá a régió hallgatóinak a beilleszkedést a munka világába. E célok megvalósítása érdekében hallgatói egyéni és csoportos szakmai, kulturális és sporttevékenységet támogat, valamint különféle rendezvényeket támogat és szervez. A hallgatók részére számos, az elhelyezkedéshez, a munka világába való beilleszkedéshez kötõdõ szolgáltatásokat végez. Együttmûködik más hasonló célú szervezetekkel és hallgatói önkormányzatokkal. Céljai eléréséhez különbözõ pályázatokat menedzsel. Az Alapítvány, mint a pályázat írója és menedzselõje igyekszik összefogni, koordinálni a partnerek tevékenységét, valamint az egyes projektelemek megvalósulását felügyeli. Munkatársain keresztül a szakmai munkában is tevékeny részt vállal. l BDF Karrier Iroda Székhelye: Berzsenyi Dániel Fõiskola Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon: (36) 94/ A BDF Karrier Iroda, mely az ország elsõ, tanárképzõ intézményében létrehozott irodája, feladata egy mondatban összefoglalva: a hallgató segítése tanulmányaiban, felkészítése a diploma megszerzését követõ munkavállalásra és az életpálya tudatos tervezésének támogatása. Ezt milyen módon kívánjuk elérni? Egy irodával, mely nélkül külföldön felsõoktatási intézmény nem mûködhet. Legfõbb feladataink: Karrier tanácsadás, mely talán a legösszetettebb: interjúkra való felkészítés; szakmai gyakorlatok szervezése; felkészítések munkajogi, öltözködési, önéletrajz írási területeken; találkozók szervezése a potenciális munkáltatókkal. Hallgatói adatbázis építése. 8

9 Kapcsolatépítés a Dunántúl és Budapest összes általános- és középiskolájával, tanári állások adatbank mûködtetése. Kapcsolatépítés cégekkel, vállalatokkal. Az együttmûködõ iskolaszövetkezetek révén ideiglenes diákmunkák kiajánlása júliusától két éven át valósítjuk meg a Perintparti Alapítvány együttmûködõ partnereként A régióban mûködõ karrier irodák szolgáltatási körének kialakítása a munkaerõpiac szereplõinek bevonásával címû projektet, melynek célja, hogy a fõiskola valamennyi végzõs hallgatójának már a tanulmányok alatt és fõként a diplomához közeledve segítsük a munkaerõpiacra való belépését, javítsuk elhelyezkedési esélyeit. l Széchenyi István Egyetem, Gyõr Karrier és PR Iroda Székhely: Gyõr, Egyetem tér 1. Telefon: 96/ A Széchenyi István Egyetem Karrier és PR Irodája január 1-én kezdte meg hivatalosan mûködését az egyetem vezetésének támogatásával, majd május 20-tól a ROP 3.3-as intézkedés keretein belül elnyert támogatás adott egy újabb lendületet az irodának. Az egyetemen tevékenykedõ hallgatói szervezetekkel és a Hallgatói Önkormányzattal közösen feladatunknak tekintjük, hogy a hallgatókat közelebb hozzuk a gazdaság szereplõihez, felkészítsük õket a munkaerõpiac elvárásaira, hogy képzett és felkészült hallgatóink sikeres életpályát fussanak be, ezzel is öregbítve egyetemünk hírnevét. Az irodánk kiemelkedõ fontosságú feladata kettõs célt foglal magában: egyrészt állás- és gyakorlati hely ajánlatokkal látjuk el a hozzánk forduló végzõs hallgatókat, másrészt segítünk az egyetemen jelentkezõ vállalatoknak a számukra legmegfelelõbb szakemberek felkutatásban. Ezen szolgáltatás kialakításánál és folyamatos fejlesztésénél arra törekszünk, hogy mind az álláskeresõ pályakezdõk, mind az õket alkalmazni kívánó vállalatok elvárásainak megfeleljünk. A jövõben a fõ tevékenység mellett kiegészítõ szolgáltatásokat tervezünk. Ilyenek a különbözõ témájú tanácsadások (tanulmányi, jogi, pénzügyi, pszichológiai, EU-s tanácsadás EIP-Eurodesk), valamint albérlet közvetítés hallgatóink számára. Fontos, hogy a diploma megszerzése és a tanulmányok után ne szakadjon meg a végzett hallgató és az egyetem közötti kapcsolat, ezért feladatunk a végzett hallgatók életpályájának követése, kapcsolattartás, ill. öregdiák találkozók szervezése. A Széchenyi István Egyetemet és szakjait a továbbtanulás elõtt álló középiskolások körében népszerûsítjük különbözõ rendezvényeken, fórumokon, valamint magukban a középiskolákban. Továbbá az egyetem lógójával ellátott termékeket forgalmazunk, mely egységes képet tükröz az egyetemrõl. Rendezvényeink 2006-ban: május Állásbörze szeptemberétõl: Karrierkurzus, választható tantárgy 2006 õsz: Hallgatói szervezetek vezetõinek tréninghétvége 2006 õsz: Karrier konferencia 9

10 l Pannon Egyetem Karrier Iroda Székhely: Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: 88/ Elsõdleges célunk: a Pannon Egyetem magas színvonalon képzett hallgatói és az üzleti szféra képviselõi közötti kapcsolat megteremtésével, a tudatos karriertervezés eszközeinek támogatásával olyan elhelyezkedési kultúra meghonosítása, melyben egyetemünk hallgatóit segíthetjük a szaktudásuknak és érdeklõdési területüknek legmegfelelõbb állás megtalálásában. A Ka-Iro mint azt a neve is mutatja nem állásközvetítõ ügynökség. Nem csak és nem elsõsorban konkrét munkalehetõségeket ajánlunk, szerepünk sokkal inkább stratégiai jellegû. Egyrészt segítünk hallgatótársainknak az álláslehetõségek felkutatásában, másrészt felkészítjük õket arra, hogyan adják el magukat a munkaerõpiacon. A Ka-Iro non-profit szervezet, az egyetem hallgatóitól semmilyen ellenértéket nem kér szolgáltatásai igénybevételekor. A Ka-Iro a Pannon Egyetem rektorának felügyelete mellett mûködik, tagjai fõként egyetemi hallgatók. 10

11 ELÕZETES A következõ számok tartalmából: s Beszámoló a projekt megvalósítása során lebonyolított rendezvényekrõl, kiemelt figyelemmel a regionális állásbörzére s Álláskeresési tanácsok s Interjúk a munkaadói és munkavállalói oldal képviselõivel Impresszum: Kiadja a Perintparti Alapítvány Felelõs kiadó: Márkus Attila Szerkesztõk: Novák Ildikó, Thész Gábor Borítóterv: KÖSZI 2001 Bt. Tördelés: Gál Krisztián Kézirat lezárva: október 10. Kivitelezés: DTPeRINT Bt., 5000 példányban 11

12

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Jövőd kulcsa a karrieriroda!

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Jövőd kulcsa a karrieriroda! SZENT ISTVÁN EGYETEM Jövőd kulcsa a karrieriroda! A Karrieriroda rövid története A Szent István Egyetemen a 2009. évet megelőzően már történtek kezdeményezések a hallgatók elhelyezkedésének segítésére,

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok HVG Állásbörze Eredmények és újdonságok A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervásárává vált 2011 tavaszára 7.490 látogató a helyszínen Összesen 9.895 online regisztrált álláskereső 152 kiállító (ebből

Részletesebben

Köszöntõ. Útitárs 8. szám

Köszöntõ. Útitárs 8. szám Útitárs 8. szám 3 Köszöntõ Karriertervezési kiadványunk nyolcadik, egyben utolsó számának példányát tartjátok kezetekben. Két évvel ezelõtt megkezdett munkánk záró szakaszához értünk. Az eddigi számokban

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Személyes életút - vonatút. Múlt. Jelen. Helyzetelemzés SWOT analízis. Jövő Célkitűzések

Személyes életút - vonatút. Múlt. Jelen. Helyzetelemzés SWOT analízis. Jövő Célkitűzések Múlt Személyes életút - vonatút Jelen Helyzetelemzés SWOT analízis Jövő Célkitűzések Az önéletrajz bevezetése előtt tisztába kell jönnöd magaddal és céljaiddal. Ezért fontos, hogy tudd: Az állás, aminek

Részletesebben

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató KépzésTér

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató KépzésTér HVG Állásbörze 2011 ősz Tájékoztató KépzésTér A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb állás és képzésvására Évente két rendezvény 7.500-9.000 látogató a helyszínen Rendezvényenként 120-150 kiállító és több

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató HVG Állásbörze 2011 ősz Tájékoztató A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervására Évente két rendezvény 7.500-9.000 látogató a helyszínen Rendezvényenként 120-150 kiállító és több mint 1.500 állásajánlat

Részletesebben

Projektindító rendezvény

Projektindító rendezvény A GINOP 5.2.5-16-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK CÍMŰ KIEMELT PROJEKT Projektindító rendezvény Készítette: Fodorné Nagy Katalin 2016. november 22. A GINOP-5.2.5-16 KIEMELT PROJEKT

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

MediaGo Alapítvány MediaGo Alapítvány

MediaGo Alapítvány MediaGo Alapítvány A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális munkanélküliség csökkentése,

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Kedves Olvasó! Útitárs 3. szám

Kedves Olvasó! Útitárs 3. szám Útitárs 3. szám 3 Kedves Olvasó! Szeretettel üdvözlünk karriertervezési kiadványunk újabb számának megjelenése alkalmából. Az elmúlt év végén Gyõrben, a Széchenyi István Egyetemen nagysikerû regionális

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Útitárs 4. szám. Kedves Olvasó. A szerkesztõk

Útitárs 4. szám. Kedves Olvasó. A szerkesztõk 2 Útitárs 4. szám Útitárs 4. szám Kedves Olvasó! Szeretettel kösz öntünk karriert ervezési kiadvány számának meg unk újabb jelenése alkalm áb ól. Az elõzõ szám többször utaltu okban már nk rá, hogy ez

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata referencia intézményi tevékenységének bemutatása Budapest, 2011. január 27. Szombathely és Kistérsége

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Tisztelt Munkaadó! Pannon Állásbörze 2011 Ősz Pannon Egyetem, Aula 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 2011. november 8.

Tisztelt Munkaadó! Pannon Állásbörze 2011 Ősz Pannon Egyetem, Aula 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 2011. november 8. Szolgáltatások a rendezvényen Standtérkép Megjelenés módja, feltételei Megrendelőlap Pannon Állásbörze 2011 Ősz Pannon Egyetem, Aula 8200 Veszprém, Egyetem u. 10 2011. november 8. Tisztelt Munkaadó! 2011.

Részletesebben

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016 Álláskeresési irányzatok 2016 1 A szakemberpiac az elmúlt időszakban jelentősen átalakult, a vállalkozások mind gyakrabban szembesülnek a gyártóipari szegmensben tapasztalható szakember hiánnyal. A megváltozott

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV. 2010. év

KÉPZÉSI TERV. 2010. év KÉPZÉSI TERV 2010. év A Magyar Iparszövetség bemutatása A Magyar Iparszövetség (a továbbiakban: OKISZ) célja, hogy vagyoni és infrastrukturális adottságainak segítségével, a szövetségi rendszerben működő

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért HBLF ROMASTER Program a Jövô Roma Vezetôiért A ROMASTER tehetséggondozó Programot 2007 februárjában közösen hívta életre a Magyar Üzleti

Részletesebben

KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1.

KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1. MUNKATERV KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ: CSONGRÁD

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. Tartalom. Impresszum. Szolnoki Főiskola 1. 2012. február - március. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. Tartalom. Impresszum. Szolnoki Főiskola 1. 2012. február - március. Kedves Olvasó! Bevezető Tartalom Kedves Olvasó! Tavaszköszöntő hírlevelünkkel a jó idő is megérkezett. Hírek-események - Visszatekintő rovatunkban köszöntjük az új Alumni tagokat, friss Öregdiákjainkat. Áprilisban két

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15-0036 SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom 1. A pályázati program lényege... 3 2. A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenysége... 3 3. A pályázatban megfogalmazott célok

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek. WTS Klient. A híd. Tartalomjegyzék WTS Klient csoport 2 WTS Alliance 3 Munkatársak 4 Szolgáltatások 6 Adótanácsadás 7 Jogi tanácsadás 8 Könyvelés 9 Bérszámfejtés 10 Egyéb számviteli tanácsadás 11 Kiadványok

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ célja A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének célja, hogy segítse a következő vállalkozói generációt és megteremtse azt a vállalkozói

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A TÁMOP-2.3.6. konstrukció célja A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése 1) a vállalkozói kompetenciák

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

"Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!"

Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! - 2 0 1 4.0 2.2 8. A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL KÉRDŐÍV Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a Ljubljana Egyetem koordinálja.

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

DMSZ MENTOR PROGRAM A MENTORI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN HR TANÁCSADÁS KEDVEZMÉNYES DÍJAKON - KÜLSŐS TANÁCSADÓ BEVONÁSÁVAL

DMSZ MENTOR PROGRAM A MENTORI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN HR TANÁCSADÁS KEDVEZMÉNYES DÍJAKON - KÜLSŐS TANÁCSADÓ BEVONÁSÁVAL DMSZ MENTOR PROGRAM MI EZ? A DMSZ által szervezett és koordinált gyakornoki program, ami minden résztvevőnek többet nyújt, mint egy átlagos gyakornok cég együttműködés. A programban kizárólag DMSZ tagok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett?

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Konstantinusz Kft. 2010 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 2. Mi is az Iskolaszövetkezet?...2 3. Milyen elvárásokat támaszt a munkaerőpiac a diákokkal szemben?...4

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben