A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE"

Átírás

1 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, december 13. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/50. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi hírek Álláspályázatok Pest Megye Önkormányzata pályázatot hirdet a Szentlõrinckáta, Kossuth L. u. 20. alatti székhelyû, 70 férõhelyes, idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátást biztosító Fehér Hattyú Idõsek Otthona igazgatói állásának betöltésére Pest Megye Önkormányzata pályázatot hirdet a Pilisvörösvár, Fõ u alatti székhelyû, 112 férõhelyes, értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni ellátását biztosító, Speciális Otthon igazgatóiállásánakbetöltésére Karcag Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére Az Országos Orvosszakértõi Intézet fõigazgatója felvételt hirdet tatabányai és székesfehérvári telephelyre, szakorvosi képesítéssel és szakellátásban szerzett tartós gyakorlattal rendelkezõ szakorvos részére Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Sükösdi Egészségügyi Központ (Sükösd, Dózsa Gy. u. 164.) vezetõi álláshelyének betöltésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2 8.) fõigazgatói állásánakbetöltésére Pápa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ fõigazgatói álláshelyének betöltésére A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Közhasznú Társaság pályázatot hirdet orvos-igazgatói állás betöltésére Mindszent Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Mindszenti Egészségház (6630 Mindszent, Csokonai u. 2.) magasabb vezetõi álláshelyének betöltésére Az Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út ) fõigazgatója pályázatot hirdet transzplantációs tevékenység koordinálását ellátó igazgatói munkakör betöltésére Bicske Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) pályázatot hirdet a fenntartásában mûködõ Városi Bölcsõde (2060 Bicske, Ady E. u. 17.) bölcsõdevezetõi álláshelyénekbetöltésére Közalapítványok alapító okirata II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás Pályázat állami vagyon vagyonkezelésbe adására Kincstári vagyon értékesítése Állami vagyon bérbeadása Az Állami Számvevõszék vizsgálatai Hivatalos közlemények Hivatali bélyegzõk érvénytelenítése Ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítése III. FÕRÉSZ: Hírközlési tevékenység Közlemények IV. FÕRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés Kulturális pályázatok Engedéllyel mûködõ felsõoktatási intézmények VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2006. november 30. december 5.) Céghirdetmények Felhívásvagyonértékesítésére Praxisjog átadása Hírek, információk, tájékoztatók Kiállítás

2 2466 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyi rész SZEMÉLYÜGYI HÍREK Az Állami Számvevõszék személyügyi hírei Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke Halász Gejza Zsoltnak, az Európai Unió Számvevõszéke tagjának Hagelmayer-díjat adományozott. Dr. Ocskovszky Jánosné ugyanekkor vette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét dr. Szili Katalintól, az Országgyûlés elnökétõl november között a Siófoki Azur Hotelben megrendezték a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesületének VI. konferenciáját, ahol az Egyesület elnöke, dr. Kovács Árpád, és az Egyesület fõtitkára, Monostori Lajosné, Bihary Zsigmondnak, az Állami Számvevõszék fõigazgatójának az állami ellenõrzési rendszer továbbfejlesztése érdekében az Egyesületben végzett munkásságáért kitüntetést adott át. Ellenõrzési Nagydíj Az Állami Számvevõszéknél fennálló közszolgálati munkaviszonya megszûnt Divinyi Péternek, a Szervezetirányítási és Mûködtetési Igazgatóság számvevõ fõtanácsadójának november 30-án öregségi nyugdíjba vonulása miatt; Czúcz Dénesnek, az Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ gyakornokának november 15-tõl, Csathó Áronnak az Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõjének december 1-jétõl közös megegyezéssel. ÁLLÁSPÁLYÁZATOK Pest Megye Önkormányzata pályázatot hirdet a Szentlõrinckáta, Kossuth L. u. 20. alatti székhelyû 70 férõhelyes, idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátását biztosító, Fehér Hattyú Idõsek Otthona igazgatói állásának betöltésére Az igazgató feladata az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenõrzése. A magasabb vezetõi beosztásra történõ megbízás 10 évre szól, a megbízás kezdõ idõpontja: a közgyûlés döntését követõ hónap 1. napja. Pályázati feltételek: felsõfokú szakképzettség [1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 9.], egyéb feltételek a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésben foglaltak szerint, vezetõi gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az intézmény vezetésére vonatkozó program kidolgozása, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat, idõskorúak ellátása terén szerzett gyakorlat, szociális szakvizsga. A pályázathoz csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, végzettséget igazoló oklevél(ek) másolatát, a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik. Bérezés, juttatások: bérezés a Kjt. szerint, magasabb vezetõi pótlék (mértéke: a pótlékalap 250%-a), további juttatások Pest Megye Közgyûlésének 12/2002. (V. 17.) Pm. sz. rendeletében foglaltak szerint.

3 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2467 A pályázat benyújtásának formája és határideje: A pályázatokat 1 példányban, írásban, a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi fõosztály szociális osztályára (1052 Budapest, Városház u. 7. I. emelet 167.). A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül. Felvilágosítás kérhetõ: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi fõosztály szociális osztályán (1052 Budapest, Városház u. 7. I/167.), a ös, illetve a es telefonszámon. Pest Megye Önkormányzata pályázatot hirdet a Pilisvörösvár, Fõ u alatti székhelyû, 112 férõhelyes, értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni ellátását biztosító, Speciális Otthon igazgatói állásának betöltésére Az igazgató feladata az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenõrzése. A magasabb vezetõi beosztásra történõ megbízás 10 évre szól, a megbízás kezdõ idõpontja a pályázat elbírálását követõ hónap 1. napja. Pályázati feltételek: felsõfokú szakképzettség [1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 9.], egyéb feltételek a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésben foglaltak szerint, vezetõi gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az intézmény vezetésére vonatkozó program kidolgozása, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat, értelmi fogyatékosok ellátása terén szerzett gyakorlat, szociális szakvizsga. A pályázathoz csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, végzettséget igazoló oklevél(ek) másolatát, a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik. Bérezés, juttatások: bérezés a Kjt. szerint, magasabb vezetõi pótlék (mértéke: a pótlékalap 250%-a), további juttatások Pest Megye Közgyûlésének 12/2002. (V. 17.) Pm. sz. rendeletében foglaltak szerint. A pályázat benyújtásának formája és határideje: A pályázatokat 1 példányban, írásban, a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi fõosztály szociális osztályára (1052 Budapest, Városház u. 7. I. emelet 167.). A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül. Felvilágosítás kérhetõ: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi fõosztály szociális osztályán (1052 Budapest, Városház u. 7. I/167.), a ös, illetve a es telefonszámon. Karcag Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére A munkakör betöltése határozatlan idõre szól. A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik: a fõigazgató közvetlen irányítása mellett a gyógyintézet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi, mûszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülõ adminisztratív feladatok irányítása, a Szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása.

4 2468 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám A pályázat elnyeréséhez elõírt feltételek: a) szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel egyenértékû szakképesítés, valamint b) legalább hároméves vezetõi gyakorlat. Juttatás: illetmény és magasabb vezetõi pótlék a jogszabályok szerint (Kjt.), egyéb juttatás: lakás stb. megbeszélés szerint. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, az intézmény gazdasági vezetésére irányuló szakmai programját, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, végzettséget, képzettséget, vezetõi gyakorlatot igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik. A pályázatot elõkészítõ bizottság véleményezi, majd a képviselõ-testület dönt. A pályázat benyújtásának feltételei: a) benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat polgármestere 5300 Karcag, Kossuth tér 1., b) határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2006. december 1.) számított 30 napon belül, c) elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napon belül. Az álláshely betöltésének várható idõpontja: március 1. Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Sükösdi Egészségügyi Központ (Sükösd, Dózsa Gy. u. 164.) vezetõi álláshelyének betöltésére Az állás január 1-jétõl december 31-ig, 5 év idõtartamra tölthetõ be. Az állás feladatkörébe tartozik: az Egészségügyi Központ közalkalmazotti dolgozói feletti munkáltatói joggyakorlás, az Egészségügyi Központ, mint részben önálló jogkörû költségvetési intézmény mûködtetésének ellátása. Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, legalább 5 év egészségügyben végzett szakmai gyakorlat, felsõfokú egészségügyi végzettség. A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, diplomamásolatot és egyéb egészségügyi képzés oklevelének másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vezetõi programot. Az Egészségügyi Központ vezetõjének illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazotti törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A pályázatot Sükösd polgármesterének kell eljuttatni a 6346 Sükösd, Dózsa Gy. u címre. A pályázat benyújtási határideje: az Egészségügyi Közlönyben a megjelenéstõl (2006. december 1.) számított 15. nap. A pályázatokat december 21-ig bírálja el a képviselõ-testület. Az Országos Orvosszakértõi Intézet fõigazgatója felvételt hirdet tatabányai és székesfehérvári telephelyre, szakorvosi képesítéssel és szakellátásban szerzett tartós gyakorlattal rendelkezõ szakorvos részére Érdeklõdni lehet: dr. Takács Sándor fõorvosnál a 06 (22) es telefonon, illetve szakmai önéletrajzzal az címen. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2 8.) fõigazgatói állásának betöltésére Pályázati feltételek: (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,

5 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2469 legalább tízéves vezetõi gyakorlat, büntetlen elõélet. A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat: szakmai önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, szakmai helyzetelemzésre épülõ vezetõi programot, hozzájárulást ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevõk megismerjék a pályázatot. Elõnyt jelent: legalább 600 ágyas intézmény vezetésében szerzett gyakorlat. Juttatások, egyéb információk: bérezés (vezetõi pótlék): Kjt. alapján, beérkezési határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2006. december 1.) számított 16. nap, elbírálási határidõ: a beérkezési határidõt követõ 15 napon belül, a munkakör az elbírálást követõ hónap 1. napjától betölthetõ, a magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre szól, szükség szerint lakás biztosítható, az elbírálás a szakbizottság közremûködésével a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik, a pályázat benyújtása 1 példányban, Marton István polgármester részére küldendõ [8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel.: (93) ]. Az igazgató tevékenységérõl információk beszerezhetõk még Cseresnyés Péter alpolgármestertõl, tel.: (93) Pápa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ fõigazgatói álláshelyének betöltésére A fõigazgató feladatai: a jogszabályok, a kórház Szervezeti és mûködési szabályzatának elõírásai és a szakmai követelményeknek megfelelõen irányítja az intézményt, szervezi és irányítja az alapító okiratban meghatározott egészségügyi és egyéb tevékenységek ellátását, dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben. Pályázati feltételek a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet értelmében: büntetlen elõélet, orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintû végzettség, egészségügyi szakmenedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, legalább 5 éves vezetõi gyakorlat. Az egészségügyi szakmenedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés feltétele alól feltéve, hogy a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek a megbízatástól számított 5 éven belül történõ megszerzését, a fenntartó a pályázat elbírálásával egyidejûleg kérelemre felmentést adhat. Elõnyt jelent: egészségügyi területen szerzett vezetõi gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, szakmai (vezetõi) programot az intézmény vezetésérõl, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló jogszabályok szerint. A pályázat benyújtásának ideje és helye: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2006. december 1.) számított 30. nap, Pápa város jegyzõjéhez, 8500 Pápa, Fõ u. 12. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen. Az állás betölthetõ: a képviselõ-testület döntését követõ hó 1. napjától. A pályázati eljárás lefolytatására a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet elõírásai az irányadók. A magasabb vezetõi (fõigazgatói) megbízás idõtartama: 5 év. A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzõtõl a 06 (89) es telefonszámon kérhetõ.

6 2470 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Közhasznú Társaság pályázatot hirdet orvos-igazgatói állás betöltésére A pályázatot meghirdetõ szerv neve, címe: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Közhasznú Társaság (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.). Tel.: (72) , fax: (72) bérezés: megegyezés szerint; a pályázatok benyújtása: Kerécz Tamás fõigazgatóhoz (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.); a meghirdetett álláshellyel kapcsolatosan részletes információ kérhetõ: Kerécz Tamás fõigazgatótól, tel.: 06 (72) ; az állás január 1-jével betölthetõ; a pályázatok elbírálásának határideje: december 15. Munkahely és munkakör megnevezése: orvos-igazgatói állás határozatlan idejû munkaszerzõdés és 5 évre szóló vezetõi megbízás alapján. Feladatok: az orvos-igazgató feladatkörébe tartozik a [43/2003. (VII. 29.) EüM alapján] a fõigazgató közvetlen irányítása mellett: a fekvõ- és járóbeteg-ellátásban nyújtott orvosi és gyógyszerészi tevékenység felügyelete és összehangolása, az SZMSZ-ben meghatározott további feladatok ellátása. Pályázati feltételek: orvosi diploma, rehabilitációs szakvizsga, többéves szakmai gyakorlat (5 éves gyakorló orvosi tevékenység), egészségügyi menedzseri másoddiploma, 3 éves vezetõi gyakorlat, büntetlen elõélet (erkölcsi bizonyítvány). Elõnyt jelent: idegen nyelv ismerete, tudományos tevékenység, tudományos minõsítés vagy PhD-képzésben való részvétel. Csatolandó dokumentumok: személyi és foglalkozási adatok elérhetõségét, részletes szakmai élet bemutatását, szakmai programot (a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelések, részletes szakmai koncepció és tervek), tudományos munkák jegyzékét, mûködési bizonyítvány a jelenlegi munkáltatótól, diploma és szakvizsga másolatát, nyelvismeretet igazoló okiratokat, szakmai továbbképzésrõl szóló igazolásokat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, személyes adatainak és pályázatának a pályázat elbírálásához szükséges kezelésére történõ felhatalmazás az eljárásban részt vevõk számára. Juttatások és egyéb információk: jelentkezési határidõ: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2006. december 1.) számított 30. nap; Mindszent Város Önkormányzatának Képviselõ-Testülete pályázatot hirdet a Mindszenti Egészségház (6630 Mindszent, Csokonai u. 2.) magasabb vezetõi álláshelyének betöltésére Pályázati feltételek: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történõ végrehatásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. a) pontja értelmében a Mindszenti Egészségház (6630 Mindszent, Csokonai u. 2.) magasabb vezetõi álláshelyének január 1. napjától december 31. napjáig, határozott, 5 éves idõtartamra történõ betöltésére. a) A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben elõírt egyéb feltételek megléte, b) büntetlen elõélet, c) Magyar Orvosi Kamarai tagság. A pályázathoz csatolni kell: a) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, b) a képesítést igazoló okirat (diploma) másolatát, c) szakmai önéletrajzot, d) a kamarai tagságot igazoló okirat másolatát. A munkakör tartalma: vezeti, irányítja az egészségház munkáját, gyakorolja az intézmény dolgozói felett kinevezési, felmentési, fegyelmi felelõsségre vonási jogkörét, valamint az egyéb munkáltatói jogokat, szervezi az intézményi ellátások jogszabályszerû, szakszerû és maradéktalan biztosítását, gondoskodik a dolgozók megfelelõ képzésérõl, továbbképzésérõl, kapcsolatot tart a fenntartóval, beszámol az intézmény tevékenységérõl. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint.

7 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2471 Egyéb, a pályázattal kapcsolatos információk: A pályázatokat 3 példányban, a pályázati kiírás Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2006. december 1.) számított 30 napon belül lehet személyesen vagy postai úton benyújtani Mindenszent város képviselõ-testületének címezve (cím: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.). A pályázatok elbírálására a pályázatok benyújtását követõ 30 napon belül kerül sor. A pályázati kiírással kapcsolatban bõvebb információt ad dr. Tari Béla polgármesteri referens [tel.: (62) ]. A pályázat beadásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést (2006. december 1.) követõ 30. nap. A pályázat elbírálásának határideje: a Szakmai Kollégium véleményét követõ 30. nap. Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal. A pályázatok benyújtása: dr. Miskovits Eszter fõigazgatónak címezve az intézet címére (1113 Budapest, Karolina út ); telefon: 06 (1) Az Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út ) fõigazgatója pályázatot hirdet transzplantációs tevékenység koordinálását ellátó igazgatói munkakör betöltésére Feladat: a magyarországi transzplantációk koordinálása, valamint az országos szintû vesevárólista gondozása. Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján, megegyezés szerint. Pályázati feltételek: általános orvosi diploma, a feladat ellátásához kapcsolódó szakvizsga, magas szintû szakmai angolnyelv-tudás. Elõnyt jelent: egészségügyi menedzseri végzettség, transzplantációval kapcsolatos területen szerzett ismeretek, az egészségügy területén szerzett minimum 2 éves vezetõi gyakorlat. A pályázathoz csatolandó: részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok hiteles másolatai (diploma, szakvizsga), rövid szakmai program, az egység vezetésére vonatkozó elképzelések, Orvosok Országos Nyilvántartása és a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolványának a másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyezõ nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk és a Szakmai Kollégium megismerheti. Egyéb információk: A megbízás határozatlan idõre szól. Bicske Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) pályázatot hirdet a fenntartásában mûködõ Városi Bölcsõde (2060 Bicske, Ady E. u. 17.) bölcsõdevezetõi álláshelyének betöltésére Munkahely és beosztás: Városi Bölcsõde, 2060 Bicske, Ady E. u. 17., intézményvezetõ. Pályázati feltételek: a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti szakképesítés, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes szakmai önéletrajzot a személyi adatok és a legfontosabb foglalkoztatási adatok feltüntetésével, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel. A megbízás idõtartama: 5 év, kezdõ napja: március 1. Juttatások, egyéb információk: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani. A pályázat benyújtási határideje: a közzétételre elõírt közlönyök közül legkésõbb megjelenõ Oktatási Közlönyben a megjelenést követõ 30. nap.

8 2472 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot a polgármesteri hivatal (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) címére írásban kell benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 60 napon belül. A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás a 06 (22) es telefonszámon Molnár Julianna jegyzõtõl kérhetõ. Szervezeti hírek KÖZALAPÍTVÁNYOK ALAPÍTÓ OKIRATA A Tündérkert Közhasznú Közalapítvány alapító okirata Andocs Község Önkormányzati Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló évi 74/G. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Andocs községben mûködõ napközi otthonos óvodába mûködési feltételeinek javítása céljából Tündérkert Közhasznú Közalapítvány néven önálló jogi személyiséggel rendelkezõ közalapítványt hoz létre önkormányzati közfeladat biztosítása céljából. I. fejezet 1. A közalapítvány alapítója: Andocs Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete. 2. A közalapítvány neve: Tündérkert Közhasznú Közalapítvány. 3. A közalapítvány székhelye: Napközi Otthonos Óvoda Andocs, Ady E. u A közalapítvány bankszámlavezetõje: Dél-Balaton Takarékszövetkezet Andocsi Kirendeltsége, 8675 Andocs, Szabadság tér 3. II. fejezet A közalapítvány célja A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló évi IV. törvény 74/G. (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelõen Andocs Község Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló évi LV. törvény 8. (1) bekezdésében kötelezõ feladatként elõírt óvoda fenntartási feltételeinek javítása, a közhasznú szervezetekrõl szóló évi CLVI. törvény 26. C) 1., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. pontjában foglaltak alapján, különös tekintettel az alábbiakra: a) az óvodai nevelés tárgyi, technikai feltételeinek biztosítása: a számítástechnikai alapismeretek megszerzésének segítéséhez szükséges eszközök beszerzése, az óvoda szemléltetõ eszköztárának bõvítése, korszerûsítése, az óvoda udvari játékainak bõvítése, korszerûsítése, óvodai tornaszoba kialakításának és felszereléseinek folyamatos bõvítéséhez való hozzájárulás; b) az egészségmegõrzés és betegségmegelõzés érdekében: az óvodai szabadidõs programok támogatása (hozzájárulás kirándulások, sportversenyek rendezéséhez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása; c) kulturális örökségünk megóvása érdekében: rendezvények, elõadások, mûsoros estek szervezési költségeihez való hozzájárulás, video- és DVD-filmek beszerzése, technikai feltételek biztosítása; d) a gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a hátrányos helyzetû csoportok esélyegyenlõségének növelése érdekében: a rászoruló gyermekek és családjainak támogatása, a közösségbe történõ integrációjának elõsegítése. 2. A közalapítvány vagyona: a) A közalapítvány induló vagyona: Ft, azaz százezer forint készpénz. b) Az alapító az 1. pontban meghatározott induló vagyont a Dél-Balaton Takarékszövetkezet Andocsi Kirendeltségénél elkülönített számú számlán a közalapítvány nyilvántartásba vételi kérelmével egyidejûleg biztosítja. (Errõl a bankigazolás az alapító okirat 1. számú mellékletét képezi.) c) A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet pénzbeni, vagy dologi adományaikkal csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. d) A közalapítvány az alapítványi vagyonból, annak hozadékából és a számlájára történõ befizetésekbõl gazdálkodik. A tõkét és a kamatokat csak olyan módon lehet felhasználni, hogy a közalapítvány vagyona soha nem csökkenhet az alapító tõke összegének 80%-a alá. A kuratórium az alapítványi célok megvalósulása érdekében egyedi döntéssel adományokat oszt elsõsorban az intézmény számára. A döntés elõtt minden esetben ki kell kérni a vezetõ óvónõ véleményét. A juttatás összegére bármely tag javaslatot tehet.

9 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2473 III. fejezet A közalapítvány kezelõ szerve, képviselete, ellenõrzése 1. a) A közalapítvány legfõbb testületi irányító, döntéshozó, vagyonkezelõ és gazdálkodó szerve a 4 tagú kuratórium. b) A kuratórium elnökét és tagjait az alapító kéri fel és megbízatásuk 3 évre szól. c) A kuratóriumi tagság megszûnik: a tag lemondásával, a tag halálával, visszahívással (ha a kuratórium tevékenységével a közalapítvány céljait veszélyezteti, az alapító jogosult a kuratórium egészének, vagy egyes tagjainak a visszahívására). A kuratórium tagjainak névsorát, valamint a kuratóriumi tagság elfogadásáról szóló nyilatkozatokat az alapító okirat 2. számú melléklete tartalmazza. 2. A kuratórium jogköre: gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelõ felhasználásáról, elfogadja a közalapítványhoz való csatlakozást, elfogadja a pénzügyi tervet és a gazdálkodás éves mérlegét, megállapítja a közalapítvány Szervezeti és mûködési szabályzatát és dönt annak módosításáról, dönt az alapító felé felterjesztendõ, a közalapítvány mûködésérõl szóló éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 3. A kuratórium mûködése: A) A kuratórium döntéseit üléseken hozza. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti, szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal. Az ülések napirendi pontjait az elnök a tanácskozás napja elõtt legalább 3 nappal kiküldött írásos meghívóban közli. A kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. B) A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, egyenlõ szavazatszám esetén az elnök szavazata dönt. C) A vezetõ szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 1. a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy 2. b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatás. D) A határozatokról idõrendi nyilvántartást kell vezetni, melybõl kiderül a kuratórium döntésének tartalma, idõpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzõk száma. A kuratórium döntéseit Andocs Község Polgármesteri Hivatalának hirdetõtáblájára való kifüggesztéssel teszi közzé. A kuratórium határozatait 8 napon belül írásban, az átvételt igazolható módon közli az érintettekkel. E) Az ülésekrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a kuratórium egyik tagja ír alá. A jegyzõkönyvek megtekinthetõk az Andocsi Napközi Otthonos Óvodában munkaidõben, naponta 8 16 óráig. A közalapítvány mûködésével kapcsolatban keletkezett iratokba a közalapítvány székhelyén a kuratórium elnökével elõzetesen egyeztetett idõpontban bárki betekinthet. A közalapítvány mûködésének adatait, szolgáltatási igénybevétele módját, beszámolóit Andocs Község Polgármesteri Hivatalának hirdetõtábláján hozza nyilvánosságra. F) A közalapítvány szervezetének és mûködésének részletes szabályait a kuratórium Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg. 4. Képviselet: A közalapítvány egyszemélyi és teljes körû képviseletére a kuratórium elnöke jogosult. Akadályoztatása esetén képviseleti jogát az alapító képviselõjét kivéve átruházhatja a kuratórium tagjára. 5. a) A kuratórium a vonatkozó jogszabályok szerint köteles évente beszámolni mûködésérõl az alapítónak. b) Az éves beszámolóval egyidejûleg a kuratórium elnöke közhasznúsági jelentést készít, melynek elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás felhasználását, c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtõl, helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, f) a kuratórium tisztségviselõinek nyújtott juttatás összegét, illetve mértékét, g) az alapító okirat II. fejezet 1. pontjában megfogalmazott közhasznú célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységérõl rövid, tartalmi beszámolót. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 6. A mûködés ellenõrzése: 1. A közalapítvány ellenõrzõs szerve az alapító által, a kuratóriummal azonos idõszakra létrehozott, 3 fõbõl álló

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. június 6. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/23. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/12. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Alapszabály. (módosításokkal egységes szerkezetben) Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Alapszabály. (módosításokkal egységes szerkezetben) Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Alapszabály (módosításokkal egységes szerkezetben) Preambulum 1.. Általános rendelkezések Az egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. (1.) Az Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. október 22., szerda XI. évfolyam, 2008/43. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János,

Részletesebben

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv,

Részletesebben

A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapító Okirata. közalapítványt

A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapító Okirata. közalapítványt A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DUNAPATAJÉRT Közalapítvány 6328 Dunapataj A L A P Í T Ó O K I R A T Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Alapító) a jelen Alapító okirattal a Polgári Törvénykönyv (Ptk.)

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER TERVEZET Szám: 2598-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékosok Esélye

Részletesebben

JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. SZEPTEMBER 20. TARTALOM

JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. SZEPTEMBER 20. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. SZEPTEMBER 20. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 2/2006. (VII. 19.) OKM r. Egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl...

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: A Békési Fürdőért Közalapítvány közhasznúvá válása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Hajdu Lívia PR referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizséért Közalapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben