A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE"

Átírás

1 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, december 13. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/50. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi hírek Álláspályázatok Pest Megye Önkormányzata pályázatot hirdet a Szentlõrinckáta, Kossuth L. u. 20. alatti székhelyû, 70 férõhelyes, idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátást biztosító Fehér Hattyú Idõsek Otthona igazgatói állásának betöltésére Pest Megye Önkormányzata pályázatot hirdet a Pilisvörösvár, Fõ u alatti székhelyû, 112 férõhelyes, értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni ellátását biztosító, Speciális Otthon igazgatóiállásánakbetöltésére Karcag Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére Az Országos Orvosszakértõi Intézet fõigazgatója felvételt hirdet tatabányai és székesfehérvári telephelyre, szakorvosi képesítéssel és szakellátásban szerzett tartós gyakorlattal rendelkezõ szakorvos részére Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Sükösdi Egészségügyi Központ (Sükösd, Dózsa Gy. u. 164.) vezetõi álláshelyének betöltésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2 8.) fõigazgatói állásánakbetöltésére Pápa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ fõigazgatói álláshelyének betöltésére A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Közhasznú Társaság pályázatot hirdet orvos-igazgatói állás betöltésére Mindszent Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Mindszenti Egészségház (6630 Mindszent, Csokonai u. 2.) magasabb vezetõi álláshelyének betöltésére Az Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út ) fõigazgatója pályázatot hirdet transzplantációs tevékenység koordinálását ellátó igazgatói munkakör betöltésére Bicske Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) pályázatot hirdet a fenntartásában mûködõ Városi Bölcsõde (2060 Bicske, Ady E. u. 17.) bölcsõdevezetõi álláshelyénekbetöltésére Közalapítványok alapító okirata II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás Pályázat állami vagyon vagyonkezelésbe adására Kincstári vagyon értékesítése Állami vagyon bérbeadása Az Állami Számvevõszék vizsgálatai Hivatalos közlemények Hivatali bélyegzõk érvénytelenítése Ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítése III. FÕRÉSZ: Hírközlési tevékenység Közlemények IV. FÕRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés Kulturális pályázatok Engedéllyel mûködõ felsõoktatási intézmények VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2006. november 30. december 5.) Céghirdetmények Felhívásvagyonértékesítésére Praxisjog átadása Hírek, információk, tájékoztatók Kiállítás

2 2466 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyi rész SZEMÉLYÜGYI HÍREK Az Állami Számvevõszék személyügyi hírei Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke Halász Gejza Zsoltnak, az Európai Unió Számvevõszéke tagjának Hagelmayer-díjat adományozott. Dr. Ocskovszky Jánosné ugyanekkor vette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét dr. Szili Katalintól, az Országgyûlés elnökétõl november között a Siófoki Azur Hotelben megrendezték a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesületének VI. konferenciáját, ahol az Egyesület elnöke, dr. Kovács Árpád, és az Egyesület fõtitkára, Monostori Lajosné, Bihary Zsigmondnak, az Állami Számvevõszék fõigazgatójának az állami ellenõrzési rendszer továbbfejlesztése érdekében az Egyesületben végzett munkásságáért kitüntetést adott át. Ellenõrzési Nagydíj Az Állami Számvevõszéknél fennálló közszolgálati munkaviszonya megszûnt Divinyi Péternek, a Szervezetirányítási és Mûködtetési Igazgatóság számvevõ fõtanácsadójának november 30-án öregségi nyugdíjba vonulása miatt; Czúcz Dénesnek, az Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ gyakornokának november 15-tõl, Csathó Áronnak az Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõjének december 1-jétõl közös megegyezéssel. ÁLLÁSPÁLYÁZATOK Pest Megye Önkormányzata pályázatot hirdet a Szentlõrinckáta, Kossuth L. u. 20. alatti székhelyû 70 férõhelyes, idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátását biztosító, Fehér Hattyú Idõsek Otthona igazgatói állásának betöltésére Az igazgató feladata az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenõrzése. A magasabb vezetõi beosztásra történõ megbízás 10 évre szól, a megbízás kezdõ idõpontja: a közgyûlés döntését követõ hónap 1. napja. Pályázati feltételek: felsõfokú szakképzettség [1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 9.], egyéb feltételek a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésben foglaltak szerint, vezetõi gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az intézmény vezetésére vonatkozó program kidolgozása, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat, idõskorúak ellátása terén szerzett gyakorlat, szociális szakvizsga. A pályázathoz csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, végzettséget igazoló oklevél(ek) másolatát, a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik. Bérezés, juttatások: bérezés a Kjt. szerint, magasabb vezetõi pótlék (mértéke: a pótlékalap 250%-a), további juttatások Pest Megye Közgyûlésének 12/2002. (V. 17.) Pm. sz. rendeletében foglaltak szerint.

3 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2467 A pályázat benyújtásának formája és határideje: A pályázatokat 1 példányban, írásban, a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi fõosztály szociális osztályára (1052 Budapest, Városház u. 7. I. emelet 167.). A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül. Felvilágosítás kérhetõ: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi fõosztály szociális osztályán (1052 Budapest, Városház u. 7. I/167.), a ös, illetve a es telefonszámon. Pest Megye Önkormányzata pályázatot hirdet a Pilisvörösvár, Fõ u alatti székhelyû, 112 férõhelyes, értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni ellátását biztosító, Speciális Otthon igazgatói állásának betöltésére Az igazgató feladata az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenõrzése. A magasabb vezetõi beosztásra történõ megbízás 10 évre szól, a megbízás kezdõ idõpontja a pályázat elbírálását követõ hónap 1. napja. Pályázati feltételek: felsõfokú szakképzettség [1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 9.], egyéb feltételek a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésben foglaltak szerint, vezetõi gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az intézmény vezetésére vonatkozó program kidolgozása, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat, értelmi fogyatékosok ellátása terén szerzett gyakorlat, szociális szakvizsga. A pályázathoz csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, végzettséget igazoló oklevél(ek) másolatát, a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik. Bérezés, juttatások: bérezés a Kjt. szerint, magasabb vezetõi pótlék (mértéke: a pótlékalap 250%-a), további juttatások Pest Megye Közgyûlésének 12/2002. (V. 17.) Pm. sz. rendeletében foglaltak szerint. A pályázat benyújtásának formája és határideje: A pályázatokat 1 példányban, írásban, a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi fõosztály szociális osztályára (1052 Budapest, Városház u. 7. I. emelet 167.). A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül. Felvilágosítás kérhetõ: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi fõosztály szociális osztályán (1052 Budapest, Városház u. 7. I/167.), a ös, illetve a es telefonszámon. Karcag Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére A munkakör betöltése határozatlan idõre szól. A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik: a fõigazgató közvetlen irányítása mellett a gyógyintézet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi, mûszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülõ adminisztratív feladatok irányítása, a Szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása.

4 2468 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám A pályázat elnyeréséhez elõírt feltételek: a) szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel egyenértékû szakképesítés, valamint b) legalább hároméves vezetõi gyakorlat. Juttatás: illetmény és magasabb vezetõi pótlék a jogszabályok szerint (Kjt.), egyéb juttatás: lakás stb. megbeszélés szerint. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, az intézmény gazdasági vezetésére irányuló szakmai programját, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, végzettséget, képzettséget, vezetõi gyakorlatot igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik. A pályázatot elõkészítõ bizottság véleményezi, majd a képviselõ-testület dönt. A pályázat benyújtásának feltételei: a) benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat polgármestere 5300 Karcag, Kossuth tér 1., b) határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2006. december 1.) számított 30 napon belül, c) elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napon belül. Az álláshely betöltésének várható idõpontja: március 1. Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Sükösdi Egészségügyi Központ (Sükösd, Dózsa Gy. u. 164.) vezetõi álláshelyének betöltésére Az állás január 1-jétõl december 31-ig, 5 év idõtartamra tölthetõ be. Az állás feladatkörébe tartozik: az Egészségügyi Központ közalkalmazotti dolgozói feletti munkáltatói joggyakorlás, az Egészségügyi Központ, mint részben önálló jogkörû költségvetési intézmény mûködtetésének ellátása. Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, legalább 5 év egészségügyben végzett szakmai gyakorlat, felsõfokú egészségügyi végzettség. A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, diplomamásolatot és egyéb egészségügyi képzés oklevelének másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vezetõi programot. Az Egészségügyi Központ vezetõjének illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazotti törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A pályázatot Sükösd polgármesterének kell eljuttatni a 6346 Sükösd, Dózsa Gy. u címre. A pályázat benyújtási határideje: az Egészségügyi Közlönyben a megjelenéstõl (2006. december 1.) számított 15. nap. A pályázatokat december 21-ig bírálja el a képviselõ-testület. Az Országos Orvosszakértõi Intézet fõigazgatója felvételt hirdet tatabányai és székesfehérvári telephelyre, szakorvosi képesítéssel és szakellátásban szerzett tartós gyakorlattal rendelkezõ szakorvos részére Érdeklõdni lehet: dr. Takács Sándor fõorvosnál a 06 (22) es telefonon, illetve szakmai önéletrajzzal az címen. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2 8.) fõigazgatói állásának betöltésére Pályázati feltételek: (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,

5 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2469 legalább tízéves vezetõi gyakorlat, büntetlen elõélet. A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat: szakmai önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, szakmai helyzetelemzésre épülõ vezetõi programot, hozzájárulást ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevõk megismerjék a pályázatot. Elõnyt jelent: legalább 600 ágyas intézmény vezetésében szerzett gyakorlat. Juttatások, egyéb információk: bérezés (vezetõi pótlék): Kjt. alapján, beérkezési határidõ: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2006. december 1.) számított 16. nap, elbírálási határidõ: a beérkezési határidõt követõ 15 napon belül, a munkakör az elbírálást követõ hónap 1. napjától betölthetõ, a magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre szól, szükség szerint lakás biztosítható, az elbírálás a szakbizottság közremûködésével a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik, a pályázat benyújtása 1 példányban, Marton István polgármester részére küldendõ [8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel.: (93) ]. Az igazgató tevékenységérõl információk beszerezhetõk még Cseresnyés Péter alpolgármestertõl, tel.: (93) Pápa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ fõigazgatói álláshelyének betöltésére A fõigazgató feladatai: a jogszabályok, a kórház Szervezeti és mûködési szabályzatának elõírásai és a szakmai követelményeknek megfelelõen irányítja az intézményt, szervezi és irányítja az alapító okiratban meghatározott egészségügyi és egyéb tevékenységek ellátását, dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben. Pályázati feltételek a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet értelmében: büntetlen elõélet, orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintû végzettség, egészségügyi szakmenedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, legalább 5 éves vezetõi gyakorlat. Az egészségügyi szakmenedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés feltétele alól feltéve, hogy a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek a megbízatástól számított 5 éven belül történõ megszerzését, a fenntartó a pályázat elbírálásával egyidejûleg kérelemre felmentést adhat. Elõnyt jelent: egészségügyi területen szerzett vezetõi gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, szakmai (vezetõi) programot az intézmény vezetésérõl, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló jogszabályok szerint. A pályázat benyújtásának ideje és helye: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2006. december 1.) számított 30. nap, Pápa város jegyzõjéhez, 8500 Pápa, Fõ u. 12. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen. Az állás betölthetõ: a képviselõ-testület döntését követõ hó 1. napjától. A pályázati eljárás lefolytatására a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet elõírásai az irányadók. A magasabb vezetõi (fõigazgatói) megbízás idõtartama: 5 év. A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzõtõl a 06 (89) es telefonszámon kérhetõ.

6 2470 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Közhasznú Társaság pályázatot hirdet orvos-igazgatói állás betöltésére A pályázatot meghirdetõ szerv neve, címe: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Közhasznú Társaság (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.). Tel.: (72) , fax: (72) bérezés: megegyezés szerint; a pályázatok benyújtása: Kerécz Tamás fõigazgatóhoz (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.); a meghirdetett álláshellyel kapcsolatosan részletes információ kérhetõ: Kerécz Tamás fõigazgatótól, tel.: 06 (72) ; az állás január 1-jével betölthetõ; a pályázatok elbírálásának határideje: december 15. Munkahely és munkakör megnevezése: orvos-igazgatói állás határozatlan idejû munkaszerzõdés és 5 évre szóló vezetõi megbízás alapján. Feladatok: az orvos-igazgató feladatkörébe tartozik a [43/2003. (VII. 29.) EüM alapján] a fõigazgató közvetlen irányítása mellett: a fekvõ- és járóbeteg-ellátásban nyújtott orvosi és gyógyszerészi tevékenység felügyelete és összehangolása, az SZMSZ-ben meghatározott további feladatok ellátása. Pályázati feltételek: orvosi diploma, rehabilitációs szakvizsga, többéves szakmai gyakorlat (5 éves gyakorló orvosi tevékenység), egészségügyi menedzseri másoddiploma, 3 éves vezetõi gyakorlat, büntetlen elõélet (erkölcsi bizonyítvány). Elõnyt jelent: idegen nyelv ismerete, tudományos tevékenység, tudományos minõsítés vagy PhD-képzésben való részvétel. Csatolandó dokumentumok: személyi és foglalkozási adatok elérhetõségét, részletes szakmai élet bemutatását, szakmai programot (a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelések, részletes szakmai koncepció és tervek), tudományos munkák jegyzékét, mûködési bizonyítvány a jelenlegi munkáltatótól, diploma és szakvizsga másolatát, nyelvismeretet igazoló okiratokat, szakmai továbbképzésrõl szóló igazolásokat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, személyes adatainak és pályázatának a pályázat elbírálásához szükséges kezelésére történõ felhatalmazás az eljárásban részt vevõk számára. Juttatások és egyéb információk: jelentkezési határidõ: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2006. december 1.) számított 30. nap; Mindszent Város Önkormányzatának Képviselõ-Testülete pályázatot hirdet a Mindszenti Egészségház (6630 Mindszent, Csokonai u. 2.) magasabb vezetõi álláshelyének betöltésére Pályázati feltételek: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történõ végrehatásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. a) pontja értelmében a Mindszenti Egészségház (6630 Mindszent, Csokonai u. 2.) magasabb vezetõi álláshelyének január 1. napjától december 31. napjáig, határozott, 5 éves idõtartamra történõ betöltésére. a) A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben elõírt egyéb feltételek megléte, b) büntetlen elõélet, c) Magyar Orvosi Kamarai tagság. A pályázathoz csatolni kell: a) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, b) a képesítést igazoló okirat (diploma) másolatát, c) szakmai önéletrajzot, d) a kamarai tagságot igazoló okirat másolatát. A munkakör tartalma: vezeti, irányítja az egészségház munkáját, gyakorolja az intézmény dolgozói felett kinevezési, felmentési, fegyelmi felelõsségre vonási jogkörét, valamint az egyéb munkáltatói jogokat, szervezi az intézményi ellátások jogszabályszerû, szakszerû és maradéktalan biztosítását, gondoskodik a dolgozók megfelelõ képzésérõl, továbbképzésérõl, kapcsolatot tart a fenntartóval, beszámol az intézmény tevékenységérõl. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint.

7 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2471 Egyéb, a pályázattal kapcsolatos információk: A pályázatokat 3 példányban, a pályázati kiírás Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2006. december 1.) számított 30 napon belül lehet személyesen vagy postai úton benyújtani Mindenszent város képviselõ-testületének címezve (cím: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.). A pályázatok elbírálására a pályázatok benyújtását követõ 30 napon belül kerül sor. A pályázati kiírással kapcsolatban bõvebb információt ad dr. Tari Béla polgármesteri referens [tel.: (62) ]. A pályázat beadásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést (2006. december 1.) követõ 30. nap. A pályázat elbírálásának határideje: a Szakmai Kollégium véleményét követõ 30. nap. Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal. A pályázatok benyújtása: dr. Miskovits Eszter fõigazgatónak címezve az intézet címére (1113 Budapest, Karolina út ); telefon: 06 (1) Az Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út ) fõigazgatója pályázatot hirdet transzplantációs tevékenység koordinálását ellátó igazgatói munkakör betöltésére Feladat: a magyarországi transzplantációk koordinálása, valamint az országos szintû vesevárólista gondozása. Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján, megegyezés szerint. Pályázati feltételek: általános orvosi diploma, a feladat ellátásához kapcsolódó szakvizsga, magas szintû szakmai angolnyelv-tudás. Elõnyt jelent: egészségügyi menedzseri végzettség, transzplantációval kapcsolatos területen szerzett ismeretek, az egészségügy területén szerzett minimum 2 éves vezetõi gyakorlat. A pályázathoz csatolandó: részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok hiteles másolatai (diploma, szakvizsga), rövid szakmai program, az egység vezetésére vonatkozó elképzelések, Orvosok Országos Nyilvántartása és a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolványának a másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyezõ nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk és a Szakmai Kollégium megismerheti. Egyéb információk: A megbízás határozatlan idõre szól. Bicske Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) pályázatot hirdet a fenntartásában mûködõ Városi Bölcsõde (2060 Bicske, Ady E. u. 17.) bölcsõdevezetõi álláshelyének betöltésére Munkahely és beosztás: Városi Bölcsõde, 2060 Bicske, Ady E. u. 17., intézményvezetõ. Pályázati feltételek: a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti szakképesítés, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes szakmai önéletrajzot a személyi adatok és a legfontosabb foglalkoztatási adatok feltüntetésével, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel. A megbízás idõtartama: 5 év, kezdõ napja: március 1. Juttatások, egyéb információk: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani. A pályázat benyújtási határideje: a közzétételre elõírt közlönyök közül legkésõbb megjelenõ Oktatási Közlönyben a megjelenést követõ 30. nap.

8 2472 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot a polgármesteri hivatal (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) címére írásban kell benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 60 napon belül. A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás a 06 (22) es telefonszámon Molnár Julianna jegyzõtõl kérhetõ. Szervezeti hírek KÖZALAPÍTVÁNYOK ALAPÍTÓ OKIRATA A Tündérkert Közhasznú Közalapítvány alapító okirata Andocs Község Önkormányzati Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló évi 74/G. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Andocs községben mûködõ napközi otthonos óvodába mûködési feltételeinek javítása céljából Tündérkert Közhasznú Közalapítvány néven önálló jogi személyiséggel rendelkezõ közalapítványt hoz létre önkormányzati közfeladat biztosítása céljából. I. fejezet 1. A közalapítvány alapítója: Andocs Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete. 2. A közalapítvány neve: Tündérkert Közhasznú Közalapítvány. 3. A közalapítvány székhelye: Napközi Otthonos Óvoda Andocs, Ady E. u A közalapítvány bankszámlavezetõje: Dél-Balaton Takarékszövetkezet Andocsi Kirendeltsége, 8675 Andocs, Szabadság tér 3. II. fejezet A közalapítvány célja A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló évi IV. törvény 74/G. (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelõen Andocs Község Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló évi LV. törvény 8. (1) bekezdésében kötelezõ feladatként elõírt óvoda fenntartási feltételeinek javítása, a közhasznú szervezetekrõl szóló évi CLVI. törvény 26. C) 1., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. pontjában foglaltak alapján, különös tekintettel az alábbiakra: a) az óvodai nevelés tárgyi, technikai feltételeinek biztosítása: a számítástechnikai alapismeretek megszerzésének segítéséhez szükséges eszközök beszerzése, az óvoda szemléltetõ eszköztárának bõvítése, korszerûsítése, az óvoda udvari játékainak bõvítése, korszerûsítése, óvodai tornaszoba kialakításának és felszereléseinek folyamatos bõvítéséhez való hozzájárulás; b) az egészségmegõrzés és betegségmegelõzés érdekében: az óvodai szabadidõs programok támogatása (hozzájárulás kirándulások, sportversenyek rendezéséhez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása; c) kulturális örökségünk megóvása érdekében: rendezvények, elõadások, mûsoros estek szervezési költségeihez való hozzájárulás, video- és DVD-filmek beszerzése, technikai feltételek biztosítása; d) a gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a hátrányos helyzetû csoportok esélyegyenlõségének növelése érdekében: a rászoruló gyermekek és családjainak támogatása, a közösségbe történõ integrációjának elõsegítése. 2. A közalapítvány vagyona: a) A közalapítvány induló vagyona: Ft, azaz százezer forint készpénz. b) Az alapító az 1. pontban meghatározott induló vagyont a Dél-Balaton Takarékszövetkezet Andocsi Kirendeltségénél elkülönített számú számlán a közalapítvány nyilvántartásba vételi kérelmével egyidejûleg biztosítja. (Errõl a bankigazolás az alapító okirat 1. számú mellékletét képezi.) c) A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet pénzbeni, vagy dologi adományaikkal csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. d) A közalapítvány az alapítványi vagyonból, annak hozadékából és a számlájára történõ befizetésekbõl gazdálkodik. A tõkét és a kamatokat csak olyan módon lehet felhasználni, hogy a közalapítvány vagyona soha nem csökkenhet az alapító tõke összegének 80%-a alá. A kuratórium az alapítványi célok megvalósulása érdekében egyedi döntéssel adományokat oszt elsõsorban az intézmény számára. A döntés elõtt minden esetben ki kell kérni a vezetõ óvónõ véleményét. A juttatás összegére bármely tag javaslatot tehet.

9 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2473 III. fejezet A közalapítvány kezelõ szerve, képviselete, ellenõrzése 1. a) A közalapítvány legfõbb testületi irányító, döntéshozó, vagyonkezelõ és gazdálkodó szerve a 4 tagú kuratórium. b) A kuratórium elnökét és tagjait az alapító kéri fel és megbízatásuk 3 évre szól. c) A kuratóriumi tagság megszûnik: a tag lemondásával, a tag halálával, visszahívással (ha a kuratórium tevékenységével a közalapítvány céljait veszélyezteti, az alapító jogosult a kuratórium egészének, vagy egyes tagjainak a visszahívására). A kuratórium tagjainak névsorát, valamint a kuratóriumi tagság elfogadásáról szóló nyilatkozatokat az alapító okirat 2. számú melléklete tartalmazza. 2. A kuratórium jogköre: gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelõ felhasználásáról, elfogadja a közalapítványhoz való csatlakozást, elfogadja a pénzügyi tervet és a gazdálkodás éves mérlegét, megállapítja a közalapítvány Szervezeti és mûködési szabályzatát és dönt annak módosításáról, dönt az alapító felé felterjesztendõ, a közalapítvány mûködésérõl szóló éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 3. A kuratórium mûködése: A) A kuratórium döntéseit üléseken hozza. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti, szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal. Az ülések napirendi pontjait az elnök a tanácskozás napja elõtt legalább 3 nappal kiküldött írásos meghívóban közli. A kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. B) A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, egyenlõ szavazatszám esetén az elnök szavazata dönt. C) A vezetõ szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 1. a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy 2. b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatás. D) A határozatokról idõrendi nyilvántartást kell vezetni, melybõl kiderül a kuratórium döntésének tartalma, idõpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzõk száma. A kuratórium döntéseit Andocs Község Polgármesteri Hivatalának hirdetõtáblájára való kifüggesztéssel teszi közzé. A kuratórium határozatait 8 napon belül írásban, az átvételt igazolható módon közli az érintettekkel. E) Az ülésekrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a kuratórium egyik tagja ír alá. A jegyzõkönyvek megtekinthetõk az Andocsi Napközi Otthonos Óvodában munkaidõben, naponta 8 16 óráig. A közalapítvány mûködésével kapcsolatban keletkezett iratokba a közalapítvány székhelyén a kuratórium elnökével elõzetesen egyeztetett idõpontban bárki betekinthet. A közalapítvány mûködésének adatait, szolgáltatási igénybevétele módját, beszámolóit Andocs Község Polgármesteri Hivatalának hirdetõtábláján hozza nyilvánosságra. F) A közalapítvány szervezetének és mûködésének részletes szabályait a kuratórium Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg. 4. Képviselet: A közalapítvány egyszemélyi és teljes körû képviseletére a kuratórium elnöke jogosult. Akadályoztatása esetén képviseleti jogát az alapító képviselõjét kivéve átruházhatja a kuratórium tagjára. 5. a) A kuratórium a vonatkozó jogszabályok szerint köteles évente beszámolni mûködésérõl az alapítónak. b) Az éves beszámolóval egyidejûleg a kuratórium elnöke közhasznúsági jelentést készít, melynek elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás felhasználását, c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtõl, helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, f) a kuratórium tisztségviselõinek nyújtott juttatás összegét, illetve mértékét, g) az alapító okirat II. fejezet 1. pontjában megfogalmazott közhasznú célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységérõl rövid, tartalmi beszámolót. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 6. A mûködés ellenõrzése: 1. A közalapítvány ellenõrzõs szerve az alapító által, a kuratóriummal azonos idõszakra létrehozott, 3 fõbõl álló

10 2474 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám felügyelõbizottság, melynek elnökét és tagjait az alapító jelöli ki, tevékenységüket díjazás nélkül látják el. 2. Nem lehet a felügyelõbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: a) a kuratórium elnöke vagy tagja, b) a közalapítvánnyal a megbízatásán kívül munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ szolgáltatásokat, d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 3. A felügyelõbizottság névsorát az alapító okirat 3. számú melléklete tartalmazza. 4. A felügyelõbizottság figyelemmel kíséri a közalapítvány és a kuratórium pénzügyi gazdálkodását, megvizsgálja a közalapítvány zárszámadását. 5. Vizsgálatot folytat, ha a közalapítvány céljai veszélyeztetve látszanak és ezt haladéktalanul köteles jelezni az alapító felé. Ennek során a kuratórium tisztségviselõitõl jelentést kérhet, azokat megvizsgálhatja. Haladéktalanul köteles tájékoztatni az alapítót, ha arról szerez tudomást, hogy: a kuratórium mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a közalapítvány érdekeit súlyosan sértõ esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése, illetve következményeinek elhárítása az alapító döntését teszi szükségessé, a kuratórium tagjának felelõsségét megalapozó tény merül fel. A felügyelõbizottság indítványára Andocs Község Képviselõ-testületének ülését 30 napon belül össze kell hívni. Ha az alapító a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelõbizottság haladéktalanul köteles értesíteni a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenõrzési fõosztályát. 6. A kuratórium ülésein a felügyelõbizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt. A felügyelõbizottság tevékenységérõl évente köteles beszámolni az alapítónak. 7. A kuratórium és a felügyelõbizottság tagjaira vonatkozó közös összeférhetetlenségi szabályok: 1. A közalapítvány vezetõ tisztségviselõje nem lehet olyan személy, aki a jelölését megelõzõ két évben olyan megszûnt közhasznú szervezetnél volt legalább egy évig vezetõ tisztségviselõ, melynek az adózás rendjérõl szóló törvény szerint kiegyenlítetlen köztartozása van. 2. A vezetõ tisztségviselõ, illetve ennek kijelölt személy valamennyi közhasznú szervezetet köteles elõzetesen tájékoztatni róla, ha ilyen megbízatást egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt. IV. fejezet A közalapítvány gazdálkodása 1. Az alapító felhatalmazza a kuratóriumot, hogy a közalapítvány jelen alapító okiratának 2. IV. fejezetben felsorolt vagyonával a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a jogszabályok megszabta keretek között rendelkezzék. 3. A közalapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke és tagjai a számlavezetõ pénzintézethez bejelentett módon együttes aláírásukkal rendelkeznek. 4. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak az alapító okirat II. fejezet 1. pontjában megfogalmazott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a fenti pontban meghatározott tevékenységre fordítja. 5. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 6. A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi munkában látják el. A közalapítvány érdekében kifejtett tevékenységük során felmerült igazolt kiadásaikra költségtérítés illeti meg õket. V. fejezet Az alapítvány megszûnése Az alapítvány határozatlan idõre jött létre, és a Polgári Törvénykönyv 74/E. -ban foglaltak szerint szûnhet meg. Az alapítvány megszûnésekor a Ptk. 74/G. (9) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. VI. fejezet Záró rendelkezések 1. A közalapítvány létrejöttéhez a közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a közalapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 2. A közalapítvány alapító okiratát a Magyar Közlönykiadó Magyar Közlöny címû hivatalos lapban kell közzétenni a bírósági nyilvántartásba vétel napjától számított 60 napon belül. Az alapító okirat mellékletei: bankigazolás a közalapítvány készpénzérõl, a tisztségviselõk elfogadó nyilatkozata,

11 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2475 Andocs Község Képviselõ-testületének az alapító okirat jóváhagyásáról szóló 119/2006. (VI. 26.) számú határozat kivonata. Andocs Község Önkormányzata mint alapító képviseletében: Törõcsik Ferencné polgármester Záradék: Jelen alapító okiratot Andocs Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 48/2006. (III. 31.) számú határozatával jóváhagyta és a Somogy Megyei Bíróság a Pk /2006/2. számú végzésével 3152 sorszám alatt nyilvántartásba vette. Werner Józsefné s. k., jegyzõ

12 2476 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás PÁLYÁZAT ÁLLAMI VAGYON VAGYONKEZELÉSBE ADÁSÁRA A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) (továbbiakban: kiíró) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet, valamint a kincstári vagyon vagyonkezelési jogának megszerzésére vonatkozó versenyeztetési szabályzat alapján nyilvános pályázat keretében vagyonkezelésbe adja a kizárólagos állami tulajdonban, és a kiíró vagyonkezelésében lévõ IDÕKERÉK megnevezésû mûtárgyat. Elhelyezkedése: Budapest XIV. ker., Városliget, hrsz.: 29732/1., az Ötvenhatosok tere peremén. A mûtárgy önálló földterülettel nem rendelkezik. Az mûtárgy per-, teher- és igénymentes. Az ingatlan könyv szerinti értéke: E Ft. A pályázat célja: hosszú távú vagyonkezelésbe adás keretében az Idõkerék mûködtetésének folyamatos biztosítása, a mûtárgyhoz kapcsolódó reklám- és marketingtevékenység segítségével a mûködtetés anyagi feltételeinek megteremtése, összességében az Idõkeréknek a fenntartás költségeit meghaladó bevételt hozó üzemeltetése. A vagyonkezelés kétféle tevékenységbõl tevõdik össze. Az IDÕKERÉK-hez kapcsolódó marketing- és reklámtevékenység (helyszíni, internetes, rendezvények, emléktárgyak, a szilveszteri átfordításhoz kapcsolódó események stb.). Az IDÕKERÉK üzemeltetése, karbantartása, tisztítása, õrzése és felügyelete, a szilveszteri átfordítás lebonyolítása, biztosítás kötése stb. A kétféle tevékenységre együttesen kell a pályázati ajánlatot benyújtani. A vagyonkezelés vállalásának idõtartama: minimum 5 év. A vagyonkezelõi jog megszerzésének és gyakorlásának ellenértéke: a vagyonkezelõi jog megszerzéséért egy alkalommal fizetendõ díj: a pályázó megajánlása szerinti összeg, de minimum 1,0 M Ft. A vagyonkezelõi jog gyakorlásának ellenértéke az üzemeltetési-karbantartási tevékenység finanszírozása, azaz az üzemeltetõvel kötött szerzõdésben rögzített összeg a szerzõdésben megadott feltételek szerinti átutalása, valamint éves rendszerességgel a kiíró számára fizetendõ, a pályázó által megajánlott összeg, de minimum 1,0 M Ft/év, mely az elsõ év kivételével minden év január 31-ig esedékes, és a kiíró számlájára történõ átutalással teljesítendõ. A pályázaton való részvétel elõfeltétele a pályázati tájékoztató dokumentáció megvásárlása. A pályázati dokumentáció tartalmazza a részletes pályázati feltételeket, valamint a pályázati ajánlat tartalmi és formai követelményeit. A pályázati dokumentáció Ft + 20% áfa összeg megfizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a pályázati felhívásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenését követõ elsõ munkanaptól egyeztetett idõpontban átvehetõ a KVI Vagyonkezelési fõosztályán (1054 Budapest, Zoltán utca 16. I. emelet 115-ös szoba) személyesen, vagy meghatalmazott útján. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát. A pályázati eljárással és az ingatlan megtekintésének lehetõségével kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a KVI Vagyonkezelési fõosztályán dr. Szabó Kinga fõosztályvezetõ-helyettesnél [tel.: (1) ], és Kiss Gábor szakreferensnél személyesen, vagy az (1) /1130-as telefonszámon. A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban Pályázat az IDÕKERÉK vagyonkezelõi jogának megszerzésére felirattal, A/4 vagy A/3 formátumban, összefûzve, 6 példányban (egy példány eredeti és öt példány másolat), személyesen, vagy meghatalmazott útján a KVI Vagyonkezelési fõosztálya titkárságán (1054 Budapest, Zoltán utca 16. I. emelet 102-es szoba), illetve postai úton a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1392 Budapest, Pf. 282 címre lehet benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt Eredeti felírással megjelölni. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók. A pályázat nyelve magyar.

13 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2477 A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: a) az ajánlattevõ azonosító adatait, (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, képviselõ neve, aláírási címpéldány, hiteles, 30 naptári napnál nem régebbi cégkivonat, KSH azonosító szám), b) ajánlattevõnek egy hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs több, mint 6 hónapja lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége), c) ajánlattevõ nyilatkozatát arról, hogy nem áll csõd- vagy felszámolási eljárás alatt, végelszámolását nem kezdeményezte, illetve jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, d) ajánlattevõ nyilatkozatát arról, hogy a KVI-vel szemben lejárt tartozása nincsen, e) egyéb nyilatkozatokat (részletezve a pályázati dokumentációban), f) az ajánlattevõ gazdasági társaság arról szóló nyilatkozatát, hogy a nyertesség esetén megkötendõ szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény, g) az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján beérkezzen a kiíró számlájára), h) a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát. A fentieken túl: i) a vagyonkezelõi jog megszerzésének ellenértékeként megajánlott összeget, magyar forintban, j) a vagyonkezelõi jog gyakorlásának ellenértékeként megajánlott összeget egy évre vetítve, magyar forintban, k) a vagyonkezelés vállalt idõtartamának megjelölését, l) a hasznosítási dokumentációt (Projekt Megvalósíthatósági Terv): a tervezett marketingtevékenység bemutatását, ütemtervet a tervezett tevékenység megvalósítására, a pénzügyi szempontok figyelembevételével, amennyiben a marketingtevékenység a helyszínen állandó jelleggel telepített kiegészítõ létesítményt igényel, úgy Budapest Fõváros XIV. Kerületi Önkormányzatának egyetértõ-támogató nyilatkozatát a megvalósítani kívánt koncepcióról, üzleti tervet a mûködésre, m) a tervezett vagyonkezelés pénzügyi fedezetének bemutatását és meglétének igazolását, n) a pályázó cég mûködésére vonatkozó adatokat: a megelõzõ két év mérlegbeszámolóit, o) teljességi nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról, cégszerû aláírással. A pályázati ajánlat elemei közül az i), j), k), l), m), o) pontok hiánypótlás keretében nem pótolhatók. A g) és h) pontoknál csak az igazolás pótolható, a befizetésnek, illetve a dokumentáció megvételének a beadás elõtt meg kell történnie. Ajánlattételi határidõ: január 25. Ajánlati biztosíték: Ft, azaz egymillió forint, melyet az ajánlattevõ a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt köteles átutalni. A kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. A kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, illetve a nem nyertes ajánlattevõk részére, a hirdetmény közzétételét, illetve a pályázat eredményérõl szóló döntés megküldését követõ 15 napon belül visszafizeti. A nyertes ajánlattevõ esetében a befizetett ajánlati biztosíték a vagyonkezelõi jog megszerzése ellenértékeként (vagy annak részeként) beszámításra kerül. Amennyiben a szerzõdés megkötése az ajánlattevõnek felróható, vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, illetve ajánlatát visszavonja, az ajánlattevõ a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a kiírót illeti meg. Az ajánlati kötöttség idõtartama: kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 120 naptári nap. Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a benyújtott pályázatok nem módosíthatók. A pályázatok felbontása: az ajánlattételi határidõ lejártának napján, délelõtt 10 órakor közjegyzõ jelenlétében történik a KVI Vagyonkezelési fõosztályán (1054 Budapest, Zoltán utca 16. I. emelet 102. szoba). A pályázatok felbontása zártan történik, azon a kiírót képviselõ személyeken kívül csak a bontóbizottság tagjai vehetnek részt.

14 2478 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám A pályázati ajánlatok elbírálása: a pályázati ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, melyet a kiíró indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthat. Az elbírálási határidõ meghosszabbításáról a kiíró ajánlott levélben és faxon értesíti az ajánlattevõket. Az elbírálási határidõ meghosszabbítása esetén az ajánlattevõ ajánlati kötöttsége ennek függvényében meghosszabbodik. A pályázati ajánlatok elbírálása során a kiíró írásban a többi ajánlattevõ azonos és egyidejû értesítése mellett módosításnak nem minõsülõ felvilágosítást kérhet az ajánlattevõtõl az ajánlatában foglalt nem egyértelmû kijelentések tartalmának tisztázására. Az ajánlattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülõ tartalmi elemeinek megváltozását. Az ajánlattevõk a kiíró hiánypótlási felhívásában meghatározott határidõig kötelesek a hiányzó igazolásokat beszerezni, illetve a nyilatkozatokat megtenni. A hiánypótlási határidõ legfeljebb 15 nap lehet. A hiánypótlás során a pályázat elbírálásra kerülõ tartalmi elemei nem módosulhatnak. Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésérõl a döntést követõ 8 naptári napon belül közleményt jelentet meg, és egyidejûleg írásban tájékoztatja az ajánlattevõket. A pályázati ajánlatok értékelésekor alkalmazott szempontok: a vagyonkezelõi jog gyakorlásának ellenértéke (70), a vagyonkezelõi jog megszerzésének ellenértéke (30). A kiíró fenntartja jogát, hogy a vagyonkezelési szerzõdést a pályázat soron következõ (kihirdetett 2.) helyezettjével kösse meg amennyiben a nyertes pályázóval a vagyonkezelési szerzõdés nem jön létre, illetve a vagyonkezelésbe adás a nyertes érdekkörében felmerülõ okból meghiúsul, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, szükség esetén az ajánlattevõktõl, az ajánlat lényegét nem érintõ technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérhessen annak elõrebocsátásával, hogy az ajánlattevõ írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatában megfogalmazott feltételek tartalmi elemeinek megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná, az elbírálási határidõn belül érvényes pályázati ajánlatot benyújtók között, a pályázat elbírálásra kerülõ tartalmi elemeirõl kedvezõbb ajánlati elemek elérése céljából nyilvános tárgyalást tartson vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt ajánlata módosítására, melyen az ajánlat módosítása nem jelenti az ajánlati kötöttség megszegését, és amelynek részletes feltételeit a tárgyalásra szóló meghívó fogja tartalmazni, pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ 10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti. Érvénytelen a pályázati eljárás, ha: a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, valamelyik ajánlattevõ az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevõ érdekeit súlyosan sértõ cselekményt követ el. A pályázati ajánlat érvénytelen, ha: olyan ajánlattevõ nyújtotta be, aki a pályázati dokumentációt nem vásárolta meg, azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõ lejárta után nyújtották be, azt olyan ajánlattevõ nyújtotta be, aki jogszabály alapján az eljárásban nem vehet részt, az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az elõírtaknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre, azt olyan ajánlattevõ nyújtotta be, akinek a kiíróval szemben lejárt tartozása van, a devizabelföldi ajánlattevõ nem csatolta az egy hónapnál nem régebbi nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége), valamint nyilatkozatát, hogy ellene csõd-, felszámolási, illetve helyi önkormányzat esetében adósságrendezési eljárás nem indult, továbbá, hogy végelszámolását nem kezdeményezte, illetve jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, devizakülföldi ajánlattevõ nem csatolta közjegyzõ elõtt tett nyilatkozatát arról, hogy a Magyar Állammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása,

15 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2479 az ajánlattevõ a pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás), az nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek, a pótolható hiányokat határidõn belül nem pótolta, illetve olyan hiányosságot tartalmaz, mely a hiánypótlások körébe nem vonhatók. A vagyonkezelés szabályait az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. és a, valamint a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet tartalmazza. A kiíró a nyertes pályázóval a döntés meghozatalát követõ 30 napon belül vagyonkezelési szerzõdést köt. A vagyonkezelési szerzõdés tartalmazza a vagyonkezelõ adatait, a vagyonkezeléssel érintett vagyonkör pontos megjelölését, a vagyonkezelõi jog megszerzésének és gyakorlásának ellenértékét, a teljesítés formáját és idõhatárait, a vagyonkezelés idõtartamát, megszüntetésének lehetõségeit és feltételeit. Rögzíti a pályázatban megajánlott a vagyonkezelés tárgyára vonatkozóan a vagyonkezelõ kötelezettségeit, mûszaki, mûködtetési és fejlesztési terveket, és a kiíró jogait e tervek, valamint a vagyonkezelt kincstári mûtárgyhoz kapcsolódó üzleti és egyéb tevékenységnek tulajdonosi ellenõrzésére. A mûtárgy áthelyezésével, elmozdításával, a köré telepítendõ esetleges fix, vagy mobil építményekkel, berendezésekkel kapcsolatos tervek a szükséges hatósági engedélyek beszerzésén felül csak a kiíró tulajdonosi hozzájárulásával valósíthatók meg. KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) megbízásából eljáró IRM Központi Kórház és Intézményei (székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 9 13.) (továbbiakban: árvereztetõ) a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezete alapján árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ Hévíz, belterület hrsz.-ú kivett üdülõépület és udvar mûvelési ágú, természetben Hévíz, Park u. 3. sz. alatt lévõ 5822 m 2 területû ingatlant. 1. Az ingatlan bruttó kikiáltási ára: Ft (földterület nettó értéke: Ft, felépítmények nettó értéke: Ft, az áfa: Ft). 2. Árverési elõleg összege: Ft. Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. szerint, licitlépcsõ: Ft. 3. Az árverés idõpontja: az árverési hirdetmény Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelenés napjától számított 15. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, úgy az e napot követõ munkanapon 11 óra. 4. Az árverés helye: az IRM Központi Kórház és Intézményei Hévízi Rehabilitációs Intézet (Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A) tanácsterme. 5. Árverésre jelentkezés helye és ideje: az árverés helyén (Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A tanácsterem) az árverés napján 10 órától óráig. 6. A jelentkezés feltételei: természetes személy esetén a személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõi okiratban foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve átadása, gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a társaság bejegyzését igazoló cégbírósági igazolás átadása, a társaság nevében eljáró személy aláírási címpéldánya és személyazonosságának igazolása,

16 2480 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék) és egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettség, igazolás bemutatása és átadása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget az árvereztetõ sz. egyszámlájára befizette, és az ingatlan leírását, valamint az adásvételi szerzõdés tervezetét tartalmazó információs memorandumot megvásárolta. (Az információs memorandum az árverési hirdetmény megjelenését követõ naptól az árverést megelõzõ nap 16 óráig vásárolható meg az IRM Központi Kórház és Intézményei (1071 Budapest, Városligeti fasor 9 13.) Gazdasági igazgatóságán Ft egységáron. Az információs memorandum vételárát a helyszínen, egy összegben, készpénzben kell kiegyenlíteni, az árverésre jelentkezõ (természetes személy vagy gazdasági társaság) nyilatkozata arról, hogy tulajdonszerzésének jogszabályi akadálya nincs. 7. Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik, az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit. 8. Egyéb feltételek: az árverési elõleg a vételárba beszámít, az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési elõleget 5 munkanapon belül visszafizeti, az árverési elõleg után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés napjától számított 5 naptári napon belül visszavonhatatlan fizetési garanciát ad az árvereztetõnek az árverési elõlegen felüli teljes vételárhátralékra (az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, vagy a vételárhátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését), amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverés nyertese a teljes vételárat kiegyenlíti, mentesül a pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól, az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított maximum 30 naptári napon belül szerzõdést köt. Az árverés nyertese köteles a vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 3 munkanapon belül megfizetni. 9. Az árverés sikertelen, ha az árverésen árverezõ nem jelenik meg, az árverezõk nem tettek érvényes ajánlatot, az árverési eljárás tisztaságát vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelenítésérõl kell dönteni, = a nyertes ajánlattevõ visszalépett és az árverés soron következõ helyezettjével az adásvételi szerzõdés megkötésére nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti és felelõs a szerzõdéskötés meghiúsulásából az árvereztetõt ért károkért, továbbá viselni köteles az árvereztetõ ebbõl fakadó költségeit. 10. Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén az árverés soron következõ helyezettjével kössön adásvételi szerzõdést. Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a sikertelen árverést eredménytelennek nyilvánítja. 11. Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés idõpontját megelõzõ harmadik nap 24 óráig visszavonja, melyrõl az információs memorandumot megvásárlókat közvetlenül értesíti, és a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken közleményt tesz közzé. 12. Az árverésrõl, illetve az ingatlanról felvilágosítás, információ kérhetõ a kiíró székhelyén Szijártó Attilától a es telefonszámon, valamint a Heffenträger és Társa Ügyvédi Irodánál (1072 Budapest, Rákóczi út 10. III. em. 2/A ajtó, telefon: ).

17 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2481 ÁLLAMI VAGYON BÉRBEADÁSA A HM Budapest Erdõgazdaság Zrt. (1033 Budapest, Hévízi u. 4/A) a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendelet vonatkozó fejezetei, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Honvédelmi Minisztérium közti vagyonkezelési szerzõdés, valamint a Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal (vagyonkezelõ) és a HM Budapest Erdõgazdaság Zrt. (szakkezelõ) között létrejött megállapodás alapján átruházott jogkörben, mint a bérbeadói jogok gyakorlója és kötelezettségek teljesítõje (továbbiakban: kiíró) nyilvános pályázat keretében két év (2007. február 1-jétõl október 31-ig) határozott idõtartamra haszonbérletbe adja a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró szakkezelésében lévõ, alábbi ingatlanokat: Pályázati azonosító Helyrajzi szám Földrészlet teljes területe (ha) Mûv. ág A földrészletbõl bérbe adandó terület használati módja (ha) szántó kaszáló, rét, legelõ Községhatár visszagyepesítés Bérleti dj minimális összege (Ft/év) bruttó Ajánlati biztosíték (Ft) TÁB-06/22 Dabas 0720/8. 457,8922 kiv. 86,5 340, TÁB-06/26 Bugyi ,4970 kiv. 14,0 143, A pályázaton való részvétel feltételei: Pályázatot benyújtani csak az adott helyrajzi számra vonatkozóan lehet. Amennyiben a pályázó mindkét helyrajzi számra is pályázni kíván, helyrajzi számonként külön kell a dokumentációt megvásárolnia, amelynek ára Ft + áfa. A pályázó csak arra a pályázati azonosítóval megjelölt területre pályázhat, amelyre a dokumentációt megvásárolta és az ajánlati biztosítékot befizette. A pályázaton részt vehetnek külön-külön, vagy együttesen magánszemélyek, belföldi jogi személyek, gazdasági társaságok, amelyik ellen nem folyik csõd-, vagy felszámolási eljárás, nincs köztartozása, nem áll végelszámolás alatt. A pályázat formai követelményei, tartalma, benyújtása: Az adott azonosítóval jelölt helyrajzi számú földrészlet haszonbérletére vonatkozó pályázatot a megjelölt címre zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban, magyar nyelven személyesen, vagy (bizonyító erejû okirattal) meghatalmazott útján kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a mûvelni kívánt terület pályázati azonosítóját, valamint a következõ jeligét: Táborfalvai lõtér mezõgazdasági hasznosítása. A pályázatot tartalomjegyzékkel ellátva, bekötve kell benyújtani. A pályázati dokumentáció átvételének, valamint a pályázatok benyújtásának helye és ideje: Táborfalvai Erdészeti Igazgatóság H 2373 Dabas, Vasút u december és január között, munkanapokon (minden hétfõtõl péntekig) 8 órától 11 óráig. A pályázati dokumentáció a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését követõ elsõ naptól térítés ellenében személyesen átvehetõ. A pályázati ajánlatokat január 15-én 11 óráig kell benyújtani személyesen, vagy (bizonyító erejû okirattal) meghatalmazott útján a fenti címen. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevõ helyrajzi számonként külön-külön tegyen egyösszegû ajánlatot. Az ajánlat pénzügyi és egyéb feltételei, a fizetés módja és ütemezése: A pályázó a pályázatban a megajánlott haszonbérleti díjra csak a kiírásnak megfelelõ módon tehet ajánlatot. A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott ajánlati biztosítékot köteles fizetni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó, a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. CIB-nél vezetett számú egyszámlájára ajánlati biztosíték megjelöléssel a pályázat benyújtását megelõzõen köteles befizetni. Az ajánlati biztosíték összegét a kiíró a nem nyertes ajánlattevõknek a pályázat elbírálását követõ 15 munkanapon belül visszafizeti. Az ajánlati biztosíték után a kiíró kamatot nem fizet. A nyertes pályázó esetében az ajánlati biztosíték az elsõ évi haszonbérleti díjba beszámításra kerül. Amennyiben a pályázó ajánlatát visszavonja, vagy, ha a haszonbérleti szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti.

18 2482 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám A pályázati ajánlatnak kötelezõen tartalmaznia kell: a) Ajánlati adatlapot (a pályázati dokumentáció 1. melléklete). b) Az ajánlattevõ adatait: magánszemély esetén: név, személyazonosító adatok (születési helye, év, hó, nap, anyja neve, lakcíme), adóazonosító szám, egyéni vállalkozó esetén: név, a vállalkozói igazolvány számát, adószámát és adóazonosító számát, vállalkozói igazolvány másolatát, belföldi jogi személyek, gazdasági társaság esetében: név, székhely, adószám, 30 napnál nem régebbi cégkivonat (bejegyzés hiányát kifejezetten közölni kell), hitelesített aláírási címpéldány. c) Nyilatkozatot a felajánlott éves haszonbérleti díj összegérõl (a pályázati dokumentáció 2. melléklete). d) Az ajánlati biztosíték befizetésének teljesítésérõl történõ banki igazolást. e) A pályázó nyilatkozatát arról, hogy egy évnél régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló kötelezettsége) nincs (a pályázati dokumentáció 3. melléklete). f) Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó az ajánlat benyújtásának határidejétõl számított 90 naptári nap idõtartamra ajánlati kötöttséget vállal (a pályázati dokumentáció 4. melléklete). g) Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Pályázati felhívásban, valamint pályázati dokumentációban elõírt kötelezõ feltételeket a pályázó magára nézve kötelezõen elfogadja (a pályázati dokumentáció 5. melléklete). h) A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek (a pályázati dokumentáció 6. melléklete). i) Nyilatkozat az együttes pályázatról* (a pályázati dokumentáció 7. melléklete). Pályázat bontása és elbírálása: A pályázati ajánlatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik, amelyen csak a kiíró képviselõi, valamint pályázók személyesen, vagy meghatalmazottjaik útján vehetnek részt. A pályázati ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl a kiíró közjegyzõi okiratot készíttet. A pályázatok bontásáról készült jegyzõkönyv a bontást követõ 30 nap elteltével igény esetén az érdekeltek által megtekinthetõ. A kiíró a pályázat eredményérõl és a döntésrõl írásban tájékoztatja az ajánlattevõket. A pályázatok bontása: január 15-én kor a Táborfalvai Erdészeti Igazgatóságon (H 2373 Dabas, Vasút u. 59. címen) történik. A kiíró a döntést a pályázat benyújtásának határidejét követõ 30 napon belül hozza meg. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha A pályázat benyújtására meghatározott határidõ lejárta után nyújtották be. A pályázati azonosítóval jelölt területek megbontásával, vagy összevonásával tették az ajánlatot. Olyan ajánlattevõ nyújtja be, akinek a kiíróval szemben a pályázatok bontásakor lejárt fizetési kötelezettsége van. A megajánlott éves haszonbérleti díj a pályázati felhívásban közzétett bérleti díj minimum összegét nem éri el. Az ajánlattevõ több (eltérõ azonosító számmal megjelölt) pályázati ajánlatot egy közös borítékban nyújt be. Az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetõleg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek. A kiírót nem terheli szerzõdési kötelezettség érvénytelen pályázat esetén. Amennyiben az ajánlat bérleti díj összege nem éri el a felhívásban foglalt adott helyrajzi számra vonatkozó minimális bérleti díj összegét, abban az esetben a kiírót nem terheli szerzõdéskötési kötelezettség. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem érkezett pályázati ajánlat, kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek. A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. fenntartja jogát arra, hogy A nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén az érvényes pályázatok soron következõ helyezettjével kössön szerzõdést. Amennyiben ugyanazon pályázati azonosítóval megjelölt terület esetében, a legjobb árajánlatok azonosak, akkor versenytárgyalást tartson az érintett pályázókkal. A pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. * Együttes pályázat esetén.

19 2006/50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2483 Az ajánlattevõtõl technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérjen annak elõrebocsátásával, hogy az ajánlattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott feltételek olyan változását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosíthatná. A HM Budapest Erdõgazdaság Zrt. a nyertes pályázóval abban az esetben kössön szerzõdést, amennyiben a vagyonkezelõ képviselõje az erre vonatkozó jóváhagyást megadja. Ennek elmaradása esetére a kiíró nem vállal kártérítési kötelezettséget. A pályázatok rangsorolásánál alkalmazott értékelési szempont: Az adott helyrajzi számú földrészletre vonatkozóan megajánlott haszonbérleti díj összege. Egyebek: Az ingatlan birtokbaadására a haszonbérleti szerzõdésben meghatározott idõpontban, külön eljárás keretében kerül sor. A haszonbérleti szerzõdéskötés feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza. A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás írásban kérhetõ a következõ címeken: HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt., 1300 Budapest, Pf Telefax: 06 (1) és 06 (1) AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI Összefoglaló az állami közutak fenntartásának ellenõrzésérõl (0640) Az úthálózat mennyisége, minõsége, állapota a közúti közlekedés szempontjából kiemelt fontosságú, mert fejlesztése, az utak minõségének szintentartása, illetve javítása hatással van a regionális célok elérésére, az úthasználók biztonságára és a közlekedés költségére. Magyarországon 2006-ban km hosszú állami tulajdonú országos közúthálózatot tartottak nyilván, amelybõl 7541 km fõút. A sürgõs beavatkozást igénylõ fejlesztések, fenntartások fontosságára utalt a évben mért 4%-os forgalomnövekedés, az országos közúthálózat több mint egyharmadának azonnali beavatkozást igénylõ állapota, valamint az Európai Unióban már bevezetett 115 kn tengelyterhelés hazai engedélyezése. Ellenõrzésünk a évek közötti idõszakot ölelte fel és a nem gyorsforgalmi állami közutakra és azok kezelõire terjedt ki. Ezeket a feladatokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), illetve annak szervezete az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) látta el, az Állami Közúti Mûszaki és Információs Kht. (ÁKMI), és annak megyei kht.-i közremûködésével. Alapvetõ változások 2005-ben kezdõdtek, a GKM a centralizált kiépítést preferálva, az UKIG meghagyása mellett, tulajdonosi döntéssel a megyei kht.-kat beolvasztotta az ÁKMI-ba, amely a Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki és Információs Kht. (Magyar Közút Kht.) néven mûködött tovább. Az átalakítást, a szervezeteket, illetve feladataikat teljeskörûen felmérõ elõzetes hatástanulmány nem elõzte meg. A Magyar Közút Kht. és szervezeteinek kialakítása során megtakarítást célozva egyes, pl. felügyelõbizottsági, gazdasági, pénzügyi tevékenységeket centralizáltak. Ugyanakkor a kht. irányítási szintje túltagolt, magas a vezetõi létszám, a mûszaki igazgatóság megyei szintû tagozódású és ez nem illeszkedik a más szakágazatokban (pl. környezetvédelemben) már meglevõ regionális rendszerhez. Az átszervezéstõl elvárt hatékonysági és gazdaságossági célkitûzések pénzügyi hatásait az eltelt idõ rövidsége miatt értékelni nem lehetett. A közutak fejlesztésének koncepcionális irányát már a vizsgált idõszakot megelõzõen és ezt követõen is országgyûlési, illetve kormányhatározatok rögzítették, ezekben a gyorsforgalmi utak építése mellett az egy és két számjegyû fõútvonalak fejlesztései is prioritást kaptak. Ugyanakkor a fejlesztések hangsúlya 2003-tól a gyorsforgalmi utak felé tolódott, kiemelt feladatként csak a fõutak 115 kn tengelyterheléshez kapcsolódó EU-elõírásokhoz igazodását határozták meg. A legfõbb hazai forrás az Útfenntartási és Fejlesztési Célelõirányzat volt, ebbõl fejlesztésekre a vizsgált idõszakban 155,2 milliárd Ft-ot fordítottak. Emellett a 2002-ben indult Széchenyi Plusz Program volt a legjelentõsebb, amely összesen 144 km útszakaszt érintett, a Felzárkóztatási és Infrastruktúra Fejlesztési Alapprogramból 14 milliárd Ft-ot fordítottak fejlesztésekre. A hazai források elsõsorban elkerülõ utak építését, illetve a burkolatmegerõsítéseket szolgálták.

20 2484 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/50. szám A nemzeti források mellett hazai társfinanszírozással EU-forrásokból PHARE, ISPA, illetve a Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Programból (KIOP) elnyert összesen 44 milliárd Ft is segítette a közútfejlesztéseket. Ezek a hazai forrásokból megvalósult fejlesztések sorába illeszkedtek, kivéve az European Investment Banktól kapott mintegy 63,5 milliárd összegû közúti projekt finanszírozását segítõ kedvezményes kamatozású kölcsönt, amelybõl a Kormány végéig 30 milliárd Ft-ot állami hitelek törlesztésére hívott le. Ennek pótlása az ÚFCE-re hárult. A vizsgált idõszakban komplex fejlesztési koncepció a Széchenyi Plusz Program kivételével nem volt. A fejlesztések kiválasztása egy projektlistáról történt, erre a minisztériumi szervezetek, önkormányzatok és társadalmi szervek ajánlásai alapján kerültek fel a projektek. Elõrelépést jelentett a közúti közlekedésrõl szóló törvény módosítása, amely már elõírja a nyomvonalak tervezése során, együttesen figyelembe veendõ szempontokat. Hiányzik ugyanakkor a kiemelt útvonalak tervezésének indítása elõtt, a várható kifogásokat, elvárásokat egyeztetõ az érintett állami, önkormányzati, illetve civil szervezetek részvételének helyt adó bizottság létrehozását elõíró rendelkezés. Ennek szükségességére a 10-es számú közút több mint 15 éve tartó elõkészítésének hatósági eljárások, újabb helyi igények és kifogások miatti elhúzódása hívta fel a figyelmet, és ennek eddigi ráfordításai elérték a 2,5 milliárd Ft-ot. A helyszíni ellenõrzés keretében 33 projektet vizsgáltunk meg. A célok megvalósulását értékelõ mutatókat csak a KIOP keretében megvalósult fejlesztéseknél határoztak meg. A hazai fejlesztéseknél mutatókat kijelöltek, de teljesülésüket nem követték nyomon. Az utak hosszú távú minõségének megtartása miatt kockázatos, hogy a átadás-átvételénél a vállalkozói díj néhány millió forintos csökkenése mellett úgy vették át az útszakaszokat, hogy pl. a kopóréteg, vagy az útpadka tömörsége nem a szerzõdésben rögzített paraméterekkel rendelkezett. A közlekedési infrastruktúrának alapvetõ ellentmondása, hogy a közutak fejlesztése köszönhetõen az EU-forrásoknak is kiemelt figyelmet kapott, addig az úthálózat állagmegóvására, javítására fordított pénzek nem nõttek. Ennek következtében a közutak állapotánál az alapvetõ elvárásként csak a legalacsonyabb, a minimálisan elvégzendõ feladatokat elõíró C szint teljesítése jelentkezett. A évi ÚFCE felhasználásáról szóló beszámolók szerint ez a kitûzés teljesült, azonban az ellenõrzés során fellelt dokumentumok, az országos adatok, feladattervek, valamint megyei felhasználási tervek ennek ellentmondanak. Nem támasztják alá ezt a véleményt különbözõ szakmai kalkulációk sem, ezekben a C szint elérésére négy év alatt 140 milliárd Ft-ot tartottak szükségesnek, ehelyett csak 127 milliárd Ft jutott. A már elkészült, de a Kormány által meg nem tárgyalt Nemzeti Útfelújítási Program évente 80 milliárd Ft-ot tartott szükségesnek csupán a mellékutak javítására, ugyanakkor az ÚFCE teljes költségvetési elõirányzata amelynek csak egy részét képezik a javítások tett ki ennyit. Egy másik tanulmány szerint a burkolatjavítások hiányának halmozott értéke legalább 400 milliárd Ft, erre a vizsgált idõszakban összesen 39 milliárd Ft jutott. A karbantartási munkák, a burkolatok megerõsítésének háttérbe szorulása alapvetõ hatással volt a közúthálózat állapotára. Az utak állapotának 30%-a sürgõs javításra szorul. Egyetlen mutató, a teherbírás kivételével (48%) valamennyi mutató (állapotváltozás, egyenetlenség, felületépség) romlott. Különösen szembetûnõ a nyomvályúsodás tekintetében, ahol a nem megfelelõ minõsítésû utak hossza 65%-kal nõtt. Az elmaradt karbantartások következtében a beavatkozási hossz, a 10 évvel korábbi 2000 km-rõl 2004-re 400 km-re csökkent, a beavatkozási ciklusidõ pedig 20 évrõl legalább a kétszeresére nõtt. Pozitív intézkedés a közutakkal kapcsolatban, hogy mintegy 8 évi késedelemmel, elkészült az állami tulajdonú közutak értéken történõ vagyonnyilvántartása, de ez a földingatlanok tulajdonjoga tekintetében nem teljeskörûen rendezett. A vizsgálat megállapításai alapján javasoltuk a Kormánynak, hogy vegye feladattervébe a közúthálózat jó állapotát biztosító programokat, és hosszú távon biztosítsa ezek pénzügyi forrásait. A gazdasági és közlekedésügyi miniszternek tett javaslataink a közutak fejlesztését megelõzõ elõkészítõ bizottságra vonatkozó rendelkezés megalkotására, a feladatot ellátó szervezetek feladatainak és területi szerveinek racionális átalakítására, valamint a minõségcsökkenéssel átvett munkák indokoltságának felülvizsgálatára vonatkozott. Az elkészített jelentés az interneten a címen olvasható.

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest II. ker. Hárshegyi út 1. szám alatti ingatlan (10937/21 Hrsz) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Fővám tér 5. fsz. szám alatti ingatlan (hrsz.: 23926/0/A/3) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró,

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, Pályázati Felhívás a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. (2) bekezdése alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 24947/0/A/3 hrsz. (Alkotmány u. 20. fszt.) és 24948/0/A/3 hrsz. (Bajcsy-Zsilinszky út 72. pinceszint)

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Ingatlan megnevezése: raktár. 1 A pályázat kiírója: 2 A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Ingatlan megnevezése: raktár. 1 A pályázat kiírója: 2 A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Alkotmány u. 15. szám alatti épületben a 24873/3/A/7 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 01634/12 hrsz-ú ingatlanból magáncélú beruházási jelleggel ingatlan értékesítésére indított

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Rákóczi u. 6/a. 13 m 2 -es garázs

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Rákóczi u. 6/a. 13 m 2 -es garázs Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Rákóczi u. 6/a 13 m 2 -es garázs 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt borítékban, Rákóczi u. 6/a 13 m 2 -es garázs jelige feltüntetésével

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. -a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben