A BALKÁN ÉS A KELETI KÉRDÉS A NAGYHATALMI POLITIKÁBAN. Szerkesztette: A kötet megjelenését támogatta:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BALKÁN ÉS A KELETI KÉRDÉS A NAGYHATALMI POLITIKÁBAN. Szerkesztette: A kötet megjelenését támogatta:"

Átírás

1 A BALKÁN ÉS A KELETI KÉRDÉS A NAGYHATALMI POLITIKÁBAN Szerkesztette: Bodnár Erzsébet Demeter Gábor A kötet megjelenését támogatta: Universitas Alapítvány DE Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék DE Történelmi Doktori Program

2 2 A kötet szerzi: Ágoston Magdolna, kandidátus (PhD) (Berzsenyi Dániel Fiskola, Szombathely) docens Marijana Sztefanova PhD (Sumeni Egyetem, Sumen) docens Sashalmi Endre, PhD (Pécsi Tudományegyetem, Pécs) Lévai Csaba, PhD (Debreceni Egyetem, Debrecen) adjunktus Bodnár Erzsébet, kandidátus (PhD) (Debreceni Egyetem, Debrecen) docens Angi János, kandidátus (PhD) (Debreceni Egyetem, Debrecen) docens Pete László, PhD (Debreceni Egyetem, Debrecen) adjunktus Bebesi György, kandidátus (PhD) (Pécsi Tudományegyetem, Pécs) docens Hornyák Árpád, PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem, Pécs) Demeter Gábor, PhD-hallgató (Debreceni Egyetem, Debrecen) Seres Attila, PhD-hallgató (MTA TTI, Budapest) Csaplár Krisztián, PhD-hallgató (ELTE, Budapest) Bíró László, PhD (MTA TTI, Budapest) Majoros István, az MTA doktora (ELTE, Budapest) docens Barta Róbert, kandidátus (PhD) (Debreceni Egyetem, Debrecen) docens Katona Péter, PhD-hallgató (Debreceni Egyetem, Debrecen) Rácz András, PhD-hallgató (Teleki László Intézet, Budapest) Radics Zsolt (Debreceni Egyetem, Debrecen) tanársegéd Juhász József, PhD (ELTE, Budapest) docens Réti György, kandidátus (PhD) Szilágyi Imre, PhD (Teleki László Intézet, Budapest)

3 3 Tartalomjegyzék... 5 Nyelv, Kultúra, Identitás 6 Ágoston Magdolna: A kétfej sas és a Balkán. Multikulturális ikon a keresztény Európában... 7 Marijana Sztefanova: A történeti keleti kérdés kezdeteitl 1856-ig. 29 Sashalmi Endre: Az orosz Balkán-politika vallási gyökereinek kérdéséhez: a nyikoni reformoktól a kücsük-kainardzsi békéig (1774) Lévai Csaba: Egy elfeledett konfliktus? Az Amerikai Egyesült Államok és Tripoli háborúja 1801 és 1805 között Bodnár Erzsébet: Oroszország keleti törekvései, Angi János: II. Katalin és a román fejedelemségek Pete László: A királyn katonája. Türr István a krími háborúban A keleti kérdés a XIX. század második felétl 1914-ig Bebesi György: Oroszország, a pánszlávizmus és a Balkán a XIX. sz. utolsó harmadában Hornyák Árpád: A berlini kongresszus és Szerbia Demeter Gábor: A Balkán felosztására vonatkozó elképzelések a XIX. sz. második felétl 1913-ig Seres Attila: A Krusevói Köztársaság megalakulásának és hatalmi szervezetének fbb történeti problémái Csaplár Krisztián: Holland tisztek az albán zsandárság élén az osztrák-magyar levéltári források tükrében A Balkán, a keleti kérdés és a nagyhatalmak a két világháború között Bíró László: A királyi Jugoszlávia: a délszláv népek els közös állama Majoros István: Párizs balkáni politikájáról a 20. század els évtizedeiben Barta Róbert: Brit külpolitikai elképzelések a Balkánról között Geopolitika és modernitás. A keleti kérdés és a Balkán a nagyhatalmi politikában ma Katona Péter: A koszovói konfliktus történeti háttere. Adalékok egy etnikai konfliktus okainak megértéséhez Rácz András: Az Európai Unió szerepvállalása a balkáni válságok kezelésében Radics Zsolt: Adalékok Európa keleti peremtérségének gazdasági kötdéseihez a XXI. század küszöbén

4 4 Juhász József: A Nyugat-Balkán a mai nagyhatalmi politikában Réti György: Az albán rendszerváltás története és tapasztalatai Szilágyi Imre: A SECI-tl a Nyugat-Balkánig

5 5 Elszó! " " "!! #$$%$ #&& ' #&!(& )* )% & ' $ & '#&(( '!!! %! ' ' ' '! * (! +,! *!!'% * &-." / ( 0&1#& " "" +"!2!)- '$ & % $! ' '! $ ( "#&! $ %!34$!5!! $!! 64' %34$! - $ $ () 7!& 8 9" %::'$ $ $ & ;+ "! < '$ 1" < '$." "! 8 3 '$ " '$ 7$,:'$=$!,$&%!$! '$ ## $! # %$!$!$ '! '&( & *%$!$'%$! # & * $!' #! &! #&#&$ 8 ($% ) $!$( % 344B%&# <:%$

6 6 I. Nyelv, Kultúra, Identitás

7 7 Ágoston Magdolna A kétfej sas és a Balkán. Multikulturális ikon a keresztény Európában '&* #& %!! C7!!) % # $!'!% D! ) '&*! E88%!! # & #& & % D & &!! $ % & ''!')%&! '!$ &'% :,!($* D!!!%. ) $! '! $ '&* F.!( '&*& ( % '! & + &! '&*!! '' ( % G * ( E8-E888%!!H (% 3 &! &) (,! 8%;I8-I88%!=% E888%!'! $ (! '$'% $ '&*!(($'! % '&* $ $ '$ + & ) ) $% $!JI88-I888%!8E% 1 Jevszenyij: Zsizny Konstantina. Moszkva, I. könyv 31. fejezet 2 Falke, Otto von: Kunstgeschichte der Seidenweberei. Berlin, 1921; Kovacsevics J.: Szrednyevekovna nosnyaja balkanszkih szlovena: sztudija iz isztorije szrednyevekovne kulture Balkana. Beográd, 1953.

8 8!)% <!*'&*! '&)% 6 +'&*!* '!$! &%. $ G!&! $ '&* % (.!!& '&*!% B!9!,%,' $'&*,& $,%. $ '&* % 5.$ '&*,%,,% '! %!((!& >? K'$!& # $ '&* >?% $ '&* $ (! >? %. >?! &!&% C '&* $ L &!$ ' %! )$ )$!'&*%!,% % ' & 88%! ;:3M3-:<3M= I% N;:<6:-:<A:=!!&)% M - $ )! * -!! >OPQ8"89L? ' '&* 1 ) R + ;:644-:66A=!&% A 3 Kondakov N.P.: Ocserki i zametki po isztorii szrednyevekovogo iszkussztva i kulturi. Praga, p. 131; Isztorija na Bolgarija b 14 t. 3. Kötet. Szofia, p Kondakov N.P.: I. m. 45. ábra; Filow, B.: L Ancien Art Bulgare. Paris, Pt. I.2. 5 Monuments byzantins de Mistra: Matériaux pour l étude de l architecture et de la peinture en Greece aux XIV e et XV e siecles/ Rec. et pub. G.Millet. Album de 152 planches. Paris, p. 47, 6. ábra 6 Kondakov N.P.: Makedonija. Arheologicseszkoe putyisesztvije 1909 g. Szankt Peterburg, ábra, p Pomjatnyiki drevnyeruszkogo kanonicseszkogo prava. I.: Pamjatnyiki XI XV. vv. Russzkaja isztoricseszkaja bibliotéka. VI. kötet. Szankt Peterburg, p Guruleva V.V.: Moneti Paleologov sz izobrazsenyiem dvuglavih orlov v szobrányii Goszudarsztvennogo Ermitazsa. VIII. Vcerosszijszkaja Numizmaticseszkaja Konferencija. Moszkva, április Eladás tézise. Moszkva, pp Uo.

9 9 L ) $ '&* % :4 ''&*., ;:<3<-:<<4=!!&'%!$ '#& ( 8! ''&(& E8I-EI%! $) *'&*% & $ )$ ) $'! &)% '&* & '& % ) &! '&* $ %! & '&* %I%,& % ::! & '&*!(! (% >? * ) % * & J >!!&? '& '! % %I%,& & '&*! # %!!!&E88%!!$!% &!! J, GR %%I%,& $ $ & (J '( '&*! & &!!$- E88%!$!$!'E8I%!& %!'&*& $!! )'&% :3 $ ('! # (*'&* ('(* $&) 'S $&) (*'&* ' %! ( $( 10 Musmov I. A.: Szracimirovi maneti sz dvuglav orel. Byzantinoslavica. Praha, pp Solovjev A.V. : Les emblèmes héraldiques de Byzance et des slaves. Seminarium Kondakovianum. VII. kötet Praha, P ; Solovjev A.: Istorija srpskog grba. Melburn, Ps.-Kodinos: Traité des offices. Ed. J. Verpeaux. Paris, 1966.

10 10!H! ' % ' &!% # ( & % ' ) ' * ($'!% :< 8 ' '&* 88%! ;:3M3-:<3M=!!&% :6 ' G :<4:!&. &% +! ) G ) #!((% N!! (* '&*!((% 8!!(*'&*!((*! &%! (!(( & &&& '&% +! " * '! & 8!! ( :<B5!!& ( % :B #8!&'"! ' 8, 8 )%! &! % 8!! &'&*!((! &!((% &! '" & 8!. % :5 $!! %! & (& '&*! &!((! % 8! '&* $ #!!((% $'! '&*!((! #% #!&&!!(( &&% # ' '&*!(( % % G + :<5< ' ( ( ) # $*#'#'&*% ( 13 Grabar, A.: Peinture religieuse en Bulgarie. Sofia, p Spatharakis I.: The portrait in Byzantine illuminated Manuscripts. With 182 illustrations. Leiden, ábra 15 Uo.: 38, 39. ábra. 16 Isztorija na Bolgarija. T. 3. Vtora bolgarszka drzsava. Szofia, p Isztorija Bizantyii v 3-h t. T. 3. Szerk.: Sz. D. Szkaszkin. Moszkva, p. 245.

11 11 " & &!' '&*!(( %1'&*! & ' % 88%. + ;:<A:-:63B=!& ( () &! ' K 8! $ I888% N! $"! '&! %! ( '&* $)% :M " #&E8I%! ( I888%. + (*! '&* % 888%! ;:<6A:<A4= G & ( $! "! '&* $ )% :A " (& '&* $! & ) )' ;! %=% L # '&*$)%( )!!''% '',!,*! '&* D!;I! = ;= % 34 $ '&* & + + +$''. '&!. I! +,*,' T,' D! 1 && 9! $ 9!,% + 8,% 9& D&. & R!,%,*. D 1 '&! 1& &,'!% 3: '&* ('E8I%!!&%.(& ' '&*! #!!%G''!$ 18 Spatharakis I. The Portrait in Byzantine illuminated Manuscripts. 93. ábra. 19 Uo ábra. 20 Kovacsevics I.m Uo. XII, XII XIV, XXIII XXIV, XXVIII, XLI. lap. p. 29, 31, 38, 39, 44, 48, 56-57, 58, 62, 66.

12 12 '&* % 8 %!&! *' ( '% * ) '!&! %!!' %! * ( H $ % I) ( '&* '*$ (! '&&!!'% '&* ( J K! 1 K $%) '!$'&*%! '! 1 (!! ' %'&* (% L! ' &% 8 9!;EI%!&='&*&' *J >.9L8",+9"8918?%% #E8I%!.!! ' % #! ')! %! $ & % ( % 36! '&!E8I%!(). 8! (')%! ( 1 '! '&*! & % L!% '&*, ( $''EI888%!! '!( (* ) % $ (*&&( EI888%!% 3B '&* R,!;Η:65M= $& %:6B4% $(% '&* '&'! # %&!'& 22 Isztorija primenene umetnosztyi kod Szrba. T. 1. Szrednevekovna Szrbija. Beográd, Szolovjev A. Isztorija szrbszkog grbba. Melburn, p Ivih A.: Sztari szrpszki pecsati i grbovi. Prilog szrpszkoj szfragisztici i haraldici. Novi Szad, No. 30. p Izobrazsenyij oruzsij iliricseszkih. Sztematografija. H. Zsefarovix, T. Meszmer. Becs, 1741 (Reprint Novi Szad, 1961.).

13 13 >?!! >1?*% (! '& ( J >R9DR8I, R,"D89",GLD R9?% 35 '&* J '&' $'! * '&* % ( ' $!$& %'& '& TN & '$ &% &%"' #% ' # $ '& %,! 9! I L! '! ( %,! &' I % &),!(% ' ( '&*!(( +! I888% N E8% &!$.!& + % I( '&*! &.! + ( $ & )%.!!"+ 888%8',' + &% '! $'&*% & ( '&*! $; F= % &!%I &(,L $ F 3M ( $ E88%!% )!!((% $ E88%! E8I%! & #& $) )% EI%!! '- (* &! +!-#& 26 Ivih: I.m.: No. 57. p Lihacseva V. D.: Vizantyijszkaja miniatura: Pamjatnyiki vizantijszkoj miniatjuri IX XV. vekov v szobranyijah Szovjetszkogo Szojuza. Moszkva, lap. 28 Vö. pl.: Lazarev V. N.: Isztorija vizantijszkoj zsivopiszi. Moszkva, p.251.; Lihacseva V. D. I.m. p.22.

14 14 $(% $ $ (* '&* %! L & K ;Η<<4= &% ' ((* % '&)$ % # I888%. + ;Η:3M3=! (& ( %. (* '& ( (*%! '!!((& %.! (* R%& &!') & + &%!!& $J K& '&*. + %"!( &!+! $& '! % & '! J >U # '!! $?% '&*! (' &!H! (&EI%!! ') '&* % ( & &) '&!(( (% +! %! $! &! $ '&* ' %D (% (# $ ( '!( ( % C! )' & - ( '!-! % &. ) 8 (!% & $! &(! % 3A '&*!(( ( $!& G R ;T= & G! ')!!& 8;:656:6A4= ' R & ;:6A4:6A6= % ' T 8 G ) ) 8 % 8 '!,* 1 T $ % :6M: ) 29 Van hasonlóság a jelenlegi orosz állami címer és az Evangélium sasmadara között is. A cárizmus idején még fekete kétfejt arany színre változtatták, a döntéshez valószínleg az oroszországban ma reneszánszát él, a bizánci kultúra folytonosságát felvállaló szemlélet járult hozzá.

15 15 T :6M< &( J T (,%,* ) % <4 T! %:6A4 ( 8 %E8E%!& +%D &% <: '&*!(( '$ '&* $!((!' % <3 88G (! :6MB% && $( J! ' '&* % << '&*!& T &J:6A6%& 6 ) 9 :6M6%33T% <6 '& (%R &G &!!%! '&* &8G $!! % 9 * '&* %>V?*)&! '&' # >WX?! '! >WY?% &!(( # >Z[? % * >8 $? &% $ * >W\]^\_`aWbcd`Zca\ef`g?R &G #%" 9 '&* G ( '! >8 $?!&& '&% ()% 8 ) $ ) *(!% I$ % $! '$! '&* % N (!() ( I$ '$ I (!(( (T '&*%!& &!'$(!(( % <B 8 G $ () '&* %:B3<!!,! G ;8 G &= $ & 30 Isztorija Crne Gore. 2. Könyv, T. 2. Pred. M. Burovih. Titigrad, p Rovinszkij P.: Csernogorija v ee proslom i nasztojascsem. T. 1. Szankt Peterburg, pp Isztorija Crne Gore Uo.: 95., 98. ábrák. 33 Az oklevél szövegét publikálta: Miklosich F. Monumenta Serbica. Viennae, pp A pecsét fotóját lásd: Isztorija Crne Gore I.m.: p , 10. ábrák. 34 A metszet rekonstrukcióját lásd uo.: 28., 30., ábrák. 35 Uo.: p. 495.

16 16 '&* (h $ J >! & '&* (%? <5 1'&*!!$ ) '! >8 $? '&$! & )!!% 7! 8 G & )$! ( '&*! &! J>ijkXl%mZl[XPnjim ol%wppopq m k[l%rnsp m o88%?%! '!H ' E88-E8I%! &! % /!&)$!% $ )$! &!!$& )%. 8 G! ( &(' #!&%/ 888% $( & & % )% *$ ' 8 G ('&* & '&*! % ' '!( ' $ % & % I ( '! % )% ' $ &% 7 $! ( % ;:6MB= '&* & ' 888% & T % & G R 9 EI%!% EI%!! % 8' ;:6:<:6A6= I ) $&&$ % 36 Miklosich F. Die serbischen Dynasten Crnojevic. Wien, p Korolev G. I.: Csetüre tezisza a nroiszhozsdenii ruszkogo dvuglavogo orla. Gerboved, Moszkva, p

17 17 & I T!!!*% <M I + )!! G % <A G &) (.)EI%!% 64 " (&! ( '&* &.!! '!' I ( ' $% &!&! 888% 8!% 6: I) &) (. )$ '&* &!')$% (!!$! '!& &!% '&* # %!! '&*! % $ ')J 1 9!, +!!.,! T G % $'! %L)!H $! # % ''&* %,! 8 G ' I %!. " )!( $ 8 )& % '&* ##&%!&$! & '!%" '&* #& ( $% # $!! )##% % I%,& '&* &! (& + $& )(. $! '&* (% Barbaro és Zéta uralkodója közötti kapcsolatról lásd: Isztorija Crne Gore I.m.: pp Lenna N. di: Giosafat Barbaro ( ) e i suoi viaggi nella regione russa ( ) e nella Persia ( ). Nuovo archivio Veneto S. XXVIII. 40 Barbaro i Kontarini o Rosszii. K isztorii italo-russzkih szvjazej v XV v. Leningrád, A tanulmány, a szöveg gondozása és oroszra fordítása E. G. Szkirzsinszkaja munkája. 41 Polnoje Szobranije russzkih letopiszej. T. 24. Tipografszkaja letopisz. Moszkva, p. 206 ( az évi kiadás reprintje). 42 Solovjev A. V.: Les emblèmes hèraldiques de Byzance et des slaves. I.m. pp

18 18! (!! (% I& '&*! +!!.% '&*! & '&& % E8I%!&(&R I ;Η:<6M= 7 (* & '& &!' %I (& + $ ) N G! $ &% 9 N G ( $ ' (* '!! & # '! )' ' '!!!&% 9 $! (! L $ $ N G ( $!'&*% 6<! ' &! ( L ($'&*%/! &!'&*$ D! % 1H T!!! LD!! % EI%!! # &!# (!! ( % &! ( (!!'& %*&!(! EI%! $ & % ( ' (! (% 66 EI8%! &! # '&* (% (! 1 G')! % 1 G:346 8I%!& %! 1 G 43 Villani, Dzs.: Novaja hronika ili istorija Florencii. Moszkva, pp Oroszra fordította és jegyzetekkel ellátta M.A. Juszim. 44 Lásd pl.: Richental, Ulrich von: Conciliumbuch. Augsburg, Constantinopel. p. 55.,95b.,108; Athen p. 113b; Antiochia p. 118.

19 19! EI%! ( (*& ( ''! %)'*$!$!! ( '! $ >? ( ( (&!(&%!& $ R &! ' '! '! ')!% *' $'! 0&7 % 6B.!! EI8%! & '!%7! &! ' ' ' % EI%! +!!&. %'!!R( )&#!%. 1 G'$ & '! & 7 L)%!& $ & ( $ E8I%!!! &! #&% +!! G I ( '! ( )%! & '&* ($!&!H # 8! 1 G #&&$ '%! ' & '&* #!& ( ) %!''$!%!!(($$ % '& &!! (!! >8 $?! $! % EI%! +! $D! & %!$& '''&*!(%'&* $!$! # &&% 45 Isztorija Vizantii I.m.: pp

20 20 Marijana Sztefanova :%4%Zetuav]w\xyezcv{\w -fae]w`a\f e}wc`~`]\{`cvwetua\ ^\cwcew ^ce_]wvf`wetx Vvtva v x \f\z t`ga\]w` v wvƒe Vvtva v \ae av]etxe \z cv t`ga ` wa\]v `% Xvc\_ Vvtva]\d\ ced`\av\geau {t` `a\fw\ƒefce x`\geaucv t`ga ^\]f\` wcv_` `x `tuwca eaa\]wx % Pa` ]fx va \{yez `]w\c`ez ` \{y` ` ^c\{te v ` gw\ ^\ f\txewd\f\c`wu\{`~_ ~\fa\z{t` \]w`%xvvvtvav~f]ed_v]ye]wf\fvt wa\tuwca z_`vt\d v w\]v \ ^\]e{e xftxew]x ea\ ea\ wv v \{yea`e eƒ_ av `\avtua\tuwca ` \{ya\]wx ` ^ce_^\tvdvew f v` a z`awece]`^\a` va`e^c\{te wcv_` `z`tuwc % o\ a`v `x ` `awedcv `x {vtva]`~ av `\avtua ~ \{ya\]wez ^\ f\txew` avwu_c d_c dvt g}e`e]we]wfeaa\fe_ewf]e{\tu}e `~ ]{t`ƒea`b% Xe vt\fvƒea ` ` `_ƒ {vtva v ]ye]wfby`z f ^ce_]wvftea`x~ _c d`~ avc\_\f% i eaa\\a ` xftxew]x \^ce_etxby` f \wa\}ea`` jet``~ ]`t ` _c d`~ ]\ `vtua ~ ` `]w\c`ge]`~ c gvd\f f cv f`w`` `t`\w]wvfva`` ced`\av% ˆ`c_ecƒ`w]x av ^vcv_\]v~?- ^`]vt qb ea vwf]f\ez_cv e ` ``?%Vvtva ``~ ` \t\d` `c\fvaa z\{cv ^ce_]wvftxbw]x ^cecv]a\z `ttb]wcv `ez]v vaa\ % Y d\f\]w\_vf}`z `c efc\^ez]b `f`t` v `b]ed\_ax `_eaw` ` `c ew]x v ^\c\~\fvx {\gv? \w\cvx f tb{\z \ eaw \ƒew f \cfvwu]x ` a`gw\ƒ`wu `c% p v^v_a\efc\^ez]\z w\g` cea`x - w\ vaw`šfc\^v? v f ]w^vew]`a\a` \ cv _etea`xaeavf`]w``vaw`_e \cvw` v% X\ Šfc\^v ae \dtv { ]ye]wf\fvwu {e Vvtva% P{ e_`aeaavx Šfc\^v- w\ avg`w `\{ e_`aeaa e Vvtva ^\ w\ ]ed\_ax{\tdvc dce`c a ve_\a ]ec{ `vt{va ^c\wxd`fvbw_cd_cdc ]wvcvx]u v{ wu\{\}`{v~^c\}t\d\``_ w^teg\ ^teg f{_ yee% 3%4% Oce_]wvf ^ce_ tuwca\z cevtua\]wub ]wcva Vvtva]\d\ ced`\av ] ^cvf\ v_ve ]e{e f\^c\]j \ƒa\ t` d\f\c`wu\{vtva]\z tuwce f\\{ye `t` aƒa\ d\f\c`wu \ tuwce vƒ_\z \w_etua\z {vtva]\z ]wcva h j]e ` fe]wa\ vb c\tu `dcvew x f ^c\ e]]e f v` \_ez]wf`x tuwc% X\ x ` {vtva]`~ avc\_\f ^c`av_teƒvw cv t`ga x \f dc ^^v v w\ vwc_axew `~ ]ed\_ax}aee ae^\]ce_]wfeaa\e \{yea`e% jev ` f ^ce_etv~ P] va]\z ` ^ec`` ]ye]wf\fvt` \{ e_`axby`z `~ { w ]\ `vtua e ]wc wc gw\ ` \^ce_et`t\\{ya\]wu{vtva]`~]wcva av c\fae avc\_a\z tuwc - w\ ^e]a``wva \{ gv`~ax`_c%

21 21 Pgef`_a\ gw\ Vvtva - w\ ced`\a \w\c z ae \ƒew{ wu ^\axw `\] ]tea w\tu\] ^\ ` ``]ed\_ax}aed\_ax `t` w\tu\] ^\ ` `` i]w\c``% je_u ` f av}` _a` Vvtva ]\~cvaxbw ^ceƒabb ]ye]wf\fvf} bfev ` ^\ ` `b`wcv_` `b \]wv`]ce_\w\g`x\{yea`x ` f v` \_ez]wf`x a\ƒe]wfv wa\]\f `f`t` v `z ` tuwc?;qxa\f:aa6j BM=% Xv]f\z ce_ ewa\twca\w\{`w`e av `cv ` cv ` f] y\w\ fce e]e \] ye]wfxfv f f ` ^\]ce_]wf\ ] \wfewa`we e]we]wfea` e ` `% i fe]wa\ e ge e ` w e \]a\favwv ewa`ge]v ~vcvwec`]w`v vw\ \{\{yeav \c v av \{ye]wfea\] ava`e% O\ ^c`a `^{\dvw]wf\w\ av\w_eta`we;av `\avta`= e]we]wfea` e ` `]e\{]tvfx\w{\dvw]wf\w\ `]we^eawv av ewa\twca\w\ cv f`w`eav] \wfewa`weewa\]`? : ;wv ƒe56=% 3%4% j ^\]te_a`e_e]xw`tew`x ft`xa`e ^\~`\{ye]wfeaa ~ xftea`z ` f dtx_\fav`]^\tu \fva`ex vxftxew]x]tv{\` gve fv\tdvc``%j w\w ^ec`\_ x \f e]ce_]wfv `]]te_ bw]x ^ce` ye]wfeaa\ v]\]wvftxby`e \ ^\aeaw x \f\z]`]we `a\d_v-f\wa\}ea``\c ƒvbyez`~]ce_ ` eye eau}e- f `]w\c`ge]\z `~ avg` \]w` `]\ `vtua\ \awe]we f \w\c\ \a` a `\a`c bw% Xv}` `awece] f ^ce_tvdve \ `]]te_\fva``]fx va ] ^ecea\]a ` avgea`x `]t\f_f~te]`\we vw`ge]`~dc ^^J :%` eav]ye]wf`wetua eav fva`x^ce] vby`~]x;!"#!$= `av]e\ ~; %&=S 3%` eav^c`tvdvwetua e few\\{\ avgea`x;!!'"(!$'" $)'=% j cv{\we vavt` `c bw]x ]\\wfew]wfby`e a\ `av `` f {\tdvc]\ ;VŠ=vt{va]\ ;kš=dcege]\ ;WŠ=`c a]\ ;[Š=vfae\w\c ~]t gvx~ `f]ec{]\ ;pš=x v~%œv vaa ex `\wt`gvbw]x]f\ezw`^\t\d`ge]\z ]wc wc\z a\ avc\_ d\f\cxy`e av w`~ x v~ ` ebw a\d\\{yed\ f `]w\c`ge]\ ` tuwca\ cv f`w`` v avc\_ av]etxby`e{\tee w ]xg` tewvvtva]`z^\t\]wc\f%jvge]wfe`]w\ga`\fte]`ge]\z`a \c v `` `]^\tu bw]xj cv e\t\d`ge]`z ]t\fvcu {\tdvc]\d\ x v m cv e\t\d`ga`x cega` av { tdvc]`x e ` ;_vtee [VŠ= [ a]\ {\tdvc]`z cv e\t\d`ge]`z]t\fvcu m[ a]\{ tdvc]` cv e\t\d`gea cega`;_vtee[v [= ocvw`z vt{va\c]]`z]t\fvcu;ok[p= ` Wcege]\ {\tdvc]`z]t\fvcumwc \{ tdvc]`cega`;_vteewv[=% 1,., (!) ". # $, " ($) " " ( 1994: 64).

22 22 Oc`g`a\z f {\cv \{\ avgeaa ~ f }e ^\axw`z ^\]t ƒ`t\ ] \_a\z]w\c\a `~]\ `vtua\e``]w\c`ge]\e avgea`efƒ` a`{\tdvc ` av Vvtvav~ v ] _c d\z - `~ \gef`_avx ]\ `vtuavx \{]t\fteaa\]wu \cv]v?^ecea\]a ] ]t\ fte]`\t\d``% j]fx `]\dcva`gea`e f\ fce ea` \]wva\f` ]x t`}u av\_a\ v]^ewe w\gaee vwc\ae ae\w\c e f\^c\] ]fx vaa e ] `]w\c`ez ` cv f`w`e \w_etua ~ {vtva]`~ x \f ~ ]cvfaea`z ewv \c ` cv e\t\d` \f]\\wa\]` ~] ^eceg`]teaa ` f }e ^\axw`x ` ` ex f f`_ gw\ ce tuwvw wv\d\ c\_v `]]te_\fva`x ^\ f]ez f`_` \]w` \dt`{ \v vwu]x ^\te a ` f cv]c w`` ~vcvweca ~ gecw ea\ eav X\ \ jv ` ae\w\c\z]^e ` `` av\f ~]`]we a `\a`c by`~ av Vvtvav~% ja` vwetua\e ` gea`e dc ^^ ` ea xftxby`~]x \{\ avgea`x ` ^ce] vby`~]xav]e\ ~` fewv \dt\{ ^\ \guf\^ce_etea``]w\c\a av\f\z ^c`c\_ {vtva]\z x \f\z t`ga\]w` ^c`fe]w` cv]c w`b v\a\ eca\]wez ~vcvweca ~_tx acvf\f\{ gvef `]]]wfv ` tuwc f et\ avc\_\fav]etxby`~vvtva % j \^ce_etea`` ew\_\t\d`` `]]te_\fva`x \]a\f fve ]x av cv _etxe \ av ` wfecƒ_ea``v` eaa\j O\\wa\}ea`eavt`adf`]w`ga\w\ cvfa`ye%%%]e] xwv v * ` w\fv xftea`e \ew\ e `]`cva\]v \ f e_`a e ` a\ f ae ^\ vtv]we^ea ^\^v_v ^\_ c`wec`x{vtva`]w`ga\]w% Pye ^\fege ge ]v \w\ ^\axw`e * e ` fe_ea\ \w c dv av \acewa\]wwv;* w\fve]t`fvaew\avc\_`wetea`_vwetea^v_eƒ`t` \abaw`f av x]w\w\ av `a `a`w`fv ` ^\_%= ` ^ce `avfv f cvad av v{]wcvwa\` ]t\fa\^\axw`e\^`]fva\]\ ^te]\waxvf`^c` av `%k\ ^\ \wa\}ea`e av e `\f\w\ cvfa`ye w\fv ^\axw`e e_av f {vtva`? \ƒe_v]e\vƒe ` ]wfea\ aea ƒa\ ]t\ƒaea`e%%% w\ ^\\wa\}ea`e av {vtva]`x \_et av]fewv \ƒe_v]e av ec` wv\fv cvfa`ye \dvw\ wv ` e_`a]wfea\]w]e\v fvav^ 3 % 3%:% p` f\t`v ` avgea`e ` ea ]ye]wf`wetua ~ av fva`z ^ce] vby`~]x; e`xyec` =`av]e\ ~; ~v=% 2 %.&, ' " "...,!, '. ( ",! ( " "!..) " " ", " -. ) ' ",..., ', " (& 1990: 70-71).

23 23 otv]]`ge]vx\{yeefc\^ez]vx]` f\t`v!- w\ _c\]wuž% X\ f\wt`g`e\w_cefaez efc\^ez]\z]` f\t`` {vtva]`~ avc\_\f! ` eew ]f\e _\ `a`c byee avgea`e - ] ecwetuavx \^v]a\]wu _tx get\fevž ` \wcvƒvew \wc` vwetua\e \wa\}ea`e get\fe ~`wc\ \fvca\ `t` t\ t\{a\ Ž ;[VŠ A5B=% pe vaw`v { fvtua\ ]\\wa\]`w]x]d`{` {e]} a `{ ]wc ^ece_f`ƒea`e f]e~f`_\f ez a\d`e` \w\c ~\{ ga\xftxbw]x\^v]a `_txƒ` a`get\fev%jvš! f^ecea\]a\ avgea``- w\\geau^t\~vxƒeay`avža\! ^\wce{txew]x` _tx a\ `av `` f\\{ye t\d\\^v]a\d\ daefa\d\ get\fevž% pc%j\{cv a e _`vtewa e f cvƒea`xj - \geau cv daefva t\ eax{ecewžs - \geau cv daefva `^tb\w t\]w`ž ; j {\tdvc]\ x e ^ecea\]a\e ^\wce{tea`e! ^c`fet\ \c `c\fva`b cv t`ga ~ cv e\t\d` \f a\d`e ` a`~ ` ebw ]f\` ^vcvttet` ` f _c d`~ {vtva]`~ x v~% pcvfa`we ]te_ by`e wc` w`^v cv e\t\d` \fj := ;{ f% e`a\e dae _\= f vge]wfe \{\ avgea`x ]\^`yv t ~\^v]a ~ tb_ez cv {\za`\fž; mm - ]\ _vfvwu c d dc ^^ t ~ ae^\gweaa ~ tb_ez etub \w\c ~ 3= ;{ f% e`a z\wc\ e`a\e\wc\_ue=fvge]wfe a\ `av `` \geau ^t\~\d\ t\d\ \fvca\d\ ^\_t\d\ ` fec\t\ a\d\ get\fevž%j[še]wu]t\f\ eea }?-!"# fw\ ƒe avgea``;[v [ <= ;{ f% e`a z x =_tx ~vcvwec`]w`` get\fev] \]wc x f`wetua ]^\]\{\ f cvƒea`x]\ t x \ Ž% j VŠ- $ %& % f avgea`` ` ewu t\z x d\f\c`wu ^t\~\\ tb_x~ž O\_\{avx]e vaw`vf]wcegvew]xfc a]\ x eav^c` ecj'()*+,-)."#,"/()0!()f avgea``dcewu eb v^v ~\zžmm'*#.1."#,,"/()0!()f avgea`` ^c`dcewuf cv]w`wu eb v^v ~\zžw%e% v{\w`wu]x\ get\feeae^\_\ cefvxgw\\a^t\~\z` \ƒew aeavfce_`wuž;[v <B5S:<3=% j vt{va]\ x e e]wu f cvƒea`ej 2" 3,45! 15) 5#65! \w\c\e { fvtua\\ avgvew ` ewux v dv_b`žw%e% t\{a zƒetga z\]wc z x f`wetua pe vaw`v]t\fv!\{\dvyvew]x f VŠ ^ecea\]a ^\wce{tea`e _tx f cvƒea`x \wc` vwetua\d\ \wa\}ea`x ~`wc\ \fvca\ t\ t\{a\ get\fež%pcvfa`weav^c` ecj

24 24 78 %9:++ 8 %, x\geau %;9: - x\geau BJA55=% /0 %8%, x\geau \tž; %8, x\geau \tž; O\_\{a\e ^\wce{tea`e ` eew ` ^ecea\]a\e avgea`e! f pš- ]cvfa`wej7 <% 9= >% ;i\a\ vaw`v]t\fv!}vda tvf]w\c\a {\tu}ez \{\{yeaa\]w` ` ^\]t ƒ`tv \]a\f\z \c `c\fva`x a\f\d\ avgea`x ae]gv]wue t\{v\wcvfvž% j WŠ -./0/ ; ex= ` eew _fv avgea`xj ^t\~vx ƒeay`avž ex ^\_\t\_avxž ` {e]]ec_ega z ƒg`avž;wv[:ab6j B<A=% oc\ e w\d\ f x e a `\a`c ew ^\]w\xaa\e ]cvfaea`e > f avgea`` et\~`wc\f {`cvwu]x` v\d\t`{\^\t\ƒea`xž% Oc\_\tƒvx `]]te_\fva`e f \wa\}ea`` av`{\tee ^\^ txca ~ ^ce] vby`~ wv`~ v av^c` ec #!$;{\td% 1%#!$2 \{avc ƒ`fve gw\ w\]ye]wf`wetua\e ae cv f`fvew f{vtva]`~ x v~ ewv \c`ge]\d\ ^\wce{tea`x ^c` a\ `av `` get\fev% j VŠ \c `c bw]x ^\]w\xaa e ]cvfaea`x v av^c` ecj %:?&9? %:9 %:; Qe]e v #!$ 31%#!$2 f ]w^vew \ ^\aeaw\ cv e\t\d`ge]`~ \{\c\w\f ] ]e vaw`\z d\f\c`wu t\{a\ t\ž% v]w\ v vaa\e avgea`e ]`t`fvew]x ] ^\ \yub ^c`tvdvwetua\d\ \{\ avgvbyed\ few!!'% pcvfa`weav^c` ecjjvšcv %:A? %:A_`vt% %: C/ 0\{ ga\ `]^\tu ew]x f \wa\}ea`` \d\t`{\ f avgea`` { wu f]`tua\ cv _cvƒeaa\ ]\]w\xa`` ` d\f\c`wux f`wetua\]\ t\{tea`e `aeavf`]wub\\ t`{\`t`^\v\ t`{\^\f\_ /8 0%:- ` fecdvwu]`tua zdaef` d\f\c`wu x f`wetua e\]wc e]t\fv f\wa\}ea`` w%: /;0 \geau]`tua\ daefvwu]xs t\ eax{ecewž ;_`vt%= w%e%{tefvwu ` ;? % ;a`ƒ%= w%e% ` fecdvwu ` \ cwv]\gewvbw]x ae w\tu\] d\cu\z x_\f`w\z ƒ`_\]wub /0a\`] etea\fvw\zƒetgubc? \w\cvx v]]\ ``c ew]x]\ t\]wub ` daef\ ` ^ce_]wvftxew]x ^\]ce_]wf\ \{cv \f xyec` ` e` ;1%#!$ 2 j kš - D, E# #9 {fvtua\ \ avgvbyee ` c dvwu ƒetguž w%e% ]`tua\ daefvwu]xž;vk[:abaj <6= f WŠ ]ye]wfew f cvƒea`e{ fvtua z ^ecef\_ \w\c\d\ ` c dvew x_ ee x Ž f avgea``]`tua\cv daefvwu]xž;wv[:ab6jb5m=%

25 25 Qe]e v %& ^c`]w]wfew f _cefaez ewv \c`ge]\z \_et` \]a\fvaa\z av \w\ƒ_e]wftea`` ~` ] 4%56'% p^\ce_ ]tvfxa]vwv avc\_avwec `a\t\d`x %&ec\_\f\^\axw`e^\\wa\}ea`eav)7*$5!"8(!" 6)" $* $ ` _c d`we av]e\ `% %%%s\ ` vw e cv ^c\]wcvaea ` ` f a ]tvfxa]`xvcevt;f \ƒa\^\_]tvfxa]\ft`xa`e=?;oewc\fv344<j:5a= < % j {vtva]`~ x v~ te]e vwv %& gv]wfew f ]\ _va`` ewv \c`ge]`~ f cvƒea`z f \]a\fa\ _tx ^ece_vg` ^c`{t` `wetua\ ]te_ byez]e vaw``j {e]^\\z]wf\ cv _cvƒea`e v^c` Ž av^c` ecj j VŠ $ %; `^\_\{a ef cvƒea`xfpš-$ ; %;Sf [Š-'F*""E "!1*, G()*"{ fvtua\ ` ewuyedt fd\t\fež;^\ Oewc\fv344<J:5A=% dt ^\]wuae]ecue a\]wuted\ ]t`ežav^c` ecjjvšh? %;/? 0; 5{ fvtua\ fte tv ~v f d\t\fž f avgea`` dt ^ z ted\ ]teaa zž ;ok[p:ab:j3m5=sfwš ewv \c`ge]\ef cvƒea`e{ fvtua\^ecef\_`w]xv ` ewufd\t\fe{ t` e ec`e `t` ~`wc\]wuž av^c` ec j VŠ- L% MN %; / %;0M? /? 0f avgea`` fa}vwu \ t`{\ vbt`{\ ae^c`xwa b av_\e_t`fb ]tužs j pš- O% %%%% Xe\w\c e ewv \c wv`evjp %;;{ f%]vewed\ ~v= f avgea`` ae]^\\za z aecfa z cv _cvƒ`wetua zž xftxbw]x w`^`ga vw\ _tx{vtva]`~ x \f \a` f]wcegvbw]x f\ f]e~ `]]te_ e ~ av ` x v~% p~\_a xftxew]x ` ^\t\ƒea`e] ewv \c\zj %;;{ f% t\}v_`avx ~v ]te^eau=9 f avgea`` _\]v_a z get\fež \w\cvx a `\a`c ewfdcege]\ `vt{va]\ ;K-56",=x v~f\_a\ `w\ ƒe avgea``% 3%3% p` f\t`v ` avgea`e ` ea ^c`tvdvwetua ~ few\\{\ avgea`z ;!!'")'"9!7'"(!$'"$)'=% :!!' few- w\ fewwcvf `t`]wuefav_ecefux~ w\\_`a` few\f ]\taega\d\]^ewcv d_e\a va` vew ^\t\ƒea`e eƒ_ ƒetw ` d\t{ % j 3, " ' '',,, ". *! " ( ) ( 2003: 169).

26 26 VŠ ` fe]wa\ f cvƒea`ej O /C09 >9 ^\wce{txbyee]xfvge]wfe\wfewv\d_v\ t`{\]\fewbwf wec^ewu ^eceƒ`wuv\et`{\wxƒet\ewc_a\e`]^ wva`eƒ`fx]av_eƒ_\zavt g}`e _a`v\aaefec`w`t` j ^cea\]a\ ^\wce{tea`` w` \t\d`x ^c`tvdvwetua\d\!!' ]fx vav] ƒetw\ etea\z d\cu\z ƒ`_\]wub \w\cvx\w_etxew]x ^egeaub f ƒetga z ^ cu `t`]v ƒetga z]\ƒetguf _etxe vxƒetga ^ ce fa wceaa` \cdva\ f \c e e}\gv? cv]^\t\ƒeaa f a`ƒaez dt{teaa\z gv]w` ^egea`% P{cv d\ceg` x_\f`w\z ƒ`_\]w` - ƒetg` ^\c\ƒ_vew ewv \c =^\ eteaef}ed\get\fev\w\c z `]^ w fvew ]`tua z daef vf`]wu t\{% pcvfa`we av^c` ecj j VŠ - L MM %:;{ f%^\ eteaewuvxyec` v=- ]`tua\ daefvwu]x t\ eax{ecewž;[vš:am< w%<j 65B=% j et\!!' f ^ecea\]a\ ^\wce{tea`` ^c`\{cewvew ]e vaw` ]`tua\z vf`]w` aeavf`]w` daefv `t` _c d\d\ \wc` vwetua\d\ g f]wfvž% ˆewv \cv a `\a`c ew ` f WŠ f avgea`` v]wvftxwu \d\t`{\ ^\ eteaewu\w daefv `t`]w _vža\\w]w]wfewfc a]\ x e% p\\wfew]wf`e {\tdvc]\d\ cv e\t\d` `c\fvaa\d\ f cvƒea`x Q - w\t`{\ \t\_ ` ^\ w\ ae\^ weaž ;[VŠ f c a]\ j VŠ ^\wce{txbw]x cv e\t\d` J B w%e% \~fvw fvew eax daef t\{v]wcv~ `_c%ž ` L eteaewu\w t\{ Ž; cv e\t\d` SE#4")3")"1` eew avgea`e ^\ƒetwewu\w t\{ t\ eax{ecewž;vk[:abaj65<=% jvš] \c `c\fvt`]ueye_fv cv e\t\d` v]\ ^\aeaw\!!' f\wa\}ea`` $;{\td%&';!$2 ` 7;;{\td% 7;2% pcvfa`we av^c` ecj L: M/: M0;;{f% \w^cvftxwu m\w^cvf`wu \d\t`{\ v etea\z `c\z= f avgea`` ff\_`wu f v{t ƒ_ea`e\{ va fvwu MM:= ` O/%0 ;{ f%w fv;{v}v= \x eteavx=f avgea`` dt ^ MM:=% j]\\wfew]wf`e]]` f\t`\z fewv$)';{\td%(!$;!2xftxew]x few\ ]t\ƒa\d\~vcvwecv%paf cvƒvewtb{\fu`av_eƒ_ fƒ` a`a\fw\ƒefce x - w\ few\dax\wa` vbyed\ƒ` auw%e%$)'fcv t`ga ~]`wv `x~ \ƒew \v vwu]x`av]w\c\aeƒ` a`;_\{cv=`av]w\c\ae] ecw`; tv=%oc\ ew\d\ $)'- w\]` f\tdaefvvwvƒe`]w _v%pcvfa`weav^c` ecjjvš- L ML M%;{ f% cv]aewu\w t\{ mdaefv\w]w _vmae_\{]wfv=sj[š-'! F"* *E"#T. ()")1 "T*4,T#{ fvtua\ ^\cv]aet\ eax^ece_dtv v `Ž\~fvw fvew eax ]`tua zdaefž;[v #T.*"#+*,{ fvtua\ ^\cv]aewu_\ \caez]f\`~f\t\]žs ae\geau]w

27 27 j{vtva]`~ x v~ gea`e ` daef]fx fvbw]x gvye f]ed\] (!$ few\ % sv f VŠ cv e\t\d`ge]`e\{\c\w J MM ;{ f% ^\gecaet\ eax ^ece_ dtv v `= f avgea`` t\{ecews\ fecetscv]]f`ce^etž` ebw^vcvttetuf[šj'! F"* *E" ) 3# ()")1 " T*4,T# 9 { fvtua\ gecaeew ^ece_ dtv v `Ž `t` \~fvw fvew eax]`tua zdaefaeftv_eb]\{\zž;[v <%4% iwv ^c\fe_eaa z vavt` x \f\d\ vwec`vtv ^\v fvew gw\ f gew ce~ `]]te_e ~ {vtva]`~ x v~ ]` f\t`v f _eteaa ~ dc^^ ]ye]wf`wetua ~ ` ^c`tvdvwetua ~ xftxew]x _\]wvw\ga\ cv f`w\z% Xv x \f\ c\fae\av_e \a]wc`c ew\^ce_eteaa\e ]`tea`ewea_ea ``fvš kš`[šfav^cvftea``^ece\] ]tea`x ewv \c` ]w\zg`f ~]cvfaea`zf\ cv e\t\d` % j w\ fce x v f WŠ ^ce\{tv_vew ^ecea\]a\e ^\wce{tea`e `t`f cvƒea`evae cv e\t\d` v `x% j vtbgea`` ]te_ ew ^\_geca wu gw\ {vtva]vx vcw`av `cv f \^ce_eteaa\z ]we^ea` ^\c\ƒ_ea`e f v` \_ez]wf`x eƒ_ }tea`e _ez]wf`wetua\]wub ` x \ % O\ aea`b s% Z`fuxa ^\ f]e` \w {vtva` `we \ƒe _v ]e \{cv fvw e `\f` ] \{ye]wfv ` t` vy` ` f a ^ce_et`we av Vvtva`we a\ ` f a Vvtva`we ax v e ` \zw\_v ^c`weƒvfv et`x ae\{~\_` `a` {vtva` ` `_v a\]` f]e{e]` w\ ` eaecd`ea vcx_ \zw\_v ^\ f\txfv_v]e] _` v aed\f\w\ `avt\ ` av]w\xye ` f axvfv]we^ea_v^c\da\ `cv{ 6 % kt ˆ% kt^vte~% Zfew\fewe f{vtva]`x \tt\c p\ `x Vk[:ABAJov \c`s%svcwvc`q%q }vp%ov]\q%wcv{\ v%v tdvc]\ vt{va]`cega`p\ `x:aba% Vvcw:AA:J[%Vvcw%j \{cvƒea`ew\av avvp\ `x:aa:% VW[:AA:o%it\fq%ˆvc` v]k^%ˆ`~vzt\fq%oew`_`]%v tdvc]\ dc `cega`p\ `x:aa:% WV[:AB6JWc \{ tdvc]`cega`p\ `x:ab6% 4 %. &,, (, (, " ", " ' " (&, 1990: 67).

28 28 qxa\f:aa6j V% qxa\f rv cetefvawea]e `\w`gea ^\_~\_ ^c\{te v X\ \?J av\f\]w ` twcav `_eaw`ga\]w% mm X\ \?%rav\f\]w``twcav`_eaw`ga\]w% i\a\ \f:a5mjx%i\a\ \f%vvtva]vavc\_av _c\]wp\ `x:a5m% ok[p:ab:jocvw`zvt{va\c]]`z]t\fvcuˆ\]fv:ab:% Oewc\fv344<Jk%Oewc\fv%Š `\fvwv ew\ \cv`{vtva]vwvvcw`avav ]fewv%j%s ca\f\344<% [V p% ovt_`efvrv~vc`efv%[ a]\{ tdvc]` cv e\t\d`gea cega`p\ [VŠ o% X`gefv p%p^v]\fvˆ`~vzt\fv oc% \tv\fv% cv e\t\d`geacega`av{ tdvc]`xe `p\ Z`fuxa:AA4J s% Z`fuxa% Q`adf`]w`ge]`e\]a\f {vtva]\z \_et` `cvˆ\]fv:aa4%

29 II A történeti keleti kérdés kezdeteitl 1856-ig

30 30 Sashalmi Endre Az orosz Balkán-politika vallási gyökereinek kérdéséhez: a nyikoni reformoktól a kücsük-kainardzsi békéig (1774) Bevezetés!(! * ) % $ *(! * $ J 9!!H :M:A%! '!! $!H )!H!'!(% &$ #! J :%. '!!- 9 ) 9()h 3% K ' '! 9h <%. 9*'& '!( h 7 ' 7,& :AAB % L 9 '!( '' >. K! D?!% $$! H >K! D?! % : I ) ))! + 9! &! 9! $!H * E cikk a T számú OTKA pályázat keretében készült. 1 Filippov Sz., Történelembölcseleti elképzelések a századi Oroszországban. In: Aetas 1995/3 (5-31.) 5.

31 31 '% $!! & % #!!!!!% 3 '()!! ()% < 9 '&.%,%! >!$?( & >! ( '$!?% 6 ) &.&8(J>$ ) '$ & ' ' %? B '!!% L ' &!#!%'!(7,& $ J &$! * $ '!(&'*$!$!$ 9%? 5 ) $ ( J > &$ '! $(! ) 9!H $'!( & :5%!!H % M.!!$! )! J!! % :5B< J & 2 M. Khodarkhovsky, Russia s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire Bloomington, Ind B. Jelavich, Russia s Balkan Entanglements Cambridge, M. S. Anderson, The Eastern Question London, xi. 5 Ormos M.- Majoros I., Európa a nemzetközi küzdtéren. Bp Filippov Uo 20 8 M. N. Tyihomirov, Rosszija i juzsnije szlavjanye v XVI-XVII vv. In: Szlavjanszkij szbornyik. Moszkva, ( )

32 32 ' &! /& 9 ;:5B6=')#&'!!H'$& $ $& $ L '&%# 91( /& > * '!( H?% A & >(!? '!!H '!(&% :4 U%:5B5K#&*&>!'!!$! $) & &- '!($%? :: #!&'!(% :3 $.!H $!$& J#!H!H & ' % & $$! > &!H? >!H?% :< 9 G <=>/?> > ;!H & = ) )!!H ()?% :6!! AB0>C=&!!H '!(%!!! $'! &%!!H 9! 9!H ') % II 9 Filippov Uo Uo 28. (56.v.j.) 12 J. H. Billington, The Icon and the Axe. An Intrepretive History of Russian Culture. New York, 1966, 679.(33.v.j.) 13 S. Plokhy, The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. Oxford, Uo 296.

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

!#$%&'()!# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,* !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! /! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ;

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

org/index.php?cont=unnepek/jelesnap-03-15&index=default [2007. november

org/index.php?cont=unnepek/jelesnap-03-15&index=default [2007. november Források Előszó: Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji. Službeni glasnik RS, br. 43 od 17. jula 2001, 101/07. Forrás: http://un.intnet.mu/ un2005/sec_un%20international%20days/index.html.

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI Joó István miniszteri biztos Duna Régió Stratégia Külgazdasági és Külügyminisztérium Balatonfüred, 2014. november 7. Regionális együttműködés jelentősége Balti-tengeri

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Mennek 200?? - 2013 Jönnek 1987-200??? Jönnek (1987-200????) A magyar menekültügy születése Diaszpóra A Kárpát-medence magyar migránsai Idegenellenesség

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

OKTATÁSI HIVATAL. Nyelvvizsgáztatási. Akkreditációs Központ. BME Nyelvvizsgaközpont. British Council Hungary

OKTATÁSI HIVATAL. Nyelvvizsgáztatási. Akkreditációs Központ. BME Nyelvvizsgaközpont. British Council Hungary OKTATÁSI HIVATAL Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ Oktatási Hivatal 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefon: 374-2133, 374-2132 Fax: 374-2497 E-mail: info@nyak.hu Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 431. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-22 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint K y L A y m y y y A u óbb b y m v - m y y, m ó, m m b ü b, y Eu ó U ó ( v v ) ü, y j u ó - yu ó v ü b, v, u ó u v ó m y y,, u u. E ü b, M y u ó u ó ( v m ) ó y m v y ü m ó y j v, j m b. E j u y m u m y

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Séta az Egészség hídján GE Magyarország belső kampány

Séta az Egészség hídján GE Magyarország belső kampány Séta az Egészség hídján GE Magyarország belső kampány Szabó Eszter GE Corporate kommunikációs és public affairs igazgató Közép-Kelet Európa és Törökország A GE portfoliója 4 üzletág 100+ országban 130+

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

An international history of newspaper design. Compiled by Henrik Hargitai (Supplement)

An international history of newspaper design. Compiled by Henrik Hargitai (Supplement) An international history of newspaper design Compiled by Henrik Hargitai (Supplement) i.e. -1400s 1500s 1600 1300-as évek: Képes Krónika könyv. 1600s, Kolozsvár, Misztótfalusi Kis Miklós. Könyv. / latin

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

A Zwack Unicum Nyrt Igazgatósága

A Zwack Unicum Nyrt Igazgatósága A Zwack Unicum Nyrt Igazgatósága Zwack Sándor Wolfgang Spiller Zwack Isabella Pavel Reyes Lyubushkin Kalina Tsanova Frank Odzuck Dörnyei Tibor elnök elnök-helyettes Zwack Sándor az Igazgatóság elnöke 2008.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3528591168 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2013. tájékoztatás az Egységes Vámokmány Kitöltéséről szóló, 4003/2013. tájékoztatás módosításáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

Pénzügyek a globalizációban. Szerkesztette: Botos Katalin

Pénzügyek a globalizációban. Szerkesztette: Botos Katalin Pénzügyek a globalizációban Szerkesztette: Botos Katalin JATEPress, Szeged 2004 Szerkesztette: Dr. Botos Katalin, a közgazdaságtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM Az OHIM tölti ki: Érkezett Oldalszám 0 (kötelező A Madridi Jegyzőkönyv alapján tett nemzetközi védjegybejelentés Az OHIM előtt folyó eljáráshoz szükséges részletek

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem és Filozófia Egyetemi év: 2008-2009 Félév 2 I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Oroszország gazdasági növekedése, az USA-val egyre inkább éleződő konfliktusa, a nanotechnológia kérdése, a közelgő

Részletesebben

Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata

Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata Bemutató Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata 1987-ben néhány történelem szakos hallgató létrehozta a Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóiratát azzal a céllal, hogy a periodika publikálási

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

4(' 6&!+7"1,!( 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! #"#(&!20!($# .#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% #'.!.('"%!

4(' 6&!+71,!( 2)&((!+7!(/6%,(1% 2)&(#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! ##(&!20!($# .#/(%!3(#$!)( ##(& %.&',!,% #'.!.('%! !"#$ %& !" 2 !"#$#%&%#&'(!($#)(*+# *,-&%#&'(!($#.#/(%!+"0(,(1%.#/(%! #"#(&!20!($#.#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% 456'&%#&'(!($# 4(/+"0($. 4(' 6&!+7"1,!( #'.!.('"%!5#8*(,% 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

08 Nyomtatókellékek. toner toner. HEWLETT PACKARD lézernyomtatókhoz és multifunkciós készülékekhez eredeti tonerek. * Tájékoztató jellegű adat.

08 Nyomtatókellékek. toner toner. HEWLETT PACKARD lézernyomtatókhoz és multifunkciós készülékekhez eredeti tonerek. * Tájékoztató jellegű adat. HEWLETT PACKARD lézernyomtatókhoz és multifunkciós készülékekhez eredeti tonerek LJ 4L/4ML LJ 4P/4MP LJ 4 LJ 4M LJ 4PLUS LJ 4MPLUS LJ 5L LJ 5P/5MP LJ 5/5N/5M LJ5Si/5Si MX LJ 6L LJ 6P/6MP LJ 1000w LJ 1005w

Részletesebben