A BALKÁN ÉS A KELETI KÉRDÉS A NAGYHATALMI POLITIKÁBAN. Szerkesztette: A kötet megjelenését támogatta:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BALKÁN ÉS A KELETI KÉRDÉS A NAGYHATALMI POLITIKÁBAN. Szerkesztette: A kötet megjelenését támogatta:"

Átírás

1 A BALKÁN ÉS A KELETI KÉRDÉS A NAGYHATALMI POLITIKÁBAN Szerkesztette: Bodnár Erzsébet Demeter Gábor A kötet megjelenését támogatta: Universitas Alapítvány DE Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék DE Történelmi Doktori Program

2 2 A kötet szerzi: Ágoston Magdolna, kandidátus (PhD) (Berzsenyi Dániel Fiskola, Szombathely) docens Marijana Sztefanova PhD (Sumeni Egyetem, Sumen) docens Sashalmi Endre, PhD (Pécsi Tudományegyetem, Pécs) Lévai Csaba, PhD (Debreceni Egyetem, Debrecen) adjunktus Bodnár Erzsébet, kandidátus (PhD) (Debreceni Egyetem, Debrecen) docens Angi János, kandidátus (PhD) (Debreceni Egyetem, Debrecen) docens Pete László, PhD (Debreceni Egyetem, Debrecen) adjunktus Bebesi György, kandidátus (PhD) (Pécsi Tudományegyetem, Pécs) docens Hornyák Árpád, PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem, Pécs) Demeter Gábor, PhD-hallgató (Debreceni Egyetem, Debrecen) Seres Attila, PhD-hallgató (MTA TTI, Budapest) Csaplár Krisztián, PhD-hallgató (ELTE, Budapest) Bíró László, PhD (MTA TTI, Budapest) Majoros István, az MTA doktora (ELTE, Budapest) docens Barta Róbert, kandidátus (PhD) (Debreceni Egyetem, Debrecen) docens Katona Péter, PhD-hallgató (Debreceni Egyetem, Debrecen) Rácz András, PhD-hallgató (Teleki László Intézet, Budapest) Radics Zsolt (Debreceni Egyetem, Debrecen) tanársegéd Juhász József, PhD (ELTE, Budapest) docens Réti György, kandidátus (PhD) Szilágyi Imre, PhD (Teleki László Intézet, Budapest)

3 3 Tartalomjegyzék... 5 Nyelv, Kultúra, Identitás 6 Ágoston Magdolna: A kétfej sas és a Balkán. Multikulturális ikon a keresztény Európában... 7 Marijana Sztefanova: A történeti keleti kérdés kezdeteitl 1856-ig. 29 Sashalmi Endre: Az orosz Balkán-politika vallási gyökereinek kérdéséhez: a nyikoni reformoktól a kücsük-kainardzsi békéig (1774) Lévai Csaba: Egy elfeledett konfliktus? Az Amerikai Egyesült Államok és Tripoli háborúja 1801 és 1805 között Bodnár Erzsébet: Oroszország keleti törekvései, Angi János: II. Katalin és a román fejedelemségek Pete László: A királyn katonája. Türr István a krími háborúban A keleti kérdés a XIX. század második felétl 1914-ig Bebesi György: Oroszország, a pánszlávizmus és a Balkán a XIX. sz. utolsó harmadában Hornyák Árpád: A berlini kongresszus és Szerbia Demeter Gábor: A Balkán felosztására vonatkozó elképzelések a XIX. sz. második felétl 1913-ig Seres Attila: A Krusevói Köztársaság megalakulásának és hatalmi szervezetének fbb történeti problémái Csaplár Krisztián: Holland tisztek az albán zsandárság élén az osztrák-magyar levéltári források tükrében A Balkán, a keleti kérdés és a nagyhatalmak a két világháború között Bíró László: A királyi Jugoszlávia: a délszláv népek els közös állama Majoros István: Párizs balkáni politikájáról a 20. század els évtizedeiben Barta Róbert: Brit külpolitikai elképzelések a Balkánról között Geopolitika és modernitás. A keleti kérdés és a Balkán a nagyhatalmi politikában ma Katona Péter: A koszovói konfliktus történeti háttere. Adalékok egy etnikai konfliktus okainak megértéséhez Rácz András: Az Európai Unió szerepvállalása a balkáni válságok kezelésében Radics Zsolt: Adalékok Európa keleti peremtérségének gazdasági kötdéseihez a XXI. század küszöbén

4 4 Juhász József: A Nyugat-Balkán a mai nagyhatalmi politikában Réti György: Az albán rendszerváltás története és tapasztalatai Szilágyi Imre: A SECI-tl a Nyugat-Balkánig

5 5 Elszó! " " "!! #$$%$ #&& ' #&!(& )* )% & ' $ & '#&(( '!!! %! ' ' ' '! * (! +,! *!!'% * &-." / ( 0&1#& " "" +"!2!)- '$ & % $! ' '! $ ( "#&! $ %!34$!5!! $!! 64' %34$! - $ $ () 7!& 8 9" %::'$ $ $ & ;+ "! < '$ 1" < '$." "! 8 3 '$ " '$ 7$,:'$=$!,$&%!$! '$ ## $! # %$!$!$ '! '&( & *%$!$'%$! # & * $!' #! &! #&#&$ 8 ($% ) $!$( % 344B%&# <:%$

6 6 I. Nyelv, Kultúra, Identitás

7 7 Ágoston Magdolna A kétfej sas és a Balkán. Multikulturális ikon a keresztény Európában '&* #& %!! C7!!) % # $!'!% D! ) '&*! E88%!! # & #& & % D & &!! $ % & ''!')%&! '!$ &'% :,!($* D!!!%. ) $! '! $ '&* F.!( '&*& ( % '! & + &! '&*!! '' ( % G * ( E8-E888%!!H (% 3 &! &) (,! 8%;I8-I88%!=% E888%!'! $ (! '$'% $ '&*!(($'! % '&* $ $ '$ + & ) ) $% $!JI88-I888%!8E% 1 Jevszenyij: Zsizny Konstantina. Moszkva, I. könyv 31. fejezet 2 Falke, Otto von: Kunstgeschichte der Seidenweberei. Berlin, 1921; Kovacsevics J.: Szrednyevekovna nosnyaja balkanszkih szlovena: sztudija iz isztorije szrednyevekovne kulture Balkana. Beográd, 1953.

8 8!)% <!*'&*! '&)% 6 +'&*!* '!$! &%. $ G!&! $ '&* % (.!!& '&*!% B!9!,%,' $'&*,& $,%. $ '&* % 5.$ '&*,%,,% '! %!((!& >? K'$!& # $ '&* >?% $ '&* $ (! >? %. >?! &!&% C '&* $ L &!$ ' %! )$ )$!'&*%!,% % ' & 88%! ;:3M3-:<3M= I% N;:<6:-:<A:=!!&)% M - $ )! * -!! >OPQ8"89L? ' '&* 1 ) R + ;:644-:66A=!&% A 3 Kondakov N.P.: Ocserki i zametki po isztorii szrednyevekovogo iszkussztva i kulturi. Praga, p. 131; Isztorija na Bolgarija b 14 t. 3. Kötet. Szofia, p Kondakov N.P.: I. m. 45. ábra; Filow, B.: L Ancien Art Bulgare. Paris, Pt. I.2. 5 Monuments byzantins de Mistra: Matériaux pour l étude de l architecture et de la peinture en Greece aux XIV e et XV e siecles/ Rec. et pub. G.Millet. Album de 152 planches. Paris, p. 47, 6. ábra 6 Kondakov N.P.: Makedonija. Arheologicseszkoe putyisesztvije 1909 g. Szankt Peterburg, ábra, p Pomjatnyiki drevnyeruszkogo kanonicseszkogo prava. I.: Pamjatnyiki XI XV. vv. Russzkaja isztoricseszkaja bibliotéka. VI. kötet. Szankt Peterburg, p Guruleva V.V.: Moneti Paleologov sz izobrazsenyiem dvuglavih orlov v szobrányii Goszudarsztvennogo Ermitazsa. VIII. Vcerosszijszkaja Numizmaticseszkaja Konferencija. Moszkva, április Eladás tézise. Moszkva, pp Uo.

9 9 L ) $ '&* % :4 ''&*., ;:<3<-:<<4=!!&'%!$ '#& ( 8! ''&(& E8I-EI%! $) *'&*% & $ )$ ) $'! &)% '&* & '& % ) &! '&* $ %! & '&* %I%,& % ::! & '&*!(! (% >? * ) % * & J >!!&? '& '! % %I%,& & '&*! # %!!!&E88%!!$!% &!! J, GR %%I%,& $ $ & (J '( '&*! & &!!$- E88%!$!$!'E8I%!& %!'&*& $!! )'&% :3 $ ('! # (*'&* ('(* $&) 'S $&) (*'&* ' %! ( $( 10 Musmov I. A.: Szracimirovi maneti sz dvuglav orel. Byzantinoslavica. Praha, pp Solovjev A.V. : Les emblèmes héraldiques de Byzance et des slaves. Seminarium Kondakovianum. VII. kötet Praha, P ; Solovjev A.: Istorija srpskog grba. Melburn, Ps.-Kodinos: Traité des offices. Ed. J. Verpeaux. Paris, 1966.

10 10!H! ' % ' &!% # ( & % ' ) ' * ($'!% :< 8 ' '&* 88%! ;:3M3-:<3M=!!&% :6 ' G :<4:!&. &% +! ) G ) #!((% N!! (* '&*!((% 8!!(*'&*!((*! &%! (!(( & &&& '&% +! " * '! & 8!! ( :<B5!!& ( % :B #8!&'"! ' 8, 8 )%! &! % 8!! &'&*!((! &!((% &! '" & 8!. % :5 $!! %! & (& '&*! &!((! % 8! '&* $ #!!((% $'! '&*!((! #% #!&&!!(( &&% # ' '&*!(( % % G + :<5< ' ( ( ) # $*#'#'&*% ( 13 Grabar, A.: Peinture religieuse en Bulgarie. Sofia, p Spatharakis I.: The portrait in Byzantine illuminated Manuscripts. With 182 illustrations. Leiden, ábra 15 Uo.: 38, 39. ábra. 16 Isztorija na Bolgarija. T. 3. Vtora bolgarszka drzsava. Szofia, p Isztorija Bizantyii v 3-h t. T. 3. Szerk.: Sz. D. Szkaszkin. Moszkva, p. 245.

11 11 " & &!' '&*!(( %1'&*! & ' % 88%. + ;:<A:-:63B=!& ( () &! ' K 8! $ I888% N! $"! '&! %! ( '&* $)% :M " #&E8I%! ( I888%. + (*! '&* % 888%! ;:<6A:<A4= G & ( $! "! '&* $ )% :A " (& '&* $! & ) )' ;! %=% L # '&*$)%( )!!''% '',!,*! '&* D!;I! = ;= % 34 $ '&* & + + +$''. '&!. I! +,*,' T,' D! 1 && 9! $ 9!,% + 8,% 9& D&. & R!,%,*. D 1 '&! 1& &,'!% 3: '&* ('E8I%!!&%.(& ' '&*! #!!%G''!$ 18 Spatharakis I. The Portrait in Byzantine illuminated Manuscripts. 93. ábra. 19 Uo ábra. 20 Kovacsevics I.m Uo. XII, XII XIV, XXIII XXIV, XXVIII, XLI. lap. p. 29, 31, 38, 39, 44, 48, 56-57, 58, 62, 66.

12 12 '&* % 8 %!&! *' ( '% * ) '!&! %!!' %! * ( H $ % I) ( '&* '*$ (! '&&!!'% '&* ( J K! 1 K $%) '!$'&*%! '! 1 (!! ' %'&* (% L! ' &% 8 9!;EI%!&='&*&' *J >.9L8",+9"8918?%% #E8I%!.!! ' % #! ')! %! $ & % ( % 36! '&!E8I%!(). 8! (')%! ( 1 '! '&*! & % L!% '&*, ( $''EI888%!! '!( (* ) % $ (*&&( EI888%!% 3B '&* R,!;Η:65M= $& %:6B4% $(% '&* '&'! # %&!'& 22 Isztorija primenene umetnosztyi kod Szrba. T. 1. Szrednevekovna Szrbija. Beográd, Szolovjev A. Isztorija szrbszkog grbba. Melburn, p Ivih A.: Sztari szrpszki pecsati i grbovi. Prilog szrpszkoj szfragisztici i haraldici. Novi Szad, No. 30. p Izobrazsenyij oruzsij iliricseszkih. Sztematografija. H. Zsefarovix, T. Meszmer. Becs, 1741 (Reprint Novi Szad, 1961.).

13 13 >?!! >1?*% (! '& ( J >R9DR8I, R,"D89",GLD R9?% 35 '&* J '&' $'! * '&* % ( ' $!$& %'& '& TN & '$ &% &%"' #% ' # $ '& %,! 9! I L! '! ( %,! &' I % &),!(% ' ( '&*!(( +! I888% N E8% &!$.!& + % I( '&*! &.! + ( $ & )%.!!"+ 888%8',' + &% '! $'&*% & ( '&*! $; F= % &!%I &(,L $ F 3M ( $ E88%!% )!!((% $ E88%! E8I%! & #& $) )% EI%!! '- (* &! +!-#& 26 Ivih: I.m.: No. 57. p Lihacseva V. D.: Vizantyijszkaja miniatura: Pamjatnyiki vizantijszkoj miniatjuri IX XV. vekov v szobranyijah Szovjetszkogo Szojuza. Moszkva, lap. 28 Vö. pl.: Lazarev V. N.: Isztorija vizantijszkoj zsivopiszi. Moszkva, p.251.; Lihacseva V. D. I.m. p.22.

14 14 $(% $ $ (* '&* %! L & K ;Η<<4= &% ' ((* % '&)$ % # I888%. + ;Η:3M3=! (& ( %. (* '& ( (*%! '!!((& %.! (* R%& &!') & + &%!!& $J K& '&*. + %"!( &!+! $& '! % & '! J >U # '!! $?% '&*! (' &!H! (&EI%!! ') '&* % ( & &) '&!(( (% +! %! $! &! $ '&* ' %D (% (# $ ( '!( ( % C! )' & - ( '!-! % &. ) 8 (!% & $! &(! % 3A '&*!(( ( $!& G R ;T= & G! ')!!& 8;:656:6A4= ' R & ;:6A4:6A6= % ' T 8 G ) ) 8 % 8 '!,* 1 T $ % :6M: ) 29 Van hasonlóság a jelenlegi orosz állami címer és az Evangélium sasmadara között is. A cárizmus idején még fekete kétfejt arany színre változtatták, a döntéshez valószínleg az oroszországban ma reneszánszát él, a bizánci kultúra folytonosságát felvállaló szemlélet járult hozzá.

15 15 T :6M< &( J T (,%,* ) % <4 T! %:6A4 ( 8 %E8E%!& +%D &% <: '&*!(( '$ '&* $!((!' % <3 88G (! :6MB% && $( J! ' '&* % << '&*!& T &J:6A6%& 6 ) 9 :6M6%33T% <6 '& (%R &G &!!%! '&* &8G $!! % 9 * '&* %>V?*)&! '&' # >WX?! '! >WY?% &!(( # >Z[? % * >8 $? &% $ * >W\]^\_`aWbcd`Zca\ef`g?R &G #%" 9 '&* G ( '! >8 $?!&& '&% ()% 8 ) $ ) *(!% I$ % $! '$! '&* % N (!() ( I$ '$ I (!(( (T '&*%!& &!'$(!(( % <B 8 G $ () '&* %:B3<!!,! G ;8 G &= $ & 30 Isztorija Crne Gore. 2. Könyv, T. 2. Pred. M. Burovih. Titigrad, p Rovinszkij P.: Csernogorija v ee proslom i nasztojascsem. T. 1. Szankt Peterburg, pp Isztorija Crne Gore Uo.: 95., 98. ábrák. 33 Az oklevél szövegét publikálta: Miklosich F. Monumenta Serbica. Viennae, pp A pecsét fotóját lásd: Isztorija Crne Gore I.m.: p , 10. ábrák. 34 A metszet rekonstrukcióját lásd uo.: 28., 30., ábrák. 35 Uo.: p. 495.

16 16 '&* (h $ J >! & '&* (%? <5 1'&*!!$ ) '! >8 $? '&$! & )!!% 7! 8 G & )$! ( '&*! &! J>ijkXl%mZl[XPnjim ol%wppopq m k[l%rnsp m o88%?%! '!H ' E88-E8I%! &! % /!&)$!% $ )$! &!!$& )%. 8 G! ( &(' #!&%/ 888% $( & & % )% *$ ' 8 G ('&* & '&*! % ' '!( ' $ % & % I ( '! % )% ' $ &% 7 $! ( % ;:6MB= '&* & ' 888% & T % & G R 9 EI%!% EI%!! % 8' ;:6:<:6A6= I ) $&&$ % 36 Miklosich F. Die serbischen Dynasten Crnojevic. Wien, p Korolev G. I.: Csetüre tezisza a nroiszhozsdenii ruszkogo dvuglavogo orla. Gerboved, Moszkva, p

17 17 & I T!!!*% <M I + )!! G % <A G &) (.)EI%!% 64 " (&! ( '&* &.!! '!' I ( ' $% &!&! 888% 8!% 6: I) &) (. )$ '&* &!')$% (!!$! '!& &!% '&* # %!! '&*! % $ ')J 1 9!, +!!.,! T G % $'! %L)!H $! # % ''&* %,! 8 G ' I %!. " )!( $ 8 )& % '&* ##&%!&$! & '!%" '&* #& ( $% # $!! )##% % I%,& '&* &! (& + $& )(. $! '&* (% Barbaro és Zéta uralkodója közötti kapcsolatról lásd: Isztorija Crne Gore I.m.: pp Lenna N. di: Giosafat Barbaro ( ) e i suoi viaggi nella regione russa ( ) e nella Persia ( ). Nuovo archivio Veneto S. XXVIII. 40 Barbaro i Kontarini o Rosszii. K isztorii italo-russzkih szvjazej v XV v. Leningrád, A tanulmány, a szöveg gondozása és oroszra fordítása E. G. Szkirzsinszkaja munkája. 41 Polnoje Szobranije russzkih letopiszej. T. 24. Tipografszkaja letopisz. Moszkva, p. 206 ( az évi kiadás reprintje). 42 Solovjev A. V.: Les emblèmes hèraldiques de Byzance et des slaves. I.m. pp

18 18! (!! (% I& '&*! +!!.% '&*! & '&& % E8I%!&(&R I ;Η:<6M= 7 (* & '& &!' %I (& + $ ) N G! $ &% 9 N G ( $ ' (* '!! & # '! )' ' '!!!&% 9 $! (! L $ $ N G ( $!'&*% 6<! ' &! ( L ($'&*%/! &!'&*$ D! % 1H T!!! LD!! % EI%!! # &!# (!! ( % &! ( (!!'& %*&!(! EI%! $ & % ( ' (! (% 66 EI8%! &! # '&* (% (! 1 G')! % 1 G:346 8I%!& %! 1 G 43 Villani, Dzs.: Novaja hronika ili istorija Florencii. Moszkva, pp Oroszra fordította és jegyzetekkel ellátta M.A. Juszim. 44 Lásd pl.: Richental, Ulrich von: Conciliumbuch. Augsburg, Constantinopel. p. 55.,95b.,108; Athen p. 113b; Antiochia p. 118.

19 19! EI%! ( (*& ( ''! %)'*$!$!! ( '! $ >? ( ( (&!(&%!& $ R &! ' '! '! ')!% *' $'! 0&7 % 6B.!! EI8%! & '!%7! &! ' ' ' % EI%! +!!&. %'!!R( )&#!%. 1 G'$ & '! & 7 L)%!& $ & ( $ E8I%!!! &! #&% +!! G I ( '! ( )%! & '&* ($!&!H # 8! 1 G #&&$ '%! ' & '&* #!& ( ) %!''$!%!!(($$ % '& &!! (!! >8 $?! $! % EI%! +! $D! & %!$& '''&*!(%'&* $!$! # &&% 45 Isztorija Vizantii I.m.: pp

20 20 Marijana Sztefanova :%4%Zetuav]w\xyezcv{\w -fae]w`a\f e}wc`~`]\{`cvwetua\ ^\cwcew ^ce_]wvf`wetx Vvtva v x \f\z t`ga\]w` v wvƒe Vvtva v \ae av]etxe \z cv t`ga ` wa\]v `% Xvc\_ Vvtva]\d\ ced`\av\geau {t` `a\fw\ƒefce x`\geaucv t`ga ^\]f\` wcv_` `x `tuwca eaa\]wx % Pa` ]fx va \{yez `]w\c`ez ` \{y` ` ^c\{te v ` gw\ ^\ f\txewd\f\c`wu\{`~_ ~\fa\z{t` \]w`%xvvvtvav~f]ed_v]ye]wf\fvt wa\tuwca z_`vt\d v w\]v \ ^\]e{e xftxew]x ea\ ea\ wv v \{yea`e eƒ_ av `\avtua\tuwca ` \{ya\]wx ` ^ce_^\tvdvew f v` a z`awece]`^\a` va`e^c\{te wcv_` `z`tuwc % o\ a`v `x ` `awedcv `x {vtva]`~ av `\avtua ~ \{ya\]wez ^\ f\txew` avwu_c d_c dvt g}e`e]we]wfeaa\fe_ewf]e{\tu}e `~ ]{t`ƒea`b% Xe vt\fvƒea ` ` `_ƒ {vtva v ]ye]wfby`z f ^ce_]wvftea`x~ _c d`~ avc\_\f% i eaa\\a ` xftxew]x \^ce_etxby` f \wa\}ea`` jet``~ ]`t ` _c d`~ ]\ `vtua ~ ` `]w\c`ge]`~ c gvd\f f cv f`w`` `t`\w]wvfva`` ced`\av% ˆ`c_ecƒ`w]x av ^vcv_\]v~?- ^`]vt qb ea vwf]f\ez_cv e ` ``?%Vvtva ``~ ` \t\d` `c\fvaa z\{cv ^ce_]wvftxbw]x ^cecv]a\z `ttb]wcv `ez]v vaa\ % Y d\f\]w\_vf}`z `c efc\^ez]b `f`t` v `b]ed\_ax `_eaw` ` `c ew]x v ^\c\~\fvx {\gv? \w\cvx f tb{\z \ eaw \ƒew f \cfvwu]x ` a`gw\ƒ`wu `c% p v^v_a\efc\^ez]\z w\g` cea`x - w\ vaw`šfc\^v? v f ]w^vew]`a\a` \ cv _etea`xaeavf`]w``vaw`_e \cvw` v% X\ Šfc\^v ae \dtv { ]ye]wf\fvwu {e Vvtva% P{ e_`aeaavx Šfc\^v- w\ avg`w `\{ e_`aeaa e Vvtva ^\ w\ ]ed\_ax{\tdvc dce`c a ve_\a ]ec{ `vt{va ^c\wxd`fvbw_cd_cdc ]wvcvx]u v{ wu\{\}`{v~^c\}t\d\``_ w^teg\ ^teg f{_ yee% 3%4% Oce_]wvf ^ce_ tuwca\z cevtua\]wub ]wcva Vvtva]\d\ ced`\av ] ^cvf\ v_ve ]e{e f\^c\]j \ƒa\ t` d\f\c`wu\{vtva]\z tuwce f\\{ye `t` aƒa\ d\f\c`wu \ tuwce vƒ_\z \w_etua\z {vtva]\z ]wcva h j]e ` fe]wa\ vb c\tu `dcvew x f ^c\ e]]e f v` \_ez]wf`x tuwc% X\ x ` {vtva]`~ avc\_\f ^c`av_teƒvw cv t`ga x \f dc ^^v v w\ vwc_axew `~ ]ed\_ax}aee ae^\]ce_]wfeaa\e \{yea`e% jev ` f ^ce_etv~ P] va]\z ` ^ec`` ]ye]wf\fvt` \{ e_`axby`z `~ { w ]\ `vtua e ]wc wc gw\ ` \^ce_et`t\\{ya\]wu{vtva]`~]wcva av c\fae avc\_a\z tuwc - w\ ^e]a``wva \{ gv`~ax`_c%

21 21 Pgef`_a\ gw\ Vvtva - w\ ced`\a \w\c z ae \ƒew{ wu ^\axw `\] ]tea w\tu\] ^\ ` ``]ed\_ax}aed\_ax `t` w\tu\] ^\ ` `` i]w\c``% je_u ` f av}` _a` Vvtva ]\~cvaxbw ^ceƒabb ]ye]wf\fvf} bfev ` ^\ ` `b`wcv_` `b \]wv`]ce_\w\g`x\{yea`x ` f v` \_ez]wf`x a\ƒe]wfv wa\]\f `f`t` v `z ` tuwc?;qxa\f:aa6j BM=% Xv]f\z ce_ ewa\twca\w\{`w`e av `cv ` cv ` f] y\w\ fce e]e \] ye]wfxfv f f ` ^\]ce_]wf\ ] \wfewa`we e]we]wfea` e ` `% i fe]wa\ e ge e ` w e \]a\favwv ewa`ge]v ~vcvwec`]w`v vw\ \{\{yeav \c v av \{ye]wfea\] ava`e% O\ ^c`a `^{\dvw]wf\w\ av\w_eta`we;av `\avta`= e]we]wfea` e ` `]e\{]tvfx\w{\dvw]wf\w\ `]we^eawv av ewa\twca\w\ cv f`w`eav] \wfewa`weewa\]`? : ;wv ƒe56=% 3%4% j ^\]te_a`e_e]xw`tew`x ft`xa`e ^\~`\{ye]wfeaa ~ xftea`z ` f dtx_\fav`]^\tu \fva`ex vxftxew]x]tv{\` gve fv\tdvc``%j w\w ^ec`\_ x \f e]ce_]wfv `]]te_ bw]x ^ce` ye]wfeaa\ v]\]wvftxby`e \ ^\aeaw x \f\z]`]we `a\d_v-f\wa\}ea``\c ƒvbyez`~]ce_ ` eye eau}e- f `]w\c`ge]\z `~ avg` \]w` `]\ `vtua\ \awe]we f \w\c\ \a` a `\a`c bw% Xv}` `awece] f ^ce_tvdve \ `]]te_\fva``]fx va ] ^ecea\]a ` avgea`x `]t\f_f~te]`\we vw`ge]`~dc ^^J :%` eav]ye]wf`wetua eav fva`x^ce] vby`~]x;!"#!$= `av]e\ ~; %&=S 3%` eav^c`tvdvwetua e few\\{\ avgea`x;!!'"(!$'" $)'=% j cv{\we vavt` `c bw]x ]\\wfew]wfby`e a\ `av `` f {\tdvc]\ ;VŠ=vt{va]\ ;kš=dcege]\ ;WŠ=`c a]\ ;[Š=vfae\w\c ~]t gvx~ `f]ec{]\ ;pš=x v~%œv vaa ex `\wt`gvbw]x]f\ezw`^\t\d`ge]\z ]wc wc\z a\ avc\_ d\f\cxy`e av w`~ x v~ ` ebw a\d\\{yed\ f `]w\c`ge]\ ` tuwca\ cv f`w`` v avc\_ av]etxby`e{\tee w ]xg` tewvvtva]`z^\t\]wc\f%jvge]wfe`]w\ga`\fte]`ge]\z`a \c v `` `]^\tu bw]xj cv e\t\d`ge]`z ]t\fvcu {\tdvc]\d\ x v m cv e\t\d`ga`x cega` av { tdvc]`x e ` ;_vtee [VŠ= [ a]\ {\tdvc]`z cv e\t\d`ge]`z]t\fvcu m[ a]\{ tdvc]` cv e\t\d`gea cega`;_vtee[v [= ocvw`z vt{va\c]]`z]t\fvcu;ok[p= ` Wcege]\ {\tdvc]`z]t\fvcumwc \{ tdvc]`cega`;_vteewv[=% 1,., (!) ". # $, " ($) " " ( 1994: 64).

22 22 Oc`g`a\z f {\cv \{\ avgeaa ~ f }e ^\axw`z ^\]t ƒ`t\ ] \_a\z]w\c\a `~]\ `vtua\e``]w\c`ge]\e avgea`efƒ` a`{\tdvc ` av Vvtvav~ v ] _c d\z - `~ \gef`_avx ]\ `vtuavx \{]t\fteaa\]wu \cv]v?^ecea\]a ] ]t\ fte]`\t\d``% j]fx `]\dcva`gea`e f\ fce ea` \]wva\f` ]x t`}u av\_a\ v]^ewe w\gaee vwc\ae ae\w\c e f\^c\] ]fx vaa e ] `]w\c`ez ` cv f`w`e \w_etua ~ {vtva]`~ x \f ~ ]cvfaea`z ewv \c ` cv e\t\d` \f]\\wa\]` ~] ^eceg`]teaa ` f }e ^\axw`x ` ` ex f f`_ gw\ ce tuwvw wv\d\ c\_v `]]te_\fva`x ^\ f]ez f`_` \]w` \dt`{ \v vwu]x ^\te a ` f cv]c w`` ~vcvweca ~ gecw ea\ eav X\ \ jv ` ae\w\c\z]^e ` `` av\f ~]`]we a `\a`c by`~ av Vvtvav~% ja` vwetua\e ` gea`e dc ^^ ` ea xftxby`~]x \{\ avgea`x ` ^ce] vby`~]xav]e\ ~` fewv \dt\{ ^\ \guf\^ce_etea``]w\c\a av\f\z ^c`c\_ {vtva]\z x \f\z t`ga\]w` ^c`fe]w` cv]c w`b v\a\ eca\]wez ~vcvweca ~_tx acvf\f\{ gvef `]]]wfv ` tuwc f et\ avc\_\fav]etxby`~vvtva % j \^ce_etea`` ew\_\t\d`` `]]te_\fva`x \]a\f fve ]x av cv _etxe \ av ` wfecƒ_ea``v` eaa\j O\\wa\}ea`eavt`adf`]w`ga\w\ cvfa`ye%%%]e] xwv v * ` w\fv xftea`e \ew\ e `]`cva\]v \ f e_`a e ` a\ f ae ^\ vtv]we^ea ^\^v_v ^\_ c`wec`x{vtva`]w`ga\]w% Pye ^\fege ge ]v \w\ ^\axw`e * e ` fe_ea\ \w c dv av \acewa\]wwv;* w\fve]t`fvaew\avc\_`wetea`_vwetea^v_eƒ`t` \abaw`f av x]w\w\ av `a `a`w`fv ` ^\_%= ` ^ce `avfv f cvad av v{]wcvwa\` ]t\fa\^\axw`e\^`]fva\]\ ^te]\waxvf`^c` av `%k\ ^\ \wa\}ea`e av e `\f\w\ cvfa`ye w\fv ^\axw`e e_av f {vtva`? \ƒe_v]e\vƒe ` ]wfea\ aea ƒa\ ]t\ƒaea`e%%% w\ ^\\wa\}ea`e av {vtva]`x \_et av]fewv \ƒe_v]e av ec` wv\fv cvfa`ye \dvw\ wv ` e_`a]wfea\]w]e\v fvav^ 3 % 3%:% p` f\t`v ` avgea`e ` ea ]ye]wf`wetua ~ av fva`z ^ce] vby`~]x; e`xyec` =`av]e\ ~; ~v=% 2 %.&, ' " "...,!, '. ( ",! ( " "!..) " " ", " -. ) ' ",..., ', " (& 1990: 70-71).

23 23 otv]]`ge]vx\{yeefc\^ez]vx]` f\t`v!- w\ _c\]wuž% X\ f\wt`g`e\w_cefaez efc\^ez]\z]` f\t`` {vtva]`~ avc\_\f! ` eew ]f\e _\ `a`c byee avgea`e - ] ecwetuavx \^v]a\]wu _tx get\fevž ` \wcvƒvew \wc` vwetua\e \wa\}ea`e get\fe ~`wc\ \fvca\ `t` t\ t\{a\ Ž ;[VŠ A5B=% pe vaw`v { fvtua\ ]\\wa\]`w]x]d`{` {e]} a `{ ]wc ^ece_f`ƒea`e f]e~f`_\f ez a\d`e` \w\c ~\{ ga\xftxbw]x\^v]a `_txƒ` a`get\fev%jvš! f^ecea\]a\ avgea``- w\\geau^t\~vxƒeay`avža\! ^\wce{txew]x` _tx a\ `av `` f\\{ye t\d\\^v]a\d\ daefa\d\ get\fevž% pc%j\{cv a e _`vtewa e f cvƒea`xj - \geau cv daefva t\ eax{ecewžs - \geau cv daefva `^tb\w t\]w`ž ; j {\tdvc]\ x e ^ecea\]a\e ^\wce{tea`e! ^c`fet\ \c `c\fva`b cv t`ga ~ cv e\t\d` \f a\d`e ` a`~ ` ebw ]f\` ^vcvttet` ` f _c d`~ {vtva]`~ x v~% pcvfa`we ]te_ by`e wc` w`^v cv e\t\d` \fj := ;{ f% e`a\e dae _\= f vge]wfe \{\ avgea`x ]\^`yv t ~\^v]a ~ tb_ez cv {\za`\fž; mm - ]\ _vfvwu c d dc ^^ t ~ ae^\gweaa ~ tb_ez etub \w\c ~ 3= ;{ f% e`a z\wc\ e`a\e\wc\_ue=fvge]wfe a\ `av `` \geau ^t\~\d\ t\d\ \fvca\d\ ^\_t\d\ ` fec\t\ a\d\ get\fevž%j[še]wu]t\f\ eea }?-!"# fw\ ƒe avgea``;[v [ <= ;{ f% e`a z x =_tx ~vcvwec`]w`` get\fev] \]wc x f`wetua ]^\]\{\ f cvƒea`x]\ t x \ Ž% j VŠ- $ %& % f avgea`` ` ewu t\z x d\f\c`wu ^t\~\\ tb_x~ž O\_\{avx]e vaw`vf]wcegvew]xfc a]\ x eav^c` ecj'()*+,-)."#,"/()0!()f avgea``dcewu eb v^v ~\zžmm'*#.1."#,,"/()0!()f avgea`` ^c`dcewuf cv]w`wu eb v^v ~\zžw%e% v{\w`wu]x\ get\feeae^\_\ cefvxgw\\a^t\~\z` \ƒew aeavfce_`wuž;[v <B5S:<3=% j vt{va]\ x e e]wu f cvƒea`ej 2" 3,45! 15) 5#65! \w\c\e { fvtua\\ avgvew ` ewux v dv_b`žw%e% t\{a zƒetga z\]wc z x f`wetua pe vaw`v]t\fv!\{\dvyvew]x f VŠ ^ecea\]a ^\wce{tea`e _tx f cvƒea`x \wc` vwetua\d\ \wa\}ea`x ~`wc\ \fvca\ t\ t\{a\ get\fež%pcvfa`weav^c` ecj

24 24 78 %9:++ 8 %, x\geau %;9: - x\geau BJA55=% /0 %8%, x\geau \tž; %8, x\geau \tž; O\_\{a\e ^\wce{tea`e ` eew ` ^ecea\]a\e avgea`e! f pš- ]cvfa`wej7 <% 9= >% ;i\a\ vaw`v]t\fv!}vda tvf]w\c\a {\tu}ez \{\{yeaa\]w` ` ^\]t ƒ`tv \]a\f\z \c `c\fva`x a\f\d\ avgea`x ae]gv]wue t\{v\wcvfvž% j WŠ -./0/ ; ex= ` eew _fv avgea`xj ^t\~vx ƒeay`avž ex ^\_\t\_avxž ` {e]]ec_ega z ƒg`avž;wv[:ab6j B<A=% oc\ e w\d\ f x e a `\a`c ew ^\]w\xaa\e ]cvfaea`e > f avgea`` et\~`wc\f {`cvwu]x` v\d\t`{\^\t\ƒea`xž% Oc\_\tƒvx `]]te_\fva`e f \wa\}ea`` av`{\tee ^\^ txca ~ ^ce] vby`~ wv`~ v av^c` ec #!$;{\td% 1%#!$2 \{avc ƒ`fve gw\ w\]ye]wf`wetua\e ae cv f`fvew f{vtva]`~ x v~ ewv \c`ge]\d\ ^\wce{tea`x ^c` a\ `av `` get\fev% j VŠ \c `c bw]x ^\]w\xaa e ]cvfaea`x v av^c` ecj %:?&9? %:9 %:; Qe]e v #!$ 31%#!$2 f ]w^vew \ ^\aeaw\ cv e\t\d`ge]`~ \{\c\w\f ] ]e vaw`\z d\f\c`wu t\{a\ t\ž% v]w\ v vaa\e avgea`e ]`t`fvew]x ] ^\ \yub ^c`tvdvwetua\d\ \{\ avgvbyed\ few!!'% pcvfa`weav^c` ecjjvšcv %:A? %:A_`vt% %: C/ 0\{ ga\ `]^\tu ew]x f \wa\}ea`` \d\t`{\ f avgea`` { wu f]`tua\ cv _cvƒeaa\ ]\]w\xa`` ` d\f\c`wux f`wetua\]\ t\{tea`e `aeavf`]wub\\ t`{\`t`^\v\ t`{\^\f\_ /8 0%:- ` fecdvwu]`tua zdaef` d\f\c`wu x f`wetua e\]wc e]t\fv f\wa\}ea`` w%: /;0 \geau]`tua\ daefvwu]xs t\ eax{ecewž ;_`vt%= w%e%{tefvwu ` ;? % ;a`ƒ%= w%e% ` fecdvwu ` \ cwv]\gewvbw]x ae w\tu\] d\cu\z x_\f`w\z ƒ`_\]wub /0a\`] etea\fvw\zƒetgubc? \w\cvx v]]\ ``c ew]x]\ t\]wub ` daef\ ` ^ce_]wvftxew]x ^\]ce_]wf\ \{cv \f xyec` ` e` ;1%#!$ 2 j kš - D, E# #9 {fvtua\ \ avgvbyee ` c dvwu ƒetguž w%e% ]`tua\ daefvwu]xž;vk[:abaj <6= f WŠ ]ye]wfew f cvƒea`e{ fvtua z ^ecef\_ \w\c\d\ ` c dvew x_ ee x Ž f avgea``]`tua\cv daefvwu]xž;wv[:ab6jb5m=%

25 25 Qe]e v %& ^c`]w]wfew f _cefaez ewv \c`ge]\z \_et` \]a\fvaa\z av \w\ƒ_e]wftea`` ~` ] 4%56'% p^\ce_ ]tvfxa]vwv avc\_avwec `a\t\d`x %&ec\_\f\^\axw`e^\\wa\}ea`eav)7*$5!"8(!" 6)" $* $ ` _c d`we av]e\ `% %%%s\ ` vw e cv ^c\]wcvaea ` ` f a ]tvfxa]`xvcevt;f \ƒa\^\_]tvfxa]\ft`xa`e=?;oewc\fv344<j:5a= < % j {vtva]`~ x v~ te]e vwv %& gv]wfew f ]\ _va`` ewv \c`ge]`~ f cvƒea`z f \]a\fa\ _tx ^ece_vg` ^c`{t` `wetua\ ]te_ byez]e vaw``j {e]^\\z]wf\ cv _cvƒea`e v^c` Ž av^c` ecj j VŠ $ %; `^\_\{a ef cvƒea`xfpš-$ ; %;Sf [Š-'F*""E "!1*, G()*"{ fvtua\ ` ewuyedt fd\t\fež;^\ Oewc\fv344<J:5A=% dt ^\]wuae]ecue a\]wuted\ ]t`ežav^c` ecjjvšh? %;/? 0; 5{ fvtua\ fte tv ~v f d\t\fž f avgea`` dt ^ z ted\ ]teaa zž ;ok[p:ab:j3m5=sfwš ewv \c`ge]\ef cvƒea`e{ fvtua\^ecef\_`w]xv ` ewufd\t\fe{ t` e ec`e `t` ~`wc\]wuž av^c` ec j VŠ- L% MN %; / %;0M? /? 0f avgea`` fa}vwu \ t`{\ vbt`{\ ae^c`xwa b av_\e_t`fb ]tužs j pš- O% %%%% Xe\w\c e ewv \c wv`evjp %;;{ f%]vewed\ ~v= f avgea`` ae]^\\za z aecfa z cv _cvƒ`wetua zž xftxbw]x w`^`ga vw\ _tx{vtva]`~ x \f \a` f]wcegvbw]x f\ f]e~ `]]te_ e ~ av ` x v~% p~\_a xftxew]x ` ^\t\ƒea`e] ewv \c\zj %;;{ f% t\}v_`avx ~v ]te^eau=9 f avgea`` _\]v_a z get\fež \w\cvx a `\a`c ewfdcege]\ `vt{va]\ ;K-56",=x v~f\_a\ `w\ ƒe avgea``% 3%3% p` f\t`v ` avgea`e ` ea ^c`tvdvwetua ~ few\\{\ avgea`z ;!!'")'"9!7'"(!$'"$)'=% :!!' few- w\ fewwcvf `t`]wuefav_ecefux~ w\\_`a` few\f ]\taega\d\]^ewcv d_e\a va` vew ^\t\ƒea`e eƒ_ ƒetw ` d\t{ % j 3, " ' '',,, ". *! " ( ) ( 2003: 169).

26 26 VŠ ` fe]wa\ f cvƒea`ej O /C09 >9 ^\wce{txbyee]xfvge]wfe\wfewv\d_v\ t`{\]\fewbwf wec^ewu ^eceƒ`wuv\et`{\wxƒet\ewc_a\e`]^ wva`eƒ`fx]av_eƒ_\zavt g}`e _a`v\aaefec`w`t` j ^cea\]a\ ^\wce{tea`` w` \t\d`x ^c`tvdvwetua\d\!!' ]fx vav] ƒetw\ etea\z d\cu\z ƒ`_\]wub \w\cvx\w_etxew]x ^egeaub f ƒetga z ^ cu `t`]v ƒetga z]\ƒetguf _etxe vxƒetga ^ ce fa wceaa` \cdva\ f \c e e}\gv? cv]^\t\ƒeaa f a`ƒaez dt{teaa\z gv]w` ^egea`% P{cv d\ceg` x_\f`w\z ƒ`_\]w` - ƒetg` ^\c\ƒ_vew ewv \c =^\ eteaef}ed\get\fev\w\c z `]^ w fvew ]`tua z daef vf`]wu t\{% pcvfa`we av^c` ecj j VŠ - L MM %:;{ f%^\ eteaewuvxyec` v=- ]`tua\ daefvwu]x t\ eax{ecewž;[vš:am< w%<j 65B=% j et\!!' f ^ecea\]a\ ^\wce{tea`` ^c`\{cewvew ]e vaw` ]`tua\z vf`]w` aeavf`]w` daefv `t` _c d\d\ \wc` vwetua\d\ g f]wfvž% ˆewv \cv a `\a`c ew ` f WŠ f avgea`` v]wvftxwu \d\t`{\ ^\ eteaewu\w daefv `t`]w _vža\\w]w]wfewfc a]\ x e% p\\wfew]wf`e {\tdvc]\d\ cv e\t\d` `c\fvaa\d\ f cvƒea`x Q - w\t`{\ \t\_ ` ^\ w\ ae\^ weaž ;[VŠ f c a]\ j VŠ ^\wce{txbw]x cv e\t\d` J B w%e% \~fvw fvew eax daef t\{v]wcv~ `_c%ž ` L eteaewu\w t\{ Ž; cv e\t\d` SE#4")3")"1` eew avgea`e ^\ƒetwewu\w t\{ t\ eax{ecewž;vk[:abaj65<=% jvš] \c `c\fvt`]ueye_fv cv e\t\d` v]\ ^\aeaw\!!' f\wa\}ea`` $;{\td%&';!$2 ` 7;;{\td% 7;2% pcvfa`we av^c` ecj L: M/: M0;;{f% \w^cvftxwu m\w^cvf`wu \d\t`{\ v etea\z `c\z= f avgea`` ff\_`wu f v{t ƒ_ea`e\{ va fvwu MM:= ` O/%0 ;{ f%w fv;{v}v= \x eteavx=f avgea`` dt ^ MM:=% j]\\wfew]wf`e]]` f\t`\z fewv$)';{\td%(!$;!2xftxew]x few\ ]t\ƒa\d\~vcvwecv%paf cvƒvewtb{\fu`av_eƒ_ fƒ` a`a\fw\ƒefce x - w\ few\dax\wa` vbyed\ƒ` auw%e%$)'fcv t`ga ~]`wv `x~ \ƒew \v vwu]x`av]w\c\aeƒ` a`;_\{cv=`av]w\c\ae] ecw`; tv=%oc\ ew\d\ $)'- w\]` f\tdaefvvwvƒe`]w _v%pcvfa`weav^c` ecjjvš- L ML M%;{ f% cv]aewu\w t\{ mdaefv\w]w _vmae_\{]wfv=sj[š-'! F"* *E"#T. ()")1 "T*4,T#{ fvtua\ ^\cv]aet\ eax^ece_dtv v `Ž\~fvw fvew eax ]`tua zdaefž;[v #T.*"#+*,{ fvtua\ ^\cv]aewu_\ \caez]f\`~f\t\]žs ae\geau]w

27 27 j{vtva]`~ x v~ gea`e ` daef]fx fvbw]x gvye f]ed\] (!$ few\ % sv f VŠ cv e\t\d`ge]`e\{\c\w J MM ;{ f% ^\gecaet\ eax ^ece_ dtv v `= f avgea`` t\{ecews\ fecetscv]]f`ce^etž` ebw^vcvttetuf[šj'! F"* *E" ) 3# ()")1 " T*4,T# 9 { fvtua\ gecaeew ^ece_ dtv v `Ž `t` \~fvw fvew eax]`tua zdaefaeftv_eb]\{\zž;[v <%4% iwv ^c\fe_eaa z vavt` x \f\d\ vwec`vtv ^\v fvew gw\ f gew ce~ `]]te_e ~ {vtva]`~ x v~ ]` f\t`v f _eteaa ~ dc^^ ]ye]wf`wetua ~ ` ^c`tvdvwetua ~ xftxew]x _\]wvw\ga\ cv f`w\z% Xv x \f\ c\fae\av_e \a]wc`c ew\^ce_eteaa\e ]`tea`ewea_ea ``fvš kš`[šfav^cvftea``^ece\] ]tea`x ewv \c` ]w\zg`f ~]cvfaea`zf\ cv e\t\d` % j w\ fce x v f WŠ ^ce\{tv_vew ^ecea\]a\e ^\wce{tea`e `t`f cvƒea`evae cv e\t\d` v `x% j vtbgea`` ]te_ ew ^\_geca wu gw\ {vtva]vx vcw`av `cv f \^ce_eteaa\z ]we^ea` ^\c\ƒ_ea`e f v` \_ez]wf`x eƒ_ }tea`e _ez]wf`wetua\]wub ` x \ % O\ aea`b s% Z`fuxa ^\ f]e` \w {vtva` `we \ƒe _v ]e \{cv fvw e `\f` ] \{ye]wfv ` t` vy` ` f a ^ce_et`we av Vvtva`we a\ ` f a Vvtva`we ax v e ` \zw\_v ^c`weƒvfv et`x ae\{~\_` `a` {vtva` ` `_v a\]` f]e{e]` w\ ` eaecd`ea vcx_ \zw\_v ^\ f\txfv_v]e] _` v aed\f\w\ `avt\ ` av]w\xye ` f axvfv]we^ea_v^c\da\ `cv{ 6 % kt ˆ% kt^vte~% Zfew\fewe f{vtva]`x \tt\c p\ `x Vk[:ABAJov \c`s%svcwvc`q%q }vp%ov]\q%wcv{\ v%v tdvc]\ vt{va]`cega`p\ `x:aba% Vvcw:AA:J[%Vvcw%j \{cvƒea`ew\av avvp\ `x:aa:% VW[:AA:o%it\fq%ˆvc` v]k^%ˆ`~vzt\fq%oew`_`]%v tdvc]\ dc `cega`p\ `x:aa:% WV[:AB6JWc \{ tdvc]`cega`p\ `x:ab6% 4 %. &,, (, (, " ", " ' " (&, 1990: 67).

28 28 qxa\f:aa6j V% qxa\f rv cetefvawea]e `\w`gea ^\_~\_ ^c\{te v X\ \?J av\f\]w ` twcav `_eaw`ga\]w% mm X\ \?%rav\f\]w``twcav`_eaw`ga\]w% i\a\ \f:a5mjx%i\a\ \f%vvtva]vavc\_av _c\]wp\ `x:a5m% ok[p:ab:jocvw`zvt{va\c]]`z]t\fvcuˆ\]fv:ab:% Oewc\fv344<Jk%Oewc\fv%Š `\fvwv ew\ \cv`{vtva]vwvvcw`avav ]fewv%j%s ca\f\344<% [V p% ovt_`efvrv~vc`efv%[ a]\{ tdvc]` cv e\t\d`gea cega`p\ [VŠ o% X`gefv p%p^v]\fvˆ`~vzt\fv oc% \tv\fv% cv e\t\d`geacega`av{ tdvc]`xe `p\ Z`fuxa:AA4J s% Z`fuxa% Q`adf`]w`ge]`e\]a\f {vtva]\z \_et` `cvˆ\]fv:aa4%

29 II A történeti keleti kérdés kezdeteitl 1856-ig

30 30 Sashalmi Endre Az orosz Balkán-politika vallási gyökereinek kérdéséhez: a nyikoni reformoktól a kücsük-kainardzsi békéig (1774) Bevezetés!(! * ) % $ *(! * $ J 9!!H :M:A%! '!! $!H )!H!'!(% &$ #! J :%. '!!- 9 ) 9()h 3% K ' '! 9h <%. 9*'& '!( h 7 ' 7,& :AAB % L 9 '!( '' >. K! D?!% $$! H >K! D?! % : I ) ))! + 9! &! 9! $!H * E cikk a T számú OTKA pályázat keretében készült. 1 Filippov Sz., Történelembölcseleti elképzelések a századi Oroszországban. In: Aetas 1995/3 (5-31.) 5.

31 31 '% $!! & % #!!!!!% 3 '()!! ()% < 9 '&.%,%! >!$?( & >! ( '$!?% 6 ) &.&8(J>$ ) '$ & ' ' %? B '!!% L ' &!#!%'!(7,& $ J &$! * $ '!(&'*$!$!$ 9%? 5 ) $ ( J > &$ '! $(! ) 9!H $'!( & :5%!!H % M.!!$! )! J!! % :5B< J & 2 M. Khodarkhovsky, Russia s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire Bloomington, Ind B. Jelavich, Russia s Balkan Entanglements Cambridge, M. S. Anderson, The Eastern Question London, xi. 5 Ormos M.- Majoros I., Európa a nemzetközi küzdtéren. Bp Filippov Uo 20 8 M. N. Tyihomirov, Rosszija i juzsnije szlavjanye v XVI-XVII vv. In: Szlavjanszkij szbornyik. Moszkva, ( )

32 32 ' &! /& 9 ;:5B6=')#&'!!H'$& $ $& $ L '&%# 91( /& > * '!( H?% A & >(!? '!!H '!(&% :4 U%:5B5K#&*&>!'!!$! $) & &- '!($%? :: #!&'!(% :3 $.!H $!$& J#!H!H & ' % & $$! > &!H? >!H?% :< 9 G <=>/?> > ;!H & = ) )!!H ()?% :6!! AB0>C=&!!H '!(%!!! $'! &%!!H 9! 9!H ') % II 9 Filippov Uo Uo 28. (56.v.j.) 12 J. H. Billington, The Icon and the Axe. An Intrepretive History of Russian Culture. New York, 1966, 679.(33.v.j.) 13 S. Plokhy, The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. Oxford, Uo 296.

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

A SZLOVÁK-MAGYAR KIS HÁBORÚ TÖRTÉNETE ÉS 1939 MÁRCIUSÁBAN JANEK ISTVÁN ESEMÉNYEI

A SZLOVÁK-MAGYAR KIS HÁBORÚ TÖRTÉNETE ÉS 1939 MÁRCIUSÁBAN JANEK ISTVÁN ESEMÉNYEI JANEK ISTVÁN A SZLOVÁK-MAGYAR KIS HÁBORÚ TÖRTÉNETE ÉS ESEMÉNYEI 1939 MÁRCIUSÁBAN A magyar olvasók számára újdonságként hathat maga a kis háború elnevezés is, hiszen errl nagyon keveset lehetett eddig hallani.

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben 1. A győztes nagyhatalmak szerepe a magyar békeszerződésben A téma alaposan földolgozott. L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Galántai József, Litván György,

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből.

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből. Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története ELŐSZÓ Ezúttal minden elfogultságtól mentes. A szó valódi értelmében vett "glasznoszty" jegyében megírt diplomácia-, és politikatörténeti munkát tart kezében

Részletesebben

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről 1 Az ezredfordulóhoz közeledő világ sorsának alakulására a legnagyobb

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Tanulmányok szakirány NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Készítette: Harsányi

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Babos Tibor alezredes AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE címû doktori értekezés Témavezetõ: Dr. Kõszegvári Tibor nyá. vezérõrnagy,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

CIPRUS AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOK KERESZTTÜZÉBEN

CIPRUS AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOK KERESZTTÜZÉBEN KISEBBSÉGI LÉT A MEDITERRÁN VILÁGBAN KISGYÕRI RO LAND CIPRUS AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOK KERESZTTÜZÉBEN Ciprus a maga 9251 négyzetkilométerével Szicília és Szardínia után a harmadik legnagyobb, egyszersmind

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete BÓKA ÉVA Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés: Az európai egységgondolat antik és középkori gyökerei...2 2.Az európai egységgondolat fejlődése a 14. századtól

Részletesebben

2014. évi 1. szám ISSN 2064-4655. Kiadja a Stádium Intézet Budapest, Akadémia utca 11. mfsz. 3/A stadiumintezet@gmail.com arsboni@arsboni.

2014. évi 1. szám ISSN 2064-4655. Kiadja a Stádium Intézet Budapest, Akadémia utca 11. mfsz. 3/A stadiumintezet@gmail.com arsboni@arsboni. II. évfolyam www.arsboni.hu 2014. évi 1. szám ISSN 2064-4655 Kiadja a Stádium Intézet Budapest, Akadémia utca 11. mfsz. 3/A stadiumintezet@gmail.com arsboni@arsboni.hu Felelős szerkesztő: Orbán Endre Szerkesztők:

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Kolontári Attila. Magyarország és az 1935-ös csehszlovák-szovjet kölcsönös segítségnyújtási szerződés 1

Kolontári Attila. Magyarország és az 1935-ös csehszlovák-szovjet kölcsönös segítségnyújtási szerződés 1 Kolontári Attila Magyarország és az 1935-ös csehszlovák-szovjet kölcsönös segítségnyújtási szerződés 1 1 A cikk egy, a szovjet-magyar diplomáciai kapcsolatok történetét bemutató PhD-értekezés fejezetének

Részletesebben

í m 1 ' - y Í C S O T í

í m 1 ' - y Í C S O T í í m 1 ' -y ÍC S O T í A KÜLFÖLDI M AGYARSAG IDEOLÓGIÁJA H. REF. ECTNAZ TOlONTd RÓBERT.ST, HUNGÁRIÁN REFORMED EVANGELICAL CHRISTIAN CHURCH 8 RÓBERT ST-, TORUNIO, ONT. M5 2K E MUNKA MEGRENDELHETŐ A SZERZÓ

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN 2000. december KÉSZÍTETTE: CSICSMANN LÁSZLÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMÁNAK

Részletesebben

ÚJ ATLANTISZ JELENÜNK ÉS JÖVNK KULTÚRVILÁGAINK TÁVLATAIBAN HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR 44. TANULMÁNYI NAPOK

ÚJ ATLANTISZ JELENÜNK ÉS JÖVNK KULTÚRVILÁGAINK TÁVLATAIBAN HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR 44. TANULMÁNYI NAPOK ÚJ ATLANTISZ JELENÜNK ÉS JÖVNK KULTÚRVILÁGAINK TÁVLATAIBAN HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR 44. TANULMÁNYI NAPOK 2003. szeptember 11-14. Elspeet, Hollandia Mikes International Hága, Hollandia 2004. Kiadó 'Stichting

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben