A BALKÁN ÉS A KELETI KÉRDÉS A NAGYHATALMI POLITIKÁBAN. Szerkesztette: A kötet megjelenését támogatta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BALKÁN ÉS A KELETI KÉRDÉS A NAGYHATALMI POLITIKÁBAN. Szerkesztette: A kötet megjelenését támogatta:"

Átírás

1 A BALKÁN ÉS A KELETI KÉRDÉS A NAGYHATALMI POLITIKÁBAN Szerkesztette: Bodnár Erzsébet Demeter Gábor A kötet megjelenését támogatta: Universitas Alapítvány DE Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék DE Történelmi Doktori Program

2 2 A kötet szerzi: Ágoston Magdolna, kandidátus (PhD) (Berzsenyi Dániel Fiskola, Szombathely) docens Marijana Sztefanova PhD (Sumeni Egyetem, Sumen) docens Sashalmi Endre, PhD (Pécsi Tudományegyetem, Pécs) Lévai Csaba, PhD (Debreceni Egyetem, Debrecen) adjunktus Bodnár Erzsébet, kandidátus (PhD) (Debreceni Egyetem, Debrecen) docens Angi János, kandidátus (PhD) (Debreceni Egyetem, Debrecen) docens Pete László, PhD (Debreceni Egyetem, Debrecen) adjunktus Bebesi György, kandidátus (PhD) (Pécsi Tudományegyetem, Pécs) docens Hornyák Árpád, PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem, Pécs) Demeter Gábor, PhD-hallgató (Debreceni Egyetem, Debrecen) Seres Attila, PhD-hallgató (MTA TTI, Budapest) Csaplár Krisztián, PhD-hallgató (ELTE, Budapest) Bíró László, PhD (MTA TTI, Budapest) Majoros István, az MTA doktora (ELTE, Budapest) docens Barta Róbert, kandidátus (PhD) (Debreceni Egyetem, Debrecen) docens Katona Péter, PhD-hallgató (Debreceni Egyetem, Debrecen) Rácz András, PhD-hallgató (Teleki László Intézet, Budapest) Radics Zsolt (Debreceni Egyetem, Debrecen) tanársegéd Juhász József, PhD (ELTE, Budapest) docens Réti György, kandidátus (PhD) Szilágyi Imre, PhD (Teleki László Intézet, Budapest)

3 3 Tartalomjegyzék... 5 Nyelv, Kultúra, Identitás 6 Ágoston Magdolna: A kétfej sas és a Balkán. Multikulturális ikon a keresztény Európában... 7 Marijana Sztefanova: A történeti keleti kérdés kezdeteitl 1856-ig. 29 Sashalmi Endre: Az orosz Balkán-politika vallási gyökereinek kérdéséhez: a nyikoni reformoktól a kücsük-kainardzsi békéig (1774) Lévai Csaba: Egy elfeledett konfliktus? Az Amerikai Egyesült Államok és Tripoli háborúja 1801 és 1805 között Bodnár Erzsébet: Oroszország keleti törekvései, Angi János: II. Katalin és a román fejedelemségek Pete László: A királyn katonája. Türr István a krími háborúban A keleti kérdés a XIX. század második felétl 1914-ig Bebesi György: Oroszország, a pánszlávizmus és a Balkán a XIX. sz. utolsó harmadában Hornyák Árpád: A berlini kongresszus és Szerbia Demeter Gábor: A Balkán felosztására vonatkozó elképzelések a XIX. sz. második felétl 1913-ig Seres Attila: A Krusevói Köztársaság megalakulásának és hatalmi szervezetének fbb történeti problémái Csaplár Krisztián: Holland tisztek az albán zsandárság élén az osztrák-magyar levéltári források tükrében A Balkán, a keleti kérdés és a nagyhatalmak a két világháború között Bíró László: A királyi Jugoszlávia: a délszláv népek els közös állama Majoros István: Párizs balkáni politikájáról a 20. század els évtizedeiben Barta Róbert: Brit külpolitikai elképzelések a Balkánról között Geopolitika és modernitás. A keleti kérdés és a Balkán a nagyhatalmi politikában ma Katona Péter: A koszovói konfliktus történeti háttere. Adalékok egy etnikai konfliktus okainak megértéséhez Rácz András: Az Európai Unió szerepvállalása a balkáni válságok kezelésében Radics Zsolt: Adalékok Európa keleti peremtérségének gazdasági kötdéseihez a XXI. század küszöbén

4 4 Juhász József: A Nyugat-Balkán a mai nagyhatalmi politikában Réti György: Az albán rendszerváltás története és tapasztalatai Szilágyi Imre: A SECI-tl a Nyugat-Balkánig

5 5 Elszó! " " "!! #$$%$ #&& ' #&!(& )* )% & ' $ & '#&(( '!!! %! ' ' ' '! * (! +,! *!!'% * &-." / ( 0&1#& " "" +"!2!)- '$ & % $! ' '! $ ( "#&! $ %!34$!5!! $!! 64' %34$! - $ $ () 7!& 8 9" %::'$ $ $ & ;+ "! < '$ 1" < '$." "! 8 3 '$ " '$ 7$,:'$=$!,$&%!$! '$ ## $! # %$!$!$ '! '&( & *%$!$'%$! # & * $!' #! &! #&#&$ 8 ($% ) $!$( % 344B%&# <:%$

6 6 I. Nyelv, Kultúra, Identitás

7 7 Ágoston Magdolna A kétfej sas és a Balkán. Multikulturális ikon a keresztény Európában '&* #& %!! C7!!) % # $!'!% D! ) '&*! E88%!! # & #& & % D & &!! $ % & ''!')%&! '!$ &'% :,!($* D!!!%. ) $! '! $ '&* F.!( '&*& ( % '! & + &! '&*!! '' ( % G * ( E8-E888%!!H (% 3 &! &) (,! 8%;I8-I88%!=% E888%!'! $ (! '$'% $ '&*!(($'! % '&* $ $ '$ + & ) ) $% $!JI88-I888%!8E% 1 Jevszenyij: Zsizny Konstantina. Moszkva, I. könyv 31. fejezet 2 Falke, Otto von: Kunstgeschichte der Seidenweberei. Berlin, 1921; Kovacsevics J.: Szrednyevekovna nosnyaja balkanszkih szlovena: sztudija iz isztorije szrednyevekovne kulture Balkana. Beográd, 1953.

8 8!)% <!*'&*! '&)% 6 +'&*!* '!$! &%. $ G!&! $ '&* % (.!!& '&*!% B!9!,%,' $'&*,& $,%. $ '&* % 5.$ '&*,%,,% '! %!((!& >? K'$!& # $ '&* >?% $ '&* $ (! >? %. >?! &!&% C '&* $ L &!$ ' %! )$ )$!'&*%!,% % ' & 88%! ;:3M3-:<3M= I% N;:<6:-:<A:=!!&)% M - $ )! * -!! >OPQ8"89L? ' '&* 1 ) R + ;:644-:66A=!&% A 3 Kondakov N.P.: Ocserki i zametki po isztorii szrednyevekovogo iszkussztva i kulturi. Praga, p. 131; Isztorija na Bolgarija b 14 t. 3. Kötet. Szofia, p Kondakov N.P.: I. m. 45. ábra; Filow, B.: L Ancien Art Bulgare. Paris, Pt. I.2. 5 Monuments byzantins de Mistra: Matériaux pour l étude de l architecture et de la peinture en Greece aux XIV e et XV e siecles/ Rec. et pub. G.Millet. Album de 152 planches. Paris, p. 47, 6. ábra 6 Kondakov N.P.: Makedonija. Arheologicseszkoe putyisesztvije 1909 g. Szankt Peterburg, ábra, p Pomjatnyiki drevnyeruszkogo kanonicseszkogo prava. I.: Pamjatnyiki XI XV. vv. Russzkaja isztoricseszkaja bibliotéka. VI. kötet. Szankt Peterburg, p Guruleva V.V.: Moneti Paleologov sz izobrazsenyiem dvuglavih orlov v szobrányii Goszudarsztvennogo Ermitazsa. VIII. Vcerosszijszkaja Numizmaticseszkaja Konferencija. Moszkva, április Eladás tézise. Moszkva, pp Uo.

9 9 L ) $ '&* % :4 ''&*., ;:<3<-:<<4=!!&'%!$ '#& ( 8! ''&(& E8I-EI%! $) *'&*% & $ )$ ) $'! &)% '&* & '& % ) &! '&* $ %! & '&* %I%,& % ::! & '&*!(! (% >? * ) % * & J >!!&? '& '! % %I%,& & '&*! # %!!!&E88%!!$!% &!! J, GR %%I%,& $ $ & (J '( '&*! & &!!$- E88%!$!$!'E8I%!& %!'&*& $!! )'&% :3 $ ('! # (*'&* ('(* $&) 'S $&) (*'&* ' %! ( $( 10 Musmov I. A.: Szracimirovi maneti sz dvuglav orel. Byzantinoslavica. Praha, pp Solovjev A.V. : Les emblèmes héraldiques de Byzance et des slaves. Seminarium Kondakovianum. VII. kötet Praha, P ; Solovjev A.: Istorija srpskog grba. Melburn, Ps.-Kodinos: Traité des offices. Ed. J. Verpeaux. Paris, 1966.

10 10!H! ' % ' &!% # ( & % ' ) ' * ($'!% :< 8 ' '&* 88%! ;:3M3-:<3M=!!&% :6 ' G :<4:!&. &% +! ) G ) #!((% N!! (* '&*!((% 8!!(*'&*!((*! &%! (!(( & &&& '&% +! " * '! & 8!! ( :<B5!!& ( % :B #8!&'"! ' 8, 8 )%! &! % 8!! &'&*!((! &!((% &! '" & 8!. % :5 $!! %! & (& '&*! &!((! % 8! '&* $ #!!((% $'! '&*!((! #% #!&&!!(( &&% # ' '&*!(( % % G + :<5< ' ( ( ) # $*#'#'&*% ( 13 Grabar, A.: Peinture religieuse en Bulgarie. Sofia, p Spatharakis I.: The portrait in Byzantine illuminated Manuscripts. With 182 illustrations. Leiden, ábra 15 Uo.: 38, 39. ábra. 16 Isztorija na Bolgarija. T. 3. Vtora bolgarszka drzsava. Szofia, p Isztorija Bizantyii v 3-h t. T. 3. Szerk.: Sz. D. Szkaszkin. Moszkva, p. 245.

11 11 " & &!' '&*!(( %1'&*! & ' % 88%. + ;:<A:-:63B=!& ( () &! ' K 8! $ I888% N! $"! '&! %! ( '&* $)% :M " #&E8I%! ( I888%. + (*! '&* % 888%! ;:<6A:<A4= G & ( $! "! '&* $ )% :A " (& '&* $! & ) )' ;! %=% L # '&*$)%( )!!''% '',!,*! '&* D!;I! = ;= % 34 $ '&* & + + +$''. '&!. I! +,*,' T,' D! 1 && 9! $ 9!,% + 8,% 9& D&. & R!,%,*. D 1 '&! 1& &,'!% 3: '&* ('E8I%!!&%.(& ' '&*! #!!%G''!$ 18 Spatharakis I. The Portrait in Byzantine illuminated Manuscripts. 93. ábra. 19 Uo ábra. 20 Kovacsevics I.m Uo. XII, XII XIV, XXIII XXIV, XXVIII, XLI. lap. p. 29, 31, 38, 39, 44, 48, 56-57, 58, 62, 66.

12 12 '&* % 8 %!&! *' ( '% * ) '!&! %!!' %! * ( H $ % I) ( '&* '*$ (! '&&!!'% '&* ( J K! 1 K $%) '!$'&*%! '! 1 (!! ' %'&* (% L! ' &% 8 9!;EI%!&='&*&' *J >.9L8",+9"8918?%% #E8I%!.!! ' % #! ')! %! $ & % ( % 36! '&!E8I%!(). 8! (')%! ( 1 '! '&*! & % L!% '&*, ( $''EI888%!! '!( (* ) % $ (*&&( EI888%!% 3B '&* R,!;Η:65M= $& %:6B4% $(% '&* '&'! # %&!'& 22 Isztorija primenene umetnosztyi kod Szrba. T. 1. Szrednevekovna Szrbija. Beográd, Szolovjev A. Isztorija szrbszkog grbba. Melburn, p Ivih A.: Sztari szrpszki pecsati i grbovi. Prilog szrpszkoj szfragisztici i haraldici. Novi Szad, No. 30. p Izobrazsenyij oruzsij iliricseszkih. Sztematografija. H. Zsefarovix, T. Meszmer. Becs, 1741 (Reprint Novi Szad, 1961.).

13 13 >?!! >1?*% (! '& ( J >R9DR8I, R,"D89",GLD R9?% 35 '&* J '&' $'! * '&* % ( ' $!$& %'& '& TN & '$ &% &%"' #% ' # $ '& %,! 9! I L! '! ( %,! &' I % &),!(% ' ( '&*!(( +! I888% N E8% &!$.!& + % I( '&*! &.! + ( $ & )%.!!"+ 888%8',' + &% '! $'&*% & ( '&*! $; F= % &!%I &(,L $ F 3M ( $ E88%!% )!!((% $ E88%! E8I%! & #& $) )% EI%!! '- (* &! +!-#& 26 Ivih: I.m.: No. 57. p Lihacseva V. D.: Vizantyijszkaja miniatura: Pamjatnyiki vizantijszkoj miniatjuri IX XV. vekov v szobranyijah Szovjetszkogo Szojuza. Moszkva, lap. 28 Vö. pl.: Lazarev V. N.: Isztorija vizantijszkoj zsivopiszi. Moszkva, p.251.; Lihacseva V. D. I.m. p.22.

14 14 $(% $ $ (* '&* %! L & K ;Η<<4= &% ' ((* % '&)$ % # I888%. + ;Η:3M3=! (& ( %. (* '& ( (*%! '!!((& %.! (* R%& &!') & + &%!!& $J K& '&*. + %"!( &!+! $& '! % & '! J >U # '!! $?% '&*! (' &!H! (&EI%!! ') '&* % ( & &) '&!(( (% +! %! $! &! $ '&* ' %D (% (# $ ( '!( ( % C! )' & - ( '!-! % &. ) 8 (!% & $! &(! % 3A '&*!(( ( $!& G R ;T= & G! ')!!& 8;:656:6A4= ' R & ;:6A4:6A6= % ' T 8 G ) ) 8 % 8 '!,* 1 T $ % :6M: ) 29 Van hasonlóság a jelenlegi orosz állami címer és az Evangélium sasmadara között is. A cárizmus idején még fekete kétfejt arany színre változtatták, a döntéshez valószínleg az oroszországban ma reneszánszát él, a bizánci kultúra folytonosságát felvállaló szemlélet járult hozzá.

15 15 T :6M< &( J T (,%,* ) % <4 T! %:6A4 ( 8 %E8E%!& +%D &% <: '&*!(( '$ '&* $!((!' % <3 88G (! :6MB% && $( J! ' '&* % << '&*!& T &J:6A6%& 6 ) 9 :6M6%33T% <6 '& (%R &G &!!%! '&* &8G $!! % 9 * '&* %>V?*)&! '&' # >WX?! '! >WY?% &!(( # >Z[? % * >8 $? &% $ * >W\]^\_`aWbcd`Zca\ef`g?R &G #%" 9 '&* G ( '! >8 $?!&& '&% ()% 8 ) $ ) *(!% I$ % $! '$! '&* % N (!() ( I$ '$ I (!(( (T '&*%!& &!'$(!(( % <B 8 G $ () '&* %:B3<!!,! G ;8 G &= $ & 30 Isztorija Crne Gore. 2. Könyv, T. 2. Pred. M. Burovih. Titigrad, p Rovinszkij P.: Csernogorija v ee proslom i nasztojascsem. T. 1. Szankt Peterburg, pp Isztorija Crne Gore Uo.: 95., 98. ábrák. 33 Az oklevél szövegét publikálta: Miklosich F. Monumenta Serbica. Viennae, pp A pecsét fotóját lásd: Isztorija Crne Gore I.m.: p , 10. ábrák. 34 A metszet rekonstrukcióját lásd uo.: 28., 30., ábrák. 35 Uo.: p. 495.

16 16 '&* (h $ J >! & '&* (%? <5 1'&*!!$ ) '! >8 $? '&$! & )!!% 7! 8 G & )$! ( '&*! &! J>ijkXl%mZl[XPnjim ol%wppopq m k[l%rnsp m o88%?%! '!H ' E88-E8I%! &! % /!&)$!% $ )$! &!!$& )%. 8 G! ( &(' #!&%/ 888% $( & & % )% *$ ' 8 G ('&* & '&*! % ' '!( ' $ % & % I ( '! % )% ' $ &% 7 $! ( % ;:6MB= '&* & ' 888% & T % & G R 9 EI%!% EI%!! % 8' ;:6:<:6A6= I ) $&&$ % 36 Miklosich F. Die serbischen Dynasten Crnojevic. Wien, p Korolev G. I.: Csetüre tezisza a nroiszhozsdenii ruszkogo dvuglavogo orla. Gerboved, Moszkva, p

17 17 & I T!!!*% <M I + )!! G % <A G &) (.)EI%!% 64 " (&! ( '&* &.!! '!' I ( ' $% &!&! 888% 8!% 6: I) &) (. )$ '&* &!')$% (!!$! '!& &!% '&* # %!! '&*! % $ ')J 1 9!, +!!.,! T G % $'! %L)!H $! # % ''&* %,! 8 G ' I %!. " )!( $ 8 )& % '&* ##&%!&$! & '!%" '&* #& ( $% # $!! )##% % I%,& '&* &! (& + $& )(. $! '&* (% Barbaro és Zéta uralkodója közötti kapcsolatról lásd: Isztorija Crne Gore I.m.: pp Lenna N. di: Giosafat Barbaro ( ) e i suoi viaggi nella regione russa ( ) e nella Persia ( ). Nuovo archivio Veneto S. XXVIII. 40 Barbaro i Kontarini o Rosszii. K isztorii italo-russzkih szvjazej v XV v. Leningrád, A tanulmány, a szöveg gondozása és oroszra fordítása E. G. Szkirzsinszkaja munkája. 41 Polnoje Szobranije russzkih letopiszej. T. 24. Tipografszkaja letopisz. Moszkva, p. 206 ( az évi kiadás reprintje). 42 Solovjev A. V.: Les emblèmes hèraldiques de Byzance et des slaves. I.m. pp

18 18! (!! (% I& '&*! +!!.% '&*! & '&& % E8I%!&(&R I ;Η:<6M= 7 (* & '& &!' %I (& + $ ) N G! $ &% 9 N G ( $ ' (* '!! & # '! )' ' '!!!&% 9 $! (! L $ $ N G ( $!'&*% 6<! ' &! ( L ($'&*%/! &!'&*$ D! % 1H T!!! LD!! % EI%!! # &!# (!! ( % &! ( (!!'& %*&!(! EI%! $ & % ( ' (! (% 66 EI8%! &! # '&* (% (! 1 G')! % 1 G:346 8I%!& %! 1 G 43 Villani, Dzs.: Novaja hronika ili istorija Florencii. Moszkva, pp Oroszra fordította és jegyzetekkel ellátta M.A. Juszim. 44 Lásd pl.: Richental, Ulrich von: Conciliumbuch. Augsburg, Constantinopel. p. 55.,95b.,108; Athen p. 113b; Antiochia p. 118.

19 19! EI%! ( (*& ( ''! %)'*$!$!! ( '! $ >? ( ( (&!(&%!& $ R &! ' '! '! ')!% *' $'! 0&7 % 6B.!! EI8%! & '!%7! &! ' ' ' % EI%! +!!&. %'!!R( )&#!%. 1 G'$ & '! & 7 L)%!& $ & ( $ E8I%!!! &! #&% +!! G I ( '! ( )%! & '&* ($!&!H # 8! 1 G #&&$ '%! ' & '&* #!& ( ) %!''$!%!!(($$ % '& &!! (!! >8 $?! $! % EI%! +! $D! & %!$& '''&*!(%'&* $!$! # &&% 45 Isztorija Vizantii I.m.: pp

20 20 Marijana Sztefanova :%4%Zetuav]w\xyezcv{\w -fae]w`a\f e}wc`~`]\{`cvwetua\ ^\cwcew ^ce_]wvf`wetx Vvtva v x \f\z t`ga\]w` v wvƒe Vvtva v \ae av]etxe \z cv t`ga ` wa\]v `% Xvc\_ Vvtva]\d\ ced`\av\geau {t` `a\fw\ƒefce x`\geaucv t`ga ^\]f\` wcv_` `x `tuwca eaa\]wx % Pa` ]fx va \{yez `]w\c`ez ` \{y` ` ^c\{te v ` gw\ ^\ f\txewd\f\c`wu\{`~_ ~\fa\z{t` \]w`%xvvvtvav~f]ed_v]ye]wf\fvt wa\tuwca z_`vt\d v w\]v \ ^\]e{e xftxew]x ea\ ea\ wv v \{yea`e eƒ_ av `\avtua\tuwca ` \{ya\]wx ` ^ce_^\tvdvew f v` a z`awece]`^\a` va`e^c\{te wcv_` `z`tuwc % o\ a`v `x ` `awedcv `x {vtva]`~ av `\avtua ~ \{ya\]wez ^\ f\txew` avwu_c d_c dvt g}e`e]we]wfeaa\fe_ewf]e{\tu}e `~ ]{t`ƒea`b% Xe vt\fvƒea ` ` `_ƒ {vtva v ]ye]wfby`z f ^ce_]wvftea`x~ _c d`~ avc\_\f% i eaa\\a ` xftxew]x \^ce_etxby` f \wa\}ea`` jet``~ ]`t ` _c d`~ ]\ `vtua ~ ` `]w\c`ge]`~ c gvd\f f cv f`w`` `t`\w]wvfva`` ced`\av% ˆ`c_ecƒ`w]x av ^vcv_\]v~?- ^`]vt qb ea vwf]f\ez_cv e ` ``?%Vvtva ``~ ` \t\d` `c\fvaa z\{cv ^ce_]wvftxbw]x ^cecv]a\z `ttb]wcv `ez]v vaa\ % Y d\f\]w\_vf}`z `c efc\^ez]b `f`t` v `b]ed\_ax `_eaw` ` `c ew]x v ^\c\~\fvx {\gv? \w\cvx f tb{\z \ eaw \ƒew f \cfvwu]x ` a`gw\ƒ`wu `c% p v^v_a\efc\^ez]\z w\g` cea`x - w\ vaw`šfc\^v? v f ]w^vew]`a\a` \ cv _etea`xaeavf`]w``vaw`_e \cvw` v% X\ Šfc\^v ae \dtv { ]ye]wf\fvwu {e Vvtva% P{ e_`aeaavx Šfc\^v- w\ avg`w `\{ e_`aeaa e Vvtva ^\ w\ ]ed\_ax{\tdvc dce`c a ve_\a ]ec{ `vt{va ^c\wxd`fvbw_cd_cdc ]wvcvx]u v{ wu\{\}`{v~^c\}t\d\``_ w^teg\ ^teg f{_ yee% 3%4% Oce_]wvf ^ce_ tuwca\z cevtua\]wub ]wcva Vvtva]\d\ ced`\av ] ^cvf\ v_ve ]e{e f\^c\]j \ƒa\ t` d\f\c`wu\{vtva]\z tuwce f\\{ye `t` aƒa\ d\f\c`wu \ tuwce vƒ_\z \w_etua\z {vtva]\z ]wcva h j]e ` fe]wa\ vb c\tu `dcvew x f ^c\ e]]e f v` \_ez]wf`x tuwc% X\ x ` {vtva]`~ avc\_\f ^c`av_teƒvw cv t`ga x \f dc ^^v v w\ vwc_axew `~ ]ed\_ax}aee ae^\]ce_]wfeaa\e \{yea`e% jev ` f ^ce_etv~ P] va]\z ` ^ec`` ]ye]wf\fvt` \{ e_`axby`z `~ { w ]\ `vtua e ]wc wc gw\ ` \^ce_et`t\\{ya\]wu{vtva]`~]wcva av c\fae avc\_a\z tuwc - w\ ^e]a``wva \{ gv`~ax`_c%

21 21 Pgef`_a\ gw\ Vvtva - w\ ced`\a \w\c z ae \ƒew{ wu ^\axw `\] ]tea w\tu\] ^\ ` ``]ed\_ax}aed\_ax `t` w\tu\] ^\ ` `` i]w\c``% je_u ` f av}` _a` Vvtva ]\~cvaxbw ^ceƒabb ]ye]wf\fvf} bfev ` ^\ ` `b`wcv_` `b \]wv`]ce_\w\g`x\{yea`x ` f v` \_ez]wf`x a\ƒe]wfv wa\]\f `f`t` v `z ` tuwc?;qxa\f:aa6j BM=% Xv]f\z ce_ ewa\twca\w\{`w`e av `cv ` cv ` f] y\w\ fce e]e \] ye]wfxfv f f ` ^\]ce_]wf\ ] \wfewa`we e]we]wfea` e ` `% i fe]wa\ e ge e ` w e \]a\favwv ewa`ge]v ~vcvwec`]w`v vw\ \{\{yeav \c v av \{ye]wfea\] ava`e% O\ ^c`a `^{\dvw]wf\w\ av\w_eta`we;av `\avta`= e]we]wfea` e ` `]e\{]tvfx\w{\dvw]wf\w\ `]we^eawv av ewa\twca\w\ cv f`w`eav] \wfewa`weewa\]`? : ;wv ƒe56=% 3%4% j ^\]te_a`e_e]xw`tew`x ft`xa`e ^\~`\{ye]wfeaa ~ xftea`z ` f dtx_\fav`]^\tu \fva`ex vxftxew]x]tv{\` gve fv\tdvc``%j w\w ^ec`\_ x \f e]ce_]wfv `]]te_ bw]x ^ce` ye]wfeaa\ v]\]wvftxby`e \ ^\aeaw x \f\z]`]we `a\d_v-f\wa\}ea``\c ƒvbyez`~]ce_ ` eye eau}e- f `]w\c`ge]\z `~ avg` \]w` `]\ `vtua\ \awe]we f \w\c\ \a` a `\a`c bw% Xv}` `awece] f ^ce_tvdve \ `]]te_\fva``]fx va ] ^ecea\]a ` avgea`x `]t\f_f~te]`\we vw`ge]`~dc ^^J :%` eav]ye]wf`wetua eav fva`x^ce] vby`~]x;!"#!$= `av]e\ ~; %&=S 3%` eav^c`tvdvwetua e few\\{\ avgea`x;!!'"(!$'" $)'=% j cv{\we vavt` `c bw]x ]\\wfew]wfby`e a\ `av `` f {\tdvc]\ ;VŠ=vt{va]\ ;kš=dcege]\ ;WŠ=`c a]\ ;[Š=vfae\w\c ~]t gvx~ `f]ec{]\ ;pš=x v~%œv vaa ex `\wt`gvbw]x]f\ezw`^\t\d`ge]\z ]wc wc\z a\ avc\_ d\f\cxy`e av w`~ x v~ ` ebw a\d\\{yed\ f `]w\c`ge]\ ` tuwca\ cv f`w`` v avc\_ av]etxby`e{\tee w ]xg` tewvvtva]`z^\t\]wc\f%jvge]wfe`]w\ga`\fte]`ge]\z`a \c v `` `]^\tu bw]xj cv e\t\d`ge]`z ]t\fvcu {\tdvc]\d\ x v m cv e\t\d`ga`x cega` av { tdvc]`x e ` ;_vtee [VŠ= [ a]\ {\tdvc]`z cv e\t\d`ge]`z]t\fvcu m[ a]\{ tdvc]` cv e\t\d`gea cega`;_vtee[v [= ocvw`z vt{va\c]]`z]t\fvcu;ok[p= ` Wcege]\ {\tdvc]`z]t\fvcumwc \{ tdvc]`cega`;_vteewv[=% 1,., (!) ". # $, " ($) " " ( 1994: 64).

22 22 Oc`g`a\z f {\cv \{\ avgeaa ~ f }e ^\axw`z ^\]t ƒ`t\ ] \_a\z]w\c\a `~]\ `vtua\e``]w\c`ge]\e avgea`efƒ` a`{\tdvc ` av Vvtvav~ v ] _c d\z - `~ \gef`_avx ]\ `vtuavx \{]t\fteaa\]wu \cv]v?^ecea\]a ] ]t\ fte]`\t\d``% j]fx `]\dcva`gea`e f\ fce ea` \]wva\f` ]x t`}u av\_a\ v]^ewe w\gaee vwc\ae ae\w\c e f\^c\] ]fx vaa e ] `]w\c`ez ` cv f`w`e \w_etua ~ {vtva]`~ x \f ~ ]cvfaea`z ewv \c ` cv e\t\d` \f]\\wa\]` ~] ^eceg`]teaa ` f }e ^\axw`x ` ` ex f f`_ gw\ ce tuwvw wv\d\ c\_v `]]te_\fva`x ^\ f]ez f`_` \]w` \dt`{ \v vwu]x ^\te a ` f cv]c w`` ~vcvweca ~ gecw ea\ eav X\ \ jv ` ae\w\c\z]^e ` `` av\f ~]`]we a `\a`c by`~ av Vvtvav~% ja` vwetua\e ` gea`e dc ^^ ` ea xftxby`~]x \{\ avgea`x ` ^ce] vby`~]xav]e\ ~` fewv \dt\{ ^\ \guf\^ce_etea``]w\c\a av\f\z ^c`c\_ {vtva]\z x \f\z t`ga\]w` ^c`fe]w` cv]c w`b v\a\ eca\]wez ~vcvweca ~_tx acvf\f\{ gvef `]]]wfv ` tuwc f et\ avc\_\fav]etxby`~vvtva % j \^ce_etea`` ew\_\t\d`` `]]te_\fva`x \]a\f fve ]x av cv _etxe \ av ` wfecƒ_ea``v` eaa\j O\\wa\}ea`eavt`adf`]w`ga\w\ cvfa`ye%%%]e] xwv v * ` w\fv xftea`e \ew\ e `]`cva\]v \ f e_`a e ` a\ f ae ^\ vtv]we^ea ^\^v_v ^\_ c`wec`x{vtva`]w`ga\]w% Pye ^\fege ge ]v \w\ ^\axw`e * e ` fe_ea\ \w c dv av \acewa\]wwv;* w\fve]t`fvaew\avc\_`wetea`_vwetea^v_eƒ`t` \abaw`f av x]w\w\ av `a `a`w`fv ` ^\_%= ` ^ce `avfv f cvad av v{]wcvwa\` ]t\fa\^\axw`e\^`]fva\]\ ^te]\waxvf`^c` av `%k\ ^\ \wa\}ea`e av e `\f\w\ cvfa`ye w\fv ^\axw`e e_av f {vtva`? \ƒe_v]e\vƒe ` ]wfea\ aea ƒa\ ]t\ƒaea`e%%% w\ ^\\wa\}ea`e av {vtva]`x \_et av]fewv \ƒe_v]e av ec` wv\fv cvfa`ye \dvw\ wv ` e_`a]wfea\]w]e\v fvav^ 3 % 3%:% p` f\t`v ` avgea`e ` ea ]ye]wf`wetua ~ av fva`z ^ce] vby`~]x; e`xyec` =`av]e\ ~; ~v=% 2 %.&, ' " "...,!, '. ( ",! ( " "!..) " " ", " -. ) ' ",..., ', " (& 1990: 70-71).

23 23 otv]]`ge]vx\{yeefc\^ez]vx]` f\t`v!- w\ _c\]wuž% X\ f\wt`g`e\w_cefaez efc\^ez]\z]` f\t`` {vtva]`~ avc\_\f! ` eew ]f\e _\ `a`c byee avgea`e - ] ecwetuavx \^v]a\]wu _tx get\fevž ` \wcvƒvew \wc` vwetua\e \wa\}ea`e get\fe ~`wc\ \fvca\ `t` t\ t\{a\ Ž ;[VŠ A5B=% pe vaw`v { fvtua\ ]\\wa\]`w]x]d`{` {e]} a `{ ]wc ^ece_f`ƒea`e f]e~f`_\f ez a\d`e` \w\c ~\{ ga\xftxbw]x\^v]a `_txƒ` a`get\fev%jvš! f^ecea\]a\ avgea``- w\\geau^t\~vxƒeay`avža\! ^\wce{txew]x` _tx a\ `av `` f\\{ye t\d\\^v]a\d\ daefa\d\ get\fevž% pc%j\{cv a e _`vtewa e f cvƒea`xj - \geau cv daefva t\ eax{ecewžs - \geau cv daefva `^tb\w t\]w`ž ; j {\tdvc]\ x e ^ecea\]a\e ^\wce{tea`e! ^c`fet\ \c `c\fva`b cv t`ga ~ cv e\t\d` \f a\d`e ` a`~ ` ebw ]f\` ^vcvttet` ` f _c d`~ {vtva]`~ x v~% pcvfa`we ]te_ by`e wc` w`^v cv e\t\d` \fj := ;{ f% e`a\e dae _\= f vge]wfe \{\ avgea`x ]\^`yv t ~\^v]a ~ tb_ez cv {\za`\fž; mm - ]\ _vfvwu c d dc ^^ t ~ ae^\gweaa ~ tb_ez etub \w\c ~ 3= ;{ f% e`a z\wc\ e`a\e\wc\_ue=fvge]wfe a\ `av `` \geau ^t\~\d\ t\d\ \fvca\d\ ^\_t\d\ ` fec\t\ a\d\ get\fevž%j[še]wu]t\f\ eea }?-!"# fw\ ƒe avgea``;[v [ <= ;{ f% e`a z x =_tx ~vcvwec`]w`` get\fev] \]wc x f`wetua ]^\]\{\ f cvƒea`x]\ t x \ Ž% j VŠ- $ %& % f avgea`` ` ewu t\z x d\f\c`wu ^t\~\\ tb_x~ž O\_\{avx]e vaw`vf]wcegvew]xfc a]\ x eav^c` ecj'()*+,-)."#,"/()0!()f avgea``dcewu eb v^v ~\zžmm'*#.1."#,,"/()0!()f avgea`` ^c`dcewuf cv]w`wu eb v^v ~\zžw%e% v{\w`wu]x\ get\feeae^\_\ cefvxgw\\a^t\~\z` \ƒew aeavfce_`wuž;[v <B5S:<3=% j vt{va]\ x e e]wu f cvƒea`ej 2" 3,45! 15) 5#65! \w\c\e { fvtua\\ avgvew ` ewux v dv_b`žw%e% t\{a zƒetga z\]wc z x f`wetua pe vaw`v]t\fv!\{\dvyvew]x f VŠ ^ecea\]a ^\wce{tea`e _tx f cvƒea`x \wc` vwetua\d\ \wa\}ea`x ~`wc\ \fvca\ t\ t\{a\ get\fež%pcvfa`weav^c` ecj

24 24 78 %9:++ 8 %, x\geau %;9: - x\geau BJA55=% /0 %8%, x\geau \tž; %8, x\geau \tž; O\_\{a\e ^\wce{tea`e ` eew ` ^ecea\]a\e avgea`e! f pš- ]cvfa`wej7 <% 9= >% ;i\a\ vaw`v]t\fv!}vda tvf]w\c\a {\tu}ez \{\{yeaa\]w` ` ^\]t ƒ`tv \]a\f\z \c `c\fva`x a\f\d\ avgea`x ae]gv]wue t\{v\wcvfvž% j WŠ -./0/ ; ex= ` eew _fv avgea`xj ^t\~vx ƒeay`avž ex ^\_\t\_avxž ` {e]]ec_ega z ƒg`avž;wv[:ab6j B<A=% oc\ e w\d\ f x e a `\a`c ew ^\]w\xaa\e ]cvfaea`e > f avgea`` et\~`wc\f {`cvwu]x` v\d\t`{\^\t\ƒea`xž% Oc\_\tƒvx `]]te_\fva`e f \wa\}ea`` av`{\tee ^\^ txca ~ ^ce] vby`~ wv`~ v av^c` ec #!$;{\td% 1%#!$2 \{avc ƒ`fve gw\ w\]ye]wf`wetua\e ae cv f`fvew f{vtva]`~ x v~ ewv \c`ge]\d\ ^\wce{tea`x ^c` a\ `av `` get\fev% j VŠ \c `c bw]x ^\]w\xaa e ]cvfaea`x v av^c` ecj %:?&9? %:9 %:; Qe]e v #!$ 31%#!$2 f ]w^vew \ ^\aeaw\ cv e\t\d`ge]`~ \{\c\w\f ] ]e vaw`\z d\f\c`wu t\{a\ t\ž% v]w\ v vaa\e avgea`e ]`t`fvew]x ] ^\ \yub ^c`tvdvwetua\d\ \{\ avgvbyed\ few!!'% pcvfa`weav^c` ecjjvšcv %:A? %:A_`vt% %: C/ 0\{ ga\ `]^\tu ew]x f \wa\}ea`` \d\t`{\ f avgea`` { wu f]`tua\ cv _cvƒeaa\ ]\]w\xa`` ` d\f\c`wux f`wetua\]\ t\{tea`e `aeavf`]wub\\ t`{\`t`^\v\ t`{\^\f\_ /8 0%:- ` fecdvwu]`tua zdaef` d\f\c`wu x f`wetua e\]wc e]t\fv f\wa\}ea`` w%: /;0 \geau]`tua\ daefvwu]xs t\ eax{ecewž ;_`vt%= w%e%{tefvwu ` ;? % ;a`ƒ%= w%e% ` fecdvwu ` \ cwv]\gewvbw]x ae w\tu\] d\cu\z x_\f`w\z ƒ`_\]wub /0a\`] etea\fvw\zƒetgubc? \w\cvx v]]\ ``c ew]x]\ t\]wub ` daef\ ` ^ce_]wvftxew]x ^\]ce_]wf\ \{cv \f xyec` ` e` ;1%#!$ 2 j kš - D, E# #9 {fvtua\ \ avgvbyee ` c dvwu ƒetguž w%e% ]`tua\ daefvwu]xž;vk[:abaj <6= f WŠ ]ye]wfew f cvƒea`e{ fvtua z ^ecef\_ \w\c\d\ ` c dvew x_ ee x Ž f avgea``]`tua\cv daefvwu]xž;wv[:ab6jb5m=%

25 25 Qe]e v %& ^c`]w]wfew f _cefaez ewv \c`ge]\z \_et` \]a\fvaa\z av \w\ƒ_e]wftea`` ~` ] 4%56'% p^\ce_ ]tvfxa]vwv avc\_avwec `a\t\d`x %&ec\_\f\^\axw`e^\\wa\}ea`eav)7*$5!"8(!" 6)" $* $ ` _c d`we av]e\ `% %%%s\ ` vw e cv ^c\]wcvaea ` ` f a ]tvfxa]`xvcevt;f \ƒa\^\_]tvfxa]\ft`xa`e=?;oewc\fv344<j:5a= < % j {vtva]`~ x v~ te]e vwv %& gv]wfew f ]\ _va`` ewv \c`ge]`~ f cvƒea`z f \]a\fa\ _tx ^ece_vg` ^c`{t` `wetua\ ]te_ byez]e vaw``j {e]^\\z]wf\ cv _cvƒea`e v^c` Ž av^c` ecj j VŠ $ %; `^\_\{a ef cvƒea`xfpš-$ ; %;Sf [Š-'F*""E "!1*, G()*"{ fvtua\ ` ewuyedt fd\t\fež;^\ Oewc\fv344<J:5A=% dt ^\]wuae]ecue a\]wuted\ ]t`ežav^c` ecjjvšh? %;/? 0; 5{ fvtua\ fte tv ~v f d\t\fž f avgea`` dt ^ z ted\ ]teaa zž ;ok[p:ab:j3m5=sfwš ewv \c`ge]\ef cvƒea`e{ fvtua\^ecef\_`w]xv ` ewufd\t\fe{ t` e ec`e `t` ~`wc\]wuž av^c` ec j VŠ- L% MN %; / %;0M? /? 0f avgea`` fa}vwu \ t`{\ vbt`{\ ae^c`xwa b av_\e_t`fb ]tužs j pš- O% %%%% Xe\w\c e ewv \c wv`evjp %;;{ f%]vewed\ ~v= f avgea`` ae]^\\za z aecfa z cv _cvƒ`wetua zž xftxbw]x w`^`ga vw\ _tx{vtva]`~ x \f \a` f]wcegvbw]x f\ f]e~ `]]te_ e ~ av ` x v~% p~\_a xftxew]x ` ^\t\ƒea`e] ewv \c\zj %;;{ f% t\}v_`avx ~v ]te^eau=9 f avgea`` _\]v_a z get\fež \w\cvx a `\a`c ewfdcege]\ `vt{va]\ ;K-56",=x v~f\_a\ `w\ ƒe avgea``% 3%3% p` f\t`v ` avgea`e ` ea ^c`tvdvwetua ~ few\\{\ avgea`z ;!!'")'"9!7'"(!$'"$)'=% :!!' few- w\ fewwcvf `t`]wuefav_ecefux~ w\\_`a` few\f ]\taega\d\]^ewcv d_e\a va` vew ^\t\ƒea`e eƒ_ ƒetw ` d\t{ % j 3, " ' '',,, ". *! " ( ) ( 2003: 169).

26 26 VŠ ` fe]wa\ f cvƒea`ej O /C09 >9 ^\wce{txbyee]xfvge]wfe\wfewv\d_v\ t`{\]\fewbwf wec^ewu ^eceƒ`wuv\et`{\wxƒet\ewc_a\e`]^ wva`eƒ`fx]av_eƒ_\zavt g}`e _a`v\aaefec`w`t` j ^cea\]a\ ^\wce{tea`` w` \t\d`x ^c`tvdvwetua\d\!!' ]fx vav] ƒetw\ etea\z d\cu\z ƒ`_\]wub \w\cvx\w_etxew]x ^egeaub f ƒetga z ^ cu `t`]v ƒetga z]\ƒetguf _etxe vxƒetga ^ ce fa wceaa` \cdva\ f \c e e}\gv? cv]^\t\ƒeaa f a`ƒaez dt{teaa\z gv]w` ^egea`% P{cv d\ceg` x_\f`w\z ƒ`_\]w` - ƒetg` ^\c\ƒ_vew ewv \c =^\ eteaef}ed\get\fev\w\c z `]^ w fvew ]`tua z daef vf`]wu t\{% pcvfa`we av^c` ecj j VŠ - L MM %:;{ f%^\ eteaewuvxyec` v=- ]`tua\ daefvwu]x t\ eax{ecewž;[vš:am< w%<j 65B=% j et\!!' f ^ecea\]a\ ^\wce{tea`` ^c`\{cewvew ]e vaw` ]`tua\z vf`]w` aeavf`]w` daefv `t` _c d\d\ \wc` vwetua\d\ g f]wfvž% ˆewv \cv a `\a`c ew ` f WŠ f avgea`` v]wvftxwu \d\t`{\ ^\ eteaewu\w daefv `t`]w _vža\\w]w]wfewfc a]\ x e% p\\wfew]wf`e {\tdvc]\d\ cv e\t\d` `c\fvaa\d\ f cvƒea`x Q - w\t`{\ \t\_ ` ^\ w\ ae\^ weaž ;[VŠ f c a]\ j VŠ ^\wce{txbw]x cv e\t\d` J B w%e% \~fvw fvew eax daef t\{v]wcv~ `_c%ž ` L eteaewu\w t\{ Ž; cv e\t\d` SE#4")3")"1` eew avgea`e ^\ƒetwewu\w t\{ t\ eax{ecewž;vk[:abaj65<=% jvš] \c `c\fvt`]ueye_fv cv e\t\d` v]\ ^\aeaw\!!' f\wa\}ea`` $;{\td%&';!$2 ` 7;;{\td% 7;2% pcvfa`we av^c` ecj L: M/: M0;;{f% \w^cvftxwu m\w^cvf`wu \d\t`{\ v etea\z `c\z= f avgea`` ff\_`wu f v{t ƒ_ea`e\{ va fvwu MM:= ` O/%0 ;{ f%w fv;{v}v= \x eteavx=f avgea`` dt ^ MM:=% j]\\wfew]wf`e]]` f\t`\z fewv$)';{\td%(!$;!2xftxew]x few\ ]t\ƒa\d\~vcvwecv%paf cvƒvewtb{\fu`av_eƒ_ fƒ` a`a\fw\ƒefce x - w\ few\dax\wa` vbyed\ƒ` auw%e%$)'fcv t`ga ~]`wv `x~ \ƒew \v vwu]x`av]w\c\aeƒ` a`;_\{cv=`av]w\c\ae] ecw`; tv=%oc\ ew\d\ $)'- w\]` f\tdaefvvwvƒe`]w _v%pcvfa`weav^c` ecjjvš- L ML M%;{ f% cv]aewu\w t\{ mdaefv\w]w _vmae_\{]wfv=sj[š-'! F"* *E"#T. ()")1 "T*4,T#{ fvtua\ ^\cv]aet\ eax^ece_dtv v `Ž\~fvw fvew eax ]`tua zdaefž;[v #T.*"#+*,{ fvtua\ ^\cv]aewu_\ \caez]f\`~f\t\]žs ae\geau]w

27 27 j{vtva]`~ x v~ gea`e ` daef]fx fvbw]x gvye f]ed\] (!$ few\ % sv f VŠ cv e\t\d`ge]`e\{\c\w J MM ;{ f% ^\gecaet\ eax ^ece_ dtv v `= f avgea`` t\{ecews\ fecetscv]]f`ce^etž` ebw^vcvttetuf[šj'! F"* *E" ) 3# ()")1 " T*4,T# 9 { fvtua\ gecaeew ^ece_ dtv v `Ž `t` \~fvw fvew eax]`tua zdaefaeftv_eb]\{\zž;[v <%4% iwv ^c\fe_eaa z vavt` x \f\d\ vwec`vtv ^\v fvew gw\ f gew ce~ `]]te_e ~ {vtva]`~ x v~ ]` f\t`v f _eteaa ~ dc^^ ]ye]wf`wetua ~ ` ^c`tvdvwetua ~ xftxew]x _\]wvw\ga\ cv f`w\z% Xv x \f\ c\fae\av_e \a]wc`c ew\^ce_eteaa\e ]`tea`ewea_ea ``fvš kš`[šfav^cvftea``^ece\] ]tea`x ewv \c` ]w\zg`f ~]cvfaea`zf\ cv e\t\d` % j w\ fce x v f WŠ ^ce\{tv_vew ^ecea\]a\e ^\wce{tea`e `t`f cvƒea`evae cv e\t\d` v `x% j vtbgea`` ]te_ ew ^\_geca wu gw\ {vtva]vx vcw`av `cv f \^ce_eteaa\z ]we^ea` ^\c\ƒ_ea`e f v` \_ez]wf`x eƒ_ }tea`e _ez]wf`wetua\]wub ` x \ % O\ aea`b s% Z`fuxa ^\ f]e` \w {vtva` `we \ƒe _v ]e \{cv fvw e `\f` ] \{ye]wfv ` t` vy` ` f a ^ce_et`we av Vvtva`we a\ ` f a Vvtva`we ax v e ` \zw\_v ^c`weƒvfv et`x ae\{~\_` `a` {vtva` ` `_v a\]` f]e{e]` w\ ` eaecd`ea vcx_ \zw\_v ^\ f\txfv_v]e] _` v aed\f\w\ `avt\ ` av]w\xye ` f axvfv]we^ea_v^c\da\ `cv{ 6 % kt ˆ% kt^vte~% Zfew\fewe f{vtva]`x \tt\c p\ `x Vk[:ABAJov \c`s%svcwvc`q%q }vp%ov]\q%wcv{\ v%v tdvc]\ vt{va]`cega`p\ `x:aba% Vvcw:AA:J[%Vvcw%j \{cvƒea`ew\av avvp\ `x:aa:% VW[:AA:o%it\fq%ˆvc` v]k^%ˆ`~vzt\fq%oew`_`]%v tdvc]\ dc `cega`p\ `x:aa:% WV[:AB6JWc \{ tdvc]`cega`p\ `x:ab6% 4 %. &,, (, (, " ", " ' " (&, 1990: 67).

28 28 qxa\f:aa6j V% qxa\f rv cetefvawea]e `\w`gea ^\_~\_ ^c\{te v X\ \?J av\f\]w ` twcav `_eaw`ga\]w% mm X\ \?%rav\f\]w``twcav`_eaw`ga\]w% i\a\ \f:a5mjx%i\a\ \f%vvtva]vavc\_av _c\]wp\ `x:a5m% ok[p:ab:jocvw`zvt{va\c]]`z]t\fvcuˆ\]fv:ab:% Oewc\fv344<Jk%Oewc\fv%Š `\fvwv ew\ \cv`{vtva]vwvvcw`avav ]fewv%j%s ca\f\344<% [V p% ovt_`efvrv~vc`efv%[ a]\{ tdvc]` cv e\t\d`gea cega`p\ [VŠ o% X`gefv p%p^v]\fvˆ`~vzt\fv oc% \tv\fv% cv e\t\d`geacega`av{ tdvc]`xe `p\ Z`fuxa:AA4J s% Z`fuxa% Q`adf`]w`ge]`e\]a\f {vtva]\z \_et` `cvˆ\]fv:aa4%

29 II A történeti keleti kérdés kezdeteitl 1856-ig

30 30 Sashalmi Endre Az orosz Balkán-politika vallási gyökereinek kérdéséhez: a nyikoni reformoktól a kücsük-kainardzsi békéig (1774) Bevezetés!(! * ) % $ *(! * $ J 9!!H :M:A%! '!! $!H )!H!'!(% &$ #! J :%. '!!- 9 ) 9()h 3% K ' '! 9h <%. 9*'& '!( h 7 ' 7,& :AAB % L 9 '!( '' >. K! D?!% $$! H >K! D?! % : I ) ))! + 9! &! 9! $!H * E cikk a T számú OTKA pályázat keretében készült. 1 Filippov Sz., Történelembölcseleti elképzelések a századi Oroszországban. In: Aetas 1995/3 (5-31.) 5.

31 31 '% $!! & % #!!!!!% 3 '()!! ()% < 9 '&.%,%! >!$?( & >! ( '$!?% 6 ) &.&8(J>$ ) '$ & ' ' %? B '!!% L ' &!#!%'!(7,& $ J &$! * $ '!(&'*$!$!$ 9%? 5 ) $ ( J > &$ '! $(! ) 9!H $'!( & :5%!!H % M.!!$! )! J!! % :5B< J & 2 M. Khodarkhovsky, Russia s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire Bloomington, Ind B. Jelavich, Russia s Balkan Entanglements Cambridge, M. S. Anderson, The Eastern Question London, xi. 5 Ormos M.- Majoros I., Európa a nemzetközi küzdtéren. Bp Filippov Uo 20 8 M. N. Tyihomirov, Rosszija i juzsnije szlavjanye v XVI-XVII vv. In: Szlavjanszkij szbornyik. Moszkva, ( )

32 32 ' &! /& 9 ;:5B6=')#&'!!H'$& $ $& $ L '&%# 91( /& > * '!( H?% A & >(!? '!!H '!(&% :4 U%:5B5K#&*&>!'!!$! $) & &- '!($%? :: #!&'!(% :3 $.!H $!$& J#!H!H & ' % & $$! > &!H? >!H?% :< 9 G <=>/?> > ;!H & = ) )!!H ()?% :6!! AB0>C=&!!H '!(%!!! $'! &%!!H 9! 9!H ') % II 9 Filippov Uo Uo 28. (56.v.j.) 12 J. H. Billington, The Icon and the Axe. An Intrepretive History of Russian Culture. New York, 1966, 679.(33.v.j.) 13 S. Plokhy, The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. Oxford, Uo 296.

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

A NATO szerepe Európa biztonságának fenntartásában

A NATO szerepe Európa biztonságának fenntartásában A NATO szerepe Európa biztonságának fenntartásában Neiner András Európa változó földrajza Európa, mint a Föld egy meghatározott területén elhelyezked földrajzi, gazdasági. kulturális, politikai régió,

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai külpolitika Az Amerikai Egyesült Államok Fehér Zoltán Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szak III. évf. 2004. tavaszi félév Amerika mint kísérlet Perception Kivételesség-tudat

Részletesebben

Létezik olyan, hogy európai közgazdaságtan?

Létezik olyan, hogy európai közgazdaságtan? (Csaba László: Európai közgazdaságtan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014.) Létezik olyan, hogy európai közgazdaságtan? Ha egy amerikai közgazdászt kérdeznénk, jó esélylyel nemleges választ kapnánk. E válaszszal

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTALOM NÉPSZAVAZÁS A FÜGGETLENSÉGRİL 1990, december 23 Hazai archív sajtó- a szlovén függetlenségi folyamatokról 1990-1991 MI TÖRTÉNT? A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉVES PROGRAMOK 2010-11 A 'PICTURE

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

SZERBIA KÜLPOLITIKÁJA A SZÁZADFORDULÓN AZ ELSŐ BALKÁN HÁBORÚIG*

SZERBIA KÜLPOLITIKÁJA A SZÁZADFORDULÓN AZ ELSŐ BALKÁN HÁBORÚIG* SZERBIA KÜLPOLITIKÁJA A SZÁZADFORDULÓN AZ ELSŐ BALKÁN HÁBORÚIG* Ahhoz, hogy megértsük Belgrád politikáját a 19-20. század fordulóján, tisztában kell lennünk azzal, hogy a szerb vezetés legfontosabb külpolitikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007.

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007. Szabályzat a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Érvényes: 2007. december 22-től Jóváhagyta: dr. Radics Sándor megbízott főigazgató Készítette: Kertész

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Konstruált identitás egy konstruált makro-régióban. A Duna Stratégia lehetőségei

Konstruált identitás egy konstruált makro-régióban. A Duna Stratégia lehetőségei Koller Boglárka Konstruált identitás egy konstruált makro-régióban A Duna Stratégia lehetőségei (A Zsigmond Király Főiskolán 2009. december 4-én elhangzott előadás) Erre a rövid előadásra készülve, a Korunk

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Nõk, férfiak a múltban 19. és 20. század

Nõk, férfiak a múltban 19. és 20. század Nõk, férfiak a múltban 19. és 20. század Kiegészítõ tananyag a középiskolák számára Nemzetközi Balkanisztikai Tanulmányok szemináriuma Dél-nyugati Egyetem 2700 Blagoevgrad Georgi Izmirliev 1. Bulgária

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

5.2 5.3. Pengı 10p. 1936 (17) 20 p 1941 (24) 50 p 1932 (23) 100p. 1930 (59) 500 p. 1945 (25) T2-4 148 2400 5.4

5.2 5.3. Pengı 10p. 1936 (17) 20 p 1941 (24) 50 p 1932 (23) 100p. 1930 (59) 500 p. 1945 (25) T2-4 148 2400 5.4 KISÁRVERÉS 2012.11.24. 1. 1.1 M.K.B. köszönti a 125 év Budapestet Ag PP doboz T1/1 5000 1.2 M.K.B. Millecentenárium - Szt. István Ag PP doboz T1/1 5000 1.3 M.K.B. Bucsú az 1900-as évektıl Ag PP doboz T1/1

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában

A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában Illés Iván, egyetemi tanár, MTA Regionális Kutatások Központja DTI A balkáni országok történetének egyik legmeghatározóbb vonása az volt, hogy ebben

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt 2004. évi törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról,

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

!#$%&'()!# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,* !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! /! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ;

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Kisárverés 2010 március 20.

Kisárverés 2010 március 20. Kisárverés 2010 március 20. 1. Anyag 1.1 Magyar pénz krónikája. NATO csatlakozás T1 2 db 3000 Eu csatlakozás 1.2 A forint bevezetése, A három részre szakadt ország T1 2 db 3000 1.3 Konstanzi zsinat, Visegrádi

Részletesebben

SZKA211_08. A szarajevói merénylet

SZKA211_08. A szarajevói merénylet SZKA211_08 A szarajevói merénylet tanulói a szarajevói merénylet 11. évfolyam 75 8/1 Mi történt Szarajevóban? Páros feladatlap Válaszoljatok a szalagcímek alapján a következő kérdésekre! Hogyan halt meg

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 7. évfolyam 2006 1. Kik kezdték felfedezni kezdetben az amerikai földrész északi területeit? A. spanyolok C. németek B. angolok D. amerikaiak 2. Honnan

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

A harmadik minszki megállapodás:

A harmadik minszki megállapodás: ELEMZÉSEK A harmadik minszki megállapodás: törékeny esély a politikai rendezésre E-2015/2. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI))

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) P6_TA-PROV(2007)0482 Az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatok Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) Az Európai

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ)

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) SZEMÉLYES ADATOK: Név: Ablaka Gergely Születési hely és idő: Budapest, 1979. December 14. E-mail: ablakagergely@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2003 szeptemberétől: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A kisebbségvédelem története. Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből

A kisebbségvédelem története. Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből A kisebbségvédelem története Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből Az ember, mint védendő alapérték Emberi jogok Kisebbségvédelem Kettősség, eltérő fejlődés, közösségek jogai, emberi jogok Történet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez 42 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. OKTÓBER Varga Gergely A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez Barack Obama 2009. szeptember 17-én jelentette be hivatalosan, hogy eláll a Közép-Európába tervezett

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben