Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4."

Átírás

1 1

2 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal 2.1. A tanuló kötelessége 4. ldal 2.2. A tanulók megjelenése az isklában és az isklai rendezvényeken 4. ldal 2.3. Testnevelési órákra, edzésekre vnatkzó külön szabályk 4. ldal 2.4. Az ellenőrzővel kapcslats elvárásk 5. ldal 2.5. Tanulói jgk 5. ldal 3. A tanulók közösségei 6. ldal 3.1. Az sztályközösség 6. ldal 3.2. A diákkörök 6. ldal 3.3. Az isklai diákönkrmányzat 6. ldal 3.4. A tanulók, a szülők tájékztatása és véleménynyilvánítása 7. ldal 4. Az iskla működési rendje 8. ldal 4.1. Az iskla munkarendje 8. ldal 4.2. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az isklai rendezvények előkészítésében 9. ldal 4.3. A tanulók mulasztásának igazlása 10. ldal 4.4. Az isklai tanuláshz nem szükséges dlgk behzatala az isklába 11. ldal 4.5. Isklai étkeztetés 11. ldal 4.6. Kedvezmények 12. ldal 4.7. Tanítási órán kívüli egyéb fglalkzásk 12. ldal 5. A tanulók jutalmazásának, fegyelmezésének frmái, elvei 15. ldal 5.1. A tanulók jutalmazása 15. ldal 5.2. Tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 15. ldal 6. A házirend elfgadásának és módsításának szabályai 17. ldal 7. Zárórendelkezések 17. ldal Mellékletek Az ügyeleti munkára vnatkzó szabályk Etikai kódex 2

3 HÁZIREND amely a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katlikus Általáns Iskla tanulói jgvisznyra vnatkzó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jgszabályk előírásai alapján. 1. A házirend célja, feladata Katlikus isklánk - melynek legfntsabb célja keresztény fiatalk nevelése színvnalas ktató munkával - a tanulók és a tanárk közössége. Ez csak akkr lehet harmnikus, akkr érheti el alapvető céljait, ha léteznek a közösség minden tagja által elfgadtt értékek és kötelező szabályk. A Házirend azkat a gyakrlati szabálykat ismerteti, melyek lehetővé teszik az ktató- és nevelőmunka hatékny végzését, és keretet biztsítanak isklánk életének kibntakzásáhz A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jgk és kötelességek gyakrlásával kapcslats rendelkezéseket. A házirendbe fglalt előírásk célja biztsítani az isklai nevelés és ktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók isklai közösségi életének megszervezését. A Diósgyőri Szent Ferenc Római Katlikus Általáns Isklában az állami tanterv szerint flyik az ktatás, feleleveníti a nemzeti hagymánykat, és előtérbe helyezi a keresztény szellemű nevelést és annak gyakrltatását. Az isklában az Egri Főegyházmegye az iskla nevelő és ktató tevékenységével összhangban hit- és vallásktatást szervez. A hit- és vallásktatásn való részvétel a tanulók számára heti két órában, az etika ktatása kimenő rendszerben történik A házirend hatálya A házirend előírásait be kell tartania az isklába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskla területén tartózkdó látgatóknak, az iskla pedagógusainak és más alkalmazttainak. A szabályzat pntjait nem azért kell megtartani, mert a megszegéséért büntetés jár, hanem azért, mert a közösségbe lépőnek fnts az tt elvégzendő munka eredményessége, felelőssé válik önmagáért és társaiért is. A házirend előírásai azkra az isklai és isklán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett prgramkra vnatkznak, melyeket a pedagógiai prgram alapján az iskla szervez, és amelyeken az iskla ellátja a tanulók felügyeletét. A tanulók az iskla által szervezett isklán kívüli isklai rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. A házirend hatálya kiterjed az iskla területére és az iskla közvetlen környezetére. 3

4 1.3. A házirend nyilvánssága A házirend előírásai nyilvánsak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskla alkalmazttainak) meg kell ismernie. A házirend megtekinthető az iskla igazgatójánál; az sztályfőnököknél; az iskla hnlapján A házirend egy kivnatlt példányát - a közktatási törvény előírásainak megfelelően - az isklába történő beiratkzáskr a szülőnek át kell adni. Az újnnan elfgadtt vagy módsíttt házirend előírásairól minden sztályfőnöknek tájékztatnia kell: a tanulókat sztályfőnöki órán; a szülőket szülői értekezleten. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vnatkzó szabályait minden tanév elején az sztályfőnököknek meg kell beszélniük: a tanulókkal sztályfőnöki órán; a szülőkkel szülői értekezleten. A házirendről minden érintett tájékztatást kérhet az iskla igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az sztályfőnököktől a nevelők fgadó óráján vagy ettől eltérően előre egyeztetett időpntban. 2. 4

5 Tanulói kötelességek és jgk 2.1. A tanuló kötelessége Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és a biztnságát védő ismereteket. Tartsa be, és igyekezzen társaival is betartatni az sztályfőnökétől, illetve a nevelőitől halltt, a balesetek megelőzését szlgáló szabálykat. Aznnal jelentse az iskla valamelyik dlgzójának, ha saját magát, társait vagy máskat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, rbbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, rbbantással történő fenyegetés) esetén pntsan tartsa be az iskla felnőtt dlgzóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előíráskat. Aznnal jelentse az iskla valamelyik nevelőjének amennyiben ezt állapta lehetővé teszi, ha rsszul érzi magát, vagy, ha megsérült. Ismerje meg az épület kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti gyakrlatában A tanulók megjelenése az isklában és az isklai rendezvényeken A tanulók szélsőségeket kerülve, tisztán, ápltan ízlésesen öltözködve jelenjenek meg az isklában. A keresztény jelképeket, értékeket sértő öltözködés nem elfgadható. A keresztény erkölcsből adódóan a szemérmetlen, kihívó öltözködést kerülni kell! A feltűnő testékszerek, ékszerek, festett haj, körömfestés, tetválás, smink, stb használata ellenkezik isklánk szellemiségével, így ezek viselése nem megengedett! A tanítási órákn nem megengedett az evés, ivás, rágózás. Az iskla a tanulók munkahelye. Területén a diákszerelem és az együtt járás külső jeleitől tartózkdni kell. A nemzeti ünnepeken, az iskla munkatervében meghatárztt ünnepnapkn, diákmiséken, közös ünnepélyeken, ünnepi rendezvényeken a tanulók megjelenése ünnepélyes legyen: fehér blúz, ing, illetve sötét szknya, nadrág, alkalmi cipő A testnevelési órákra, edzésekre (sprtfglalkzáskra) vnatkzó külön szabályk A tanuló a trnateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkdhat. A sprtfglalkzáskn a tanulóknak az utcai (isklai) ruházat helyett sprtfelszerelést (pl.: trnacipő, fehér póló vagy trikó, kék trnanadrág, kék trnadressz) kell viselniük. A sprtfglalkzáskn a balesetveszély miatt a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyaklánct, lógó fülbevalót, testékszert, műkörmöt, karkötőt, bkalánct, és semmilyen más, sérülést, kzó kiegészítőt Az ellenőrzővel kapcslats elvárásk 5

6 Az ellenőrző könyv hivatals irat. A tanuló minden tanév elején megkapja, melyet köteles a tanév végéig jó állaptban megőrizni. Az ellenőrző könyvet a tanulónak minden nap magával kell hzni az isklába. Az ellenőrző könyv az iskla és a szülők közti kapcslattartás eszköze. A tanulónak legalább hetente egyszer alá kell íratnia a kaptt jegyeket. Új ellenőrző könyvet a tanév flyamán az sztályfőnöktől kap a tanuló, és abban szerepel a Máslat szó, valamint az összesen addig a naplóba bejegyzett érdemjegy és beírás. Az új ellenőrző átvételekr elmarasztalás adható. Az ellenőrző könyvben csak a valós, tényleges érdemjegyek és aláírásk szerepelhetnek. Az ellenőrző beírásának hamisítása fegyelmi intézkedést vn maga után. A szülői kérések, észrevételek, tanári üzenetek az ellenőrző útján történjenek Tanulói jgk A tanulók jgait a Köznevelési törvény 46. -ának (3)-(6) bekezdései szabályzzák. A tanulók jga isklánkban, hgy: Az iskla életével kapcslats bármely kérdésben kulturáltan, tisztelettudóan véleményét kinyilvánítsa, javaslatt tegyen sztályfőnöki órán, vagy az sztály képviselőjén keresztül a DÖK vezetőség megbeszélésein. Képességeitől függően igénybe vegye az isklai szakköröket, krrepetáláskat, előkészítőket. Ezekről tanév elején az sztályfőnöke tájékztatja. Részt vegyen a tanítási órán kívüli egyéb fglalkzáskn, versenyeken, vetélkedőkön, kiránduláskn, múzeumi, könyvtári, színházi előadáskn. Az ezeken való részvétel lehet jutalm, ekkr a felmerülő költséget az iskla fizeti. Ha a részvétele önkéntes, a felmerülő költségeket a szülei rendezik. Ezekről a lehetőségekről tájékztatást kap tanáraitól. Tanulmányait, személyét érintő kérdésekről tájékztatást kapjn tanáraitól. Segítségét kérje az sztályfőnöknek, DÖK vezetőnek, az iskla igazgatóságának vitás ügyekben, prblémás esetekben, és ha sérelem éri. Az írásban beadtt prblémájára az iskla igazgatója 30 napn belül válaszl. Az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben és tankönyv-ellátásban részesüljön, amennyiben a szükséges feltételekkel rendelkezik. Igénybe vegye az isklarvsi szlgáltatást, melyet az iskla megszervez és biztsít számára meghatárztt napkn, időpntban. Szülei írásbeli kérésére igénybe vegye a napközit, a reggeli és délutáni ügyeletet. Előzetes egyeztetést követően tanári felügyelet mellett tanításn kívül is használja az iskla helyiségeit, felszerelését. 6

7 3. A tanulók közösségei 3.1. Az sztályközösség Az azns évflyamra járó, közös tanulócsprtt alktó tanulók sztályközösséget alktnak. Az sztályközösség élén mint pedagógus vezető az sztályfőnök áll. Az sztály tanulói maguk közül az sztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére az alábbi tisztségviselőket választják meg: két fő képviselő (küldött) az isklai diákönkrmányzat vezetőségébe. Az sztályközösség minden tagja választható és választó A diákkörök Az isklában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, énekkar, művészeti csprt, sprt stb. A diákkörök létrehzására javaslatt tehet az iskla igazgatójának az adtt tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkrmányzat, a szülői munkaközösség isklai vezetősége. A javaslt diákkör létrehzásáról minden tanév elején az adtt lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelsztás és a tanár pedagógiai végzettsége, valamint az éves munkaterv elfgadásakr a nevelőtestület dönt. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük Az isklai diákönkrmányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az isklában diákönkrmányzat működik. Az isklai diákönkrmányzat tevékenységét az sztálykban megválaszttt küldöttekből álló diák-önkrmányzati vezetőség irányítja. A diákönkrmányzat tevékenységét az iskla igazgatója által megbíztt nevelő segíti. Az isklai diákönkrmányzat képviseletét az isklai diákönkrmányzatt segítő nevelő látja el. A diákönkrmányzatt megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jg gyakrlása előtt diákönkrmányzatt segítő nevelőnek ki kell kérnie az isklai diákönkrmányzat vezetőségének egyetértését. A diákönkrmányzat rendezvényeit csak isklánk tanulói és közvetlen hzzátartzói látgathatják, illetve azk, a gimnáziumi tanulók, akiknek egykr isklakártyát adtt a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katlikus Általáns Iskla és elődje. Tanévenként legalább egy alkalmmal isklai diákközgyűlést kell összehívni. Az isklai diákközgyűlésen minden tanulónak jga van részt venni. A DÖK prgramk megszervezéséhez rendelkezésre bcsátja az iskla helyiségeit, eszközeit a megbeszélésekhez, rendezvényekhez, stb. 7

8 3.4. A tanulók, a szülők tájékztatása és véleménynyilvánítása A tanulókat az iskla egészének életéről, az isklai munkaterv diákkat érintő részéről, az aktuális tudnivalókról az iskla igazgatója, az sztályfőnökök az sztályfőnöki órákn, az iskla hnlapja, hirdetőtábla, isklagyűlések és a Hírmndó ad tájékztatást. A tanulók a jgszabálykban, valamint az iskla belső szabályzataiban biztsíttt jgaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választtt képviselőik, tisztségviselők útján (panaszkezelési eljárás szerint) a diákönkrmányzathz, az iskla nevelőihez, az sztályfőnökükhöz, az iskla igazgatóságáhz frdulhatnak. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban tehetik meg. A szülőket az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról az iskla igazgatója: a szülői értekezleteket megelőző szülői szervezet gyűlésein, a hirdetőtáblán keresztül flyamatsan tájékztatja. az sztályfőnökök: az sztályk szülői értekezletein tájékztatják. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módn tájékztatják: szóban: a tájékztató füzetben (ellenőrző könyvben), a szülői értekezleteken, a nevelők fgadó óráin, a nyílt tanítási napkn szükséges esetén családlátgatáskn. 8

9 4. Az iskla működési rendje 4.1. Az iskla munkarendje Az iskla épületei szrgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizenhét óráig vannak nyitva. Az isklában tartózkdó gyermekek felügyeletét az iskla reggel 7.00 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli fglalkzásk idejére tudja biztsítani. A tanuló a tanítási órák után sem tartózkdhat itt felügyelet nélkül. Az isklába a tanulóknak reggel óra és óra között kell megérkezniük, és csak és kizárólag az udvari kapun közlekedhetnek. Az első sztályskat elkísérő szülők az első két hét elteltével gyermekeiktől az udvarn búcsúzzanak el. A 7.30 előtt érkező tanulók a kijelölt teremben tartózkdhatnak. Az isklában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 1. óra: óra: óra: óra: óra: óra : óra: A tanulóknak megfelelő időjárás esetén reggel 7.30 óra és 7.45 óra között, valamint a harmadik szünetekben az udvarn kell tartózkdniuk. Rssz idő esetén az ügyeletes nevelő és ügyeletes tanulók utasítása alapján a tanulók ezekben a szünetekben az aulában és a flysón maradhatnak. Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkr a tanulók a tantermekben ill. az ebédlőben étkezhetnek. Az tanítás kezdete előtt az sztályknak az udvarn srakzniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint az sztálytermek elé kell vnulniuk. Hétkezdő első nap reggel óra között közös gndlatébresztő elmélkedésre gyűlik össze az isklai közösség minden tagja. Az imát a tanulók reggel első tanóra kezdetekr és a tanuló utlsó órájának befejezéseként, az ebédlőben étkezés előtt és után közösen mndják. A tanulók és a nevelők alkalmszerűen látgathatják a káplnát. Vasárnapi és ünnepnapi szentmisén ill. istentiszteleten a tanulók megjelenése alapvető feladat saját vallásának megfelelően, plébániáhz tartzása szerint. A diákmise, a szülők, a pedagógusk és gyermekek miséje. A tanulók óra előtt és óra végén felállással és Dicsértessék a Jézus Krisztus köszönéssel üdvözlik a tanárt vagy a látgatót, aki az sztályba érkezik. A tanuló tanítási idő alatt az iskla épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az sztályfőnöke (távlléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), vagy a részére órát tartó szaktanár íráss engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben -szülői kérés hiányában- a szülői értesítést követően az isklából való távzásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes, valamint a szaktanár adhat engedélyt. Tanítási napkn a hivatals ügyek intézése az isklatitkári irdában történik 7.30 óra és óra között. Az iskla a tanítási szünetekben a hivatals ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskla igazgatója határzza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudmására hzza. 9

10 A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit különös tekintettel a szaktantermekre és az öltözőkre valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskla igazgatója adhat. Az iskla épületében az iskla dlgzóin és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyet intézők tartózkdhatnak, illetve azk, akik erre az iskla igazgatójától engedélyt kaptak A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az isklai rendezvények előkészítésében Az iskla épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskla helyiségeinek használói felelősek: az iskla tulajdnának megóvásáért, védelméért, az iskla rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályk betartásáért, betartatásáért, az iskla szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfgalmaztt előírásk betartásáért. Minden tanuló feladata, hgy az iskla rendjére, tisztaságára vigyázzn, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskla udvarán és helyiségeiben rendet hagyjn. Az isklában az alábbi tanulói felelősök működnek: sztálynként két-két hetes, flysói (udvari) tanulói ügyeletesek, tantárgyi felelősök. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A hetesek feladatai: az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanteremhez, értesítik az igazgatóságt, óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát (szellőztetés, padk, székek rendbe tétele, szemét összeszedése). A hatdik, hetedik és a nylcadik évflyams tanulók külön besztás szerint reggel 7.30 és óra között, valamint az óraközi szünetekben az udvarn, valamint flysóin tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az sztályfőnökök sztják be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvar, a flysók és a msdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására. Az ügyeleti munkára vnatkzó szabálykat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 10

11 4.3. A tanulók mulasztásának igazlása A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli fglalkzáskról igazlni kell. A szülő egy tanév flyamán gyermekének összesen hárm nap hiányzását igazlhatja. Ez alól mentesítést indklt esetben az iskla igazgatója adhat. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indklt esetben maradhat távl az isklától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás kát az sztályfőnöknek. A mulasztó tanuló isklába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napn belül köteles igazlni mulasztását az sztályfőnöknek. Hárm napig terjedő mulasztás esetén szülői, hárm napn túli mulasztás esetén pedig rvsi vagy egyéb hivatals igazlással igazlhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazlást az sztályfőnöknek kell bemutatni. Ha hivatalsan van távl a tanuló, pl. isklai versenyen, akkr nem kell hiányzóként bejegyezni. Ha a tanuló isklán kívüli tevékenység miatt marad távl, ebben az esetben kikérőjét legkésőbb egy nappal krábban le kell adnia az sztályfőnökének. A tanuló a lehető legrövidebb időn belül köteles bepótlni az elmulaszttt tananyagt, írásbeli számnkérést. A tanuló órái igazlatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazlja távlmaradását, az igazlatlan óráról az iskla értesíti a szülőt. Ha az igazlatlan órák száma eléri a 10-et, a jegyző hivatalból szabálysértési eljárást kezdeményez a szülő ellen. Ha a tanuló tvábbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazlatlan órája gyűlik össze, az iskla újra jelez a jegyzői gyámhatóságnak, aki felfüggeszti az iskláztatási támgatás flyósítását, és védelembe veszi a gyereket. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hgy a késés igazltnak vagy igazlatlannak minősül az sztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül. A kijelölt egyházi és isklai miséről való rendszeres, valamint a lelki gyakrlatról történő igazlatlan távlmaradás az iskla szellemiségének elutasítását jelzi. Ha egy tanítási évben a tanuló igazlt és igazlatlan mulasztása meghaladja a a 250 tanítási órát, egy adtt tantárgyból a tanítási órák 30%-át, és emiatt a teljesítménye tanítási év közben nem vlt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem sztályzható, de a nevelőtestület engedélyezheti, hgy sztályzóvizsgát tegyen (11/1994. MKM rendelet) Az isklai tanuláshz nem szükséges dlgk behzatala az isklába 11

12 Az isklában hrdtt ékszerekért, saját játékért, telefnért, vagy más elektrnikai és egyéb eszközökért felelősséget nem vállal! A mbiltelefnt és a különböző hanghrdzókat az iskla egész területén kikapcslva a táskájába köteles tartani a tanuló. A különböző hanghrdzókat az órákn, a szünetekben hallgatni tils. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hz az isklába a tanuláshz nem szükséges dlgt, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dlgt leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalmmal az engedély vagy bejelentés nélkül az isklába hztt dlgt a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a tvábbi esetekben aznban ezeket a dlgkat az iskla csak a szülőnek adja át. Az iskla épületében, udvarán és az iskla kerítésének 5 méteres körzetében dhányzni tils, a törvény tiltja! Az iskla tanulói nem tarthatnak maguknál dhányterméket, egyéb tudatmódsító szereket (drg, alkhl, energiaitalk ), valamint testi épséget veszélyeztető tárgyakat (kés, petárda ) Isklai étkeztetés A tanulók igény szerint napi hármszri étkezésben (tízórai, ebéd, uzsnna) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára igény esetén az iskla ebédet biztsít. Az isklai szervezett étkezések és az ebédlő használatának rendje: a napközisek a csprtjukkal együtt ebédelnek, az ebédelősökre nevelők felügyelnek, táskát, kabátt az aulában kell elhelyezni, ügyelve azk épségére, az étkezés igénybevétele az ebédeltető nevelőnél való jelentkezéssel történik. Isklánkban tálaló knyha üzemel, ezért az étkezés megrendelésére és lemndására a tárgynapt megelőző másdik nap 9.00 óráig van lehetőség. A csak ebédet igénylő tanulók nymdai előállítású, napkra szóló ebédjegyeket kapnak. A visszaélések elkerülése érdekében a lemndtt ebédre vnatkzó jegyeket le kell adni, csak ilyen esetekben tudjuk számlázáskr figyelembe venni. Az ebédjegyek pótlására nincs lehetőség. Térítési díj befizetése, visszafizetése A hónap 10. napját követően a tanulókn keresztül a szülők értesítést kapnak a fizetés összegéről, és a befizetés napjáról. Térítési díj tartzásról a szülőt első alkalmmal tájékztató füzetben, másdik alkalmmal hivatals levélben értesítjük. 30 napt meghaladó tartzás esetén nem áll módunkban a tanuló étkezését tvább biztsítani. 12

13 4.6. Kedvezmények Kedvezményes juttatáshz való jg: Ingyenes étkezési kedvezményre jgsult az a tanuló, aki: 1-8. évflyamn: gyermekvédelmi kedvezményben részesül 50%-s kedvezmény: 1-8 évflyam: tartósan beteg, 1-8 évflyam: hárm vagy több gyermekes családban élő, 1-8. évflyam: SNI tanuló Ingyenes tankönyvtámgatásra jgsult az a tanuló, aki: tartósan beteg, halmzttan fgyatéks, pszichés fejlődési zavara miatt a tanulásban akadályztt, hárm vagy több gyermekes családban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Igénybevétel feltétele: a kedvezményre jgsító irat bemutatása Tanítási órán kívüli egyéb fglalkzásk A délutáni tanórán kívüli fglalkzáskat az iskla nevelői óra és óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpntkról a szülőket előre értesíteni kell. A tanórán kívüli fglalkzáskra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató fglalkzásk, valamint az egyéni fglalkzásk kivételével önkéntes. A tanórán kívüli fglalkzáskra a tanulónak az adtt tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Az iskla a tanulók számára a tanórai fglalkzásk mellett az alábbi tanítási órán kívüli egyéb fglalkzáskat szervezi Napközi tthn A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, ha a szülők igénylik az isklában tanítási napkn a délutáni időszakban 1-4. évflyamn, igény szerint felső tagzatsknak is biztsítunk napközi tthns ellátást. A napközi tthnra vnatkzó szabályk A napközi tthnba történő felvétel a szülő írásbeli kérésére történik. A napközi tthnba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évflyamn a beiratkzáskr kell jelentkezni. A szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi tthni elhelyezését. A napközis fglalkzásk a délelőtti tanítási órák végeztével a csprtba járó tanulók órarendjéhez igazdva kezdődnek és délután óráig tartanak. A napközis fglalkzásról való hiányzást a szülő írásban kéri. A tanuló a napköziből csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távzhat el Tehetséggndzó, felzárkóztató és egyéni fglalkzásk 13

14 Az egyéni képességek minél jbb kibntakztatását, a tehetséges tanulók gndzását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhz kapcslódó tanórán kívüli tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk segítik. A felzárkóztató fglalkzásra és az egyéni fglalkzásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a pedagógusk jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató fglalkzáskn, valamint az egyéni fglalkzáskn kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskla igazgatója adhat. Az isklai szakkörök a tanulók magasabb szintű képzését szlgálják. A jelentkezés egy tanévre szól. Közben kimaradni csak nagyn indklt esetben a szülők íráss kérésére és a fglalkzást végző tanár engedélyével lehet Isklai sprtkör Az isklai sprtkör tagja az iskla minden tanulója. Az isklai sprtkör csprtjainak fglalkzásai, valamint a mindennaps testmzgás, a tanórai testnevelési órákkal együtt biztsítják a tanulók mindennaps testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sprtágakban az isklai és isklán kívüli sprtversenyekre. A trnatermet és az öltözőket nevelő nyitja és zárja. A diáksprtkör (ISK) a tanulók mzgásigényének kielégítésére, a mzgás, a sprt megszerettetésére alakul. Ennek keretében sprtcsprtk szervezhetők. Az ISK mint szervezeti frma önálló szabályzat alapján működik, és az iskla tanulóinak lehetőséget nyújt sprtköri fglalkzáskn, versenyeken való részvételre Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók tvábbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sprt, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az isklában rendszeresen szervezünk: idegen nyelvi versenyt, házi tantárgyi versenyt, helyesíró versenyt, stb. A legtehetségesebb tanulókat az isklán kívüli versenyeken való részvételre is díjmentesen felkészítjük Szabadidős fglalkzásk A szabadidő haszns és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hgy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazdva különféle szabadidős prgramkat szervez (pl.: túrák, kirándulásk, tábrk, színház- és múzeumlátgatásk, klubdélutánk, táncs rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Kirándulásk Az iskla nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az sztályk számára évente egy alkalmmal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kirándulásn önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshz kapcslódó fglalkzás Egy-egy tantárgy néhány témájának feldlgzását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadáskn tett csprts 14

15 látgatásk. A tanulók részvétele ezeken a fglalkzáskn ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük Isklai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napkn látgatható isklai könyvtár segíti. Itt lehetőség nyílik könyvtári órák szervezésére. Az isklai könyvtár a tanulók és nevelők számára a tanítási napkn óráig áll rendelkezésre. A könyvtár szlgáltatásait csak az isklába beiratkztt tanulók és isklai dlgzók vehetik igénybe. A beiratkzás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 15

16 5. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének frmái, elvei 5.1. A tanulók jutalmazása Azt a tanulót, aki képességeihez mérten az sztály, illetve az iskla érdekében közösségi munkát végez, az isklai, illetve az isklán kívüli tanulmányi, sprt, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadáskn, bemutatókn vesz részt, bármely más módn hzzájárul az iskla jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskla jutalmban részesíti. Az isklai jutalmazás frmái Dicséret (sztályfőnöki, szaktanári, csprtvezetői) szóbeli írásbeli Igazgatói dicséret szóbeli írásbeli Nevelőtestületi dicséret írásbeli Az a nylcadik sztálys tanuló, aki nylc éven át kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el, klevelet, és emlékplakettet kap. A nevelőtestület határzata értelmében végzős diákjaink kimagasló sprtteljesítményért tárgyjutalmban részesülnek. Azk a végzős tanulóink, akik magatartásuk és munkájuk alapján megérdemlik, az iskla Isklakártyát ajándékz, amely a tvábbi tanévekben az iskla rendezvényeinek látgatására jgsítja a tanulót. Az isklán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadáskn, bemutatókn eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. A dicséretet írásba kell fglalni, és azt a szülő tudmására kell hzni a Pedagógiai Prgramban fglaltak szerint A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések Az egyén elmarasztalása Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit flyamatsan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazlatlanul mulaszt, vagy bármely módn árt az iskla jó hírnevének, elmarasztalásban lehet részesíteni. Az isklai elmarasztalás frmái: ügyeletes nevelői figyelmeztetés szaktanári figyelmeztetés sztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrvás igazgatói figyelmeztetés, intés, megrvás nevelőtestületi figyelmeztetés, megrvás Az írásbeli büntetéseken kívül a tanuló eltiltható a tanórán kívüli választható fglalkzáskról és isklai rendezvényekről (pl. sprtszakkör, sprtedzés, színházlátgatás, diák-bál, sztálykirándulás, stb.). A büntetési fkzatk betartásától el lehet tekinteni, ha súlys kötelességszegést követ el a tanuló. Súlys kötelességszegésnek minősül: az egészségre ártalmas szerek (dhány, szeszesital, drg) isklába hzatala, fgyasztása; 16

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE HATÁLYBA LÉPÉSE: 2012. 12. 03. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jgk és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Ságújfalui Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla 2014 Ságújfalu Körzeti Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla és Napközi Otthns Óvda Tartalmjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE (HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. 09. 01.) A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Készült: 2014. augusztus I. A Házirend célja A házirend az iskla diákjainak alktmánya. Rögzíti a jgkat és a kötelességeket, valamint az iskla munkarendjét.

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA És óvda HÁZIRENDJÉNEK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA...

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Sass Andrásné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Egyetértést gyakorolt: az iskolaszék Elfogadta: a fenntartó Petőháza, 2004. 12. 06. A házirend célja

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola HÁZIREND 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola HÁZIREND 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola HÁZIREND 2015. Tartalom 1.Bevezetés... 2 1.1. A házirend célja... 2 1.2. A házirend hatálya... 2 1.3. A házirend nyilvánossága... 3 2.Tanulói kötelességek és jogok...

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

HÁZIREND Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Szentgtthárd és Térsége Általáns Iskla, Gimnázium és Alapfkú Művészeti Iskla A törvényes rend egyetlen egy jgdtól és szabadságdtól sem fszt meg mindaddig, amíg nem sérted meg embertársaid jgait

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Vokányi Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Szügyi Dániel Református Általános Iskola Házirendje

Szügyi Dániel Református Általános Iskola Házirendje Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Házirendje Dévaványa, 2004. Módsítva: 2009. 08. 31. Átdlgzva: 2013. 03. 31. Tartalmjegyzék I. Bevezetés 1. II. Intézmények adatai 2. III. Jgk és kötelességek 3. -

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály u. 22. Telefon: +36-74-565-653 Fax: +36-74-466-537 E-mail: kaposkola@freemail.hu OM-azonosító: 036393

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága 1 A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

A VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Készítette: Cselikné Juhász Ildikó főigazgató Hatályba lépés időpntja: 2009. január 1. 2 TARTALOM Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1 Tartalmjegyzék 1. Preambulum... 3 1.1. Az SZMSZ jgszabályi alapja... 3 1.2. Alapelvek.. 4 1.3. Az SZMSZ személyi- és időbeli hatálya... 5 2. Az intézmény általáns jellemzői... 5 2.1. Az intézmény adatai...

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben

OM azonosító: 101 185 (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE

OM azonosító: 101 185 (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE OM aznsító: 101 185 (2509 Esztergm-kertvárs, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE Készült a 2011. évi CXC. törvény, a 2011. évi CLXXXVII. Törvény és a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben fglaltak alapján.

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Tartalom A házirend

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Rigó József Általános Iskola cím: 6114 Bugac, Szabadság tér 15. Tel/fax.: Rigó József Általános Iskola

Rigó József Általános Iskola cím: 6114 Bugac, Szabadság tér 15. Tel/fax.: Rigó József Általános Iskola Rigó József Általános Iskola web: www.rjamk.hu gps: N46 41,297' E19 40,935' Házirend Készítette: Kiri Sándorné igazgató és az RJÁI tantestülete 1/24 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A házirend célja,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg

Házirend. Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg Házirend 2013 Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata... 2 1.1. A házirend célja és feladata... 2 1.2. A házirend hatálya... 2 1.3. A házirend

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

HÁZIREND mely a PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND mely a PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján Tartalom Tartalom...2 A házirend célja és feladata...3

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012. 1 HÁZIREND Mely a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

1. A házirend célja és feladat 2. oldal. 3. A tanulói jogok gyakorlásának, a kötelességek teljesítésének. védő óvó szabályok

1. A házirend célja és feladat 2. oldal. 3. A tanulói jogok gyakorlásának, a kötelességek teljesítésének. védő óvó szabályok Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladat 2. oldal 2. A házirend hatálya, jogszabályi háttere 2.oldal 3. A tanulói jogok gyakorlásának, a kötelességek teljesítésének szabályai 4.oldal 4. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2008 Béri Balog Ádám Általános Iskola 9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 6. Tel: 94/360-055; Fax: 94/360-208 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja

Részletesebben

HÁZIREND Szent László Katolikus Általános Iskola Sárvár 2013.

HÁZIREND Szent László Katolikus Általános Iskola Sárvár 2013. HÁZIREND Szent László Katolikus Általános Iskola Sárvár 2013. 2 3 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 A tanulók egészségének, testi épségének

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND Szent László Katolikus Általános Iskola Sárvár 2009.

HÁZIREND Szent László Katolikus Általános Iskola Sárvár 2009. HÁZIREND Szent László Katolikus Általános Iskola Sárvár 2009. 2 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók egészségének, testi épségének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

HÁZIREND. Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj

HÁZIREND. Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj HÁZIREND Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1.

CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1. CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1. Területi hatály: Császártöltés Felülvizsgálata, módosítása: évente Császártöltési Német Nemzetiségi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata Általános rendelkezések A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A köznevelésről

Részletesebben

Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola. Házirendje

Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola. Házirendje 1 Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Házirendje 2 HÁZIREND Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A házirend hatálya 2. old. A házirend nyilvánossága...2. old.

Tartalomjegyzék. A házirend hatálya 2. old. A házirend nyilvánossága...2. old. Tartalomjegyzék A házirend hatálya 2. old. A házirend nyilvánossága...2. old. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok.3. old. A tanulók közösségei.4. old. Az iskolai Diákönkormányzat

Részletesebben

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011.

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011. LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírk u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend Budapest, 2011. 1. Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jgszerű elhagyásig terjedő

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben