Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4."

Átírás

1 1

2 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal 2.1. A tanuló kötelessége 4. ldal 2.2. A tanulók megjelenése az isklában és az isklai rendezvényeken 4. ldal 2.3. Testnevelési órákra, edzésekre vnatkzó külön szabályk 4. ldal 2.4. Az ellenőrzővel kapcslats elvárásk 5. ldal 2.5. Tanulói jgk 5. ldal 3. A tanulók közösségei 6. ldal 3.1. Az sztályközösség 6. ldal 3.2. A diákkörök 6. ldal 3.3. Az isklai diákönkrmányzat 6. ldal 3.4. A tanulók, a szülők tájékztatása és véleménynyilvánítása 7. ldal 4. Az iskla működési rendje 8. ldal 4.1. Az iskla munkarendje 8. ldal 4.2. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az isklai rendezvények előkészítésében 9. ldal 4.3. A tanulók mulasztásának igazlása 10. ldal 4.4. Az isklai tanuláshz nem szükséges dlgk behzatala az isklába 11. ldal 4.5. Isklai étkeztetés 11. ldal 4.6. Kedvezmények 12. ldal 4.7. Tanítási órán kívüli egyéb fglalkzásk 12. ldal 5. A tanulók jutalmazásának, fegyelmezésének frmái, elvei 15. ldal 5.1. A tanulók jutalmazása 15. ldal 5.2. Tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 15. ldal 6. A házirend elfgadásának és módsításának szabályai 17. ldal 7. Zárórendelkezések 17. ldal Mellékletek Az ügyeleti munkára vnatkzó szabályk Etikai kódex 2

3 HÁZIREND amely a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katlikus Általáns Iskla tanulói jgvisznyra vnatkzó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jgszabályk előírásai alapján. 1. A házirend célja, feladata Katlikus isklánk - melynek legfntsabb célja keresztény fiatalk nevelése színvnalas ktató munkával - a tanulók és a tanárk közössége. Ez csak akkr lehet harmnikus, akkr érheti el alapvető céljait, ha léteznek a közösség minden tagja által elfgadtt értékek és kötelező szabályk. A Házirend azkat a gyakrlati szabálykat ismerteti, melyek lehetővé teszik az ktató- és nevelőmunka hatékny végzését, és keretet biztsítanak isklánk életének kibntakzásáhz A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jgk és kötelességek gyakrlásával kapcslats rendelkezéseket. A házirendbe fglalt előírásk célja biztsítani az isklai nevelés és ktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók isklai közösségi életének megszervezését. A Diósgyőri Szent Ferenc Római Katlikus Általáns Isklában az állami tanterv szerint flyik az ktatás, feleleveníti a nemzeti hagymánykat, és előtérbe helyezi a keresztény szellemű nevelést és annak gyakrltatását. Az isklában az Egri Főegyházmegye az iskla nevelő és ktató tevékenységével összhangban hit- és vallásktatást szervez. A hit- és vallásktatásn való részvétel a tanulók számára heti két órában, az etika ktatása kimenő rendszerben történik A házirend hatálya A házirend előírásait be kell tartania az isklába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskla területén tartózkdó látgatóknak, az iskla pedagógusainak és más alkalmazttainak. A szabályzat pntjait nem azért kell megtartani, mert a megszegéséért büntetés jár, hanem azért, mert a közösségbe lépőnek fnts az tt elvégzendő munka eredményessége, felelőssé válik önmagáért és társaiért is. A házirend előírásai azkra az isklai és isklán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett prgramkra vnatkznak, melyeket a pedagógiai prgram alapján az iskla szervez, és amelyeken az iskla ellátja a tanulók felügyeletét. A tanulók az iskla által szervezett isklán kívüli isklai rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. A házirend hatálya kiterjed az iskla területére és az iskla közvetlen környezetére. 3

4 1.3. A házirend nyilvánssága A házirend előírásai nyilvánsak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskla alkalmazttainak) meg kell ismernie. A házirend megtekinthető az iskla igazgatójánál; az sztályfőnököknél; az iskla hnlapján A házirend egy kivnatlt példányát - a közktatási törvény előírásainak megfelelően - az isklába történő beiratkzáskr a szülőnek át kell adni. Az újnnan elfgadtt vagy módsíttt házirend előírásairól minden sztályfőnöknek tájékztatnia kell: a tanulókat sztályfőnöki órán; a szülőket szülői értekezleten. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vnatkzó szabályait minden tanév elején az sztályfőnököknek meg kell beszélniük: a tanulókkal sztályfőnöki órán; a szülőkkel szülői értekezleten. A házirendről minden érintett tájékztatást kérhet az iskla igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az sztályfőnököktől a nevelők fgadó óráján vagy ettől eltérően előre egyeztetett időpntban. 2. 4

5 Tanulói kötelességek és jgk 2.1. A tanuló kötelessége Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és a biztnságát védő ismereteket. Tartsa be, és igyekezzen társaival is betartatni az sztályfőnökétől, illetve a nevelőitől halltt, a balesetek megelőzését szlgáló szabálykat. Aznnal jelentse az iskla valamelyik dlgzójának, ha saját magát, társait vagy máskat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, rbbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, rbbantással történő fenyegetés) esetén pntsan tartsa be az iskla felnőtt dlgzóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előíráskat. Aznnal jelentse az iskla valamelyik nevelőjének amennyiben ezt állapta lehetővé teszi, ha rsszul érzi magát, vagy, ha megsérült. Ismerje meg az épület kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti gyakrlatában A tanulók megjelenése az isklában és az isklai rendezvényeken A tanulók szélsőségeket kerülve, tisztán, ápltan ízlésesen öltözködve jelenjenek meg az isklában. A keresztény jelképeket, értékeket sértő öltözködés nem elfgadható. A keresztény erkölcsből adódóan a szemérmetlen, kihívó öltözködést kerülni kell! A feltűnő testékszerek, ékszerek, festett haj, körömfestés, tetválás, smink, stb használata ellenkezik isklánk szellemiségével, így ezek viselése nem megengedett! A tanítási órákn nem megengedett az evés, ivás, rágózás. Az iskla a tanulók munkahelye. Területén a diákszerelem és az együtt járás külső jeleitől tartózkdni kell. A nemzeti ünnepeken, az iskla munkatervében meghatárztt ünnepnapkn, diákmiséken, közös ünnepélyeken, ünnepi rendezvényeken a tanulók megjelenése ünnepélyes legyen: fehér blúz, ing, illetve sötét szknya, nadrág, alkalmi cipő A testnevelési órákra, edzésekre (sprtfglalkzáskra) vnatkzó külön szabályk A tanuló a trnateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkdhat. A sprtfglalkzáskn a tanulóknak az utcai (isklai) ruházat helyett sprtfelszerelést (pl.: trnacipő, fehér póló vagy trikó, kék trnanadrág, kék trnadressz) kell viselniük. A sprtfglalkzáskn a balesetveszély miatt a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyaklánct, lógó fülbevalót, testékszert, műkörmöt, karkötőt, bkalánct, és semmilyen más, sérülést, kzó kiegészítőt Az ellenőrzővel kapcslats elvárásk 5

6 Az ellenőrző könyv hivatals irat. A tanuló minden tanév elején megkapja, melyet köteles a tanév végéig jó állaptban megőrizni. Az ellenőrző könyvet a tanulónak minden nap magával kell hzni az isklába. Az ellenőrző könyv az iskla és a szülők közti kapcslattartás eszköze. A tanulónak legalább hetente egyszer alá kell íratnia a kaptt jegyeket. Új ellenőrző könyvet a tanév flyamán az sztályfőnöktől kap a tanuló, és abban szerepel a Máslat szó, valamint az összesen addig a naplóba bejegyzett érdemjegy és beírás. Az új ellenőrző átvételekr elmarasztalás adható. Az ellenőrző könyvben csak a valós, tényleges érdemjegyek és aláírásk szerepelhetnek. Az ellenőrző beírásának hamisítása fegyelmi intézkedést vn maga után. A szülői kérések, észrevételek, tanári üzenetek az ellenőrző útján történjenek Tanulói jgk A tanulók jgait a Köznevelési törvény 46. -ának (3)-(6) bekezdései szabályzzák. A tanulók jga isklánkban, hgy: Az iskla életével kapcslats bármely kérdésben kulturáltan, tisztelettudóan véleményét kinyilvánítsa, javaslatt tegyen sztályfőnöki órán, vagy az sztály képviselőjén keresztül a DÖK vezetőség megbeszélésein. Képességeitől függően igénybe vegye az isklai szakköröket, krrepetáláskat, előkészítőket. Ezekről tanév elején az sztályfőnöke tájékztatja. Részt vegyen a tanítási órán kívüli egyéb fglalkzáskn, versenyeken, vetélkedőkön, kiránduláskn, múzeumi, könyvtári, színházi előadáskn. Az ezeken való részvétel lehet jutalm, ekkr a felmerülő költséget az iskla fizeti. Ha a részvétele önkéntes, a felmerülő költségeket a szülei rendezik. Ezekről a lehetőségekről tájékztatást kap tanáraitól. Tanulmányait, személyét érintő kérdésekről tájékztatást kapjn tanáraitól. Segítségét kérje az sztályfőnöknek, DÖK vezetőnek, az iskla igazgatóságának vitás ügyekben, prblémás esetekben, és ha sérelem éri. Az írásban beadtt prblémájára az iskla igazgatója 30 napn belül válaszl. Az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben és tankönyv-ellátásban részesüljön, amennyiben a szükséges feltételekkel rendelkezik. Igénybe vegye az isklarvsi szlgáltatást, melyet az iskla megszervez és biztsít számára meghatárztt napkn, időpntban. Szülei írásbeli kérésére igénybe vegye a napközit, a reggeli és délutáni ügyeletet. Előzetes egyeztetést követően tanári felügyelet mellett tanításn kívül is használja az iskla helyiségeit, felszerelését. 6

7 3. A tanulók közösségei 3.1. Az sztályközösség Az azns évflyamra járó, közös tanulócsprtt alktó tanulók sztályközösséget alktnak. Az sztályközösség élén mint pedagógus vezető az sztályfőnök áll. Az sztály tanulói maguk közül az sztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére az alábbi tisztségviselőket választják meg: két fő képviselő (küldött) az isklai diákönkrmányzat vezetőségébe. Az sztályközösség minden tagja választható és választó A diákkörök Az isklában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, énekkar, művészeti csprt, sprt stb. A diákkörök létrehzására javaslatt tehet az iskla igazgatójának az adtt tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkrmányzat, a szülői munkaközösség isklai vezetősége. A javaslt diákkör létrehzásáról minden tanév elején az adtt lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelsztás és a tanár pedagógiai végzettsége, valamint az éves munkaterv elfgadásakr a nevelőtestület dönt. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük Az isklai diákönkrmányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az isklában diákönkrmányzat működik. Az isklai diákönkrmányzat tevékenységét az sztálykban megválaszttt küldöttekből álló diák-önkrmányzati vezetőség irányítja. A diákönkrmányzat tevékenységét az iskla igazgatója által megbíztt nevelő segíti. Az isklai diákönkrmányzat képviseletét az isklai diákönkrmányzatt segítő nevelő látja el. A diákönkrmányzatt megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jg gyakrlása előtt diákönkrmányzatt segítő nevelőnek ki kell kérnie az isklai diákönkrmányzat vezetőségének egyetértését. A diákönkrmányzat rendezvényeit csak isklánk tanulói és közvetlen hzzátartzói látgathatják, illetve azk, a gimnáziumi tanulók, akiknek egykr isklakártyát adtt a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katlikus Általáns Iskla és elődje. Tanévenként legalább egy alkalmmal isklai diákközgyűlést kell összehívni. Az isklai diákközgyűlésen minden tanulónak jga van részt venni. A DÖK prgramk megszervezéséhez rendelkezésre bcsátja az iskla helyiségeit, eszközeit a megbeszélésekhez, rendezvényekhez, stb. 7

8 3.4. A tanulók, a szülők tájékztatása és véleménynyilvánítása A tanulókat az iskla egészének életéről, az isklai munkaterv diákkat érintő részéről, az aktuális tudnivalókról az iskla igazgatója, az sztályfőnökök az sztályfőnöki órákn, az iskla hnlapja, hirdetőtábla, isklagyűlések és a Hírmndó ad tájékztatást. A tanulók a jgszabálykban, valamint az iskla belső szabályzataiban biztsíttt jgaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választtt képviselőik, tisztségviselők útján (panaszkezelési eljárás szerint) a diákönkrmányzathz, az iskla nevelőihez, az sztályfőnökükhöz, az iskla igazgatóságáhz frdulhatnak. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban tehetik meg. A szülőket az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról az iskla igazgatója: a szülői értekezleteket megelőző szülői szervezet gyűlésein, a hirdetőtáblán keresztül flyamatsan tájékztatja. az sztályfőnökök: az sztályk szülői értekezletein tájékztatják. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módn tájékztatják: szóban: a tájékztató füzetben (ellenőrző könyvben), a szülői értekezleteken, a nevelők fgadó óráin, a nyílt tanítási napkn szükséges esetén családlátgatáskn. 8

9 4. Az iskla működési rendje 4.1. Az iskla munkarendje Az iskla épületei szrgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizenhét óráig vannak nyitva. Az isklában tartózkdó gyermekek felügyeletét az iskla reggel 7.00 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli fglalkzásk idejére tudja biztsítani. A tanuló a tanítási órák után sem tartózkdhat itt felügyelet nélkül. Az isklába a tanulóknak reggel óra és óra között kell megérkezniük, és csak és kizárólag az udvari kapun közlekedhetnek. Az első sztályskat elkísérő szülők az első két hét elteltével gyermekeiktől az udvarn búcsúzzanak el. A 7.30 előtt érkező tanulók a kijelölt teremben tartózkdhatnak. Az isklában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 1. óra: óra: óra: óra: óra: óra : óra: A tanulóknak megfelelő időjárás esetén reggel 7.30 óra és 7.45 óra között, valamint a harmadik szünetekben az udvarn kell tartózkdniuk. Rssz idő esetén az ügyeletes nevelő és ügyeletes tanulók utasítása alapján a tanulók ezekben a szünetekben az aulában és a flysón maradhatnak. Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkr a tanulók a tantermekben ill. az ebédlőben étkezhetnek. Az tanítás kezdete előtt az sztályknak az udvarn srakzniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint az sztálytermek elé kell vnulniuk. Hétkezdő első nap reggel óra között közös gndlatébresztő elmélkedésre gyűlik össze az isklai közösség minden tagja. Az imát a tanulók reggel első tanóra kezdetekr és a tanuló utlsó órájának befejezéseként, az ebédlőben étkezés előtt és után közösen mndják. A tanulók és a nevelők alkalmszerűen látgathatják a káplnát. Vasárnapi és ünnepnapi szentmisén ill. istentiszteleten a tanulók megjelenése alapvető feladat saját vallásának megfelelően, plébániáhz tartzása szerint. A diákmise, a szülők, a pedagógusk és gyermekek miséje. A tanulók óra előtt és óra végén felállással és Dicsértessék a Jézus Krisztus köszönéssel üdvözlik a tanárt vagy a látgatót, aki az sztályba érkezik. A tanuló tanítási idő alatt az iskla épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az sztályfőnöke (távlléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), vagy a részére órát tartó szaktanár íráss engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben -szülői kérés hiányában- a szülői értesítést követően az isklából való távzásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes, valamint a szaktanár adhat engedélyt. Tanítási napkn a hivatals ügyek intézése az isklatitkári irdában történik 7.30 óra és óra között. Az iskla a tanítási szünetekben a hivatals ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskla igazgatója határzza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudmására hzza. 9

10 A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit különös tekintettel a szaktantermekre és az öltözőkre valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskla igazgatója adhat. Az iskla épületében az iskla dlgzóin és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyet intézők tartózkdhatnak, illetve azk, akik erre az iskla igazgatójától engedélyt kaptak A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az isklai rendezvények előkészítésében Az iskla épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskla helyiségeinek használói felelősek: az iskla tulajdnának megóvásáért, védelméért, az iskla rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályk betartásáért, betartatásáért, az iskla szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfgalmaztt előírásk betartásáért. Minden tanuló feladata, hgy az iskla rendjére, tisztaságára vigyázzn, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskla udvarán és helyiségeiben rendet hagyjn. Az isklában az alábbi tanulói felelősök működnek: sztálynként két-két hetes, flysói (udvari) tanulói ügyeletesek, tantárgyi felelősök. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A hetesek feladatai: az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanteremhez, értesítik az igazgatóságt, óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát (szellőztetés, padk, székek rendbe tétele, szemét összeszedése). A hatdik, hetedik és a nylcadik évflyams tanulók külön besztás szerint reggel 7.30 és óra között, valamint az óraközi szünetekben az udvarn, valamint flysóin tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az sztályfőnökök sztják be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvar, a flysók és a msdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására. Az ügyeleti munkára vnatkzó szabálykat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 10

11 4.3. A tanulók mulasztásának igazlása A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli fglalkzáskról igazlni kell. A szülő egy tanév flyamán gyermekének összesen hárm nap hiányzását igazlhatja. Ez alól mentesítést indklt esetben az iskla igazgatója adhat. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indklt esetben maradhat távl az isklától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás kát az sztályfőnöknek. A mulasztó tanuló isklába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napn belül köteles igazlni mulasztását az sztályfőnöknek. Hárm napig terjedő mulasztás esetén szülői, hárm napn túli mulasztás esetén pedig rvsi vagy egyéb hivatals igazlással igazlhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazlást az sztályfőnöknek kell bemutatni. Ha hivatalsan van távl a tanuló, pl. isklai versenyen, akkr nem kell hiányzóként bejegyezni. Ha a tanuló isklán kívüli tevékenység miatt marad távl, ebben az esetben kikérőjét legkésőbb egy nappal krábban le kell adnia az sztályfőnökének. A tanuló a lehető legrövidebb időn belül köteles bepótlni az elmulaszttt tananyagt, írásbeli számnkérést. A tanuló órái igazlatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazlja távlmaradását, az igazlatlan óráról az iskla értesíti a szülőt. Ha az igazlatlan órák száma eléri a 10-et, a jegyző hivatalból szabálysértési eljárást kezdeményez a szülő ellen. Ha a tanuló tvábbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazlatlan órája gyűlik össze, az iskla újra jelez a jegyzői gyámhatóságnak, aki felfüggeszti az iskláztatási támgatás flyósítását, és védelembe veszi a gyereket. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hgy a késés igazltnak vagy igazlatlannak minősül az sztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül. A kijelölt egyházi és isklai miséről való rendszeres, valamint a lelki gyakrlatról történő igazlatlan távlmaradás az iskla szellemiségének elutasítását jelzi. Ha egy tanítási évben a tanuló igazlt és igazlatlan mulasztása meghaladja a a 250 tanítási órát, egy adtt tantárgyból a tanítási órák 30%-át, és emiatt a teljesítménye tanítási év közben nem vlt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem sztályzható, de a nevelőtestület engedélyezheti, hgy sztályzóvizsgát tegyen (11/1994. MKM rendelet) Az isklai tanuláshz nem szükséges dlgk behzatala az isklába 11

12 Az isklában hrdtt ékszerekért, saját játékért, telefnért, vagy más elektrnikai és egyéb eszközökért felelősséget nem vállal! A mbiltelefnt és a különböző hanghrdzókat az iskla egész területén kikapcslva a táskájába köteles tartani a tanuló. A különböző hanghrdzókat az órákn, a szünetekben hallgatni tils. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hz az isklába a tanuláshz nem szükséges dlgt, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dlgt leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalmmal az engedély vagy bejelentés nélkül az isklába hztt dlgt a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a tvábbi esetekben aznban ezeket a dlgkat az iskla csak a szülőnek adja át. Az iskla épületében, udvarán és az iskla kerítésének 5 méteres körzetében dhányzni tils, a törvény tiltja! Az iskla tanulói nem tarthatnak maguknál dhányterméket, egyéb tudatmódsító szereket (drg, alkhl, energiaitalk ), valamint testi épséget veszélyeztető tárgyakat (kés, petárda ) Isklai étkeztetés A tanulók igény szerint napi hármszri étkezésben (tízórai, ebéd, uzsnna) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára igény esetén az iskla ebédet biztsít. Az isklai szervezett étkezések és az ebédlő használatának rendje: a napközisek a csprtjukkal együtt ebédelnek, az ebédelősökre nevelők felügyelnek, táskát, kabátt az aulában kell elhelyezni, ügyelve azk épségére, az étkezés igénybevétele az ebédeltető nevelőnél való jelentkezéssel történik. Isklánkban tálaló knyha üzemel, ezért az étkezés megrendelésére és lemndására a tárgynapt megelőző másdik nap 9.00 óráig van lehetőség. A csak ebédet igénylő tanulók nymdai előállítású, napkra szóló ebédjegyeket kapnak. A visszaélések elkerülése érdekében a lemndtt ebédre vnatkzó jegyeket le kell adni, csak ilyen esetekben tudjuk számlázáskr figyelembe venni. Az ebédjegyek pótlására nincs lehetőség. Térítési díj befizetése, visszafizetése A hónap 10. napját követően a tanulókn keresztül a szülők értesítést kapnak a fizetés összegéről, és a befizetés napjáról. Térítési díj tartzásról a szülőt első alkalmmal tájékztató füzetben, másdik alkalmmal hivatals levélben értesítjük. 30 napt meghaladó tartzás esetén nem áll módunkban a tanuló étkezését tvább biztsítani. 12

13 4.6. Kedvezmények Kedvezményes juttatáshz való jg: Ingyenes étkezési kedvezményre jgsult az a tanuló, aki: 1-8. évflyamn: gyermekvédelmi kedvezményben részesül 50%-s kedvezmény: 1-8 évflyam: tartósan beteg, 1-8 évflyam: hárm vagy több gyermekes családban élő, 1-8. évflyam: SNI tanuló Ingyenes tankönyvtámgatásra jgsult az a tanuló, aki: tartósan beteg, halmzttan fgyatéks, pszichés fejlődési zavara miatt a tanulásban akadályztt, hárm vagy több gyermekes családban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Igénybevétel feltétele: a kedvezményre jgsító irat bemutatása Tanítási órán kívüli egyéb fglalkzásk A délutáni tanórán kívüli fglalkzáskat az iskla nevelői óra és óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpntkról a szülőket előre értesíteni kell. A tanórán kívüli fglalkzáskra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató fglalkzásk, valamint az egyéni fglalkzásk kivételével önkéntes. A tanórán kívüli fglalkzáskra a tanulónak az adtt tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Az iskla a tanulók számára a tanórai fglalkzásk mellett az alábbi tanítási órán kívüli egyéb fglalkzáskat szervezi Napközi tthn A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, ha a szülők igénylik az isklában tanítási napkn a délutáni időszakban 1-4. évflyamn, igény szerint felső tagzatsknak is biztsítunk napközi tthns ellátást. A napközi tthnra vnatkzó szabályk A napközi tthnba történő felvétel a szülő írásbeli kérésére történik. A napközi tthnba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évflyamn a beiratkzáskr kell jelentkezni. A szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi tthni elhelyezését. A napközis fglalkzásk a délelőtti tanítási órák végeztével a csprtba járó tanulók órarendjéhez igazdva kezdődnek és délután óráig tartanak. A napközis fglalkzásról való hiányzást a szülő írásban kéri. A tanuló a napköziből csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távzhat el Tehetséggndzó, felzárkóztató és egyéni fglalkzásk 13

14 Az egyéni képességek minél jbb kibntakztatását, a tehetséges tanulók gndzását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhz kapcslódó tanórán kívüli tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk segítik. A felzárkóztató fglalkzásra és az egyéni fglalkzásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a pedagógusk jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató fglalkzáskn, valamint az egyéni fglalkzáskn kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskla igazgatója adhat. Az isklai szakkörök a tanulók magasabb szintű képzését szlgálják. A jelentkezés egy tanévre szól. Közben kimaradni csak nagyn indklt esetben a szülők íráss kérésére és a fglalkzást végző tanár engedélyével lehet Isklai sprtkör Az isklai sprtkör tagja az iskla minden tanulója. Az isklai sprtkör csprtjainak fglalkzásai, valamint a mindennaps testmzgás, a tanórai testnevelési órákkal együtt biztsítják a tanulók mindennaps testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sprtágakban az isklai és isklán kívüli sprtversenyekre. A trnatermet és az öltözőket nevelő nyitja és zárja. A diáksprtkör (ISK) a tanulók mzgásigényének kielégítésére, a mzgás, a sprt megszerettetésére alakul. Ennek keretében sprtcsprtk szervezhetők. Az ISK mint szervezeti frma önálló szabályzat alapján működik, és az iskla tanulóinak lehetőséget nyújt sprtköri fglalkzáskn, versenyeken való részvételre Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók tvábbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sprt, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az isklában rendszeresen szervezünk: idegen nyelvi versenyt, házi tantárgyi versenyt, helyesíró versenyt, stb. A legtehetségesebb tanulókat az isklán kívüli versenyeken való részvételre is díjmentesen felkészítjük Szabadidős fglalkzásk A szabadidő haszns és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hgy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazdva különféle szabadidős prgramkat szervez (pl.: túrák, kirándulásk, tábrk, színház- és múzeumlátgatásk, klubdélutánk, táncs rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Kirándulásk Az iskla nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az sztályk számára évente egy alkalmmal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kirándulásn önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshz kapcslódó fglalkzás Egy-egy tantárgy néhány témájának feldlgzását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadáskn tett csprts 14

15 látgatásk. A tanulók részvétele ezeken a fglalkzáskn ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük Isklai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napkn látgatható isklai könyvtár segíti. Itt lehetőség nyílik könyvtári órák szervezésére. Az isklai könyvtár a tanulók és nevelők számára a tanítási napkn óráig áll rendelkezésre. A könyvtár szlgáltatásait csak az isklába beiratkztt tanulók és isklai dlgzók vehetik igénybe. A beiratkzás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 15

16 5. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének frmái, elvei 5.1. A tanulók jutalmazása Azt a tanulót, aki képességeihez mérten az sztály, illetve az iskla érdekében közösségi munkát végez, az isklai, illetve az isklán kívüli tanulmányi, sprt, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadáskn, bemutatókn vesz részt, bármely más módn hzzájárul az iskla jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskla jutalmban részesíti. Az isklai jutalmazás frmái Dicséret (sztályfőnöki, szaktanári, csprtvezetői) szóbeli írásbeli Igazgatói dicséret szóbeli írásbeli Nevelőtestületi dicséret írásbeli Az a nylcadik sztálys tanuló, aki nylc éven át kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el, klevelet, és emlékplakettet kap. A nevelőtestület határzata értelmében végzős diákjaink kimagasló sprtteljesítményért tárgyjutalmban részesülnek. Azk a végzős tanulóink, akik magatartásuk és munkájuk alapján megérdemlik, az iskla Isklakártyát ajándékz, amely a tvábbi tanévekben az iskla rendezvényeinek látgatására jgsítja a tanulót. Az isklán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadáskn, bemutatókn eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. A dicséretet írásba kell fglalni, és azt a szülő tudmására kell hzni a Pedagógiai Prgramban fglaltak szerint A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések Az egyén elmarasztalása Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit flyamatsan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazlatlanul mulaszt, vagy bármely módn árt az iskla jó hírnevének, elmarasztalásban lehet részesíteni. Az isklai elmarasztalás frmái: ügyeletes nevelői figyelmeztetés szaktanári figyelmeztetés sztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrvás igazgatói figyelmeztetés, intés, megrvás nevelőtestületi figyelmeztetés, megrvás Az írásbeli büntetéseken kívül a tanuló eltiltható a tanórán kívüli választható fglalkzáskról és isklai rendezvényekről (pl. sprtszakkör, sprtedzés, színházlátgatás, diák-bál, sztálykirándulás, stb.). A büntetési fkzatk betartásától el lehet tekinteni, ha súlys kötelességszegést követ el a tanuló. Súlys kötelességszegésnek minősül: az egészségre ártalmas szerek (dhány, szeszesital, drg) isklába hzatala, fgyasztása; 16

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D Tartalomjegyzék I. A házirend

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata... 4 2. A házirend hatálya... 5 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

Fenntartó elvárások. Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák.

Fenntartó elvárások. Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák. HÁZIREND mely a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolának a tanulói jogok gyakorlására és a kötelezettségek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Tartalom Fenntartó

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium HÁZIREND

Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium HÁZIREND Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 I.1. A házirend célja és feladata... 3 I.2. A házirend hatálya... 3 I.3. A házirend

Részletesebben

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008.

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008. MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Házirend 2008. T a r t a l o m Bevezető rendelkezések... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 4 A házirend hatálya...

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. A diákkörök... 8 Az iskolai diákönkormányzat... 8 Az iskolai diákközgyűlés... 9

HÁZIREND. A diákkörök... 8 Az iskolai diákönkormányzat... 8 Az iskolai diákközgyűlés... 9 HÁZIREND Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 4 II. A házirend hatálya... 4 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók jogai... 5 V. A tanuló kötelessége, hogy... 5 VI. Az iskola által

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

OM azonosító: 101 185 (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE

OM azonosító: 101 185 (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE OM aznsító: 101 185 (2509 Esztergm-kertvárs, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE Készült a 2011. évi CXC. törvény, a 2011. évi CLXXXVII. Törvény és a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben fglaltak alapján.

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Tel.: 76/462-155 Fax: 76/560-120 www.kfsz.hu e-mail: titkarsag@kossuth-felegyhaza.sulinet.hu HÁZIREND Célja: a házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54 1 2 Tartalom BEVEZETŐ... 4 A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK... 5 HÁZIRENDJÉRE... 5 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK... 5 A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, ELFOGADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, JOGKÖRÖK... 12 AZ ISKOLAI

Részletesebben