Munkaterv. 2014/2015. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv. 2014/2015. tanév"

Átírás

1 Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel u. 1. Munkaterv 2014/2015. tanév Készítette: igazgató

2 Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta én. 2

3 I. Jogszabályi háttér a. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény b. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet c. EMMI tanévkezdő segédlete a 2014/2015-es nevelési évre d. EMMI tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval e. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete (a továbbiakban R ) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról f. 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről II. Személyi és tárgyi feltételek a 2014/2015-es tanévben 1. Tanulócsoportok száma összetétele: Tanulói létszám: 199 fő Osztályok száma: 8 Osztály Képzési forma (szakmacsoport/szakma) 1. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol csoport 2. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol csoport 3. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol csoport 4. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol, német csoport 5. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol, német csoport 6. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol, német csoport 7. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol csoport 8. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol csoport Létszám Számított létszám Osztályfőnök Lovasné Bakó Lívia Hajnalné Ládi Katalin Czakóné Bognár Tímea Vezsenyi Ágnes Deutschné Kiss Rózsa 2. Személyi feltételek: Tantestület létszáma: 17 fő (egy üres álláshelyünk van, a gyógypedagógus) Tartósan távol van: 1 fő Nevelési-oktatási munkát segítők létszáma: 1fő Technikai dolgozók létszáma: 3 fő 3

4 3. Felelős személyek a 2014/2015. tanévben MUNKAKÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ MEGNEVEZÉSE Hangosításért felel Pályaválasztási felelős Közalkalmazotti tanács vezetője Összekötő a hitoktatókkal Honlap ápolása DÖT munkáját segítő nevelők Intézményi tanács tagja FELELŐS(ÖK) Acsádi Anikó Gébertné Ládi Katalin Czakóné Bognár Tímea Gébertné Gáli Katalin 4. Üzemeltetéssel kapcsolatos dolgok a. érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi vizsgálatok, feladatok, próbák ütemezése Időpont Feladat Érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a dolgozóknak Balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulóknak Tűzriadó Tűzriadó III. A 2014/2015. tanév rendje 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első tanítási napja: szeptember 1. (hétfő), utolsó tanítási napja: június 15. (hétfő). 4

5 A szorgalmi idő első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Tanítási szünetek Az őszi szünet október 27-től október 31-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Az iskola a fent meghatározott szünetek mellett a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a Nkt. 30. (2) (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. 2. Vizsgák: a. javító, különbözeti, valamint osztályozóvizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok) IDŐPONT augusztus utolsó hete VIZSGA Javító vizsga 3. Mérések: a. Kompetenciamérés (országos) Időpont Megnevezés Felelős május 27. Országos kompetenciamérés Kovács Józsefné b. Belső mérések időpontjai Időpont Megnevezés Felelős szeptember Szociometriai mérés osztályfőnökök DIFER mérés a lejelentett elsős Lovasné Bakó Lívia tanulóknál január Hangos olvasás 1-4. osztály Kovács Józsefné május április Szövegértés 3., 5. és 7. évfolyam Hajnalné Ládi Katalin május DIFER-mérés osztály Osztálytanítók május Matematikai logika mérése Dombiné Mihályi Edit osztály évfolyam május 27. Kompetenciamérés 4-5. osztály 5

6 4. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: Tanév indító diáknap Belső továbbképzés Bababallagás, sportnap Osztályok napja IPR továbbképzés Gyereknap Diákönkormányzat döntése alapján Portfólió a nyolc pedagógus kompetencia A mozgás, a sport fontosságának erősítése Szülők, gyerekek együtt Egyéni fejlesztési tervek készítése SZMK, civil szervezetek rendezésében 5. ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK: az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, vagy az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját; IDŐPONT MEGNEVEZÉS FELELŐS Aradi vértanuk ünnepe- iskolai ünnepély Hajnalné Ládi Katalin A köztársaság kikiáltásának ünnepeiskolai ünnepély Deutschné Kiss Rózsa Karácsonyi ünnepély iskolai, falu ünnepség A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak ünnepe megemlékezés felsőben: történelem órán alsóban: magyar órán Március 15. nemzeti ünnepünk iskolai ünnepi műsor A holokauszt áldozatainak ünnepe megemlékezés osztályfőnöki óra keretében Nemzeti összetartozás napja projekt órák, Hajnalné Ládi Katalin, Holczerné Guth Erzsébet Czakóné Bognár Tímea, Lovasné Bakó Lívia minden osztályfőnök, Mihályka-Dani Ildikó 6. az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában DIÁKKÖZGYŰLÉS 6

7 7. az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja; Időpont Minden hónap első hétfőjén Értekezlet megnevezése Előző havi magatartás, szorgalom jegyek meghatározása; esetmegbeszélések; aktualitások Félévi osztályozó értekezlet Félévi értékelő értekezlet Tanév végi osztályozó értekezlet Tanévzáró értékelő értekezlet havonta egy alkalom félévente három alkalom Felsős munkaközösségi foglalkozások Alsós munkaközösségi foglalkozások Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 8. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése a. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata A 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. Időpont MEGNEVEZÉS január- május NETFIT mérés (5-6. osztályok) január- május NETFIT mérés Szabó Judit (7-8. osztályok) b. mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R ) A negyedik és nyolcadik osztályok kivételével heti öt testnevelés óra van. Torna szobánk kicsi, így a nagy létszámú osztályok csak bontva férnek el a teremben (5. és 7. osztályok). Ez megnöveli az órák számát, így az alsós osztályok csak két alkalommal tudnak teremben órát tartani. Öt osztályban (hogy beférjünk a terembe) egy testnevelés órát délután tartunk. Mivel 4. és 8. osztályban még 3 testnevelés óra az előírás, így a negyedikesek számára egy óra tánc, és egy óra tömegsport biztosítja a mindennapos testnevelést. A nyolcadik osztályosok számára heti két óra tömegsporttal egészítjük ki a tanórák számát. A 2. és 5. osztályosok számára biztosítjuk az úszásoktatást. 7

8 c. egyéb intézményi sporttevékenységek Iskolában sportkör működik. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik, biztosítva a tanulók mozgásigényének kielégítését, illetve az iskolai, iskolán kívüli sportversenyekre való felkészítést. Heti 5 órát biztosítunk (3 a nevelő kötelező óraszámában szerepel) tehetséggondozásra, ahol különböző sport versenyekre készít fel a nevelő. A tanév utolsó napján a gyerekek számára sportnapot szervezünk. Az osztályok programjában egymás közötti sport délutánok is szerepelnek. A téli időszakban korcsolyázni visszük tanulóinkat Szekszárdra. A megyei pontrangsorban (a tavalyi pontok alapján) 13. helyen szerepel iskolánk, az első falusi iskola a nagy városi iskolák mögött. A versenyek, amelyeken részt veszünk sokfélék, található közöttük elméleti verseny is (Mező Ferenc szellemi diákolimpia). A munkaterv naptárban részletezve a sportversenyek. Cél az elmúlt években elért eredmények megtartása, a sokféleség biztosítása. 9. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények Dátum Megnevezés és 8. osztályosok tájékoztatása Agrárképzések napja (Csapó) Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató Pályaválasztási szülőértekezlet nov. dec. Tanulóink részvétele a középiskolák nyílt napjain nov. dec. Iskolák képviselőinek fogadása 10. Versenyek, házi versenyek Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Dátum Megnevezés szeptember BENDEGÚZ levelezős versenyek KAMÉLEON levelezős versenyek Olvasni jó! szeptember Tudásbajnokság HEBE levelezős verseny (német, angol) szeptember Megyei duatlon diákolimpia szeptember Népdal verseny Országos Honismereti Tanulmányi Verseny szeptember Orchidea Pangea matematika verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Kenguru matematika verseny szeptember Atlétikai ügyességi CSB 8

9 Diákolimpiai labdarúgó mérkőzések MLSZ labdarúgó mérkőzések november Bolyai anyanyelvi csapatverseny november Baron von Twickel mezei futóverseny Floorball diákolimpiai mérkőzések Nemzetiségi német verseny december TITOK ARANY JÁNOS anyanyelvi verseny december LOTZ JÁNOS szövegértési és helyesírási verseny LESS NÁNDOR földrajz verseny TELEKI PÁL földrajz verseny december Játékos sportverseny január Baktai Horfer Serleg kupa február Bendegúz nyelvész verseny február SIMONYI ZSIGMOND helyesírási verseny március 14. Mező Ferenc szellemi diákolimpia Szekszárd város atlétikai terembajnoksága (Wallacher emlékverseny Mezei futás Helyi szavalóverseny (alsós, felsős) 2015.április Városkörnyéki atlétika versenyek Gróf Zichy futóverseny május Kis iskolák megyei atlétikai versenye június Kis iskolák országos atlétikai versenye A versenyek többsége több fordulós, így több hónapon keresztül zajlik. A táblázatban az első időpontot írtam be. 9

10 IV. Munkaterv-naptár Érvényes: től SZEPTEMBER Feladatok Felelős Épületek bejárása, hiányosságok felmérése 01. Felnőtt ügyelet megszervezése első hét Tanulói ügyelet megszervezése a felső tagozat épületében Matusné Umenhoffer Ildikó Régi naplók, anyakönyvek rendezése, bizonyítványok 08. osztályfőnökök begyűjtése felsős: alsós: DÖT megalakulása, tisztségviselőinek megválasztása, program kívánság, tanulói ügyelet megszervezése Új naplók megnyitása; adatok kitöltése Az ötödikesek bemutatása a felsős nevelőknek (szakmai konzultáció) Szülőértekezletek - SZMK névsor leadása Úszásoktatás indítása (2. osztály) Tanmenetek, szakköri munkatervek, fejlesztési tervek elkészítése, leadása osztályfőnökök Lovasné Bakó Lívia minden osztályfőnök Hajnalné Ládi Katalin minden nevelő 22. Megbeszélés: tanévindító diáknap 25. Első és ötödik osztályosok játékos befogadása a közösségbe kiírás szerint kiírás szerint SZMK alakuló ülés Tanévindító diáknap: helyben Sportversenyek: Megyei duatlon; atlétikai ügyességi CSB Levelezős versenyek indítása; nevezés az országos honismereti vetélkedőre. Deutschné Kiss Rózsa Holczerné Guth Erzsébet Kovács Józsefné minden nevelő szaktanárok OKTÓBER Feladatok Felelős Idősek napja (4. oszt.) falu ünnepség Gébertné Gáli Katalin Osztályfőnöki munkaterv leadása Aradi vértanúk ünnepe koszorúzás Nevelő testületi megbeszélés Közös: aktuális feladatok Felsős: magatartás, szorgalom értékelése (szeptemberi) osztályfőnökök Hajnalné Ládi Katalin 10. ( 22.) Adatszolgáltatás 1. oszt. DIFER mérés Lovasné Bakó Lívia 10

11 kiírás szerint Ügyességi kerékpárverseny (két délután) Október ünnepély 8. osztály Nevezés a Kenguru matematika versenyre Sportversenyek: országos duatlon diákolimpia, diákolimpiai és MLSZ labdarúgó mérkőzések, Baron von Twickel mezei futóverseny Gébertné Gáli Katalin Deutschné Kiss Rózsa NOVEMBER Feladatok Felelős Nevelő testületi megbeszélés 03. Felsős: október havi magatartás, szorgalom megbeszélése első két hete Alsós színházlátogatás Pécs Nemzetiségi német délután Egészségnevelő hét Nyíltnap Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató 18. Nevezés a Zrínyi matematika versenyre 24. kiírás szerint kiírás szerint Fogadóóra Bolyai anyanyelvi csapatverseny első forduló Sportversenyek: labdarúgó mérkőzések, futóverseny, floorball diákolimpiai mérkőzések Holczerné Guth Erzsébet Vezsenyi Ágnes, Deutschné Kiss Rózsa Kovács Józsefné minden nevelő Matusné Umenhoffer Ildikó DECEMBER Feladatok Felelős Nevelő testületi megbeszélés 01. Felsős: november havi magatartás, szorgalom megbeszélése 01. Pályaválasztási szülőértekezlet 04. Mikulás buli az alsóban 05-ig DIFER mérés végzése (1. osztály) Igény esetén cirkusz és színházlátogatás 19. Karácsonyi ünnepély - 2. és 6. osztályok Deutschné Kiss Rózsa Lovasné Bakó Lívia Acsádi Anikó Lovasné Bakó Lívia Hajnalné Ládi Katalin Holczerné Guth Erzsébet 11

12 kiírás szerint kiírás szerint kiírás szerint Sportversenyek: játékos sportverseny, floorball, labdarúgó mérkőzések TITOK Arany János anyanyelvi verseny Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Matusné Umenhoffer Ildikó Matusné Umenhoffer Ildikó 12

13 JANUÁR Feladatok Felelős 15. Félévi osztályozó értekezlet 22. Sakkverseny, malom, ötödölő, társasjáték stb.. (4-8. osztályok) Matusné Umenhoffer Ildikó Játékdélután (1-3. osztályok) 22. osztályfőnökök 23-ig 26. kiírás szerint Félévi értesítők kiadása Szépírás verseny az alsósoknak Félévi értékelő értekezlet Sportversenyek: Baktai Horfer Serleg kupa, labdarúgó mérkőzések osztályfőnökök Holczerné Guth Erzsébet Kovács Józsefné FEBRUÁR Feladatok Felelős felsős:02. alsós: 03. Szülőértekezletek, fogadóórák minden nevelő 12. DÖT félévi értékelő gyűlés negyedik hét kiírás szerint Továbbtanulási lapok elküldése Farsangi bál Zrínyi matematika verseny (Szekszárd) Simonyi Zsigmond helyesírási verseny (5-8. oszt.) iskolai forduló Bendegúz nyelvész verseny helyi fordulója (2-8. osztályok) Kommunista és más diktatúrák áldozatainak ünnepe Sportversenyek Deutschné Kiss Rózsa M-Dani Ildikó, Dombiné Mihályi Edit műsor Hajnalné, Acsádi Anikó - szervezés Matusné Umenhoffer Ildikó Matusné Umenhoffer Ildikó Hajnalné Ládi Katalin osztályfőnökök 13

14 MÁRCIUS Feladatok Felelős Nevelő testületi megbeszélés 02. Felsős megbeszélés február havi magatartás, szorgalom megbeszélése 13. Március 15-i ünnepély 19. Diákközgyűlés (5. oszt.) Lovasné Bakó Lívia Acsádi Anikó (1. oszt.) Kiírás szerint kiírás szerint Kenguru matematika verseny Versmondó verseny Mezei futás Sportversenyek: Mező Ferenc szellemi diákolimpia, Wallacher emlékverseny, mezei futás, Baktai atlétikai verseny Matusné Umenhoffer Ildikó ÁPRILIS Feladatok Felelős Gébertné Gáli Katalin 01. Nyuszi buli a napköziben Lovasné Bakó Lívia Nevelő testületi megbeszélés; Felsős megbeszélés március 13. havi magatartás, szorgalom megbeszélése előírás szerint 16. I. osztályosok beíratása A holokauszt áldozatainak ünnepe osztálykeretben Kovács Józsefné osztályfőnökök 22. kiírás szerint Föld napja rendezvények+ Papírgyűjtés Sportversenyek: labdarúgó mérkőzések, Gróf Zichy futóverseny, városkörnyéki atlétikai versenyek Deutschné Kiss Rózsa minden nevelő 14

15 MÁJUS Feladatok Felelős Anyák napja: ajándékkészítés osztálykeretben osztályfőnökök 04. alsós: felsős utolsó hét 29. kiírás szerint Nevelő testületi megbeszélés; április havi magatartás, szorgalom megbeszélése Szülőértekezletek, fogadóórák Nyárköszöntő Gyülekezeti ház Záró DÖT gyűlés: az éves munka értékelése Törpnap Gyereknap az SZMK rendezésében Sportversenyek: megyei atlétikai verseny, ki iskolák versenye, labdarúgó mérkőzések minden nevelő Dombiné Mihályi Edit minden nevelő Czakóné Bognár Tímea SZMK elnöke JÚNIUS - AUGUSZTUS Feladatok Felelős 04. Nemzeti összetartozás napja (projekt órák) minden nevelő 08. Osztályozó értekezlet második hét Erdei iskola 5. osztály Gemenc Deutschné Kiss Rózsa 12. Baba-ballagás, sportnap 13. Ballagás 15. Hon-és népismereti témanap az alsóban 15. Osztálynap a felsőben 22. Tanévzáró ünnepély Osztálytermek, naplók, törzslapok, szakleltárak, taneszközök rendbe tétele Munkaközösségi megbeszélések 29. Tanévzáró értekezlet minden nevelő minden nevelő minden alsós nevelő osztályfőnökök minden nevelő július első hete Sportversenyek: kis iskolák országos döntője (tovább jutás esetén) Nyári tábor Augusztus Alakuló értekezlet 15

16 V. Az iskola tartalmi munkájának szervezése A tanulmányi munkát a jelenleg hatályos Pedagógiai Programunk alapján végezzük. Pedagógiai Programunk a Nemzeti Alaptanterv hatályos rendelkezései szerint készült. 1. Kiemelt célok a 2014/15. tanévben: Céljaink: - Nyitott, befogadóképes személyiség kialakítása, szociális készségek fejlesztése, felelősségvállalás másokért - Eredményes felzárkóztatás, hiánypótlás, - Munkafegyelem, tanulási fegyelem megtartása, alapkompetenciák fejlesztése - Testi, lelki egészség összhangjának megteremtése - A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése - A tanulás tanítása - Megalapozott pályaválasztási döntés támogatása - Környezettudatos életszemlélet kialakítása a tanulóknál - Hiányzások csökkentése - Sport és egyéb versenyeken sikeres szereplés, helytállás - Korszerű és modern oktatási eszközök használata - Alapvető írás-olvasási (szövegértés) és matematikai alapkompetenciák fejlesztése - A szülő-iskola jó kapcsolatának megtartása 2. Nevelőtestületünk kiemelt feladatai a tanév során: Előző években megkezdett munka folytatása: Oktatási területen: - A szövegértés mérés ( osztály évente egy alkalommal), DIFER (1. és 2. osztály) mérés és eredményeinek értékelése, az eredmények felhasználása s fejlesztés során. - Matematikai kompetencia kiemelt fejlesztése, mérés, a két év mérésének összehasonlítása. - Továbbra is kiemelten kezeljük, a hátrányokkal küszködő tanulók felzárkóztatását, fejlesztését. Az egész tanévet átfogó feladatként kezeljük a hiányok pótlását, a lemaradó tanulók segítését, a később érő tanulók felzárkóztatását. Ennek érdekében kihasználunk minden lehetőséget, melyet a köznevelési törvény biztosít számunkra (egyéni fejlesztések, 1-3 fős csoportos fejlesztések, BTM-s, HHs tanulók fejlesztése, stb.). Felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk matematikából, magyarból a felső tagozat tanulói számára is. - IPR program folytatása: a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása, fejlődésük értékelése a törvényi előírásoknak megfelelően, program munkaterve alapján folytatódnak: átmenetek megkönnyítése (óvoda-iskola). Iskola-középiskola átmenet: reális, önismereten alapuló pályaválasztás segítése. - Az iskola a tanulók pályaválasztását az alábbi módokon segíti: pályaválasztási szülőértekezletet tart; fogadja a középiskolák küldötteit, akik tájékoztatást adnak; lehetőséget biztosít, hogy a tanulók három esetben részt vehessenek a középfokú intézmények nyílt napjain (szülői igazolással), az iskolában rendelkezésre állnak a különböző tájékoztató anyagok. A osztályfőnök, a szülővel és a tanulóval előre egyeztetett időpontban közösen kitölti a tanuló továbbtanulási lapját. A továbbtanulási lapokat az iskola továbbítja a középiskolákba. - Szaktárgyi, sportversenyekre, levelezős versenyekre való felkészítés, eredményes szereplés. - Egyéni tehetségkibontakoztatás a köznevelési törvénynek megfelelően (1-8. osztályokban) - Fokozatosan növeljük az elektronikus információ által nyújtott lehetőségeket, használjuk jobban a multimédia és Internet kínálta lehetőségeket. 16

17 Nevelési területen: - Az együttélés szabályainak betartatása; a tanulók körében nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában egyaránt. Az értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése környezetkultúrájuk javítása. Ennek érdekében naponta legalább két szünetben legyenek osztályaikban az osztályfőnökök. - Fokozott figyelmet kell fordítani a demokratikus tanár-diák viszonyra, az eredményes, konszenzuson alapuló együttműködésre. - Állandósuljon a következetes, igazságos számonkérés, a körülményeket mérlegelő, gyermeki érzésvilágot átérző tanári megközelítés, a jó és javító szándékú, a tudást és nem a hiányosságot kereső tanári magatartás. - Kiemelt feladatnak kell tekinteni a tanulók jellemformálását, és személyiségfejlesztését, különös tekintettel az önkritika, kritika, kommunikációs képességek fejlesztésére. - A munkafegyelem, tanulási fegyelem megtartása, - Az osztályfőnöknek, szaktanároknak aktív szerepet kell vállalniuk a tanulók erkölcsiségének, értéktudatának, magatartás és környezet kultúrájának alakításában, kihasználva az órai és órán kívüli kereteket. - A tanári hangnem legyen mértéktartó, kapjon meghatározó szerepet a dicséret, a jutalmazás, a rendbontókkal szemben alkalmazzuk a fegyelmi felelősségre vonás eszközrendszerét. - A tanulás tanítása, tanulási módszerek javítása, kihasználva a délutáni tanórák adta lehetőségeket. - Az ebédelés, az utcán történő közlekedés kultúrájának javítása; napi gyakorlás - Környezeti nevelés programunk kiemelt feladata, hogy tanulóink jobban megismerkedjenek közvetlen környezetükkel. Ennek érdekében ebben a tanévben is megszervezzük az erdei iskolát. 5. osztály: egy napos- Gemenc tanösvény (tavasszal) - A kulturált környezet kialakítsa (osztálydekorációk). Tiszta osztálytermek, tiszta folyosók, tiszta iskolaudvar. Iskolaszépítő brigád tovább működtetése. - Biztonságos iskolai környezet kialakítása (balesetveszély megszüntetése), az iskolai rend, fegyelem megtartása, felnőtt és tanulói ügyelet szervezése, működtetése a tanév során. - Hon-és népismereti délután az alsó tagozatban, a Pedagógiai Programunkban meghatározottak alapján: oszt. - Útra kelek ismerd meg Őcsényt - Népi mesterségek - Sárköz népviselete, táncai VI. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel 1. Szülőkkel való kapcsolattartás A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk ebben az évben is. A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskola honlapja, melyen a szülők számára minden tájékoztatást megadunk. Emellett fontosak a szülői értekezletek, ellenőrző könyv. Az osztályfőnök feladata, hogy havonta ellenőrizze az ellenőrző és a napló egyezőségét, az elmaradt jegyeket írja be. Szülői értekezletek időpontja: Időpont Megnevezés felsős: ; alsós: A tanév indítása; tanulási szokások felsős: ; alsós: Félévi munka értékelése felsős: ; alsós: Aktuális feladatok, értékelés 17

18 Fogadóórák időpontja: Időpont Megnevezés alsóban: szülőértekezlet után Szülőértekezletekkel egy időben felsőben: szülőértekezlet kezdése előtt egy órával Alsó és felső tagozatnak egyaránt Intézményi Tanács üléseinek időpontja: Időpont Megnevezés szeptember 23. A tanév munkatervének véleményezése február A félévi értékelés véleményezése június A tanév értékelésénel véleményezése 2. Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő) való kapcsolattartás Iskolánk számára a logopédust a nevelési tanácsadó, a gyógypedagógust pedig az EGYMI biztosítja, az általuk meghatározott időpontban és időtartamban. A kollégákkal az igazgatóhelyettes és az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot. VII. Egyéb foglalkozások a 2014/2015-es tanévben 1. Tehetséggondozás, szakkörök, verseny felkészítések (felsorolás felelősökkel) 2. Foglalkozás Alkotó szakkör (3-5. osztályból) Rajz szakkör (1-4. osztályból) Bendegúz nyelvész teh. gond. (1-8. osztályból) Nemz. német teh. gond osztály Matematika középiskolai előkészítő Magyar középiskolai előkészítő Természetbarát szakkör Floorball Atlétika Labdarúgás (lány) Vezető tanár Hajnalné Ládi Katalin Scultéthy Erzsébet Matusné U. Ildikó Hajnalné Ládi Katalin Vezsenyi Ágnes Matusné U. Ildikó Deutschné Kiss Rózsa 18

19 3. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt pont) Foglalkozás Vezető tanár SNI s foglalkozások EGYMI által biztosított gyógypedagógus BTM: 2. osztály (heti 1 óra) Gébertné Gáli Katalin BTM: 3 osztály (heti 1 óra) BTM: 4. osztály (heti 1 óra) Gébertné Gáli Katalin BTM: osztályok (heti óra) Deutschné Kiss Rózsa Tehetségkibontakoztatás 2. osztály (magyar 1 óra) Hajnalné Ládi Katalin 4. osztály (magyar 1 óra) Szabó Judit osztályok (sport 3 óra) 7. osztály (rajz 1 óra) Kolbertné Lampert Kornélia Énekkar (1 óra) 4. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása Foglalkozás Vezető tanár Lemaradó tanulók felzárkóztatása: Magyar: 1. osztály Lovasné Bakó Lívia 2. osztály Hajnalné Ládi Katalin 3. osztály 4. osztály Czakóné Bognár Tímea 5. osztály Szabó Judit 6. osztály Szabó Judit 7. osztály Matusné Umenhoffer Ildikó 8. osztály Matusné Umenhoffer Ildikó Matematika 1. osztály Acsádi Anikó 2. osztály Dombiné Mihályi Edit 3. osztály Dombiné Mihályi Edit 4. osztály Kovács Józsefné 5. osztály 6. osztály 8. osztály Egyéni fejlesztés 1. osztály (3 óra) Acsádi Anikó 3. osztály (2 óra) Gébertné Gáli Katalin 4. osztály (2 óra) Czakóné Bognár Tímea Gébertné Gáli Katalin 1-3 fős fejlesztés 2. osztály (1 óra) Hajnalné Ládi Katalin 3. osztály (1 óra) Dombiné Mihályi Edit 4. osztály (1 óra) Kovács Józsefné HH-s fejlesztés 2. osztály (1 óra) Hajnalné Ládi Katalin 4. osztály (1 óra) Gébertné Gáli Katalin osztály (1-1-1 óra) Kolbertné Lampert Kornélia 19

20 VIII. Ellenőrzés 1. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége Az ellenőrzés kiterjed a tanítási órákon alkalmazott módszerekre, a tanítás eredményességére és hatékonyságára, a dokumentációk vizsgálatára, az iskolaszintű rendezvényeken való részvételre, a pedagógiai és egyéb megbízatások ellátásának minőségére, a tantestületi közösséggel, a szülőkkel, a gyermekekkel való kapcsolattartásra. A pedagógusértékelés folyamatában résztvevők: igazgató, igazgató-helyettes, a munkaközösség-vezetők. Az értékelés szempontjai az iskola belső szabályzataiban megtalálhatók. 2. Óralátogatások előre be nem jelentett óralátogatások minden pedagógusnál az év során legalább 3 óra látogatása A tanítási órákat az igazgató/igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetők látogatják. Az ellenőrzésekről feljegyzés készül. Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös megoldása. 3. A 2014/2015. tanévre tervezett óralátogatások Vezetőségi óralátogatások Név/Hónap IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Igazgató helyettes: Lovasné Bakó Lívia X X Acsádi Anikó X X Hajnalné Ládi Katalin X X Holczerné Guth Erzsébet X X Dombiné Mihályi Edit X X X X Czakóné Bognár Tímea X X Gébertné Gáli Katalin X X Igazgató: X Deutschné Kiss Rózsa X X X X Matusné Umenhoffer Ildikó X X Vezsenyi Ágnes X X Czakóné Bognár Tímea X X Kolbertné Lampert Kornélia X X Szabó Judit X X 20

21 Vaszlavek Ildikó X X Szerémi Erika X X X X Lovasné Bakó Lívia X Acsádi Anikó X Hajnalné Ládi Katalin X Holczerné Guth Erzsébet X Dombiné Mihályi Edit X X Gébertné Gáli Katalin X Kovács Józsefné X Munkaközösség vezetői óralátogatások Név/Hónap IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Alsós munkaközösség Lovasné Bakó Lívia X X Acsádi Anikó X X Hajnalné Ládi Katalin X X Holczerné Guth Erzsébet X X Dombiné Mihályi Edit X X Czakóné Bognár Tímea X X Gébertné Gáli Katalin X X Kovács Józsefné X X Felsős munkaközösség X X Deutschné Kiss Rózsa X X X X Matusné Umenhoffer Ildikó X X Vezsenyi Ágnes X X Czakóné Bognár Tímea X X Vaszlavek Ildikó X X Szerémi Erika X X Szabó Judit X X 21

22 Kolbertné Lampert Kornélia X X X X 4. Az intézmény ellenőrzési terve: Vizsgált tevékenység Ellenőrző személy Ellenőrzés ideje, rendszeressége Tanmenetek, munkatervek Igazgató Szeptember 19. Osztálynapló, adminisztráció Szakköri naplók, sportfoglalkozások naplói, adminisztráció Munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes Havonta Havonta Tájékoztató füzet/ellenőrző Osztályfőnökök Havonta Pedagógusok munkavégzése Igazgató, igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetők, Folyamatos Tankönyvrendelés Igazgató Folyamatos Bizonyítványok, anyakönyvek Osztályfőnökök, igazgató, Igazgatóhelyettes Szeptember, Június Diákönkormányzat munkája Diákönkormányzat-vezető Folyamatos Munkaközösségek munkájának értékelése Munkaközösség-vezető Félévente Oktató-nevelő munka értékelése Igazgató, Igazgatóhelyettes Félévente Óralátogatás Igazgató, Igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető Folyamatos Iskolai beiratkozás (általános iskola) Igazgatóhelyettes Április Pedagógiai program Igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető Évente Kompetenciamérés, belső mérések Igazgató, Igazgatóhelyettes Január, Május Iskolai rendezvények, ünnepségek Munkaközösség-vezetők Folyamatos Tanulók munkájának ellenőrzése Szaktanárok Folyamatos Épületek állaga, tisztasága, karbantartás Igazgató, Igazgatóhelyettes Folyamatos 22

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Bátai Hunyadi János Általános Iskola Báta, Fő u. 174. Munkaterv 2013/2014. tanév Készítette:Benedekné Stürmer Anna igazgató Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2013.09. 05.-én. 2 I. Jogszabályi

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Munkaterv 2014/2015. tanév Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2014.09.30-án. 1 I. Jogszabályi

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 1 A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE a 2015/2016. tanévre A MUNKATERV elfogadásáról az iskola nevelőtestülete a 2015. 08 28-i nevelőtestületi értekezleten dönt...... Kovács József Dr.

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014/2015. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2014/2015. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom 1.1 Nyári események... 2 1.2 A nevelés-oktatás tárgyi

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben