Munkaterv. 2014/2015. tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv. 2014/2015. tanév"

Átírás

1 Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel u. 1. Munkaterv 2014/2015. tanév Készítette: igazgató

2 Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta én. 2

3 I. Jogszabályi háttér a. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény b. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet c. EMMI tanévkezdő segédlete a 2014/2015-es nevelési évre d. EMMI tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval e. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete (a továbbiakban R ) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról f. 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről II. Személyi és tárgyi feltételek a 2014/2015-es tanévben 1. Tanulócsoportok száma összetétele: Tanulói létszám: 199 fő Osztályok száma: 8 Osztály Képzési forma (szakmacsoport/szakma) 1. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol csoport 2. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol csoport 3. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol csoport 4. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol, német csoport 5. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol, német csoport 6. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol, német csoport 7. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol csoport 8. Nappali képzés/nemzetiségi német, angol csoport Létszám Számított létszám Osztályfőnök Lovasné Bakó Lívia Hajnalné Ládi Katalin Czakóné Bognár Tímea Vezsenyi Ágnes Deutschné Kiss Rózsa 2. Személyi feltételek: Tantestület létszáma: 17 fő (egy üres álláshelyünk van, a gyógypedagógus) Tartósan távol van: 1 fő Nevelési-oktatási munkát segítők létszáma: 1fő Technikai dolgozók létszáma: 3 fő 3

4 3. Felelős személyek a 2014/2015. tanévben MUNKAKÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ MEGNEVEZÉSE Hangosításért felel Pályaválasztási felelős Közalkalmazotti tanács vezetője Összekötő a hitoktatókkal Honlap ápolása DÖT munkáját segítő nevelők Intézményi tanács tagja FELELŐS(ÖK) Acsádi Anikó Gébertné Ládi Katalin Czakóné Bognár Tímea Gébertné Gáli Katalin 4. Üzemeltetéssel kapcsolatos dolgok a. érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi vizsgálatok, feladatok, próbák ütemezése Időpont Feladat Érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a dolgozóknak Balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulóknak Tűzriadó Tűzriadó III. A 2014/2015. tanév rendje 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első tanítási napja: szeptember 1. (hétfő), utolsó tanítási napja: június 15. (hétfő). 4

5 A szorgalmi idő első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Tanítási szünetek Az őszi szünet október 27-től október 31-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Az iskola a fent meghatározott szünetek mellett a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a Nkt. 30. (2) (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. 2. Vizsgák: a. javító, különbözeti, valamint osztályozóvizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok) IDŐPONT augusztus utolsó hete VIZSGA Javító vizsga 3. Mérések: a. Kompetenciamérés (országos) Időpont Megnevezés Felelős május 27. Országos kompetenciamérés Kovács Józsefné b. Belső mérések időpontjai Időpont Megnevezés Felelős szeptember Szociometriai mérés osztályfőnökök DIFER mérés a lejelentett elsős Lovasné Bakó Lívia tanulóknál január Hangos olvasás 1-4. osztály Kovács Józsefné május április Szövegértés 3., 5. és 7. évfolyam Hajnalné Ládi Katalin május DIFER-mérés osztály Osztálytanítók május Matematikai logika mérése Dombiné Mihályi Edit osztály évfolyam május 27. Kompetenciamérés 4-5. osztály 5

6 4. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: Tanév indító diáknap Belső továbbképzés Bababallagás, sportnap Osztályok napja IPR továbbképzés Gyereknap Diákönkormányzat döntése alapján Portfólió a nyolc pedagógus kompetencia A mozgás, a sport fontosságának erősítése Szülők, gyerekek együtt Egyéni fejlesztési tervek készítése SZMK, civil szervezetek rendezésében 5. ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK: az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, vagy az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját; IDŐPONT MEGNEVEZÉS FELELŐS Aradi vértanuk ünnepe- iskolai ünnepély Hajnalné Ládi Katalin A köztársaság kikiáltásának ünnepeiskolai ünnepély Deutschné Kiss Rózsa Karácsonyi ünnepély iskolai, falu ünnepség A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak ünnepe megemlékezés felsőben: történelem órán alsóban: magyar órán Március 15. nemzeti ünnepünk iskolai ünnepi műsor A holokauszt áldozatainak ünnepe megemlékezés osztályfőnöki óra keretében Nemzeti összetartozás napja projekt órák, Hajnalné Ládi Katalin, Holczerné Guth Erzsébet Czakóné Bognár Tímea, Lovasné Bakó Lívia minden osztályfőnök, Mihályka-Dani Ildikó 6. az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában DIÁKKÖZGYŰLÉS 6

7 7. az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja; Időpont Minden hónap első hétfőjén Értekezlet megnevezése Előző havi magatartás, szorgalom jegyek meghatározása; esetmegbeszélések; aktualitások Félévi osztályozó értekezlet Félévi értékelő értekezlet Tanév végi osztályozó értekezlet Tanévzáró értékelő értekezlet havonta egy alkalom félévente három alkalom Felsős munkaközösségi foglalkozások Alsós munkaközösségi foglalkozások Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 8. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése a. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata A 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. Időpont MEGNEVEZÉS január- május NETFIT mérés (5-6. osztályok) január- május NETFIT mérés Szabó Judit (7-8. osztályok) b. mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R ) A negyedik és nyolcadik osztályok kivételével heti öt testnevelés óra van. Torna szobánk kicsi, így a nagy létszámú osztályok csak bontva férnek el a teremben (5. és 7. osztályok). Ez megnöveli az órák számát, így az alsós osztályok csak két alkalommal tudnak teremben órát tartani. Öt osztályban (hogy beférjünk a terembe) egy testnevelés órát délután tartunk. Mivel 4. és 8. osztályban még 3 testnevelés óra az előírás, így a negyedikesek számára egy óra tánc, és egy óra tömegsport biztosítja a mindennapos testnevelést. A nyolcadik osztályosok számára heti két óra tömegsporttal egészítjük ki a tanórák számát. A 2. és 5. osztályosok számára biztosítjuk az úszásoktatást. 7

8 c. egyéb intézményi sporttevékenységek Iskolában sportkör működik. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik, biztosítva a tanulók mozgásigényének kielégítését, illetve az iskolai, iskolán kívüli sportversenyekre való felkészítést. Heti 5 órát biztosítunk (3 a nevelő kötelező óraszámában szerepel) tehetséggondozásra, ahol különböző sport versenyekre készít fel a nevelő. A tanév utolsó napján a gyerekek számára sportnapot szervezünk. Az osztályok programjában egymás közötti sport délutánok is szerepelnek. A téli időszakban korcsolyázni visszük tanulóinkat Szekszárdra. A megyei pontrangsorban (a tavalyi pontok alapján) 13. helyen szerepel iskolánk, az első falusi iskola a nagy városi iskolák mögött. A versenyek, amelyeken részt veszünk sokfélék, található közöttük elméleti verseny is (Mező Ferenc szellemi diákolimpia). A munkaterv naptárban részletezve a sportversenyek. Cél az elmúlt években elért eredmények megtartása, a sokféleség biztosítása. 9. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények Dátum Megnevezés és 8. osztályosok tájékoztatása Agrárképzések napja (Csapó) Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató Pályaválasztási szülőértekezlet nov. dec. Tanulóink részvétele a középiskolák nyílt napjain nov. dec. Iskolák képviselőinek fogadása 10. Versenyek, házi versenyek Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Dátum Megnevezés szeptember BENDEGÚZ levelezős versenyek KAMÉLEON levelezős versenyek Olvasni jó! szeptember Tudásbajnokság HEBE levelezős verseny (német, angol) szeptember Megyei duatlon diákolimpia szeptember Népdal verseny Országos Honismereti Tanulmányi Verseny szeptember Orchidea Pangea matematika verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Kenguru matematika verseny szeptember Atlétikai ügyességi CSB 8

9 Diákolimpiai labdarúgó mérkőzések MLSZ labdarúgó mérkőzések november Bolyai anyanyelvi csapatverseny november Baron von Twickel mezei futóverseny Floorball diákolimpiai mérkőzések Nemzetiségi német verseny december TITOK ARANY JÁNOS anyanyelvi verseny december LOTZ JÁNOS szövegértési és helyesírási verseny LESS NÁNDOR földrajz verseny TELEKI PÁL földrajz verseny december Játékos sportverseny január Baktai Horfer Serleg kupa február Bendegúz nyelvész verseny február SIMONYI ZSIGMOND helyesírási verseny március 14. Mező Ferenc szellemi diákolimpia Szekszárd város atlétikai terembajnoksága (Wallacher emlékverseny Mezei futás Helyi szavalóverseny (alsós, felsős) 2015.április Városkörnyéki atlétika versenyek Gróf Zichy futóverseny május Kis iskolák megyei atlétikai versenye június Kis iskolák országos atlétikai versenye A versenyek többsége több fordulós, így több hónapon keresztül zajlik. A táblázatban az első időpontot írtam be. 9

10 IV. Munkaterv-naptár Érvényes: től SZEPTEMBER Feladatok Felelős Épületek bejárása, hiányosságok felmérése 01. Felnőtt ügyelet megszervezése első hét Tanulói ügyelet megszervezése a felső tagozat épületében Matusné Umenhoffer Ildikó Régi naplók, anyakönyvek rendezése, bizonyítványok 08. osztályfőnökök begyűjtése felsős: alsós: DÖT megalakulása, tisztségviselőinek megválasztása, program kívánság, tanulói ügyelet megszervezése Új naplók megnyitása; adatok kitöltése Az ötödikesek bemutatása a felsős nevelőknek (szakmai konzultáció) Szülőértekezletek - SZMK névsor leadása Úszásoktatás indítása (2. osztály) Tanmenetek, szakköri munkatervek, fejlesztési tervek elkészítése, leadása osztályfőnökök Lovasné Bakó Lívia minden osztályfőnök Hajnalné Ládi Katalin minden nevelő 22. Megbeszélés: tanévindító diáknap 25. Első és ötödik osztályosok játékos befogadása a közösségbe kiírás szerint kiírás szerint SZMK alakuló ülés Tanévindító diáknap: helyben Sportversenyek: Megyei duatlon; atlétikai ügyességi CSB Levelezős versenyek indítása; nevezés az országos honismereti vetélkedőre. Deutschné Kiss Rózsa Holczerné Guth Erzsébet Kovács Józsefné minden nevelő szaktanárok OKTÓBER Feladatok Felelős Idősek napja (4. oszt.) falu ünnepség Gébertné Gáli Katalin Osztályfőnöki munkaterv leadása Aradi vértanúk ünnepe koszorúzás Nevelő testületi megbeszélés Közös: aktuális feladatok Felsős: magatartás, szorgalom értékelése (szeptemberi) osztályfőnökök Hajnalné Ládi Katalin 10. ( 22.) Adatszolgáltatás 1. oszt. DIFER mérés Lovasné Bakó Lívia 10

11 kiírás szerint Ügyességi kerékpárverseny (két délután) Október ünnepély 8. osztály Nevezés a Kenguru matematika versenyre Sportversenyek: országos duatlon diákolimpia, diákolimpiai és MLSZ labdarúgó mérkőzések, Baron von Twickel mezei futóverseny Gébertné Gáli Katalin Deutschné Kiss Rózsa NOVEMBER Feladatok Felelős Nevelő testületi megbeszélés 03. Felsős: október havi magatartás, szorgalom megbeszélése első két hete Alsós színházlátogatás Pécs Nemzetiségi német délután Egészségnevelő hét Nyíltnap Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató 18. Nevezés a Zrínyi matematika versenyre 24. kiírás szerint kiírás szerint Fogadóóra Bolyai anyanyelvi csapatverseny első forduló Sportversenyek: labdarúgó mérkőzések, futóverseny, floorball diákolimpiai mérkőzések Holczerné Guth Erzsébet Vezsenyi Ágnes, Deutschné Kiss Rózsa Kovács Józsefné minden nevelő Matusné Umenhoffer Ildikó DECEMBER Feladatok Felelős Nevelő testületi megbeszélés 01. Felsős: november havi magatartás, szorgalom megbeszélése 01. Pályaválasztási szülőértekezlet 04. Mikulás buli az alsóban 05-ig DIFER mérés végzése (1. osztály) Igény esetén cirkusz és színházlátogatás 19. Karácsonyi ünnepély - 2. és 6. osztályok Deutschné Kiss Rózsa Lovasné Bakó Lívia Acsádi Anikó Lovasné Bakó Lívia Hajnalné Ládi Katalin Holczerné Guth Erzsébet 11

12 kiírás szerint kiírás szerint kiírás szerint Sportversenyek: játékos sportverseny, floorball, labdarúgó mérkőzések TITOK Arany János anyanyelvi verseny Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Matusné Umenhoffer Ildikó Matusné Umenhoffer Ildikó 12

13 JANUÁR Feladatok Felelős 15. Félévi osztályozó értekezlet 22. Sakkverseny, malom, ötödölő, társasjáték stb.. (4-8. osztályok) Matusné Umenhoffer Ildikó Játékdélután (1-3. osztályok) 22. osztályfőnökök 23-ig 26. kiírás szerint Félévi értesítők kiadása Szépírás verseny az alsósoknak Félévi értékelő értekezlet Sportversenyek: Baktai Horfer Serleg kupa, labdarúgó mérkőzések osztályfőnökök Holczerné Guth Erzsébet Kovács Józsefné FEBRUÁR Feladatok Felelős felsős:02. alsós: 03. Szülőértekezletek, fogadóórák minden nevelő 12. DÖT félévi értékelő gyűlés negyedik hét kiírás szerint Továbbtanulási lapok elküldése Farsangi bál Zrínyi matematika verseny (Szekszárd) Simonyi Zsigmond helyesírási verseny (5-8. oszt.) iskolai forduló Bendegúz nyelvész verseny helyi fordulója (2-8. osztályok) Kommunista és más diktatúrák áldozatainak ünnepe Sportversenyek Deutschné Kiss Rózsa M-Dani Ildikó, Dombiné Mihályi Edit műsor Hajnalné, Acsádi Anikó - szervezés Matusné Umenhoffer Ildikó Matusné Umenhoffer Ildikó Hajnalné Ládi Katalin osztályfőnökök 13

14 MÁRCIUS Feladatok Felelős Nevelő testületi megbeszélés 02. Felsős megbeszélés február havi magatartás, szorgalom megbeszélése 13. Március 15-i ünnepély 19. Diákközgyűlés (5. oszt.) Lovasné Bakó Lívia Acsádi Anikó (1. oszt.) Kiírás szerint kiírás szerint Kenguru matematika verseny Versmondó verseny Mezei futás Sportversenyek: Mező Ferenc szellemi diákolimpia, Wallacher emlékverseny, mezei futás, Baktai atlétikai verseny Matusné Umenhoffer Ildikó ÁPRILIS Feladatok Felelős Gébertné Gáli Katalin 01. Nyuszi buli a napköziben Lovasné Bakó Lívia Nevelő testületi megbeszélés; Felsős megbeszélés március 13. havi magatartás, szorgalom megbeszélése előírás szerint 16. I. osztályosok beíratása A holokauszt áldozatainak ünnepe osztálykeretben Kovács Józsefné osztályfőnökök 22. kiírás szerint Föld napja rendezvények+ Papírgyűjtés Sportversenyek: labdarúgó mérkőzések, Gróf Zichy futóverseny, városkörnyéki atlétikai versenyek Deutschné Kiss Rózsa minden nevelő 14

15 MÁJUS Feladatok Felelős Anyák napja: ajándékkészítés osztálykeretben osztályfőnökök 04. alsós: felsős utolsó hét 29. kiírás szerint Nevelő testületi megbeszélés; április havi magatartás, szorgalom megbeszélése Szülőértekezletek, fogadóórák Nyárköszöntő Gyülekezeti ház Záró DÖT gyűlés: az éves munka értékelése Törpnap Gyereknap az SZMK rendezésében Sportversenyek: megyei atlétikai verseny, ki iskolák versenye, labdarúgó mérkőzések minden nevelő Dombiné Mihályi Edit minden nevelő Czakóné Bognár Tímea SZMK elnöke JÚNIUS - AUGUSZTUS Feladatok Felelős 04. Nemzeti összetartozás napja (projekt órák) minden nevelő 08. Osztályozó értekezlet második hét Erdei iskola 5. osztály Gemenc Deutschné Kiss Rózsa 12. Baba-ballagás, sportnap 13. Ballagás 15. Hon-és népismereti témanap az alsóban 15. Osztálynap a felsőben 22. Tanévzáró ünnepély Osztálytermek, naplók, törzslapok, szakleltárak, taneszközök rendbe tétele Munkaközösségi megbeszélések 29. Tanévzáró értekezlet minden nevelő minden nevelő minden alsós nevelő osztályfőnökök minden nevelő július első hete Sportversenyek: kis iskolák országos döntője (tovább jutás esetén) Nyári tábor Augusztus Alakuló értekezlet 15

16 V. Az iskola tartalmi munkájának szervezése A tanulmányi munkát a jelenleg hatályos Pedagógiai Programunk alapján végezzük. Pedagógiai Programunk a Nemzeti Alaptanterv hatályos rendelkezései szerint készült. 1. Kiemelt célok a 2014/15. tanévben: Céljaink: - Nyitott, befogadóképes személyiség kialakítása, szociális készségek fejlesztése, felelősségvállalás másokért - Eredményes felzárkóztatás, hiánypótlás, - Munkafegyelem, tanulási fegyelem megtartása, alapkompetenciák fejlesztése - Testi, lelki egészség összhangjának megteremtése - A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése - A tanulás tanítása - Megalapozott pályaválasztási döntés támogatása - Környezettudatos életszemlélet kialakítása a tanulóknál - Hiányzások csökkentése - Sport és egyéb versenyeken sikeres szereplés, helytállás - Korszerű és modern oktatási eszközök használata - Alapvető írás-olvasási (szövegértés) és matematikai alapkompetenciák fejlesztése - A szülő-iskola jó kapcsolatának megtartása 2. Nevelőtestületünk kiemelt feladatai a tanév során: Előző években megkezdett munka folytatása: Oktatási területen: - A szövegértés mérés ( osztály évente egy alkalommal), DIFER (1. és 2. osztály) mérés és eredményeinek értékelése, az eredmények felhasználása s fejlesztés során. - Matematikai kompetencia kiemelt fejlesztése, mérés, a két év mérésének összehasonlítása. - Továbbra is kiemelten kezeljük, a hátrányokkal küszködő tanulók felzárkóztatását, fejlesztését. Az egész tanévet átfogó feladatként kezeljük a hiányok pótlását, a lemaradó tanulók segítését, a később érő tanulók felzárkóztatását. Ennek érdekében kihasználunk minden lehetőséget, melyet a köznevelési törvény biztosít számunkra (egyéni fejlesztések, 1-3 fős csoportos fejlesztések, BTM-s, HHs tanulók fejlesztése, stb.). Felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk matematikából, magyarból a felső tagozat tanulói számára is. - IPR program folytatása: a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása, fejlődésük értékelése a törvényi előírásoknak megfelelően, program munkaterve alapján folytatódnak: átmenetek megkönnyítése (óvoda-iskola). Iskola-középiskola átmenet: reális, önismereten alapuló pályaválasztás segítése. - Az iskola a tanulók pályaválasztását az alábbi módokon segíti: pályaválasztási szülőértekezletet tart; fogadja a középiskolák küldötteit, akik tájékoztatást adnak; lehetőséget biztosít, hogy a tanulók három esetben részt vehessenek a középfokú intézmények nyílt napjain (szülői igazolással), az iskolában rendelkezésre állnak a különböző tájékoztató anyagok. A osztályfőnök, a szülővel és a tanulóval előre egyeztetett időpontban közösen kitölti a tanuló továbbtanulási lapját. A továbbtanulási lapokat az iskola továbbítja a középiskolákba. - Szaktárgyi, sportversenyekre, levelezős versenyekre való felkészítés, eredményes szereplés. - Egyéni tehetségkibontakoztatás a köznevelési törvénynek megfelelően (1-8. osztályokban) - Fokozatosan növeljük az elektronikus információ által nyújtott lehetőségeket, használjuk jobban a multimédia és Internet kínálta lehetőségeket. 16

17 Nevelési területen: - Az együttélés szabályainak betartatása; a tanulók körében nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában egyaránt. Az értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése környezetkultúrájuk javítása. Ennek érdekében naponta legalább két szünetben legyenek osztályaikban az osztályfőnökök. - Fokozott figyelmet kell fordítani a demokratikus tanár-diák viszonyra, az eredményes, konszenzuson alapuló együttműködésre. - Állandósuljon a következetes, igazságos számonkérés, a körülményeket mérlegelő, gyermeki érzésvilágot átérző tanári megközelítés, a jó és javító szándékú, a tudást és nem a hiányosságot kereső tanári magatartás. - Kiemelt feladatnak kell tekinteni a tanulók jellemformálását, és személyiségfejlesztését, különös tekintettel az önkritika, kritika, kommunikációs képességek fejlesztésére. - A munkafegyelem, tanulási fegyelem megtartása, - Az osztályfőnöknek, szaktanároknak aktív szerepet kell vállalniuk a tanulók erkölcsiségének, értéktudatának, magatartás és környezet kultúrájának alakításában, kihasználva az órai és órán kívüli kereteket. - A tanári hangnem legyen mértéktartó, kapjon meghatározó szerepet a dicséret, a jutalmazás, a rendbontókkal szemben alkalmazzuk a fegyelmi felelősségre vonás eszközrendszerét. - A tanulás tanítása, tanulási módszerek javítása, kihasználva a délutáni tanórák adta lehetőségeket. - Az ebédelés, az utcán történő közlekedés kultúrájának javítása; napi gyakorlás - Környezeti nevelés programunk kiemelt feladata, hogy tanulóink jobban megismerkedjenek közvetlen környezetükkel. Ennek érdekében ebben a tanévben is megszervezzük az erdei iskolát. 5. osztály: egy napos- Gemenc tanösvény (tavasszal) - A kulturált környezet kialakítsa (osztálydekorációk). Tiszta osztálytermek, tiszta folyosók, tiszta iskolaudvar. Iskolaszépítő brigád tovább működtetése. - Biztonságos iskolai környezet kialakítása (balesetveszély megszüntetése), az iskolai rend, fegyelem megtartása, felnőtt és tanulói ügyelet szervezése, működtetése a tanév során. - Hon-és népismereti délután az alsó tagozatban, a Pedagógiai Programunkban meghatározottak alapján: oszt. - Útra kelek ismerd meg Őcsényt - Népi mesterségek - Sárköz népviselete, táncai VI. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel 1. Szülőkkel való kapcsolattartás A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk ebben az évben is. A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskola honlapja, melyen a szülők számára minden tájékoztatást megadunk. Emellett fontosak a szülői értekezletek, ellenőrző könyv. Az osztályfőnök feladata, hogy havonta ellenőrizze az ellenőrző és a napló egyezőségét, az elmaradt jegyeket írja be. Szülői értekezletek időpontja: Időpont Megnevezés felsős: ; alsós: A tanév indítása; tanulási szokások felsős: ; alsós: Félévi munka értékelése felsős: ; alsós: Aktuális feladatok, értékelés 17

18 Fogadóórák időpontja: Időpont Megnevezés alsóban: szülőértekezlet után Szülőértekezletekkel egy időben felsőben: szülőértekezlet kezdése előtt egy órával Alsó és felső tagozatnak egyaránt Intézményi Tanács üléseinek időpontja: Időpont Megnevezés szeptember 23. A tanév munkatervének véleményezése február A félévi értékelés véleményezése június A tanév értékelésénel véleményezése 2. Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő) való kapcsolattartás Iskolánk számára a logopédust a nevelési tanácsadó, a gyógypedagógust pedig az EGYMI biztosítja, az általuk meghatározott időpontban és időtartamban. A kollégákkal az igazgatóhelyettes és az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot. VII. Egyéb foglalkozások a 2014/2015-es tanévben 1. Tehetséggondozás, szakkörök, verseny felkészítések (felsorolás felelősökkel) 2. Foglalkozás Alkotó szakkör (3-5. osztályból) Rajz szakkör (1-4. osztályból) Bendegúz nyelvész teh. gond. (1-8. osztályból) Nemz. német teh. gond osztály Matematika középiskolai előkészítő Magyar középiskolai előkészítő Természetbarát szakkör Floorball Atlétika Labdarúgás (lány) Vezető tanár Hajnalné Ládi Katalin Scultéthy Erzsébet Matusné U. Ildikó Hajnalné Ládi Katalin Vezsenyi Ágnes Matusné U. Ildikó Deutschné Kiss Rózsa 18

19 3. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt pont) Foglalkozás Vezető tanár SNI s foglalkozások EGYMI által biztosított gyógypedagógus BTM: 2. osztály (heti 1 óra) Gébertné Gáli Katalin BTM: 3 osztály (heti 1 óra) BTM: 4. osztály (heti 1 óra) Gébertné Gáli Katalin BTM: osztályok (heti óra) Deutschné Kiss Rózsa Tehetségkibontakoztatás 2. osztály (magyar 1 óra) Hajnalné Ládi Katalin 4. osztály (magyar 1 óra) Szabó Judit osztályok (sport 3 óra) 7. osztály (rajz 1 óra) Kolbertné Lampert Kornélia Énekkar (1 óra) 4. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása Foglalkozás Vezető tanár Lemaradó tanulók felzárkóztatása: Magyar: 1. osztály Lovasné Bakó Lívia 2. osztály Hajnalné Ládi Katalin 3. osztály 4. osztály Czakóné Bognár Tímea 5. osztály Szabó Judit 6. osztály Szabó Judit 7. osztály Matusné Umenhoffer Ildikó 8. osztály Matusné Umenhoffer Ildikó Matematika 1. osztály Acsádi Anikó 2. osztály Dombiné Mihályi Edit 3. osztály Dombiné Mihályi Edit 4. osztály Kovács Józsefné 5. osztály 6. osztály 8. osztály Egyéni fejlesztés 1. osztály (3 óra) Acsádi Anikó 3. osztály (2 óra) Gébertné Gáli Katalin 4. osztály (2 óra) Czakóné Bognár Tímea Gébertné Gáli Katalin 1-3 fős fejlesztés 2. osztály (1 óra) Hajnalné Ládi Katalin 3. osztály (1 óra) Dombiné Mihályi Edit 4. osztály (1 óra) Kovács Józsefné HH-s fejlesztés 2. osztály (1 óra) Hajnalné Ládi Katalin 4. osztály (1 óra) Gébertné Gáli Katalin osztály (1-1-1 óra) Kolbertné Lampert Kornélia 19

20 VIII. Ellenőrzés 1. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége Az ellenőrzés kiterjed a tanítási órákon alkalmazott módszerekre, a tanítás eredményességére és hatékonyságára, a dokumentációk vizsgálatára, az iskolaszintű rendezvényeken való részvételre, a pedagógiai és egyéb megbízatások ellátásának minőségére, a tantestületi közösséggel, a szülőkkel, a gyermekekkel való kapcsolattartásra. A pedagógusértékelés folyamatában résztvevők: igazgató, igazgató-helyettes, a munkaközösség-vezetők. Az értékelés szempontjai az iskola belső szabályzataiban megtalálhatók. 2. Óralátogatások előre be nem jelentett óralátogatások minden pedagógusnál az év során legalább 3 óra látogatása A tanítási órákat az igazgató/igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetők látogatják. Az ellenőrzésekről feljegyzés készül. Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös megoldása. 3. A 2014/2015. tanévre tervezett óralátogatások Vezetőségi óralátogatások Név/Hónap IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Igazgató helyettes: Lovasné Bakó Lívia X X Acsádi Anikó X X Hajnalné Ládi Katalin X X Holczerné Guth Erzsébet X X Dombiné Mihályi Edit X X X X Czakóné Bognár Tímea X X Gébertné Gáli Katalin X X Igazgató: X Deutschné Kiss Rózsa X X X X Matusné Umenhoffer Ildikó X X Vezsenyi Ágnes X X Czakóné Bognár Tímea X X Kolbertné Lampert Kornélia X X Szabó Judit X X 20

21 Vaszlavek Ildikó X X Szerémi Erika X X X X Lovasné Bakó Lívia X Acsádi Anikó X Hajnalné Ládi Katalin X Holczerné Guth Erzsébet X Dombiné Mihályi Edit X X Gébertné Gáli Katalin X Kovács Józsefné X Munkaközösség vezetői óralátogatások Név/Hónap IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Alsós munkaközösség Lovasné Bakó Lívia X X Acsádi Anikó X X Hajnalné Ládi Katalin X X Holczerné Guth Erzsébet X X Dombiné Mihályi Edit X X Czakóné Bognár Tímea X X Gébertné Gáli Katalin X X Kovács Józsefné X X Felsős munkaközösség X X Deutschné Kiss Rózsa X X X X Matusné Umenhoffer Ildikó X X Vezsenyi Ágnes X X Czakóné Bognár Tímea X X Vaszlavek Ildikó X X Szerémi Erika X X Szabó Judit X X 21

22 Kolbertné Lampert Kornélia X X X X 4. Az intézmény ellenőrzési terve: Vizsgált tevékenység Ellenőrző személy Ellenőrzés ideje, rendszeressége Tanmenetek, munkatervek Igazgató Szeptember 19. Osztálynapló, adminisztráció Szakköri naplók, sportfoglalkozások naplói, adminisztráció Munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes Havonta Havonta Tájékoztató füzet/ellenőrző Osztályfőnökök Havonta Pedagógusok munkavégzése Igazgató, igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetők, Folyamatos Tankönyvrendelés Igazgató Folyamatos Bizonyítványok, anyakönyvek Osztályfőnökök, igazgató, Igazgatóhelyettes Szeptember, Június Diákönkormányzat munkája Diákönkormányzat-vezető Folyamatos Munkaközösségek munkájának értékelése Munkaközösség-vezető Félévente Oktató-nevelő munka értékelése Igazgató, Igazgatóhelyettes Félévente Óralátogatás Igazgató, Igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető Folyamatos Iskolai beiratkozás (általános iskola) Igazgatóhelyettes Április Pedagógiai program Igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető Évente Kompetenciamérés, belső mérések Igazgató, Igazgatóhelyettes Január, Május Iskolai rendezvények, ünnepségek Munkaközösség-vezetők Folyamatos Tanulók munkájának ellenőrzése Szaktanárok Folyamatos Épületek állaga, tisztasága, karbantartás Igazgató, Igazgatóhelyettes Folyamatos 22

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2009/2010-es tanév

ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2009/2010-es tanév ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010-es tanév Az iskola éves munkaterve, kiemelt feladatai, összhangban állnak az iskola minőségirányítási programjával, és az egészség - és környezeti nevelési program

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2010/2011 es tanév

ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2010/2011 es tanév ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2010/2011 es tanév Az iskola éves munkaterve, kiemelt feladatai, összhangban állnak az iskola minőségirányítási programjával, és az egészség és környezeti nevelési program

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben PROGRAMNAPTÁR A tanév 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. 181 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 1. Első tanítási nap, a tankönyvek kiosztása 4-5.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Munkaterv. 2016/2017. tanév

Munkaterv. 2016/2017. tanév 1 Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola székhelye: 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: osze.jozsefne@altisk-ocseny.sulinet.hu Ikt.sz.: 58 /2016. OM: 036345 Ügyintéző: Ősze Józsefné

Részletesebben

I. A tanév helyi rendje

I. A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Tanítási napok száma: 181 I. A tanév helyi rendje A tanítási év első féléve 2016. január

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

A 2016/2017. tanév helyi rendje

A 2016/2017. tanév helyi rendje A 2016/2017. tanév helyi rendje Augusztus 08. 22-23-24. Javító- és osztályozó vizsgák 08. 23-26. Tankönyvosztás 08. 29. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanév-kezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben