A 2012/2013. tanév első szülői levele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2012/2013. tanév első szülői levele"

Átírás

1 2012. augusztus A 2012/2013. tanév első szülői levele Tisztelt Szülők, kedves Tanulók! Szeretettel üdvözlöm Önöket és üdvözöllek Titeket az új tanév elején, egy remélhetőleg mindenki számára pihentető és élményekben gazdag vakáció után. Örülök, hogy elkezdhetjük a közös munkát a tanulókkal és a konstruktív együttműködést a szülőkkel. Külön örömmel köszöntöm elsőseinket, akik a Budapesti Német Iskolában kezdik meg iskolai pályafutásukat, ill. az 5s osztály tanulóit, akik nálunk folytatják tanulmányaikat, és mindazokat, akik most érkeztek vagy tértek vissza Budapestre. Induljon mindenki számára jól a 2012/2013. tanév! Kívánom, hogy minden tanuló lelkesen és tettre készen kezdje az új tanévet. Így minden bizonnyal a várt siker sem marad el. Ezen kívül remélhetőleg iskolánk színes, programokban gazdag élete is kínál mindenkinek valamit, amiből erőt és lelkesedést meríthet. Mindenekelőtt szeretnék beszámolni a tantestületben bekövetkezett néhány változásról: Napközi: A napközi vezetését augusztusban Farkas Orsolya vette át. Frau Farkas magyar nemzetiségű német nyelvtanár, aki hosszabb ideig Németországban élt, és ott szerzett tapasztalatot az általános iskolás gyerekekkel való foglalkozásban. A csapat Pongrácz Kornéliával, Anja Hemsinggel és Máthé Viktóriával egészül ki. Ismerős arcként továbbra is találkozhatnak a napköziben Claudia Hornnal. További részleteket a napközi levelében olvashatnak. Alsó tagozat: Az alsó tagozat igazgatója változatlanul Frau Czakó, a 4. osztályt Theresa Braun fogja vinni, a 3. osztályt Stefan Wingler veszi át. Az alsó tagozaton tanítók csapatát egy további alsós tanító, Günther Streit erősíti. Így minden osztályban lehetővé válik, hogy a tanulókat kisebb csoportokra osztva még inkább figyelhessünk igényeikre és fejlesztésükre. Kérem a kedves Szülők bizalomteljes és konstruktív együttműködését az alsó tagozat vezetésével és az itt tanító pedagógusokkal, akiknél jó kézben tudhatják gyermekeiket. Gimnázium: Németországból három új tanár érkezett hozzánk: Nadja Gieger (fizika és angol szakos) Christian Grotthaus (matematika, fizika és katolikus hittan szakos) és Jürgen Klecker (matematika és fizika szakos). Frau Gieger eddig Baden-Württembergben tanított egy Realschule-ban. Klecker úr szintén Baden-Württembergből származik, és egy karlsruhei gimnáziumban tanított. A külföldi iskolák életét a Pekingi Német Iskolában ismerte meg. Herr Grotthaus és felesége Frau Silke Möllmann Nordrhein- Westfalen-i középiskolai tanárok, az utóbbi években egy közgazdasági középiskolában és

2 Berufskolleg ben tanítottak. Frau Silke Möllmann nagy tapasztalattal rendelkező franciatanár, a francia nyelvet tanító tanárok csapatát fogja kiegészíteni. Újból csatlakozik a tanári karhoz Frau Ágnes Girke, aki Magyarországon szerzett tanári diplomát, majd Niedersachsen tartományban végezte a tanárképzés gyakorlati részét, és korábban már tanított a DSBben. Történelmet és németet fog tanítani. Szeretettel köszöntök minden új tanítót és tanárt, és kívánom, hogy mind a tantestület többi tagja, mind a szülők részéről kedvező fogadtatásban részesüljenek. Az új kollégákkal kiegészülve professzionális és megfelelő összetételű tanári kar állt össze, melyben több éves tanítási tapasztalattal rendelkező és pályakezdő tanárok egyaránt megtalálhatók. Kérem a kedves Szülőket, hogy forduljanak iskolánk valamennyi tanítójához és tanárához nyíltan és szakmai hozzáértésüket elfogadva. Kérdés esetén kérem, lépjenek kapcsolatba az illetékes szaktanárral. A tanév elejével máris jönnek az első időpontok és rendezvények, melyek a honlapunkon található eseménynaptárban is olvashatók. Augusztus 27., hétfő, 8:30 óra Augusztus 29., szerda, 8:30 óra Szeptember 01., szombat, óra Szeptember 03., hétfő, 8:30 óra Szeptember 08., szombat, 10 órától Szeptember 11., kedd, 19:00 óra Szeptember 12., szerda, 19:00 óra Első tanítási nap (kivéve az 1. és 5s osztályt) A Szülői Tanács köszönti az új tanulók szüleit az alsó tagozat épülete előtt felállított információs standnál Első tanítási nap az 5s osztály tanulóinak, tanítás vége: 13:00 óra Évnyitó az 1. osztály tanulóinak Első tanítási nap az 1. osztály tanulóinak Nyílt nap minden érdeklődőnek, különösen azoknak a magyar családoknak, akik gyermekeiket valamelyik magyarországi iskola 4. osztályának befejezése után szándékozzák hozzánk átíratni. Szülői értekezlet: 1, 4, 5a, 6a, 9a, 9b, 10a, 10b, 12a, 12b Szülői értekezlet 2, 3, 5s, 6s, 7a, 7s, 8a, 8s, 11a, 11b A szülői értekezleteken fogják a Szülők a Szülői Tanács képviselőit megválasztani, megismerhetik az új tanárokat, akik elmondják a szaktantárgyi tudnivalókat, továbbá megbeszélhetik az osztályt érintő kérdéseket. Reméljük, hogy minél nagyobb számban el tudnak jönni. Az új tanulók szüleit szeretettel hívom a szülői értekezletek kezdése előtt 30 perccel, 18:30 órára a színházterembe, hogy közelebbről bemutathassuk Önöknek az iskolát. A továbbiakban tájékoztatom Önöket a Budapesti Német Iskola jelenlegi helyzetéről és szervezeti folyamatokról. Az eseménynaptárt és a tanárok fogadóóráit tartalmazó listát az első tanítási hét végén feltesszük a honlapra. A napközi tevékenységéről külön levélben fogjuk Önöket tájékoztatni. Felhívom szíves figyelmüket a betegjelentéssel és a tanítás alóli felmentéssel kapcsolatos, a Belső szabályzatban foglalt rendelkezésekre is. Oktatás A 2012/2013. tanévben 418 tanuló jár a Budapesti Német Iskola összesen 20 osztályába. Ebből 97 tanuló az alsó tagozaton, 321 tanuló a Thomas Mann gimnáziumban tanul. 2

3 Ebben az évben is örvendetesen széles a kínálat, mind a kötelező tárgyak, mind a szakkörök vonatkozásában. Szeretnék külön kitérni egy-két tantárgyi specifikumra. A Begegnung (a kultúrák találkozása) szellemében a magyar és német gyerekeknek a felsőbb évfolyamokon bekövetkező közös oktatását előkészítendő az 5-8 évfolyamon a következő tantárgyakat integrált csoportokban tanítjuk: 5a és 5s: sport 6a és 6s: etika/hittan, rajz és sport 7a és 7s: zene, rajz, informatika, etika/hittan és sport 8a és 8s: rajz, informatika, etika/hittan és sport A 7. és 8. évfolyamon az informatika és rajz tantárgyakat egy fél éven át heti két tanórában tanítjuk. A 9a és 9b osztályokban ez a féléves váltakozás a rajz és az informatika tárgyakat érinti, a 10a és 10b-ben pedig a zene és rajz tantárgyakat. Amennyiben az egyik tantárgyat a második félévben nem tanulja a tanuló, úgy az adott tantárgyban szerzett félévi jegy bekerül az év végi bizonyítványba, és így kihatással lehet a felsőbb osztályba lépésre. Kötelező ebédszünet bevezetése A Szülői Tanács indítványára és a tantestületi értekezlet döntése alapján a 2012/13. tanévben minden osztályban bevezetjük a kötelező ebédszünetet. Ennek következtében az óraközi szünetek időpontjai kissé változnak (lsd. melléklet és az iskola honlapja). Kérem, hívják fel gyermekeik figyelmét a menza vagy a büfé kínálatára. Természetesen a gyerekek otthonról is hozhatnak ennivalót. Az ebédidőben minden tanulónak az ebédlőben, a csarnokban, a sportpályán, vagy az alsó tagozathoz tartozó terület jól látható részén kell tartózkodnia, hogy biztosítani tudjuk a gyerekek korának megfelelő felügyeletet. Ezeken a helyeken tanárok, vagy a napközis pedagógusok fognak felügyelni. Kérünk minden tanulót, hogy úgy viselkedjenek a hosszabb óraközi szünetben, hogy ne alakulhassanak ki veszélyes helyzetek, ill. ne történjenek balesetek. A tantárgyi kínálat változása Az idei tanévtől több szülő kérésére az 1. osztálytól fognak a gyerekek magyar, mint idegen nyelv tantárgyat tanulni. További részleteket az alsó tagozat szülői értekezletein fognak megtudni. A német képzési ág tanulói a 7. évfolyamtól részt vehetnek az s osztályok magyar anyanyelvű tanulóinak tartott magyar nyelv és irodalom órákon - ez fogja az eddigi UZ+ órákat kiváltani. A különböző szintekre a 7a és 8a osztályokban tanító magyar tanárok fogják beosztani a tanulókat. A 9. évfolyamtól a magyar anyanyelvűek magyar óráin csak akkor lehet részt venni, ha a tanuló átmegy a magyar képzési ágra. A német ágra újonnan felvett tanulók szakkör keretében tanulhatnak magyar nyelvet. A 9. osztálytól a részvétel önkéntes. A múlt tanévben a felső tagozaton bevezettük az osztályfőnöki órát, melyet idén is kéthetente fogunk tartani. Az osztályfőnöki óra célja az általános jellegű pedagógiai és szervezeti kérdések megbeszélése. Az osztályfőnöki óra adott esetben az ebédszünet idejében is lehet, tekintettel arra, hogy különben a tanítási idő sok tanuló esetében nagyon meghosszabbodna. Szervezési okokból egyes évfolyamokon ökumenikus hittant tanítunk, ill. csak etikát. Sajnáljuk, hogy nem tudunk minden választott kurzust elindítani, egyúttal reméljük, hogy gyermekük meg lesz az aktuális kínálattal elégedve. Választási lehetőségek Kérem, már most gondoljanak rá, hogy gyermeküknek a második félévben egyes tárgyak közül választania kell, hogy a következő évfolyamon melyiket kívánja tanulni. a 6. osztályban a 7. osztályra vonatkozólag: etika, evangélikus hittan, vagy katolikus hittan 3

4 a 8. osztályban a 9. osztályra vonatkozólag: spanyol (német ág), spanyol, francia (magyar ág) a 9. osztályban a 10. osztályra vonatkozólag: etika, hittan vagy helyettesítő tantárgyként földrajz. A szaktantárgy választása a feltétele annak, hogy a tanuló az érettségi szempontjából releváns kurzusokon (11. és 12. évfolyamon) részt vehessen. Az iskola vezetősége ill. a megfelelő szaktanárok időben és részletesen tájékoztatni fogják Önöket és gyermekeiket a választásról. Az Oberstufe kurzusairól ill. a választásról ( 11. évfolyamon) a 10. évfolyam tanulóinak és a szülőknek későbbi időpontban tájékoztatót fogunk tartani. Fogadó óra A tanári fogadó órák időpontjait az első tanítási hét végén feltesszük a honlapra és az iskola csarnokában is kifüggesztjük. Kérjük, szíveskedjenek az időpontokat betartani és előzetesen bejelentkezni. Ezzel elkerülhetőek a túl hosszú várakozási idők. Kérjük, a titkárságon keresztül egyeztessenek időpontot, amennyiben az iskola igazgatójával szeretnének beszélni. (Tel.: ). Szakkörök A Budapesti Német Iskolában ebben a tanévben is sok tanításon kívüli tevékenységet kínálunk a gyerekeknek. A szakkörök, amikre a gyerekek az első héten a szülők beleegyezésével jelentkeznek, pedagógiai és szervezeti okokból az egész tanévre kötelezőek. Ezért kérjük, hogy csak akkor jelentkezzenek a tanulók, ha egész évben folyamatosan részt tudnak venni a szakkörön. A tanév elején a csarnokban kifüggesztjük a jelentkezési lapokat a szakkör rövid ismertetőjével. Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy egyes évfolyamokon a szakköröket beépítsük-e az órarendbe. Mivel a szakkörök többségét több évfolyamnak, ill. osztálynak kínáljuk, ezt nem találtuk célravezetőnek. Az órarendbe történő betervezés korlátozná a választási lehetőségeket. Ezért erre a tanévre eltekintettünk ettől, hogy minél több tanuló részt tudjon venni az általa választott szakkörön. Kérjük megértésüket, ha esetleg mégsem tudunk minden kívánságot teljesíteni. Pontosság és betegjelentés Kérjük, kezdettől fogva ügyeljenek arra, hogy gyerekeik pontosan érkezzenek az első tanítási órára, hogy a tanítás terv szerint, 7:40 órakor elkezdődhessen. Nyomatékosan kérem Önöket, hogy gyerekük megbetegedését a tanítás kezdete előtt, azaz legkésőbb 7:40 óráig a titkárságon jelentsék be. Ha igazolatlanul hiányzik gyermekük, kötelesek vagyunk kideríteni a hiányzás okát, ami külön megterhelést jelent a titkárságnak. Felhívom figyelmüket, hogy a dolgozatírást megelőzően, időben történt igazolás a feltétele annak, hogy a tanuló a dolgozat pótlására időpontot kaphasson. Igazolatlan hiányzásnál, ill. késve történt igazolásnál a teljesítményt elégtelen osztályzattal értékeljük. A tanítási nap alatt történt megbetegedés esetén feltétlenül szükséges a titkárságon kijelentkezni, hogy biztosíthassuk, hogy gyermekük épségben haza érjen. Az iskola területét nem szabad önkényesen elhagyni, kérem ennek a rendszabálynak az elfogadását. Gyermekük ebben az esetben ugyanis nem áll biztosítási védelem alatt. Továbbá adott esetben a többszöri igazolatlan hiányzás ahhoz is vezethet, hogy nem fogadjuk el a tantárgy vagy a kurzus teljesítését, és veszélybe kerülhet a felsőbb évfolyamra, ill. az érettségire bocsátás. Felmentés a tanítás alól A tanítás alól csak egyedi esetben és nyomós okból tudjuk felmenteni a tanulót. Az erre vonatkozó kérvényt időben (legalább három nappal a kívánt időpont előtt) kell benyújtani az osztályfőnöknél (egy napos távolmaradás esetén) ill. az igazgatónál (egy napot meghaladó hiányzás esetén). Kérjük, hogy orvosi vizsgálatra az akut megbetegedésektől eltekintve a tanítási időn kívül menjenek a gyerekek. A 4

5 2012/2013. tanév tanítási rendjét már megkapták és az iskola honlapján is olvasható. A gyerekek kapnak egy kis összehajtogatott naptárt is, amelynek hátoldalán található órarendbe beírhatják a tanóráikat. A családok a szabadság tervezésénél bizonyára figyelembe vették a tanítási rendet, ill. az alapján foglalták le útjaikat, hogy a gyermekek ne hiányozzanak az oktatásról. A könyvek átvétele Gyermekeik az első tanítási napon megkapnak a tanteremben minden szükséges tankönyvet. Kérjük, segítsenek nekünk abban, hogy felhívják gyermekeik figyelmét arra, hogy az iskola tulajdonát képező könyvekre vigyázzanak, ne írjanak azokba, hogy több évfolyam is tanulhasson a tankönyvekből költségtakarékossági okokból. Így tanulóink a következő tanévben is örömmel forgathatják a tiszta és tetszetős tankönyveket. Köszönjük együttműködésüket! A lefényképezett személy ill. kiskorú esetében gondviselőjének beleegyező nyilatkozata Csatoltan küldünk egy beleegyező nyilatkozatot gyermekük fényképének felhasználásához, amire főként azért van szükségünk, mert ez a hozzájárulás lényegesen megkönnyíti a honlap-, ill. az iskola egyéb kiadványainak készítését. Természetesen az adatvédelmi rendelkezéseket (pl. nevet az interneten nem lehet megadni) betartjuk. Hálásak lennénk, ha Önök és a gyermekek beleegyezésüket adnák, ennek híján nem fogjuk felhasználni gyermekük képét. Végezetül az iskola vezetése, a tantestület és a munkatársak nevében minden tanulónknak sok sikert kívánok az új tanévben, érezzék jól magukat az iskola közösségében. Bízom benne, hogy mi felnőttek nyíltan és közös céljainkat szem előtt tartva fogunk együtt dolgozni a gyerekek és az iskola érdekében. Üdvözlettel: Brigitte Cleary, OStD in igazgató _ (kérjük itt leválasztani, és az osztályfőnöknek leadni) Ezúton igazolom, hogy gyermekemen keresztül...,osztály... megkaptam a én kelt 1. szülői levelet. Budapest,... (Dátum, aláírás: apa, anya vagy gondviselő) Kérjük, adják meg címüket (ami ezáltal az iskola többi családja előtt is ismertté válik), hogy az iskolával kapcsolatos információkat eljuttathassuk Önökhöz. -címek:.. 5..

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium házirendje

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium házirendje A Deák Téri Evangélikus Gimnázium házirendje Istenünk töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével! (2Thessz 1,11b) A Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban szeretetben

Részletesebben

A Budapesti Német Iskola Thomas Mann Gimnázium Iskolai Szabályzata

A Budapesti Német Iskola Thomas Mann Gimnázium Iskolai Szabályzata A Budapesti Német Iskola Thomas Mann Gimnázium Iskolai Szabályzata Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1 Irányelvek 1.2 Az iskola küldetése és képzési célja 1.3 Az iskolai szabályzat célja 1.4

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014-2015-ös tanév Készítette: Donka Péter igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. A házirendről...

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A monori Ady Úti Általános Iskola. Házirendje. Tartalomjegyzék

A monori Ady Úti Általános Iskola. Házirendje. Tartalomjegyzék A monori Ady Úti Általános Iskola Házirendje 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Általános rendelkezések 2.a A házirend hatálya 2.b. A házirend nyilvánossága 3. A tanuló jogai 3.a A tanulói jogok gyakorlása

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium házirendje Székhely (Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. Telephely (Fecskefészek

Részletesebben

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu OM: 036345 Ikt.sz.: 1-2/2015. Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés helye:

Részletesebben

A PIARISTA GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. A z a l á b b i H á z i r e n d 2 0 1 3. m á j u s á t ó l é r v é n y e s.

A PIARISTA GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. A z a l á b b i H á z i r e n d 2 0 1 3. m á j u s á t ó l é r v é n y e s. A PIARISTA GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A z a l á b b i H á z i r e n d 2 0 1 3. m á j u s á t ó l é r v é n y e s. 2013 T a r t a l o m j e g y z é k B e v e z e t é s... 3 I. Az iskola és a család; a szülőkkel

Részletesebben

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE 1 THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE A THÁLIA Alapfokú Művészeti Iskola Házirend módosítását a nevelőtestület és az iskola vezetősége készítette,.. számú határozatával döntött

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Házirend. 1 Tanulói jogviszony. 2 Tanulói kötelességek és jogok. 2.1 Kötelességed, hogy

Házirend. 1 Tanulói jogviszony. 2 Tanulói kötelességek és jogok. 2.1 Kötelességed, hogy Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1142 Budapest, Ungvár u. 36. Házirend Mi, a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói, pedagógusai

Részletesebben

SZENT MIHÁLY GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. OM azonosító: 201 584 HÁZIREND

SZENT MIHÁLY GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. OM azonosító: 201 584 HÁZIREND SZENT MIHÁLY GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. OM azonosító: 201 584 HÁZIREND Fenntartó: HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE 4400 NYÍREGYHÁZA, Bethlen G u. 5. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről Tanulmányi terület kódszáma: 02 2010-2011 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013.

NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013. NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Házirend 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményi alapadatok:... 2 I. A Házirend célja... 3 II. Munkarend...

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata; A házirend hatálya; A házirend nyilvánossága 3. oldal

Részletesebben

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 1097 Budapest, Ecseri út 7. Tel.: 280-6820, 347-2301, 280-6810 Fax.: 347-2302, 348-0171 E-mail: titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. (Ciszterci Nevelési Központ) HÁZIREND

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. (Ciszterci Nevelési Központ) HÁZIREND Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) HÁZIREND PÉCS 2013 1 Kedves Diákjaink! A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM

A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM Iktató szám: 367/2011. Hatályos: 2012. január 01-től A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM JE 2004 a 2006. és 2011. évi módosításokkal egységes szövegben 2/38 Bocskai István Gimnázium Bocskai István Gimnázium 3/38

Részletesebben

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3

HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3 A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola házirendje 2014. 1 Tartalom HÁZIRENDÜNK ALAPELVEI... 3 1. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 3 1.1 A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉVEL ÉS MEGSZŰNÉSÉVEL

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Magyarországon tanulni. Tájékoztató füzet Magyarországon élô külföldi szülôknek és fiatal felnôtteknek

Magyarországon tanulni. Tájékoztató füzet Magyarországon élô külföldi szülôknek és fiatal felnôtteknek Magyarországon tanulni Tájékoztató füzet Magyarországon élô külföldi szülôknek és fiatal felnôtteknek Írta: Medjesi Anna Lektorálta: Erdélyi Zsuzsanna Fényképek: Hernád Géza és Rónai Gergely Grafikai kivitelezés:

Részletesebben