Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: Továbbjutottak! Részletek a 8. oldalon Nem költöztetik el a Falcã-pert Arad Tegnap a tárgyalás idején még nem tudták, milyen döntést hoz Bukarestben a Semmítõszék Gheorghe Falcã polgármester azon kérésére, hogy a korrupciós pert költöztessék el másik megyébe, ám este megszületett a határozat: a per Aradon marad. Ezzel a polgármester, aki indokként az itteni bíráknak az õ tisztsége általi befolyásolását hozta fel, kénytelen lesz egyelõre a média teljes kivonulása mellett megjelenni a tárgyalásokon. A legközelebbi január 10-én lesz, és állítólag Falcã és ügyvédje még reménykedik a per áthelyezésében, ezért más módon próbálják majd ezt kicsikarni. (IJ) Nemzetiségek napja Temesvár December 18. a Romániai Nemzetiségek Napja. Ebbõl az alkalomból ünnepségeket szervez az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala azokban a városokban, amelyekben területi kirendeltségekkel rendelkezik. Idén a központi rendezvényt Temesváron tartják, de nem december 18-án, hanem 14-én, már holnap. A Iulius Mall bevásárlóközpontban 18 órától román és nemzetiségi együttesek, néptánccsoportok lépnek fel, a rendezvény keretében avatják fel a Romániai Olaszok Egyesülete Temes megyei szervezetének székházát. P. L. ZS. XIX. évfolyam, szám 12 oldal Csütörtök december 13. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyében 70 Ft; 0,50 Havi 1200 Ft; 8,00 + postaköltség Alkotmányosság Arad A jelenlegi kormány nemcsak, hogy nem kívánja a társadalmi párbeszédet, de még a törvényeket sem tartja be állítja Doina Nicolãiþã tanárnõ, az Aradi Demokratikus Tanügyi Szakszervezet alelnöke. A tanügyiek részérõl csak azok vettek részt, akik Polgári napilap Sztrájkõrség a prefektúrák elõtt Keményebb lépésekre is készek Az öt nagy hazai szakszervezeti konföderáció Testvériség, Alfa Kartell, Országos Szakszervezeti Blokk, Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és Meridian tegnap országszerte tüntetéseket tartott óra között. A szakszervezetiek mostani tiltakozását legfõképpen a kormánynak a 130/1996-os törvény módosítási szándéka váltotta ki, amellyel a munkavállalókat kiszolgáltatnák a munkaadóknak, megvonva a szakszervezetek jogát, hogy a kollektív munkaszerzõdések keretében a fizetésekrõl tárgyaljanak. Ugyanakkor elégedetlenek a 2008-as költségvetés-tervezettel, valamint az országos minimálbérrel kapcsolatos, pillanatnyilag kompromisszummal elfogadott ideiglenes egyezséggel. Alkotmányellenesnek minõsítette tegnap az Alkotmánybíróság az egyéni választókerületes rendszerrõl szóló törvényt, amelyért a kormány felelõsséget vállalt. Korábban a választópolgárok alacsony részvétele temette a Bãsescu által javasolt radikálisabb változatot. Egyszóval igen valószínû a jelenlegi listás szavazás érvényben maradása. Bogdan Olteanu képviselõházi elnök ugyan hangsúlyozta, hogy a kifogásolt cikkelyeket módosítják, s mégis keresztülviszik az elképzelést. Valószínûsége azonban nem túl nagy: a novemberi népszavazás bebizonyította, hogy az egyéni választókerületes rendszer nem olyan fontos a lakosság számára. A vártnál kisebb társadalmi nyomás aligha ösztönzi a politikumot a számára kedvezõtlenebb helyzet erõltetésére. Mert a most elutasított változat is beszûkíti a politikai szerencselovagok vadászterületét, bármennyire is elégedetlen Bãsescu ennek mértékével. Az Alkotmánybíróság gyakran nyújtott segítséget a bajba került politikusoknak. Iliescu bányászjárásos dossziéját kivette a katonai ügyészség kezébõl, noha utólag kiderült, az elõvigyázatosság indokolatlan volt: az ügyészek inkompetenciája amúgy is megmentette a volt elnököt, legalábbis részben. Nãstase is hálával tartozik a taláros testületnek, hiszen a speciális engedély volt miniszterekre való kiterjesztésével az ellenük indult korrupciós vizsgálat igencsak visszaesett. A durva visszaéléseket azonban mégsem hagyta jóvá: az elnök felfüggesztésére irányuló beadványnál alaptalannak találta az alkotmánysértési vádakat, s a A tüntetõk képviselõit fogadta volna a kormánybiztos, de nem voltak türelemmel CHIRMICIU ANDRÁS minap a miniszterek igazságügyi felelõsségre vonását megakadályozó októberi kormányrendeletet is visszautasította. Noha elsõ látásra komoly fejfájást okoz a korrupt politikusok pártjainak, az említett kormányrendelet mégis segítségnek tekinthetõ, mivel például a DNA-val, az államelnökkel és az Európai Bizottsággal nyíltan háborúzó Chiuariu lemond(at)ásához vezetett. Vagyis a kormány belföldi és külföldi megítélését erõsen befolyásoló malomkõtõl szabadult meg bár akaratlanul. Az alapvetõ kérdés mégis megválaszolatlan: miféle alkotmány az, amely önmagában nem képes szabályozni a politikum mûködését, s túl gyakran taláros beavatkozásra van szükség fõleg érdemi változások esetén? 70 bani Elõfizetõknek csak 36 bani Fotó: P. L. ZS. szabadnaposak vagy lyukasórájuk van, hogy ne zavarjuk az oktatás menetét tette hozzá. A szakszervezeti törvény önkényes módosítási szándékán kívül azt is a kormány szemére vetjük, hogy a 2008-as költségvetési törvénytervezet nem kielégítõ a minimális fogyasztási kosárral kapcsolatban. Ha mostani figyelmezetésünk nem talál értõ fülekre, keményebb lépésekre is készek vagyunk mondja társai körében Aurel Pârvu, az Országos Szakszervezeti Blokk aradi alelnöke. Folytatása a 2. oldalon Petárdák, tûzijátékok forgalmazása, használata tilos! Arad Az Arad Megyei Rendõr-felügyelõségtõl kapott sajtóközlemény hangsúlyozza, hogy a robbanóanyagok használatára vonatkozó, a használatot erõsen megszigorító 406/2006-os törvény elõírásainak be nem tartásáért 3 hónaptól egy évig terjedõ börtönbüntetés róható ki magánszemélyeknek és jogi személyeknek egyaránt. A törvény szigorúan tiltja azt, hogy magánszemélyek ilyen termékeket (petárdákat, tûzijátékokat, úgynevezett világító repülõ tárgyakat stb.) készítsenek, forgalmazzanak, importáljanak, használjanak. Ezt csak engedéllyel rendelkezõ cégek tehetik meg. Mivel a téli ünnepek közeledtével a piacokon kezdenek megjelenni a pirotechnikai termékek, az aradi rendõrök fokozzák az ellenõrzéseket, melyek fõ célja a vonatkozó törvény elõírásainak szigorú betartatása. B. K.

2 2 Csütörtök, december 13. Alkotmányellenes Az Alkotmánybíróság tegnap úgy ítélkezett, hogy az egyéni szavazókerületes választási törvénytervezetben, amelyért a kormány felelõsséget vállalt, több alkotmányba ütközõ cikkely is van. Traian Bãsescu államelnök november 21-én óvta meg az Alkotmánybíróságon az egyéni választókerületes szavazás törvényét, különös tekintettel annak 29. cikkelyét, amely a pótlista bevezetését írja elõ országos szinten. Közvita A képviselõház hétfõi ülésén közvitát szervez a gépkocsi-regisztrációs díj kapcsán; az Állandó Bizottság a Demokrata Párt parlamenti csoportjának felkérésére hozta ezt a döntést. Valeriu Zgonea képviselõházi titkár ezt tegnap jelentette be, rámutatva, a közvita másfél órát tart, és a képviselõkön kívül kormánytagok, a pénzügyi tárca képviselõje vagy a kormányfõ is részt vesznek azon. Zgonea hozzátette, a közvita nyomán a képviselõház nem hoz semmiféle döntést. Románia februárig küldi el az Európai Bizottságnak a gépkocsi-regisztrációs díjról szóló törvényben hozott módosításokat, de nincs törvényes alap arra, hogy az eddig begyûjtött pénzeket visszaadják jelentette ki Varujan Vosganian gazdasági és pénzügyi miniszter. Országos minimálbér A kormány tegnap jóváhagyta a 2008-as évre érvényes országos minimálbér értékét. E szerint a szakszervezetek képviselõivel folytatott tárgyalások értelmében a minimálbér az elsõ félévben 500 lej, a másodikban 540 lej lesz. Ez utóbbit azonban csak akkor vezetik be, ha a gazdasági mutatók az Országos Elõrejelzõ Bizottság prognózisai szerint alakulnak. Jöhet a plénum A két ház költségvetésipénzügyi bizottságai tegnapi együttes ülésükön elfogadták a 2008-as állami költségvetési törvény tervezetét, miután körülbelül 2000 módosító javaslatot tettek hozzá. A bizottságoknak 21 mellette, 1 ellene szavazattal és 3 tartózkodással, több heti vita után sikerült elfogadniuk a költségvetési tervezetet. Köszönöm, és viszontlátásra a plénumban mondta Varujan Vosganian gazdasági és pénzügyi miniszter a bizottságok vitája végén. December 24. hivatalos szabadnap A kormány tegnapi ülésén úgy határozott, hogy december 24., hétfõ hivatalos munkaszüneti nap lesz, amelyet azonban január 12-én, szombati napon be kell majd pótolni közölte Paul Pãcuraru munkaügyi miniszter a MEDIAFAX hírügynökséggel. Szerkeszti KISS KÁROLY Közélet Keményebb lépésekre is készek Folytatás az 1. oldalról Csendes tiltakozás. Mintegy hatvanan voltak Amennyiben a kormány érzéketlen marad országos akciónkra, januárban elõbb figyelmeztetõ, majd akár általános sztrájkra is sor kerülhet, amely, figyelembe véve az elkeseredettségünkbõl eredõ elszántságunkat, akár az egész országot megbéníthatja vetíti elõre a szakszervezetek további szándékait Ioan Bugariu, az Aradi Postás Szakszervezet vezetõje, aki egyben az Országos Szakszervezeti Blokk Arad megyei fõtitkára is. Az aradi tiltakozó akción a szakszervezetek helyi vezetõi azért nem vettek részt, mert a fõvárosban tartózkodtak, ahol a további lépésekrõl egyeztettek. (KISS) Sajátos kérések is megfogalmazódtak Hunyad Déván tegnap délelõtt pontban 11 órakor tucatnyi helybeli és országos szakszervezet közel 300 képviselõje vonult a prefektúra székhelye elé. A sanitasos lányok, ahogyan szakszervezeti vezetõjük nevezte õket, sípokkal, füttyel próbálták mozgásba hozni a kollégákat, kiabálásra bírni a morcosabb kohászokat és bányászokat, illetve energetikaipari és kommunikációban dolgozó szakszervezeteseket is. Némi késéssel érkeztek a Spiru Haret tanügyi szakszervezet képviselõi, akik azonnal lelkesen bekapcsolódtak a füttykoncertbe. A nehézipari dolgozók inkább transzparenseikkel próbálták kifejezni elégedetlenségüket, meg egy-egy frappáns szójátékkal, melyekkel a jelenlegi kormány kigúnyolásán kívül garantált béremelést követeltek. A transzparensek leggyakoribb szövege arról szólt, hogy az alacsony bérezés kiûzi a fiatal szakembereket az országból. A kormány hiába ígérget 500 lejes minimálbért a közalkalmazottaknak is, ha a költségvetésben nem szerepel az erre elkülönített összeg magyarázta Lacrima Miniºca, a CNSRL Frãþia Hunyad megyei elnöke. A tüntetõk képviselõit Dézsi Attila alprefektus fogadta. Az általános, munkaszerzõdésbe foglalandó jogok és bérezésre vonatkozó követelések mellett Hunyad megyében a szakszervezetek szóvá tették a Zsilvölgyi bányavállalat átszervezését is, történelmi adósságainak elengedését és a szén piaci árának újratárgyalását, valamint a sokat emlegetett energetikai központ mielõbbi megvalósítását. A követeléseket a prefektúra tegnap továbbította a miniszterelnöki hivatalnak, illetve a gazdasági tárca és a belügyminisztérium felé. (GBR) Déván az egészségügy és a tanügy képviselõi voltak a hangadók A LIBERÁLIS MIHAI VOI- CU, a választási törvénnyel foglalkozó bizottság elnöke tegnap a MEDIAFAX-nak kijelentette, a bizottság és a parlament sürgõsen utána igazítja az Alkotmánybíróság döntéséhez az egyéni szavazókerületes választási törvénytervezet szövegét, amelyért a kormány felelõsséget vállalt. Az Alkotmánybíróság tegnap ítélkezett úgy, hogy az egyéni szavazókerületes választási törvénytervezetben több, alkotmányba ütközõ cikkely van. Elõbb látnunk kell az Alkotmánybíróság indokait, és hogy mely cikkelyekrõl van szó mondta Voicu, hozzátéve: Az Alkotmánybíróság döntése, szerintem, csak elodázza a törvény elfogadását. BOGDAN OLTEANU, A KÉP- VISELÕHÁZ LIBERÁLIS EL- NÖKE tegnap kijelentette, ha halogatják az egyéni választókerületes szavazás törvényének bevezetését, a kormány kiadhat egy sürgõsségi rendeletet ez irányban. Ha továbbra is akadályozzák egyfelõl vagy másfelõl az egyéni választókerületes szavazás bevezetését, megvan rá a lehetõség, hogy a kormány ismét felelõsséget vállaljon politikailag a szavazási rendszer bevezetésére, esetleg egy sürgõsségi kormányrendelet kiadásával jelentette ki Olteanu. Hozzátette, tudomásul vette az Alkotmánybíróság döntését, és várja, hogy eljusson a parlamenthez a bíróság ítéletének indoklása. Ahogy megkapjuk az indoklást, felkérjük a választási törvénnyel foglalkozó bizottságot, hogy készítsen egy jelentést, amelyben javasolja az Alkotmánybíróság által kért módosításokat. Ezt követõen a két ház együttes plénuma megvitatja az Alkotmánybíróság által kért módosításokat, és végleges szavazatot ad a törvény szövegére magyarázta Olteanu. A képviselõházi elnök ugyanakkor az állította, nincs rá esély, hogy a következõ választásokat a jelenlegi szavazási rendszer szerint tartsák meg. SERGIU ANDON, A KONZERVATÍV PÁRT képviselõje Rácz-fotó Nem várták meg a prefektust Temesvár A szakszervezetek által meghirdetett országos tiltakozási akcióhoz csatlakozva valamivel több mint százan tüntettek tegnap délelõtt Temesváron a prefektúrának otthont adó közigazgatási hivatal elõtt. Az Országos Szakszervezeti Tömbhöz, az Alfa Kartellhez és a Testvériség Szakszervezeti Szövetséghez tartozó érdekvédelmi tömörülések tagjai tartották a sztrájkõrséget, többek között a temesvári és a dettai polgármesteri hivatal, a gyermekvédelmi igazgatóság, a filharmónia és az opera alkalmazottai, a mozdonyvezetõk képviselõi. Sokan talán csak a hecc kedvéért jöttek el, a hazugok, árulók!, élni akarunk, nem meghalni! bekiabálásoknak igazából nem volt címzettjük A tüntetés elején a kormány területi képviselõje, Ovidiu Drãgãnescu prefektus is meghallgatta az érdekvédelmi megbízottak beszédét, de aztán bement a hivatalba, megtartani szokásos heti sajtótájékoztatóját, viszont abban maradtak, hogy ezt félbeszakítja, és átveszi a beadványokat a szakszervezeti vezetõktõl, úgymond közvetítve közöttük és az illetékes bukaresti hatóságok között. Mire azonban a prefektus félbehagyta a konferenciát, és átsietett a szomszédos terembe, a szakszervezetiek elhagyták az irodát, és lenn az utcán azzal hergelték a tömeget, hogy senki nem akart szóba állni velük, és ez a hozzáállás jellemzi a választott és kinevezett vezetõket (P. L. ZS.) tegnap váratlannak minõsítette az Alkotmánybíróság azon döntését, hogy az egyéni választókerületes szavazás törvényének bevezetését célzó törvény, amelyért a kormány felelõsséget vállalt, alkotmányellenes. Számomra váratlan ez a döntés, de megszoktuk már, hogy ne kommentáljuk az Alkotmánybíróság döntéseit. Lévén, hogy jelenleg az Alkotmánybíróság az egyetlen intézmény, amely kétségbevonhatatlan, jó lenne, ha ez így is maradna mondta Andon. Andon, a képviselõház jogi bizottságának az elnöke a MEDIAFAX-nak kijelentette: miután az Alkotmánybíróság kiadja a döntése alapjául szolgáló indokokat, elválik, hogy ez a törvény eltûnik, vagy ki lehet javítani. Hozzátette, miután közlik az Alkotmánybíróság ítéletét és indoklását, a parlamentnek 45 parlamentáris nap áll a rendelkezésére, hogy döntést hozzon a törvényrõl, de csak abban az esetben, ha közben nem nyomul elõre a Demokrata Párt egyéni választókerületes szavazási törvénye. A LIBERÁLIS DEMOKRATA VALERIU STOI- * Az EP kedden második olvasatban is megszavazta a levegõminõségrõl szóló irányelvet. A szöveg rendelkezik az emberi egészségre legkárosabb atmoszférikus mikrorészecskék maximális koncentrációjáról is. Ezt eddig nem szabályozta jogszabály. A portugál elnökséggel november végén, második olvasatban elért megállapodás garantálná a PM 2,5, illetve a légúti betegségekért (például az asztma, hörghurut, tüdõtágulás) felelõs légköri gázok koncentrációjának csökkentését. Az irányelv célja a szennyezettség olyan mértékû csökkentése, amellyel az emberi egészség veszélyeztetése minimálisra csökkenthetõ. A szöveg szerint a levegõminõség érdekében célokat kell kitûzni a szennyezõ anyagok kibocsátásának megakadályozására, elkerülésére vagy jelentõs csökkentésére. Nagy gondot fordítanának a legérzékenyebb csoportok, különösen a gyerekek védelmére. * Az EP három jelentésben foglalkozott a vasúti szolgáltatókra vonatkozó uniós szabályozás felülvizsgálatával. A képviselõk a meglévõ technikai követelmények, eljárások egyszerûsítésével csökkentenék a költségeket, és megkönnyítenék a határokon átnyúló vasúti szállítást. Az Ortundo Larrea-jelentés indokolása szerint jelenleg a mozdonyokra és a vontatóegységekre vonatkozó nemzeti szabályokat tekintik az új vasút megteremtése és az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága elõtt álló fõ akadálynak. Mivel a tagállamok saját mérlegelésükben nem dönthetik el, hogy az általuk az üzembe helyezésre kiadott engedélyek egy másik tagállam területén is érvényesek legyenek, közösségi kezdeményezésre van szükség, hogy a nemzeti eljárások harmonizálásán és egyszerûsítésén keresztül, valamint a kölcsönös elismerés elvének alkalmazásával oldják meg ezt a problémát. * Az Európai Parlament vitázott az uniós borpiaci reformról is. A borágazat jelenlegi rendtartása fenntarthatatlan. Glatfelder Béla magyar képviselõ elmondta: A lepárlási támogatásokat meg kell szüntetni, mert pazarlóak. Így viszont feleslegek jönnek létre, hogy ezt megszüntessük, ezért az ültetvények jelentõs részét ki kell vágni. Idáig rendben vagyunk. A gond innen jön, ugyanis ez csak úgy valósítható meg igazságosan, hogyha ott vágják ki az ültetvényeket, és az ültetvény-kivágási támogatások oda koncentrálódnak azokba a régiókba, ahol a felesleget termelték. Nem ez történik. Valójában az történik, hogy a felesleget nem termelõ tagországokra, régiókra igazságtalanul nagy terhet ró ez a reform. Különösképpen elfogadhatatlan ez az új tagállamok esetében, hiszen az új tagállamokban a belépést megelõzõen, amikor még az EU-n kívül voltunk, semmilyen lepárlási támogatás nem érvényesült, felesleget nem termeltünk. Szerkeszti IRHÁZI JÁNOS CA és a demokrata Vasile Blaga vezeti a Demokrata Liberális Pártban alakuló bizottságot, amelynek feladata a Demokrata Párt és a Liberális Demokrata Párt fúziója következményeként fõként a pártok helyi szervezeteinek szintjén esetlegesen fellépõ nézeteltérések és konfliktusok megoldása lesz. A REGISZTRÁCIÓS DÍJBÓL BESZEDETT ÖSSZE- GEKET környezetvédelmi programokra, illetve a régi autók megsemmisítésére, a tönkrement területek erdõsítésére és zöldövezetek kialakítására használjuk fel jelentette ki tegnap Cãlin Popescu- Tãriceanu kormányfõ. Szaktárcai források szerint a kormány jövõre 3000-rõl 4000 lejre emeli a régi autók megsemmisítési díját, és ról emeli a forgalomból kiírandó kocsik hozzávetõleges számát. Az ezzel járó költségeket, többek között, az állam által a gépkocsi-regisztrációs díjból beszedett összegekbõl állják. Ezt a pénzt a környezetvédelmi tárca költségvetésébe irányítják, amely az illetõ programot finanszírozza. Összeállította RÁCZ SÁNDOR

3 NE használjunk mûanyag szatyrokat! Temesvár Az ECO KLUB TM és a Leaders Egyesületek önkéntesei ma óra között vászonszatyrokat osztogatnak a Dóm téren, az Opera téren és a Bega bevásárlóközpont környékén a járókelõknek, figyelmeztetve õket a mûanyag szatyrok környezetkárosító voltára. Hasonló akcióra kerül sor december 15-én óra között a Gh. Lazãr Circumvalaþiunii, a Badea Cârþan és a 700-as piacok, a Novatim (Diáknegyed), a Profi (Sági út) és a Real (Aradi út) környékén. Környezetbarát várossá szeretnénk változtatni Temesvárt. Ehhez meg kell változtatni a lakosság szokásait, életvitelét, alternatív megoldásokat kell ajánlani a környezetre káros mûanyagzacskók helyett állítja Romina Faur projektfelelõs. A mûanyag reklámszatyrokat díjmentesen tartós vászonzacskókra cserélik az önkéntesek. PATAKI Z. Öngyilkosság a gyulafehérvári állomáson Fehér December 11-én riasztotta a gyulafehérvári vasúti rendõrséget a társaság egyik alkalmazottja, hogy az állomás négyes vágányán egy tehervonat halálra gázolt egy személyt. A vizsgálatok során kiderült, hogy F. Viorel 51 éves gyulafehérvári lakos önszántából ült a sínek közé, háttal a közeledõ vonatnak. A holtestet a városi hullaházba szállították boncolás végett, a rendõrség tovább folytatja a vizsgálatokat a baleset pontos körülményeinek kiderítésére és annak megállapítására, hogy mi késztette a férfit az öngyilkosságra. SZ. B. Összeverték a mûsorvezetõt A HírTV mûsorvezetõjét, Csintalan Sándor volt szocialista országgyûlési képviselõt lakásának mélygarázsában támadták meg hétfõn este. Bodnár Zsolt, a budapesti rendõr-fõkapitány bûnügyi helyettese az MTV reggeli mûsorában elmondta, hogy a támadók elõször megverték az egykori politikust, majd elvették tõle a pénzét. A BRFK sajtóügyeletese azt mondta: Csintalan sérülései nyolc napon belül gyógyulók. A volt politikust kihallgatták, vallomását jegyzõkönyvbe vették. A rendõrséggel ellentétben Csintalan Sándor nem rablótámadásnak tartja brutális megverését, szerinte a verõlegények õt zsidóbérencnek nevezték. Sólyom nem fogadta Sólyom László nem fogadta a Magyar Gárda és a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnökét. A Köztársasági Elnöki Hivatal errõl levélben tájékoztatta Vona Gábort, aki szerdán akart személyesen találkozni Sólyom Lászlóval. Vona Gábor ezt a demokrácia arculcsapásának ítéli. Elmondása szerint Alamizsna a kastélynak Hunyad lejes finanszírozást helyezett kilátásába jövõre a kulturális minisztérium a vajdahunyadi kastély számára. Természetesen örvendünk ennek a pénznek, de igazán nem nevezhetem elegendõnek nyilatkozta tegnap Nicolae Ceriºer kastélyigazgató. Állítása szerint ugyanis a több éve folyó restaurációs munkálatok fõ támogatója az amúgy számtalan anyagi gonddal küzdõ helyi önkormányzat. Ez utóbbi idén is 700 ezer lejjel támogatta a kastélyt és ez egy átlagosnak nevezhetõ összeg az utóbbi években mondta a kastélyigazgató. Ezzel szemben azonban a minisztérium legutóbb 2005-ben adott 150 ezer lejt, 2006-ban semmit, idén pedig szintén Bõvítik a temesvári nagybani piacot Krónika Az erdélyi árvákon segít a Tessedik Fõiskola Gazdasági Kara Sólyom a Magyar Gárda milliós nagyságrendû támogatójának is elnöke. Pedagógussztrájk A korábbi sajtóinformációkkal ellentétben a Pedagógusok Szakszervezetének nem 75 ezer, hanem körülbelül 22 ezer tagja sztrájkol december 17-én közölte Árok Antal PSZ-elnök tegnap. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének becslése szerint jövõ hétfõn legalább 10 ezer PDSZ-tag, minden harmadik tanár teszi le a munkát több-kevesebb ideig az ország több mint hatezer közoktatási intézményében. A munkabeszüntetés 2-8 óráig terjedhet. Biomassza-reaktor Európa egyik legnagyobb biomassza-reaktorát avatták fel a Fejér megyei Pálhalmán. Trágya és más szerves hulladék elégetésével az üzem egy év alatt egy kisváros éves villamosenergia-igényét képes megtermelni. Azzal, hogy a szerves hulladékot elégetik, évi ezer tonna széndioxidtól szabadítják meg a levegõt, így az üzem hozzájárul Magyarország 150 ezer lejjel intézte el az egyik legimpozánsabb hazai mûemléképületet. Szerencsére az ennél sokkal jelentõsebb önkormányzati támogatás mellett ott van még a saját bevételünk, amit idén 400 ezer lejre sikerült feltornázni. A nyár folyamán egymást érték a rendezvények a kastélyban, s habár ilyenkor ingyenes a belépés, Vajdahunyad népszerûsítésében nagy szerepet játszottak e fesztiválok, koncertek, kiállítások állítja Ceriºer, aki jövõre is számos megmozdulást tervez a kastélyban. GÁSPÁR-BARRA RÉKA Ma már a turisták pénze is jelentõs összeget hoz a kastély konyhájára A Tessedik Sámuel Fõiskola Gazdasági Kara karácsonyi jótékonysági akciót hirdetett, melynek keretében a Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára gyûjtenek adományokat, melyeket személyesen visznek ki az alapítvány nagyszalontai otthonába. A felhívással az Erdély 40 településén közel 1500 gyermek gondozását felvállaló alapítványt kívánják segíteni a szervezõk. Az akció keretében gyûjtenek játékokat, könyveket, író- és papírszereket, ruhanemût, tartós élelmiszert, illetve anyagi támogatás nyújtására is van lehetõség, amelybõl tisztálkodó szereket vásárolnak a rászorultaknak. Temesvár A polgármesteri hivatal és a németországi GTZ tanácsadó cég képviselõje közösen vonták meg a 3,5 millió eurós beruházással (ebbõl 2,5 millió euró német támogatás) létrehozott nagybani piac mûködése elsõ évének mérlegét. Dr. Detlev Böttcher pozítivan értékelte a piac fejlõdését, miután a helyiségek nagy részét sikerült bérbe adni, a zöldséggyümölcs forgalomra szakosodott piac pénzügyi helyzetét egészségesnek ítélte. A német kormány a továbbiakban is támogatni fogja a piac fejlesztési terveit, 1,5 hektáros területtel való bõvítését és új raktárhelyiségek építését. A nagybani piac jobb elérhetõségét fogja elõsegíteni a városból kivezetõ Cloºca utca négysávossá alakítása egészen a Szakálházi úti vasúti felüljáróig. P. Z. Lehetõség volt a segítségnyújtásra a december 11-én délután, a békéscsabai fõiskola aulájában tartott kézmûves foglalkozáson való részvétellel is, amelyre sok diák és számos tanár már elõzetesen is jelezte részvételi szándékát. Az itt készült tárgyak egy része is az erdélyi gyerekek karácsonyfája alá kerül majd. A hidegháború hullámhosszán Temesvár Pénteken este 7 órakor tartják a Studio moziban Alexandru Solomon: Cold wawes A hidegháború hullámhosszán címû, egész estét betöltõ dokumentumfilmjének temesvári bemutatóját. A Szabad Európa Rádió román szerkesztõségérõl szóló film premierjén részt vesz Neculai Constantin Munteanu, a szerkesztõség egykori munkatársa és Nestor Ratesh, az intézmény volt igazgatója, így nemcsak a kiotói egyezményben vállalt kötelezettségének betartásához. Az üzem évi 6 millió köbméter biogázt állít elõ 90 ezer tonna szerves hulladékból. A villamos energia termelése óránként 1,7 megawatt, ami 5-6 ezer háztartás ellátásához elegendõ. Zárul a Kodály-emlékév Reggel tíztõl este tízig várták a közönséget tegnap a budapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen a Találkozás Kodály Zoltánnal a Zeneakadémián címû rendezvénysorozaton. Az ingyenes Kodály maratonon az ország legjobb kórusai, zenekarai, énekmûvészei és zenészei léptek fel. Vasárnap, a zeneszerzõ születésnapján, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem zenekara és énekkara közremûködésével ünnepi Kodály Zoltán Emlékhangversenyt rendeznek a Zeneakadémián, este a Magyar Állami Operaház mutatja be a Székely Fonót és a Psalmus Hungaricust. A Kodály Zoltán-emlékév Kecskeméten zárul december 17-én. A Serkenj fel, kegyes nép! Kárpát-medencei Kodályverseny döntõjét közvetíti a Duna Televízió és a Bartók Rádió, este ünnepi díszhangverseny keretében adják át a díjakat. Csütörtök, december Az akció fõvédnöke, Krajcsóné Kraszkó Ilona dékán asszony vállalta, hogy a felajánlásokat a fõiskola buszával személyesen szállítják ki a szervezõk Nagyszalontára, ezzel nagy örömet szerezve az ottani közel ötven rászoruló vagy árva gyereknek. (HIR6) filmen, de élõben is láthatjuk az 1989 elõtt milliók számára csak rádióhangként ismert személyiségeket. Eljön temesvárra Vasile Paraschiv egykori ploieºti-i disszidens is, aki elvitte Franciaországba a romániai diktatúra által elkövetett szörnyûségekrõl szóló híreket, majd a kockázatokat vállalva hazatért. A bemutató után vitaestet szerveznek a sajtó és az érdeklõdõk részvételével. PATAKI ZOLTÁN Jövõre börtön jár a zaklatásért Januártól akár egy év szabadságvesztést is kaphat az, aki rendszeresen háborgat másokat és két évet akkor, ha erõszakkal fenyegetõzik. Súlyosabb büntetésre, akár két-, illetve hároméves szabadságvesztésre számíthat a jövõ évtõl az, aki volt élettársát, házastársát vagy például a gyermekét zaklatja vagy fenyegeti. Gusztos Péter szabad demokrata és Bárándy Gergely szocialista képviselõ közös tegnapi sajtótájékoztatóján egyaránt az új jogszabály preventív jellegét hangsúlyozta, vagyis azt, hogy ezzel súlyosabb bûncselekmények is megelõzhetõek lesznek, és nem kell megvárniuk a hatóságoknak, amíg vér folyik a küszöb alatt. Kiugróan magas árak Az agrártermékek termelõiárszintje 2007 októberében 34,4 százalékkal haladta meg a októberit. Ezen belül a növényi termékek árszínvonala 63,1 százalékkal, az élõ állatok és állati termékeké 6,7 százalékkal növekedett olvasható a Központi Statisztikai Hivatal jelentésében. Az argentin lap figyelmét sem kerülte el, hogy a Nemzetközi Valutaalap új elnöke is részt vett az elsõ argentin elnök asszony, Cristina Fernández de Kirchner beiktatásán. Dominique Stauss- Kahn azért jelent meg Buenos Airesben, mert a Párizsi Klub országai két lehetõséget adtak Argentína 6,2 milliárd dolláros tartozásának kiegyenlítésére: vagy egy öszszegben kifizeti, vagy újratárgyalja a fizetés módját, de a Nemzetközi Valutaalap ajánlotta program révén. Ezt viszont az új argentin elnök asszony is határozottan elutasítja. Egyre több amerikai megavállalat élére neveznek ki olyan vezetõket, akik nem az Egyesült Államokban születtek tudósít a New York-i napilap. Ennek oka abban keresendõ, hogy az amerikai piac csak egy viszonylag kis szeletét jelenti a világpiacnak, melynek megértéséhez az elmélet szerint nem árt a külföldi származás. A Top 100-ben található amerikai cégek között olyanoknak áll az élén nem amerikai születésû üzletember, mint a PepsiCo, a Coca-Cola, a 3M, a News Corp., a Citigroup vagy a Northrop Grumman. A kolumbiai kormánylap közölte, hogyan döntött Alvaro Uribe kolumbiai elnök a túszügyrõl. Eszerint kizárólag az egyház tárgyalhat a kolumbiai gerillákkal, hogy kizárja a nemzetközi diplomácia részvételét, elsõsorban a venezuelai elnök, Hugo Chávez és a liberális kolumbiai szenátor asszony, Piedad Cordoba szerepét. Eközben egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik az országra, hogy segítsenek kiszabadítani Ingrid Bétancourt-t. A kettõs, francia kolumbiai állampolgárságú volt kolumbiai elnökjelölt asszony csaknem hat éve raboskodik a kolumbiai radikális marxista gerillák fogságában. Már kapható a könyvesboltokban a Michelinnek a Benelux országok éttermeit értékelõ 2008-as kötete tudósít a francia hírügynökség. Belgiumban két étterem kapta a legmagasabb értékelést, a három csillagot: a bruges-i De Karmeliet és a kruishoutem-i Hof van Cleve. Az országban kilenc vendéglõ kapott két csillagot, és 78 egy csillagot. A 2006-ig hosszú idõn át Brüsszel legjobb vendéglõjének számító, addig háromcsillagos Comme Chez Soi már második éve nem nyeri vissza a három csillagot, azután, hogy a régi szakács, Pierre Wynants távozott. Hollandiában a belga határtól nem messze fekvõ Sluisben lévõ Oud Sluis és a zwollei De Librije megõrizte három csillagját, tíz étterem méltó a két, 64 pedig az egy csillagra. (A MAGYAR NEMZET összeállítása nyomán)

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4741. szám 16+8 oldal Péntek 2007. július 6. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4589. szám 12+8 oldal Péntek 2007. január 5. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XX. évfolyam, 4895. szám 12 oldal Csütörtök 2008. január 10. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4747. szám 12+8 oldal Péntek 2007. július 13. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Dróton rángatnak XIX. évfolyam, 4671. szám 12+8 oldal Péntek 2007. április 13. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com l Ötös lottó: 33 37 26 10 15 27 Joker: 24 2 43 10 19 + 14 XIX. évfolyam, 4711. szám

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4775. szám 12 oldal Szerda 2007. augusztus 15. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XX. évfolyam, 4890. szám 12+8 oldal Péntek 2008. január 4. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4745. szám 12 oldal Szerda 2007. július 11. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4597. szám 12 oldal Hétfõ 2007. január 15. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4879. szám 12+4 oldal Szombat Vasárnap 2007. december 15 16. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4708. szám 12 oldal Kedd 2007. május 29. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com CHIRMICIU A NDRÁS XIX. évfolyam, 4717. szám 12+8 oldal Péntek 2007. június 8. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4867. szám 16+8 oldal Péntek Vasárnap 2007. november 30. december 2.

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4593. szám 12 oldal Szerda 2007. január 10. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4777. szám 12 oldal Péntek 2007. augusztus 17. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Szüret Síró-nevetõ szemek Riport a régióban 4 5. oldal XIX. évfolyam, 4807. szám 16+8

Részletesebben

Nincs megegyezés Szlovákiában Mintegy 1200 szlovákiai orvos felmondása lépett hatályba csütörtökön. www.kronika.ro telefonszám: +40 264 455 959

Nincs megegyezés Szlovákiában Mintegy 1200 szlovákiai orvos felmondása lépett hatályba csütörtökön. www.kronika.ro telefonszám: +40 264 455 959 Nagyvárad: napirenden a kétnyelvűség Szorgalmazza a nagyváradi RMDSZ, hogy a város tulajdonában levő egészségügyi Nincs megegyezés Szlovákiában Mintegy 1200 szlovákiai orvos felmondása lépett hatályba

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4629. szám 12 oldal Szerda 2007. február 21. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4757. szám 12 oldal Szerda 2007. július 25. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Politikus-invázió Szatmáron Az RMDSZ és az USL vezérei jelöltjeik támogatásán fáradoznak

Politikus-invázió Szatmáron Az RMDSZ és az USL vezérei jelöltjeik támogatásán fáradoznak Három kórus énekelt együtt a magyar nyelv napján Különleges találkozó és nem mindennapi zenei csemege e szavakkal lehet leginkább jellemezni azt az elõadást, amelyre tegnap kora délután került sor Református

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4834. szám 16 oldal Kedd 2007. október 23. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4596. szám 12+4 oldal Szombat Vasárnap 2007. január 13 14. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4780. szám 12 oldal Kedd 2007. augusztus 21. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Baragáni deportáltak találkoztak CHIRMICIU A NDRÁS XIX. évfolyam, 4726. szám 12 oldal

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Barangolás a Károlyi-kastélyban Valódi idõutazás élményét nyújtja A hajdanvolt kastély, a Károlyi-kastély elsõ emeletén, tíz teremben berendezett kiállítás, amely a grófi család rezidenciájaként szolgáló

Részletesebben

új magyar szó Olcsó bentlakás, drágán Aktuális 3

új magyar szó Olcsó bentlakás, drágán Aktuális 3 www.maszol.ro 2010. október 4., hétfõ új magyar szó 12 oldal Ára: 1,5 lej Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel VI. évfolyam, 192. (1258.) szám BNR-valutaárfolyamok 1

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Ki az, aki nem fél? XIX. évfolyam, 4793. szám 12 oldal Szerda 2007. szeptember 5.

Részletesebben

Tisztelt honfitársak, Romániában élõ magyarok

Tisztelt honfitársak, Romániában élõ magyarok Szilágyság/1. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. január 6. 1. 2012. január 6. 1. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon Autósok nehéz év elõtt Az államfõi kihirdetésre váró jogszabály

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 46 38. szám 16 oldal Szombat Vasárnap 2007. március 3 4. Megjelenik

Részletesebben