Az információs szerkezet és a jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információs szerkezet és a jelentés"

Átírás

1 Nyelvészeti szuperkurzus március Debrecen Az információs szerkezet és a jelentés Gyuris Beáta 1. Az információs szerkezet, a jellemzésére használt fogalmak 1. Az információs szerkezet fogalma Information structuring, information packaging Az information packaging fogalmát Chafe 1976 vezeti be: I have been using the term packaging to refer to the kind of phenomena at issue here, with the idea that they have to do primarily with how the message is sent and only secondarily with the message itselft, just as the packaging of toothpaste can affect sales in partial independence of the quality of the tooth paste inside. (Chafe 1976:28) To ensure reasonably efficient communication, [t]he speaker tries, to the best of his ability, to make the structure of his utterances congruent with his knowledge of the listener s mental world. (Clark and Haviland 1977:5) On all levels the crucial factor appears to be the tailoring of an utterance by a sender to meet the particular assumed needs of the intended receiver. That is, information packaging in natural language reflects the sender s hyptheses about the receiver s assumptions and beliefs and strategies. (Prince 1981:224) Az információstruktúra tükrözi, hogy a nyelvi információ hogyan illeszkedik a diskurzus szerkezetébe (illetve a hallgató által arról alkotott modellbe). Amikor a beszélő egy φ propozíciót kíván közölni, azt sokféle mondatszerkezet segítségével teheti meg, annak alapján, hogy mit gondol a hallgató ismereteiről, és arról, hogy φ mennyire van figyelmének középpontjában. Sok esetben, két mondatnak ugyanazok az igazságfeltételei, de nem cserélhetők fel minden kontextusban. A kontextusra való érzékenység miatt szokás az információs szerkezet vizsgálatát hagyományosan a pragmatikához tartozónak tekinteni, bár van szemantikai vonatkozása is, amint látni fogjuk. Példák: (1) Angol, magyar a. Mary left at six o clock. / Mari 6 órakor ment el. b. At six o clock, Mary left. / 6 órakor elment Mari.

2 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) i. When did Mary leave? / Mikor ment el Mari? ii. What happened at six o clock? / Mi történt hat órakor? (2) Angol, magyar It s Susan who wants beer. / Zsuzsa kér sört. It s beer Susan wants. / Zsuzsa sört kér. (3) Japán (Fry 2003) a. i.) unindoozu ga sugoi koutyou da si Windows SUBJ awful good.shape COPULA and Windows is terribly successful ii.) unindoozu wa sugoi koutyou da si Windows TOPIC awful good.shape COPULA and As for Windows, it s terribly successful b. i) Mukasimukasi, hitori no oziisan ga sundeimasita. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregember. ii) Oziisan wa totemo, binbou desita. Az öregember nagyon szegény volt. c. i) watasi ga satou desu. I SUBJ Sato COPULA ii) watasi wa SAtou desu. I TOPIC Sato COPULA (4) a. SUSAN wants beer. b. Susan wants BEER. (5) Koreai (Gundel 1988) i) suyeng -nin Waikiki-ka coh-ta swimming-top SUBJ good Úszásban jó Waikiki. ii) san-ey ka-l tay-ey-nin moca-lil ssi -la mountain-to go-inf time-in-top hat-acc wear IMP 2. Az információs szerkezet jellemzése 2 fő megkülönböztetés: fókusz-háttér (focus-background, focus-presupposition, focus-frame, focus-ground, open proposition) topik-komment (topic-comment, theme-rheme, given-new) 2

3 Nyelvészeti szuperkurzus Fókusz - háttér: Fókusz informatív, új, domináns, a várakozásokkal ellentétes információ kifejezésére szolgáló összetevő Háttér nem informatív, a beszélő és hallgató által egyaránt ismert információ. Háttér nélküli mondatok léteznek, topik né1küliek nem. Jackendoff (1972: 230): the ground denote[s] the information in the sentence that is assumed by the speaker to be shared by him and the hearer. Lambrecht (1987) focus is the assertion of the utterance (not asserted = part of the common ground) Clark and Haviland 1977, Prince 1986: the ground is not part of a shared common ground but rather what the speaker assumes the hearer knows or believes to be true and is attending to at the time of utterance. Fókusz kifejezésére szolgáló nyelvi eszközök: Morfológiai eszközök (6) Quechua (Gundel 1988, Creider 1979 nyomán) Nuqa ali-m kay-á i qam-qa ima-nuy-la-m kay-anki I-TOP fine-foc am-i and you-top how-like-just-foc are-you I m fine and how are you. (7) a. Marathi (Gundel 1988, Junghare 1985 nyomán) Ramna sinema pahila tar. movie saw FOC Ram saw the movie. (What happened? What did Ram do?) b. Ramna sinema tar pahila. (What) Ram saw (was) the movie. (What did Ram see?) Szintaktikai eszközök (8) Cleft: nemet, angol Es war Ela, die nach Berlin wollte. It was Ela who wanted to go to Berlin. (9) Pseudocleft: német, angol Was Simone wollte, was ein neues Fahrrad. What Simone wanted was a new bike. 3

4 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) (10) Focus movement (Prince 1981) 1 : a. A certain monkey I saw. b. They bought a dog. FIDO they called it. c. #They bought a dog. FIDO they wouldn t call it. Fonológiai eszközök: hangsúly (Vigyázat! A fókusz terminust szokás intonációs prominencia kifejezésére is használni, szemantikai/pragmatikai fókusz-tulajdonságok hiányában is.) Példa: (4) fent. Feladat: Párosítsuk a (11) alatti mondatokat a (12) alatti kontextusokkal! (Vallduví & Engdahl 1996) (11) a. The pipes are [ F RUSTY]. b. The pipes [ F are RUSTY]. c. [ F The PIPES are rusty]. (Woody Allen: Manhattan) d. [ F The PIPES] are rusty. e. The pipes [ F ARE] rusty. (12) a. Why does the water from the tap come out brown? b. I have some rust remover. You have any rusty things? c. What about the pipes? What s wrong with them? d. I wonder whether the pipes are rusty. e. What about the pipes? In what condition are they? Feladat: találjuk ki, milyen kontextusban hangozhatnak el a következő mondatok! (13) The president [ F hates CHOCOLATE]. The president [ F HATES] chocolate. [ F He hates CHOCOLATE]. [ F He HATES] chocolate. Kérdés: a magyarban is megfigyelhetők hasonló szabályok a fókusz projekcióra? Kérdés: a fókusz mindig új információ? Rochemont 1986: ground must be c-construable having an antecedent in previous discourse, fókusz non c-construable. 1 (10b-c): The tonically stressed constituent within the NP represents the value of an attribute and it is new in the discourse. The open sentence resulting from the replacement of that constituent by a variable conveys the information that some entity has some attribute and it represents salient/given information in the discourse. 4

5 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 (14) A: Good morning. I am here to see Mrs. Clinton again. B: Sure, Mr. Smith. Let s see One of her assistants will be with you in a second. A: I d like to see [ F HER] today. I m always talking to her assistants. (Vallduví & Engdahl 1996) (15) a. Who did John praise? b. Felix praised [ F HIMSELF]. (16) német a. Gerda hat Ottheinrich geheiratet. Gerda has O. married b. Nicht [ F GERDA] hat Ottheinrich geheiratet. c. Oh, hätte doch [ F GERDA] Ottheinrich geheiratet. Következmény: a fókuszt nem lehet új információként tekinteni, relációs fogalom (Vallduví & Engdahl 1996, Jacobs 1988) 2.2 Topik/komment von der Gabelentz; Paul (19. sz. vége): pszichológiai alany amely felé a hallgató figyelme irányul, amelyre a beszélő a hallgató figyelmét terelni akarja. Mathesius 1915: a topik komment oppozíció eredete. Strawson 1964: a topik fő szerepe az, hogy a kontextushoz kapcsolja azt a mondatot, amelyben előfordul. Hagyományosan topikalizációra szolgáló konstrukciók: (17) Topicalization (Ross 1967): 2 a. Beans I don t like. b. That book I got from you ll never guess who. c. Hans, everyone likes. (18) Topikalizáció, német: a. Den Mann habe ich gesehen. the-acc man have I seen The man I saw. b. Den Hans i wird Maria morgen t i treffen. the- ACC H. will Maria tomorrow meet (19) Balra való kihelyezés a németben 1: weak pronoun left dislocation a. Peter, der kommt Morgen. P. he comes tomorrow 2 Prince 1981 (17a-b)-ről: The NP in TOP must represent either an entity that is already evoked in the discourse or else one that is in a salient set-relation to something already in the discourse. 5

6 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) b. Den Hans, den mag jeder. the- ACC H. the- ACC likes everyone (20) Balra való kihelyezés a németben 2: hanging topic left dislocation a. \Peter, ich habe ihn heute nicht ge\troffen P. I have he-acc today not met b. Den/Der Peter, jeder mag ihn. the-acc/the-nom P. everyone likes him (21) Left dislocation, angol a. Hans, everyone likes him. b. This paper, I haven t had the opportunity of reading it at the workshop. (22) Mittelfeld-topik, német: Kontextus: Mesélek valamit Máriáról Nächstes Jahr wird Maria warscheinlich nach London gehen. Next year will Maria probably to L. go. (23) Free topic, német: Was Peters Ge/BURTStag betrifft, so habe ich noch what Peter s birthday concerns so have I yet keine Idee für ein Ge\SCHENK. (24) Kontrasztív topik (I-topik Jacobs 1997) JEden Freund Peters kenne ich \NICHT. every-acc barát Peter s know I not All friends of Peter s I don t know. (25) Right dislocation Ich weiss nicht, was das soll, diese ganze Diskussion. I don t know what this is supposed to mean, all this talk A topik 4 szokásos definíciója: a) topik mint adott, ismert információ (familiarity topics) b) topik mint kiindulási pont c) topik mint amiről a mondat szól (aboutness topics) d) topik mint a kommunikatív dinamizmus alapja a) Topik adott információ Mit értünk adott információn? - adott a komment-hez képest - a beszélőnek és hallgatónak előzetes ismerete van róla (familiarity) - a beszelő és hallgató figyelme rá irányul (identifiability) 6

7 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 Chafe 1976: given information is that knowledge which the speaker assumes to be in the consciousness of the addressee at the time of the utterance. Problémák: (26) I can t find broccoli anywhere. Crack they sell at every corner, but broccoli it s like they don t grow it anywhere. (27) That plant you gave me, it s really grown. (Gundel 1988) (28) An old preacher down there, they augered under the grave where his father was buried. b) Topik -- kiindulási pont Halliday (1985: 36): the Theme is a function of the CLAUSE AS A MESSAGE. It is what the message is concerned with: the point of departure for what the speaker is going to say. Halliday-nél a téma mindig a mondatkezdő összetevő. További elméletek, amelyben a topikot szintaktikai módszerekkel definiálják: Chomsky (1965:211): we might define the Topic of the Sentence as the leftmost NP immediately dominated by S in the surface structure Gundel (1985:86): A constituent C is the syntactic topic of some sentence S, iff C is immediately dominated by S and C is adjoined to the left or right of some sentence S, which is also immediately dominated by S. Keenan (1976: 318): b[asic]-subjects are normally the topic of the b[asic] sentence Tanulság: különbséget kell tenni a topikalizáció és a topik között! c) Topik -- amiről szól a mondat Daneš (1974:107): topic-comment structure frames each clause into the form of a message about one of its constituents Hawkinson and Hyman 1974: the Topic of a sentence is that thing or person that is being talked about Hockett (1958:201): the most general characteristic of predicative cosntructions is suggested by the terms topic and comment for their ICs [immediate constituents]: the speker announces a topic and then says something about it Gundel (1988:210): An entity, E, is the topic of a sentence, S, iff in using S the speaker indends to increase the addressee s knowledge about, request information about, or otherwise get the addressee to act with respect to E. Reinhart 1982: a topik pragmatikai fogalom különbség a mondattopik és a diskurzustopik között (a mondattopik a mondat egy összetevőjéhez kötődik, a diskurzustopik nem) 7

8 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) a mondattopik nem kötődik szintaktikai pozícióhoz (preferencia: alany ill. a legelső összetevő, de ld. focus movement fent), a mondat különböző használataihoz más-más mondattopik tartozhat 3 maximum egy mondattopik lehetnek topik nélküli mondatok (28) Mr. Morgan is a careful researcher and a knowledgeable Semiticist, but his originality leaves something to be desired. (Reinhart 1982) (29) a. Max saw Rosa yesterday. b. He saw Rosa yesterday. c. Max saw her yesterday. (30) More people are familiar with the book s catchy title than are acquainted with its turgid text. (csak referenciális NPk lehetnek topikok) (31) Parents don t understand. But all grownups, they do it to kids, whether they re your own or not. (univerzális NPk lehetnek topikok ha halmazokat denotálnak) (32) Because they wanted to know more about the ocean s current, students in the science club at Mark Twain Junior High School of Coney Island gave ten bottles with return address cards indiced to crewmen of one of New York City s sludge barges. (csak specifikus indefinitek lehetnek topikok students..: nem adott info!) Az, hogy egy összetevő ismert információt jelenítsen meg, nem szükséges és nem elégséges feltétele annak, hogy az összetevőt topiknak tekintsük. Nem elégséges feltétel: (14) Nem szükséges feltétel: (25)-(27) (33) a. What do you know about John s sisters? b. [John s ELDEST sister] is very nice. (Krifka 1991) (34) This guy, he tells me he wants a job in my firm. (shifted topics vs. continuing topics) A topik azonosítására szolgáló tesztek (Gundel 1974, Reinhart 1982): as for test what about test (answer to the question What about x?) said-about test (She said about x that comment.) Probléma: sok topikalizált öszetevő nem megy át a teszten, a tesztek sok esetben több összetevőt is topikként azonosítanak (Ward 1985, Vallduví 1990): 3 Putnam 1958: 125: what a sentence is about is independent of which of its equivalent formulations is employed. 8

9 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 (35) She told me I needed a change in my life, like getting a new job. It was no avail. Linguistics fascinated me. Wall Street would have to wait. Feladat: alkalmazzuk a fenti teszteket (35)-re! A topik befolyásolhatja a mondat igazságfeltételeit: a) azáltal, hogy hatással van a mondat előfeltevéseire (36) a. The King of France visited the exhibition yesterday. b. The exhibition was visited by the King of France yesterday. b) azáltal, hogy hatással van az anaforikus névmások ertelmezésére: (37) Felix hit Max and he hit Bill. A topik és a pragmatikai kijelentés (pragmatic assertion) Reinhart 1982 Stalnaker -- Kontextushalmazok (context sets): azon propozíciók (lehetséges világok halmazai) halmaza, amelyeket a beszélő és a hallgato igaznak fogad el egy adott diskurzus adott pontján. a propozíciók a kontextushalmazban aszerint vannak osztályozva, hogy mi a topikjuk (csak NPk-nek megfelelő topikokat tekint) Minden mondathoz tartozik lehetséges pragmatikai állítások egy halmaza (Possible Pragmatic Assertions). PPA (S) = φ together with {<α, φ>: α is the interpretation of an NP expression in S} φ: proposition expressed by S. Egy S mondat topik összetevője egy C kontextusban: a PPA (S) halmaz C kontextusban kiválsztott <α i, φ> elemének α i tagja. A PPA különböző elemeire másképpen hatnak a különböző mondatoperátorok: meglepő módon, furcsa, hogy, bosszantó, hogy, ahogy várható volt, nem csoda, hogy. A PPA halmazra vonatkozó korlátozások: Ha a mondat balra történő kihelyezést tartalmaz, PPA-nak csak egy eleme van. Egzisztenciális kvantifikációt tartalmazó mondatban PPA-nak nem lehet olyan eleme, amelynek α i tagja a kvantoros NP-nek felel meg. Mellérendelést tartalmazó S esetén <α i, φ> csak akkor eleme PPA-nak, ha α egy mindkét tagmondatban előforduló NP interpretációja. A PPA egy elemének kiválasztása adott kontextusban: I. Select <α i, φ> if α i is already in your context set, unless: i) φ is linked by a semantic connector to the previous proposition in C, or ii) the utterance of S starts a new segment in C, in which cases you are free to select any of the members of PPA (S) 9

10 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) II. When permitted by I., select <α i, φ> if α i is the interpretation of the subject expression of S. d) topik mint a kommunikatív dinamizmus alapja Firbas 1964: a mondatösszetevők különböznek abban, hogy mennyiben viszik előre a kommunikációt -- a kommunikációs dinamizmus jellemzi. Topik (téma): az az összetevő, amelynek legalacsonyabb a kommunikációs dinamizmusa. (38) Cseh a. Jeden voják poslal jednomu děvčeti DOPIS a soldier sent a girl a.letter b. Poslal jeden voják jednomu děvčeti DOPIS sent a soldier a girl a.letter c. Jeden voják jednomu děvčeti poslal DOPIS a soldier a girl sent a.letter Hajičová 1984: (39) a. John talked to his neighbour about a PROBLEM. b. What did John do? c. What did John talk about to whom? d. What did John talk about to his neighbour? e. What was John s attitude towards his negihbour? f. Who talked to his neighbour about a problem? g. To whom did John talk about a problem? 2.3 A fenti oppozíciók ugyanannak az éremnek a két oldalát mutatják? Modern prágai iskola -- a mondat részei: topik rész fókusz rész Partee 1991: a topik és a fókusz konstituensek, a komment és a háttér nem. A kétféle osztályozás néha ugyanúgy osztja fel a mondatot, néha nem (de Swart & de Hoop 1995): (40) The screen DIED. The SCREEN died. (41) a. What did Mary give to Harry? b. Mary gave [a shirt] F to Harry. c. To Harry Mary gave [a shirt] F. (42) a. [Mary] T [gave a SHIRT to Harry] C. b. [Mary] T [gave a shirt to HARRY] C. 10

11 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 (43) What about the teacher? What does he feel? (Vallduví & Engdahl 1996) topik The teacher ground komment loves ICE CREAM focus (44) What about the teacher? What does he love? topik komment The teacher loves ICE CREAM ground focus Vallduví 1990: Mondat = focus háttér (ground) Háttér = link + tail (link: megfelel a topik comment elméletekben a topiknak). (45) topik komment Link tail fókusz ground fókusz 3. A fókusz helyének hatása a mondatjelentésre 4 A következőkben az angolban prozódiai eszközökkel jelölt fókuszra koncentrálunk, amelyet először Jackendoff 1972 vizsgált. (A példákban nagybetu3kkel szedtük a prozódiai szempontból legprominensebb összetevőt.) (1) I introduced BILL to Sue. (2) I introduced Bill to SUE. (3) I only introduced BILL to Sue. (4) I only introduced Bill to SUE. Az (1)-(2) alatti példák különböző kontextusokban használthatók. Párosítsuk a megfelelő kijelentő mondatokat a megfelelő kérdésekhez! (5) Who did you introduce to Sue? (6) Who did you introduce Bill to? (7) What did you do at the party? (3)-(4) nemcsak, hogy más kontextusban használhatók, de igazságfeltételeik is különbözőek. 4 Az itt tárgyalt jelenségek részletesebb tárgyalása Kadmon (2001) 13. fejezetében található. 11

12 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) Fókusz: a mondat egy része, amelyet prozódiai prominencia jelöl (illetve ilyen módon jelölt összetevőt tartalmaz). Jackendoff 1972: a) Szintaktikai összetevők vannak fókuszálva, a fókuszálás tényét az összetevőkön külön jegyként tüntetjük fel. (F az indexben.) A fókusz jegyet fonológiailag és szemantikailag/pragmatikailag interpretáljuk. b) A mondat fókuszált része egy altalrnatívákat tartalmazó halmazból kiválasztott elemet denotál, amely a mondat többi részének megfelelő nyitott mondat hiányzó részébe illeszkedik. c) A fókusz preszuppozíciót indukál. Ld. lent. A fókusz hatása a szemantikai és pragmatikai jelentésre: a) Diskurzus-kongruencia i) Kérdések és válaszok kongruenciája a legfontosabb teszt a fókusz azonosítására, ld. (1)-(7). ii) Explicit kontraszt: (8) A: Carl likes spinach. A: Miriam likes herring. B: No, Carl likes HERRING. B. No, Carl likes HERRING. A: Miriam likes herring. A: Carl likes spinach. B: No, CARL likes herring. B: No, CARL likes herring. b) A fókusz preszuppozíciót vezet be. Milyen preszuppozícióról van szó? Egzisztenciális preszuppozícióról? (9) MARY likes Bill. (10) NOBODY likes Bill. (11) It s MARY who likes Bill. (12) #I doubt that anyone won the departmental lottery this week, because it s unlikely that it s MARY who won it, and I know that nobody else did. (Rooth 1996) (13) I doubt that anyone won the departmental lottery this week, because it s unlikely that MARY who won it, and I know that nobody else did. (Rooth 1996) Jackendoff 1972: a fókusz azt a preszuppozíciót vezeti be, hogy azon értékek halmaza, amely a fókusz pozíciónak felel meg, koherens, jól definiált, a diszkusszió tárgya, vagy tárgya lehet. c) Fókuszra érzékeny adverbiumok (3)-(4): a fókusz megválasztása befolyásolja az igazságfeltételeket (14) a. I also introduced BILL to Sue. (15) a. I also introduced BILL to Sue. b. I introduced BILL to Sue, too. b. I introduced Bill to SUE, too. c. I even introduced BILL to Sue. c. I even introduced Bill to SUE. 12

13 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 d) Fókuszra érzékeny kvantifikáció (16) a. Dogs must be CARRIED. b. DOGS must be carried. (Halliday 1967) (17) a. In Saint Petersburg, OFFICERS always escorted ballerinas. b. In Saint Petersburg, officers always escorted BALLERINAS. (Rooth 1985) (18) a. MARY always takes John to the movies. b. Mary always takes JOHN to the movies. (Rooth 1985) (19) a. One SMOKES in the hallway. b. One smokes in the HALLWAY. (Sgall 1986) e) Oksági viszonyok (20) a. The reason Clyde MARRIED Bertha was to qualify for the inheritance. b. The reason Clyde married BERTHA was to qualify for the inheritance. (21) a. If Clyde hadn t MARRIED Bertha, he would not have been eligible for the inheritance. b. If Clyde hadn t married BERTHA, he would not have been eligible for the inheritance. (Dretske 1972) (22) a. Clyde gave ME the tickets by mistake. b. Clyde gave me THE TICKETS by mistake. (Dretske 1972) f) Tagadás (23) a. Maxwell didn t kill the JUDGE with a silver hammer. b. Maxwell didn t kill the judge with a SILVER hammer. g) Felsőfok (24) a. Of the three men, John hates BILL the most. b. Of the three men, JOHN hates Bill the most. (Jackendoff 1972, Bowers 1969 nyomán) i) Skaláris implikatúrák (25) a. Well, I [PASSED] F. b. Well, [I] F passed. (A magyarban hasonló implikatúrát kontrasztív topikkal tudunk kifejezni.) 4. A fókusz interpretációja 4.1 Jackendoff 1972 (1) John introduced [Bill] F to Sue. (2) John introduced Bill to [Sue] F. 13

14 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) Jackendoff 1972: az (1)-(2) igazságfeltételes jelentése: (3) az a propozíció, hogy John bemutatta Billt Sue-nak = azon lehetséges világok halmaza, amelyben John bemutatta Billt Sue-nak. (4) Presupp 5 (Jackendoff 1972) of (1): John introduced x to Sue. (5) Presupp of (2): John introduced Bill to y. Jackendoff szerint a fókusz azt a preszuppozíciót vezeti be, hogy azon értékek halmaza, amelyek a Presupp formulát igazzá teszik, a diszkusszió tárgyát képezik, vagy képezhetik. A fókusz által bevezetett preszuppozíció (1)-(2) esetében: (6) {d D: John introduced d to Sue} a diszkusszió tárgyát képezik /képezhetik (7) {d D: John introduced Bill to d} a diszkusszió tárgyát képezik /képezhetik (1)-(2) által közölt állítások: (8) Bill {d D: John introduced d to Sue} (9) Sue {d D: John introduced Bill to d} Jackendoff fenti ötleteit a strukturált jelentesek elmélete és az alternatíva-szemantika fejlesztette tovább. Mindkettő a fókuszt tartalmazó mondatokhoz a hagyományos szemantikai érték mellett egy második modellelméleti objektumot is rendel. 4.2 A strukturált jelentések elmélete (pl. von Stechow 1981, 1984, 1990, Cresswell & von Stechow 1982, Jacobs 1983, 1988) A fókusz összetevők egy ún. strukturált jelentést határoznak meg: (10) Suppose P is an entity of any logical type. Then the sequence <λx 1,,x n Q(x 1,,x n ), á,,a n > is a structured meaning for any á,,a n such that λx 1,,x n Q(á,,a n ) = P. (von Stechow 1991) (11) (1) strukturált jelentése: <λx INTRODUCED(J, X, S), B> (12) (2) strukturált jelentése: <λx INTRODUCED(J, B, X), S> (13) John introduced [Bill] F to [Sue] F. <λx,y INTRODUCED(J, X, S), B,S> A mondat által kifejezett propozíciót megkapjuk, ha a strukturált jelentés első elemét (interpretációja függvény) alkalmazzuk a második elemére (amelynek ugyanolyan a típusa, mint amilyen argumentumot a függvény megkíván). Előnyök: a) A kérdések és a rájuk adott válaszok közötti kongruencia szépen látszik. A kiegészítendő kérdéseket a strukturált jelentések elmélete szerint 5 ps skeleton (Rooth 1985) 14

15 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 reprezentálhatjuk függvényekként, amelyeket a rájuk adott rövid válaszok denotációjára mint argumentumra alkalmazva propozíciót kapunk. (Krifka 2002): (14) A: Who read Die Kinder der Finsternis? <λx[read(kf)(x)], PERSON> B: Mary. M Question applied to answer: λx[read(kf)(x)](m)= READ(KF)(M) (15) A: Did Mary read Die Kinder der Finsternis? <λf[f(read(kf)(m))],{λp[ p], λp[p]}> B: No. λp[ p] Question applied to answer: λf[f(read(kf)(m))](λp[ p])= READ(KF)(M) b) A fókuszra érzékeny adverbiumok (only) jelentése kijön: (16) John introduced [Bill] F to Sue. (17) John introduced Bill to [Sue] F. (18) John introduced [Bill] F to [Sue] F. (19) Let <λx 1,,x n Q(x 1,,x n ), á,,a n > be the structured meaning of sentence S. The sentence onlys asserts that for all sequences y 1,,y n, if λx 1,,x n Q(y 1,,y n ) is true, then y 1,,y n = á,,a n. The sentence onlys presupposes that λx 1,,x n Q(á,,a n ) is true. (Rooth 1996 nyomán) (20) For any d D, if λx[introduced(j, X, S)](d) is true, then d = B (21) For any d D, if λx[introduced(j, B, X)](d) is true, then d = S (22) For any d 1,d 2 D, if λx, y[introduced(j, X, Y)](d 1,d 2 ) is true, then d 1 =B and d 2 =S c) Több fókuszt tartalmazó mondatok kezelése is lehetséges, ld. fent. Ajánlott olvasnivaló a témakörben: Stechow 1990, Krifka Alternatíva-szemantika (Rooth 1985, 1992) A fókuszt tartalmazo mondatok két különböző modellelméleti interpretációt kapnak, amelyek a következők: normál szemantikai érték (ordinary semantic value), [[ ]] o és fókusz szemantikai érték (focus semantic value), [[ ]] f. (23) [[(1)]] f = {the proposition that John introduced d to Sue: d D} Ha a releváns individuumok halmazát John, Bill, Sue és Mary alkotja, akkor (24) [[(1)]] f = {[[John introduced John to Sue]] o, [[John introduced Bill to Sue]] o, [[John introduced Bill to Sue]] o, [[John introduced Bill to Sue]] o } 15

16 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) a) Kérdések és válaszok kongruenciája: Hamblin 1973: egy kérdés azon propozíciók halmazát denotálja, amelyek a kérdésre adott igaz vagy hamis válaszoknak felelnek meg. Egy kérdés és egy válasz akkor tekinthető kongruensnek az elméletben, ha a kérdésnek megfelelő propozícióhalmaz megegyezik a válasz fókusz-szemantikai értekével. b) Only (Rooth 1996: 277) (25) The sentence onlys asserts that for all propositions p [[S]] f, if p is true, then p = [[S]] o The sentence onlys presupposes that [[S]] o is true. (26) (16) példa jelentése: For every proposition p such that p = the proposition that John introduced d to Sue (for some d D): if p is true, then p = the proposition that John introuced Bill to Sue. c) Többszörös fókusz: kezelhető. Ajánlott olvasnivaló a témakörben: Rooth

17 Nyelvészeti szuperkurzus A kontrasztív topik 5.1. A kontrasztív topik a magyarban Szabolcsi 1981: (1) a. [ F Péter] aludt a padlón. b. For every x, x slept on the floor if and only if x is Peter. Szabolcsi 1994: (1)-nek preszuppozíciója az, hogy valaki aludt a padlón, és állítja, hogy ez a valaki azonos Péterrel. (2) a. [ TC A padlón] [ F Péter] aludt. (TC: emelkedő intonáció, szünet követheti) TC: merely provides a possibility for a kind of interpretational surplus to arise (p. 144), which constitutes a non-truth-conditional aspect of meaning. (2) esetében a kontrasztív topik azt fejezi ki, hogy vannak más helyek a diskurzusuniverzumban, ahol emberek aludhattak, és ahol valószínu3leg Péteren kívül valaki más aludt. (3) Kenesei (2) jelentése: ιx slept(x, floor) = Peter y (y floor ιx slept(x, y) = Peter) Probléma -- ha János és Péter a releváns individuumok, (4) nem ellentmondás: (4) [ CT János] [ VP `alszik], de [ CT Péterről] `nem tudok semmit. (5) Alberti és Medve 2000: [ CTopP Péter-nek (neki/annak) be-mutat-ná-m Mari-t]. As for Peter, counter to others, I would introduce Mary to him, indeed. (6) [ CT Péternek] [ VP `bemutatta Kati Marit.] Szintaktikai pozíció: É. Kiss a KT a topik pozíciók egyikében helyezkedik el: - mondathatározó-teszt (ld. lent) - a topikokkal a sorrendjük felcserélhető (nem balra történő kihelyezés: Alberti és Medve 2000) (7) [ T János] [ CT a levest] [ AspP`megette]. [ CT A levest] [ T János] [ AspP `megette]. - a KT-t követi a mondat főhangsúlyát viselő összetevő, ami a predikátum első eleme. Lehet Spec, DistP, Spec, FP, Spec, NegP, Spec, AspP, ill V. Kálmán et al. 1986: Magyar mondat: semleges (Mi történt? kérdésre tud válaszolni) vagy korrekciós. Ez utóbbi lehet verum fókuszos vagy kontrasztív. 17

18 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) (8) a. 'Péter 'megvárta Marit a klubban. b. 'Péter 'Marit várta meg a klubban. c. 'Péter 'megvárta 'Marit a 'klubban. Az, hogy a kontrasztív topikos mondatokkal nem kezdhetünk diskurzust, jól megfér azzal, hogy csak korrekciós mondatokban használhatók. Disztribúciós tények: Nemcsak olyan összetevök lehetnek KT-k, amelyek topik pozícióban megjelenhetnek, tehát referenciális és specifikus NP-k, hanem: (9) a. [ CT Mindenki] (sajnos) [ NegP `nem érkezett meg.] b. [ CT Kevés fiú] (valószínûleg) [ FP `kedden érkezett meg.] c. [ CT Legalább egy könyvet] (szerencsére) [ DistP `minden diák elolvasott.] d. [ CT Kettőnél több alma] [ NegP `nem volt az asztalon.] e. [ CT Minden könyvet][ FP `két diák olvasott el.] f. [ CT Csak rizst] [ FP `János eszik.] (10) a. [ CT Látni] [ VP `láttam Pétert], de [ CT beszélni] [ NegP`nem beszéltem vele.] b. [ CT Látni] [ FP `Pétert láttam,] [ NegP nem Jánost.] c. [ CT Enni] [ NegP `nem szabad a buszon.] d. *[ CT Enni] [ NegP `nem szabad enni a buszon.] (11) a. A film [ CT jónak] `jó. b. [ CT Szépnek] [ NegP `nem szép Sári.] c. *[ CT Szép] [ NegP `nem Sári.] d. [ CT Szép] [ NegP `nem vagyok.] e. [ CT Szép] [ NegP `nem volt Sári.] f. *[ CT Szép] [ NegP `volt Sári.] g. [ CT Szépnek] [ FP `szép volt Sári.] h [ CT Tanárnak] `tanár. A KT és a topik-definíciók: É. Kiss 1992, 1998, 2002: a topik pozícióban elhelyezkedő összetevők mindig referenciális kifejezések, specifikus (vagy generikus) olvasattal, a mondat logikai alanyát (amiről szól a mondat) fejezik ki. A fenti mondatok (eső-)emelkedő intonációval ejtett összetevői azt a dolgot nevezik meg, amiről a mondat szól? Mi az? Alberti és Medve 2000: a KT azt a halmazt vagy tulajdonságot denotálja, amelyről a mondat szól. (12) a. [ CTopP Mindhárom fiúnak j op CTop [ FP csak Marit I mutattam k [ VP t k be pro t i t j. ]]] b. [ CTopP Pontosan három fiúnak csak Marit és Zsuzsit mutattam be.] as for the kind of sets consisting of exactly three of the relevant boys, only Mary and Susan were introduced to this set kind (p. 114). 18

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok Q: You seem to take for granted that there can be a dream without a dreamer and that I identify myself with the dream of my own sweet will. But I am the dreamer and the dream too. Who is to stop dreaming?

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok most important in your life -- yourself. Of your personal universe you are the centre -- without knowing the centre what else can you know? Q: But how can I know myself? To know myself I must be away from

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

A "FELTALÁLÓI TEVÉKENYSÉG" KÖVETELMÉNYE A SZABADALOM- KÉPESSÉG ELBÍRÁLÁSÁNÁL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN ÉS ÉSZAK-AMERIKÁBAN

A FELTALÁLÓI TEVÉKENYSÉG KÖVETELMÉNYE A SZABADALOM- KÉPESSÉG ELBÍRÁLÁSÁNÁL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN ÉS ÉSZAK-AMERIKÁBAN Dr. MARKÓ József: A "FELTALÁLÓI TEVÉKENYSÉG" KÖVETELMÉNYE A SZABADALOM- KÉPESSÉG ELBÍRÁLÁSÁNÁL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN ÉS ÉSZAK-AMERIKÁBAN * A szerző szabadalmi ügyvivő, 1014 Budapest, Móra F. u. 1.,

Részletesebben

M EDICINAEET S OCIOLOGICA

M EDICINAEET S OCIOLOGICA A CTA M EDICINAEET S OCIOLOGICA Vol.5. No.14-15. 2014 Acta Medicina et Sociologica Vol 3., 2013 5 Acta Medicinae et Sociologica Vol.5. No.14-15. 2014. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Acta

Részletesebben

than goulash! There is more to Hungarian GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS by László Ragoncsa

than goulash! There is more to Hungarian GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS by László Ragoncsa There is more to Hungarian than goulash! by László Ragoncsa GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS Copyright 2010, László Ragoncsa, THERE IS MORE TO HUNGARIAN THAN GOULASH! ALL RIGHTS RESERVED. PREFACE This is the

Részletesebben

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal:

Részletesebben

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján

Részletesebben

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.... Az Ige testté lett, közöttünk

Részletesebben

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni Canada Without Shadows I am a Romani Woman red tree & chirikli collective the witness project Kanada Bizo Uchalipe Me Sem Romni Testimonies, lives and dreams of five Hungarian Romani women in Toronto Canada

Részletesebben

K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks

K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks K O K E S C H Á D Á M Paksi Képtár Art Gallery Paks Prosek Zoltán MINTASZERÛ VISZONY AN EXEMPLARY RELATIONSHIP Az érzékszerveinkkel felfogott valóság nem más, mint jelzések [signal] sokasága, amelyek azonban

Részletesebben

The Lost Archive DLC

The Lost Archive DLC The Lost Archive DLC William: Akkor eggyet értünk, érd el a célod és gyere ki onnan! So we're in agreement. Reach your goal, then get out of there. 01 Pap: Az úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves

Részletesebben

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Nagy C. Katalin MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Összefoglaló Jelen írás a történeti pragmatika, ezen belül a grammatikalizációs

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 11. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános útmutató

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e?

Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e? Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e? Have You Heard of the Four Spiritual Laws? Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws which govern

Részletesebben

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II. Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences.

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II. Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences. Szolnoki Főiskola Belső nyelvi vizsga Angol nyelv II. (közép) szint GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences. 30 points 1. The flat of three

Részletesebben

Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben *

Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben * Veszelszki Ágnes: Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben 235 Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben * 1. Bevezetı gondolatok Dolgozatomban

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

A próféták hazatérnek V.

A próféták hazatérnek V. A próféták hazatérnek V. értékesítéssel egybekötött kiállítás Out of mind/az elmén túl Sárközy Pál / Werner Hornung 2010. február 8 26. A kiállítást megnyitja Rubik Ernô építész 2010. február 7-én, vasárnap

Részletesebben

A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével

A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével A nice tradition of Christmas in the Parliament Interview with László Kövér, Speaker of the Parliament

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue

Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue In my article I will focus on the work of János Kodolányi, who was one of the most significant

Részletesebben

A futball mindenkié! Football is for everyone. KÖSZÖNTŐ Welcome message

A futball mindenkié! Football is for everyone. KÖSZÖNTŐ Welcome message KÖSZÖNTŐ Welcome message Benkő László a magyarországi cigányválogatott alapítója, a Magyar Labdarúgó Szövetség volt elnöke, az MLSZ tiszteletbeli elnöke Founder, Hungarian Roma national team, Former president

Részletesebben