Az információs szerkezet és a jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információs szerkezet és a jelentés"

Átírás

1 Nyelvészeti szuperkurzus március Debrecen Az információs szerkezet és a jelentés Gyuris Beáta 1. Az információs szerkezet, a jellemzésére használt fogalmak 1. Az információs szerkezet fogalma Information structuring, information packaging Az information packaging fogalmát Chafe 1976 vezeti be: I have been using the term packaging to refer to the kind of phenomena at issue here, with the idea that they have to do primarily with how the message is sent and only secondarily with the message itselft, just as the packaging of toothpaste can affect sales in partial independence of the quality of the tooth paste inside. (Chafe 1976:28) To ensure reasonably efficient communication, [t]he speaker tries, to the best of his ability, to make the structure of his utterances congruent with his knowledge of the listener s mental world. (Clark and Haviland 1977:5) On all levels the crucial factor appears to be the tailoring of an utterance by a sender to meet the particular assumed needs of the intended receiver. That is, information packaging in natural language reflects the sender s hyptheses about the receiver s assumptions and beliefs and strategies. (Prince 1981:224) Az információstruktúra tükrözi, hogy a nyelvi információ hogyan illeszkedik a diskurzus szerkezetébe (illetve a hallgató által arról alkotott modellbe). Amikor a beszélő egy φ propozíciót kíván közölni, azt sokféle mondatszerkezet segítségével teheti meg, annak alapján, hogy mit gondol a hallgató ismereteiről, és arról, hogy φ mennyire van figyelmének középpontjában. Sok esetben, két mondatnak ugyanazok az igazságfeltételei, de nem cserélhetők fel minden kontextusban. A kontextusra való érzékenység miatt szokás az információs szerkezet vizsgálatát hagyományosan a pragmatikához tartozónak tekinteni, bár van szemantikai vonatkozása is, amint látni fogjuk. Példák: (1) Angol, magyar a. Mary left at six o clock. / Mari 6 órakor ment el. b. At six o clock, Mary left. / 6 órakor elment Mari.

2 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) i. When did Mary leave? / Mikor ment el Mari? ii. What happened at six o clock? / Mi történt hat órakor? (2) Angol, magyar It s Susan who wants beer. / Zsuzsa kér sört. It s beer Susan wants. / Zsuzsa sört kér. (3) Japán (Fry 2003) a. i.) unindoozu ga sugoi koutyou da si Windows SUBJ awful good.shape COPULA and Windows is terribly successful ii.) unindoozu wa sugoi koutyou da si Windows TOPIC awful good.shape COPULA and As for Windows, it s terribly successful b. i) Mukasimukasi, hitori no oziisan ga sundeimasita. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregember. ii) Oziisan wa totemo, binbou desita. Az öregember nagyon szegény volt. c. i) watasi ga satou desu. I SUBJ Sato COPULA ii) watasi wa SAtou desu. I TOPIC Sato COPULA (4) a. SUSAN wants beer. b. Susan wants BEER. (5) Koreai (Gundel 1988) i) suyeng -nin Waikiki-ka coh-ta swimming-top SUBJ good Úszásban jó Waikiki. ii) san-ey ka-l tay-ey-nin moca-lil ssi -la mountain-to go-inf time-in-top hat-acc wear IMP 2. Az információs szerkezet jellemzése 2 fő megkülönböztetés: fókusz-háttér (focus-background, focus-presupposition, focus-frame, focus-ground, open proposition) topik-komment (topic-comment, theme-rheme, given-new) 2

3 Nyelvészeti szuperkurzus Fókusz - háttér: Fókusz informatív, új, domináns, a várakozásokkal ellentétes információ kifejezésére szolgáló összetevő Háttér nem informatív, a beszélő és hallgató által egyaránt ismert információ. Háttér nélküli mondatok léteznek, topik né1küliek nem. Jackendoff (1972: 230): the ground denote[s] the information in the sentence that is assumed by the speaker to be shared by him and the hearer. Lambrecht (1987) focus is the assertion of the utterance (not asserted = part of the common ground) Clark and Haviland 1977, Prince 1986: the ground is not part of a shared common ground but rather what the speaker assumes the hearer knows or believes to be true and is attending to at the time of utterance. Fókusz kifejezésére szolgáló nyelvi eszközök: Morfológiai eszközök (6) Quechua (Gundel 1988, Creider 1979 nyomán) Nuqa ali-m kay-á i qam-qa ima-nuy-la-m kay-anki I-TOP fine-foc am-i and you-top how-like-just-foc are-you I m fine and how are you. (7) a. Marathi (Gundel 1988, Junghare 1985 nyomán) Ramna sinema pahila tar. movie saw FOC Ram saw the movie. (What happened? What did Ram do?) b. Ramna sinema tar pahila. (What) Ram saw (was) the movie. (What did Ram see?) Szintaktikai eszközök (8) Cleft: nemet, angol Es war Ela, die nach Berlin wollte. It was Ela who wanted to go to Berlin. (9) Pseudocleft: német, angol Was Simone wollte, was ein neues Fahrrad. What Simone wanted was a new bike. 3

4 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) (10) Focus movement (Prince 1981) 1 : a. A certain monkey I saw. b. They bought a dog. FIDO they called it. c. #They bought a dog. FIDO they wouldn t call it. Fonológiai eszközök: hangsúly (Vigyázat! A fókusz terminust szokás intonációs prominencia kifejezésére is használni, szemantikai/pragmatikai fókusz-tulajdonságok hiányában is.) Példa: (4) fent. Feladat: Párosítsuk a (11) alatti mondatokat a (12) alatti kontextusokkal! (Vallduví & Engdahl 1996) (11) a. The pipes are [ F RUSTY]. b. The pipes [ F are RUSTY]. c. [ F The PIPES are rusty]. (Woody Allen: Manhattan) d. [ F The PIPES] are rusty. e. The pipes [ F ARE] rusty. (12) a. Why does the water from the tap come out brown? b. I have some rust remover. You have any rusty things? c. What about the pipes? What s wrong with them? d. I wonder whether the pipes are rusty. e. What about the pipes? In what condition are they? Feladat: találjuk ki, milyen kontextusban hangozhatnak el a következő mondatok! (13) The president [ F hates CHOCOLATE]. The president [ F HATES] chocolate. [ F He hates CHOCOLATE]. [ F He HATES] chocolate. Kérdés: a magyarban is megfigyelhetők hasonló szabályok a fókusz projekcióra? Kérdés: a fókusz mindig új információ? Rochemont 1986: ground must be c-construable having an antecedent in previous discourse, fókusz non c-construable. 1 (10b-c): The tonically stressed constituent within the NP represents the value of an attribute and it is new in the discourse. The open sentence resulting from the replacement of that constituent by a variable conveys the information that some entity has some attribute and it represents salient/given information in the discourse. 4

5 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 (14) A: Good morning. I am here to see Mrs. Clinton again. B: Sure, Mr. Smith. Let s see One of her assistants will be with you in a second. A: I d like to see [ F HER] today. I m always talking to her assistants. (Vallduví & Engdahl 1996) (15) a. Who did John praise? b. Felix praised [ F HIMSELF]. (16) német a. Gerda hat Ottheinrich geheiratet. Gerda has O. married b. Nicht [ F GERDA] hat Ottheinrich geheiratet. c. Oh, hätte doch [ F GERDA] Ottheinrich geheiratet. Következmény: a fókuszt nem lehet új információként tekinteni, relációs fogalom (Vallduví & Engdahl 1996, Jacobs 1988) 2.2 Topik/komment von der Gabelentz; Paul (19. sz. vége): pszichológiai alany amely felé a hallgató figyelme irányul, amelyre a beszélő a hallgató figyelmét terelni akarja. Mathesius 1915: a topik komment oppozíció eredete. Strawson 1964: a topik fő szerepe az, hogy a kontextushoz kapcsolja azt a mondatot, amelyben előfordul. Hagyományosan topikalizációra szolgáló konstrukciók: (17) Topicalization (Ross 1967): 2 a. Beans I don t like. b. That book I got from you ll never guess who. c. Hans, everyone likes. (18) Topikalizáció, német: a. Den Mann habe ich gesehen. the-acc man have I seen The man I saw. b. Den Hans i wird Maria morgen t i treffen. the- ACC H. will Maria tomorrow meet (19) Balra való kihelyezés a németben 1: weak pronoun left dislocation a. Peter, der kommt Morgen. P. he comes tomorrow 2 Prince 1981 (17a-b)-ről: The NP in TOP must represent either an entity that is already evoked in the discourse or else one that is in a salient set-relation to something already in the discourse. 5

6 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) b. Den Hans, den mag jeder. the- ACC H. the- ACC likes everyone (20) Balra való kihelyezés a németben 2: hanging topic left dislocation a. \Peter, ich habe ihn heute nicht ge\troffen P. I have he-acc today not met b. Den/Der Peter, jeder mag ihn. the-acc/the-nom P. everyone likes him (21) Left dislocation, angol a. Hans, everyone likes him. b. This paper, I haven t had the opportunity of reading it at the workshop. (22) Mittelfeld-topik, német: Kontextus: Mesélek valamit Máriáról Nächstes Jahr wird Maria warscheinlich nach London gehen. Next year will Maria probably to L. go. (23) Free topic, német: Was Peters Ge/BURTStag betrifft, so habe ich noch what Peter s birthday concerns so have I yet keine Idee für ein Ge\SCHENK. (24) Kontrasztív topik (I-topik Jacobs 1997) JEden Freund Peters kenne ich \NICHT. every-acc barát Peter s know I not All friends of Peter s I don t know. (25) Right dislocation Ich weiss nicht, was das soll, diese ganze Diskussion. I don t know what this is supposed to mean, all this talk A topik 4 szokásos definíciója: a) topik mint adott, ismert információ (familiarity topics) b) topik mint kiindulási pont c) topik mint amiről a mondat szól (aboutness topics) d) topik mint a kommunikatív dinamizmus alapja a) Topik adott információ Mit értünk adott információn? - adott a komment-hez képest - a beszélőnek és hallgatónak előzetes ismerete van róla (familiarity) - a beszelő és hallgató figyelme rá irányul (identifiability) 6

7 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 Chafe 1976: given information is that knowledge which the speaker assumes to be in the consciousness of the addressee at the time of the utterance. Problémák: (26) I can t find broccoli anywhere. Crack they sell at every corner, but broccoli it s like they don t grow it anywhere. (27) That plant you gave me, it s really grown. (Gundel 1988) (28) An old preacher down there, they augered under the grave where his father was buried. b) Topik -- kiindulási pont Halliday (1985: 36): the Theme is a function of the CLAUSE AS A MESSAGE. It is what the message is concerned with: the point of departure for what the speaker is going to say. Halliday-nél a téma mindig a mondatkezdő összetevő. További elméletek, amelyben a topikot szintaktikai módszerekkel definiálják: Chomsky (1965:211): we might define the Topic of the Sentence as the leftmost NP immediately dominated by S in the surface structure Gundel (1985:86): A constituent C is the syntactic topic of some sentence S, iff C is immediately dominated by S and C is adjoined to the left or right of some sentence S, which is also immediately dominated by S. Keenan (1976: 318): b[asic]-subjects are normally the topic of the b[asic] sentence Tanulság: különbséget kell tenni a topikalizáció és a topik között! c) Topik -- amiről szól a mondat Daneš (1974:107): topic-comment structure frames each clause into the form of a message about one of its constituents Hawkinson and Hyman 1974: the Topic of a sentence is that thing or person that is being talked about Hockett (1958:201): the most general characteristic of predicative cosntructions is suggested by the terms topic and comment for their ICs [immediate constituents]: the speker announces a topic and then says something about it Gundel (1988:210): An entity, E, is the topic of a sentence, S, iff in using S the speaker indends to increase the addressee s knowledge about, request information about, or otherwise get the addressee to act with respect to E. Reinhart 1982: a topik pragmatikai fogalom különbség a mondattopik és a diskurzustopik között (a mondattopik a mondat egy összetevőjéhez kötődik, a diskurzustopik nem) 7

8 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) a mondattopik nem kötődik szintaktikai pozícióhoz (preferencia: alany ill. a legelső összetevő, de ld. focus movement fent), a mondat különböző használataihoz más-más mondattopik tartozhat 3 maximum egy mondattopik lehetnek topik nélküli mondatok (28) Mr. Morgan is a careful researcher and a knowledgeable Semiticist, but his originality leaves something to be desired. (Reinhart 1982) (29) a. Max saw Rosa yesterday. b. He saw Rosa yesterday. c. Max saw her yesterday. (30) More people are familiar with the book s catchy title than are acquainted with its turgid text. (csak referenciális NPk lehetnek topikok) (31) Parents don t understand. But all grownups, they do it to kids, whether they re your own or not. (univerzális NPk lehetnek topikok ha halmazokat denotálnak) (32) Because they wanted to know more about the ocean s current, students in the science club at Mark Twain Junior High School of Coney Island gave ten bottles with return address cards indiced to crewmen of one of New York City s sludge barges. (csak specifikus indefinitek lehetnek topikok students..: nem adott info!) Az, hogy egy összetevő ismert információt jelenítsen meg, nem szükséges és nem elégséges feltétele annak, hogy az összetevőt topiknak tekintsük. Nem elégséges feltétel: (14) Nem szükséges feltétel: (25)-(27) (33) a. What do you know about John s sisters? b. [John s ELDEST sister] is very nice. (Krifka 1991) (34) This guy, he tells me he wants a job in my firm. (shifted topics vs. continuing topics) A topik azonosítására szolgáló tesztek (Gundel 1974, Reinhart 1982): as for test what about test (answer to the question What about x?) said-about test (She said about x that comment.) Probléma: sok topikalizált öszetevő nem megy át a teszten, a tesztek sok esetben több összetevőt is topikként azonosítanak (Ward 1985, Vallduví 1990): 3 Putnam 1958: 125: what a sentence is about is independent of which of its equivalent formulations is employed. 8

9 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 (35) She told me I needed a change in my life, like getting a new job. It was no avail. Linguistics fascinated me. Wall Street would have to wait. Feladat: alkalmazzuk a fenti teszteket (35)-re! A topik befolyásolhatja a mondat igazságfeltételeit: a) azáltal, hogy hatással van a mondat előfeltevéseire (36) a. The King of France visited the exhibition yesterday. b. The exhibition was visited by the King of France yesterday. b) azáltal, hogy hatással van az anaforikus névmások ertelmezésére: (37) Felix hit Max and he hit Bill. A topik és a pragmatikai kijelentés (pragmatic assertion) Reinhart 1982 Stalnaker -- Kontextushalmazok (context sets): azon propozíciók (lehetséges világok halmazai) halmaza, amelyeket a beszélő és a hallgato igaznak fogad el egy adott diskurzus adott pontján. a propozíciók a kontextushalmazban aszerint vannak osztályozva, hogy mi a topikjuk (csak NPk-nek megfelelő topikokat tekint) Minden mondathoz tartozik lehetséges pragmatikai állítások egy halmaza (Possible Pragmatic Assertions). PPA (S) = φ together with {<α, φ>: α is the interpretation of an NP expression in S} φ: proposition expressed by S. Egy S mondat topik összetevője egy C kontextusban: a PPA (S) halmaz C kontextusban kiválsztott <α i, φ> elemének α i tagja. A PPA különböző elemeire másképpen hatnak a különböző mondatoperátorok: meglepő módon, furcsa, hogy, bosszantó, hogy, ahogy várható volt, nem csoda, hogy. A PPA halmazra vonatkozó korlátozások: Ha a mondat balra történő kihelyezést tartalmaz, PPA-nak csak egy eleme van. Egzisztenciális kvantifikációt tartalmazó mondatban PPA-nak nem lehet olyan eleme, amelynek α i tagja a kvantoros NP-nek felel meg. Mellérendelést tartalmazó S esetén <α i, φ> csak akkor eleme PPA-nak, ha α egy mindkét tagmondatban előforduló NP interpretációja. A PPA egy elemének kiválasztása adott kontextusban: I. Select <α i, φ> if α i is already in your context set, unless: i) φ is linked by a semantic connector to the previous proposition in C, or ii) the utterance of S starts a new segment in C, in which cases you are free to select any of the members of PPA (S) 9

10 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) II. When permitted by I., select <α i, φ> if α i is the interpretation of the subject expression of S. d) topik mint a kommunikatív dinamizmus alapja Firbas 1964: a mondatösszetevők különböznek abban, hogy mennyiben viszik előre a kommunikációt -- a kommunikációs dinamizmus jellemzi. Topik (téma): az az összetevő, amelynek legalacsonyabb a kommunikációs dinamizmusa. (38) Cseh a. Jeden voják poslal jednomu děvčeti DOPIS a soldier sent a girl a.letter b. Poslal jeden voják jednomu děvčeti DOPIS sent a soldier a girl a.letter c. Jeden voják jednomu děvčeti poslal DOPIS a soldier a girl sent a.letter Hajičová 1984: (39) a. John talked to his neighbour about a PROBLEM. b. What did John do? c. What did John talk about to whom? d. What did John talk about to his neighbour? e. What was John s attitude towards his negihbour? f. Who talked to his neighbour about a problem? g. To whom did John talk about a problem? 2.3 A fenti oppozíciók ugyanannak az éremnek a két oldalát mutatják? Modern prágai iskola -- a mondat részei: topik rész fókusz rész Partee 1991: a topik és a fókusz konstituensek, a komment és a háttér nem. A kétféle osztályozás néha ugyanúgy osztja fel a mondatot, néha nem (de Swart & de Hoop 1995): (40) The screen DIED. The SCREEN died. (41) a. What did Mary give to Harry? b. Mary gave [a shirt] F to Harry. c. To Harry Mary gave [a shirt] F. (42) a. [Mary] T [gave a SHIRT to Harry] C. b. [Mary] T [gave a shirt to HARRY] C. 10

11 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 (43) What about the teacher? What does he feel? (Vallduví & Engdahl 1996) topik The teacher ground komment loves ICE CREAM focus (44) What about the teacher? What does he love? topik komment The teacher loves ICE CREAM ground focus Vallduví 1990: Mondat = focus háttér (ground) Háttér = link + tail (link: megfelel a topik comment elméletekben a topiknak). (45) topik komment Link tail fókusz ground fókusz 3. A fókusz helyének hatása a mondatjelentésre 4 A következőkben az angolban prozódiai eszközökkel jelölt fókuszra koncentrálunk, amelyet először Jackendoff 1972 vizsgált. (A példákban nagybetu3kkel szedtük a prozódiai szempontból legprominensebb összetevőt.) (1) I introduced BILL to Sue. (2) I introduced Bill to SUE. (3) I only introduced BILL to Sue. (4) I only introduced Bill to SUE. Az (1)-(2) alatti példák különböző kontextusokban használthatók. Párosítsuk a megfelelő kijelentő mondatokat a megfelelő kérdésekhez! (5) Who did you introduce to Sue? (6) Who did you introduce Bill to? (7) What did you do at the party? (3)-(4) nemcsak, hogy más kontextusban használhatók, de igazságfeltételeik is különbözőek. 4 Az itt tárgyalt jelenségek részletesebb tárgyalása Kadmon (2001) 13. fejezetében található. 11

12 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) Fókusz: a mondat egy része, amelyet prozódiai prominencia jelöl (illetve ilyen módon jelölt összetevőt tartalmaz). Jackendoff 1972: a) Szintaktikai összetevők vannak fókuszálva, a fókuszálás tényét az összetevőkön külön jegyként tüntetjük fel. (F az indexben.) A fókusz jegyet fonológiailag és szemantikailag/pragmatikailag interpretáljuk. b) A mondat fókuszált része egy altalrnatívákat tartalmazó halmazból kiválasztott elemet denotál, amely a mondat többi részének megfelelő nyitott mondat hiányzó részébe illeszkedik. c) A fókusz preszuppozíciót indukál. Ld. lent. A fókusz hatása a szemantikai és pragmatikai jelentésre: a) Diskurzus-kongruencia i) Kérdések és válaszok kongruenciája a legfontosabb teszt a fókusz azonosítására, ld. (1)-(7). ii) Explicit kontraszt: (8) A: Carl likes spinach. A: Miriam likes herring. B: No, Carl likes HERRING. B. No, Carl likes HERRING. A: Miriam likes herring. A: Carl likes spinach. B: No, CARL likes herring. B: No, CARL likes herring. b) A fókusz preszuppozíciót vezet be. Milyen preszuppozícióról van szó? Egzisztenciális preszuppozícióról? (9) MARY likes Bill. (10) NOBODY likes Bill. (11) It s MARY who likes Bill. (12) #I doubt that anyone won the departmental lottery this week, because it s unlikely that it s MARY who won it, and I know that nobody else did. (Rooth 1996) (13) I doubt that anyone won the departmental lottery this week, because it s unlikely that MARY who won it, and I know that nobody else did. (Rooth 1996) Jackendoff 1972: a fókusz azt a preszuppozíciót vezeti be, hogy azon értékek halmaza, amely a fókusz pozíciónak felel meg, koherens, jól definiált, a diszkusszió tárgya, vagy tárgya lehet. c) Fókuszra érzékeny adverbiumok (3)-(4): a fókusz megválasztása befolyásolja az igazságfeltételeket (14) a. I also introduced BILL to Sue. (15) a. I also introduced BILL to Sue. b. I introduced BILL to Sue, too. b. I introduced Bill to SUE, too. c. I even introduced BILL to Sue. c. I even introduced Bill to SUE. 12

13 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 d) Fókuszra érzékeny kvantifikáció (16) a. Dogs must be CARRIED. b. DOGS must be carried. (Halliday 1967) (17) a. In Saint Petersburg, OFFICERS always escorted ballerinas. b. In Saint Petersburg, officers always escorted BALLERINAS. (Rooth 1985) (18) a. MARY always takes John to the movies. b. Mary always takes JOHN to the movies. (Rooth 1985) (19) a. One SMOKES in the hallway. b. One smokes in the HALLWAY. (Sgall 1986) e) Oksági viszonyok (20) a. The reason Clyde MARRIED Bertha was to qualify for the inheritance. b. The reason Clyde married BERTHA was to qualify for the inheritance. (21) a. If Clyde hadn t MARRIED Bertha, he would not have been eligible for the inheritance. b. If Clyde hadn t married BERTHA, he would not have been eligible for the inheritance. (Dretske 1972) (22) a. Clyde gave ME the tickets by mistake. b. Clyde gave me THE TICKETS by mistake. (Dretske 1972) f) Tagadás (23) a. Maxwell didn t kill the JUDGE with a silver hammer. b. Maxwell didn t kill the judge with a SILVER hammer. g) Felsőfok (24) a. Of the three men, John hates BILL the most. b. Of the three men, JOHN hates Bill the most. (Jackendoff 1972, Bowers 1969 nyomán) i) Skaláris implikatúrák (25) a. Well, I [PASSED] F. b. Well, [I] F passed. (A magyarban hasonló implikatúrát kontrasztív topikkal tudunk kifejezni.) 4. A fókusz interpretációja 4.1 Jackendoff 1972 (1) John introduced [Bill] F to Sue. (2) John introduced Bill to [Sue] F. 13

14 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) Jackendoff 1972: az (1)-(2) igazságfeltételes jelentése: (3) az a propozíció, hogy John bemutatta Billt Sue-nak = azon lehetséges világok halmaza, amelyben John bemutatta Billt Sue-nak. (4) Presupp 5 (Jackendoff 1972) of (1): John introduced x to Sue. (5) Presupp of (2): John introduced Bill to y. Jackendoff szerint a fókusz azt a preszuppozíciót vezeti be, hogy azon értékek halmaza, amelyek a Presupp formulát igazzá teszik, a diszkusszió tárgyát képezik, vagy képezhetik. A fókusz által bevezetett preszuppozíció (1)-(2) esetében: (6) {d D: John introduced d to Sue} a diszkusszió tárgyát képezik /képezhetik (7) {d D: John introduced Bill to d} a diszkusszió tárgyát képezik /képezhetik (1)-(2) által közölt állítások: (8) Bill {d D: John introduced d to Sue} (9) Sue {d D: John introduced Bill to d} Jackendoff fenti ötleteit a strukturált jelentesek elmélete és az alternatíva-szemantika fejlesztette tovább. Mindkettő a fókuszt tartalmazó mondatokhoz a hagyományos szemantikai érték mellett egy második modellelméleti objektumot is rendel. 4.2 A strukturált jelentések elmélete (pl. von Stechow 1981, 1984, 1990, Cresswell & von Stechow 1982, Jacobs 1983, 1988) A fókusz összetevők egy ún. strukturált jelentést határoznak meg: (10) Suppose P is an entity of any logical type. Then the sequence <λx 1,,x n Q(x 1,,x n ), á,,a n > is a structured meaning for any á,,a n such that λx 1,,x n Q(á,,a n ) = P. (von Stechow 1991) (11) (1) strukturált jelentése: <λx INTRODUCED(J, X, S), B> (12) (2) strukturált jelentése: <λx INTRODUCED(J, B, X), S> (13) John introduced [Bill] F to [Sue] F. <λx,y INTRODUCED(J, X, S), B,S> A mondat által kifejezett propozíciót megkapjuk, ha a strukturált jelentés első elemét (interpretációja függvény) alkalmazzuk a második elemére (amelynek ugyanolyan a típusa, mint amilyen argumentumot a függvény megkíván). Előnyök: a) A kérdések és a rájuk adott válaszok közötti kongruencia szépen látszik. A kiegészítendő kérdéseket a strukturált jelentések elmélete szerint 5 ps skeleton (Rooth 1985) 14

15 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 reprezentálhatjuk függvényekként, amelyeket a rájuk adott rövid válaszok denotációjára mint argumentumra alkalmazva propozíciót kapunk. (Krifka 2002): (14) A: Who read Die Kinder der Finsternis? <λx[read(kf)(x)], PERSON> B: Mary. M Question applied to answer: λx[read(kf)(x)](m)= READ(KF)(M) (15) A: Did Mary read Die Kinder der Finsternis? <λf[f(read(kf)(m))],{λp[ p], λp[p]}> B: No. λp[ p] Question applied to answer: λf[f(read(kf)(m))](λp[ p])= READ(KF)(M) b) A fókuszra érzékeny adverbiumok (only) jelentése kijön: (16) John introduced [Bill] F to Sue. (17) John introduced Bill to [Sue] F. (18) John introduced [Bill] F to [Sue] F. (19) Let <λx 1,,x n Q(x 1,,x n ), á,,a n > be the structured meaning of sentence S. The sentence onlys asserts that for all sequences y 1,,y n, if λx 1,,x n Q(y 1,,y n ) is true, then y 1,,y n = á,,a n. The sentence onlys presupposes that λx 1,,x n Q(á,,a n ) is true. (Rooth 1996 nyomán) (20) For any d D, if λx[introduced(j, X, S)](d) is true, then d = B (21) For any d D, if λx[introduced(j, B, X)](d) is true, then d = S (22) For any d 1,d 2 D, if λx, y[introduced(j, X, Y)](d 1,d 2 ) is true, then d 1 =B and d 2 =S c) Több fókuszt tartalmazó mondatok kezelése is lehetséges, ld. fent. Ajánlott olvasnivaló a témakörben: Stechow 1990, Krifka Alternatíva-szemantika (Rooth 1985, 1992) A fókuszt tartalmazo mondatok két különböző modellelméleti interpretációt kapnak, amelyek a következők: normál szemantikai érték (ordinary semantic value), [[ ]] o és fókusz szemantikai érték (focus semantic value), [[ ]] f. (23) [[(1)]] f = {the proposition that John introduced d to Sue: d D} Ha a releváns individuumok halmazát John, Bill, Sue és Mary alkotja, akkor (24) [[(1)]] f = {[[John introduced John to Sue]] o, [[John introduced Bill to Sue]] o, [[John introduced Bill to Sue]] o, [[John introduced Bill to Sue]] o } 15

16 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) a) Kérdések és válaszok kongruenciája: Hamblin 1973: egy kérdés azon propozíciók halmazát denotálja, amelyek a kérdésre adott igaz vagy hamis válaszoknak felelnek meg. Egy kérdés és egy válasz akkor tekinthető kongruensnek az elméletben, ha a kérdésnek megfelelő propozícióhalmaz megegyezik a válasz fókusz-szemantikai értekével. b) Only (Rooth 1996: 277) (25) The sentence onlys asserts that for all propositions p [[S]] f, if p is true, then p = [[S]] o The sentence onlys presupposes that [[S]] o is true. (26) (16) példa jelentése: For every proposition p such that p = the proposition that John introduced d to Sue (for some d D): if p is true, then p = the proposition that John introuced Bill to Sue. c) Többszörös fókusz: kezelhető. Ajánlott olvasnivaló a témakörben: Rooth

17 Nyelvészeti szuperkurzus A kontrasztív topik 5.1. A kontrasztív topik a magyarban Szabolcsi 1981: (1) a. [ F Péter] aludt a padlón. b. For every x, x slept on the floor if and only if x is Peter. Szabolcsi 1994: (1)-nek preszuppozíciója az, hogy valaki aludt a padlón, és állítja, hogy ez a valaki azonos Péterrel. (2) a. [ TC A padlón] [ F Péter] aludt. (TC: emelkedő intonáció, szünet követheti) TC: merely provides a possibility for a kind of interpretational surplus to arise (p. 144), which constitutes a non-truth-conditional aspect of meaning. (2) esetében a kontrasztív topik azt fejezi ki, hogy vannak más helyek a diskurzusuniverzumban, ahol emberek aludhattak, és ahol valószínu3leg Péteren kívül valaki más aludt. (3) Kenesei (2) jelentése: ιx slept(x, floor) = Peter y (y floor ιx slept(x, y) = Peter) Probléma -- ha János és Péter a releváns individuumok, (4) nem ellentmondás: (4) [ CT János] [ VP `alszik], de [ CT Péterről] `nem tudok semmit. (5) Alberti és Medve 2000: [ CTopP Péter-nek (neki/annak) be-mutat-ná-m Mari-t]. As for Peter, counter to others, I would introduce Mary to him, indeed. (6) [ CT Péternek] [ VP `bemutatta Kati Marit.] Szintaktikai pozíció: É. Kiss a KT a topik pozíciók egyikében helyezkedik el: - mondathatározó-teszt (ld. lent) - a topikokkal a sorrendjük felcserélhető (nem balra történő kihelyezés: Alberti és Medve 2000) (7) [ T János] [ CT a levest] [ AspP`megette]. [ CT A levest] [ T János] [ AspP `megette]. - a KT-t követi a mondat főhangsúlyát viselő összetevő, ami a predikátum első eleme. Lehet Spec, DistP, Spec, FP, Spec, NegP, Spec, AspP, ill V. Kálmán et al. 1986: Magyar mondat: semleges (Mi történt? kérdésre tud válaszolni) vagy korrekciós. Ez utóbbi lehet verum fókuszos vagy kontrasztív. 17

18 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) (8) a. 'Péter 'megvárta Marit a klubban. b. 'Péter 'Marit várta meg a klubban. c. 'Péter 'megvárta 'Marit a 'klubban. Az, hogy a kontrasztív topikos mondatokkal nem kezdhetünk diskurzust, jól megfér azzal, hogy csak korrekciós mondatokban használhatók. Disztribúciós tények: Nemcsak olyan összetevök lehetnek KT-k, amelyek topik pozícióban megjelenhetnek, tehát referenciális és specifikus NP-k, hanem: (9) a. [ CT Mindenki] (sajnos) [ NegP `nem érkezett meg.] b. [ CT Kevés fiú] (valószínûleg) [ FP `kedden érkezett meg.] c. [ CT Legalább egy könyvet] (szerencsére) [ DistP `minden diák elolvasott.] d. [ CT Kettőnél több alma] [ NegP `nem volt az asztalon.] e. [ CT Minden könyvet][ FP `két diák olvasott el.] f. [ CT Csak rizst] [ FP `János eszik.] (10) a. [ CT Látni] [ VP `láttam Pétert], de [ CT beszélni] [ NegP`nem beszéltem vele.] b. [ CT Látni] [ FP `Pétert láttam,] [ NegP nem Jánost.] c. [ CT Enni] [ NegP `nem szabad a buszon.] d. *[ CT Enni] [ NegP `nem szabad enni a buszon.] (11) a. A film [ CT jónak] `jó. b. [ CT Szépnek] [ NegP `nem szép Sári.] c. *[ CT Szép] [ NegP `nem Sári.] d. [ CT Szép] [ NegP `nem vagyok.] e. [ CT Szép] [ NegP `nem volt Sári.] f. *[ CT Szép] [ NegP `volt Sári.] g. [ CT Szépnek] [ FP `szép volt Sári.] h [ CT Tanárnak] `tanár. A KT és a topik-definíciók: É. Kiss 1992, 1998, 2002: a topik pozícióban elhelyezkedő összetevők mindig referenciális kifejezések, specifikus (vagy generikus) olvasattal, a mondat logikai alanyát (amiről szól a mondat) fejezik ki. A fenti mondatok (eső-)emelkedő intonációval ejtett összetevői azt a dolgot nevezik meg, amiről a mondat szól? Mi az? Alberti és Medve 2000: a KT azt a halmazt vagy tulajdonságot denotálja, amelyről a mondat szól. (12) a. [ CTopP Mindhárom fiúnak j op CTop [ FP csak Marit I mutattam k [ VP t k be pro t i t j. ]]] b. [ CTopP Pontosan három fiúnak csak Marit és Zsuzsit mutattam be.] as for the kind of sets consisting of exactly three of the relevant boys, only Mary and Susan were introduced to this set kind (p. 114). 18

19 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 Halmaz nem mindig lehet, vö. (9b, c), (9e). É. Kiss 2000: a KT tulajdonságként való értelmezésének általánosítása. Probléma: (13) Péter [ CT mindig] `akkor ment moziba, amikor szabadnapos volt. Több kontrasztív topik egy mondatban (14) (János hányszor buktatott meg mindenkit?) [ CT János] [ CT mindenkit] `kétszer buktatott meg. (15) János sok diákot megbuktatott kedden. *Nem, [ CT János] [ DistP`mindenkit [ FP `szerdán buktatott meg.]] (16) Hány embert buktatott meg kétszer János? [ CT János][ DistP `mindenkit [ FP kétszer buktatott meg.]] Tulajdonságok, amikkel el kell számolni: a) jólformáltság (17) a. [ CT János] `kedden / `kétszer bukott meg a vizsgán. b. [ CT Öt diák] `kedden / `kétszer bukott meg a vizsgán. c. [ CT Minden diák] `kedden / `kétszer bukott meg a vizsgán. d. [ CT Ötnél több diák] `kedden / `kétszer bukott meg a vizsgán. e. [ CT Ötnél kevesebb diák]/ [ CT Pontosan öt diák] / [ CT Páros számú diák] `kedden / `kétszer bukott meg a vizsgán. (18) a. [ CT János] `mindig megbukott a vizsgán. b. [ CT Öt diák] `mindig megbukott a vizsgán. c. *[ CT Minden diák] `mindig megbukott a vizsgán. d. [ CT Ötnél több diák] `mindig megbukott a vizsgán. e. [ CT Ötnél kevesebb diák]/ [ CT Pontosan öt diák] / [ CT Páros számú diák] `mindig megbukott a vizsgán. (19) a. [ CT János] `megbukott a vizsgán. b. [ CT Öt diák] `megbukott a vizsgán. c. *[ CT Minden diák] `megbukott a vizsgán. d. *[ CT Ötnél több diák] `megbukott a vizsgán. e. *[ CT Ötnél kevesebb diák]/ [ CT Pontosan öt diák] / [ CT Páros számú diák] `megbukott a vizsgán. (20) a. [ CT János] `nem bukott meg a vizsgán. b. [ CT Öt diák] `nem bukott meg a vizsgán. c. [ CT Minden diák] `nem bukott meg a vizsgán. d. [ CT Ötnél több diák] `nem bukott meg a vizsgán. e. *[ CT Ötnél kevesebb diák]/ [ CT Pontosan öt diák] / [ CT Páros számú diák] `nem bukott meg a vizsgán. 19

20 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) (21) a. [ CT János] `megbukhat / `nem bukhat meg a vizsgán. b. [ CT Öt diák] `megbukhat / `nem bukhat meg a vizsgán. c. [ CT Minden diák] / [ CT Az összes diák] `megbukhat / nem bukhat meg a vizsgán. d. [ CT Ötnél több diák] `megbukhat / `nem bukhat meg a vizsgán. e. [ CT Ötnél kevesebb diák]/ [ CT Pontosan öt diák] / [ CT Páros számú diák] `megbukhat / `nem bukhat meg a vizsgán. b) hatókör-inverzió lehetősége: (22) a. [ CT Három könyvet][ FP `János és `Mari olvasott el.] i. lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör b. [ CT Háromná1 több könyvet][ FP `János és `Mari olvasott el.] i. #lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör c. [ CT Háromná1kevesebb könyvet]/[ CT Páros számú könyvet] [ FP `János és `Mari olvasott el.] i. #lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör (23) a. [ CT Három könyvet] [ DistP `minden gyerek elolvasott.] i. lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör b. [ CT Háromná1 több könyvet][ DistP `minden gyerek elolvasott.] i. #lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör c. [ CT Háromná1kevesebb könyvet]/[ CT Páros számú könyvet] [ DistP `minden gyerek elolvasott.] i. #lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör (24) a. [ CT Öt diák] `nem bukott meg a vizsgán. i. lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör b. [ CT Minden diák] `nem bukott meg a vizsgán. i. #lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör c. [ CT Ötnél több diák] `nem bukott meg a vizsgán. i. #lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör c) Disztributív / kollektív olvasat lehetősége (25) a. Hány fiú emelte fel a zongorát? b. [ CT Öt fiú] [ VP `felemelte a zongorát.] disztributív / #kollektív Módosított számneves kifejezést tartalmazó mondatok ugyanebben a struktúrában: vö. (19c, d, e) (26) a. Hány fiú emelheti fel a zongorát? c. [ CT Öt fiú] [ VP `felemelheti a zongorát.] disztributív / kollektív d. [ CT Ötnél több fiú] [ VP `felemelheti a zongorát.] #disztributív / kollektív e. [ CT Ötnél kevesebb fiú] / [ CT Pontosan öt fiú] / [ CT Páros számú fiú] [ VP `felemelheti a zongorát.] #disztributív / kollektív 20

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

SZÓKINCSBŐVÍTÉS. Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK

SZÓKINCSBŐVÍTÉS. Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK SZÓKINCSBŐVÍTÉS Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK Ebben a leckében az a cél, hogy bővítsük egy kicsit a szókincsünket. Mellékneveket fogunk tanulni, amelyeket remekül fogsz tudna majd használni. Íme a

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

New English File Elementary Grammar Bank

New English File Elementary Grammar Bank New English File Elementary Grammar Bank File 1 1A a be ige jelen ideje Teljes alak Rövid alak I am your teacher. I m your teacher. Én vagyok a tanárod./én vagyok az Önök tanára. You are in room 13. You

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses)

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) A jelzői mellékmondat szerepe A jelzői mellékmondat az alárendelő mellékmondatok egyik típusa. Szerepe, hogy a főmondatban említett egyik főnév

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c 1. A megszámlálható főnevek állhatnak egyes és többes számban. an apple egy alma

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg 1. szint Július Madonna novellái Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet jelentet meg(2) idén(3) szeptember 15-én. Egyébként(12) a következő

Részletesebben

Szatírikus film készül Ceausescu életéről

Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül romániai magyar színészekkel Nicolae Ceausescu néhai(1) román diktátor és felesége, Elena Ceausescu életéről. A román magyar koprodukciót

Részletesebben

WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ

WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ Egy szint első lépése az egyik legfontosabb. Itt eldől, hogy velünk maradsz-e. A téma, amit mára választottunk

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY / MONEY 8

Részletesebben

Dependency preservation

Dependency preservation Adatbázis-kezelés. (4 előadás: Relácó felbontásai (dekomponálás)) 1 Getting lossless decomposition is necessary. But of course, we also want to keep dependencies, since losing a dependency means, that

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE TINIINT 1 byte 12 SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Vakáció végi akció Ukrajnában

Vakáció végi akció Ukrajnában 2. szint Augusztus Vakáció végi akció Ukrajnában Vakációvégi vigasztalásként(1) pénteken és szombaton az ukrán iskolásoknak nem kell fizetniük a hajvágásért, fényképkészítésért, a strandlátogatásért, mozi-

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

Angol kéttannyelvű képzés

Angol kéttannyelvű képzés Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Angol kéttannyelvű képzés tantárgy 1-8. évfolyam heti 5 óra, évi 182 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Bevezetés

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

INDIRECT / REPORTED SPEECH (FÜGGŐ BESZÉD)

INDIRECT / REPORTED SPEECH (FÜGGŐ BESZÉD) INDIRECT / REPORTED SPEECH (FÜGGŐ BESZÉD) A függő beszéd egy valaki részéről elhangzott kijelentés, kérdés, felszólítás, óhaj, kívánság vagy tanácsadás közvetítése tárgyi mellékmondat formájában. Ha a

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

(Összesen: 50 pont) Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit!

(Összesen: 50 pont) Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit! Név: Lakcím:. (Összesen: 50 pont) Elért pontszám: Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit!) I. Írd be a helyes válasz betűjelét

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

VIII. A cukrászdában. A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek.

VIII. A cukrászdában. A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek. VIII. A cukrászdában A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek. B. Pincér: Tessék parancsolni! Zsuzsa: Kérek egy szelet tortát. Pincér: Csokisat vagy gesztenyéset

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Hello & welcome Köszönés és elbúcsúzás..................................... 6 Sorry, I don t understand A túléléshez szükséges legfontosabb kifejezések................

Részletesebben

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Különös tekintettel az ismétléses alakzatokra Kiss Tímea Selye János Egyetem Komárom Előadásomban azt vizsgálom,

Részletesebben

ENGLISH 24 English is fun Letter #1 Letters In the age of e-mails and cell phones writing a letter might seem out of fashion. However, learners of a foreign language should know how to do it. Here you

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

GO! Nyelvipercek.hu - Ajándékanyag TESZT ALAPFOK. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAG www.nyelvipercek.hu. www.nyelvipercek.hu

GO! Nyelvipercek.hu - Ajándékanyag TESZT ALAPFOK. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAG www.nyelvipercek.hu. www.nyelvipercek.hu Nyelvipercek.hu - Ajándékanyag A get / have / take / make sorozat utolsó anyagával most megnézheted, hogy mennyire is emlékszel ezekre a szavakra. Én mondtam, hogy tanulj! :-) Megoldások a végén, előre

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Present Perfect - Befejezett jelen

Present Perfect - Befejezett jelen Present Perfect - Befejezett jelen Forms - Képzése: [has/have + past participle] [has/have + befejezett melléknévi igenév] Minden igének van ilyen formája, méghozzá az úgynevezett "harmadik alak". Ez a

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

http://youtu.be/qnwuckcx76i

http://youtu.be/qnwuckcx76i KERKLECZ MÉDEA SÜMEGI ÉVA COSOVAN TAMÁS FENYVESI BORI HOSSZÚ GERGELY NAGY RICHÁRD KAVALECZ ESZTER WWW.... a nyitottság az emberi szabadság záloga, a szabadság pedig az együttműködés alapja. cosovan attila

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben