Az információs szerkezet és a jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információs szerkezet és a jelentés"

Átírás

1 Nyelvészeti szuperkurzus március Debrecen Az információs szerkezet és a jelentés Gyuris Beáta 1. Az információs szerkezet, a jellemzésére használt fogalmak 1. Az információs szerkezet fogalma Information structuring, information packaging Az information packaging fogalmát Chafe 1976 vezeti be: I have been using the term packaging to refer to the kind of phenomena at issue here, with the idea that they have to do primarily with how the message is sent and only secondarily with the message itselft, just as the packaging of toothpaste can affect sales in partial independence of the quality of the tooth paste inside. (Chafe 1976:28) To ensure reasonably efficient communication, [t]he speaker tries, to the best of his ability, to make the structure of his utterances congruent with his knowledge of the listener s mental world. (Clark and Haviland 1977:5) On all levels the crucial factor appears to be the tailoring of an utterance by a sender to meet the particular assumed needs of the intended receiver. That is, information packaging in natural language reflects the sender s hyptheses about the receiver s assumptions and beliefs and strategies. (Prince 1981:224) Az információstruktúra tükrözi, hogy a nyelvi információ hogyan illeszkedik a diskurzus szerkezetébe (illetve a hallgató által arról alkotott modellbe). Amikor a beszélő egy φ propozíciót kíván közölni, azt sokféle mondatszerkezet segítségével teheti meg, annak alapján, hogy mit gondol a hallgató ismereteiről, és arról, hogy φ mennyire van figyelmének középpontjában. Sok esetben, két mondatnak ugyanazok az igazságfeltételei, de nem cserélhetők fel minden kontextusban. A kontextusra való érzékenység miatt szokás az információs szerkezet vizsgálatát hagyományosan a pragmatikához tartozónak tekinteni, bár van szemantikai vonatkozása is, amint látni fogjuk. Példák: (1) Angol, magyar a. Mary left at six o clock. / Mari 6 órakor ment el. b. At six o clock, Mary left. / 6 órakor elment Mari.

2 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) i. When did Mary leave? / Mikor ment el Mari? ii. What happened at six o clock? / Mi történt hat órakor? (2) Angol, magyar It s Susan who wants beer. / Zsuzsa kér sört. It s beer Susan wants. / Zsuzsa sört kér. (3) Japán (Fry 2003) a. i.) unindoozu ga sugoi koutyou da si Windows SUBJ awful good.shape COPULA and Windows is terribly successful ii.) unindoozu wa sugoi koutyou da si Windows TOPIC awful good.shape COPULA and As for Windows, it s terribly successful b. i) Mukasimukasi, hitori no oziisan ga sundeimasita. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregember. ii) Oziisan wa totemo, binbou desita. Az öregember nagyon szegény volt. c. i) watasi ga satou desu. I SUBJ Sato COPULA ii) watasi wa SAtou desu. I TOPIC Sato COPULA (4) a. SUSAN wants beer. b. Susan wants BEER. (5) Koreai (Gundel 1988) i) suyeng -nin Waikiki-ka coh-ta swimming-top SUBJ good Úszásban jó Waikiki. ii) san-ey ka-l tay-ey-nin moca-lil ssi -la mountain-to go-inf time-in-top hat-acc wear IMP 2. Az információs szerkezet jellemzése 2 fő megkülönböztetés: fókusz-háttér (focus-background, focus-presupposition, focus-frame, focus-ground, open proposition) topik-komment (topic-comment, theme-rheme, given-new) 2

3 Nyelvészeti szuperkurzus Fókusz - háttér: Fókusz informatív, új, domináns, a várakozásokkal ellentétes információ kifejezésére szolgáló összetevő Háttér nem informatív, a beszélő és hallgató által egyaránt ismert információ. Háttér nélküli mondatok léteznek, topik né1küliek nem. Jackendoff (1972: 230): the ground denote[s] the information in the sentence that is assumed by the speaker to be shared by him and the hearer. Lambrecht (1987) focus is the assertion of the utterance (not asserted = part of the common ground) Clark and Haviland 1977, Prince 1986: the ground is not part of a shared common ground but rather what the speaker assumes the hearer knows or believes to be true and is attending to at the time of utterance. Fókusz kifejezésére szolgáló nyelvi eszközök: Morfológiai eszközök (6) Quechua (Gundel 1988, Creider 1979 nyomán) Nuqa ali-m kay-á i qam-qa ima-nuy-la-m kay-anki I-TOP fine-foc am-i and you-top how-like-just-foc are-you I m fine and how are you. (7) a. Marathi (Gundel 1988, Junghare 1985 nyomán) Ramna sinema pahila tar. movie saw FOC Ram saw the movie. (What happened? What did Ram do?) b. Ramna sinema tar pahila. (What) Ram saw (was) the movie. (What did Ram see?) Szintaktikai eszközök (8) Cleft: nemet, angol Es war Ela, die nach Berlin wollte. It was Ela who wanted to go to Berlin. (9) Pseudocleft: német, angol Was Simone wollte, was ein neues Fahrrad. What Simone wanted was a new bike. 3

4 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) (10) Focus movement (Prince 1981) 1 : a. A certain monkey I saw. b. They bought a dog. FIDO they called it. c. #They bought a dog. FIDO they wouldn t call it. Fonológiai eszközök: hangsúly (Vigyázat! A fókusz terminust szokás intonációs prominencia kifejezésére is használni, szemantikai/pragmatikai fókusz-tulajdonságok hiányában is.) Példa: (4) fent. Feladat: Párosítsuk a (11) alatti mondatokat a (12) alatti kontextusokkal! (Vallduví & Engdahl 1996) (11) a. The pipes are [ F RUSTY]. b. The pipes [ F are RUSTY]. c. [ F The PIPES are rusty]. (Woody Allen: Manhattan) d. [ F The PIPES] are rusty. e. The pipes [ F ARE] rusty. (12) a. Why does the water from the tap come out brown? b. I have some rust remover. You have any rusty things? c. What about the pipes? What s wrong with them? d. I wonder whether the pipes are rusty. e. What about the pipes? In what condition are they? Feladat: találjuk ki, milyen kontextusban hangozhatnak el a következő mondatok! (13) The president [ F hates CHOCOLATE]. The president [ F HATES] chocolate. [ F He hates CHOCOLATE]. [ F He HATES] chocolate. Kérdés: a magyarban is megfigyelhetők hasonló szabályok a fókusz projekcióra? Kérdés: a fókusz mindig új információ? Rochemont 1986: ground must be c-construable having an antecedent in previous discourse, fókusz non c-construable. 1 (10b-c): The tonically stressed constituent within the NP represents the value of an attribute and it is new in the discourse. The open sentence resulting from the replacement of that constituent by a variable conveys the information that some entity has some attribute and it represents salient/given information in the discourse. 4

5 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 (14) A: Good morning. I am here to see Mrs. Clinton again. B: Sure, Mr. Smith. Let s see One of her assistants will be with you in a second. A: I d like to see [ F HER] today. I m always talking to her assistants. (Vallduví & Engdahl 1996) (15) a. Who did John praise? b. Felix praised [ F HIMSELF]. (16) német a. Gerda hat Ottheinrich geheiratet. Gerda has O. married b. Nicht [ F GERDA] hat Ottheinrich geheiratet. c. Oh, hätte doch [ F GERDA] Ottheinrich geheiratet. Következmény: a fókuszt nem lehet új információként tekinteni, relációs fogalom (Vallduví & Engdahl 1996, Jacobs 1988) 2.2 Topik/komment von der Gabelentz; Paul (19. sz. vége): pszichológiai alany amely felé a hallgató figyelme irányul, amelyre a beszélő a hallgató figyelmét terelni akarja. Mathesius 1915: a topik komment oppozíció eredete. Strawson 1964: a topik fő szerepe az, hogy a kontextushoz kapcsolja azt a mondatot, amelyben előfordul. Hagyományosan topikalizációra szolgáló konstrukciók: (17) Topicalization (Ross 1967): 2 a. Beans I don t like. b. That book I got from you ll never guess who. c. Hans, everyone likes. (18) Topikalizáció, német: a. Den Mann habe ich gesehen. the-acc man have I seen The man I saw. b. Den Hans i wird Maria morgen t i treffen. the- ACC H. will Maria tomorrow meet (19) Balra való kihelyezés a németben 1: weak pronoun left dislocation a. Peter, der kommt Morgen. P. he comes tomorrow 2 Prince 1981 (17a-b)-ről: The NP in TOP must represent either an entity that is already evoked in the discourse or else one that is in a salient set-relation to something already in the discourse. 5

6 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) b. Den Hans, den mag jeder. the- ACC H. the- ACC likes everyone (20) Balra való kihelyezés a németben 2: hanging topic left dislocation a. \Peter, ich habe ihn heute nicht ge\troffen P. I have he-acc today not met b. Den/Der Peter, jeder mag ihn. the-acc/the-nom P. everyone likes him (21) Left dislocation, angol a. Hans, everyone likes him. b. This paper, I haven t had the opportunity of reading it at the workshop. (22) Mittelfeld-topik, német: Kontextus: Mesélek valamit Máriáról Nächstes Jahr wird Maria warscheinlich nach London gehen. Next year will Maria probably to L. go. (23) Free topic, német: Was Peters Ge/BURTStag betrifft, so habe ich noch what Peter s birthday concerns so have I yet keine Idee für ein Ge\SCHENK. (24) Kontrasztív topik (I-topik Jacobs 1997) JEden Freund Peters kenne ich \NICHT. every-acc barát Peter s know I not All friends of Peter s I don t know. (25) Right dislocation Ich weiss nicht, was das soll, diese ganze Diskussion. I don t know what this is supposed to mean, all this talk A topik 4 szokásos definíciója: a) topik mint adott, ismert információ (familiarity topics) b) topik mint kiindulási pont c) topik mint amiről a mondat szól (aboutness topics) d) topik mint a kommunikatív dinamizmus alapja a) Topik adott információ Mit értünk adott információn? - adott a komment-hez képest - a beszélőnek és hallgatónak előzetes ismerete van róla (familiarity) - a beszelő és hallgató figyelme rá irányul (identifiability) 6

7 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 Chafe 1976: given information is that knowledge which the speaker assumes to be in the consciousness of the addressee at the time of the utterance. Problémák: (26) I can t find broccoli anywhere. Crack they sell at every corner, but broccoli it s like they don t grow it anywhere. (27) That plant you gave me, it s really grown. (Gundel 1988) (28) An old preacher down there, they augered under the grave where his father was buried. b) Topik -- kiindulási pont Halliday (1985: 36): the Theme is a function of the CLAUSE AS A MESSAGE. It is what the message is concerned with: the point of departure for what the speaker is going to say. Halliday-nél a téma mindig a mondatkezdő összetevő. További elméletek, amelyben a topikot szintaktikai módszerekkel definiálják: Chomsky (1965:211): we might define the Topic of the Sentence as the leftmost NP immediately dominated by S in the surface structure Gundel (1985:86): A constituent C is the syntactic topic of some sentence S, iff C is immediately dominated by S and C is adjoined to the left or right of some sentence S, which is also immediately dominated by S. Keenan (1976: 318): b[asic]-subjects are normally the topic of the b[asic] sentence Tanulság: különbséget kell tenni a topikalizáció és a topik között! c) Topik -- amiről szól a mondat Daneš (1974:107): topic-comment structure frames each clause into the form of a message about one of its constituents Hawkinson and Hyman 1974: the Topic of a sentence is that thing or person that is being talked about Hockett (1958:201): the most general characteristic of predicative cosntructions is suggested by the terms topic and comment for their ICs [immediate constituents]: the speker announces a topic and then says something about it Gundel (1988:210): An entity, E, is the topic of a sentence, S, iff in using S the speaker indends to increase the addressee s knowledge about, request information about, or otherwise get the addressee to act with respect to E. Reinhart 1982: a topik pragmatikai fogalom különbség a mondattopik és a diskurzustopik között (a mondattopik a mondat egy összetevőjéhez kötődik, a diskurzustopik nem) 7

8 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) a mondattopik nem kötődik szintaktikai pozícióhoz (preferencia: alany ill. a legelső összetevő, de ld. focus movement fent), a mondat különböző használataihoz más-más mondattopik tartozhat 3 maximum egy mondattopik lehetnek topik nélküli mondatok (28) Mr. Morgan is a careful researcher and a knowledgeable Semiticist, but his originality leaves something to be desired. (Reinhart 1982) (29) a. Max saw Rosa yesterday. b. He saw Rosa yesterday. c. Max saw her yesterday. (30) More people are familiar with the book s catchy title than are acquainted with its turgid text. (csak referenciális NPk lehetnek topikok) (31) Parents don t understand. But all grownups, they do it to kids, whether they re your own or not. (univerzális NPk lehetnek topikok ha halmazokat denotálnak) (32) Because they wanted to know more about the ocean s current, students in the science club at Mark Twain Junior High School of Coney Island gave ten bottles with return address cards indiced to crewmen of one of New York City s sludge barges. (csak specifikus indefinitek lehetnek topikok students..: nem adott info!) Az, hogy egy összetevő ismert információt jelenítsen meg, nem szükséges és nem elégséges feltétele annak, hogy az összetevőt topiknak tekintsük. Nem elégséges feltétel: (14) Nem szükséges feltétel: (25)-(27) (33) a. What do you know about John s sisters? b. [John s ELDEST sister] is very nice. (Krifka 1991) (34) This guy, he tells me he wants a job in my firm. (shifted topics vs. continuing topics) A topik azonosítására szolgáló tesztek (Gundel 1974, Reinhart 1982): as for test what about test (answer to the question What about x?) said-about test (She said about x that comment.) Probléma: sok topikalizált öszetevő nem megy át a teszten, a tesztek sok esetben több összetevőt is topikként azonosítanak (Ward 1985, Vallduví 1990): 3 Putnam 1958: 125: what a sentence is about is independent of which of its equivalent formulations is employed. 8

9 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 (35) She told me I needed a change in my life, like getting a new job. It was no avail. Linguistics fascinated me. Wall Street would have to wait. Feladat: alkalmazzuk a fenti teszteket (35)-re! A topik befolyásolhatja a mondat igazságfeltételeit: a) azáltal, hogy hatással van a mondat előfeltevéseire (36) a. The King of France visited the exhibition yesterday. b. The exhibition was visited by the King of France yesterday. b) azáltal, hogy hatással van az anaforikus névmások ertelmezésére: (37) Felix hit Max and he hit Bill. A topik és a pragmatikai kijelentés (pragmatic assertion) Reinhart 1982 Stalnaker -- Kontextushalmazok (context sets): azon propozíciók (lehetséges világok halmazai) halmaza, amelyeket a beszélő és a hallgato igaznak fogad el egy adott diskurzus adott pontján. a propozíciók a kontextushalmazban aszerint vannak osztályozva, hogy mi a topikjuk (csak NPk-nek megfelelő topikokat tekint) Minden mondathoz tartozik lehetséges pragmatikai állítások egy halmaza (Possible Pragmatic Assertions). PPA (S) = φ together with {<α, φ>: α is the interpretation of an NP expression in S} φ: proposition expressed by S. Egy S mondat topik összetevője egy C kontextusban: a PPA (S) halmaz C kontextusban kiválsztott <α i, φ> elemének α i tagja. A PPA különböző elemeire másképpen hatnak a különböző mondatoperátorok: meglepő módon, furcsa, hogy, bosszantó, hogy, ahogy várható volt, nem csoda, hogy. A PPA halmazra vonatkozó korlátozások: Ha a mondat balra történő kihelyezést tartalmaz, PPA-nak csak egy eleme van. Egzisztenciális kvantifikációt tartalmazó mondatban PPA-nak nem lehet olyan eleme, amelynek α i tagja a kvantoros NP-nek felel meg. Mellérendelést tartalmazó S esetén <α i, φ> csak akkor eleme PPA-nak, ha α egy mindkét tagmondatban előforduló NP interpretációja. A PPA egy elemének kiválasztása adott kontextusban: I. Select <α i, φ> if α i is already in your context set, unless: i) φ is linked by a semantic connector to the previous proposition in C, or ii) the utterance of S starts a new segment in C, in which cases you are free to select any of the members of PPA (S) 9

10 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) II. When permitted by I., select <α i, φ> if α i is the interpretation of the subject expression of S. d) topik mint a kommunikatív dinamizmus alapja Firbas 1964: a mondatösszetevők különböznek abban, hogy mennyiben viszik előre a kommunikációt -- a kommunikációs dinamizmus jellemzi. Topik (téma): az az összetevő, amelynek legalacsonyabb a kommunikációs dinamizmusa. (38) Cseh a. Jeden voják poslal jednomu děvčeti DOPIS a soldier sent a girl a.letter b. Poslal jeden voják jednomu děvčeti DOPIS sent a soldier a girl a.letter c. Jeden voják jednomu děvčeti poslal DOPIS a soldier a girl sent a.letter Hajičová 1984: (39) a. John talked to his neighbour about a PROBLEM. b. What did John do? c. What did John talk about to whom? d. What did John talk about to his neighbour? e. What was John s attitude towards his negihbour? f. Who talked to his neighbour about a problem? g. To whom did John talk about a problem? 2.3 A fenti oppozíciók ugyanannak az éremnek a két oldalát mutatják? Modern prágai iskola -- a mondat részei: topik rész fókusz rész Partee 1991: a topik és a fókusz konstituensek, a komment és a háttér nem. A kétféle osztályozás néha ugyanúgy osztja fel a mondatot, néha nem (de Swart & de Hoop 1995): (40) The screen DIED. The SCREEN died. (41) a. What did Mary give to Harry? b. Mary gave [a shirt] F to Harry. c. To Harry Mary gave [a shirt] F. (42) a. [Mary] T [gave a SHIRT to Harry] C. b. [Mary] T [gave a shirt to HARRY] C. 10

11 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 (43) What about the teacher? What does he feel? (Vallduví & Engdahl 1996) topik The teacher ground komment loves ICE CREAM focus (44) What about the teacher? What does he love? topik komment The teacher loves ICE CREAM ground focus Vallduví 1990: Mondat = focus háttér (ground) Háttér = link + tail (link: megfelel a topik comment elméletekben a topiknak). (45) topik komment Link tail fókusz ground fókusz 3. A fókusz helyének hatása a mondatjelentésre 4 A következőkben az angolban prozódiai eszközökkel jelölt fókuszra koncentrálunk, amelyet először Jackendoff 1972 vizsgált. (A példákban nagybetu3kkel szedtük a prozódiai szempontból legprominensebb összetevőt.) (1) I introduced BILL to Sue. (2) I introduced Bill to SUE. (3) I only introduced BILL to Sue. (4) I only introduced Bill to SUE. Az (1)-(2) alatti példák különböző kontextusokban használthatók. Párosítsuk a megfelelő kijelentő mondatokat a megfelelő kérdésekhez! (5) Who did you introduce to Sue? (6) Who did you introduce Bill to? (7) What did you do at the party? (3)-(4) nemcsak, hogy más kontextusban használhatók, de igazságfeltételeik is különbözőek. 4 Az itt tárgyalt jelenségek részletesebb tárgyalása Kadmon (2001) 13. fejezetében található. 11

12 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) Fókusz: a mondat egy része, amelyet prozódiai prominencia jelöl (illetve ilyen módon jelölt összetevőt tartalmaz). Jackendoff 1972: a) Szintaktikai összetevők vannak fókuszálva, a fókuszálás tényét az összetevőkön külön jegyként tüntetjük fel. (F az indexben.) A fókusz jegyet fonológiailag és szemantikailag/pragmatikailag interpretáljuk. b) A mondat fókuszált része egy altalrnatívákat tartalmazó halmazból kiválasztott elemet denotál, amely a mondat többi részének megfelelő nyitott mondat hiányzó részébe illeszkedik. c) A fókusz preszuppozíciót indukál. Ld. lent. A fókusz hatása a szemantikai és pragmatikai jelentésre: a) Diskurzus-kongruencia i) Kérdések és válaszok kongruenciája a legfontosabb teszt a fókusz azonosítására, ld. (1)-(7). ii) Explicit kontraszt: (8) A: Carl likes spinach. A: Miriam likes herring. B: No, Carl likes HERRING. B. No, Carl likes HERRING. A: Miriam likes herring. A: Carl likes spinach. B: No, CARL likes herring. B: No, CARL likes herring. b) A fókusz preszuppozíciót vezet be. Milyen preszuppozícióról van szó? Egzisztenciális preszuppozícióról? (9) MARY likes Bill. (10) NOBODY likes Bill. (11) It s MARY who likes Bill. (12) #I doubt that anyone won the departmental lottery this week, because it s unlikely that it s MARY who won it, and I know that nobody else did. (Rooth 1996) (13) I doubt that anyone won the departmental lottery this week, because it s unlikely that MARY who won it, and I know that nobody else did. (Rooth 1996) Jackendoff 1972: a fókusz azt a preszuppozíciót vezeti be, hogy azon értékek halmaza, amely a fókusz pozíciónak felel meg, koherens, jól definiált, a diszkusszió tárgya, vagy tárgya lehet. c) Fókuszra érzékeny adverbiumok (3)-(4): a fókusz megválasztása befolyásolja az igazságfeltételeket (14) a. I also introduced BILL to Sue. (15) a. I also introduced BILL to Sue. b. I introduced BILL to Sue, too. b. I introduced Bill to SUE, too. c. I even introduced BILL to Sue. c. I even introduced Bill to SUE. 12

13 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 d) Fókuszra érzékeny kvantifikáció (16) a. Dogs must be CARRIED. b. DOGS must be carried. (Halliday 1967) (17) a. In Saint Petersburg, OFFICERS always escorted ballerinas. b. In Saint Petersburg, officers always escorted BALLERINAS. (Rooth 1985) (18) a. MARY always takes John to the movies. b. Mary always takes JOHN to the movies. (Rooth 1985) (19) a. One SMOKES in the hallway. b. One smokes in the HALLWAY. (Sgall 1986) e) Oksági viszonyok (20) a. The reason Clyde MARRIED Bertha was to qualify for the inheritance. b. The reason Clyde married BERTHA was to qualify for the inheritance. (21) a. If Clyde hadn t MARRIED Bertha, he would not have been eligible for the inheritance. b. If Clyde hadn t married BERTHA, he would not have been eligible for the inheritance. (Dretske 1972) (22) a. Clyde gave ME the tickets by mistake. b. Clyde gave me THE TICKETS by mistake. (Dretske 1972) f) Tagadás (23) a. Maxwell didn t kill the JUDGE with a silver hammer. b. Maxwell didn t kill the judge with a SILVER hammer. g) Felsőfok (24) a. Of the three men, John hates BILL the most. b. Of the three men, JOHN hates Bill the most. (Jackendoff 1972, Bowers 1969 nyomán) i) Skaláris implikatúrák (25) a. Well, I [PASSED] F. b. Well, [I] F passed. (A magyarban hasonló implikatúrát kontrasztív topikkal tudunk kifejezni.) 4. A fókusz interpretációja 4.1 Jackendoff 1972 (1) John introduced [Bill] F to Sue. (2) John introduced Bill to [Sue] F. 13

14 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) Jackendoff 1972: az (1)-(2) igazságfeltételes jelentése: (3) az a propozíció, hogy John bemutatta Billt Sue-nak = azon lehetséges világok halmaza, amelyben John bemutatta Billt Sue-nak. (4) Presupp 5 (Jackendoff 1972) of (1): John introduced x to Sue. (5) Presupp of (2): John introduced Bill to y. Jackendoff szerint a fókusz azt a preszuppozíciót vezeti be, hogy azon értékek halmaza, amelyek a Presupp formulát igazzá teszik, a diszkusszió tárgyát képezik, vagy képezhetik. A fókusz által bevezetett preszuppozíció (1)-(2) esetében: (6) {d D: John introduced d to Sue} a diszkusszió tárgyát képezik /képezhetik (7) {d D: John introduced Bill to d} a diszkusszió tárgyát képezik /képezhetik (1)-(2) által közölt állítások: (8) Bill {d D: John introduced d to Sue} (9) Sue {d D: John introduced Bill to d} Jackendoff fenti ötleteit a strukturált jelentesek elmélete és az alternatíva-szemantika fejlesztette tovább. Mindkettő a fókuszt tartalmazó mondatokhoz a hagyományos szemantikai érték mellett egy második modellelméleti objektumot is rendel. 4.2 A strukturált jelentések elmélete (pl. von Stechow 1981, 1984, 1990, Cresswell & von Stechow 1982, Jacobs 1983, 1988) A fókusz összetevők egy ún. strukturált jelentést határoznak meg: (10) Suppose P is an entity of any logical type. Then the sequence <λx 1,,x n Q(x 1,,x n ), á,,a n > is a structured meaning for any á,,a n such that λx 1,,x n Q(á,,a n ) = P. (von Stechow 1991) (11) (1) strukturált jelentése: <λx INTRODUCED(J, X, S), B> (12) (2) strukturált jelentése: <λx INTRODUCED(J, B, X), S> (13) John introduced [Bill] F to [Sue] F. <λx,y INTRODUCED(J, X, S), B,S> A mondat által kifejezett propozíciót megkapjuk, ha a strukturált jelentés első elemét (interpretációja függvény) alkalmazzuk a második elemére (amelynek ugyanolyan a típusa, mint amilyen argumentumot a függvény megkíván). Előnyök: a) A kérdések és a rájuk adott válaszok közötti kongruencia szépen látszik. A kiegészítendő kérdéseket a strukturált jelentések elmélete szerint 5 ps skeleton (Rooth 1985) 14

15 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 reprezentálhatjuk függvényekként, amelyeket a rájuk adott rövid válaszok denotációjára mint argumentumra alkalmazva propozíciót kapunk. (Krifka 2002): (14) A: Who read Die Kinder der Finsternis? <λx[read(kf)(x)], PERSON> B: Mary. M Question applied to answer: λx[read(kf)(x)](m)= READ(KF)(M) (15) A: Did Mary read Die Kinder der Finsternis? <λf[f(read(kf)(m))],{λp[ p], λp[p]}> B: No. λp[ p] Question applied to answer: λf[f(read(kf)(m))](λp[ p])= READ(KF)(M) b) A fókuszra érzékeny adverbiumok (only) jelentése kijön: (16) John introduced [Bill] F to Sue. (17) John introduced Bill to [Sue] F. (18) John introduced [Bill] F to [Sue] F. (19) Let <λx 1,,x n Q(x 1,,x n ), á,,a n > be the structured meaning of sentence S. The sentence onlys asserts that for all sequences y 1,,y n, if λx 1,,x n Q(y 1,,y n ) is true, then y 1,,y n = á,,a n. The sentence onlys presupposes that λx 1,,x n Q(á,,a n ) is true. (Rooth 1996 nyomán) (20) For any d D, if λx[introduced(j, X, S)](d) is true, then d = B (21) For any d D, if λx[introduced(j, B, X)](d) is true, then d = S (22) For any d 1,d 2 D, if λx, y[introduced(j, X, Y)](d 1,d 2 ) is true, then d 1 =B and d 2 =S c) Több fókuszt tartalmazó mondatok kezelése is lehetséges, ld. fent. Ajánlott olvasnivaló a témakörben: Stechow 1990, Krifka Alternatíva-szemantika (Rooth 1985, 1992) A fókuszt tartalmazo mondatok két különböző modellelméleti interpretációt kapnak, amelyek a következők: normál szemantikai érték (ordinary semantic value), [[ ]] o és fókusz szemantikai érték (focus semantic value), [[ ]] f. (23) [[(1)]] f = {the proposition that John introduced d to Sue: d D} Ha a releváns individuumok halmazát John, Bill, Sue és Mary alkotja, akkor (24) [[(1)]] f = {[[John introduced John to Sue]] o, [[John introduced Bill to Sue]] o, [[John introduced Bill to Sue]] o, [[John introduced Bill to Sue]] o } 15

16 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) a) Kérdések és válaszok kongruenciája: Hamblin 1973: egy kérdés azon propozíciók halmazát denotálja, amelyek a kérdésre adott igaz vagy hamis válaszoknak felelnek meg. Egy kérdés és egy válasz akkor tekinthető kongruensnek az elméletben, ha a kérdésnek megfelelő propozícióhalmaz megegyezik a válasz fókusz-szemantikai értekével. b) Only (Rooth 1996: 277) (25) The sentence onlys asserts that for all propositions p [[S]] f, if p is true, then p = [[S]] o The sentence onlys presupposes that [[S]] o is true. (26) (16) példa jelentése: For every proposition p such that p = the proposition that John introduced d to Sue (for some d D): if p is true, then p = the proposition that John introuced Bill to Sue. c) Többszörös fókusz: kezelhető. Ajánlott olvasnivaló a témakörben: Rooth

17 Nyelvészeti szuperkurzus A kontrasztív topik 5.1. A kontrasztív topik a magyarban Szabolcsi 1981: (1) a. [ F Péter] aludt a padlón. b. For every x, x slept on the floor if and only if x is Peter. Szabolcsi 1994: (1)-nek preszuppozíciója az, hogy valaki aludt a padlón, és állítja, hogy ez a valaki azonos Péterrel. (2) a. [ TC A padlón] [ F Péter] aludt. (TC: emelkedő intonáció, szünet követheti) TC: merely provides a possibility for a kind of interpretational surplus to arise (p. 144), which constitutes a non-truth-conditional aspect of meaning. (2) esetében a kontrasztív topik azt fejezi ki, hogy vannak más helyek a diskurzusuniverzumban, ahol emberek aludhattak, és ahol valószínu3leg Péteren kívül valaki más aludt. (3) Kenesei (2) jelentése: ιx slept(x, floor) = Peter y (y floor ιx slept(x, y) = Peter) Probléma -- ha János és Péter a releváns individuumok, (4) nem ellentmondás: (4) [ CT János] [ VP `alszik], de [ CT Péterről] `nem tudok semmit. (5) Alberti és Medve 2000: [ CTopP Péter-nek (neki/annak) be-mutat-ná-m Mari-t]. As for Peter, counter to others, I would introduce Mary to him, indeed. (6) [ CT Péternek] [ VP `bemutatta Kati Marit.] Szintaktikai pozíció: É. Kiss a KT a topik pozíciók egyikében helyezkedik el: - mondathatározó-teszt (ld. lent) - a topikokkal a sorrendjük felcserélhető (nem balra történő kihelyezés: Alberti és Medve 2000) (7) [ T János] [ CT a levest] [ AspP`megette]. [ CT A levest] [ T János] [ AspP `megette]. - a KT-t követi a mondat főhangsúlyát viselő összetevő, ami a predikátum első eleme. Lehet Spec, DistP, Spec, FP, Spec, NegP, Spec, AspP, ill V. Kálmán et al. 1986: Magyar mondat: semleges (Mi történt? kérdésre tud válaszolni) vagy korrekciós. Ez utóbbi lehet verum fókuszos vagy kontrasztív. 17

18 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) (8) a. 'Péter 'megvárta Marit a klubban. b. 'Péter 'Marit várta meg a klubban. c. 'Péter 'megvárta 'Marit a 'klubban. Az, hogy a kontrasztív topikos mondatokkal nem kezdhetünk diskurzust, jól megfér azzal, hogy csak korrekciós mondatokban használhatók. Disztribúciós tények: Nemcsak olyan összetevök lehetnek KT-k, amelyek topik pozícióban megjelenhetnek, tehát referenciális és specifikus NP-k, hanem: (9) a. [ CT Mindenki] (sajnos) [ NegP `nem érkezett meg.] b. [ CT Kevés fiú] (valószínûleg) [ FP `kedden érkezett meg.] c. [ CT Legalább egy könyvet] (szerencsére) [ DistP `minden diák elolvasott.] d. [ CT Kettőnél több alma] [ NegP `nem volt az asztalon.] e. [ CT Minden könyvet][ FP `két diák olvasott el.] f. [ CT Csak rizst] [ FP `János eszik.] (10) a. [ CT Látni] [ VP `láttam Pétert], de [ CT beszélni] [ NegP`nem beszéltem vele.] b. [ CT Látni] [ FP `Pétert láttam,] [ NegP nem Jánost.] c. [ CT Enni] [ NegP `nem szabad a buszon.] d. *[ CT Enni] [ NegP `nem szabad enni a buszon.] (11) a. A film [ CT jónak] `jó. b. [ CT Szépnek] [ NegP `nem szép Sári.] c. *[ CT Szép] [ NegP `nem Sári.] d. [ CT Szép] [ NegP `nem vagyok.] e. [ CT Szép] [ NegP `nem volt Sári.] f. *[ CT Szép] [ NegP `volt Sári.] g. [ CT Szépnek] [ FP `szép volt Sári.] h [ CT Tanárnak] `tanár. A KT és a topik-definíciók: É. Kiss 1992, 1998, 2002: a topik pozícióban elhelyezkedő összetevők mindig referenciális kifejezések, specifikus (vagy generikus) olvasattal, a mondat logikai alanyát (amiről szól a mondat) fejezik ki. A fenti mondatok (eső-)emelkedő intonációval ejtett összetevői azt a dolgot nevezik meg, amiről a mondat szól? Mi az? Alberti és Medve 2000: a KT azt a halmazt vagy tulajdonságot denotálja, amelyről a mondat szól. (12) a. [ CTopP Mindhárom fiúnak j op CTop [ FP csak Marit I mutattam k [ VP t k be pro t i t j. ]]] b. [ CTopP Pontosan három fiúnak csak Marit és Zsuzsit mutattam be.] as for the kind of sets consisting of exactly three of the relevant boys, only Mary and Susan were introduced to this set kind (p. 114). 18

19 Nyelvészeti szuperkurzus 2005 Halmaz nem mindig lehet, vö. (9b, c), (9e). É. Kiss 2000: a KT tulajdonságként való értelmezésének általánosítása. Probléma: (13) Péter [ CT mindig] `akkor ment moziba, amikor szabadnapos volt. Több kontrasztív topik egy mondatban (14) (János hányszor buktatott meg mindenkit?) [ CT János] [ CT mindenkit] `kétszer buktatott meg. (15) János sok diákot megbuktatott kedden. *Nem, [ CT János] [ DistP`mindenkit [ FP `szerdán buktatott meg.]] (16) Hány embert buktatott meg kétszer János? [ CT János][ DistP `mindenkit [ FP kétszer buktatott meg.]] Tulajdonságok, amikkel el kell számolni: a) jólformáltság (17) a. [ CT János] `kedden / `kétszer bukott meg a vizsgán. b. [ CT Öt diák] `kedden / `kétszer bukott meg a vizsgán. c. [ CT Minden diák] `kedden / `kétszer bukott meg a vizsgán. d. [ CT Ötnél több diák] `kedden / `kétszer bukott meg a vizsgán. e. [ CT Ötnél kevesebb diák]/ [ CT Pontosan öt diák] / [ CT Páros számú diák] `kedden / `kétszer bukott meg a vizsgán. (18) a. [ CT János] `mindig megbukott a vizsgán. b. [ CT Öt diák] `mindig megbukott a vizsgán. c. *[ CT Minden diák] `mindig megbukott a vizsgán. d. [ CT Ötnél több diák] `mindig megbukott a vizsgán. e. [ CT Ötnél kevesebb diák]/ [ CT Pontosan öt diák] / [ CT Páros számú diák] `mindig megbukott a vizsgán. (19) a. [ CT János] `megbukott a vizsgán. b. [ CT Öt diák] `megbukott a vizsgán. c. *[ CT Minden diák] `megbukott a vizsgán. d. *[ CT Ötnél több diák] `megbukott a vizsgán. e. *[ CT Ötnél kevesebb diák]/ [ CT Pontosan öt diák] / [ CT Páros számú diák] `megbukott a vizsgán. (20) a. [ CT János] `nem bukott meg a vizsgán. b. [ CT Öt diák] `nem bukott meg a vizsgán. c. [ CT Minden diák] `nem bukott meg a vizsgán. d. [ CT Ötnél több diák] `nem bukott meg a vizsgán. e. *[ CT Ötnél kevesebb diák]/ [ CT Pontosan öt diák] / [ CT Páros számú diák] `nem bukott meg a vizsgán. 19

20 Az információs szerkezet és a jelentés (Gyuris) (21) a. [ CT János] `megbukhat / `nem bukhat meg a vizsgán. b. [ CT Öt diák] `megbukhat / `nem bukhat meg a vizsgán. c. [ CT Minden diák] / [ CT Az összes diák] `megbukhat / nem bukhat meg a vizsgán. d. [ CT Ötnél több diák] `megbukhat / `nem bukhat meg a vizsgán. e. [ CT Ötnél kevesebb diák]/ [ CT Pontosan öt diák] / [ CT Páros számú diák] `megbukhat / `nem bukhat meg a vizsgán. b) hatókör-inverzió lehetősége: (22) a. [ CT Három könyvet][ FP `János és `Mari olvasott el.] i. lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör b. [ CT Háromná1 több könyvet][ FP `János és `Mari olvasott el.] i. #lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör c. [ CT Háromná1kevesebb könyvet]/[ CT Páros számú könyvet] [ FP `János és `Mari olvasott el.] i. #lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör (23) a. [ CT Három könyvet] [ DistP `minden gyerek elolvasott.] i. lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör b. [ CT Háromná1 több könyvet][ DistP `minden gyerek elolvasott.] i. #lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör c. [ CT Háromná1kevesebb könyvet]/[ CT Páros számú könyvet] [ DistP `minden gyerek elolvasott.] i. #lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör (24) a. [ CT Öt diák] `nem bukott meg a vizsgán. i. lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör b. [ CT Minden diák] `nem bukott meg a vizsgán. i. #lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör c. [ CT Ötnél több diák] `nem bukott meg a vizsgán. i. #lineáris sorrendnek megf. hatókör ii. fordított hatókör c) Disztributív / kollektív olvasat lehetősége (25) a. Hány fiú emelte fel a zongorát? b. [ CT Öt fiú] [ VP `felemelte a zongorát.] disztributív / #kollektív Módosított számneves kifejezést tartalmazó mondatok ugyanebben a struktúrában: vö. (19c, d, e) (26) a. Hány fiú emelheti fel a zongorát? c. [ CT Öt fiú] [ VP `felemelheti a zongorát.] disztributív / kollektív d. [ CT Ötnél több fiú] [ VP `felemelheti a zongorát.] #disztributív / kollektív e. [ CT Ötnél kevesebb fiú] / [ CT Pontosan öt fiú] / [ CT Páros számú fiú] [ VP `felemelheti a zongorát.] #disztributív / kollektív 20

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Szatírikus film készül Ceausescu életéről

Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül romániai magyar színészekkel Nicolae Ceausescu néhai(1) román diktátor és felesége, Elena Ceausescu életéről. A román magyar koprodukciót

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

Present Perfect - Befejezett jelen

Present Perfect - Befejezett jelen Present Perfect - Befejezett jelen Forms - Képzése: [has/have + past participle] [has/have + befejezett melléknévi igenév] Minden igének van ilyen formája, méghozzá az úgynevezett "harmadik alak". Ez a

Részletesebben

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Mit l jó egy nyelvvizsga? Nemzetközi közegben értelmezhet követelmények Valódi autentikus

Részletesebben

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam)

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) 2. témakör: Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? Ebben a témakörben vannak olyan témák, amelyeket szintén csak az anyanyelven tudunk feldolgozni, pl. Ismerkedés

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

Dependency preservation

Dependency preservation Adatbázis-kezelés. (4 előadás: Relácó felbontásai (dekomponálás)) 1 Getting lossless decomposition is necessary. But of course, we also want to keep dependencies, since losing a dependency means, that

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object)

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A tárgy (T) a KIT/MIT? kérdésre, a részes határozó (Hr) a KINEK/MINEK? kérdésre felel. Már volt arról szó, hogy az angolban szigorúan kötött

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni?

Lenni vagy nem lenni? Lenni vagy nem lenni? nyelvtani feladatok Alapszabályok / Basic Rules o A mondatban van olyan szó, amelyik a Hol? kérdésre válaszol van, vannak When there is a word in the sentence that responds to the

Részletesebben

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous)

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) ALAKJA A folyamatos jövőnek két segédigéje van: WILL ez a jövő idejűséget segít kifejezni BE ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezeket használjuk minden számban és

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

A magyar (kontrasztív) topik prozódiájának kísérletes vizsgálata

A magyar (kontrasztív) topik prozódiájának kísérletes vizsgálata A magyar (kontrasztív) topik prozódiájának kísérletes vizsgálata Gyuris Beáta 1 Mády Katalin 2 1 MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest 2 Institut für Phonetik und Sprachverarbeitung Ludwig-Maximilians-Universität,

Részletesebben

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE ( is, sem) EGYETÉRTÉS Beszédünk során sokszor helyeslőleg reagálunk a valaki által tett kijelentésre, azaz jelezzük, hogy ugyanazt gondoljuk, érezzük,

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései

MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései A segédige Jelentésárnyalatai Múltban Jövıben Ellentéte Példa MUST HAVE TO* AM / IS / ARE TO MUSTN T NEED* BELSİ KÉNYSZER(muszáj, kell)* VALÓSZÍNŐSÉG (biztosan, valószínőleg)*

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses)

VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) AZ EGÉSZ MONDAT TARTALMÁRA VISSZAUTALÓ MELLÉKMONDAT (Sentential Relative Clause) Mikor használjuk? A kijelölő jelzői és bővítő értelmű jelzői mellékmondatok

Részletesebben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Réti Mónika Kutató Tanárok Országos Szövetsége reti.kuttanar@gmail.com Mottó

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG A feladatsor három részbol áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval. (A

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK

HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK SOME Az előzőekben megtanultuk, hogy a SOME határozatlan számnevet (= néhány, egy kis) hogyan kell használnunk. De másképpen, más jelentésben is használhatjuk: = valamiféle

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working

1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working New English File Pre-Intermediate Grammar Bank File 1 1A Kérdő szórend Kérdések egyszerű jelen és múlt időben, a do / does / did használatával kérdőszó segédige ragozott alakja alany főige szótári alakja

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

A csak partikula értelmezése óvodáskorban

A csak partikula értelmezése óvodáskorban A csak partikula értelmezése óvodáskorban Pintér Lilla Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kutatási kérdések Szakirodalmi háttér Kísérlet Eredmények Konklúzió Kutatási kérdések Miként értelmezik a magyar óvodások

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.)

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.) ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK BOTH Mindig KÉT dologra vonatkozik. Mindig többes számú az állítmány mellette. pl. Both ends of the candle are burning. (A gyertya mindkét vége ég.) a) both and = is és is ; mind, mind

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

ANGOL EREDETIBEN MAGYARÁZATOKKAL. - Viccek, adomák - Strucc Kiadó

ANGOL EREDETIBEN MAGYARÁZATOKKAL. - Viccek, adomák - Strucc Kiadó ANGOL EREDETIBEN MAGYARÁZATOKKAL - Viccek, adomák - Strucc Kiadó ANIMALS A dog walks into a job centre, goes up to the woman at the desk and says, Good afternoon, miss. I m looking for work. The woman

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Buliba megyünk (magyar változat)

Buliba megyünk (magyar változat) (magyar változat) instrukciók Instrukciók angolul Preparation: You will need: Time: make six sheets with the personal information to each person a dictionary 35-40 minutes This activity is a role-play

Részletesebben

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012 IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest #16_2012 CSAKODA feladó: trapp dominika címzett: szigeti árpád, keresztesi botond,

Részletesebben

Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adok mondatszerkesztési szabályokra vonatkozóan,

Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adok mondatszerkesztési szabályokra vonatkozóan, I. Az angol mondat Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adok mondatszerkesztési szabályokra vonatkozóan, majd megnézzük, hogy hogyan is kell tökéletes paragrafusokat, azaz bekezdéseket írni. Így már

Részletesebben

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE CSAK HELY MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT above fölött above the sofa (a kanapé fölött) across át, keresztül haladva (a felületén) across the bridge (a hídon át) along mentén along

Részletesebben

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19 Tartalom Bevezetô 7 audio CD 1 Ismerkedô beszélgetések 1 5. 10 19 audio CD 2 Képek témák Family Család Home and Housing Otthon és lakás Holidays Ünnepek Daily Routine Napirend Work Munka Travelling Utazás

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28.

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28. www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fogalmak K+F tevékenység fogalma - 2012. január 1. előtt: nem egységes, adónemenként eltérhetett K+F tevékenység

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium / angol nyelv / 2010. november 17.

Neumann János Középiskola és Kollégium / angol nyelv / 2010. november 17. Kedves versenyző! Sok sikert és jó munkát kívánunk neked a következő feladatokhoz! Légy szíves minden megoldásodat vezesd át a válaszlapra, mert csak azt tudjuk értékelni! az iskola angol nyelvi tanárai

Részletesebben

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com Magyar dalok Punnany Massif Élvezd Élvezd ByeAlex Kedvesem Kedvesem irie Maffia Nagyon Jó lesz Nagyon Jó Lesz irie Maffia Zene zeng Zene zeng Radics Gigi Vadonatúj érzés Simogat egy érzés Hősök Enyém Enyém

Részletesebben

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor KJF Nyelvvizsgaközpont Alapfok Írásbeli Angol nyelv Mintafeladatsor A vizsga részei: Maximális pontszám Megoldáshoz Szótárhasználat rendelkezésre álló idő 1. Írott szöveg értése 40 25 perc nem engedélyezett

Részletesebben

Mobil webszerverek. Márton Gábor Nokia Research Center. W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18.

Mobil webszerverek. Márton Gábor Nokia Research Center. W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18. Mobil webszerverek Márton Gábor Nokia Research Center W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18. 1 2006 Nokia Mobil webszerverek / 2006-10-18 / JWi, GMa Előzmények Klassz lenne, ha a mobiltelefonon

Részletesebben

Retro club: Digital amnesia

Retro club: Digital amnesia Retro club: Digital amnesia or how you can get your data easily rid off Digitális amnézia, avagy hogyan szabadulhatsz meg könnyedén az adataidtól László M. Biró laszlo.biro@axelero.hu How large a bit is?

Részletesebben

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut.

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut. Az informatikus jelene és jövője a felhőből nézve, 500 céglátogatás tapasztalata alapján Avagy: mit hoz és mit visz a felhő és a SaaS az informatikusoknak? 10xONE Magyarország 10xONE kik vagyunk? Élő szolgáltatás;

Részletesebben

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc beszélgetés Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF MODON PDF ==> Download: MODON PDF MODON PDF - Are you searching for Modon Books? Now, you will be happy that at this time Modon PDF is available at our online library. With our complete resources, you

Részletesebben

Szintaxis. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szintaxis. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szintaxis Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Végesből végtelen Hangok Szavak - véges sok - véges sok rekurzív szabályok (pl. beágyazás, mellérendelés)

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

SI-HU3. D.7.1. Helpline reporting facility, training module, operating guidelines

SI-HU3. D.7.1. Helpline reporting facility, training module, operating guidelines SI-HU3 D.7.1. Helpline reporting facility, training module, operating guidelines 1 INTERNET HELPLINE REPORTING FACILITY The Internet Helpline service is provided by Kék Vonal Child Crisis Foundation (KVA)

Részletesebben

THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be

THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be HASZNÁLATA A) Ha a létezés tényét (VAN valami) akarjuk hangsúlyozni pl. VAN légy a levesben. = There is a fly in the soup. / A létezést

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

BEVEZETŐ. Mit értünk mondat alatt?

BEVEZETŐ. Mit értünk mondat alatt? Mit értünk mondat alatt? BEVEZETŐ - egy értelmes gondolat szóbeli, illetve írásbeli megnyilvánulása - mindig van alanya és állítmánya, és sokszor van tárgya is alany: akiről, vagy amiről beszélünk, állítunk

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Üzleti középfok 4. Hallott szöveg értése - üzleti nyelvvizsgára készülőknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

CONTENTS. APPENDIX 3 Interview Excerpts in English and Hungarian (Chapters 3-10) 67. APPENDIX 4 Sample Narrative Life Interview: Matild (Ada, SRB) 167

CONTENTS. APPENDIX 3 Interview Excerpts in English and Hungarian (Chapters 3-10) 67. APPENDIX 4 Sample Narrative Life Interview: Matild (Ada, SRB) 167 APPENDIX I-V. CONTENTS APPENDIX 1 Table of Interviewees 3 APPENDIX 2 Profiles with Excerpts 5 APPENDIX 3 Interview Excerpts in English and Hungarian (Chapters 3-10) 67 APPENDIX 4 Sample Narrative Life

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget] 1 Pedagógiai program. Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Szabadon választható tantárgy: angol nyelv

[Ide írhatja a szöveget] 1 Pedagógiai program. Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Szabadon választható tantárgy: angol nyelv [Ide írhatja a szöveget] 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: angol nyelv 11-12. évfolyam [Ide írhatja a szöveget] 2 Helyi tanterv Angol nyelv 11. évfolyam

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

1. DP is DP: állítmányuk és alanyuk is DP. (Az alanyon nem is csodálkozunk, hiszen a rendes argumentumok DP-k)

1. DP is DP: állítmányuk és alanyuk is DP. (Az alanyon nem is csodálkozunk, hiszen a rendes argumentumok DP-k) Peredy Márta A határozott névelő mint fókuszpartikula, a határozott névelő mint kopula Avagy: komolyan vegyük-e az azonosító mondatokat? Doktori szeminárium 2008. december 16., MTA Nyelvtudományi Intézet

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KRÍZIS MENEDZSMENT BERÉNYI TAMÁS DR. MSOTKE XI.KONGRESSZUSA SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. NOVEMBER 08.

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KRÍZIS MENEDZSMENT BERÉNYI TAMÁS DR. MSOTKE XI.KONGRESSZUSA SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. NOVEMBER 08. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KRÍZIS MENEDZSMENT BERÉNYI TAMÁS DR. MSOTKE XI.KONGRESSZUSA SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. NOVEMBER 08. κρίσις critically ill I.E. 2370 MÓZESI. 6-9. Mert a rómaiak ekkor úgy cselekedtek, ahogy

Részletesebben

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your Hello! Good morning, good evening!( general greeting Ált. üdvözlés): jó reggelt, jó estét! Do you speak English? Beszél angolul? Tud magyarul? Do you know Hungarian? Only a little. Csak egy keveset. Hányan

Részletesebben

Golden oak - 08. Water oak - 06. Nut - 05. Mahagony - 09. Dark oak - 04

Golden oak - 08. Water oak - 06. Nut - 05. Mahagony - 09. Dark oak - 04 Golden oak - 08 Water oak - 06 Nut - 05 Mahagony - 09 Dark oak - 04 Creme white - 030 Quartz Grey - 031 Coal Grey - 032 Dark green - 033 Brown - 034 Teak terra - 050 Noce Sorrento natur - 051 Noce Sorrento

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben