Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam as tanév 1. félév programjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező I. évfolyam as tanév 1. félév programjai

2 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete as tanév 1. félév Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.22; órától Tanévnyitó értekezlet (14 óra) Szorgalmi időszak Őszi szünet Gólyabál november 10. Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Munkanap: október 27; november 10; december 15. Munkaszüneti nap: október 22; november 2; december 24. Nappali on elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány IV. évfolyam Levelező on konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány I. évfolyam Nincs külső klinikai gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak (Jászberény) szakirány I- II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány IV. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Záróvizsga szóbeli Diplomaátadó ünnepség Egyéni időpontokban

3 TANTÁRGYFELOSZTÁS Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány as tanév, 1. félév I. évfolyam ak i Nappali Levelező i Értékód ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. kód kelés felelős/oktató Elsősegélynyújtás I. EAPBES162EN EAPBES162EL Gyj Kárász László Szociológia és szociálpolitikai K Homoki Andrea EAPBSO113SN EAPBSO113SL alapok I. Orvosi latin I. EAPBLA122EN EAPBLA122EL Gyj Dr. Beke Szilvia Idegen nyelv I Gyj Bozóné Dubla Éva (angol) EAPBID120EN - Gábor Gabriella (angol) Hegedűs Krisztina (angol) Bordásné Jánszki Ildikó (német) Informatika I. EAPBIN122EN EAPBIN122EL Gyj Borbola Gábor Élettan- kórélettan I. EAPBEL144EN EAPBEL144EL K Dr. Dankó Miklós Anatómia I. EAPBAN143EN EAPBAN143EL K Dr. Várkonyi Tibor Biológia- genetika EAPBBI112EN EAPBBI112EL Gyj Dr. Csomós Péter Biokémia K Dr. Csomós Péter (nappali) EAPBBK142EN EAPBBK142EL Dr. Pintér Miklós (levelező) Pszichológia I. (Általános és Gyj Balda György EAPBPS112HN EAPBPS112HL személyiség pszichológia) Ápolástan alapjai I. EAPBAP144EN EAPBAP144EL K Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Alapozó klinikai gyakorlat I. EAPBAP132EN EAPBAP132EL Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea 6 fő szakoktató X 30 óra 6 csop. X 30 óra gyakorlat Munka és balesetvédelem EAPBMB111EN EAPBMB111EL Gyj Dr. Beke Szilvia (N:5, L:3 óra) Dr. Párduczné Szöllősi Andrea (N:5, L:2 óra) Viselkedéskultúra EAPBVI111EN EAPBVI111EL Gyj Dr. Rozsnyai Katalin

4 neve: felelős neve: Nappali Levelező onként Elsősegélynyújtás I. B B Kárász László nappali : EAPBES162EN felelős beosztása: Összes óraszám EAPBES162EL Számonkérés módja mentőtiszt Kreditpont Gyj Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: A gyakorlati foglalkozások 90%-án való aktív részvétel és a kijelölt feladatok megfelelő szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele : Legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma : A felnőtt alapszintű és kiterjesztett újraélesztése. Csecsemő és gyermek újraélesztése. Tömeges balesetek, katasztrófák. Mellkasi fájdalom. Belgyógyászati balesetek. Leggyakoribb mérgezések. Sebellátás, sérülések ellátása. Műfogások, stabil oldalfektetés gyakorlása. A felnőtt alapszintű újraélesztés gyakorlata. Lélegeztetés eszköz nélkül és eszközzel. A félautomata külső defibrillátor (AED) használata. 5. Számonkérés módja : Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Az Országos Mentőszolgálat évi Alap- és Emeltszintű Újraélesztési Módszertani Ajánlása OMSZ Szervezési és Módszertani Osztálya (témafelelős: Dr. Tóth Zoltán), Gőbl G.: Oxiológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Resuscitatio Hungarica A Magyar Resusciatatiós Társaság hivatalos lapja, 2006/ Resuscitatio Hungarica A Magyar Resusciatatiós Társaság hivatalos lapja, 2006/

5 neve: Szociológia és szociálpolitikai alapok I. Oktató neve: Homoki Andrea onként nappali : EAPSO113SN Oktató beosztása: Összes óraszám EAPSO113SL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali B K 3 Levelező B K 3 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Aktív órai részvétel. Levelező on: 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A szociológia tárgya, funkciói és ágazatai - Az egyetemes szociológia rövid története - A magyar szociológia története - A szociológia módszertana - Társadalmi egyenlőtlenség, szegénység - Társadalmi szerkezet és rétegződés. - Társadalmi mobilitás és vándorlás - A család fogalma és funkciói - Oktatás, iskolai végzettség és műveltség - Életmód, életstílus, családi életstílusok - Kultúra, értékek és normák, szocializáció - Deviáns viselkedés - Vallás 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök a fenti témakörökkel megegyeznek.

6 6. Irodalom: Kötelező: - Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, Ajánlott: - A kultúra szociológiája. (szerk.: Wessely Anna) Osiris-Láthatatlan Kollégium. Budapest, Albert J. Farkas J.: Környezetszociológia. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, Andorka R.: Merre tart a magyar társadalom? Lakitelek, Antológia Kiadó, Anthony G.: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, Artner A.: Globalizáció alulnézetben. Napvilág Kiadó, Budapest, Az ifjúság helyzete és jövőképe. Adalékok az ifjúságszociológia elemzéséhez. (szerk.: Szretykó György) Comenius Bt. Kiadó, Pécs, Berey K. Farkas J. Krémer A.- Virányi P.: Település és városszociológia. Műegyetem Kiadó, Budapest, Bogár L.: Magyarország és a globalizáció. Osiris Kiadó, Budapest, Charles P.: Szervezetszociológia. Osiris Századvég Kiadó, Budapest, Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Gazsó F. Laki L.: Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág Kiadó, Budapest, Kolosi T.: A terhes babapiskóta. Osiris Kiadó, Budapest, Kozma T.: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ladányi J.: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából ( ). Új Mandátum Kiadó, Budapest, Lengyel Gy. Szántó Z.: A gazdasági élet szociológiája. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Pierre B.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat Kiadó, Budapest, Pikó B.: Egészségszociológia. Új Mandátum Kiadó, Budapest, Spéder Zs.: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, Budapest, Szalai E.: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Aula Kiadó, Budapest, Szelényi I.: Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Akadémiai Kiadó, Budapest, Szretykó Gy.: Változások a magyar társadalomban ( ). Szociológiai, politológiai tanulmányok. Villányi úti könyvek, Budapest, Utasi Á.: A bizalom hálója. Mikrotársadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Új Mandátum Kiadó, Budapest, Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban. A média és a művelődésszociológia új aspektusai. (szerk.: Szretykó Gy.) Comenius Bt. Kiadó, Pécs, 2005.

7 neve: felelős neve: onként Orvosi latin I. Dr. Beke Szilvia nappali : EAPBLA222EN EAPBLA222EL felelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj. 2 Nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, az otthoni írásbeli feladatok elvégzése. Zárthelyi dolgozat órai dolgozatok eredményes teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: A latin nyelvi alapismeretek elsajátítása, az érdeklődés felkeltése a latin nyelv szépsége és értéke iránt. Felkészítés az anatómia, élettan, tantárgyak könnyebb "befogadására." A tantárgy rövid tartalma: Történeti bevezetés mind a latin, mind az orvosi latin nyelvről. - Latinos szókeverékek, helytelen szóhasználatok. - Hangtan, kiejtés, olvasás. - Corpus humanum, emberi test. - Apparatus locomotorius, mozgásrendszer. - Systema circulationis, keringési rendszer. - Nyelvtani anyag: - latin főnevek szótári alakja - főnevek ragozása - birtokos jelzős szerkezet - melléknevek és azok főnévből való képzése Nyelvtani összefoglaló. Valamennyi szervrendszer esetében a nyelvtani ismeretek gyakorlása, bővítése, a hallgatók ösztönzése az önálló munkára. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Nagy J.: Orvosi latin nyelvi ismeretek. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin szógyűjtemény. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Brencsán Orvosi Szótár szerk. Benjámin Katalin

8 neve: felelős neve: onként Informatika I. Borbola Gábor nappali : EAPBIN122EN EAPBIN122EL felelős beosztása: informatika tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Év közben két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Levelező on: Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A bevezető Informatika I. kurzus az Operációs rendszerek és az Internet szolgáltatásainak használatával ismerteti meg a hallgatót. Operációs rendszerek: Az operációs rendszer fogalma, feladatai; csoportosításuk. Grafikus felületű operációs rendszerek gyakorlati használata. A munkaasztal és az ablakok részei, alapvető beállítások. Háttértárak és könyvtárak kezelése (létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése). Állományok jellemzői és állományműveletek (létrehozás, mentés-megnyitás, másolás, mozgatás, törlés, visszaállítás, átnevezés, nyomtatás, keresés, attribútumok, jogosultságok). Adatok biztonságos kezelése (lemezkarbantartás, tömörítés, archiválás, vírusok vírusvédelem). Egyszerű szövegszerkesztési ismeretek. Internet: Internet fontosabb szolgáltatásai, hálózati alapfogalmak. Internetes böngésző programok használata (navigáció, letöltés). Kulcsszavas és tematikus keresés az Interneten. Levelező rendszer felépítése, egy elterjedt levelezési rendszer működtetése, használata (levél küldés, fogadás, válasz küldése, továbbítás, törlés, mellékletek kezelése, címjegyzék kezelése).

9 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Bodnár Zs.-Bodnár I.-Magyary Gy.: Az Internet használata. Kiskapu, Budapest, Csórián S.: Információ és kommunikáció. Kossuth Könyvkiadó Rt., Budapest, Kovácsné Cohner J.-G. Nagy J.-Ozsváth M.: Mit kell az ECDL vizsgához? Computerbooks, Budapest, Móricz A.: Levelezés az Interneten. Computerbooks, Budapest, Váradi Zs.: Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány Vizsgafeladatai. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.

10 neve: felelős neve: onként Élettan-kórélettan I. Dr. Dankó Miklós nappali : EAPBEL144EN EAPBEL144EL felelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 4 Levelező B K 4 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Három, értékelhetően megírt évközi dolgozat. Levelező on: 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése szóbeli vizsga keretében. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az ember és környezetét érintő hatásokra adott fiziológiás és kóros válaszreakciók élettani alapjainak sajátságai. A fiziológiás és kóros szabályozás sajátosságainak megismerése. A sejthártya szerkezete és működése. Az ingerlékeny struktúrák felépítése és működésük szabályozása. Az egyes szervek szerepe a szervezet homeosztázisának fenntartásában. A szervezet egyes rendszereinek: a vér, a nedvkeringés, a szervezet védekező rendszere és az immunrendszer, a kardiovaszkuláris rendszer, a légző szervrendszer, a kiválasztó szervrendszer felépítése és működésének szabályozása. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: - Ormai S.: Élettan-kórélettan. Főiskolai tankönyv. Semmelweis Kiadó, Budapest, Dankó M. Élettan-kórélettan. Főiskolai előadás jegyzet - belső használatra - az és betegellátás szak hallgatói számára. Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézete, Gyula, Silbernagl S., Despopoulos A.: Élettan SH atlasz, Springer Kiadó, Budapest, 1994.

11 neve: felelős neve: onként Anatómia I. Dr. Várkonyi Tibor nappali : EAPBAN143EN felelős beosztása: Összes óraszám EAPBAN143EL Számonkérés módja szakvezető Kreditpont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Két, értékelhetően megírt évközi dolgozat. Levelező on: 2. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 3. A tantárgy rövid tartalma: Az anatómia rövid története, tárgya, felosztása és vizsgáló módszerei. Az emberi test főbb szerkezeti elvei. Sejttan - cytológia. Humángenetikai alapismeretek. Ontogenezis - egyedfejlődés. Szövettan - hisztológia. Mozgásrendszer. Keringési rendszer. Légzőrendszer (gátorüreg, mellhártya). Emésztőrendszer. Hashártya. Vizeleti rendszer. A hasüreg tájékai. Nemi szervek (menstruációs ciklus, gát, emlő). Belső elválasztású mirigyek. Az APUD-rendszer. Idegrendszer. Érzékszervek. Bőr.

12 4. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 5. Irodalom: Az előadáson elhangzottak. Hadházy Cs.: Szövettani gyakorlatok.. Jegyzet I. éves védőnő- és diplomás ápoló szakos hallgatók számára. DOTE, Egészségügyi Főiskolai Kar, Debrecen- Nyíregyháza-Gyula, Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Tarsoly E.: Funkcionális anatómia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Vajda J.-Csányi K.: Sectiones corporis humani Metszetanatómia. Abaevo Kiadó, Budapest, 1994.

13 neve: felelős neve: onként Biológia-genetika Dr. Csomós Péter nappali : EAPBBI112EN EAPBBI112EL felelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: Szóbeli beszámoló. A hallgató citológia és genetika témakörből egy-egy tételt húz. Mindkét témakörből teljesítenie kell az elégséges szintet. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Citológia A sejt általános jellemzése. A sejt membránrendszere. Sejthártya, sejtfal. Transzportfolyamatok, citózisok. A citoplazma. Az endoplazmatikus membránok, sejtorganellumok. A sejtmag szerkezete és szerepe. A sejtek osztódása, mitózis, meiózis. Replikáció, transzkripció, transzláció. Ivarsejtek kialakulása, megtermékenyítés. Genetika Genetikai alapfogalmak, törvények. Az öröklésmenetek típusai. Nemhez kötött öröklődés, kapcsoltság, rekombináció. Mutáció. Humán genetika. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Csaba Gy.: Orvosi biológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, Csaba Gy.: Sejtbiológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1990.

14 Fischer E.: A funkcionális sejttan alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Fischer E.: Sejtbiológia. Tankönyvkiadó, Budapest, Robert F. Weaver Philip W. Hedrick: Genetika. Panem Kiadó, Budapest, Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Megjegyzés: A felsoroltakon kívül használható bármilyen a témához kapcsolódó tankönyv vagy jegyzet.

15 neve: Oktató neve: onként Biokémia Dr. Csomós Péter Dr. Pintér Miklós nappali : EAPBBK142EN Oktató beosztása: Összes óraszám EAPBBK142EL főiskolai docens címzetes egyetemi tanár Számonkérés Kreditmódja pont Nappali B K 2 Levelező B K 2 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat megírása 50%-os eredménnyel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Nappali on: A tantárgy általános célja: A tanulmányokhoz szervesen illeszkedő, az egészséges és kóros működések megértését segítő molekuláris szemlélet kialakítása. Biogén elemek és biomolekulák Fehérjék (aminosavak, peptidek, fehérjék felosztása, fehérjeanyagcsere zavarai) Lipidek (zsírsavak, triglicerid, koleszterin, lipoproteinek, zsírok emésztése és felszívódása) Máj biokémiai feladatai, hemosztázis Sav- bázis egyensúly szabályozása Vitaminok A klinikai laporatóriumi diagnosztika biokémiai háttere Levelező on: Az élőlények kémiai felépítése; biogén elemek és biomolekulák. Aminosavak és fehérjék; fehérjék diagnosztikai jelentősége. Szénhidrátok kémiai felépítése és felosztásuk; a sejtek energiatermelése; szénhidrátanyagcsere és kóros formái. Lipidek kémiai felépítése és felosztásuk; lipidanyagcsere és kóros formái. Nukleotidok (DNS, RNS) felépítése és élettani szerepük. Enzimek biokémiai szerepe; enzimvizsgálatok diagnosztikai jelentősége. Vitaminok biokémiai szerepe. A hemosztázis mechanizmusa és vizsgálata. A sav-bázis egyensúly kémiai alapjai és vizsgálata.

16 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: Ábrahám S.: Funkcionális biokémia I-II. Veszprémi Egyetem, Veszprém, Ádám V.: Orvosi biokémia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Gaál Ö.: Biokémiai előadásvázlatok. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, Sümegi B.: Biokémiai praktikum. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, Felkészülés az előadások alapján, illetve az előadásokon megadott tankönyvrészletekből

17 neve: Pszichológia I. (Általános és személyiség pszichológia) felelős neve: Balda György onként nappali : EAPBPS112HN EAPBPS112HL felelős beosztása: Diplomás ápoló Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 Nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező on: - Nappali on a tanórák legalább 85%-án való részvétel, levelező on legalább 60%-án. - Egy félévközi zárthelyi dolgozat legalább elégséges szinten történő teljesítése (minimum 60%). - A kurzust záró zárthelyi dolgozat legalább elégséges szinten történő teljesítése (minimum 60%) 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A 2. pontban leírtak szerint. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium keretében az általános és kísérleti lélektan valamint a személyiséglélektan részterületeinek ismeretanyagát sajátítják el a hallgatók. - Általános és kísérleti lélektan tudományterület: - A pszichológia tárgya, kialakulása, helye a tudományok rendszerében és szakterületei. - A pszichológia módszerei, az egészségügyi szakemberek számára legfontosabb eljárások. - A Figyelem percepcióban betöltött szerepe. - Érzékelés-észlelés - Emlékezet - Gondolkodás-Problémamegoldás - Az érzelmek és az agresszió jelenségköre. - Az intelligencia - Kreativitás - Alvásmedicina - Személyiséglélektan tudományterület: - A személyiség fogalma. A személyiségpszichológia tárgya és kutatási módszerei. - Típustanok és vonáselméletek. - Rotter külső-belső kontroll attitűd elmélete.

18 - Biológiai perspektíva. - Sigmund Freud pszichoanalitikus elmélete, főbb elhárító mechanizmusok. - Jung perszonológiája. - A fenomenológiai perspektíva főbb képviselői. - A pozitív pszichológia). - Kognitív viselkedésterápia gyakorlati alkalmazásának modellezése (PTSD terápiájának bemutatásán keresztül). 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Az órán elhangzott anyagok (PPT-k, filmek, órai jegyzetek). Atkinson, R. L., Atkinson R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. (2005). Pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó. Carver, C. S., Scheier M. F. (1998). Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris Kiadó. Ajánlott: - Baddeley, A. (2005). Az emberi emlékezet. Budapest, Osiris Kiadó. - Csépe V., Győri M., Ragó A. (2008). Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Budapest, Osiris Kiadó. - Forgács J. (2003). Az érzelmek pszichológiája. Budapest, Kairosz Kiadó. - Kállai J., Bende I., Karádi K., Racsmány M. (2008). Bevezetés a neuropszichológiába. Budapest, Medicina Kiadó. - Pinker, S. (2006). A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Test és lélek. Budapest, Typotex Kiadó. - Pinker, S. (2002). Hogyan működik az elme. Budapest, Osiris Kiadó. - Sekuler, R., Blake, R. (2004). Észlelés. Budapest, Osiris Kiadó.

19 neve: Ápolástan alapjai I. felelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea onként nappali : EAPBAP144EN EAPBAP144EL felelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 4 Levelező B K 4 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Év közben két zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítmény elérése. A demonstrációs gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Levelező on: 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az ápolás fogalmi rendszere: ember, környezet, egészség, ápolás; Az ápolási rendszerek és szervezeti formák alakulása a betegápolás története folyamán; Az ápolás meghatározása, filozófiája; Az egészségügyi ellátás rendszere; Ápoláselméletek, ápolási modellek; Az ápolási folyamat, mint munkamódszer; Az ápolás tervezése, végrehajtása, értékelése; Az ápolási dokumentáció; Az alapvető emberi szükségletek; A beteg megfigyelése. Szubjektív, objektív tünetek; Pihenés és mozgás szükséglete és kielégítése; A vizeletürítés szükséglete és kielégítése; A székletürítés szükséglete és kielégítése; Higiénés szükségletek és kielégítésük; Decubitus.

20 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 6. Irodalom: 1. Bokor N. (szerk.): Általános ápolástan és gondozástan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Buda J.: A betegápolás története. POTE, Pécs, Nosza M. (szerk.): Ápolástani alapismeretek. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Budapest, Pearson A.,Vaughan B.: Az ápolási gyakorlat modelljei. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Potter, P. A. Perry, A. G.: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Walsh M.: Modellek a klinikai betegápolásban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Linda J. C.: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest, Szakmai folyóiratok: Ápolásügy. Nővér. Nővér praxis.

21 neve: Alapozó klinikai gyakorlat I. felelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea onként nappali : EAPBAP132EN EAPBAP132EL felelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése a gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis és 10 ápolási diagnózis elkészítése. Leadási határidő: december 14. Levelező on: Egy ápolási anamnézis és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Leadási határidő: november A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyakorlat célja: A hallgató fel tudja ismerni az ápoló felelősségét az alapvető egészségügyi ellátáson belül. Képes felismerni és értelmezni a páciens számára szükséges igényt, és önállóan, együttműködve reagálni, cselekedni. Képes az elméleti ismeretek gyakorlattá való átalakítására. Tegye alkalmassá a hallgatókat az ápolási- gondozási tevékenység pontos, szakszerű dokumentálására, az ápolási folyamatnak megfelelően. A gyakorlatok témakörei: - Az ápolási folyamat, mint munkamódszer: fázisai, alkalmazásának előnyei. - Az ápolás tervezése, végrehajtása, értékelése. - Az alapvető emberi szükségletek felmérése. - szubjektív, objektív tünetek, - a beteg megfigyelése, - ápolási probléma meghatározása. - Pihenés és mozgás szükséglete, kielégítése. - Táplálkozás, folyadék elektrolit egyensúly szükségletének kielégítése. - Higiénés szükségletek és kielégítésük. - Decubitus. - Az ápolási dokumentáció.

22 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik az Ápolástan alapjai I. tantárgynál felsorolt kötelező ill. ajánlott irodalommal.

23 neve: Oktató neve: Munka- és balesetvédelem Dr. Beke Szilvia Dr. Párduczné Szöllősi Andrea nappali : EAPBMB111EN Oktató beosztása: EAPBMB111EL főiskolai docens főiskolai tanársegéd onként Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali B K 1 Levelező B 5 5 K 1 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező on: egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése(60%). 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Nappali és levelező on: egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése(60%). 4. A tantárgy rövid tartalma: - A legfontosabb munkavédelmi és balesetelhárítási szabályok - Az elektromos berendezések érintésvédelmének ismerete, tűz-, üzemi baleset esetén elvégzendő teendők. - Betegmozgatás során betartandó szabályok - Toxikus anyagok, munkavédelem - Saját testi és lelki egészségmegőrzés, Burn-out és annak megelőzése 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy, zárthelyi dolgozat. 6. Irodalom: Munkavédelmi törvény, vonatkozó jogszabályok Ungvári Gy. : munkaegészségtan, Medicina Könyvkiadó, 2000 Lemon sorozat 10. füzet

24 neve: Oktató neve: onként Viselkedéskultúra Dr. Rozsnyai Katalin nappali : EAPBVI111HN oktató beosztása: Összes óraszám EAPBVI111HL Számonkérés módja főiskolai docens Kreditpont Nappali B Gyj 1 Levelező B Gyj 1 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező on: Megadott szempontok szerinti szakmai önéletrajz, valamint hivatalos levél és egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A viselkedéskultúra alapfogalmai. - Kapcsolatteremtési formák - köszöntési és megszólítási formák; - ismerkedési szabályok, bemutatkozás és bemutatás; - névjegy használata; - a meghívás protokollja; - telefonhasználat; - internetezés. - A megjelenés kultúrája. - Egyetemi hallgatók viselkedéskultúrája. - az alapvető intézményi, gyakorlati és rendezvényi magatartási elvárások. - Hivatalos szóbeli és írásos megnyilvánulások - önéletrajz készítése; - állás megpályázása; - hivatalos levél szerkesztése. - Munkahelyi és szabadidős viselkedéskultúra - viselkedési és illemszabályok munkahelyeken; - minimális magatartási elvárások étteremben, fogadáson, kulturális- és sportrendezvényen, szakrális helyszíneken. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy.

25 6. Irodalom: Kötelező: - Lőcsei J. (2001): Etikett és protokoll alapjai. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest. - Ottlik K. (2004): Protokoll. Viselkedéskultúra. Panoráma, Budapest. Ajánlott: - Bácskai I. (szerk.) (2002): Protokoll. Egyetemi jegyzet. Magyar Protokollosok Klubja Országos Egyesület, Budapest. - Görög, I. (2000): Mindennapi maceráink. Athenum Kiadó, Budapest. - Görög I. (2000): Protokoll- az életem. Athenum Kiadó, Budapest. - Gyarmati I. (2000): Egyházi protokoll. Athenum Kiadó, Budapest. - HVG Karrier Plusz hvgonline Szakmai Kiadványok, jobline.hu. - Karrier Plusz. A hatékony álláskeresés és a karrierépítés titkai. HVG kiadványok, Morrison, T. Conaway, W. A. Borden, G. A. (2002): Meghajlás vagy kézfogás? Alexandra, Pécs.

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév 1.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2013/2014-es tanév 1. félévének

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA 49 Ápoló képzés 50 A modulok oktatási programja TÁRSADALOMISMERETEK (0.1.1.2.) A modul célja A tanuló megismertetése a társadalom,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK Ápolásetika ÁB I. 53.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK Ápolásetika ÁB I. 53. Dr. Antalfi Bálint Ápolásetika ÁB I. 53. 55. 17-18 Prof. Dr. Barkai László Gyógyszertan ÁB II, ESZ II. FRK 206. 55. Dr. Berkő Péter Szülészet-nőgyógyászat I. EGP II. 77. Szülészet-nőgyógyászati és szakápolástani

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás szak

Ápolás és betegellátás szak 2016-ban induló csoport 2016/17/1 1 félév LGB_EG039_1 Anatómia I. 12 4 Kőrösiné Szigethy Zsuzsanna dr. Tarsoly E Funkcionális anatómia Medicina 1997 eg0401 LGB_EG041_1 Biokémia Sipák Zoltán LGB_EG068_1

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA. Félévi óraszám

PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA. Félévi óraszám Kód Tanegység Heti óraszám PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA Félévi óraszám Jelleg Beszámolá s Kredit Megjegyzés Elıfeltétel Alapozó képzési szakasz I. Biológiai alapok BPS-101- Anatómia

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Számviteli esettanulmányok

Számviteli esettanulmányok SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli esettanulmányok MSC Pénzügy-számvitel szak Vezetői számvitel szakirány Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév Pszichológia I.(történet) Pszichológia I. (személyiséglélektan) Biológia-sejtbiológia Életkorok humánbiológiája Filozófia

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben