1. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára"

Átírás

1 Az Ég és Föld vonzásában a természet titkai című projekt 2013 januárjában kezdődött, két éves tudománynépszerűsítő programsorozat. A célcsoport a Nyugat- Dunántúl és Észak-Magyarország éves korú diáksága. Egyik fő célkitűzés a tudományok-, és elsősorban a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése, valamint az ilyen típusú főiskolai és egyetemi képzésekre jelentkezők számának növelése. Az alábbi, tervezett tevékenységekre a Nyugat-magyarországi régióban kerül sor. (A tevékenységek sorszámai a pályázat megvalósíthatósági tanulmányához igazodnak). 1. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára A megvalósítás helyszínének közelében (megye, térség) működő általános és középiskolák számára kidolgozott, egységes tematikájú, de eltérő szakmai tartalmú rendezvény a természettudományos tantárgyak és a csillagászati tevékenységek népszerűsítése érdekében. A Gothard Tudomány- és Technikatörténeti Kiállítás az obszervatórium alapítójának munkásságából nyújt keresztmetszetet, kiegészítve a modern technikai, fizikai és csillagászati ismeretekkel. Az osztálykirándulóknak a vezetéssel bemutatott kiállítás mélyíti a természettudományos tananyag megértését. Az interaktív szemléltető eszközök és működő múzeumi tárgyak hosszabb időre rögzítik megszerzett ismereteiket. A kép- és filmanyagaink segítségével betekintés kapnak a modern kutatás eszközeibe és eredményeibe. Szemléltetjük a kozmoszban lezajló jelenségeket, az űrkutatás módszereit és hasznát. Célunk a tanulóknak nemcsak a múltat megmutatni, de a haladás irányát is, betekintést adva a jövőbe. A tanulmányi kirándulások alkalmával az ismeretek megszerzésére új csatornákat és módszereket kínálunk, amelyek a hagyományos oktatást kibővítve rugalmasan reagálnak a változások megértésére. A cél, olyan gyakorlatilag egész napos program összeállítása amelyben egyszerre jelenik meg a tudományközvetítés és egy kötetlen, jó hangulat, amely vonzóvá teheti a résztvevők számára mind a természettudományos tantárgyakat, mind a kutatói életformát. 1. Csoport fogadása 2. A program bemutatása-csoportok kialakítása 3. Tudományos (tudománynépszerűsítő) előadás a szervezés során egyeztetett témában 4. Távcsövek bemutatása, észlelés 5. Múzeumi óra interaktív bemutatók, kísérletek 6. Arborétumi séta 7. Program zárása élmények, tapasztalok összegzése Kapcsolat más projekttel NYDOP-2.2.1/C jelű Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztikai hálózatába projektben

2 A megvalósítás ideje, gyakorisága A projekt időszaka alatt két tanévben, összesen 20 hónapban, havi átlagban egy iskolai csoport (15-20 fő/csoport). A program időtartama a tematika szerint 6 óra. Nyugat-dunántúli általános iskolák felső tagozatai és középiskolai tanulók és kísérőtanáraik. A 20 hónapban összesen 20 csoport, legalább 10 oktatási intézmény. 3. tevékenység: A tudományos közlés művészete tudománymarketing kurzus egyetemisták, doktoranduszok számára Matematika, műszaki, informatikai és természettudományos tudományos szakok vonzerejének növelése érdekében a potenciális célcsoportot elérő népszerűsítő rendezvények. A kutatói életforma népszerűsítése és a pálya adta lehetőségek bemutatása a pályaválasztók és a hallgatók körében. Tudománymarketing készségfejlesztői kurzus megvalósítása neves tudománynépszerűsítő szakemberek bevonásával, egyetemisták és doktoranduszok részére. Médiapartner az Élet és Tudomány valamint a Természet Világa, amelynek főszerkesztői (Gózon Ákos, Staar Gyula) egyben a kurzus meghívott előadói is. További tervezett előadók: Dr. Kiss L. László tudományos tanácsadó, Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke, Prof. Dr. Tőkéczky László a Valóság főszerkesztője. Magyarországon az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel összhangban a tudásalapú gazdaság nélkülözhetetlen feltétele a különböző kutatások társadalmi és gazdasági beágyazottságának fokozása. A tudományos eredmények elterjesztése, egyrészt jelenti a társadalom és tudomány közötti kommunikációt (tudományos ismeretterjesztés) és párbeszédet (vitafórum tudományos és társadalmi kérdésekről). A kurzus segítségével javulnak a kutatók és oktatók készségei, tágulnak módszertani ismereteik a tudománykommunikáció módszertanáról, megteremthető a tudományos eredmények és ismeretek hatékony átadásának személyi feltétele a felsőoktatási intézményekben. A tudománymarketing kurzus által érintett témák az alábbi területeket öleli fel: 1. A kutatásokhoz, tudományos tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs terv és cselekvési programok. 2. A tudományos tevékenységek népszerűsítése a szélesebb közvélemény, (kiemelten a továbbtanulás előtt álló fiatalok körében) az MTMI területén. 3. A felsőoktatási intézményekben keletkezett K+F+I eredmények gazdasági szektor felé történő elterjesztése, megismertetése. A gazdasági szereplők és egyetemi kutatók közötti szakmai, munkaerő-piaci, továbbképzési kapcsolatok kezelése.

3 A tematika 4. A tudományos érdeklődés felkeltése, az új tudományos eredmények népszerűsítése a természettudományi ismeretek iránt (a szélesebb közvélemény és kiemelten a középiskolás korosztály körében). 5. A médiában való megjelenés hatékonyságának fokozása. 6. Tudományos és ismeretterjesztő rendezvények szervezése. 7. Tudományos eredmények disszeminációjának mérése. 8. Mediációs és deliberatív technikák Az előadásokat a tudományos Mini Mindentudás Egyeteme sorozathoz hasonlóan rögzítjük és a honlapon közzétesszük. A tevékenységhez kapcsolódó kiadványt valamennyi a pályázatban tervezett tevékenység célcsoportjánál fel kívánjuk használni. Olyan tájékoztató füzetnek szánjuk, amely bemutatja az intézményt, a pályázati célokat és lehetőséget biztosít a résztvevők számára a jegyzetelésre is. 1. nap 10:00 Érkezés regisztráció, programismertetés 10:30 11:30 Bevezető előadás ismeretterjesztés, disszemináció, tudománymarketing 11:30 12:30 Második előadás 12:00 14:00 Ebéd 14:00 15:30 Harmadik előadás 16:30 18:30 Negyedik előadás 19:00 20:00 Vacsora 21:00 23:00 Éjszakai észlelés Kötetlen beszélgetés szakemberekkel 2. nap 7:30 8:30 Reggeli 9:00 10:30 Ötödik előadás 10:30 11:00 Szünet 11:00 12:30 Hatodik előadás 13:00 14:00 Ebéd 14:30 16:00 Tapasztalatok összegzése kerekasztal beszélgetés 16:30 Elutazás Kapcsolat más projektekkel/projektelemmel Létrehozott honlapon előadásanyagok, kapcsolódó cikkek folyamatos megjelenítése. Cikksorozat indítása az Élet és Tudományban. A Természet Világa és az Élet és Tudomány periodikák kapcsolódó OTKA pályázatai Megvalósítás ideje, gyakorisága A kurzus a pályázati időszakban évente egy alkalommal (a tavaszi szemeszterben). Az Élet és Tudományban összesen 10 alkalommal

4 Matematikai, műszaki, informatikai és természettudományos szakok (BSc) hallgatói. Egy csoport tervezetten max. 40 fős. 7. tevékenység: MTMI szakkör (végrahajtó partnerek: ELTE GAO MKK és TIT) Matematika, műszaki, informatikai és természettudományos tudományos szakok vonzerejének növelése érdekében a potenciális célcsoportot elérő népszerűsítő rendezvények, Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő bemutatók, események. 5 nagy témakör köré kidolgozott, kétheti rendszerességgel megvalósított természettudományos szakkör megvalósítása egy-egy tanévben fő részvételével. Mechanika: Gravitáció. Ingamozgás. A Föld forgása. Kéttest-probléma. Naprendszer Optika: Optikai eszközök, lencsék, tükrök. Képalkotás. Fényképezés, távcső, mikroszkóp. Csillagok fényváltozása. Fénytan: A fény természete. Fénytörés, visszaverődés, elhajlás. Elektromágneses színkép. Doppler-hatás. Csillagok színképe, állapothatározói. Mágnesesség: Mágneses tér tulajdonságai. Föld mágneses tere. Északi fény. Csillagok mágneses tere. Elektromosság: Elektromos mező tulajdonságai. Elektromos áramkörök. Elektromágnesesség. Elektromágneses eszközök. Atom szerkezete. Csillagok energia termelése, osztályozása, HR-diagram. Mindezek mellett, folyamatosan biztosítjuk az ELTE GAO MKK szakmai tevékenységeinek bemutatását. Az aktuális kutatások és azok eredményeinek ismertetését. Természettudományos kiselőadásokon való aktív részvételt. Évente 1 alkalommal a matematika fizika szakos tanárok részére (legalább a résztvevő diákok tanárainak) egy szakköri tevékenységeket bemutató, szakmai egyeztetésekre, kapcsolatok kialakítására alkalmas rendhagyó szakköri óra megvalósítása. Tanévben, havonta 2 alkalommal, 2 órás MTMI szakkör az ELTE GAO MKK munkatársainak vezetésével tanévben 8 hónap, tanévben 8 hónap, összesen 16 hónap x 2 alkalom x 2 óra. Évente 1 alkalommal (összesen 2 alkalom x 2 óra) a tanárok bevonásával egy-egy rendhagyó szakköri óra megvalósítása. Kapcsolat más projektekkel A program fakultatív részéhez kapcsolódóan: NYDOP-2.2.1/C jelű Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztikai hálózatába projektben

5 Megvalósítás ideje, gyakorisága A pályázati időszakban összesen 34 alkalommal (egy alkalom 2 óra) Általános és középiskolások MTMI tanárok 8. tevékenység: Informatika tehetséggondozás Matematika, műszaki, informatikai és természettudományos tudományos szakok vonzerejének növelése érdekében a potenciális célcsoportot elérő népszerűsítő rendezvények, Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő bemutatók, események. A programozási ismeretek bővítésére alapozott, az egyetemi tanulmányokat és az informatika versenyeket megalapozó, havi rendszerességgel megvalósított programozási szakkör megvalósítása egy-egy tanévben fő részvételével, szombathelyi helyszínen (ELTE GAO MKK). Témák: Programozási tételek: elemi algoritmusok áttekintése. Adattípusok: tömbök, halmazok. Programozási tételek: unió, metszet, összefuttatás, szétválogatás. Adattípusok: verem, sor, prioritási sor, táblázatok. Rekurzió. Rendezési algoritmusok. Adattípusok: láncolt ábrázolás. Visszalépéses keresés. A szakkörök tananyagát a szakkört tartók kidolgozzák és írásban a résztvevők számára átadják (a szakköri foglalkozáson). Évente 1 alkalommal informatika szakos tanárok részére (legalább a résztvevő diákok tanárainak) egy szakköri tevékenységeket bemutató, szakmai egyeztetésekre, kapcsolatok kialakítására alkalmas rendhagyó szakköri óra megvalósítása tanévben 9 hónap, tanévben 9 hónap, összesen 9 alkalom x 2 alkalom x 4 óra. 2 alkalommal a tanárok bevonásával egy-egy rendhagyó szakköri óra megvalósítása. Megvalósítás ideje, gyakorisága A pályázati időszakban összesen 18 alkalommal (egy alkalom 4 óra) + évente 1-1 alkalommal a tanárok részére 1-1 rendhagyó szakköri óra Általános és középiskolások Informatika tanárok

6 9. tevékenység: Utazó Planetárium Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő akár vándor bemutatók, események szervezése. Tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, szervezése, e programok feltételrendszerének fejlesztés. A csillagászathoz kapcsolódó tudományok népszerűsítése érdekében egy kész program beemelése a projektbe. A lényege, hogy egy komplett planetáriumi előadás biztosítható egy-egy településen. A kupola átmérője 5 m, egyszerre kb látogató fér be. 1 nap alatt akár 10 teltházas előadással számolva 250 résztvevőt tudunk fogadni naponta. Egy előadás hossza 30 perc. Óvodástól nyugdíjas korig bárkinek élményszerű tanulási lehetőséget nyújt. Elsődleges célközönség a éves korosztály. A megvalósítás helyszíneihez kapcsolódóan, évente legalább 5-5 teleülésen 1-1napos program biztosítása (mindösszesen 20 alkalom a megvalósítás ideje alatt). A Planetáriumot lehetőség szerint a települések frekventált, könnyen megközelíthető helyein állítjuk fel (helyi Önkormányzatokkal egyeztetve). Ezzel biztosítva azt, hogy a szervezett csoportok mellett, bárki beülhessen az előadásokra. Minden helyszínen 1 előadásra a gazdasági szereplők körében szervezünk résztvevőket. Abban az esetben, ha felsőoktatási intézménnyel rendelkező településen valósul meg a program, egy előadásra az ott tanulók, dolgozók köréből is gyűjtünk résztvevőket. A felállított kupolában egy napon keresztül folyamatosan napi átlagban 8, azonos tematikájú, 30 perces előadás megvalósítása, Helyünk a Világegyetemben címmel. Megvalósítás ideje, gyakorisága Erőforrások A pályázati időszakban összesen 20 alkalommal: évente, konzorciumi partnerhez kapcsolódóan 5-5 alkalommal. Elsősorban a településen élők, kiemelten az iskolás korosztály. Toborzás, hirdetés Külső szolgáltatás megvásárlása

7 Az 5 m-es Go-Dome teljesen felfújt állapotban (fotó: Hegedüs T.) 11. tevékenység: Esti (tudományos, nyilvános) bemutatók, észlelések Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő akár vándor bemutatók, események szervezése. Tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, szervezése, e programok feltételrendszerének fejlesztés. Évente, helyszínenként, meghirdetett közönség számára, "nyílt éjszaka" szervezése és megvalósítása, egységes tematikájú csillagászati bemutató megtartása. Távcsöves észlelés, bemutatás biztosítása a programon megjelenők számára. A bemutató mellett lehetőség van a munkatársakkal való beszélgetésre, a múzeum látogatására igény esetén múzeumi tárlatvezetéssel. Tematikája Csillagászati szürkülettől legalább 4 óra időtartamban a Múzeumok és a Kutatók éjszakáján folyamatosan.

8 Kapcsolat más projektekkel Múzeumok éjszakája Kutatók éjszakája Megvalósítás ideje, időtartama Évi 6 alkalom (amelyből egy-egy megvalósítás időpontja egybeesik a Múzeumok éjszakája és a Kutatók éjszakája rendezvényekkel), a két év alatt összesen 12 alkalom A településen élő lakosság. A program beilleszthető a város kulturális programtervébe, a szállodák, turisztikai irodák bevonásával pedig a települést meglátogató turisták (szállodák bevonásával) is célcsoporttá válhatnak. 12. tevékenység: Rendhagyó természettudományos tanórák, TIT előadások Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő akár vándor bemutatók, események szervezése. Tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, szervezése, e programok feltételrendszerének fejlesztés. Rendhagyó fizika órák a régió iskoláiban: összesen 5 tématerületen, aktuálisan megfogalmazott előadás tartalommal (amelyet az iskolákkal egyeztetünk), interaktív természettudományos előadások megtartása, az iskola által meghatározott csoport számára. Legalább 40 előadás. Hagyományos TIT előadások: tudománynépszerűsítő, tudományos eredményeket bemutató előadói esték a TIT székházban vagy külső helyszíneken (kistelepülések kultúrházai, iskolái, kistelepüléseken működő egyesületek működési helyszínei) a hirdetésekre jelentkezők számára. Előre kidolgozott, egymásra épülő, de egyenként is értelmezhető előadássorozat. Legalább 10 előadás. Egyes előadásokra a gazdasági szereplők köréből meghívott résztvevők kiemelt célcsoport. 1. Előadás megtartása 2. Kérdések és válaszok órája 3. Témához kapcsolódó források bemutatása Megvalósítás ideje, gyakorisága Rendhagyó fizikaórák: átlagban havi két alkalom tanévhez igazodóan TIT-es előadások: évente öt alkalommal

9 A régióban működő iskolák tanulói (felső tagozatos, középiskolás) A régióban élő felnőtt lakosság, érdeklődők 13. tevékenység: Tudományos előadások - Mini Mindentudás Egyeteme Nyugat-Magyarországon Felsőoktatási intézmények tudományos eredményeinek és tevékenységeinek népszerűsítése a gazdasági, a munkaerő-piaci és egyéb, a területet érintő döntéshozásban működő szereplők körében. A pályázat megvalósításának ideje alatt, helyszínenként 10 (évente 5-5) tudományos előadás megszervezése. Az előadások egyfajta Mini Mindentudás Egyeteme stílusban valósulnak meg. Az ELTE GAO MKK stúdióban a hallgatóság a gazdaság, a munkaerő-piac és az egyéb területeken tevékeny döntéshozók köréből meghívott vendégek. Az előadások előtt és után biztosítjuk a helyszínen résztvevők számára a közvetlen párbeszéd lehetőségét. Biztosítjuk azt, hogy előadások online is elérhetők lesznek a projektben létrehozott honlapon keresztül. Az előadást rögzítjük, szerkesztjük és a szerkesztett változatot szintén elérhetővé tesszük, valamint a fájlmegosztó felületeken is elhelyezzük. A szerkesztett változatból egy DVD sorozatot is elkészítünk, amelyet az érdeklődők számára eljuttatunk. Tervezett tematika Meghívott vendégek fogadása Tervezett előadások (rögzítése, online elérhetőségének biztosítása) A magyar csillagászat két meghatározó alakja Konkoly Thege Miklós (Balázs Lajos) Gothard Jenő (Jankovics István) A XIX. sz. utolsó két-három évtizede magyar csillagászatának meghatározói alakjai Konkoly Thege Miklós és Gothard Jenő, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a csillagászati spektroszkópai területén. Asztrofizika o Naptevékenység, űridőjárás (Petrovay Kristóf) A Nap legutóbbi ciklusainak anomáliái alapján úgy tűnik, hogy valamiféle változás állhat be központi csillagunk viselkedésében, aminek hatása lehet a földi bio- és technoszférára is. o A Naprendszer kis égitestjei (Szabó M. Gyula) A Naprendszerben a bolygók és a holdjaik mellett óriási mennyiségű kisebb égitest üstökös és aszteroida is kering. Ezek közül több potenciális veszélyt jelenthet bolygónkra. o Exobolygók planéták más csillagok körül (Kiss László) Az elmúlt évtized vezető kutatási területe a Naprendszeren kívüli bolygók kutatása, melynek eredményeként ma már közel ezer igazolt exobolygót tartunk nyilván, a jelöltek száma pedig ennek többszöröse. o Csillagkeletkezés és bolygórendszerek kialakulása (Ábrahám Péter) Ma már egyértelműnek tűnik, hogy a csillagok keletkezése nem válaszható el a bolygórendszerek kialakulásától, a központi égitest

10 létrejötte után néhány tíz millió évvel a bolygók is kialakulnak a protoplanetáris korongból. o Szupernóvák (Vinkó József, Szalai Tamás) A szupernóva-robbanások az Ősrobbanás után a Világegyetem legnagyobb energiafelszabadulással járó folyamatai, szerepük óriási az Univerzum felmérésében, a távolságok kalibrálásában. o Kompakt objektumok fehér törpék, neutroncsillagok, fekete lyukak (Dávid Gyula) A csillagok végállapotait megtestesítő kompakt objektumok olyan fizikai laboratóriumok, melyekhez hasonló földi körülmények között egyáltalán nem hozható létre. o Kozmológia (Patkós András) Az Univerzum keletkezésének, fejlődésének és végső sorsának problémái az emberiség alapvető kérdései közé tartoznak. Űrkutatás, földi és égi műszertechnika Bolygókutatás űreszközökkel a XXI. században (Keresztury Ákos) Űrszondáink már a Naprendszer határait ostromolják. Minden nagybolygó közelében járt már űreszköz, többre le is ereszkedett. A bolygókutatás következő reális célpontja az emberes marsutazás megvalósítása a következő évtizedekben. Asztroszeizmológia a Kepler űrteleszkóppal (Szabó Róbert) A Kepler űrteleszkóp földi mérésekkel elképzelhetetlen pontossággal tudja követni a csillagok fényváltozását, ami alapján nem csak sok ezer exobolygó-jelöltet azonosítottak, de a pulzáló változók ultrapontos fotometriájának segítségével a csillagok belső szerkezetére vonatkozó ismereteink is forradalmi fejlődés előtt állnak. Űripar Magyarországon (Both Előd) Magyarország természetesen nem űrnagyhatalom, ennek ellenére azonban folynak ilyen irányú kutatások és fejlesztések az országban. Az ehhez szükséges szellemi potenciál meglétét nagyon jól szemlélteti a nemrégiben felbocsátott MASAT miniműhold sikere. A jövő óriástávcsövei (Fűrész Gábor) A legnagyobb optikai tartományban működő földi távcsövek átmérője meghaladja a 10 métert, de már készen állnak a méteres teleszkópok tervei is, melyek segítségével még közelebb kerülhetünk majd a Világegyetem születésének pillanatához. Fogadás és konzultáció a megjelent vendégekkel Kapcsolat más projektekkel INTERREG AT-HU 06/01/088 ( ) pályázat eredménye Megvalósítás ideje gyakorisága Évente 5-5 alkalommal, alkalmanként 1,5 órás előadás és ugyanilyen idejű konzultáció. Évente 5, a két év alatt összesen 10 magas szintű tudományos előadás. A helyszín: az ELTE GAO MKK Realtime Networking Stúdiója.

11 A gazdasági, a munkaerő-piaci és egyéb, a területet érintő döntéshozásban működő szereplők Online résztvevők köre Offline terjesztésben elért célközönség (iskolák) 15. tevékenység: Tudományos, szakmai konferenciák Nyugat-Magyarországon Doktori képzésben és doktori iskolákban részt vevő hallgatók közötti hálózatok kialakításához és fejlesztéséhez szükséges informatikai-, kommunikációs csatornák és hálózatok, megteremtése, szakmai célú együttműködések fejlesztése. (pl: munkacsoport találkozók, szakmai konferenciák). Nemzetközi konferenciák, fórumok szervezése Magyarországon. 2 napos, két éjszakás szakmai konferencia összesen 50 fő részére egy szombathelyi szállodában.a részvevők köre a hazai és a határon túli, a témához kapcsolódó tudományos tevékenységet, tanulmányokat folytató szakember (tudományos munkatársak, doktoranduszok). Hazai csillagászat legújabb eredményei: exobolygó kutatás, nagydiszperziós asztrospektroszkópia I. félév Kapcsolódó program: ingakísérlet a Székesegyházban. A résztvevő doktoranduszok számára elkészítjük az előkészítés során átadott, a kutatómunkájukat bemutató posztereket. Ezeket a konferencia ideje alatt kiállítjuk. A program ideje alatt a sajtóval egyeztetett módon biztosítjuk a folyamatos sajtó nyilvánosságot. A konferencián elhangzó előadásokat az előadásokhoz kapcsolódó tudományos értekezéseket könyv formájában kiadjuk (lásd Kiadvány tevékenység). 0. nap 1. nap 16:00-18:00: Résztvevők érkezése, elszállásolása 18:00-19:00: Vacsora 19:00 - Fakultatív látogatás az ELTE GAO MKK-ban vagy az ingakísérlet előkészítésének megtekintése 08:00-09:00: Regisztráció 09:00-10:30: Megnyitó (protokolláris, a Megyeházán) 10:30-11:00: Séta a Székesegyházhoz 11:00-11:30: Inga indítás 11:30-12:00: utazás a konferencia helyszínére (bérelt buszok) 12:00-13:00: Ebéd 13:00-13:30: 1. előadás 13:30-14:00: 2. előadás 14:00-14:30: 3. előadás 14:30-15:00: kávészünet 15:00-15:30: 4. előadás

12 2. nap 15:30-16:00: 5. előadás 16:00-16:30: 6. előadás 17:00-18:00: vacsora 18:30-19:00: Utazás bérelt buszokkal az ELTE GAO-ba 19:00-22:00: Látogatás az ELTE GAO MKK-ban (vezetővel) 08:00-09:00: Reggeli 09:30-10:00: 1. előadás 10:00-10:30: 2. előadás 10:30-10:45: Kávészünet 10:45-11:15: 3. előadás 11:15-11:45: 4. előadás 12:00-14:00: Ebéd 14:00-15:00: Tapasztalatok összegzése, konferencia zárásamoderátorral 15:00 - : Résztvevők elutazása Kapcsolat más projektekkel MTA Lendület Fiatal Kutatói Program Megvalósítás ideje, gyakorisága I. félév Doktoranduszok, MTMI egyetemi hallgatók, határon túli kutatók, oktatók 17. tevékenység: Kétnyelvű konferencia-kiadvány Felsőoktatási intézmények képzéseinek, kutatás-fejlesztési tevékenységeinek és eredményeinek hazai és külföldön történő népszerűsítése (pl.: kiadvány, szakkiállításon való megjelenés, idegen nyelvű brosúrák, honlap-fejlesztés). A 2014-ben megrendezett szakmai konferencia előadásai és az előadásokhoz kapcsolódó tudományos (5-10 oldalas) dolgozatok ANGOL és MAGYAR nyelvű, szerkesztett kiadása. A szerkesztett anyag online elérhetőségének biztosítása. Hazai csillagászat legújabb eredményei: exobolygó kutatás, nagydiszperziós asztro-spektroszkópia. Legalább 150 oldalas, négyszín nyomott, B5 méretű, kétnyelvű (angol és magyar), legalább 20 színes képet tartalmazó, ISBN számmal ellátott kiadvány, 400 példányban. Külföldi társobszervatóriumok, hazai felsőoktatási és kutatási intézmények, gazdasági élet szereplői

13 18. tevékenység: MTMI Pályaorientációs Tábor A kutatói életforma népszerűsítése és a pálya adta lehetőségek bemutatása a pályaválasztók és a hallgatók körében (kiváló, nemzetközileg elismert, illetve Nobel-díjas kutatói portrék készítése). Tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, szervezése, e programok feltételrendszerének fejlesztése. 5 napos, MTMI pályaorientációs tábor, középiskola 2., 3. évfolyamos tanulói számára, összesen 15 fő részére, évente 1-1 alkalommal. A tábor alapját a tudományos előadások, mini kutatások, laborgyakorlatok adják, amelyet pályaorientációs tevékenységek egészítenek ki, önállóan vagy kiscsoportokban. Éjszakai észlelések. Eredmények publikálása a honlapon. 1. nap Mechanika számítógépes szimulációk Gravitáció. Ingamozgás. A Föld forgása. Kéttest-probléma. Naprendszer 2. nap: Optika műszaki megoldások Optikai eszközök, lencsék, tükrök. Képalkotás. Fényképezés, távcső, mikroszkóp. Csillagok fényváltozása. 3. nap: Fénytan matematikai leírások A fény természete. Fénytörés, visszaverődés, elhajlás. Elektromágneses színkép. Doppler-hatás. Csillagok színképe, állapothatározói. 4. nap: Mágnesesség gondolkozás fejlesztése Mágneses tér tulajdonságai. Föld mágneses tere. Északi fény. Csillagok mágneses tere. 5. nap: Elektromosság műszaki és matematikai megoldások Elektromos mező tulajdonságai. Elektromos áramkörök. Elektromágnesesség. Elektromágneses eszközök. Atom szerkezete. Csillagok energia termelése, osztályozása, HR-diagramm. A táborban az MTMI pálya irányába orientáló foglalkozásokat pályaorientációs szakemberek bevonásával valósítjuk meg. Minden nap 2 órában, 2 szakember foglalkozik a résztvevőkel, elősegítve a tudományos pálya iránti érdeklődésük megerősítését. Napi program 9-11:00 Előadás kísérletekkel, megfigyeléssel :30 Előadás kísérletekkel, megfigyeléssel. 12:30-14 Ebéd (résztvevők maguk biztosítják) Beszélgetés szakemberekkel, kutatókkal, mérnökökkel, orvosokkal (pályaorientációs foglalkozás) FAKULTATÍV PROGRAM: Derült idő esetén: Csillagászati észlelés távcsővel. Tájékozódás az égbolton csillagtérképpel. Csillagászati koordinátarendszerek.

14 Középiskola 2., 3. évfolyamos tanulói (elsősorban természettudományos tantárgyakat fakton tanulók vagy azt választók részére) 19. tevékenység: Versenyek szervezése Középiskolások, valamint egyetemi-főiskolai hallgatók tudományos és innovációs versenyeinek fejlesztése és azok lebonyolítása, valamint nemzetközi tudományos versenyeken való részvétel népszerűsítése és elősegítése. Odysseus 2013: Az Odysseus-verseny diákokat szólít meg az Európai Unió bármely országából: tudásuk, kreativitásuk és kritikai gondolkodásuk alapján hozzanak létre az űr kutatásával kapcsolatos projektmunkákat. A részvételre vállalkozó diákok 2-5 tagú csapatokat alkotva indulhatnak a versenyen, tevékenységüket pedig 1 tanár segíti. A megmérettetés kétfordulós: elsőként magyar nyelvű pályamunkákat kell elkészíteni, amit a hazai zsűri rangsorol. A három kategória nyertesei vesznek részt a nemzetközi fordulóban, amelynek döntője a hollandiai Space Expo 2013 keretében fog megvalósulni. versenyfelhívás közzététele digitális munkák befogadása (folyamatosan!) szeptember - februárig zsűrizés (5 tagú) február pályamunkák publikálása - február jutalmazás kategóriánként, az 1. helyezett kiutazásának támogatása Prométheusz 2014: egy évvel az Odysseus-verseny után megismételt felhívás, ezúttal csak nemzeti fordulóval és döntővel. A as tapasztalatok alapján megvizsgáljuk az optimalizált témaválasztás lehetőséget. A verseny céljai, felépítése és végrehajtása megegyezik az Odysseus-verseny nemzeti fordulójával. A jelentkező csapatok egy digitális formátumú projektmunkával (pl. honlap, animáció, videófilm, számítógépes játék, stb.) indulhatnak a következő három kategóriában: 1. Naprendszer; 2. Űrhajózás - globális együttműködés; 3. Az élet párhuzamos fejlődése. A benyújtott pályaművel kapcsolatban egyetlen kikötés, hogy digitális formátumban kell leadni, mellette egy összefoglalóval, ami részletezi a projekt gondolati hátterét. Hazai középiskolákban (Odysseus) és felsőoktatási (Prométheusz) intézményekben tanulók A projekt céljaival, tartalmával, a többi tervezett programmal kapcsolatosan bővebben a oldalon, az és a címeken vagy a 94/ telefonszámon érdeklődhet.

2. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára

2. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára Az Ég és Föld vonzásában a természet titkai című projekt 2013 januárjában kezdődött, két éves tudománynépszerűsítő programsorozat. A célcsoport a Nyugat- Dunántúl és Észak-Magyarország 10-18 éves korú

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

Tehetséggondozás - közösen

Tehetséggondozás - közösen Tehetséggondozás - közösen Tehetségnap, kreatív középiskolai nap, élményműhelyek Miskolci Egyetem 2011. május 6. kiadvany.indd 1 2011.05.01. 19:24 Kiadja a Miskolci Egyetem A tudományos utánpótlás-nevelés

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Országos hatókörű projektünkkel az információk biztosan eljutnak a diákokhoz és pedagógusokhoz is.

Országos hatókörű projektünkkel az információk biztosan eljutnak a diákokhoz és pedagógusokhoz is. JÖVŐKÉP FELELŐS VAGYOK A TETTEIMÉRT A SZERVEZET BEMUTATÁSA A DUE Médiahálózat, a diákújságíró egyesület Magyarország második legnagyobb újságíró szervezete, amely 20 éve képezi és képviseli az iskolai

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék. Kísérleti fizika szakirányú pedagógus továbbképzési szak

Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék. Kísérleti fizika szakirányú pedagógus továbbképzési szak SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszék Kísérleti fizika szakirányú pedagógus továbbképzési szak S ZAKDOLGOZAT A csillagászat, mint új középiskolai tantárgy és érettségi

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január 2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482 Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január Az Eszterházy Károly Főiskola 2010. január 12-én 10.00 órakor tartotta az újév első sajtótájékoztatóját

Részletesebben

FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN. ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET

FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN. ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET RENDEZŐ: ELTE Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása program az Eötvös Workshop in Science rendezvénysorozat keretében

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Januári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Januári Hírlevél Magyar Géniusz Program Januári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek januári hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a tehetséggondozással

Részletesebben

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja 2004 2006 TARTALOM Bevezetõ I. FEJEZET VISSZATEKINTÉS..........................................

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

ÚT A TUDOMÁNYHOZ 2014. ut_a_tudomanyhoz.indd 3 2014.04.22. 15:34:55

ÚT A TUDOMÁNYHOZ 2014. ut_a_tudomanyhoz.indd 3 2014.04.22. 15:34:55 ÚT A TUDOMÁNYHOZ 2014. ut_a_tudomanyhoz.indd 3 2014.04.22. 15:34:55 Összeállította 2014-ben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató 2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305 Havi hírek Sajtótájékoztató A főiskola havi sajtótájékoztatójának az Amerikai Kuckó adott otthont. A főiskola szokásos havi sajtótájékoztatója ezúttal

Részletesebben

Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 1.Helyzetelemzés 1.1. A múzeum A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009-ben ünnepli fennállásának 100.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 2011. é v i k ö z h a s z n ú s á g i b e s z á m o l ó 1 I. 1. FORMAI MEGFELELŐSÉG 3 Az egyesület neve: TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

Kreatív város fenntartható vidék

Kreatív város fenntartható vidék Kreatív város fenntartható vidék KŐSZEG VÁROS PÉLDÁJÁN PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ Kreatív város fenntartható vidék Kõszeg város példáján PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete

Részletesebben

III. évfolyam 8. szám 2012. március 26-2012. április 8.

III. évfolyam 8. szám 2012. március 26-2012. április 8. III. évfolyam 8. szám 2012. március 26-2012. április 8. I. Pályázatok oktatási, kulturális és gyermekvédelmi intézmények számára Új kiírások I.1. Lehetőség a közösségi szolgálat támogatása érdekében.....4.oldal

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben