1. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára"

Átírás

1 Az Ég és Föld vonzásában a természet titkai című projekt 2013 januárjában kezdődött, két éves tudománynépszerűsítő programsorozat. A célcsoport a Nyugat- Dunántúl és Észak-Magyarország éves korú diáksága. Egyik fő célkitűzés a tudományok-, és elsősorban a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése, valamint az ilyen típusú főiskolai és egyetemi képzésekre jelentkezők számának növelése. Az alábbi, tervezett tevékenységekre a Nyugat-magyarországi régióban kerül sor. (A tevékenységek sorszámai a pályázat megvalósíthatósági tanulmányához igazodnak). 1. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára A megvalósítás helyszínének közelében (megye, térség) működő általános és középiskolák számára kidolgozott, egységes tematikájú, de eltérő szakmai tartalmú rendezvény a természettudományos tantárgyak és a csillagászati tevékenységek népszerűsítése érdekében. A Gothard Tudomány- és Technikatörténeti Kiállítás az obszervatórium alapítójának munkásságából nyújt keresztmetszetet, kiegészítve a modern technikai, fizikai és csillagászati ismeretekkel. Az osztálykirándulóknak a vezetéssel bemutatott kiállítás mélyíti a természettudományos tananyag megértését. Az interaktív szemléltető eszközök és működő múzeumi tárgyak hosszabb időre rögzítik megszerzett ismereteiket. A kép- és filmanyagaink segítségével betekintés kapnak a modern kutatás eszközeibe és eredményeibe. Szemléltetjük a kozmoszban lezajló jelenségeket, az űrkutatás módszereit és hasznát. Célunk a tanulóknak nemcsak a múltat megmutatni, de a haladás irányát is, betekintést adva a jövőbe. A tanulmányi kirándulások alkalmával az ismeretek megszerzésére új csatornákat és módszereket kínálunk, amelyek a hagyományos oktatást kibővítve rugalmasan reagálnak a változások megértésére. A cél, olyan gyakorlatilag egész napos program összeállítása amelyben egyszerre jelenik meg a tudományközvetítés és egy kötetlen, jó hangulat, amely vonzóvá teheti a résztvevők számára mind a természettudományos tantárgyakat, mind a kutatói életformát. 1. Csoport fogadása 2. A program bemutatása-csoportok kialakítása 3. Tudományos (tudománynépszerűsítő) előadás a szervezés során egyeztetett témában 4. Távcsövek bemutatása, észlelés 5. Múzeumi óra interaktív bemutatók, kísérletek 6. Arborétumi séta 7. Program zárása élmények, tapasztalok összegzése Kapcsolat más projekttel NYDOP-2.2.1/C jelű Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztikai hálózatába projektben

2 A megvalósítás ideje, gyakorisága A projekt időszaka alatt két tanévben, összesen 20 hónapban, havi átlagban egy iskolai csoport (15-20 fő/csoport). A program időtartama a tematika szerint 6 óra. Nyugat-dunántúli általános iskolák felső tagozatai és középiskolai tanulók és kísérőtanáraik. A 20 hónapban összesen 20 csoport, legalább 10 oktatási intézmény. 3. tevékenység: A tudományos közlés művészete tudománymarketing kurzus egyetemisták, doktoranduszok számára Matematika, műszaki, informatikai és természettudományos tudományos szakok vonzerejének növelése érdekében a potenciális célcsoportot elérő népszerűsítő rendezvények. A kutatói életforma népszerűsítése és a pálya adta lehetőségek bemutatása a pályaválasztók és a hallgatók körében. Tudománymarketing készségfejlesztői kurzus megvalósítása neves tudománynépszerűsítő szakemberek bevonásával, egyetemisták és doktoranduszok részére. Médiapartner az Élet és Tudomány valamint a Természet Világa, amelynek főszerkesztői (Gózon Ákos, Staar Gyula) egyben a kurzus meghívott előadói is. További tervezett előadók: Dr. Kiss L. László tudományos tanácsadó, Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke, Prof. Dr. Tőkéczky László a Valóság főszerkesztője. Magyarországon az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel összhangban a tudásalapú gazdaság nélkülözhetetlen feltétele a különböző kutatások társadalmi és gazdasági beágyazottságának fokozása. A tudományos eredmények elterjesztése, egyrészt jelenti a társadalom és tudomány közötti kommunikációt (tudományos ismeretterjesztés) és párbeszédet (vitafórum tudományos és társadalmi kérdésekről). A kurzus segítségével javulnak a kutatók és oktatók készségei, tágulnak módszertani ismereteik a tudománykommunikáció módszertanáról, megteremthető a tudományos eredmények és ismeretek hatékony átadásának személyi feltétele a felsőoktatási intézményekben. A tudománymarketing kurzus által érintett témák az alábbi területeket öleli fel: 1. A kutatásokhoz, tudományos tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs terv és cselekvési programok. 2. A tudományos tevékenységek népszerűsítése a szélesebb közvélemény, (kiemelten a továbbtanulás előtt álló fiatalok körében) az MTMI területén. 3. A felsőoktatási intézményekben keletkezett K+F+I eredmények gazdasági szektor felé történő elterjesztése, megismertetése. A gazdasági szereplők és egyetemi kutatók közötti szakmai, munkaerő-piaci, továbbképzési kapcsolatok kezelése.

3 A tematika 4. A tudományos érdeklődés felkeltése, az új tudományos eredmények népszerűsítése a természettudományi ismeretek iránt (a szélesebb közvélemény és kiemelten a középiskolás korosztály körében). 5. A médiában való megjelenés hatékonyságának fokozása. 6. Tudományos és ismeretterjesztő rendezvények szervezése. 7. Tudományos eredmények disszeminációjának mérése. 8. Mediációs és deliberatív technikák Az előadásokat a tudományos Mini Mindentudás Egyeteme sorozathoz hasonlóan rögzítjük és a honlapon közzétesszük. A tevékenységhez kapcsolódó kiadványt valamennyi a pályázatban tervezett tevékenység célcsoportjánál fel kívánjuk használni. Olyan tájékoztató füzetnek szánjuk, amely bemutatja az intézményt, a pályázati célokat és lehetőséget biztosít a résztvevők számára a jegyzetelésre is. 1. nap 10:00 Érkezés regisztráció, programismertetés 10:30 11:30 Bevezető előadás ismeretterjesztés, disszemináció, tudománymarketing 11:30 12:30 Második előadás 12:00 14:00 Ebéd 14:00 15:30 Harmadik előadás 16:30 18:30 Negyedik előadás 19:00 20:00 Vacsora 21:00 23:00 Éjszakai észlelés Kötetlen beszélgetés szakemberekkel 2. nap 7:30 8:30 Reggeli 9:00 10:30 Ötödik előadás 10:30 11:00 Szünet 11:00 12:30 Hatodik előadás 13:00 14:00 Ebéd 14:30 16:00 Tapasztalatok összegzése kerekasztal beszélgetés 16:30 Elutazás Kapcsolat más projektekkel/projektelemmel Létrehozott honlapon előadásanyagok, kapcsolódó cikkek folyamatos megjelenítése. Cikksorozat indítása az Élet és Tudományban. A Természet Világa és az Élet és Tudomány periodikák kapcsolódó OTKA pályázatai Megvalósítás ideje, gyakorisága A kurzus a pályázati időszakban évente egy alkalommal (a tavaszi szemeszterben). Az Élet és Tudományban összesen 10 alkalommal

4 Matematikai, műszaki, informatikai és természettudományos szakok (BSc) hallgatói. Egy csoport tervezetten max. 40 fős. 7. tevékenység: MTMI szakkör (végrahajtó partnerek: ELTE GAO MKK és TIT) Matematika, műszaki, informatikai és természettudományos tudományos szakok vonzerejének növelése érdekében a potenciális célcsoportot elérő népszerűsítő rendezvények, Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő bemutatók, események. 5 nagy témakör köré kidolgozott, kétheti rendszerességgel megvalósított természettudományos szakkör megvalósítása egy-egy tanévben fő részvételével. Mechanika: Gravitáció. Ingamozgás. A Föld forgása. Kéttest-probléma. Naprendszer Optika: Optikai eszközök, lencsék, tükrök. Képalkotás. Fényképezés, távcső, mikroszkóp. Csillagok fényváltozása. Fénytan: A fény természete. Fénytörés, visszaverődés, elhajlás. Elektromágneses színkép. Doppler-hatás. Csillagok színképe, állapothatározói. Mágnesesség: Mágneses tér tulajdonságai. Föld mágneses tere. Északi fény. Csillagok mágneses tere. Elektromosság: Elektromos mező tulajdonságai. Elektromos áramkörök. Elektromágnesesség. Elektromágneses eszközök. Atom szerkezete. Csillagok energia termelése, osztályozása, HR-diagram. Mindezek mellett, folyamatosan biztosítjuk az ELTE GAO MKK szakmai tevékenységeinek bemutatását. Az aktuális kutatások és azok eredményeinek ismertetését. Természettudományos kiselőadásokon való aktív részvételt. Évente 1 alkalommal a matematika fizika szakos tanárok részére (legalább a résztvevő diákok tanárainak) egy szakköri tevékenységeket bemutató, szakmai egyeztetésekre, kapcsolatok kialakítására alkalmas rendhagyó szakköri óra megvalósítása. Tanévben, havonta 2 alkalommal, 2 órás MTMI szakkör az ELTE GAO MKK munkatársainak vezetésével tanévben 8 hónap, tanévben 8 hónap, összesen 16 hónap x 2 alkalom x 2 óra. Évente 1 alkalommal (összesen 2 alkalom x 2 óra) a tanárok bevonásával egy-egy rendhagyó szakköri óra megvalósítása. Kapcsolat más projektekkel A program fakultatív részéhez kapcsolódóan: NYDOP-2.2.1/C jelű Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztikai hálózatába projektben

5 Megvalósítás ideje, gyakorisága A pályázati időszakban összesen 34 alkalommal (egy alkalom 2 óra) Általános és középiskolások MTMI tanárok 8. tevékenység: Informatika tehetséggondozás Matematika, műszaki, informatikai és természettudományos tudományos szakok vonzerejének növelése érdekében a potenciális célcsoportot elérő népszerűsítő rendezvények, Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő bemutatók, események. A programozási ismeretek bővítésére alapozott, az egyetemi tanulmányokat és az informatika versenyeket megalapozó, havi rendszerességgel megvalósított programozási szakkör megvalósítása egy-egy tanévben fő részvételével, szombathelyi helyszínen (ELTE GAO MKK). Témák: Programozási tételek: elemi algoritmusok áttekintése. Adattípusok: tömbök, halmazok. Programozási tételek: unió, metszet, összefuttatás, szétválogatás. Adattípusok: verem, sor, prioritási sor, táblázatok. Rekurzió. Rendezési algoritmusok. Adattípusok: láncolt ábrázolás. Visszalépéses keresés. A szakkörök tananyagát a szakkört tartók kidolgozzák és írásban a résztvevők számára átadják (a szakköri foglalkozáson). Évente 1 alkalommal informatika szakos tanárok részére (legalább a résztvevő diákok tanárainak) egy szakköri tevékenységeket bemutató, szakmai egyeztetésekre, kapcsolatok kialakítására alkalmas rendhagyó szakköri óra megvalósítása tanévben 9 hónap, tanévben 9 hónap, összesen 9 alkalom x 2 alkalom x 4 óra. 2 alkalommal a tanárok bevonásával egy-egy rendhagyó szakköri óra megvalósítása. Megvalósítás ideje, gyakorisága A pályázati időszakban összesen 18 alkalommal (egy alkalom 4 óra) + évente 1-1 alkalommal a tanárok részére 1-1 rendhagyó szakköri óra Általános és középiskolások Informatika tanárok

6 9. tevékenység: Utazó Planetárium Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő akár vándor bemutatók, események szervezése. Tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, szervezése, e programok feltételrendszerének fejlesztés. A csillagászathoz kapcsolódó tudományok népszerűsítése érdekében egy kész program beemelése a projektbe. A lényege, hogy egy komplett planetáriumi előadás biztosítható egy-egy településen. A kupola átmérője 5 m, egyszerre kb látogató fér be. 1 nap alatt akár 10 teltházas előadással számolva 250 résztvevőt tudunk fogadni naponta. Egy előadás hossza 30 perc. Óvodástól nyugdíjas korig bárkinek élményszerű tanulási lehetőséget nyújt. Elsődleges célközönség a éves korosztály. A megvalósítás helyszíneihez kapcsolódóan, évente legalább 5-5 teleülésen 1-1napos program biztosítása (mindösszesen 20 alkalom a megvalósítás ideje alatt). A Planetáriumot lehetőség szerint a települések frekventált, könnyen megközelíthető helyein állítjuk fel (helyi Önkormányzatokkal egyeztetve). Ezzel biztosítva azt, hogy a szervezett csoportok mellett, bárki beülhessen az előadásokra. Minden helyszínen 1 előadásra a gazdasági szereplők körében szervezünk résztvevőket. Abban az esetben, ha felsőoktatási intézménnyel rendelkező településen valósul meg a program, egy előadásra az ott tanulók, dolgozók köréből is gyűjtünk résztvevőket. A felállított kupolában egy napon keresztül folyamatosan napi átlagban 8, azonos tematikájú, 30 perces előadás megvalósítása, Helyünk a Világegyetemben címmel. Megvalósítás ideje, gyakorisága Erőforrások A pályázati időszakban összesen 20 alkalommal: évente, konzorciumi partnerhez kapcsolódóan 5-5 alkalommal. Elsősorban a településen élők, kiemelten az iskolás korosztály. Toborzás, hirdetés Külső szolgáltatás megvásárlása

7 Az 5 m-es Go-Dome teljesen felfújt állapotban (fotó: Hegedüs T.) 11. tevékenység: Esti (tudományos, nyilvános) bemutatók, észlelések Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő akár vándor bemutatók, események szervezése. Tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, szervezése, e programok feltételrendszerének fejlesztés. Évente, helyszínenként, meghirdetett közönség számára, "nyílt éjszaka" szervezése és megvalósítása, egységes tematikájú csillagászati bemutató megtartása. Távcsöves észlelés, bemutatás biztosítása a programon megjelenők számára. A bemutató mellett lehetőség van a munkatársakkal való beszélgetésre, a múzeum látogatására igény esetén múzeumi tárlatvezetéssel. Tematikája Csillagászati szürkülettől legalább 4 óra időtartamban a Múzeumok és a Kutatók éjszakáján folyamatosan.

8 Kapcsolat más projektekkel Múzeumok éjszakája Kutatók éjszakája Megvalósítás ideje, időtartama Évi 6 alkalom (amelyből egy-egy megvalósítás időpontja egybeesik a Múzeumok éjszakája és a Kutatók éjszakája rendezvényekkel), a két év alatt összesen 12 alkalom A településen élő lakosság. A program beilleszthető a város kulturális programtervébe, a szállodák, turisztikai irodák bevonásával pedig a települést meglátogató turisták (szállodák bevonásával) is célcsoporttá válhatnak. 12. tevékenység: Rendhagyó természettudományos tanórák, TIT előadások Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő akár vándor bemutatók, események szervezése. Tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, szervezése, e programok feltételrendszerének fejlesztés. Rendhagyó fizika órák a régió iskoláiban: összesen 5 tématerületen, aktuálisan megfogalmazott előadás tartalommal (amelyet az iskolákkal egyeztetünk), interaktív természettudományos előadások megtartása, az iskola által meghatározott csoport számára. Legalább 40 előadás. Hagyományos TIT előadások: tudománynépszerűsítő, tudományos eredményeket bemutató előadói esték a TIT székházban vagy külső helyszíneken (kistelepülések kultúrházai, iskolái, kistelepüléseken működő egyesületek működési helyszínei) a hirdetésekre jelentkezők számára. Előre kidolgozott, egymásra épülő, de egyenként is értelmezhető előadássorozat. Legalább 10 előadás. Egyes előadásokra a gazdasági szereplők köréből meghívott résztvevők kiemelt célcsoport. 1. Előadás megtartása 2. Kérdések és válaszok órája 3. Témához kapcsolódó források bemutatása Megvalósítás ideje, gyakorisága Rendhagyó fizikaórák: átlagban havi két alkalom tanévhez igazodóan TIT-es előadások: évente öt alkalommal

9 A régióban működő iskolák tanulói (felső tagozatos, középiskolás) A régióban élő felnőtt lakosság, érdeklődők 13. tevékenység: Tudományos előadások - Mini Mindentudás Egyeteme Nyugat-Magyarországon Felsőoktatási intézmények tudományos eredményeinek és tevékenységeinek népszerűsítése a gazdasági, a munkaerő-piaci és egyéb, a területet érintő döntéshozásban működő szereplők körében. A pályázat megvalósításának ideje alatt, helyszínenként 10 (évente 5-5) tudományos előadás megszervezése. Az előadások egyfajta Mini Mindentudás Egyeteme stílusban valósulnak meg. Az ELTE GAO MKK stúdióban a hallgatóság a gazdaság, a munkaerő-piac és az egyéb területeken tevékeny döntéshozók köréből meghívott vendégek. Az előadások előtt és után biztosítjuk a helyszínen résztvevők számára a közvetlen párbeszéd lehetőségét. Biztosítjuk azt, hogy előadások online is elérhetők lesznek a projektben létrehozott honlapon keresztül. Az előadást rögzítjük, szerkesztjük és a szerkesztett változatot szintén elérhetővé tesszük, valamint a fájlmegosztó felületeken is elhelyezzük. A szerkesztett változatból egy DVD sorozatot is elkészítünk, amelyet az érdeklődők számára eljuttatunk. Tervezett tematika Meghívott vendégek fogadása Tervezett előadások (rögzítése, online elérhetőségének biztosítása) A magyar csillagászat két meghatározó alakja Konkoly Thege Miklós (Balázs Lajos) Gothard Jenő (Jankovics István) A XIX. sz. utolsó két-három évtizede magyar csillagászatának meghatározói alakjai Konkoly Thege Miklós és Gothard Jenő, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a csillagászati spektroszkópai területén. Asztrofizika o Naptevékenység, űridőjárás (Petrovay Kristóf) A Nap legutóbbi ciklusainak anomáliái alapján úgy tűnik, hogy valamiféle változás állhat be központi csillagunk viselkedésében, aminek hatása lehet a földi bio- és technoszférára is. o A Naprendszer kis égitestjei (Szabó M. Gyula) A Naprendszerben a bolygók és a holdjaik mellett óriási mennyiségű kisebb égitest üstökös és aszteroida is kering. Ezek közül több potenciális veszélyt jelenthet bolygónkra. o Exobolygók planéták más csillagok körül (Kiss László) Az elmúlt évtized vezető kutatási területe a Naprendszeren kívüli bolygók kutatása, melynek eredményeként ma már közel ezer igazolt exobolygót tartunk nyilván, a jelöltek száma pedig ennek többszöröse. o Csillagkeletkezés és bolygórendszerek kialakulása (Ábrahám Péter) Ma már egyértelműnek tűnik, hogy a csillagok keletkezése nem válaszható el a bolygórendszerek kialakulásától, a központi égitest

10 létrejötte után néhány tíz millió évvel a bolygók is kialakulnak a protoplanetáris korongból. o Szupernóvák (Vinkó József, Szalai Tamás) A szupernóva-robbanások az Ősrobbanás után a Világegyetem legnagyobb energiafelszabadulással járó folyamatai, szerepük óriási az Univerzum felmérésében, a távolságok kalibrálásában. o Kompakt objektumok fehér törpék, neutroncsillagok, fekete lyukak (Dávid Gyula) A csillagok végállapotait megtestesítő kompakt objektumok olyan fizikai laboratóriumok, melyekhez hasonló földi körülmények között egyáltalán nem hozható létre. o Kozmológia (Patkós András) Az Univerzum keletkezésének, fejlődésének és végső sorsának problémái az emberiség alapvető kérdései közé tartoznak. Űrkutatás, földi és égi műszertechnika Bolygókutatás űreszközökkel a XXI. században (Keresztury Ákos) Űrszondáink már a Naprendszer határait ostromolják. Minden nagybolygó közelében járt már űreszköz, többre le is ereszkedett. A bolygókutatás következő reális célpontja az emberes marsutazás megvalósítása a következő évtizedekben. Asztroszeizmológia a Kepler űrteleszkóppal (Szabó Róbert) A Kepler űrteleszkóp földi mérésekkel elképzelhetetlen pontossággal tudja követni a csillagok fényváltozását, ami alapján nem csak sok ezer exobolygó-jelöltet azonosítottak, de a pulzáló változók ultrapontos fotometriájának segítségével a csillagok belső szerkezetére vonatkozó ismereteink is forradalmi fejlődés előtt állnak. Űripar Magyarországon (Both Előd) Magyarország természetesen nem űrnagyhatalom, ennek ellenére azonban folynak ilyen irányú kutatások és fejlesztések az országban. Az ehhez szükséges szellemi potenciál meglétét nagyon jól szemlélteti a nemrégiben felbocsátott MASAT miniműhold sikere. A jövő óriástávcsövei (Fűrész Gábor) A legnagyobb optikai tartományban működő földi távcsövek átmérője meghaladja a 10 métert, de már készen állnak a méteres teleszkópok tervei is, melyek segítségével még közelebb kerülhetünk majd a Világegyetem születésének pillanatához. Fogadás és konzultáció a megjelent vendégekkel Kapcsolat más projektekkel INTERREG AT-HU 06/01/088 ( ) pályázat eredménye Megvalósítás ideje gyakorisága Évente 5-5 alkalommal, alkalmanként 1,5 órás előadás és ugyanilyen idejű konzultáció. Évente 5, a két év alatt összesen 10 magas szintű tudományos előadás. A helyszín: az ELTE GAO MKK Realtime Networking Stúdiója.

11 A gazdasági, a munkaerő-piaci és egyéb, a területet érintő döntéshozásban működő szereplők Online résztvevők köre Offline terjesztésben elért célközönség (iskolák) 15. tevékenység: Tudományos, szakmai konferenciák Nyugat-Magyarországon Doktori képzésben és doktori iskolákban részt vevő hallgatók közötti hálózatok kialakításához és fejlesztéséhez szükséges informatikai-, kommunikációs csatornák és hálózatok, megteremtése, szakmai célú együttműködések fejlesztése. (pl: munkacsoport találkozók, szakmai konferenciák). Nemzetközi konferenciák, fórumok szervezése Magyarországon. 2 napos, két éjszakás szakmai konferencia összesen 50 fő részére egy szombathelyi szállodában.a részvevők köre a hazai és a határon túli, a témához kapcsolódó tudományos tevékenységet, tanulmányokat folytató szakember (tudományos munkatársak, doktoranduszok). Hazai csillagászat legújabb eredményei: exobolygó kutatás, nagydiszperziós asztrospektroszkópia I. félév Kapcsolódó program: ingakísérlet a Székesegyházban. A résztvevő doktoranduszok számára elkészítjük az előkészítés során átadott, a kutatómunkájukat bemutató posztereket. Ezeket a konferencia ideje alatt kiállítjuk. A program ideje alatt a sajtóval egyeztetett módon biztosítjuk a folyamatos sajtó nyilvánosságot. A konferencián elhangzó előadásokat az előadásokhoz kapcsolódó tudományos értekezéseket könyv formájában kiadjuk (lásd Kiadvány tevékenység). 0. nap 1. nap 16:00-18:00: Résztvevők érkezése, elszállásolása 18:00-19:00: Vacsora 19:00 - Fakultatív látogatás az ELTE GAO MKK-ban vagy az ingakísérlet előkészítésének megtekintése 08:00-09:00: Regisztráció 09:00-10:30: Megnyitó (protokolláris, a Megyeházán) 10:30-11:00: Séta a Székesegyházhoz 11:00-11:30: Inga indítás 11:30-12:00: utazás a konferencia helyszínére (bérelt buszok) 12:00-13:00: Ebéd 13:00-13:30: 1. előadás 13:30-14:00: 2. előadás 14:00-14:30: 3. előadás 14:30-15:00: kávészünet 15:00-15:30: 4. előadás

12 2. nap 15:30-16:00: 5. előadás 16:00-16:30: 6. előadás 17:00-18:00: vacsora 18:30-19:00: Utazás bérelt buszokkal az ELTE GAO-ba 19:00-22:00: Látogatás az ELTE GAO MKK-ban (vezetővel) 08:00-09:00: Reggeli 09:30-10:00: 1. előadás 10:00-10:30: 2. előadás 10:30-10:45: Kávészünet 10:45-11:15: 3. előadás 11:15-11:45: 4. előadás 12:00-14:00: Ebéd 14:00-15:00: Tapasztalatok összegzése, konferencia zárásamoderátorral 15:00 - : Résztvevők elutazása Kapcsolat más projektekkel MTA Lendület Fiatal Kutatói Program Megvalósítás ideje, gyakorisága I. félév Doktoranduszok, MTMI egyetemi hallgatók, határon túli kutatók, oktatók 17. tevékenység: Kétnyelvű konferencia-kiadvány Felsőoktatási intézmények képzéseinek, kutatás-fejlesztési tevékenységeinek és eredményeinek hazai és külföldön történő népszerűsítése (pl.: kiadvány, szakkiállításon való megjelenés, idegen nyelvű brosúrák, honlap-fejlesztés). A 2014-ben megrendezett szakmai konferencia előadásai és az előadásokhoz kapcsolódó tudományos (5-10 oldalas) dolgozatok ANGOL és MAGYAR nyelvű, szerkesztett kiadása. A szerkesztett anyag online elérhetőségének biztosítása. Hazai csillagászat legújabb eredményei: exobolygó kutatás, nagydiszperziós asztro-spektroszkópia. Legalább 150 oldalas, négyszín nyomott, B5 méretű, kétnyelvű (angol és magyar), legalább 20 színes képet tartalmazó, ISBN számmal ellátott kiadvány, 400 példányban. Külföldi társobszervatóriumok, hazai felsőoktatási és kutatási intézmények, gazdasági élet szereplői

13 18. tevékenység: MTMI Pályaorientációs Tábor A kutatói életforma népszerűsítése és a pálya adta lehetőségek bemutatása a pályaválasztók és a hallgatók körében (kiváló, nemzetközileg elismert, illetve Nobel-díjas kutatói portrék készítése). Tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, szervezése, e programok feltételrendszerének fejlesztése. 5 napos, MTMI pályaorientációs tábor, középiskola 2., 3. évfolyamos tanulói számára, összesen 15 fő részére, évente 1-1 alkalommal. A tábor alapját a tudományos előadások, mini kutatások, laborgyakorlatok adják, amelyet pályaorientációs tevékenységek egészítenek ki, önállóan vagy kiscsoportokban. Éjszakai észlelések. Eredmények publikálása a honlapon. 1. nap Mechanika számítógépes szimulációk Gravitáció. Ingamozgás. A Föld forgása. Kéttest-probléma. Naprendszer 2. nap: Optika műszaki megoldások Optikai eszközök, lencsék, tükrök. Képalkotás. Fényképezés, távcső, mikroszkóp. Csillagok fényváltozása. 3. nap: Fénytan matematikai leírások A fény természete. Fénytörés, visszaverődés, elhajlás. Elektromágneses színkép. Doppler-hatás. Csillagok színképe, állapothatározói. 4. nap: Mágnesesség gondolkozás fejlesztése Mágneses tér tulajdonságai. Föld mágneses tere. Északi fény. Csillagok mágneses tere. 5. nap: Elektromosság műszaki és matematikai megoldások Elektromos mező tulajdonságai. Elektromos áramkörök. Elektromágnesesség. Elektromágneses eszközök. Atom szerkezete. Csillagok energia termelése, osztályozása, HR-diagramm. A táborban az MTMI pálya irányába orientáló foglalkozásokat pályaorientációs szakemberek bevonásával valósítjuk meg. Minden nap 2 órában, 2 szakember foglalkozik a résztvevőkel, elősegítve a tudományos pálya iránti érdeklődésük megerősítését. Napi program 9-11:00 Előadás kísérletekkel, megfigyeléssel :30 Előadás kísérletekkel, megfigyeléssel. 12:30-14 Ebéd (résztvevők maguk biztosítják) Beszélgetés szakemberekkel, kutatókkal, mérnökökkel, orvosokkal (pályaorientációs foglalkozás) FAKULTATÍV PROGRAM: Derült idő esetén: Csillagászati észlelés távcsővel. Tájékozódás az égbolton csillagtérképpel. Csillagászati koordinátarendszerek.

14 Középiskola 2., 3. évfolyamos tanulói (elsősorban természettudományos tantárgyakat fakton tanulók vagy azt választók részére) 19. tevékenység: Versenyek szervezése Középiskolások, valamint egyetemi-főiskolai hallgatók tudományos és innovációs versenyeinek fejlesztése és azok lebonyolítása, valamint nemzetközi tudományos versenyeken való részvétel népszerűsítése és elősegítése. Odysseus 2013: Az Odysseus-verseny diákokat szólít meg az Európai Unió bármely országából: tudásuk, kreativitásuk és kritikai gondolkodásuk alapján hozzanak létre az űr kutatásával kapcsolatos projektmunkákat. A részvételre vállalkozó diákok 2-5 tagú csapatokat alkotva indulhatnak a versenyen, tevékenységüket pedig 1 tanár segíti. A megmérettetés kétfordulós: elsőként magyar nyelvű pályamunkákat kell elkészíteni, amit a hazai zsűri rangsorol. A három kategória nyertesei vesznek részt a nemzetközi fordulóban, amelynek döntője a hollandiai Space Expo 2013 keretében fog megvalósulni. versenyfelhívás közzététele digitális munkák befogadása (folyamatosan!) szeptember - februárig zsűrizés (5 tagú) február pályamunkák publikálása - február jutalmazás kategóriánként, az 1. helyezett kiutazásának támogatása Prométheusz 2014: egy évvel az Odysseus-verseny után megismételt felhívás, ezúttal csak nemzeti fordulóval és döntővel. A as tapasztalatok alapján megvizsgáljuk az optimalizált témaválasztás lehetőséget. A verseny céljai, felépítése és végrehajtása megegyezik az Odysseus-verseny nemzeti fordulójával. A jelentkező csapatok egy digitális formátumú projektmunkával (pl. honlap, animáció, videófilm, számítógépes játék, stb.) indulhatnak a következő három kategóriában: 1. Naprendszer; 2. Űrhajózás - globális együttműködés; 3. Az élet párhuzamos fejlődése. A benyújtott pályaművel kapcsolatban egyetlen kikötés, hogy digitális formátumban kell leadni, mellette egy összefoglalóval, ami részletezi a projekt gondolati hátterét. Hazai középiskolákban (Odysseus) és felsőoktatási (Prométheusz) intézményekben tanulók A projekt céljaival, tartalmával, a többi tervezett programmal kapcsolatosan bővebben a oldalon, az és a címeken vagy a 94/ telefonszámon érdeklődhet.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

2. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára

2. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára Az Ég és Föld vonzásában a természet titkai című projekt 2013 januárjában kezdődött, két éves tudománynépszerűsítő programsorozat. A célcsoport a Nyugat- Dunántúl és Észak-Magyarország 10-18 éves korú

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

VoltTimer Tudományos Valóságshow

VoltTimer Tudományos Valóságshow VoltTimer Tudományos Valóságshow Mobilis Győr A Felfedezések Háza 1 Mi is a mobilis? A mobilis Európa első mozgásra, közlekedésre fókuszálótematikus tudományos játszóháza 74 interaktív eszköz, 1200 négyzetméteren

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KSH 23560220900457208 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Győr, 2014.03.24. Szilasi Péter Tamás Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013.

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

A nagy bumm -tól napjaink Aha!- élményeiig avagy az élményszerű tanulás lehetőségei a természettudományokban Mészáros Péter FUTURA Interaktív

A nagy bumm -tól napjaink Aha!- élményeiig avagy az élményszerű tanulás lehetőségei a természettudományokban Mészáros Péter FUTURA Interaktív A nagy bumm -tól napjaink Aha!- élményeiig avagy az élményszerű tanulás lehetőségei a természettudományokban Mészáros Péter FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont, Mosonmagyaróvár vezető demonstrátor

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról statisztikai jártasság és oktatás problémák és kihívások Dr. Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pepe@eco.u-szeged.hu Tartalom

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Duális képzés szükségessége, dilemmák ISOFÓRUM XXII. NMK

Duális képzés szükségessége, dilemmák ISOFÓRUM XXII. NMK A duális mérnökképzés dilemmái és lehetőségei a felsőoktatásban Dr. Ailer Piroska 2015. szeptember 18. Duális képzés szükségessége, dilemmák 2 2 Duális képzés kecskeméti modellje 1. A duális felsőoktatás

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Szponzorációs ajánlat

Szponzorációs ajánlat REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal Román-magyar területi együttműködések a gazdaságfejlesztés szolgálatában Szponzorációs ajánlat Debreceni konferencia 2009. június 3. Megjelenési

Részletesebben

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok A magyar GeoGebra közösség Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2010. November 6. Varga Tamás Módszertani Napok Miről lesz szó? Magyarország a nemzetközi GeoGebra térképen Magyarországi tevékenységek A

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

A nukleáris technológia kommunikációja. Sárdy Gábor - Velenyák Tamás XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december 8.

A nukleáris technológia kommunikációja. Sárdy Gábor - Velenyák Tamás XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december 8. A nukleáris technológia kommunikációja Sárdy Gábor - Velenyák Tamás XV. Nukleáris Technikai Szimpózium 2016. december 8. Tartalomjegyzék Az atomenergia társadalmi megítélése Közvélemény-kutatási eredmények

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

H2020 operatív munkacsoport ülés

H2020 operatív munkacsoport ülés Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H2020 operatív

Részletesebben

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK A z Infinety Online Kft. felsőoktatásban tanuló hallgatók számára pályázatot ír ki Adatvizualizációs technikák megvalósítása kvantitatív adatokon címmel. A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A 21. században óriási

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS AZ OKTATÁSBAN

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS AZ OKTATÁSBAN ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS AZ OKTATÁSBAN A VILÁGNAK NEM TUDÓS EMBEREKRE, HANEM TUDÓ EMBEREKRE VAN SZÜKSÉGE. (TOLSZTOJ) A PROJEKT HÁTTERE AZ ISKOLÁK ÚJ SZEREPE,ÁTALAKULÁSUK IRÁNYA Európai

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Közelebb hozni a csillagokat. Előadó: Szalai Tamás Csillagász, PhD-hallgató (SZTE Fizika Doktori Iskola)

Közelebb hozni a csillagokat. Előadó: Szalai Tamás Csillagász, PhD-hallgató (SZTE Fizika Doktori Iskola) Közelebb hozni a csillagokat Előadó: Szalai Tamás Csillagász, PhD-hallgató (SZTE Fizika Doktori Iskola) Asztronómia az őskorban és az ókorban Szerep a civilizáció és a kultúra születésénél Vallási-mitológiai

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 1. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás NTP-KKI-B-15 A köznevelés és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás Tudomány és művészetek tehetséggondozó

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 13. szám 2013. április 8. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 13. szám 2013. április 8. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 13. szám 2013. április 8. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Felhívás. Jutalmazás:

Felhívás. Jutalmazás: Felhívás A Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és konzorciumi partnere a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) támogatásban részesült a Svájci-Magyar

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

V e r s e n y f e l h í v á s

V e r s e n y f e l h í v á s A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0021 V e r s e n y f e l h í v á s A Sárospataki Református

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés Köznevelési kerekasztal alakuló ülés A kerekasztal szereplői érdekeltségi körök azonosítása KORMÁNY KÖZNEVELÉS SZAKMAI SZERV DIÁKOK TUDOMÁNY, PEDAGÓGUS KÉPZÉS SZÜLŐK ÉRDEKKÉPVISELET MUNKAADÓK Fenntartók

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

A tudományos közlés művészete

A tudományos közlés művészete A tudományos közlés művészete X. Tudománykommunikáció 1: Ismeretterjesztés Kiss László MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet Miről lesz szó? Miért jó ismeretterjeszteni? Hazai fórumok: előadások, sajtónyilatkozasatok,

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Egyetemi hallgatók, munkatársak

Egyetemi hallgatók, munkatársak Egyetemi hallgatók, munkatársak Elsõ évfolyamos és leendõ hallgatók körében Médiumok: Univ Pécs + Kari lapok Az Univ Pécs a Pécsi Tudományegyetem szorgalmi idõszakokban (február-május, szeptember-december)

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Szakmai beszámoló az

Szakmai beszámoló az Szakmai beszámoló az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában benyújtott 1.kategória: Előadás sorozatok

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2015/2016.tanévben NTP-TV

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2015/2016.tanévben NTP-TV Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2015/2016.tanévben NTP-TV-15-0004. 1. A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére 2010. december 23. http://majt.hu/ A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny. NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10.

25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny. NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10. 25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10. Tartalom O Indulás, történeti áttekintés O Változások O Statisztikák O

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város. Meghívó. Az Ipar napjai Debrecenben

Debrecen Megyei Jogú Város. Meghívó. Az Ipar napjai Debrecenben Debrecen Megyei Jogú Város Meghívó A Debreceni Egyetem Műszaki Kara, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. október 13-14-én közösen rendezi meg az Az Ipar napjai Debrecenben c. rendezvényét

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. meghirdeti a 2014/2015.

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. meghirdeti a 2014/2015. A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium meghirdeti a 2014/2015. tanévben a "FÖLDTŐL AZ ASZTALIG" AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI PROJEKTVERSENYT

Részletesebben