Üzleti tájékoztató a évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti tájékoztató a 2010. évről"

Átírás

1 Üzleti tájékoztató a évről Sopron, május Havas András vezérigazgató az Igazgatóság nevében

2 1 Bevezető A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. története az 1892-ben alapított Soproni Vízmű Részvénytársaságra vezethető vissza. Többszöri átalakulás után 1994-től az addig állami tulajdonban lévő, a Megyei Önkormányzat felügyelete alatt álló vállalat a működési területén lévő önkormányzatok tulajdonába került és december 31.-ig a Ptk ai szerint önkormányzatok vállalataként működött január 1-jétől a közművagyon vállalattól történő december 31-i elvonását követően végrehajtott átalakulás eredményeként részvénytársasági formában működik. Önkormányzati döntés alapján március 1-jétől a soproni Fürdőüzemeltető Kft. egyidejű beolvasztásával részvénytársaságunk vette át Sopron Megyei Jogú Város fürdővagyonának működtetését. A hatályos jogszabályoknak megfelelően társaságunk neve június 29-től zártkörűen működő részvénytársaságra változott. Részvénytársaságunk 100 %-os tulajdonosa a VICTORIA 94 Kft-nek. A Kft. neve: VICTORIA 94 Szolgáltatási és Vállalkozási Kft. A Kft. telephelye: Sopron, Bartók Béla u. 42. A Kft. ügyvezetője: Pajorné Vados Gabriella ügyvezető A Kft. alapító vagyona: eft A Kft. főbb tevékenységi köre: épület, közművezeték építése épületbontás, földmunka egyéb speciális szaképítés víz-, gáz-, fűtésszerelés építési eszközök kölcsönzése személyzettel közúti teherszállítás A vállalkozás fő tevékenységei A részvénytársaság alapvető feladata a működési területén élő lakosság közel 100 ezer fő egészséges ivóvízzel történő ellátása, a keletkezett szennyvizek elvezetése és tisztítása, valamint a szolgáltatás biztonsága érdekében végzett folyamatos fenntartási tevékenység. Ezért alapkövetelmény a szolgáltatás biztonságának fenntartása, a vízhiányok, üzemzavarok megelőzése, azonnali elhárítása. Társaságunk az önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződések alapján működteti az önkormányzati közművagyont, és megbízásos alapon végzi annak felújítását, rekonstrukcióját, vezeti analitikus nyilvántartását. Működési területünk a Győr-Moson-Sopron megye nyugati részét alkotó volt soproni járásra, 40 települési önkormányzat 46 településére, valamint 1996-tól a Rábaközben fekvő Szany és térségének 5 településére terjed ki. Az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízkezelési feladatok ellátása mellett március 1-jétől a fürdőszolgáltatás is alaptevékenységi feladata Részvénytársaságunknak.

3 2 A társaságnak a kiemelten kezelt alaptevékenységi feladatokon kívül az alábbi tevékenységekből származnak bevételei: mélyépítési tevékenység egyéb, alaptevékenységet kiegészítő tevékenységek megrendeléses közművagyon beruházás csatornatisztítás kamerás csatornavizsgálat víz- szennyvízminta vizsgálatok belkereskedelmi tevékenység Ivóvíztermelés, ivóvíz-szolgáltatás Kapacitások A vízkitermelés egy talajvizes galériából, 21 vízbázisból és átlagosan 60 kútból történik. A szolgáltatási területen a vízjogi engedélyek szerint igénybe vehető víztermelési kapacitás: m 3 /nap víztároló kapacitás: m 3 Társaságunk 8 térségi vízellátó rendszert, valamint 10 községi vízművet üzemeltet.

4 3 Termelés 2010-ben is a kedvező villamos energia fajlagos értékek, valamint költség megtakarítás céljából víztermelési menetrend szerint működtettük vízbázisainkat, elsősorban a legjobb vízminőség szempontjának szem előtt tartásával. Kútjainkból az igénybevételre összességében engedélyezett vízmennyiség 82,1 %-át termeltük ki. Vízátvételre az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan, minimális mennyiségben a szerződéssel üzemeltetett szanyi térségben, Vág és Rábasebes községek ivóvíz ellátása érdekében került sor. A társaságunk rendelkezésére álló víztermelési kapacitás jelenleg elegendő a felmerülő igények kielégítésére. Működési területünkön a nyári csúcsidőszakokban is biztosított volt a zavartalan vízellátás. Kútfúrás Az értékesítés/termelés viszonyszám (84,2%) a módszeresen végzett beruházási és karbantartási tevékenység eredményeként kedvező. Ezt a célt szolgálja a évben megkezdett Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztés előkészítése című, 85 %-os EU és 10 %- os állami támogatással megvalósuló projekt végrehajtása. Hálózat A víznyerő helyek rekonstrukciója és fokozott védelme, valamint a Hegykő - Fertőszentmiklós térségi (Regionális) Vízmű bevonása továbbra is alapvető fontosságú a középtávú, valamint a hoszszú távú biztonságos ivóvízellátás lehetőségének fenntartása érdekében. Az üzemeltetett elosztó vízhálózat hossza Sopronban 283 km, vidéken 409,1 km, összesen 692,1 km.

5 4 A vízhálózat Sopronban 1892-től kezdődően folyamatosan kiépített, előrehaladott korú, míg a vidéki hálózatok döntő többsége a 70-es 80-as években épült. A hibaszám valamennyi területen jelentősen csökkent. A hibák feltárása mind szélesebb körben a műszeres hálózatdiagnosztika adta lehetőségekkel történik. A feltárt hibákat rövid időn belül kijavítottuk. Szolgáltatás Társaságunk működési területén az ivóvízszolgáltatás teljes körű. A fogyasztóhelyek száma lakossági és nem lakossági (vállalkozási és intézményi) felhasználás céljából több mint Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

6 5 Kapacitások E tevékenység az ivóvízellátás mellett társaságunk másik, az előbbihez szorosan kapcsolódó alaptevékenysége. Társaságunk Sopronban és további 32 településen és 5 résztelepülésen látta el a szennyvízkezelési tevékenységet. A társaság rendelkezésére álló hidraulikai szennyvíztisztítási kapacitás 2010-ben m 3 /nap. Hálózat Az üzemeltetett gyűjtő csatornahálózatunk 2010 végén 631,4 km volt. Ebből 213,5 km található Sopronban, 338,2 km pedig vidéken, továbbá 79,7 km csapadékcsatorna is tartozik Sopronban a rendszerhez. A soproni, elsősorban gravitációs rendszerű csatornahálózatban csak részben szétválasztott a csapadékvíz a szennyvízhálózattól. A vidéki településeken a kiépített csatornahálózat elválasztott, részben gravitációs, részben nyomott rendszerű hálózat. A szakonyi rendszeren összegyűjtött szennyvíz gravitációs rendszeren, valamint átemelőkkel, nyomóvezetéken jut el Szakony település végátemelőjébe, ahonnan nyomóvezetéken kerül ártalmatlanításra a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett csepregi szennyvíztisztító telepre. A soproni Fő tér rekonstrukciója során feltárt régi, falazott csatornaszakasz

7 6 Szennyvíztisztítás A soproni szennyvíztelepen az ISPA projekt szennyvíztisztító telepi beruházás egy éves garanciális időszakának lezárása megtörtént. A zárójelentés elkészítéséhez szükséges egyeztetéseket, adatszolgáltatásokat társaságunk megtette. A telepen lehetőség van a hulladék hasznosítására is a technológiai folyamatok során keletkező biogázból villamos energia termelése által. Az idei évben a termelt villamos energia kwh, ez a telepi felhasználás 52 %-a. A vidéki telepeinken a tárgyévben kiegyensúlyozott működés volt jellemző. A nagycenki telep régóta fennálló terhelési problémáinak megoldására az önkormányzatokkal való összefogás eredményeként egy új telepi beruházás előkészítése vette kezdetét. Társaságunk szerződéses kapcsolat alapján fogadja szennyvíztelepein a tengelyen beszállított szippantott szennyvizeket is. Szolgáltatás A csatornabekötések száma folyamatosan nő, amit az ISPA projekt keretében megvalósuló csatornabekötések fokozatos belépése és a kistérségi szennyvízkezelő rendszereken a csatornaszolgáltatás iránti igény folyamatos bővülése okoz végére több mint fogyasztási hely került bekapcsolásra a csatornaszolgáltatásba. A tulajdonos önkormányzatok területén élő lakosság több mint 97 %-a él csatornaszolgáltatással ellátott településen.

8 7 Az ellátottság fontos mutatója, hogy az értékesített víz hány %-a kerül kezelésre a szennyvízrendszereken. A soproni szennyvízkezelő rendszer viszonyszámát befolyásolja egyes fogyasztók saját kutas vízfogyasztásának szennyvízben jelentkező többlete. Ugyanakkor a legnagyobb fogyasztóink esetében megvalósult a szennyvízmennyiség mérése is. A víz-szennyvíz arány (a csatornaszolgáltatás aránya a szolgáltatott vízmennyiséghez viszonyítva) jól tükrözi, hogy a szolgáltatott ivóvíz egyre nagyobb hányada kerül viszszagyűjtésre és megtisztított formában vissza a környezetünkbe. Fürdő szolgáltatás A forgalom a Lővér fürdő - Csik Ferenc Uszoda esetében kismértékben csökkent, a Fertő-tavi vízitelep és a Tómalom-fürdő látogatottsága az időjárás alakulásának függvényében a tárgyévben minimálisan növekedett.

9 8 Víz - és csatornadíjak Társaságunk közüzemi díjainak ár-megállapítási jogkörét az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló CIV. törvény értelmében az érintett települési önkormányzatok gyakorolják. Az ivóvízszolgáltatás területén évtől Szany térségében, 2004-től a társaság teljes működési területén kéttényezős vízdíj (alapdíj + fogyasztásarányos díj) került bevezetésre egységesen, vízmérő átmérő alapján megállapított díjak alkalmazásával. A csatornaszolgáltatás területén a csatornadíj 2004-től a vízdíjhoz hasonló elvek szerint kéttényezős. Azonban a fogyasztás arányos díj területileg egységesen, de a lakossági és intézményi körben kedvezményesen került megállapításra. Lehetővé vált továbbá a locsolómérő felszerelése. Az egyes önkormányzatok helyi rendelettel szabályozták a fogyasztóik által térítendő díjakat. Humánpolitikai tevékenység Az átlagos állományi létszám 2010-ben a bázishoz képest 7 fővel (2,4 %-kal) csökkent. Társaságunk 285 fős december 31-i munkajogi létszámából 59 fő felsőfokú, 102 fő középfokú és 124 fő alapfokú végzettségű. A szellemi foglalkozásúak között egyre több a diplomás, magasan képzett munkatárs. Társaságunk dolgozóinak több mint 96 %-a tagja valamelyik önkéntes nyugdíj és/vagy egészségpénztárnak. Élve a jogszabályok biztosította lehetőségekkel, 2010-ben is alkalmaztunk cafeteria rendszert. Gazdálkodási adatok

10 9 A társaságunk tevékenységét jellemző nettó árbevétel és annak az egyes tevékenységek közötti megoszlása a fenti diagram szerint alakult az elmúlt 6 évben. Társaságunk árbevételének döntő hányadát 2010-ben is az alaptevékenységeink (vízszolgáltatás 38,8 %, csatornaszolgáltatás 35,5 %, fürdő szolgáltatás 3,4 %), illetve a megrendeléses közműberuházás (17,4 %) teszik ki. A ráfordítások szerkezetében az elmúlt évekhez viszonyítottan érdemi változás nem történt. Társaságunk közszolgáltató tevékenysége mellett évről évre jelentősen hozzájárul a központi költségvetés és a helyi, önkormányzati költségvetések bevételeihez. Minőségbiztosítás Társaságunk a szolgáltatás minőségének emelése érdekében a szolgáltatás egész területén (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás, építés, nagykereskedelem, fürdőszolgáltatás) az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, a Fertődi és Fürdő üzemmérnökségen, továbbá a Sopron Térségi Vízellátó Rendszeren, a Sopron Térségi és Balf Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszerek területén az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, valamint a Lővér fürdő - Csik Ferenc uszoda létesítményre az /1993 Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok rendszerét (HACCP) alakította ki és működteti minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerként májusában sikeresen lezajlott az esedékes éves felügyeleti vizsgálat. Központi laboratóriumunk számára a szigorú szakmai és műszaki feltételek folyamatos, magas színvonalon történő biztosításának eredményeként az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 számú szabvány szerint a Nemzeti Akkreditáló Testület november 24-én kelt határozatában a NAT /2010 tanúsító okirat szám alatt négy évre adta meg vizsgálólaboratóriumként az akkreditált státuszt. Az akkreditálás területe vonatkozik a fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatokra egyaránt. Ezáltal a Központi Laboratóriumunk valamennyi tevékenysége november 23-ig akkreditált. Mivel az akkreditáló testület maga is nemzetközileg akkreditált, ebből adódóan a kiadott határozatuk is nemzetközi hatályú. Vagyoni helyzet - pénzügyi helyzet Társaságunk saját vagyonát a a feladata ellátásához, és a közművagyon működtetéséhez kapcsolódó, úgynevezett működtető vagyon képezi. Társaságunk vagyona a tervszerű fejlesztések, és a racionális gazdálkodás eredményeképpen folyamatosan növekszik. A vagyoni helyzet alakulására vonatkozó adatokat, mutatószámokat az Éves Beszámoló Kiegészítő Melléklete tartalmazza. Társaságunk hitelfelvétel nélkül, stabil likviditási helyzetben gazdálkodik.

11 10 Az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű- és fürdővagyont megbízásos alapon, működtetési szerződésben szabályozott módon üzemelteti részvénytársaságunk. Termelékenység változása A társaság kiegészítő tevékenységeinek árbevétel csökkenése a termelékenységi mutató alakulásában is szerepet játszik. A létszám csökkenése következtében az egy főre jutó nominális érték alig változott, azonban az inflációval korrigált reálérték csökkent. Ez a tendencia a évben várhatóan tovább fog tartani a megrendeléses tevékenységeink átmeneti csökkentése miatt. Környezetvédelem, ivóvíz minőség Csatorna-szolgáltatással kapcsolatban: Társaságunk az alaptevékenységébe tartozó szennyvízkezelést és -tisztítást a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően folytatja. Társaságunk a vonatkozó jogszabály alapján vízterhelési díjat fizet az élővízbe bocsátott tisztított szennyvíz mennyisége és minősége alapján. A Vízügyi Igazgatóság felé mederhasználati díj fizetésével hozzájárulunk a tisztított szennyvíz élővízbe bocsátása miatt szükséges meder karbantartási munkák finanszírozásához. A szennyvízminta vizsgálatokkal továbbra is az egyik fő feladatunkat képezi a közcsatornát súlyosan szennyező üzemek és intézmények ellenőrzése, illetve felterjesztési javaslat készítése csatornabírság kivetéséhez. Az elmúlt évben szennyvíztisztító telepeinken a technológiai folyamatok kézbentartásához szükséges ellenőrzések rendszere nem változott. A legfontosabb komponensek vizsgálatát továbbra is naponta, míg a többi komponens vizsgálatát a Környezetvédelmi Felügyelőség által előírt, és általunk összeállított önellenőrzési terv alapján végeztük el.

12 11 Ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: A 123/1997.(VII.18.) számú, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló Kormányrendelet kötelezővé tette valamennyi vízbázis védelembe helyezését. A nem sérülékeny vízbázisok védőterület és védőidom kijelölését rögzítő határozatokat a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Nyárligeti vízmű kivételével december 31-ig kiadta. A mikroszkópos biológiai vizsgálatok vízbázisonkénti számát a 47/2005.(III.11.) számú Kormány rendelet írta elő. Ebben az évben kezdtük el ezeket a vizsgálatokat. Rendszeres és folyamatos vizsgálatokkal nyomon követjük a vízbázis minőségét, valamint az ivóvíz hálózatban esetlegesen bekövetkező vízminőségi változásokat. Vízminőség romlás esetén javaslatot teszünk operatív intézkedések megtételére (vízcsőhálózat öblítés, fertőtlenítés, esetleg medencemosás), melyek hatékonyságáról újabb vizsgálattal győződünk meg. A MIR labor alrendszer üzemszerű bevezetésével a vízminőségi eredményeket most már az üzemmérnökségek az adatok felvitele után azonnal láthatják, így lehetőség van az azonnali beavatkozásra. Nagy gondot fordítunk arra, és rendszeresen ellenőrizzük is, hogy a társaságunk által szolgáltatott ivóvíz megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak és az ivóvíz minőségére előírt fizikai és kémiai követelményeknek. Működési területünkön az ivóvíz termelő kutak vízminőségét negyedévenként egy alkalommal ellenőriztük kémiai és fizikai komponensekre vonatkozóan, évi egy alkalommal pedig valamennyi ivóvíztermelő kutunknál elvégeztük a bakteriológiai komponensek ellenőrzését. Hulladékgazdálkodással kapcsolatban A 126/2003.(VIII.15.) számú Kormányrendeletnek megfelelően társaságunk saját kivitelezésben elkészítette a évi időszakra vonatkozó egyedi hulladékgazdálkodási tervét, amit a környezetvédelmi hatóság a H /2009. számú határozatával jóváhagyott. A évi végrehajtása időarányos. A soproni szennyvíztelepen folytatott biogáz-termelés a keletkezett szerves hulladék hasznosításán keresztül egyrészt energiát termel, másrészt a saját energia költségeinket csökkenti. == ==

é é á ő ö é é é í ó á ö á ó á á é á Í Ü Ü Á Ó É í Ű Á ö Ű Ű ö ő É É Á Á É É é á ó ó é ü é é í ű é é é á ó á ö á á é á ó ó é í é ő ö ö é á ő őö é é é é ő é ő ő é ó é á ó á á ó é é á ó á ó ó é í ő é ő á

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

Ö s s z e f o g l a l ó. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a

Ö s s z e f o g l a l ó. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a Éves Jelentés 2010 Ö s s z e f o g l a l ó Tisztelt Olvasó, Társaságunk, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legjelenősebb víziközmű-szolgáltatójaként állami és önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

DRV Éves jelentés 2009.

DRV Éves jelentés 2009. 1 2 Tartalomjegyzék Összefoglaló...4. Küldetés - Vállalatfilozófia... 5. Minőségpolitika - Környezetvédelem...6. Stratégia... 7. Szervezet... 8-9. Vízellátás... 10. Csatornaszolgáltatás...11. Fenntartás,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a Zrt. 2014. évi tevékenységéről. Szekszárd, 2015. március 25.

ÜZLETI JELENTÉS. a Zrt. 2014. évi tevékenységéről. Szekszárd, 2015. március 25. ÜZLETI JELENTÉS a Zrt. 2014. évi tevékenységéről Szekszárd, 2015. március 25. 2 Üzleti jelentés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2014. évi gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről Tevékenység jellege

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az Ózdi Vízmű Kft 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az Ózdi Vízmű Kft 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Vízmű Kft 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény kimutatás jóváhagyására Tartalom: 2012. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Üzletszabályzat. A dokumentum száma: EL 4 - Ü. A 4. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte:

Üzletszabályzat. A dokumentum száma: EL 4 - Ü. A 4. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Üzletszabályzat A dokumentum száma: EL 4 - Ü A 4. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp Erzsébet Stregova Márta Dr. Bánhidy Péter Igazgatási

Részletesebben

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Tartalom Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 6 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 9 Alap- és kiegészítő

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Eger, Hadnagy út 2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Eger, Hadnagy út 2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Eger, Hadnagy út 2. A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Eger, 2014. február 28. Általános kiegészítések 1. A vállalkozás bemutatása A társaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék 1. Üzletszabályzat célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 8 1.1. A szabályozás célja... 8 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK HELYZETE VESZPRÉM MEGYÉBEN TANULMÁNY 2007. KÉSZÍTETTE: ATHANASSOFF IBOLYA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK HELYZETE VESZPRÉM MEGYÉBEN TANULMÁNY 2007. KÉSZÍTETTE: ATHANASSOFF IBOLYA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK HELYZETE VESZPRÉM MEGYÉBEN TANULMÁNY 27. KÉSZÍTETTE: ATHANASSOFF IBOLYA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...3 2. A tanulmány elkészítésének célja...3

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő 5 Így történt 5 Stratégia, fejlesztés, rekonstrukció 6

Múlt, jelen, jövő 5 Így történt 5 Stratégia, fejlesztés, rekonstrukció 6 T artalom Bevezetõ 3 Múlt, jelen, jövő 5 Így történt 5 Stratégia, fejlesztés, rekonstrukció 6 Víz, természetesen 9 Ahonnan a víz ered 9 A víz útja 10 A mi dolgunk 12 Fővárosi Vízművek az agglomerációban

Részletesebben

JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről JELENTÉS a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről 0948 2009. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényeseinek Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a vizsgált Társaság) mellékelt

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Statisztikai számjel: 1 1 2 6 5 8 3 2 3 6 0 0 1 1 4 1 6 Cégjegyzék száma: 1 6-1 0-0 0 1 5 5 8 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Részletesebben

MH: 750-7 /302 / 2009.

MH: 750-7 /302 / 2009. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MH: 750-7 /302 / 2009. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 9 darab Melléklet: 9 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Javaslat Hajdú-Bihar Megye és a Békés Megye önkormányzatainak víziközmű-szolgáltatás tekintetében történő együttműködésére

Javaslat Hajdú-Bihar Megye és a Békés Megye önkormányzatainak víziközmű-szolgáltatás tekintetében történő együttműködésére 03-12- 2012 Integrációs koncepció Javaslat Hajdú-Bihar Megye és a Békés Megye önkormányzatainak víziközmű-szolgáltatás tekintetében történő együttműködésére A koncepciót előkészítette: Hajdú-Bihari Önkormányzatok

Részletesebben

Üzleti jelentés 2006.

Üzleti jelentés 2006. Üzleti jelentés 2006. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Üzleti jelentés 2006. Bevezető A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) működése, az elmúlt év során

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2014. február Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések...3 1.1. A vállalkozás bemutatása...

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros Önkormányzatának egyes hatósági díjak megállapítására irányuló tevékenysége ellenőrzéséről. 0930 2009.

JELENTÉS. Budapest Főváros Önkormányzatának egyes hatósági díjak megállapítására irányuló tevékenysége ellenőrzéséről. 0930 2009. JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzatának egyes hatósági díjak megállapítására irányuló tevékenysége ellenőrzéséről 0930 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2013. április Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

Beszámoló. Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről. Szeged, 2014. október hó

Beszámoló. Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről. Szeged, 2014. október hó Beszámoló a Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről 2000-2014 Szeged, 2014. október hó Beszámoló a Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről 2000-2014 1. Cégtörténet és feladatok 1949. augusztus 15.

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4

Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A szabályzat célja 4 2. A szabályzat hatálya 4 3. A szolgáltató adatai 4. A tevékenység bemutatása 5 4.1.

Részletesebben