RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT."

Átírás

1 RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT. BÁTAAPÁTI KUTATÁS Zárótanulmány 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12. tel/fax: (36)72/ , web: 1

2 1. BEVEZETÉS A MÓDSZER, A MINTA A NEMZETI RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓ ISMERTSÉGE, A RADIOAKTÍV HULLADÉKOK TÁROLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISMERETEK, ATTITŰDÖK A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló ismertsége A radioaktív hulladékok keletkezéséről alkotott vélemények A radioaktív hulladékék kezelésének magyarországi gyakorlatával kapcsolatos ismeretek Az eddig Magyarországon keletkezett radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos vélemények A nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos vélemények Az RHK ismertsége, szerepével kapcsolatos információk Az RHK irányító szerve Az RHK működése és a Paksi Atomerőmű A Bátaapátiban levő tároló megnyitásával kapcsolatos ismeretek A nukleáris erőművekben történő energiatermelés támogatottsága A LAKOSSÁGI FÉLELMEKET ELŐIDÉZŐ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A HULLADÉKLERAKÓ KAPCSÁN Személyes félelmek A NEMZETI RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓ HATÁSAI Elvárások a települések önkormányzatától a telephely működésével kapcsolatosan A tároló hatása az adott települések fejlődésére A tároló hatása a család életére A tároló hatása a helyi munkaerőpiacra A tároló helyszínének elfogadása

3 6. A KOMMUNIKÁCIÓRÓL ALKOTOTT VÉLEMÉNYEK A tájékozódás forrásai Hitelesnek tartott információforrások A leginkább közérthetőnek tartott információforrások A tároló kommunikációjával kapcsolatos illetékesség megítélése A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. irodájában működő bemutatóterem és egyéb rendezvények látogatottsága A Bátaapátiban működő bemutatóterem látogatottsága Az NRHT-ban készülő új korszerű felszíni látogatóközpont ismertsége A TETT ISMERTSÉGE ÉS A MŰKÖDÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSE; TETT HÍRLAP, TETT MAGAZIN, TETT-RE KÉSZ NAP, EGYÉB RENDEZVÉNYEK A TETT ismertsége, hasznosságának megítélése Az RHK támogatásával megvalósult fejlesztések ismertsége A TETT tájékoztatási tevékenységének elégségességéről alkotott vélemények A TETT Hírlap ismertsége, hasznosságának megítélése A TETT Magazin ismertsége, hasznosságának megítélése TETT-re kész Nap

4 1. Bevezetés RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT. BÁTAAPÁTI KUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) megbízásából a Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet 2015 márciusában újra kérdőíves interjúkészítésen alapuló lakossági kutatást végzett a Bátaapátiban működő kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges tárolójának megépítésével kapcsolatosan. Ebben az évben is törekedtünk arra, hogy az újabb fejlemények ismertségének, elfogadottságának vizsgálatán túlmenően mérjük és bemutassuk a lakossági véleményekben, attitűdökben az eltelt időszakban végbement változásokat. 2. A módszer, a minta A kutatás módszeréül ebben az esztendőben is a face to face jellegű kérdőíves interjúkat választottuk, amelyet kiképzett kérdezőbiztosaink bonyolítottak le. A minta kialakításánál két tényezőt vettünk figyelembe. Törekedtünk a térség területi arányainak betartására, másrészt a kisebb településeken is igyekeztünk statisztikailag elemezhető mintanagyságot elérni. A háztartások kiválasztása az ún. sétálós módszerrel (településen belül meghatározott algoritmus szerint kell kiválasztani a lakásokat), míg a háztartásokon belül a megkérdezett személy kiválasztása az utolsó születésnap módszerével történt (a háztartás azon tagját kérdeztük meg, akinek a kérdezés napjához viszonyítottan a legutoljára volt a születésnapja). A minta főbb háttérváltozók szerinti megoszlását a következő táblázat szemlélteti: 1. számú táblázat A minta megoszlása főbb háttérváltozók szerint Nemek szerinti megoszlás férfi 355 fő 44,4% nő 445 fő 55,6% összesen 800 fő 100,0% Életkor szerinti megoszlás 40 év alatt 196 fő 24,5% év 121 fő 15,1% év 154 fő 19,3% 60 év és a felett 329 fő 41,1% összesen 800 fő 100,0% Iskolai végzettség szerinti megoszlás maximum 8 általános 229 fő 28,6% szakmunkásképző, szakiskola 345 fő 43,1% 4

5 érettségi 167 fő 20,9% felsőfokú 59 fő 7,4% összesen 800 fő 100,0% Települések szerinti megoszlás Bátaapáti 65 fő 8,1% Bátaszék 360 fő 45,0% Cikó 90 fő 11,3% Feked 45 fő 5,6% Mórágy 70 fő 8,8% Mőcsény 50 fő 6,2% Véménd 120 fő 15,0% összesen 800 fő 100,0% 1/a táblázat települések A minta megoszlása települések szerint *lakónépesség száma *háztartások száma 2015-mas minta minta / háztartások száma Bátaapáti 442 fő fő 49,2% Bátaszék fő fő 14,0% Cikó 942 fő fő 28,1% Mórágy 793 fő fő 18,8% Mőcsény 364 fő fő 54,6% Feked 224 fő fő 90,9% Véménd fő fő 23,5% összesen 9344 fő fő 20,2% (*forrás: RHK 2015) A tanulmányban a háttérelemzések során csak a statisztikailag szignifikáns (khi-négyzet próba, varianciaanalízis) összefüggéseket ismertetjük. Természetesen az átlagértékek kiszámításakor technikai okok miatt minden esetben figyelmen kívül kellett hagyni a 0 értékkel szereplő nem tudja alternatívákat. 3. A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló ismertsége, a radioaktív hulladékok tárolásával kapcsolatos ismeretek, attitűdök 3.1. A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló ismertsége Kérdőívünk bevezetéseképpen az NRHT-vel kapcsolatos alapismereteket mértük fel, egyúttal kizártuk a kutatásból azokat, akik esetleg ott dolgoznak. A Bátaapátiban folyó nagyberuházásáról, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóról (NHRT-ről) a lakosság döntő többsége hallott. 2. számú táblázat 5

6 A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló ismertségének arányai ismertség hallott róla 780 fő 97,5% 98,5% nem hallott róla 20 fő 2,5% 1,5% összesen 800 fő 100,0% 100,0% Az egyes településekre vonatkozó adatok: 3. számú táblázat A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló ismertségének arányai településenként települések Bátaapáti 100,0% 100,0% Bátaszék 98,9% 98,6% Cikó 97,8% 98,8% Feked 100,0% 100,0% Mórágy 95,7% 100,0% Mőcsény 96,0% 100,0% Véménd 92,5% 95,0% Rákérdeztünk arra is a lakosság körében, hogy mit hallottak a tárolóval kapcsolatosan, azoknál az interjúalanyainknál, akik hallottak a beruházásról. Nőtt azok aránya, akik a veszélyes hulladékot említik, ez jut először a tárolóról eszükbe. A következő válaszokat gyűjtöttük össze (N=780 fő) veszélyes hulladékot tárolnak ott 185 fő 23,7% Paksról hoznak ide veszélyes hulladékot 128 fő 16,4% biztonságos/nem veszélyes 124 fő 15,9% működik/van 82 fő 10,5% hulladéklerakó hely 53 fő 6,8% atomtemető 45 fő 5,8% hasznos/jó hogy van 43 fő 5,5% bővíteni akarják 32 fő 4,1% nem sokat 32 fő 4,1% amit az újságban írnak 17 fő 2,2% rosszat/semmi jót 10 fő 1,3% nem érdekel 10 fő 1,3% mélyen van a föld alatt 8 fő 1,0% sugárzás/nukleáris 7 fő 0,9% nem tudja 7 fő 0,9% sokáig jó lesz/modern 5 fő 0,6% még építik 5 fő 0,6% szennyezés 5 fő 0,6% voltam ott 5 fő 0,6% Bátapátiban van/fejlődik falu 4 fő 0,5% 6

7 fegyveresek őrzik 3 fő 0,4% Véménden de aztán átvitték Apátiba 3 fő 0,4% sok beteg van miatta 3 fő 0,4% nem örülök neki 3 fő 0,4% jót is rosszat is 3 fő 0,4% meg lehet tekinteni 2 fő 0,3% szivárog a víz 2 fő 0,3% elejétől figyelemmel kíséri az egész folyamatot 2 fő 0,3% sok herce-hurca volt miatta 2 fő 0,3% rosszul tájékoztattak 2 fő 0,3% hordókban szállítják 2 fő 0,3% tart tőle a lakosság 2 fő 0,3% nem akarják 2 fő 0,3% Véménden van 2 fő 0,3% Megjegyzés: egy válaszadó több választ is adhatott. A legalább 2 fő által említett válaszokat közöljük. A beruházást ismerő kérdezetteink beszámoltak arról is, hogy ismereteik szerint milyen jellegű anyagokat tárolnak itt. A következő válaszokat jegyeztük le (N=780 fő) kis és közepes aktivitású anyagok 257 fő 32,9% sugárzó/radioaktív hulladékot 201 fő 25,7% védőruha/védőfelszerelés 115 fő 14,7% nem tudja 79 fő 10,1% veszélyes hulladékot 74 fő 9,5% paksi szemetet 67 fő 8,6% szerszámok 22 fő 2,8% fűtőelemeket 14 fő 1,8% kimerült radioaktív anyagok tárolása 12 fő 1,5% hordókat 1 fő 0,1% alacsonyabb lebomlású anyagokat 1 fő 0,1% gyógyászati hulladékot 1 fő 0,1% üveget 1 fő 0,1% elfogadható anyagot szállítanak ide 1 fő 0,1% műanyagot 1 fő 0,1% Megjegyzés: egy válaszadó több választ is adhatott. Azok közül, akik hallottak a tervezett beruházásról (N=780 fő), a döntő többség tudja, hogy Paksról érkezik a hulladék Bátaapátiba: Paksi Atomerőműből 756 fő 94,5% nem tudja 24 fő 3,0% korházakból 19 fő 1,6% kutatóintézetekből 9 fő 1,1% 7

8 A tároló készenléti állapotára vonatkozó kérdésére adott válaszok elmúlt két kutatás során mért megoszlását a 4. számú táblázat szemlélteti: 4. számú táblázat A tároló megvalósításának stádiumairól alkotott vélemények megoszlása megvalósítás stádiuma kutatási program zajlik 7 fő 0,8% 0,0% beruházás, építkezés 41 fő 5,3% 3,5% a felszíni és a felszín alatti létesítmények 684 fő 87,7% 87,4% üzemelnek, a felszín alatti be- ruházás zajlik nem tudja 48 fő 6,2% 9,1% összesen 780 fő 100,0% 100,0% A helyes válaszok aránya gyakorlatilag nem változott, a szignifikáns különbségek: A férfiak nagyobb hányada tudta helyesen a választ (92,2%), szemben a nőkkel (84,1%). A maximum 8 általánossal rendelkező válaszadóink kisebb hányada értesült helyesen a tároló készenléti állapotát illetően (81,9%), mint a magasabb végzettségűek (88,5% és 93,9% között). Legnagyobb hányadban Fekeden ismerték a helyes választ: Feked 95,6% Bátaapáti 92,3% Véménd 91,0% Cikó 89,8% Mórágy 86,6% Bátaszék 85,4% Mőcsény 81,2% 3.2. A radioaktív hulladékok keletkezéséről alkotott vélemények A témakörre vonatkozó ismereteket ezúttal 4 igaz-hamis állítás segítségével mértük fel; a válaszadók saját ismereteikre hagyatkozva döntötték el, minek minősítik az alábbi állításokat: A radioaktív hulladékok különböző kategóriákba sorolhatók, mint például kis, közepes és nagy aktivitású radioaktív hulladékok. Kórházak is termelnek kis aktivitású radioaktív hulladékot. Egyes nem-nukleáris jellegű iparágakban is keletkezik kis aktivitású radioaktív hulladékot. Egyes tudományos kutatóközpontok szintén termelnek radioaktív hulladékot. Általában megállapítható, hogy a lakosság ismeretei jók: 8

9 5. számú táblázat A radioaktív hulladékokra vonatkozó objektív ismeretek állítások igaz hamis nem tudja fő % 2013 % fő % 2013 % fő % 2013 % Különböző kategóriái vannak 76 95,1 95,2 8 3,0 1,1 31 0,9 3,7 Kórházakban is keletkezhet ,0 83,7 66 8,2 6,4 78 9,8 9,9 Nem nukleáris iparágakban ,0 72, ,2 11, ,8 16,1 Kutatóközpontokban is keletk ,6 79,2 66 8,3 7, ,1 13,1 Az igaz állításokkal való egyetértési arány településenkénti adatait a 6. számú táblázat tartalmazza: 6. számú táblázat A radioaktív hulladékokra vonatkozó objektív ismeretek településenként, az igaz állítások arányai állítások Bátaapáti Bátaszék Cikó Feked Mórágy Mőcsény Véménd Különböző kategóriái vannak. 96,9% 95,8% 96,7% 95,6% 98,6% 98,0% 87,5% Kórházakban is keletkezhet. 86,2% 84,7% 85,6% 93,3% 81,4% 84,0% 64,2% Nem nukleáris iparágakban termelnek. 69,2% 77,2% 74,4% 73,3% 51,4% 74,0% 53,3% Kutatóközpontokban is keletkezik. 75,4% 86,4% 82,2% 86,7% 68,6% 76,0% 58,3% 3.3. A radioaktív hulladékék kezelésének magyarországi gyakorlatával kapcsolatos ismeretek A radioaktív hulladékok keletkezésének gyakorlatával kapcsolatos alapismereteket is 4 állítás elfogadásával vagy elvetésével teszteltük. Állításaink a következők voltak: A radioaktív hulladék egy részét jelenleg föld alatt épült speciális létesítményekbe (tárolókba) helyezik el. (A helyes válasz: igaz) Egyes radioaktív hulladékokat megszilárdításuk után acélhordókba csomagolva helyeznek el. (A helyes válasz: igaz) Egyes radioaktív hulladékokat elhelyezés (végső tárolás) céljából külföldre szállítanak. (A helyes válasz: hamis) Egyes radioaktív hulladékokat átmeneti tárolókba helyeznek el, ameddig nem születik végső döntés a sorsukról (a végső tárolásukról). (A helyes válasz: igaz) A válaszok megoszlását a 7. számú táblázatban foglaltuk össze: 7. számú táblázat 9

10 A radioaktív hulladékok kezelésének magyarországi gyakorlatával kapcsolatos ismeretek állítások igaz hamis nem tudja fő % 2013 % fő % 2013 % fő % 2013 % Föld alatt tárolóba helyezik el ,2 93,3 16 2,0 2,1 30 3,8 4,6 Acélhordóba csomagolva ,1 82,8 50 6,2 7,7 77 9,6 9,5 Külföldre is szállítanak ,9 43, ,1 30, ,1 25,7 Átmeneti tárolóba is elhely ,9 70,8 69 8,6 11, ,5 17,8 8. számú táblázat A radioaktív hulladékok kezelésének magyarországi gyakorlatával kapcsolatos ismeretek településenként, a helyes válaszok arányai állítások Bátaapáti Bátaszék Cikó Feked Mórágy Mőcsény Véménd Föld alatt tárolóba helyezik el. 96,9% 93,6% 96,7% 100,0% 97,1% 96,0% 88,3% Acélhordóba csomagolva 92,3% 83,9% 93,3% 93,3% 82,9% 88,0% 69,2% Külföldre is szállítanak. 32,3% 37,5% 36,7% 31,1% 28,6% 40,0% 4,2% Átmeneti tárolóba is elhely. 72,3% 80,3% 81,1% 97,8% 62,9% 70,0% 62,5% 3.4. Az eddig Magyarországon keletkezett radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos vélemények Az eddig az országban keletkezett radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatosan három elhelyezési variációt soroltunk fel válaszadóinknak, amelyek közül az alábbi arányban választottak (N=800 fő) Itthon, ahol ezek a hulladékok keletkeztek, helyezzék őket tárolóba. 604 fő 75,5% Szállítsák el valami szegényebb afrikai országba és fizessenek nekik érte. 101 fő 12,6% Hagyják ott, ahol van. 35 fő 4,4% Nem tudta eldönteni 60 fő (7,5%) A nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos vélemények A nagy aktivitású radioaktív hulladékok hosszabb távon történő tárolásával kapcsolatos vélekedéseket ezúttal is három állítással való egyetértéssel is mértük. Interjúalanyaink a következő négyfokozatú nevesített skáláról való választással fejezhették ki véleményüket: 1. teljes mértékben egyetért; 2. inkább egyetért, mint nem; 3. inkább nem ért egyet; 4. egyáltalán nem ért egyet.) 10

11 Az állítások az alábbiak voltak: A nagy aktivitású radioaktív hulladékkal kapcsolatos megoldást most kellene kidolgozni, és nem a gyerekeinkre, unokáinkra hagyni. A nagy aktivitású, sugárzó radioaktív hulladéktól nem lehet biztonságos módon megszabadulni. A föld mélyében létrehozott tárolók jelentik a legmegfelelőbb megoldást a nagy aktivitású radioaktív hulladék hosszú távú kezelésére. Megkérdezetteink által adott válaszok megoszlását a következő táblázat szemlélteti (N=800 fő): 9. számú táblázat A nagy aktivitású radioaktív hulladékok tárolásával kapcsolatos állításokkal való egyetértés megoszlása állítások nem tudja teljes mértékben inkább igen inkább nem egyáltalán nem fő % fő % fő % fő % fő % Megoldást kellene kidolgozni. 9 1, , ,8 67 8, ,8 Nem lehet biztonságos módon szabadulni tőle , , , , ,4 A föld mélyén kell tárolni. 69 8, , , , ,8 A teljes egyetértés arányai 2013-ban sorrendben a következők voltak: 71,4%, 44,6%, illetve 53,1%. A válaszlehetőségek sorszámaiból (1-teljes mértékben egyetért 4. egyáltalán nem ért egyet) statisztikai mutatókat képeztünk, amelyeket (az átlagok növekvő sorrendjében) a 10. számú táblázatban foglaljuk össze: 11

12 10. számú táblázat A nagy aktivitású radioaktív hulladékok tárolásával kapcsolatos állításokkal való egyetértés főbb statisztikai mutatói állítások N szórás min. max. módusz Megoldást kellene kidolgozni ,79 1,70 1, A föld mélyén kell tárolni ,16 1,80 1, Nem lehet biztonságos módon szabadulni tőle ,56 2,00 1, Megjegyzés: a kisebb átlag nagyobb egyetértést jelent ebben az esetben. A válaszlehetőségek sorszámait felhasználva háttérelemzéseket végeztünk A férfiak inkább egyetértenek azzal, hogy a probléma megoldását most kell elintézni, nem kellene a gyerekeinkre hagyni és azzal, hogy a föld alatti tárolók jelentik a biztonságos megoldást (1,69 és 2,09), mint a nők (1,87 és 2,25) Az iskolai végzettség növekedésével nő az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy most kell kezelni a problémát, nem kell a gyerekeinkre hagyni. A két szélső érték: maximum 8 általános 1,90, illetve felsőfokú 1,41. A 60 évnél idősebbek mindhárom állítással szignifikánsan kevésbé értenek egyet, mint a fiatalabbak. A települések átlagkülönbségeit a következő táblázatban mutatjuk be: 11. számú táblázat A nagy aktivitású radioaktív hulladékok tárolásával kapcsolatos állításokkal való egyetértés átlagai településenként állítások Bátaapáti Bátaszék Cikó Feked Mórágy Mőcsény Véménd Megoldást kellene kidolgozni. 1,82 1,93 2,13 1,09 2,19 1,86 1,10 A föld mélyén kell tárolni. 1,88 2,61 2,26 2,37 2,22 1,78 3,71 Biztonságos módon szabadulni tőle. 1,62 2,53 2,12 1,45 2,05 1,71 1,78 12

13 3.6. Az RHK ismertsége, szerepével kapcsolatos információk Kutatásunk az RHK ismertségével, szerepének fontosságával foglalkozó részében első lépésben megkérdeztük melyik szervezet foglalkozik a radioaktív hulladékok elhelyezésének megszervezésével. Válaszadóink több, mint fele (53,4%, 431 fő) bízott annyira magában, hogy ismeri e szervezetet, míg 46,6%, 369 fő bevallotta, hogy nem tudja a választ. A férfiak közül 61,1%, a nők közül 48,1% gondolta, hogy tudja ki szervezi a radioaktív hulladékok tárolását az országban. Az iskolai végzettség emelkedésével nagyobb arány nyilatkozott úgy, hogy ismeri a radioaktív hulladékok tárolását szervező szervezetet. A két szélső érték: maximum 8 általános 33,2%, felsőfokú 78,0%. A települések közül Fekeden gondolták magukat a legtájékozottabbnak: Feked 71,1% Cikó 63,3% Bátaapáti 56,9% Bátaszék 55,3% Mőcsény 54,0% Mórágy 47,1% Véménd 38,3% A 431 interjúalanyunkat, akik a radioaktív hulladék elhelyezését megszervező szervezetet ismerni vélték megkértük, hogy válasszák ki az általunk felsoroltak közül, hogy ki foglalkozik a radioaktív hulladékok elhelyezésének megszervezésével. A helyes válaszok aránya 74,5% volt. A válaszok aránya az említések gyakorisága sorrendjében (N=431 fő): Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 321 fő 74,5% MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 92 fő 21,3% Magyar Energia Hivatal 13 fő 3,0% Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 5 fő 1,2% A helyes választ adók szignifikáns különbségei: A települések közül Véménden és Bátaapátiban nevezték meg az RHK-t a legnagyobb hányadban: Véménd 95,7% Bátaapáti 94,6% Feked 93,8% Mőcsény 92,6% Mórágy 90,9% 13

14 Cikó 70,2% Bátaszék 58,8% 3.7. Az RHK irányító szerve Érdeklődtünk az RHK-t ismerő interjúalanyainknál arról is, hogy tudja-e ki irányítja az RHK Kft-t. Az általunk felsorolt válaszlehetőségekből történő kiválasztás arányai (N=431 fő): A Paksi Atomerőmű. 163 fő 37,8% A környezetvédelmi és az atomtörvény alapján a választott országgyűlés. 147 fő 34,1% A kormány. 105fő 24,4% A megyei közgyűlés. 4 fő 0,9% Nem vállalkozott a kiválasztásra 12 fő (2,8%). Az irányító szervet helyesen ismerőket (147 fő, 34,1%) is vizsgáltuk háttér-információk szerint: Bátaapátiban nevezték meg a helyes választ a legnagyobb hányadban: Bátaapáti 67,6% Mórágy 60,6% Mőcsény 59,3% Cikó 45,6% Bátaszék 22,6% Véménd 19,6% Feked 18,8% 3.8. Az RHK működése és a Paksi Atomerőmű Megkérdeztük minden válaszadónkat arról tisztában vannak e azzal, hogy az RHK munkája nem attól függ, hogy Magyarországon működik Atomerőmű, mert a keletkezett radioaktív hulladékot mindenképpen el kell helyezni. A többség 469 fő, 58,6% állította, hogy tisztában van-e ténnyel, 331 válaszadónk számára (41,4%) új volt az információ ban az arány jóval magasabb volt (82,1%). 14

15 A maximum 8 általánost végzettek kisebb arányban tudták, hogy az RHK tevékenysége nem attól függ működik-e Magyarországon atomerőmű (44,1%), szemben a magasabb végzettséggel rendelkezőkkel (61,0% és 65,9% között). A 60 év felettiek kisebb arányban tudták, hogy az RHK tevékenysége nem attól függ működik-e Magyarországon atomerőmű (47,7%), mint a fiatalabbak (62,2%, 72,7%, 66,2% korcsoportok szerint emelkedően). A települések válaszadási arányai: Bátaszék 68,1% Bátaapáti 64,6% Feked 51,1% Cikó 50,0% Véménd 49,2% Mőcsény 48,0% Mórágy 44,3% 3.9. A Bátaapátiban levő tároló megnyitásával kapcsolatos ismeretek A Bátaapátiban létesült kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges tárolójával kapcsolatban első kérdésünkben arról érdeklődtünk interjúalanyainknál, hogy emlékeznek-e arra mióta fogadnak ott hulladékot Paksról. A relatív többség 2008-ra emlékezett (N=800 fő): 2008 óta 344 fő 43,0% 2010 óta 230 fő 28,7% 2011 óta 195 fő 24,4% nem tudja 31 fő 3,9% A helyes dátumot 344 fő 43,0% (2013-ban 24,8% ) nevezte meg, 466 válaszadónk rosszul emlékezett vagy nem vállalkozott a válaszadásra.. A 60 év felettiek kisebb arányban emlékeztek 2008-ra (36,5%), mint a fiatalabbak (46,4% és 48,7% között). A településeken a következő arányban mondták a 2008-at: Bátaapáti 53,8% Bátaszék 50,0% Mórágy 47,1% Véménd 42,5% Mőcsény 36,0% Feked 33,3% Cikó 27,8% 15

16 Második kérdésünkben arra kérdeztünk rá, hogy a TETT települések lakossága emlékszik-e arra, hogy az NRHT föld alatti tárolója melyik évben nyílt. Megkérdezetteink csaknem fele 2011-re emlékszik: 2011-ben 360 fő 45,0% 2009-ben 261 fő 32,6% 2012-ben 146 fő 18,3% nem tudja 33 fő 4,1% A helyes dátumot 146 interjúalanyunk (18,3% ) nevezte meg, 466 válaszadónk rosszul emlékezett vagy nem vállalkozott a válaszadásra.. A településeken a helyesen informáltak hányadai: Bátaapáti 25,4% Bátaszék 25,0% Mórágy 20,0% Mőcsény 14,0% Cikó 13,3% Véménd 4,2% Feked 2,2% A nukleáris erőművekben történő energiatermelés támogatottsága Megkérdeztük interjúalanyainkat, hogy mennyiben támogatja az olyan energiatermelést, amely nukleáris erőművekben történik. Nőtt az aránya a teljes elutasítottságnak, csökkent a 2011-es szintre a teljes támogatottságnak a hányada, legtöbben inkább támogatnák, mint nem. A válaszlehetőségek közötti választás arányai: 12. számú táblázat A nukleáris energiatermelés támogatottsági arányai elvárások teljes mértékben támogatja 265 fő 33,1% 42,2% inkább támogatja, mint nem 329 fő 41,1% 34,6% inkább ellenezi 85 fő 10,6% 12,4% teljes mértékben ellenzi 88 fő 11,1% 5,5% nem tudja 33 fő 4,1% 5,3% nem tudja 800 fő 100% 100% A nevesített skála válaszlehetőségeinek sorszámából statisztikai mutatókat számoltunk és háttérelemzéseket végeztünk. A támogatottság csökkent az előző kutatásokhoz képest: A főbb statisztikai mutatók. N átlag szórás minimum maximum módusz 767 1,99 0,

17 2013-ban 1,80-es átlagérték született. Megjegyzés: a kisebb átlagérték nagyobb támogatottságot mutat. A férfiak nagyobb mértékben támogatják a nukleáris energia termelést (1,90), mint a nők (2,07). Leginkább Véménden és Bátaszéken utasítják el a nukleáris erőművekben történő energiatermelést, a legkevésbé Bátaapátiban és Fekeden: 13. számú táblázat A nukleáris energiatermelés támogatottsági átlagai településenként települések Feked 1,60 1,56 Bátaapáti 1,62 1,42 Mőcsény 1,71 1,72 Cikó 1,73 2,25 Mórágy 1,74 1,57 Véménd 1,93 1,51 Bátaszék 2,29 1,92 A 173 inkább vagy feltétel nélkül ellenző válaszadónkat (és a dönteni nem tudókat) meginterjúvoltuk arról, hogy mennyiben támogatná a nukleáris erőművekben történő energiatermelést ha megnyugtató megoldanák a szakemberek a radioaktív hulladék állandó és biztonságos kezelését. A válaszlehetőségek közötti választások arányai ezúttal a következők voltak: 14. számú táblázat A nukleáris energiatermelés támogatottsági átlagai a radioaktív hulladék állandó és biztonságos kezelése mellett elvárások teljes mértékben támogatja 2 fő 1,0% 4,3% inkább támogatja, mint nem 14 fő 6,8% 15,6% inkább ellenezné 86 fő 41,7% 29,0% teljes mértékben ellenzi 44 fő 21,3% 8,6% úgy gondolja nem megvalósítható 27 fő 13,1% 21,5% nem tudott dönteni 33 fő 16,1% 21,0% Összesen: 206 fő 100% 100% 17

18 4. A lakossági félelmeket előidéző kockázati tényezők a hulladéklerakó kapcsán 4.1. Személyes félelmek Az érintettek többségének (531 fő, 66,4%) semmilyen ellenérzése, félelme nem volt soha a tároló működésével kapcsolatban. Kissé félt 22,0%-uk, 176 válaszadónk, míg nagyon félt 93 fő (11,6%) a létesítmény működéséből fakadó káros következményektől. A férfiak között nagyobb arányban vannak olyanok, akik egyáltalán nem tartottak a tárolótól (74,9), szemben a nőkkel (59,6%). A települések különbségei: 15. számú táblázat A személyes félelmek arányai településenként település egyáltalán nem kis mértékben nagy mértékben Bátaapáti 83,1% 13,8% 3,1% Bátaszék 58,1% 29,2% 12,7% Cikó 77,8% 16,7% 5,5% Feked 84,5% 13,3% 2,2% Mórágy 70,0% 25,7% 4,3% Mőcsény 78,0% 14,0% 8,0% Véménd 60,0% 13,3% 26,7% Akik valamilyen mértékben tartanak a tárolótól (kissé félt 176 fő, nagyon félt 93 fő) a létesítmény működéséből fakadó káros következményektől, a következőktől tartottak leginkább (N=269 fő): sugárzástól 81 fő 30,1% sok betegségtől 63 fő 23,4% szivárgástól 40 fő 14,9% szennyezéstől 36 fő 13,4% veszélyes anyagoktól 24 fő 8,9% természeti katasztrófától 10 fő 3,7% nem túl biztonságos 9 fő 3,3% meghibásodástól 6 fő 2,2% gyermekei jövőjét féltette 5 fő 1,9% túl közel vagyunk hozzá 4 fő 1,5% szállítási balesettől 3 fő 1,1% terrortámadástól 2 fő 0,7% háború esetén felrobbantják 2 fő 0,7% ingatlanok értékcsökkenésétől 1 fő 0,4% megújuló energiákra kellene fektetni a hangsúlyt 1 fő 0,4% azt csinálnak amit akarnak 1 fő 0,4% 18

19 egy törésvonalra építették 1 fő 0,4% előbb utóbb más is bekerülhet 1 fő 0,4% mert nem tudok róla sokat 1 fő 0,4% csak félek tőle 1 fő 0,4% Megjegyzés: egy válaszadó több választ is adhatott. Ezúttal is megkértük interjúalanyainkat, hogy az iskolai osztályzatoknak megfelelően értékelje a rendelkezésre álló információik alapján, hogy mennyire gondolja biztonságosnak a Bátaapátiban működő Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót. Az értékelések megoszlása a következő volt: 16. számú táblázat A Bátaapátiban működő Nemzeti Radioaktív hulladéktároló biztonságosságát értékelő osztályzatok megoszlása elvárások egyáltalán nem biztonságos 39 fő 4,9% 4,2% 2 70 fő 8,8% 3,1% fő 17,4% 12,0% fő 25,5% 33,6% nagyon biztonságos 309 fő 38,6% 41,8% Nem vállalkozott az értékelésre 39 fő 4,9%. Az értékelések átlaga 3,89 (2013-ban 4,11), szórás 1,19, a módusz az 5-ös. A férfiak nagyobb mértékben bíznak a tároló biztonságában 4,07, mint a nők 3,74. Fekeden és Bátaapátiban a legnagyobb a bizalom a tároló biztonságosságát illetően az utóbbi két mérés alapján. Az átlag romlás most Bátaszéknek köszönhető, amelyik település nagy súllyal szerepel a mintában: 17. számú táblázat A Bátaapátiban működő Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló biztonságosságát értékelő átlagok településenként települések Feked 4,59 4,42 Bátaapáti 4,48 4,72 Cikó 4,35 3,78 Mőcsény 4,20 4,20 Mórágy 4,18 4,25 Véménd 3,75 4,08 Bátaszék 3,49 4,03 19

20 A hármasnál rosszabbul értékelt 248 válaszadónkat (31,1%) most zárt kérdés formájában kérdeztük meg, hogy mitől tartanak leginkább. Az alábbi válaszokat gyűjtöttük össze az említések gyakorisága sorrendjében (N=248 fő): A környezetre és az egészségre gyakorolt lehetséges hatások 111 fő 44,8% A működés során bekövetkező radioaktív szivárgás kockázata 102 fő 41,1% A hulladéknak a tároló helyszínre történő szállítása 23 fő 9,3% Egy terroristatámadás okozta kockázat 7 fő 2,8% A helyi ingatlanok árának jelentős csökkenése 5 fő 2,0% 5. A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló hatásai A tároló működésének hatásait 2015-ben is több szempontból vizsgáltuk. Megnéztük mi a vélemény arról származtak-e előnyök, és ha igen, akkor mik a tároló üzembe helyezése kapcsán. Emellett az esetleges hátrányokra is rákérdeztünk. A vizsgálat során külön kezeltük a település szinten, valamint személy szerint (illetve a család, háztartás szintjén) megmutatkozó előnyöket és hátrányokat. Felmértük a munkahelyteremtés szemszögéből megmutatkozó várakozásokat is Elvárások a települések önkormányzatától a telephely működésével kapcsolatosan A telephely működésével összefüggésben a helyi lakosság elsősorban az érintett települések önkormányzatától a lakosság tájékoztatását várja el. 18. számú táblázat A működéssel kapcsolatban az az önkormányzattól várt lépések említési gyakorisága elvárások a lakosság tájékoztatása 715 fő 89,4% 85,0% lakossági ellenőrző bizottság felállítása 292 fő 36,5% 38,6% a település anyagi érdekeinek érvényre juttatása 284 fő 35,5% 44,1% a telephely megtekinthetősége 167 fő 20,9% 17,1% semmilyen elvárást nem támaszt 24 fő 3,0% 5,2% egyéb 3 fő 0,4% 0,3% Megjegyzés: egy-egy személy több forrást is megadhatott. A válaszadók közül 3 fő egyéb elvárásokat is említett: tudósok bevonása 1 fő biztonság 1 fő kirándulások szervezése 1 fő 5.2. A tároló hatása az adott települések fejlődésére Megkérdeztük idén is válaszadóinkat arról, hogy szerintük milyen hatást gyakorol a létesítmény a település fejlődésére. A felkínált válaszlehetőségek nem változtak: 20

21 nagy fejlődésnek indult kicsit fejlődött nem volt hatással a fejlődésre visszafejlődött Az emberek többsége szerint továbbra is bizonyos mértékű (nagy, illetve kisebb) fejlődést eredményezett a település szempontjából a bánya működése hoz viszonyítva csökkent azok hányada, akik fejlődést tulajdonítanak azoknak az időknek. 19. számú táblázat A létesítmény a települések fejlődésére gyakorolt hatásával kapcsolatos vélekedések megoszlása értékelés nagy fejlődésnek indult 278 fő 34,8% 40,9% kicsit fejlődött 270 fő 33,8% 35,9% nem volt hatással a fejlődésre 226 fő 28,2% 19,0% visszafejlődött 6 fő 0,8% 0,6% nem nyilatkozott 20 fő 2,4% 3,6% összesen 800 fő 100% 100% Az értékelések településenkénti megoszlását a 20. számú táblázat szemlélteti: 20. számú táblázat A létesítmény a települések fejlődésére gyakorolt hatásával kapcsolatos vélekedések megoszlása településenként (N=aki értékelt) település nagy fejlődés kis fejlődés stagnálás visszafejlődés Bátaapáti 63,1% 95,4% 36,9% 25,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Bátaszék 36,2% 25,7% 24,6% 42,4% 38,0% 31,3% 1,2% 0,6% Cikó 16,9% 17,0% 48,3% 60,2% 34,8% 20,5% 0,0% 2,3% Feked 60,0% 71,1% 40,0% 24,5% 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% Mórágy 27,1% 64,3% 70,0% 30,0% 2,9% 5,7 0,0% 0,0% Mőcsény 34,0% 72,5% 40,0% 25,5% 26,0% 2,0% 0,0% 0,0% Véménd 13,8% 43,3% 42,2% 37,3% 42,2% 18,6% 1,7% 0,8% A nevesített skála válaszlehetőségeinek sorszámából statisztikai mutatókat számoltunk és háttérelemzéseket végeztünk. A főbb statisztikai mutatók: N átlag átlag2013 szórás minimum maximum módusz 780 1,95 1,78 0,

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT. RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT. BÁTAAPÁTI KUTATÁS 2013. Zárótanulmány 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 511-704 web: www.szociograf.hu e-mail: szociograf@szociograf.hu 1 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

TETT KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS 2015. BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS 2015. BÁTAAPÁTI TÉRSÉG KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS 2015. BÁTAAPÁTI TÉRSÉG Kutatási alapadatok TETT Minta: 2007: 808 fő 2009: 800 fő 2011: 805 fő 2013: 801 fő 2015: 800 fő véletlen minta Adatfelvétel módja személyes interjúk standardizált

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT. ZÁRÓTANULMÁNY 2015 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS PÜSPÖKSZILÁGYI TÉRSÉG

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT. ZÁRÓTANULMÁNY 2015 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS PÜSPÖKSZILÁGYI TÉRSÉG RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT. ZÁRÓTANULMÁNY 2015 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS PÜSPÖKSZILÁGYI TÉRSÉG 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 511-704 web: www.szociograf.hu e-mail: szociograf@szociograf.hu

Részletesebben

NYUGAT-MECSEKI KUTATÁS, 2015

NYUGAT-MECSEKI KUTATÁS, 2015 RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT. NYUGAT-MECSEKI KUTATÁS, 2015 Zárótanulmány 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 511-704 web: www.szociograf.hu e-mail: szociograf@szociograf.hu 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC. KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 PÜSPÖKSZILÁGYI TÉRSÉG

NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC. KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 PÜSPÖKSZILÁGYI TÉRSÉG NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC. KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 PÜSPÖKSZILÁGYI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta: 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 819 fő 2011: 800 fő 2013: 800 fő 2015: 802 fő

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft. Ú T I J E L E N T É S Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. Tárgy: NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.) 1. A szakmai program A szakmai program két látogatásból

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

A radioaktív hulladék elhelyezésének műszaki és társadalmi kérdései. Dr. Solt Eszter Gábor Dénes Főiskola A Magyar Tudomány Ünnepe 2010. november 8.

A radioaktív hulladék elhelyezésének műszaki és társadalmi kérdései. Dr. Solt Eszter Gábor Dénes Főiskola A Magyar Tudomány Ünnepe 2010. november 8. A radioaktív hulladék elhelyezésének műszaki és társadalmi kérdései Dr. Solt Eszter Gábor Dénes Főiskola A Magyar Tudomány Ünnepe 2010. november 8. A radioaktív hulladék kezelése Magyarországon Radioaktív

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága Pirolízis szakmai konferencia A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága ÖKOINDUSTRIA Szent István Egyetem GAEK -Szakmai Konferencia Dr. Farkas Tibor, SZIE GAEK Farkas.tibor@gtk.szie.hu 2013.

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

Radioaktív hulladékok

Radioaktív hulladékok Special Eurobarometer Európai Bizottság Radioaktív hulladékok A felmérés ideje: 2005. február március A publikáció ideje: 2005. szeptember Ez a jelentés az Általános Energiaügyi és Szállítási Igazgatóság

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése

A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

Exemplar für Prüfer/innen

Exemplar für Prüfer/innen Exemplar für Prüfer/innen Kompenzációs vizsga az egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsgához / érettségi és diplomavizsgához 2015 június Magyar Kompenzációs vizsga: 1. sz. vizsgatétel

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült: 2008. május

Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült: 2008. május Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült:. május A kutatás körülményei A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából. májusában

Részletesebben

Közvélemény-kutatási jelentés

Közvélemény-kutatási jelentés Közvélemény-kutatási jelentés Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KÉ 9253/2010. Készítette: Ferling PR 2010. augusztus 25. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

7624 Pécs, Nagy Jenı u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 504-711 web: www.szociograf.hu e-mail: szociograf@szociograf.hu

7624 Pécs, Nagy Jenı u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 504-711 web: www.szociograf.hu e-mail: szociograf@szociograf.hu GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONT A PATIKAPIACI SZABÁLYOZÁS A LAKOSSÁG VÉLEMÉNYE TÜKRÉBEN 2010. 7624 Pécs, Nagy Jenı u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 504-711 web: www.szociograf.hu e-mail:

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember. Budapest, 2000. november

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember. Budapest, 2000. november Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember Budapest, 2000. november 1 Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András

Részletesebben

Energiahatékonyság Nemzetgazdasági kitörési pont a 2014-2020- as időszakban

Energiahatékonyság Nemzetgazdasági kitörési pont a 2014-2020- as időszakban Energiahatékonyság Nemzetgazdasági kitörési pont a 2014-2020- as időszakban dr. Bart István Igazgató Magyar Energiahatékonysági Intézet Gyula, Kétezer-tizenháromszeptemberhuszonhét A Magyar Energiahatékonysági

Részletesebben

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS CIVIL SZEKTOR KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL EÉŐZETES EREDMÉNYEK 1. A válaszadók lakhelye Település Noszvaj 83 Bogács 63 Cserépfalu

Részletesebben

Az Iránytű Intézet 2013. áprilisi közvélemény-kutatásának eredményei I.

Az Iránytű Intézet 2013. áprilisi közvélemény-kutatásának eredményei I. Az Iránytű Intézet 2013. áprilisi közvélemény-kutatásának eredményei I. 0. oldal Az Iránytű Intézet két elemzésben publikálja 2013. tavaszi közvélemény-kutatásának eredményeit. Első elemzésünkben a pártpreferenciák

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat

2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat 2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat Az állampolgárokra - azaz azon állampolgárokra, akik nem ügyfelei a Hivatalunknak - vonatkozó omnibuszos kutatás lefolytatására a Marketing Centrum Országos Piackutató

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Közvélemény-kutatás jelentése. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. által vezettet konzorcium. TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0039 projekthez

Közvélemény-kutatás jelentése. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. által vezettet konzorcium. TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0039 projekthez Közvélemény-kutatás jelentése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által vezettet konzorcium TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0039 projekthez Készítette: Dr. Berényi László B-KONZ Kft 2011. június 15. Tartalom 1. Összefoglaló

Részletesebben

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15.

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15. NRC-Médiapiac Kütyüindex Molnár Judit és Sági Ferenc 2011. szeptember 15. MI A KÜTYÜ? bár a kütyü szó eredete mindeddig ismeretlen, maga a szó egyáltalán nem az. Már a XVIII. századtól vannak rá adataink.

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése Janovics R. 1, Bihari Á. 1, Major Z. 1, Molnár M. 1, Mogyorósi M. 1, Palcsu L. 1, Papp L. 1, Veres

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai Vállalat jelen és jövőképe A kérdőív 3 oldalt tartalmaz, összesen 25 kérdésből áll és az alábbi témakörökben keresi a válaszokat: - Vállalata jelen

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Bevezetés - előzmények

Bevezetés - előzmények Az Internet szerepe a megújuló energiaforrások elterjesztésében Baros Zoltán 1 és Németh Sarolta 2 1 Debreceni Egyetem Meteorológia Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.. 13. e-mail: zbaros@delfin.unideb.hu

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben