Felszín közeli elhelyezkedése miatt, alacsony fűtőértéke ellenére különösen értékes az észak- és nyugatmagyarországi 5,8 milliárd tonna lignitvagyon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felszín közeli elhelyezkedése miatt, alacsony fűtőértéke ellenére különösen értékes az észak- és nyugatmagyarországi 5,8 milliárd tonna lignitvagyon."

Átírás

1 ZÖLD IDEOLÓGIÁK A természet és környezetvédő mozgalmak az 1960-as 70-es években szerveződtek. Létrejöttükben jelentős szerepet játszott a Római Klub, amelynek nemzetközileg elismert tudósai tanulmányokat jutattak el az ENSZ tagállamainak kormányaihoz, valamint a James Lovelock által publikált GAIA elmélet. A 93-ik évében lévő Lovelock azonban az utolsó könyvében (Gaia halványuló arca) számos kérdésben módosította korábbi álláspontját, és lesújtó véleményt fejtett ki a tudományosan dilettáns nagyvárosi zöld mozgalmakról, amelyek ma már többet ártanak az emberiségnek, a természetnek és a környezetnek, mint amennyit használnak. Nem különb Lovelock véleménye a politikusok és gazdasági lobbik által támogatott megújuló energiákról sem, amelyek forszírozása gyorsabban fogja tönkre tenni a bolygó ökológiai állapotát, mintha nem tennénk semmit. Ha alaposabban szemügyre vesszük az ezzel kapcsolatos tényeket, észrevehetjük, hogy számos gazdasági hatalom, így az USA, Kanada, Kína, Oroszország, India, Brazília nem dőlt be az ultraradikális zöldek propagandájának, miközben az EU országok ezekhez az elvekhez igazodva önmagukat teszik tönkre. Ez azért sajnálatos, mert Magyarország is kénytelen ezekhez az elvekhez igazodni, és ez jelentősen hozzájárul a gazdasági lemaradásunk fokozódásához. A legsúlyosabb probléma alighanem az energetika területén jelentkezik. Hazánkban ugyanis a lakossági jövedelmek lényegesen nagyobb hányada fordítódik energiára, mint a fejlett EU országokban, annak ellenére, hogy az energiafelhasználás nálunk kisebb. A belföldi energiafelhasználás több mint fele a 80-as években még hazai forrásokból származott, ma azonban az import aránya meghaladja a 70%-ot, szénhidrogéneknél a 80%-ot, és ehhez a siralmas képhez az is jelentősen hozzájárul, hogy a rendelkezésre álló olcsó hazai erőforrások fokozott hasznosítását az EU előírások és a radikális zöldek tiltakozása akadályozza. Hogy a zöld ideológia aktivistái mennyire képzettek, arra példaként szolgál az a tapasztalat, hogy a klímaváltozással kapcsolatban aláírásokat gyűjtő zöld aktivisták általában még olyan egyszerű kérdésekre sem tudnak válaszolni, hogy nyáron miért hosszabbak a nappalok, mint télen, és hogy amikor nálunk tél van, olyankor miért van Rio de Janeiro-ban nyár, sőt még azt a hírt is meglepődve hallgatják, hogy a vízgőz és az ózon is üvegházgáz. Hogy a legostobább blöffökkel is félre lehet vezetni az emberek jelentős részét, arra példa egy amerikai középiskolás diák tréfája, amelynek során aláírásokat gyűjtött a veszélyes dihidrogén monoxid vegyület betiltására, mivel az a savas esők fő komponense, kimutatható rákos daganatokban, és fulladásos halált okozhat. Csak minden tizedik ember jött rá, hogy dihidrogén monoxid = H 2 O azaz víz. Gyakori zöld propaganda, hogy állítsuk vissza a bolygó eredeti természetes állapotát, amelyet tönkretettünk. Csakhogy a természetben nem létezik eredeti természetes állapot. A Föld nem stabil képződmény, hanem folyamatosan átalakuló rendszer, amelyben szüntelenül váltakozva zajlik teremtés és pusztulás. Persze elvileg megtehetnénk, hogy Budapesten lebontjuk a Margit Hidat és az Árpád Hidat, és nyulakat telepítünk a Margit Szigetre, hiszen egy évezreddel ezelőtt ez volt a természetes állapot, bár lehet, hogy egy ilyen rombolás ellen éppen a zöldek tiltakoznának legjobban. Egy másik zöld propaganda, hogy az emberiség széndioxid kibocsátása okozza a klímaváltozást. Ezzel kapcsolatban a Miskolci Egyetem egyik professzora valamikor a következő hasonlatot használta: Egy légy rászáll a szántóföldön az igavonó ökör szarvára, és kijelenti: szántunk. A széndioxid kibocsátás illusztrálására a sajtóban gyakran láthatunk füstölgő kéményeket. Ámde a széndioxid ugyanolyan színtelen átlátszó gáz, mint a levegő, ezért nem látható. Abszorpciós spektrumát a diagram szemlélteti. Így azután a füst amit látunk általában túlnyomórészt vízgőzből áll, bár esetleg tartalmazhat tökéletlen égésből származó koromszemcséket is. Az egyes gazdasági érdekcsoportok számára jól jövedelmező CO 2 kvótakereskedelem pedig már csak azért is értelmetlen, mert például a legutóbbi izlandi vulkán kitörés az EU több éves kvótájának megfelelő mennyiségű széndioxidot bocsátott ki a levegőbe. 1

2 Prof. Dr. Reményi Károly akadémikus a közelmúltban egy előadásában bemutatott egy diagramot, amely több százezer évre visszamenőleg szemléltette a légköri széndioxid koncentráció és az átlagos felszíni hőmérséklet alakulását. Ebből az derült ki, hogy mind a melegedés, mind a széndioxid koncentráció nagyjából százezer éves ciklusokban periodikusan változik, és a két a paraméter között valóban erős korreláció van. Csakhogy számos esetben a klíma melegedés megelőzi a széndioxid koncentráció növekedését, ezért nem egyértelmű, hogy közülük melyik az ok és melyik a következmény. Geofizikus szakemberek véleménye szerint ez a kérdés összefügghet a felszíni vizek gáz elnyelő képességével. Az óceánok vizében ugyanis jelentős mennyiségű elnyelt gáz, többek között oxigén és széndioxid van. Ha bármilyen ok miatt a víz hőmérséklete növekszik, csökkenni fog a gázelnyelő képessége, és hatalmas mennyiségű széndioxidot bocsát ki a levegőbe, ezzel növeli az üvegházhatást, és ez pozitív visszacsatolásként működve tovább fokozza a melegedést. Amikor azonban a légkörben már túl sok az elpárolgott vízgőz, a fokozott felhőképződés a napsugarakat visszaverve megindít egy lehűlési folyamatot. Az éghajlat döntő mértékben az átlagos felszíni hőmérséklettől függ, amelyet elsősorban az alábbi tényezők határoznak meg: A Nap ingadozó sugárzási teljesítménye A felszíni átlagos albedo értéke A planetáris albedo értéke A felhőképződés aktivitása, amely földön kívüli tényezőktől is függ, mint amilyen például a kozmikus sugárzás és a napfolt tevékenység. Az atmoszféra transzmissziós tényezője a napsugárzásnak megfelelő 6000 fok körüli színhőmérsékleten Az atmoszféra transzmissziós tényezője a Föld felszínéről kibocsátott mintegy 290 K körüli színhőmérsékleten (üvegházhatás) Ami az albedo értékét illeti, meg kell különböztetni a felszíni és a planetáris albedo fogalmát. A felszíni albedo azt mutatja, hogy a talaj a beérkező napsugárzás energiájának hány százalékát veri vissza a világűr felé. Néhány felszíni albedo példaként a következő: vízfelület 5 10 % erdő % szántóföld % hómező % köd, felhő % A planetáris albedo azt fejezi ki, hogy a bolygóra beeső teljes napsugárzás energiájának hány százaléka verődik vissza a világűr felé. A Földön ez kb. 30 % körül becsülhető. Fontos tudni, hogy a planetáris albedo nem azonos a talajszinten mérhető albedo átlagával, mivel az atmoszféra szűrési tulajdonsága hullámhossz-függő, továbbá mert a felhők a besugárzás egy részét visszaverik, és az így nem juthat le a talajszintig. Ami pedig a mesterséges eredetű üvegház gázokat illeti, bármit is égetünk el, minden gáznemű égéstermék, így a vízgőz és a keletkező nitrogénoxidok is mind-mind üvegházgázok. A bolygón a teljes üvegházhatás mintegy 60%-át a vízgőz okozza, a széndioxid közreműködése 18-20% között becsülhető. Dr. Miskolczi Ferenc a NASA klímavédelmi projekt volt kutató fizikusa szerint is a globális hőmérséklet emelkedésben a széndioxid kibocsátás alig játszik szerepet, mivel egy olyan bolygón, amelyen a felszín nagyobb részét víz borítja, a gyarapodó széndioxid üvegház hatását a levegőből a vízgőz kiszorulása kompenzálja. A talajszint és a világűr közötti hőmérséklet különbség ugyanis azonos a hőmérsékleti gradiens integráljával az atmoszféra teljes rétegvastagságára vonatkoztatva. Ezért, ha a széndioxid koncentráció valóban növelné a talajszinten a hőmérsékletet, akkor a hőmérsékleti gradiensnek is növekednie kellene az alsóbb légrétegekben, azonban Miskolczi professzor több évtizedre kiterjedő mérési adatai ezt nem igazolják. A széndioxid a természetben szüntelen körforgásban van. A levegőben a széndioxid a vízgőzzel szénsavat alkot, ezért az esővíz szénsav tartalmú, olyan, mint egy gyenge szódavíz, amely a talajra és a felszíni vizekre hullva különféle geokémiai és geofizikai folyamatokon keresztül előbb-utóbb lejut a földkéreg alá, ahonnan a vulkáni tevékenységből és a termálvizekből ismét a légkörbe kerül. Ebbe a természetes körfolyamatba az ember csak nagyon mérsékelten képes beavatkozni, bármennyire is igyekszik. Mi lenne, ha nem törődnénk a CO 2 kvótákkal, és fokozottan hasznosítanánk a rendelkezésre álló könnyen kitermelhető szénkincsünket, amely a becslések szerint elegendő lenne 230 évre, ámde azt úgy kellene felszínre hozni és hasznosítani, hogy ne menjünk szembe az uniós környezetvédelmi előírásokkal. 2

3 Felszín közeli elhelyezkedése miatt, alacsony fűtőértéke ellenére különösen értékes az észak- és nyugatmagyarországi 5,8 milliárd tonna lignitvagyon. Ez termelhető ki legnagyobb arányban, csaknem felerészben. A bányászat ugyanakkor munkahely teremtő tényező. Minden bányászati munkahelyhez három-négy másik kötődik. Statisztikai adatok szerint a hazai bányászat felszámolása mintegy kettőszázezer állás elveszítését jelentette. A bányászat társadalmi hasznossága pedig felülmúlhatja a jelenlegi szabályozási környezetben mutatkozó versenyhátrányt a villamos energia előállításában is. Valamennyi energiaféleség közül a legsokoldalúbb és legtisztább a villamos energia, amely alapvetően meghatározza egy ország fejlettségi színvonalát. A villamos erőműveket a következő tulajdonságaik alapján szokták összehasonlítani: A villamos energia előállítási költsége Rugalmas szabályozhatóság Baleset veszélyesség Környezeti hatások Ha a megtermelt villamos áram költségét az erőmű teljes életciklusára vonatkoztatva számítjuk ki (beleértve a beruházás, a lebontás és a környezet helyreállításának költségét is) akkor ma a legolcsóbb villamos energia a vízenergia és a nukleáris energia, és ezek nem járnak üvegház gázok kibocsátásával sem. Szabályozhatóság szempontjából az erőművek három fő csoportja: 1. Szén-erőművek és atomerőművek, amelyeket egyenletes terheléssel érdemes működtetni. 2. Gyorsan szabályozható erőművek, ilyenek a vízerőművek és a gázmotoros erőművek, és a szivattyúturbinás energiatároló erőművek. 3. Időjárástól függően ingadozó teljesítményű erőművek, ilyenek a szélturbinás erőművek, és a naperőművek egyes típusai. A villamos hálózat stabilitása szempontjából rendkívül fontos, hogy legyenek megfelelő teljesítményű gyorsan szabályozható erőművek, különösen, ha a zöld propaganda hatására egyre több szabályozhatatlan szélturbinát szeretnénk látni a termőföldjeink helyén. Ami a baleseti gyakoriságot illeti, ezt is a megtermelt villamos energia mennyiségére vetítve érdemes vizsgálni, és ekkor a statisztikai adatokból kiderül, hogy a legbiztonságosabbak a nukleáris és a víz erőművek. A hazai villamos energia termelés megoszlása a felhasznált üzemanyag szerint nagyjából a következő: nukleáris kb. 40 % földgáz kb. 28 % szén kb. 28 % olaj és egyéb kb. 4 % Az erőműveink jelentős része rossz műszaki állapotban van és korszerűtlen, felújításuk, korszerűsítésük szükséges. A hazai nagy teljesítményű erőművek és termelési részesedésük: Paksi Atomerőmű kb. 40% Dunamenti Hőerőmű kb. 16% Mátrai Hőerőmű kb. 11% Tisza II. Erőmű kb. 8% (együttesen kb. 75%) További fontosabb kisebb erőművek: Tiszapalkonya, Bánhida, Pécs, Oroszlány, Inota, Ajka. Egy kwh villamos energia becsült tényleges nettó előállítási önköltsége a teljes életciklusra vetítve: Vízenergiával kb. 4,- Ft Nukleáris energiával kb. 10,- Ft Szélenergiával kb. 30,- Ft Geotermikus energiával kb. 60,- Ft Fotovoltaikus napenergiával kb. 120,- Ft A vízerőműveink energiatermelése csekély, a fontosabbak: Kisköre (Tisza) 28,0 MWatt Tiszalök (Tisza) 11,4 MWatt Hernádvíz (Hernád) 4,4 MWatt Nick (Rába) 1,6 MWatt Ikervár (Rába) 1,5 MWatt A vízerőművek mellett a második leggazdaságosabb villamos erőmű a nukleáris erőmű, és ráadásul ezzel lehet kis területen a legtöbb villamos energiát megtermelni füstgázok kibocsátása nélkül. Ha a Paksi 3

4 Atomerőmű termelését szélturbinákkal állítanánk elő, legalább tízezer darab méter magas tornyokra szerelt szélturbinát kellene telepíteni a 93 ezer négyzetkilométeres területünkön. Fukushima után azonban nukleáris erőművek elleni tiltakozás világszerte nő. A katasztrófában a földrengés és szökőár áldozatainak száma meghaladta a 20 ezret. Az atomerőműben is volt halálos áldozat. Egy ember a földmozgás miatt leesett a létráról, és rádőlt egy szekrény. Halálos sugárártalom nem történt. Ámde az egy halott kiváltotta a nemzetközi pánikot. Az atomerőművek ma a legbiztonságosabb erőművek közé tartoznak. Statisztikai adatok szerint ilyen erőművel sokkal több villamos energiát kell termelni, mint egy hagyományos hőerőműben ahhoz, hogy azonos esély legyen azonos számú baleseti áldozatra. Az eddigi nukleáris erőmű balesetek áldozatainak száma pedig kevesebb, mint ahányan egyetlen hónap alatt a Földön közlekedési balesetben veszítik el az életüket. Ami pedig a káros anyag kibocsátást illeti, minden éghető anyagban található radioaktív izotóp, a szénben, a fában, és a biomasszaként ismert szalmában is, és ezek elégetésekor az izotópok a levegőbe kerülnek és szétszóródnak. Nukleáris erőműben is keletkezik sugárzó hulladék, de sem ez, sem egyéb káros anyag a levegőbe nem kerülhet. Mérések igazolják, hogy éghető anyagokat (szén, biomassza, olaj, földgáz) használó erőművek közelében magasabb a radioaktív háttérsugárzás, mint az atomerőművektől azonos távolságban. Fejlesztési stádiumban van a maghasadásos nukleáris erőművek új változata a tóriumos erőmű is, és az első ilyen kísérleti reaktorok már sikeresen működnek Indiában és az USA-ban, de a teljes átállás jelentős költséggel járna. A fizikai Nobel díjas Carlo Rubbia nyílt levelet intézett Barack Obama elnökhöz, hogy a nagy teljesítményű tóriumos reaktor kifejlesztését az USA finanszírozza, mivel ez a reaktor típus oldhatja meg hosszabb távon az emberiség energia és környezetvédelmi problémáit, hiszen ez a technológia készen áll alkalmazásra, nem úgy, mint a hatalmas költségekkel fejlesztés alatt álló fúziós reaktor, amelynek használhatósága még több generációváltást vehet igénybe. Szemben ugyanis a fogyatkozó uránium készletekkel, tóriumból hatalmas kibányászható mennyiség van, amellyel akár 20 ezer évig fedezni lehetne az emberiség villamos energia szükségletét. A tóriumos reaktor előnye az is, hogy benne a tórium fokozatosan alakul át urániummá, és ennek bomlása termeli az energiát, és a reaktorban soha nincs egyszerre annyi hasadó anyag, hogy veszélyt okozhasson, ezért nem is lehet vele atombombát gyártani. A tóriumos reaktorban lejátszódó körfolyamat egyébként a következő: Ami pedig a vízenergiát illeti, hazai folyóinkon a ki nem használt potenciálisan hasznosítható vízenergia teljesítményt megawatt körül becsülik. Ez a legolcsóbb villamos energia, amelynek a teljesítménye könnyen és gyorsan szabályozható. A Duna vízlépcsőzése már egy évszázaddal azelőtt felmerült, de a közbejött történelmi események miatt a vízlépcsők tervezése csak 1938-ban kezdődött meg Horthy Miklós utasítására. A mai éves korosztály számára nehezen érthető, hogy a rendszer bukásával miért kellett egy hasznos műszaki alkotást is lerombolni, úgy beállítva, mintha az valamiféle szocialista nagyberuházás lenne. Egyes lelkes környezetvédők pedig már egyenesen olyasmiket hangoztatnak, hogy a nagymarosi vízlépcső elleni fellépés indította el az egész szocialista világrendszer bukását, különben még ma is létezne a Szovjetunió Gorbacsov elvtárs vezetésével. Vízlépcsők nélkül a Duna természetes vízszint ingadozása meghaladja a 8 métert, és ez a meder alján négyzetméterenként 8 tonna hidrosztatikus nyomásingadozást jelent, ami tovább gyűrűzve a Duna menti löszfalak alá, előbb-utóbb megbontja azok stabilitását, ahogyan történt Dunaszekcsőnél és Kulcs község közelében. A Duna vízszintjének stabilizálásával megakadályozhatók lennének a löszfal omlások. A Duna duzzasztása biztonságosabbá tenné az atomerőmű hűtővíz ellátását, javítaná a vízgazdálkodást, és az árvízvédelmi képességünket, és stabilizáló hatása lenne a Duna-Tisza köze talajvíz szintjére. 4

5 Ráadásul minden duzzasztóműnél a zsiliprendszeren áthaladó hajóktól használati díjat lehetne beszedni, ami javíthatná az állam siralmas költségvetési helyzetét. A történelem folyamán birodalmak emelkedtek fel és buktak meg a környezeti feltételek megváltozása miatt. Ez volt az egyik oka a népvándorlásoknak is. Az ősi Egyiptomban azért kellett időnként új fővárost építeni, mert követni kellett a Nílus pályamódosításait. Ha azt szeretnénk, hogy a számunkra kedvező természeti környezet állapota minél tovább fennmaradjon, gondosodni kell az állagmegóvásról, főleg Magyarországon, amely egyfajta lavór alján terül el. A zöldek megakadályozták a megépült Dunakiliti duzzasztómű üzembe helyezését is, amellyel mi szabályozhattuk volna a régi Duna-ágba kerülő víz mennyiségét, és nem a szlovákok. Mivel ez fokozta az ökológiai károkat, a zöldek boldogan kijelentették: Ugye megmondtuk! A nagymarosi vízlépcső visszabontása után Bécs Freudenau nevű külvárosában megépítették a nagymarosi vízlépcső és vízerőmű ausztriai változatát, és ezzel Bécs belvárosában a Duna vízszint ingadozása minimálisra csökkent. A vízerőmű a magyarországi energia árak töredékéért (kb. egyetlen eurocent/kwh) termeli meg azt az évi villamos energiát, amelyet Magyarországon mintegy 250 millió köbméter földgáz elégetésével állítunk elő. Bár a Hainburgnál tervezett vízlépcső megépítéséről a zöld tüntetések hatására az osztrák kormány lemondott, ámde a Bécs-Freudenau vízlépcső megépítése előtt népszavazást tartottak, ahol a csendes többség is szóhoz juthatott, és a lakosság 72% elsöprő többsége megszavazta a vízlépcső megépítését. Tisztességes tömegtájékoztatás esetén nálunk is hasonló lehetne az eredmény. Ami pedig a nagymarosi vízlépcső elleni esztétikai kifogásokat illeti, az a valóban gyönyörű Dunakanyar tájképére nagyjából hasonló hatású lenne, mint a Margit Híd a Margit Szigetre, ráadásul ez utóbbihoz hasonlóan száraz lábbal és kerékpárral ott is át lehetne kelni a Dunán. A hazai Duna szakasz előbb-utóbb elkerülhetetlen vízlépcsőzése a hajózás szempontjából is fontos kérdés. Valamikor a magyar hajóépítés világhírű volt. Nálunk készültek az első olyan hajók, amelyek dunai és tengeri közlekedésre is alkalmasak voltak. A hazai hajóépítés azonban megszűnt, a hajóflotta leépült. Gabona exportunk nagy részét vasúton és kamionokkal hordjuk tengeri kikötőkhöz, tovább rontva mezőgazdaságunk nemzetközi versenyképességét. Óriási az árufuvarozó tranzitforgalom is, pedig vízi szállítással egy nagyságrenddel kisebb lehetne a káros anyag kibocsátás és a környezetterhelés. Érdemes még megjegyzést fűzni a megújuló energiákhoz. Maga a megjelölés megtévesztő. A természetben nem létezik megújuló energia, hiszen a világegyetemben az ősrobbanás óta az energia mennyisége állandó. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a környezetbarát energia termeléshez szükséges műszaki berendezéseket nagyrészt külföldről importáljuk, és ezért a gyártáshoz fűződő környezetterhelés és káros hatás az exportőrnél lép fel (amit persze busásan meg is fizetünk), ámde ezzel környezet és természet védelmi szempontból csak áttoljuk a döglött lovat a másik utcába. A kérdés összefügg az ún. ökológiai lábnyom fogalmával. Ez a kifejezés W. Rees és M. Wackernagel kanadai tudósoktól származik, és azt mutatja, hogy egy ember eltartása mekkora termőterületet igényel. Mértékegysége az egy főre vetített termőterület hektárban. A Földön 1961-ben az ökológiai lábnyom 0.88 ha/fő volt, de ez ma már 2,85 ha/fő. A rendelkezésre álló kontingens azonban csupán 2,18 ha/fő, miközben ez az USA-ban 9,57 ha/fő, Nyugat-Európában 6,3 ha/fő, Kelet-Európában 4,9 ha/fő, Magyarországon 3.7 ha/fő. Az ökológiai lábnyom növekedése azért baj, mert a bolygónk felszínének több mint kétharmad részét víz borítja, és csak a szárazföldek kb. 15%-a alkalmas mezőgazdasági művelésre. Ez azonban fogy, és ahol nincs termőtalaj, ott annak újbóli kialakulása több száz vagy több ezer évet vehet igénybe. Az ökológiai lábnyom fogalma általánosabb értelemben kiterjeszthető a villamos erőművekre is, hiszen ezek, és az ellátásukhoz szükséges tevékenységek is elfoglalnak jelentős területeket. Szakirodalmi becslések alapján villamos energia termelés esetén a biomassza alapon termelt villamos energia ökológiai lábnyoma 35- ször, a szélenergia ökológiai lábnyoma 11-szer, a napenergia ökológiai lábnyoma pedig mintegy másfél-kétszer akkora, mint vízenergia esetén február Dr. Héjjas István aranydiplomás mérnök 5

es energiapolitika és környezetvédelem (rövid helyzetelemzés a hibás politikai döntések következményeiről)

es energiapolitika és környezetvédelem (rövid helyzetelemzés a hibás politikai döntések következményeiről) es energiapolitika és környezetvédelem (rövid helyzetelemzés a hibás politikai döntések következményeiről) Néhány tény Hazánkban a belföldi energiafelhasználás több mint fele az 1980-as években még hazai

Részletesebben

Az energiapolitika és környezetvédelmi politika ellentmondásai

Az energiapolitika és környezetvédelmi politika ellentmondásai Az energiapolitika és környezetvédelmi politika ellentmondásai Néhány tény Hazánkban az energiafelhasználás több mint fele az 1980-as években még hazai forrásokból származott, de ma már az import aránya

Részletesebben

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács nfft@parlament.hu

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács nfft@parlament.hu Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács nfft@parlament.hu Tisztelt Tanács, 2011. november 2-án részt vettem az Aranytíz Művelődési Házban a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiával kapcsolatos rendezvényen

Részletesebben

AZ EMBERISÉG KOCKÁZATAI

AZ EMBERISÉG KOCKÁZATAI Dr. Héjjas István: AZ EMBERISÉG KOCKÁZATAI A rohamosan szaporodó emberiség gyorsuló ütemben éli fel a természeti erőforrásokat, és közben egészségre ártalmas anyagokat bocsát ki a környezetébe. Azonban

Részletesebben

VÍZLÉPCSŐK ÉRVEK ELLENÉRVEK

VÍZLÉPCSŐK ÉRVEK ELLENÉRVEK VÍZLÉPCSŐK ÉRVEK ELLENÉRVEK Kérdések: Szabad-e a folyóinkat duzzasztani? Szabad-e beleavatkozni a természet működésébe? Folyhat-e minden víz szabadon a természet törvényei szerint anélkül, hogy veszélyeztetné

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek

Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek 2 Héjjas István Az ÉLET MEGÓVÁSA és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek Nagykanizsa 2013 3 A könyv megjelenését támogatta: Energiapolitika

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Husvéth Rita biológia-környezettan tanár szak. Témavezető: Horváth Ákos Tanári konzulens: Böddiné Schróth Ágnes

Szakdolgozat. Készítette: Husvéth Rita biológia-környezettan tanár szak. Témavezető: Horváth Ákos Tanári konzulens: Böddiné Schróth Ágnes Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Atomfizikai Tanszék Szakdolgozat A napenergia hasznosítása a családi házakban Készítette: Husvéth Rita biológia-környezettan tanár szak Témavezető:

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Energiakörkép a XXI. század elején

Energiakörkép a XXI. század elején Energiakörkép a XXI. század elején Király Márton MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: +36 1 392 2222 Takarékoskodjunk az energiával! Manapság ezt a jelmondatot sokfelé lehet

Részletesebben

Levegő és vízvédelem házi dolgozat

Levegő és vízvédelem házi dolgozat Levegő és vízvédelem házi dolgozat Üvegházhatás, klímaegyezmény, szén-dioxid csökkentés és kereskedelem Tantárgy előadója: Dr. Benkő Tamás Oktatási félév: 2011/12. 2. félév Előadás helye: 1111 Budapest,

Részletesebben

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Újabb diplomás EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Készítette:

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ENERGETIKÁJA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ENERGETIKÁJA Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ENERGETIKÁJA SZAKDOLGOZAT Készítette: PUSKÁS-FARKAS BOGLÁRKA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ Témavezető:

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK JELENTŐSÉGE ÉS AUSZTRIA GYAKORLATA

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK JELENTŐSÉGE ÉS AUSZTRIA GYAKORLATA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok Szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK JELENTŐSÉGE ÉS AUSZTRIA GYAKORLATA Budapest,

Részletesebben

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERSZAK Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése Készítette: Szabó Dávid István Konzulens: Prof. emeritus Dr. Barótfi István

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Gyulai Iván. A fenntartható fejlődés

Gyulai Iván. A fenntartható fejlődés Gyulai Iván A fenntartható fejlődés Tananyag tanárok számára I. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A fenntartható fejlődés - Tananyag tanárok számára I. rész: A fenntartható fejlődés... 2 Mit jelent a fenntartható

Részletesebben

A klímaváltozás hatásai

A klímaváltozás hatásai TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban (KOVÁSZ) A klímaváltozás hatásai tanulmány A tanulmány a TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0001 azonosítószámú Kockázatok és válaszok a

Részletesebben

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője?

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Antal László Gazdálkodási szak Témavezető: Dr. Krafcsik István Technológiai igazgató Szekszárd,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Udvardi Nóra 2006.

SZAKDOLGOZAT. Udvardi Nóra 2006. SZAKDOLGOZAT Udvardi Nóra 2006. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

A világ helyzete, éghajlat, erőforrások, gazdaság. Az első elemzés bővítése

A világ helyzete, éghajlat, erőforrások, gazdaság. Az első elemzés bővítése A világ helyzete, éghajlat, erőforrások, gazdaság. Az első elemzés bővítése PostDateIcon szeptember 30th, 2009 Hetesi Zsolt Közzétéve Hetesi Zsolt engedélyével. Forrás: http://ffek.hu/blog/hetesi_zsolt/vilag_helyzete_eghajlat_eroforrasok_gazdasag_elso_elemzes_bovit

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.2 Energiagazdálkodás legfontosabb műszaki alapfogalmai... 6 2 Energiaforrások...

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1

AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1 AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1 Bevezetés A környezetvédelem ügye nagyjából 1972-ben vált nemzetközileg elismert problémává,

Részletesebben

A biogáz alkalmazása Magyarországon

A biogáz alkalmazása Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék A biogáz alkalmazása Magyarországon Egy (jól) működő alternatíva a klímaváltozás mérséklésére és az energiafüggőség

Részletesebben

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Bohoczky Ferenc 5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Budapest 2005. január E lõszó Ez a kiadvány a Magyar Atomfórum Egyesület által közreadott sorozat része, amely a hazai villamosenergia-ellátás jövõjének kérdéseit

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben