Energiaügyi kihívások és energiapolitika. A Bizottság hozzájárulása a május 22-i Európai Tanács számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energiaügyi kihívások és energiapolitika. A Bizottság hozzájárulása a 2013. május 22-i Európai Tanács számára"

Átírás

1 Energiaügyi kihívások és energiapolitika A Bizottság hozzájárulása a május 22-i Európai Tanács számára

2 Energiaügyi kihívások és energiapolitika A Bizottság hozzájárulása a május 22-i Európai Tanács számára A május 22-i Európai Tanácsot megelőzően e dokumentum a gazdaság versenyképességéhez kapcsolódó aktuális kérdésekre összpontosítva áttekint néhány energiaügyi kihívást, melyekkel Európának szembe kell néznie. Nem szándéka felölelni az energiafelhasználás éghajlati és környezeti vetületeinek átfogóbb kérdését; mivel az egy jelenleg zajló nyilvános konzultáció tárgyát képezi 1. A dokumentum melléklete tartalmazza az Európa energiaszerkezetével és energiaügyi kihívásaival kapcsolatos alapvető tényeket és számadatokat, valamint az uniós szakpolitikai és jogi keret főbb elemeit. A tagállamok eltérő energiaszerkezettel rendelkeznek. Az EU teljes energiaszükségletét 2011-ben az átlagos bruttó belföldi energiafelhasználás tekintetében a következő forrásokból fedezték: 35% olaj, 24% gáz, 17% szilárd tüzelőanyag, pl. szén, 14% atomenergia, 10% megújuló energia, pl. víz- és szélenergia. Az energiaszerkezet országonként igen eltérő képet mutat (lásd az 5. mellékletet), és a földrajzi adottságoknak megfelelően folyamatosan változik, többek között a természeti erőforrások megléte és hozzáférhetősége, a nemzeti szakpolitikai döntések alakulása, mint például az atomenergia alkalmazása vagy annak elutasítása, a pénzügyi ösztönzők változása, a műszaki fejlődés, a dekarbonizációs követelmények és a belső piac fejlődése szerint 2. Célkitűzéseik hasonlóak A különbségek ellenére a tagállamok három szakpolitikai célkitűzése megegyezik: a háztartások és a vállalkozások energiaköltségeinek csökkentése ( versenyképesség ), a megbízható és folyamatos energiaellátás biztosítása ( az ellátás biztonsága ), valamint az energiatermelés, -szállítás és -felhasználás környezeti hatásának visszaszorítása ( fenntarthatóság ). Ezek a célkitűzések uniós szinten gyakorta közös keret és együttes fellépés révén valósíthatók meg a legmegfelelőbben. Ez indokolja, hogy az uniós állam- és kormányfők három kiemelt cél megvalósítását tűzték ki 2020-ra: a széndioxid-kibocsátás 20%-os csökkentését az 1990-es szinthez képest, a megújuló energiák arányának 20%-ra történő növelését a teljes uniós energiaszerkezetben, valamint az energiahatékonyság 20%-os fokozását. Ezek a célok egyúttal az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia alapját képezik. keretrendszerük közös. Az európai energiapiac elmélyítése és egyesítése érdekében az infrastruktúrák közötti összeköttetések fejlesztése, a gáz- és villamosenergia-ellátás biztosítékai, a fogyasztói jogok, az egyenlő versenyfeltételek, valamint az energiapiaci szereplők felügyelete révén jogi keretrendszer áll rendelkezésre. Hatályos uniós jogszabályok mozdítják elő a megújuló energiaforrások használatát, fokozzák az energiahatékonyság terén tett erőfeszítéseket és gondoskodnak a biztonságos nyílt tengeri kőolaj- és földgázkitermelésről. Ezen jogi eszközök közül több még végrehajtásra vár (lásd a 3. mellékletet). 1 2 Az Európai Bizottság március 27-én hozta nyilvánosságra a 2020 utáni éghajlat- és energiapolitika keretéről szóló konzultatív zöld könyvet (COM(2013)169). A konzultáció eredményeit a konzultációs időszakot (március vége július eleje) követően a Bizottság felhasználja konkrét javaslatai 2013 végére várható előterjesztéséhez. A lehetséges forgatókönyvekről részletesebb információkat tartalmaz az Európai Bizottság által készített ütemterv: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve (COM(2011) 112) és a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (COM(2011)885). 1

3 1. Európa főbb energiaügyi kihívásai Európa egyre inkább harmadik országokból érkező energiabehozataltól függ Jelenleg korántsem termelünk annyi energiát, mint amennyire szükségünk van. Európa importfüggősége fokozatosan nőtt az utóbbi két évtizedben, ami az olaj és a gáz tekintetében re várhatóan több mint 80%-ra emelkedik. Néhány tagállam kizárólag egyetlen orosz beszállítótól vásárol, gázfogyasztásuk %-a pedig egyetlen útvonalon érkezik. Ebből adódóan ezek a tagállamok egyetlen beszállítójuk piaci erejétől függenek, amelynek árképzése nem feltétlenül követi a piaci tendenciákat. Európa is részt vesz az energiaforrásokért folytatott globális versenyben. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) szerint az energiaigény globális szinten 2035-ig várhatóan több mint egyharmadával növekszik, melynek 60%-a Kínának, Indiának és a Közel-Keletnek tudható be. A világszerte megnövekedett energiaigény közvetlen hatást gyakorolhat Európára. Például Japán és Korea magas áron szerzi be a cseppfolyósított földgázt (LNG) az uniós LNG-import februári átlagárát 60%- kal meghaladó áron, és ennek tudható be, hogy az uniós LNG-import 2011-hez viszonyítva 30%-kal csökkent. Azok a tagállamok, melyek különböző földgázbeszállítókkal működnek együtt, több ellátási útvonal is rendelkezésükre áll, és földgázpiacuk fejlett, előnyre tesznek szert és kevesebbet fizetnek a behozatalért. Az Egyesült Királyságba, Németországba és Belgiumba irányuló földgázimport határparitáson számolt becsült átlagára jóval (hozzávetőlegesen 35%-kal) alacsonyabb, mint azon országok esetében alkalmazott, határparitáson számolt becsült átlagárak, melyek korlátozott számú beszállítóra támaszkodnak (pl. Bulgária és Litvánia). Míg Európa egyre inkább függ a fosszilis tüzelőanyag-behozataltól, az eddig földgázimportra szoruló Egyesült Államok esetében elmozdulás tapasztalható a nettó exportőr státusz felé. A villamosenergia-árakban mutatkozó eltérések jelentős mértékben függenek a fosszilis tüzelőanyagok árától, és az Egyesült Államokban a belföldi olaj- és gázkitermelés (különösen palagáz) utóbbi időben tapasztalható fellendülése tovább mélyíti az EU és az USA ipari energiaárai közötti szakadékot ben az ipar számára felszámított gázárak több mint négyszer olyan magasak voltak Európában, mint az Egyesült Államokban. Mindez kedvezőtlenül hat az európai vállalkozások versenyképességére. Ugyanakkor ez a fejlemény a világ többi részére is hatással van. AZ IEA reálértéken számított villamosenergia-árakra érvényes ipari árindexe 7 év alatt (2005 és 2012 között) 37%-os növekedést mutatott az európai OECD-tagok körében, míg az USA esetében mínusz 4%-os változásról beszélhetünk. Az európai háztartási árindex kevésbé növekedett (+22%), ám ez is jelentősen meghaladja az USA index emelkedését (+8%). Az egyesült államokbeli palagáz-fellendülés további következménye, hogy az európai erőművekben fokozódik a széndioxidot kibocsátó szénfelhasználás. A nagyarányú egyesült államokbeli gázfelhasználásból adódóan a rendelkezésre álló szenet Európába exportálják. A szénimport európai felhasználása 2012 első 11 hónapja során 2011 megegyező időszakával összevetve 2%-kal (feketekőszén), illetve közel 9%-kal (lignit) nőtt. Az Egyesült Királyságban és Spanyolországban a szénfelhasználás (feketekőszén és lignit) 28%-kal emelkedett 2012 első 11 2

4 hónapjában; Franciaországban 16%-kal, míg Németországban 3%-kal. A legjelentősebb növekedést Írország (2012 első 11 hónapjában megkétszereződött a szénfelhasználás) és Portugália (+38%) tapasztalta. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja egyik friss tanulmányában forgatókönyv-elemzést közöl, melyben a hazai palagáz-kitermelés importfüggőségre gyakorolt lehetséges hatását vizsgálják. Valószínűtlen, hogy Európa földgáz tekintetében önellátóvá válna, ugyanakkor optimista forgatókönyv szerint a hazai nem hagyományos gáz felválthatná a hanyatló hagyományos kitermelést, melynek következtében az importfüggőség folyamatosan 60% körüli szinten maradhatna. Európában már zajlik a nem hagyományos források kitermelése: Észtország energiaszükségletének 90%-át palaolaj-kitermelésből fedezi. Néhány esetben az uniós áremelések nemzeti szakpolitikai döntés eredményei A fogyasztók egyre magasabb árat fizetnek az energiáért, amely egyre nagyobb részét képezi az átlagos háztartási költségeknek, a személyszállítást is beleértve tagállamtól függően 7 17% közötti értékeket mutatva. A lakosság szegényebb rétegei egyes tagállamokban az összes kiadásuk 22%-át energiára költik. Az adókkal növelt háztartási energiaköltségek várhatóan még abban az esetben is tovább emelkednek, ha a belső energiapiac teljes kiépítése jelentette előnyöket figyelembe vesszük. Mindez részben a globális nyersanyagigény okozta nyomásból adódik, de hozzájárulnak az elavuló és egyre nehezebben karbantartható infrastruktúra költségei is. Az energiaárak ugyanakkor nagymértékben függenek a tagállamok tarifális és adóügyi döntéseitől (beleértve a támogatási rendszerek költségeit). Az EU-15 esetében (az EU-27-re vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre) a hazai fogyasztóknak felszámított végleges ár adótartalma 1998 és 2010 között 22%-ról 28%-ra nőtt. Ugyanezen időszakban az ipari felhasználóknak felszámított adóterhek 19%-ról 27%-ra nőttek. Néhány tagállamban, például Dániában, egyes villamosenergia- és gázfogyasztó-kategóriákban az energiaárakra terhelt adó a végszámla 50%-át teszi ki. Történelmi mélyponton az energiaszektorba történő beruházások Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve és a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv szerint a biztonságos és versenyképes alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiára való áttérés érdekében huzamos és fokozott beruházásokra van szükség az energia-berendezések, a hálózatok, a közlekedéstechnológia, az infrastruktúra és az energiahatékony építkezés terén. A 2050-ig tartó időszakban a fokozott beruházások a becslések szerint éves szinten a GDP 1,5%-át teszik ki. Az EU-ban 2020-ig 1 billió EUR értékben van szükség beruházásokra az ellátás biztosítása, a források sokféleségének megteremtése, valamint a tisztább energiák és a versenyképes árak integrált energiapiacon belüli biztosítása érdekében. Egyes tagállamok energiaügyi szempontból továbbra is elszigetelt helyzetben vannak, mivel az EU-n belül nem rendelkeznek kellő infrastrukturális összeköttetésekkel. Észak- és Kelet-Európában továbbra is jellemző az egyetlen beszerzési forrásból adódó gázimportfüggőség. Európa egyes régióiban az egyre növekvő mértékben rendelkezésre álló ingadozó megújuló energia a megfelelő 3

5 infrastruktúra hiányában nem jut el a fogyasztókhoz. E hiányosságok leküzdése érdekében 2020-ra (hozzávetőlegesen 200 milliárd EUR értékben) új beruházásokra van szükség távvezetékek, rendszerösszeköttetések, tárolási létesítmények, stb. kialakítása végett. Ezért fokozott beruházásokra van szükség: a és közötti időszakokat összevetve a villamosenergia tekintetében több mint 50%-os, a gáz tekintetében mintegy 30%-os növekedés kívánatos. Mindemellett a fogyasztók számára érzékelhető költséghatások várhatóan minimálisak lesznek (a villamosenergia vonatkozásában kb. 1%), melyeket nagymértékben ellensúlyoznak az árkonvergencia, az ellátás fokozott biztonsága, a mérsékeltebb tartalékszükségletek és a fokozottan kiaknázott megújuló energiák jelentette előnyök ig az EU teljes szénerőmű-kapacitásának közel egyötöde, ami megfelel Lengyelország teljes villamosenergia-kapacitásának, elavul. Az Egyesült Királyság energiatermelési kapacitásának 11%-át lecsatlakoztatják a hálózatról. Az EU-ban, Svájcban és Norvégiában a tervek szerint üzemen kívül helyezendő erőművek száma 70%-kal meghaladja az előző öt év értékeit. A megújuló energia iránti alacsony kereslet és a megújuló energiaforrások növekvő termelése miatt az utóbbi három évben hozzávetőlegesen 40 GW-t termelő gázerőmű- és 25 GW-t termelő szénerőműprojekteket halasztottak el vagy állítottak le. Ez hozzávetőlegesen Hollandia, Belgium és Dánia együttes kapacitásának felel meg. A megújuló energiaforrások terén 2013 első negyedévében 25%-kal csökkentek a beruházások Európában, ezen belül több országban, köztük Spanyolországban (-96%), Olaszországban és Franciaországban szinte teljes leállás következett be. 2. Rendelkezésre állnak a megfelelő szakpolitikák, ám a végrehajtás túl lassú Közép- és hosszútávon Európának az energiaárak tekintetében nem áll módjában felvenni a versenyt legnagyobb kereskedelmi partnerével, az Egyesült Államokkal; ennek oka a kiaknázható természeti erőforrásokban mutatkozó különbség. Nettó energiaimportőrként Európa biztonságra, versenyképes és fenntartható energiarendszerre törekvő stratégiája rendkívüli mértékben függ az energiahatékonyságon alapuló széleskörű megközelítés alkalmazásától, az intelligens infrastruktúrákon nyugvó versenypiacok létrehozásától, a tüzelőanyagok és a beszerzési útvonalak sokféleségének megteremtésétől, a hagyományos és attól eltérő energiaforrások kiaknázásától, valamint az innovációtól. (1) Energiahatékonyság: Beruházás az olcsóbb és tisztább energiaforrásokba Ahhoz, hogy 2020-ra megvalósuljon az energiahatékonyság 20%-os növelésének uniós célkitűzése, ezer szénerőmű vagy ötszázezer szélturbina kapacitásával egyenértékű energiát kell megtakarítanunk. Az energiahatékonyság csökkenti az energiaigényt, az energiaimportot és a szennyezést. Mindemellett hosszú távú megoldást kínál a tüzelőanyag-hiány és a magas energiaárak jelentette kihívásokra. Az energiahatékonyság keresletcsökkentésben játszott alapvető szerepe ellenére gazdasági potenciáljának mindössze kis részét hasznosítjuk. 4

6 Európa továbbra is a világ legjelentősebb (a 2011-ben megvalósult globális energiahatékonysági beruházások 40%-át képviselő) energiahatékonysági piaca, az EIB pedig a világ legjelentősebb tiszta energiát támogató hitelezője. Kína (az energiaágazat éves bevételeinek 3-4%-át beruházásra fordítva) és az USA (2007 és 2010 között energiahatékonysági ráfordításait több mint megkétszerezve) gyors ütemben zárkóznak fel. 1. háttérmagyarázat: Az ipari termékek energiahatékonysági minimumszabványai (környezetbarát tervezésre vonatkozó rendeletek) Az elektromos ipari termékek környezetbarát tervezéséről szóló első négy rendelet (motorok, keringetőszivattyúk, ventilátorok és vízszivattyúk) ra várhatóan éves szinten Magyarország jelenlegi teljes energiafogyasztásával megegyező mértékű energiamegtakarítást (195 TWh) eredményez, és jelentősen hozzájárul az EU 2020 célkitűzéseinek megvalósításához. Ezek a rendeletek világviszonylatban elsőként irányulnak kapcsolódó termékek csoportjára (termékkörszélesítés), amellett, hogy figyelembe veszik a fogyasztók igényeit és változó használati szokásait (felhasználó-érzékeny megközelítés). A jogszabályok innovatív jellege már tapasztalható, jelentős technológiai fejlesztéseket eredményezett. A rendeletek némelyikének sikere lendületet adott az európai és globális szintű szabványosításnak. A motorokról szóló uniós rendeletet elsőként Kína használta alapul nemzeti jogszabálya kialakításakor. Jelenleg Szaúd-Arábia mérlegeli, hogy a motorokról szóló uniós rendeletben foglalt követelményekkel megegyezőeket vezet be. Az Egyesült Államokban folyamatban van az uniós jogszabályok által támasztott követelmények átvétele a szivattyúk és ventilátorok tekintetében, a kapcsolódó mérési szabványt is alkalmazva. (2) Nyitott és versenyképes energiapiacok az Unió szükségleteinek kielégítése A piaci nyitás, a határon átnyúló kereskedelem terjedése, a piaci integráció és az erőteljesebb verseny, valamint a mindezt előmozdító uniós jogszabályok, továbbá a versenypolitikai és az állami támogatási szabályok érvényesítése révén ellenőrzés alatt tartják az energiaárakat. Míg 2002 és 2012 között a primer energiatermékek árai éves szinten 14%-kal nőttek a nyersolaj, csaknem 10%-kal a gáz és 8%-kal a szén esetében, a villamosenergia nagykereskedelmi ára az EU-ban ennél jóval kisebb ütemben, 3,4%-kal emelkedett. 4 A piaci liberalizáció leszorító hatást gyakorolt az árakra azokon a nagykereskedelmi piacokon, ahol engedélyezték a liberalizációt. Emellett a versenyző piacok biztosították a villamosenergia-infrastruktúra optimális kihasználását és a beruházások iránti árjelzéseket. 3 4 Az elektromos motorok környezetbarát tervezéséről szóló 640/2009/EK rendelet, a keringetőszivattyúkról szóló 641/2009/EK rendelet, a 125 W és 500 kw közötti bemeneti elektromos teljesítményű motorral hajtott ventilátorokról szóló 327/2011/EU rendelet és a vízszivattyúkról szóló 547/2012/EU rendelet. A nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak közötti különbséget a nemzeti adók és illetékek, vagyis az energiaárak nem energia jellegű összetevői határozzák meg. 5

7 Ugyanakkor számottevő mozgástér kínálkozik a javításra. Az integrált európai gázpiac hiánya által okozott költség felmérésére irányuló folyamatban lévő munkálatok során készült becslések szerint a harmadik energiacsomag 2015-ös teljes körű végrehajtásának piaci haszna 2012-hez (az alapeset) képest elérheti a maximum évi 8 milliárd EUR-t. Az említett haszon akár évi 30 milliárd EUR-ig is emelkedhet, ha teljes mértékben integrálják a 27 tagállamból álló Unió piacát. A villamosenergia tekintetében az integráció haszna (a nemzeti önellátással szemben) évi legfeljebb 35 milliárd EUR költségmegtakarítást jelentene. Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (ACER) becslései szerint évi 15 milliárd EURval (a gáz nagykereskedelmi árának 10%-a) egyenértékű megtakarításra van lehetőség, ha megszüntetik azokat a meglévő piaci hiányosságokat, amelyek lehetővé teszik az uniós tagállamok közötti versenyképtelen árkülönbségeket. Ami a kiskereskedelmet illeti, a végleges ár szabályozása még mindig hátráltatja a piaci nyitást. Ez káros a versenyre és a beruházásokra nézve; és azokban az esetekben, amikor a költségeknél alacsonyabb, szabályozott árakat állapítanak meg, ennek következtében hiány keletkezik, amelyet végső soron ugyancsak az adófizetőknek kell állniuk. 2. háttérmagyarázat: A határokon átnyúló energiainfrastruktúrába történő beruházások Az Uniónak az energia belső piacának kiépítése és energiaszigetek megszüntetése keretében be kell ruháznia a határon átnyúló összeköttetések kialakításába. Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő programnak köszönhetően több, a gázáramlás irányának megfordítására irányuló projekt van folyamatban Közép- és Kelet Európában. Ezek elősegítették a februári hideghullám alkalmával tapasztaltakhoz hasonló gázellátási problémák elkerülését. A közelmúltban elfogadott, transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatások új módot állapítanak meg a közös érdekű infrastrukturális projektek meghatározására és végrehajtásuk felgyorsítására annak révén, hogy fokozott regionális együttműködést, egyszerűsített engedélyezési eljárásokat, és megfelelő szabályozási elbánást alakítanak ki, továbbá európai pénzügyi támogatást biztosítanak a javasolt Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében. A tagállamok közötti regionális együttműködés rendkívül hasznos lehet a szükséges beruházások megvalósítása tekintetében március 25-én a balti energiapiacok összekapcsolási terve keretében együttműködő tagállamok megállapodtak egy átfogó földgáz infrastruktúra-fejlesztési csomagról és a végrehajtás ütemtervéről. A javasolt beruházások egy új LNG-terminálra irányulnak, amely lefedhetné a szóban forgó országok jelenlegi gázszükségletének akár 40%-át, továbbá egy olyan, mintegy 1,3 milliárd EUR költségvonzatú csővezeték-építési projektre (balti összekötőelem, a Baltikumon belüli összeköttetések, valamint Lengyelország és Litvánia közötti összeköttetés), amely megszüntetné a balti államok és Finnország elszigeteltségét és növelné az ellátásbiztonságot. 6

8 (3) Költségmegtakarítások a megújuló energia, valamint az egyéb hagyományos és nem hagyományos saját energiaforrások terén A széndioxid-kibocsátás csökkentése, a harmadik országok energiaszállításaitól való függőség mérséklése, valamint a fosszilis tüzelőanyag-behozatal számlájának lefaragása céljából a tagállamok 13%-ra növelték a megújuló energiaforrások részarányát Európa 2011-es energiafogyasztásán belül (5 százalékpontos emelkedés 6 év alatt) ben a villamosenergia 20,6%-a származott megújuló forrásból. E fejlődés lehetőséget ad arra, hogy ellenőrzés alatt tartsák a nagykereskedelmi villamosenergia-árakat, mivel a szél- és napenergia legfontosabb technológiáinak határköltsége majdnem nulla. A megújuló energiaforrásokba történő beruházások révén 2020-ig három millió új munkahely jöhet létre (jelenleg már EU-szerte 1,19 millió alkalmazott dolgozik ebben az ágazatban). Az Unió jó úton halad a megújulóenergia-irányelvben előirányzott azon célkitűzés elérése felé, hogy a megújuló energia részaránya 20%-ot tegyen ki az energiafogyasztáson belül. Azonban a helyzet tagállamonként változik. A nemzeti támogatási programok a megújulóenergia-irányelvnek megfelelően alapvető szerepet játszanak a megújuló energiaforrások erőteljes növekedésének előmozdításában. Mindazonáltal a megújuló energiaforrások növekedése még mindig jórészt a támogatásokon és egyes merev támogatási programokon alapul, amelyek nem veszik figyelembe a technológiák éretté válásakor bekövetkező jelentős árcsökkenéseket. Ennek következtében túlkompenzációra került sor a súlyos gazdasági megszorítások idején. Ugyanakkor a támogatási programok hirtelen néhány esetben visszamenőleges megváltoztatása hozzájárult a befektetők elbizonytalanodásához. Még várat magára a megújulóenergia-irányelv alapján rendelkezésre álló együttműködési mechanizmusok kihasználása, továbbá közelíteni kell a nemzeti támogatási programokat ahhoz, hogy kiaknázhassák az integrált energiapiac európai dimenzióját. Becslések szerint 2020-ig legfeljebb 8 milliárd EUR-val csökkenne a teljes energiarendszer költsége, ha megvalósulna az egész Unióra kiterjedő megújulóenergia-kereskedelem, és minden tagállamban költséghatékonyan elérnék a 20%-os megújulóenergia-arányra vonatkozó célkitűzést. A megújuló energiának a villamosenergia-szerkezeten belüli magas aránya felveti azt a kérdést, hogy megfelelők-e a hálózatok és a villamosenergia-termelési kapacitások. Ez akkor válik problémává, amikor a nap- és szélenergiából származó, ingadozó megújuló energiatermelést más energiaforrásokkal kell kiegyensúlyozni. Néhány tagállam azt tervezi, hogy megfizeti a nemzeti szintű villamosenergia-termelési kapacitás rendelkezésre állását ( kapacitáspiacok ), amely a leggyakrabban fosszilis tüzelőanyagokra épül. Ez a megközelítés annak a veszélyét hordozza magában, hogy gazdaságilag kevéssé működik hatékonyan, és valószínűsíthetően állandósítja a belső energiapiac széttagoltságát, valamint rögzíti a fosszilis tüzelőanyagra épülő energiatermelési kapacitásokat. Vannak más olyan, gazdaságilag fenntarthatóbb intézkedések, amelyek a rendszer rugalmasabbá tételére és az esetleges megfelelési problémák kezelésére irányulnak, ugyanakkor fenntartják, sőt akár erősítik a belső energiapiacot. Az ilyen intézkedések közé tartozik a határon átnyúló infrastruktúrába történő beruházás (minél szélesebb a hálózat, annál könnyebb kiegyensúlyoznia a megújuló energiaforrásokat), az igényoldali gazdálkodás és a tárolás. 7

9 (4) Technológia és innováció Az Unió energetikai célkitűzéseinek eléréséhez szükséges technológiai váltás kizárólag a meglévő energia-infrastruktúrák lényeges korszerűsítése révén lehetséges. Az energetikai K+F és innováció továbbra is alapvető szerepet játszik az olcsóbb, hatékonyabb és megbízhatóbb energiatechnológiák kifejlesztése terén. A K+F-re fordított uniós kiadások a válság ellenére lépést tartanak Japánéval és az Egyesült Államokéval. Az európai stratégiai energiatechnológiai tervben (SET-terv) szereplő ágazatokban végzett technológiai fejlesztésbe történő állami- és magánberuházások a évi 3,2 milliárd EURról, 2010-re 5,4 milliárd EUR-ra növekedtek. Jelenleg az iparág állja a SET-tervbe foglalt összes kutatási és innovációs beruházás mintegy 70%-át, miközben a tagállami beruházások körülbelül 20%- ot tesznek ki, az Európai Bizottság pedig azok 10%-át fedezi. A tagállamok K+F terén tett erőfeszítései továbbra is széttagoltak. A tagállamok közötti koordináció javítása és az erőforrások egybegyűjtése lehetőséget adna a kutatási erőfeszítések hatékonyságának növelésére, a párhuzamosságok elkerülésére, valamint lehetővé tenné a technológiai áttörésekhez szükséges kritikus tömeg elérését. Az Unió kutatási erőfeszítései az elmúlt két évtizedben jelentősen hozzájárultak az árak csökkenéséhez és a technológiai fejlődéshez a különböző kulcsfontosságú energiaágazatokban, így a szélenergia és a fotovoltaikus rendszer terén. Emiatt, és más okokból kifolyólag meredeken zuhant a fényelektromos napelemmodulok költsége (néhány év alatt az egyharmadára csökkent). A SETtervben szereplő, 2030-ig elérendő 1 EUR/kW-os célkitűzés már 2020-ra megvalósulhat. Az uniós erőfeszítések a közlekedés terén is lehetővé tették a második generációs bioüzemanyagok kedvező fogadtatását óta az Intelligens energia Európa (IEE) program több mint 300 projekt révén segítette elő a technológiák piaci felvevőképességét és a nem technológiai jellegű akadályok leküzdését. Az említett projektek több mint 4 milliárd EUR értékű kapcsolódó beruházás elindítását segítették. Az IEE II program keretében emellett együttműködés jött létre a pénzügyi intézményekkel annak érdekében, hogy a program projektfejlesztési támogatási eszközei (ELENA és a helyi energetikai beruházás MLEI) révén mintegy 2 milliárd EUR beruházást mozgósítson a fenntartható energia terén. Ezek a beruházások a várakozások szerint több mint évi 2000 GWh energiamegtakarítást eredményeznek majd. Mellékletek: 1. A 2020-ra szóló célkitűzések teljesítése terén tett előrehaladás 2. A február 4-i Európai Tanács által adott energiapolitikai iránymutatások nyomon követése 3. A legfontosabb uniós energiapolitikai jogszabályok végrehajtása 4. Az energiapolitikákat támogató legfontosabb uniós pénzügyi eszközök áttekintése 5. Európa legfontosabb energiaügyi adatai 8

10 1. melléklet: A 2020-ra szóló célkitűzések teljesítése terén tett előrehaladás (1) Az üvegházhatású gázok 1990-es évekbeli kibocsátásához képest 20%-os csökkenést kitűző uniós cél 2011-ben az üvegházhatású gázok kibocsátása becslések szerint 16%-kal volt alacsonyabb az 1990-es szinteknél. Ezt a célkitűzést az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer és a vállaláselosztási határozat révén valósítják meg. (2) A megújuló energiaforrások 20%-os részesedése az EU teljes bruttó energiafogyasztásában 2011-ben a megújuló energiák részaránya 13% volt az Unió energiafogyasztásában, míg 2005-ben mindössze 8,5%. A kötelező nemzeti célok megállapítását követően a megújuló energia növekedése gyorsult, de a 2020-ra vonatkozó célkitűzés teljesítése érdekében éves szinten átlagosan 6,3% növekedés szükséges. A Bizottság ennélfogva négy olyan területet határozott meg, ahol növelni kell az erőfeszítéseket: az energiapiacot, a támogatási rendszereket, az együttműködési mechanizmusokat, valamint a földközi-tengeri térségbeli együttműködést 5, és jelenleg az ezek (vagyis villamos energia belső piacának megnyitása, a megújuló energia jobb piaci integrációja, együttműködés és kereskedelem, infrastruktúra és fogyasztók, technológiai innováció és fenntarthatóság) kezelésére vonatkozó iránymutatások elkészítésén dolgozik. (3) Az EU primerenergia-felhasználásának 20%-os mérséklése a 2007-ben készült előrejelzésekhez képest Ez a célkitűzés jogilag nem kötelező a tagállamok számára. A primerenergia-felhasználás 2005/2006- ban érte el a csúcspontját (mintegy 1825 Mtoe), 2007 óta pedig kismértékben csökken (2011-ben elérte az 1730 Mtoe-t). Ennek oka a gazdasági válság, a meglévő szakpolitikák eredményessége, valamint az uniós ipar csökkenő energiaintenzitása. 5 Közlemény: Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője, COM(2012)

11 2. melléklet: A február 4-i Európai Tanács által adott energiapolitikai iránymutatások nyomon követése Energiahatékonyság A októberben elfogadott energiahatékonysági irányelv a várakozások szerint lehetővé teszi az EU számára, hogy megközelítőleg elérje a17%-ot, a 2020-ra szóló 20%-os energiahatékonysági célkitűzéshez képest. Ugyancsak 2012-ben került megkötésre az EU és az Egyesült Államok között az irodai berendezésekre vonatkozó energiahatékonysági címkézésről szóló Energy Star megállapodás, továbbá 265 millió EUR-s költségvetéssel létrejött az Energiahatékonysági Alap. Tárgyalások folynak arról a bizottsági javaslatról, amely a 6,5 milliárd EUR-s tervezett előirányzattal rendelkező Horizont 2020 Energiaügyi Kihívás program létrehozására irányul. A program várhatóan integrálja majd az energiahatékonyságot elősegítő programokat. Végezetül pedig 2012 júliusában elindult az intelligens városokra és közösségekre vonatkozó európai innovációs partnerség, amelynek célja az olyan innovatív energetikai-közlekedési-ikt technológiai megoldások ösztönzése, amelyek erősítik a fenntarthatóságot a városokban és a közösségekben. A belső piac Teljesen működőképes, összekapcsolt és integrált belső energiapiac 2014-ig. Előrehaladás tapasztalható a villamosenergia-piac növekvő mértékű összekapcsolása, és a nagykereskedelmi árak konvergenciája terén, valamint a gázszolgáltatók közötti verseny erősödése tekintetében, ami a jobb összeköttetések miatt következett be. A 2012 novemberében felállított villamosenergiaügyi koordinációs csoport várhatóan erősíteni fogja a tagállamok közötti koordinációt, a kockázatok azonosítása, valamint az ellátás-biztonsági válságra adandó megfelelő válaszlépések tekintetében. A belső energiapiacról szóló bizottsági közlemény keretében javaslatot tettünk a 2014-es határidőig fennmaradó kihívások kezelésére szolgáló cselekvési tervre (COM(2012(663) ig meg kell szüntetni egyes uniós tagállamoknak az európai gáz- és villamosenergiahálózatoktól való elszigeteltségét : Folytatódik európai infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos előkészítő munka, miközben a végleges többéves pénzügyi keret és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz elfogadását várjuk, amelyben a Bizottság javaslata szerint 9,1 milliárd EUR-t fordítnánk energia-infrastruktúrára. A márciusban elfogadott, transzeurópai energia-infrastruktúrákra vonatkozó iránymutatások 12 stratégiai transzeurópai energiafolyosót jelölnek ki, és rendelkeznek a közös érdekű projektek kiválasztásának módjáról, valamint azok végrehajtásának felgyorsításáról. A villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők, illetve a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők hálózata (ENTSO-E és ENTSO-G) tekintetében szintén jelentős előrehaladás történt a gáz és villamosenergia hálózatokra vonatkozó tízéves hálózatfejlesztési terv (TYNDP) előkészítése során. 10

12 Az EU és a tagállamok tevékenységeinek jobb összehangolása annak érdekében, hogy az Unió külső kapcsolataiban érvényesüljön a következetesség és a koherencia szempontja : Az Európai Tanácsnak a koordináció javítására irányuló felhívására válaszként folytatódott az uniós energiapolitika külső dimenziójának megerősítésére irányuló tevékenység. Előrelépés történt a Kaszpi-tengeri gázvezetékről és a Déli Gázfolyosóról szóló tárgyalások során. Elfogadták az Európai Unió és Oroszország közös, 2050-re szóló energiaügyi ütemtervét, és folytatódtak a tárgyalások Oroszországgal és Fehéroroszországgal a balti tagállamok villamosenergia-rendszerének üzemeltetéséről. Kína tekintetében létrejött az EU-Kína urbanizációs partnerség és az energiabiztonsági párbeszéd. Ami az Európai Tanácsnak azt a felhívását illeti, hogy adjanak tájékoztatást a harmadik országokkal megkötött kétoldalú energiaügyi megállapodásokról, novemberben elfogatásra került és hatályba lépett a tagállamok és a harmadik országok közötti kormányközi megállapodásokkal kapcsolatos tájékoztatási mechanizmus. 11

13 3. melléklet: A legfontosabb uniós energiapolitikai jogszabályok végrehajtása A harmadik energiaügyi jogalkotási csomag átültetése (A április 30-án fennálló helyzet) A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok (a július 13-i 2009/72/EK irányelv) és a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok (a július 13-i 2009/73/EK irányelv) Az átültetés határideje: március 3. Tagállam Az átültetés jelenlegi helyzete a tagállam bejelentése szerint -Villamosenergia-irányelv - Az átültetés jelenlegi helyzete a tagállam bejelentése szerint - Gázirányelv Belgium Teljes Teljes Bulgária Teljes Teljes Cseh Köztársaság Teljes Teljes Dánia Teljes Teljes Németország Teljes Teljes Észtország Teljes Teljes Írország Teljes Teljes Görögország Teljes Teljes Spanyolország Teljes Teljes Franciaország Teljes Teljes Olaszország Teljes Teljes Ciprus Teljes Teljes Lettország Teljes Teljes Litvánia Teljes Részben Luxemburg Teljes Teljes Magyarország Teljes Teljes Málta Teljes Teljes Hollandia Teljes Teljes Ausztria Teljes Teljes Lengyelország Teljes Teljes Portugália Teljes Teljes Románia Teljes Teljes Szlovénia Részben Részben Szlovákia Teljes Teljes Finnország Részben Részben Svédország Teljes Teljes Egyesült Királyság Részben Részben

14 A harmadik energiaügyi jogalkotási csomag előírja az átvitelirendszerirányítók nemzeti szintű tanúsítását M Bejelentés megtörtént / kiadott vélemény Folyamatban Bejelentésre vár

15 A megújulóenergia-irányelv végrehajtása (az uniós célkitűzés, miszerint a megújuló energia részaránya a teljes bruttó energiafogyasztáson belül 20%-ot tegyen ki) A április 23-i 2009/28/EK irányelv Az átültetés határideje: december 5. Az első időközi célkitűzés* terén tett előrelépés áttekintése (a március 27-i eredményjelentés szerint) >2% az időközi célkitűzés felett <1% vagy<2% időközi célkitűzés felett >1% időközi célkitűzés alatt Tagállam megújuló energiaforrások aránya 2005 megújuló energiaforrások aránya 2010 Első időközi célkitűzés megújuló energiaforrások aránya 2020 célkitűzés Ausztria 23.3% 30.1% 25.4% 34% Belgium 2.2% 5.4% 4.4% 13% Bulgária 9.4% 13.8% 10.7% 16% Ciprus 2.9% 5.7% 4.9% 13% Cseh Köztársaság 6.1% 9.4% 7.5% 13% Németország 5.8% 11.0% 8.2% 18% Dánia 17% 22.2% 19.6% 30% Észtország 18% 24.3% 19.4% 25% Görögország 6.9% 9.7% 9.1% 18% Spanyolország 8.7% 13.8% 10.9% 20% Finnország 28.5% 33% 30.4% 38% Franciaország 10.3% 13.5% 12.8% 23% Magyarország 4.3% 8.8% 6.0% 13% Írország 3.1% 5.8% 5.7% 16% Olaszország 5.2% 10.4% 7.6% 17% Litvánia 15% 19.7% 16.6% 23% Luxemburg 0.9% 3% 2.9% 11% Lettország 32.6% 32.6% 34.0% 40% Málta 0% 0.4% 2.0% 10% Hollandia 2.4% 3.8% 4.7% 14% Lengyelország 7.2% 9.5% 8.8% 15% Portugália 20.5% 24.6% 22.6% 31% Románia 17.8% 23.6% 19.0% 24% Svédország 39.8% 49.1% 41.6% 49% Szlovénia 16.0% 19.9% 17.8% 25% Szlovákia 6.7% 9.8% 8.2% 14% Egyesült Királyság 1.3% 3.3% 4.0% 15% EU 8.5% 12.7% 10.7% 20% * Az előrelépés legobjektívabb módon úgy mérhető, hogy a tagállamokat első időközi célkitűzésükhöz viszonyítva értékelik, a 2011/2012-re érvényes arányértékeik átlagának kiszámítása révén. Míg az előrelépés 2010-ig átlagosan jónak mondható, az nem tükrözi azokat a szakpolitikai és gazdasági bizonytalanságokat, amelyekkel a megújuló energiát előállítóknak jelenleg szembe kell nézniük.

16 Energiahatékonyság: az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv átültetése A május 19-i 2010/31/EU irányelv Az átültetés határideje: július 9. Tagállam az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv* Átültetés NZEB** beszámoló Költségoptimumszámítások Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Cseh Köztársaság Dánia Észtország Finnország Franciaország Németország Görögország Magyarország Írország Olaszország Lettország Litvánia Luxemburg Málta Hollandia Lengyelország Portugália Románia Szlovákia Szlovénia Spanyolország Svédország Egyesült Királyság * Az átültetés jelenlegi helyzete a tagállamok bejelentése alapján (zöld: teljes; narancs: részben; piros: nincs átültetés). A Bizottság prima facie és megfelelőségi ellenőrzéseket hajt végre azon tagállamok esetében, melyek bejelentették az átültetést. A közel nulla energiaigényű épületekről (NZEB) szóló beszámolók és a költségoptimum-számítások tekintetében a jelenlegi helyzet azt tükrözi, hogy beérkeztek-e a beszámolók, figyelmen kívül hagyva azok teljességét. A Bizottság a beérkezett beszámolókat elemzi. ** Közel nulla energiaigényű épületek

17 4. melléklet: Az energiapolitikákat támogató legfontosabb uniós pénzügyi eszközök áttekintése Az energiaügyre elkülönített uniós források áttekintése (meglévő és a közötti időszak lehetséges új) programjainak és eszközeinek bontásában A 2007 és 2013 közötti időszakra szóló pénzügyi terv keretében elkülönített pénzeszközök A Bizottság javaslata szerint a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló pénzügyi terv keretében elkülönítendő pénzeszközök Összegek Millió EUR-ban kifejezve Transzeurópai hálózatok (TEN- E) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Villamosenergi a- és gázinfrastuktúr a (1) 155 Összesen Fenntartható energia (2) Atomene rgia (3) Villamosenergiaés gázinfrastuktúra (1) Összesen Fenntartható energia (2) Atomenerg ia (3) mely pénzügyi eszközöket tartalmaz (1 000) Európai energiaügyi gazdaságélénkítő program (EEGP) mely pénzügyi eszközöket tartalmaz (Európai Energiahatékonysági Alap) (265) Uniós pénzes zközök Versenyképességi és (A) - (B) innovációs keretprogram: Intelligens energia Európa program mely magában foglalja az (132) Európai helyi energiahatékonysági támogatást (ELENA) (technikai segítségnyújtás) Strukturális alapok Kutatási, technológiafejlesztési (C) és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogram Kockázatmegosztó (D) finanszírozási mechanizmus (Bizottság EBB) Bővítéspolitikai finanszírozás 112 Az Euratom nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja: FP7-Fission Az Euratom nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja: FP7 Fusion Atomerőművek leállítása (LT, SK, BG) RÉSZÖSSZEG ÖSSZESEN A. magában foglalja az ELENA-t, az EBB, a CEB, az EBRD és a KfW együttműködésével B. az új Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram része C. a as 7. KFTD keretprogram: általánosságban az atomenergiától eltérő kutatásokra elkülönített pénzeszközök D. a teljes Kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmus (RSFF) keretösszegének 14%-a, elsősorban a nap- és szélenergia tekintetében

18 5. melléklet: Európa legfontosabb energiaügyi adatai 1. Európa energiaszerkezete Európa változó energiaszerkezete Az EU bruttó belföldi energiafelhasználása 2011 Az EU bruttó belföldi energiafelhasználása 2030 (forgatókönyv) Nukleáris Megújuló 14% 10% 17% Szilárd tüzelőanyag Nukleáris Megújuló 14% 18% 12% Szilárd tüzelőanyag Gáz 24% 35% Olaj Gáz 22% 33% Olaj Forrás: Európai Bizottság Az energia táplálja társadalmunkat és gazdaságunkat Az EU 2011-es energiafogyasztása ágazatonként Egyéb Szolgáltatások 1% Ipar Mezőgazdaság 2% 13% 26% 25% Háztartások és lakossági szükségletek 33% Közlekedés Forrás: Európai Bizottság

19 Az energiaszerkezet jelentős eltéréseket mutat az EU-n belül Az uniós tagállamok 2011-es bruttó belföldi energiafelhasználása Olaj Gáz Szilárd tüzelőanyagok Nukleáris Megújuló 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Forrás: Európai Bizottság

20 2. Európa importfüggősége Európa évente 406 milliárd EUR (a GDP 3,2%-a) értékű olajat, gázt és szenet importál, és a függőség várhatóan erősödni fog A behozott tüzelőanyag részaránya az EU teljes energiafogyasztásában (a tendenciáknak megfelelő forgatókönyv) % Oil Gáz Solid fuels Forrás: Európai Bizottság Európa néhány szállítótól függ Az EU 2011-es nyersolaj-behozatala Az EU 2011-es földgázbehozatala Novégia 12% Kazakhsztá n 6% Mexikó Azerbajdzs 1% án 5% Egyéb 8% Opec országok 33% Nigéria 4% Nem meghatározott 10% Katar 11% Egyiptom, Líbia, Trinidad és Tobago, egyéb egyenként 1% Oroszorszá g* 30% Oroszorszá g* 35% Algéria 13% Norvégia 28% * Ez a számadat felöleli a nem Oroszországból érkező, de az EU-ba Oroszországon keresztül szállított olaj/gázimportot is Forrás: Európai Bizottság

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 14 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az európai

Részletesebben

Az Európai Bizottság új környezetvédelmi politikájának hatása az vasúti közlekedési alágazat fejlődésére, azon keresztül a vasúti foglalkoztatottságra

Az Európai Bizottság új környezetvédelmi politikájának hatása az vasúti közlekedési alágazat fejlődésére, azon keresztül a vasúti foglalkoztatottságra Az Európai Bizottság új környezetvédelmi politikájának hatása az vasúti közlekedési alágazat fejlődésére, azon keresztül a vasúti foglalkoztatottságra készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE 2013.4.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 115/39 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor 1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor Ez a kiadvány az agráriumban tevékenykedők számára készült azzal a céllal, hogy összefoglalja a megújuló

Részletesebben

NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA

NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 30210 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 119. szám 1. melléklet a 77/2011. (X. 14.) OGY határozathoz NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2030 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 119. szám 30211 A versenyképesség a nemzet azon képessége,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.15. COM(2015) 339 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Új irányvonal

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város energetikai stratégiája 2010-2025

Veszprém Megyei Jogú Város energetikai stratégiája 2010-2025 Veszprém Megyei Jogú Város energetikai stratégiája 2010-2025 Készült az Intelligent Energy Europe támogatásával az INTENSE projekt keretében. Mottó: A jövő nem eljön, hanem mi hozzuk létre. A tetteinkkel.

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE L 140/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.5. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról,

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

Éghajlat-politika. Bolygónk védelmében, saját jövőnkért KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Éghajlat-politika. Bolygónk védelmében, saját jövőnkért KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Éghajlat-politika Bolygónk védelmében, saját jövőnkért Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság serkenti a gazdasági növekedést, és munkahelyeket teremt

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL Békéscsaba, 2007. augusztus MTA RKK ATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ MEGÚJULÓ ENERGIÁIRÓL ÉS AZOK HASZNOSÍTHATÓSÁGI LEHET SÉGEIR L Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET Európai Tanács Brüsszel, 2014. október 23. (OR. en) SN 79/14 FELJEGYZÉS Tárgy: Európai Tanács (2014. október 23 24.) Következtetések a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK TAGÁLLAMONKÉNTI VÉGREHAJTÁSA TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK TAGÁLLAMONKÉNTI VÉGREHAJTÁSA TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.4.2014 SWD(2013) 800 final/2 CORRIGENDUM Annule et remplace le document SWD(2013) 800 final du 13.11.2013 Concerne toutes les versions linguistiques (correction du paragraphe

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Ajkai Autóipari Klaszter 1/320 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben