FÖLDRAJZ tankönyvcsaládunkat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ tankönyvcsaládunkat"

Átírás

1 Bemutatjuk a NAT 2012 és a hozzá kapcsolódó új kerettantervek alapján készült FÖLDRAJZ tankönyvcsaládunkat

2 FÖLDRAJZ A SOROZAT KÖTETEI A KÖVETKEZŐ KERETTANTERVEK ALAPJÁN KÉSZÜLNEK A SOROZAT KONCEPCIÓJA EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK A KÖTETEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK FONTOSABB ALAPELVEI DIGITÁLIS TANANYAGOK A KÖTETEKBEN FELLELHETŐ DIDAKTIKAI ESZKÖZTÁR Melyik övben találhatóak a képeken látható turisztikai helyszínek? Egyre több utazási iroda ajánlja különleges, látnivalókban és kalandokban gazdag afrikai túráit. arra, hogy hasznos eszközöket is érdemes magukkal vinni. Legyen a háló, napszemüveg, bozótvágó kés. Mire lesz leginkább szükséged a felsoroltak közül, ha a túrád indulóállomása Nairobi, Addisz- Abeba, Kairó, Kinshasa? Egy Föld felirattal ellátott papírlapot helyezz a padlóra, a másik X feliratút ragaszd fel az egyik falra! Állj a padlóra tett papírlap széle mellé, és fordulj szembe az X jelzésű papírlappal! Járd körül a Földet úgy, hogy közben állandóan fordulj arccal az X jel felé! Járd körül a Földet úgy is, hogy közben állandóan a Föld felé fordulj! Mit igazol a kísérlet? Mi a szerepe a füves növényzetnek a kiváló termékenységű mezőségi talaj kialakulásában? 1. Melyik napon és hány órakor kell Debrecenből telefonálnod a San Franciscó-i barátodnak, hogy te legyél az első, aki felköszönti a szombati napra eső születésnapján? 2. A Forma-1 Újdelhiben rendezett nagydíját hazánkban a televízió élőben, október 28-án 10 órakor kezdte el közvetíteni. Mikor kezdődött a futam Újdelhiben? 3. Londonba, a 2012-es nyári olimpiára a Pekingből induló sportolók 12 órás repülőutat tettek meg. Pekingből pénteken 12 óra 30 perckor szállt fel a gép. Melyik napon, hány órát mutattak az órák Londonban, amikor megérkeztek? Alakítsatok 4-5 fős csoportokat! Minden csoport dolgozzon fel egyegy témát az alábbiak közül! A téma ismertetéséhez használhattok bármilyen bemutató programot (diasort, posztert), vagy készíthettek tablót. Egy-egy előadás időtartama ne haladja meg a 8 percet, hogy kérdések feltevésére és megválaszolására is maradjon idő! 1. Hasonlítsátok össze a pigmeusok és a busmanok életét a létfenntartásukhoz szükséges javak megszerzésének nehézsége szempontjából! 2. A Párizs Dakar-rali 2009-ben átköltözött Dél-Amerikába. Jellemezzétek a két helyszín útvonalát abból a szempontból, hogy a versenyzőknek milyen éghajlatra kell felkészülniük! 3. Miért nehéz kitermelni a Nyugat-szibériai-alföld kőolaj- és földgázkincsét? 4. Ismertessétek Amundsen és Scott küzdelmét a Déli-sark meghódításáért! Milyen tényezők járultak hozzá a sikerhez, illetve okozták a kudarcot? Milyen tudományos munka folyik napjainkban az Amundsen-Scott nemzetközi kuta Los Angeles New York London Budapest Tokió Busmanok (Kalahári-medence) és pigmeusok (Kongó-medence) 4. FORMAI JELLEMZŐK: 2 3

3 FÖLDRAJZ 9. - TARTALOM FÖLDRAJZ 9. - TARTALOM I. CSILLAGÁSZAT III. KŐZETBUROK V. VÍZBUROK II. TÉRKÉPÉSZET VII. NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ IV. LEVEGŐBUROK VI. FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

4 VI. FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG 49. AHOL A MAGASSÁG A MEGHATÁROZÓ MAGASHEGYSÉGEK szinte minden földrajzi szélességen találhatók, melyek éghajlatát nem csak az Egyenlíttl vagy az óceánoktól való távolságuk határozza meg. Az eddig megállapított törvényszerségek az alacsonyabb fekvés területeken érvényesek, de a hegységek éghajlatának alakításában a tengerszint feletti magasságnak van meghatározó szerepe. A hegységekben a tengerszint feletti magasság növekedésével változik az éghajlat, és vele együtt a növény- és az állatvilág, a talajtakaró, a felszínformáló tényezk szerepe, a gazdálkodás jellege. ehát a hegysé- tességnek. A magasság növekedésével viszont gyorsabban változik az éghajlat, mint az Egyenlíttl távolodva. Közösen vagy egyénileg A Kilimandzsáró legmagasabb csúcsa, a Kibo (5892 m) alig 3 fokkal fekszik délebbre az Egyenlíttl. A gyakorlott túrázók egy hét alatt feljuthatnak a legforróbb kontinens tetejére. Az útvonalat minden nap más és más növényzet övezi. Az ültetvényekkel megszakított hegyi eserdktl indulva, a moha- és köderdkön, majd törpecserjéseken keresztül lehet eljutni a hegyi rétek vidékére. Legfelül már csak havasi sivatagot találunk a hó és jég birodalmáig. felfelé haladva végigjárni a Föld nagy növényzeti övezeteit? Motiváló A valódi mérsékelt övön belül a legteljesebb függleges övezetesség az Alpokban alakult ki. Miért nem futnak az övezeteket elválasztó határvonalak szabályosan egy-egy szintvonal mentén? Miért változik az egyes övek határainak tengerszint feletti magassága a három vonulatban? Mely növényzeti öveket ismered fel a képen? Összehasonlítást Miért különbözik a Déli- és az Északi- Alpok legalsó növényzeti öve egymástól? Az Alpok növényzeti övei ja. éldául a lejtk égtáji kitettsége befolyásolja a napsugarak hajlásszögét, az uralkodó szél felli és a szélárnyékos lejtknek eltér a csapadékmenynyisége, valamint jelentsek lehetnek a helyi szelek is (például az Alpokban a fn, a inári-hegységben a bóra). gy az Az erdségek az erdgazdálkodás, a rétek, legelk az állattenyésztés számára teremtenek kedvez feltételeket. A bviz, nagy esés folyók az kedveznek. A hegyvidéki tájak szépsége, jó levegje az számára jelent vonzert. A hegyvidéki éghajlat diagramja A tengerszint feletti magasság növekedésével csökken a hmérséklet (az évi középhmérséklet 100 m-ként 0,5 C-kal), a légnyomás és a leveg oigéntartalma is. Az évi közepes hingás értéke is csökken. A magasabban fekv területek felett általában több a felh és bségesebb a csapadék, mint a környez, alacsonyabb tájakon. Az egyes öveket elválasztó határvonalak közül legfontosabb az erdhatár (a zárt erdk fels határa) és a hóhatár (a tartós hóborítás alsó határa). A legalsó növényzeti öv az adott hegység földrajzi helyzetének megfelel növényzettel azonos, az egymás fölötti övek számát pedig a hegység magassága határozza meg. ehát a tapasztaljuk. Az Egyenlít közelében a Kilimandzsárón (Afrika) vagy a Cotopain (él-amerika) gyakorlatilag minden öv megtalálható (a trópusi eserdtl az állandó hó és jég birodalmáig), amelyek a földrajzi szélességek szerint az Egyenlít és a sarkok között kialakultak. 1. Mi a hasonlóság és különbség a vízszintes és a függőleges övezetesség között? 2. Hogyan változnak az éghajlati jellemzők a magasság növekedésével? 3. Hol alakult ki teljesebb függőleges övezetesség: a Kilimandzsárón vagy az Alpok központi vonulatában? Magyarázd a különbséget! 4. Hogyan változik a növényzet és a gazdálkodás az Andok egyenlítői vonulataiban a magasság növekedésével? Gondolkodtató Fogalmazd meg a képek alapján, hogy mi a vonzereje az Alpoknak idegenforgalmi szempontból! 128 javasolt feladatok

5 I. CSILLAGÁSZAT 2. GALAXIS ÚTIKALAUZ A Hubble, a NAA rteleszkópja 2012 szén felfedezte a legtávolabbi címre pályázó galaist, amelyik csupán 420 millió évvel az srobbanás után alakult ki. A felvétel tehát a csillagrendszer 13,28 milliárd évvel ezeltti állapotát örökítette meg. Minden bizonnyal közelebb viszi a tudósokat a nagy végs rejtély, vagyis a világegyetem létrejöttének megfejtéséhez. A VILÁGEGYETEM KELETKEZÉSÉR biztosat nem tudunk, de a legelfogadottabb az úgynevezett - Az elmélet szerint 13,7 milliárd évvel ezeltt felrobbant a világegyetem anyagát magába foglaló kozmikus tömeg, anyagot és energiát lövellve a tér minden irányába. Az si univerzum egy táguló gázfelh volt, mely fleg hidrogénbl és héliumból állt. A tágulás ellenére több gázfelh együtt maradt, és egyesek a saját gravitációs erejük hatására összezsugorodtak. A gáz olyan srvé és forróvá vált bennük, hogy az atommagfúzió révén megindult az energiatermelés. gy keletkeztek és születnek ma is a csillagok. Az srobbanást követen kialakult ids csillagok közül napjainkban valószínleg már csak kevés létezik. A nagyobb tömeg csillagok esetében kezdetben a hidrogénatommagok héliumatommagokká történ fúziója biztosítja az energiát. Ezek persze nagyobb teljesítménnyel sugároznak, így hamarabb elfogy a magjukban lév hidrogén. Magjukban ezek után megindul a nehezebb elemek fúziója is, vörös szuperóriássá válnak, majd szupernóva-robbanás után neutroncsillagként vagy fekete lyukként végzik. A kisebb tömegek (mint a mi Napunk is) a vörös óriás állapoton keresztül fehér törpecsillaggá esnek össze. A világegyetemben különböz alakú és méret galaisok milliárdjait láthatjuk. A csillagok száma minden gala- isban több százmilliárd, körülöttük legtöbbször bolygók keringenek. Földünk a ejútrendszernek nevezett spirálgalais egyik küls spirálkarjában kering a Nap körül. A csillagászok a távolság meghatározására a fényévet használják. A fényév az a távolság, melyet a légüres térben km sebességgel haladó fény egy év alatt s megtesz. A ejútrendszer átmérje 100 ezer fényév, a Napunk a középponttól 30 ezer fényév távolságra helyezkedik el. A NAPRENDSZER A TEJÚTRENDSZERNEK az a tartománya, amelyen belül a Nap gravitációs hatása érvényesül. E gömb alakú tér sugara kb. 2 fényév. A Naprendszerbe a következ égitesteket sorolják a Nap, a bolygók és holdjaik, az üstökösök, meteorok és a bolygóközi anyag. A bolygók, az üstökösök és a meteorok mind a Nap körül, a holdak a bolygók körül is keringenek. A Naprendszer vizsgálatakor használatos távolságegység a csillagászati egység. A csillagászati egység értéke 150 millió km, amely a közepes Nap Földtávolsággal egyenl. mag sugárzási öv kromoszféra mintegy 1000 C-kal alacsonyabb a fotoszféra 6000 C-os korona fotoszféra áramlási öv A csillagászati egység értelmezése (1 CsE = a földpálya nagytengelyének fele) A NAP ANYAGA gáz halmazállapotú, fképp hidrogénbl és héliumból áll, 2%-ban tartalmaz nehezebb elemeket. A gázok a magas nyomás és hmérséklet hatására ionizált állapotba kerülnek. Mag: itt történik a Nap energiatermelése. Hatalmas nyomás és hmérséklet mellett a hidrogénatommagok héliumatommag o kká egyesülnek. Az energia kifelé sugárzás útján (sugárzási öv), illetve anyagáramlással (áramlási öv) terjed. Fotoszféra: ezt a mindössze 400 km vastag övet tekintjük a Nap felszínének, innen származik a Nap fényének közel 90%-a. Legfeltnbb jelenségei a napfoltok. Kromoszféra: 10 ezer km vastag, a fotoszféránál lényegesen kisebb srség tartomány. Hmérséklete kifelé 1 millió C-ig n. Látványos jelenségei a napkitörések. Korona: a légkör legnagyobb hmérséklet (1-2 millió C) és legritkább tartománya. Ritka anyaga napszélként áramlik ki a bolygóközi térbe. A töltött részecskék egy része a Föld mágneses pólusai környékén légkörünkbe jut, és km-es magasságban a légköri gázokat ütközésekkel sugárzásra gerjeszti. Ezt a jelenséget nevezzük sarki fénynek. A napsugarak adják az energiát, mely biztosítja a víz körforgását, megszabja a légkör hháztartását, mozgásban tartja a levegt, és közvetve szerepet játszik a földfelszín formálásában is. Az élvilág léte is a napsugárzástól függ. A növények a fotoszintézis során a Nap energiáját felhasználva szervetlenbl szerves vegyületeket állítanak el, melyek az állatok és az ember számára is nélkülözhetetlenek. Az oigén szintén a fotoszintézis révén került a légkörbe. A szénben, kolajban elraktározott energia szintén napenergia volt hajdanán. A naptevékenység változásai hatást gyakorolnak az idjárásra is. Kimutatható a napfoltminimumok 11 évenkénti ismétldése és az idjárás közötti összefüggés. Ers naptevékenység hatására erteljesebb a sarki fény és a Földön mágneses viharok igyelhetek meg. Napkitörésekkor a részecskesugárzás fokozódása hibákat okozhat a távközlésben, a villamos hálózatokban, st hatással lehet az élvilágra is. A Nap energiáját közvetlenül is lehet hasznosítani. A napkollektorok ftésre, vízmelegítésre használható henergiát állítanak el, a napelemek pedig közvetlenül villamos energiává alakítják át a napenergiát. km sebességgel keringve, s Hol van a Föld helye a világegyetemben? 1. Számold ki, hány kilométerre jut el a fény 1 év alatt? 2. Mutasd be a Nap szerkezeti felépítését! 3. Mi a kapcsolat a napszél és a sarki fény között? 4. Ismertesd a Nap földi életre gyakorolt hatásait! Keress példákat a lakóhelyeden és környékén a napenergia felhasználására! Milyen más megújuló energiaforrásokat ismersz?

6 IV. LEVEGŐBUROK 29. AHOL A SZÉL ÉS A CSAPADÉK AZ ÚR A SZÉL FELSZÍNFORMÁLÁSA a sivatagokban nagyon hatékony, mivel száraz az éghajlat, és a szél csak a száraz kzetszemcséket tudja magával ragadni. Nincs növényzet sem, ami gyökereivel megkötné a kzet- és talajszemcséket, fékezné a szél sebességét. A szél még nagyobb sebesség esetén is a legfeljebb 1-2 mm átmérj homokszemcséket képes szállítani. A szállítás túlnyomórészt ugráltatva történik, a felpattanó és visszahulló szemcsék újabb homokszemeket is mozgásba hozhatnak. Kevesebb a felszínen görgetve szállított hordalék mennyisége, lebegtetve pedig csak a leginomabb port képes a szél szállítani. A SZÉL PUSZTÍTÓ tevékenysége a sivatagokban kisebb-nagyobb medencéket alakít ki. (szélkifúvás), így a medencékben k- és kavicstörmelék marad vissza. A keményebb kzetrészek tanúhegyek formájában rzik meg a felszín eredeti magasságát. anyagát, miközben a homokszemek is tovább kopnak (szélmarás). A szélmarás elssorban a felszín közelében hatékony. sivatagban (Izrael) A jellegzetes alakú kgomba akkor keletkezik, ha a szikla alja könnyebben pusztuló kzetbl épül fel, mint a teteje. Mely körülmények között hatékony a szél felszínformálása? Hogyan keletkeznek a teljesen növényzet nélküli sivatagok felszínformái? munkát is végez. Ahol a sebessége, ott a magával. Ebbl az anyagból változatos formájú jönnek létre. A homokbuckák apró elemei a homokfodrok, melyek gerincvonala mindig merleges az ket létrehozó szél irányára. A tengerpartok homokanyagából a szél a vízparttal párhuzamos buckákat épít. A portömeg szemlátomást közelít, lassan toronymagasságú, s eltnik benne az oázis. A következ pillanatokban körülöttünk is zúgni kezd a lég. eljesen elsötétül körülöttünk a világ, és a szél süvítése kísértetiessé válik. yorsan a kocsi szélárnyékos oldalához lapulunk, és onnan igyeljük a színjátékot. zemünk, szánk, fülünk máris megtelik homokkal. Csupasz lábszárunkat valósággal csípik a hozzá vágódó éles homokszemek. (Részlet egy szaharai útinaplóból) Fekete-sivatag (Egyiptom) Homokbucka homokfodrokkal a Death Valley sivatagban, Kalifornia (USA) Ha egy terület részben fedett növényzettel, a szél csak ott indul támadásba, ahol a felszínt nem védi a növénytakaró. A kiszáradt homok elhordásával keletkezett kisebb-nagyobb mélyedések általában megnyúlnak a szél irányában. Az így létrejött formát nevezzük szélbarázdának. A kifújt homok ekkor is buckákban halmozódik fel. A SZÉL AZ EMBER SZOLGÁLATÁBAN rengeteg munkát végez. Régen a szélmalmokat gabonarlésre és vízkiemelésre használták, a gzhajózás megjelenéséig a szél volt a vízi közlekedés motorja. Napjainkban a vitorlázás a turizmusban tölt be jelents szerepet, és szerencsére egyre n a szélermvekben termelt villamos energia mennyisége is. Melyek a szélerőművek energiatermelésének előnyei és hátrányai? A CSAPADÉK FELSZÍNFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGE. Különösen heves záporok alkalmával igyelhet meg, hogy talajból. A lefolyó víz a törmeléket elszállítja, miközben egyre mélyül barázdákat, árkokat váj a felszínbe. Nagyobb eszések vagy hirtelen hóolvadások idején a kisebb barázdák nem képesek a lezúduló est elvezetni, a víz kilép a barázdákból, és az egész lejtt elborítja, teljes terjedelmében pusztítja. Melyik hazai tájunkon fekszik a Fülöpházi buckavidék? Az éghajlati viszonyok a gazdaság minden ágazatára hatással vannak, de ják. Elnyösebb helyzetben a csapadékgazdag területek vannak, ahol kisebb ráfordítás is biztosítja a nagyobb hozamokat. A csapadék idbeli eloszlása is dönt, mert a növények erteljes növekedésük, virágzásuk idején bséges nedvességet, éréskor pedig szárazabb idt kívánnak. Az állandó és egyenletes csapadék a rét- és legelgazdálkodásnak kedvez. A hótakaró fagytól védi a növényzetet, lassú olvadása pedig nedvességgel látja el a talajt a szárazabb idsza kokban. A csapadék járása befolyásolja a folyók hajózhatóságát, a vízermvek mködését, a viharok leginkább a légi közlekedést veszélyeztetik. A nagy hó, különösen a hegyek között, nehezíti az ásványkincsek kitermelését. 1. Hogyan aprózódnak a kőzetek a sivatagokban? 2. Mit jelentenek az alábbi fogalmak: tanúhegy, kőgomba, szélbarázda, homokfodor, homokbucka? 3. Mely tényezőktől függ a csapadék felszínformálásának mértéke? Keresd meg a Föld csapadéktérképén azokat a területeket, amelyek a legtöbb és legkevesebb évi, januári és júliusi csapadékot kapják! Miért hull ezeken a területeken sok, illetve kevés csapadék?

7 VI. FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG 44. A FORRÓ ÖVEZET SZOMSZÉDSÁGÁBAN - Aki egy nyári görögországi útnak vág neki, biztosan forró, száraz idre számíthat. Ez nagyon kedvez a tengerparti üdüléshez, de nem a legalkalmasabb az ókori építészeti emlékek megcsodálására. Amikor az Akropolisz mészkszikláin felfelé kapaszkodunk, úgy tz a Nap, olyan tikkasztó a hség, mintha a sivatagban lennénk, és a hasonlat nem véletlen. A nyári forróságot kialakító éghajlati hatás ugyanaz, mint amelyik a délebbre fekv zaharát sivataggá teszi. - Magyarázd meg az ábra segítségével a mediterrán éghajlat évszakainak jellemzőit! - A legtöbb növénye fényes felület, sr szrzet vagy viaszréteggel borított levelekkel védekezik a nyári szárazság ellen. Hogyan határozza meg az éghajlat a felszínformálást és a folyók vízjárását? Hogyan alakítja a keleti partvidék éghajlatát a mérsékelt övezeti monszun szél? - növénytársulása. A babérfélék viszonylag kis level fák (kámforfa, fahéjfa), mellettük liliomfák, örökzöld tölgyfajok élnek. A MÉRSÉKELT ÖVEZET a forró és a hideg éghajlati övezetek között helyezkedik el. Éghajlatát a négy évszak szabályos Az övezet a nyugatias szelek uralma alatt áll, de forró övezeti peremén a passzátszélrendszer leszálló ága (fleg nyáron), hideg övezeti peremén a sarki szelek is (inkább télen) éreztetik hatásukat. Dubrovnik (Horvátország) Visegrád (Magyarország) Bajkál-tó (Oroszország) A MELEG MÉRSÉKELT (szubtrópusi) ÖV mindkét félgömbön a 30 és a 45 szélességi kör között, a forró övezettel határos térségben fekszik. Mely övekben találhatóak a képeken látható turisztikai helyszínek? Nevezd meg a mediterrán és a szub trópusi monszun éghajlat tájait az éghajlati és a domborzati térképek alapján! A mediterrán állatvilága kevéssé tér el a valódi mérsékelt övitl. A növényevket a magashegységekben él mulon, a ragadozókat a petymeg képviseli. A kedvez hmérsékleti viszonyok miatt nagy az itt él hüllk fajszáma (kígyók, gyíkok, kaméleonok), sok a kabóca, a pók és a skorpió is. a közepes humusztartalmú ntözés nélkül is megterem a mélyen gyökerez (narancs, citrom, mandarin, grapefruit) és termelnek. nnen származik egy része (például Csaknem kizárólag a bambusz rügyeivel és hajtásaival táplálkozik a bambuszerdk ismert állata, az óriás panda. A kihalás szélén álló, ersen veszélyeztetett faj a F (ermészetvédelmi Világalap) címerállata. Jellemz ezen kívül Ázsiában a tigris, a vaddisznó, a vizekben az óriásszalamandra. Az éghajlat különösen kedvez a Fszereink közül megterem ezen az éghajlaton a, a és a. Narancsliget (Spanyolország) Teaültetvény (Kína) 1. Hasonlítsd össze a meleg mérsékelt öv éghajlatait az alábbi szempontok szerint: földrajzi elhelyezkedés; jellemző területeik; jellemző évszakok; természetes növénytakaró; talaj; folyók vízjárása; felszínformálás; mezőgazdaság!

8 VI. FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG 46. A HIDEG ÖVEZET SZOMSZÉDSÁGÁBAN Az Északi-sarkhoz közelebb fekv területeken rövid a nyár, nem elegend ahhoz, hogy a fák vastag törzset építhessenek fel, vagy elég ers leveleket hozzanak, amelyek ellenállhatnának a tél beállta eltti komoly fagyoknak. tt azonban rendszerint van évente legalább harminc olyan nap, amikor megfelelek a fényviszonyok, és a hmérséklet is 10 C-ig vagy a fölé emelkedik ez pedig éppen elég ahhoz, hogy egy fa fejldhessen. Miért nevezhetjük a tajgát északi Melyek a hideg mérsékelt öv éghajlatának jellemzői? Hogyan alkalmazkodik a növény- és állatvilág az éghajlathoz? Miért alacsony a fenyőerdők talajának humusz- és tápanyagtartalma? A világ leghidegebb állandóan lakott települése Ojmjakon 745 m magasan fekszik Jakutföldön. A leghidegebb hónap középhmérséklete 47 C, és itt mérték január 27-én az északi félteke legalacsonyabb hmérsékletét is, 71,2 C-ot. E rendkívüli hideg kialakulását nem magyarázhatjuk csak azzal, hogy a település néhány 100 km-re fekszik az északi sarkkörtl, ebben domborzati okok is szerepet játszanak. A magas hegységekkel körbezárt hidegkatlan csupán északi irányban nyitott, és a sarki hideg leveg valósággal befolyik ebbe a katlanba. A hótakaró, a szélcsend, a hoszszú éjszakák kisugárzása miatt az amúgy is hideg leveg még tovább hl. A téli etrém hideget nyáron, amikor 21 órán keresztül is világos van, akár 35 C-os meleg is felválthatja. gy ez a település tartja a legnagyobb abszolút hingás rekordját is 106,4 C-kal. A HIDEG MÉRSÉKELT ÖV a mérsékelt mérséklet 0 C és 10 C között van. A nyár rövid ideig tart, de az északi fekvés ellenére viszonylag meleg. Ennek az a magyarázata, hogy nyáron a nappalok jóval hosszabbak, mint a valódi mérsékelt övben (az öv északi pereme a fehér éjszakák tartományába is belenyúlik), így hosszú ideig tart a besugárzás. A tél hosszú (6-9 hónapig tartó) és igen zord. A hosszú éjszakákon ers a kisugárzás, az amúgy is hideg leveg még tovább hl. Ebben az övben, több mint 1000 km-re az Északi-sarktól alakult ki az északi félteke hidegpólusa, Verhojanszk központtal. A csapadék mennyisége kevés, fleg hó formájában hull. Még sincs szárazság, mert az alacsony hmérséklet mellett kicsi a párolgás mértéke. Az öv természetes növénytakarója a tajga, Földünk legnagyobb fenyerdeje. Az idjárást jól tr erdalkotó fafajok száma kevés (Eurázsiában fleg luc-, jegenye-, erdei- és vörösfeny, Amerikában a balzsamfeny). A fenyvesek zárt lombkoronája miatt gyér az aljnövényzet, a mohaszint azonban igen fejlett. A tajga jellegzetes talaja a humuszban és tápanyagban szegény podzol. Az öv folyói ingadozó vízjárásúak, a hosszú téli hónapokra befagynak. Barna medve a tajgán (Finnország) Jellemezd a klímadiagram alapján a hideg mérsékelt öv éghajlatát! A kzetek pusztulását a fagy okozta aprózódás irányítja. A nyári idszakban a fagyott altalaj és a gyenge párolgás miatt nagy területen keletkeznek lápok, mocsarak, gyakoriak a csuszamlások, talajfolyások. A tajga éghajlat diagramja Mocsaras vidék a tajgában. Szibéria (Oroszország) Állatvilágából a jávorszarvas, a barna medve, a hiúz, a prémes állatok (hermelin, coboly, nyérc) a legismertebbek. A hideg mérsékelt öv gyér lakossága fakitermeléssel, vadászattal, prémes állatok tenyésztésével foglalkozik. Projekt feladatok Alakítsatok 4-5 fős csoportokat! Minden csoport dolgozzon fel egyegy témát az alábbiak közül! A téma ismertetéséhez használhattok bármilyen bemutató programot (diasort, posztert), vagy készíthettek tablót. Egy-egy előadás időtartama ne haladja meg a 8 percet, hogy kérdések feltevésére és megválaszolására is maradjon idő! 1. Hasonlítsátok össze a pigmeusok és a busmanok életét a létfenntartásukhoz szükséges javak megszerzésének nehézsége szempontjából! 2. A Párizs Dakar-rali 2009-ben átköltözött Dél-Amerikába. Jellemezzétek a két helyszín útvonalát abból a szempontból, hogy a versenyzőknek milyen éghajlatra kell felkészülniük! 3. Miért nehéz kitermelni a Nyugat-szibériai-alföld kőolaj- és földgázkincsét? 4. Ismertessétek Amundsen és Scott küzdelmét a Déli-sark meghódításáért! Milyen tényezők járultak hozzá a sikerhez, illetve okozták a kudarcot? Milyen tudományos munka folyik napjainkban az Amundsen-Scott nemzetközi kutatóállomáson? A Párizs Dakar-rali, még Marokkóban Olajkutak a Nyugat-szibériai-alföldön 1. Busmanok (Kalahári-medence) és pigmeusok (Kongó-medence) Az Amundsen Scott nemzetközi kutatóállomás az Antarktiszon, 250 m-re a Déli-sarktól

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

Bioklimatikus övezetek. Bioklimatické pásma

Bioklimatikus övezetek. Bioklimatické pásma Bioklimatikus övezetek Bioklimatické pásma Az egyenlítőtől való távolság függvényében a Föld felszínén a növény- és állatvilág horizontális tagolódása figyelhető meg. Ennek alapvető oka az eltérő klimatikus

Részletesebben

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A NAPRENDSZER ÉS BOLYGÓI A Nap: csillag (Csillag = nagyméretű, magas hőmérsékletű, saját fénnyel rendelkező izzó gázgömb.) 110 földátmérőjű összetétele

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET VÁZLATOK XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET Általános jellemzők: Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 o C között mozog Évi közepes hőingása:

Részletesebben

A földrajzi övezetesség (Az éghajlati övek)

A földrajzi övezetesség (Az éghajlati övek) A földrajzi övezetesség (Az éghajlati övek) Éghajlat alakító tényezők Éghajlati övek kialakulása főbb okai: A Nap sugárzó energiája és a földrajzi szélesség. A földfelszín anyaga A domborzat és a tengerszint

Részletesebben

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin KONTINENSEK ÉGHAJLATA Dr. Lakotár Katalin AFRIKA Légnyomás és cirkulációs viszonyok -magas nyomású zóna nyáron 38. szélességig, télen 33-ig É-on, 31-ig nyáron, 27-ig télen a D-i félgömbön felszínközeli

Részletesebben

Eolikus felszínformálás A szél felszínalakító tevékenysége

Eolikus felszínformálás A szél felszínalakító tevékenysége Eolikus felszínformálás A szél felszínalakító tevékenysége A földfelszín kb. 30 %-át a szél alakítja A defláció feltételei: éghajlati növényzeti földtani domborzati Összehasonlítható a vízerózióval hasonlóság:

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei A lemeztektonika elmélet gyökerei Alfred Wegener (1880-1930) német meteorológushoz vezethetők vissza, aki megfogalmazta a kontinensvándorlás elméletét. (1. ábra) A lemezmozgások okait és folyamatát Harry

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

Természeti viszonyok

Természeti viszonyok Természeti viszonyok Felszín szempontjából Csallóköz folyami hordalékokkal feltöltött síkság. A regionális magasságkülönbségek nem nagyobbak 0,5-0,8-3,00 m-nél. Egész Csallóköz felszíne mérsékelten lejt

Részletesebben

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán Király Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMKI KFFO İsrégi kérdés: meddig terjedhet Napisten birodalma? Napunk felszíne, koronája,

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

EURÓPA ÉGHAJLATA I. Az Európa éghajlatát meghatározó tényezők a kontinens helyzete, fekvése és ennek éghajlati következményei. Kiterjedése: K-Ny-i irányban ~11 000km (Nyh. 31, Azori-szk.-Kh. 67, Ural;

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXV. A forró, trópusi éghajlati övezet A FORRÓ ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXV. A forró, trópusi éghajlati övezet A FORRÓ ÖVEZET VÁZLATOK XXXV. A forró, trópusi éghajlati övezet A FORRÓ ÖVEZET A valós forró éghajlati övezet az északi és déli szélesség 30 o -a között helyezkedik el. - az évi középhőmérséklet mindenütt meghaladja

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete csillag: csillagrendszer: Nap: Naprendszer: a Naprendszer égitestei: plazmaállapot: forgás: keringés: ellipszis alakú pálya: termonukleáris

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

Az ózonréteg sérülése

Az ózonréteg sérülése Az üvegházhatás Már a 19. században felismerték hogy a légköri CO2 üvegházhatást okoz. Üvegházhatás nélkül a felszínen 2 m-es magasságban 14 oc-os hmérséklet helyett kb. 2 oc lenne. Az üvegházhatás mértéke

Részletesebben

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: 1 4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév 1. A rajzon a földünk belső felépítését láthatjátok. Nevezzétek meg a részeit! 2. Mit ábrázolnak a képek? Írjátok a nevét a kép

Részletesebben

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve. Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére........... a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A SZOLÁRIS ÉS A VALÓDI ÉGHAJLATI ÖVEZETESSÉG A szoláris, azaz a Nap sugárzása által meghatározott éghajlati övezetek kialakulásának csillagászati okai vannak: A gömb alakú Földet

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

A látható fény további tartományokra osztható: ibolya (legrövidebb), kék, zöld, sárga, narancs, vörös.

A látható fény további tartományokra osztható: ibolya (legrövidebb), kék, zöld, sárga, narancs, vörös. A napsugárzás Szerkesztette: Vizkievicz András A Napból érkező elektromágneses sugárzás. Több tartományt különítünk el (hullámhossz szerint). Minél rövidebb a sugárzás hullámhossza, annál nagyobb az energiája.

Részletesebben

4500 méteren, a salakos-kôtörmelékes fennsíkon földgyaluval kialakított úton haladunk

4500 méteren, a salakos-kôtörmelékes fennsíkon földgyaluval kialakított úton haladunk OJOS DEL SALADO 4500 méteren, a salakos-kôtörmelékes fennsíkon földgyaluval kialakított úton haladunk nemzetközi útvonalon, a chilei oldalon, de az argentin határhegyek is ide látszanak. Néhány hete erre

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

TANÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNKBŐL

TANÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNKBŐL 9. évfolyam belker tagozat (2012/13.tanév) I. TÉRKÉPÉSZET ÉS CSILLAGÁSZAT 1 A térképi ábrázolás 2. Mérések a térképen 3. Naprendszer helye, a Nap 4. Naprendszer bolygói 5. Föld mint égitest, a Föld mozgásai

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

A hétvégi vihar ismertetése

A hétvégi vihar ismertetése A hétvégi vihar ismertetése Zivatarlánc Szupercella Dió nagyságú jég Tuba Tornádó Jégeső Villámok Tatabánya Pécs felett Pécs felett Csontváry u. szombat 20:10 Köszönöm a kitartó figyelmet! ;) Készítette:

Részletesebben

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola 2012. november 13..

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola 2012. november 13.. Én és Ukrajna tantárgy Óravázlat Az óceánok természetvilága Bakos Ilona 2012. november 13.. TÉMA. Az óceánok természetvilága CÉL. Megismertetni a tanulókat a világóceán és óceán fogalmakkal, az óceánok

Részletesebben

Természettudományi vetélked 2009/2010-es tanév Béri Balogh Ádám Tagintézmény I. forduló. Matematika

Természettudományi vetélked 2009/2010-es tanév Béri Balogh Ádám Tagintézmény I. forduló. Matematika Matematika Anya esti iskolába jár. Tanítási napokon autóbusszal és gyalogosan megy az iskolába. Az órák után apa gépkocsival hozza haza. A grafikon alapján válaszolja a következ kérdésekre: (8 pont) 1.

Részletesebben

Az élet keresése a Naprendszerben

Az élet keresése a Naprendszerben II/1. FEJEZET Az élet keresése a Naprendszerben 1. rész: Helyzetáttekintés Arra az egyszerû, de nagyon fontos kérdésre, hogy van-e vagy volt-e élet a Földön kívül valahol máshol is a Naprendszerben, évszázadok

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS Heves megye, illetve Füzesabony természetföldrajzi és vízrajzi adottságai, legfontosabb vízgazdálkodási problémái Készítette: Úri Zoltán Építőmérnök hallgató 1.évfolyam

Részletesebben

DEMO. Éghajlatok, tájak, élõlények. A közepes szélességek öve és a sarkvidéki régiók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ

DEMO. Éghajlatok, tájak, élõlények. A közepes szélességek öve és a sarkvidéki régiók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs...7 Témák,

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

FÖLDRAJZ. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. (240 perc)

FÖLDRAJZ. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. (240 perc) PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május FÖLDRAJZ EMELT SZINT (240 perc) Az írásbeli dolgozat megoldásához 240 perc áll rendelkezésére. El ször figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd gondolja

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév:. osztályos feladatsor II. forduló 2012/2013. tanév 1. Állapítsátok meg a képek alapján, hogy milyen mozgásokat végez a Föld, és ennek mi a következménye? B mozgás: következmény: 2.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) 1. Elba 2. Ostrava

Részletesebben

ÉGHAJLATI ÉS FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

ÉGHAJLATI ÉS FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A földrajzi övezetesség kialakulása 7 légköri elem: napsütés, hőmérséklet, légnyomás, szél, páratartalom, felhőzet, csapadék Fogalmak: idő: a 7 légköri elem pillanatnyi állapota időjárás: a 7 légköri elem

Részletesebben

Általános földi vízkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Általános földi vízkörzés. Dr. Lakotár Katalin Általános földi vízkörzés Dr. Lakotár Katalin Óceánok: fontos szerepűek a földi éghajlat irányításában hőszállítás az Egyenlítőtől a sarkok felé hőszállítás nélkül bolygónk legnagyobb része túl hideg lenne

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

1. BEVEZETÉS... 4 2. A KISTÉRSÉG ÉS TELEPÜLÉSEINEK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE... 6 3. LAKOSSÁGI FELMÉRÉS... 12

1. BEVEZETÉS... 4 2. A KISTÉRSÉG ÉS TELEPÜLÉSEINEK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE... 6 3. LAKOSSÁGI FELMÉRÉS... 12 1. BEVEZETÉS... 4 2. A KISTÉRSÉG ÉS TELEPÜLÉSEINEK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE... 6 2.1. DEMOGRÁFIAI ADATOK... 6 2.2. DOMBORZATI VISZONYOK... 6 2.3. TALAJTANI ADOTTSÁGOK... 8 2.4. TERÜLETHASZNÁLAT (MEZGAZDASÁG,

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil Kivilágosodó erdők Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil 10-20. szélességi fokok között. Afrika > Ausztrália > India > Dél-Amerika Az esőerdők és a szavanna közötti átmenet:

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

Meghívó a Keleti-Bakonyba

Meghívó a Keleti-Bakonyba Meghívó a Keleti-Bakonyba A mi Várpalotánk nagy múltú település. A Keleti-Bakony déli oldalának és a Sárrét mocsarainak északi nyúlványai között húzódó őskori hadiút alapjain fekszik, a mai 8-as számú

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT I. rész Felső-tó Huron-tó

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT FÖLDRAJZ 2015. FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

A kérdőív statisztikai értékelése

A kérdőív statisztikai értékelése A kérdőív statisztikai értékelése 1. A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása Férfi Nő 41,95 % 58,05 % 2. A kérdőívet kitöltők korosztályok szerinti megoszlása 65 év felett 41-65 26-40 21-25 15-20

Részletesebben

SUBIECTELE Limba maghiar

SUBIECTELE Limba maghiar ROMÂNIA JUDEUL TIMI MUNICIPIUL TIMIOARA DIRECIA DE MEDIU SERVICIUL PROTECIA MEDIULUI SUBIECTELE Limba maghiar pentru competiia intercolar în vederea seleciei unitilor colare (elevi i cadre didactice) care

Részletesebben

Esti 10. évfolyam- gimnázium

Esti 10. évfolyam- gimnázium Esti 10. évfolyam- gimnázium Óra Tananyag Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák esz- Felhasznált közök Év eleji ismétlés Felettünk a csillagos ég. A csillagászat története A

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük;

1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük; 1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük; Tudod-e, kik ők, es melyik találmány fűződik a nevükhöz az alább felsoroltak közül? MÁJUS NE ONNAN... találmánya:... SOK DELI NYÁJ... találmánya:...

Részletesebben

I. rész Mi az energia?

I. rész Mi az energia? I. rész Mi az energia? Környezetünkben mindig történik valami. Gondoljátok végig, mi minden zajlik körülöttetek! Reggel felébredsz, kimész a fürdőszobába, felkapcsolod a villanyt, megnyitod a csapot és

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK

TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK foci:layout 1 4/15/11 10:39 AM Page 1 Szili István TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK témazáró feladatlapok 11 éves tanulóknak ajánlott Évfolyam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 foci:layout 1 4/15/11

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Az 50-es Évek. (tavasz)

Az 50-es Évek. (tavasz) Az 50-es Évek (tavasz) Te vagy az Út Pora a Hajamban, mondta magában Psziché, ahogy a folyó hullámai fel-felcsaptak eláztatva ülő lábfejeit, az évben először száraz folyóé. Halott galamb zuhan a mélybe

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész a) 1. Új-Guinea

Részletesebben

FÖLDRAJZ. Heti 1,5 óra. Évi 54 óra

FÖLDRAJZ. Heti 1,5 óra. Évi 54 óra FÖLDRAJZ HETEDIK ÉVFOLYAM Heti 1,5 óra Évi 54 óra A 7. évfolyam ismeretanyagának beosztása témakörök szerint Év eleji ismétlés: 1 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél A szilárd Föld anyagai és folyamatai

Részletesebben

Az Alföld éghajlata. Makra László

Az Alföld éghajlata. Makra László Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom Börtönéből szabadúlt sas lelkem, Ha a rónák végtelenjét látom. Petőfi Sándor: Az Alföld (részlet) Az Alföld éghajlata Makra László Magyarország

Részletesebben

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival,

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016 A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében, 2016 A Reális Zöldek Klub fontosnak tartja a természet és a környezet állapotának megőrzését és ápolását, ugyanakkor

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET A TALAJ HİMÉRSÉKLETE A talaj jelentısége a hımérséklet alakításában kiemelkedı: a sugárzást elnyelı és felmelegedı talaj hosszúhullámú

Részletesebben

3 CD. 29 900 Ft. 99 900 Ft. 9 900 Ft. Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak. Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében

3 CD. 29 900 Ft. 99 900 Ft. 9 900 Ft. Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak. Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében Megkönnyíti a Kárpát-medence és benne Magyarország természeti, környezeti, társadalmi-gazdasági jellemzőinek tanórai feldolgozását.

Részletesebben

Magyarország éghajlata. Dr. Lakotár Katalin

Magyarország éghajlata. Dr. Lakotár Katalin Magyarország éghajlata Dr. Lakotár Katalin Magyarország három éghajlati terület határán: időjárását a keleti kontinentális, a nyugati óceáni, a déli-délnyugati mediterrán hatás alakítja - évi középhőmérséklet:

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS és ENERGETIKA. Dr. Héjjas István hejjas224@gmail.com

KLÍMAVÁLTOZÁS és ENERGETIKA. Dr. Héjjas István hejjas224@gmail.com KLÍMAVÁLTOZÁS és ENERGETIKA Dr. Héjjas István hejjas224@gmail.com 1 Kérdések 1. Tény-e a klímaváltozás? 2. Ha igen, van-e az emberiségnek ebben szerepe? 3. Ha igen, ez milyen gazdasági terheket jelent

Részletesebben

I. rész 6. 3. Feladatsor

I. rész 6. 3. Feladatsor Feladatsor 2. I. rész Az I. részfeladatlap megoldásához középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. 1. Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján! a) Nevezze meg a tér ké pvázlaton

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1311 1 p ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Északi-sark Északi

Részletesebben

A légkör anyaga és szerkezete

A légkör anyaga és szerkezete A légkör anyaga és szerkezete Mennyiségük hosszabb időn át változatlan. Nitrogén Oxigén nemesgázok A légkör összetétele A Földünket körülvevő gázréteg a légkör, vagy ATMOSZFÉRA. A légkör különböző gázok

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben