FÖLDRAJZ tankönyvcsaládunkat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ tankönyvcsaládunkat"

Átírás

1 Bemutatjuk a NAT 2012 és a hozzá kapcsolódó új kerettantervek alapján készült FÖLDRAJZ tankönyvcsaládunkat

2 FÖLDRAJZ A SOROZAT KÖTETEI A KÖVETKEZŐ KERETTANTERVEK ALAPJÁN KÉSZÜLNEK A SOROZAT KONCEPCIÓJA EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK A KÖTETEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK FONTOSABB ALAPELVEI DIGITÁLIS TANANYAGOK A KÖTETEKBEN FELLELHETŐ DIDAKTIKAI ESZKÖZTÁR Melyik övben találhatóak a képeken látható turisztikai helyszínek? Egyre több utazási iroda ajánlja különleges, látnivalókban és kalandokban gazdag afrikai túráit. arra, hogy hasznos eszközöket is érdemes magukkal vinni. Legyen a háló, napszemüveg, bozótvágó kés. Mire lesz leginkább szükséged a felsoroltak közül, ha a túrád indulóállomása Nairobi, Addisz- Abeba, Kairó, Kinshasa? Egy Föld felirattal ellátott papírlapot helyezz a padlóra, a másik X feliratút ragaszd fel az egyik falra! Állj a padlóra tett papírlap széle mellé, és fordulj szembe az X jelzésű papírlappal! Járd körül a Földet úgy, hogy közben állandóan fordulj arccal az X jel felé! Járd körül a Földet úgy is, hogy közben állandóan a Föld felé fordulj! Mit igazol a kísérlet? Mi a szerepe a füves növényzetnek a kiváló termékenységű mezőségi talaj kialakulásában? 1. Melyik napon és hány órakor kell Debrecenből telefonálnod a San Franciscó-i barátodnak, hogy te legyél az első, aki felköszönti a szombati napra eső születésnapján? 2. A Forma-1 Újdelhiben rendezett nagydíját hazánkban a televízió élőben, október 28-án 10 órakor kezdte el közvetíteni. Mikor kezdődött a futam Újdelhiben? 3. Londonba, a 2012-es nyári olimpiára a Pekingből induló sportolók 12 órás repülőutat tettek meg. Pekingből pénteken 12 óra 30 perckor szállt fel a gép. Melyik napon, hány órát mutattak az órák Londonban, amikor megérkeztek? Alakítsatok 4-5 fős csoportokat! Minden csoport dolgozzon fel egyegy témát az alábbiak közül! A téma ismertetéséhez használhattok bármilyen bemutató programot (diasort, posztert), vagy készíthettek tablót. Egy-egy előadás időtartama ne haladja meg a 8 percet, hogy kérdések feltevésére és megválaszolására is maradjon idő! 1. Hasonlítsátok össze a pigmeusok és a busmanok életét a létfenntartásukhoz szükséges javak megszerzésének nehézsége szempontjából! 2. A Párizs Dakar-rali 2009-ben átköltözött Dél-Amerikába. Jellemezzétek a két helyszín útvonalát abból a szempontból, hogy a versenyzőknek milyen éghajlatra kell felkészülniük! 3. Miért nehéz kitermelni a Nyugat-szibériai-alföld kőolaj- és földgázkincsét? 4. Ismertessétek Amundsen és Scott küzdelmét a Déli-sark meghódításáért! Milyen tényezők járultak hozzá a sikerhez, illetve okozták a kudarcot? Milyen tudományos munka folyik napjainkban az Amundsen-Scott nemzetközi kuta Los Angeles New York London Budapest Tokió Busmanok (Kalahári-medence) és pigmeusok (Kongó-medence) 4. FORMAI JELLEMZŐK: 2 3

3 FÖLDRAJZ 9. - TARTALOM FÖLDRAJZ 9. - TARTALOM I. CSILLAGÁSZAT III. KŐZETBUROK V. VÍZBUROK II. TÉRKÉPÉSZET VII. NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ IV. LEVEGŐBUROK VI. FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

4 VI. FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG 49. AHOL A MAGASSÁG A MEGHATÁROZÓ MAGASHEGYSÉGEK szinte minden földrajzi szélességen találhatók, melyek éghajlatát nem csak az Egyenlíttl vagy az óceánoktól való távolságuk határozza meg. Az eddig megállapított törvényszerségek az alacsonyabb fekvés területeken érvényesek, de a hegységek éghajlatának alakításában a tengerszint feletti magasságnak van meghatározó szerepe. A hegységekben a tengerszint feletti magasság növekedésével változik az éghajlat, és vele együtt a növény- és az állatvilág, a talajtakaró, a felszínformáló tényezk szerepe, a gazdálkodás jellege. ehát a hegysé- tességnek. A magasság növekedésével viszont gyorsabban változik az éghajlat, mint az Egyenlíttl távolodva. Közösen vagy egyénileg A Kilimandzsáró legmagasabb csúcsa, a Kibo (5892 m) alig 3 fokkal fekszik délebbre az Egyenlíttl. A gyakorlott túrázók egy hét alatt feljuthatnak a legforróbb kontinens tetejére. Az útvonalat minden nap más és más növényzet övezi. Az ültetvényekkel megszakított hegyi eserdktl indulva, a moha- és köderdkön, majd törpecserjéseken keresztül lehet eljutni a hegyi rétek vidékére. Legfelül már csak havasi sivatagot találunk a hó és jég birodalmáig. felfelé haladva végigjárni a Föld nagy növényzeti övezeteit? Motiváló A valódi mérsékelt övön belül a legteljesebb függleges övezetesség az Alpokban alakult ki. Miért nem futnak az övezeteket elválasztó határvonalak szabályosan egy-egy szintvonal mentén? Miért változik az egyes övek határainak tengerszint feletti magassága a három vonulatban? Mely növényzeti öveket ismered fel a képen? Összehasonlítást Miért különbözik a Déli- és az Északi- Alpok legalsó növényzeti öve egymástól? Az Alpok növényzeti övei ja. éldául a lejtk égtáji kitettsége befolyásolja a napsugarak hajlásszögét, az uralkodó szél felli és a szélárnyékos lejtknek eltér a csapadékmenynyisége, valamint jelentsek lehetnek a helyi szelek is (például az Alpokban a fn, a inári-hegységben a bóra). gy az Az erdségek az erdgazdálkodás, a rétek, legelk az állattenyésztés számára teremtenek kedvez feltételeket. A bviz, nagy esés folyók az kedveznek. A hegyvidéki tájak szépsége, jó levegje az számára jelent vonzert. A hegyvidéki éghajlat diagramja A tengerszint feletti magasság növekedésével csökken a hmérséklet (az évi középhmérséklet 100 m-ként 0,5 C-kal), a légnyomás és a leveg oigéntartalma is. Az évi közepes hingás értéke is csökken. A magasabban fekv területek felett általában több a felh és bségesebb a csapadék, mint a környez, alacsonyabb tájakon. Az egyes öveket elválasztó határvonalak közül legfontosabb az erdhatár (a zárt erdk fels határa) és a hóhatár (a tartós hóborítás alsó határa). A legalsó növényzeti öv az adott hegység földrajzi helyzetének megfelel növényzettel azonos, az egymás fölötti övek számát pedig a hegység magassága határozza meg. ehát a tapasztaljuk. Az Egyenlít közelében a Kilimandzsárón (Afrika) vagy a Cotopain (él-amerika) gyakorlatilag minden öv megtalálható (a trópusi eserdtl az állandó hó és jég birodalmáig), amelyek a földrajzi szélességek szerint az Egyenlít és a sarkok között kialakultak. 1. Mi a hasonlóság és különbség a vízszintes és a függőleges övezetesség között? 2. Hogyan változnak az éghajlati jellemzők a magasság növekedésével? 3. Hol alakult ki teljesebb függőleges övezetesség: a Kilimandzsárón vagy az Alpok központi vonulatában? Magyarázd a különbséget! 4. Hogyan változik a növényzet és a gazdálkodás az Andok egyenlítői vonulataiban a magasság növekedésével? Gondolkodtató Fogalmazd meg a képek alapján, hogy mi a vonzereje az Alpoknak idegenforgalmi szempontból! 128 javasolt feladatok

5 I. CSILLAGÁSZAT 2. GALAXIS ÚTIKALAUZ A Hubble, a NAA rteleszkópja 2012 szén felfedezte a legtávolabbi címre pályázó galaist, amelyik csupán 420 millió évvel az srobbanás után alakult ki. A felvétel tehát a csillagrendszer 13,28 milliárd évvel ezeltti állapotát örökítette meg. Minden bizonnyal közelebb viszi a tudósokat a nagy végs rejtély, vagyis a világegyetem létrejöttének megfejtéséhez. A VILÁGEGYETEM KELETKEZÉSÉR biztosat nem tudunk, de a legelfogadottabb az úgynevezett - Az elmélet szerint 13,7 milliárd évvel ezeltt felrobbant a világegyetem anyagát magába foglaló kozmikus tömeg, anyagot és energiát lövellve a tér minden irányába. Az si univerzum egy táguló gázfelh volt, mely fleg hidrogénbl és héliumból állt. A tágulás ellenére több gázfelh együtt maradt, és egyesek a saját gravitációs erejük hatására összezsugorodtak. A gáz olyan srvé és forróvá vált bennük, hogy az atommagfúzió révén megindult az energiatermelés. gy keletkeztek és születnek ma is a csillagok. Az srobbanást követen kialakult ids csillagok közül napjainkban valószínleg már csak kevés létezik. A nagyobb tömeg csillagok esetében kezdetben a hidrogénatommagok héliumatommagokká történ fúziója biztosítja az energiát. Ezek persze nagyobb teljesítménnyel sugároznak, így hamarabb elfogy a magjukban lév hidrogén. Magjukban ezek után megindul a nehezebb elemek fúziója is, vörös szuperóriássá válnak, majd szupernóva-robbanás után neutroncsillagként vagy fekete lyukként végzik. A kisebb tömegek (mint a mi Napunk is) a vörös óriás állapoton keresztül fehér törpecsillaggá esnek össze. A világegyetemben különböz alakú és méret galaisok milliárdjait láthatjuk. A csillagok száma minden gala- isban több százmilliárd, körülöttük legtöbbször bolygók keringenek. Földünk a ejútrendszernek nevezett spirálgalais egyik küls spirálkarjában kering a Nap körül. A csillagászok a távolság meghatározására a fényévet használják. A fényév az a távolság, melyet a légüres térben km sebességgel haladó fény egy év alatt s megtesz. A ejútrendszer átmérje 100 ezer fényév, a Napunk a középponttól 30 ezer fényév távolságra helyezkedik el. A NAPRENDSZER A TEJÚTRENDSZERNEK az a tartománya, amelyen belül a Nap gravitációs hatása érvényesül. E gömb alakú tér sugara kb. 2 fényév. A Naprendszerbe a következ égitesteket sorolják a Nap, a bolygók és holdjaik, az üstökösök, meteorok és a bolygóközi anyag. A bolygók, az üstökösök és a meteorok mind a Nap körül, a holdak a bolygók körül is keringenek. A Naprendszer vizsgálatakor használatos távolságegység a csillagászati egység. A csillagászati egység értéke 150 millió km, amely a közepes Nap Földtávolsággal egyenl. mag sugárzási öv kromoszféra mintegy 1000 C-kal alacsonyabb a fotoszféra 6000 C-os korona fotoszféra áramlási öv A csillagászati egység értelmezése (1 CsE = a földpálya nagytengelyének fele) A NAP ANYAGA gáz halmazállapotú, fképp hidrogénbl és héliumból áll, 2%-ban tartalmaz nehezebb elemeket. A gázok a magas nyomás és hmérséklet hatására ionizált állapotba kerülnek. Mag: itt történik a Nap energiatermelése. Hatalmas nyomás és hmérséklet mellett a hidrogénatommagok héliumatommag o kká egyesülnek. Az energia kifelé sugárzás útján (sugárzási öv), illetve anyagáramlással (áramlási öv) terjed. Fotoszféra: ezt a mindössze 400 km vastag övet tekintjük a Nap felszínének, innen származik a Nap fényének közel 90%-a. Legfeltnbb jelenségei a napfoltok. Kromoszféra: 10 ezer km vastag, a fotoszféránál lényegesen kisebb srség tartomány. Hmérséklete kifelé 1 millió C-ig n. Látványos jelenségei a napkitörések. Korona: a légkör legnagyobb hmérséklet (1-2 millió C) és legritkább tartománya. Ritka anyaga napszélként áramlik ki a bolygóközi térbe. A töltött részecskék egy része a Föld mágneses pólusai környékén légkörünkbe jut, és km-es magasságban a légköri gázokat ütközésekkel sugárzásra gerjeszti. Ezt a jelenséget nevezzük sarki fénynek. A napsugarak adják az energiát, mely biztosítja a víz körforgását, megszabja a légkör hháztartását, mozgásban tartja a levegt, és közvetve szerepet játszik a földfelszín formálásában is. Az élvilág léte is a napsugárzástól függ. A növények a fotoszintézis során a Nap energiáját felhasználva szervetlenbl szerves vegyületeket állítanak el, melyek az állatok és az ember számára is nélkülözhetetlenek. Az oigén szintén a fotoszintézis révén került a légkörbe. A szénben, kolajban elraktározott energia szintén napenergia volt hajdanán. A naptevékenység változásai hatást gyakorolnak az idjárásra is. Kimutatható a napfoltminimumok 11 évenkénti ismétldése és az idjárás közötti összefüggés. Ers naptevékenység hatására erteljesebb a sarki fény és a Földön mágneses viharok igyelhetek meg. Napkitörésekkor a részecskesugárzás fokozódása hibákat okozhat a távközlésben, a villamos hálózatokban, st hatással lehet az élvilágra is. A Nap energiáját közvetlenül is lehet hasznosítani. A napkollektorok ftésre, vízmelegítésre használható henergiát állítanak el, a napelemek pedig közvetlenül villamos energiává alakítják át a napenergiát. km sebességgel keringve, s Hol van a Föld helye a világegyetemben? 1. Számold ki, hány kilométerre jut el a fény 1 év alatt? 2. Mutasd be a Nap szerkezeti felépítését! 3. Mi a kapcsolat a napszél és a sarki fény között? 4. Ismertesd a Nap földi életre gyakorolt hatásait! Keress példákat a lakóhelyeden és környékén a napenergia felhasználására! Milyen más megújuló energiaforrásokat ismersz?

6 IV. LEVEGŐBUROK 29. AHOL A SZÉL ÉS A CSAPADÉK AZ ÚR A SZÉL FELSZÍNFORMÁLÁSA a sivatagokban nagyon hatékony, mivel száraz az éghajlat, és a szél csak a száraz kzetszemcséket tudja magával ragadni. Nincs növényzet sem, ami gyökereivel megkötné a kzet- és talajszemcséket, fékezné a szél sebességét. A szél még nagyobb sebesség esetén is a legfeljebb 1-2 mm átmérj homokszemcséket képes szállítani. A szállítás túlnyomórészt ugráltatva történik, a felpattanó és visszahulló szemcsék újabb homokszemeket is mozgásba hozhatnak. Kevesebb a felszínen görgetve szállított hordalék mennyisége, lebegtetve pedig csak a leginomabb port képes a szél szállítani. A SZÉL PUSZTÍTÓ tevékenysége a sivatagokban kisebb-nagyobb medencéket alakít ki. (szélkifúvás), így a medencékben k- és kavicstörmelék marad vissza. A keményebb kzetrészek tanúhegyek formájában rzik meg a felszín eredeti magasságát. anyagát, miközben a homokszemek is tovább kopnak (szélmarás). A szélmarás elssorban a felszín közelében hatékony. sivatagban (Izrael) A jellegzetes alakú kgomba akkor keletkezik, ha a szikla alja könnyebben pusztuló kzetbl épül fel, mint a teteje. Mely körülmények között hatékony a szél felszínformálása? Hogyan keletkeznek a teljesen növényzet nélküli sivatagok felszínformái? munkát is végez. Ahol a sebessége, ott a magával. Ebbl az anyagból változatos formájú jönnek létre. A homokbuckák apró elemei a homokfodrok, melyek gerincvonala mindig merleges az ket létrehozó szél irányára. A tengerpartok homokanyagából a szél a vízparttal párhuzamos buckákat épít. A portömeg szemlátomást közelít, lassan toronymagasságú, s eltnik benne az oázis. A következ pillanatokban körülöttünk is zúgni kezd a lég. eljesen elsötétül körülöttünk a világ, és a szél süvítése kísértetiessé válik. yorsan a kocsi szélárnyékos oldalához lapulunk, és onnan igyeljük a színjátékot. zemünk, szánk, fülünk máris megtelik homokkal. Csupasz lábszárunkat valósággal csípik a hozzá vágódó éles homokszemek. (Részlet egy szaharai útinaplóból) Fekete-sivatag (Egyiptom) Homokbucka homokfodrokkal a Death Valley sivatagban, Kalifornia (USA) Ha egy terület részben fedett növényzettel, a szél csak ott indul támadásba, ahol a felszínt nem védi a növénytakaró. A kiszáradt homok elhordásával keletkezett kisebb-nagyobb mélyedések általában megnyúlnak a szél irányában. Az így létrejött formát nevezzük szélbarázdának. A kifújt homok ekkor is buckákban halmozódik fel. A SZÉL AZ EMBER SZOLGÁLATÁBAN rengeteg munkát végez. Régen a szélmalmokat gabonarlésre és vízkiemelésre használták, a gzhajózás megjelenéséig a szél volt a vízi közlekedés motorja. Napjainkban a vitorlázás a turizmusban tölt be jelents szerepet, és szerencsére egyre n a szélermvekben termelt villamos energia mennyisége is. Melyek a szélerőművek energiatermelésének előnyei és hátrányai? A CSAPADÉK FELSZÍNFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGE. Különösen heves záporok alkalmával igyelhet meg, hogy talajból. A lefolyó víz a törmeléket elszállítja, miközben egyre mélyül barázdákat, árkokat váj a felszínbe. Nagyobb eszések vagy hirtelen hóolvadások idején a kisebb barázdák nem képesek a lezúduló est elvezetni, a víz kilép a barázdákból, és az egész lejtt elborítja, teljes terjedelmében pusztítja. Melyik hazai tájunkon fekszik a Fülöpházi buckavidék? Az éghajlati viszonyok a gazdaság minden ágazatára hatással vannak, de ják. Elnyösebb helyzetben a csapadékgazdag területek vannak, ahol kisebb ráfordítás is biztosítja a nagyobb hozamokat. A csapadék idbeli eloszlása is dönt, mert a növények erteljes növekedésük, virágzásuk idején bséges nedvességet, éréskor pedig szárazabb idt kívánnak. Az állandó és egyenletes csapadék a rét- és legelgazdálkodásnak kedvez. A hótakaró fagytól védi a növényzetet, lassú olvadása pedig nedvességgel látja el a talajt a szárazabb idsza kokban. A csapadék járása befolyásolja a folyók hajózhatóságát, a vízermvek mködését, a viharok leginkább a légi közlekedést veszélyeztetik. A nagy hó, különösen a hegyek között, nehezíti az ásványkincsek kitermelését. 1. Hogyan aprózódnak a kőzetek a sivatagokban? 2. Mit jelentenek az alábbi fogalmak: tanúhegy, kőgomba, szélbarázda, homokfodor, homokbucka? 3. Mely tényezőktől függ a csapadék felszínformálásának mértéke? Keresd meg a Föld csapadéktérképén azokat a területeket, amelyek a legtöbb és legkevesebb évi, januári és júliusi csapadékot kapják! Miért hull ezeken a területeken sok, illetve kevés csapadék?

7 VI. FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG 44. A FORRÓ ÖVEZET SZOMSZÉDSÁGÁBAN - Aki egy nyári görögországi útnak vág neki, biztosan forró, száraz idre számíthat. Ez nagyon kedvez a tengerparti üdüléshez, de nem a legalkalmasabb az ókori építészeti emlékek megcsodálására. Amikor az Akropolisz mészkszikláin felfelé kapaszkodunk, úgy tz a Nap, olyan tikkasztó a hség, mintha a sivatagban lennénk, és a hasonlat nem véletlen. A nyári forróságot kialakító éghajlati hatás ugyanaz, mint amelyik a délebbre fekv zaharát sivataggá teszi. - Magyarázd meg az ábra segítségével a mediterrán éghajlat évszakainak jellemzőit! - A legtöbb növénye fényes felület, sr szrzet vagy viaszréteggel borított levelekkel védekezik a nyári szárazság ellen. Hogyan határozza meg az éghajlat a felszínformálást és a folyók vízjárását? Hogyan alakítja a keleti partvidék éghajlatát a mérsékelt övezeti monszun szél? - növénytársulása. A babérfélék viszonylag kis level fák (kámforfa, fahéjfa), mellettük liliomfák, örökzöld tölgyfajok élnek. A MÉRSÉKELT ÖVEZET a forró és a hideg éghajlati övezetek között helyezkedik el. Éghajlatát a négy évszak szabályos Az övezet a nyugatias szelek uralma alatt áll, de forró övezeti peremén a passzátszélrendszer leszálló ága (fleg nyáron), hideg övezeti peremén a sarki szelek is (inkább télen) éreztetik hatásukat. Dubrovnik (Horvátország) Visegrád (Magyarország) Bajkál-tó (Oroszország) A MELEG MÉRSÉKELT (szubtrópusi) ÖV mindkét félgömbön a 30 és a 45 szélességi kör között, a forró övezettel határos térségben fekszik. Mely övekben találhatóak a képeken látható turisztikai helyszínek? Nevezd meg a mediterrán és a szub trópusi monszun éghajlat tájait az éghajlati és a domborzati térképek alapján! A mediterrán állatvilága kevéssé tér el a valódi mérsékelt övitl. A növényevket a magashegységekben él mulon, a ragadozókat a petymeg képviseli. A kedvez hmérsékleti viszonyok miatt nagy az itt él hüllk fajszáma (kígyók, gyíkok, kaméleonok), sok a kabóca, a pók és a skorpió is. a közepes humusztartalmú ntözés nélkül is megterem a mélyen gyökerez (narancs, citrom, mandarin, grapefruit) és termelnek. nnen származik egy része (például Csaknem kizárólag a bambusz rügyeivel és hajtásaival táplálkozik a bambuszerdk ismert állata, az óriás panda. A kihalás szélén álló, ersen veszélyeztetett faj a F (ermészetvédelmi Világalap) címerállata. Jellemz ezen kívül Ázsiában a tigris, a vaddisznó, a vizekben az óriásszalamandra. Az éghajlat különösen kedvez a Fszereink közül megterem ezen az éghajlaton a, a és a. Narancsliget (Spanyolország) Teaültetvény (Kína) 1. Hasonlítsd össze a meleg mérsékelt öv éghajlatait az alábbi szempontok szerint: földrajzi elhelyezkedés; jellemző területeik; jellemző évszakok; természetes növénytakaró; talaj; folyók vízjárása; felszínformálás; mezőgazdaság!

8 VI. FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG 46. A HIDEG ÖVEZET SZOMSZÉDSÁGÁBAN Az Északi-sarkhoz közelebb fekv területeken rövid a nyár, nem elegend ahhoz, hogy a fák vastag törzset építhessenek fel, vagy elég ers leveleket hozzanak, amelyek ellenállhatnának a tél beállta eltti komoly fagyoknak. tt azonban rendszerint van évente legalább harminc olyan nap, amikor megfelelek a fényviszonyok, és a hmérséklet is 10 C-ig vagy a fölé emelkedik ez pedig éppen elég ahhoz, hogy egy fa fejldhessen. Miért nevezhetjük a tajgát északi Melyek a hideg mérsékelt öv éghajlatának jellemzői? Hogyan alkalmazkodik a növény- és állatvilág az éghajlathoz? Miért alacsony a fenyőerdők talajának humusz- és tápanyagtartalma? A világ leghidegebb állandóan lakott települése Ojmjakon 745 m magasan fekszik Jakutföldön. A leghidegebb hónap középhmérséklete 47 C, és itt mérték január 27-én az északi félteke legalacsonyabb hmérsékletét is, 71,2 C-ot. E rendkívüli hideg kialakulását nem magyarázhatjuk csak azzal, hogy a település néhány 100 km-re fekszik az északi sarkkörtl, ebben domborzati okok is szerepet játszanak. A magas hegységekkel körbezárt hidegkatlan csupán északi irányban nyitott, és a sarki hideg leveg valósággal befolyik ebbe a katlanba. A hótakaró, a szélcsend, a hoszszú éjszakák kisugárzása miatt az amúgy is hideg leveg még tovább hl. A téli etrém hideget nyáron, amikor 21 órán keresztül is világos van, akár 35 C-os meleg is felválthatja. gy ez a település tartja a legnagyobb abszolút hingás rekordját is 106,4 C-kal. A HIDEG MÉRSÉKELT ÖV a mérsékelt mérséklet 0 C és 10 C között van. A nyár rövid ideig tart, de az északi fekvés ellenére viszonylag meleg. Ennek az a magyarázata, hogy nyáron a nappalok jóval hosszabbak, mint a valódi mérsékelt övben (az öv északi pereme a fehér éjszakák tartományába is belenyúlik), így hosszú ideig tart a besugárzás. A tél hosszú (6-9 hónapig tartó) és igen zord. A hosszú éjszakákon ers a kisugárzás, az amúgy is hideg leveg még tovább hl. Ebben az övben, több mint 1000 km-re az Északi-sarktól alakult ki az északi félteke hidegpólusa, Verhojanszk központtal. A csapadék mennyisége kevés, fleg hó formájában hull. Még sincs szárazság, mert az alacsony hmérséklet mellett kicsi a párolgás mértéke. Az öv természetes növénytakarója a tajga, Földünk legnagyobb fenyerdeje. Az idjárást jól tr erdalkotó fafajok száma kevés (Eurázsiában fleg luc-, jegenye-, erdei- és vörösfeny, Amerikában a balzsamfeny). A fenyvesek zárt lombkoronája miatt gyér az aljnövényzet, a mohaszint azonban igen fejlett. A tajga jellegzetes talaja a humuszban és tápanyagban szegény podzol. Az öv folyói ingadozó vízjárásúak, a hosszú téli hónapokra befagynak. Barna medve a tajgán (Finnország) Jellemezd a klímadiagram alapján a hideg mérsékelt öv éghajlatát! A kzetek pusztulását a fagy okozta aprózódás irányítja. A nyári idszakban a fagyott altalaj és a gyenge párolgás miatt nagy területen keletkeznek lápok, mocsarak, gyakoriak a csuszamlások, talajfolyások. A tajga éghajlat diagramja Mocsaras vidék a tajgában. Szibéria (Oroszország) Állatvilágából a jávorszarvas, a barna medve, a hiúz, a prémes állatok (hermelin, coboly, nyérc) a legismertebbek. A hideg mérsékelt öv gyér lakossága fakitermeléssel, vadászattal, prémes állatok tenyésztésével foglalkozik. Projekt feladatok Alakítsatok 4-5 fős csoportokat! Minden csoport dolgozzon fel egyegy témát az alábbiak közül! A téma ismertetéséhez használhattok bármilyen bemutató programot (diasort, posztert), vagy készíthettek tablót. Egy-egy előadás időtartama ne haladja meg a 8 percet, hogy kérdések feltevésére és megválaszolására is maradjon idő! 1. Hasonlítsátok össze a pigmeusok és a busmanok életét a létfenntartásukhoz szükséges javak megszerzésének nehézsége szempontjából! 2. A Párizs Dakar-rali 2009-ben átköltözött Dél-Amerikába. Jellemezzétek a két helyszín útvonalát abból a szempontból, hogy a versenyzőknek milyen éghajlatra kell felkészülniük! 3. Miért nehéz kitermelni a Nyugat-szibériai-alföld kőolaj- és földgázkincsét? 4. Ismertessétek Amundsen és Scott küzdelmét a Déli-sark meghódításáért! Milyen tényezők járultak hozzá a sikerhez, illetve okozták a kudarcot? Milyen tudományos munka folyik napjainkban az Amundsen-Scott nemzetközi kutatóállomáson? A Párizs Dakar-rali, még Marokkóban Olajkutak a Nyugat-szibériai-alföldön 1. Busmanok (Kalahári-medence) és pigmeusok (Kongó-medence) Az Amundsen Scott nemzetközi kutatóállomás az Antarktiszon, 250 m-re a Déli-sarktól

Mindennapok tudománya

Mindennapok tudománya A borítón látható képek: Abráziós kapuk az Atlanti-partvidéken (Algarve, Portugália); Csillagászati óra, Orloj részlete (Prága, Csehország); Matterhorn (Pennini-Alpok Svájc és Olaszország határán); Nagy-Korallzátony

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja 5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja Az égitestek közül a Hold van a legközelebb hozzánk, így természetes, hogy évezredek óta foglalkoztatta a tudósok képzeletét. A görög mitológiában

Részletesebben

Természetismeret. Élõ és élettelen környezetünk5

Természetismeret. Élõ és élettelen környezetünk5 Természetismeret Élõ és élettelen környezetünk5 MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 TARTALOM AZ ANYAG ÉS NÉHÁNY FONTOS TULAJDONSÁGA Az anyag és tulajdonságai... 12 A testek néhány mérhetõ tulajdonsága... 14 Az éltetõ

Részletesebben

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A SZOLÁRIS ÉS A VALÓDI ÉGHAJLATI ÖVEZETESSÉG A szoláris, azaz a Nap sugárzása által meghatározott éghajlati övezetek kialakulásának csillagászati okai vannak: A gömb alakú Földet

Részletesebben

2005/2006 tanév őszi szemeszter

2005/2006 tanév őszi szemeszter Széchenyi István Egyetem Műszaki tudományi kar Környezetmérnöki Tanszék Sarkvidék Írta : Bognár Árpád Giczi Zoltán Török András 2005/2006 tanév őszi szemeszter TARTALOMJEGYZÉK SARKVIDÉKEK...1 KIALAKÍTÓ

Részletesebben

Meteorológiai alapismeretek

Meteorológiai alapismeretek Meteorológiai alapismeretek Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Geresdi István (Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak Szerkesztették: Kereszturi Ákos és Tepliczky István (elektronikus változat) Magyar Csillagászati Egyesület Tartalom Égi mozgások A nappali égbolt Az éjszakai

Részletesebben

Az Időjárás. (szerkesztette:janek Gergő) Köszönetet mondok az adatokért a: www.atmosphere.mpg.de-nek. Tartalomjegyzék:

Az Időjárás. (szerkesztette:janek Gergő) Köszönetet mondok az adatokért a: www.atmosphere.mpg.de-nek. Tartalomjegyzék: alapfogalmak: Az Időjárás (szerkesztette:janek Gergő) Köszönetet mondok az adatokért a: www.atmosphere.mpg.de-nek Tartalomjegyzék: 1. Alapfogalmak az időjárásról, az éghajlatról, nyomási képződményekről

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei.

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. Általános természetföldrajz 1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. 2. A Föld belsı szerkezete. Lemeztektonika és hegységképzıdés. 3. Kızetek és képzıdési

Részletesebben

OTDK. Ilovszky Árpád. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

OTDK. Ilovszky Árpád. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) OTDK 2008 Az Univerzum születése Rédecsi Mónika [www.space-time.info] Orosháza Város Általános Iskolája Vörösmarty Mihály Tagintézmény 5900 Orosháza, Vörösmarty u.4. Tartalomjegyzék OTDK...1 2008...1 Az

Részletesebben

Európa regionális földrajza

Európa regionális földrajza Európa regionális földrajza Természetföldrajz Gábris, Gyula Horváth, Erzsébet Horváth, Gergely Kéri, András Móga, János Nagy, Balázs Nemerkényi, Antal Pavlics, Károlyné Simon, Dénes Telbisz, Tamás Európa

Részletesebben

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv A NAPENERGIA Vágvölgyi Gusztáv Fogalma A Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező energia. Ennek az energiának egy része 3,8 x 10 26 J s -1 sugárzási teljesítménnyel szétsugárzódik a Napot

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ALAPISMERETEK

METEOROLÓGIAI ALAPISMERETEK Merza Ágnes, Szinell Csaba: METEOROLÓGIAI ALAPISMERETEK Bevezetés A meteorológia szó görög eredetű, a meteora és a logos szavak összetételébõl keletkezett, jelentése az ég és föld között lejátszódó jelenségek

Részletesebben

A világnak egyetlennek kell lennie. Nem létezhetnek más világok. Arisztotelész, i.e. IV. század

A világnak egyetlennek kell lennie. Nem létezhetnek más világok. Arisztotelész, i.e. IV. század Mennyire egyedi jelenség az Univerzumban az élet, a tudat, az értelem és az intelligencia? Vannak-e rajtunk kívül más lakott világok, emberiségek? Ez a kérdés az ókor óta foglalkoztatta az embereket. Végtelen

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

Természetismeret. Bevezető

Természetismeret. Bevezető Természetismeret Bevezető Valamikor réges-régen, amikor az ember teste még nem forrott eggyé, hanem valamennyi testrésznek megvolt a saját véleménye, méltatlankodni kezdett valahány, hogy övé a gond, a

Részletesebben

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár. Humánökológia. Egyetemi jegyzet

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár. Humánökológia. Egyetemi jegyzet Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár Humánökológia Egyetemi jegyzet Nyomtatóbarát változat az eladások diáinak szövegével Bels használatra Urák István

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

A környezet szennyezésének folyamata A környezetvédelem célja és eszközei

A környezet szennyezésének folyamata A környezetvédelem célja és eszközei A környezet szennyezésének folyamata A környezet szennyezése azt jelenti, hogy az ember tevékenysége a környezeti elemek tulajdonságait hátrányosan megváltoztatja, ezáltal az emberi életkörülményeket rontja.

Részletesebben

2013 A NAPFOLT- MAXIMUM ÉVE

2013 A NAPFOLT- MAXIMUM ÉVE 2013. JANUÁR FEBRUÁR WWW.AFOLDGOMB.HU A MEGISMERÉS KALANDJA 2013 A NAPFOLT- MAXIMUM ÉVE ALAPÍTVA: 1929 CAMBRIDGE HAGYOMÁNY ÉS MINÔSÉG ONSEN A MEGTISZTULÁS JAPÁN ÚTJA KISSZÁLLÁS GYÁR A KASTÉLYKERTBEN TOROMIRO

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

ÉLELMISZERIPARI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉLELMISZERIPARI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Készült az Élelmiszermérnök (Bsc) szakos hallgatók számára Összeállította: Dr. László Zsuzsanna, Beszédes Sándor 2009 1 Tartalomjegyzék 1. A környezet védelmének alapvető

Részletesebben

Földön innen Földön túl

Földön innen Földön túl foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 1 Lovizer Ferencné Földön innen Földön túl ok Évfolyam 5 6 7 8 9 10 14 éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 2 A Föld

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Bevezetés légkör hőmérsékletét napsugárzás csapadék szél DEFINÍCIÓ időjárásnak időjárási elemek

Bevezetés légkör hőmérsékletét napsugárzás csapadék szél DEFINÍCIÓ időjárásnak időjárási elemek Bevezetés Ebben a fejezetben a földfelszínt körülölelő levegőburok, a légkör jelenségeivel ismerkedünk meg. Választ kapunk arra, hogyan keletkeznek a felhők, mikor hullik eső és mikor hó, milyen pusztításokat

Részletesebben