SZAKDOLGOZAT Huzsvai Nelli 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Huzsvai Nelli 2010"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Huzsvai Nelli

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdas{gdiplom{cia szakir{ny MAGYARORSZ[G ÉS BELGIUM ENERGIAFÜGGŐSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍT[SA - MENNYIRE HASZN[LHATÓ AZ UNIÓS MUTATÓSZ[M? Budapest, 2010 Készítette: Huzsvai Nelli 2

3 Tartalomjegyzék Ábrák és táblázatok... 4 Bevezetés Az Európai Unió Az Unió energiapolitikája Energiafüggőség, ellátásbiztonság Az EU-27 energiatermelése Az EU-27 energiaigénye Az EU-27 energiafüggősége Belgium és Magyarország Belgium Magyarország A két országban rendelkezésre álló kapacitások Fosszilis energiaforrások Nukleáris energia Megújuló energiaforrások A két ország energiafüggőségének összehasonlítása Az ország területének szerepe az energiafüggőségben A GDP és a gazdasági szerkezet szerepe az energiafüggőségben A lakosság szerepe az energiafüggőségben A közlekedés szerepe az energiafüggőségben Az energiamix szerepe az energiafüggőségben A villamos áram szerepe az energiafüggőségben Az ár szerepe az energiafüggőségben Az új energiafüggőségi mutató Az országok csoportosítása Az új belga és magyar mutató Összefoglalás Felhasznált irodalom Függelék

4 Ábrák és táblázatok 1. ábra: Energiaszerkezet az EU-27-ben ábra: Az Unió energiafogyasztása ábra: : Energia az Európai Unióban ábra: Megújuló energiaforrások a fogyasztásban ábra: Belgium energiafogyasztói 2008-ban ábra: Megújuló energiaforrások a fogyasztásban ábra: Magyarország energiafogyasztói 2008-ban ábra: EU-s energiafüggőségi hányados ábra: A háztartások energiafogyasztása ábra: A közlekedés szerepe a végső fogyasztásban ábra: Belgium és Magyarország energiafogyasztása ábra: Az energiakiadások aránya a jövedelemben ábra: Energiafüggőség mátrix táblázat: Az EU-27 energiaimportja 2006 és 2008 között táblázat: Belgium: főbb gazdasági mutatók táblázat: Belgium energiaszektora 2008-ban táblázat: Magyarország: főbb gazdasági mutatók táblázat: Magyarország energiaszektora 2008-ban táblázat: Magyarország energiahordozó nyersanyagvagyona táblázat: A magyarországi készletek élettartama táblázat: Magyarország fenntartható bioenergetikai potenciálja táblázat: Fenntartható megújuló energia potenciál táblázat: Összehasonlítás a lakosság alapján táblázat: Háztartások energiafogyasztása táblázat: Modell a belga háztartások energiatakarékosságáról táblázat: Modell a magyar háztartások energiatakarékosságáról táblázat: Megújuló energiaforrások aránya a bruttó végső energiafelhasználásban táblázat: Elektromos áram termelés 2008-ban táblázat: Elektromos áram 2008-ban táblázat: Fogyasztói árak alakulása 2008.július-december táblázat: Az EU energiatermelése 2008-ban forráshely alapján táblázat: Energiafogyasztás az EU-ban 2008-ban energiatípus szerint táblázat: Energiafogyasztás az EU-ban 2008-ban fogyasztók szerint táblázat: Az EU-ba importált energia és a tagországok energiafüggősége 2008-ban

5 Bevezetés Energiaügyekben a világ országai egyre növekvő mértékben vannak kölcsönösen egymásra utalva. A kölcsönös energiafüggőség hatást gyakorol a fejlődésre, a kereskedelemre, a versenyképességre, a nemzetközi kapcsolatokra és az éghajlatváltozás terén megvalósuló globális együttműködésre. 1 Az energia a gazdaság mozgatórugója, alapvető fontosságú az államok és közösségek működéséhez. A közös, európai szintű energiapolitika az Európai Unió kezdetei óta kiemelt fontosságú kérdés. Bár az energiaellátás biztonságának megteremtése nemzeti felelősség alá esik, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó 1951-es Párizsi Szerződés, majd az Európai Atomenergia Közösséget megalakító 1957-es Római Szerződés az integráció első lépéseiként megmutatták az országok elkötelezettségét egy európai összefogás iránt. Az elmúlt közel 60 év gazdasági és geopolitikai változásai ellenére az energia kérdése még mindig lényeges szerepet tölt be, azonban az Európai Uniónak komoly kihívásokkal kell szembenéznie az energiaellátás ügyével kapcsolatban. Újra és újra felmerül a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a biztonságos ellátás és az importfüggőség kérdése. Így tehát megállapíthatjuk, hogy az energiafüggőség témája aktuális társadalompolitikai jelenség. Ne feledkezzünk meg például az elmúlt években lezajlott oroszországi gázszállítási konfliktusokról, ami megindította az orosz gáztól függő országokban az alternatív megoldások keresését és új cselekvési tervek kidolgozását. A kezdeményezés értelmében 2020-ra az energiafüggőség csökkentése érdekében, valamint környezetvédelmi megfontolások következtében az Unió kötelezi magát, hogy az alternatív forrásokból előállított energia részesedését a végső fogyasztásban a jelenlegi 8,5%-ról 20%-ra emeli. Ezt a célt az összes tagországnak átlagosan kell megvalósítania, vagyis bizonyos országoknak magasabb, másoknak kisebb szintet kell elérniük. Magyarországnak Belgiummal, Csehországgal és Ciprussal egyetemben 13%-ot kell tejesítenie egy évtized múlva. 1 Az Európai Unió cselekvési terve az energiaellátás biztonsága és az energiapolitikai szolidaritás terén, 2008.november 13. 5

6 Az ilyen és ehhez hasonló előírások megállapításakor az uniós döntéshozóknak számos körülményt kell megvizsgálniuk. Az említett négy ország nemcsak területében, lakosságában és gazdasági fejlettségében, de még az Európai Unió által használt energiafüggőségi hányados tekintetében is (Belgium 79,5%, Csehország 27,6%, Ciprus 97,5%, Magyarország 63,7%) nagyon különbözik egymástól, mégis ugyanazt a százalékot kell produkálniuk a feltüntetett időpontig. Magyarország és az uniós alapító tag Belgium lakossága közel azonos, de területét tekintve hazánk háromszorosa az utóbbinak. A két ország példáján keresztül megpróbálunk egy új energiafüggőségi mutatószámot kialakítani, ami figyelembe veszi az ország sajátosságait és az alternatív energiaforrások potenciálját. A dolgozat első fejezetében röviden bemutatásra kerül az Európai Unió energiapolitikája, megvizsgáljuk a rendelkezésre álló elektronikus és nyomtatott forrásokban, hogy milyen irányelveket és előírásokat kell követniük a tagországoknak; továbbá meghatározásra kerül az energiafüggőség fogalma. Ezután az Unió hivatalos statisztikai adatbázisából gyűjtött információk alapján áttekintjük az EU energiatermelését, a fennálló igényt, vagyis a 27 tagország valós energiafogyasztását és az importot. A második fejezetben bemutatjuk Belgiumot és Magyarországot (a betűrendet követve került Belgium előre) gazdasági és energetikai szempontból a dolgozat kereteihez mért rövid terjedelemben. Ezt követően megpróbáljuk felvázolni a két országban rendelkezésre álló energiakapacitásokat. A kutatás során számos egymásnak ellentmondó adat került elő, ezek közül igyekeztünk a legreálisabbnak tűnőt kiválasztani. Ez főként a jövőben kiaknázható megújuló források becslésére igaz. A harmadik részben alaposabb vizsgálat alá vonjuk az Európai Unióban használt energiafüggőségi mutatót. Megnézzük, hogy mennyire fest valós képet az adott ország importfüggőségéről, és hogy milyen tényezők befolyásolják. Különböző modellek felállításával saját számítások alapján következtetéseket vonunk le, és a tapasztalatok alapján teszünk próbát az utolsó fejezetben egy új, használhatóbb mutatószám kialakítására. 6

7 1. Az Európai Unió 1.1. Az Unió energiapolitikája Az energiapolitika magában foglalja az energiaellátásra vonatkozó stratégiai célkitűzéseket, a termelés és elosztás jogi szabályozását, az ehhez szorosan kapcsolódó társadalompolitikai célkitűzéseket és szabályozást (szociális szempontok, fogyasztóvédelem), és tekintettel az energiaipar jelentős környezetvédelmi hatására -, a környezetvédelmi szempontokra, illetve az energetikai szektorhoz kapcsoló külgazdaságikülpolitikai kapcsolatokra vonatkozó politikát is. 2 Az Európai Unió három legfontosabb energiapolitikai célja, melyeket hosszú távon kíván teljesíteni: a gazdaság zavartalan működésének és az állampolgárok jólétének biztosítása, minden fogyasztó megfelelő mértékben és megfizethető árakon jusson az energiatermékekhez, mindez a környezetvédelem és a fenntartható növekedés szem előtt tartásával. 3 Az energiakészletek biztonsága kiemelt téma az Európai Unióban, mert a 27-ek függősége az energiaimporttól, főként az olajtól és újabban a gáztól, jelentős. Az EU tagországokban felhasznált energia több mint fele az Unión kívülről származik, és ez az arány növekvő tendenciát mutat. Az egyik legjelentősebb exportőr Oroszország, aki a tranzit országokkal felmerülő viták révén az elmúlt években bebizonyította, hogy a gáz visszatartásával könnyen bizonytalan helyzetbe sodorhatja a beszállító európai országokat. Ha az uniós energiapolitika fejlődését vizsgáljuk az integrációs folyamatban, akkor megállapíthatjuk, hogy a Közösséget létrehozó három alapvető dokumentum közöl kettő (az Európai Atomenergia Közösséget és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződések) szorosan kapcsolódott 4 ehhez a témakörhöz. A kezdeti lépések után viszont a további együttműködés szorgalmazása megtorpant, a tagállamok nemzeti szinten tartották a kérdést, kétoldalú megállapodásokkal biztosították energiaellátásukat. 2 Katona János: Energiapolitika. In: Kende Tamás, Szűcs Tamás (szerk.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. CompLex Kiadó, Budapest, Euvonal - energiapolitika (www.euvonal.hu/index.php?op=kozossegi_politikak&id=21) letöltve: :35 4 A második világháború után az erőviszonyok újrarendezésében jelentős szerepet játszott a régió széntermelésének összehangolása, valamint az atomenergia szabályozása. 7

8 Az integráció elmélyítése az energiapolitika területén 1986-ban kezdődött, amikor a tagországok energiaügyi miniszterei megfogalmazták az igényt a szabad kereskedelem kialakítására az energiaszektorban is. Ekkor került előtérbe az ellátásbiztonság és a gazdasági versenyképesség növelése, továbbá az energiaszektorhoz kapcsolható költségek csökkentése. A folyamatos piacliberalizációs törekvések mellett egyre nagyobb szerepet kaptak a globalizációs kihívások, mint például a megújuló energiaforrások használata vagy az energiakereslet visszafogása. 5 Az EU különböző terveket 6 dolgozott ki egy új energiastratégia létrehozásához, mely biztonságosabb, fenntartható és alacsonyabb széndioxid kibocsátású gazdaságon alapul. Az energiapolitika folyamatos felülvizsgálata teret biztosít a jövőorientált cselekvésnek, és a változó körülmények, valamint a tervek megvalósíthatóságának függvényében alakítható. A Bizottság 2007 novemberében tette közzé az Európai stratégiai energiatechnológiai tervet (SET-terv), melynek célja az alacsony széndioxid-kibocsátású vagy teljesen széndioxidmentes technológiák kutatása és fejlesztése úgy mint a szélenergia, a napenergia, a vízenergia, a geotermikus energia és a másodlagos biomassza. A jelentés hangsúlyozza, hogy a megújuló energiaforrások használata a klímaváltozásra gyakorolt kedvező hatás mellett is számos előnnyel kecsegtet: biztonságosabban elérhető, változatosabb, kevesebb az okozott légszennyezés, továbbá új munkahelyek teremtésére is lehetőség nyílik a környezetvédelmi és a megújuló energia szektorban. Az EB 2008 novemberében fogadta el az energiapolitika második stratégiai felülvizsgálatát. 7 Ez azzal foglalkozik, hogy az EU hogyan tudja csökkenteni függőségét az importált energiától, és ezáltal növelni az ellátás biztonságát, és miként csökkenthető az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. Ez a tervezet szorgalmazza a tagállamok közötti szolidaritást az energia terén, és hangsúlyozza, hogy az EU kiemelt jelentőséget tulajdonít a megújuló energiaforrásoknak a széndioxid-kibocsátás csökkentésében. 5 Katona János: Energiapolitika. In: Kende Tamás, Szűcs Tamás (szerk.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. CompLex Kiadó, Budapest, Europe in figures - Eurostat yearbook 2010 (Európa számokban Eurostat évkönyv 2010), Az Európai Unió cselekvési terve az energiaellátás biztonsága és az energiapolitikai szolidaritás terén 2008.november13. 8

9 Az energiastratégia megvalósításához és a klímaváltozásból eredő energiaügyi problémák megoldására az EU létrehozta a elnevezésű kezdeményezést. Ez a csomag három fő célkitűzést fogalmaz meg, melyeket 2020-ig kell teljesíteni uniós szinten. A kezdeményezés első pontjában a tagországok elkötelezik magukat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-kal (az 1990-es szinthez képest) való csökkentése mellett. Ez az egyik legnehezebb pontja a programnak, ugyanis a kibocsátás csökkentése az energiafelhasználás csökkentését is jelenti, ami termeléscsökkenést vonhat maga után. Tehát ezt a célt a fenntartható fejlődés keretében úgy kell elérni, hogy közben a hatékonyabb felhasználás és az alternatív megoldások révén ne keletkezzen a gazdaságban visszaesés. A második pont az alternatív energiaforrások használatának ösztönzéséről szól. Az EU tagállamaiban az összes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások (biomassza, szél, víz stb.) részarányát a jelenlegi 8,5%-ról 20%-ra 8 kell növelni a kitűzött időpontig. Ezen források legfontosabb előnyét az képezi, hogy nem károsak a környezetre, így nem járulnak hozzá a további klímaváltozáshoz. Ez a megoldás két további kérdést vet fel. Az első, hogy vajon lehetséges-e megfelelő mennyiségű energia előállítása az alternatív módszerekkel, vagy a termelés teljes körű átalakítása szükséges. A másik jogos kérdés, hogy elegendő-e az alternatív forrásokra való átállás kijelölt szintje a klímaváltozás megfékezéséhez; hiszen ez azt jelenti, hogy a másik 80%-ot továbbra is nem megújuló, a környezetre káros forrásokból kívánja fedezni az EU. Az utolsó pont az energiahatékonyság 20%-os növelésére szólít fel. Az energiahatékonyság növelése azt jelenti, hogy ugyanannyi forrás felhasználásával több energia állítható elő a tudatosabb felhasználás következtében. Számos különböző módszerrel lehet elősegíteni az energiafelhasználás csökkentését, ilyenek például a lakó- és irodaépületek tudatos, energiahatékonyabb tervezése, a háztartási termékekre bevezetett energia címkék használata (összehasonlíthatóság) vagy az ökodesign stb. A tervek mind pozitív eredménnyel kecsegtetnek, és uniós támogatás igényelhető megvalósításukhoz. 8 Ez a százalék országonként eltér: az EU-27 átlagában 20%, Belgium 13%, Bulgária 16%, Csehország 13%, Dánia 30%, Németország 18%, Észtország 25%, Írország 16%, Görögország 18%, Spanyolország 20%, Franciaország 23%, Olaszország 17%, Ciprus 13%, Lettország 40%, Litvánia 23%, Luxemburg 11%, Magyarország 13%, Málta 10%, Hollandia 14%, Ausztria 34%, Lengyelország 15%, Portugália 31%, Románia 24%, Szlovénia 25%, Szlovákia 14%, Finnország 38%, Svédország 49%, Egyesült Királyság 15%. 9

10 Az EU az energiaügyi kilátások alapvető változását várja a program sikeres megvalósulásától. A pozitív szcenárió bekövetkezése esetén a kitűzött időpontra a Közösség energiafelhasználása 15%-kal, míg az energiabehozatal akár 26%-kal csökkenhet a kezdeményezés előtt mért adatokhoz képest, ami jelentős változást jelent. Az EU így kívánja megakadályozni, hogy az egyre intenzívebb energiafelhasználás következtében növekvő energiaimport révén az Unióban megtermelt vagyon kiáramoljon a külső energiatermelőkhöz. Ezen túlmenően gazdasági növekedésre és új munkahelyek teremtésére is számít az EU a program teljesítésével. A sikeres energiapolitika megvalósításához és a stratégiában megfogalmazott értékek eléréséhez azonban további intézkedések foganatosítása is szükséges Energiafüggőség, ellátásbiztonság Az EU energiavitájának legfőbb pontjai között szerepel az energiafüggőség kérdése, mellyel mind a tagállamoknak, mind az Uniónak mint integrációs egységnek szembe kell nézni. Egy hatékonyan működő gazdaságnak versenyképes, megbízható és fenntartható energiaszektorral kell rendelkeznie. Ez a téma az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerül az ingadózó olajárak, az EU-n kívüli országok energia visszatartása, a nem megfelelő nemzeti elektromos hálózatok és az energiaszolgáltatók piacra lépési nehézségei kapcsán. Az Európai Unióban használt definíció 10 alapján az energiafüggőség a nettó energiaimport és a bruttó energiafogyasztás hányadosaként értelmezendő. A bruttó fogyasztás a bruttó belföldi fogyasztás és a nemzetközi tengeri támaszpontokon felhasznált energia összege. A negatív függőségi hányados nettó energia exportot jelent; a 100%-ot meghaladó függőség pedig azt jelenti, hogy az energia tárolásra került. A jelenlegi mutatószám a fogyasztás és az energiabehozatal mennyiségén kívül semmilyen más tényezőt nem vesz figyelembe, így egyesekben felmerülhet a kérdés: hogyan tekinthető két ország energiafüggősége azonosnak akkor, ha energiafogyasztásuk és importjuk aránya megegyezik, de az egyik mindezt a rendelkezésre álló kapacitások 100%-os kihasználásával, míg a másik csak 70-80%-os kihasználással produkálja. Mindazonáltal az energiafüggőség szoros kapcsolatban 9 A kezdeményezésről szóló rész Kathleen Van Brempt korábbi Európai Parlamenti képviselő az EU energiafüggetlenségének megvalósításáról szóló 2010.március 25-i leuveni (Belgium) előadásán alapul. 10 Europe in figures - Eurostat yearbook 2010 (Európa számokban Eurostat évkönyv 2010) 10

11 van az ellátásbiztonság és az importfüggőség fogalmával, következzék tehát ezek tisztázása. A CEPS (Centre for European Policy Studies, Európai Uniós eseményekkel és problémákkal foglalkozó szervezet) szerint az ellátásbiztonság két megközelítésből politikai és gazdasági - is definiálható. 11 Elsőként nézzük, hogy politikai viszonylatban milyen meghatározásokat fogad el az intézmény. Az Európai Bizottság megfogalmazásában a gazdaság megfelelő működéshez elengedhetetlen energiaellátás biztonsága az energiahordozók megszakítás nélküli fizikai elérhetőségét jelenti racionális árakon, a környezeti hatások figyelembe vételével. Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) általi megfogalmazott definíció alapján az energiabiztonság az energia különböző formáinak folyamatos elérhetősége megfelelő mennyiségben és elérhető áron. 12 Gazdasági értelemben véve egy olyan körülmény, melyben egy nemzet és annak összes vagy legtöbb állampolgára és vállalkozása megfelelő mennyiségű energiához jut elérhető áron a belátható jövőben, mely jelentős szolgáltatás-megszakítási kockázatoktól mentes. Egy másik definíció alapján az energiabiztonság állandó energiaforrások fenntartása megfizethető árakon, mely a váratlan ellátásszünetből vagy áremelésből származó makroökonómiai eltolódások elkerülését teszi lehetővé. 13 A fenti definíciókat összegezve megállapíthatjuk, hogy az ellátásbiztonságon mindenképp az energiaforrásokhoz való zavartalan hozzáférést értjük, megfizethető áron. A legfontosabb ellátásbiztonságot veszélyeztető kockázatok geopolitikai, technikai vagy környezeti eredetűek lehetnek, melyek a termelés, a felhasználás vagy az import során merülhetnek fel. (A források, mint például az olajkészletek kimerülését nem vesszük a kockázatok közé, mert ez egy előre megjósolt és bizonyított tény, így tehát nem tekinthető váratlan eseménynek. Az áringadozás lehetősége pedig a világgazdaság miden területét 11 Arianna Checchi, Arno Behrens, Christina Egenhofer: Long-term Energy Security Risks for Europe: A Sector-specific Approach (Hosszú távú energiabiztonsági kockázatok Európában: szektor-specifikus megközelítés), CEPS Working Document No. 309/January 2009, Arianna Checchi, Arno Behrens, Christina Egenhofer: Long-term Energy Security Risks for Europe: A Sector-specific Approach (Hosszú távú energiabiztonsági kockázatok Európában: szektor-specifikus megközelítés), CEPS Working Document No. 309/January 2009, u.o. 11

12 érintő kockázat.) Geopolitikai kockázat a forrás vagy a szállító országban bekövetkező háború, sztrájk, terrorcselekmény vagy kormányzati beavatkozás. A technikai kockázatok között találjuk az elavult vagy rossz infrastruktúrával ellátott rendszerek alkalmazását, melyek szükséges fejlesztésekkel és elegendő mennyiségű befektetéssel jelentős mértékben csökkenthetők. Környezeti kockázat pedig a működés vagy az esetleges balesetek következtében keletkező potenciális környezetkárosító hatás. Az Unió által megfogalmazott ellátásbiztonság-javító intézkedések: a fennálló importfüggőség csökkentése az országok megújuló és nem megújuló energiaforrásai révén egy közös, európai szintű felkészülés rendkívüli helyzetekre a növekvő energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges befektetések biztosítása az energiához való hozzáférés biztosítása 14 Mint látjuk, az importfüggőség az ellátásbiztonságon belül értelmezendő, és olyan értelemben használjuk, hogy egy adott ország (vagy integráció) energiaigényének kielégítésére saját forrásait jelentős mennyiségű behozatallal kénytelen kiegészíteni. Az importfüggőség alapvetően három módszerrel csökkenthető. Egyrészt a külső források diverzifikálásával enyhíthető egy-egy beszállító bizonytalanságának hatása. Másrészt új források, például a környezeti szempontból is előnyös megújulók beemelése az energiaszerkezetbe, részben vagy egészben helyettesítheti a helyi kimerült készleteket. Végül, de nem utolsó sorban a rendelkezésre álló energiaforrások leggazdaságosabb felhasználása jelenthet ésszerű megoldást az importfüggőség problémájára Az EU-27 energiatermelése Az energiaszektor pontos vizsgálatához a törvényalkotóknak az új rendelkezések kialakításához egyre több és pontosabb adatra van szükségük, ezért az Eurostat létrehozta az energiastatisztikák koherens és harmonizált rendszerét. Ezek a statisztikák a tagállamok tájékoztatását, rangsorolhatóságát és összehasonlíthatóságát is lehetővé teszik. Az éves 14 Katona János: Energiapolitika. In: Kende Tamás, Szűcs Tamás (szerk.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. CompLex Kiadó, Budapest,

13 adatbázisok tartalmazzák a 27 tagország, a tagjelölt Horvátország és Törökország, és az EGK tag Norvégia és Izland ide vonatkozó hiteles adatait, melyek bizonyos országok esetében akár 1985-ig visszamenőleg elérhetők ban az Európai Unió területén előállított energia összesen 842,7 millió toe 15 (842,7 millió tonna olajnak felel meg) volt. Ez az érték évről évre általánosan csökkenő tendenciát mutat, ahogy a tagországokban rendelkezésre álló nyersanyagok mennyisége csökken (vagy kitermelésük többé már nem gazdaságos). A rendelkezésre álló EU-n belül előállított energia egyenlőtlenül oszlik meg, a különböző tagállamok között jelentős eltérések figyelhetők meg. Mennyiségileg az Egyesült Királyság járul hozzá leginkább az Unió energiatermeléséhez, az összes előállított energia 19,5%-a származik az országból. 1. ábra: Energiaszerkezet az EU-27-ben (2008) szén és lignit 21% nyersolaj 13% megújuló források 17% 100% nap geotermikus földgáz 20% szél nukleáris energia 29% saját készítésű ábra, forrás: Eurostat yearbook % víz biomassza Az EU-27 elsődleges energiatermelését vizsgálva megállapítható, hogy az energiaszerkezet öt alapvető forrást tartalmaz. Az előállított energia legnagyobb hányadát (29%) 2008-ban a nukleáris energia adta; ez a típus Belgiumban, Franciaországban, Litvániában, Szlovákiában és Svédországban a belföldi energiatermelés több mint 50%-át biztosította (lásd: függelék). A nukleáris energia népszerű alternatív megoldás az üvegházhatást okozó gázok és a fosszilis energiaforrások, továbbá az EU növekvő energiaimport-függőségének 15 lásd: függelék 18. táblázat 13

14 csökkentésére. De nem szabad megfeledkezni, hogy az energiatermelés következtében radioaktív hulladék keletkezik, ami speciális kezelésre szorul ban a termelés közel egy ötödét tette ki a szénből vagy lignitből valamint a földgázból származó energia. A harmadik fosszilis energia típus, a nyersolajból előállított energia a vizsgált évben 13%-a volt az összes energiának; ennél a típusnál figyelhető meg a legnagyobb visszaesés a termelés volumenében, mely 28,7%-kal csökkent 2002 és 2007 között. Ezek a nem megújuló energiaforrások (földgáz, kőolaj, szén) az Unió terültén csökkenőben vannak, ezért elkerülhetetlen az importjuk; a jelenlegi behozatali szint az előrejelzések szerint 2020-ig nagyjából változatlan marad. A fosszilis energiák közül a legnagyobb figyelmet a földgáznak kell szentelni, mert sok Európai Uniós országban, köztük hazánkban is, egyetlen beszerzési forrás biztosítja az ellátást, ami könnyen veszélyes helyzeteket okozhat. Ezek az országok kiszolgáltatottak a termelő és tranzit országok esetleges politikai ellentétéből fakadó problémáknak, az áremelkedéseknek vagy akár a természeti katasztrófáknak, baleseteknek. Az orosz-ukrán gázválságot követően a Tanács 2009-ben elfogadta azt az irányelvet, mely kötelezi a tagországokat, hogy egy megszabott olajtartalékkal rendelkezzenek. Az ilyen és ehhez hasonló olaj és gázpiacot érintő intézkedések azt hivatottak biztosítani, hogy minden tagállam érdemleges szerepet vállaljon a források elérésével kapcsolatos esetleges problémák megelőzésében és elkerülésében. Egy olyan összehangolt cselekvési rendszer is kidolgozásra került, mely lehetővé teszi, hogy a tagállamok azonnal és egységesen léphessenek fel vészhelyzet esetén. A megújuló energiaforrások jelentősége folyamatosan növekszik (2002 és 2007 között mennyiségileg 38,4%-kal nőtt), 2008-ban uniós szinten már a termelés 17%-át tette ki. Az alternatív energiák használata segít az energiaforrások biztonságosabbá tételében azáltal, hogy csökkenti az energiaimport iránti igényt. Az alternatív forrásból származó energia legnagyobb része (69%) biomasszából került előállításra, így ez tekinthető az elsődleges megújuló energiaforrásnak az Európai Unióban. Ez az összes megtermelt energia 12%-át jelenti. A vízenergia tekinthető még valamelyest jelentősnek, mely az alternatív forrásokat tekintve 19%-ban, míg az összes típust tekintve mindössze 3%-ban járult hozzá az energiatermeléshez. Bár egyes országok energiaszerkezetében nagyobb szerephez jut, a 14

15 szél-, a geotermikus és a napenergia a többi forráshoz viszonyítva uniós szinten még nem biztosít nagy mennyiségű energiát. Az Unió a megújuló energiaforrásokat tekinti a legnagyobb potenciálisan kiaknázható belső energiaforrásnak. A tagországokat az EU a megújuló energiaforrások ösztönzéséről szóló irányelvben kötelezi olyan nemzeti cselekvési tervek kialakítására, melyben kidolgozzák, hogy milyen módon növelhető az alternatív források jelentősége az ország energiaszerkezetén belül. A terveknek olyan fenntarthatósági előírásokat is tartalmazni kell, melyek lehetővé teszik például annak biztosítását, hogy a bioüzemanyag előállítása közben nem veszélyeztetik az élelmiszerkészleteket vagy az erdőket (sem az EU-n belül, sem azon kívül) Az EU-27 energiaigénye Az energiafogyasztás mérése két módon történik az Európai Unióban. 16 Egyrészt vizsgálják a bruttó belföldi energiafogyasztást, amely egyenlő egy vizsgált földrajzi terület belföldi energiaszükségletének kielégítéséhez szükséges energia mennyiségével. Ez a szám megmutatja egy ország teljes energiaszükségletét: tartalmazza az energiaszektor felhasználását, az elosztási és szállítási veszteségeket, a végső felhasználók energiafogyasztását és a statisztikai eltéréseket. A végső energiafelhasználás viszont az energiaszektor felhasználását figyelmen kívül hagyja, a mezőgazdaság, az ipar, a szolgáltatások, a háztartások és a közlekedés fogyasztását összesíti ban az EU bruttó belföldi energiafogyasztása 1800 millió toe volt (lásd: függelék 19. táblázat). A tagállamok belső energiafogyasztását nagy részben energiarendszerük szerkezete és az elsődleges energiaforrásokhoz való hozzáférésük határozza meg. Az hogy az energiafogyasztás összetétele hogyan oszlik meg az adott források között, az országok egyedi sajátosságaitól függ. Az Unió egészét tekintve a bruttó fogyasztásban az olajnak (36,5%) és a földgáznak (24,5%) volt legnagyobb a részesedése, ami túlnyomó részt importált energiát jelent. A szilárd tüzelők 17%-át képezték az energiafogyasztásnak, a nukleáris energia pedig 13,4% volt. A megújuló energiaforrások 2008-ban az összes tagország figyelembevételével már a fogyasztás 8,4%-át adták. 16 Europe in figures - Eurostat yearbook 2010 (Európa számokban Eurostat évkönyv 2010),

16 A következő ábrán megfigyelhetjük, hogy hogyan változott az egyes energiatípusok jelentősége. Az 1998-tól 2008-ig terjedő időszakra vonatkozó trendet a nyersolaj és olajszármazékok és a szilárd tüzelők csökkenése, valamint a földgáz és a megújuló források növekedése jellemzi a bruttó belföldi energiafogyasztásban. A tendenciaváltás az EU energiaszerkezetének változását bizonyítja, hiszen a legszennyezőbb források vannak visszaszorulóban, míg a környezetbarát források kezdenek lőtérbe kerülni. 2. ábra: Az Unió energiafogyasztása (millió toe) saját készítésű ábra, forrás: Eurostat megújuló nukleáris szilárd tüzelők földgáz nyersolaj és olajszármazékok 2008-ban az energiaszektor felhasználását figyelmen kívül hagyó végső energia felhasználás a bruttó belföldi fogyasztás 65%-a, azaz 1169 millió toe volt. Az EU végső felhasználását tekintve a közlekedés 374,3 millió toe (32%), az ipar 317,9 millió toe (27,2%) és a háztartások 296,6 millió toe (25,4%) energiafelhasználással bizonyultak a legjelentősebb fogyasztóknak. Közülük is a közlekedési szektor felhasználása nő a legnagyobb ütemben, ami nagyban hozzájárul az üvegházhatást okozó gázok légkörbe kerüléséhez. 16

17 A fogyasztási adatok ismeretében meghatározhatjuk egy gazdaság energiaintenzitását 17 is, ha a bruttó belföldi energiafogyasztást elosztjuk az ugyanarra az időszakra vonatkozó GDP-vel. A számításkor az energia mértékegysége kgoe (kilogram of oil equivalent), azaz ennyi kilogramm olajjal egyenértékű, a GDP-t pedig 1995-ös árakon vesszük figyelembe egységesen. Megállapíthatjuk, hogy egy ország gazdasági szerkezete fontos szerepet játszik az energiaintenzitás meghatározásában. Számos országban a gazdasági szerkezet megváltozásával a kevésbé energiaigényes szektorok kerültek előtérbe; megnövekedett a szolgáltatások jelentősége, és háttérbe szorult a sokat fogyasztó nehézipar. Az uniós tagországok közül 2007-ben Dánia és Írország energiaintenzitása volt a legalacsonyabb, míg a legmagasabb a két új csatlakozó, Románia és Bulgária esetében volt Az EU-27 energiafüggősége ábra: : Energia az Európai Unióban (millió toe) energiatermelés összesen bruttó belföldi energiafogyasztás energiaimport összesen saját készítésű ábra, forrás: Eurostat A kőszénből, lignitből és nyersolajból előállítható energiamennyiség csökkenésének következtében az Európai Unió szükségletei csak importtal elégíthetők ki, és ez a függés egyre erősebb. Az EU energiafüggősége a 80-as években kevesebb, mint 40% volt. Ez a szint 2000-ben 46,8%-ra, 2004-ben 50,3%-ra, 2008-ra pedig 54,8%-ra emelkedett. Az Unió saját energiatermelésének részesedése a végső fogyasztásban egyes előrejelzések szerint ra akár 36%-ra eshet. A program sikeres megvalósítása viszont 17 Europe in figures - Eurostat yearbook 2010 (Európa számokban Eurostat évkönyv 2010), Az Európai Unió cselekvési terve az energiaellátás biztonsága és az energiapolitikai szolidaritás terén, 2008.november

18 ezt a hányadost is pozitívan befolyásolná, az energiapolitikai előírások betartásával 44% körüli érték tartható óta az EU-27 energiaimportja magasabb, mint saját energiatermelése, ami azt jelenti, hogy az Unió bruttó belső energiafogyasztásának több mint 50%-át nettó importból fedezi ban az importált energia mennyisége elérte az 1015 millió toe-t, ami az akkori energiaárakkal számolva 350 millió euróra becsülhető 19 (az összlakosságot tekintve állampolgáronként 700 euró). A behozatalban két forrás dominál, 59%-át tette ki az olaj és 27%-át a földgázimport. 1. táblázat: Az EU-27 energiaimportja 2006 és 2008 között (millió toe) energiaimport összesen 1010,9 988,9 1015,0 nyersolaj és olajszármazékok 608,6 587,9 598,4 földgáz 266,5 260,8 274,5 egyéb 135,8 140,2 142,1 saját készítésű táblázat, forrás: Eurostat A legnépesebb tagállamok importálták a legtöbb energiát (lásd: függelék 21. táblázat) az Egyesült Királyság és Lengyelország kivételével. Jelenleg az egyetlen nettó energiaexportőr az Európai Unióban Dánia 20, 2008-ban 4,6 millió toe energiát exportált külföldre. Dánia energiafüggősége az adott évben -22,3% volt, vagyis az ország egyáltalán nem függ importált energiától. A többi EU-s országot tekintve a legalacsonyabb függőségi rátával Lengyelország, Csehország és az Egyesült Királyság rendelkezik, míg Ciprus, Málta és Luxemburg szinte teljes energiaszükségletét importból fedezi. Az energiaimport forrását vizsgálva 21 megállapíthatjuk, hogy néhány beszállító ország domináns szerepben van az EU energia behozatalában. Az Uniónak diverzifikálnia kell energiaforrásait, mert ez veszélyes ben az EU-ba importált olaj közel egyharmada (30,3 %) Oroszországból származott, ez 11,6 százalékponttal magasabb a 2000-ben mért adathoz képest. Oroszország a szén elsődleges beszállítójává vált, a 2000-es 7,9%-ról 2007-re 22,6%-ra nőtt az orosz import aránya. Ezzel szemben az import földgáz tekintetében az ország veszített jelentőségéből: 40,4 %-ról 30,7 %-ra csökkent 2000 és 19 u.o ben lett nettó energia exportőr. 21 Europe in figures - Eurostat yearbook 2010 (Európa számokban Eurostat évkönyv 2010),

19 2007 között (bár azt meg kell jegyeznünk, hogy az említett időszakban az importált földgáz mennyiségileg alig változott). A nukleáris energia előállításához szükséges urán több mint felét Ausztrália és Kanada biztosítja. Ha a beszállítás volumenét ország-csoportokra bontva vizsgáljuk, akkor az olajimport tekintetében az Oroszország-Norvégia-Líbia-Szaúd-Arábia négyes 59,5%-kal, a földgázimport tekintetében pedig az Oroszország-Norvégia-Algéria hármas volt a legjelentősebb 63,6%-kal ben az EU-ba irányuló szénbehozatal 64,5%-át biztosította Oroszország, Dél-Afrika, Ausztrália és Kolumbia. Mit tesz az EU, és milyen egyéb lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy csökkentse függését? Ebben a helyzetben elsősorban infrastrukturális befektetések létrehozásával lehet segíteni mind a fosszilis, mind a megújuló energiát tekintve. Ez jelentős finanszírozást kíván, tehát csak a tagállamok együttműködésével és magánbefektetők bevonásával valósítható meg. A kutatástámogatás is egy nélkülözhetetlen és hatékony intézkedés, mert a fejlesztések révén új, energiahatékonyság szempontjából kedvezőbb rendszerek alakíthatók ki. Továbbá az EU ösztönzi és népszerűsíti a tagállamok közötti energiaszolidaritást. Gyakran felmerülő vita, hogy szükséges-e az energia ügyet külpolitikai kérdésként kezelni. A kezdeményezés támogatói azzal érvelnek, hogy az energiával kapcsolatos problémák megoldása nélkül nem hozható létre politikai stabilitás, tehát elengedhetetlen az államok zavartalan működéséhez. 19

20 2. Belgium és Magyarország 2.1. Belgium Belgium kiváló infrastruktúrával ellátott fejlett piacgazdasággal rendelkezik, mely erős nyitottságából eredően a külkereskedelemre támaszkodik, ezáltal jelentős mértékben befolyásolja a világgazdaság alakulása. 22 Nyersanyagokban meglehetősen szegény, de meg kell említenünk az építőipari alapanyagokat és a szenet, bár ez utóbbit ma már nem bányásszák. A 18. század második felétől a déli, vallon régióban található szénmezők a belga gazdaság motorjaként funkcionáltak, a szénbányászaton alapuló kohászat és gépgyártás a fellendülés mozgatórugói voltak. A 20. század közepére viszont a világgazdaság fejlődésével szerkezetváltás következett be, a vallon ipari központban a nehézipar hanyatlani kezdett, új ágazatok kerültek domináns szerepbe. A fellendülés következő szakasza már a flamand területen valósult meg; a beáramló amerikai tőke a vegyi- és elektronikai ipart tette a belga gazdaság új húzóágazataivá. 23 Mivel az ország nyersanyagokban szegény, ezért jelentős importra szorul belőlük. Az összes tradicionális ágazatra kiterjedő fejlett ipari tevékenység az utóbbi évtizedekben főként az ország északi részében, a népesebb flamand területen folyik. Gazdasági tevékenységet közel 95%-ban kis- és középvállalatok végeznek. A külkereskedelem java Németországgal, Franciaországgal és Hollandiával megy végbe. 2. táblázat: Belgium: főbb gazdasági mutatók ( ) GDP (folyó áron; mrd euro) Reál GDP változás (%) 2,9 1,0-2,8 Egy főre jutó GDP (1000 euro/fő) 28,8 28,9 27,2 Költségvetés egyenlege (GDP %-a) -0,2-1,2-6,0 Államadósság (GDP %-a) 84,2 89,8 96,7 Infláció (%) 1,8 4,5 0,0 Munkanélküliségi ráta (%) 7,5 7,0 7,9 saját készítésű táblázat, forrás: Eurostat 22 ITD Hungary: Belgium (http://orszaginfo.itdhungary.com/?p=tarsadalmi_gazdasagi_helyzet&c=be#gazdasag) letöltve: :15 23 Szűcs Anita: Belgium: kisállami dilemmák a nagyhatalmak árnyékában. In: Kiss J. László (szerk.): A huszonötök Európái. Osiris Kiadó, Budapest,

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA

NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 30210 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 119. szám 1. melléklet a 77/2011. (X. 14.) OGY határozathoz NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2030 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 119. szám 30211 A versenyképesség a nemzet azon képessége,

Részletesebben

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor 1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor Ez a kiadvány az agráriumban tevékenykedők számára készült azzal a céllal, hogy összefoglalja a megújuló

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában Bánóczy Emese 2013 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. A fenntartható

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS,

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, avagy a megújuló

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL Békéscsaba, 2007. augusztus MTA RKK ATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ MEGÚJULÓ ENERGIÁIRÓL ÉS AZOK HASZNOSÍTHATÓSÁGI LEHET SÉGEIR L Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város energetikai stratégiája 2010-2025

Veszprém Megyei Jogú Város energetikai stratégiája 2010-2025 Veszprém Megyei Jogú Város energetikai stratégiája 2010-2025 Készült az Intelligent Energy Europe támogatásával az INTENSE projekt keretében. Mottó: A jövő nem eljön, hanem mi hozzuk létre. A tetteinkkel.

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI I. SZÁM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSE EU-S PÁLYÁZATOK DISSZEMINÁCIÓJÁVAL 1 A Kárpátikum Közhasznú

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Ajkai Autóipari Klaszter 1/320 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona DE TTK 1949 A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösségi hőenergia-termelésre Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Udvardi Nóra 2006.

SZAKDOLGOZAT. Udvardi Nóra 2006. SZAKDOLGOZAT Udvardi Nóra 2006. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

A természeti erőforrások gazdaságtana Dr. Kajati, György

A természeti erőforrások gazdaságtana Dr. Kajati, György Dr. Kajati, György Dr. Kajati, György Publication date 2011 Szerzői jog 2011 EKF TTK Copyright 2011, EKF TTK Tartalom 1. A természeti erőforrások... 1 1. Bevezetés... 1 2. Tartalmi áttekintés... 1 3. Célkitűzések,

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás mutatószámai környezetvédelmi programok tükrében

A fenntartható energiagazdálkodás mutatószámai környezetvédelmi programok tükrében A fenntartható energiagazdálkodás mutatószámai környezetvédelmi programok tükrében Mészáros Andrea, a KSH tanácsosa E-mail: andrea.meszaros@ksh.hu A tanulmány első részében a szerző összefoglalja azt az

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A visegrádi országok nemzetgazdasági erőforrásai Készítette: Csapó Kinga

Részletesebben

SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE

SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE Bencze Bőcs Bernadett Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 1. 2/64 3/64 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Újabb diplomás EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Készítette:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 1. Vezetői összefoglaló Készítők neve: Angster Tamás Kalcsú Zoltán Magyar Dániel Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011 és a Magyarország társfinanszírozásával

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIA CONTRACTING A KÖZÉP-DUNA VIDÉKÉN

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIA CONTRACTING A KÖZÉP-DUNA VIDÉKÉN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIA CONTRACTING A KÖZÉP-DUNA

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 4. Előzmények Korábbi tervek, koncepciók vizsgálata Készítette: MTA RKK Nyugat magyarországi Tudományos Intézet 2011-2012 és a Magyarország társfinanszírozásával

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben