INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TISZAFÜRED

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TISZAFÜRED"

Átírás

1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TISZAFÜRED 2008

2 IVS, Tiszafüred KONCEPT 2000 BT. DR. SZABÓ ATTILA MŰSZAKI RÉSZEK, TÉRKÉPEK ART-VITAL KFT. VÉGH JÓZSEF AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL KÖZREMŰKÖDŐK: SZŰCS ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER MAGYAR ÉVA PÁLYÁZATI REFERENS SZŰCS GÁBOR PROJEKT IRODA Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

3 IVS, Tiszafüred TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉS HÁLÓZATBAN A VÁROS HELYZETE AZ ÉSZAK-ALFÖLDI TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN VÁROS FUNKCIÓI, FELADATAI VÁROS FUNKCIÓELLÁTOTTSÁGÁNAK ELEMZÉSE TISZAFÜREDI KISTÉRSÉG ÉS A VÁROS VONZÁSKÖRZETE A VÁROSI DINAMIKA ELEMZÉSE VÁROS TÍPUSA A FOGLALKOZTATOTTSÁG ALAPJÁN VÁROS SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELÉS GAZDASÁG Vállalkozások helyzetének elemzése Turizmus Elérhetőség TÁRSADALOM Demográfiai jellemzők Iskolázottság Foglalkoztatottság Gazdasági aktivitás KÖRNYEZET Természeti és épített környezet Lakásállomány, közművek Települési infrastruktúra Közlekedési infrastruktúra Közműhálózat Elektromos hálózat és térvilágítás Hírközlési hálózat KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Egészségügyi ellátás Közigazgatás Oktatási intézmények Kulturális intézmények Egyéb Közszolgáltatók A hátrányos helyzet igazolását szolgáló indikátorok összefoglalása VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSE TELEPÜLÉS SZERKEZET, VÁROSRÉSZEK VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK SWOT ANALÍZIS (VÁROS) VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÁROS JÖVŐKÉPE TISZAFÜRED- HÁROM SZINTŰ- STRATÉGIAI CÉLRENDSZERE STRATÉGIA KOHERENCIÁJA, KONZISZTENCIÁJA Illeszkedés, összhang a település fejlesztési koncepcióval, tervvel Célrendszer koherenciája Környezeti állapot AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE...75 Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

4 IVS, Tiszafüred 6.1. AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE AKCIÓTERÜLETEK LEÍRÁSA (CÉLKAPCSOLAT, FUNKCIÓK, TEVÉKENYSÉGEK) HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS AKCIÓTERÜLETEK PÉNZÜGYI TERVE AKCIÓTERÜLETEK FEJLESZTÉSI SORRENDJE STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA INGATLAN GAZDÁLKODÁSI TERV NEM FEJLESZTÉS JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK PARTNERSÉG A városfejlesztési akcióprogram lakossági véleményezése Módszertan A minta jellemzői Problémakatalógus A tervezett beavatkozások értékelése További fejlesztési javaslatok Következtetések Stratégia megvalósításában közreműködő csoportok azonosítása Lakosság, magánszféra, közszféra együttműködése VÁROSFEJLESZTÉSI SZERVEZET TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ A városfejlesztéshez kapcsolódó vállalkozói projektek Energiafűz ültetvények telepítése Biogáz üzem kialakítása Téglagyár Horgászfalu kialakítása Tiszaörvényen MONITORING FELHASZNÁLT FORRÁSOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK melléklet: Városi funkciók táblázat melléklet: Megvalósult projektek melléklet: Felhasznált adatok igazolása melléklet: Hátrányos helyzetű gyerekek száma melléklet: Ingatlangazdálkodási terv melléklet: Partnerség/Lakosság felmérés kérdőív melléklet: Társadalmasítás/Partnerség dokumentumai Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

5 IVS, Tiszafüred 1. Vezetői összefoglaló Helyzetelemezés: Tiszafüred funkcióhiányos kisváros, az Észak- Alföldi Stratégiában dinamizálható térségi központként meghatározott település. A város gazdasági élete 1990 előtti évtizedekben ipari-agrár meghatározottságú volt. A rendszerváltás után az itt lévő ipari üzemek beszüntették a termelést, az agrárrumban pedig jelentősen csökkent a foglalkoztatottak száma. Nagyrészt ennek a folyamatnak a hatásaként a város lakosságszáma az utolsó nyolc évben stagnált, majd csökkent. Helyi természeti adottságoknak köszönhetően a város turisztikai potenciálja az elmúlt 15 évben jelentősen növekedett. A Tisza-tóra épített szabadidős és horgász turizmus fellendülése jelentős lehetőséghez jutatja a várost és lakosságát. Részben ez a gazdasági ágazat segített a városnak enyhíteni - az ipari üzemek kivonulásával- a foglalkoztatásban keletkező feszültségeket. Városrészek: Tiszafüred egyközpontú kisváros, új alközpontokra nincs igény, kiépítésük nem indokolt. A városrészek felosztását funkciók alapján végeztük el. I. városrész: Üdülőövezet (turizmus) II. városrész: Tiszafüred (lakóövezet) III. városrész: Ipari területek (Gazdaság/ipar) Problémák, hiányosságok a városrészekben: I. városrész: Tiszafüred húzó iparága a turizmus. A jelenleginél nagyobb turista forgalmat csak úgy tud elérni a város, ha fejleszti turisztikai infrastruktúráját, szolgáltatásait. A jelenlegi szabad strand eszközparkjával nem tud minőségi szolgáltatást nyújtani, kicsi a kapacitása. A panzió/szálloda kínálatot növelni kell a városrészben, az esős napokban kevés az alternatív turista program. Az úthálózat, járda, belvíz rendszer nem megfelelő. II. Az elmúlt tíz évben a városban csak egy darab számottevő több mint százmillió forint értékű - ingatlan fejlesztés volt, a település jelentős ingatlanfejlesztései lemaradást görget maga előtt. A közszolgáltatások pl. önkormányzat épületei elavultak korszerűtlenek, egyéb közösségi intézmények pl. piac korszerűtlen, a város új központi tengelyében van. A városnak nincs rendezett, kiépített városközpontja, parkokat, köztereket fel kell újítani. Az útfejlesztés ellenére még mindig jelentős a poros, vagy leromlott állapotú utak aránya a városban. A belvíz elvezetése nem megoldott. Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

6 IVS, Tiszafüred III. Az ipari városrész ingatlanjainak döntő része barnamezős iparai terület, magán tulajdonnal. A felhagyott termelés következményeképpen a területek általános állapota évről-évre romlik. A városi tulajdonban lévő cca. 8 hektáros ipari területek közé ékelt ipari célra kijelölt terület hasznosítását nehezíti a romló úthálózat és közmű infrastruktúra hiányosságai, a romló állapotú környezet. Antiszegregációs terv : Az antiszegregációs terv első lépcsőjeként beindításra kerül az Esély a munkára program, amely a problémák feltárására, a foglalkoztatás képzettségi feltételeinek megteremtésére koncentrál. (lásd. humánerőforrás fejlesztés). A város gazdasági életének dinamizálása, a foglalkoztatási színvonal emelése az IVS célkitűzési, programjai között szerepel, ez garantálja közép és hosszabb távon a hátrányos helyzetű családok számának csökkentését. Jövőkép, városfejlesztési célok: Tiszafüred város, a település arculat, a helyi gazdaság, a turisztikai attrakciók, a szolgáltatások (kereskedelem, vendéglátás, egészségügy, közigazgatás, oktatás, szabadidős kikapcsolódási lehetőségek, szociális intézmények) és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével a Tisza-tó térségének elismert, megkerülhetetlen kisvárosa-központja valamint kiemelt turista célpontja- üdülő központja, fővárosa - kíván lenni, amely dinamikusan fejlődő, lakosságszámban gyarapodó település. ÁTFOGÓ CÉL: Minőségi társadalmi környezet kialakítása, versenyképes, fenntartható gazdasági fejlődés biztosítása Indikátor INDIKÁTOR JELENLEGI ÉRTÉK 2006 CÉL- ÉRTÉK 2015 CÉL- ÉRTÉK 2026 Városi lakosságszám fő 1% növekedés 5% növekedés Munkanélküliek száma 723 fő 30% csökkentés 50% csökkentés Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

7 IVS, Tiszafüred Akcióterületek/Fejlesztések: I, sz. akció terület: 1. sz. városrész Üdülő terület TURISZTIKAI VONZEREJÉT ERŐSÍTŐ, KOMPLEX FEJLESZTÉSEK. (Tisza-tavi partszakasz és üdülőterület fejlesztése, termálfürdő rekonstrukció) II, sz. akció terület: 2. sz. városrész/centrum:, RENDEZETT KÖZINTÉZMÉNYEK ÚJ VÁROSKÖZPONT (A városközpont revitalizációja a meglévő épületek rekonstrukciójával és a közterületek rehabilitációjával, valamint az átmenő gépjárműforgalom elterelésével) III, sz. akció terület: 2. sz. városrész: VÁROSKÉP JAVÍTÁSA (KÖZTEREK, KÖZÖSSÉGI SZABADTÉRI LÉTESÍTMÉNYEK) A 33-AS FŐKÖZLEKEDÉSI ÚT ARCULATI RENDEZÉSE IV, sz. akció terület: 3. sz. városrész I. ÜTEM IPARI KÖRNYEZET TŐKEVONZÓ KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE (ÖNKORMÁNYZATI IPARI TERÜLET BÉRBEADÁSA, KÖZMŰHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE) Humánerőforrás fejlesztés: PROGRAMOK Esti általános-iskola felnőtteknek Új helyi szakképzések kialakítása: pl. kertész, házvezetőnő, turista szállásadó és a letelepedő ipari üzemek igényei szerint. Informatikai oktatás/ módszertani reform, nyelvoktatás fejlesztése az eszközpark és az egyéni képzés feltételeinek javításával az oktatásban. Adózási, marketing, kereskedelmi, adómorál információk képzés szállásadók részére. A programok csökkentik a városban a szegregációt, azaz növelik a hátrányban lévő gyerekek felzárkózási esélyeit, a munkaerő piacon pedig a versenyképtelen szakmával rendelkező felnőtt lakosság munkavállalási esélyeit. Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

8 IVS, Tiszafüred Pénzügyi terv és ütemezés: Millió Ft Akcióterület Becsült Önkormányzat Magántőke összköltség I. Akcióterület: Üdülőterület 2, Akcióterület: Tiszafüred városközpont 3, Akcióterület: Tiszafüred 33-as út és környezete 4, Fejlesztés: Ipari terület közművesítés 5, Humánerőforrás fejlesztés, , , (minden akcióterületet érint) ÖSSZESEN: 4417, ,196 Saját tőke 10% (átlagos érték) - 280,8 - XXX- jelentős (milliárd) XX- közepes (százmilliós) X- kicsi (százmillió alatt) Akcióterület Első ütem Második ütem Harmadik ütem I. Akcióterület: Üdülőterület X XX XX 2, Akcióterület: Tiszafüred XXX XX X centrum 3, Akcióterület: Tiszafüred - XX X 3, Fejlesztés: Ipari területek - X X rehabilitációja 4, Humánerőforrás fejlesztés, (minden akció területet érint) X X X Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

9 IVS, Tiszafüred Városfejlesztési szervezet: Önkormányzaton belül alakul, 6 fővel az ingatlanfejlesztési csoport. Munkaköri funkciók/fő: 1, vezető, 2, gazdasági vezető, 3, műszaki/ingatlanfejlesztés, 4, pénzügy/adminisztráció. 5, pályázat/monitoring, esélyegyenlőség, 6, környezetvédelem. Partnerség: Az IVS-ben szereplő fejlesztések, célok kialakításába bevontuk az érintett célcsoportokat: 1, Lakossági fórum. 2, Érintett helyi Kkv-kal, befektetőkkel egyeztetések. 3, Kistérség településeivel érdekegyeztetés. 4. Kétoldalú befektetői tárgyalások. 5. Kisebbségi önkormányzattal egyeztetés. 6. szakmai egyeztetések. Hatások: A tervezett fejlesztések hatására a város gazdasága fejlődésnek indul, a munkanélküliek aránya várhatóan 30%-kal csökken 2015-re. A fejlődés húzóágazata a turizmus lesz. A város térségi, Tisza-tavi szerepköre megerősödik. A népességszám csökkenés megáll. A városba látogató turisták száma a program hatására %-kal, a vendégéjszakák száma 100%-kal növekedhet. Mind a három városrészben végrehajtott beruházások hatására a gazdasági fejlődés fenntarthatósága biztosítva lesz. A minőségi városi környezet kialakításával Tiszafüred háta mögött hagyja a régi városi képet, imázst és felépíti új arculatát, betöltve térségi, Tisza-tavi vezető szerepkörét. Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

10 IVS, Tiszafüred 2. Város szerepe a település hálózatban 2.1. A város helyzete az Észak- Alföldi településszerkezetben Város fekvése: Tiszafüred az Észak- Alföldi Régióban, azon belül is Jász-Nagykun-Szolnok megye északi részén helyezkedik el. A teleülésen két kétszámjegyű út is keresztül halad: kelet-nyugat irányba a 33-as út, északnyugat-délkelet irányba a 34-es út. A település négy megye találkozási pontjában helyezkedik el: Borsod-Abaúj-Zemplén-, Heves- és Hajdú-Bihar megye öleli körbe a Tisza-tó fővárosát. Közvetlen közigazgatási szomszédjai: Tiszadorogma, Tiszabábolna (BAZ megye), Egyek, Balmazújváros (Hajdú-Bihar megye), Poroszló, Újlőrincfalva (Heves megye), Tiszaszőlős, Tiszaigar, Újlőrinc, Nagyiván (Jász-Nagykun-Szolnok megye). Tiszafüred helyzete a régióban: Átlagosnak tekinthető a régióban a kisvárosok száma (13, az országban 77), közülük azonban csak Karcag, Mezőtúr és Jászberény tekinthető teljes értékűnek (az utóbbi hosszú ideig a középvárosok csoportjába tartozott, és csak az elmúlt évtizedben csúszott vissza ebbe a csoportba), míg a többiek (Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Püspökladány, Kunszentmárton, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Fehérgyarmat, Nyírbátor, Vásárosnamény) csak hiányos értékűnek számítanak. Bizonyos mértékű felülreprezentáltságot mutat a legalsó kategória, a törpevárosok köre, ahol az ország 92 városából 23 a régióban található, közülük 8 teljes értékű (Balmazújváros, Hajdúnánás, Polgár, Kisújszállás, Kunhegyes, Tiszaföldvár, Nagykálló, Tiszavasvári), 15 pedig hiányos értékű (Biharkeresztes, Derecske, Hajdúdorog, Létavértes, Nádudvar, Téglás, Jászapáti, Jászárokszállás, Martfű, Túrkeve, Baktalórántháza, Csenger, Tiszalök, Újfehértó, Záhony). /Forrás: Észak- Alföldi régió stratégiai programja, Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

11 IVS, Tiszafüred Tiszafüred dinamizálható térségi központ: /Forrás: Észak- Alföldi régió stratégiai programja, Tiszafüred város jellemzői: - Funkcióhiányos volt (ipari-agrár) kisváros. - Dinamizálható térségi központ. - Jelentős természeti adottságokkal rendelkező Tisza tavi- turista központ Város funkciói, feladatai A város funkcióit, feladatait- célcsoportok szerint- három fő részre oszthatjuk: 1, Funkció: Városi lakosság, gazdaság és egyéb szervezetek igényeinek való megfelelés 2, Funkció: Kistérség és vonzáskörzet igényeinek való megfelelés 3, Funkció: Turizmus területén horgász, szabadidős, vízi- országosan és részben nemzetközi szinten jelentkező piaci igényeknek való megfelelés A következő pontban megvizsgáljuk, hogy célcsoportok igényeinek hogyan felelnek meg a városi funkciók, illetve feltárjuk a funkció hiányokat. Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

12 IVS, Tiszafüred 2.3. Város funkcióellátottságának elemzése Funkcióellátottság vizsgálatát, a következő- igényeket feltáró- adatok felhasználásával végeztük el: (1.sz.melléklet: Kisvárosi funkciók) - Lakossági fórum - Vállalkozói fórum - Lakossági kérdőíves felmérés eredménye - Témában az önkormányzat szakembereivel tartott megbeszélés - Önkormányzat részére készített turisztikai felmérések Kiemelkedő problémák, hiányosságok: - Kisvárosi alap infrastruktúra területén: utak, járdák, belvízrendszer. - Kisvárosi funkciók területen: főtér-városközpont, piac, közintézmények állaga, zöldfelületek, parkok, játszóterek. - Üdülőközpont területen: meglévő szabad strand állapota, kapacitása, turisztikai infrastruktúra és turisztikai attrakciók hiánya. - A lakosság legfontosabb problémája a munkanélküliség, munkahelyek hiánya ( pontban) 2.4. Tiszafüredi Kistérség és a város vonzáskörzete A Tiszafüredi kistérség tizenhárom települést foglal magába, ebből három városi ranggal bír: Tiszafüred, Abádszalók és Kunhegyes. A Tiszafüredi Kistérség települései és elhelyezkedése 1. ábra Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

13 IVS, Tiszafüred Településnév Lakosság száma Településnév Lakosság száma Településnév Lakosság száma Tiszafüred Tiszaszőlős Tiszagyenda Kunhegyes Tiszaroff Tiszaigar 895 Abádszalók Tiszaörs Tomajmonostora 732 Tiszabura Nagyiván Tiszaszentimre Tiszaderzs Forrás: Váti Kht A kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megye észak-keleti részén helyezkedik el. Területe 847 km 2, lakónépessége december 31-én fő. Népsűrűsége az országos átlagnak mindössze 46,6%-a (51,4 fő/km 2 ), és az elvándorlás további kedvezőtlen tendenciákat eredményez és 2004 között a kistérség lakónépessége 7%-kal csökkent, arányaiban jobban, mint a megye, vagy akár a régió lakosságának száma. A vándorlási egyenleg évek óta negatív a KSH adatai szerint. Társadalmi és gazdasági szempontból a kistérség az ország leghátrányosabb helyzetű területei közé tartozik, jellemző az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliség. 2. ábra A munkanélküliségi ráta alakulása a térségben Forrás: Váti Kht Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

14 A Kistérségi Fejlesztési Tanács novemberében alakult meg, legfőbb feladatát a kistérségben felmerülő területfejlesztési igények és lehetőségek összehangolásában jelölte meg. A 13 települést magába foglaló többcélú társulás célja a régió fejlesztési prioritásaival összhangban lévő tartós gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődés. Tiszafüred -humán, egészségügy, közigazgatás, kereskedelem, foglalkoztatás- területeken jelentős mikrotérségi vonzáskörzete: (20-21 ezer lakos) Tomajmonostora, Tiszaigar, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaőrs 2.5. A városi dinamika elemzése A dinamika méréséhez használt mutatók: ( ) Népességszám változás: lassú csökkenés Munkahelyek számának változása: stagnálás Munkanélküliségi ráta: kis mértékű javulás Gazdasági szervezetek számának változása: kis mértékű csökkenés A városhierarchiában bekövetkezett változás: nincs változás, turisztikai szerepkör erősödés. Nappali népesség nagyobb, mint az éjszakai 110% (Forrás: Észak- Alföldi- Stratégia) Múlt Jövő Ipari-agrár Agráripari kisváros kisváros Tisza-tó központ/ kisváros üdülő 3.sz.ábra Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

15 A város között bekövetkezett fejlődése lassú ütemű volt, de határozott elmozdulás történt a kitűzött cél, a turisztikai jövőkép felé. A fejlődést részben a helyi forrás hiány, illetve a nemzetgazdaság fejlődésének megtorpanásai (pl. belföldi turizmus) jelentősen befolyásolták, visszafogták. Tiszafüred funkcióhiányos dinamizálható kisváros a jelenlegi lassú dinamikájú fejlődés, célzott a helyi viszonyok között jelentősnek számító fejlesztésekkel felgyorsítható, a magántőke üzleti aktivitása az egyedi természeti adottságoknak is köszönhetően a befektetési környezet fejlesztésével erősíthető Város típusa a foglalkoztatottság alapján Helyben foglalkoztatott lakosság. 1.sz. táblázat ÖSSZEVONT NEMZETGAZDSÁGI ÁG FOGLALKOZTATOTT FŐ % Mezőgazdaság ,93 Ipar, építőipar ,86 Szolgáltatás ,21 Összesen Forrás: KSH-2001 FOGLALKOZTATÁSI TERÜLETEK % Központi szerepkör (közigazgatási, oktatási, egészségügyi szolgáltatások) 35 Ipari szerepkör 10 Építőipar 15 Agrárszerepkör 5 Közlekedési szerepkör - Üdülési-idegenforgalmi szerepkör 5 Lakófunkció (szolgáltatás, kereskedelem) 30 Összesen 100 Forrás: 2007-es becslés, 2001-es KSH adatok, 2007-es önkormányzati információk alapján. A városban a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat és intézményei. Ezen kívül, Tiszafüred város szerepe a foglalkoztatás alapján vegyes képet mutat, az üdülésiidegenforgalom foglalkoztatási képessége évről-évre növekszik. A növekedés azonban elsősorban szezonális nyári hónapokat érinti, emiatt az éves átlag adat növekedése gyenge ütemű. Ipari foglalkoztatás nem jelentős. Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

16 3. Város szintű helyzetértékelés 3.1. Gazdaság Vállalkozások helyzetének elemzése Tiszafüred az 1980-as évekre számottevő ipari munkahellyel és munkaerő-vonzó potenciállal rendelkező, térszervező centrummá vált. Ez együtt járt Tiszaörvény (1966) és Tiszaszőlős (1976) közigazgatási ellátásának Tiszafüredre történő integrálásával ben Tiszafüredet várossá nyilvánították, így Kócsújfalu, Tiszaörvény és Tiszaszőlős (újra önállóvá válásáig) egyéb belterületként, illetve városrészként szerepel ben Tiszafüred középfokú központi szerepkörre kijelölt besorolást kapott, sőt a nagyközséget érintően, a Tisza II. vízlépcső idegenforgalmi hatásával is számoltak. Ezek egyik következményeként a település központi szerepkörét erősítendő, ipartelepítés is kezdetét vette Tiszafüreden. Az 1960-as évek végén az Alumíniumgyár, az 1970-es években a Magyar Hajó- és Darugyár (a későbbi Ganz-Danubius) majd a Kőbányai Gyógyszerárugyár) épített gyáregységet, telepet Tiszafüreden. Az 1990-es évek társadalmi-gazdasági átalakulásai jelentősen hatottak Tiszafüredre. A nagy munkaerő-foglalkoztató gyárak, üzemek bezártak és mintegy 2000 dolgozó vált munkanélkülivé. A gazdasági fellendülés üteme ezen a területen a várt alatt maradt. Ugyan újabb munkahelyek, vállalkozások kialakultak, de a térség alapvető problémája továbbra is a munkanélküliség maradt. Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

17 Gazdasági mutatók Tendencia Regisztrált vállalkozások száma A regisztrált vállalkozások száma 1997-től ig növekedett, majd 2-3 éves stagnálás után 2006-ra db-csökkent. A csökkenés mértéke 5%-7% a legmagasabb évi adathoz képest. Működő vállalkozások száma A regisztrált és működő vállalkozások aránya 60-63% között alakult, között. A működő vállalkozások változása a regisztrált vállalkozások mozgását követte, önkormányzati források szerint sok az alvó vállalkozás a városban. Működő vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként 10% feletti részaránnyal rendelkezik a 2005-ös adatok alapján: kereskedelem, szálláshely, szolgáltatás, építőipar. Mezőgazdaság csak 4%. Kiskereskedelmi üzletek száma (humán Üzletek száma 2003-óta stagnál, csökken, 2005-ben 251 db ebből gyógyszertárak nélkül) élelmiszer 39 db, ruházati 28 db. Ebből élelmiszer jellegű ruházati jellegű Vendéglátóhelyek száma 2002-es csökkenés után hat éve közel egy szinten van, 110 db ban. Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma *2006-ban 1306 fő, 1998-hoz képest 50%-kal csökkent. (kereskedelemi és magán szállásadás) Vendégek száma összesen a szálláshelyeken *Vendégek száma 1998 óta nem változott lényegesen fő (kereskedelmi és magán szállásadás) körül alakul. Vendégéjszaka száma összesen (kereskedelmi és magán szállásadás) *1998-tól 2006-ig 70%-kal csökkent, 80 ezer vendégéjszakáról 25 ezerre. Kivetett iparűzési adó Az iparűzési adó volumene öt év alatt 80%-kal - Értékben (ezer Ft) emelkedett, az adófizetők száma pedig 25%-kal. - iparűzési adót fizető vállalkozások száma A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás felsorolása *- magyarázat a turizmus fejezetben Az önkormányzat adótitokra hivatkozva megtagadta az adatszolgáltatást. Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

18 Iparűzési adó 2.sz.táblázat Adatok befizetett adó e Ft adófizetők száma (fő) Forrás: Önkormányzat Turizmus Adottságok A XIX. század végéig a település nevezetes népművészeti központ volt, szűrszabó, nyerges és fazekas mesterek dolgoztak 1 és teremtettek hagyományt a mai napig is fennmaradó művészeteknek. A településen álló, klasszicista stílusú Lipcsey-kúriában 1949-ben nyílt meg a Kiss Pál Múzeum, amely az első falumúzeum volt az országban. A ház régészeti, néprajzi, történeti, természettudományi anyagokat őriz, becses darabja két eredeti Kossuth-levél. A város történetéhez szorosan hozzátartozik a Tisza-tó kialakulása, amely a jövőbeni fejlesztési lehetőségek kitűnő alapját képezi. A tó eredetileg a Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszer részeként került kialakításra, mely rendszer fő célja az Alföld vízhiányos területeinek öntözése volt. A tó megvalósítása során a természet csodálatos vízi világot hozott létre annak ellenre, hogy az eredeti tervekben szereplő vízszintnél lényegesen alacsonyabb szint állandósult. A tervezettnél alacsonyabbra duzzasztott vízszintnek köszönhetően egy változó mélységű, vízi növényekkel, másutt cserjékkel, fákkal tarkított, szigetes, zeg-zugos táj alakult ki. A tó rendeltetése átalakult, egyedülálló természeti értéket képvisel. Keleti területe (Tisza-tavi Madárrezervátum) a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz kapcsolódóan 1999 óta a Világörökség részét képezi. Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

19 *Turizmus KSH adatai és a valóság közötti ellentmondások: Feltételezés KSH adatok alapján: A szálláshelyek, vendégéjszakák száma jelentősen csökkent 1998-hoz képest. Pl tól 2006-ig 70%-kal csökkent, 80 ezer vendégéjszakáról 25 ezerre. Csökkenés okai: es ciánszennyeződés hatása - attrakciók kiépülésének elmaradása - szúnyogirtás megoldatlansága - adózás elkerülése (idegenforgalmi adó) - Tiszaszőlős 2003-as kiválása. Következtetés: - KSH adatok alapján mutatott tendencia nem felel meg a valóságnak. - A valós adat ezer vendégéjszaka között lehet, a csökkenés helyett, stagnálás, kis mértékű növekedés feltételezhető közötti időszakban Elérhetőség Tiszafüred az Észak- Alföldi Régióban, azon belül is Jász-Nagykun-Szolnok megye északi részén helyezkedik el. A teleülésen két kétszámjegyű út is keresztül halad: kelet-nyugat irányba a 33-as út, északnyugat-délkelet irányba a 34-es út. A település négy megye találkozási pontjában helyezkedik el: Borsod-Abaúj-Zemplén-, Heves- és Hajdú-Bihar megye öleli körbe a Tisza-tó fővárosát. Közvetlen közigazgatási szomszédjai: Tiszadorogma, Tiszabábolna (BAZ megye), Egyek, Balmazújváros (Hajdú-Bihar megye), Poroszló, Újlőrincfalva (Heves megye), Tiszaszőlős, Tiszaigar, Újlőrinc, Nagyiván (Jász-Nagykun-Szolnok megye). A város Budapestről megközelíthető az M3-ason, majd Füzesabonytól a 33-as úton, Debrecen felől szintén a 33-ason, Szolnok irányából a 34-es úton. Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

20 3.2. Társadalom Demográfiai jellemzők Ha megvizsgáljuk Tiszafüred népességének alakulását az 1870-es évek végétől napjainkig, láthatjuk, hogy egy töretlen növekedési ütem tört meg 1990-ben a politikai, gazdasági rendszerváltással. Az addig virágzó ipari tevékenység, ami a város egyik húzóerejét képzete, nagyon rövid idő alatt összeomlott, ami elindított egy jelentős elvándorlást a településről. Tiszafüred népességének alakulása 1870-től 2005-ig Forrás: KSH,- Népszámlálás 2001 és Jász-Nagykun-Szolnok Megye Statisztikai Évkönyv sz.ábra 2 Az ábrát tanulmányozva két fontos dátumról nem szabad elfelejtkeznünk, mégpedig Tiszaszőlős csatlakozásáról 1984-ben, majd a városról történő leválásáról 2003-ban. Tiszafüred lakosságának száma 1984-ben fő volt, ez Tiszaszőlőssel (2075 fő) együtt összesen lakost jelentett ben fő lakta a várost, ez a létszám 1818 fővel csökkent a következő évben Tiszaszőlős önálló közigazgatásának visszaállítását követően. Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

21 Tiszafüred vándorlási különbözetének alakulása Év Különbözet (ki- és bevándorlás) Forrás: KSH, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Statisztikai Évkönyvek Ha megvizsgáljuk a város lakosságának koreloszlását, látható, hogy magas a 60 év feletti lakosok aránya és a 14 év alatti gyermekek száma is közel 20 %. Ezek az értékek éppen a határán mozognak a kedvezőtlen demográfiai helyzet kategóriájának, amikor is az aktív keresőkre jelentős számú eltartott jut. A városban a vándorlási mérleg évek óta negatív a településen, ami azt jelenti, hogy több, sőt egyre több a kivándorló, mint a betelepülő polgár (lásd. 1. táblázat). Az elvándorlás elsősorban nem az idősebb korosztályt érinti, hanem a munkaképes korú népességet, így a településen maradó lakosságra egyre nagyobb terhek hárulnak. Társadalom elemzése útmutató szerint Tendencia Lakónépesség (fő) Tiszaszőlős 2003-ban levált a településről között a népesség csökkent 3-4%-kal. Lakónépességen belül az alábbi korcsoportok aránya Ábrán feldolgozva x Nyilvántartott álláskeresők száma (2005 előtt 2000 és 2006 között 30-35%-kal csökkent a számuk. regisztrált munkanélküliek) Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

22 Nyilvántartott álláskeresők aránya a 2000 és 2006 között a területi mutató kismértékben munkaképes korú népesség %-ában (Területi csökkent 12,43%-ról 8,59%-ra. A megyei átlagtól mutató néven található) (2005 előtt jobb az érték. regisztrált munkanélküliek) Legfeljebb általános iskolai végzettséggel (Szöveges magyarázat a pontban) rendelkezők aránya az aktívkorúakon (15-59 évesek) belül Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 8,3825% Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 43,8405% Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 69,92495 Rendszeres munka jövedelemmel nem 12,947% rendelkezők 3 aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül A legfeljebb általános iskolai végzettséggel 4,03% rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktívkorúakon belül (szegregációs mutató) Tiszafüred koreloszlása 20% 18% 29% 7% 26% Forrás: KSH, Népszámlálási adatok, sz.ábra Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

23 Iskolázottság A város lakóira sajnos jellemző az alacsony iskolázottság. A 14 évnél magasabb korú népességnek csak 84,6%-a (9 550 fő) rendelkezik legalább általános iskolai végzettséggel (8 általános), ami egyben azt is jelenti, hogy 15,35%-uk még az általános iskolát sem végezte el. A 18 évnél idősebb lakosok mindössze 30%-a rendelkezik érettségivel. A felsőfokú végezettséggel rendelkezők arányát a 25 éves, vagy annál idősebb lakosság körében vizsgálva hasonlóan gyenge eredményt tapasztalhatunk: 795 fő, mindössze 8,4% (forrás: KSH népszámlálás, 2001). Az alacsony iskolázottság a hosszú távú gazdasági fejlődés kerékkötője lehet, ezért feltétlenül szükséges azoknak a feltételeknek a megteremtése, melyek elősegítik a lakosság képzését, továbbképzését Foglalkoztatottság Tiszafüreden a munkavállaló korú népesség száma 8482 fő. Ebből nyilvántartott álláskereső 2007 februárjában 756 fő, a munkanélküliségi ráta tehát 8,91%, az országos átlagnál közel másfél százalékkal magasabb. A tartós munkanélküliek száma (365 nap feletti) 110 fő, rendszeres szociális segélyben 229 fő részesül. A foglalkoztatottak körében nagyobb arányban találhatók a magasabb iskolázottságúak, így joggal feltételezhető, hogy az alacsony iskolázottsági szint (más településekhez hasonlóan) a foglalkoztatás korlátja. 6. ábra A foglalkoztatottak legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint 15% 0% 20% 32% 33% 8 általánosnál alacsonyabb 8 általános Szakmunkásképző, szakiskola Érettségi Felsőfokú Forrás: KSH, Népszámlálási adatok, 2001 Tiszafüred a Tisza tó fővárosa

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal AHOL A TISZA VIZE MINDIG SELYMESEN SIMOGAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (Az adatgyűjtés lezárva: 2013. január 29.) KÉSZÍTETTE: EURO-PROFESSIONAL KFT.

Részletesebben

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci, 2009. november KERTES 1997KFT. TOLNAI Jánosié DR. TUBA - TERV KFT. ADROVITZ MIKLÓS FM STAT KFT. LINZENBOLD MARIANN 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Máriapócs Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: 2010. március 1 Tartalomjegyzék 1. A város szerepének meghatározása... 5 1.1 A város történet bemutatása... 5 1.2 A város szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI... 4 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. ELHELYEZKEDÉS...

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Nagyhalász. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Nagyhalász. Integrált Városfejlesztési Stratégiája Nagyhalász Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 2010. március TARTALOMJEGYZÉK 1. A város szerepének meghatározása... 6 1.1. A város történet

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR

HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. február 8.) A tanulmány kidolgozásában résztvevő

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA EGYEZTETÉSI ANYAG Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT STRATÉGIA 1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 Készítette: TRENECON COWI

Részletesebben

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Cigánd Város Önkormányzata 2010 Tartalom 1.Vezetői összefoglaló...6 2. A településfejlesztési akcióterület

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY 2009 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...4 2. Városi léptékű fejezetek...7 2.1. A város szerepének meghatározása a településhálózatban...7 2.1.1.

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolca Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12 KÉSZÜLT: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL Alsózsolca, 2013. február

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Készült:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 végleges, elfogadott verzió Megbízó: Rétság Város Önkormányzata Kivitelező: Nagy-ferenczi Kft. Hatvani Területfejlesztési

Részletesebben

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TISZAVASVÁRI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Tiszavasvári város szerepének meghatározása a településhálózatban

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET 96- JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET Szolnok 2005. szeptember 2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Készíttette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

LŐRINCI VÁROSKÖZPONT FUNKCIÓBŐVÍTŐ AKCIÓTERÜLETI TERV

LŐRINCI VÁROSKÖZPONT FUNKCIÓBŐVÍTŐ AKCIÓTERÜLETI TERV LŐRINCI VÁROSKÖZPONT FUNKCIÓBŐVÍTŐ AKCIÓTERÜLETI TERV Készítette: Kertes 1997 Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló 4 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság vizsgálata

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐKÖVESD Megbízó: Mezőkövesd Város Önkormányzata TMB Hungary Kft. TATÁR + TATÁR 28. ALÁÍRÓLAP INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐKÖVESD Tállai András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 19-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Plan-Net Lezárva: 2009. november Felülvizsgálat időpontja: 2013. március 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia A kidolgozásában részt vettek:

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia. Székesfehérvár

Integrált Városfejlesztési Stratégia. Székesfehérvár Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Székesfehérvár 2008. március 3. Tartalomjegyzék I. ÖSSZEFOGLALÓ... 4 I.1. BELVÁROSI AKCIÓTERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA... 5 I.2. VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ

FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ Kazincbarcika Város Önkormányzata KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI TERV 2010. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 II. A FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ

Részletesebben