G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T i j E L E n T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T i j E L E n T É S 2 0 1 0"

Átírás

1 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T i j E L E n T É S

2

3 GS1 Hungary 2010 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról Küldetésünk, jövőképünk, értékeink Új időszámítás KUlCSTErÜlETEK BESzáMolóI Vonalkód és Azonosítás ecom GDSN és GS1Perfect EPC/RFID MobileCom Partnerkommunikáció Képzéseink KIEMElT projektjeink Hazai vonatkozású projektek, események GINNT EXPO 2010, GS1 Nyílt nap FSC Future Supply Chain GS1Perfect Számkiadó és nyilvántartó kliens szoftver 2.1 CODE GS1 Göngyöleg katalógus GS1 Logger GS1 a tömegközlekedésben GS1 a postai folyamatokban nemzetközi vonatkozású projektek, események GS1 Global Forum 2010 GS1 in Europe Forum 2011 Budapest GS1 az e-kormányzatban GS1 MobileCom Day SzAKMAI EGyÜTTMűKödéSEInK Globális szabványok a nyomon követéshez GS1 Egészségügy Szolgáltatói Program 2010 GAzdálKodáS pénzügyek általános SzErvEzETI AdAToK

4

5 GS1 Hungary 2010 A GS1 globális közösség fő célja a GS1 szabványok oly módon történő fejlesztése és terjesztése, mely leginkább megfelel a felhasználóinknak, emellett úgy kívánjuk pozícionálni a szervezetünket, hogy a GS1 továbbra is elengedhetetlen részét képezze a Jövő Értékláncának. Köszöntő A GS1 Magyarország 2010-ben is töretlenül haladt azon az úton, amelyet közép- és hosszú távú terveiben megfogalmazott. Ennek fő elemei a felhasználó-központúság, az integrált az üzleti élet infokommunikációs folyamatait átfogó és ágazatsemleges megoldások kialakítása, a működés hosszútávú feltételeit garantáló pénzügyi biztonság megteremtése. Mindezeket a GS1 Magyarország a GS1 nemzetközi közösség tagjaként, de önálló kezdeményezőkészségét megőrizve kívánja elérni. A mögöttünk álló évben a kulcsterületek majd mindegyikénél lényeges előrelépésről számolhatunk be. A GS1 gerincének tekinthető vonalkódos azonosítási területen a kis helyigényű, de nagy információtartalmú kétdimenziós vonalkódok hazai megismertetése kiemelt feladatot jelentett. Évek óta szívügyünk az adatszinkronizáció előmozdítása és ehhez kapcsolódóan a hazai fejlesztésű GS1Perfect adatbank működtetése. A GS1 itt minden szükséges előfeltételt megteremtett és felkészülten várjuk az igénybevevők rohamát. Az elmúlt év legnagyobb és igen sikeres rendezvénye volt a GINNT EXPO kiállítás, ahol sikerült bemutatni egyrészt a GS1 szabványok egész ellátási láncra kiterjedő alkalmazhatóságát, másrészről megismertetni a feltörekvő mobilkommunikációban rejlő lehetőségeket. Viszkei György a GS1 Magyarország elnöke A rendszer működtetésén és a távlatos fejlesztésekben való részvételen túl igyekeztünk partnereink mindennapi munkáját is segíteni oktatási tevékenységgel, valamint széleskörűen alkalmazható számkiadó és nyilvántartó szoftverünk fejlesztésével. A fenti, önkényesen kiragadott példák, valamint az üzleti jelentés egésze bizakodásunk szerint valamennyi partnerünk, illetve az érdeklődő szakmai és nem szakmai közvélemény számára igazolja, hogy a GS1 Magyarország küldetésének megfelelően az üzleti élet hatékonyságnövelésének fontos eszköze.

6 GS1 Magyarország 2010 A GS1 Magyarországnál az elmúlt 3 évben kikristályosodott közép és hosszú távú stratégiánk, melyet elfogadtunk és fokozatosan integráltunk a szervezet működésébe. Elkövetkezendő 3 évünk legfőbb célkitűzése, hogy stratégia-orientált, folyamatosan tanuló szervezetként elérjük azt, hogy projekt-alapú gondolkodásunk és a GS1-es elvek következetes alkalmazása tevékenységünk során, minőségi, magas színvonalú szolgáltatásainkban maximálisan tükröződjön. A projekt-korszak kezdete A z információs forradalom és az internet egyik legmeghatározóbb hatása a világra és a technológiák fejlődésére az, hogy egy-egy hasznos fejlesztés elterjedésének és bevezetésének ideje jelentősen lecsökken, az innováció minden téren felgyorsul. A GS1 Szervezet egyik nagy előnye, hogy egységes jövőkép mentén a helyi szervezetek önállóan alkothatnak új megoldásokat és új technológiai vívmányokat, melyeket aztán helyi partnereik mellett a GS1 közösséggel is megosztanak. A GS1 globális stratégiája kivétel nélkül mindig a szervezetünk legfőbb kompetenciáira épül, azokra a tulajdonságokra és képességekre, melyekben a GS1 kiemelkedően, vagy egyedülállóan teljesít. Ezek a következők: Globális szabványfejlesztés; Azonosítás; Globális elérhetőség; Kultúrák közti kommunikációs lehetőség (szabvány = közös nyelv). Magyar Béla a GS1 Magyarország vezérigazgatója A GS1 Szervezet 2020-ig előrevetített jövőképe az alábbi 4 nagy fejlesztési területre irányítja a figyelmet: GS1 rendszer erős és stabil rendszerré fejlődni; Adatminőség olyan eszközöket fejleszteni, melyekkel biztosítható az adatminőség; átláthatóság az ellátási lánc teljes átláthatóságának megvalósítása; B2C szabványaink kiterjesztése egészen a fogyasztókig, a vásárló kereskedő kapcsolatok új alapra helyezése. A közös jövőkép mentén a közép- és hosszú távú stratégiai irányokban idomulva a globális piaci fejlődéshez és elvárásokhoz időről-időre új hangsúlyokat, fókuszpontokat jelöl ki a GS1 nemzetközi szervezetének Központi Irányító Testülete (GS1 Management Board) a fejlesztésben és működésben. A legnagyobb éves GS1-es konferencia, a GS1 Global Forum keretében, február 21-én a GS1 Global Office elnöke nagy stratégiai fókuszterületet hirdetett meg: 1. Tovább erősítjük alapvető célkitűzésünket: kiváló minőségű szolgáltatást akarunk nyújtani legfontosabb felhasználóinknak (Kereskedelmi szektor, Egészségügy, Szállítás és Logisztika) a GS1 Rendszer működtetésével. 2. Sikeresen szeretnénk debütálni a B2C környezetben (megoldások a fogyasztóknak) azáltal, hogy az internet világának kulcsszereplőivé válunk.

7 GS1 Hungary Szeretnénk megnyerni és együttműködést kezdeményezni új stratégiai jelentőségű szektorokkal, mint amilyen a posta iparág, az automatika és a pénzügyi szektor. 4. Újrapozícionáljuk és nagyobb figyelmet irányítunk a GS1 brandekre egy új brand-architektúra bevezetésével. 5. Tovább fejlesztjük világszínvonalú, interdependent (független egységekből álló, központilag koordinált) szervezetünket. A helyi GS1 Tagszervezeteknek így a GS1 Magyarországnak is a közös stratégiai fókuszpontokat szem előtt tartva kell megalkotni a helyi piaci jellemzők és igények szerinti stratégiai irányait, fókuszpontjait. Ennek egyik leghatékonyabb módja a projekt-alapú gondolkodás, tervezés és működés, melynek során konkrét stratégiai célokat tűzünk ki, majd azokhoz idő- és pénzügyi kereteket, valamint szakértő munkaerőt rendelve mérhető eredményeket érünk el. Ezzel a szemlélettel tisztább, átláthatóbb képet kaphatnak a munkatársak, partnerek és szakmai együttműködő szervezetek is a GS1 Magyarország tevékenységének értelméről, miközben működésünk hatékonysága is jelentősen fokozható, nyomon követhető. A 2010-ben megalkotott közép- és hosszú távú helyi stratégiánk fókuszpontjainak megfelelően 2011-ben konkrét projektek kerültek kitűzésre, melyek összhangban vannak mind a globális GS1-es célkitűzésekkel, mind az európai GS1-es szövetség irányvonalaival. Projekt-területeinket saját fókuszpontjaink határozták meg, melyek közt az alábbiak: BELSő INFORMATIKAI FEjLESzTÉS TERMÉK- ÉS SzOLGáLTATáSFEjLESzTÉS HATÉKONy PARTNERKOMMuNIKáCIó A GS1 MAGyARORSzáGOT ÉRINTő EuRóPAI PROjEKTEK K+F PROjEKTEK SzAKÉRTőI PROjEKTEK TuDáSALAPÚ PROjEKTEK Bízunk abban, hogy projektjeink hatékony, magas színvonalú megvalósítása minden tekintetben a hazai szabványalkalmazó partneri körünk, valamint az üzleti szféra, az államigazgatási szektor és a fogyasztók érdekeit egyaránt szolgálják, összhangban a GS1 nemzetközi szervezet küldetésével.

8 GS1 Magyarország 2010 Célunk, hogy hatékony működésünket a tudásmegosztás magas szinten történő megvalósítása tükrözze. Az ehhez szükséges eszközöket, módszereket szüntelenül korszerűsítjük, miközben munkatársaink magas fokú szakmai elkötelezettséggel segítik partnereinket a szabványaink könnyebb megértésében, alkalmazásában. átlátható folyamatok a hatékony működésért A GS1 Magyarország megoldásaiban és működésében is innovatív szervezet. A leghatékonyabb működési forma meghatározásaként 2008-ban társasági formát váltottunk (Nonprofit Kht-ból - Nonprofit zártkörű Részvénytársasággá alakultunk), megfogalmaztuk közép- és hosszú távú stratégiai célkitűzéseinket. A társasági formára vonatkozó átalakulásunkat megelőző években a GS1 hazai és nemzetközi szinten is nagy változásokon ment keresztül. Egyre inkább előtérbe került az elektronikus kommunikációval kapcsolatos szabványok és alkalmazások fejlesztése. Ennek nyomán szerteágazóbb lett a tevékenységünk, számos új kihívással szembesültünk, melyeket fokozatosan bővülő szervezettel tudtunk sikeresen megoldani. Ennek fényében határoztuk meg a hosszú távú működésünket újabb alapokra helyező küldetésünket, szervezeti alapértékeinket és stratégiai célkitűzéseinket 2009-ben. Ezt követően a hangsúly a szervezetünk és működésünk megújítására helyeződött. A GS1 globális szervezet helyi képviseleteként számos szektor közel tagvállalatáért tartozunk felelősséggel, mindennapi működésünk jelentős részét teszi ki, hogy felhasználói körünk szabványalkalmazását segítjük szolgáltatásainkkal (oktatások, naprakész szakmai kiadványok, hírek, információk, szakmai rendezvények, szaktanácsadás, adminisztráció stb.), emellett a helyi igényekre támaszkodó fejlesztés is kiemelt szerepet tölt be tevékenységünkben. E meghatározó területek mindennapi működésének hatékony megszervezéséhez és operatív irányításához nagymértékű átvilágításnak vetettük alá jelenlegi folyamatainkat, tiszta, átlátható működési modellt dolgoztunk ki és megkezdtük ennek bevezetését. Patvaros Boglárka a GS1 Magyarország operatív igazgatója A stratégia és az innovatív szervezeti felépítés és működés bevezetése hatalmas feladat, mely nem oldható meg egyik napról a másikra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szervezeti átállás más vállalatoknál is években mérhető folyamat, egyben szakmai, szervezeti kihívásokat is bőséggel tartogat a számunkra. A feladat bonyolultságával, összetettségével 2010-ben szembesültünk, és az átalakulás mellett elkötelezett munkatársakkal közös erőfeszítéseinkre bizonyosan még 2011-ben is nagy szükség lesz, miközben a napi munkamenet minősége nem csorbulhat. Éppen ezért az ezzel kapcsolatos lépéseket is priorizáltuk: elsődleges, hogy az új működést gyorsabb, hatékonyabb, integráltabb informatikai rendszer szolgálja ki. Ennek megtervezését 2010-ben sikeresen lezártuk, így a 2011-es év a gyakorlati megvalósításé. A másik fókuszpont a folyamat optimalizálás volt, minden egyes folyamatunkat újradefiniáltuk a gazdaságosság, átláthatóság és hatékonyság jegyében. A közeljövő a GS1 Magyarországnál a projekt-alapú működést hozza el. Szervezetünk immár több mint 2 éves töretlen tevékenységének gyümölcse, hogy számos hazai szabványalkalmazó vállalat ismerte és ismeri fel a GS1 szabványok és megoldások integrált, teljes körű alkalmazásában rejlő potenciált. A GS1 magyar szakemberei nap mint nap azon dolgoznak, hogy 8

9 GS1 Hungary 2010 ezeknek a felmerülő igényeknek maximálisan eleget téve cégekre szabják megoldásainkat. Éves szinten az újabb projektek száma nagy iramban növekszik, így nem kérdés, hogy működésünk gerincét ezen projektek kidolgozása alkotja. A tényleges alkalmazások megvalósítása jelenti a kihívást az elkövetkezendő években, ezen projektek összehangolása, gyors ütemű kivitelezése újra és újra bizonyíthatják majd a GS1 Magyarország innovatív szemléletét. Bízunk abban, hogy működésünk újragondolásával, a fejlődés mellett elkötelezett munkatársainkkal, és nem utolsó sorban korunk új technológiáinak alkalmazásával, példát mutatunk szabványalkalmazóinknak, és továbbra is magas színvonalon megfelelünk a GS1 szabványrendszerrel kapcsolatos elvárásoknak. 9

10 GS1 Magyarország 2010 A GS1 Magyarországról GS1 Az üzleti élet közös nyelve A GS1 a globális szabványok, a globális szabványosítás (valamint automatikus azonosítás, elektronikus kommunikáció és nyomon követés) területén működő, több mint harminc éve alakult, semleges, nonprofit szervezet. A GS1 központja Brüsszelben található, a szervezet azonban a világ 108 különböző országának nemzeti tagszervezetei, az ún. GS1 Tagszervezetek hálózatán keresztül működik. GS1 tagszervezettel rendelkező országok GS1 Global Office (Brüsszel) által képviselt országok Napjainkban a GS1 Rendszert világszerte több mint 1,4 millió cég használja különböző ágazatokban a világ 10 országában. Ezen ágazatok között megtalálható az FMCG, az egészségügy, a szállítás és logisztika, a légiközlekedés, a hadügy, a vegyipar, a vámügy, a számítógépes hardver és szoftverfejlesztés, a hulladékgazdálkodás és sok egyéb szektor is. A GS1 Rendszert használók között egyaránt megtalálhatóak a nagy multinacionális cégek és a kis- és középvállalatok, a vezető márkák tulajdonosai és az egyéni vállalkozók is. A GS1 Magyarország a GS1 nemzetközi szervezet kizárólagos magyarországi képviselője, azaz a hazánkban működő GS1 Tagszervezet. A GS1 Magyarország alapvető feladatai a globális azonosító és kommunikációs rendszerekhez kapcsolódó közérdekű feladatok mint például szabványok biztosítása, a GS1 szabványok továbbfejlesztése, valamint a szabványalkalmazási ajánlások nyilvánossá tétele, tanácsadói, konzultációs tevékenység elsődlegesen nem nyereségorientált ellátása. A GS1 Magyarország immár 2 éves hazai és a globális GS1 Szervezet tagjaként több mint harminc éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a GS1 szabványokkal kapcsolatos tudás és a szabványalkalmazáshoz szükséges ismeretek terén. A GS1 Magyarország a GS1-től kapott egyedi számbankból, az 99-es tartományból a hazai vállalkozások számára azonosító számokat ad ki, és a Szabványrendszerek felhasználásával kapcsolatos információt és szolgáltatásokat nyújt. Az igénylő vállalatok a GS1 Magyarországgal szerződve a GS1 azonosító számok és szabványok éves szintű használatára szereznek jogot, a GS1 Magyarország Rendszerhasználó, vagy Használó partnereivé válnak attól függően, hogy a GS1 Rendszer mely elemeit alkalmazzák. 10

11 GS1 Hungary 2010 A GS1 Szabványrendszerről és annak egyes elemeiről rendelkezésünkre álló információkat és tudást rendszerezett formában biztosítjuk és adjuk át partnereinknek, annak érdekében, hogy a rendszer bevezetését megkönnyítsük és biztosítsuk annak megfelelő módon történő alkalmazását. A GS1 Magyarország a GS1 Szabványrendszer kizárólagos jogokkal rendelkező hazai képviselője. A GS1 Magyarország szerződéses kapcsolatban áll a globális szervezettel, vagyis GS1 védjegy és licensz szerződést kötött, valamint a GS1 működését meghatározó hivatalos elfogadó nyilatkozatot tett. Ezáltal rendelkezünk mindazon jogosultságokkal, amelyek alapján biztosíthatjuk a hazánkban honos vállalkozásoknak a GS1 megoldásait. A GS1 Magyarország, mint a GS1 Szervezet minden tagszervezete, politika- és szektorsemleges elvek szerint tevékenykedik, független az aktuálpolitikától és szabványmegoldásai minden gazdasági ágazat számára elérhetők. Napjainkban a megoldásainkat már közel 20 iparági szektorban alkalmazzák. A GS1 Tagszervezetek nonprofit módon működnek, a partnereik által a GS1 szabványmegoldások alkalmazásáért fizetett éves használati díjakból gondoskodnak a szabványmegoldások továbbfejlesztéséről és terjesztéséről, az információk és tudás megosztásáról, emellett az alkalmazást segítő helyi megoldásokat és szolgáltatásokat fejlesztenek. Alapvető feladatunkhoz kapcsolódó tevékenységeinket, mint szolgáltatásokat bármely Magyarországon honos gazdálkodó szervezet vagy jogalany számára kínáljuk a legkisebb mikrovállalkozástól a multinacionális vállalatig. A GS1 Magyarország kiemelkedően közhasznú tevékenysége a magyar gazdaság euroatlanti integrációját segíti elő, melyhez a felhatalmazást jogelőd szervezetének a Gazdasági Minisztériummal megkötött együttműködési megállapodása adja. A GS1 Magyarország biztos működési alapokon álló, jelentős szakértői háttérrel és kiemelt fontosságú partneri körrel rendelkező, folyamatos fejlődést célzó gazdasági társaság. Ezért társasági formáját zártkörű részvénytársaság és szervezetét úgy határozták meg, hogy az a legjobban megfeleljen a magyarországi felhasználói kör elvárásainak és szervezeti felépítésével, irányítási rendszerével valamint gazdálkodási szerkezetével megfeleljen a nemzetközi kihívásoknak is. További részletekért keresse fel honlapunkat: 11

12 GS1 Magyarország 2010 Küldetésünk, jövőképünk, értékeink küldetésünk Nemzetközi szabványrendszer magyarországi képviselőjeként felelősségünk, hogy globális azonosításon alapuló szolgáltatásokat és innovatív megoldásokat nyújtsunk. Ezek alkalmazásba vételével a hazai gazdasági élet és a közszféra szereplői képessé válnak értékteremtő folyamataik hatékonyságának fokozására. Hisszük, hogy ezzel hozzájárulunk a fogyasztók elégedettségéhez és az emberi élet minőségének javulásához. Jövőképünk A GS1 ismert és elismert márkanév, keresett és megbecsült tudásforrás. Szakértő és elkötelezett munkatársakból álló szervezetünk magas színvonalú, ügyfélközpontú, és felhasználói közösségek elvárásai alapján testre szabott szolgáltatásokat nyújt. Tevékenységünkkel kiemelten támogatjuk a kereskedelem, az egészségügy, valamint az állam- és közigazgatás egyes területeit, szabványos megoldásokat kínálva azonosítási és nyomon követési feladataik hatékonyabb ellátásához. Az infokommunikációs fejlődés aktív szereplőjeként részt veszünk a mobilkommunikáció és az elektronikus kereskedelem innovációs folyamataiban. Aktív és meghatározó tagja vagyunk a több évtizedes múltra visszatekintő GS1 közösségnek. Társadalmi felelősségvállalásunk alapja a hazai és nemzetközi tapasztalatok megosztása, amelyen keresztül tudásunk beépül a következő generációk ismereteibe. értékeink Ügyfélközpontúság Hitelesség Innováció Tudásmegosztás Szakmai elkötelezettség Fenntarthatóság Függetlenség Hatékonyság 12

13 GS1 Hungary 2010 Új időszámítás A szabványalkalmazásban, akárcsak a mobilkommunikációban egyértelműen az integráció, az univerzális megoldások irányába mutat a fejlődés útja. A leghatékonyabb folyamatok eléréséhez nem elegendő egy szabványrendszer egyes elemeit alkalmazni, a megoldások egymásra épülő együttese hozhatja meg a tökéletes sikert az alkalmazóknak. Ehhez azonban a szabványrendszer szakértőinek magas színvonalú szaktanácsadást, a szabványfejlesztőknek pedig univerzális, az interoperabilitást támogató eszközt kell biztosítaniuk a felhasználók számára. A különböző ellátási láncok, egyben a GS1 rendszer alapja is a minőségi, pontos, hiteles adat függetlenül attól, hogy ez az adat a terméken (dokumentumon, stb.) fizikai formában is feltüntetésre kerül (számokkal és vonalkóddal) vagy csak elektronikus formában létezik (pl. az elektronikus kommunikáció alapelemeként). A GS1 szakembereinek feladata, hogy átadjanak minden elméleti tudást a szabványrendszer alkalmazásához, emellett olyan eszközöket biztosítsanak, melyek segítséget nyújtanak a felhasználóknak az adatok kezelésében, lehetővé teszik azok pontos előállítását, garantálják gyors és biztonságos továbbításukat és elérésüket. A GS1 szemléletének két alappillére van: egyrészt kiterjeszti figyelmét és szolgáltatásait a teljes ellátási láncra, melynek napjainkban már a végfelhasználó szükségleteire, kérdéseire, információigényére adott válaszok az egyik legfontosabb célja és feladata. Másik oldalról alapot biztosít a hiteles, pontos adatokhoz. A GS1 szervezet egyik legjelentősebb hozzáadott értéke a globalitás. A 108 országban tevékenykedő GS1 tagszervezetek és az iparágak vezető vállalatainak szakemberei együttes szaktudásukkal olyan megoldásokat képesek létrehozni, melyek bármely iparágban, bármely lokális, vagy nemzetközi szintű folyamatban országhatároktól, jogszabályi megkötésektől, helyi szokásoktól függetlenül alkalmazhatóvá válnak. A GS1 Magyarország a kiterjedt globális szervezet tagjaként egy olyan kiemelt fejlesztési projektet indít, amely létrehozza azt a web-alapú, platformfüggetlen eszközt, mely bármely iparágban alkalmazható a GS1 szabványrendszer elemeinek és megoldásainak komplex alkalmazásba vételére a vállalkozások, az állami szféra és a fogyasztó igényeinek magas színvonalú kiszolgálása érdekében. 1

14

15 GS1 Hungary 2010 Kulcsterületek beszámolói Vonalkód és Azonosítás ecom GDSN és GS1Perfect EPC/RFID MobileCom Partnerkommunikáció Képzéseink 1

16 GS1 Magyarország 2010 Az azonosítás területén az elmúlt évek a GS1 Azonosító kulcsok segítségével biztosítható nemzetközi és egyben egyedi azonosítást nyújtó alkalmazási lehetőségek kibővülését hozták. A mindennapi életben elterjedt GTIN, GLN és SSCC illetve a korábban szabványosított GIAI ás GRAI azonosító kulcsok után először a szolgáltatási kapcsolatszám (GSRN) illetve a dokumentumtípus azonosító szám (GDTI) került szabványosításra, majd 2010-ben a Globális küldeményazonosító szám (GINC) illetve a Globális szállítmányazonosító szám (GSIN) is GS1 Azonosító kulcs rangra emelkedett. Vonalkód és azonosítás itthon Az azonosító kulcsok folyamatos bővülése a GS1 szabványok egyre több szektorban történő térnyerését, illetve egyre több alkalmazásba való beépítését mutatja. Az új azonosító kulcsok megjelenése a GS1 szabványok logisztikai és szállítmányozási területen, illetve a postai és az autóipari szektorban történő előretörésére utal. A GS1 Magyarország szakértőihez rendszeresen érkezik megkeresés, melyben a gyártó- és forgalmazó cégek a velük szemben szállítói elvárásként támasztott GS1 128-as vonalkód alkalmazása iránt érdeklődnek, vagy különböző vállalkozások saját logisztikai folyamataik egyszerűsítése, illetve átláthatóbbá tétele érdekében szeretnék megismerni ezen jelkép felépítését valamint alkalmazási lehetőségeit. A partnereink részéről felmerült igényeknek eleget téve állítottuk össze a GS1 128 vonalkód jelkép alkalmazásáról szóló kiadványunkat, mely a logisztikai egységek pontos és automatikus azonosítására, nyomon követésére ad lehetőséget. A év elején publikált magyar nyelvű kiadvány a GS1 128 vonalkód jelkép szabványos felépítésén túl annak gyakorlati alkalmazására helyezi a hangsúlyt, bemutatva a gyűjtőegységek és a raklapnyi áruk azonosítását és jelölését. Legfőbb célja, hogy részletes felvilágosítást nyújtson az alkalmazást fontolgató cégeknek és megkönnyítse a bevezetést. Krázli Zoltán vezető szakértő Vonalkód és Azonosító kulcsok A vonalkódok területén az elmúlt évek a GS1 közösségén belül nemzetközi viszonylatban a GS1 DataBar jelképcsalád alkalmazási lehetőségeinek és bevezetési stratégiájának újrapozícionálását, illetve a kétdimenziós GS1 DataMatrix kód bevezetését hozta. A GS1 Magyarország a két jelképtípus vonatkozásában legfontosabb feladatának a tájékoztatást, az új jelölési megoldások által nyújtott előnyök megismertetését tekintette. Az elmúlt két évben több konferencián és rendezvényen, így például a GS1 Nyílt Napokon, a GINNT EXPOkon, illetve számos szakmai újságban (például: Progresszív Magazin, Élelmiszer, LUPE) adtunk hírt a jelképek alkalmazási lehetőségeiről, azok felépítéséről valamint előállítási módjaikról. A GS1 DataBar előnyeiről és alkalmazási lehetőségeiről még 2008-ban készült hazai kiadvány, a pénztári rendszereket érintő szükséges informatikai változtatások azonban a hazai alkalmazókat egyenlőre elriasztották a GS1 DataBar bevezetésének gondolatától. A GS1 DataMatrix 2009-ben és 2010-ben azonban egyértelműen sikert aratott. Kis helyen jelentős mennyiségű adat képességével új távlatokat nyitott a nyomon követés, a márkavédelem, valamint az online kommunikáció és marketing területein. Valós alkalmazása elsőként a gyógyszeriparban jelent meg (lásd: GS1 Egészségügy hatékony együttműködések című cikket), de alkalmazásba vétele rendszeresen felmerül a termékek gyártásközi folyamatai, illetve az áruk eladást ösztönző megoldásai során is. Emellett tesztfázisban van bevezetése a hazai tömegközlekedés egyik legismertebb vállalatánál is a Budapesti Közlekedési zrt.-nél (lásd: GS1 Data- Matrix a tömegközlekedés szolgálatában című cikket). A nemzetközileg 2010 márciusában kiadott GS1 Global user Manual Issue 11 angol nyelvű kiadvány átdolgozásával és kiegészítésével végére készült el az a magyar nyelvű GS1 Felhasználói Kézikönyv, amely egyszerűen és érthetően ismerteti a GS1 Rendszer legfontosabb 1

17 GS1 Hungary 2010 alkalmazási lehetőségeit. A publikáció a nemzetközi kiadványhoz képest részletesebben és a hazai szabályozások illetve alkalmazási lehetőségek ismertetésével szélesebb alkalmazási vertikumot mutat be a GS1 Magyarország partnerei számára. A kiadvány a GS1 Rendszer általános ismertetésén túl elsősorban a GS1 Azonosító kulcsok képzésére, azok alkalmazási lehetőségeire, valamint az azonosítók illetve kiegészítő adatok vonalkódos megjelenítési eseteire összpontosít. Emellett külön kitér a mindinkább nagyobb érdeklődésre számot tartó kuponok, nyugták, belső azonosító számok, helyazonosító számok képzési és vonalkódos megjelenítési módjaira. A lineáris vonalkódokon túl 2009-ben kibővítettük vonalkód vizsgálatunkat a kétdimenziós kódok területére is, amely azóta több hazai partnernek segítette a GS1 DataMatrix bevezetését. Az évek óta megszokott módon és magas szakmai minőségben nyújtott szolgáltatásunk mellett, illetve konzultációs tevékenységünkön, valamint tantermi képzéseinken felül egyre gyakrabban jelentkezik igény az azonosítási, illetve vonalkód jelölési terület munkatársai által nyújtott tanácsadói tevékenységre. A 2010-es év során több tárgyalás is elindult, amely 2011-re számos jelentős partner esetében biztosan hosszú távú szakmai együttműködés megkezdését vetíti előre. 1

18 GS1 Magyarország 2010 A XXI. század első évtizedének végére hazánkban is egyre inkább természetessé válik, hogy az egyenlőre főleg a nagyobb vállalatok a papír alapú számlázási rendszert lecserélve elektronikus formátumban küldik el számláikat partnereiknek. Elektronikus számlázás Magyarországon A z elektronikus számla formai, tartalmi és egyéb követelményeit meghatározó hazai jogszabályok a vonatkozó Európai uniós szabályozás alapján kerültek kidolgozásra. A jogszabályok két fő elektronikus számla típust különböztetnek meg: a szabad formátumú és az EDI (elektronikus adatcsere) alapú e-számlát. Természetesen mindkét típusnak teljesítenie kell bizonyos formai és tartalmi követelményeket. Bócsi Zsolt vezető szakértő ecom A magyarországi EDI alapú elektronikus számlázás alapja a GS1 által kifejlesztett elektronikus adatcsere szabvány (EANCOM), amely az EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) üzenetszabványok alkalmazásba vételi útmutatója. A magyarországi felhasználás alapjainak megteremtése 2000-ben kezdődött az ECR Magyarország tagvállalatai körében kezdeményezett egyeztetésekkel. Az általuk létrehozott munkacsoport és a GS1 Magyarország szakembereinek közös, többéves munkájával született meg a magyarországi elektronikus számlázás (INVOIC üzenet) dokumentációja 200 áprilisában. Ez az ún. Magyarországi Felhasználói Útmutató teljes mértékben megfelel a hatályos európai és magyarországi jogszabályoknak. Azért, hogy ez így is maradjon, a kisebb-nagyobb mértékben változó, elektronikus számlázást érintő törvényekkel, rendeletekkel összhangban az elektronikus számla üzenetszabványban is történtek módosítások az elmúlt évek folyamán. Az e-számlázás tekintetében a nemzetközi trendeknek megfelelő folyamatok figyelhetők meg Magyarországon is. Az elmúlt 2 évben az ECR Magyarország tagvállalatai közül a nagyobb gyártók (többek között a Henkel Magyarország, a Coca-Cola, az Auchan és a Bunge) és jelentős kereskedelmi vállalatok (pl.: a Baumax, a Metro, a Spar Magyarország, valamint a Tesco) megkezdték az EDI alapú számlázási rendszer kiépítését, tesztelését, majd egyre több partnerrel az éles üzemű elektronikus számlázás alkalmazását is. Ennek eredményeként fokozatosan növekszik a GS1 szabványokra épülő megoldást alkalmazó vállalatok száma Magyarországon is. ugyanakkor más európai országok is rendelkeznek a magyarországihoz hasonló alkalmazásba vételi útmutatókkal, és mivel az Európán belüli, államhatárokon átnyúló kereskedelmi kapcsolatok ma már szinte minden vállalatot érintenek, felmerült az igény arra, hogy a nemzeti alkalmazásba vételi útmutatókat összhangba hozzák egymással, és elérhetővé tegyék egyetlen felületen, dokumentumon keresztül. A magyarországi EDI számla üzenet útmutatója, néhány hónapos nemzetközi munkát követően, 2010 végén került be a GS1 szabványos e-számla alkalmazásba vételi útmutatójának európai harmonizált dokumentációjába. Ez azt jelenti, hogy ezen túl a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokkal, illetve különböző európai országokban leányvállalattal rendelkező vállalatok számára is egyszerűbb lesz az EDI e-számla bevezetése, és nemzetközi kapcsolatokban történő alkalmazása. 18

19 GS1 Hungary 2010 HoGyAn TováBB? az e-számlázás szabványosítása Magyarországon Az EDI alapú elektronikus számlázás mellett Magyarországon is egyre több vállalat vezeti be a digitális aláírással ellátott, ún. PKI (Public Key Infrastructure) alapú e-számlázást. Az EDI-vel szemben itt nincs szükség zárt kommunikációs csatornára: a biztonságot a digitális aláírás szolgáltatja. A PKI alapú számla lehet akár egy PDF dokumentum is, amelyet en továbbítanak, ha a magyarországi jogszabályoknak megfelelően legalább fokozott biztonságú digitális aláírással és időbélyeggel van ellátva. A PKI alapú számlázással megspórolhatók a nyomtatási és postázási költségek, ugyanakkor viszont az EDI-hez hasonló automatikus feldolgozhatóságot (ami a valódi előnyt jelenti a papír alapú számlázással szemben) csak akkor támogatja, ha informatikai rendszerek által feldolgozható formátumban készül. Ilyen formátum például az XML. A digitális aláírással biztosított elektronikus számlázásra Magyarországon jelenleg nincsenek olyan elfogadott szabványok, mint például az EANCOM az EDI területén. Ezért a GS1 Magyarország és az ECR Magyarország közös kezdeményezésére 2011 januárjában elindult az a munkafolyamat, melynek célja, hogy a GS1 XML szabvány alapjain létrejöjjön egy olyan magyarországi XML számlaformátum ajánlás, amit a magyarországi, PKI alapú számlázást bevezetni kívánó cégek alkalmazhatnak a számlafeldolgozás automatizálása érdekében. 19

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év 1 Hungary .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő

Részletesebben

GS1 Felhő az integrált megoldás. GS1 databar a jövő AKCIÓ-hőse. a fogyasztó? 2012/1 V. évf. 1. szám

GS1 Felhő az integrált megoldás. GS1 databar a jövő AKCIÓ-hőse. a fogyasztó? 2012/1 V. évf. 1. szám FÓKUSZBAN GS1 Felhő az integrált megoldás VoNAlKÓd A GyAKorlAtBAN GS1 databar a jövő AKCIÓ-hőse 2012/1 V. évf. 1. szám MoBIlECoM Mit lájkol a digitális dzsungel vadásza, a fogyasztó? t a r t a l o m Általános

Részletesebben

anno és ma Gyermelyi a hazai sikertörténet Újdonság a logisztikai képzésben 2009/1 II. évf. 1. szám

anno és ma Gyermelyi a hazai sikertörténet Újdonság a logisztikai képzésben 2009/1 II. évf. 1. szám FÓKUSZBAN GS1 Magyarország anno és ma INNOVÁCIÓ FELSŐFOKON Gyermelyi a hazai sikertörténet CORPORATE Újdonság a logisztikai képzésben 2009/1 II. évf. 1. szám t a r t a l o m fókuszban 04 GS1 Magyarország

Részletesebben

Fókuszban. Megújuló társaság megújuló szemlélet. Innováció felsőfokon. Pezsgőbontás a Törleynél. 2008/1 I. évf. 1. szám

Fókuszban. Megújuló társaság megújuló szemlélet. Innováció felsőfokon. Pezsgőbontás a Törleynél. 2008/1 I. évf. 1. szám Fókuszban Megújuló társaság megújuló szemlélet Innováció felsőfokon Pezsgőbontás a Törleynél 2008/1 I. évf. 1. szám t a r t a l o m H i r d e t m é n y Tisztelt Partnereink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy

Részletesebben

.~ung.~ 2011. év. Keltezés: 2012. 05.07. U~agyar Béla Vezérigazgató

.~ung.~ 2011. év. Keltezés: 2012. 05.07. U~agyar Béla Vezérigazgató 1 Hungary .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK

SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK 1/a sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK I. A GS1 Rendszerhasználók által igénybe vehető szolgáltatások 1) GS1 SZÁMBANKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK a) GS1 számtartomány (GS1 cégprefix) egyszeri regisztrálása

Részletesebben

GS! MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 1139 Budapest Fáy utca l/b (1) 412-3940. Üzleti Jelentés. 2012. december 31.

GS! MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 1139 Budapest Fáy utca l/b (1) 412-3940. Üzleti Jelentés. 2012. december 31. 14300011-8299-573-01 Statisztikai számjel 01-10-045991 Cégjegyzék száma GS! MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 1139 Budapest Fáy utca l/b (1) 412-3940 Üzleti Jelentés 2012. december 31. Keltezés: 2013. március

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. NAPPALI tagozat. KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. NAPPALI tagozat. KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI tagozat KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS szakirány AZ EDI, MINT A MODERN LOGISZTIKAI FOLYAMATOK ALAPJA Budapest, 2009

Részletesebben

Tartalom Stratégia Kitekintô Portfolio.hu Kitekintô Ipari melléklet Kitekintô Esettanulmány Kitekintô Technológia Esettanulmány Kitekintô

Tartalom Stratégia Kitekintô Portfolio.hu Kitekintô Ipari melléklet Kitekintô Esettanulmány Kitekintô Technológia Esettanulmány Kitekintô Tartalom Stratégia Magyar álomépítôk 4 Jövô a múlt fényében 5 Kitekintô Román-magyar IT-fórum 7 Portfolio.hu Egy nagy falat tízmilliárdokért 8 Kitekintô Szolgáltatásokkal vívott harc 9 Ipari melléklet

Részletesebben

GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs

GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2012 GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító

Részletesebben

2012/2 V. évf. 2. szám

2012/2 V. évf. 2. szám 2012/2 V. évf. 2. szám SZOLGÁLTATÓI Különszám t a r t a l o m TARTALOMJEGYZÉK A Szolgáltatói Program bemutatása 03 A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programjának célja 04 Szolgáltató Partnereink 2012-ben

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2009

Fenntarthatósági Jelentés 2009 Fenntarthatósági Jelentés 2009 Felelős vállalatirányítás és kockázatmenedzsment Magyar Telekom Fenntarthatósági jelentés 2009 1 Tartalom GRI-tartalommutató 3 Az elnök-vezérigazgató levele 5 A jelentésről

Részletesebben

Digitális Magyarország

Digitális Magyarország Digitális Magyarország SZAKMAI PROGRAM A kitörés útjai, a remény programja 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A Digitális Magyarország Program megvalósításának szakpolitikai támogatása... 6 Digitális

Részletesebben

Tartalomjegyzék. FuturIT

Tartalomjegyzék. FuturIT Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14

Részletesebben

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Az ISO 9001 és 9004 szabványok várható változásai Sipos Gáborné Klaszterek auditálásának sajátosságai autóipari példán keresztül Berényi László

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. 3.

Tartalomjegyzék 2. 3. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő 4 Főtitkári értékelő Major Gábor főtitkár 7 Az IVSZ szervezete 8 Az elnökség felépítése 8 Az IVSZ testületei 9 Az IVSZ tagsága taglétszám, tagság alakulása 10 Szakmai érdekvédelem,

Részletesebben

Esettanulmány WESTEL 900 GSM. Áttekintés

Esettanulmány WESTEL 900 GSM. Áttekintés Esettanulmány WESTEL 900 GSM Áttekintés A Westel 900 GSM Mobil Távközlési Részvénytársaság (Westel 900) a magyarországi vezeték nélküli távközlés egyik szolgáltatója. Új, világszínvonalú technológiát alkalmazva

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009

SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009 SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A NONPROFIT

Részletesebben

A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban

A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban - kutatási beszámoló - A kutatás a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával jött létre (GVH

Részletesebben