G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T i j E L E n T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T i j E L E n T É S 2 0 1 0"

Átírás

1 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T i j E L E n T É S

2

3 GS1 Hungary 2010 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról Küldetésünk, jövőképünk, értékeink Új időszámítás KUlCSTErÜlETEK BESzáMolóI Vonalkód és Azonosítás ecom GDSN és GS1Perfect EPC/RFID MobileCom Partnerkommunikáció Képzéseink KIEMElT projektjeink Hazai vonatkozású projektek, események GINNT EXPO 2010, GS1 Nyílt nap FSC Future Supply Chain GS1Perfect Számkiadó és nyilvántartó kliens szoftver 2.1 CODE GS1 Göngyöleg katalógus GS1 Logger GS1 a tömegközlekedésben GS1 a postai folyamatokban nemzetközi vonatkozású projektek, események GS1 Global Forum 2010 GS1 in Europe Forum 2011 Budapest GS1 az e-kormányzatban GS1 MobileCom Day SzAKMAI EGyÜTTMűKödéSEInK Globális szabványok a nyomon követéshez GS1 Egészségügy Szolgáltatói Program 2010 GAzdálKodáS pénzügyek általános SzErvEzETI AdAToK

4

5 GS1 Hungary 2010 A GS1 globális közösség fő célja a GS1 szabványok oly módon történő fejlesztése és terjesztése, mely leginkább megfelel a felhasználóinknak, emellett úgy kívánjuk pozícionálni a szervezetünket, hogy a GS1 továbbra is elengedhetetlen részét képezze a Jövő Értékláncának. Köszöntő A GS1 Magyarország 2010-ben is töretlenül haladt azon az úton, amelyet közép- és hosszú távú terveiben megfogalmazott. Ennek fő elemei a felhasználó-központúság, az integrált az üzleti élet infokommunikációs folyamatait átfogó és ágazatsemleges megoldások kialakítása, a működés hosszútávú feltételeit garantáló pénzügyi biztonság megteremtése. Mindezeket a GS1 Magyarország a GS1 nemzetközi közösség tagjaként, de önálló kezdeményezőkészségét megőrizve kívánja elérni. A mögöttünk álló évben a kulcsterületek majd mindegyikénél lényeges előrelépésről számolhatunk be. A GS1 gerincének tekinthető vonalkódos azonosítási területen a kis helyigényű, de nagy információtartalmú kétdimenziós vonalkódok hazai megismertetése kiemelt feladatot jelentett. Évek óta szívügyünk az adatszinkronizáció előmozdítása és ehhez kapcsolódóan a hazai fejlesztésű GS1Perfect adatbank működtetése. A GS1 itt minden szükséges előfeltételt megteremtett és felkészülten várjuk az igénybevevők rohamát. Az elmúlt év legnagyobb és igen sikeres rendezvénye volt a GINNT EXPO kiállítás, ahol sikerült bemutatni egyrészt a GS1 szabványok egész ellátási láncra kiterjedő alkalmazhatóságát, másrészről megismertetni a feltörekvő mobilkommunikációban rejlő lehetőségeket. Viszkei György a GS1 Magyarország elnöke A rendszer működtetésén és a távlatos fejlesztésekben való részvételen túl igyekeztünk partnereink mindennapi munkáját is segíteni oktatási tevékenységgel, valamint széleskörűen alkalmazható számkiadó és nyilvántartó szoftverünk fejlesztésével. A fenti, önkényesen kiragadott példák, valamint az üzleti jelentés egésze bizakodásunk szerint valamennyi partnerünk, illetve az érdeklődő szakmai és nem szakmai közvélemény számára igazolja, hogy a GS1 Magyarország küldetésének megfelelően az üzleti élet hatékonyságnövelésének fontos eszköze.

6 GS1 Magyarország 2010 A GS1 Magyarországnál az elmúlt 3 évben kikristályosodott közép és hosszú távú stratégiánk, melyet elfogadtunk és fokozatosan integráltunk a szervezet működésébe. Elkövetkezendő 3 évünk legfőbb célkitűzése, hogy stratégia-orientált, folyamatosan tanuló szervezetként elérjük azt, hogy projekt-alapú gondolkodásunk és a GS1-es elvek következetes alkalmazása tevékenységünk során, minőségi, magas színvonalú szolgáltatásainkban maximálisan tükröződjön. A projekt-korszak kezdete A z információs forradalom és az internet egyik legmeghatározóbb hatása a világra és a technológiák fejlődésére az, hogy egy-egy hasznos fejlesztés elterjedésének és bevezetésének ideje jelentősen lecsökken, az innováció minden téren felgyorsul. A GS1 Szervezet egyik nagy előnye, hogy egységes jövőkép mentén a helyi szervezetek önállóan alkothatnak új megoldásokat és új technológiai vívmányokat, melyeket aztán helyi partnereik mellett a GS1 közösséggel is megosztanak. A GS1 globális stratégiája kivétel nélkül mindig a szervezetünk legfőbb kompetenciáira épül, azokra a tulajdonságokra és képességekre, melyekben a GS1 kiemelkedően, vagy egyedülállóan teljesít. Ezek a következők: Globális szabványfejlesztés; Azonosítás; Globális elérhetőség; Kultúrák közti kommunikációs lehetőség (szabvány = közös nyelv). Magyar Béla a GS1 Magyarország vezérigazgatója A GS1 Szervezet 2020-ig előrevetített jövőképe az alábbi 4 nagy fejlesztési területre irányítja a figyelmet: GS1 rendszer erős és stabil rendszerré fejlődni; Adatminőség olyan eszközöket fejleszteni, melyekkel biztosítható az adatminőség; átláthatóság az ellátási lánc teljes átláthatóságának megvalósítása; B2C szabványaink kiterjesztése egészen a fogyasztókig, a vásárló kereskedő kapcsolatok új alapra helyezése. A közös jövőkép mentén a közép- és hosszú távú stratégiai irányokban idomulva a globális piaci fejlődéshez és elvárásokhoz időről-időre új hangsúlyokat, fókuszpontokat jelöl ki a GS1 nemzetközi szervezetének Központi Irányító Testülete (GS1 Management Board) a fejlesztésben és működésben. A legnagyobb éves GS1-es konferencia, a GS1 Global Forum keretében, február 21-én a GS1 Global Office elnöke nagy stratégiai fókuszterületet hirdetett meg: 1. Tovább erősítjük alapvető célkitűzésünket: kiváló minőségű szolgáltatást akarunk nyújtani legfontosabb felhasználóinknak (Kereskedelmi szektor, Egészségügy, Szállítás és Logisztika) a GS1 Rendszer működtetésével. 2. Sikeresen szeretnénk debütálni a B2C környezetben (megoldások a fogyasztóknak) azáltal, hogy az internet világának kulcsszereplőivé válunk.

7 GS1 Hungary Szeretnénk megnyerni és együttműködést kezdeményezni új stratégiai jelentőségű szektorokkal, mint amilyen a posta iparág, az automatika és a pénzügyi szektor. 4. Újrapozícionáljuk és nagyobb figyelmet irányítunk a GS1 brandekre egy új brand-architektúra bevezetésével. 5. Tovább fejlesztjük világszínvonalú, interdependent (független egységekből álló, központilag koordinált) szervezetünket. A helyi GS1 Tagszervezeteknek így a GS1 Magyarországnak is a közös stratégiai fókuszpontokat szem előtt tartva kell megalkotni a helyi piaci jellemzők és igények szerinti stratégiai irányait, fókuszpontjait. Ennek egyik leghatékonyabb módja a projekt-alapú gondolkodás, tervezés és működés, melynek során konkrét stratégiai célokat tűzünk ki, majd azokhoz idő- és pénzügyi kereteket, valamint szakértő munkaerőt rendelve mérhető eredményeket érünk el. Ezzel a szemlélettel tisztább, átláthatóbb képet kaphatnak a munkatársak, partnerek és szakmai együttműködő szervezetek is a GS1 Magyarország tevékenységének értelméről, miközben működésünk hatékonysága is jelentősen fokozható, nyomon követhető. A 2010-ben megalkotott közép- és hosszú távú helyi stratégiánk fókuszpontjainak megfelelően 2011-ben konkrét projektek kerültek kitűzésre, melyek összhangban vannak mind a globális GS1-es célkitűzésekkel, mind az európai GS1-es szövetség irányvonalaival. Projekt-területeinket saját fókuszpontjaink határozták meg, melyek közt az alábbiak: BELSő INFORMATIKAI FEjLESzTÉS TERMÉK- ÉS SzOLGáLTATáSFEjLESzTÉS HATÉKONy PARTNERKOMMuNIKáCIó A GS1 MAGyARORSzáGOT ÉRINTő EuRóPAI PROjEKTEK K+F PROjEKTEK SzAKÉRTőI PROjEKTEK TuDáSALAPÚ PROjEKTEK Bízunk abban, hogy projektjeink hatékony, magas színvonalú megvalósítása minden tekintetben a hazai szabványalkalmazó partneri körünk, valamint az üzleti szféra, az államigazgatási szektor és a fogyasztók érdekeit egyaránt szolgálják, összhangban a GS1 nemzetközi szervezet küldetésével.

8 GS1 Magyarország 2010 Célunk, hogy hatékony működésünket a tudásmegosztás magas szinten történő megvalósítása tükrözze. Az ehhez szükséges eszközöket, módszereket szüntelenül korszerűsítjük, miközben munkatársaink magas fokú szakmai elkötelezettséggel segítik partnereinket a szabványaink könnyebb megértésében, alkalmazásában. átlátható folyamatok a hatékony működésért A GS1 Magyarország megoldásaiban és működésében is innovatív szervezet. A leghatékonyabb működési forma meghatározásaként 2008-ban társasági formát váltottunk (Nonprofit Kht-ból - Nonprofit zártkörű Részvénytársasággá alakultunk), megfogalmaztuk közép- és hosszú távú stratégiai célkitűzéseinket. A társasági formára vonatkozó átalakulásunkat megelőző években a GS1 hazai és nemzetközi szinten is nagy változásokon ment keresztül. Egyre inkább előtérbe került az elektronikus kommunikációval kapcsolatos szabványok és alkalmazások fejlesztése. Ennek nyomán szerteágazóbb lett a tevékenységünk, számos új kihívással szembesültünk, melyeket fokozatosan bővülő szervezettel tudtunk sikeresen megoldani. Ennek fényében határoztuk meg a hosszú távú működésünket újabb alapokra helyező küldetésünket, szervezeti alapértékeinket és stratégiai célkitűzéseinket 2009-ben. Ezt követően a hangsúly a szervezetünk és működésünk megújítására helyeződött. A GS1 globális szervezet helyi képviseleteként számos szektor közel tagvállalatáért tartozunk felelősséggel, mindennapi működésünk jelentős részét teszi ki, hogy felhasználói körünk szabványalkalmazását segítjük szolgáltatásainkkal (oktatások, naprakész szakmai kiadványok, hírek, információk, szakmai rendezvények, szaktanácsadás, adminisztráció stb.), emellett a helyi igényekre támaszkodó fejlesztés is kiemelt szerepet tölt be tevékenységünkben. E meghatározó területek mindennapi működésének hatékony megszervezéséhez és operatív irányításához nagymértékű átvilágításnak vetettük alá jelenlegi folyamatainkat, tiszta, átlátható működési modellt dolgoztunk ki és megkezdtük ennek bevezetését. Patvaros Boglárka a GS1 Magyarország operatív igazgatója A stratégia és az innovatív szervezeti felépítés és működés bevezetése hatalmas feladat, mely nem oldható meg egyik napról a másikra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szervezeti átállás más vállalatoknál is években mérhető folyamat, egyben szakmai, szervezeti kihívásokat is bőséggel tartogat a számunkra. A feladat bonyolultságával, összetettségével 2010-ben szembesültünk, és az átalakulás mellett elkötelezett munkatársakkal közös erőfeszítéseinkre bizonyosan még 2011-ben is nagy szükség lesz, miközben a napi munkamenet minősége nem csorbulhat. Éppen ezért az ezzel kapcsolatos lépéseket is priorizáltuk: elsődleges, hogy az új működést gyorsabb, hatékonyabb, integráltabb informatikai rendszer szolgálja ki. Ennek megtervezését 2010-ben sikeresen lezártuk, így a 2011-es év a gyakorlati megvalósításé. A másik fókuszpont a folyamat optimalizálás volt, minden egyes folyamatunkat újradefiniáltuk a gazdaságosság, átláthatóság és hatékonyság jegyében. A közeljövő a GS1 Magyarországnál a projekt-alapú működést hozza el. Szervezetünk immár több mint 2 éves töretlen tevékenységének gyümölcse, hogy számos hazai szabványalkalmazó vállalat ismerte és ismeri fel a GS1 szabványok és megoldások integrált, teljes körű alkalmazásában rejlő potenciált. A GS1 magyar szakemberei nap mint nap azon dolgoznak, hogy 8

9 GS1 Hungary 2010 ezeknek a felmerülő igényeknek maximálisan eleget téve cégekre szabják megoldásainkat. Éves szinten az újabb projektek száma nagy iramban növekszik, így nem kérdés, hogy működésünk gerincét ezen projektek kidolgozása alkotja. A tényleges alkalmazások megvalósítása jelenti a kihívást az elkövetkezendő években, ezen projektek összehangolása, gyors ütemű kivitelezése újra és újra bizonyíthatják majd a GS1 Magyarország innovatív szemléletét. Bízunk abban, hogy működésünk újragondolásával, a fejlődés mellett elkötelezett munkatársainkkal, és nem utolsó sorban korunk új technológiáinak alkalmazásával, példát mutatunk szabványalkalmazóinknak, és továbbra is magas színvonalon megfelelünk a GS1 szabványrendszerrel kapcsolatos elvárásoknak. 9

10 GS1 Magyarország 2010 A GS1 Magyarországról GS1 Az üzleti élet közös nyelve A GS1 a globális szabványok, a globális szabványosítás (valamint automatikus azonosítás, elektronikus kommunikáció és nyomon követés) területén működő, több mint harminc éve alakult, semleges, nonprofit szervezet. A GS1 központja Brüsszelben található, a szervezet azonban a világ 108 különböző országának nemzeti tagszervezetei, az ún. GS1 Tagszervezetek hálózatán keresztül működik. GS1 tagszervezettel rendelkező országok GS1 Global Office (Brüsszel) által képviselt országok Napjainkban a GS1 Rendszert világszerte több mint 1,4 millió cég használja különböző ágazatokban a világ 10 országában. Ezen ágazatok között megtalálható az FMCG, az egészségügy, a szállítás és logisztika, a légiközlekedés, a hadügy, a vegyipar, a vámügy, a számítógépes hardver és szoftverfejlesztés, a hulladékgazdálkodás és sok egyéb szektor is. A GS1 Rendszert használók között egyaránt megtalálhatóak a nagy multinacionális cégek és a kis- és középvállalatok, a vezető márkák tulajdonosai és az egyéni vállalkozók is. A GS1 Magyarország a GS1 nemzetközi szervezet kizárólagos magyarországi képviselője, azaz a hazánkban működő GS1 Tagszervezet. A GS1 Magyarország alapvető feladatai a globális azonosító és kommunikációs rendszerekhez kapcsolódó közérdekű feladatok mint például szabványok biztosítása, a GS1 szabványok továbbfejlesztése, valamint a szabványalkalmazási ajánlások nyilvánossá tétele, tanácsadói, konzultációs tevékenység elsődlegesen nem nyereségorientált ellátása. A GS1 Magyarország immár 2 éves hazai és a globális GS1 Szervezet tagjaként több mint harminc éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a GS1 szabványokkal kapcsolatos tudás és a szabványalkalmazáshoz szükséges ismeretek terén. A GS1 Magyarország a GS1-től kapott egyedi számbankból, az 99-es tartományból a hazai vállalkozások számára azonosító számokat ad ki, és a Szabványrendszerek felhasználásával kapcsolatos információt és szolgáltatásokat nyújt. Az igénylő vállalatok a GS1 Magyarországgal szerződve a GS1 azonosító számok és szabványok éves szintű használatára szereznek jogot, a GS1 Magyarország Rendszerhasználó, vagy Használó partnereivé válnak attól függően, hogy a GS1 Rendszer mely elemeit alkalmazzák. 10

11 GS1 Hungary 2010 A GS1 Szabványrendszerről és annak egyes elemeiről rendelkezésünkre álló információkat és tudást rendszerezett formában biztosítjuk és adjuk át partnereinknek, annak érdekében, hogy a rendszer bevezetését megkönnyítsük és biztosítsuk annak megfelelő módon történő alkalmazását. A GS1 Magyarország a GS1 Szabványrendszer kizárólagos jogokkal rendelkező hazai képviselője. A GS1 Magyarország szerződéses kapcsolatban áll a globális szervezettel, vagyis GS1 védjegy és licensz szerződést kötött, valamint a GS1 működését meghatározó hivatalos elfogadó nyilatkozatot tett. Ezáltal rendelkezünk mindazon jogosultságokkal, amelyek alapján biztosíthatjuk a hazánkban honos vállalkozásoknak a GS1 megoldásait. A GS1 Magyarország, mint a GS1 Szervezet minden tagszervezete, politika- és szektorsemleges elvek szerint tevékenykedik, független az aktuálpolitikától és szabványmegoldásai minden gazdasági ágazat számára elérhetők. Napjainkban a megoldásainkat már közel 20 iparági szektorban alkalmazzák. A GS1 Tagszervezetek nonprofit módon működnek, a partnereik által a GS1 szabványmegoldások alkalmazásáért fizetett éves használati díjakból gondoskodnak a szabványmegoldások továbbfejlesztéséről és terjesztéséről, az információk és tudás megosztásáról, emellett az alkalmazást segítő helyi megoldásokat és szolgáltatásokat fejlesztenek. Alapvető feladatunkhoz kapcsolódó tevékenységeinket, mint szolgáltatásokat bármely Magyarországon honos gazdálkodó szervezet vagy jogalany számára kínáljuk a legkisebb mikrovállalkozástól a multinacionális vállalatig. A GS1 Magyarország kiemelkedően közhasznú tevékenysége a magyar gazdaság euroatlanti integrációját segíti elő, melyhez a felhatalmazást jogelőd szervezetének a Gazdasági Minisztériummal megkötött együttműködési megállapodása adja. A GS1 Magyarország biztos működési alapokon álló, jelentős szakértői háttérrel és kiemelt fontosságú partneri körrel rendelkező, folyamatos fejlődést célzó gazdasági társaság. Ezért társasági formáját zártkörű részvénytársaság és szervezetét úgy határozták meg, hogy az a legjobban megfeleljen a magyarországi felhasználói kör elvárásainak és szervezeti felépítésével, irányítási rendszerével valamint gazdálkodási szerkezetével megfeleljen a nemzetközi kihívásoknak is. További részletekért keresse fel honlapunkat: 11

12 GS1 Magyarország 2010 Küldetésünk, jövőképünk, értékeink küldetésünk Nemzetközi szabványrendszer magyarországi képviselőjeként felelősségünk, hogy globális azonosításon alapuló szolgáltatásokat és innovatív megoldásokat nyújtsunk. Ezek alkalmazásba vételével a hazai gazdasági élet és a közszféra szereplői képessé válnak értékteremtő folyamataik hatékonyságának fokozására. Hisszük, hogy ezzel hozzájárulunk a fogyasztók elégedettségéhez és az emberi élet minőségének javulásához. Jövőképünk A GS1 ismert és elismert márkanév, keresett és megbecsült tudásforrás. Szakértő és elkötelezett munkatársakból álló szervezetünk magas színvonalú, ügyfélközpontú, és felhasználói közösségek elvárásai alapján testre szabott szolgáltatásokat nyújt. Tevékenységünkkel kiemelten támogatjuk a kereskedelem, az egészségügy, valamint az állam- és közigazgatás egyes területeit, szabványos megoldásokat kínálva azonosítási és nyomon követési feladataik hatékonyabb ellátásához. Az infokommunikációs fejlődés aktív szereplőjeként részt veszünk a mobilkommunikáció és az elektronikus kereskedelem innovációs folyamataiban. Aktív és meghatározó tagja vagyunk a több évtizedes múltra visszatekintő GS1 közösségnek. Társadalmi felelősségvállalásunk alapja a hazai és nemzetközi tapasztalatok megosztása, amelyen keresztül tudásunk beépül a következő generációk ismereteibe. értékeink Ügyfélközpontúság Hitelesség Innováció Tudásmegosztás Szakmai elkötelezettség Fenntarthatóság Függetlenség Hatékonyság 12

13 GS1 Hungary 2010 Új időszámítás A szabványalkalmazásban, akárcsak a mobilkommunikációban egyértelműen az integráció, az univerzális megoldások irányába mutat a fejlődés útja. A leghatékonyabb folyamatok eléréséhez nem elegendő egy szabványrendszer egyes elemeit alkalmazni, a megoldások egymásra épülő együttese hozhatja meg a tökéletes sikert az alkalmazóknak. Ehhez azonban a szabványrendszer szakértőinek magas színvonalú szaktanácsadást, a szabványfejlesztőknek pedig univerzális, az interoperabilitást támogató eszközt kell biztosítaniuk a felhasználók számára. A különböző ellátási láncok, egyben a GS1 rendszer alapja is a minőségi, pontos, hiteles adat függetlenül attól, hogy ez az adat a terméken (dokumentumon, stb.) fizikai formában is feltüntetésre kerül (számokkal és vonalkóddal) vagy csak elektronikus formában létezik (pl. az elektronikus kommunikáció alapelemeként). A GS1 szakembereinek feladata, hogy átadjanak minden elméleti tudást a szabványrendszer alkalmazásához, emellett olyan eszközöket biztosítsanak, melyek segítséget nyújtanak a felhasználóknak az adatok kezelésében, lehetővé teszik azok pontos előállítását, garantálják gyors és biztonságos továbbításukat és elérésüket. A GS1 szemléletének két alappillére van: egyrészt kiterjeszti figyelmét és szolgáltatásait a teljes ellátási láncra, melynek napjainkban már a végfelhasználó szükségleteire, kérdéseire, információigényére adott válaszok az egyik legfontosabb célja és feladata. Másik oldalról alapot biztosít a hiteles, pontos adatokhoz. A GS1 szervezet egyik legjelentősebb hozzáadott értéke a globalitás. A 108 országban tevékenykedő GS1 tagszervezetek és az iparágak vezető vállalatainak szakemberei együttes szaktudásukkal olyan megoldásokat képesek létrehozni, melyek bármely iparágban, bármely lokális, vagy nemzetközi szintű folyamatban országhatároktól, jogszabályi megkötésektől, helyi szokásoktól függetlenül alkalmazhatóvá válnak. A GS1 Magyarország a kiterjedt globális szervezet tagjaként egy olyan kiemelt fejlesztési projektet indít, amely létrehozza azt a web-alapú, platformfüggetlen eszközt, mely bármely iparágban alkalmazható a GS1 szabványrendszer elemeinek és megoldásainak komplex alkalmazásba vételére a vállalkozások, az állami szféra és a fogyasztó igényeinek magas színvonalú kiszolgálása érdekében. 1

14

15 GS1 Hungary 2010 Kulcsterületek beszámolói Vonalkód és Azonosítás ecom GDSN és GS1Perfect EPC/RFID MobileCom Partnerkommunikáció Képzéseink 1

16 GS1 Magyarország 2010 Az azonosítás területén az elmúlt évek a GS1 Azonosító kulcsok segítségével biztosítható nemzetközi és egyben egyedi azonosítást nyújtó alkalmazási lehetőségek kibővülését hozták. A mindennapi életben elterjedt GTIN, GLN és SSCC illetve a korábban szabványosított GIAI ás GRAI azonosító kulcsok után először a szolgáltatási kapcsolatszám (GSRN) illetve a dokumentumtípus azonosító szám (GDTI) került szabványosításra, majd 2010-ben a Globális küldeményazonosító szám (GINC) illetve a Globális szállítmányazonosító szám (GSIN) is GS1 Azonosító kulcs rangra emelkedett. Vonalkód és azonosítás itthon Az azonosító kulcsok folyamatos bővülése a GS1 szabványok egyre több szektorban történő térnyerését, illetve egyre több alkalmazásba való beépítését mutatja. Az új azonosító kulcsok megjelenése a GS1 szabványok logisztikai és szállítmányozási területen, illetve a postai és az autóipari szektorban történő előretörésére utal. A GS1 Magyarország szakértőihez rendszeresen érkezik megkeresés, melyben a gyártó- és forgalmazó cégek a velük szemben szállítói elvárásként támasztott GS1 128-as vonalkód alkalmazása iránt érdeklődnek, vagy különböző vállalkozások saját logisztikai folyamataik egyszerűsítése, illetve átláthatóbbá tétele érdekében szeretnék megismerni ezen jelkép felépítését valamint alkalmazási lehetőségeit. A partnereink részéről felmerült igényeknek eleget téve állítottuk össze a GS1 128 vonalkód jelkép alkalmazásáról szóló kiadványunkat, mely a logisztikai egységek pontos és automatikus azonosítására, nyomon követésére ad lehetőséget. A év elején publikált magyar nyelvű kiadvány a GS1 128 vonalkód jelkép szabványos felépítésén túl annak gyakorlati alkalmazására helyezi a hangsúlyt, bemutatva a gyűjtőegységek és a raklapnyi áruk azonosítását és jelölését. Legfőbb célja, hogy részletes felvilágosítást nyújtson az alkalmazást fontolgató cégeknek és megkönnyítse a bevezetést. Krázli Zoltán vezető szakértő Vonalkód és Azonosító kulcsok A vonalkódok területén az elmúlt évek a GS1 közösségén belül nemzetközi viszonylatban a GS1 DataBar jelképcsalád alkalmazási lehetőségeinek és bevezetési stratégiájának újrapozícionálását, illetve a kétdimenziós GS1 DataMatrix kód bevezetését hozta. A GS1 Magyarország a két jelképtípus vonatkozásában legfontosabb feladatának a tájékoztatást, az új jelölési megoldások által nyújtott előnyök megismertetését tekintette. Az elmúlt két évben több konferencián és rendezvényen, így például a GS1 Nyílt Napokon, a GINNT EXPOkon, illetve számos szakmai újságban (például: Progresszív Magazin, Élelmiszer, LUPE) adtunk hírt a jelképek alkalmazási lehetőségeiről, azok felépítéséről valamint előállítási módjaikról. A GS1 DataBar előnyeiről és alkalmazási lehetőségeiről még 2008-ban készült hazai kiadvány, a pénztári rendszereket érintő szükséges informatikai változtatások azonban a hazai alkalmazókat egyenlőre elriasztották a GS1 DataBar bevezetésének gondolatától. A GS1 DataMatrix 2009-ben és 2010-ben azonban egyértelműen sikert aratott. Kis helyen jelentős mennyiségű adat képességével új távlatokat nyitott a nyomon követés, a márkavédelem, valamint az online kommunikáció és marketing területein. Valós alkalmazása elsőként a gyógyszeriparban jelent meg (lásd: GS1 Egészségügy hatékony együttműködések című cikket), de alkalmazásba vétele rendszeresen felmerül a termékek gyártásközi folyamatai, illetve az áruk eladást ösztönző megoldásai során is. Emellett tesztfázisban van bevezetése a hazai tömegközlekedés egyik legismertebb vállalatánál is a Budapesti Közlekedési zrt.-nél (lásd: GS1 Data- Matrix a tömegközlekedés szolgálatában című cikket). A nemzetközileg 2010 márciusában kiadott GS1 Global user Manual Issue 11 angol nyelvű kiadvány átdolgozásával és kiegészítésével végére készült el az a magyar nyelvű GS1 Felhasználói Kézikönyv, amely egyszerűen és érthetően ismerteti a GS1 Rendszer legfontosabb 1

17 GS1 Hungary 2010 alkalmazási lehetőségeit. A publikáció a nemzetközi kiadványhoz képest részletesebben és a hazai szabályozások illetve alkalmazási lehetőségek ismertetésével szélesebb alkalmazási vertikumot mutat be a GS1 Magyarország partnerei számára. A kiadvány a GS1 Rendszer általános ismertetésén túl elsősorban a GS1 Azonosító kulcsok képzésére, azok alkalmazási lehetőségeire, valamint az azonosítók illetve kiegészítő adatok vonalkódos megjelenítési eseteire összpontosít. Emellett külön kitér a mindinkább nagyobb érdeklődésre számot tartó kuponok, nyugták, belső azonosító számok, helyazonosító számok képzési és vonalkódos megjelenítési módjaira. A lineáris vonalkódokon túl 2009-ben kibővítettük vonalkód vizsgálatunkat a kétdimenziós kódok területére is, amely azóta több hazai partnernek segítette a GS1 DataMatrix bevezetését. Az évek óta megszokott módon és magas szakmai minőségben nyújtott szolgáltatásunk mellett, illetve konzultációs tevékenységünkön, valamint tantermi képzéseinken felül egyre gyakrabban jelentkezik igény az azonosítási, illetve vonalkód jelölési terület munkatársai által nyújtott tanácsadói tevékenységre. A 2010-es év során több tárgyalás is elindult, amely 2011-re számos jelentős partner esetében biztosan hosszú távú szakmai együttműködés megkezdését vetíti előre. 1

18 GS1 Magyarország 2010 A XXI. század első évtizedének végére hazánkban is egyre inkább természetessé válik, hogy az egyenlőre főleg a nagyobb vállalatok a papír alapú számlázási rendszert lecserélve elektronikus formátumban küldik el számláikat partnereiknek. Elektronikus számlázás Magyarországon A z elektronikus számla formai, tartalmi és egyéb követelményeit meghatározó hazai jogszabályok a vonatkozó Európai uniós szabályozás alapján kerültek kidolgozásra. A jogszabályok két fő elektronikus számla típust különböztetnek meg: a szabad formátumú és az EDI (elektronikus adatcsere) alapú e-számlát. Természetesen mindkét típusnak teljesítenie kell bizonyos formai és tartalmi követelményeket. Bócsi Zsolt vezető szakértő ecom A magyarországi EDI alapú elektronikus számlázás alapja a GS1 által kifejlesztett elektronikus adatcsere szabvány (EANCOM), amely az EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) üzenetszabványok alkalmazásba vételi útmutatója. A magyarországi felhasználás alapjainak megteremtése 2000-ben kezdődött az ECR Magyarország tagvállalatai körében kezdeményezett egyeztetésekkel. Az általuk létrehozott munkacsoport és a GS1 Magyarország szakembereinek közös, többéves munkájával született meg a magyarországi elektronikus számlázás (INVOIC üzenet) dokumentációja 200 áprilisában. Ez az ún. Magyarországi Felhasználói Útmutató teljes mértékben megfelel a hatályos európai és magyarországi jogszabályoknak. Azért, hogy ez így is maradjon, a kisebb-nagyobb mértékben változó, elektronikus számlázást érintő törvényekkel, rendeletekkel összhangban az elektronikus számla üzenetszabványban is történtek módosítások az elmúlt évek folyamán. Az e-számlázás tekintetében a nemzetközi trendeknek megfelelő folyamatok figyelhetők meg Magyarországon is. Az elmúlt 2 évben az ECR Magyarország tagvállalatai közül a nagyobb gyártók (többek között a Henkel Magyarország, a Coca-Cola, az Auchan és a Bunge) és jelentős kereskedelmi vállalatok (pl.: a Baumax, a Metro, a Spar Magyarország, valamint a Tesco) megkezdték az EDI alapú számlázási rendszer kiépítését, tesztelését, majd egyre több partnerrel az éles üzemű elektronikus számlázás alkalmazását is. Ennek eredményeként fokozatosan növekszik a GS1 szabványokra épülő megoldást alkalmazó vállalatok száma Magyarországon is. ugyanakkor más európai országok is rendelkeznek a magyarországihoz hasonló alkalmazásba vételi útmutatókkal, és mivel az Európán belüli, államhatárokon átnyúló kereskedelmi kapcsolatok ma már szinte minden vállalatot érintenek, felmerült az igény arra, hogy a nemzeti alkalmazásba vételi útmutatókat összhangba hozzák egymással, és elérhetővé tegyék egyetlen felületen, dokumentumon keresztül. A magyarországi EDI számla üzenet útmutatója, néhány hónapos nemzetközi munkát követően, 2010 végén került be a GS1 szabványos e-számla alkalmazásba vételi útmutatójának európai harmonizált dokumentációjába. Ez azt jelenti, hogy ezen túl a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokkal, illetve különböző európai országokban leányvállalattal rendelkező vállalatok számára is egyszerűbb lesz az EDI e-számla bevezetése, és nemzetközi kapcsolatokban történő alkalmazása. 18

19 GS1 Hungary 2010 HoGyAn TováBB? az e-számlázás szabványosítása Magyarországon Az EDI alapú elektronikus számlázás mellett Magyarországon is egyre több vállalat vezeti be a digitális aláírással ellátott, ún. PKI (Public Key Infrastructure) alapú e-számlázást. Az EDI-vel szemben itt nincs szükség zárt kommunikációs csatornára: a biztonságot a digitális aláírás szolgáltatja. A PKI alapú számla lehet akár egy PDF dokumentum is, amelyet en továbbítanak, ha a magyarországi jogszabályoknak megfelelően legalább fokozott biztonságú digitális aláírással és időbélyeggel van ellátva. A PKI alapú számlázással megspórolhatók a nyomtatási és postázási költségek, ugyanakkor viszont az EDI-hez hasonló automatikus feldolgozhatóságot (ami a valódi előnyt jelenti a papír alapú számlázással szemben) csak akkor támogatja, ha informatikai rendszerek által feldolgozható formátumban készül. Ilyen formátum például az XML. A digitális aláírással biztosított elektronikus számlázásra Magyarországon jelenleg nincsenek olyan elfogadott szabványok, mint például az EANCOM az EDI területén. Ezért a GS1 Magyarország és az ECR Magyarország közös kezdeményezésére 2011 januárjában elindult az a munkafolyamat, melynek célja, hogy a GS1 XML szabvány alapjain létrejöjjön egy olyan magyarországi XML számlaformátum ajánlás, amit a magyarországi, PKI alapú számlázást bevezetni kívánó cégek alkalmazhatnak a számlafeldolgozás automatizálása érdekében. 19

20 GS1 Magyarország 2010 A Globális Adatszinkronizációs Hálózat (GDSN), azaz a minősített adatbankok internet alapú összekapcsolt hálózata 2004-ben indult el a GS1 fennhatósága alatt. Célja, hogy elektronikus és automatikus szinkronizációs folyamatokkal biztosítsa a beszállítók és a kereskedők termékadatbázisai közötti folyamatos konzisztenciát. Mára már több mint 90 országban használják aktívan a hálózatot az üzleti élet szereplői. GDSN és GS1Perfect alkalmazások Ha áttekintve saját belső rendszerünket és kommunikációs csatornáinkat, azzal szembesülünk, hogy az általunk és a partnerünk által használt adatok minősége, pontossága kívánni valót hagy maga után, akkor rögtön két területet azonosítottunk, amelyek nem kellő szilárdságú alapot szolgáltatnak üzleti folyamataink hatékonyságához, így azok költségigényének optimális szinten tartásához. A két terület egyike a saját rendszerünkben tárolt adatok minősége, a másik pedig a partnereinkkel folytatott adatkommunikáció módja. Vatai Krisztina vezető szakértő GDSN A GS1 Szervezet az adatminőség kérdését a globális piacon működő kereskedő, gyártó és szállító cégek közreműködésével vette górcső alá. Ennek a többéves együttműködésnek az eredményeként született meg az az Adatminőségi Keretrendszer, amely útmutatást kínál a biztos (adat)alapokat megteremteni kívánó vállalkozásoknak. Az összegyűjtött tapasztalatok alapján meghatározza azokat a szempontokat, amelyeket figyelembe kell venni az adatok felülvizsgálata, az adatfolyamatok követése során és irányt mutat a megteendő/megtehető lépések tekintetében is. A 2004 óta működő GDSN biztosítja a kereskedelmi partnerek adatbázisainak összehangolását mind a nemzetközi, mind a lokális piacokon. Napjainkban, a hálózatban több mint partner közel, millió termékének világkörüli kommunikációja zajlik (Lásd: 1.sz. ábra) december 10-ei statisztika szerint a GdSn/GS1perfect legfőbb mutatószámai: Regisztrált felhasználók: / 4 Ebből adatfogadó (kereskedő): 410 / 1 Ebből adatküldő (szállító): / 3 Előfizetések száma: / 4 Regisztrált GTIN-ek száma: / 515 A GDSN partnerek olyan, minősített adatbankokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, amelyek szigorú elvárásoknak megfelelve szereztek jogot arra, hogy a hálózat részévé váljanak. A GS1Magyarország által fejlesztett és karbantartott GS1Perfect egyike annak a 29 adatbanknak, amelyek jelenleg a hálózatot alkotják. A hazai fejlesztésű GS1Perfect adatbank olyan felhasz- 20

Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás

Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás Budapest, 2012. március 21. 2011 Tartalomjegyzék A GS1, mint globális szervezet általános bemutatása A helyazonosításhoz

Részletesebben

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan Krázli Zoltán - vezető szakértő IBCS Nyílt nap - 2014. szeptember 17. Tartalom I. Miért van szükség szabványokra? II. A GS1 szabványrendszerről

Részletesebben

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, 2008. november 26.

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, 2008. november 26. Hatékony információáramlás globális szabványokkal - avagy miként támogatják a modern infokommunikációs eszközök a biztonságos élelmiszerek ellátási láncát Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország MLE, Logisztikai Évkönyv 2013 Könyvbemutató - 2012. december

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

Elektronikus kommunikáció

Elektronikus kommunikáció Elektronikus kommunikáció Áttekintés és stratégia Balatonalmádi, 16th November 2006 Copyright 2004 METRO Cash & Carry International GmbH Tartalom 1. Bemutatkozunk 2. Fogalmak elektronikus kommunikáció

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g É V E S B E S Z Á M O L Ó 2 0 1 1

G S 1 M a g y a r o r s z á g É V E S B E S Z Á M O L Ó 2 0 1 1 G S 1 M a g y a r o r s z á g É V E S B E S Z Á M O L Ó 2 0 1 1 Tartalom ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 03 VEZÉRIGAZGATÓI ÖSSZEFOGLALÓ 04 OPERATÍV IGAZGATÓI ÖSSZEFOGLALÓ 07 1. A GS1 MAGYARORSZÁGRÓL 08 1.1 GS1 Az üzleti

Részletesebben

Globális azonosítási és kommunikációs szabványok szerepe a termékek azonosításában és nyomon követésében

Globális azonosítási és kommunikációs szabványok szerepe a termékek azonosításában és nyomon követésében 14. LOGISZTIKAI KONGRESSZUS 2006. november. 16. Globális azonosítási és kommunikációs szabványok szerepe a termékek azonosításában és nyomon követésében Kétszeri Dávid GS1 világszerte 2006 GS1 Magyarország

Részletesebben

GS1 Hungary Service Provider Program

GS1 Hungary Service Provider Program GS1 Hungary Service Provider Program A GS1 Magyarország SZOlGÁlTATói PROGRAMjA 2011 A Szolgáltatói Programhoz kapcsolódó alapinformációk A Szolgáltatói program célja: a GS1 Magyarország 2006 óta működteti

Részletesebben

Minden, ami egy termék vonalkódjából megtudható Több, mint gondolnád! Direkt Marketing Szövetség Magyar Telekom május 24.

Minden, ami egy termék vonalkódjából megtudható Több, mint gondolnád! Direkt Marketing Szövetség Magyar Telekom május 24. Minden, ami egy termék vonalkódjából megtudható Több, mint gondolnád! Direkt Marketing Szövetség Magyar Telekom 2016. május 24. Tartalom Vonalkódok a termékeken kronológiai összefoglaló Vonalkód és QR

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A GS1 és szabványai a gyógyszeripar szolgálatában. 2015. november 06.

A GS1 és szabványai a gyógyszeripar szolgálatában. 2015. november 06. A GS1 és szabványai a gyógyszeripar szolgálatában 2015. november 06. Amiről ma szó lesz 1. Szabványok a gyógyszerek védelmében 2. A GS1 és GS1 szabványrendszer rövid bemutatása 3. GS1 szabványok a gyógyszeriparban

Részletesebben

Intelligens Ellátási Lánc az Innovatív megoldások tárháza a GINNT Expo 2010 kiállításon

Intelligens Ellátási Lánc az Innovatív megoldások tárháza a GINNT Expo 2010 kiállításon Intelligens Ellátási Lánc az Innovatív megoldások tárháza a GINNT Expo 2010 kiállításon Global Innovation Technologies Expo Nemzetközi Innovációs Megoldások Kiállítása 2010. szeptember 15-17. SYMA Rendezvényközpont

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Bemutatkozó anyag, referenciák

Bemutatkozó anyag, referenciák Sales Database Kft. Bemutatkozó anyag, referenciák A cégről A Vállalkozás 2007 óta foglalkozik webes alkalmazás fejlesztéssel, kezdetben egyéni vállalkozásként, majd 2010 óta Sales Database Kft. néven.

Részletesebben

SafeBrand BIZTOS KAPOCS A MÁRKÁK ÉS FOGYASZTÓK KÖZÖTT

SafeBrand BIZTOS KAPOCS A MÁRKÁK ÉS FOGYASZTÓK KÖZÖTT SafeBrand BIZTOS KAPOCS A MÁRKÁK ÉS FOGYASZTÓK KÖZÖTT GS1 MAGYARORSZÁG Vatai Krisztina üzletfejlesztési igazgató CSOMAGOLÁSI KONFERENCIA Kiterjesztett csomagolás szekció Budapest, 2014. október 29. TARTALOM

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK

SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK 1/a sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK I. A GS1 Rendszerhasználók által igénybe vehető szolgáltatások 1) GS1 SZÁMBANKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK a) GS1 számtartomány (GS1 cégprefix) egyszeri regisztrálása

Részletesebben

V 2.1 CERTIFIED. Sok-sok szállító és kereskedő szerte a világon multinacionális nagyvállalkozások és kis gyártó cégek egyaránt már megtapasztalta,

V 2.1 CERTIFIED. Sok-sok szállító és kereskedő szerte a világon multinacionális nagyvállalkozások és kis gyártó cégek egyaránt már megtapasztalta, Sok-sok szállító és kereskedő szerte a világon multinacionális nagyvállalkozások és kis gyártó cégek egyaránt már megtapasztalta, hogy minőségi adatok szinkronizációja a GDSN-en keresztül előnyöket és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A Licenc Szerződés kitöltése előtt kérjük, tanulmányozza át a GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Általános Üzleti Feltételeit

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A Licenc Szerződés kitöltése előtt kérjük, tanulmányozza át a GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Általános Üzleti Feltételeit KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a LICENC SZERZŐDÉSHEZ Regisztráció folyamata A GS1 rendszerhez csatlakozni kívánó Partnerek a Licenc Szerződés alapján nyújthatják be a regisztrációs igényüket. A Licenc Szerződéshez

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

Nagyvállalati logisztikai kihívások. WebEye integrációs megoldások

Nagyvállalati logisztikai kihívások. WebEye integrációs megoldások Nagyvállalati logisztikai kihívások WebEye integrációs megoldások A WEBEYE BEMUTATÁSA INNOVÁCIÓ ÉS INTEGRÁCIÓ A TELEMATIKÁBAN kizárólagos magyar tulajdon több mint tíz éves tapasztalat európai jelenlét

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vonalkódot a termékre! A GTIN, a vonalkódok elméleti és fizikai előállítása, a GS1-128 és a GS1 DataBar. Krázli Zoltán vezető szakértő

Vonalkódot a termékre! A GTIN, a vonalkódok elméleti és fizikai előállítása, a GS1-128 és a GS1 DataBar. Krázli Zoltán vezető szakértő Vonalkódot a termékre! A GTIN, a vonalkódok elméleti és fizikai előállítása, a GS-8 és a GS DataBar Krázli Zoltán vezető szakértő Tartalom A GTIN és kiadásának szabályai Változó mennyiségű termékek azonosítása

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG

KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG Időpont: 2015. október 15. KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG Helyszín: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ (5000 Szolnok, Hild János tér 1.) A konferencia témája, célja A világgazdasági tendenciák, a

Részletesebben

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Salomvári György vezető közoktatási szakértő Közoktatási Osztály Az előadás tematikája 1. A KIR rövid története

Részletesebben

Gyűjtő szinten. Alacsony 6 hónap >4 év Az alkalmazás bevezetéséhez szükséges idő

Gyűjtő szinten. Alacsony 6 hónap >4 év Az alkalmazás bevezetéséhez szükséges idő Állami Nyomda Nyrt. Alkalmazott RFID: Fókuszban a logisztika! Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó racz@any.hu, Telefon: 431 1393 Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu A feladat Milyen elvárásokkal

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L A MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA ÉS AZ ARRA ÉPÜLŐ INFOKOMMUNIKÁCIÓS PÁLYÁZATOK Készült: Modern Vállalkozások Programja

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Stratégiai koncepció kialakításának logikája Budapest, 2005. október 17. A BCG TANÁCSADÓI TÁMOGATÁST NYÚJT AZ NHH-NAK A SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁBAN BCG nyilvános

Részletesebben

A Magyar Építésügyi Technológiai Platform projektzáró nemzeti konferencia

A Magyar Építésügyi Technológiai Platform projektzáró nemzeti konferencia A Magyar Építésügyi Technológiai Platform projektzáró nemzeti konferencia Budapest, 2010. október 22. Dr. Bánky Tamás vezérigazgató projektvezető Bevezetés 2003 Lisszabon Cél: Európa versenyképességének

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

HUNGARY. GS1 MAGYARORSZÁG Számbank Katalógusa 2006. április, 2. verzió. www.gs1hu.org

HUNGARY. GS1 MAGYARORSZÁG Számbank Katalógusa 2006. április, 2. verzió. www.gs1hu.org HUNGARY GS1 MAGYARORSZÁG Számbank Katalógusa 2006 április, 2 verzió wwwgs1huorg Néhány szó a GS1 MAGYARORSZÁG számbankjáról A nemzetközi GS1 szervezet célja egy ágazat semleges, világviszonylatban egyedi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET

OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET Téma neve/címe: Integrált ügyfélszolgálat kialakítása Téma gazdája: Lakatos András Jegyzetkészítő: Lakatos András További résztvevők: Csiba András Kovács István Lackó Péter

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Osztálya István Zsolt, zsolt.istvan@bayzoltan.hu CAL-Transnational

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

Koncepció az ERP rendszereket. vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára

Koncepció az ERP rendszereket. vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára 10 10.. Personal Hungary Szakkiállítás 2013. október 9-10 10.. Koncepció az ERP rendszereket (komplex ügyvitelszervezés, vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára 10. Personal Hungary

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

IT Factory. Kiss László

IT Factory. Kiss László IT Factory Kiss László Mit jelent az IT Factory Együttműködő építőelemekből áll, amelyek jól definiált céllal, feladattal rendelkeznek. A tervezés és megvalósítás világosan elkülönül. A folyamatok és teljesítmény

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Mecséri Ildikó kereskedelmi és minőségirányítási vezető ebolt Kft Minőségirányítás Kinek hasznos a minőségirányítás? Egy bizonyos méret felett fontos A nagy

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9.

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9. EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016. december 9. Mi az EPALE? Nemzeti Támogató Szolgálat Központi Támogató Szolgálat

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

NEMZETI ÉLELMISZER NYOMONKÖVETÉSI PLATFORM

NEMZETI ÉLELMISZER NYOMONKÖVETÉSI PLATFORM NEMZETI ÉLELMISZER NYOMONKÖVETÉSI PLATFORM 2016. évi eredmények Krázli Zoltán, Vatai Krisztina GS1 Magyarország Éves értékelő konferencia 2017. január 18. Miről lesz szó? 1. Általános eredmények 2. Munkacsoportok

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent SAJTÓKÖZLEMÉNY AZONNAL KÖZÖLHETŐ 2014. november 4. A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent A Google friss, SSL-hez kapcsolódó változtatásaira hívja fel a figyelmet a NETLOCK Az SSL tanúsítvány

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

Üzleti szemlélet adaptálása

Üzleti szemlélet adaptálása Üzleti szemlélet adaptálása vállalati könyvtárban Kóródy Judit INFODOK Kft. 1.oldal Az INFODOK Kft. Tulajdonos: Kóródy Judit és Villei László Outsourcing: 2005. április 1-től Fő telephely: Krisztina krt.

Részletesebben

IKT megoldások az ipar szolgálatában

IKT megoldások az ipar szolgálatában IKT megoldások az ipar szolgálatában Charaf Hassan, egyetemi tanár, tanszékvezető 1 IKT Trendek A mobileszközök és szenzorok erősödése A felhőszolgáltatások elterjedése Hálózati megoldások robusztussága

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben