Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár átadására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár átadására."

Átírás

1 2007. JÚLIUS 13. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Ceglédbercel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a Címzett Támogatás keretében elkészült Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár átadására. Helyszín: Ceglédbercel, Pesti út 96. Idõpont: július 16., hétfõ 14 óra Az ünnepség programja: Himnusz Vendégeket köszönti: Török József polgármester Avatóbeszédet mond: dr. Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára A Mûvelõdési Ház ünnepélyes átadása Sajtótájékoztató Állófogadás; pohárköszöntõt mond: dr. Czinege Imre országgyûlési képviselõ

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ július 13. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület július 2-i ülésérõl Napirend elõtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévõket az elmúlt ülést követõ legfontosabb eseményekrõl: Két héttel ezelõtt volt a balatonszárszói tábor megnyitó értekezlete. Ebben az évben megtörtént az étkezde elõtti terasz felújítása, szociális helyiségek festése, mázolása, faházakon belül is sikerült felújítást végezni. Strand területén játszóteret alakítottak ki. A ceglédberceli gyerekek július 03-án indulnak a táborba. Mûvelõdési Házban a héten befejezõdnek a kivitelezési munkák. Jelen pillanatban az apróbb, dekorációs munkálatokat végzik, illetve a belsõ udvaron van még térburkolati munka. Múlt héten megtörtént a torony tetõszerkezetének beemelése és rögzítése is. A könyvtár átköltöztetésében a Ceglédi Könyvtár is részt vett, munkájukat ezúton szeretném megköszönni. Iskola utcától kezdõdõen a fából készült utcanév táblákat, információs táblákat kiszedték. Kérem a lakosságot, hogy próbáljuk értékeinkre figyelni és azokat megõrizni. A polgármesteri beszámolót, a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának állásáról szóló írásos elõterjesztést a Képviselõ-testület tagjai elfogadták. Elsõ napirendi pontban a testület tárgyalta és elfogadta a Települési Szolgáltató Intézmény vezetõi álláshelyére pályázat kiírását. Következõ napirendi pontban a testület a Napsugár Óvodában a es nevelési év eltelt idõszakának értékelésérõl szóló vezetõi beszámolóját fogadta el. Harmadik napirendként a Képviselõ-testület a Családsegítõ- és Gyermekjóléti Intézmény közös fenntartására vonatkozó társulási megállapodást tárgyalta és úgy döntött, hogy csatlakozik az albertirsai székhelyû Humánszolgáltató Társuláshoz, mint intézményfenntartó társuláshoz. A Képviselõ-testület negyedik napirendként tárgyalta és elfogadta a MÛVELÕDÉSI HÁZ BÜFÉ BÉRBEADÁSA Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár büfé helyiségének bérbeadására. Az ingatlan hasznos alapterülete 14,69 m 2, amely kiszolgáló helyiségbõl (8,45 m 2 ), elõtérbõl (1,39 m 2 ), WC-bõl (1,19 m 2 ), öltözõbõl (1,97 m 2 ) és zuhanyzó helyiségbõl (1,69 m 2 ) áll. Ehhez még lehetõség van kerthelyiségként m 2 fedett elõtér (árkád) igénybevételére. Eredményes pályázati eljárás esetén a birtokbavétel legkorábbi idõpontja: szeptember 1. A pályázatban szerepeltetni kell legalább: * A forgalmazni kívánt áruk körét; * A bérleti díj közüzemi díjakat is tartalmazó összegére vonatkozó ajánlatot (fûtés, villany, világítás nincs külön választva, így azt be kell építeni a bérleti díj összegébe!); * A nyitvatartási idõre vonatkozó elképzelést. A Képviselõ-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A részletekkel kapcsolatosan érdeklõdni lehet a Hivatal nyitvatartási idejében a polgármesternél. Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, ezen belül az épületben lévõ helyiségek bérleti díjait, valamint a könyvtár használati díjakat. Következõ napirendi pontban a testület döntött arról, hogy pályázatot ír ki a Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár büfé helyiségének bérbeadására. Hatodik napirendként a Képviselõ-testület tárgyalta és elfogadta, hogy pályázatot nyújt be a Közép- Magyarországi Operatív program pályázati kiírása szerint a Napsugár Óvoda játszóterének kialakítására. Hetedik napirend keretében a testület tárgyalta az IMVIKÁD Kft. kérelmét és hozzájárult, hogy a Liget u. (1602 hrsz.) területre 4-5 ezer m 3 föld kerüljön beszállításra. Nyolcadik napirendként a testület elfogadta a HÖF-CÉDE KM-072/ számú Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár címzett támogatással megvalósuló fejlesztéshez megítélt Ft vissza nem térítendõ támogatást. Következõ napirendi pontban a testület döntött arról, hogy igénybe kívánja venni a HÖF-CÉDE KM-062/ számú önkormányzati tulajdonú ravatalozó felújítására megítélt Ft vissza nem térítendõ támogatást. Tizedik napirendi pontban a Képviselõ-testület az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2007/2008. tanévre vonatkozó órakeretét, illetve az azzal összefüggõ pedagógus álláshelyek számát határozta meg. Következõ pontban szolgálati lakás bérlésére vonatkozó kérelmet bírált el a testület. Egyebek napirendi pontban a testület egyetértett azzal a képviselõi indítvánnyal, hogy a Mûvelõdési Ház neve felülvizsgálatra kerüljön. Ceglédbercel, július 5. Török József sk. polgármester

3 2007. július 13. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 12/2007. (VII.13.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a évi költségvetésrõl szóló 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet módosítására 1. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet VI. számú melléklete helyébe a következõ rendelkezés lép: VI. sz. melléklet szeptember 1-jétõl a évi költségvetés kiadási elõirányzataihoz tartozó engedélyezett létszámadatok Önkormányzat igazgatási tevékenysége 19 fõ Kisegítõ mezõgazdasági tevékenység 1 fõ Önkormányzati intézményeket ellátó kisegítõ szolgálat 15 fõ, ebbõl: 9 fõ Közhasznú 1 fõ Közcélú Települési vízellátás 7 fõ Óvodai nevelés, isk. elõkészítés 18,75 fõ Intézményi vagyon mûködtetése (óvoda) 3,5 fõ Intézményi vagyon mûködtetése (iskola) 7 fõ Általános iskolai oktatás 24 fõ Alapfokú mûvészetoktatás 3 fõ Napközi otthoni ellátás 2 fõ Háziorvosi szolgálat (önkormányzati ellátási kötelezettségig) 2 fõ Védõnõi szolgálat 3 fõ Házi szociális gondozás 1 fõ Szennyvízelvezetés és kezelés 7 fõ Mûvelõdési Ház (éves átlagos) 2 fõ Könyvtár 0,5 fõ ÖSSZESEN: 115,75 fõ, ebbõl: 9 fõ Közhasznú 1 fõ Közcélú 2. A rendelet szeptember 01. napján lép hatályba. Ceglédbercel, július 2. Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyzõ FELHÍVÁS! Felkérjük a falu lakosait, amennyiben a ceglédberceli önkéntes tûzoltóság múltjával kapcsolatos fotók, iratok, emléktárgyak birtokukban vannak, azokról jelezzenek a Polgármesteri Hivatalban Balogh Norbertnek (53/ , Terveinkben szerepel amennyiben megfelelõ anyag összegyûlik múltunk ezen speciális területének részletes bemutatása, dokumentálása. Természetesen a kölcsönadott anyagokat ha igénylik a megfelelõ digitalizálás és archiválás után visszaadjuk tulajdonosaiknak. Segítségüket elõre is köszönjük! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY VEZETÕI ÁLLÁSHELYÉRE Ceglédbercel Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Települési Szolgáltató Intézmény intézményvezetõi álláshelyének betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), illetve az annak végrehajtására kiadott 77/ (V.12.) Korm. rendelet alapján. A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört napi 4 órás munkaidõben kell ellátni. Az illetmény megállapítása a Kjt. szerint történik. A munkakör a képviselõ-testületi döntést követõ hónap elsejétõl tölthetõ be. Pályázati feltételek: * Magyar állampolgárság; * Büntetlen elõélet; * Vízellátási, csatornázási szakirányú építõmérnök vagy annál magasabb szakirányú egyetemi képesítés; * Legalább kétéves szakmai és vezetõi gyakorlat; * Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a Kjt. szerint. A pályázathoz csatolni kell: * részletes szakmai önéletrajzot; * iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni); * 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; * szakmai gyakorlat igazolását; * a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit. A pályázatokat Török József polgármesternek címezve (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje a felhívás megjelenésétõl számított 30. nap (ha munkaszüneti napra esik az azt követõ elsõ munkanap) óra. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi és Népjóléti, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a Képviselõ-testület elé döntésre. A pályázatok elbírálásának határideje a beérkezési határidõ lejártát követõ elsõ testületi ülés. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhetõ az (53) ás telefonszámon.

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ július 13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÛVELÕDÉSSZERVEZÕ -KÖNYVTÁROS MUNKAKÖRBE A Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet mûvelõdésszervezõ-könyvtáros munkakör betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), illetve az annak végrehajtására kiadott 150/ (XI.20.) Korm. rendelet alapján. A kinevezés Kjt. alapján történik határozatlan idõre, teljes munkaidõre. Az illetmény megállapítása szintén a Kjt. szerint történik. A munkakör eredményes pályázat esetén szeptember elsejétõl tölthetõ be. Pályázati feltételek: * Magyar állampolgárság; * Büntetlen elõélet; * Szakirányú felsõfokú végzettség. A pályázathoz csatolni kell: * részletes szakmai önéletrajzot; * iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni); * 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; * a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseit. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnak címezve (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.), zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük írják rá: Mûvelõdésszervezõ-könyvtáros pályázat. A pályázatok beérkezésének határideje: augusztus óra. A pályázatok elbírálásának határideje: augusztus 15. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhetõ az (53) ás telefonszámon. TÁJÉKOZTATÓ a folyószámla kivonatokkal kapcsolatos észrevételek bejelentésérõl Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy június végén a magánszemély és egyéni vállalkozó adózók részére megkezdõdött a folyószámla egyenlegértesítõk postázása. Azok a magánszemélyek és egyéni vállalkozó adózók kapnak értesítõt augusztus 31-ig, akiknek a folyószámlája december 31-i nappal magánszemélyeknél 100 Ft-ot, egyéni vállalkozóknál 1000 Ft-ot meghaladó tartozást, vagy túlfizetést mutat; az adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel a évre vonatkozóan; az illeték adónemen (501 adónemkódtól kezdõdõen) és illeték adónemhez kapcsolódóan más adónemen illeték nyitóegyenleg került megképzésre. Az értesítõ adószámmal nem rendelkezõ magánszemélyek esetében a bejelentett lakcímre, az adószámmal rendelkezõ magánszemélyek és az egyéni vállalkozók esetében a bejelentett levelezési címre, annak hiányában a bejelentett lakcímre kerül postázásra. Amennyiben a folyószámla-kivonattal, illetve pótlékértesítõvel kapcsolatban észrevétele, rendezési igénye merül fel, úgy kérjük, hogy azt elsõsorban írásban jelezze a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság felé. Írásbeli beadványát eljuttathatja postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511), vagy benyújthatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken. Az észrevétel megtételét elõsegítõ nyomtatvány letölthetõ a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság honlapjáról (www.apeh.hu/szervezet/regionális igazgatóságok/apeh Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága/ Helyi Hírek). Telefonon történõ elõzetes idõpont egyeztetést követõen az alábbiak szerint van lehetõség a folyószámla kivonattal összefüggõ személyes egyeztetésre: 1. Amennyiben észrevétele, rendezési igénye az 501-es kódtól induló illeték adóneme(ke)t érinti, úgy az 501 Fõvárosi Illetékek adónemmel kapcsolatos észrevétel esetén a 1146 Budapest, Hungária körút szám alatti (telefonszám: ; ; ); az 513 Pest Megyei Illetékek adónemmel kapcsolatos észrevétel esetén a 1148 Budapest, Fogarasi út 3. szám alatti (telefonszám: ; ) hivatali épületben az elõzetesen telefonon megbeszélt idõpontban van lehetõség személyes egyeztetésre. Vidéki illeték adónemek esetében az illeték adónem megnevezésében szereplõ regionális APEH igazgatóság illeték szervezeti egységéhez szíveskedjék fordulni. 2. Amennyiben észrevétele, rendezési igénye egyéb adónemeket érint, úgy telefonos idõpont egyeztetést követõen Igazgatóságunk 1132 Budapest, Kresz Géza utca szám alatti hivatali épületében van lehetõség személyes folyószámla egyeztetésre. Az idõpont egyeztetésre szolgáló telefonszámokat a folyószámla kivonat tartalmazza. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

5 2007. július 13. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal Mi várható ban? (Második kézbõl az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervrõl, azaz az ÚMVST-rõl) Ha valami idegen ajkú elõadást hallok, mindig eljátszogatok a nyelvvel: lejegyzem a leggyakrabban használt szavakat és megkérdezem a jelentésüket. Innen tudom, hogy a desarrollo spanyolul fejlõdést jelent, a dezvoltare pedig románul jelenti ugyanezt. S minél magasabban helyezkedik el az illetõ a ranglétrán, annál gyakrabban kell használnia e bûvszót. Az utóbbi akár sikeres önszuggesztiónak is felfogható, amenynyiben a romániai gazdaság erõteljesen elindult a fejlõdés útján szemben a magyarral. Ha ilyen füllel hallgattam volna Ficsor Ádámnak, az FVM szakállamtitkárának az ÚMVST-rõl tartott elõadását, biztosan azt kérdezném meg, hogy mit jelent az a markáns. Mint kiderült, nem az eddigi útról való markáns letérésrõl van szó ebben a ig szóló stratégiában és programban, hanem arról, hogy a már eddig is meglévõ célokat markánsabb intézkedések fogják szolgálni. Mint ismeretes, a stratégiát és a ráépülõ programot négy tengely köré csoportosították. Az elsõ, igen-igen markáns támogatási rendszert megtestesítõ tengely a szerkezet- és szemléletváltást célozza különféle beruházások, valamint a szaktanácsadás és a termelõi csoportok támogatásán keresztül. Mivel Magyarország alapvetõen a gabonaövezethez tartozik, amelyet a tervalkotók messzemenõen figyelembe vettek, ezért a gabonafölösleg elhelyezése érdekében kiemelt szerepe lesz az állattenyésztésnek és az energianövények termesztésének. A kertészeti ágazaton belül innovációs klaszetereket hoznak létre a K+F támogatások befogadása érdekében. A szakképzési programok keretében amelyek egyébként mind a négy programban szerepelnek s amelyek minden gazdálkodó számára kötelezõek lesznek, a néhány napos, hetes programokat fogják elõnyben részesíteni. A 2. tengely keretében a gazdálkodók azon 20-30%-át támogatják, akik a fenntarthatóságot helyezik elõtérbe. Ennek keretében a szeptember 1-jével kezdõdõ gazdálkodási évben lesz megkezdve a NATURA program, elsõsorban gyepterületeken. Az AKG belsõ szerkezetében markánsabban fognak megjelenni a környezetgazdálkodási szempontok tól feltétel lesz az, hogy világos területhasználati mód váltás következzen be. Az ökológiai gazdálkodás keretében a szõlészetben és a kertgazdálkodásban is ösztönözni kívánják az átállást. Az egész ösztönzési rendszerben a szántóföldi célprogramok vagy nem, vagy csak kis mértékben fognak megjelenni. Az erdészetben komoly hangsúlyeltolódás következett be a kezdeti javaslathoz képest, amely a jelenlegi erdõsítési szintet kívánta fenntartani. E helyett a jelenlegi erdõk megtartása, racionálisabb erdészeti programok ösztönzése lesz a cél. A 3. tengely a vidék életminõségének javítása és a gazdaság diverzifikációja, két alaptézis köré szervezõdik: a vállalkozásfejlesztés és az életminõség javítása (falukép rendbetétel, szolgáltatások fejlesztése, stb.) köré. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az utóbbi tétel sokkal több forrást emésztett fel, mint az elõbbi. Ebben a tekintetben markáns hangsúlyeltolódást kellett tenni, mivel kétségtelen, hogy falumegújítás, szökõkútátadás után szalagot ünnepélyesen átvagdosni nagyon látványos tett, de semmit sem ér az egész, ha közben munkalehetõség hiányában kiürül a falu. Tehát, a jövõben mindenki, aki vidéken munkahelyet tud teremteni, megérdemli hogy támogassák (a szakállamtitkár legalább tízezer vállalkozás támogatásáról beszélt). Továbbá fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy nem fogják hagyni a vidékfejlesztést szûk mozgástérbe gyakorlatilag csak falusi turizmusra és népi mesterségekre történõ leszûkítését. E helyett az innovatív általános mikrovállalkozás-fejlesztést fogják ösztönözni. További markáns változás a végrehajtásban lesz, amelyben komoly szerep fog jutni a helyi közösségeknek. Az FVM ugyanis nem alkalmas arra, hogy megmondják: kistérségi szinten mi a jó és mi a rossz irány. E három tengelyhez jön még hozzá 4. tengelyként a LEADER program, amely tulajdonképpen az elõzõ háromhoz kapcsolódik, s amelyrõl külön elõadás szólt a szakállamtitkári tájékoztató után. A LEADER-rõl itt csak anynyit, hogy e program megvalósítására az ország leginnovatívabb kistérségének lesz majd lehetõsége (amely körülbelül az ország felét jelenti). Szó volt még a szaktanácsadási rendszer átalakításáról, amelynek a csúcsán az ún. információs klaszterek állnának majd. Ezek ra fognak majd fölállni. Ezen kívül, a mostanra már nem sok innovatív élt felmutató élelmiszergazdaság fellendítésére olyan új klaszterek létrehozásán is gondolkodnak, amelyben a termelõk mellett a kereskedõk és a feldolgozók is benne lennének (a klaszterra idegen füllel azért nem kérdeznék rá, mert maga idegen szó). Kérdés érkezett a szakállamtitkárhoz a földtulajdonnal kapcsolatban, de mivel ez egy olyan érzékeny és végletesen átpolitizált téma, amelyhez még a politikai pártok sem igen mernek hozzányúlni, ezért ez válasz nélkül maradt. Bekerült viszont a programba a birtokrendezés, de ez is csak mint pilot/kísérleti program, mivel az ehhez szükséges 100%-os konszenzusnak igen kicsi a valószínûsége a magyarországi viszonyok között. Pedig franciaországi példák azt mutatják, hogy mindenkinek megérné a birtokrendezés. Ott ezt a következõ módon bonyolítják le: Két évre földmérõk és szakértõk kiköltöznek a rendezendõ területre, ahol minden javaslatot összegyûjtenek, több száz vitát folytatnak le, majd két év után a prefektus a leginkább konszenzusos helyzetrõl döntést hoz, amely mindenki számára kötelezõ és innentõl kezdve már csak bíróságon támadható meg. A franciák igen jó eredményekrõl számoltak be, mivel az ilyen konszenzusos rendezés eredményeként a földterületek ára a háromszorosára nõ, míg az utak hossza a felére csökken. A pilot/kísérleti programmal az a cél, hogy ne csak sikeres francia, hanem legalább néhány sikeres magyar birtokrendezési példát is fel tudjunk mutatni. Ehhez várják olyan közösségek jelentkezését, ahol már egyfajta konszenzus jelei láthatóak. Hirtelen ennyit sikerült lejegyeznem azon a február 22-i fórumon, amelyet a magyar állam által február 20-án Brüszszelbe benyújtott 600 oldalas angol nyelvû ÚMVST-rõl mondott az illetékes szakállamtitkár, az MTA dísztermét zsúfolásig megtöltõ hallgatóság elõtt. Ha Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ július 13. EÖTVÖS HÍREK NÉMET NEMZETISÉGI TÁBOR június18-22-ig Az iskola német munkaközössége Palotai Zsuzsa néni vezetésével és a német kisebbségi önkormányzat közösen pályázott erre a táborra. Miután eredményes lett a pályázat, tanáraink kihirdették a 3-6.osztályos tanulók között a táborozási lehetõséget, ismertették a programot. A tanulóknak csak az ebédet kellett fizetni.gyorsan betelt a létszám, sajnos jó néhány tanulót nem tudtunk fogadni. Az elsõ nap kézmûves foglalkozással indult. Korongoztunk, nemezeltünk, szalvétatechnikával dobozt díszítettünk. Ezután a falumúzeumba látogattunk, ahol Birinszki Éva néni felelevenítette és kiegészítette eddigi ismereteinket a régi bútorok, tárgyak használatáról. Az ebédeltetésben Timi néni és Anikó néni segített. Délután Sasvári Terike nénivel és Szamosvölgyi Nani nénivel sváb dalokat tanultunk. Ezután Molnárné Marika néni régi gyerekjátékokat tanított, Sánta Judit nénivel pedig játékos nyelvi feladatokat oldottunk meg. A második nap délelõttjén két csoportban dolgoztunk. Az egyik csoportot Novák Karcsi bácsi vezette. Feladatunk volt internet segítségével német levelezõpartnert keresni, majd német honlapokat böngésztünk. A másik csoporttal Simon Ildi néni a hagyományokról, ünnepekrõl tartott vetélkedõt, majd versenyt rendeztünk nyelvtörõkbõl. Délután a Budai úti strand hûs vizében lubickoltunk. Szerda délelõtt Éva nénivel a népviseletrõl beszélgettünk, majd Polonyiné Ibolya nénivel sváb táncot tanultunk. A délután sportvetélkedõvel telt el Tóth Robi bácsi vezetésével. Csütörtökön egész napos kirándulást tettünk. Megnéztük Szentendrén a Skanzent, Visegrádon a királyi palotát, felmásztunk a Salamon toronyba, ahonnan gyönyörû kilátás volt a Dunára. Sajnos a dunabogdányi nemzetiségi múzeum zárva volt, így nem tudtuk megtekinteni. Este fáradtan, megúszva probléma nélkül a hõségriadót érkeztünk haza. Pénteken izgalmas, érdekes feladatot kaptunk. Riportot kellett készítenünk idõs emberekkel megadott szempontok alapján. Köszönjük azoknak a néniknek, bácsiknak, akik segítettek a régmúltat megismerni. A tõlük hallott dalokat, mondókákat, imákat magnóra vettük fel. Délután meghallgattuk a gyûjtött anyagot és rajzot készítettünk a tábori élményekrõl. Nagyon örülünk, hogy részesülhettünk ezekben az élményekben. Köszönjük Zsuzsa néninek a programszervezést. KÁR, HOGY VÉGE! A táborozók nevében: Mojzes Zsófia Köszönetet mondok a programban dolgozó valamennyi kollégának, a Kisebbségi Önkormányzatnak, valamint Reményi Ferencnek és Dudás Józsefnek, akik édességgel járultak hozzá táborozásunk sikeréhez. Palotai Lászlóné ig. h. Mi várható ban?... Folytatás az 5. oldalról. valamit nem jól jegyeztem volna le, semmi baj, mert az egész anyag olvasható az FVM honlapján. Sõt nemcsak ez, hanem a bárki által véleményezhetõ 12 rendelet-tervezet is, amelyek közül 4-5 induló jogcímet már március közepén meg akarnak hirdetni. Meg kell hagyni, az EU igencsak pozitív hatással volt erre a folyamatra. Még úgy tíz évvel ezelõtt is az ilyen anyagok csak az igazán bennfentesek számára voltak hozzáférhetõek, nehogy illetéktelenek beleszólhassanak a nagyok dolgába. Az EU kötelezõvé tette a társadalmi egyeztetést, amely még messze nem tökéletes, meglehetõsen szûk határidõket adnak több száz oldalas anyagok véleményezésére, de LEHET, sõt KELL is beleszólni, véleményezni, mert e nélkül csak szenvedõ alanyai lehetünk a folyamatoknak. E sorok írója örömmel számolhat be arról, hogy egy közel nyolc éves küzdelem végre meghozta gyümölcsét. A tanyák melyek fele még a SAPARD program idején, városokhoz tartozásuk miatt került ki a vidékfejlesztés által támogatható körbõl, most végre bekerültek a támogatottak körébe. Hurrá, most végre jöhet a desarrollo, dezvoltare, a fejlõdés. Malya Carmen Biokultúra Közép-Magyarországi Egyesület Utóirat: A cikk megírása óta ismertté vált, hogy a terv milyen arányban osztja föl a rendelkezésre álló keretet az egyes tengelyek között, s így már nem olyan rózsás a kép. A terv a legnagyobb összeget az elsõ tengelyre szánja s a legkisebbet épphogycsak az EU által elõírt minimum szintet a vidékfejlesztésre. De még nem késõ változtatni, mert az EU csak augusztusban dönti el: elfogadja-e a tervet vagy sem. (Az elõzõ, ra vonatkozó terv tizenharmadik változatát fogadták csak el.) Bõvebbet a honlapon lehet olvasni.

7 2007. július 13. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Hamarosan megnyitja kapuit a felújított Mûvelõdési Ház, amelynek igényesen kialakított belsõ tereit tovább tudnánk szépíteni egy kis összefogással, adományozással. Ezúton kérem ezért azokat, akiknél olyan növények találhatóak, amelyek már kinõtték a lakást, vagy egyszerûen csak fel kívánnak ajánlani néhány darabot az otthoni kollekcióból, keressenek az alábbi telefonszámon. A szállítást is megoldjuk, ha szükséges. Köszönettel: Sasvári Istvánné Lándzsás útifû Növényvédelmi alkalmazás: Levéltetvek, káposztagyökér-golyva, káposztaszár-rothadás ellen kiváló. A lándzsás útifû leveleinek esõvízzel kivont levét a növényekre kell permetezni. Én csak egyszerûen egy maréknyi levelet áztattam néhány napig esõvízben. Igazán hatásos és nagyon egyszerû elkészíteni. Csurgó Sándor: Gyógynövény embernek, állatnak, növénynek; Biogazda kiskönyvtár. Közreadja: Gimesi Befõzés cukor nélkül Mivel cukrot nem használunk, különös gonddal kell kigõzölni, két egymást követõ napon! A gyümölcsöt legcélszerûbb patentzáras üvegekbe rakni. Hámozott barackfélébõl, meggybõl, cseresznyébõl a következõképpen készítünk befõttet: frissen szedett, ép, érett gyümölcsöt megtisztítva szorosan üvegekbe rakjuk, sem vizet, sem cukrot nem adunk hozzá. Tetejére késhegynyi szalicilt vagy benzoesavas-nátriumot teszünk. Légmentesen lezárjuk és két egymást követõ napon kigõzöljük. A gyümölcs a gõzölés alatt levet ereszt, eredeti formáját kissé elveszíti. Színe-java sorozat; 1970-es évek Ribizlis pite angol módra Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 tojás, 10 dkg vaj, 20 dkg cukor, egy csipet só, 1/2 kg ribizli, 5 dkg vaj, 7 dkg dió. A lisztet elmorzsoljuk a vajjal, majd összegyúrjuk 5 dkg cukorral, a sóval, 2 evõkanál vízzel és egy egész tojással. Hûtõszekrényben egy fél órát pihentetjük. Közben elkészítjük a tölteléket. A megmosott és villával megtisztított ribizlit tálba helyezzük, szórunk rá 10 dkg cukrot. Az 5 dkg vajat megolvasztjuk, hozzáadjuk a darált diót, 5 dkg cukrot és kis lángon, kevergetve megpirítjuk, majd elvegyítjük a ribizlivel. A tészta kétharmadával kibélelünk egy kerek tortaformát, rárakjuk a tölteléket, a maradék tésztából rácsokat készítünk és l tojássárgájával megkenve, kis lángon percig sütjük. Én C-os sütõben sütöm, de nem elég a 30 perc, akkor veszem ki a sütõbõl, ha szép barnásra sül. Ilyenkor már elválik a sütõ oldalától. Lévai Vera: Szakácskönyv ÁBÉCÉ-ben (RTV-Minerva, Bp Savanyított patisszon Hozzávalók: 2 kg patisszon, 5-6 piros, hegyes paprika, 1 szál torma, kapor, vasfû. 1 liter felöntõ léhez: 4 dkg só, 4 dkg cukor, l teáskanál mustármag, l dl ecet. 1. A patisszonokat vékonyan meghámozom, kimagozom és keskeny szeletekre vágom. A paprikát kimagozom, l cm széles karikára szeletelem. A tormát megtisztítom, hasábokra vágom. A patisszont, a paprikát, a kaprot, a tormát és a vasfüvet egyenletesen elosztva üvegekbe rakom. 2. Elkészítem a felöntõ levet, l liter vízhez 4 dkg sót, 4 dkg cukrot, l teáskanálnyi mustármagot teszek, majd forrásig hevítem, azután hozzáadok 1 dl 10%-os ecetet. 3. A patisszonra öntöm a forró, ecetes levet. Az üvegeket azonnal lezárom és l napra száraz gõzbe rakom. (Planétás receptkártyák) * Vasfû (Verbena officinalis). Plinius szerint az ókorban a rómaiak szent füve volt. Elsõsorban általános erõsítõnek, a vérszegénység gyógyszerének tartották. Javasolták teáját ideges kimerültség esetén is, ami ezek szerint nemcsak a XX. század civilizációs betegsége. A frissen összevágott növényt kendõbe csavarva, fejfájás ellen alkalmazták. Teakeverékhez adagolják ma is bizonyos gyomor-, máj- és epebetegségeknél. (Búvár Zsebkönyvek)...A leveleiben és virágaiban található vegyületek szerkezetüket tekintve távol állnak az aszpirintõl, de számos olyan tulajdonságuk van, amelyek által fontos helyük lehet a migrén gyógyításában, az anyagcserezavarok kezelésében, az idegrendszer megerõsítésében, emellett közismerten hatékony fájdalom- és gyulladáscsökkentõ szerek. (H. Mészáros E.: Termeszthetõ gyógynövények)...gyûjtendõ a növény föld feletti része virágos állapotban. A növény felsõ, mintegy 20 cm-es virágzó szárát vágjuk, mert ha gyökerestül húzzuk ki, elkerülhetetlen, hogy gyökér kerüljön az áruba. Padláson vagy más árnyékos, szellõs helyen szárítjuk. A növény teája gyomor-, máj- és epebántalmak elleni háziszer. A háztartásokban savanyúságok eltevésénél használják. (Kertmagyarország; Máthé Á. Romváry V.: Fûszerek és gyógyító növények a kertbõl)

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ július 13. SZPCDSE HÍREK Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! június 9-én Vasad település sportpályáján került lebonyolításra a regionális évadzáró Góliát-McDonald s FC torna, amelyen két csapattal vett részt egyesületünk. A tormán részt vevõ csapatok: Csévharaszt, Üllõi DSE, Vasad, Péteri, Monorierdõ, SZPCDSE Ceglédbercel, Vecsés. Férfi kosárlabda szakosztály eredményei Az Egyesület Férfi Kosárlabda Szakosztálya június 10-én Albertirsán megrendezett Street-ball tornán két csapattal képviselte községünket. A csapatokban Tóth Zsolt edzõ vezetésével Szuhamella Roland, Czirkelbach László, Petró Zoltán, Sándor János és Kürtösi Mátyás vett részt. A tornán 58 csapatból a Ceglédbercel II. a negyedik, míg a Ceglédbercel I. az ötödik helyet szerezte meg. Gratulálunk az elért eredményhez és bízunk benne, hogy további szép sikerekrõl számolhatunk be. * Tisztelt Hölgyek, Urak, Fiatalok és Gyerekek! Az egyesületünk augusztus 20-án ez évben is az Önkormányzattal kö- zösen szervezi és megrendezi a Szent István Napi Tornát a Dózsa György úti Szabadidõ parkban. A tornán: futószámok; kispályás labdarúgó mérkõzések; kerékpár ügyességi verseny; 7 méteres rúgó verseny kerül lebonyolításra. Az 1., 2., 3. helyezést elért versenyzõk díjazásban részesülnek. Minden versenyezni szándékozót és természetesen szurkolót szeretettel várunk. A torna 9.00 órától kerül megrendezésre. Köszönjük megtisztelõ figyelmüket. Héregi Mihály sk. SzPCDSE elnök Gér Sándorné sk. SzPCDSE titkár Gasparek Tibor sk. SzPCDSE elnökh. Az es korosztályú csapatunk második helyen, az es korosztály a harmadik helyen végzett a tornán. A rendkívüli melegben nyújtott szép teljesítményhez gratulálunk a gyerekeknek. A Bau-Trans 2000 Kft. ceglédberceli telepe folyamatosan megújuló AKCIÓIval várja kedves vásárlóit. Az alapba való készbetontól a kéménypillérig mindent egy helyen, helyben! Köszönetnyilvánítás Az Ifjúsági Tánccsoport köszönetét fejezi ki Mezõsdi Antalnak, aki ismét anyagiakkal támogatta a csoport mûködését. Ez az immár rendszeresnek tekinthetõ segítség nagymértékben megkönnyíti a fellépésekhez szükséges ruhák beszerzését és elkészítését. Segítségét köszönjük! Polónyiné Zsuzsandor Ibolya a csoport vezetõje Használt piros pala 40x40-es eladó! Érdeklõdni: / Jó állapotban lévõ 2 éve vásárolt 120 literes gáztüzelésû vízmelegítõ eladó! Érd.: 5 3 / , / es telefonszámon. Szakdolgozatok, diplomamunkák, régi könyvek átkötése! Cím: Bátyai Lajos, 2730 Albertirsa, Gorkij u. 30. Tel.: / Kedves Megrendelõm! Örömmel értesítem régi és leendõ ügyfeleimet, hogy a Ceglédbercel, Vasút utca 12. sz. alatt lévõ autószerelõ mûhely szolgáltatása a következõ tevékenységekkel bõvült: - fékhatásmérés; - lengéscsillapító vizsgálat; - motordiagnosztika (hibatároló lekérdezése, hibakódok törlése, szervizvisszaállítás, stb.) Köszönöm, hogy megtisztel bizalmával és az Ön számára szükséges javítást nálam rendelte meg. Bízom benne, hogy a jövõben is bizalommal fordul hozzám. Nyitva: hétfõ-péntek ig; szombat ig Telefon: 06-20/ ; 53/ Tisztelettel: Schmidt Tibor VÉRADÁS július 10-én, kedden 14 órától 16 óráig az iskola Pesti út 160. számú épületében. Szeretettel és tisztelettel várjuk a régi és az új véradókat! VK véradószervezõje Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja. Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Nagy Lajos jegyzõ Nyomdai munka: 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 53/ , 06-30/

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a 13/2007. (I. 22.) számú A Ligeti Óvoda vezetőjének felmentéséről, nevelési-oktatási intézmények vezetői megbízására pályázatok kiírásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-7/2007. Üi.: dr. Tábith Andrea Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz

ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz Tisztelt Képviselőtestület! ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetésében 700 e Ftot biztosított nyelvtanulás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.május 26-án du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes Attiláné

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr 104 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 3-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 45/2014.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: intézményvezetői pályázatok elbírálása Mellékletek: 1. sz. melléklet: szakértői vélemény Vass Katalin 2. sz. melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében

pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében J a v a s l a t pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2011.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben