Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár átadására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár átadására."

Átírás

1 2007. JÚLIUS 13. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Ceglédbercel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a Címzett Támogatás keretében elkészült Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár átadására. Helyszín: Ceglédbercel, Pesti út 96. Idõpont: július 16., hétfõ 14 óra Az ünnepség programja: Himnusz Vendégeket köszönti: Török József polgármester Avatóbeszédet mond: dr. Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára A Mûvelõdési Ház ünnepélyes átadása Sajtótájékoztató Állófogadás; pohárköszöntõt mond: dr. Czinege Imre országgyûlési képviselõ

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ július 13. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület július 2-i ülésérõl Napirend elõtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévõket az elmúlt ülést követõ legfontosabb eseményekrõl: Két héttel ezelõtt volt a balatonszárszói tábor megnyitó értekezlete. Ebben az évben megtörtént az étkezde elõtti terasz felújítása, szociális helyiségek festése, mázolása, faházakon belül is sikerült felújítást végezni. Strand területén játszóteret alakítottak ki. A ceglédberceli gyerekek július 03-án indulnak a táborba. Mûvelõdési Házban a héten befejezõdnek a kivitelezési munkák. Jelen pillanatban az apróbb, dekorációs munkálatokat végzik, illetve a belsõ udvaron van még térburkolati munka. Múlt héten megtörtént a torony tetõszerkezetének beemelése és rögzítése is. A könyvtár átköltöztetésében a Ceglédi Könyvtár is részt vett, munkájukat ezúton szeretném megköszönni. Iskola utcától kezdõdõen a fából készült utcanév táblákat, információs táblákat kiszedték. Kérem a lakosságot, hogy próbáljuk értékeinkre figyelni és azokat megõrizni. A polgármesteri beszámolót, a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának állásáról szóló írásos elõterjesztést a Képviselõ-testület tagjai elfogadták. Elsõ napirendi pontban a testület tárgyalta és elfogadta a Települési Szolgáltató Intézmény vezetõi álláshelyére pályázat kiírását. Következõ napirendi pontban a testület a Napsugár Óvodában a es nevelési év eltelt idõszakának értékelésérõl szóló vezetõi beszámolóját fogadta el. Harmadik napirendként a Képviselõ-testület a Családsegítõ- és Gyermekjóléti Intézmény közös fenntartására vonatkozó társulási megállapodást tárgyalta és úgy döntött, hogy csatlakozik az albertirsai székhelyû Humánszolgáltató Társuláshoz, mint intézményfenntartó társuláshoz. A Képviselõ-testület negyedik napirendként tárgyalta és elfogadta a MÛVELÕDÉSI HÁZ BÜFÉ BÉRBEADÁSA Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár büfé helyiségének bérbeadására. Az ingatlan hasznos alapterülete 14,69 m 2, amely kiszolgáló helyiségbõl (8,45 m 2 ), elõtérbõl (1,39 m 2 ), WC-bõl (1,19 m 2 ), öltözõbõl (1,97 m 2 ) és zuhanyzó helyiségbõl (1,69 m 2 ) áll. Ehhez még lehetõség van kerthelyiségként m 2 fedett elõtér (árkád) igénybevételére. Eredményes pályázati eljárás esetén a birtokbavétel legkorábbi idõpontja: szeptember 1. A pályázatban szerepeltetni kell legalább: * A forgalmazni kívánt áruk körét; * A bérleti díj közüzemi díjakat is tartalmazó összegére vonatkozó ajánlatot (fûtés, villany, világítás nincs külön választva, így azt be kell építeni a bérleti díj összegébe!); * A nyitvatartási idõre vonatkozó elképzelést. A Képviselõ-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A részletekkel kapcsolatosan érdeklõdni lehet a Hivatal nyitvatartási idejében a polgármesternél. Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, ezen belül az épületben lévõ helyiségek bérleti díjait, valamint a könyvtár használati díjakat. Következõ napirendi pontban a testület döntött arról, hogy pályázatot ír ki a Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár büfé helyiségének bérbeadására. Hatodik napirendként a Képviselõ-testület tárgyalta és elfogadta, hogy pályázatot nyújt be a Közép- Magyarországi Operatív program pályázati kiírása szerint a Napsugár Óvoda játszóterének kialakítására. Hetedik napirend keretében a testület tárgyalta az IMVIKÁD Kft. kérelmét és hozzájárult, hogy a Liget u. (1602 hrsz.) területre 4-5 ezer m 3 föld kerüljön beszállításra. Nyolcadik napirendként a testület elfogadta a HÖF-CÉDE KM-072/ számú Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár címzett támogatással megvalósuló fejlesztéshez megítélt Ft vissza nem térítendõ támogatást. Következõ napirendi pontban a testület döntött arról, hogy igénybe kívánja venni a HÖF-CÉDE KM-062/ számú önkormányzati tulajdonú ravatalozó felújítására megítélt Ft vissza nem térítendõ támogatást. Tizedik napirendi pontban a Képviselõ-testület az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2007/2008. tanévre vonatkozó órakeretét, illetve az azzal összefüggõ pedagógus álláshelyek számát határozta meg. Következõ pontban szolgálati lakás bérlésére vonatkozó kérelmet bírált el a testület. Egyebek napirendi pontban a testület egyetértett azzal a képviselõi indítvánnyal, hogy a Mûvelõdési Ház neve felülvizsgálatra kerüljön. Ceglédbercel, július 5. Török József sk. polgármester

3 2007. július 13. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 12/2007. (VII.13.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a évi költségvetésrõl szóló 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet módosítására 1. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet VI. számú melléklete helyébe a következõ rendelkezés lép: VI. sz. melléklet szeptember 1-jétõl a évi költségvetés kiadási elõirányzataihoz tartozó engedélyezett létszámadatok Önkormányzat igazgatási tevékenysége 19 fõ Kisegítõ mezõgazdasági tevékenység 1 fõ Önkormányzati intézményeket ellátó kisegítõ szolgálat 15 fõ, ebbõl: 9 fõ Közhasznú 1 fõ Közcélú Települési vízellátás 7 fõ Óvodai nevelés, isk. elõkészítés 18,75 fõ Intézményi vagyon mûködtetése (óvoda) 3,5 fõ Intézményi vagyon mûködtetése (iskola) 7 fõ Általános iskolai oktatás 24 fõ Alapfokú mûvészetoktatás 3 fõ Napközi otthoni ellátás 2 fõ Háziorvosi szolgálat (önkormányzati ellátási kötelezettségig) 2 fõ Védõnõi szolgálat 3 fõ Házi szociális gondozás 1 fõ Szennyvízelvezetés és kezelés 7 fõ Mûvelõdési Ház (éves átlagos) 2 fõ Könyvtár 0,5 fõ ÖSSZESEN: 115,75 fõ, ebbõl: 9 fõ Közhasznú 1 fõ Közcélú 2. A rendelet szeptember 01. napján lép hatályba. Ceglédbercel, július 2. Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyzõ FELHÍVÁS! Felkérjük a falu lakosait, amennyiben a ceglédberceli önkéntes tûzoltóság múltjával kapcsolatos fotók, iratok, emléktárgyak birtokukban vannak, azokról jelezzenek a Polgármesteri Hivatalban Balogh Norbertnek (53/ , Terveinkben szerepel amennyiben megfelelõ anyag összegyûlik múltunk ezen speciális területének részletes bemutatása, dokumentálása. Természetesen a kölcsönadott anyagokat ha igénylik a megfelelõ digitalizálás és archiválás után visszaadjuk tulajdonosaiknak. Segítségüket elõre is köszönjük! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY VEZETÕI ÁLLÁSHELYÉRE Ceglédbercel Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Települési Szolgáltató Intézmény intézményvezetõi álláshelyének betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), illetve az annak végrehajtására kiadott 77/ (V.12.) Korm. rendelet alapján. A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört napi 4 órás munkaidõben kell ellátni. Az illetmény megállapítása a Kjt. szerint történik. A munkakör a képviselõ-testületi döntést követõ hónap elsejétõl tölthetõ be. Pályázati feltételek: * Magyar állampolgárság; * Büntetlen elõélet; * Vízellátási, csatornázási szakirányú építõmérnök vagy annál magasabb szakirányú egyetemi képesítés; * Legalább kétéves szakmai és vezetõi gyakorlat; * Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a Kjt. szerint. A pályázathoz csatolni kell: * részletes szakmai önéletrajzot; * iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni); * 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; * szakmai gyakorlat igazolását; * a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit. A pályázatokat Török József polgármesternek címezve (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje a felhívás megjelenésétõl számított 30. nap (ha munkaszüneti napra esik az azt követõ elsõ munkanap) óra. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi és Népjóléti, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a Képviselõ-testület elé döntésre. A pályázatok elbírálásának határideje a beérkezési határidõ lejártát követõ elsõ testületi ülés. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhetõ az (53) ás telefonszámon.

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ július 13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÛVELÕDÉSSZERVEZÕ -KÖNYVTÁROS MUNKAKÖRBE A Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet mûvelõdésszervezõ-könyvtáros munkakör betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), illetve az annak végrehajtására kiadott 150/ (XI.20.) Korm. rendelet alapján. A kinevezés Kjt. alapján történik határozatlan idõre, teljes munkaidõre. Az illetmény megállapítása szintén a Kjt. szerint történik. A munkakör eredményes pályázat esetén szeptember elsejétõl tölthetõ be. Pályázati feltételek: * Magyar állampolgárság; * Büntetlen elõélet; * Szakirányú felsõfokú végzettség. A pályázathoz csatolni kell: * részletes szakmai önéletrajzot; * iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni); * 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; * a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseit. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnak címezve (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.), zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük írják rá: Mûvelõdésszervezõ-könyvtáros pályázat. A pályázatok beérkezésének határideje: augusztus óra. A pályázatok elbírálásának határideje: augusztus 15. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhetõ az (53) ás telefonszámon. TÁJÉKOZTATÓ a folyószámla kivonatokkal kapcsolatos észrevételek bejelentésérõl Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy június végén a magánszemély és egyéni vállalkozó adózók részére megkezdõdött a folyószámla egyenlegértesítõk postázása. Azok a magánszemélyek és egyéni vállalkozó adózók kapnak értesítõt augusztus 31-ig, akiknek a folyószámlája december 31-i nappal magánszemélyeknél 100 Ft-ot, egyéni vállalkozóknál 1000 Ft-ot meghaladó tartozást, vagy túlfizetést mutat; az adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel a évre vonatkozóan; az illeték adónemen (501 adónemkódtól kezdõdõen) és illeték adónemhez kapcsolódóan más adónemen illeték nyitóegyenleg került megképzésre. Az értesítõ adószámmal nem rendelkezõ magánszemélyek esetében a bejelentett lakcímre, az adószámmal rendelkezõ magánszemélyek és az egyéni vállalkozók esetében a bejelentett levelezési címre, annak hiányában a bejelentett lakcímre kerül postázásra. Amennyiben a folyószámla-kivonattal, illetve pótlékértesítõvel kapcsolatban észrevétele, rendezési igénye merül fel, úgy kérjük, hogy azt elsõsorban írásban jelezze a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság felé. Írásbeli beadványát eljuttathatja postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511), vagy benyújthatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken. Az észrevétel megtételét elõsegítõ nyomtatvány letölthetõ a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság honlapjáról (www.apeh.hu/szervezet/regionális igazgatóságok/apeh Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága/ Helyi Hírek). Telefonon történõ elõzetes idõpont egyeztetést követõen az alábbiak szerint van lehetõség a folyószámla kivonattal összefüggõ személyes egyeztetésre: 1. Amennyiben észrevétele, rendezési igénye az 501-es kódtól induló illeték adóneme(ke)t érinti, úgy az 501 Fõvárosi Illetékek adónemmel kapcsolatos észrevétel esetén a 1146 Budapest, Hungária körút szám alatti (telefonszám: ; ; ); az 513 Pest Megyei Illetékek adónemmel kapcsolatos észrevétel esetén a 1148 Budapest, Fogarasi út 3. szám alatti (telefonszám: ; ) hivatali épületben az elõzetesen telefonon megbeszélt idõpontban van lehetõség személyes egyeztetésre. Vidéki illeték adónemek esetében az illeték adónem megnevezésében szereplõ regionális APEH igazgatóság illeték szervezeti egységéhez szíveskedjék fordulni. 2. Amennyiben észrevétele, rendezési igénye egyéb adónemeket érint, úgy telefonos idõpont egyeztetést követõen Igazgatóságunk 1132 Budapest, Kresz Géza utca szám alatti hivatali épületében van lehetõség személyes folyószámla egyeztetésre. Az idõpont egyeztetésre szolgáló telefonszámokat a folyószámla kivonat tartalmazza. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

5 2007. július 13. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal Mi várható ban? (Második kézbõl az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervrõl, azaz az ÚMVST-rõl) Ha valami idegen ajkú elõadást hallok, mindig eljátszogatok a nyelvvel: lejegyzem a leggyakrabban használt szavakat és megkérdezem a jelentésüket. Innen tudom, hogy a desarrollo spanyolul fejlõdést jelent, a dezvoltare pedig románul jelenti ugyanezt. S minél magasabban helyezkedik el az illetõ a ranglétrán, annál gyakrabban kell használnia e bûvszót. Az utóbbi akár sikeres önszuggesztiónak is felfogható, amenynyiben a romániai gazdaság erõteljesen elindult a fejlõdés útján szemben a magyarral. Ha ilyen füllel hallgattam volna Ficsor Ádámnak, az FVM szakállamtitkárának az ÚMVST-rõl tartott elõadását, biztosan azt kérdezném meg, hogy mit jelent az a markáns. Mint kiderült, nem az eddigi útról való markáns letérésrõl van szó ebben a ig szóló stratégiában és programban, hanem arról, hogy a már eddig is meglévõ célokat markánsabb intézkedések fogják szolgálni. Mint ismeretes, a stratégiát és a ráépülõ programot négy tengely köré csoportosították. Az elsõ, igen-igen markáns támogatási rendszert megtestesítõ tengely a szerkezet- és szemléletváltást célozza különféle beruházások, valamint a szaktanácsadás és a termelõi csoportok támogatásán keresztül. Mivel Magyarország alapvetõen a gabonaövezethez tartozik, amelyet a tervalkotók messzemenõen figyelembe vettek, ezért a gabonafölösleg elhelyezése érdekében kiemelt szerepe lesz az állattenyésztésnek és az energianövények termesztésének. A kertészeti ágazaton belül innovációs klaszetereket hoznak létre a K+F támogatások befogadása érdekében. A szakképzési programok keretében amelyek egyébként mind a négy programban szerepelnek s amelyek minden gazdálkodó számára kötelezõek lesznek, a néhány napos, hetes programokat fogják elõnyben részesíteni. A 2. tengely keretében a gazdálkodók azon 20-30%-át támogatják, akik a fenntarthatóságot helyezik elõtérbe. Ennek keretében a szeptember 1-jével kezdõdõ gazdálkodási évben lesz megkezdve a NATURA program, elsõsorban gyepterületeken. Az AKG belsõ szerkezetében markánsabban fognak megjelenni a környezetgazdálkodási szempontok tól feltétel lesz az, hogy világos területhasználati mód váltás következzen be. Az ökológiai gazdálkodás keretében a szõlészetben és a kertgazdálkodásban is ösztönözni kívánják az átállást. Az egész ösztönzési rendszerben a szántóföldi célprogramok vagy nem, vagy csak kis mértékben fognak megjelenni. Az erdészetben komoly hangsúlyeltolódás következett be a kezdeti javaslathoz képest, amely a jelenlegi erdõsítési szintet kívánta fenntartani. E helyett a jelenlegi erdõk megtartása, racionálisabb erdészeti programok ösztönzése lesz a cél. A 3. tengely a vidék életminõségének javítása és a gazdaság diverzifikációja, két alaptézis köré szervezõdik: a vállalkozásfejlesztés és az életminõség javítása (falukép rendbetétel, szolgáltatások fejlesztése, stb.) köré. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az utóbbi tétel sokkal több forrást emésztett fel, mint az elõbbi. Ebben a tekintetben markáns hangsúlyeltolódást kellett tenni, mivel kétségtelen, hogy falumegújítás, szökõkútátadás után szalagot ünnepélyesen átvagdosni nagyon látványos tett, de semmit sem ér az egész, ha közben munkalehetõség hiányában kiürül a falu. Tehát, a jövõben mindenki, aki vidéken munkahelyet tud teremteni, megérdemli hogy támogassák (a szakállamtitkár legalább tízezer vállalkozás támogatásáról beszélt). Továbbá fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy nem fogják hagyni a vidékfejlesztést szûk mozgástérbe gyakorlatilag csak falusi turizmusra és népi mesterségekre történõ leszûkítését. E helyett az innovatív általános mikrovállalkozás-fejlesztést fogják ösztönözni. További markáns változás a végrehajtásban lesz, amelyben komoly szerep fog jutni a helyi közösségeknek. Az FVM ugyanis nem alkalmas arra, hogy megmondják: kistérségi szinten mi a jó és mi a rossz irány. E három tengelyhez jön még hozzá 4. tengelyként a LEADER program, amely tulajdonképpen az elõzõ háromhoz kapcsolódik, s amelyrõl külön elõadás szólt a szakállamtitkári tájékoztató után. A LEADER-rõl itt csak anynyit, hogy e program megvalósítására az ország leginnovatívabb kistérségének lesz majd lehetõsége (amely körülbelül az ország felét jelenti). Szó volt még a szaktanácsadási rendszer átalakításáról, amelynek a csúcsán az ún. információs klaszterek állnának majd. Ezek ra fognak majd fölállni. Ezen kívül, a mostanra már nem sok innovatív élt felmutató élelmiszergazdaság fellendítésére olyan új klaszterek létrehozásán is gondolkodnak, amelyben a termelõk mellett a kereskedõk és a feldolgozók is benne lennének (a klaszterra idegen füllel azért nem kérdeznék rá, mert maga idegen szó). Kérdés érkezett a szakállamtitkárhoz a földtulajdonnal kapcsolatban, de mivel ez egy olyan érzékeny és végletesen átpolitizált téma, amelyhez még a politikai pártok sem igen mernek hozzányúlni, ezért ez válasz nélkül maradt. Bekerült viszont a programba a birtokrendezés, de ez is csak mint pilot/kísérleti program, mivel az ehhez szükséges 100%-os konszenzusnak igen kicsi a valószínûsége a magyarországi viszonyok között. Pedig franciaországi példák azt mutatják, hogy mindenkinek megérné a birtokrendezés. Ott ezt a következõ módon bonyolítják le: Két évre földmérõk és szakértõk kiköltöznek a rendezendõ területre, ahol minden javaslatot összegyûjtenek, több száz vitát folytatnak le, majd két év után a prefektus a leginkább konszenzusos helyzetrõl döntést hoz, amely mindenki számára kötelezõ és innentõl kezdve már csak bíróságon támadható meg. A franciák igen jó eredményekrõl számoltak be, mivel az ilyen konszenzusos rendezés eredményeként a földterületek ára a háromszorosára nõ, míg az utak hossza a felére csökken. A pilot/kísérleti programmal az a cél, hogy ne csak sikeres francia, hanem legalább néhány sikeres magyar birtokrendezési példát is fel tudjunk mutatni. Ehhez várják olyan közösségek jelentkezését, ahol már egyfajta konszenzus jelei láthatóak. Hirtelen ennyit sikerült lejegyeznem azon a február 22-i fórumon, amelyet a magyar állam által február 20-án Brüszszelbe benyújtott 600 oldalas angol nyelvû ÚMVST-rõl mondott az illetékes szakállamtitkár, az MTA dísztermét zsúfolásig megtöltõ hallgatóság elõtt. Ha Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ július 13. EÖTVÖS HÍREK NÉMET NEMZETISÉGI TÁBOR június18-22-ig Az iskola német munkaközössége Palotai Zsuzsa néni vezetésével és a német kisebbségi önkormányzat közösen pályázott erre a táborra. Miután eredményes lett a pályázat, tanáraink kihirdették a 3-6.osztályos tanulók között a táborozási lehetõséget, ismertették a programot. A tanulóknak csak az ebédet kellett fizetni.gyorsan betelt a létszám, sajnos jó néhány tanulót nem tudtunk fogadni. Az elsõ nap kézmûves foglalkozással indult. Korongoztunk, nemezeltünk, szalvétatechnikával dobozt díszítettünk. Ezután a falumúzeumba látogattunk, ahol Birinszki Éva néni felelevenítette és kiegészítette eddigi ismereteinket a régi bútorok, tárgyak használatáról. Az ebédeltetésben Timi néni és Anikó néni segített. Délután Sasvári Terike nénivel és Szamosvölgyi Nani nénivel sváb dalokat tanultunk. Ezután Molnárné Marika néni régi gyerekjátékokat tanított, Sánta Judit nénivel pedig játékos nyelvi feladatokat oldottunk meg. A második nap délelõttjén két csoportban dolgoztunk. Az egyik csoportot Novák Karcsi bácsi vezette. Feladatunk volt internet segítségével német levelezõpartnert keresni, majd német honlapokat böngésztünk. A másik csoporttal Simon Ildi néni a hagyományokról, ünnepekrõl tartott vetélkedõt, majd versenyt rendeztünk nyelvtörõkbõl. Délután a Budai úti strand hûs vizében lubickoltunk. Szerda délelõtt Éva nénivel a népviseletrõl beszélgettünk, majd Polonyiné Ibolya nénivel sváb táncot tanultunk. A délután sportvetélkedõvel telt el Tóth Robi bácsi vezetésével. Csütörtökön egész napos kirándulást tettünk. Megnéztük Szentendrén a Skanzent, Visegrádon a királyi palotát, felmásztunk a Salamon toronyba, ahonnan gyönyörû kilátás volt a Dunára. Sajnos a dunabogdányi nemzetiségi múzeum zárva volt, így nem tudtuk megtekinteni. Este fáradtan, megúszva probléma nélkül a hõségriadót érkeztünk haza. Pénteken izgalmas, érdekes feladatot kaptunk. Riportot kellett készítenünk idõs emberekkel megadott szempontok alapján. Köszönjük azoknak a néniknek, bácsiknak, akik segítettek a régmúltat megismerni. A tõlük hallott dalokat, mondókákat, imákat magnóra vettük fel. Délután meghallgattuk a gyûjtött anyagot és rajzot készítettünk a tábori élményekrõl. Nagyon örülünk, hogy részesülhettünk ezekben az élményekben. Köszönjük Zsuzsa néninek a programszervezést. KÁR, HOGY VÉGE! A táborozók nevében: Mojzes Zsófia Köszönetet mondok a programban dolgozó valamennyi kollégának, a Kisebbségi Önkormányzatnak, valamint Reményi Ferencnek és Dudás Józsefnek, akik édességgel járultak hozzá táborozásunk sikeréhez. Palotai Lászlóné ig. h. Mi várható ban?... Folytatás az 5. oldalról. valamit nem jól jegyeztem volna le, semmi baj, mert az egész anyag olvasható az FVM honlapján. Sõt nemcsak ez, hanem a bárki által véleményezhetõ 12 rendelet-tervezet is, amelyek közül 4-5 induló jogcímet már március közepén meg akarnak hirdetni. Meg kell hagyni, az EU igencsak pozitív hatással volt erre a folyamatra. Még úgy tíz évvel ezelõtt is az ilyen anyagok csak az igazán bennfentesek számára voltak hozzáférhetõek, nehogy illetéktelenek beleszólhassanak a nagyok dolgába. Az EU kötelezõvé tette a társadalmi egyeztetést, amely még messze nem tökéletes, meglehetõsen szûk határidõket adnak több száz oldalas anyagok véleményezésére, de LEHET, sõt KELL is beleszólni, véleményezni, mert e nélkül csak szenvedõ alanyai lehetünk a folyamatoknak. E sorok írója örömmel számolhat be arról, hogy egy közel nyolc éves küzdelem végre meghozta gyümölcsét. A tanyák melyek fele még a SAPARD program idején, városokhoz tartozásuk miatt került ki a vidékfejlesztés által támogatható körbõl, most végre bekerültek a támogatottak körébe. Hurrá, most végre jöhet a desarrollo, dezvoltare, a fejlõdés. Malya Carmen Biokultúra Közép-Magyarországi Egyesület Utóirat: A cikk megírása óta ismertté vált, hogy a terv milyen arányban osztja föl a rendelkezésre álló keretet az egyes tengelyek között, s így már nem olyan rózsás a kép. A terv a legnagyobb összeget az elsõ tengelyre szánja s a legkisebbet épphogycsak az EU által elõírt minimum szintet a vidékfejlesztésre. De még nem késõ változtatni, mert az EU csak augusztusban dönti el: elfogadja-e a tervet vagy sem. (Az elõzõ, ra vonatkozó terv tizenharmadik változatát fogadták csak el.) Bõvebbet a honlapon lehet olvasni.

7 2007. július 13. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Hamarosan megnyitja kapuit a felújított Mûvelõdési Ház, amelynek igényesen kialakított belsõ tereit tovább tudnánk szépíteni egy kis összefogással, adományozással. Ezúton kérem ezért azokat, akiknél olyan növények találhatóak, amelyek már kinõtték a lakást, vagy egyszerûen csak fel kívánnak ajánlani néhány darabot az otthoni kollekcióból, keressenek az alábbi telefonszámon. A szállítást is megoldjuk, ha szükséges. Köszönettel: Sasvári Istvánné Lándzsás útifû Növényvédelmi alkalmazás: Levéltetvek, káposztagyökér-golyva, káposztaszár-rothadás ellen kiváló. A lándzsás útifû leveleinek esõvízzel kivont levét a növényekre kell permetezni. Én csak egyszerûen egy maréknyi levelet áztattam néhány napig esõvízben. Igazán hatásos és nagyon egyszerû elkészíteni. Csurgó Sándor: Gyógynövény embernek, állatnak, növénynek; Biogazda kiskönyvtár. Közreadja: Gimesi Befõzés cukor nélkül Mivel cukrot nem használunk, különös gonddal kell kigõzölni, két egymást követõ napon! A gyümölcsöt legcélszerûbb patentzáras üvegekbe rakni. Hámozott barackfélébõl, meggybõl, cseresznyébõl a következõképpen készítünk befõttet: frissen szedett, ép, érett gyümölcsöt megtisztítva szorosan üvegekbe rakjuk, sem vizet, sem cukrot nem adunk hozzá. Tetejére késhegynyi szalicilt vagy benzoesavas-nátriumot teszünk. Légmentesen lezárjuk és két egymást követõ napon kigõzöljük. A gyümölcs a gõzölés alatt levet ereszt, eredeti formáját kissé elveszíti. Színe-java sorozat; 1970-es évek Ribizlis pite angol módra Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 tojás, 10 dkg vaj, 20 dkg cukor, egy csipet só, 1/2 kg ribizli, 5 dkg vaj, 7 dkg dió. A lisztet elmorzsoljuk a vajjal, majd összegyúrjuk 5 dkg cukorral, a sóval, 2 evõkanál vízzel és egy egész tojással. Hûtõszekrényben egy fél órát pihentetjük. Közben elkészítjük a tölteléket. A megmosott és villával megtisztított ribizlit tálba helyezzük, szórunk rá 10 dkg cukrot. Az 5 dkg vajat megolvasztjuk, hozzáadjuk a darált diót, 5 dkg cukrot és kis lángon, kevergetve megpirítjuk, majd elvegyítjük a ribizlivel. A tészta kétharmadával kibélelünk egy kerek tortaformát, rárakjuk a tölteléket, a maradék tésztából rácsokat készítünk és l tojássárgájával megkenve, kis lángon percig sütjük. Én C-os sütõben sütöm, de nem elég a 30 perc, akkor veszem ki a sütõbõl, ha szép barnásra sül. Ilyenkor már elválik a sütõ oldalától. Lévai Vera: Szakácskönyv ÁBÉCÉ-ben (RTV-Minerva, Bp Savanyított patisszon Hozzávalók: 2 kg patisszon, 5-6 piros, hegyes paprika, 1 szál torma, kapor, vasfû. 1 liter felöntõ léhez: 4 dkg só, 4 dkg cukor, l teáskanál mustármag, l dl ecet. 1. A patisszonokat vékonyan meghámozom, kimagozom és keskeny szeletekre vágom. A paprikát kimagozom, l cm széles karikára szeletelem. A tormát megtisztítom, hasábokra vágom. A patisszont, a paprikát, a kaprot, a tormát és a vasfüvet egyenletesen elosztva üvegekbe rakom. 2. Elkészítem a felöntõ levet, l liter vízhez 4 dkg sót, 4 dkg cukrot, l teáskanálnyi mustármagot teszek, majd forrásig hevítem, azután hozzáadok 1 dl 10%-os ecetet. 3. A patisszonra öntöm a forró, ecetes levet. Az üvegeket azonnal lezárom és l napra száraz gõzbe rakom. (Planétás receptkártyák) * Vasfû (Verbena officinalis). Plinius szerint az ókorban a rómaiak szent füve volt. Elsõsorban általános erõsítõnek, a vérszegénység gyógyszerének tartották. Javasolták teáját ideges kimerültség esetén is, ami ezek szerint nemcsak a XX. század civilizációs betegsége. A frissen összevágott növényt kendõbe csavarva, fejfájás ellen alkalmazták. Teakeverékhez adagolják ma is bizonyos gyomor-, máj- és epebetegségeknél. (Búvár Zsebkönyvek)...A leveleiben és virágaiban található vegyületek szerkezetüket tekintve távol állnak az aszpirintõl, de számos olyan tulajdonságuk van, amelyek által fontos helyük lehet a migrén gyógyításában, az anyagcserezavarok kezelésében, az idegrendszer megerõsítésében, emellett közismerten hatékony fájdalom- és gyulladáscsökkentõ szerek. (H. Mészáros E.: Termeszthetõ gyógynövények)...gyûjtendõ a növény föld feletti része virágos állapotban. A növény felsõ, mintegy 20 cm-es virágzó szárát vágjuk, mert ha gyökerestül húzzuk ki, elkerülhetetlen, hogy gyökér kerüljön az áruba. Padláson vagy más árnyékos, szellõs helyen szárítjuk. A növény teája gyomor-, máj- és epebántalmak elleni háziszer. A háztartásokban savanyúságok eltevésénél használják. (Kertmagyarország; Máthé Á. Romváry V.: Fûszerek és gyógyító növények a kertbõl)

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ július 13. SZPCDSE HÍREK Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! június 9-én Vasad település sportpályáján került lebonyolításra a regionális évadzáró Góliát-McDonald s FC torna, amelyen két csapattal vett részt egyesületünk. A tormán részt vevõ csapatok: Csévharaszt, Üllõi DSE, Vasad, Péteri, Monorierdõ, SZPCDSE Ceglédbercel, Vecsés. Férfi kosárlabda szakosztály eredményei Az Egyesület Férfi Kosárlabda Szakosztálya június 10-én Albertirsán megrendezett Street-ball tornán két csapattal képviselte községünket. A csapatokban Tóth Zsolt edzõ vezetésével Szuhamella Roland, Czirkelbach László, Petró Zoltán, Sándor János és Kürtösi Mátyás vett részt. A tornán 58 csapatból a Ceglédbercel II. a negyedik, míg a Ceglédbercel I. az ötödik helyet szerezte meg. Gratulálunk az elért eredményhez és bízunk benne, hogy további szép sikerekrõl számolhatunk be. * Tisztelt Hölgyek, Urak, Fiatalok és Gyerekek! Az egyesületünk augusztus 20-án ez évben is az Önkormányzattal kö- zösen szervezi és megrendezi a Szent István Napi Tornát a Dózsa György úti Szabadidõ parkban. A tornán: futószámok; kispályás labdarúgó mérkõzések; kerékpár ügyességi verseny; 7 méteres rúgó verseny kerül lebonyolításra. Az 1., 2., 3. helyezést elért versenyzõk díjazásban részesülnek. Minden versenyezni szándékozót és természetesen szurkolót szeretettel várunk. A torna 9.00 órától kerül megrendezésre. Köszönjük megtisztelõ figyelmüket. Héregi Mihály sk. SzPCDSE elnök Gér Sándorné sk. SzPCDSE titkár Gasparek Tibor sk. SzPCDSE elnökh. Az es korosztályú csapatunk második helyen, az es korosztály a harmadik helyen végzett a tornán. A rendkívüli melegben nyújtott szép teljesítményhez gratulálunk a gyerekeknek. A Bau-Trans 2000 Kft. ceglédberceli telepe folyamatosan megújuló AKCIÓIval várja kedves vásárlóit. Az alapba való készbetontól a kéménypillérig mindent egy helyen, helyben! Köszönetnyilvánítás Az Ifjúsági Tánccsoport köszönetét fejezi ki Mezõsdi Antalnak, aki ismét anyagiakkal támogatta a csoport mûködését. Ez az immár rendszeresnek tekinthetõ segítség nagymértékben megkönnyíti a fellépésekhez szükséges ruhák beszerzését és elkészítését. Segítségét köszönjük! Polónyiné Zsuzsandor Ibolya a csoport vezetõje Használt piros pala 40x40-es eladó! Érdeklõdni: / Jó állapotban lévõ 2 éve vásárolt 120 literes gáztüzelésû vízmelegítõ eladó! Érd.: 5 3 / , / es telefonszámon. Szakdolgozatok, diplomamunkák, régi könyvek átkötése! Cím: Bátyai Lajos, 2730 Albertirsa, Gorkij u. 30. Tel.: / Kedves Megrendelõm! Örömmel értesítem régi és leendõ ügyfeleimet, hogy a Ceglédbercel, Vasút utca 12. sz. alatt lévõ autószerelõ mûhely szolgáltatása a következõ tevékenységekkel bõvült: - fékhatásmérés; - lengéscsillapító vizsgálat; - motordiagnosztika (hibatároló lekérdezése, hibakódok törlése, szervizvisszaállítás, stb.) Köszönöm, hogy megtisztel bizalmával és az Ön számára szükséges javítást nálam rendelte meg. Bízom benne, hogy a jövõben is bizalommal fordul hozzám. Nyitva: hétfõ-péntek ig; szombat ig Telefon: 06-20/ ; 53/ Tisztelettel: Schmidt Tibor VÉRADÁS július 10-én, kedden 14 órától 16 óráig az iskola Pesti út 160. számú épületében. Szeretettel és tisztelettel várjuk a régi és az új véradókat! VK véradószervezõje Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja. Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Nagy Lajos jegyzõ Nyomdai munka: 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 53/ , 06-30/

Vivát Bercel! másodszor Beszámolónk a 6. oldalon.

Vivát Bercel! másodszor Beszámolónk a 6. oldalon. 2007. SZEPTEMBER 14. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület 2007. szeptember 3-i ülésérõl

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2015. június 11.

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2015. június 11. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2015. június 11. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2015. június 1-én tartotta

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 10. szám 2009. március 12.

Kanizsa. XXI. évfolyam 10. szám 2009. március 12. 10.qxd 2009.03.19. 13:14 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Miért Bem? A március 14-i ötórai Deák téri ünnep plakátjait látva többekben fölmerülhet: a Nagykanizsai Polgári Egyesület a hagyományos elõesti

Részletesebben

Tisztelt Alsónémediek!!

Tisztelt Alsónémediek!! Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. október Tisztelt Alsónémediek!! A Képviselõ-testület szeptember 12-én tartotta idei elsõ õszi ülését, melyen a napirendi

Részletesebben

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő Pedagógusnap Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karát köszöntötték. /7. oldal Beszámolódömping, támogatások

Részletesebben

Civil házat avattak Tisztelet a bátraknak

Civil házat avattak Tisztelet a bátraknak Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 3. szám Március 15-i ünnep 2015. március Civil házat avattak Tisztelet a bátraknak Az ünnepi megemlékezést Badacsonytomaj Város Önkormányzata és

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. június 11. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

Zárszámadások, támogatások. Növényi hulladék. Piros jelzés a zöld zsáknak?

Zárszámadások, támogatások. Növényi hulladék. Piros jelzés a zöld zsáknak? Akadálytalanul Több mint 600 fiatal atléta (307 lány és 325 fiú) vett részt a 15. Tiszaújvárosi Nemzetközi Atlétika Versenyen, melyet az atlétika világnapján rendeztek. /11. oldal Zárszámadások, támogatások

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI. Aki értünk megtöretett LOMTALANÍTÁS

Híradó CEGLÉDBERCELI. Aki értünk megtöretett LOMTALANÍTÁS w w w. c e gle d b e r c e l. h u Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja LOMTALANÍTÁS március 14. péntek: a köztisztasági szolgáltatással pénteki napokon ellátott területeken március 18. kedd: a köztisztasági

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Becsöngettek az új tanévre

Becsöngettek az új tanévre XIV. évfolyam 16. szám 2005. szeptember 14. Becsöngettek az új tanévre Boldog új évet köszöntötték egymást jó pedagógusszokás szerint a kerület tanítói és tanárai az augusztus 30-ai központi tanévnyitó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu A legtöbben Önök közül biztosan tudják, talán már az iskolás gyermekek is, hogy a címben szereplő szám településünk

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

Pedagógusnap. Minden oktatási intézményben megünnepelték. a köszöntések mellett számos tanár és tanító vehetett át különböző elismerést. /3.

Pedagógusnap. Minden oktatási intézményben megünnepelték. a köszöntések mellett számos tanár és tanító vehetett át különböző elismerést. /3. Orvos igazgató Tóthné dr. Hudivók Hajnalka lett a tiszaújvárosi rendelőintézet orvos igazgatója. Posztját június elsejétől tölti be. /3. oldal Pedagógusnap Minden oktatási intézményben megünnepelték a

Részletesebben

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester 2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP M E G H Í V Ó Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben

Rácalmás 1. 2013. július XX. évfolyam 7. szám

Rácalmás 1. 2013. július XX. évfolyam 7. szám Rácalmás 1 2013. július XX. évfolyam 7. szám TARTALOM Dr. Galambos Dénes lett az új kormánymegbízott. 2. oldal Rácalmás Város Önkormányzat idén 23. alkalommal rendezi meg Rácalmási Városnap rendezvényét,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXV. évfolyam 6. szám 2014. június 2. Czigle-lánccal díjazták a legkiválóbb ceglédieket Díszközgyűléssel ünnepelte Cegléd várossá válásának 650

Részletesebben

2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 Képek a Római Katolikus templom ünnepélyes felszenteléséről 2 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 2015. június ISTENNEK HÁLA: EZT IS MEGÉRTÜK! Kissé váratlanul ért a közelmúltban

Részletesebben