Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár átadására.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár átadására."

Átírás

1 2007. JÚLIUS 13. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Ceglédbercel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a Címzett Támogatás keretében elkészült Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár átadására. Helyszín: Ceglédbercel, Pesti út 96. Idõpont: július 16., hétfõ 14 óra Az ünnepség programja: Himnusz Vendégeket köszönti: Török József polgármester Avatóbeszédet mond: dr. Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára A Mûvelõdési Ház ünnepélyes átadása Sajtótájékoztató Állófogadás; pohárköszöntõt mond: dr. Czinege Imre országgyûlési képviselõ

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ július 13. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület július 2-i ülésérõl Napirend elõtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévõket az elmúlt ülést követõ legfontosabb eseményekrõl: Két héttel ezelõtt volt a balatonszárszói tábor megnyitó értekezlete. Ebben az évben megtörtént az étkezde elõtti terasz felújítása, szociális helyiségek festése, mázolása, faházakon belül is sikerült felújítást végezni. Strand területén játszóteret alakítottak ki. A ceglédberceli gyerekek július 03-án indulnak a táborba. Mûvelõdési Házban a héten befejezõdnek a kivitelezési munkák. Jelen pillanatban az apróbb, dekorációs munkálatokat végzik, illetve a belsõ udvaron van még térburkolati munka. Múlt héten megtörtént a torony tetõszerkezetének beemelése és rögzítése is. A könyvtár átköltöztetésében a Ceglédi Könyvtár is részt vett, munkájukat ezúton szeretném megköszönni. Iskola utcától kezdõdõen a fából készült utcanév táblákat, információs táblákat kiszedték. Kérem a lakosságot, hogy próbáljuk értékeinkre figyelni és azokat megõrizni. A polgármesteri beszámolót, a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának állásáról szóló írásos elõterjesztést a Képviselõ-testület tagjai elfogadták. Elsõ napirendi pontban a testület tárgyalta és elfogadta a Települési Szolgáltató Intézmény vezetõi álláshelyére pályázat kiírását. Következõ napirendi pontban a testület a Napsugár Óvodában a es nevelési év eltelt idõszakának értékelésérõl szóló vezetõi beszámolóját fogadta el. Harmadik napirendként a Képviselõ-testület a Családsegítõ- és Gyermekjóléti Intézmény közös fenntartására vonatkozó társulási megállapodást tárgyalta és úgy döntött, hogy csatlakozik az albertirsai székhelyû Humánszolgáltató Társuláshoz, mint intézményfenntartó társuláshoz. A Képviselõ-testület negyedik napirendként tárgyalta és elfogadta a MÛVELÕDÉSI HÁZ BÜFÉ BÉRBEADÁSA Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár büfé helyiségének bérbeadására. Az ingatlan hasznos alapterülete 14,69 m 2, amely kiszolgáló helyiségbõl (8,45 m 2 ), elõtérbõl (1,39 m 2 ), WC-bõl (1,19 m 2 ), öltözõbõl (1,97 m 2 ) és zuhanyzó helyiségbõl (1,69 m 2 ) áll. Ehhez még lehetõség van kerthelyiségként m 2 fedett elõtér (árkád) igénybevételére. Eredményes pályázati eljárás esetén a birtokbavétel legkorábbi idõpontja: szeptember 1. A pályázatban szerepeltetni kell legalább: * A forgalmazni kívánt áruk körét; * A bérleti díj közüzemi díjakat is tartalmazó összegére vonatkozó ajánlatot (fûtés, villany, világítás nincs külön választva, így azt be kell építeni a bérleti díj összegébe!); * A nyitvatartási idõre vonatkozó elképzelést. A Képviselõ-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A részletekkel kapcsolatosan érdeklõdni lehet a Hivatal nyitvatartási idejében a polgármesternél. Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, ezen belül az épületben lévõ helyiségek bérleti díjait, valamint a könyvtár használati díjakat. Következõ napirendi pontban a testület döntött arról, hogy pályázatot ír ki a Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár büfé helyiségének bérbeadására. Hatodik napirendként a Képviselõ-testület tárgyalta és elfogadta, hogy pályázatot nyújt be a Közép- Magyarországi Operatív program pályázati kiírása szerint a Napsugár Óvoda játszóterének kialakítására. Hetedik napirend keretében a testület tárgyalta az IMVIKÁD Kft. kérelmét és hozzájárult, hogy a Liget u. (1602 hrsz.) területre 4-5 ezer m 3 föld kerüljön beszállításra. Nyolcadik napirendként a testület elfogadta a HÖF-CÉDE KM-072/ számú Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár címzett támogatással megvalósuló fejlesztéshez megítélt Ft vissza nem térítendõ támogatást. Következõ napirendi pontban a testület döntött arról, hogy igénybe kívánja venni a HÖF-CÉDE KM-062/ számú önkormányzati tulajdonú ravatalozó felújítására megítélt Ft vissza nem térítendõ támogatást. Tizedik napirendi pontban a Képviselõ-testület az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2007/2008. tanévre vonatkozó órakeretét, illetve az azzal összefüggõ pedagógus álláshelyek számát határozta meg. Következõ pontban szolgálati lakás bérlésére vonatkozó kérelmet bírált el a testület. Egyebek napirendi pontban a testület egyetértett azzal a képviselõi indítvánnyal, hogy a Mûvelõdési Ház neve felülvizsgálatra kerüljön. Ceglédbercel, július 5. Török József sk. polgármester

3 2007. július 13. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 12/2007. (VII.13.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a évi költségvetésrõl szóló 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet módosítására 1. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet VI. számú melléklete helyébe a következõ rendelkezés lép: VI. sz. melléklet szeptember 1-jétõl a évi költségvetés kiadási elõirányzataihoz tartozó engedélyezett létszámadatok Önkormányzat igazgatási tevékenysége 19 fõ Kisegítõ mezõgazdasági tevékenység 1 fõ Önkormányzati intézményeket ellátó kisegítõ szolgálat 15 fõ, ebbõl: 9 fõ Közhasznú 1 fõ Közcélú Települési vízellátás 7 fõ Óvodai nevelés, isk. elõkészítés 18,75 fõ Intézményi vagyon mûködtetése (óvoda) 3,5 fõ Intézményi vagyon mûködtetése (iskola) 7 fõ Általános iskolai oktatás 24 fõ Alapfokú mûvészetoktatás 3 fõ Napközi otthoni ellátás 2 fõ Háziorvosi szolgálat (önkormányzati ellátási kötelezettségig) 2 fõ Védõnõi szolgálat 3 fõ Házi szociális gondozás 1 fõ Szennyvízelvezetés és kezelés 7 fõ Mûvelõdési Ház (éves átlagos) 2 fõ Könyvtár 0,5 fõ ÖSSZESEN: 115,75 fõ, ebbõl: 9 fõ Közhasznú 1 fõ Közcélú 2. A rendelet szeptember 01. napján lép hatályba. Ceglédbercel, július 2. Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyzõ FELHÍVÁS! Felkérjük a falu lakosait, amennyiben a ceglédberceli önkéntes tûzoltóság múltjával kapcsolatos fotók, iratok, emléktárgyak birtokukban vannak, azokról jelezzenek a Polgármesteri Hivatalban Balogh Norbertnek (53/ , Terveinkben szerepel amennyiben megfelelõ anyag összegyûlik múltunk ezen speciális területének részletes bemutatása, dokumentálása. Természetesen a kölcsönadott anyagokat ha igénylik a megfelelõ digitalizálás és archiválás után visszaadjuk tulajdonosaiknak. Segítségüket elõre is köszönjük! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY VEZETÕI ÁLLÁSHELYÉRE Ceglédbercel Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Települési Szolgáltató Intézmény intézményvezetõi álláshelyének betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), illetve az annak végrehajtására kiadott 77/ (V.12.) Korm. rendelet alapján. A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört napi 4 órás munkaidõben kell ellátni. Az illetmény megállapítása a Kjt. szerint történik. A munkakör a képviselõ-testületi döntést követõ hónap elsejétõl tölthetõ be. Pályázati feltételek: * Magyar állampolgárság; * Büntetlen elõélet; * Vízellátási, csatornázási szakirányú építõmérnök vagy annál magasabb szakirányú egyetemi képesítés; * Legalább kétéves szakmai és vezetõi gyakorlat; * Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a Kjt. szerint. A pályázathoz csatolni kell: * részletes szakmai önéletrajzot; * iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni); * 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; * szakmai gyakorlat igazolását; * a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit. A pályázatokat Török József polgármesternek címezve (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje a felhívás megjelenésétõl számított 30. nap (ha munkaszüneti napra esik az azt követõ elsõ munkanap) óra. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi és Népjóléti, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a Képviselõ-testület elé döntésre. A pályázatok elbírálásának határideje a beérkezési határidõ lejártát követõ elsõ testületi ülés. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhetõ az (53) ás telefonszámon.

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ július 13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÛVELÕDÉSSZERVEZÕ -KÖNYVTÁROS MUNKAKÖRBE A Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet mûvelõdésszervezõ-könyvtáros munkakör betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), illetve az annak végrehajtására kiadott 150/ (XI.20.) Korm. rendelet alapján. A kinevezés Kjt. alapján történik határozatlan idõre, teljes munkaidõre. Az illetmény megállapítása szintén a Kjt. szerint történik. A munkakör eredményes pályázat esetén szeptember elsejétõl tölthetõ be. Pályázati feltételek: * Magyar állampolgárság; * Büntetlen elõélet; * Szakirányú felsõfokú végzettség. A pályázathoz csatolni kell: * részletes szakmai önéletrajzot; * iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni); * 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; * a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseit. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnak címezve (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.), zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük írják rá: Mûvelõdésszervezõ-könyvtáros pályázat. A pályázatok beérkezésének határideje: augusztus óra. A pályázatok elbírálásának határideje: augusztus 15. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhetõ az (53) ás telefonszámon. TÁJÉKOZTATÓ a folyószámla kivonatokkal kapcsolatos észrevételek bejelentésérõl Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy június végén a magánszemély és egyéni vállalkozó adózók részére megkezdõdött a folyószámla egyenlegértesítõk postázása. Azok a magánszemélyek és egyéni vállalkozó adózók kapnak értesítõt augusztus 31-ig, akiknek a folyószámlája december 31-i nappal magánszemélyeknél 100 Ft-ot, egyéni vállalkozóknál 1000 Ft-ot meghaladó tartozást, vagy túlfizetést mutat; az adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel a évre vonatkozóan; az illeték adónemen (501 adónemkódtól kezdõdõen) és illeték adónemhez kapcsolódóan más adónemen illeték nyitóegyenleg került megképzésre. Az értesítõ adószámmal nem rendelkezõ magánszemélyek esetében a bejelentett lakcímre, az adószámmal rendelkezõ magánszemélyek és az egyéni vállalkozók esetében a bejelentett levelezési címre, annak hiányában a bejelentett lakcímre kerül postázásra. Amennyiben a folyószámla-kivonattal, illetve pótlékértesítõvel kapcsolatban észrevétele, rendezési igénye merül fel, úgy kérjük, hogy azt elsõsorban írásban jelezze a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság felé. Írásbeli beadványát eljuttathatja postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511), vagy benyújthatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken. Az észrevétel megtételét elõsegítõ nyomtatvány letölthetõ a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság honlapjáról (www.apeh.hu/szervezet/regionális igazgatóságok/apeh Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága/ Helyi Hírek). Telefonon történõ elõzetes idõpont egyeztetést követõen az alábbiak szerint van lehetõség a folyószámla kivonattal összefüggõ személyes egyeztetésre: 1. Amennyiben észrevétele, rendezési igénye az 501-es kódtól induló illeték adóneme(ke)t érinti, úgy az 501 Fõvárosi Illetékek adónemmel kapcsolatos észrevétel esetén a 1146 Budapest, Hungária körút szám alatti (telefonszám: ; ; ); az 513 Pest Megyei Illetékek adónemmel kapcsolatos észrevétel esetén a 1148 Budapest, Fogarasi út 3. szám alatti (telefonszám: ; ) hivatali épületben az elõzetesen telefonon megbeszélt idõpontban van lehetõség személyes egyeztetésre. Vidéki illeték adónemek esetében az illeték adónem megnevezésében szereplõ regionális APEH igazgatóság illeték szervezeti egységéhez szíveskedjék fordulni. 2. Amennyiben észrevétele, rendezési igénye egyéb adónemeket érint, úgy telefonos idõpont egyeztetést követõen Igazgatóságunk 1132 Budapest, Kresz Géza utca szám alatti hivatali épületében van lehetõség személyes folyószámla egyeztetésre. Az idõpont egyeztetésre szolgáló telefonszámokat a folyószámla kivonat tartalmazza. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

5 2007. július 13. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal Mi várható ban? (Második kézbõl az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervrõl, azaz az ÚMVST-rõl) Ha valami idegen ajkú elõadást hallok, mindig eljátszogatok a nyelvvel: lejegyzem a leggyakrabban használt szavakat és megkérdezem a jelentésüket. Innen tudom, hogy a desarrollo spanyolul fejlõdést jelent, a dezvoltare pedig románul jelenti ugyanezt. S minél magasabban helyezkedik el az illetõ a ranglétrán, annál gyakrabban kell használnia e bûvszót. Az utóbbi akár sikeres önszuggesztiónak is felfogható, amenynyiben a romániai gazdaság erõteljesen elindult a fejlõdés útján szemben a magyarral. Ha ilyen füllel hallgattam volna Ficsor Ádámnak, az FVM szakállamtitkárának az ÚMVST-rõl tartott elõadását, biztosan azt kérdezném meg, hogy mit jelent az a markáns. Mint kiderült, nem az eddigi útról való markáns letérésrõl van szó ebben a ig szóló stratégiában és programban, hanem arról, hogy a már eddig is meglévõ célokat markánsabb intézkedések fogják szolgálni. Mint ismeretes, a stratégiát és a ráépülõ programot négy tengely köré csoportosították. Az elsõ, igen-igen markáns támogatási rendszert megtestesítõ tengely a szerkezet- és szemléletváltást célozza különféle beruházások, valamint a szaktanácsadás és a termelõi csoportok támogatásán keresztül. Mivel Magyarország alapvetõen a gabonaövezethez tartozik, amelyet a tervalkotók messzemenõen figyelembe vettek, ezért a gabonafölösleg elhelyezése érdekében kiemelt szerepe lesz az állattenyésztésnek és az energianövények termesztésének. A kertészeti ágazaton belül innovációs klaszetereket hoznak létre a K+F támogatások befogadása érdekében. A szakképzési programok keretében amelyek egyébként mind a négy programban szerepelnek s amelyek minden gazdálkodó számára kötelezõek lesznek, a néhány napos, hetes programokat fogják elõnyben részesíteni. A 2. tengely keretében a gazdálkodók azon 20-30%-át támogatják, akik a fenntarthatóságot helyezik elõtérbe. Ennek keretében a szeptember 1-jével kezdõdõ gazdálkodási évben lesz megkezdve a NATURA program, elsõsorban gyepterületeken. Az AKG belsõ szerkezetében markánsabban fognak megjelenni a környezetgazdálkodási szempontok tól feltétel lesz az, hogy világos területhasználati mód váltás következzen be. Az ökológiai gazdálkodás keretében a szõlészetben és a kertgazdálkodásban is ösztönözni kívánják az átállást. Az egész ösztönzési rendszerben a szántóföldi célprogramok vagy nem, vagy csak kis mértékben fognak megjelenni. Az erdészetben komoly hangsúlyeltolódás következett be a kezdeti javaslathoz képest, amely a jelenlegi erdõsítési szintet kívánta fenntartani. E helyett a jelenlegi erdõk megtartása, racionálisabb erdészeti programok ösztönzése lesz a cél. A 3. tengely a vidék életminõségének javítása és a gazdaság diverzifikációja, két alaptézis köré szervezõdik: a vállalkozásfejlesztés és az életminõség javítása (falukép rendbetétel, szolgáltatások fejlesztése, stb.) köré. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az utóbbi tétel sokkal több forrást emésztett fel, mint az elõbbi. Ebben a tekintetben markáns hangsúlyeltolódást kellett tenni, mivel kétségtelen, hogy falumegújítás, szökõkútátadás után szalagot ünnepélyesen átvagdosni nagyon látványos tett, de semmit sem ér az egész, ha közben munkalehetõség hiányában kiürül a falu. Tehát, a jövõben mindenki, aki vidéken munkahelyet tud teremteni, megérdemli hogy támogassák (a szakállamtitkár legalább tízezer vállalkozás támogatásáról beszélt). Továbbá fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy nem fogják hagyni a vidékfejlesztést szûk mozgástérbe gyakorlatilag csak falusi turizmusra és népi mesterségekre történõ leszûkítését. E helyett az innovatív általános mikrovállalkozás-fejlesztést fogják ösztönözni. További markáns változás a végrehajtásban lesz, amelyben komoly szerep fog jutni a helyi közösségeknek. Az FVM ugyanis nem alkalmas arra, hogy megmondják: kistérségi szinten mi a jó és mi a rossz irány. E három tengelyhez jön még hozzá 4. tengelyként a LEADER program, amely tulajdonképpen az elõzõ háromhoz kapcsolódik, s amelyrõl külön elõadás szólt a szakállamtitkári tájékoztató után. A LEADER-rõl itt csak anynyit, hogy e program megvalósítására az ország leginnovatívabb kistérségének lesz majd lehetõsége (amely körülbelül az ország felét jelenti). Szó volt még a szaktanácsadási rendszer átalakításáról, amelynek a csúcsán az ún. információs klaszterek állnának majd. Ezek ra fognak majd fölállni. Ezen kívül, a mostanra már nem sok innovatív élt felmutató élelmiszergazdaság fellendítésére olyan új klaszterek létrehozásán is gondolkodnak, amelyben a termelõk mellett a kereskedõk és a feldolgozók is benne lennének (a klaszterra idegen füllel azért nem kérdeznék rá, mert maga idegen szó). Kérdés érkezett a szakállamtitkárhoz a földtulajdonnal kapcsolatban, de mivel ez egy olyan érzékeny és végletesen átpolitizált téma, amelyhez még a politikai pártok sem igen mernek hozzányúlni, ezért ez válasz nélkül maradt. Bekerült viszont a programba a birtokrendezés, de ez is csak mint pilot/kísérleti program, mivel az ehhez szükséges 100%-os konszenzusnak igen kicsi a valószínûsége a magyarországi viszonyok között. Pedig franciaországi példák azt mutatják, hogy mindenkinek megérné a birtokrendezés. Ott ezt a következõ módon bonyolítják le: Két évre földmérõk és szakértõk kiköltöznek a rendezendõ területre, ahol minden javaslatot összegyûjtenek, több száz vitát folytatnak le, majd két év után a prefektus a leginkább konszenzusos helyzetrõl döntést hoz, amely mindenki számára kötelezõ és innentõl kezdve már csak bíróságon támadható meg. A franciák igen jó eredményekrõl számoltak be, mivel az ilyen konszenzusos rendezés eredményeként a földterületek ára a háromszorosára nõ, míg az utak hossza a felére csökken. A pilot/kísérleti programmal az a cél, hogy ne csak sikeres francia, hanem legalább néhány sikeres magyar birtokrendezési példát is fel tudjunk mutatni. Ehhez várják olyan közösségek jelentkezését, ahol már egyfajta konszenzus jelei láthatóak. Hirtelen ennyit sikerült lejegyeznem azon a február 22-i fórumon, amelyet a magyar állam által február 20-án Brüszszelbe benyújtott 600 oldalas angol nyelvû ÚMVST-rõl mondott az illetékes szakállamtitkár, az MTA dísztermét zsúfolásig megtöltõ hallgatóság elõtt. Ha Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ július 13. EÖTVÖS HÍREK NÉMET NEMZETISÉGI TÁBOR június18-22-ig Az iskola német munkaközössége Palotai Zsuzsa néni vezetésével és a német kisebbségi önkormányzat közösen pályázott erre a táborra. Miután eredményes lett a pályázat, tanáraink kihirdették a 3-6.osztályos tanulók között a táborozási lehetõséget, ismertették a programot. A tanulóknak csak az ebédet kellett fizetni.gyorsan betelt a létszám, sajnos jó néhány tanulót nem tudtunk fogadni. Az elsõ nap kézmûves foglalkozással indult. Korongoztunk, nemezeltünk, szalvétatechnikával dobozt díszítettünk. Ezután a falumúzeumba látogattunk, ahol Birinszki Éva néni felelevenítette és kiegészítette eddigi ismereteinket a régi bútorok, tárgyak használatáról. Az ebédeltetésben Timi néni és Anikó néni segített. Délután Sasvári Terike nénivel és Szamosvölgyi Nani nénivel sváb dalokat tanultunk. Ezután Molnárné Marika néni régi gyerekjátékokat tanított, Sánta Judit nénivel pedig játékos nyelvi feladatokat oldottunk meg. A második nap délelõttjén két csoportban dolgoztunk. Az egyik csoportot Novák Karcsi bácsi vezette. Feladatunk volt internet segítségével német levelezõpartnert keresni, majd német honlapokat böngésztünk. A másik csoporttal Simon Ildi néni a hagyományokról, ünnepekrõl tartott vetélkedõt, majd versenyt rendeztünk nyelvtörõkbõl. Délután a Budai úti strand hûs vizében lubickoltunk. Szerda délelõtt Éva nénivel a népviseletrõl beszélgettünk, majd Polonyiné Ibolya nénivel sváb táncot tanultunk. A délután sportvetélkedõvel telt el Tóth Robi bácsi vezetésével. Csütörtökön egész napos kirándulást tettünk. Megnéztük Szentendrén a Skanzent, Visegrádon a királyi palotát, felmásztunk a Salamon toronyba, ahonnan gyönyörû kilátás volt a Dunára. Sajnos a dunabogdányi nemzetiségi múzeum zárva volt, így nem tudtuk megtekinteni. Este fáradtan, megúszva probléma nélkül a hõségriadót érkeztünk haza. Pénteken izgalmas, érdekes feladatot kaptunk. Riportot kellett készítenünk idõs emberekkel megadott szempontok alapján. Köszönjük azoknak a néniknek, bácsiknak, akik segítettek a régmúltat megismerni. A tõlük hallott dalokat, mondókákat, imákat magnóra vettük fel. Délután meghallgattuk a gyûjtött anyagot és rajzot készítettünk a tábori élményekrõl. Nagyon örülünk, hogy részesülhettünk ezekben az élményekben. Köszönjük Zsuzsa néninek a programszervezést. KÁR, HOGY VÉGE! A táborozók nevében: Mojzes Zsófia Köszönetet mondok a programban dolgozó valamennyi kollégának, a Kisebbségi Önkormányzatnak, valamint Reményi Ferencnek és Dudás Józsefnek, akik édességgel járultak hozzá táborozásunk sikeréhez. Palotai Lászlóné ig. h. Mi várható ban?... Folytatás az 5. oldalról. valamit nem jól jegyeztem volna le, semmi baj, mert az egész anyag olvasható az FVM honlapján. Sõt nemcsak ez, hanem a bárki által véleményezhetõ 12 rendelet-tervezet is, amelyek közül 4-5 induló jogcímet már március közepén meg akarnak hirdetni. Meg kell hagyni, az EU igencsak pozitív hatással volt erre a folyamatra. Még úgy tíz évvel ezelõtt is az ilyen anyagok csak az igazán bennfentesek számára voltak hozzáférhetõek, nehogy illetéktelenek beleszólhassanak a nagyok dolgába. Az EU kötelezõvé tette a társadalmi egyeztetést, amely még messze nem tökéletes, meglehetõsen szûk határidõket adnak több száz oldalas anyagok véleményezésére, de LEHET, sõt KELL is beleszólni, véleményezni, mert e nélkül csak szenvedõ alanyai lehetünk a folyamatoknak. E sorok írója örömmel számolhat be arról, hogy egy közel nyolc éves küzdelem végre meghozta gyümölcsét. A tanyák melyek fele még a SAPARD program idején, városokhoz tartozásuk miatt került ki a vidékfejlesztés által támogatható körbõl, most végre bekerültek a támogatottak körébe. Hurrá, most végre jöhet a desarrollo, dezvoltare, a fejlõdés. Malya Carmen Biokultúra Közép-Magyarországi Egyesület Utóirat: A cikk megírása óta ismertté vált, hogy a terv milyen arányban osztja föl a rendelkezésre álló keretet az egyes tengelyek között, s így már nem olyan rózsás a kép. A terv a legnagyobb összeget az elsõ tengelyre szánja s a legkisebbet épphogycsak az EU által elõírt minimum szintet a vidékfejlesztésre. De még nem késõ változtatni, mert az EU csak augusztusban dönti el: elfogadja-e a tervet vagy sem. (Az elõzõ, ra vonatkozó terv tizenharmadik változatát fogadták csak el.) Bõvebbet a honlapon lehet olvasni.

7 2007. július 13. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Hamarosan megnyitja kapuit a felújított Mûvelõdési Ház, amelynek igényesen kialakított belsõ tereit tovább tudnánk szépíteni egy kis összefogással, adományozással. Ezúton kérem ezért azokat, akiknél olyan növények találhatóak, amelyek már kinõtték a lakást, vagy egyszerûen csak fel kívánnak ajánlani néhány darabot az otthoni kollekcióból, keressenek az alábbi telefonszámon. A szállítást is megoldjuk, ha szükséges. Köszönettel: Sasvári Istvánné Lándzsás útifû Növényvédelmi alkalmazás: Levéltetvek, káposztagyökér-golyva, káposztaszár-rothadás ellen kiváló. A lándzsás útifû leveleinek esõvízzel kivont levét a növényekre kell permetezni. Én csak egyszerûen egy maréknyi levelet áztattam néhány napig esõvízben. Igazán hatásos és nagyon egyszerû elkészíteni. Csurgó Sándor: Gyógynövény embernek, állatnak, növénynek; Biogazda kiskönyvtár. Közreadja: Gimesi Befõzés cukor nélkül Mivel cukrot nem használunk, különös gonddal kell kigõzölni, két egymást követõ napon! A gyümölcsöt legcélszerûbb patentzáras üvegekbe rakni. Hámozott barackfélébõl, meggybõl, cseresznyébõl a következõképpen készítünk befõttet: frissen szedett, ép, érett gyümölcsöt megtisztítva szorosan üvegekbe rakjuk, sem vizet, sem cukrot nem adunk hozzá. Tetejére késhegynyi szalicilt vagy benzoesavas-nátriumot teszünk. Légmentesen lezárjuk és két egymást követõ napon kigõzöljük. A gyümölcs a gõzölés alatt levet ereszt, eredeti formáját kissé elveszíti. Színe-java sorozat; 1970-es évek Ribizlis pite angol módra Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 tojás, 10 dkg vaj, 20 dkg cukor, egy csipet só, 1/2 kg ribizli, 5 dkg vaj, 7 dkg dió. A lisztet elmorzsoljuk a vajjal, majd összegyúrjuk 5 dkg cukorral, a sóval, 2 evõkanál vízzel és egy egész tojással. Hûtõszekrényben egy fél órát pihentetjük. Közben elkészítjük a tölteléket. A megmosott és villával megtisztított ribizlit tálba helyezzük, szórunk rá 10 dkg cukrot. Az 5 dkg vajat megolvasztjuk, hozzáadjuk a darált diót, 5 dkg cukrot és kis lángon, kevergetve megpirítjuk, majd elvegyítjük a ribizlivel. A tészta kétharmadával kibélelünk egy kerek tortaformát, rárakjuk a tölteléket, a maradék tésztából rácsokat készítünk és l tojássárgájával megkenve, kis lángon percig sütjük. Én C-os sütõben sütöm, de nem elég a 30 perc, akkor veszem ki a sütõbõl, ha szép barnásra sül. Ilyenkor már elválik a sütõ oldalától. Lévai Vera: Szakácskönyv ÁBÉCÉ-ben (RTV-Minerva, Bp Savanyított patisszon Hozzávalók: 2 kg patisszon, 5-6 piros, hegyes paprika, 1 szál torma, kapor, vasfû. 1 liter felöntõ léhez: 4 dkg só, 4 dkg cukor, l teáskanál mustármag, l dl ecet. 1. A patisszonokat vékonyan meghámozom, kimagozom és keskeny szeletekre vágom. A paprikát kimagozom, l cm széles karikára szeletelem. A tormát megtisztítom, hasábokra vágom. A patisszont, a paprikát, a kaprot, a tormát és a vasfüvet egyenletesen elosztva üvegekbe rakom. 2. Elkészítem a felöntõ levet, l liter vízhez 4 dkg sót, 4 dkg cukrot, l teáskanálnyi mustármagot teszek, majd forrásig hevítem, azután hozzáadok 1 dl 10%-os ecetet. 3. A patisszonra öntöm a forró, ecetes levet. Az üvegeket azonnal lezárom és l napra száraz gõzbe rakom. (Planétás receptkártyák) * Vasfû (Verbena officinalis). Plinius szerint az ókorban a rómaiak szent füve volt. Elsõsorban általános erõsítõnek, a vérszegénység gyógyszerének tartották. Javasolták teáját ideges kimerültség esetén is, ami ezek szerint nemcsak a XX. század civilizációs betegsége. A frissen összevágott növényt kendõbe csavarva, fejfájás ellen alkalmazták. Teakeverékhez adagolják ma is bizonyos gyomor-, máj- és epebetegségeknél. (Búvár Zsebkönyvek)...A leveleiben és virágaiban található vegyületek szerkezetüket tekintve távol állnak az aszpirintõl, de számos olyan tulajdonságuk van, amelyek által fontos helyük lehet a migrén gyógyításában, az anyagcserezavarok kezelésében, az idegrendszer megerõsítésében, emellett közismerten hatékony fájdalom- és gyulladáscsökkentõ szerek. (H. Mészáros E.: Termeszthetõ gyógynövények)...gyûjtendõ a növény föld feletti része virágos állapotban. A növény felsõ, mintegy 20 cm-es virágzó szárát vágjuk, mert ha gyökerestül húzzuk ki, elkerülhetetlen, hogy gyökér kerüljön az áruba. Padláson vagy más árnyékos, szellõs helyen szárítjuk. A növény teája gyomor-, máj- és epebántalmak elleni háziszer. A háztartásokban savanyúságok eltevésénél használják. (Kertmagyarország; Máthé Á. Romváry V.: Fûszerek és gyógyító növények a kertbõl)

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ július 13. SZPCDSE HÍREK Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! június 9-én Vasad település sportpályáján került lebonyolításra a regionális évadzáró Góliát-McDonald s FC torna, amelyen két csapattal vett részt egyesületünk. A tormán részt vevõ csapatok: Csévharaszt, Üllõi DSE, Vasad, Péteri, Monorierdõ, SZPCDSE Ceglédbercel, Vecsés. Férfi kosárlabda szakosztály eredményei Az Egyesület Férfi Kosárlabda Szakosztálya június 10-én Albertirsán megrendezett Street-ball tornán két csapattal képviselte községünket. A csapatokban Tóth Zsolt edzõ vezetésével Szuhamella Roland, Czirkelbach László, Petró Zoltán, Sándor János és Kürtösi Mátyás vett részt. A tornán 58 csapatból a Ceglédbercel II. a negyedik, míg a Ceglédbercel I. az ötödik helyet szerezte meg. Gratulálunk az elért eredményhez és bízunk benne, hogy további szép sikerekrõl számolhatunk be. * Tisztelt Hölgyek, Urak, Fiatalok és Gyerekek! Az egyesületünk augusztus 20-án ez évben is az Önkormányzattal kö- zösen szervezi és megrendezi a Szent István Napi Tornát a Dózsa György úti Szabadidõ parkban. A tornán: futószámok; kispályás labdarúgó mérkõzések; kerékpár ügyességi verseny; 7 méteres rúgó verseny kerül lebonyolításra. Az 1., 2., 3. helyezést elért versenyzõk díjazásban részesülnek. Minden versenyezni szándékozót és természetesen szurkolót szeretettel várunk. A torna 9.00 órától kerül megrendezésre. Köszönjük megtisztelõ figyelmüket. Héregi Mihály sk. SzPCDSE elnök Gér Sándorné sk. SzPCDSE titkár Gasparek Tibor sk. SzPCDSE elnökh. Az es korosztályú csapatunk második helyen, az es korosztály a harmadik helyen végzett a tornán. A rendkívüli melegben nyújtott szép teljesítményhez gratulálunk a gyerekeknek. A Bau-Trans 2000 Kft. ceglédberceli telepe folyamatosan megújuló AKCIÓIval várja kedves vásárlóit. Az alapba való készbetontól a kéménypillérig mindent egy helyen, helyben! Köszönetnyilvánítás Az Ifjúsági Tánccsoport köszönetét fejezi ki Mezõsdi Antalnak, aki ismét anyagiakkal támogatta a csoport mûködését. Ez az immár rendszeresnek tekinthetõ segítség nagymértékben megkönnyíti a fellépésekhez szükséges ruhák beszerzését és elkészítését. Segítségét köszönjük! Polónyiné Zsuzsandor Ibolya a csoport vezetõje Használt piros pala 40x40-es eladó! Érdeklõdni: / Jó állapotban lévõ 2 éve vásárolt 120 literes gáztüzelésû vízmelegítõ eladó! Érd.: 5 3 / , / es telefonszámon. Szakdolgozatok, diplomamunkák, régi könyvek átkötése! Cím: Bátyai Lajos, 2730 Albertirsa, Gorkij u. 30. Tel.: / Kedves Megrendelõm! Örömmel értesítem régi és leendõ ügyfeleimet, hogy a Ceglédbercel, Vasút utca 12. sz. alatt lévõ autószerelõ mûhely szolgáltatása a következõ tevékenységekkel bõvült: - fékhatásmérés; - lengéscsillapító vizsgálat; - motordiagnosztika (hibatároló lekérdezése, hibakódok törlése, szervizvisszaállítás, stb.) Köszönöm, hogy megtisztel bizalmával és az Ön számára szükséges javítást nálam rendelte meg. Bízom benne, hogy a jövõben is bizalommal fordul hozzám. Nyitva: hétfõ-péntek ig; szombat ig Telefon: 06-20/ ; 53/ Tisztelettel: Schmidt Tibor VÉRADÁS július 10-én, kedden 14 órától 16 óráig az iskola Pesti út 160. számú épületében. Szeretettel és tisztelettel várjuk a régi és az új véradókat! VK véradószervezõje Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja. Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Nagy Lajos jegyzõ Nyomdai munka: 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 53/ , 06-30/

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. április 6-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (41-42/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA 22/2011. (II.22.) ÖK számú Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a polgármestert további tárgyalások folytatására

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA SZÓLÓ PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA SZÓLÓ PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63.998/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására J a v a s l a t a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására Előterjesztő: Ad hoc bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 16. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben