FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fogalom meghatározások Általános szerződési feltételek hatálya, elfogadása, módosítása AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 9 3. AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MŰSZAKI FELTÉTELEI Az FHB szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei Az FHB TeleBank szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei Az FHB SMS Szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei Az FHB Electra szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Elektronikus szolgáltatások igénylésének és igénybevételének általános feltételei Az FHB szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltételei Az FHB TeleBank szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltételei Az FHB SMS Szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltételei Az FHB Electra szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltételei AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES BELÉPÉSI JELSZÓ BIZTOSÍTÁSA, HASZNÁLATA, LETILTÁSA, MEGÚJÍTÁSA Az FHB szolgáltatás és a használatához szükséges belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása Az FHB TeleBank szolgáltatás és a használatához szükséges belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása Az FHB SMS Szolgáltatás és a használatához szükséges belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása Az FHB Electra szolgáltatás és a használatához szükséges telepítés, telepítési módok, belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása Electra szolgáltatás igénybevétele a Számlatulajdonosnál Megjelenített bankszámlák feletti rendelkezések szabályai az FHB Electra Ügyfélprogramban FHB Electra Ügyfélprogram szerződés módosítása Az Elektronikus szolgáltatások letiltása, megújítása BIZTONSÁGI SZABÁLYOK AZ FHB ELECTRA ÜGYFÉLPROGRAMBAN Hozzáférési kódok és eszközök kezelése Titoktartási szabályok Kötelező ügyélbejelentések FHB Electra Ügyfélprogram üzemeltetési feladatok, üzemeltetési felelősség Üzemeltetési feltételek, felhasználók oktatása A FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE, KÁRVISELÉSI SZABÁLYOK A Felhasználóra vonatkozó rendelkezések Bankra vonatkozó rendelkezések Kárviselési szabályok LIMITKEZELÉS Limitkezelés FHB szolgáltatásban Limitkezelés FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatásban SZOLGÁLTATÁSOK / A MEGBÍZÁSOK KEZELÉSE, FELDOLGOZÁSA, TELJESÍTÉSE Általános rendelkezések FHB keresztül megadott megbízások FHB TeleBankon keresztül megadott megbízások /38

3 9.4. FHB Electra Ügyfélprogramon keresztül megadott megbízások Bankszámla adatok lekérdezése, Bankszámlakivonat Ügyfélprogram verzióváltásának szükségessége FHB Electra szolgáltatás esetén Eljárások csőd-, felszámolás, végeslzámolási vagy a cég megszüntetésére irányuló eljárás esetére DÍJAK, KÖLTSÉGEK, JUTALÉKOK A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TÁJÉKOZTATÁS, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS Előzetes tájékoztatás Utólagos tájékoztatás Reklamáció, panaszkezelés ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése Az Általános Szerződési Feltételek közlése /38

4 1. Általános Rendelkezések Az FHB Bank Zrt. és az Allianz Bank Zrt március 31. napjával egyesült, melyet a PSZÁF EN-I-108/2011 sz. határozatával engedélyezett. Az Allianz Bank Zrt. általános jogutódja az FHB Bank Zrt. A Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) összevontan tartalmazza az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések teljes körét; az FHB Bank Zrt-be beolvadt Allianz Bank Zrt. (székhely:1139 Budapest, Váci út 81. cégjegyzékszám: ) (továbbiakban: Jogelőd) beolvadás előtt szerződött állományára vonatkozó, azok fennállásáig eltérő szabályokat, és azon fogalmakat, amelyet a Jogelőd azonos tartalommal, de eltérő kifejezéssel használt Fogalom meghatározások Általános fogalmak: Bank: FHB Bank Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: , tevékenységi engedély száma és kelte: E-I-1005/ november 23.) Bankkártya: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amellyel a Kártyabirtokos a Bankkal szemben fennálló bankszámla követelése felett rendelkezhet. Bankszámla: az Ügyfélnek a Banknál a Bank által forintban vagy devizában vezetett, a pénzforgalmi jogszabályok szerinti Fizetési Számlája, amelyen forgalmi Tranzakciók bonyolíthatók le, és amelyre a Bank a napi záró egyenleg alapján kamatot fizet (magában foglalja a lakossági és a pénzforgalmi bankszámlákat). Befektetési Számla: Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatában meghatározott számla. Cégképviselő: a Bank Pénzforgalmi bankszámlával és/vagy Befektetési Számlával rendelkező Számlatulajdonosának szervezeti formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy, aki kinevezését/megválasztását a vonatkozó jogszabályban / banki eljárásrendben meghatározott módon igazolja. Az FHB Electra szolgáltatásának igénybevétele kapcsán képviseleti aláíró (Cégaláíró) igénybevevő is lehet, aki természetes személyként a számlatulajdonos szervezetnek a szervezet képviseletére, jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy. Aláíró jogát egyedül vagy más képviseletre jogosulttal együttesen gyakorolhatja a rá vonatkozó képviseleti szabályok szerint. Képviseleti jogának terjedelmét az aláírási pontszám fejezi ki. Elektronikus szolgáltatások: az FHB (ennek részeként a NetBróker szolgáltatás), FHB Electra Ügyfélprogram, FHB TeleBank és az FHB SMS Szolgáltatás. Elektronikus csatorna: FHB az FHB TeleBank, valamint az FHB Electra Ügyfélprogram amelyeken keresztül az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatások vehetők igénybe, illetve pénzforgalom szempontjából a nem papír alapú pénzforgalmi megbízások benyújtásának felülete, mely pénzforgalmi megbízások közül, a forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő belföldi eseti átutalások, rendszeres átutalások és csoportos átutalások a napközbeni többszöri fizetési rendszeren keresztül kerülnek teljesítésre. Felhasználó: a Bankszámla felett Elektronikus szolgáltatás igénybevételével rendelkezni jogosult személy, aki egyrészt lehet a Számlatulajdonos, illetve pénzforgalmi bankszámla esetén a Számlatulajdonos Cégképviselője, másrészt a Bankszámla felett Rendelkező jogkörrel bíró személy, akit a Számlatulajdonos/ Cégképviselő a szolgáltatás igénybevételére feljogosít az általa meghatározott korlátozásokkal, valamint a Bank Hitelkártya / Bankkártya szolgáltatását igénybevevő Kártyabirtokos. Ideértve továbbá az FHB SMS Szolgáltatásnál a Szolgáltatás jogosultját. Befektetési Számla esetében a Befektetési Számla tulajdonosa, a Számlatulajdonos Cégképviselője, illetve az általa meghatalmazott személy (Meghatalmazott), illetve az a természetes személy, akinek valamilyen használati vagy kezelési jogosultsága van az FHB Electra Ügyfélprogramban. Felhasználói azonosító: a Felhasználó személyének azonosítására szolgáló azonosító kód, amelyet Bank bocsájt a Felhasználó rendelkezésére, ide értve a Jogelőd által a Telebank szolgáltatás esetében használt Ügyfélszám kifejezést is. Bank minden Felhasználó számára különböző Felhasználói azonosítót biztosít. FHB Electra szolgáltatás: az Ügyfél legalább egy telephelyén, legalább egy számítástechnikai eszközére telepített számítógépes program, azaz az FHB Electra Ügyfélprogram szoftver telepítő készlet (a továbbiakban: FHB Electra Ügyfélprogram a Bank vagy a Számlatulajdonos által való telepítés útján elérhető elektronikus banki szolgáltatás, amely segítségével a Felhasználó a Bankszámla javára / terhére fizetési-; valamint egyéb a jelen ÁSZF-ben, illetve a Hirdetményben mindenkor megjelölt műveleteket végezhet / kezdeményezhet; valamint egyéb jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokat vehet igénybe. 4/38

5 FHB szolgáltatás: a Bank Internet honlapján (www.fhb.hu címen) keresztül elérhető elektronikus banki szolgáltatás, amely segítségével a Felhasználó a Bankszámla javára / terhére fizetési-; valamint az annak részét képező NetBróker szolgáltatáson keresztül a Befektetési Számla javára / terhére a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott kereskedési műveleteket végezhet / kezdeményezhet, szerződéskötési ajánlatokat tehet; valamint egyéb jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokat vehet igénybe. FHB SMS Szolgáltatás: az a szolgáltatás, amelynek keretein belül, a Banknál vezetett Bankszámlán bonyolított forgalmakról valamint egyenlegekről, illetve Bankkártyával/Hitelkártyával végzett műveletekről rövid szöveges üzenet (SMS) formájában a Bank információt ad. FHB Telebank szolgáltatás: a Bank által biztosított a szolgáltatás jellegéből adódóan telefonkészülék használatával igénybe vehető olyan szolgáltatás, amely segítségével a Felhasználó a bankszámla javára / terhére fizetési műveleteket végezhet / kezdeményezhet, Bankszámlához, Bankkártyához, Hitelkártyához, illetve Befektetési Számlához kapcsolódó befektetési szolgáltatásokat vehet igénybe. Az FHB Telebank szolgáltatás fogalma egységes fogalomként tartalmazza a Jogelőd Telebank és Call center szolgáltatása fogalmát is. Főkártyabirtokos: Lakossági bankszámla esetén a Számlatulajdonos részére kibocsátott, két néven vezetett bankszámla esetén az elsőként kibocsátott Bankkártya, illetve Hitelkártya esetén a Hitelkeret-szerződést kötő személy részére kibocsátott Hitelkártya birtokosa. Helyesbítés: Az Ügyfelet megillető azon jog, hogy kezdeményezze az általa jóváhagyott, de a Bank által hibásan teljesített, vagy a jóvá nem hagyott, és jóváhagyás hiányában teljesített fizetési művelet kijavítását. Hirdetmény: Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről, az Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről, valamint az Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelkártyák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről, valamint Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Bank által nyújtott befektetési szolgáltatásokról. A Jogelőd által alkalmazott Kondíciós Lista fogalma alatt is a Hirdetmény értendő. Hitelkártya: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely a Kártyabirtokos részére, a rendelkezésre bocsátott Hitelkeret elérését biztosítja Jóváhagyás: a Fizető fél azon nyilatkozata, jogcselekménye, ráutaló magatartása, amellyel a Bankszámlája terhére általa adott, illetve a Kedvezményezett által vagy Kedvezményezetten keresztül kezdeményezett fizetési megbízások Bank általi teljesítését engedélyezi. Az egyes fizetési módok, illetve a fizetési megbízás benyújtása helyétől függően eltérő lehet. Kártyabirtokos: Hitelkártya és Bankkártya Főkártya birtokos és Társkártya birtokos. Keretszerződés: az egyes Elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó, a Bank és az Ügyfél között létrejött szerződés, amelynek elválaszthatatlan része a jelen ÁSZF, valamint a Lakossági Bankszámla Hirdetmény és a Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény, valamint a Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat. Attól függően, hogy az Elektronikus szolgáltatás Bankszámlához, Bankkártyához, Hitelkártyához vagy Befektetési szolgáltatáshoz kerül igénybevételre az adott szolgáltatás tekintetében a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények rendelkezései, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, valamint a Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat rendelkezései is figyelembe veendőek. Mobiltelefon: A mobiltelefon (röviden mobil) önmagában kis hatótávolságú hordozható elektronikus telekommunikációs eszköz. Az alap beszédközvetítő funkción kívül egyéb GSM szolgáltatást támogatnak, így például az SMS-t (szöveges üzenet), , internet, MMS (multimédia üzenet, fotók, videók küldése). SMS: SMS (Short Message Service, rövidüzenet-szolgáltatás ), mobiltelefonnal küldött rövid terjedelmű, meghatározott karakterszámú, a GSM Doc 28/85 "Services and Facilities to be provided in the GSM System szabvány szerinti üzenet. Számlatulajdonos: A Bankkal Bankszámlaszerződést, vagy Befektetési Számla szerződést kötő természetes személy (ideértve a lakossági Bankszámlák esetén a két néven vezetett Bankszámla esetén mindkét Számlatulajdonost), illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet. Szolgáltató: azon, Hirdetményben rögzített szolgáltatók köre, akikkel a Bank szerződéses viszonyban áll és termékei, szolgáltatásai (pl.: pre-paid mobilegyenleg feltöltés) igénybevételére a Bank felületén keresztül elérési lehetőséget biztosít. 5/38

6 Ügyfél: a Bank pénzügyi vagy befektetési, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó, egyéb szerv vagy szervezet. FHB szolgáltatáshoz kapcsolódó fogalmak: Felhasználói kézikönyv az FHB szolgáltatáshoz: az a Bank honlapján elhelyezett dokumentum, amely az FHB használatát és technikai feltételeit tartalmazza valamint Felhasználói kézikönyv melléklete befektetési szolgáltatásokhoz amely a befektetési szolgáltatások használatát írja le (továbbiakban együttesen: Felhasználói kézikönyv ). NetBróker szolgáltatás: az FHB keretén belül nyújtott elektronikus banki szolgáltatás, amely segítségével a Felhasználó a Befektetési Számla javára / terhére a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott kereskedési műveleteket végezhet / kezdeményezhet, szerződéskötési ajánlatokat tehet FHB keresztül. A NetBróker (befektetési) szolgáltatások körében használatos fogalmakra a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatában meghatározott fogalmak az irányadóak. Pénzforgalmi szolgáltatás: Boríték funkció: a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy több megbízását Borítékba helyezze, amelyeket egy Egyedi jelszó használatával küldhet be teljesítésre. Csoportos átutalási megbízás: az a fizetési mód, amikor az Ügyfél azonos jogcímen, kötegelve benyújtott megbízásával megbízza a Bankot, hogy a mindenkori GIRO csoportos szabványok szerint pénzforgalmi bankszámlája terhére, a tételesen felsorolt Jogosultak bankszámlái javára, a felsorolásban részletezett pénzösszegeket utaljon át. Ha a Jogosult(ak) számlavezető bankja az FHB Bank Zrt., akkor a megbízást a Bank úgy tekinti, hogy az arra vonatkozik, hogy a Bank a csoportos átutalási megbízás adott Jogosultra vonatkozó részét belső átutalásként teljesítse. Egyedi jelszó a Felhasználó részére SMS üzenetben megküldött, vagy a Token által generált olyan egyedi, korlátozott ideig érvényes azonosító kód, amelyet a Bank a megbízások/tranzakciók megadásakor küld meg. A megbízás Bank részére történő elküldése előtt a Felhasználónak az Egyedi jelszót a FHB által kért funkciókban meg kell adnia. Függő jóváhagyások funkció: A Rögzítő által rögzített fizetési megbízásokat az Aláírási joggal rendelkező Felhasználó, illetve a Második helyi aláíró által rögzített és aláírt fizetési megbízásokat az Első helyi aláírási joggal rendelkező Felhasználó ebből a funkcióból (egyszerre) továbbíthatja a Banknak. Jelszó: az FHB történő belépéshez szükséges, a hozzáférésre jogosult Felhasználó egyedi azonosítására szolgáló titkos jelszó, amely kizárólag a Felhasználó számára ismert, és a Kezdeti jelszó megváltoztatásával saját maga határoz meg, ideértve a Jogelőd által használt Belépési jelszó fogalmat is. Kezdeti jelszó: egyszer használatos kezdeti jelszó, melyet a Bank a szolgáltatás élesítésekor küld meg Felhasználó részére, a szerződésben megadott mobiltelefonszámra. Online Vásárlás: A Bank Hirdetményében megjelölt Szolgáltató(k) termékei, szolgáltatásai megvásárlására irányuló, a Felhasználó által a felületen kezdeményezett vételi ajánlata, mellyel egyúttal, az Eladó javára meghatározott feltételek teljesülése esetére átutalási megbízást ad. Postaláda: a Bank által a Felhasználó részére a pénzügyi, pénzforgalmi és egyébszolgáltatásaival összefüggésben eljuttatott információk tárhelye. Rögzítő: a Pénzforgalmi bankszámla Cégképviselője által jelölt korlátozott jogkörrel bíró Felhasználó, aki FHB hozzáférési jogosultsággal bír, de aláírási jog hiányában az FHB alkalmazásból megbízás küldésére nem jogosult. Rögzítőként olyan személy is jelölhető, aki a Pénzforgalmi bankszámla felett nem Rendelkező. Token: kizárólag pénzforgalmi bankszámlával rendelkező Ügyfél FHB Felhasználójának Tokenes hitelesítési mód választása esetén az Egyedi Jelszó előállításához szükséges Bank által Felhasználó rendelkezésére bocsátott a Bank tulajdonát képező kódszám-generáló eszköz, melyet a Bank a Szerződés aláírásakor bocsát a Felhasználó, illetve felhatalmazása esetén a Cégképviselő rendelkezésére, a Hirdetményben meghatározott Díj ellenében. Token PIN kód: a Felhasználó által az első használatkor meghatározható, a Token használatához szükséges, négy számjegyből álló karaktersorozat, melyet a Token funkcióinak eléréséhez meg kell adnia a Felhasználónak. Pre-paid: Előre megvásárolt és megfizetett, termék vagy szolgáltatás, ami az ellenérték megfizetését követően kerül felhasználásra/ vehető igénybe. 6/38

7 FHB TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó fogalmak: FHB Elektronikus Szolgáltatások - ÁSZF FHB TeleBank operátor: Az FHB TeleBank szolgáltatásban résztvevő, kapcsolható élőhangos ügyintéző. IVR: (Interactive Voice Response) FHB TeleBank hívásakor, a kapcsolást követően automatikusan a hívónak lejátszásra kerülő hanginformáció, melyben a hívó fél telefonja megfelelő vezérlőbillentyűivel lapozhat, illetve egyéb szolgáltatást kérhet, pl. ügyintéző kapcsolását. PIN Kód: (Personal Identification Number) kizárólag a Felhasználó által azonosítására szolgáló ismert titkos személyi azonosító kód, amely az FHB TeleBank azonosításhoz kötött szolgáltatásainak az igénybevételéhez szükséges, ideértve a Jogelőd által használt TPIN kifejezést is. FHB TeleBank Menütérkép: az FHB TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Bank honlapján elhelyezett dokumentum, amely az FHB TeleBank menütérképét tartalmazza. FHB SMS Szolgáltatáshoz kapcsolódó fogalmak: Szolgáltatás jogosultja: a Számlatulajdonos/ Cégképviselő, és/vagy az általa jelölt, az FHB SMS Szolgáltatás igénybevételére jogosult Rendelkező, illetve Hitelkártyához kapcsolódóan a Kártyabirtokos. FHB Electra szolgáltatáshoz kapcsolódó fogalmak és magyarázatok: Az FHB Electra Ügyfélprogram védett elektronikus kommunikációval teremt kapcsolatot a Bank központi számlavezető számítástechnikai rendszerével. Az Ügyfél oldalon telepített FHB Electra Ügyfélprogram az egyes telepítési helyeken nyújtja és közvetíti az FHB Electra szolgáltatásait. Felhasználói kézikönyv az FHB Electra szolgáltatáshoz: az a Bank honlapján elhelyezett dokumentum, amely az FHB Electra Ügyfélprogram használatát és technikai feltételeit valamint az ügyféltől elvárható használatot és rendelkezési módokat tartalmazza (továbbiakban együttesen: FHB Electra Felhasználói kézikönyv ). Aláírási jelszó: Az FHB Electra Ügyfélprogramban a hozzáféréshez jogosult Felhasználó egyedi azonosítására szolgáló titkos jelszó, mely segítségével az előkészített megbízásokat megfelelő aláírási jogosultság esetén - a Bank részére a Felhasználó továbbítja. Az aláírási jelszó a Felhasználó által kerül rögzítésre az első belépés során az aktiválást megelőzően. Csoportos átutalási megbízás: az a fizetési mód, amikor az Ügyfél azonos jogcímen, kötegelve benyújtott megbízásával megbízza a Bankot, hogy a mindenkori GIRO csoportos szabványok szerint pénzforgalmi bankszámlája terhére, a tételesen felsorolt Jogosultak bankszámlái javára, a felsorolásban részletezett pénzösszegeket utaljon át. Ha a Jogosult(ak) számlavezető bankja az FHB Bank Zrt., akkor a megbízást a Bank úgy tekinti, hogy az arra vonatkozik, hogy a Bank a csoportos átutalási megbízás adott Jogosultra vonatkozó részét belső átutalásként teljesítse. Egyedi jelszó Token által generált olyan egyedi, korlátozott ideig érvényes azonosító kód, amely a megbízások/tranzakciók során a Felhasználót azonosítja.. Jelszó: az Electra Ügyfélprogramba történő belépéshez szükséges, a hozzáférésre jogosult Felhasználó egyedi azonosítására szolgáló titkos jelszó, amely kizárólag a Felhasználó számára ismert, és a Kezdeti jelszó megváltoztatásával saját maga határoz meg. Kezdeti jelszó: egyszer használatos kezdeti jelszó, melyet a Felhasználó az FHB Electra szolgáltatási szerződés mellékletét képező Felhasználói adatlapon köteles megadni a Bank részére. FHB Electra Ügyfélprogram Postaláda: a Bank által a Felhasználó részére az FHB Electra szolgáltatás útján eljuttatott pénzügyi, pénzforgalmi és egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben eljuttatott információk tárhelye. Rögzítő: a Pénzforgalmi bankszámla Cégképviselője által jelölt korlátozott jogkörrel bíró Felhasználó, aki FHB Electra Ügyfélprogram hozzáférési jogosultsággal bír, de aláírási jog hiányában az FHB Electra Ügyfélprogram alkalmazásból megbízás küldésére nem jogosult. Rögzítőként olyan személy is jelölhető, aki a Pénzforgalmi bankszámla felett nem Rendelkező. Token: az FHB Electra Ügyfélprogram Tokenes hitelesítési módot választó Felhasználójának az Egyedi Jelszó előállításához szükséges Bank által Felhasználó rendelkezésére bocsátott és a Bank tulajdonát képező jelszó-generáló eszköz, melyet a Bank a szolgáltatásra vonatkozó szerződés aláírásakor bocsát a Felhasználó, illetve felhatalmazása esetén a Cégképviselő rendelkezésére, a Hirdetményben meghatározott Díj ellenében. A Bank Ügyfelei számára a Tokenes hitelesítési módot a Hirdetményben megjelölt időponttól teszi lehetővé. 7/38

8 Token PIN kód: a Felhasználó által az első használatkor meghatározható, a Token használatához szükséges, négy számjegyből álló karaktersorozat, melyet a Token funkcióinak eléréséhez meg kell adnia a Felhasználónak. Kezelő: Az FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatásra szerződött Számlatulajdonos, aki e szolgáltatást un. ügyfélcsoport szintű üzemeltetési mód esetén felhatalmazásuk alapján más Számlatulajdonosok bankszámláira vonatkozóan is jogosult használni a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott keretei között. Az itt nem szabályozott fogalmakra a lakossági és pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó Általános szerződési Feltételekben meghatározott fogalmak, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat az irányadóak Általános szerződési feltételek hatálya, elfogadása, módosítása A jelen ÁSZF a Bank Elektronikus szolgáltatásainak és az azokon keresztül igénybe vehető banki és befektetési szolgáltatásai elérésének részletes feltételeit szabályozza. A jelen ÁSZF, a Hirdetmény, valamint az adott szolgáltatásra vonatkozó Szerződés együttesen alkotják a Bank és az Ügyfél között fennálló jogviszony alapját (Keretszerződés). Ahol jelen ÁSZF Szerződést említ, ott kivéve, ha a szövegkörnyezetből más nem következik, az itt hivatkozott szabályrendszer összességét kell érteni. A Bank Ügyfele jelen ÁSZF-et az Igénylőlap és Szerződés vagy a Szerződés (továbbiakban: Szerződés) aláírásával, nem bankfiókban történő szerződéskötés esetén az igénylés benyújtásával fogadja el, melyet részére a Bank a Hirdetménnyel egyetemben a Szerződés részeként biztosít. A Bank az Ügyfelei részére az ÁSZF-et a honlapján, és a Bankfiókban is közzéteszi, ahol azokat a meghirdetett üzleti órák alatt, illetve folyamatosan bárki megtekintheti és megismerheti. A Keretszerződés, így az annak részét képező ÁSZF és Hirdetmény módosításáról kivéve, ha a módosítás a befektetési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezést érint a Bank az Ügyfeleit a módosítás szövegének a Bankfiókokban történő kifüggesztése, a Bank honlapján való egyidejű közlése, valamint az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosítások esetén értesítő levél postai küldeményként történő küldése, ha az Ügyfél a számlakivonatának elérési módját kizárólag az FHB szolgáltatáson keresztüli letöltéssel igényelte, ekkor az FHB postaládájában elhelyezett értesítés ha az Ügyfél a számlakivonatának elérési módjakén kizárólag az FHB Electra szolgáltatáson keresztüli letöltést jelölte meg, akkor az FHB Electra Ügyfélprogram kivonatok/értesítők menüpontban elhelyezett értesítés útján is értesíti az alábbi határidők mellett: az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosításokról: legkésőbb a módosítás hatálybalépése előtt 2 hónappal, az Ügyfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző banki munkanapon. Az Ügyfél nevére szóló postai küldeményt ellenkező bizonyításig belföldi postai cím esetén annak postára adása napjától számított 5. (Ötödik) napon, külföldi postai cím esetén Európán belül 15. (Tizenötödik), Európán kívül 20. (Huszadik) napon; FHB vagy FHB Electra szolgáltatáson keresztül történő tájékoztatás esetén az értesítés képernyőn való elhelyezés, illetve a letöltés lehetővé tételének napjától számított 5. (Ötödik) napon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben az Ügyfél a hatálybalépést megelőző munkanapig Bankhoz érkezetten nem jelzi írásban a Banknak kifogását a módosítással kapcsolatban, az adott szerződési feltételek módosítását a Felek elfogadottnak tekintik, és a módosítás hatálybalépésének időpontjától a Bank és az Ügyfelei között fennálló Szerződésekre a módosított feltételek az irányadóak. Amennyiben az Ügyfél a módosított feltételeket nem fogadja el, jogában áll a szerződést azonnali hatállyal díjfizetési kötelezettség nélkül felmondani. Ez esetben a Felek közötti elszámolásra jelen ÁSZF 11. pontjában foglalt rendelkezések az irányadóak. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése ellentétes az Ügyfél és a Bank által aláírt Szerződéssel, úgy a Szerződés rendelkezése az irányadó. Amennyiben valamely kérdést a szolgáltatás igénybevételére kötött Szerződés, vagy jelen ÁSZF nem szabályozza, úgy a Bank mindenkor hatályos Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata és Hirdetményei, a Lakossági és Pénzforgalmi bankszámlák Általános Szerződési Feltételei, illetve az érintett kapcsolódó szolgáltatás tekintetében a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, a Lakossági és Vállalati Bankkártyák Általános Szerződési Feltételei, a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződései Feltételei és a Lakossági Jelzálogkölcsönök Általános Szerződési Feltételei, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. Az Elektronikus szolgáltatás alapjául szolgáló 8/38

9 Bankszámlára vonatkozó Keretszerződés tartalmazza a Bankszámla terhére illetve javára végrehajtott fizetési műveletek lebonyolításának módját és feltételeit. A befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatás igénybevételének feltételeit és módját a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat tartalmazza. 2. Az Elektronikus szolgáltatások által nyújtott szolgáltatások köre FHB a Bank Internet honlapján (www.fhb.hu címen) keresztül elérhető elektronikus banki szolgáltatás, amely egyrészt mint Pénzforgalmi törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz segítségével a Felhasználó a Bankszámla javára / terhére fizetési megbízásokat adhat (Alapfunkció), melyhez kiegészítő szolgáltatásként a Bankszámla egyenlegét és számlaforgalmát lekérdezheti, a Bankszámlához kapcsolódó bankkártyákhoz beállításokat végezhet a rendszer által mindenkor lehetővé tett körben. A keresztül elérhető NetBróker szolgáltatáson keresztül a Felhasználó a Befektetési Számla javára / terhére a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott kereskedési műveleteket végezhet / kezdeményezhet, szerződéskötési ajánlatokat tehet, megbízásokat adhat, a Hirdetményben meghatározott üzleti órák alatt. Az FHB mint internetes felületen keresztül a Bank egyéb pénzügyi szolgáltatásai / szolgáltatások igénybevételét előkészítő és elősegítő szolgáltatást, illetve az igénybevett pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan tájékozódási vagy interakciós lehetőséget biztosíthat (Egyéb információs szolgáltatás) a Bank által mindenkor lehetővé tett körben, FHB TeleBank: a Bank által biztosított a szolgáltatás jellegétől függően telefonkészülék használatával igénybe vehető olyan szolgáltatás, amely segítségével a Felhasználó a bankszámla javára / terhére fizetési műveleteket végezhet / kezdeményezhet, Bankszámlához, Bankkártyához, Hitelkártyához egyéb szolgáltatásokat vehet igénybe,a hét minden napján 0-tól 24 óráig. FHB TeleBankon keresztül Befektetési Számlához kapcsolódó befektetési szolgáltatások is igénybe vehetők az arra jogosult személyek által a vonatkozó Hirdetményben meghatározott idősávokban és módon. A Bank FHB TeleBankon keresztül egyes szolgáltatásait erre vonatkozó Szerződés alapján azonosítással, egyes szolgáltatásait Szerződéskötés nélkül azonosítással, és egyes szolgáltatásait Szerződéskötés nélkül és azonosítás nélkül valamennyi Ügyfele részére nyújtja. A Bank lehetővé teszi, hogy általános információszerzés céljából az FHB TeleBank rendszeren keresztül bárki hívást kezdeményezzen. FHB SMS Szolgáltatás: az a szolgáltatás, amelynek keretein belül a Banknál vezetett Bankszámlán bonyolított forgalmakról, számla egyenlegekről, illetve Bankkártyával/Hitelkártyával végzett műveletekről a Bank rövid szöveges üzenet (SMS) formájában információt ad. A Bank a Számlatulajdonos erre vonatkozó igénylése esetén a Hirdetmény szerinti díjtételek mellett nyújtja e szolgáltatást. Az FHB SMS Szolgáltatás fajtái: FHB SMS KártyaFigyelő: A Bank a Számlatulajdonos erre vonatkozó megbízása esetén a Hirdetmény szerinti díj mellett, SMS értesítést küld a Bankkártyával / Hitelkártyával lebonyolított Tranzakció(k)ról az általa megadott mobil telefonszámra. A Bankszámla / Hitelkártya-számla devizanemétől eltérő devizanemben végzett Tranzakció összege a Tranzakció devizanemében kerül feltüntetésre az SMS-ben. FHB SMS EgyenlegFigyelő: automatikus, elektronikus rendszeren keresztüli egyenlegküldés, a Számlatulajdonos erre vonatkozó megbízása esetén a Hirdetmény szerinti díj mellett. A Bank a Bankszámla egyenlegét SMS üzenetben küldi el a Számlatulajdonos vagy a Számlatulajdonos által megjelölt Rendelkező összesen maximum két fő Banknál bejelentett mobiltelefonszámára a Számlatulajdonos által igényelt gyakorisággal, minden hétköznap, minden héten a hét első munkanapján, minden hónapban a hónap első munkanapján, vagy ha az SMS küldést megelőző napon egyenlegváltozás történt napi egy alkalommal, azzal, hogy január 9-ét követően kizárólag a napi gyakoriságú SMS küldés igényelhető. FHB SMS TranzakcióFigyelő: automatikus, elektronikus rendszeren keresztül nyújtott banki szolgáltatás, amelyben Bank a Számlatulajdonos vagy a Számlatulajdonos által megjelölt Rendelkező összesen maximum két fő Banknál bejelentett mobiltelefonszámára a Számlatulajdonos forint vagy deviza Bankszámláján végzett tranzakciókról a Bankszámla devizaneme szerinti devizában információkat küld SMS üzenetben, a 9/38

10 Számlatulajdonos erre vonatkozó megbízása esetén a Hirdetmény szerinti díj mellett. A Bank a következő műveletekről küld SMS üzenetet: - Eseti forint vagy deviza átutalási, átvezetési és konverziós megbízás (bejövő/kimenő) - Fióki készpénz befizetés/kifizetés - Betétműveletek (lekötés/feltörés) - Állandó átutalás és átvezetés (csak forint számla esetén) - Közüzemi megbízások (csak forint számla esetén) - A bankszámlához, és egyéb a bankszámlát érintő banki szolgáltatásokhoz kapcsolódó jutalékok, díjak terhelése és jóváírása, - a Bank által nyújtott hitelekkel kapcsolatos terhelések és jóváírások. - Autópálya-matrica vásárlás - Díjnet szolgáltatás FHB Electra: a Bank FHB Electra Ügyfélprogramján keresztül elérhető elektronikus banki szolgáltatása, amely egyrészt mint Pénzforgalmi törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz segítségével a Felhasználó a Bankszámla javára / terhére fizetési megbízásokat adhat a Hirdetményben meghatározott üzleti órák alatt (Alapfunkció), melyhez kiegészítő szolgáltatásként a Bankszámla egyenlegét és számlaforgalmát lekérdezheti, a Bankszámlához kapcsolódó bankkártyákhoz beállításokat végezhet az FHB Electra Ügyfélprogram rendszer által mindenkor lehetővé tett körben. Az FHB Electra szolgáltatáson keresztül az FHB NetBróker szolgáltatás nem elérhető. Az FHB Electra Ügyfélprogramon keresztül a Bank egyéb pénzügyi szolgáltatásai / szolgáltatások igénybevételét előkészítő és elősegítő szolgáltatást, illetve az igénybevett pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan tájékozódási vagy interakciós lehetőséget biztosíthat (Egyéb információs szolgáltatás) a Bank által mindenkor lehetővé tett körben, és módokon. Az Ügyfél az Elektronikus szolgáltatások mindenkori köréről, funkcióiról és tartalmáról a Bank honlapján (www.fhb.hu), valamint a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (FHB TeleBank telefonszáma belföldről: , külföldről: ) keresztül tájékozódhat. 3. Az Elektronikus szolgáltatások igénybevételének műszaki feltételei 3.1. Az FHB szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei Az FHB szolgáltatás az alábbi ajánlott műszaki és technikai feltételek együttes megléte esetén vehető maximálisan igénybe: SMS fogadására alkalmas mobil telefonkészülék és működő SMS szolgáltatás valamely magyarországi székhelyű távközlési szolgáltatónál, számítógép, táblagép vagy egyéb olyan eszköz amely Windows operációs rendszerrel (vagy az említett operációs rendszerben igénybe vett szolgáltatásokkal teljesen megegyező szolgáltatásokat tartalmazó más operációs rendszer) folyamatos kapcsolattartásra alkalmas, megfelelő sávszélességű Internet kapcsolat (vezeték nélküli kapcsolati elem esetén megfelelő biztonsági beállítások megléte mellett), Internet Explorer 7.0, vagy magasabb verzió, illetve Firefox 2.0, vagy magasabb verzió, mely alkalmas Javascript futtatására, Cookies (sütik) fogadására és SSL kapcsolat építésére (SSL kulcsméret elvárás 128 bit), telepített Flash lejátszó (Adobe Flash Player version 10 vagy magasabb verzió) ajánlott, 1024 x 768 felbontású képernyő beállítás ajánlott Az FHB TeleBank szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei Az FHB TeleBank szolgáltatás az alábbi műszaki és technikai feltételek együttes megléte esetén vehető igénybe: tone üzemmódú telefonkészülék (Mobiltelefon vagy vezetékes telefon) vagy ezzel egyenértékű alternatív megoldás, kimenő hívás kezdeményezésére alkalmas telefonvonal, telefonos szolgáltatás vagy ezzel egyenértékű alternatív megoldás. 10/38

11 3.3. Az FHB SMS Szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei Az FHB SMS Szolgáltatás az alábbi műszaki és technikai feltétel megléte esetén vehető igénybe: SMS fogadására alkalmas mobil telefonkészülék, működő SMS szolgáltatás valamely mobil távközlési szolgáltatónál Az FHB Electra szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei Az FHB Electra szolgáltatás az alábbi ajánlott műszaki és technikai feltételek együttes megléte esetén vehető maximálisan igénybe: számítógép, táblagép vagy egyéb olyan eszköz, amely Windows operációs rendszerrel (vagy az említett operációs rendszerben igénybe vett szolgáltatásokkal teljesen megegyező szolgáltatásokat tartalmazó más operációs rendszer) folyamatos kapcsolattartásra alkalmas, megfelelő sávszélességű Internet kapcsolat (vezeték nélküli kapcsolati elem esetén megfelelő biztonsági beállítások megléte mellett). 4. Az Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések 4.1. Az Elektronikus szolgáltatások igénylésének és igénybevételének általános feltételei Valamennyi kivéve a Hitelkártyához kapcsolódó Elektronikus szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltétele, hogy a Számlatulajdonos a Banknál Bankszámlával, és ha NetBróker szolgáltatást kíván elektronikusan igénybe venni, Befektetési Számlával is rendelkezzék. Az FHB TeleBank és az FHB SMS KártyaFigyelő szolgáltatást Hitelkártyához Bankszámla vagy Befektetési Számla hiányában is a Kártyabirtokos igénybe veheti. Az FHB Elektronikus szolgáltatásait a Banknál Lakossági Bankszámla szerződéssel rendelkező Számlatulajdonos(ok), Pénzforgalmi bankszámlával rendelkező Számlatulajdonos(ok), Netbróker szolgáltatást Befektetési Számla szerződéssel rendelkező Számlatulajdonos(ok) és erre jogosult az egyes szolgáltatások igénybevétele jellegétől függően a Bank által elvárt módon a képviseleti és rendelkezési joggal bíró Cégképviselők, valamint az általuk rendelkezésre megjelölt személyek veheti igénybe, míg az FHB TeleBank szolgáltatást, illetve az FHB SMS KártyaFigyelő szolgáltatást a Hitelkártyához bankszámla megnyitása nélkül is a Kártyabirtokosok is igénybe vehetik. A Bank a szolgáltatásra vonatkozó igény benyújtásakor személyazonosság ellenőrzést illetve aláírás-vizsgálatot végez. Electra, vagy Telebank szolgáltatáson keresztüli igénylés esetén a személyazonosítással / aláírás vizsgálattal egyenértékű, ha az adott igénylés / megbízás kapcsán, a Bank által korábban már azonosított Ügyfél, aki igénylését /megbízását esetén az őt illető Felhasználó azonosítóval és Jelszóval látja el, FHB Electra szolgáltatás esetén az őt illető Felhasználó azonosítóval és Jelszóval látja el, Telebank esetén, ha PIN kódját használja, vagy vonatkozásában a Bank szigorú személyazonosítást végez. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy az Elektronikus szolgáltatás igénylését visszautasítsa. Amennyiben a Bank az Elektronikus szolgáltatás igénylését elutasítja, annak indokát csak annyiban köteles Ügyféllel közölni, amennyiben az nem sérti az üzleti titokhoz fűződő érdekeit. A Bank a Szerződés általa történt aláírását továbbá FHB Electra szolgáltatás esetén az aktiválási kérelem ügyfél által történő visszaküldését - követő legfeljebb kettő munkanapon belül vállalja az Elektronikus szolgáltatás beállítását. A Banki beállítását követően a céges aláírási joggal rendelkező felhasználónak meg kell küldenie az FHB Electra ügyfélprogramon keresztül a regisztrációs megbízását. A regisztrációs megbízás sikeres beküldését követően lehet az FHB Electra Ügyfélprogramon keresztül pénzforgalmi megbízást beküldenie, lekérdezéseket indítania. A Számlatulajdonos, Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos köteles az Elektronikus szolgáltatás igénybevételére jogosított Rendelkező rendelkezési jogának módosítását, kiterjesztését más bankszámlára, visszavonását vagy a saját jogosultsága módosítását vagy megszüntetését erre irányuló szándéka esetén a Banknak írásban bejelenteni. A módosítás / visszavonás a Bankkal szemben legkésőbb az írásbeli bejelentés érkezését követő második banki munkanap 0:00 órától hatályos. Az Elektronikus szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a Felhasználó felé, a Felhasználó érdekkörébe tartozó indokolt okból visszahívást kezdeményezzen. 11/38

12 A Bank a Felhasználóval telefonon keresztül folytatott beszélgetést a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével elektronikusan rögzíti, kezeli, célhoz kötötten Bankcsoporton belül felhasználja, tárolja. Vita esetén Felek a Bank elektronikus rendszerében tárolt adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén hitelt érdemlő bizonyítékként tekintik kivéve, ha azok nyilvánvalóan tévesek. Elektronikus szolgáltatás igénylése lakossági bankszámlához kapcsolódóan: Számlatulajdonos saját részére, a bankfiókban személyesen, illetve a Bank FHB TeleBank szolgáltatásán keresztül telefonon is igényelheti. Rendelkező részére Elektronikus szolgáltatás igénybevételének biztosítása esetén az Elektronikus szolgáltatás igénylése bankfiókban a Rendelkező(k) személyes jelenléte mellett történhet. Az FHB SMS Szolgáltatást az FHB szolgáltatáson keresztül a Számlatulajdonos saját maga és a Rendelkező(k) részére is beállíthatja/módosíthatja. Elektronikus szolgáltatás igénylése lakossági Befektetési Számlához kapcsolódóan: Befektetési szolgáltatások vonatkozásában a Bank elektronikus szolgáltatásai közül csak FHB TeleBank és az FHB NetBróker szolgáltatásai igényelhetőek. A Szolgáltatást a Számlatulajdonos (amennyiben Befektetési Számlával és FHB szolgáltatással rendelkezik) a bankfiókban személyesen, FHB TeleBankon, vagy FHB keresztül igényelheti. Elektronikus szolgáltatás igénylése pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan: A Számlatulajdonos / Cégképviselő saját maga illetve a Rendelkező személyes jelenléte esetén a Rendelkező részére is, a Bank bármely bankfiókjában benyújthatja a szolgáltatásra vonatkozó igényét, FHB TeleBankon keresztüli igénylésre nincs lehetőség. Az FHB SMS Szolgáltatást a pénzforgalmi bankszámla felett önállóan Rendelkező az FHB szolgáltatáson keresztül is beállíthatja/módosíthatja. A Bank a Felhasználóként jelölt személy tekintetében csak személyazonosítást végez, az adott személy jogszabály / alapító okirat / társasági szerződés szerinti jogosultságát nem vizsgálja, és a jelölés jogszerűségéért Számlatulajdonos tartozik felelősséggel. Bank egyedi döntése alapján pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél esetében az igénylés Banki alkalmazott jelenlétében a cég székhelyén is történhet. Elektronikus szolgáltatás igénylése vállalati Befektetési Számlához kapcsolódóan: Befektetési szolgáltatások vonatkozásában a Bank elektronikus szolgáltatásai közül csak FHB TeleBank és az FHB NetBróker szolgáltatásai igényelhetőek. A Szolgáltatást a Számlatulajdonos (amennyiben Befektetési Számlával és FHB szolgáltatással rendelkezik) a bankfiókban személyesen igényelheti, FHB TeleBankon keresztüli igénylésre nincs lehetőség. Felhasználó részére Elektronikus szolgáltatás igénylése a Felhasználó személyes jelenléte mellett történhet. A Bank egyedi döntése alapján pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél esetében az igénylés Banki alkalmazott jelenlétében a cég székhelyén is történhet. Elektronikus szolgáltatás igénylése Hitelkártyához kapcsolódóan: Hitelkártyához a Főkártyabirtokos a Bank Elektronikus szolgáltatási közül csak az SMS KártyaFigyelő Szolgáltatást és FHB TeleBank szolgáltatást igényelhet a bankfiókban személyesen, illetve SMS KártyaFigyelő Szolgáltatást a Bank FHB TeleBank szolgáltatásán keresztül is. Amennyiben Felhasználó bármely bankszámlához TeleBank és/vagy vagy FHB Electra szolgáltatással rendelkezik, a további azaz valamennyi, az elektronikus szolgáltatásba bevont bankszámlái tekintetében is ugyanazokkal az elektronikus szolgáltatásokkal rendelkezhet / fog rendelkezni Az FHB szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltételei A Bank FHB szolgáltatását, valamint a keresztül igénybe vehető további szolgáltatásokat erre vonatkozó külön igény esetén a Számlatulajdonos számára vezetett, és a jövőben megnyitásra kerülő valamennyi Bankszámlájára vonatkozóan biztosítja. A Számlatulajdonosnak a Szerződésben van módja megjelölni a szolgáltatáson keresztül elérni kívánt Bankszámlák körét. Amennyiben Számlatulajdonos Rendelkezőt Felhasználóként jelöl meg, azzal ellentétes rendelkezése hiányában, az FHB szolgáltatásban a Rendelkező Felhasználó a Számlatulajdonos összes, FHB szolgáltatásban elért bankszámláját eléri, amelyen Rendelkezőként jogosultsággal rendelkezik. Amennyiben Felhasználó már rendelkezik szolgáltatással saját Bankszámlája felett, más Számlatulajdonos Bankszámlája felett csak a Számlatulajdonos erre vonatkozó igénye esetén kaphat felhasználói jogosultságot. Lakossági Bankszámla esetén: Két néven vezetett Bankszámla esetén a Számlatulajdonosok saját részükre önállóan jogosultak valamennyi Elektronikus szolgáltatást igényelni és igénybe venni. Ha az Elektronikus szolgáltatást Bankszámla feletti Rendelkező részére kívánja biztosítani a Számlatulajdonos, a Rendelkező részére a szolgáltatás igénybevételéről, módjáról vagy visszavonásáról a két Számlatulajdonos együtt rendelkezhet. A NetBróker szolgáltatás külön igénylés után a Számlatulajdonos számára elérhető funkció. 12/38

13 Pénzforgalmi bankszámla esetén: Cégképviselő az FHB szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződés megkötésekor a vonatkozó formanyomtatvány kitöltésével írásban adja meg a bankszámlához hozzáférésre jogosult Felhasználó(k) adatait, valamint a bankszámla feletti rendelkezési (hozzáférési) joguk típusát. A rendelkezési jogosultság meghatározása során az alábbi típusok választhatóak: Első helyi aláíró: lekérdező funkciókat vehet igénybe, az FHB szolgáltatásban pénzügyi tranzakciókat rögzíthet és egy második helyi aláíró aláírásával együtt küldhet be teljesítésre. Második helyi aláíró: lekérdező funkciókat vehet igénybe, az FHB szolgáltatásban pénzügyi tranzakciókat rögzíthet és egy első helyi aláíró aláírása után küldhet be teljesítésre. Önálló aláíró: lekérdező funkciókat vehet igénybe, az FHB szolgáltatásban pénzügyi tranzakciókat rögzíthet és önállóan küldhet be teljesítésre. Rögzítő: önállóan lekérdező funkciókat vehet igénybe, illetve az FHB szolgáltatásban pénzügyi tranzakciókat rögzíthet azonban az általa rögzített tranzakciók, mindaddig függő státuszban maradnak, amíg azt megfelelő aláírási joggal rendelkező(k), a rá(juk) vonatkozó szabályok szerint nem küldi(k) be teljesítésre. Az Első és Másodhelyi aláíró megnevezés nem aláírási sorrendet, hanem azt jelenti, hogy adott Fizetési megbízás teljesítésre beküldéséhez két, aláíró jogosultsággal bíró Felhasználó jóváhagyása szükséges, azok sorrendjétől függetlenül. Az FHB szolgáltatás használatára a Felhasználó(k) olyan módon és legfeljebb olyan mértékben jogosult(ak), ahogyan az az FHB szolgáltatásba bevont bankszámlák tekintetében egyébként megilleti Ő(ke)t, kivéve a Rögzítő, aki számla feletti rendelkezési jog hiányában jogosult a jelen ÁSZF szerinti őt illető funkciók használatára. Vállalati ügyfél Befektetési Számla Számlatulajdonos esetében csak a Befektetési Számlához kapcsolt Bankszámla, valamint a Befektetési Számla felett önállóan rendelkezni jogosult személy érheti el a NetBróker szolgáltatást külön igénylés után Az FHB TeleBank szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltételei Lakossági bankszámla esetén: Minden lakossági bankszámlával rendelkező Számlatulajdonos illetve két néven vezetett bankszámla esetén a Számlatulajdonosok önállóan jogosultak FHB TeleBank szolgáltatást igényelni és igénybe venni. Két néven vezetett Bankszámla esetén a Számlatulajdonosok a Rendelkező részére az FHB TeleBank szolgáltatást közösen igényelhetik. A Bank FHB TeleBank szolgáltatását a Számlatulajdonos számára vezetett, és a jövőben megnyitásra kerülő valamennyi bankszámlájára vonatkozóan biztosítja. Pénzforgalmi bankszámla esetén: Pénzforgalmi bankszámlával rendelkező Ügyfél esetében csak olyan személy(ek) jelölhető(k) meg FHB TeleBank Felhasználóként, akik önálló cégképviseleti joggal rendelkeznek. Befektetési Számla esetén: Befektetési Számlával rendelkező Természetes személy Ügyfél esetében a Számlatulajdonos, illetve az általa megjelölt Meghatalmazott önállóan jogosult a FHB TeleBank szolgáltatást igénybe venni. Befektetési Számlával rendelkező Nem természetes személy Ügyfél esetében csak olyan személy(ek) jelölhető(k) meg FHB TeleBank Felhasználóként, akik önálló rendelkezési joggal rendelkeznek a Befektetési Számla felett. Amennyiben a Bankszámla Természetes személy Számlatulajdonosa a Bankszámla tekintetében már rendelkezik FHB TeleBank szolgáltatással, úgy Befektetési Számla nyitása esetén a Számlatulajdonos és a bankszámla felett önálló rendelkezési joggal bíró Rendelkező, aki a Befektetési Számla felett is Meghatalmazott, külön igénylés nélkül jogosult az FHB TeleBank szolgáltatás igénybevételére a Befektetési Számlához kapcsolódóan Az FHB SMS Szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltételei FHB SMS KártyaFigyelő szolgáltatás esetében: Lakossági és Vállalati Bankkártya / Hitelkártya esetén a Főkártya birtokos jogosult úgy a saját, mint a Társkártya birtokos által generált forgalomról SMS értesítést kérni, míg a Társkártya birtokos csak a saját Tranzakcióiról kaphat értesítést. Közös rendelkezésű számlák esetében a Főkártya tulajdonosa kaphat a társkártyával végzett tranzakciókról is SMS értesítést. Vállalati Bankkártyák esetén egy adott Bankkártyához csak egy mobilszám adható meg. 13/38

14 A Számlatulajdonos / Hitelkártya birtokos az FHB SMS Szolgáltatás igénylésével egyidejűleg felhatalmazza a Bankot, hogy a bankszámlájára / Hitelkártyájára vonatkozó, banktitoknak minősülő információkat, a tranzakciók végrehajtását követően vagy a szolgáltatás nyújtásának technikai időrendjében a Számlatulajdonos, illetve a Számlatulajdonos által az FHB SMS Szolgáltatásra jogosult Rendelkező, Társkártyabirtokos, illetve Hitelkártya birtokos részére, a Bank részére megadott és a Bank által rögzített SMS fogadására alkalmas mobil telefonszámra továbbítsa Az FHB Electra szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltételei A Bank FHB Electra szolgáltatását, valamint az FHB Electra Ügyfélprogramon keresztül igénybe vehető további szolgáltatásokat erre vonatkozó külön igény esetén a Számlatulajdonos számára vezetett, és a jövőben megnyitásra kerülő valamennyi pénzforgalmi Bankszámlájára vonatkozóan biztosítja vállalati ügyfelei számára. A Bank az FHB Electra Ügyfélprogramot a vállalati ügyfelei részére egyedi- és un. ügyfélcsoport szintű üzemeltetési móddal biztosítja. Egyedi üzemeltetési szolgáltatás esetén a Számlatulajdonos bármely bankszámlájának kezelését az FHB Electra Ügyfélprogram szerződés megkötésével és a hozzá tartozó szoftverek üzembe helyezésével, azaz egyedi üzemmóddal biztosíthatja. A Számlatulajdonosok kérhetik az FHB Electra Ügyfélprogram szoftver példányok több FHB Electra Ügyfélprogram szerződéshez kapcsolását és ezáltal ügyfélcsoport létrehozását. Ügyfélcsoport szintű üzemeltetési szolgáltatás több Számlatulajdonosra vonatkozóan a Kezelő Számlatulajdonossal kötött FHB Electra Ügyfélprogram szerződés és a valamennyi érintett Számlatulajdonos által a velük megkötésre kerülő FHB Electra Ügyfélprogram szerződés(ek) elválaszthatatlan mellékleteként cégszerűen aláírandó - Kezelő hozzárendelési adatlap meglévő FHB Electra Ügyfélterminál végponthoz megbízás Bankhoz történő benyújtásával kezdeményezhető, vehető igénybe. A Kezelő jogosult - az FHB Electra Ügyfélprogram csoportüzemeltetési megbízás erre vonatkozó felhatalmazásának tartalma szerint - az FHB Electra Ügyfélprogram használatával kezelni a csatlakozó Számlatulajdonos(ok) bankszámláit, valamint rendelkezik az ügyfélcsoporthoz csatlakozó Számlatulajdonosok bankszámlái fölött. A Számlatulajdonosnak a Kezelő hozzárendelési adatlap meglévő FHB Electra Ügyfélterminál végponthoz dokumentumban van módja megjelölni a szolgáltatáson keresztül elérni kívánt Bankszámlák körét. Amennyiben Számlatulajdonos Rendelkezőt Felhasználóként jelöl meg, azzal ellentétes rendelkezése hiányában, az FHB Electra Ügyfélprogramban a Rendelkező Felhasználó a Számlatulajdonos összes, FHB Electra Ügyfélprogramban elért bankszámláját eléri, amelyen Rendelkezőként jogosultsággal rendelkezik. Amennyiben Felhasználó már rendelkezik FHB Electra szolgáltatással a Számlatulajdonos egy Bankszámla felett, más Számlatulajdonos Bankszámlája felett csak a Számlatulajdonos erre vonatkozó igénye esetén kaphat felhasználói jogosultságot. Cégképviselő az FHB Electra szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződés megkötésekor a vonatkozó formanyomtatvány kitöltésével írásban adja meg a bankszámlához hozzáférésre jogosult Felhasználó(k) adatait, valamint a bankszámla feletti rendelkezési (hozzáférési) joguk típusát. A Felhasználók rendelkezési jogosultságának meghatározása során az alábbi típusok választhatóak: Többes aláíró: önállóan lekérdező funkciókat vehet igénybe, az FHB Electra Ügyfélprogramban pénzügyi tranzakciókat rögzíthet és egy Többes, vagy egy Önálló aláíró aláírásával együtt küldhet be teljesítésre. Önálló aláíró: lekérdező funkciókat vehet igénybe, az FHB Electra Ügyfélprogramban pénzügyi tranzakciókat rögzíthet és önállóan küldhet be teljesítésre. Rögzítő: önállóan lekérdező funkciókat vehet igénybe, illetve az FHB Electra Ügyfélprogramban pénzügyi tranzakciókat rögzíthet azonban az általa rögzített tranzakciók, mindaddig függő státuszban maradnak, amíg azt megfelelő aláírási joggal rendelkező(k), a rá(juk) vonatkozó szabályok szerint nem küldi(k) be teljesítésre. Lekérdező: önállóan lekérdező funkciókat vehet igénybe FHB Electra Ügyfélprogramban. Az FHB Electra Ügyfélprogram használatára a Felhasználó(k) olyan módon és legfeljebb olyan mértékben jogosult(ak), ahogyan az az FHB Electra szolgáltatásba bevont bankszámlák tekintetében egyébként megilleti Ő(ke)t, kivéve a Rögzítő és a Lekérdező, aki számla feletti rendelkezési jog hiányában is jogosult a jelen ÁSZF szerinti őt illető funkciók használatára. Cégképviselői jogosultságok: a Számlatulajdonosnál telepített FHB Electra Ügyfélprogram(ok) regisztrálása az FHB Electra Ügyfélterminál rendszerében; Felhasználók megjelölése, a szerződésben és mellékleteiben rögzített adatok FHB Electra Ügyfélterminálon keresztüli megváltoztatása a Felhasználói Kézikönyvben részletezett szabályok szerint. 14/38

15 Felhasználói jogosultságok: Meghatározott bankszámla terhelését, jóváírását eredményező tranzakciók engedélyezési (aláírási-), valamint számfejtési-, rögzítési-, továbbá a bankszámla adatainak banki rendszerből való lekérdezési jogai teljes körével (a továbbiakban: teljes jogkör), vagy ezek bármelyikével rendelkezik; Teljes jogkör esetén az aláírási jogát egyedül vagy más bankszámla felett rendelkezőkkel együttesen gyakorolhatja, az FHB Electra Ügyfélprogramban mindenkor rögzített aláírási pontszámától függően. Kezelő felelőssége: A Kezelő az FHB Electra Ügyfélcsoport-terminál üzemeltetési megbízás alapján az adott un. ügyfélcsoport szintű üzemeltetési mód esetén az ahhoz csatlakozott Számlatulajdonos(ok) nevében jár el az FHB Electra Ügyfélprogram mindenkori szolgáltatásainak keretében megvalósuló bankszámla feletti rendelkezések során. Az FHB Electra Ügyfélprogramban a Kezelő által adott megbízásokat a Bank a Számlatulajdonos megbízásainak tekinti, és a Számlatulajdonos megbízásaiként hajtja végre. E tevékenységéért a Kezelő korlátlan- és egyetemleges felelősséget visel az érintett Számlatulajdonosok és a Bank, valamint a harmadik fél felé. A Kezelő bankszámlák feletti FHB Electra Ügyfélprogram alapján megadott rendelkezési jogosultsága a Számlatulajdonos(ok) által a Kezelőnek adott közös, vagy egyedi számlatulajdonosi felhatalmazásokon alapulhat. Ilyen felhatalmazást a Kezelő részére a Számlatulajdonos(ok) az FHB Electra Ügyfélcsoport-terminál üzemeltetési megbízással adhatnak. 5. Az Elektronikus szolgáltatások és a használatához szükséges belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása 5.1. Az FHB szolgáltatás és a használatához szükséges belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása A Bank valamennyi Felhasználó részére külön-külön, az FHB szolgáltatás élesítésekor, a szerződésben megadott mobiltelefonszámára küldi el az egyszer használatos Kezdeti jelszót. A Kezdeti jelszót az első bejelentkezéskor kötelezően meg kell változtatni, mely a továbbiakban a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Jelszó lesz. Bármelyik jelszó (Kezdeti jelszó, vagy Jelszó) háromszori, egymás utáni sikertelen megadását követően a rendszer a Felhasználót biztonsági okokból letiltja. Tudnivalók a Jelszóról: A Jelszónak tartalmaznia kell legalább 1 db nagybetű, legalább 1 db szám és kisbetű karaktereket A Jelszó hossza minimum 8, maximum 11 karakter A Jelszó 90 naponta kötelezően megváltoztatandó (amennyiben a felhasználó másképp nem rendelkezik) Az utoljára használt 3 db jelszót a rendszer nem engedi újra felhasználni. A szolgáltatások SMS-ben küldött Egyedi jelszóval történő igénybevételéhez és fizetési megbízás megadásához (rendelkezések indításához) a Felhasználói azonosító és Jelszó (első bejelentkezéskor Kezdeti jelszó) együttes, helyes megadása szükséges. Felhasználó a bejelentkezés tényéről SMS-ben értesítést kaphat. A helyesen megadott Felhasználói azonosító és Jelszó esetén is, a Bank fenntartja a jogot, hogy a megbízást további vizsgálatok és ellenőrzések után tekintse a Felhasználótól származónak. A helyesen megadott Felhasználói azonosító és Jelszó megadását követően adott megbízások és rendelkezések teljesítéséből fakadó esetleges károkért tekintettel arra, hogy a Fizetési megbízás e két azonosító helyes megadása a Felhasználó egyértelmű azonosításának, illetve megbízása továbbítása a fizetési megbízás részéről való jóváhagyásának minősül a Számlatulajdonos tartozik helyt állni. A Felhasználó ugyanazon Felhasználói azonosítóval és Jelszóval egyidejűleg több Számlatulajdonos Bankszámlái felett is rendelkezhet. Amennyiben Felhasználó bármely okból letiltásra került, Felhasználó elfogadja, hogy Bank jogosult a letiltás visszaállításával egy időben új Kezdeti Jelszót kiküldeni, amely után a Felhasználó a használatára kizárólag az új (módosított) Jelszóval jogosult. A Befektetési Számlához kapcsolódó megbízás / tranzakció esetében a tranzakcióra vonatkozó Egyedi jelszó megadása nem szükséges. 15/38

16 használat Token által generált jelszóval A pénzforgalmi bankszámlával rendelkező Ügyfél Felhasználó(i) a megbízások hitelesítéséhez szükséges Egyedi Jelszót Token segítségével is előállíthatja(ák). A Token, a hozzá tartozó Token PIN-kód megadása után, a használat időpontjától és a készülék sorozatszámától is függő hat számjegyből álló 30 másodpercig érvényes kódszámot generál. A Token használatáról a Tokenhez mellékelt kezelési útmutató, illetve az FHB Súgó menüpontja ad tájékoztatást. A Felhasználó a Token PIN kódját bármikor megváltoztathatja. A Felhasználó köteles a kezdeti Token PIN kódot a Token átvételekor, ezt követően pedig akkor megváltoztatni, ha tudomást szerez arról vagy felmerül a gyanúja annak, hogy az jogosulatlan személy birtokába vagy tudomására jutott. A Felhasználó köteles a Bank által rendelkezésre bocsátott Tokent rendeltetésének megfelelően használni, annak állagát, épségét megőrizni. A Token meghibásodása esetén a Számlatulajdonos/ Felhasználó kérésére a Bank gondoskodik a Token cseréjéről. Számlatulajdonos/ Felhasználó köteles a meghibásodott Tokent Bank részére visszaszolgáltatni. A Token megsérülése vagy elvesztése esetén a Bank fenntartja a jogot, hogy az új Token kiadásának a Hirdetményben szereplő díját a Számlatulajdonosra terhelje. A Banknak jogában áll, hogy abban az esetben, ha a Felhasználó az FHB rendszert akár a Token átadásától számítottan, akár azt követően bármikor folyamatosan minimum kettő hónapon keresztül nem használja, akkor, ha a Tokent díjmentesen bocsátotta Felhasználó rendelkezésére, ez esetben a Hirdetmény szerinti Token használati díjjal a Számlatulajdonos számláját megterhelje. A banki szerveren futó program ellenőrzi, hogy az adott Felhasználóhoz rendelt Token által adott időpontban generált és a Felhasználó által a megbízások rögzítésénél illetve Bankba küldésénél beírt kódsorozat azonos-e az adott sorozatszámú Tokenhez tartozó, a banki szerver által ugyanazon időpontban generált kóddal. Ha a két kódsorozat eltérést mutat a megbízásküldést a szerver visszautasítja. A Bank az adott Token PIN kóddal bejelentkezett Felhasználó által kezdeményezett és a Felhasználóhoz rendelt Token által generált kóddal hitelesített tranzakciót minden körülmények között úgy tekinti, hogy azt a rendszer jogos felhasználója kezdeményezte. A Bank nem vizsgálja a Felhasználói azonosító és a Token használójának a használatra vonatkozó jogosultságát, illetve a használat körülményeit. A Bank a Tokent automatikusan a Felhasználó külön értesítése nélkül blokkolja, ha háromszor egymást követően hibás Token PIN kóddal kísérelték meg az Egyedi jelszó előállítását. A Token blokkolása a Számlatulajdonos, írásbeli, a Bank által rendszeresített nyomtatványon adott nyilatkozata alapján, illetve a Telefonbankon keresztül azonosítást követően megszüntethető használat SMS-ben küldött Egyedi jelszóval A Felhasználó bármikor áttérhet a Token használatával történő hitelesítésről az SMS-ben megküldött Egyedi Jelszó alapján történő hitelesítésre (és fordítva), a Számlatulajdonos írásbeli, a Bank által rendszeresített nyomtatványon adott nyilatkozata alapján, a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díj megfizetése mellett. Amennyiben a Felhasználó SMS-ben megküldött Jelszó alapján történő hitelesítésre tér át, köteles a rendelkezésére bocsátott Tokent az erre vonatkozó írásbeli igény benyújtásával egyidejűleg a Bank részére visszaszolgáltatni. A Bank biztosítja az Ügyfél részére a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képező Felhasználói kézikönyvet amelyet köteles az általa jelölt Felhasználóval megismertetni valamint Felhasználó részére a használatba vételhez szükséges Felhasználói azonosítót és Kezdeti jelszót. Az FHB szolgáltatás igénybevételét segítő Felhasználói kézikönyv, illetve a Felhasználói kézikönyv melléklete befektetési szolgáltatásokhoz letölthető a Bank honlapjáról, a címről Az FHB TeleBank szolgáltatás és a használatához szükséges belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása A FHB TeleBank szolgáltatás Bankfiókban történő értékesítése során a Bank a Számlatulajdonos/ Felhasználó részére az FHB TeleBank szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor átadja a személyes PIN kódot tartalmazó borítékot, aminek átvételét, sértetlenségét a Számlatulajdonos/ Felhasználó nyilatkozatával nyugtáz. 16/38

17 Amennyiben a Szerződés aláírása nem a Bank bankfiókjában történik (közvetítői akviráció esetén, vagy TeleBankon történő igénylés esetén) a személyes PIN kódot tartalmazó borítékot Bank a Számlatulajdonos által megjelölt Bankfiókban személyes átvételig visszatartja, vagy kérésére a Számlatulajdonos/ Felhasználó Banknál nyilvántartott levelezési címére postázza. Amennyiben Számlatulajdonos és Felhasználó személye eltér a PIN kódot tartalmazó borítékot a Felhasználó részére adja át A PIN kódot az első bejelentkezéskor ajánlott megváltoztatni, mely a továbbiakban a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges PIN kód lesz. A PIN kód háromszori, egymás utáni sikertelen megadását követően a rendszer a Felhasználót biztonsági okokból letiltja. FHB TeleBank szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, új TeleBank PIN kód igénylésére a Bank Bankfiókjaiban, azonosítás után van lehetőség. Az azonosításhoz kötött szolgáltatások igénybevételéhez és rendelkezések indításához a Felhasználói azonosító és a mindenkori PIN kód együttes, helyes megadása szükséges, amelyet Felhasználó a telefonja nyomógombjaival tud megtenni. Felek megállapodnak, hogy a helyesen megadott Felhasználói azonosító és PIN kód esetén is, a Bank fenntartja a jogot, hogy a megbízást további vizsgálatok és ellenőrzések után tekintse a Felhasználótól származónak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a helyesen megadott Felhasználói azonosító és PIN kód megadását követően adott megbízások és rendelkezések teljesítéséből fakadó esetleges károkért tekintettel arra, hogy a Fizetési megbízás e két azonosító helyes megadása a Felhasználó adott megbízása tekintetében, részéről való jóváhagyásának minősül a Számlatulajdonos tartozik helyt állni. A Felhasználó ugyanazon Felhasználói azonosítóval és PIN-kóddal egyidejűleg több Számlatulajdonos Bankszámlái fölött is rendelkezhet Az FHB SMS Szolgáltatás és a használatához szükséges belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása Az FHB SMS Szolgáltatás használatához belépési, azonosítási jelszót a Bank nem alkalmaz Az FHB Electra szolgáltatás és a használatához szükséges telepítés, telepítési módok, belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása Az FHB Electra Ügyfélprogram üzembe helyezése a Számlatulajdonos és/vagy Kezelő által biztosított telepítési helyen történik. A telepítést a Számlatulajdonos/Kezelő választásától függően a Bank (Bank általi telepítés) vagy a Számlatulajdonos / Kezelő (ügyfél általi telepítés) hajtja végre. Az ügyfél általi telepítést igénylő Számlatulajdonosnak / Kezelőnek a honalprólhonlapról letölthetően rendelkezésre áll az FHB Electra Ügyfélprogram telepítési csomag és útmutató Electra Ügyfélprogram Felhasználói jogosultságok a bankszámlán Teljes körű rendelkezés a bankszámla felett: Bankszámla terhére megbízások rögzítése és aláírt megbízások Bankhoz beküldésének joga, melyet titkos aláírási jelszóval, vagy token eljárással tehet meg. Rögzítői jog: A bankszámla adatainak lekérdezésének joga, továbbá Megbízások rögzítési- és az arra jogosult(ak) aláírt megbízások indítási/bankhoz küldési-, joga. Lekérdezési jogosultság: Bankszámla adatainak banki rendszerből való lekérdezését eredményező tranzakciók indítási joga Electra Ügyfélprogram Felhasználói aláírási pontszámok Az aláírói pontszám az aláírási jogosultság egész számban kifejezett értéke, amelyek az alábbi kombinációkban kerülhetnek megkülönböztetésre: Egyedüli aláíró esetén a Felhasználói aláírási pontszám 10 (Tíz); Többes aláírói rendelkezés esetén a Felhasználói aláírási pontszám aláírók közötti megosztása egymás között 5-5 (öt-öt), illetve 6-4 (hat-négy) vagy 7-3 (hét-három) pontszámmal lehetséges, amellyel az első-, másodhelyi együttes aláírók aláírási szabályainak megkülönböztetése történhet. Ezen pontszámokat a Számlatulajdonos határozhatja meg; A Cégképviselő aláírási pontszámlát a Bank határozza meg a Cégképviselő, Számlatulajdonosi rendelkezés jogosultsága alapján (Egyedüli aláírás esetén 10 (Tíz) pont, többes aláírás esetén 5-5 (öt-öt) pont, míg első helyi jegyzés esetén 6 (hat), másodhelyi jegyzés esetén 4 (négy) pont); 17/38

18 A bankszámla felett teljeskörű rendelkezési joggal rendelkezők aláírási pontszámlát a Számlatulajdonos határozhatja meg, melyet a szerződéskötéskor, vagy annak módosításakor közli a Bank felé Electra Ügyfélprogram Azonosítási és aláírási eszközök A jelszavakat és az esetlegesen igényelt tokent az igénybevevő csak személyesen veheti át, amennyiben a Számlatulajdonos nem ad másnak erre meghatalmazást az FHB Electra ügyfélprogram szerződés mellékletét képező, a Bank által erre rendszeresített nyomtatványon, vagy annak és a Bank Lakossági és pénzforgalmi bakszámlák ÁSZFjében foglalt vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő tartalommal és alakiságokkal adott meghatalmazással a Bank meghatalmazást kizárólag A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkori törvényi rendelkezések szerint átvilágított igénybevevők vonatkozásában fogad el Titkos kezdeti belépési jelszó A Bank valamennyi Felhasználó részére a Felhasználó által az FHB Electra szolgáltatási szerződés mellékletét képező Felhasználói adatlapon megadott titkos kezdeti jelszót állítja be, melyet az FHB Electra Ügyfélprogramba történő első bejelentkezéskor kötelezően meg kell változtatni. A módosított jelszó a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Titkos belépési jelszó lesz Titkos belépési jelszó A Felhasználó által a titkos kezdeti belépési jelszó megváltoztatásával meghatározott és a tetszőlegesen megváltoztatható saját jelszó, melyet köteles titokban kezelni és megőrizni, más felhasználó vagy harmadik személy részrerészére nem adhatja át Titkos aláírási jelszó A Felhasználó aláírása első kezdeményezését megelőzően, a Felhasználó által meghatározott és a tetszőlegesen megváltoztatható saját jelszó, melyet köteles titokban kezelni és megőrizni, más felhasználó vagy harmadik személy részére nem adhatja át Belépési és aláírási jelszóval kapcsolatos tudnivalók Bármelyik jelszó (Titkos kezdeti belépési jelszó, Titkos belépési jelszó, Titkos aláírási jelszó) háromszori, egymás utáni sikertelen megadását követően a rendszer a Felhasználót biztonsági okokból letiltja. Tudnivalók a Jelszóról: A Belépési és aláírási jelszó meghatározásánál a saját biztonsága érdekében a választott jelszó az alábbi kritériumoknak feleljen meg: A jelszónak tartalmazzon legalább 1 db nagybetű, legalább 1 db szám és kisbetű karaktereket; A jelszó hossza minimum 8 karakter; A jelszót ajánlott 30 naponta megváltoztatni. A szolgáltatások jelszóval történő igénybevételéhez a Felhasználói neve és Jelszó (első bejelentkezéskor Titkos Kezdeti belépési jelszó, majd az első bejelentkezést követő módosításkor a Titkos belépési jelszó) együttes, helyes megadása szükséges. A helyesen megadott Felhasználói név és Belépési jelszó esetén is, a Bank fenntartja a jogot, hogy a megbízást további vizsgálatok és ellenőrzések után tekintse a Felhasználótól származónak. A helyesen megadott Felhasználói név és Belépési jelszó megadását követően adott és Aláírási jelszóval jóváhagyott és Bankba küldött megbízások és rendelkezések teljesítéséből fakadó esetleges károkért tekintettel arra, hogy a Fizetési megbízás e két azonosító helyes megadása a Felhasználó egyértelmű azonosításának, illetve megbízása továbbítása a fizetési megbízás részéről való jóváhagyásának minősül a Számlatulajdonos tartozik helyt állni. A Felhasználó ugyanazon Felhasználói névvel és Jelszóval egyidejűleg több Számlatulajdonos Bankszámlái felett is rendelkezhet. Amennyiben Felhasználó bármely okból letiltásra került, Cégképviselő által írásban kérheti, hogy Bank a letiltást állítsa vissza vagy egy időben új Kezdeti Jelszót küldjön. Új Kezdeti Jelszó küldése esetén a Felhasználó kötelest azt az első bejelentkezésekor módosítani és az Electra Ügyfélprogram használatára kizárólag ezen jelszóval jogosult Electra Ügyfélprogram használat Token által generált jelszóval Az Ügyfél Felhasználó(i) az Electra Ügyfélprogram használatával adandó megbízások hitelesítéséhez szükséges Egyedi Jelszót Token segítségével is előállíthatja(ák). A Token, a hozzá tartozó Token PIN-kód megadása után, a használat 18/38

19 időpontjától és a készülék sorozatszámától is függő hat számjegyből álló 30 másodpercig érvényes kódszámot generál. A Token használatáról a Tokenhez mellékelt kezelési útmutató, illetve az FHB Electra Ügyfélprogram Súgó menüpontja ad tájékoztatást. A Felhasználó a Token PIN kódját bármikor megváltoztathatja. A Felhasználó köteles a kezdeti Token PIN kódot a Token átvételekor, ezt követően pedig akkor megváltoztatni, ha tudomást szerez arról vagy felmerül a gyanúja annak, hogy az jogosulatlan személy birtokába vagy tudomására jutott. A Felhasználó köteles a Bank által rendelkezésre bocsátott Tokent rendeltetésének megfelelően használni, annak állagát, épségét megőrizni. A Token meghibásodása esetén a Számlatulajdonos/ Felhasználó kérésére a Bank gondoskodik a Token cseréjéről. Számlatulajdonos/ Felhasználó köteles a meghibásodott Tokent Bank részére visszaszolgáltatni. A Token megsérülése vagy elvesztése esetén a Bank fenntartja a jogot, hogy az új Token kiadásának a Hirdetményben szereplő díját a Számlatulajdonosra terhelje. Ha a Bank a Tokent díjmentesen bocsátotta Felhasználó rendelkezésére és a Felhasználó az FHB Electra Ügyfélprogramot a Token átadását követően bármikor folyamatosan minimum kettő hónapon keresztül nem használja, abban az esetben a Banknak jogában áll, a Hirdetmény szerinti Token használati díjjal a Számlatulajdonos számláját megterhelni. A banki szerveren futó program ellenőrzi, hogy az adott Felhasználóhoz rendelt Token által adott időpontban generált és a Felhasználó által a megbízások rögzítésénél illetve Bankba küldésénél beírt kódsorozat azonos-e az adott sorozatszámú Tokenhez tartozó, a banki szerver által ugyanazon időpontban generált kóddal. Ha a két kódsorozat eltérést mutat a megbízásküldést a szerver visszautasítja. A Bank az adott Token PIN kóddal bejelentkezett Felhasználó által kezdeményezett és a Felhasználóhoz rendelt Token által generált kóddal hitelesített tranzakciót minden körülmények között úgy tekinti, hogy azt a rendszer jogos felhasználója kezdeményezte. A Bank nem vizsgálja a Felhasználói azonosító és a Token használójának a használatra vonatkozó jogosultságát, illetve a használat körülményeit. A Bank a Tokent automatikusan a Felhasználó külön értesítése nélkül blokkolja, ha háromszor egymást követően hibás Token PIN kóddal kísérelték meg az Egyedi jelszó előállítását. A Token blokkolása a Számlatulajdonos, írásbeli, a Bank által rendszeresített nyomtatványon adott nyilatkozata alapján, illetve a Telebankon keresztül azonosítást követően megszüntethető Electra szolgáltatás igénybevétele a Számlatulajdonosnál Az FHB Electra Ügyfélprogram Számlatulajdonos által történő telepítésekor az FHB Electra Ügyfélprogram telepítő készlet - honlapról történő letöltésével a Számlatulajdonos / Kezelő vagy meghatalmazottja részére a szerződéskötéskor átadottnak tekinthető. Külföldi üzemeltetési helyre csak Számlatulajdonos általi telepítés igénylésével nyújtja az FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatást. Amennyiben a Számlatulajdonos helyi hálózatot üzemeltet, lehetősége van, hogy az FHB Electra Ügyfélprogram egyes funkcióit alkalmazottai az egyes részlegeknél is használhassák a helyi hálózat lehetőségei szerint. A Számlatulajdonos egyes részlegeinél végzett pénzforgalmi tevékenységének megosztását külön-külön FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás teszi lehetővé a részlegekhez tartozó bankszámlák feletti rendelkezést. Ennek megvalósítására külön-külön szerződés keretében, de több részlethez telepített FHB Electra Ügyfélprogram alkalmazásával valósulhat meg. Ún. ügyfélcsoport szintű üzemeltetési szolgáltatás esetén amennyiben Kezelő hozzárendelési adatlap meglévő FHB Electra Ügyfélterminál végponthoz dokumentum alapján Kezelő került hozzárendeléshez a Számlatulajdonos termináljához különböző számlatulajdonosok egy közös telephelyről, esetenként egy közös számítógépről vehetik igénybe az FHB Electra szolgáltatást. Ezt a lehetőséget a Számlatulajdonosok számára külön-külön telepített, más-más FHB Electra szerződéshez tartozó egyedi program telepítésével teljesíthető. 19/38

20 5.6. Megjelenített bankszámlák feletti rendelkezések szabályai az FHB Electra Ügyfélprogramban Bankszámla feletti rendelkezési módok és azok korlátozása A Számlatulajdonossal kötött bankszámlaszerződésben, illetve a Bank, Lakossági és pénzforgalmi bankszámlák ÁSZFjében a bankszámla feletti rendelkezésre vonatkozó előírások az FHB Electra Ügyfélprogram útján adott bankszámla feletti rendelkezések tekintetében az FHB Electra Ügyfélprogram szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglalt esetleges eltérésekkel alkalmazandók. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultságokat a Felhasználói jogosultságok közül bankszámlánként és Felhasználónként külön-külön határozhatja meg a Számlatulajdonos. Az FHB Electra Ügyfélprogramhoz kapcsolódóan a bankszámla vonatkozásában adott rendelkezési jogok függetlenek az adott bankszámlához kapcsolódóan az írásban, papír alapon benyújtandó megbízásokhoz kapcsolódóan bejelentett bankszámla feletti rendelkezési jogosultságoktól. A bankszámlához kapcsolódó rendelkezési jogok az egyes megbízás/ szolgáltatás tekintetében az adott megbízásra/szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint értelmezendők és alkalmazandók. A Bank pénzforgalmi jogszabályokra, a Számlatulajdonos rendelkezésére, illetve az adott bankszámla jellegére tekintettel - kizárólag lekérdezési jogosultságot engedélyez az érintett bankszámlákra vonatkozóan a Felhasználók részére az alábbi esetekben: A Számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült és elkülönítve kezelt bankszámlák (óvadékként kezelt, biztosítékként elhelyezett pénzeszközök) Banktechnikai számlák (pl. cash-pool számlák esetében a master számla, POS elszámolási számla) E korlátozásra tekintettel a Bank az érintett bankszámla valamennyi Felhasználója tekintetében csak a Lekérdezési jogot tesz lehetővé. Ilyen típusú bankszámlák esetében csak lekérdezési tranzakciók teljesíthetőek, minden más tranzakció visszautasításra kerül FHB Electra Ügyfélprogram szerződés megkötése Az FHB Electra Ügyfélprogram igénybevételét írásban kell kezdeményezni a Banknál, és a szolgáltatás az FHB Electra Ügyfélprogramba bevonandó számlák bankszámlaszerződéseihez kapcsolódó FHB Electra Ügyfélprogram szerződés és mellékletei aláírását követően vehető igénybe. A szolgáltatási körbe bevont bankszámlák pénzforgalmi jelzőszámát, az igénybevevőket és jogosultságaikat az FHB Electra Ügyfélprogram felhasználói melléklet tartalmazza FHB Electra Ügyfélprogram szerződés módosítása Szerződéses adatok módosítása történhet személyesen a Bankban leadott, a Bank által erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltése és cégszerű aláírása, illetve az FHB Electra Ügyfélprogram erre a célra szolgáló felülete útján adott írásos rendelkezéssel. A Számlatulajdonos által kért módosításoknak megfelelő beállításokat a Bank az általa egyedileg, írásban/ az FHB Electra Ügyfélprogram felületén visszaigazoltan vállalt határidőn belül végzi el Az Elektronikus szolgáltatások letiltása, megújítása Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy az Elektronikus szolgáltatáshoz kapcsolódóan azonosításra szolgáló adatai, vagy azok bármelyike (Felhasználói azonosító, Titkos Kezdeti belépési jelszó, Titkos belépési Jelszó, Egyedi jelszó) kikerült birtokából, vagy ezen adatok más, illetéktelen személy tudomására jutottak, vagy juthattak; illetve az Elektronikus szolgáltatáson keresztül felhatalmazás nélküli, jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott fizetési megbízást, kereskedési műveletet, szerződéskötést kezdeményeztek, vagy a bankszámlakivonaton vagy a NetBróker szolgáltatások körében a Számlakivonaton, Teljesítési Igazoláson jogosulatlan műveletek szerepelnek köteles a Banknak minden esetben a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (Belföldről: , külföldről: ), vagy a Bank bármelyik fiókjában haladéktalanul bejelenteni, és egyidejűleg az FHB bármely érintett Elektronikus szolgáltatás hozzáférésének azonnali tiltását kérni. A letiltás a Felhasználói azonosító illetve a személyazonosító adatok megadásával történhet. Számlatulajdonos bármely Felhasználó letiltását kezdeményezheti. 20/38

FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1.1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.1. Fogalom meghatározások...3 1.2. Általános szerződési feltételek hatálya, elfogadása,

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. A SZÁMLAFIGYELŐ RENDSZER... 3 2. A KÁRTYAFIGYELŐ

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások)

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus banki szolgáltatások 2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus csatornákon azonosítást követően, meghatározott jogosultság szerint nyújtott banki szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

I. Díjak és jutalékok 1. MobilBANKár (SMS szolgáltatás)

I. Díjak és jutalékok 1. MobilBANKár (SMS szolgáltatás) XLIV./A KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI I. Díjak és jutalékok 1. MobilBANKár (SMS szolgáltatás) Érvényes: 2007. július 30-ától 1.1. Havi díj*... 200 Ft / telefonszám 1.2.

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram I. TELEFONBANK Szolgáltatási díj II. SMS SZOLGÁLTATÁS 1. Fizetési számlához

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/8. számú melléklet FHB Kamathozó Csatolt Megtakarítási Betétszámához (2011. március 31-ig FHB Csatolt Megtakarítási Betétszámla) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

Telefonbank, SMS Szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking, SpectraNet Mobil Banking telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram

Telefonbank, SMS Szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking, SpectraNet Mobil Banking telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram Érvényes 2015. április 1-től a következő Kondíciós lista megjelenéséig. Telefonbank, SMS Szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking, SpectraNet Mobil Banking telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS,

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tiszántúli Első Hitelszövetkezet. Fiók 2. sz. melléklet Szerződés azonosító: ESZV-- ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

Egyszeri belépési díj

Egyszeri belépési díj Hatályos: 2015. július 22-től (1504) Közzététel napja: 2015. július 21. Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, UniCredit Mobil alkalmazás, Telepített Spectra és Spectra

Részletesebben

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt.

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2016. november 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL?

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Segédlet a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetési szolgáltatás használatához HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? Az e-befektetési szolgáltatásba történő bejelentkezés

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

FHB Tanácsadói Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

FHB Tanácsadói Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek FHB Tanácsadói Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Tanácsadói Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig Allianz Tanácsadói Számlacsomag elnevezésű szerződésekkel.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2015. december 31. Hatályos: 2016. január 4-től A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II. bankszámlákról

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napja Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste Lakossági

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 01. KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 01. TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAG A Takarék kiváltó számlacsomagra

Részletesebben

az Általános Vállalati Üzletszabályzat, valamint a Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat módosításáról

az Általános Vállalati Üzletszabályzat, valamint a Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat módosításáról Hirdetmény a Business Terminál szolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzat, az Általános Vállalati Üzletszabályzat, valamint a Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2015. JANUÁR 26-TÓL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE Számlanyitási díj 2 (új számla nyitásakor) Számlacsomag váltási díj (más számlatípusról

Részletesebben

6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Kapcsolatok Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó bankkártyákról 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése, fix

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

Ügyfél művelet módok

Ügyfél művelet módok Ügyfél művelet módok Az Aegon Ügyfelei az alábbi módokon végezhetnek műveleteket a forgalmazási tevékenység : személyesen, személyesen, online ügyfélszolgálaton, postai úton, faxon, emailben, telefonon,

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A kondíciós lista CIBEZZ Számlacsomag magánszemélyek részére vonatkozóan szeptember 30. napjától hatályos módosításáról

HIRDETMÉNY. A kondíciós lista CIBEZZ Számlacsomag magánszemélyek részére vonatkozóan szeptember 30. napjától hatályos módosításáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a CIBEZZ Számlacsomag magánszemélyek részére vonatkozó Kondíciós Lista 2013. szeptember 30. napjától

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. december 19. napjától Közzététel napja: 2016. szeptember 14. Módosított

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig Allianz

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2013. május 3-tól Közzététel napja: 2013. május 02. Az FHB

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői:

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői: FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet alapján nyújtott Alapszintű fizetési számlával kapcsolatban Hatályos: 2016. október 15-étől A (továbbiakban: Bank) a 262/2016. (VIII.

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. III. rész. A már nem értékesített termékekre vonatkozó Speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. III. rész. A már nem értékesített termékekre vonatkozó Speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről III. rész A már nem értékesített termékekre vonatkozó Speciális rendelkezések Engedélyszám: 983/1997/F. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

A jogelőd Allianz Bank Zrt-nél megnyitott Pénzforgalmi Bankszámlák díjai és jutalékai

A jogelőd Allianz Bank Zrt-nél megnyitott Pénzforgalmi Bankszámlák díjai és jutalékai A jogelőd Allianz Bank Zrt-nél megnyitott Pénzforgalmi Bankszámlák díjai és jutalékai Hatályos: 2015. január 1. napjától Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az FHB Számlatermékek

Részletesebben