FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 FHB ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fogalom meghatározások Általános szerződési feltételek hatálya, elfogadása, módosítása AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 9 3. AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MŰSZAKI FELTÉTELEI Az FHB szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei Az FHB TeleBank szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei Az FHB SMS Szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei Az FHB Electra szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Elektronikus szolgáltatások igénylésének és igénybevételének általános feltételei Az FHB szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltételei Az FHB TeleBank szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltételei Az FHB SMS Szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltételei Az FHB Electra szolgáltatás igénylésének és igénybevételének feltételei AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES BELÉPÉSI JELSZÓ BIZTOSÍTÁSA, HASZNÁLATA, LETILTÁSA, MEGÚJÍTÁSA Az FHB szolgáltatás és a használatához szükséges belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása Az FHB TeleBank szolgáltatás és a használatához szükséges belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása Az FHB SMS Szolgáltatás és a használatához szükséges belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása Az FHB Electra szolgáltatás és a használatához szükséges telepítés, telepítési módok, belépési jelszó biztosítása, használata, letiltása, megújítása Electra szolgáltatás igénybevétele a Számlatulajdonosnál Megjelenített bankszámlák feletti rendelkezések szabályai az FHB Electra Ügyfélprogramban FHB Electra Ügyfélprogram szerződés módosítása Az Elektronikus szolgáltatások letiltása, megújítása BIZTONSÁGI SZABÁLYOK AZ FHB ELECTRA ÜGYFÉLPROGRAMBAN Hozzáférési kódok és eszközök kezelése Titoktartási szabályok Kötelező ügyélbejelentések FHB Electra Ügyfélprogram üzemeltetési feladatok, üzemeltetési felelősség Üzemeltetési feltételek, felhasználók oktatása A FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE, KÁRVISELÉSI SZABÁLYOK A Felhasználóra vonatkozó rendelkezések Bankra vonatkozó rendelkezések Kárviselési szabályok LIMITKEZELÉS Limitkezelés FHB szolgáltatásban Limitkezelés FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatásban SZOLGÁLTATÁSOK / A MEGBÍZÁSOK KEZELÉSE, FELDOLGOZÁSA, TELJESÍTÉSE Általános rendelkezések FHB keresztül megadott megbízások FHB TeleBankon keresztül megadott megbízások /38

3 9.4. FHB Electra Ügyfélprogramon keresztül megadott megbízások Bankszámla adatok lekérdezése, Bankszámlakivonat Ügyfélprogram verzióváltásának szükségessége FHB Electra szolgáltatás esetén Eljárások csőd-, felszámolás, végeslzámolási vagy a cég megszüntetésére irányuló eljárás esetére DÍJAK, KÖLTSÉGEK, JUTALÉKOK A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE TÁJÉKOZTATÁS, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS Előzetes tájékoztatás Utólagos tájékoztatás Reklamáció, panaszkezelés ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése Az Általános Szerződési Feltételek közlése /38

4 1. Általános Rendelkezések Az FHB Bank Zrt. és az Allianz Bank Zrt március 31. napjával egyesült, melyet a PSZÁF EN-I-108/2011 sz. határozatával engedélyezett. Az Allianz Bank Zrt. általános jogutódja az FHB Bank Zrt. A Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) összevontan tartalmazza az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések teljes körét; az FHB Bank Zrt-be beolvadt Allianz Bank Zrt. (székhely:1139 Budapest, Váci út 81. cégjegyzékszám: ) (továbbiakban: Jogelőd) beolvadás előtt szerződött állományára vonatkozó, azok fennállásáig eltérő szabályokat, és azon fogalmakat, amelyet a Jogelőd azonos tartalommal, de eltérő kifejezéssel használt Fogalom meghatározások Általános fogalmak: Bank: FHB Bank Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: , tevékenységi engedély száma és kelte: E-I-1005/ november 23.) Bankkártya: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amellyel a Kártyabirtokos a Bankkal szemben fennálló bankszámla követelése felett rendelkezhet. Bankszámla: az Ügyfélnek a Banknál a Bank által forintban vagy devizában vezetett, a pénzforgalmi jogszabályok szerinti Fizetési Számlája, amelyen forgalmi Tranzakciók bonyolíthatók le, és amelyre a Bank a napi záró egyenleg alapján kamatot fizet (magában foglalja a lakossági és a pénzforgalmi bankszámlákat). Befektetési Számla: Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatában meghatározott számla. Cégképviselő: a Bank Pénzforgalmi bankszámlával és/vagy Befektetési Számlával rendelkező Számlatulajdonosának szervezeti formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy, aki kinevezését/megválasztását a vonatkozó jogszabályban / banki eljárásrendben meghatározott módon igazolja. Az FHB Electra szolgáltatásának igénybevétele kapcsán képviseleti aláíró (Cégaláíró) igénybevevő is lehet, aki természetes személyként a számlatulajdonos szervezetnek a szervezet képviseletére, jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy. Aláíró jogát egyedül vagy más képviseletre jogosulttal együttesen gyakorolhatja a rá vonatkozó képviseleti szabályok szerint. Képviseleti jogának terjedelmét az aláírási pontszám fejezi ki. Elektronikus szolgáltatások: az FHB (ennek részeként a NetBróker szolgáltatás), FHB Electra Ügyfélprogram, FHB TeleBank és az FHB SMS Szolgáltatás. Elektronikus csatorna: FHB az FHB TeleBank, valamint az FHB Electra Ügyfélprogram amelyeken keresztül az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatások vehetők igénybe, illetve pénzforgalom szempontjából a nem papír alapú pénzforgalmi megbízások benyújtásának felülete, mely pénzforgalmi megbízások közül, a forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő belföldi eseti átutalások, rendszeres átutalások és csoportos átutalások a napközbeni többszöri fizetési rendszeren keresztül kerülnek teljesítésre. Felhasználó: a Bankszámla felett Elektronikus szolgáltatás igénybevételével rendelkezni jogosult személy, aki egyrészt lehet a Számlatulajdonos, illetve pénzforgalmi bankszámla esetén a Számlatulajdonos Cégképviselője, másrészt a Bankszámla felett Rendelkező jogkörrel bíró személy, akit a Számlatulajdonos/ Cégképviselő a szolgáltatás igénybevételére feljogosít az általa meghatározott korlátozásokkal, valamint a Bank Hitelkártya / Bankkártya szolgáltatását igénybevevő Kártyabirtokos. Ideértve továbbá az FHB SMS Szolgáltatásnál a Szolgáltatás jogosultját. Befektetési Számla esetében a Befektetési Számla tulajdonosa, a Számlatulajdonos Cégképviselője, illetve az általa meghatalmazott személy (Meghatalmazott), illetve az a természetes személy, akinek valamilyen használati vagy kezelési jogosultsága van az FHB Electra Ügyfélprogramban. Felhasználói azonosító: a Felhasználó személyének azonosítására szolgáló azonosító kód, amelyet Bank bocsájt a Felhasználó rendelkezésére, ide értve a Jogelőd által a Telebank szolgáltatás esetében használt Ügyfélszám kifejezést is. Bank minden Felhasználó számára különböző Felhasználói azonosítót biztosít. FHB Electra szolgáltatás: az Ügyfél legalább egy telephelyén, legalább egy számítástechnikai eszközére telepített számítógépes program, azaz az FHB Electra Ügyfélprogram szoftver telepítő készlet (a továbbiakban: FHB Electra Ügyfélprogram a Bank vagy a Számlatulajdonos által való telepítés útján elérhető elektronikus banki szolgáltatás, amely segítségével a Felhasználó a Bankszámla javára / terhére fizetési-; valamint egyéb a jelen ÁSZF-ben, illetve a Hirdetményben mindenkor megjelölt műveleteket végezhet / kezdeményezhet; valamint egyéb jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokat vehet igénybe. 4/38

5 FHB szolgáltatás: a Bank Internet honlapján (www.fhb.hu címen) keresztül elérhető elektronikus banki szolgáltatás, amely segítségével a Felhasználó a Bankszámla javára / terhére fizetési-; valamint az annak részét képező NetBróker szolgáltatáson keresztül a Befektetési Számla javára / terhére a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott kereskedési műveleteket végezhet / kezdeményezhet, szerződéskötési ajánlatokat tehet; valamint egyéb jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokat vehet igénybe. FHB SMS Szolgáltatás: az a szolgáltatás, amelynek keretein belül, a Banknál vezetett Bankszámlán bonyolított forgalmakról valamint egyenlegekről, illetve Bankkártyával/Hitelkártyával végzett műveletekről rövid szöveges üzenet (SMS) formájában a Bank információt ad. FHB Telebank szolgáltatás: a Bank által biztosított a szolgáltatás jellegéből adódóan telefonkészülék használatával igénybe vehető olyan szolgáltatás, amely segítségével a Felhasználó a bankszámla javára / terhére fizetési műveleteket végezhet / kezdeményezhet, Bankszámlához, Bankkártyához, Hitelkártyához, illetve Befektetési Számlához kapcsolódó befektetési szolgáltatásokat vehet igénybe. Az FHB Telebank szolgáltatás fogalma egységes fogalomként tartalmazza a Jogelőd Telebank és Call center szolgáltatása fogalmát is. Főkártyabirtokos: Lakossági bankszámla esetén a Számlatulajdonos részére kibocsátott, két néven vezetett bankszámla esetén az elsőként kibocsátott Bankkártya, illetve Hitelkártya esetén a Hitelkeret-szerződést kötő személy részére kibocsátott Hitelkártya birtokosa. Helyesbítés: Az Ügyfelet megillető azon jog, hogy kezdeményezze az általa jóváhagyott, de a Bank által hibásan teljesített, vagy a jóvá nem hagyott, és jóváhagyás hiányában teljesített fizetési művelet kijavítását. Hirdetmény: Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről, az Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről, valamint az Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelkártyák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről, valamint Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Bank által nyújtott befektetési szolgáltatásokról. A Jogelőd által alkalmazott Kondíciós Lista fogalma alatt is a Hirdetmény értendő. Hitelkártya: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely a Kártyabirtokos részére, a rendelkezésre bocsátott Hitelkeret elérését biztosítja Jóváhagyás: a Fizető fél azon nyilatkozata, jogcselekménye, ráutaló magatartása, amellyel a Bankszámlája terhére általa adott, illetve a Kedvezményezett által vagy Kedvezményezetten keresztül kezdeményezett fizetési megbízások Bank általi teljesítését engedélyezi. Az egyes fizetési módok, illetve a fizetési megbízás benyújtása helyétől függően eltérő lehet. Kártyabirtokos: Hitelkártya és Bankkártya Főkártya birtokos és Társkártya birtokos. Keretszerződés: az egyes Elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó, a Bank és az Ügyfél között létrejött szerződés, amelynek elválaszthatatlan része a jelen ÁSZF, valamint a Lakossági Bankszámla Hirdetmény és a Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény, valamint a Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat. Attól függően, hogy az Elektronikus szolgáltatás Bankszámlához, Bankkártyához, Hitelkártyához vagy Befektetési szolgáltatáshoz kerül igénybevételre az adott szolgáltatás tekintetében a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények rendelkezései, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, valamint a Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat rendelkezései is figyelembe veendőek. Mobiltelefon: A mobiltelefon (röviden mobil) önmagában kis hatótávolságú hordozható elektronikus telekommunikációs eszköz. Az alap beszédközvetítő funkción kívül egyéb GSM szolgáltatást támogatnak, így például az SMS-t (szöveges üzenet), , internet, MMS (multimédia üzenet, fotók, videók küldése). SMS: SMS (Short Message Service, rövidüzenet-szolgáltatás ), mobiltelefonnal küldött rövid terjedelmű, meghatározott karakterszámú, a GSM Doc 28/85 "Services and Facilities to be provided in the GSM System szabvány szerinti üzenet. Számlatulajdonos: A Bankkal Bankszámlaszerződést, vagy Befektetési Számla szerződést kötő természetes személy (ideértve a lakossági Bankszámlák esetén a két néven vezetett Bankszámla esetén mindkét Számlatulajdonost), illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet. Szolgáltató: azon, Hirdetményben rögzített szolgáltatók köre, akikkel a Bank szerződéses viszonyban áll és termékei, szolgáltatásai (pl.: pre-paid mobilegyenleg feltöltés) igénybevételére a Bank felületén keresztül elérési lehetőséget biztosít. 5/38

6 Ügyfél: a Bank pénzügyi vagy befektetési, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó, egyéb szerv vagy szervezet. FHB szolgáltatáshoz kapcsolódó fogalmak: Felhasználói kézikönyv az FHB szolgáltatáshoz: az a Bank honlapján elhelyezett dokumentum, amely az FHB használatát és technikai feltételeit tartalmazza valamint Felhasználói kézikönyv melléklete befektetési szolgáltatásokhoz amely a befektetési szolgáltatások használatát írja le (továbbiakban együttesen: Felhasználói kézikönyv ). NetBróker szolgáltatás: az FHB keretén belül nyújtott elektronikus banki szolgáltatás, amely segítségével a Felhasználó a Befektetési Számla javára / terhére a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott kereskedési műveleteket végezhet / kezdeményezhet, szerződéskötési ajánlatokat tehet FHB keresztül. A NetBróker (befektetési) szolgáltatások körében használatos fogalmakra a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatában meghatározott fogalmak az irányadóak. Pénzforgalmi szolgáltatás: Boríték funkció: a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy több megbízását Borítékba helyezze, amelyeket egy Egyedi jelszó használatával küldhet be teljesítésre. Csoportos átutalási megbízás: az a fizetési mód, amikor az Ügyfél azonos jogcímen, kötegelve benyújtott megbízásával megbízza a Bankot, hogy a mindenkori GIRO csoportos szabványok szerint pénzforgalmi bankszámlája terhére, a tételesen felsorolt Jogosultak bankszámlái javára, a felsorolásban részletezett pénzösszegeket utaljon át. Ha a Jogosult(ak) számlavezető bankja az FHB Bank Zrt., akkor a megbízást a Bank úgy tekinti, hogy az arra vonatkozik, hogy a Bank a csoportos átutalási megbízás adott Jogosultra vonatkozó részét belső átutalásként teljesítse. Egyedi jelszó a Felhasználó részére SMS üzenetben megküldött, vagy a Token által generált olyan egyedi, korlátozott ideig érvényes azonosító kód, amelyet a Bank a megbízások/tranzakciók megadásakor küld meg. A megbízás Bank részére történő elküldése előtt a Felhasználónak az Egyedi jelszót a FHB által kért funkciókban meg kell adnia. Függő jóváhagyások funkció: A Rögzítő által rögzített fizetési megbízásokat az Aláírási joggal rendelkező Felhasználó, illetve a Második helyi aláíró által rögzített és aláírt fizetési megbízásokat az Első helyi aláírási joggal rendelkező Felhasználó ebből a funkcióból (egyszerre) továbbíthatja a Banknak. Jelszó: az FHB történő belépéshez szükséges, a hozzáférésre jogosult Felhasználó egyedi azonosítására szolgáló titkos jelszó, amely kizárólag a Felhasználó számára ismert, és a Kezdeti jelszó megváltoztatásával saját maga határoz meg, ideértve a Jogelőd által használt Belépési jelszó fogalmat is. Kezdeti jelszó: egyszer használatos kezdeti jelszó, melyet a Bank a szolgáltatás élesítésekor küld meg Felhasználó részére, a szerződésben megadott mobiltelefonszámra. Online Vásárlás: A Bank Hirdetményében megjelölt Szolgáltató(k) termékei, szolgáltatásai megvásárlására irányuló, a Felhasználó által a felületen kezdeményezett vételi ajánlata, mellyel egyúttal, az Eladó javára meghatározott feltételek teljesülése esetére átutalási megbízást ad. Postaláda: a Bank által a Felhasználó részére a pénzügyi, pénzforgalmi és egyébszolgáltatásaival összefüggésben eljuttatott információk tárhelye. Rögzítő: a Pénzforgalmi bankszámla Cégképviselője által jelölt korlátozott jogkörrel bíró Felhasználó, aki FHB hozzáférési jogosultsággal bír, de aláírási jog hiányában az FHB alkalmazásból megbízás küldésére nem jogosult. Rögzítőként olyan személy is jelölhető, aki a Pénzforgalmi bankszámla felett nem Rendelkező. Token: kizárólag pénzforgalmi bankszámlával rendelkező Ügyfél FHB Felhasználójának Tokenes hitelesítési mód választása esetén az Egyedi Jelszó előállításához szükséges Bank által Felhasználó rendelkezésére bocsátott a Bank tulajdonát képező kódszám-generáló eszköz, melyet a Bank a Szerződés aláírásakor bocsát a Felhasználó, illetve felhatalmazása esetén a Cégképviselő rendelkezésére, a Hirdetményben meghatározott Díj ellenében. Token PIN kód: a Felhasználó által az első használatkor meghatározható, a Token használatához szükséges, négy számjegyből álló karaktersorozat, melyet a Token funkcióinak eléréséhez meg kell adnia a Felhasználónak. Pre-paid: Előre megvásárolt és megfizetett, termék vagy szolgáltatás, ami az ellenérték megfizetését követően kerül felhasználásra/ vehető igénybe. 6/38

7 FHB TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó fogalmak: FHB Elektronikus Szolgáltatások - ÁSZF FHB TeleBank operátor: Az FHB TeleBank szolgáltatásban résztvevő, kapcsolható élőhangos ügyintéző. IVR: (Interactive Voice Response) FHB TeleBank hívásakor, a kapcsolást követően automatikusan a hívónak lejátszásra kerülő hanginformáció, melyben a hívó fél telefonja megfelelő vezérlőbillentyűivel lapozhat, illetve egyéb szolgáltatást kérhet, pl. ügyintéző kapcsolását. PIN Kód: (Personal Identification Number) kizárólag a Felhasználó által azonosítására szolgáló ismert titkos személyi azonosító kód, amely az FHB TeleBank azonosításhoz kötött szolgáltatásainak az igénybevételéhez szükséges, ideértve a Jogelőd által használt TPIN kifejezést is. FHB TeleBank Menütérkép: az FHB TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Bank honlapján elhelyezett dokumentum, amely az FHB TeleBank menütérképét tartalmazza. FHB SMS Szolgáltatáshoz kapcsolódó fogalmak: Szolgáltatás jogosultja: a Számlatulajdonos/ Cégképviselő, és/vagy az általa jelölt, az FHB SMS Szolgáltatás igénybevételére jogosult Rendelkező, illetve Hitelkártyához kapcsolódóan a Kártyabirtokos. FHB Electra szolgáltatáshoz kapcsolódó fogalmak és magyarázatok: Az FHB Electra Ügyfélprogram védett elektronikus kommunikációval teremt kapcsolatot a Bank központi számlavezető számítástechnikai rendszerével. Az Ügyfél oldalon telepített FHB Electra Ügyfélprogram az egyes telepítési helyeken nyújtja és közvetíti az FHB Electra szolgáltatásait. Felhasználói kézikönyv az FHB Electra szolgáltatáshoz: az a Bank honlapján elhelyezett dokumentum, amely az FHB Electra Ügyfélprogram használatát és technikai feltételeit valamint az ügyféltől elvárható használatot és rendelkezési módokat tartalmazza (továbbiakban együttesen: FHB Electra Felhasználói kézikönyv ). Aláírási jelszó: Az FHB Electra Ügyfélprogramban a hozzáféréshez jogosult Felhasználó egyedi azonosítására szolgáló titkos jelszó, mely segítségével az előkészített megbízásokat megfelelő aláírási jogosultság esetén - a Bank részére a Felhasználó továbbítja. Az aláírási jelszó a Felhasználó által kerül rögzítésre az első belépés során az aktiválást megelőzően. Csoportos átutalási megbízás: az a fizetési mód, amikor az Ügyfél azonos jogcímen, kötegelve benyújtott megbízásával megbízza a Bankot, hogy a mindenkori GIRO csoportos szabványok szerint pénzforgalmi bankszámlája terhére, a tételesen felsorolt Jogosultak bankszámlái javára, a felsorolásban részletezett pénzösszegeket utaljon át. Ha a Jogosult(ak) számlavezető bankja az FHB Bank Zrt., akkor a megbízást a Bank úgy tekinti, hogy az arra vonatkozik, hogy a Bank a csoportos átutalási megbízás adott Jogosultra vonatkozó részét belső átutalásként teljesítse. Egyedi jelszó Token által generált olyan egyedi, korlátozott ideig érvényes azonosító kód, amely a megbízások/tranzakciók során a Felhasználót azonosítja.. Jelszó: az Electra Ügyfélprogramba történő belépéshez szükséges, a hozzáférésre jogosult Felhasználó egyedi azonosítására szolgáló titkos jelszó, amely kizárólag a Felhasználó számára ismert, és a Kezdeti jelszó megváltoztatásával saját maga határoz meg. Kezdeti jelszó: egyszer használatos kezdeti jelszó, melyet a Felhasználó az FHB Electra szolgáltatási szerződés mellékletét képező Felhasználói adatlapon köteles megadni a Bank részére. FHB Electra Ügyfélprogram Postaláda: a Bank által a Felhasználó részére az FHB Electra szolgáltatás útján eljuttatott pénzügyi, pénzforgalmi és egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben eljuttatott információk tárhelye. Rögzítő: a Pénzforgalmi bankszámla Cégképviselője által jelölt korlátozott jogkörrel bíró Felhasználó, aki FHB Electra Ügyfélprogram hozzáférési jogosultsággal bír, de aláírási jog hiányában az FHB Electra Ügyfélprogram alkalmazásból megbízás küldésére nem jogosult. Rögzítőként olyan személy is jelölhető, aki a Pénzforgalmi bankszámla felett nem Rendelkező. Token: az FHB Electra Ügyfélprogram Tokenes hitelesítési módot választó Felhasználójának az Egyedi Jelszó előállításához szükséges Bank által Felhasználó rendelkezésére bocsátott és a Bank tulajdonát képező jelszó-generáló eszköz, melyet a Bank a szolgáltatásra vonatkozó szerződés aláírásakor bocsát a Felhasználó, illetve felhatalmazása esetén a Cégképviselő rendelkezésére, a Hirdetményben meghatározott Díj ellenében. A Bank Ügyfelei számára a Tokenes hitelesítési módot a Hirdetményben megjelölt időponttól teszi lehetővé. 7/38

8 Token PIN kód: a Felhasználó által az első használatkor meghatározható, a Token használatához szükséges, négy számjegyből álló karaktersorozat, melyet a Token funkcióinak eléréséhez meg kell adnia a Felhasználónak. Kezelő: Az FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatásra szerződött Számlatulajdonos, aki e szolgáltatást un. ügyfélcsoport szintű üzemeltetési mód esetén felhatalmazásuk alapján más Számlatulajdonosok bankszámláira vonatkozóan is jogosult használni a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott keretei között. Az itt nem szabályozott fogalmakra a lakossági és pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó Általános szerződési Feltételekben meghatározott fogalmak, illetve a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat az irányadóak Általános szerződési feltételek hatálya, elfogadása, módosítása A jelen ÁSZF a Bank Elektronikus szolgáltatásainak és az azokon keresztül igénybe vehető banki és befektetési szolgáltatásai elérésének részletes feltételeit szabályozza. A jelen ÁSZF, a Hirdetmény, valamint az adott szolgáltatásra vonatkozó Szerződés együttesen alkotják a Bank és az Ügyfél között fennálló jogviszony alapját (Keretszerződés). Ahol jelen ÁSZF Szerződést említ, ott kivéve, ha a szövegkörnyezetből más nem következik, az itt hivatkozott szabályrendszer összességét kell érteni. A Bank Ügyfele jelen ÁSZF-et az Igénylőlap és Szerződés vagy a Szerződés (továbbiakban: Szerződés) aláírásával, nem bankfiókban történő szerződéskötés esetén az igénylés benyújtásával fogadja el, melyet részére a Bank a Hirdetménnyel egyetemben a Szerződés részeként biztosít. A Bank az Ügyfelei részére az ÁSZF-et a honlapján, és a Bankfiókban is közzéteszi, ahol azokat a meghirdetett üzleti órák alatt, illetve folyamatosan bárki megtekintheti és megismerheti. A Keretszerződés, így az annak részét képező ÁSZF és Hirdetmény módosításáról kivéve, ha a módosítás a befektetési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezést érint a Bank az Ügyfeleit a módosítás szövegének a Bankfiókokban történő kifüggesztése, a Bank honlapján való egyidejű közlése, valamint az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosítások esetén értesítő levél postai küldeményként történő küldése, ha az Ügyfél a számlakivonatának elérési módját kizárólag az FHB szolgáltatáson keresztüli letöltéssel igényelte, ekkor az FHB postaládájában elhelyezett értesítés ha az Ügyfél a számlakivonatának elérési módjakén kizárólag az FHB Electra szolgáltatáson keresztüli letöltést jelölte meg, akkor az FHB Electra Ügyfélprogram kivonatok/értesítők menüpontban elhelyezett értesítés útján is értesíti az alábbi határidők mellett: az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosításokról: legkésőbb a módosítás hatálybalépése előtt 2 hónappal, az Ügyfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző banki munkanapon. Az Ügyfél nevére szóló postai küldeményt ellenkező bizonyításig belföldi postai cím esetén annak postára adása napjától számított 5. (Ötödik) napon, külföldi postai cím esetén Európán belül 15. (Tizenötödik), Európán kívül 20. (Huszadik) napon; FHB vagy FHB Electra szolgáltatáson keresztül történő tájékoztatás esetén az értesítés képernyőn való elhelyezés, illetve a letöltés lehetővé tételének napjától számított 5. (Ötödik) napon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben az Ügyfél a hatálybalépést megelőző munkanapig Bankhoz érkezetten nem jelzi írásban a Banknak kifogását a módosítással kapcsolatban, az adott szerződési feltételek módosítását a Felek elfogadottnak tekintik, és a módosítás hatálybalépésének időpontjától a Bank és az Ügyfelei között fennálló Szerződésekre a módosított feltételek az irányadóak. Amennyiben az Ügyfél a módosított feltételeket nem fogadja el, jogában áll a szerződést azonnali hatállyal díjfizetési kötelezettség nélkül felmondani. Ez esetben a Felek közötti elszámolásra jelen ÁSZF 11. pontjában foglalt rendelkezések az irányadóak. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése ellentétes az Ügyfél és a Bank által aláírt Szerződéssel, úgy a Szerződés rendelkezése az irányadó. Amennyiben valamely kérdést a szolgáltatás igénybevételére kötött Szerződés, vagy jelen ÁSZF nem szabályozza, úgy a Bank mindenkor hatályos Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata és Hirdetményei, a Lakossági és Pénzforgalmi bankszámlák Általános Szerződési Feltételei, illetve az érintett kapcsolódó szolgáltatás tekintetében a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, a Lakossági és Vállalati Bankkártyák Általános Szerződési Feltételei, a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződései Feltételei és a Lakossági Jelzálogkölcsönök Általános Szerződési Feltételei, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. Az Elektronikus szolgáltatás alapjául szolgáló 8/38

9 Bankszámlára vonatkozó Keretszerződés tartalmazza a Bankszámla terhére illetve javára végrehajtott fizetési műveletek lebonyolításának módját és feltételeit. A befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatás igénybevételének feltételeit és módját a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat tartalmazza. 2. Az Elektronikus szolgáltatások által nyújtott szolgáltatások köre FHB a Bank Internet honlapján (www.fhb.hu címen) keresztül elérhető elektronikus banki szolgáltatás, amely egyrészt mint Pénzforgalmi törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz segítségével a Felhasználó a Bankszámla javára / terhére fizetési megbízásokat adhat (Alapfunkció), melyhez kiegészítő szolgáltatásként a Bankszámla egyenlegét és számlaforgalmát lekérdezheti, a Bankszámlához kapcsolódó bankkártyákhoz beállításokat végezhet a rendszer által mindenkor lehetővé tett körben. A keresztül elérhető NetBróker szolgáltatáson keresztül a Felhasználó a Befektetési Számla javára / terhére a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott kereskedési műveleteket végezhet / kezdeményezhet, szerződéskötési ajánlatokat tehet, megbízásokat adhat, a Hirdetményben meghatározott üzleti órák alatt. Az FHB mint internetes felületen keresztül a Bank egyéb pénzügyi szolgáltatásai / szolgáltatások igénybevételét előkészítő és elősegítő szolgáltatást, illetve az igénybevett pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan tájékozódási vagy interakciós lehetőséget biztosíthat (Egyéb információs szolgáltatás) a Bank által mindenkor lehetővé tett körben, FHB TeleBank: a Bank által biztosított a szolgáltatás jellegétől függően telefonkészülék használatával igénybe vehető olyan szolgáltatás, amely segítségével a Felhasználó a bankszámla javára / terhére fizetési műveleteket végezhet / kezdeményezhet, Bankszámlához, Bankkártyához, Hitelkártyához egyéb szolgáltatásokat vehet igénybe,a hét minden napján 0-tól 24 óráig. FHB TeleBankon keresztül Befektetési Számlához kapcsolódó befektetési szolgáltatások is igénybe vehetők az arra jogosult személyek által a vonatkozó Hirdetményben meghatározott idősávokban és módon. A Bank FHB TeleBankon keresztül egyes szolgáltatásait erre vonatkozó Szerződés alapján azonosítással, egyes szolgáltatásait Szerződéskötés nélkül azonosítással, és egyes szolgáltatásait Szerződéskötés nélkül és azonosítás nélkül valamennyi Ügyfele részére nyújtja. A Bank lehetővé teszi, hogy általános információszerzés céljából az FHB TeleBank rendszeren keresztül bárki hívást kezdeményezzen. FHB SMS Szolgáltatás: az a szolgáltatás, amelynek keretein belül a Banknál vezetett Bankszámlán bonyolított forgalmakról, számla egyenlegekről, illetve Bankkártyával/Hitelkártyával végzett műveletekről a Bank rövid szöveges üzenet (SMS) formájában információt ad. A Bank a Számlatulajdonos erre vonatkozó igénylése esetén a Hirdetmény szerinti díjtételek mellett nyújtja e szolgáltatást. Az FHB SMS Szolgáltatás fajtái: FHB SMS KártyaFigyelő: A Bank a Számlatulajdonos erre vonatkozó megbízása esetén a Hirdetmény szerinti díj mellett, SMS értesítést küld a Bankkártyával / Hitelkártyával lebonyolított Tranzakció(k)ról az általa megadott mobil telefonszámra. A Bankszámla / Hitelkártya-számla devizanemétől eltérő devizanemben végzett Tranzakció összege a Tranzakció devizanemében kerül feltüntetésre az SMS-ben. FHB SMS EgyenlegFigyelő: automatikus, elektronikus rendszeren keresztüli egyenlegküldés, a Számlatulajdonos erre vonatkozó megbízása esetén a Hirdetmény szerinti díj mellett. A Bank a Bankszámla egyenlegét SMS üzenetben küldi el a Számlatulajdonos vagy a Számlatulajdonos által megjelölt Rendelkező összesen maximum két fő Banknál bejelentett mobiltelefonszámára a Számlatulajdonos által igényelt gyakorisággal, minden hétköznap, minden héten a hét első munkanapján, minden hónapban a hónap első munkanapján, vagy ha az SMS küldést megelőző napon egyenlegváltozás történt napi egy alkalommal, azzal, hogy január 9-ét követően kizárólag a napi gyakoriságú SMS küldés igényelhető. FHB SMS TranzakcióFigyelő: automatikus, elektronikus rendszeren keresztül nyújtott banki szolgáltatás, amelyben Bank a Számlatulajdonos vagy a Számlatulajdonos által megjelölt Rendelkező összesen maximum két fő Banknál bejelentett mobiltelefonszámára a Számlatulajdonos forint vagy deviza Bankszámláján végzett tranzakciókról a Bankszámla devizaneme szerinti devizában információkat küld SMS üzenetben, a 9/38

POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04.

POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04. POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04.10-TŐL TARTALOMJEGYZÉK POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék Lakossági és vállalati bankkártya ÁSZF 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁSZF HATÁLYA... 4 1.2. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Electra szolgáltatás... 4 2.1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-002/2010. Jóváhagyó határozat száma: 5/2014. (2014.08.13) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. I.

Részletesebben

Lakossági Üzletszabályzat

Lakossági Üzletszabályzat Lakossági Üzletszabályzat Hatályos: 2011. január 1. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. 1. Általános rendelkezések I. Bevezetô rendelkezések 1. A jelen Lakossági

Részletesebben

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 1. Fogalmi meghatározások A jelen fejezetben az alábbiakban

Részletesebben

FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK ÁSZF FHB Flexibilis Hitelkeretről FHB FLEXIBILIS HITELKERET 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 1. Általános Szerződési

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. június 25-től 1. oldal, összesen: 29

Hatályba lépés: 2015. június 25-től 1. oldal, összesen: 29 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. június 25-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 43 AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSI Szabályzata Jóváhagyva: a TKSZ Igazgatóságának 2011 február

Részletesebben

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 17-től Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalommeghatározások... 4 3. A bankkártyaszerződés létrejötte...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Electra szolgáltatás... 4 2.1. Electra szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA TISZAFÜRED ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA 2014.03.15-tól érvényes 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2015.

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2013. május 24. Hatályba lépésének időpontja: 2013. május

Részletesebben

[origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2009. november 1.

[origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2009. november 1. [origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályba lépés: 2009. november 1. I. Bevezető Rendelkezések 1.1. Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. a Pénzügyi

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Bankkártya Üzletszabályzata. Hatályos 2014. december 29-étől

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Bankkártya Üzletszabályzata. Hatályos 2014. december 29-étől Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Bankkártya Üzletszabályzata Hatályos 2014. december 29-étől Tartalomjegyzék 3 1. Bevezető rendelkezések 3 2. Bankkártyával kapcsolatos meghatározások 9 3. A kártya kibocsátása

Részletesebben

A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-008/2010 Jóváhagyó határozat száma: 1/2015 (2015.07.31.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2015. július 31. I. Bevezető

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt.

Sberbank Magyarország Zrt. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. július 9. 1 / 74 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az célja, alkalmazási köre, módosítása... 3 III. Azonosító

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

(tevékenységi engedély sz.: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat, 1997. november 27.)

(tevékenységi engedély sz.: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat, 1997. november 27.) OTP BANK NYRT. (tevékenységi engedély sz.: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat, 1997. november 27.) OTPdirekt ELECTRA TERMINÁL ÜZLETSZABÁLYZAT OTP BANK NYRT. Közzétéve: Budapest, 2014. február 28. Hatályos:

Részletesebben

Zirci Takarékszövetkezet

Zirci Takarékszövetkezet Zirci Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételek az elektronikus szolgáltatások igénybe vételéhez (Electra Internet Banking-EIB, Electra-Home Banking, SMS szolgáltatás) Hatályba lépés: 2013. szeptember

Részletesebben