Kutatási tanulmány. Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási tanulmány. Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019"

Átírás

1 Kutatási tanulmány Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV Alprojekt: Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 1 Készítette: Dr. Pénzes Ibolya Rózsa kutatásvezető Szolnok, december 1

2 1. A kutatás körülményei A pályázat megvalósítása során a munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt keretében nyílt lehetőségünk a vállalkozások munkavállalókkal szembeni kompetenciaelvárásainak feltárására, amely a képzési struktúra és a képzési programok tartalomfejlesztésének alapját képezi. E kutatás kvalitatív jellegű, amelyet a kvantitatív online megkérdezés fog követni, így a két kutatás együtt eredményezi majd a várt információkat. A kutatás célja: - kiemelt vállalatok körében feltárni a munkaerőpiaci kompetencia-elvárásokat - kérdéslista/ témakörök összeállítása a kvantitatív kérdőív kialakításához A kutatás módszerei: - egyéni mélyinterjú - fókuszcsoportos megkérdezés Az egyéni interjúk lehetőséget adnak arra, hogy a kutatók a vállalatok képviselőivel személyesen, előre tervezett forgatókönyv alapján közösen tekintsék át a témát. Ennek során az interjú vezérfonalát követve az alapinformációk mellett egyéb információk is felszínre kerülhetnek. Ez lehetőséget teremt arra is, hogy az interjúk során az információbázis folyamatosan növekedjen. A fókuszcsoportos megkérdezés témája az egyéni mélyinterjúk alapján a forgatókönyv tervezetben realizálódik. A fókuszcsoport tagjai a moderátor közreműködésével nyújtanak információt, véleményük kialakítását a csoporttagok is befolyásolhatják. A kutatásban résztvevő szervezetekkel és képviselőikkel szembeni elvárások: - tevékenységük legyen összefüggésben a főiskola szakjaival - alkalmazzanak felsőfokú végzettségű munkavállalókat - eltérő méretű szervezeteket reprezentáljanak - a válaszadók lássák át a vállalkozás HR tevékenységét - vegyenek részt a munkavállalók értékelésében - töltsenek be vezetői funkciót (lehetőleg felsővezetői szinten). Az így kiválasztott vállalkozások az egyéni mélyinterjúk és a fókuszcsoportos megkérdezés során olyan információkat tudnak biztosítani a munkaerő-piaci általános és szakmai kompetencia-elvárásokról, amelyek feltehetően jól hasznosíthatók a - Szolnoki Főiskola munkaerő-piaci alkalmazkodásának fejlesztésében - a képzési portfolió és a képzési programok tartalomfejlesztésében - a gyakorlati rendszer átalakításában. 2

3 2. A kutatás folyamata Egyéni mélyinterjú vállalkozások kiválasztása és felkérése feltételek biztosítása forgatókönyv készítése Fókuszcsoportos megkérdezés résztvevők felkérése forgatókönyv készítése fókuszcsoportos megkérdezés Információk feldolgozása, értékelése elemzés, értékelés tanulmány készítése interjúk lebonyolítása információk rögzítése információk rögzítése 1.sz. ábra A kutatás folyamata A kutatás hosszú időt vett igénybe, amely a szervezetek felkérésének, az interjúk és a fókusz lekérdezés időpontjának egyeztetési problémáival párosult. A kutatás lebonyolítása a kutatási tervnek megfelelően történt. A kutatás első lépéseként az mélyinterjúk lebonyolítása következett, amelynek az előkészítés folyamatában kritikus pontja volt az interjúk időpontjának szervezése és annak lebonyolítása. Utóbbinál problémát jelentett az időpontok változása. Az egyéni interjúk után került sor a fókuszcsoport szervezésére, amely hasonló problémákat jelentett. A felkért vállalkozások közül kevesen vállalkoztak a részvételre és a felkérést elfogadók közül 3 szervezet nem tudott megjelenni, ezért a tervezéssel ellentétben csökkentett létszámmal folytattuk le a megkérdezést. 3. A mélyinterjúk eredményei A mélyinterjúk elérték céljukat, a vállalkozások elvárásai jól körvonalazódtak, de ezen túlmenően az egyéni mélyinterjú-technika sajátosságából adódóan, egyéb, előre nem tervezett információk is felszínre kerültek, amelyek pozitívan járultak hozzá a kutatás eredményéhez. 3

4 Szervezet neve Észak-Alföldi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Co-op Star Zrt. BI-KA Bt. Hungerit Zrt. Pick szeged Zrt. Árpád-Agrár Zrt. Szervezet tevékenysége mezőgazdasági és vidékfejlesztési hatósági feladatok, szolgáltatás kereskedelem logisztikai szolgáltatás élelmiszeripari feldolgozás élelmiszeripari feldolgozás mezőgazdasági termelés 1.sz. táblázat A vállalkozások jellemzői Az egyéni mélyinterjúban résztvevő vállalkozások elsősorban agrár, illetve feldolgozóipari tevékenységet folytattak. Az interjú kiemelt témakörei: - vállalkozás bemutatása, diplomás munkaerő - diplomás pályakezdők alkalmazásának általános tapasztalatai - munkavállalók kiválasztása - általános és szakmai kompetencia-elvárások 3.1.Diplomás munkaerő A vállalkozásoknál a diplomával rendelkezők fontos szerepet töltenek be. A friss diplomások esetében a meghirdetett munkakörnek megfelelő szakirányú végzettségűeket részesítik előnyben, de más végzettségű személyek alkalmazása sem kizárt. A vizsgált vállalkozásoknál főként közgazdászokat, agrármérnököket, mérnököket, jogászokat alkalmaznak, amely utóbbi kivételével összhangban van a főiskola képzési struktúrájával, így a vélemények pozitívan támogatják a képzés innovációját. 3.2 Diplomás pályakezdők alkalmazásának általános tapasztalatai A diplomás pályakezdőkben nagy a bizonyítási vágy és önbizalom, amely nincs mindig összhangban az elsajátított ismeretekkel, a tudással. A vállalkozások tapasztalatai alapján elmondható, hogy felkészültségükben jelentős eltérés van, államigazgatási és munkapiaci ismereteik hiányosak. Az egyik vállalkozás szerint az utóbbi években alacsonyabbá vált a végzettek ismeretszintje, amely a szakmai képzés problémáira vezethető vissza. 4

5 3.3 Munkavállalók kiválasztása A vállalkozások többnyire személyes felvételi interjú alkalmával győződnek meg az alkalmasságról, amelyet a HR munkatársak végeznek. Az elbírálás során előnyt jelent a szakmai gyakorlat, de nem kizárólagos feltétel. Néhány szervezet a tiszta lappal indulást is preferálja, mivel a felvételt követően trainee gyakornoki programon vesznek részt a jelentkezők. Ebben az esetben a szervezetek nem szembesülnek a korábbi negatív tapasztalatokkal és befolyással. A kiválasztás során nagyon fontosnak tartotják az érdeklődést, a talpraesettséget és azt, hogy a jelentkező rendelkezzen információkkal a vállalat tevékenységéről. Alapvetőnek tartják, hogy a jelentkező ismerje a vállalat tevékenységét, működési területét, piaci pozícióját, versenytársait, stb. 3.4 Általános és szakmai kompetencia-elvárások A munkavállalókkal szembeni kompetencia-elvárások széles skálán mozognak, a szervezetek által felsoroltakat célszerű úgy rendszerezni, hogy elválasztható legyenek az általános és szakmai jellegű elvárások. A szervezetek által elvárt kompetenciák egy része azonos, a diplomásokkal szembeni általános elvárásokat tartalmazzák, míg másik részük szakmaspecifikus jellegű. Elvárás Elvárás tartalma Értékelés kommunikációs készség helyes és pontos szóbeli és írásbeli fejlesztendő kommunikáció, a logikus és tiszta érvelés, határozott és érthető fogalmazás vezetési ismeretek vezetői feladatok, napi vezetési problémák fejlesztendő ismerete, csoportban vezetőként viselkedni, vállalati folyamatok ismerete, konfliktuskezelés, széles látókör, probléma-megoldási képesség idegen nyelv használata német, angol, orosz, olasz szóbeli és írásbeli eltérő szintű kommunikáció, szaknyelvi ismeretek nyelvismeret, eltérő vállalati igények informatikai jártasság felhasználói szintű ismeretek és alkalmazás, megfelelő alapvető szoftverek ismerete személyiségjegyek emberismeret, tisztesség, alkalmazkodó-képesség, beilleszkedés, empátia, szorgalom, karriervágy, nyitottság, tanulásra való fogékonyság, önismeret fejlesztendő 2. sz. táblázat Kompetencia-elvárások rendszerezése 5

6 A szervezetek tevékenységének eltéréséből adódik, hogy sajátos elvárásokat is megfogalmaztak. Ezek főként az informatikai szoftverek alkalmazásához kapcsolódnak. A SAP rendszer mellett előnyös lenne a kiskereskedelemben használatos LAURER- PROGADAT program, míg más területen grafikai tervezőprogramok ismerete. Összességében megállapítható, hogy a vállalkozások elsődlegesen általános kompetenciák meglétét tartják fontosnak, de elismeréssel szóltak azokról a diplomás munkavállalókról, akik a diploma megszerzése után magas szintű elméleti ismereteik és némi gyakorlati tapasztalat után rövid időn belül képesek önálló feladatok megoldására is. A mélyinterjúk arra is rávilágítottak, hogy az informatikai alapszintű felhasználások kivételével a szervezetek véleménye alapján ezek a kompetenciák fejlesztendők. 4. Fókuszcsoportos megkérdezés eredményei A fókuszcsoportos kutatás résztvevői az üzleti képzéshez kapcsolódó tevékenységet folytatnak, a kereskedelemben, turizmusban és vendéglátásban foglalkoztatottakkal szembeni elvárásokkal kapcsolatban nyilvánítottak véleményt. Szervezet neve Szervezet tevékenysége SEGECE Magyarország, Szolnok Plaza üzemeltetés, bérbeadás, marketing Kereskedelmi és Iparkamara tagszervezetek tevékenységének koordinálása, szakértés, tanácsadás Magyar Turizmus Zrt. Észak-Alföldi Regionális turisztikai szolgáltatások, marketing Turisztikai Marketing Igazgatóság tevékenység Tiszaliget Kft. szállásadás, vendéglátás 3.sz táblázat A fókuszcsoport összetétele A csoport erőssége, hogy három szervezet olyan tevékenységet folytat, amelynek során több vállalkozás tevékenységének, azok részterületeinek koordinálását végzik, így véleményük közvetve több szervezet elvárásait is közvetítik. A megkérdezés során a résztvevők az egyéni mélyinterjúk során kialakult témakörökben nyilvánítottak véleményt. 4.1 Az alkalmazás előtti elvárások A résztvevők azonosan nyilatkoztak az elméleti tudás fontosságáról, többségük fontosnak tartja a gyakorlatot is, amelyet elsősorban a szakmai képzés keretében képzelnek el. Egy résztvevő nem tartja okvetlenül szükségesnek a munkakörhöz kapcsolódó elmélyült gyakorlati ismereteket és technikákat, azok kialakítását a vállalkozás tevékenységéhez sorolta. 6

7 A korábbi gyakorlat minősége és hasznosíthatósága attól függ, hogy azt a munkavállaló hol szerezte. A tapasztalatok szerint vannak jól és kevésbé jól alapozó munkahelyek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezőkkel szemben nem elvárás a kereskedelmi és vendéglátóipari alapműveletek elmélyült gyakorlati tudása, mivel az a szakképző intézetek feladata, ugyanakkor elméleti tudást és alapvető gyakorlati tapasztalatokat ebben is elvárnak. 4.2 Kiválasztási technikák A szervezeteknél eltérő kiválasztási technikát alkalmaznak, a multinacionális szervezet több lépcsőben végzi azt (önéletrajz, teszt, szituációk személyes interjú), míg a kisebb szervezeteknél az önéletrajz és a személyes interjú a megszokott. A végleges alkalmazás előtt mindenhol fontos a próbaidő, amely alatt a munkavállalóknak a személyes és az alapvető szakmai elvárásoknak meg kell felelni. A fókusztagok véleménye szerint 1-2 hónap alatt kiderül, hogy a jelentkező alkalmas lesz-e. 4.3 Kiemelt kompetenciák A mélyinterjúk eredményei alapján, kompetencia csoportok szerint vizsgálta a moderátor a vállalati elvárásokat, külön választva az általános, személyiséggel kapcsolatos elvárásokat és a szakmai kompetenciákat Kommunikációs készség A megfelelő színvonalú kommunikáció a munkavállalók szempontjából három szinten mérhető, amelyek eltérő elvárásokat is jelentenek. A kiválasztásnál az írásbeli kommunikáció alapvető fontosságú, amely az önéletrajz készítésében jelenik meg. A tesztfeladatok megoldásánál fontos adott kérdés helyes értelmezése, összefüggések felismerése. A személyes interjúnál és az ahhoz kapcsolódó szituációk megoldásánál a szóbeli kommunikációval szembeni elvárások kiegészülnek azon tulajdonságokkal, amelynek eredményeként a végzett hallgatók önmagukat el tudják adni. A munkavégzés során a kommunikációs képesség kibővül a szakmai elvárásokkal és olyan ismereteket és rutint is feltételez, amelyek már szakmaspecifikusak (üzleti kommunikáció, személyes eladási technikák). A szervezetek tevékenységében az emberekkel való közvetlen kapcsolat a munka jelentős részét jellemzi, ezért a kommunikáció állandó fejlesztése elengedhetetlen. A kommunikációs képesség és szituációs jártasság a kollégákkal való kapcsolatban is fontos. A kommunikációs elvárásoknál a résztvevők kiemelték a konfliktushelyzetekben történő helyes kommunikációt és problémamegoldást, mivel a szolgáltatásoknál az emberekkel való folyamatos kapcsolat gyakran okoz ilyen szituációkat. 7

8 4.3.2 Idegen nyelv használata A szervezetek egyetértettek abban, hogy a felhasználóképes nyelvtudás nagyon fontos, annak szakmánként eltérései a szaknyelv iránti igényt erősíti. A versenyszférában általában jól hasznosítható az idegen nyelv, egyes területeken (vendéglátás, turizmus, kereskedelem) a vevő- és vendégkapcsolatok alakításában alapvető igény, míg a szervezeten belüli kommunikációban a multinacionális cégeknél vezetői szinten fontos. Ez a különbség eltérő idegennyelvi kompetenciákat feltételez. Amíg a végső fogyasztóval kapcsolatos kommunikáció a szükségletek kielégítésének minél magasabb szintű támogatását igényli, addig a vezetői kommunikációban a munkafolyamatokhoz, vezetői döntésekhez szükséges szakmaspecifikus nyelvhasználat szükséges Informatikai kompetenciák A résztvevők kiemelték a felhasználószintű informatikai tudást, amellyel az alapvető programok esetében a fiatalok rendelkeznek. Egyes szervezetek fontosnak tartják egy szakmai szoftver ismeretét, amelynek birtokában a többi program alkalmazásában már jól el tudnak igazodni Személyes kompetenciák A fókusz tagjai kiemelték a magabiztosságot, a határozottságot a saját képességek reális felmérését és ismeretét, az együttműködést, a csapatmunka iránti igényt és képességet, az elkötelezettséget és a cég problémáival való azonosulást. A résztvevők megjegyezték, hogy ezek egy része már a vezetői kompetenciákhoz sorolható és a gyakorlati tapasztalatok, vállalti tréningek során alakul ki. 5. Összegzés, következtetés A fókuszcsoportos megkérdezés megerősítette az egyéni mélyinterjúk során feltárt információkat, amelyek együttesen jól készítik elő az online lekérdezést. - A kutatás rávilágított arra, hogy a szervezetek kompetenciaelvárásai részben azonosak, azonban vannak szakmaspecifikus elvárások is. Azonosságot mutatnak a személyiséggel szembeni, kommunikációs és informatikai elvárások és különbség mutatkozott az idegen nyelvi és egyéb szakmai kompetenciákban. Utóbbiakat csak érintették a résztvevők, ezek kifejtése az online kutatásban tervezett. 8

9 - A kutatás további részében (Kutat4) fontos annak feltárása is, hogy melyek az általános, szakmai végzettségtől független, részletes elvárások és azok milyen sorrendet jelentenek a jelentkezők kiválasztásánál, valamint a munkavégzésben. - A kutatásban résztvevő szervezetek fontosnak tartják azokat a személyes kompetenciákat, amelyek a beosztottá, vagy vezetővé válás folyamatában elvártak, ezért a kvantitatív kutatásnál ezek szétválasztása indokolt. - A kiemelt kompetenciák (kommunikáció, idegen nyelv, informatikai ismeretek) tekintetében fontos azok részleteit is megismerni, a kommunikáció és az informatikai alkalmazások szintjeit elválasztva érdemes vizsgálni. - Az online lekérdezésben az információszerzést célszerű kiterjeszteni a konkrét szakmaspecifikus elvárásokra is, amelyek a képzésfejlesztés irányát és tartalmát alapozzák. - A hallgatókkal szembeni kompetencia-elvárások feltárása mellett az online kutatás lényeges célja, hogy a végzett hallgatók beválásának lehetséges időtartamához és szakaszaihoz kapcsolódó, a főiskolai képzéssel szembeni elvárásokra is kapjunk információkat. A fókusz tagjai néhány olyan javaslatot is megfogalmaztak, amelyek a képzés gyakorlatiasságát erősítve jobban hozzájárulnak az elvárt kompetenciák eléréséhez. - Célszerű lenne növelni az évközi gyakorlat hosszát, amiatt, hogy egy tevékenységhez, folyamatokhoz ne csak részterületekben kapcsolódjanak a hallgatók, hanem lássák azt át teljesen. - A képzésben emelni kell azon ismeretek arányát, amelyek folyamatszerűen, komplex módon kezelik a vállalkozások tevékenységét és fejlesztik a hallgatók problémamegoldó képességét. 9

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúl munkáltatók körében Szerkesztő: Tamándl László Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Összefogás kistelepülési foglalkoztatási gondok enyhítéséért - Jánoshida, Alattyán, Jásztelek. projekt keretében megvalósítandó,

Kutatási tanulmány. Összefogás kistelepülési foglalkoztatási gondok enyhítéséért - Jánoshida, Alattyán, Jásztelek. projekt keretében megvalósítandó, Kutatási tanulmány Összefogás kistelepülési foglalkoztatási gondok enyhítéséért - Jánoshida, Alattyán, Jásztelek az projekt keretében megvalósítandó, a vállalkozások foglalkoztatással összefüggő együttműködési

Részletesebben

VEZETŐI ELVÁRÁSOK A PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOKKAL SZEMBEN

VEZETŐI ELVÁRÁSOK A PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOKKAL SZEMBEN VEZETŐI ELVÁRÁSOK A PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOKKAL SZEMBEN Gazdag Viktória Tünde III. évfolyam, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Vállalatgazdasági

Részletesebben

Munkaerő-piaci igények felmérése a nyelvoktatási rendszer és annak kimeneteléül szolgáló vizsgarendszer megújítására

Munkaerő-piaci igények felmérése a nyelvoktatási rendszer és annak kimeneteléül szolgáló vizsgarendszer megújítására Dr. Jarjabka Ákos, Dr. Márta Anette, Balogh Gábor, Dr. Háhn Judit, Dr. Herman Sándor, Hornyák Miklós, Horváth Márton Munkaerő-piaci igények felmérése a nyelvoktatási rendszer és annak kimeneteléül szolgáló

Részletesebben

Munkaerő-piaci felmérés a Széchenyi István Egyetem gazdasági partnerei körében 2009.

Munkaerő-piaci felmérés a Széchenyi István Egyetem gazdasági partnerei körében 2009. Munkaerő-piaci felmérés a gazdasági partnerei körében 2009. A tanulmányt készítették: Filep Bálint Kovács Zsolt Tamándl László 1 Tartalomjegyzék 1. A tanulmány célja... 3 2. Módszertan... 4 2.1. A minta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Munkaerő-piaci stratégiák, munkáltatói elvárások és a diplomások A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK MUNKAERŐ-PIACI ELHELYEZKEDÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL

Munkaerő-piaci stratégiák, munkáltatói elvárások és a diplomások A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK MUNKAERŐ-PIACI ELHELYEZKEDÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL KISS LÁSZLÓ Munkaerő-piaci stratégiák, munkáltatói elvárások és a diplomások A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK MUNKAERŐ-PIACI ELHELYEZKEDÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL A felsőoktatás bővülése, a végzett diplomások számának

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Dr. PÉNZES IBOLYA RÓZSA 1

Dr. PÉNZES IBOLYA RÓZSA 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. PÉNZES IBOLYA RÓZSA 1 HORIZONTÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI EGY JÁSZSÁGI MIKROTÉRSÉGBEN 1. BEVEZETÉS A települések önkormányzatainak tevékenysége

Részletesebben

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban A soproni informatikai vállalatok HR-igényeinek és a hallgatók kompetenciáinak összekapcsolási lehetőségei Készítette: MKW Wirtschaftsforschung

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások

Minőségirányítási kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Oldalszám: 1. Tartalomjegyzék 1. Vezetés..... 2 1.1. Minőségpolitika... 2 1.2. Stratégia és minőségcélok... 3 1.3. Szervezeti működés... 4 1.3.1. Szervezeti ábra... 4 1.3.2. Felelősségi és döntési jogkörök...

Részletesebben

KUTATÁSI TANULMÁNY. Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések. és szakértői tevékenység iránti keresletről

KUTATÁSI TANULMÁNY. Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések. és szakértői tevékenység iránti keresletről TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések és szakértői tevékenység

Részletesebben

társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója

társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült. Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola felsőfokú szakképzést nyújtó képzései iránti keresletről

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi,

Részletesebben

MUNKÁLTATÓK JELENLEGI ÉS A KÖVETKEZŐ 5 ÉVBEN VÁRHATÓ SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ IRÁNTI KERESLETE A MAGYAR- SZLOVÉN HATÁRTÉRSÉGBEN ZALA MEGYÉBEN

MUNKÁLTATÓK JELENLEGI ÉS A KÖVETKEZŐ 5 ÉVBEN VÁRHATÓ SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ IRÁNTI KERESLETE A MAGYAR- SZLOVÉN HATÁRTÉRSÉGBEN ZALA MEGYÉBEN Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Megfelelő szakmát a fejlődésért - Right Profession elnevezésű, SI-HU-2-2-015 Támogatási Szerződés számot viselő projekt ZALA MEGYEI

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

2014. Módszertani összefoglaló a duális képzésekre vonatkozó feltáró kutatás lebonyolításához TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 projekt

2014. Módszertani összefoglaló a duális képzésekre vonatkozó feltáró kutatás lebonyolításához TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 projekt 2014. Módszertani összefoglaló a duális képzésekre vonatkozó feltáró kutatás lebonyolításához TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 projekt Készítette: Soós Gabriella, Kalóné Szűcs Erzsébet, Dr. Kovács Tibor 1

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM DPR VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

MISKOLCI EGYETEM DPR VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI MISKOLCI EGYETEM DPR VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI MISKOLCI EGYETEM 3515 Miskolc-Egyetemváros 2011 Szerkesztette: Prof. Dr. Szintay István Marciniak Róbert Olvasó szerkesztő: Lukácsné Huszti Mónika Készítette:

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, MINT GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK ÉS AZ ALKALMAZÁSUKHOZ SZÜKSÉGES MUNKAERŐ KOMPETENCIÁK Zörög Zoltán Témavezető: Prof. Dr. Herdon Miklós

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról Résztanulmány 2006 Készült az Oktatási Minisztérium megbízása alapján, a Szakképesítést szerzett

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XII. évfolyam 2. szám. 2010. június

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XII. évfolyam 2. szám. 2010. június Posta szakmai folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2010. június Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL Fókuszban az ember Merre tart a HR? A szervezeti kultúra fejlesztése

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben