Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Gál Péter A Technisches Hilfswerk szerepe a német védelmi rendszerben The role of the "Technisches Hilfswerk" in the German Defense system Budapest, november

2 Absztrakt: A Technisches Hilfswerk, magyarul a Műszaki Segítségnyújtási Szövetség (röviden csak THW-nek hívjuk) egy önkéntes szervezet a német védelmi rendszerben. A világon azért egyedülálló, mert a benne dolgozók csupán 1%-a dolgozik teljes munkaidőben. A többiek teljes egészében alávetik magukat az éppen aktuális munkának. Az egyik legfontosabb feladata belföldön és külföldön is bárhol bevethető a világon, ha egy súlyos katasztrófa történik. Azonnal segítséget tud nyújtani a bajbajutott országoknak, és az ott élő embereknek. Ez egy önkéntes polgárvédelmi szervezet, ahol jelenleg több mint segítő vesz részt katasztrófa-elhárításban. A feladatomban bemutatom a szervezet működését, és hogyan oldották meg a fiatalok képzését. Továbbiakban szeretném elemezni a szervezet hatékonyságát, és hogy tudnak más szervekkel együtt működni, mint pl: katasztrófavédelem, tűzoltóság, rendőrség és mentőszolgálat. Kulcsszavak: Segítségnyújtás - assistance Önkéntesek - volunteers Nemzetközi Együttműködés International Cooperation Lakosságvédelem civil protection Humanitárius- humanitarian Feldolgozás célkitűzései: Ebben a feladatomban célul tűztem ki hogy: Bemutatom a szervezet működését Elemzem a szervezet hatékonyságát Kutatom a fiatal generáció céltudatos nevelését 353

3 1. Bevezető: Az emberiség sorsát folyamatosan végigkísérték a különböző természeti és civilizációs katasztrófák, amely ellen kezdetben nem volt más megoldás, mint hogy megpróbálták a veszélyhelyzetből elmenekülni. A katasztrófa területei nagyon széles skálán mozognak. Ezeket okozhatják: tűzeset, árvíz, viharok, s egyéb időjárás okozta tragédiák földrengések, vulkánkitörések stb. Az idő múlásával már nem csak a természeti katasztrófától kellett rettegniük az ott lakóknak, mivel az emberiség fejlődésével kialakultak a civilizációs és társadalmi katasztrófák is. Ma már nem csak a kialakult veszélyhelyzetekben kell helytállniuk a különböző segítő szerveknek, legyen az állami, civil, vagy non-profit szervezet, hanem óriási hangsúly nehezedik az önkormányzati szervekre is, hiszen a megelőzés, a tudatos prevencióknak kiemelt szerepet kell juttatni. Vagyis oda kell figyelni a figyelni a kiváltó okokra, s amennyire lehetséges ezeket ki kell védeni! Tudatosan, tervszerűen kell a mentésben, elsősorban az emberi élet megmentésében, s azután a vagyoni tárgyi értékek megóvásában, valamint a katasztrófa sújtotta területek minél előbbi helyreállításában. Míg nálunk a társadalmi változásokból adódóan, átalakult az emberek érték- és prioritási rendje, és az új életmód, életstílus háttérbe szorította a lakosság nyitottságát a veszélyekre, az ellenük való védekezésre 1, addig Németországban erős az önkéntesség a védelmi munkában is. Vizsgáljuk meg ezt a témakört! 2. Alapfogalom: Kik azok az önkéntesek? Azok a személyeket nevezzük önkéntesnek, akik saját akaratukból tartoznak egy olyan csoporthoz, akik nem várnak cserébe a munkájukért semmilyen ellenszolgáltatást. Ezt a tevékenységet ők nem azért teszik, hogy ebből profitáljanak vagy bármilyen más előnyhöz jutassák magukat, hanem hogy segítsenek a bajbajutott embereknek. Ezeket az önkéntes csoportokat belföldön és külföldön is egyaránt alkalmazzák. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az önkénteseket nem pótolják, illetve nem helyettesíthetik a fizetett munkaerőt. Benne van a nevükben, hogy ők csak segítséget nyújthatnak a hivatásos szerveknek. Ezek az emberek különböző szervezetekben tevékenykednek, amelyek lehetnek: 1 Dr. Hornyacsek Júlia: A települési védelmi képességek a katasztrófa-kihívások tükrében, Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Budapest, o. ISBN:

4 állami intézmények non-profit szervezetek civil szervezetek for-profit szervezetek cégek vállalkozások Az önkéntességet, mások megsegítésére való nevelést már az egészen a kis gyermekeknél kell elkezdeni. Amikor bekerülnek az óvodákba, iskolákban, a szocializációjuk során észrevétlenül, játékosan lehet kialakítani bennük az önzetlen segítség képességét. Azt gondolom, hogy ebben hatalmas szerepük van az ott dolgozó pedagógusoknak. Mindannyian tapasztalhattuk már az életünk során, hogy mentálisan mennyivel jobban érezzük magunkat, egy olyan közegben legyen az család, iskola, vagy munkahely- ahol segítő kezek vesznek körül minket. Amit érdemes még megemlíteni ezekről az személyekről, hogy ők nagyban hozzá- járultak ahhoz, hogy a társadalomból kirekesztett szegény embereknek segítsenek visszailleszkedni a társadalomba. Az embereknek szükségük van arra, hogy azt érezzék, szükségük van rá. Ha valaki fölöslegesnek érzi magát, az teher társadalmunk számára. Legyen az életerős fiatal, aki kiszorult a munkaerő piacról, vagy nyugdíjas, aki még tettvágyat érez magában. Az önkéntesség segít a környezetünk és közösségünk jobbá tételében 2 3. A német katasztrófavédelem 2 Forrás: Mi az önkéntesség és mi a célja? 355

5 Németországban a katasztrófavédelem és polgárvédelem között ma már nem tesznek különbséget, ez a német katasztrófavédelemi alaptörvény 70. cikkében található meg. Ebben még megtalálható még katasztrófa esetén az, hogy a katasztrófavédelemnek kötelessége hogy megvédje a polgárait, és hogy pontos tájékoztatást adjon a bekövetkezett eseményről. Feladatai: A szövetségi kormány feladata polgárvédelem, hogy védjék a polgárokat és a kulturális javakat és fontos feladata az ivóvíz biztosítás Tervezés és előkészítési intézkedések a veszélyhelyzeti készültség/készenléti terv Tervezési és előkészítés közötti együttműködés a szövetség és a tartományok között A létfontosságú infrastruktúra védelme Az oktatás, képzés és szakképzés területén a polgári védelem és a katasztrófaelhárítás A lakosság figyelmeztetése, tájékoztatása és felkészítése egy veszélyhelyzetnél, milyen utasításokra kell figyelniük: Önkéntesek bevonása A lakosság kitelepítése és kimenekítése A település veszélyeztetettségének felmérése: A lakosoknak tudniuk kell, a lakóhelyükön milyen veszéllyel kell számolniuk: pl: árvíz, belvíz Egy katasztrófa esetén tudniuk kell, milyen magatartási szabályokat kell betartaniuk Kölcsönös segítségnyújtás szabályai A katasztrófavédelem célja ezeknek az igényeknek megfelelni, hogy a különböző állami szervek tevékenységében, a védekezésirányításában, ipari vagy természeti katasztrófák bekövetkezése esetén, hatékony katasztrófaelhárító rendszer működjön az 356

6 országban. Az új Lakosságvédelmi Koncepció rögzíti a bevetésre kerülők szervezeteit. 3 Ezek között előkel helyet foglal el a Technisches Hilfswerk, (továbbiakban THW) a német katasztrófavédelmi rendszerrel, közös erővel tud fellépni a különböző katasztrófa helyzetekben, amelyek lehet akár egy földrengés, árvíz, vagy egyéb kiszámítható, vagy váratlan negatív esemény A Technisches Hilfswerk A Technisches Hilfswerk-et a II. Világháború után ben megalapították. Az első elnöke Otto Lumitzsch volt, aki még 1919-ben létrehozta THW elődjét a Technisches Nothilfe-et ( műszaki baleseti mentés ) Ennek a szervezetnek a fő célja az volt, hogy háború esetén segítséget tudjon nyújtani a lakosság részére. Sokat fejlődött ez idő alatt a THW, amely ma már egy dinamikusan fejlődő szervezetté nőtte ki magát.. A THW technikai és humanitárius feladatokat is ellát külföldön és belföldön is egyaránt. Néhány példa.: amikor bevethetőek voltak ezeknél a katasztrófáknál.: 2002 augusztusában részt vettek Németországban egy árvízvédekezésben az Elba folyónál, ahol több mint 24000fő THW tagja segített, és volt olyan időszak is, amikor egyszerre fő is dolgozott. Franciaországban december között volt egy óriási nagy vihar ahol fák szakították le vezetéket és ezért több korház, épület, lakás maradt áram nélkül és ebben az időszakban több mint 2000 fő segített az elektromos rendszer újjáépítésében. A világ másik felén, Ázsiában részt vett a 2004-es indiai-óceáni földrengésben ben ott voltak a Kasmíri földrengés utáni mentésben is segédkeztek Pakisztánba és még az Amerikai Egyesült Államokban is segédkeztek, amikor 2005-ben a Katrina hurrikán vonult végig az ország jelentős részén. A szervezetről elmondható hogy világ bármely részén is történnek, ezek a súlyos katasztrófák mindig próbálnak segíteni a bajbajutott embereknek. Szorosan együttműködnek más nemzetközi önkéntes szervezetekkel Európán belül és kívül is egyaránt 3 Dr. Hornyacsek Júlia- Dr. Hülvely Lajos: o. 357

7 4.2. A szervezet A Német Szövetségi Köztársaságon belül a Belügyminisztérium alá tartozik. A THW központja Bonn-ban található. Összesen 8 regionális, 66 iroda és 668 THW-s helyi szervezet van az országban. Németországot 8 tartományra osztották és így mindegyikben van egy regionális THW-s központ. A helyi szervezetekben kizárólag csak önkéntesek tevékenykednek. Az önkéntesek száma jelenleg körülbelül 83000fő lehet, akik közül mindössze 800 fő dolgozik teljes munkaidőben, a többiek viszont saját szabadidejüket áldozzák fel erre a nemes feladatra. 4 1.számú kép: Németországban a THW szervezetek elhelyezkedés: 4 - Das THW, Bundesanstalt 358

8 (Letöltve: ) A THW nem egy katonai szervezet, viszont ahhoz hasonló rendfokozat használnak az egyenruhájukon. Rangjelzéseken megtalálható hogy ki melyik csoportba tartozik, amelyet a 2. számú ábra mutatja. A hivatalos alapszín: sötétkék, amelyet mindig a THW-Logo keretein belül helyeznek el. 2. ábra THW rendfokozatok: (Letöltve: ) 4.3. Milyen feladatokat képesek ellátni? A Műszaki Segítségnyújtási Szövetség -et 6 területre lehet osztani, ahol különböző műszaki feladatokat képesek ellátni: 5 Műszaki segítségnyújtás az infrastruktúra területén: elektromos áramellátás ivóvíz ellátás

9 szennyvízelvezetés hídépítés Műszaki veszélyelhárítás mentési és helyreállítási feladatok a katasztrófa területén: o robbantás o árvíz elleni védekezés o közvilágítás telepítése o Mentés vízből áradás esetén Managment/kommunikáció és logisztika ideiglenes távközlési rendszer létrehozása logisztikai bázisok üzemeltetése és létrehozása eszközök karbantartása és javítása Áruszállítás (fogyasztási cikkek beszerzése) Műszaki segítségnyújtás a környezetvédelemben olajkatasztrófa kárelhárítás vízanalízis Lakosság ellátása villamos energia és vízellátás mentés: magasból és mélyből búvárkodás útépítés polgárvédelem: kimenekítés, menhely létrehozása 4.4. Kik jelentkezhetnek THW-ba? Milyen feltételeknek kell megfelelni? 6 6 Was kann ich in das THW aufgenommen werden? 360

10 17-60éves között kell lenni Állandó lakhellyel kell rendelkezni Németországban Nem bocsátott el másik katasztrófavédelmi szervezet Büntetlen előéletű Kapott börtönbüntetést, kivétel, ha azt felfüggesztették 10-17éves korig is lehet jelentkezni THW ifjúsági csoportban ahol játékos módon tanítják meg a gyerekeknek a különböző mentési feladatokat 5. Regionális Aschaffenburg-i THW Ifjúsági tábor bemutatása: Az Aschaffenburgi Tűzoltóság meghívására 23 fő diák és 7 felnőtt kíséretével, meghívást kapott a Miskolci Tűzoltóság 2011 augusztusában Regionális THW versenyre. Ez egy 1200 fős tábor volt, ahol a hét mindennapján különböző versenyeket szerveztek ezeknek THW-s fiataloknak, ahol a magyar gyerekek is részt vettek. A feladatokat különböző korcsoportokra osztották legkisebb, 10 évesektől és egészen a 17 éves korosztályig. A csoportokat úgy alakították ki, hogy minden német tartományból érkeztek különböző csapatok az egész országból. A szakmai versenyre egy olyan akadálypályát rendeztek be: ahol is ezeknek a fiataloknak kellett magasból-és mélyből menteni különböző mentőeszközökkel. Ezeket a feladatokat a bírók folyamatosan ellenőriztek, ami a legfontosabb szempont volt, hogy balesetmentesen végezzék el ezeket a műveleteket. Nem időre versenyeztek, hanem leglényegesebb szempontok: pontosság balesetmentesség precízen hajtsák végre a feladatokat Ezekből is látszik, hogy mennyire fontosnak tartja ez a szervezet a megfelelő utánpótlást, hiszen ezek a fiatalok szinte profi módon végezték el rájuk bízott feladatokat. Ez leginkább annak köszönhető, hogy megadják nekik azokat a lehetőségeket, hogy folyamatosan fejlesszék a tudásukat. Németországban ez úgy működik, hogy minden tartományban vannak THW központok, ahová a gyerekek hét mindennapján bemehetnek gyakorolni. Ezeknek a fiataloknak a száma az összes tartományban körülbelül főre becsülik. 361

11 A tábor nagyon gazdag járműparkkal rendelkezett, ahol szinte minden olyan eszköz, közlekedési jármű megtalálható volt, amire egy katasztrófahelyzetben szükség lehet ezeknek az embereknek. 3. számú ábra: THW-s fiatalok: THW jugend (letöltve: ) Összegzés Mivel az egész világon egyre gyakoribbá váltak az előre kiszámítható, vagy egészen hírtelen, váratlanul bekövetkezendő tragédiák, katasztrófák, emiatt fokozottabban szükséges, a különböző segélyszervezetek munkája. A Németországban több évtizede működő THW ezt az elsők között ismerte fel. Ők az 1950-es években, megalakulásuknak kezdetén a háború viszontagságait elszenvedő területeken kezdték el önkéntes munkájukat. A segítségre szoruló embereknek óriási mentőöv volt, hogy volt kihez fordulniuk a bajban, volt kitől segítséget kérniük, amennyiben erre volt szükség. Azóta ez a szervezet nemzetközileg elismert közhasznú szervvé nőtte ki magát. Tagjai a németen kívül anyanyelvi szinten beszélik az angolt, s a francia, spanyol nyelvtudás sem 362

12 ritka tagjai között. Ezek melyeknek segítségével valóban nincs határ számukra az egész világon. Önzetlenségüket alapelveikben is megfogalmazták, amely szerint ahol szükségük van, munkájukra ott nyújtanak segítséget, politikai függetlenségük megkérdőjelezhetetlen. Céljuk, hogy hathatós segítséget nyújtsanak a társadalmi, szociális, gazdasági vagy természeti okokból szükséghelyzetbe kerülő emberek számára. A segítségnyújtás önzetlen, nemre, nemzetiségre és vallási meggyőződésre való tekintet nélkül. A tragédia bekövetkeztétől számított lehető legrövidebb időn belül a helyszínen teremnek, s magas színvonalú tudásukkal, komoly felszerelésükkel, empatikus képességükkel azonnali fizikai és lelki segítséget nyújtanak a rászorultaknak. Itt azért a mentális segítség is fontos szerepet játszik az elkeseredett, sokszor családtagjait, vagy ingatlanukat elveszett emberek életében. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a humanitárius tevékenységüket sem. Orvosaik, ápolóik szintén hasznos tagjai szervezetüknek. Az életmentés, gyógyszerek, kötszerek osztogatása felbecsülhetetlen az ott lévők számára. S ne feledjük részvételüket az újrakezdésben és az újjáépítésben. 363

13 Felhasznált irodalom: Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - Faszination Helfen , Provinzialstraße , Bonn, Deutschland Kommunikation im Einsatz: Planung, Organisation und Technik ecomed Sicherheit 2.überarbeitete und erweiterte Auflage. Gernot Wittling: Wir helfen. Das THW gestern - heute morgen Bundesanstalt THW, Bonn 2000 ISBN: Faszination Helfen: Die Geschichte des THW - Das THW - in Aktion - Übungen Einheiten und Technik Dr. Hornyacsek Júlia: A települési védelmi képességek a katasztrófa-kihívások tükrében, Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Budapest, o. ISBN: Dr. Hornyacsek Júlia: A lakosság önvédelmi készsége növelésének gyakorlata 1. Nemzetközi kitekintés: Németország, Polgári Védelmi Szemle MPVSZ, Budapest: sz. p. 57. ISSN:

14 Melléklet: 4. számú ábra: THW járművek néhány típusa: thw-sft15httpwww.google.huimgresq=thw&um=1&hl=hu&client=firefoxa&sa=n&rls=org.mozillahuofficial&biw=1239&bih=585&tbm=isch&tbnid=mkop4qhd3lpeum&imgre furl=httpwww.salzlandkreis.netindex.php%3ftemplateid%3dnews%26id%3d285&docid=mrwv33a MYnmNvM&imgurl=ht (Letöltve: ) 365

15 5. számú ábra: THW jármű: (Letöltve: ) THW-Eutin-Glamann jpg 6. számú ábra: Letöltve:

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN

A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Hornyacsek Júlia Keszely László hornyacsek.julia@uni-nke.hu keszely.laszlo@hm.gov.hu A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN Absztrakt Ma már magától

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bognár Balázs pv. százados, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, doktorandusza a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. Évfolyam különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában

A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában REND- és KATASZTRÓFAVÉDELEM Kiss Béla Muhoray Árpád A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában Napjainkban az emberiségnek egyre gyakrabban kell

Részletesebben

Dr. Endrődi István, Csepregi Péter és Teknős László

Dr. Endrődi István, Csepregi Péter és Teknős László Dr. Endrődi István, Csepregi Péter és Teknős László Pályamű a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsának 2014. évi pályázatára (Témakör: Az önkéntes

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTES CIVIL SZERVEZETEK HELYE, SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI BIZTONSÁGUNK VÉDELMÉBEN SZEMLÉLETVÁLTÁSRA VAN SZÜKSÉG DR. PATAKY IVÁN BALOGH BÉLA

AZ ÖNKÉNTES CIVIL SZERVEZETEK HELYE, SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI BIZTONSÁGUNK VÉDELMÉBEN SZEMLÉLETVÁLTÁSRA VAN SZÜKSÉG DR. PATAKY IVÁN BALOGH BÉLA DR. PATAKY IVÁN BALOGH BÉLA AZ ÖNKÉNTES CIVIL SZERVEZETEK HELYE, SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI BIZTONSÁGUNK VÉDELMÉBEN SZEMLÉLETVÁLTÁSRA VAN SZÜKSÉG A demokratikus társadalmak egyik minőségi fokmérője állampolgárainak

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány KATASZTRÓFÁK ESETÉN ALKALMAZOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NEMZETKÖZI RENDSZERE AZ ENSZ ÉS

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A katasztrófavédelem területi irányítási modelljének vizsgálata

A katasztrófavédelem területi irányítási modelljének vizsgálata ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Iskola Muhoray Árpád pv. ezredes A katasztrófavédelem területi irányítási modelljének vizsgálata Doktori (PhD) értekezés Tudományos témavezető:... Dr. Solymosi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bérczi László Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

A REPÜLŐTEREK KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ TELEPÜLÉSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATAI

A REPÜLŐTEREK KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ TELEPÜLÉSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATAI Dr. Hornyacsek Júlia A REPÜLŐTEREK KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ TELEPÜLÉSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATAI Napjainkban a hazai repülőterek biztonságosnak mondhatóak, a repülő-szerencsétlenségek történetét vizsgálva

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Benye János pv. alezredes a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza Bojti Imre nyá. pv. alezredes, fôtanácsos, a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kovács Lajos 1. A 2013-as Dunai árvíz szervezeti, működési tapasztalatai és hatása az önkormányzatok és a katasztrófavédelem kapcsolatrendszerében

Kovács Lajos 1. A 2013-as Dunai árvíz szervezeti, működési tapasztalatai és hatása az önkormányzatok és a katasztrófavédelem kapcsolatrendszerében Kovács Lajos 1 A 2013-as Dunai árvíz szervezeti, működési tapasztalatai és hatása az önkormányzatok és a katasztrófavédelem kapcsolatrendszerében Bevezetés Az ma már közhelynek számít hazánkban, hogy árvíz

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 1 Muhoray Árpád A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 Absztrakt A szerző 2012. október 11-én tartotta meg előadását a Magyar Honvédség Stefánia úti kultúrotthonában, a Magyar Hadtudományi Társaság

Részletesebben

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE VOLUNTARY RESCUE ORGANISATIONS OF HIGHER EDUCATION S INSTITUTES INVOLVING IN DISASTER MANAGEMENT SYSTEM

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE VOLUNTARY RESCUE ORGANISATIONS OF HIGHER EDUCATION S INSTITUTES INVOLVING IN DISASTER MANAGEMENT SYSTEM Teknős László 1 Csepregi Péter 2 Endrődi István 3 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEINEK JELENTŐSÉGE, HELYE, SZEREPE A KATASZTRÓFAVÉDELEM RENDSZERÉBEN Rezümé: Napjaink bonyolult káreseményei

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori (PhD) értekezés A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, a NATO tagság, a Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia

Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, FELKÉSZÍTÉS ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS OKOZTA VESZÉLYHELYZETEKBEN Az elmúlt évtizedben számos globális esemény és folyamat

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben