A kocka el van vetve A szegedi kockakő útburkolatok története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kocka el van vetve A szegedi kockakő útburkolatok története"

Átírás

1 Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp A kocka el van vetve A szegedi kockakő útburkolatok története The die has been cast History of cobblestone pavements in Szeged, Hungary GiMesi istván Miklós 6722 szeged, Bokor u. 12/b. Abstract First cobblestone pavements in szeged, due to the long distance from quarries, had been completed only in the 1840s. During the town s reconstruction period, streets of major importance have been started to be covered by stone. in spite of that, only fifty streets were paved even in streets of the downtown were covered with asphalt pavement by streets previously paved by stone, using it as a suitable base were covered by asphalt in the next decades, especially in the 1960s. stone material used for road construction should have proper technical parameters such as strength, abrasion and freeze resistance. For that purpose igneous and effusive magmatic rocks (e.g. granite, andesite, basalt) are used widely. From these rocks the stone carvers produced the required stone pieces, such as big cube stone, three-quarter big cube stone, small cube stone, bind stone, headstone, triangle paver cube, pier cup, and kerbstone. This article introduces in detail streets and other public places of szeged where dimension stone and cobblestone pavements are found. Összefoglalás szegeden az első kőburkolat a beszerzési helyek nagy távolsága miatt 1840-ben készült. A város újjáépítésének idején a fő útvonalakat kezdték ellátni szilárd burkolattal. ennek ellenére 1908-ban csupán ötven utca volt sármentesítve re lettek a belváros utcái aszfaltozottak, illetve kövezettek. A korábban kőburkolattal ellátott utakra, azt megfelelő alapként használva a következő évtizedekben, különösen az 1960-as években aszfaltburkolat került. Útépítésre kellő szilárdságú, jó kopásállóságú és fagytűrő, azaz kellő műszaki paraméterekkel bíró kőanyag használható fel. ilyenek a jól formázható mélységi és kiömlési magmás kőzetek (pl. gránit, andezit, bazalt). ezekből a kőhasítók (riccerek) az igényeknek megfelelően nagykockát, háromnegyedes nagykockát, kiskockát, kötőkövet, fejkövet, kötőszögkövet, háromszögkövet, püspöksüveget és járdaszegélykövet készítettek. A cikk részletesen tárgyalja, hogy napjainkban hol vannak szegeden terméskő és kockakő burkolatú utak, útszakaszok, illetve egyéb célú közterületi felhasználások. 1. Bevezetés Már a Római Birodalomban felismerték az állandóan használható utak szükségességét. ez tette lehetővé a légiók viszonylag gyors közlekedését, az államigazgatás hatékonyságát a posta- és futárszolgálat révén, valamint a kereskedelmi tevékenységet. Mindezekhez jó minőségű utakra volt szükség, melyek kiadós esőzések idején is használhatóak voltak, a gondos mérnöki munkának köszönhetően biztos alapozással és stabil járófelülettel kerültek kialakításra. A Birodalom bukását követő népvándorlások idején ezek az utak részben tönkrementek, részben anyagukat későbbi építkezésekhez elhordták.

2 96 Gimesi I. M. A honfoglalást követően elsődlegesen hadi céllal létesültek részben kavicsozott földutak, majd hadiutak, jelentősebb kereskedelmi útvonalak épültek. A törökök is az Al- Duna mentén hadiutat építettek ki, hogy nyugati irányú támadásaikhoz viszonylag gyorsan eljuthassanak, ezen ágyúkat, szekereket könnyen mozgathassanak. Jelentős volt az erdélyből és Magyarországról nyugatra irányuló marhakereskedelem, valamint a tokaji bor Lengyelország felé irányuló exportja is, melyek szintén közutakon történtek. Az 1830-as évektől a megnövekedett igények miatt kezdtek nagyobb figyelmet fordítani az utak állapotára, folyamatos használhatóságára, mely a városok útjaira is kiterjedt. széchenyi istván ekkor megjelent Hitel című munkájában az Alföld közútjait illeti kemény kritikával. A régi szeged hasonlóan egyéb alföldi városokhoz szilárd útburkolattal nemigen rendelkezett, ugyanis a beszerzési helyek nagy távolsága miatt a szállítási költségek jelentősek voltak. Az első kőburkolat 1840-ben készült, a Nagypiactól a sóházig, majd a következő évben a piactól a (hajó)hídig kövezték ki a kocsiutat között a pesti országutat a gázgyárig, a szentháromság utcát a Bokor utcáig látták el szilárd burkolattal ben érte el a vasút szegedet, összekötve Pesttel. ekkor a Pest-szegedi országút, a szeged-szabadkai posta- és országút, valamint a szeged-algyő-nagyvárad felé vezető országút városon belüli szakaszai voltak részben ellátva kőburkolattal 1200, 700 és 500 öl hosszban. (Megjegyzendő, hogy ebben az időben a megyében máshol nem volt kőburkolat!) Az árvizet követő újjáépítés során Lechner Lajos leírásából tudjuk, hogy akkorra a Nagypiac egy része (a későbbi Klauzál tér), a Kárász, iskola, szentháromság és Fekete sas utca, a Kistiszapart (Maros utca), az Oroszlán, Kereszt (somogyi utca), a Laudion (Károlyi és Mikszáth Kálmán utca), az Élésház (Takaréktár utca), Dugonics és sóház (sóhordó) utca, a Budai országút (Kossuth Lajos sugárút), a Kálvária utca egy kis része és a Gácsér (szent Ferenc), illetve Gyár (Rákóczi) utca volt némi kövezettel ellátva. A város újjáépítésének idején csak a fő útvonalakat: körutakat, sugárutakat, a belváros úthálózatát és tereit kezdték ellátni szilárd burkolattal. ennek ellenére 1908-ban csupán ötven utca volt sármentesítve. Gránitkockával m 2 -t, bazaltkockával 6000 m 2 -t, bazalt fejkővel m 2 -t, makadámmal m 2 -t fedtek le erre az időszakra, de voltak fakockával, keramittéglával burkolt felületek mellett már aszfaltozott utak is, m 2 területen. schmidt eligius Róbert tollából 1931-ben jelent meg egy tanulmány, melyben szeged építőköveit taglalja, valamint 1934-ben egy tanulmányterv megemlíti, hogy csak a belváros utcái aszfaltozottak, illetve kövezettek. Nem mondható el ez a nagykörúton kívüli úthálózatról. A tanulmányterv számos problémát vet fel az utak állapotával kapcsolatban, előrevetítve a megnövekedő forgalom által támasztott igényeket. ennek eredményeként a korábban kőburkolattal ellátott utakra, azt megfelelő alapként használva a következő évtizedekben, különösen az 1960-as években aszfaltburkolat került. számos helyen találkozhatunk ennek kigödrösödései alól előtűnő korábbi kőburkolattal. A főbb útvonalak fokozott igénybevételének figyelembevételével teljes rekonstrukciót végeztek: felszedték a kockakő burkolatokat és erős alapra aszfaltutak kerültek.

3 A szegedi kockakő útburkolatok története A felhasznált kőzetanyagok és lelőhelyeik Útépítésre kellő szilárdságú, jó kopásállóságú és fagytűrő, azaz kellő műszaki paraméterekkel bíró kőanyag használható fel, melynek megválasztásában még az is szerepet játszott, hogy a beszerzési helyek milyen távolságban voltak. ezeket az igényeket a jól formázható mélységi és kiömlési magmás kőzetek elégítették ki. Gránitot a felső-ausztriai Mauthausenből, bazaltot főként a nógrádi bazaltvidék bányáiból, andezitet szobról és Visegrád környékéről szállítottak. Kereskedelemtörténeti érdekesség, hogy a távoli Mauthausenből hajón a Dunán Titelig, majd fel a Tiszán szállították a gránitot. Az utak burkolására használt kőanyag fajtája és minősége attól függött, hogy milyen igénybevételnek volt kitéve. A kis forgalmú utcákban általában alaktalan, úgynevezett ciklopköveket használtak, melyek egyaránt lehettek gránitból, bazaltból vagy andezitből. A jelentősebb kocsiforgalommal terhelt utakat, tereket már hasított, faragott nagy- és kiskockakővel burkolták, melyek anyagukat tekintve megegyeztek a fentiekkel. Az utak szegélyezésére szintén e kőfajtákat alkalmazták. Magyarországon 1830-ban Pesten rakták le az első kockakőburkolatot, melyhez mauthauseni gránitot használtak fel. A magyarországi útépítőkő-bányászat ezzel egy időben kezdődött, a szob melletti Csák-hegy andezitjének fejtésével, majd a környező börzsönyi és Duna jobb-parti területek (Visegrád, Dunabogdány) andezitjének kitermelésével folytatódott. A kővágásra a helyi lakosokat mauthauseni kővágók, a riccerek tanították meg. A kor kiváló geológusa, szabó József már 1863-ban javasolta az országban jelentős mennyiségben előforduló bazalt útépítőkőként való alkalmazását, ezt csak a XiX. század végétől kezdték felhasználni. Kiskockakő burkolatot először Németországban építettek 1885-ben. ennek hatására Magyarországon elsőként szekszárdon épült kiskockakővel kialakított út, 1903-ban. A szegélyköveket, nagykockaköveket kézi úton hasították. egy dán szabadalom alapján a Kissebesi Gránitkőbányák Részvénytársaság bolgáromi (nógrádi bazaltvidéki) bányájában helyezték üzembe az ország első kiskockakövet hasító gépét 1905-ben. Bolgáromban (Bulhary, szlovákia) és az Olt menti Alsórákoson (Racoş, Románia) mind a mai napig működnek ezek a berendezések. A millenium évében sümegen nyílt meg az első dunántúli bazaltbánya, melyet a badacsonyi, szent-györgy-hegyi, ság-hegyi, zalahalápi bányák követtek. A trianoni békediktátum után a bazaltbányászat súlypontja a Tapolcai-medence környéki bányákra került ben a badacsonyi bányákat állították le, majd 1961-ben a Gulácson is leállt a termelés. Helyettük Diszel, Vindornyaszőlős és Zalahaláp bányái pótolták a kiesett szükségletet. Andezit-bányászatunk töretlen maradt. szobon, Dunabogdányban, szentendrén, Gyöngyössolymoson, Tállyán és erdőbényén, valamint számos kisebb fejtőben a mai napig folyik a termelés. Diabázt a Bükkben, fonolitot Pécs-Vasas mellett ma is bányásznak. 3. Az útépítésre használt kőtípusok Az útépítésre használt kőanyagot a mikrorepedéseket elkerülendő, melyek a tartósságot nagyban befolyásolják óvatosan, nagy tömbökben robbantották, majd kézi erővel, ékekkel hasították kisebb, feldolgozásra alkalmas tömbökre. A kőhasítók (riccerek) az igényeknek megfelelően nagykockát ( cm), háromnegyedes nagykockát

4 98 Gimesi I. M. ( cm), kötőkövet ( cm), fejkövet, kötőszögköveket, háromszögkövet, püspöksüveget és járdaszegélyköveket ( , illetve cm) készítettek. Kiskockakőnél az élhosszúság 8 10 cm között változott. Magyarországon faragott útburkolati köveket 1981-ig készítettek, utoljára szobon, a Csák-hegy bányájában. [számos alkalommal láttam a közeli években, hogy Bolgáromban (Bulhary), valamint az eperjes menti Fintán (Fintice), Felsősebesen (Vysná Šebastová), az erdélyi-érchegységben Kristyornál, valamint a székelyföldön, Mikóújfaluban mind a mai napig kézzel faragják a szegélyköveket.] Külön szakma volt egykor a kövezőmesterség. Zsigmond király idejéből ismert, hogy szó volt az utcák kövezéséről, de ebben az időben már Pozsony, Besztercebánya és Nagybánya is rendelkezett kövezett utakkal. A XiX. század végére az igények megnőttek a burkolt utak iránt. Míg 1874-ben 53 kövezőmester dolgozott az országban, 1890-ben 547 fő foglalkozott kövezéssel. szeged útjainak jó részét a Pest megyei Bagról elingázó mesterek készítették, akik az ország számos területén vállaltak munkát. Kisforgalmú utcák úttestét általában megmunkálás nélküli, alaktalan, cm méretre tört úgynevezett közönséges vagy idomított terméskővel, az ún. ciklopkővel burkolták. Az úttükör kialakítása és kellő alapozás után elhelyezett szegélykövek között szoros illesztéssel, az úttengely enyhe domborulatával készültek ezek az utak. Nagyobb forgalmú mellékutaknál az úttengelyben, az úgynevezett koronarészen a teljes szélesség mintegy harmadában ellenálló gránit- vagy bazaltkockakő került lerakásra, míg az út széle és a szegélyek kevésbé tartós andezitből kerültek kialakításra. A nagy forgalmat bonyolító, jelentős igénybevételnek kitett főutakat egységesen bazalt vagy gránit kockakőburkolattal látták el. Az utak tartósságához a megfelelő alapozáson kívül szükség volt arra is, hogy a kockaköveket minimális hézaggal, legfeljebb 10 mm távolságban, kötésben helyezzék le. A kialakult gyakorlat szerint az útszegélyre 45 -os szögben, háromszögkővel, kötőszögkővel vagy püspöksüveggel kezdték az első sort, majd az út tengelyében másfeles, ún. kötőköveket alkalmaztak. Nem volt gyakori alkalmazási forma nagykocka esetében a hullámvonalú elhelyezés vagy a hálós elrendezés. Kiskocka alkalmazásakor, mivel a felhasznált elemek némileg eltérő méretűek, a tökéletes illesztés és anyagfelhasználás miatt, valamint az út kellő stabilitásának elérése céljából számos mintát alkalmaztak, így az átlapolt köríves mintát, a pávafarkat, de alkalmazták a hullámvonalat, az ún. kígyót is, valamint a parketta- vagy átlós elhelyezést. Az út stabilitását, valamint a járófelület egyenletességét úgy érték el, hogy a kövek közti hézagok 5 mm-nél nem lehettek nagyobbak. A harmincas évekből származó adat szerint egy jó kövező nagy kockakőből naponta, 10 órás műszakban m 2 -t, azaz darabot, kiskockakőből m 2 -t, azaz darabot tudott lerakni, ezért járó fizetsége heti pengő volt. sorra tűnnek el a kőburkolatok, melyeket az utóbbi években inkább kertépítészeti, dekorációs célra vagy gyalogjárdák burkolására alkalmaznak. A kő bányászatától, feldolgozásától, szállításától nagy szakértelmet igénylő lerakásáig, míg végül városunkban út lett belőle, nagyon sok kézi munkát igényelt, ma pedig avittnak, korszerűtlennek tartva, sokszor végzi törmelékkupacban vagy szeméttelepen a kisebb útbontásokból származó és elfogyó kövezet.

5 A szegedi kockakő útburkolatok története 99 Budapesten, a Thököly úton a százhúsz évet kiszolgált, rázós, de tartós bazaltkockákat 2010-ben cserélték aszfaltra, a világörökség részét alkotó selmecbányán, Felsőbányán, vagy a felújított esztergomi főtéren, gépjárműforgalommal terhelt utakon is bátran merik alkalmazni a jól lerakott kockaköveket tartósságuk, hangulatuk miatt. ezért tartom szükségesnek szegeden a ma még fellelhető régi burkolatok dokumentálását, kiegészítve a legújabb kori, dicsérendő felhasználásokkal. 4. Terméskő burkolatú útszakaszok Szegeden, 2010 júniusában Ciklopkövet négy helyen, a Közép fasor beugró útszakaszán, az egressy utcával szemben (bazalt), a Vedres utca számú épületek közti szakaszon (bazalt), a Tisza Lajos utca és Alföldi utca között a Faragó utcában (bazalt és andezit) alkalmaztak. ez utóbbit andezitből készült szegélykövek övezik szeptember-október fordulóján kezdtek az útszakasz korszerűsítéséhez. ennek során itt is meghagyják útalapnak a kövezetet, erre aszfaltburkolat kerül. Mihálytelken az Új élet utca vasúti átkelőjénél is ezzel a burkolattal találkozunk, melyben az egykori madzagvasút pár méteres szakasza is fellelhető. Bazalt nagykockakővel burkolták a Belvárosi híd újszegedi feljárója alatti útszakaszt, a Bérkert utca végét az óvodától, az indóház tér Bánomkert sor felőli részét és a kőlyuk alatti utat, a Kolozsvári téren az iskola előtti útszakaszt, a Kossuth Lajos sugárúton az egykori tűzoltóság előtti részt, a Lidice téren az iskola előtti útszakaszt, a sirály utca 25-től végig terjedő részét, a szabadság tér 1 3 számú épületek előtti területet, valamint a Mátyás tér 7 9 előtti útszakaszt. Bazalt és gránit nagykockakővel fedték a Bokor utca elejét (Bánomkert sor és Boldogasszony sugárút közti szakaszát) és az egressy Béni utcát. A Rigó utca végét a Kápolna utcától burkolókő-kavalkád tarkítja: andezit és bazalt nagykockából is régi és úgynevezett szabvány méret, valamint ciklopkő egyaránt megtalálható. Régi andezit nagykockával, illetve szegélykővel burkolták az Ady téren az egyetem két oldalbejáratához vezető utat, a Honvéd téri egykori kaszárnya udvarát, a Tisza Lajos körút 97 alatti szakorvosi rendelőintézet kocsifelhajtóját. A villamossínek közét is korábban bazalt nagykockával töltötték ki, javítás esetén könnyen volt bontható és helyreállítható. Napjainkban tűnik el a Kálvária sugárútról ez a burkolat, mely azonban még megtalálható a Dugonics téren, a Glattfelder téren, az indóház téren, a Gőz és Galamb utcákban, a széchenyi téren, továbbá számos villamossín átjárón a Petőfi sándor sugárúton és a József Attila sugárúton. A rókusi vasútállomás rakodóterét bazalt nagykockával és kiskockával burkolták. A Nagyállomás mögött, a MÁV belső üzemi útja és a töltésre felvezető út a Patológiai intézettel szemben szintén nagykocka burkolatot kapott, melynek anyagául bazalt, andezit és gránit egyaránt felhasználásra került. A Dóm tér díszburkolatát vegyesen andezit és bazalt kiskocka alkotja, az ingatlankezelő Vállalat Jósika utca 21. alatti telephelyének útja szintén andezit kiskockával került lefedésre. A fentieken túlmenően számos kocsibeálló feltehetően korábbi felhasználásból bontott kőanyaggal került burkolásra, vegyesen bazalt, andezit vagy gránit nagy- és kiskocka, valamint ciklopkő alkalmazásával. Pár éve szedték fel a Pozsonyi ignác utca kövezetét, melyben püspöksüveg-köveket is felhasználtak. ennek egyetlen, általam ismert helyi előfordulása az Apáca utca 4 számú ház kocsibeállójában található.

6 100 Gimesi I. M. Budapesten és Kecskeméten mind a mai napig gyakori, szegeden viszont egyedüli a Híd utca járdaszegélye, mely faragott, csiszolt gránitidomokból épült. szintén különlegességnek számít a Cserzy Mihály utcában a vörös homokkőből kialakított sávelválasztó és útszegély. 5. A közelmúltban történt közterületi kockakő-felhasználások Térburkolati, kertészeti díszítés céljából a közeli években számos helyen alkalmaztak főként kiskockakövet, de körforgalomnál, illetve kertépítészeti megoldásoknál nagykockakövet is felhasználtak. Bazalt kiskockakő burkolattal találkozunk a Deák Ferenc utca és Oroszlán utca táján, az épületek mentén, a Dugonics téren a szökőkút környékén és a Tesco előtti gyalogúton, a Glattfelder téren a szökőkútnál és a kommunizmus áldozatainak emlékköve körül, a Mátyás téren a kolostor hátsó kapujához vezető út burkolatában, továbbá a tér gyalogútjain, Búza apó kútja körül. A Tisza Lajos körút tobzódik kiskockakő-burkolatban, bár egyes helyeken a növényzettől alig észrevehető: a Radnóti Gimnáziumnál, az evangélikus templomnál, az Arany János utca Juhász Gyula utcai kereszteződésben három helyen is. Legújabb kori alkalmazása a szent istván téren figyelhető meg. A Kelemen utca gyalogjárdája, villamosperonja andezit és bazalt kiskockával került lefedésre. A Boldogasszony sugárút szent Ferenc utca kereszteződésében gránit kiskockakő burkolatot kapott a gyalogjárda. Gránit kiskockával fedték a Reök-palota előtt a Huszáremlék körüli terület is, ugyanezzel a kővel rakták körbe a Kölcsey utca Kelemen utca találkozásánál az egyik csatornafedelet. Gránit nagykocka-szegélykő egyetlen helyen nyert kertépítészeti alkalmazást: a Kálvária téren, a Menhely utcára vezető gyalogút lépcsői készültek belőle. Körforgalmak, fekvő rendőr, parkoló szintén épült kockakőből: a Mátyás tér szent Ferenc utcai körforgalmat bazalt nagykocka- és kiskockakő, a színház előtti körforgalmat bazalt nagykocka, a Puskás utcában a szatymazi utcai és Kossuth Lajos sugárúti bukkanót kiskocka alkotja. Az alsóvárosi ferences kolostor hátsó bejárata előtti parkolót bazalt nagykockából alakították ki. Hasonló megoldással találkozunk a Vitéz utcában: a bazalt kockaköveket szemléletesen kocsihelyekre osztja egy-egy gránitkockákból kialakított csík. A Csongrádi sugárúti benzinkútnál kialakított körforgalmi bukkanót és a Vértói út ipoly sori kereszteződés bukkanóját, a Bakay Nándor utca és Vásárhelyi Pál utcai körforgalom terelőszigeteit kiskockakőből alakították ki. A Gogol utcában vegyes anyagú nagykockákból készült az úttest és a járdák közti, elvileg csapadékelvezetést szolgáló burkolat. szobrászati, kertépítészeti alkalmazásban találkozunk bazalt nagykockával a Csillag téren, nagy- és kiskockával József Attila szobra körül a Dugonics téren. Bazalt kiskockakő került felhasználásra a Népkert soron felépült új pavilont övezve, a Korányi rakpart somogyi utca környéki térkialakításon, a szerb templom mögötti ifjúság kútja medencéjénél, valamint a Korányi rakparton szoborposztamensként Lapis András Kalap alatt c. alkotásánál. Legfrissebb kiskockakő-burkolatot szeptember végén készítettek: az Aradi vértanúk terén, a püspöki palota feljárója előtt készült pávás mintázatú kiskockakő burkolat, melyhez süttői travertinót és törökországi porfírt használtak fel. Jelenleg készül a Gutenberg utca díszburkolata, melyhez díszítő-tagoló elemként használnak fel bazalt kiskockákat.

7 A szegedi kockakő útburkolatok története Terméskő és kockakő burkolatú utak, útszakaszok, egyéb célú közterületi felhasználások Szegeden Ady tér (az egyetem két oldalkapujához vezető út): régi andezit nagykocka és szegélykő. Apáca u. 4 előtti kocsibeálló: bazalt püspöksüveg és nagykockakő. Aradi vértanúk tere, püspöki palota feljárója: travertino és porfír kiskocka. Asztalos utca 6, kocsibeálló: kiskockakő. Bécsi körúti TÜZÉP bejárati útja (Bécsi krt. 36): vegyes nagykockakő. Belvárosi híd alatti szakasz Újszegeden: bazalt nagykockakő. Bérkert utca vége: bazalt nagykockakő. Bokor utca Bánomkert sor és Boldogasszony sugárút közti szakasza: bazalt és gránit nagykockakő. Boldogasszony sgt., szent Ferenc utcánál körforgalom gyalogútjai: gránit kiskocka. Cserzy Mihály utca sávelválasztó és szegélykövei: vörös homokkő. Csillag téri támfalak: bazalt nagykocka. Csongrádi sgt.-i körforgalomnál: kiskockakő. Deák Ferenc u. Oroszlán u., falak menti díszburkolat: bazalt kiskocka. Dóm tér díszburkolata: andezit és bazalt kiskockakő. Dugonics tér, József Attila szobra körüli alkalmazás: bazalt nagy- és kiskocka. Dugonics tér, szökőkút környéke: bazalt kiskocka. Dugonics tér, Tesco előtti gyalogút: bazalt kiskocka. Dugonics tér, villamossín köze: bazalt nagykocka. egressy Béni utca: bazalt nagykocka, gránitkockával javítva. Faragó utca szakasza az Alföldi és Tisza L. u. között: bazalt és andezit ciklopkő. Galamb utca: villamossín köze bazalt nagykocka. Glattfelder tér, szökőkút és a kommunizmus áldozatainak emlékköve körül: bazalt kiskocka. Glattfelder tér, villamossín köze: bazalt nagykocka. Gogol utca mindkét oldala: nagykockakő. Gőz utca, villamossín köze: bazalt nagykocka. Híd utca, járdaszegély: gránit. Honvéd tér, laktanyaudvar: régi nagykockakő. Huszár Mátyás rakpart (a rondellától a belvárosi hídig), partfal: bazalt ciklopkő. indóház tér Bánomkert sor felé eső része: bazalt nagykocka. indóház tér, Kőlyuk alatti út: bazalt nagykocka. indóház tér, villamossín köze: bazalt nagykocka. ipoly sor Vértói úti bukkanó: kiskockakő. Jósika u. 21, ikv bevezető útja: bazalt kiskocka. József Attila sgt-i villamossín-átjárók: rendszerint bazalt nagykocka. Judit utca 37, kocsibeálló: kiskockakő. Kálvária sgt., villamossín köze: bazalt nagykocka. Kálvária tér, Menhely utcánál lépcső: régi gránit nagykocka-szegélykő. Kelemen utca Kölcsey utca kereszteződésében, a csatornafedél körül: gránit kiskocka. Kelemen utcai gyalogjárda: andezit és bazalt kiskocka. Kolozsvári tér, iskola előtti útszakasz: bazalt nagykocka.

8 102 Gimesi I. M. Korányi rakpart, Kalap alatt posztamense: bazalt kiskocka. Korányi rakpart somogyi utcai térburkolat: bazalt kiskocka. Korányi rakpart, körintenzív előtti lépcsők: bazalt kiskocka és nagykocka. Korányi rakpart vége Állomás utca, a töltésre vezető út: bazalt és andezit nagykocka. Korányi rakpart vége Állomás utca eleje, a Patológiai intézettel szemben, a MÁV üzemi útja: vegyes nagykocka. Kossuth Lajos sgt. 15, volt tűzoltóság előtti útszakasz: bazalt nagykocka. Közép fasor beugrója, az egressy utca folytatása: bazalt ciklopkő. Lidice tér, iskola előtti útszakasz: bazalt nagykocka. Liliom utca 13, a cukrászda előtti terasz: vegyes kis- és nagykocka, ciklopkő. Mátyás tér szent Ferenc utcai körforgalom: bazalt nagy- és kiskocka. Mátyás tér 7 9 előtti útszakasz: bazalt nagykocka. Mátyás tér gyalogútjai, templom előtti, melletti terület: bazalt nagy- és kiskocka. Mátyás tér, a kolostor hátsó bejáratához vezető út és az előtte lévő parkoló: bazalt nagyés kiskockakő. Mátyás tér, Búza apó kútja: bazalt kiskocka. Népkert sor, a pavilon körül: bazalt kiskocka. Oskola utca, szent Borbála-szobor körül: gránit kiskocka. Palánk, szerb templom mögött, ifjúság kútja: bazalt kiskocka. Petőfi sándor sgt.-i villamossín-átjárók: bazalt nagykocka. Puskás utca szatymazi utcai, valamint Kossuth Lajos sgt.-i kereszteződésében fekvőrendőr: bazalt kiskocka. Rigó utca vége a Kápolna utcától: andezit, bazalt nagykocka, régi nagykocka és ciklopkő. Rókusi állomás rakodótere: bazalt nagy- és kiskocka. sirály utca 25-től végig: bazalt nagykocka. stefánia, színház előtti körforgalom: bazalt nagykocka. szabadság tér 1 3 előtti szakasz: bazalt nagykocka. széchenyi tér, villamossín köze: bazalt nagykocka. szent istván tér gyalogútjai: andezit kiskockakő. Tisza Lajos krt. 16, evangélikus templom előtti térburkolat: bazalt kiskocka. Tisza Lajos krt. 2 4 közti gyalogjárda: bazalt kiskocka. Tisza Lajos krt. 20 előtti terület: bazalt kiskocka. Tisza Lajos krt. 27 és 29 előtti terület: bazalt kiskocka. Tisza Lajos krt. 58, Reök palota előtt: gránit kiskocka. Tisza Lajos krt. 97 előtti járdaszegély: régi gránit nagykocka-szegélykő. Új élet utca, Mihálytelek, vasúti átkelő: bazalt ciklopkő és bazalt kiskocka. Vásárhelyi Pál utca Bakay Nándor utcai körforgalom terelőszigetei: kiskockakő. Vedres utca közötti terület: bazalt ciklopkő. Vitéz utcai parkolósáv: bazalt és gránit nagykocka. Továbbá számos kocsibeálló vegyesen nagykocka, kiskocka vagy ciklopkő burkolattal, anyagukat tekintve bazalt, andezit vagy gránit. A kő örök. Tartós, esztétikus, erőt, de egyben hangulatot is keltő. A kőnek lelke van, csak meg kell találni a hozzá vezető utat. Őrizzük meg értékeinket, újabb kori alkalmazásával próbáljuk átmenteni a későbbi generációknak!

9 A szegedi kockakő útburkolatok története 103 Felhasznált irodalom References Hála J. (1995): Ásványok, kőzetek, hagyományok [Minerals, rocks, traditions]. Budapest: MTA Néprajzi Kutató intézet (in Hung.). ifj. Palugyay i. (1855): Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék leírása [Description of Békés-Csanád, Csongrád and Honth Counties]. Pest: Heckenast (in Hung.). Király K. (1918): Városi utak építése, tervezése és fenntartása [Construction, design and maintenance of urban roads]. Budapest: Fővárosi Házinyomda (in Hung.). Kulcsár P. et al. ( ): Szeged története 1 4 [History of Szeged 1 4]. szeged: somogyi Könyvtár (in Hung.). Péter L. (1974): Szeged utcanevei [Street names of Szeged]. szeged: szeged Megyei Jogú Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának igazgatási Osztálya (in Hung.). schmidt e. R. (1931): Szeged építőkövei [Building rocks of Szeged]. szeged: Városi Nyomda (in Hung.).

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA RE O L SC

Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA RE O L SC Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA TU RE O F BIOM ED I L SC FOR THE CA FU Ifjak, Diákok, Tanárok és Mentorok Találkozója S ZE AT N ION IENCES I GED FOU ND A Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.)

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2009.(V.20.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Aszfalt szőnyegezés(régi aszfaltréteg lemarása, új aszfaltszőnyeg készítése 5 cm Tervezett kivitelezés havi június bontásban július augusztus

Aszfalt szőnyegezés(régi aszfaltréteg lemarása, új aszfaltszőnyeg készítése 5 cm Tervezett kivitelezés havi június bontásban július augusztus Szeged város 2005-ben annyit költ közútjaira, mint a megelőző 7 évben összesen. A felújítások alatt előforduló közlekedési nehézségek miatt szíves megértésüket kérjük! Szeged város kezelésében lévő közutak

Részletesebben

SZENT GYÖRGYI IFJAK, DIÁKOK, TANÁROK ÉS MENTOROK TALÁLKOZÓJA

SZENT GYÖRGYI IFJAK, DIÁKOK, TANÁROK ÉS MENTOROK TALÁLKOZÓJA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA TU RE O F BIOM ED I L SC FOR THE CA FU SZENT GYÖRGYI IFJAK, DIÁKOK, TANÁROK ÉS MENTOROK TALÁLKOZÓJA S ZE AT N ION IENCES I GED FOU ND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. június 27-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében.

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. június 27-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében. 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendı díjakról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

2. E rendelet alkalmazásában:

2. E rendelet alkalmazásában: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelete a fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

Kiszi-Kő Plusz Kft. CÉGISMERTETŐ

Kiszi-Kő Plusz Kft. CÉGISMERTETŐ 2532 Tokodaltáró, József A.u.26. Adószám: 23468939-2-11 Cégbejegyzés száma: 11-09-019044 Folyószámla: 10403648-50526588-66861002 Kereskedelmi és Hitelbank CÉGISMERTETŐ 2013 A Kiszi-Kő Plusz Kft. bemutatása

Részletesebben

13. Gyalogos közlekedés

13. Gyalogos közlekedés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 13. Gyalogos közlekedés Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi téri járdafelújítás folytatása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején A közlekedőknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk Debrecenben 2015. augusztus 19- én és 20-án, a 46. Virágkarnevál miatt. A karneváli menet

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről. (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről. (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a fizető parkolási

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről. (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről. (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a fizető parkolási

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ. Évfolyam Útvonal Koordinátor Civil szervezet Egyéb

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ. Évfolyam Útvonal Koordinátor Civil szervezet Egyéb SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ Időpontja: 2011. április 13. (szerda) Gyülekező időpontja: 14,30-15,00 óra között Gyülekező helye: Piac tér Köszöntő és tájékoztató: 15,00 óra Szemétszedés csoportokban koordinátorok

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY VAGYONKEZELÉSÉBEN LEVŐ INGATLANOK (TERÜLETEK, ÉPÜLETEK)

AZ INTÉZMÉNY VAGYONKEZELÉSÉBEN LEVŐ INGATLANOK (TERÜLETEK, ÉPÜLETEK) 2. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY VAGYONKEZELÉSÉBEN LEVŐ INGATLANOK (TERÜLETEK, ÉPÜLETEK) sorszám cím helyrajzi szám épületek terület épület SZEGED 1 1 Dugonics tér 13. 3762 Rektori Hivatal megjegyzés 2

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Kő, fa, betonkő burkolat

Kő, fa, betonkő burkolat Kő, fa, betonkő burkolat Díszburkolatok Szerkezet és építés Dr. Ambrus Kálmán Közlekedési létesítmények pályaszerkezetei 10. előadás Történelmi idők Szakrális helyek burkolatai Római kor A katonaság békeidőben

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

SAJTÓANYAG FOLYTATÓDIK AZ ÚJ VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE. Az új ütemtervnek megfelelően, folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben.

SAJTÓANYAG FOLYTATÓDIK AZ ÚJ VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE. Az új ütemtervnek megfelelően, folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben. SAJTÓANYAG FOLYTATÓDIK AZ ÚJ VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE Az új ütemtervnek megfelelően, folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben. A közműkiváltási, kábelfektetési, felsővezeték-, vasút- és

Részletesebben

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. KÖZLEKEDÉS Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. Közlekedés II.3.1. Bevezető... 3 II.3.2.

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési

Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési Közútfejlesztő-, közútkezelő szakmérnöki ágazatok Tantárgy: Közutak üzemeltetése 1. előadó: Dr. Szakos Pál Közutak fenntartása 1.,2. Útüzemeltetés

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága A.../2005. (..) Kgy. sz. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Szeged d vár á os hely h l i kközlek l edésében k dé éb 201 20 1. 11 kará csonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek 2011.

Szeged d vár á os hely h l i kközlek l edésében k dé éb 201 20 1. 11 kará csonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek 2011. TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk tj k a Tisztelt ltutazóközönséget, ö t hogy Szeged város helyi l közlekedésében k éb a 2011. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. a kamera pontok helyszíne, elhelyezése. Hubay út- Boldog Sándor István út kereszteződése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. a kamera pontok helyszíne, elhelyezése. Hubay út- Boldog Sándor István út kereszteződése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület ( a jelzett szakaszok közterületek) Ady

Részletesebben

a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése BRFK V. Kerület 1 Szabadság tér Szabadság tér

a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése BRFK V. Kerület 1 Szabadság tér Szabadság tér Rendőri Szerv RK, Kamerák a kamera pontok Települések a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése Szabadság tér Szabadság tér Bajcsy-Zsilinszky út 24. Bajcsy-Zsilinsuky út és Podmaniczky

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat sz. határozat 1. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

A mai korszerű rendszerben, figyelembe véve a kerékpár közlekedést: Parkolósáv előtt vezetett kerékpársáv

A mai korszerű rendszerben, figyelembe véve a kerékpár közlekedést: Parkolósáv előtt vezetett kerékpársáv 19/B tétel Munkáltatója egy város belső útjainak felújítására és építésére kapott megbízatást. Ismertesse a városi utak kialakításának elveit és szokásos burkolati rendszerüket! - Parkolósáv kialakítások,

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (közterületi térfigyelő rendszerek) Kamerák. (db)

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (közterületi térfigyelő rendszerek) Kamerák. (db) Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (közterületi térfigyelő rendszerek) Kamerák Rendőri Szerv (kerületi) RK, HRK Települések () száma a kamera pontok helyszíne, elhelyezése () a megfigyelt terület (3)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének területén díszburkolat és egyéb burkolat, és az ehhez kapcsolódó elemek karbantartási munkálatainak elvégzése. (AD mód.) Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

31. Kérelem helyszíne: Szeged, belterület 3300/1. hrsz. melletti terület (3300/2. hrsz. egy része) (40-2)

31. Kérelem helyszíne: Szeged, belterület 3300/1. hrsz. melletti terület (3300/2. hrsz. egy része) (40-2) Kérelmező neve: A Szeged, Kálvária sgt. 21. lakói: Dr. Oltványi György és neje, Bálint Nándor, Retkovszki Tibor Kérelem helyszíne: Szeged, belterület 3300/1. hrsz. melletti terület (3300/2. hrsz. egy része)

Részletesebben

A nagy igénybevételű utaknál a 8 centiméteres Téglakő használandó az útfelületen. A megfelelően előkészített földműre 40 centiméter 5-45 vagy 5-50

A nagy igénybevételű utaknál a 8 centiméteres Téglakő használandó az útfelületen. A megfelelően előkészített földműre 40 centiméter 5-45 vagy 5-50 A nagy igénybevételű utaknál a 8 centiméteres Téglakő használandó az útfelületen. A megfelelően előkészített földműre 40 centiméter 5-45 vagy 5-50 szemeloszlású Barabás burkolatalapot javaslunk, amire

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet célja, hogy meghatározza Szeged város középületei és közterületei zászlózásának és fellobogózásának részletes szabályait.

A rendelet célja. A rendelet célja, hogy meghatározza Szeged város középületei és közterületei zászlózásának és fellobogózásának részletes szabályait. Megyei Jogú Város Közgyőlésének 38/2003. (IX. 30.) Kgy. rendelete város középületeinek és közterületeinek ünnepek és egyéb ünnepek alkalmából történı zászlózásáról és fellobogózásáról Megyei Jogú Város

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5ft. számú előterjesztés

5ft. számú előterjesztés 5ft. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az Sl telepen lévő kőtárban tárolt kövek értékesítéséről I. Tartalmi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 0 8 III. VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 2008. június Aktualizálva: 2009. szeptember 1 A fejezet tartalma 3.1. VÁROSRÉSZEK

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere. 2 BRFK XIV. kerület Budapest 1 102 Felvonulási-Dembinszky 56-osok tere

1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere. 2 BRFK XIV. kerület Budapest 1 102 Felvonulási-Dembinszky 56-osok tere Kamera Rendőri szerv (kerület) Rk HRK Települések száma (db) Kamera száma (Nr.) A kamera pontok helyszíne, elhelyezése megfigyelt terület 1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a 10/2004. (III. 30.) sz. rendelettel Szerencs Város Képviselőtestülete

Részletesebben

MRFK (BRFK kerület) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

MRFK (BRFK kerület) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Horváth Mihály tér - Baross u. sarok Horváth M. tér 100 m. - Baross

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. 1 Műszaki leírás a önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálatához I. Bevezető: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Martonvásár Város Önkormányzata 2462 Martonvásár, Budai út 13. Összesített helyrajzi szám lista Beépített területek 1. 1241 Orgona u. temető (ravatalozó) 1 37 422 652 2. 1247 Orgona u. temető 1 2 449 000

Részletesebben

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér Árus neve Irszám Helység Relay 1426 Batthyány 2. 1011 Budapest Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár 1011 Budapest Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza 1081 Budapest Inmedio 2409 Bp Budagyöngye 1026 Budapest Inmedio

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5 Tervezett forgalom 2015 1/5 Jelmagyarázat: A forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület I. Clark Ádám tér 19

Részletesebben

1. Koncepció. 2. Helyzetelemzés. 3. Kossuth tér mentális szerepe Budapesten és Magyarországon

1. Koncepció. 2. Helyzetelemzés. 3. Kossuth tér mentális szerepe Budapesten és Magyarországon 1. Koncepció Az alkotói folyamatban a Kossuth tér - elsődleges funkciójának megfelelően - hazai és globális értelemben is képes állami szintű reprezentációs szerepet betölteni, ennek megfelelően fő célunk

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), valamint a 10/2010. (V.28.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), valamint a 10/2010. (V.28.) önkormányzati rendelettel) Dorog Önkormányzat Képvisel -testületének 13/2004. (V.03.) önkormányzati rendelete Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint véd n i körzetekr l

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

21-én (kedd) munkanap

21-én (kedd) munkanap TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2010. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2011. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek 2015. december

Szeged város helyi közlekedésében 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek 2015. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálata

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálata a... Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei

Részletesebben

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Árpádvárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Tóth László stny.2. 2. Forradalom utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Forradalom

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

Időbeli ütemezés. az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

Időbeli ütemezés. az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának 2015. évi KB terve A tárgya és I. Árubeszerzés 2015.07.01.- Földgáz beszerzés 128 000 162 560 nyílt 2015.03-2015.06. nem 2016.10.01. Városházi Híradó

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS 2015

BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS 2015 BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS 2015 I. BEVEZETŐ A Budavári Önkormányzat az éves közmeghallgatások során is bemutatja az előző években elért eredményeket, illetve a közeljövő terveit. Az összefoglaló

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak

Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak Ssz: Cím: 1 Akadémia u. 7. 19 404 000 Ft 5 821 200 Ft kazáncsere 2 Alkotmány u. 4. 6 400 000 Ft 1 920 000 Ft tetőfelújítás I.

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

72-es jelzéső autóbuszok

72-es jelzéső autóbuszok FORGALMI VÁLTOZÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a XIV. Szegedi Hídivásár miatt 2013. május 25-én (szombaton) üzemkezdettıl 2013. május 26-án (vasárnap) üzemzárásig a Belvárosi hídon forgalomkorlátozás

Részletesebben

Végleges Akcióterületi Terv

Végleges Akcióterületi Terv 2. sz. melléklet Végleges Akcióterületi Terv Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja SZEGED, 2010. október Módosítások a Szeged 2010. szeptember változathoz I. 3.3 Az akcióterület

Részletesebben