EGRY JÓZSEF FIATALKORI MŰVEI A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA GYŰJTEMÉNYÉBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGRY JÓZSEF FIATALKORI MŰVEI A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA GYŰJTEMÉNYÉBEN"

Átírás

1 EGRY JÓZSEF FIATALKORI MŰVEI A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA GYŰJTEMÉNYÉBEN Egry életművének méltató" majdnem kivétel nélkül az első világháború végétől kezdődő és azután nagyszerűen kiteljesedő korszakot vizsgálták. A korai művekre alig tettek néhány utalást. Mi azonban a Nemzeti Galériának 1968-ban a nagykanizsai Thury György Múzeumban rendezett Egry-kiállításán a mintegy száz mű felét a mester korai munkásságából gyűjtöttük össze. Azóta egyre élénkebb az érdeklődés e korszaka iránt. Ez az érdeklődés nem megokolatlan, mert bár Egry a maga igazi jelentőségét későbbi műveivel érte el, korai művei szintén fontosak, és sok érdekes vizsgálódásra adnak alkalmat. Segítik földeríteni mesterünk fiatalkorát, felkészülésének küzdelmes éveit, akkori művésztársaival való kapcsolatát, emberi és művészi igazságérzésének milyenségét. S miközben őt vizsgáljuk, más jelentős művészeinkre vonatkozóan is találunk eddig kevéssé ismert adatokat vagy megállapításokat. Egry 1901-ben a Nemzeti Szalon tavaszi kiállításán lépett először a nyilvánosság elé. A katalógus adatai szerint két arcképet állított ki. Föltehető, hogy közülük az egyik (a Munkásfej címmel feltüntetett) azonos azzal a szakállas munkásfejet ábrázoló, ugyancsak 1901-ből keltezett olajfestménnyel, amelyet jelenleg egy miskolci magángyűjtemény őriz. 1 A Nemzeti Galériában 1901-ből Egrynek Kertben című festménye (51. kép) szerepel. 2 Faktúrája, ecsetkezelése, bizonytalan formaképzése, bágyadt színvilága, fény-árnyék hatásai a hagyományos tónusos festésmódon belül is szerény szintet képviselnek, s megegyeznek a Miskolcon őrzött munkásfej-motívumon látottakkal. A képmezőt általában sötétebb és világosabb szürkék uralják, a zöldek, az okkerek és a vörösek csak másodszerepet kaptak. Az arc- és tájképeken kívül sokalakos jelenetek is foglalkoztatták Flgryt, már pályája legelején is. Zárt térben (kocsmában), asztal körül nyolc-kilenc tagú társaságot festett meg. A sötétbői előtörő világosak, a lehetőleg egységes, egymástól jól elválasztott foltszerű felületek, a drámaiságot célzó mozdulatok, végül a bő elbeszélő jelleg ugyanúgy Munkácsy tiszteletére mutatnak, mint több kortársának legkorábbról ismert művei. Ezeket az 1901-ben és 1902-ben festett sokalakos zsánerképeit nem találjuk, hanem csak a Galéria Adattárában őrzött fényképek (52. kép) alapján szerzünk róluk ismereteket. 3 Láthatunk azonban a grafikai gyűjteményben néhány olyan rajzvázlatot is, amely közvetlenebb tájékoztatást ad Flgry legkorábbi zsánerelképzeléseiről. Még néhány évig nyomon követhetjük a nagy mester hatását, különösen az 1904-ben festett Hamiskártyások című jelenetén (53. kép). Itt is a párhuzamos egyeneseket őrző asztal adja a kompozíció központját, az alakok mozgásában most is sok a drámai hatáskeresés, erős fény-árnyék tagolás, az anyagszerűség. 1 Mindez azonban anélkül, hogy a nagy mester igazi tanításának megértését is igazolná. Az arányokban mutatkozó és általában az alakrajzi hibák egyenest szembetűnőek. Folytatva vizsgálódásunkat meggyőződhetünk arról, hogy Egry a kifejezés más módjait is kereste. Az 1903-ból keltezett Folyó csónakkal című olajfestményén (54. kép) már szakítani próbált a hagyományos tónusos festésmóddal, s a természeti élmény segítségével kereste a kibontakozást. 0 Valószínűleg közvetlenül állt szemben a természeti motívummal s az frissebb, élettelibb előadásra késztette, feltűnő a festőiség mélyülése, az ecsetvonások lendületesebbek lettek. A korábbi zsánerképek bonyolult feladatával ellentétben most egyszerűbbre vállalkozott, s ezt szerencsésebben oldotta meg. A természeti élmény az előbbrejutásnak csak egyik ágát, vagyis a festőibb előadást szolgálta. Egry gondolat- és érzésvilága sokkal tartalmasabb volt, semhogy a táj festői értelmezésénél tartósan időzhetett volna. A szociális problémák iránti érzék, illetőleg a tragikus emberi sorsokban meglátott kiábrándultság ismét sokfigurás kompozícióra késztette, s már most, 1903-ban megfestette fiatalkori munkásságának egyik legismertebb témáját: a menhelyek világát. Tudomásunk szerint ez az első változata a Menhely előtt témakörének. A mű sajnos magántulajdonban van. 6 Még szerény, több szempontból konvenciókhoz ragaszkodó képi elgondolás ez is, de jobb az egy évvel később készült Hamiskártyások címmel ismert olaj kompozíciónál. Minden bizonynyal a tartalmi mondanivaló súlya, az élet árnyékos oldalán járók iránt érzett ragaszkodása átgondoltabb, a tónusos látásmódon belül is meggyőzőbb előadásra ösztönözte. Óvakodott azoktól a romantikus, keresetten népies külsőségektől, amelyek kora zsánerképeit általában jellemezték. A Menhely előtt témaköréhez kell sorolnunk az Ingyen étkezők változatait is. Katalógusok először 1905 őszétől említik e képcímet, s olajfestmény változatot jelölnek vele. A Galéria gyűjteményében 1904-ben készült és hígított tussal készült grafikát találunk." Ezen már Egry javuló kompozíciós érzéke is megmutatkozott. A félkörívben

2 elhelyezett figurák foltritmusa mellett fent és lent üres felületeket látunk, így pozitív-negatív formák is segítik az aszimmetrikus kompozíció felépítését. Ugyancsak szociális problémák tükrözésére vállalkozott akkor, amikor illusztrációkat készített Laky Imre Rendőri krónikák című könyvéhez 1904-ben. 8 Laky Imre elbeszélései a köztörvényi bűnözök, alkoholisták, prostituáltak és más, a társadalomból kiközösített, valamint a rajtuk nyerészkedő, a társadalomban mégis becsült figurák ismertetése közben a menhelyek világába is betekintést nyújtanak. Egry számára nem volt ismeretlen e világ. Édesapja mérhetetlenül sok alkoholt fogyasztott, s ezzel lehetetlenné tette, hogy családja (felesége és egyetlen gyermeke) valamennyire is békében éljen. Már Budapestre is majdnem üres kézzel kerültek. Helyzetük itt sem javult, sőt inkább rosszabbodott. Szállásuk gyakran hasonlított a Rendőri krónikákban leírt szállásokhoz, s míg édesanyjával együtt szűkös megélhetésüket biztosították (például hatósági ingyenes étkezéssel), gyakran láthatták a teljes létbizonytalanságba vagy erkölcsi züllésbe kényszerültek döbbenetes példáit ig nyolc művét állították ki a Szalonban, könyvet illusztrált, ezenkívül színházi kritikusokról, például Keszler Józsefről, Ábrányi Emilről karikatúrákat készített 1 ' (már kezdettől fogva sok karikírozó rajzát ismerjük). Már 1903-ban találkozott Lyka Károllyal, s ő néhány rajzát megvásárolta azzal, hogy a Művészet című lapban közölni fogja. Önképzésével kapcsolatban megemlítjük, hogy egy müncheni tanulmányúttal próbálkozott 1904-ben, de ez nem járt sikerrel. Ltja során valószínűleg érintette Bécset is. Végül 1904 fontosabb képzőművészeti eseményei közül megemlítjük, hogy az év elején a Nemzeti Szalonban angol és francia mesterek műveit állították ki. 1 0 E kiállítást bizonyára látta Egry is. Itt találkozhatott először Turner művészetével (tizenöt alkotásával volt képviselve), s Millet kivételével láthatta a barbizoni mesterek nagy csoportjának képeit. Emberi és művészi sorsára némileg rávilágít az alábbi két levél: Magamról mást nem írhatok, mint hogy nagy haladással előbbre vagyok, miután a Művészet című lap megvett két zsánerrajzot, mi legközelebb fog megjelenni. Megdicsérték dolgaim." 1 1 A levél május 31-én kelt, és Nágel József nevére szólt. Nem sokkal később a következőket írta: Kedves Nágel úr... Dolgozom, és sorsom éppoly komisz, mint volt. Hogy rajzaim mikor jelennek meg, azt nem tudom határozottan, de lehet, hogy legközelebb. Most voltam a napokban sorozáson, de szerencsére nem tartottak benn... Szüleim is köszönik b. figyelmét." 1 2 Ekkor huszonegy éves volt, már sok mindent megismerhetett az általános emberi sors és a művészi élet ellentmondásaiból. A másokról festett arcképeken, fejtanulmányokon, tájképeken és tematikus kompozíciókon kívül önmagáról is készített portrékat. Nézzük meg ezek tükrében, milyen volt ő maga pályája elején. Legkorábbról fennmaradt ceruzarajz portréin finom, érzékeny grafikai megoldásokat találunk. 1 3 Még nincs bennük említést érdemlő egyéni formai jelleg, de minden bizonnyal jó karakterérzékkel készültek, s a bizakodó derűvel világba tekintő gyermekművész rokonszenves megjelenését őrzik ból egy kisméretű, alig levelezőlap nagyságú olajkarton 1 4, 1904-ből pedig egy nagyobb méretű olaj-vászon önarcképét őrzi a Galéria. 1 5 A kisméretű kép (55. kép) komorabb életérzést sugároz, de a művészi feladatai megértéséhez közeledő festőről is tudósítást ad. A fény-árnyékkal alakított fejen és a testet borító öltönyön finom átmenetekben váltakoznak a halványra fogott színek tónusai. A kép hátán Egry sajátkezű verses szövege: Fönt magasban / Játszva fellegekkel / Lent a porban, / Veszni kinlódni / Az élet kegyetlenségében." Keményebb és drámaibb az 1904-ben készült önarckép (56. kép). A színek egymás közti ellentéte nagyobb, anyagszerűséget, plasztikai jellegű formálást látunk, utolsó jeleit a Munkácsy festészetéből merítő alkotómódnak. * Az esztendő bizonyos változást hozott a fiatal Egry pályáján. Nemcsak a Szalon, hanem a Műcsarnok is elfogadta beküldött képeit. Nagyon sajnálatos, hogy sem köz-, sem magángyűjteményekben nem találjuk az ben kiállítottakat. Felkutatásuk azért is fontos lenne, mert a Szalonban három esetben egymás mellett helyezték a rendezők Egry és Gulácsy Lajos képeit, Lyka Károly pedig a Vasárnapi Újságban együtt ismertette és közös jelzőkkel dicsérte őket. l f i A párhuzam nem volt sem oktalan, sem véletlen. Egyikük sem tartozott érdekvédelmi vagy stilisztikai szempontból körvonalazható csoporthoz. Meglátszott rajtuk a rendszeres akadémikus képzés hiánya, de azt a kifejezés őszintesége pótolta. Találunk bennük bizonyos naivnak tűnő bájt, esetleg groteszkséget. Mindkettőn másféle változatban ugyan, de a magukra utaltság állapotát is megmutatva. Természetesen óvatosan kell bánnunk a párhuzamokkal, mert Gulácsy ekkorra el már nagyszerű műveket alkotott, s mint Itália rajongója kezdett ismertté válni, Egry ellenben még kisszerű műveit festette, s életkörülményei is másként alakultak. Egry fejlődését és állapotának gyors változását szolgálta az is, hogy 1905 végén eljutott Párizsba. Ö maga Lyka Károllyal való kapcsolata eredményeként említette párizsi útját. 1 7 Párizsban a Colorassie-t s a Julian Akadémiát látogatta, de egyikről sem volt jó véleménye. Ott festett művei közül egy öntöző figurát ábrázoló és papírlemezre festett olajképet találunk a Galériában (57. kép). Címe: Munkás. lh Előadásmódja artisztikusabb, mint korábbi képeié. Uj az is, hogy a barna és az okker változataiból, tehát kevés színből

3 alakította ki a festőileg is jól értelmezett motívumot. Általában jobban megtalálta az emberi test szervességét, a mozgás vagy nyugalmi állapot rendjét. Az irodalmi elemek súlyát csökkentette. Magángyűjtőknél levő képein több hasonló megoldást találunk. Figurális művein kívül ismerjük de csak magángyűjtőktől Szajna-parti részleteit és tájképeit, amelyeket vagy még Párizsban festett meg, vagy idehaza készített el kinti vázlatai alapján. Ezeken alig látjuk a tónusos festésmódnak korábban oly eleven jegyeit. Párizsi munkásságának nagy egészét nézve észrevehetjük azt is, hogy a művészetet forrongásba hozó modern mesterek nem hatottak rá annyira, mint például az ugyancsak ott tartózkodó Berény Róbertra, Czigány Dezsőre, Czóbel Bélára, Márffy Ödönre és még sok más magyar kortársára. A maga eredményeire építő karakterét őrizte, mint ahogy idehaza is kevéssé engedte, hogy a mások teremtette aktualitások saját munkásságában gyorsan és átalakító erővel érvényesüljenek. Flolott minden bizonnyal ismerte és mérlegelte azokat. Párizsi tartózkodása alatt Lyka pártfogókat szerzett számára, s ezek előkészítették hazatérését elején dr. Jánossy Béla, Szinyei Merse Pál hívása, támogatása alapján visszakerültem Pestre, és a főiskolán kaptam helyet, műtermet, ahol Ferenczy Károly és Szinyei korrigált, látogatott úgy másfél évig. U.I. Tovább nem bírtuk ki egymást. Nem bírtam azt a bizonyos száraz iskolai metódust. Ugyancsak ezzel egy időben akkor a Műcsarnokban kiállított dolgaim közül az Éjjeli menhely előtt című képemre állami ösztöndíjat kaptam ami főiskolával volt egybehangolva, miután pedig a főiskolát otthagytam, az ösztöndíj is megszűnt. Egyszóval alig vártam, hogy szabad levegőre jussak, mi távolabb az iskolától, külsőségektől, frázisoktól. Mielőtt rátérnénk e súlyos megállapítások mérlegelésére, nézzük át, mit festett Egry 1907-ben és 1908-ban, mit látott más művészektől, mi lehetett az, ami az akkori művészeti élet eseményeiből leginkább érintette tavaszán a Műcsarnokban kiállított képei közt volt a Menhely előtt (58. kép, általunk ismert) utolsó változata- 0, amely egyúttal e témakörnek legjobb megvalósulása. A kompozíció emlékeztet az Ingyen étkezők című lavírozott tusrajzon látottakra. A csoport elhelyezése aszimmetrikus és a függőleges tagolást alig bontják meg vízszintes erők. Tehát a korábban fölvetett kompozíciós problémákat oldotta meg magasabb szinten. E kép sokszor szerepelt nyilvánosság előtt, és több kutató foglalkozott vele. Találunk olyan megállapítást is, amely szerint Fényes Adolf korai munkáival rokon. 2 1 Bizonyára mindkét művészben meglevő eszmei irányultság szülte e párhuzamot. A formai megoldás azonban eltér egymástól. A Menhely előtt koloritja üdébb, a halványzöldek, az okkerek, a szürkés átmenetek modernebb színfelfogást mutatnak, mint amelyet Fényes Adolf hasonló eszmei beállítottsággal létrehozott művein látunk. Ferenczy Károly vagy az általa leginkább képviselt nagybányai festészet felfogásával rokon a kép színvilága. Eltűntek a korábbi nehéz helyi tónusok, helyettük a színek gazdag valőrjeit látjuk, eltűnt a plasztikus formálás, s a képfelület síkjához való közeledés félreérthetetlen lett. Ennek folytán bizonyos dekoratív jelleg is mutatkozik. A nagyvonalúan kezelt formákat övező enyhe körvonal, az egész mű monumentális nyugalma, a puritán témának heroizáló vagy idealizáló célzat nélküli festésmódja pedig olyan természet- és életszemléletet mutat, amely képzőművészeti kifejeződését a natúrának a szecesszió, illetőleg a szimbolizmus irányában való ábrázolásával kívánja elérni. Ezen a ponton Egrynek Puvis de Chavannes iránti érdeklődését kell látnunk. Monumentalitásra törekedett Egry, nagyméretű kompozícióin kívánta megörökíteni proletár társai iránt érzett szolidaritását. Ugyanakkor nem az akadémiák elvégzése árán elérhető gondos formákat, nem is a barnákba ágyazott hagyományos tónusokat érezte alkalmasnak a tartalmi mondanivalóhoz, mint ahogy Fényes Adolf vagy a fiatal Kernstok Károly tette nagy felkészültséget tükröző tematikus képein. Nem is keresett romantikus vagy újbarokk módon ágáló gesztusokat, irodalmias bőbeszédűséget, mint műcsarnoki festőtársainak legtöbbje. Ellenkezőleg, ahogy látta Puvis de Chavannes monumentális művein az egyenletes és tartózkodó színeknek, az enyhe mozgású nagy körvonalaknak, a nyugodt és egységes felületeknek az összhangját, úgy törekedett ő is arra, hogy formái meggyőző érzéstartalmat sugározzanak, s anélkül, hogy kilépnének jelentős mozdulatlanságukból, kötetlenek, egyszersmind jelképi értelműek is legyenek. Tehát mint említettük a jól megértett természeti élményt, bár nagyon óvatosan, de a szimbolizmus irányában fokozta, anélkül azonban, hogy lemondott volna az időszerű eszmei mondanivaló hangsúlyozásáról. Millet-vel való kapcsolatára, amelyet éppen fiatalkori munkásságával kapcsolatban is többször hangoztattak a kutatók, inkább hangulati alapon következtethetünk. A figurák lelkivilágában látható visszafogottság, a szélsőséges gesztusoktól való óvakodás hozza összefüggésbe Millet-vel. Formai rokonságuk gyengébb, különösen az atmoszférikus hatásokat nem találjuk képein. A Menhely előtt nagy értéke, hogy szociológiai helyzetképet örökít meg haladó, legalábbis az adott között okvetlenül haladónak tekintendő körülmények formanyelven tavaszán épp a műcsarnoki kiállítás ismertetése során a sajtó is jobban fölfigyelt Egryre. Ekkor Czigány Dezsővel szerepelt közös falfelületen, s a kritikusok több rokon vonást találtak kettőjükben. A párhuzam most is megindokolt volt, mert a természeti élmény nagyvonalú, mégis közvetlen hangú összefoglalását, a formák mentén

4 haladó körvonal enyhén díszítő szerepét és főleg a képmező szerves elrendezésére irányuló törekvést mindkettőjük képein megtalálhatjuk. A fiatal Egrynek e korszakában megjelenő konstruktív törekvéseire szép példát ad a Menhely előtt című festménynyel egy időben készült Önarckép (59. kép). A Menhely előtt rezignált hangulatú alakjai között is megtaláljuk az önarckép változatot. A kompozíció jobb oldali előterében nyílt tekintettel néz kifelé a művész. Öltözete proletár társaiéhoz hasonlít. Az Önarcképen magányosan és igényesebb öltözetben jelenik meg. A fej és az arc mindkét esetben nagyon érzékeny színértékek gondos megválasztásából alakul. Az öltözeten nem találunk hasonló festői érzékenységet. Érdekesebb a kép szerkezete. Először is a függőleges erők hangsúlyozása tűnik fel. Ezt nemcsak a fej és a testtartás, illetőleg az öltözet formáinak megválasztása adja, hanem az ablak vertikálisa s az ablakon túl látható kopár épület geometrikus formáinak tagolása. Ezekhez viszonyítva kisebb szerepet kapnak a vízszintes tagolások, még kisebbet az átlósak. A képfelület síkjához való igazodást is keresi a művész. Ellenfényt alkalmaz (közvetlenül a világosságot adó ablak elé áll), s ennek következtében saját alakja sík, illetőleg sziluettszerű lesz, s a teret is tulajdonképpen sík felületekkel jelzi. Cézanne-i és a Cézanne utáni festészet tanulságait is észrevehetjük, de sokkal közvetettebben, egyszersmind szerényebb szinten, mint ama kortársainál, akikkel együtt szerepelt, s akik éppen mint Cézanne- és Matisse-követők szereztek maguknak nevet (Czigány, Márffy). Tulajdonképpen tapogatózás, nehézkes kísérletezés ez is a korszerű, de nagyon szervesen fejlődő és a közvetlenül átélt élet adottságainak megfelelő képfogalmazás felé. A most ismertetett 1907-es Önarckép végleg eldöntötte, hogy a fiatal Egry szakított a korábbi hagyományos tónusos előadásmóddal, és új festői gondolat jegyében folytatta munkáját. Nézzük tovább az események tükrében, miként történt mindez július elején Ifjúság címmel kiállítás nyílt a Könyves Kálmán Szalonban. Egry, Gulácsy, Czigány, Márffy, Nagy István s még néhány más művész állított ki. Egry kilenc művel szerepelt.sajnos,egyiket sem találjuk. Ma már nem említik sehol e kiállítást, pedig annak idején élénk visszhangja volt. A Hét című lap munkatársa 2 3 olyan ellentéteket látott a kiállító fiatal művészek s az őelőttük járó mesterek között, amely szerinte tovább mélyülve, szakadást fog előidézni s a múlthoz tartozóknak kell majd számítanunk Ferenczy Károlyt, sőt Rippl-Rónai Józsefet is, akik különben páratlan egyéniségek voltak, s munkásságukkal újat hoztak. Ez az utóbbi megállapítás talán éles volt, de nem alaptalan. Sok más jelenség is erre utalt. Mi most egy olyan közeli eseményt idézünk éppen 1907 májusából, amely Egryt okvetlen érdekelte. Az Uránia kiállítótermeiben megnyílt Gulácsy Lajos és Márffy Ödön kiállítása. Ez is hasonló szakadás clkövctkezéséről adott hírt. A két művész megmutatta, hogy szerény külsőségek között létrehozott és hivatalos támogatás nélkül működő intézményben is lehet jé) kiállítást rendezni, s igazolta, hogy mily becses eredményekre juthat két bátor művészi készség és szándék. Gulácsy Lajos alig egy évig járt főiskolára, és számára ez is az illúzióvesztés nagy állomása volt. Márffy bármilyen hosszii időt töltött is hivatalos akadémiákon, ezen a kiállításán merőben más törekvésekről adott számot. Ezenkívül Egry nemcsak azt láthatta, hogy két művésztársa, akikkel már szerepelt közösen, s akik szintén Párizsban voltak ban, milyen törekvések jegyében dolgoznak, hanem azt is, hogy milyen szoros szálak fűzték őket a korszak irodalmi és szellemi életének sok jeles alakjához. Gondolunk elsősorban Márffynak Ady Endréhez és Fülep Lajoshoz fűződő kapcsolataira. 24 Ezenkívül megemlítünk olyan tényeket, mint a Thália-társuiat színelőadásai. Például D'Annunzio Holt város című művéhez Márffy, Alma Tadema Láthatatlan kormányos című művéhez Gulácsy készített díszleteket. Márffynak több képe készült Belgiumban (ahol néhánv évvel később Egry is sok kedvelt motívumot talált). Gulácsy képei közt olyanokat is találtunk, amelyek a már említett D'Annunzión kívül Victor Hugo, Oscar Wilde, Dante Gabriel Rosetti munkásságával hozhatók összefüggésbe, s ezeken túl már most megmutatkozott az a kapcsolat is, amely Gulácsyt a Nyugat című folyóirat első prózaíró nemzedékéhez fűzte. Végül még mindig Egry első főiskolai esztendejének, nek az eseményeit vizsgálva szólnunk kell a Budapesten rendezett két fontos külföldi kiállításról is. A Műcsarnokban C. Meunier 200 müve sorakozott, a Nemzeti Szalonban Gauguin-nak több mint 50 műve mellett Cézanne, Van Gogh, Seurat, Signac, Matisse és más modern francia művészek alkotásai várták a közönség érdeklődését. Minthogy Egry 1907 elején visszajött Párizsból, nyilván megnézte a Meunier-kiállítást, sőt arra is gondolhatunk, hogy olvasta Lykának a katalógushoz írt előszavát. Saját rabszolgai életének látta tükörképét a bányák mélyén... mily más mozdulatok ezek, mint aminőket ő az akadémiák, ill. a klasszikus istenek, istennők gipszmásolatain tanult... mennyi lekoptatott frázis... most meglátta az embert a mai élet sürgés-forgásában... ahol minden mozdulat új lendületű, és ami fő, mindent kifejező." 2 5 Már az eddigiekből is tudjuk, hogy Lykát nagyra becsülte, s a tőle olvasottak erősen hatottak reá. Nagyon valószínű, hogy Egry a nem sokkal később festett monumentális munkásfiguráinak formai megoldásához a mostani Meunier-kiállításon kaphatta az indítást, nem pedig későbbi belgiumi útján. Ami pedig a Szalon Gauguin- és Cézanne-kiállítását illeti, az fölelevenítette Egryben nemrég átélt párizsi benyomásait. Ujabban több szó esett e kiállításról, különösen hogy Demény János Bartók fiatalkori fejlődését vizsgálva rámutatott: nagy muzsikusunk szintén láthatta a kiállítást, és ez zenei felfogásának kialakításában befolyásolhatta

5 őt. 2 6 A bartóki párhuzam gondolatának fölvetése rendkívül érdekes, további kifejtése fölöttébb kívánatos! Az eddigieket találtuk legfontosabbnak Egry első főiskolai esztendejéből. Áttérve második főiskolai évére, mindenekelőtt megemlítjük, hogy 1908-ban a "Nemzeti Szalon kiállításán Hazatérők, Ősszel és Arckép című monoty piáival szerepelt. Sajnos, ezek hollétéről sem sikerült tudomást szereznünk. A Hazatérők cím alapján ítélve ismét a Millet-vel való párhuzamra kell gondolnunk. Ez a párhuzam most is inkább tematikai és hangulati. A munkából hazatérő emberek békés útja jelenik meg az ilyen tárgyú képein. Némileg rokon ugyancsak tematikai és hangulati alapon Koszta József hasonló tárgyú képeivel ból származó alkotásai közül a Nemzeti Galéria gyűjteményében egy munkásfigurát megörökítő olajfestményét találjuk 2 7 (60. kép). Ez még távol van Egry monumentális jellegű munkásalakjaitól. A nagyvárosokban mindenütt előforduló, szorosan az utca életéhez tartozó figura. Színeiben a hideg zöld és annak szürkés változatai uralkodnak. Helyenként hangot kap az okker, valamint a kárminvörös is. Formái darabosak, proporciói csak sajátos rusztikusságán belül kapnak bizonyos harmóniát. Felületkezelése kemény, szinte minden ecsetvonás önálló szálkaként helyezkedik el a pasztózusan felrakott felületen. Kz az akadémikus, sőt szecessziós értelemben is bárdolatlannak tetsző festésmód nem tesz engedményt az arc és a kéz megfestésében sem. Még a szemekben sem érzékelteti a hagyományos humanisztikus célzatokat. A festésmód kívánnivalókat hagy maga után, de a célzat sok figyelmet érdemel. Egry, aki napszámos szülőktől származott, mint festő a francia a német művészet haladó törekvéseire emlékeztető megoldásokat kereste. Nem célzatos alkalmazkodás, nem is az előképek tudatos követése útján történt ez, hanem és sajátos viszonyai közt megfelelt mondanivalóihoz alakítva a külföldi meg a hazai mesterektől szerzett tanulságokat. Nem folytatjuk tovább a második főiskolai év eseményeit, hiszen az egyébként is csak néhány hónapig tartott. Amíg Egry a főiskolára járt és utóbb ismertetett képei készültek, a felsorolt mozzanatok mind megtörténtek. Nem tudjuk pontosan, hogy közülük mi ragadta meg őt legjobban, de sorsa alakulását ezek is körülvették, és sok tekintetben meghatározták. Közben volt műterme, ösztöndíja, s Lyka Károlyon kívül kiváló műgyűjtő pártfogolta, az a Jánossy Béla, aki barátjának nevezhette Réti Istvánt, Thorma Jánost, Ferenczy Károlyt, sőt akit szívélyes kapcsolatok fűztek Szinyei Merse Pálhoz is. Mindez hiábavaló volt. Összekülönbözött mestereivel, otthagyta a főiskolát, elvesztette az ösztöndíját. Minél távolabb az iskolától, külsőségektől, frázisoktól" olvashatjuk idézett levelében. Nem tudjuk pontosan, hogy miként történt az összekülönbözés, és azt sem, hogy a visszaemlékező sorok tükrözik-e a történteket, hűen mégis vizsgálnunk kell a szakítás okát, hiszen a fiatal Egry amúgy is nehéz életében ez rendkívül válságos időszakot jelentett. Mindenekelőtt befelé forduló, a maga ítéletéhez kockázatok árán is ragaszkodó alkatát kell szemügyre vennünk. Nem kereste, talán nem. is ismerte az érvényesülésnek azokat a módjait, amelyek az ügyesség és a gyakorlatiasság területére tartoztak és minden áron saját érdekeit szolgálták volna. Már 1902 körül megpróbálta, hogy bejusson a Mintarajziskolába, de akkor visszautasították. Kénytelen volt másutt keresni kapcsolatot a képzőművészettel. A Nemzeti Múzeum képcsarnokában másolta a kiállított XIX. századi magyar mestereket. Visszautasítottsága miatt az igazságtalanság érzését hordta magában, de nem volt kompromisszumokra kapható alkat. Közben következetes munkával megmutatta, hogy hivatalos mesterek irányítása nélkül is képes bizonyos eredmények elérésére. (1908-ig huszonhat műve került be a Szalon és a Műcsarnok kiállításaira). Már valamennyire becsült fiatal művészek társaságában szerepelt (Gulácsyval, Márffyval, Czigánnyal), mégsem annyira velük, mint inkább kevéssé ismert művészekkel tartotta a kapcsolatot. Kortsek János nevét ő maga is említette, mint akinek műtermében járt, s akitől szerezhetett bizonyos képzőművészeti ismereteket. 28 Nágel Józsefhez címzett két levelét ismertettük. Nágel anyagilag jóval rendezettebb körülmények között élt, mint ő, és festőművész szeretett volna lenni. A hozzá írt Egry-levelekben találkozunk annak a Nagy Vilmosnak a nevével is, aki kiállításokon és újságok mellékletei közt gyakran szerepelt festményeivel, s akinek formai megoldásaiban vannak olyan vonások, amelyek összefüggésbe hozhatók az Egry művein látottakkal. (Ha nyilvánosság elé kerül Egry naplója, akkor bővebb ismeretekhez jutunk ezekben a kérdésekben is.) Elképzelhető lett volna, hogy a főiskolán úgy mélyíti, illetőleg nemesíti kifejezőkészségét, hogy közelebb jut mestereinek, Szinyeinek és Ferenczynek az elképzeléseihez, s végül az ő segítségükkel fogalmazza meg az emberi érzés diktálta mondanivalót. De fennmaradt és ismert művei nem ezt mutatják körül keletkezett figurái groteszkebbek lettek, Van Gogh, Gauguin öntörvényű alakításait, sajátos formahangsúlyait is megtalálhatjuk rajtuk (különösen rajzain). Mintha tudatosan kerülte volna a megkereshető harmóniákat, illetőleg azt, aminek elérésében főiskolai mestereitől sok segítséget kaphatott volna. Talán annyira őszinte volt az élmény átélése és megértése, hogy nem engedett semmi megszépítő gesztust. Ismételjük, nagyon fontosnak tekintjük, hogy nem tudott a főiskolán megmaradni. Okát elsősorban és mindenképpen az ő nehezen alkalmazkodó, saját belátása mellett kitartó, a szociális igazságot következetesen kereső és progresszív kifejező jegyekkel kísérletező karakterével magyarázhatjuk. Csak ezek után mutatunk rá, hogy a festői magatartásában talán legkövetkezetesebb mesternek, Ferenczy Károly-

6 iiak az emberi magatartásában olyan arisztokratikus vonást is láthatott, amelyet nem tudott megérteni. Es legvégül említjük azt a föltevésünket, hogy Szinyei Merse Pál politikai nézeteivel 2 9 sem tudott egyetérteni. Mindez segítette a szakadást. Miután kimaradt a főiskoláról, bizonyára újabb szomorú tapasztalatokat szerzett afelől, hogy mit jelent intézményes támogatás és befolyásos emberek bizalmának élvezése nélkül venni részt a művészeti küzdőtér eseményeiben, vagy egyáltalán meglenni az életben. Eddigi legínségesebb időszakait élte át újra. A művészeti élet persze ment tovább, sőt jobban forrongott, mint valaha. A mellőzött, illetőleg szabadabb alkotói mozgást kereső művészek arra kényszerültek, hogy új megnyilvánulási fórumokat keressenek. Már a MIÉNK megalakulása is ilyen irányzatok eredményeként jött létre. Egry nem szerepelt e csoport kiállításain (Márffy, Czigány és Gulácsy igen) végén megalakult a Nyolcak csoportja, Kernstok Károllyal az élén. A képzőművészeti élet forrongásának és átalakulásának ez volt a legkiemelkedőbb eseménye. De a Nyolcakon kívül is voltak még fiatal és megújulást váró művészek. Belőlük toborzódott a Művészház elnevezésű intézmény. Közvetlen előzményét a Magyar Művészet Részvénytársaság vállalkozásában találjuk. Ennek vezetője Vay Péter pápai prelátus és Rózsa Miklós volt, aki a Művészház létrehozásán is kitartóan fáradozott. A Művészház első kiállítására az alábbiakat hívták meg: Egry József, Boromisza Tibor, Borszéky Frigyes, Kádár Béla, Littkei Antal, Plány Ervin, M. Vészi Margit festőket (ezenkívül két szobrászt, Kisfaludi Stróbl Zsigmondot és a finn Liipola Yrjöt). Már a névsor is megmutatja, hogy a Nyolcak egysége szervesebb volt, a világnézeti és stilisztikai egység szempontjai jobban kidomborodtak. Közös fellépésük a polgári radikális vonal képzőművészeti képviseletét adta. A Mfívészház kiállításairól nem mondhatunk el ilyen egységet. Szemléletbeli, kvalitásbeli, sőt származásbeli különbségek járták át az alkalmi egyesülést. Mindenesetre a kiállítás létrejött, sőt körülbelül három héttel megelőzte a Nyolcak Könyves Kálmán Szalon-beli kiállítását. Bizonyos érdekellentétekre is gondolhatunk, amelyek a Nyolcak és a Művészház között voltak, de ez számunkra most mellékes. A nagy érdeklődéssel várt kiállításra harmincöt művét küldte Egry. Már e nagy szám is azt mutatja, hogy elég termékeny volt. Oppozíciója, mestereivel szemben mutatkozott bizalmatlansága megnehezítette ugyan mindennapjait, de nem akadályozhatta teljesen alkotó munkáját. Kiállított művei között alig volt olyan, amelyet már korábban látni lehetett volna. A kiállítás katalógusában változatlanul sok munkás tárgyú képet találunk. Felkutatásuk, azonosításuk eddig nem sikerült. Hogy milyen kvalitást képviselhettek, azt kénytelenek vagyunk a kiállítást kísérő korabeli sajtóvisszhangból kikövetkeztetni. Nagyon sok ismertetés jelent meg, közülük idézünk. Egy nagy talentumnak felfedezésével kezdi munkásságát az új egyesület... Ez a talentum egy fiatal festő: Egry József, őserejű, nagyon kivételes tehetség, hozzáfoghatót csak a külföldiek között találunk. Köztük is keveset... Bár hálátlan mesterség a jóslás, Egry Józsefről mégis meg kell mondanunk, hogy megjelenése nagy művészi esemény, és jövőjét olyan szépnek látjuk, amilyen kevés magyar festőművészé lesz..." 3 0 Aki figyelemmel kísérte az utolsó esztendők forrongását, az várta, hogy az elégedetlenek, a keresők, a fejlődők, a fiatalok igen tekintélyes tömege elszakad majd a Műcsarnoktól is, a Nemzeti Szalontól is. Ez most megtörtént a Művészház kiállításán. A tárlaton nyolcan szerepelnek. Sorrendben Egry József az első, egy tudásra erős, komoly talentum. Képei, rajzai közt alig van olyan, amely ne volna abszolút becsű. A vonalai élnek, beszélnek, ám nem a novellák köznapivá váló nyelvén." 3 1 A hét festő közül sorban, de erőben is legelső Egry József, akinek kollekcióját, különösen a munkásfiguráit öröm nézni. Kissé Steilen hatása alatt áll, de tiszteletreméltó művészi bátorsággal s nem azzal a nyers handabandázással, mely sajnos, Párizst járt fiataljainkat sokszor jellemzi." 3 2 Egry ilyen és hasonló ismertetéseket olvashatott saját munkásságáról. Úgy érezhette, hogy a figyelem feléje fordult. Mindez alig két héttel azelőtt történt, hogy a Nyolcak első közös kiállításáról beszámoltak az újságok. Az utóbbiak körül ellentétesebb vélemények születtek. Dicsérték és ócsárolták őket. Igaz, időszerűbb problémákat vetettek föl, mint a Művészház ugyancsak nyolc művésze. Ihletést közvetlenül a francia, illetőleg a német művészet akkor élenjáró mestereitől szereztek. A hagyományokat védők szemében emiatt megbotránkozást váltottak ki. Egry eredményei szerényebbek és szolidabbak voltak. Nem keltettek megbotránkozást, ugyanakkor frissebbek, időszerűbbek voltak, mint a Műcsarnok és a Szalon hivatalos művészeié, akik miatt a szakadás elsősorban bekövetkezett. Ezek a körülmények is segítették Egry művészházbeli sikerét. Fiatalkori munkásságának első felét, nem egészen egy évtizedét (az 1901-től 1909 végéig terjedő szakaszát) néztük át. Még egy nem teljes évtized van hátra. Ennek történetét most nem vizsgálhatjuk, de az eredmények ismeretében bátran állíthatjuk, hogy Egry emberi és művészi arculata nem változott lényegileg. A proletariátus iránti ragaszkodásának továbbra is szép példáit adta, kialakította monumentális munkás alakjait (II. tábla) (1910-ben, 1911-ben). Munkásábrázolásain a konstruktív formaképzés és tértagolás törvényeit kereste. Nagyméretű kompozícióin örökítette meg az évi munkássztrájknak reá tett hatását. 3 3 Ez a műve akár önálló tanulmányt érdemelne után ő is, mint haladó szellemű művészeink jó része,

7 bizonyos fokig megtorpant. Aztán bevonult katonának. Háborús képeinek java részén a szerkezetiség és az expresszivitás szempontjait igyekezett szerves egységbe foglalni. Közben egyre dolgozott, kísérletezett és nélkülözésekkel, betegséggel küzdött, tengetve életét, szeretett édesanyjával egyetemben. Már csak ebből a szempontból is illő, hogy megemlítsük Nagy Balogh Jánossal való eszmei rokonságát, a művészetükben mutatkozó közös formai vonásokat azonban más alkalommal fogjuk tárgyalni. * Végezetül ismét csak magára utaltságát hangsúlyozzuk. Mint láttuk, nem tartozott semmiféle csoporthoz vagy tömörüléshez. A Művészház ugyan a nyilvánosság elé tárta műveit és őt magáénak vallotta, de az egykorú újságokat, följegyzéseket és más dokumentumokat vizsgálva sehol sem találjuk nyomát, hogy ő egyetértett volna a Művészház programjával, vagy hogy kiállító társaihoz nagyobb ragaszkodás fűzte volna, például olyan, hogy annak nyomán közös formai törekvések jegyében dolgoztak volna. 3 4 Lyka Károly segítsége előtt ma is tisztelettel kell megállnunk, de ennek is voltak határai. Ami pedig a vezető hazai és külföldi mesterektől szerzett tanulságokat illeti, ezek nem kisebbíthették saját egyéniségének erejét. Ösztönző hatásúak csak akkor lehettek, ha alkalmasnak ígérkeztek súlyos társadalmi mondanivalóinak közlésére. A kor, amelyben színre lépett, egyre kevésbé várta megújulást kereső művészeitől a nagy témát"', inkább a formai hatóeszközök milyenségében figyelte a haladást. Erre a mi viszonyaink között a Nyolcak művészei adták a legmeggyőzőbb példát. Egry számára a tartalmi mondanivaló tárgyi tükrözése sohasem volt kisebb jelentőségű, mint a forma problémája. (Amikor 1910-ben Karinthy Frigyes és Paulini Béla lapjába karikatúrákat készített, azok egyértelműen moralizáló jellegűek voltak, s tulajdonképpen nem is illettek a lapba.) A mondanivalót pedig mindig a sajátos viszonyai közepette átélt élet adta számára. Ezt ő maga is többször hangoztatta. A konstruktív képfogalmazásra való törekvés különösen 1910 körül festett kompozícióin összefüggésbe hozta a Nyolcakkal. Anélkül azonban, hogy a Nyolcak befolyására kellene gondolnunk. A tartalmi mondanivaló közvetlen tükrözése szempontjából azonban határozottan eltért tőlük. És eltért többi művésztársától is. A munka és a munkás ábrázolását, sőt a munka dicsőítését láthatta például a gödöllői mestereknél, de azok preraffaelita művészete az ő számára bonyolultan stilizált és misztikusan elvont lehetett. (Gulácsy művészete sok preraffaelita vonása drámai hatásokra törekvő, de Munkácsy igazi drámaiságát a modern viszonyokra hasonló hőfokon alkal tudott mazni már alig tudó törekvéseivel megint csak nem ellenére is más volt, mint a gödöllőieké.) A Munkácsykövetőknek irodalmi elemekkel ugyancsak átszőtt és realisztikusabb egyetérteni, mint ahogy néhány éves kezdeti tónusos festés után végleg le is tért a nagy mestertől kijelölt útról. A nagybányaiakkal való viszonyát már érintettük. A népszerű zsánerfestőit most nem is érdemes Műcsarnok mérlegelnünk. Tulajdonképpen csak önmagában tudjuk látni őt, ha kerestük is valamennyire a rokon törekvéseket. Nagyon valószínű, hogy magára utaltsága és végig megőrzött szigorú emberi igazságérzete sok tekintetben hátráltatta formaképzésének eredményesebb, gyorsabb fejlődését. * De ahogy ez már ismeretes, elkövetkezett a tízes évek vége, amikor megint csak magára utaltan, a tragikus életérzés sok terhét magában hordva megkezdte a maga senkivel szoros párhuzamba nem vonható nagyszerű művészetét. Ez már nem kisebb jelentőségű, mint a bármelyik művészéé, és nem kisebb, mint az utánuk Nyolcak színre lépő magyar mesterek bármelyikéé. Ma már nem lehet pontosan megállapítani, hogy hány művészettörténész és hány képzőművészeti író foglalkozott Egry érett korszakának termésével. De még ennél is nagyobb lehet azoknak a száma (különösen az utóbbiak között), akik írni szeretnének róla! Bizonyára nem felesleges tehát, ha mi a kutatás egyszerű módszerével a korai eredményeket is felmérjük. Szíj Béla J E G Y Z E T E K Fejtanulmány. 0. pl., 47x39 cm. Petró Sándor tul. Kertben, O. v., 89 X 95 cm. MNG tul. Fénykép. MNG Művészeti Adattára. ' Hamiskártyások, O. v., 38 X 56 cm. MNG tul.» Tájkép (vagy Folyó csónakkal), O. v., 55,5 X 69 cm. MNG tul. Menhely előtt, O. v., 55 X 69 cm. Somló Istvánné tul. Ingyen étkezők (vagy Menhely előtt) Lav. tus, p., 203x 205 mm. MNG tul. Laky Imre: Rendőri krónikák I I I * Keszler József és Ábrányi Emil karikatúrái. Üj Idők, január o. Művészettörténeti kiállítás. Nemzeti Szalon, január 24 február Egry József levelei Nágel Józsefhez. MNG Művészeti Adattára. Önarckép. Cer. p., 105x 65 mm. MNG Művészeti Adattára. Önarckép, O. pl., 15 x 11 cm. MNG tul. > 5 Önarckép, O. v., 66 x 53 cm. MNG tul. Lvka Károlv: A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása. Vasárnapi Üjság, évf o. Egry József levele Németh Antalhoz, MDK tul. Munkás (vagy Öntözés), O. pl., 50,5 x 32 5 cm. MNG tul. '* Egry József levele Németh Antalhoz, MDK tul.

8 J » Menhely előtt, O. v., Ill x 120,5 cm. MNG tul. 27 Németh Lajos: Egrv József művészete. MDK. évkönyve, Önarckép, O. v., 100x60 cm. MNG tul. Yartin: Fiatalok kiállítása. A Hét, június 9. Fülep Lajos: Salon d'automne. Szerda, októher. Lyka Károly: Meunicr-kiállítás a városligeti Műcsarnokban. O M K T katalógus előszó Demény János: Munkás. O. pl., 48 x 39 cm. MNG Bartók Béla. Kandidátusi értekezés. MTA. tul. Egry József levele Németh Antalhoz, M D K tul. Jeszenszky Sándor: Szinyei Merse Pál politikai ideáljai. Budapesti Szemle Esti Újság névtelen szerzője december. Az E'et című lap Margittay aláírású szerzője december. Pesti Hírlap. K. K. L. monogramos szerző december. Szimbólum. O. v. Ismeretlen helyen. A Művészház választmányának ugyan tagja volt, mégis fenntartjuk állí tágunkat, amely szerint nem voltak rokon vonások közte és a Művészház ban kiállító társai között.

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Záróbeszámoló. A kutatás anyagául szolgáló Kézdi-Kovács László hagyatéki anyag Dr. Sárdy Lóránt magántulajdonát képezi.

Záróbeszámoló. A kutatás anyagául szolgáló Kézdi-Kovács László hagyatéki anyag Dr. Sárdy Lóránt magántulajdonát képezi. Záróbeszámoló T 37415 sz. projekt (Határidő módosítás 2006.12.31-ig) Kutatás címe: Adalékok a magyarországi, 19-20. századi művészet történetéhez. Egy több generációs művészcsalád levéltári hagyatékának

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Iskolai zenei életünk története

Iskolai zenei életünk története Iskolai zenei életünk története Az iskolai kórus Iskolánk első kórusa, az Ifjúsági Dalkör 1879-ben jött létre Harrach József tanár vezetésével. Nemcsak az ifjúság éneklését tette lehetővé, hanem gyűjtéseket

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN Tiborc Fazekas: Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung (1774 1999). Eigenverlag des Verfassers, Hamburg 1999 A magyar irodalom (önálló

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat,

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein MAGYAR Erzsébet Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest magyar.erzsebet@ppk.elte.hu Molnár-C. Pál (1894-1981) festőművész, grafikus, egyházművész

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Az Ithaka programmal hazakerült plakát remekek a Magyar Nemzeti Galériában

Az Ithaka programmal hazakerült plakát remekek a Magyar Nemzeti Galériában Az Ithaka programmal hazakerült plakát remekek a Magyar Nemzeti Galériában A plakátgrafika sajátsága, hogy több példányban készül. Mégis, mivel többnyire felhasználják, s így megsemmisül, és a fennmaradt

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito NKA Igazgatósága 1388 Budapest, Pf.: 82 Tárgy: Záró beszámoló megküldése Pályázati azonosító: 3707/11933 Tisztelt Igazgatóság! A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a II. Pécsi

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

Borbély Károly A pálya íve

Borbély Károly A pálya íve Borbély Károly A pálya íve Barabás Miklós munkásságáról (Kézdimárkosfalva, 1810-1898, Budapest) Hogyan van kódolva egy életpálya és miként kapcsolódhat az egy nemzet kultúrájának fejlődéséhez? Hogyan lesz

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló 1. a, Reformkori színházi plakát Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! A plakát tartalmazza

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK RÁKÓCZI-HÁZ 3530 Miskolc, Rákóczi u. 2. Tel.: 46/ 500-680 E-mail: miskolcigaleria@gmail.com www.miskolcigaleria.hu Nyitva

Részletesebben

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? PPEK 838 Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? ` Török Jenő Mit olvassunk Prohászkától? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

A műalkotás értelmezése

A műalkotás értelmezése A műalkotás értelmezése A mű megismerése 1. Személyes benyomások Milyen a hangulata? Milyen érzéseket vált ki a nézőből? A mű megismerése 2. Az alkotás adatai Alkotó neve, mű címe, a keletkezés ideje,

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és művészetkedvelő barátait 2016. május 28-án, szombaton 18 órára Debrecenbe, a Kölcsey Központ Bényi

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Nem-hely installáció 2009 kiállitási látkép, Apropódium Galéria, Budapest 2009

Nem-hely installáció 2009 kiállitási látkép, Apropódium Galéria, Budapest 2009 Nem-hely installáció 2009 kiállitási látkép, Apropódium Galéria, Budapest 2009 Nem-hely Ile-de-France fotósorozat 2006-7 Nem-hely óriásposzter 2009 négyféle képeslap az Ostia fotósorozatból, 2000-1, képeslaptartóban

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése: Szám János Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) A követelménymodul

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft A FÉSZEK MŰVÉSZKLUB BESZÁMOLÓJA a 2011. évi közhasznú tevékenységéről Összművészeti központként egyesületünk közhasznú tevékenysége változatlanul a kulturális, művészeti programok szervezése és bonyolítása,

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ I. olaj, farost 80x100 1984 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ III. olaj, farost 70x100 1984 2 HORTOBÁGY (LOVAK) olaj, farost 60x90 1982 HORTOBÁGY

Részletesebben

LÉLEKZŐK. Doktori értekezéshez kapcsolódó mestermunka. Veszely Beáta 2016

LÉLEKZŐK. Doktori értekezéshez kapcsolódó mestermunka. Veszely Beáta 2016 Magyar Képzőművészeti Egyetem LÉLEKZŐK Doktori értekezéshez kapcsolódó mestermunka Veszely Beáta 2016 Veszely Beáta, Lélekzők, 2016 (Parthenón-fríz terem, Budapest), fotó: Szabó Ádám Mestermunkám az egyetem

Részletesebben

Írásszakértő. a büntetőeljárásban

Írásszakértő. a büntetőeljárásban 1 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi ügyintéző szak Levelező tagozat Írásszakértő a büntetőeljárásban Konzulens: Dr. Herke Csongor egyetemi docens Készítette: Pásztor Magdolna

Részletesebben

Typotex Kiadó BEFEJEZÉS

Typotex Kiadó BEFEJEZÉS BEFEJEZÉS E rövid áttekintés keretein belül korántsem érinthettük a 17. századi holland életképfestészet minden témakörét. Elsõsorban olyanokat igyekeztünk kiválasztani, amelyek azon túl, hogy igen alkalmasnak

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. Ha a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárának utolsó másfél évtizedéről beszélünk, rögtön megmondjuk olvasóinknak: ezen a területen is a szerves fejlődést becsüljük

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből

Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből A PH.D-DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Irodalomtudományi Doktori Iskola Miskolc 2007 A PH.D-DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Irodalomtudományi

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

KÁNTOR LAJOS Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi és a Múzsa Galériában május június 10.

KÁNTOR LAJOS Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi és a Múzsa Galériában május június 10. KÁNTOR LAJOS KÁNTOR LAJOS Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi és a Múzsa Galériában 2007. május 24. 2007. június 10. A kiállítást rendezi és megnyitja: SZEPES HÉDI mûvészettörténész A kiállított

Részletesebben

Az európai irodalom története" mint önéletrajz

Az európai irodalom története mint önéletrajz Az európai irodalom története" mint önéletrajz FERENCZI LÁSZLÓ A Szigorú Úrnő uralja a századforduló irodalmát. Neve és neme változik, de mivel már a Múzsák is asszonyok voltak, legillőbb azon a néven

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

2016. január 7 január 28.

2016. január 7 január 28. MAGYAR KÁRPITMŰVÉSZEK EGYESÜLETE Művészeti csoportok kiállításai SZÖVÖTT SZÖVEGEK, SZÖVEGSZÖVETEK - gobelinek Megnyitó: 2016. január 21., csütörtök, 18 óra, a Magyar Kultúra Napja előestéjén Megnyitja:

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez IV. A 19. század második felének művészete. A realizmus. 10. osztály

Jegyzetek művészettörténethez IV. A 19. század második felének művészete. A realizmus. 10. osztály Jegyzetek művészettörténethez IV. 10. osztály A 19. század második felének művészete A realizmus A klasszicista és romantikus irányzatokkal szemben megerősödnek a realista törekvések - a művészek a valóság

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN ÓZER ÁGNES Szűkebb pátriánk több mint egy évszázaddal ezelőtt sem szűkölködött a múlt iránti tudományos érdeklődésben, annak magas szintű

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

Nekünk még volt szabadnapunk

Nekünk még volt szabadnapunk Nekünk még volt szabadnapunk 2013. 09. 11. Szerző: Kalmár András Molnár Piroskával egy nagy irodaház felső szintjén találkoztam, vöröses-lilás paróka volt a fején, zebramintás blúz és műszálas sál egészítették

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben