História Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "História 1997-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter."

Átírás

1 História

2 História Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.

3 Tartalom Gyermek, gyermekmunka, nevelés az ipari forraddalom korában. Adattár, Képek Állam és gyermekvédelem. Adattár, Képek Társadalom, nevelés, mozgalom, Adattár, Képek Gyermek a szovjet rendszerben. Adattár, Képek Az úttörõvasutasok 10 pontja iii

4

5 1. Gyermek, gyermekmunka, nevelés az ipari forraddalom korában. Adattár, BURUCS Kornélia Gyermek, gyermekmunka, nevelés az ipari forradalom korában Adattár, Sándor István halálával hatályba lép 1793-ban kelt végrendelete, amelyben 5 5 ezer forintot hagyott a fővárosra az itt felállítandó szül- és lelencház felépítésére Párizsban elkészítik az első beszélő és alvó babát június 1. A spitalfieldi intézet mintájára Brunszvik Teréz Budán, krisztinavárosi házukban, előkelő vendégek jelenlétében, nagy ünnepség keretében Angyalkert néven megnyitja az első hazai (és Habsburgbirodalmi) kisdedóvót. Az első óvodák német nyelvűek voltak, az első magyar nyelvű kisdedóvó a pesti Lipótvárosban nyitotta meg kapuit március 19-én, az első állami óvoda pedig Liptószentmártonban ban. A színvonalasabb óvodákban a 2 6 éves gyermekekkel 3 csoportban s ennek megfelelően 3 teremben, eltérő színű: zöld, fehér, vörös bútorok között foglalkoztak. A kisdedóvókban hangsúlyt fektettek a gyermekek testi-lelki nevelésére. Rendszeresen mérték a gyermek növekedését, különböző gyakorlatokkal fejlesztették a szem, a kar, a tüdő működését, a szaglást, ízlelést, tapintást és a hallást, papírhajtogatással, rajzoltatással egyesítették a látást, a kezet. A gyermekek értelmi neveléséhez különböző alakzatú idomokat, valamint Rapos József elmefejtő gépét használták, az utóbbi számolásra, a természeti tárgyak, képek összehasonlítására, olvastatásra, rajzoltatásra egyaránt alkalmas volt. A Russ-féle számgéppel már boltost játszhattak a nagyobbacska gyerekek, az időgéppel pedig az óramutató járását tudták megfejteni. (1836-ban 14, 1867-ben 164, 1895-ben pedig már 983 kisdedóvó működött országszerte ben közel 100 ezer gyermek látogatta az intézményt.) március 5. A fővárosi Magyar Nemzeti Casino kistermében gr. Festetich Leó elnökletével megalakul a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban Terjesztő Egyesület, melynek óvóképezdéje Festetich alapítványa támogatásával előbb Tolnán (1837), majd Pesten (1843) nyílt meg augusztus. Marfia Dorothea főhercegnő és Ürményi Ferenc támogatásával, közadakozásból Schoepf- Merei Ágost 12 betegággyal megalapítja a Pesti Szegénygyermek Kórházat, mely Párizs, Szentpétervár és Bécs mellett ekkor Európa negyedik gyermekkórháza A gyárak jogviszonyairól szóló 1840: XVII. törvénycikk kimondja: a 12. életévüket el nem ért gyermeket csak olyan gyári munkára lehet alkalmazni, amely egészségükre nem ártalmas, testi fejlődésüket nem akadályozza. 16 év alatti gyermekek naponta legfeljebb 9 órát dolgozhatnak, egyórás pihenőidővel Megjelenik Kunoss Endre: Dajkakönyv című könyve.» A bécsi I. sz. szülészeti klinikán tanársegédként dolgozó Semmelweis Ignác felismeri és közli a gyermekágyi láz kórokát. (Antiszeptikus módszerei elismertetéséért azonban évtizedekig kellett küzdenie.) A fővárosban elrendelik, hogy az utcán és a trágyadombokon talált gyermekeket gyűjtsék össze, s szegény családoknál fizetés mellett helyezzék el őket Megalakul a Pesti Első Bölcsőde Egylet, mely a szegény, házon kívül dolgozó szülők 4 év alatti kisdedeinek gondozását vállalta két bölcsőházában Nádasdy Lipót elnökletével megalakul a Lelencügyi Társulat. december 5. Az uralkodó szentesíti a népiskolai közoktatás tárgyában alkotott 1868:XXXVIII. törvénycikket, mely kötelezi a szülőket és gyámokat, hogy gyermekeiket, gyámoltjaikat ha nevelésükről a háznál vagy magán tanintézetben nem gondoskodnak 6 12 éves koruk között nyilvános iskolába járassák. december 8. A király szentesíti a törvényesen bevett keresztény vallásfelekezetek viszonosságáról szóló 1868:LIII. törvénycikket, melynek 12. -a kimondja: a vegyes házasságból született fiúk az atya, a leányok az anya vallását követik. A polgári törvénykezési rendtartás tárgyában hozott 1868:LIV. törvénycikk 22. -a 1

6 értelmében a származás törvényességéről nem az egyházi bíróságok, hanem a városi, illetve megyei és kerületi törvényszékek döntenek Megalakul a Budai Nevelési Nőegylet, mely 1872-től Magyarországi Központi Fröbel-nőegyesület név alatt működött. Az egylet a fővárosban óvodákat, gyermekkerteket, gyermekkertésznő-képző tanfolyamokat és óvónőképző intézetet tartott fenn, az utóbbinak között Péterfy Sándor volt az igazgatója április Id. Károlyi Istvánné és Károlyi Kornis Clarissa kezdeményezésére megalakul a Budapesti (később: Országos) Első Gyermekmenedékhely Egyesület. Elhalt, beteg vagy szabadságvesztésre ítélt szülők gyermekeit gondozta 5-6 éves korukig, kitett ( lelenc ) gyermekeket mentett, s szegény családokat segélyezett. A csecsemőket megbízható budapesti, de főleg vidéki dajkáknál helyezte el, akiket külön bizottságok felügyeltek. Az 1 6 éves gyerekeket részint fővárosi központi intézetében, részint vidéki fióktelepein (Fót, Szegvár, Rétság, Üllő, Lajosmizse, Paks stb.) neveltette. november 21. Balatonfüreden Molnár Aladár megnyitja az első hazai szeretetházat Forgó bácsi (Ágai Adolf) szerkesztésében megindul az első jelentősebb gyermeklap, a Kis Lap február 27. Az uralkodó szentesíti az 1872:VIII. törvénycikket, az ipartörvényt. A törvény tanoncvédő szakaszai: 12. életév alatti gyermek, iparhatósági engedély kivételével, tanoncnak nem vehető fel; 14 év alatti tanonc napi 10, 14 év feletti napi 12 órai munkánál többre nem kötelezhető, az iskolában töltött időt is beleszámítva; bizonyos iparágak kivételével éjjeli munkára (este 9 reggel 5 óra) 16 év alatti tanoncok általában nem alkalmazhatók Megalakul az Országos Kisdedvédő Egyesület, mely 1874 júniusában egyesül a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban Terjesztő Egyesülettel es évek közepe 1890-es évek Országszerte több árvaház nyílik: Pécs, Radvány, Munkács, Szombathely, Temesvár, Sepsiszentgyörgy, Eperjes, Esztergom, Nagyszombat, Budapest, Eperjes, Zólyomlipcse, Rozsnyó stb április 3. A király szentesíti a közegészségügyi igazgatás alapjait megvető 1876:XIV. törvénycikket, melynek III. fejezete a gyermekekre és iskolákra vonatkozó intézkedéseket tartalmazza. Kimondja: A gyermekek egészségi állapota hatósági felügyelet és intézkedés tárgyát képezi. A törvény értelmében a népiskolák, a nyilvános és magánintézetek, az óvodák közegészségügyi tekintetben a törvényhatóság felügyelete alá tartoznak, amely ezt a feladatot a tisztiorvos útján gyakorolja. A törvény 10 forintig terjedő kihágási pénzbírsággal fenyegeti azt, aki az ápolására, gondozására bízott 7 éven aluli gyermeket betegség esetén nem viszi mielőbb orvoshoz. A törvény értelmében a község tartozik gondoskodni lelenceinek és a dajkaságba adott gyermekek gondozásáról, eltartásáról, gyógyíttatásáról. Ennek megfelelően előzetes orvosi vizsgálaton alapuló községi elöljárósági engedélyhez köti, hogy valaki a saját lakásán csecsemőt szoptatás, kisdedet dajkálás végett elvállalhasson. A községi elöljáróságnak külön jegyzéket kell vezetnie a dajkaságba adott csecsemőkről, s rendszeresen ellenőriznie a dajka bánásmódját, a kisdedek táplálását, hogylétét. április 26. Megalakul a Fővárosi (1883 óta Klotild) Szeretetház Egyesület. A családias közösségekben, családapa és -anya felügyelete mellett fős csoportokban nevelődő, különböző korú gyermekek elemi oktatásban részesültek, s valamely kézműipari ágban szereztek ismereteket július 4. A király szentesíti a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről szóló 1877:XX. törvénycikket. E szerint a kiskorúak (teljes nagykorúság: 24. életév betöltése) atyai hatalom vagy gyámság alatt állnak. Az atyai hatalomnál fogva az apa kiskorú gyermekeinek törvényes képviselője, azok vagyonát rendszerint számadás terhe nélkül kezeli, részükre gyámot nevezhet ki, illetve személy(eke)t a gyámságból kizárhat. Ha azonban az atya gyermeke tartását és nevelését teljesen elhanyagolja, vagy erkölcsiségét vagy testi jólétét vagy gyermeke vagyonának állagát rossz kezelés által veszélyezteti, az atyai hatalmat a gyámhatóság megszüntetheti. A törvény széles hatáskört biztosít a gyámhatóságnak: az árvaszék gyakorolja a gyámoltak és gondnokoltak személyi és vagyoni természetű magánjogi ügyeiben a felügyeleti és jóváhagyási jogkört, a gyámpénztárakban őrzi és kezeli ezek értékeit, közigazgatási jellegű tevékenységében pedig közvetlen gyermekvédelmi feladatok ellátására (elhagyottá nyilvánítás, elbocsátás, pályaválasztás, tartási költségek érvényesítése stb.) is hivatva volt május 27. A király szentesíti az szeptember 1-jén hatályba lépő büntető törvénykönyvet, az 1878: V. törvénycikket. A Csemegi-kódex a 12 éven aluli gyermekek büntethetőségét kizárja, a év közötti elkövetőket pedig akkor rendeli büntetni, ha cselekményük bűnösségének felismerésére szükséges belátással 2

7 bírnak. A kódex a gyermekek védelmében is több rendelkezést tartalmaz: súlyos börtön- vagy fegyházbüntetéssel fenyegeti a magzatelhajtó anyát, illetve személyt; 5 évig terjedhető börtönnel sújtja a házasságon kívül született gyermekét a szülés alatt vagy közvetlenül az után megölő anyát, míg a gyermekkitételt fogházzal, a gyermek más családba csempészését, kicserélését, elsikkasztását, eltitkolását vagy családi állásától más módon történő megfosztását ugyancsak börtönbüntetéssel szankcionálja. A törvény kötelezi az igazságügyminisztert, hogy a züllésnek indult gyermekek és fiatalkorúak számára létesítsen javítóintézetet január A Budapesti Kir. Orvosegyesület bizottságot küld ki a nevelésre kiadott fővárosi gyermekek sorsának felderítésére. A bizottság jelentésében elismeri: a törvénytelen szülöttek sorsa szánalomra méltó az ápolásba adott gyermekek a környező falvakban rosszul ápoltatnak... elnyomorodott, kiéhezett, félholt állapotban sőt nem egy esetben állítólag útközben kimúltak egyenesen a Rókus kórház boncasztalára hozatnak fel faluról gyógykezelés végett... a gondatlanság vagy hiányos ápolás végett kérdőre vont tápszülők rendesen azzal állnak elő, hogy tőlük ezen csekély és emellett még bizonytalan tápdíjért, melyet kapnak, több nem telik. A főváros területén és környékén a törvénytelen szülöttek és dajkaságba adott gyermekek feletti hatósági őrködés hiányos. Az is köztudott, hogy közvetítő címen Budapesten nem egy üzlet valóságos gyermekvásárt folytat, mely egyrészről egy csoport hajhász, másrészről egy csoport lábadozó anya között történik, ki gyermekén túladni igyekszik, mert magának sincs sem kenyere, sem szolgálatja. június 12. A király szentesíti az szeptember 1-jén hatályba lépő 1879:XL. törvénycikket, a kihágási törvényt, mely a kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi érdekeit védő rendelkezéseket is tartalmaz: bünteti azt a szülőt, gyámot, felügyelőt, aki 16 éven aluli gyermekét csavarogni engedi; az ilyen korú csavargók javítóintézetbe szállítását rendeli el, ahol azok egy évig neveltetnek. december 20. A király szentesíti az állampolgárságról szóló 1879:L. törvénycikket. Kimondja: magyar állampolgár törvényes gyermekei és magyar állampolgárnő törvénytelen gyermekei akkor is magyar állampolgárok, ha külföldön születtek Budapesten Feld Zsigmond rendszeresíti a gyermekek részére játszó gyermekszínházat, mely előbb a Vigadóban, majd más színházhelyiségekben működött körül Egy angol hölgy házilag varrt bábuval szórakoztatja gyermekeit, mely rövid idő alatt plüssmackóként világsztár lett A törvénytelen gyermekek megmentése érdekében több mint 200 ezer forintnyi vagyonukat a forgóládás módszer hazai meghonosítására ajánlja fel Vécsey János és neje, Szathmáry Borbála. A Vécsey-alapítványt kezelő Országos Első Gyermekmenedékhely Egyesület fővárosi IX. kerületi intézetének alagsorában vasredőnnyel lezárható ablak mögött asztal, rajta kosár várta a felesleges gyermekeket. Az ablak fölötti táblán a következő állt: A Vécsey János és Borbála nevű lelencalapítvány terhére törvénytelen ágyból született csecsemő-gyermekek, akik még nincsenek az anyakönyvbe bevezetve és megkeresztelve vagy körülmetélve, jól bepólyázva és megszoptatva, a táblával megjelölt utcai ablak betolása folytán keletkező nyíláson éjjeli 12 és 3 óra között csengetés után, megnevezés nélkül lelencek gyanánt átvétetnek május 21. Kihirdetik az újabb ipartörvényt, az 1884:XVII. törvénycikket. A törvény a gyári gyermekmunkát is szabályozza. Kimondja: 10 év alatti gyermek egyáltalán nem, a év közötti az iparhatóság engedélyével alkalmazható gyárban, ha munkája mellett az iskolát is tudja látogatni éves gyári munkások naponta legfeljebb 8, a év közöttiek 10 órát dolgoztathatók. Éjjeli munkára 16 éven aluli gyári munkások általában nem kötelezhetők. (A törvényi tiltások ellenére a gyermekmunka elterjedt volt. Az évi népszámlálás adatai szerint év közötti gyermek dolgozott; 70%-uk az őstermelésben, 12,7%-uk az iparban, 12%-uk házicselédként, a többi a bányászatban, kereskedelemben, közlekedésben talált munkát.) az év folyamán Aszódon megnyílik az első állami fiújavító intézet, melyet 1890-ben a rákospalotai leánynevelő intézet követ. (Az első javítóintézetet a főváros létesítette, 1881-ben kimondva: a dologházat alakítsák át mindkét nembeli, 16 éven aluli csavargó és munkakerülő gyermekek javítóintézetévé = Fővárosi Szeretetház.) Megalakul a Budapesti Szünidei Gyermektelep Egyesület, amely 8 12 éves, gyenge testalkatú szegény gyermekek 1 2 hónapos nyári nyaraltatását vállalta telepein (Kőbánya, Pomáz, Balatonlelle, Tata-Tóváros, Trencsén, Zebegény, Aszód) június 29. Szalárdi Mór egyetemi tanár kezdeményezésére, neves orvosok közreműködésével megalakul a Szegény Beteg Gyermek Egyesület, mely július 1-jén kezdi meg tényleges működését. 3

8 1886. július 8. Kihirdetik az 1886:XXII. törvénycikket, a községi törvényt. Rögzíti: a törvényes(ített) gyermekek atyjuk községi illetőségét követik, míg a törvénytelenek azon község illetőségébe tartoznak, amelyben születésük idején anyjuk tartózkodott. A törvény a értelmében mennyiben a jótékony intézetek segélye és egyesek könyöradománya a község szegényeinek ellátására elegendő nem volna, minden község tartozik saját területén a magukat közsegély nélkül fenntartani nem tudó szegényekről, talált gyermekekről gondoskodni. (Vagyis az elhagyott gyermekek gondozása a szegényügy egy ága volt, melynek megoldását az állam a községekre hárította.) május 11. Kihirdetik az 1887:XXII. törvénycikket, mely elrendeli a kötelező védhimlőoltást. december 26. A fővárosban megalakul a Gyermekbarát Egyesület, mely iskolai napokon több száz gyermeknek biztosított ebédet a népkonyhákon. Az egyesületet ténykedését 1888-tól a király is támogatta évi 1000 forinttal március 10. Az anyagi-erkölcsi romlás veszélyének kitett 6 18 éves gyermekek megmentésére megalakul az Országos Gyermekvédő Egyesület Rakovszky István elnökletével. december 15. Benedek Elek és Pósa Lajos szerkesztésében megindul a legismertebb gyermeklap, Az Én Újságom, mely Mackó úr és mások népszerű alakjával 1944 végéig szórakoztatta az olvasni még nem vagy alig tudó gyermekeket. 2. Képek 4

9 5

10 6

11 7

12 8

13 9

14 10

15 1. Állam és gyermekvédelem. Adattár, BURUCS Kornélia Állam és gyermekvédelem, Adattár április 28. A király szentesíti a kisdedóvásról szóló 1891: XV. törvénycikket. (A törvény végrehajtása kapcsán /1892. számú rendeletével a vallás- és közoktatásügyi miniszter október 18-án kiadja az Utasítás a polgári községek számára dokumentumot, melynek mellékleteiben a mintaszerű óvoda kialakításához nyújt segítséget.) A kisdedóvás feladata a 3 6 éves gyermekeket egyfelől ápolás és gondozás által a szülők távollétében érhető veszélyektől óvni; másfelől rendre és tisztaságra szoktatás, valamint ügyességüknek, értelmüknek és kedélyüknek korukhoz mért fejlesztése által őket testi, szellemi és erkölcsi fejlődésükben elősegíteni... tanításnak a kisdedóvás körében helye nincs. A törvény megkülönbözteti a kisdedóvónők irányítása alatt álló intézeteket, valamint a dajkák felügyelete alatt álló állandó vagy ideiglenes (nyári) gyermekmenedékházakat. Mindkettőt törvényi feltételek mellett az állam, a községek (kötelezően a törvényhatósági jogú városok, vármegyei székhelyül szolgáló községek, továbbá 15 ezer forintot meghaladó állami egyenes adót fizető települések), hitfelekezetek, jogi személyek és engedély birtokában magánszemélyek tarthatnak fenn. A törvény kimondja: ahol ilyen gyermekintézmény van, ott minden szülő/gyám köteles 3 6 éves gyermekét/gyámoltját oda járatni, kivéve, ha igazolja, hogy otthon vagy másutt biztosítja gyermeke állandó gondozását és felügyeletét. A kisdedóvókat úgy kell kialakítani, hogy egy terembe legfeljebb 80 gyermek kerüljön, s tágas, világos, könnyen szellőztethető és kellően felszerelt szobákkal és a szabadban lehetőleg befásított, alkalmas játszótérrel legyen ellátva. A kisdedóvó lehetőség szerint reggeltől estig nyitva tartandó december 9. A király szentesíti a gyermek vallásáról szóló 1894: XXXII. törvénycikket, melynek értelmében az október 1. után vegyes házasságra lépők a házasságkötés előtt a kir. közjegyző, a kir. járásbíró, polgármester vagy főszolgabíró előtt véglegesen megegyezhetnek, hogy gyermekeik valamennyien az atya vagy az anya vallását kövessék Benedek Elek kiadja a Magyar mese- és mondavilágot. A századforduló a gyermekirodalom első virágkora. Számos kiadó, nyomda, intézmény, egyesület adott ki nagy példányszámú és kötetszámú sorozatokat (pl. Az Én Újságom könyvei, Piros könyvek, Benedek Elek kis könyvtára, Százszorszép könyvek), s gombamódra szaporodtak a hosszabb-rövidebb életű gyermeklapok, magazinok is (Kis Lap: ; Az Én Újságom: ; Jó Pajtás: ; Magyar Lányok: ; Zászlónk: ; Kis Pajtás: ; Góbé, Hetedhétország stb.). A születő gyermekpróza első rangos mesterei: Pósa Lajos, Gaál Mózes és Benedek Elek voltak. Sebők Zsigmond Mackó úr és a két medvebocs: Dorka, Zebulon kalandjait folytatásos regényfolyamban mesélte el, derűsen szórakoztató volt Gombos F. Albin Hájas Muki kalandjai című gyermekregénye, Tutsek Anna Cilike-sorozata pedig a lányok okulására szolgált. A generációkat tanító értékes művekből csak néhányat említve: Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk (1907), Krúdy Gyula: Gyermekmesék (1909), Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér (1913), Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (1916), Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön március 15. Fehér Kereszt Országos Lelencházegyesület név alatt egyesül a Szegény Beteg Gyermek Egyesület és az Országos Lelencház Egylet. Első védnöknője gr. Károlyi Sándomé, majd Stefánia főhercegnő szeptember 23. Budapesten az uralkodó jelenlétében avatják fel a Tűzoltó utcai lelencházat július 10. A király szentesíti a nyilvános betegápolás költségeinek fedezéséről szóló, 1898: XXI. törvénycikket. E szerint a talált és elhagyottnak nyilvánított gyermekek után 7 éves korukig a felmerülő gondozási, ápolási és nevelési költségeket január 1-jétől az Országos Betegápolási Alap fedezi. szeptember Budapesten Nemzetközi Gyermekvédő Kongresszust rendeznek, amelyen a résztvevők az orvosi, a jogi, a pedagógiai, a jótékonysági és az emberbaráti szakosztály keretében a gyermekvédelem irányelveit igyekeztek tisztázni, a kongresszushoz kapcsolódó kiállításokon pedig az e téren elért hazai eredményeket mutatták be A Magyar Könyvtár sorozatban 3 kötetben megjelenik R. Kipling: A dzsungel könyve c. műve. 11

16 1901. június 5. A király szentesíti az állami gyermekmenhelyekről szóló 1901: VIII. törvénycikket. Az állami gyermekvédelmet megalapozó a talált, valamint a hatóságilag elhagyottnak nyilvánított hét éven aluli gyermekek védelmére Budapesten és az ország különböző vidékein gyermekmenhelyek (lelencintézetek) felállítását határozza el. július 27. A király szentesíti a közsegélyre szoruló hét éven felüli gyermekek gondozásáról szóló 1901: XXI. törvénycikket. Azok a hét évet betöltött volt állami gondozottak, akik törvényhatósági, magánárvaházakban vagy más jótékonysági intézetben, egyesületnél el nem helyezhetők, illetve akiket ekkor nyilvánítanak elhagyottnak, 15 éves korukig állami menhelyek kötelékében maradnak, s lehetőség szerint az intézet falain belül vagy megbízható gondviselőnél, elsősorban gazdáknál és iparosoknál helyeztetnek el. Az ilyen gyermekek gondozási, eltartási, nevelési, kiképzési költségei azonban az illetőségi községet terhelik. az év folyamán Azon hazafias czéltól vezéreltetve, hogy,a hasonló fajta külföldi képeskönyveket nélkülözhetővé tegyék, Lampert Róbert (Wodianer F. és Fiai) könyvkereskedése 3 7 éves gyermekek részére kiadja a Faragó József által rajzolt Mindentudó képeskönyvet Megjelenik Sebők Zsigmond: Mackó úr című műve június 24. A belügyminiszter 1/V-c/1903. számú körrendeletével kiadja a Szabályzat az elhagyott gyermekek védelméről szóló dokumentumot. Rögzíti: a talált, valamint a hatóságilag elhagyottá nyilvánított gyermekeknek igénye van az állami gyermekmenhelybe való felvételre. Elhagyottnak kell tekinteni azokat a 15 éven aluli vagyontalan gyermekeket, akiknek eltartására és nevelésére köteles és képes hozzátartozói nincsenek, s akiknek eltartásáról a rokonok, jótevők, jótékony intézetek, egyesületek kellően nem gondoskodnak. Budapesten megnyitja kapuit a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona, mely a süketek, vakok és gyengeelméjűek kivételével a testileg nyomorék gyermekek nevelését, mesterségre tanítását tűzte célul október A Gyermekvédelem c. folyóiratban cikk jelent meg Az iparostanulók védelme címmel. Részlet: A szennyes, töredezett, rozoga ágy, korhadó szalmával megtöltött szalmazsák, gyűrött ágynemű, meghatározhatatlan színű takaró... füsttől, portól fekete fal, egy-egy törött ablak: többnyire... ez a hű képe annak a helyiségnek, amelyben a dolgos [tanonc] csapat napjának legtöbb óráját fárasztó munkában tölti... Ha a szegény inas az egész napi lótás-futásban elfárad, és az éppen nem mesterséghez tartozó cselédmunkában, házi teendők végzésében kimerül, még sincs joga a nyugalomhoz: előbb egy sor kannát kell telehordania vízzel, fát kell vágnia, azt is be kell hordania, tüzet raknia, a majsztrom rakoncátlan gyermekei körül való teendőket elvégeznie... Akárhány gazda még a szükséges táplálékot sem adja meg az inasnak, gyakran csak a hulladék jut nekik... az év folyamán A temesvári Délvidék Fehér Kereszt Lelencház Egyesület által fenntartott gyermekkórházban 5 fővel megindul a 6 hónapos gyermekvédőnői tanfolyam. A tananyag: a gyermek teste és ápolása; gyakoribb gyermekbetegségek; a beteg gyermek ápolása; a gyermek intézeti ápolása. (1910-től a képzést a budapesti M. Kir. Gyermekmenhely veszi át, 12 hónapos, részletesebb tananyagú tanfolyammal.) állami gyermekmenhely épül: Budapest, Pécs, Veszprém, Debrecen, Nagyvárad, Gyula, Kolozsvár, Szeged, Arad, Kecskemét, Szabadka, Szombathely, Rimaszombat, Munkács, Kassa, Marosvásárhely, Temesvár. (A menhelyek felvételi, gyűjtő és elosztó helyek voltak, ahonnan a gyermekeket a teleporvos és felügyelőnő ellenőrizte telepekre, onnan főleg parasztgazda és iparos nevelőszülőkhöz helyezték ki.) Edelsheim-Gyulai Lipót szerkesztésében megindul A Gyermekvédelem Lapja február 25. Edelsheim-Gyulai Lipót és Karsai Sándor kezdeményezésére megalakul az Országos Gyermekvédő Liga, mely 15 pontos programjában a gyermeknyomor enyhítését, az állami és a társadalmi gyermekvédelem koordinálását tekintette fő feladatának. A társadalmi szervezetként alakult Liga anyagi alapja biztosítására dán mintára minden év májusában Gyermeknap címen országos utcai perselyes gyűjtést rendezett. A döntően társadalmi adakozásra alapozott jövedelmeiből elhagyott gyermekek részére nevelőintézeteket, iparos tanulóotthonokat, anya- és csecsemőotthonokat, hadiárvaházakat, a gyengeelméjű, illetve tbc-s gyermekek számára külön otthonokat, üdülőtelepeket, orvosi rendelőket tartott fenn, szegény családokat segélyezett, pénzés ruhasegélyt folyósított, s anyagilag támogatta a gyermekvédelemmel foglalkozó egyéb egyesületeket, árvaházakat, bölcsődéket, népkonyhákat, szünidei fürdő-konviktusokat stb. Emellett jogsegélyi feladatokat is ellátott, s rábízták a züllött gyermekek védelme kérdésének megoldását is között szervezte a gyermekek külföldi, majd itthoni üdültetését. 12

17 június 3 4. Temesváron megrendezik az első magyarországi gyermekvédelmi kongresszust. az év folyamánnagy László megalapítja a Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaságot, mely könyvtárat és 1910-től nemzetközi viszonylatban elsőként múzeumot tartott fenn, A gyermek címmel pedig folyóiratot adott ki. A Kúria 79. számú döntvényében az anya házasságon kívül született gyermekeinek törvényes öröklést biztosít. (Az apát továbbra is csak az anya társadalmi állásához mért tartási kötelezettség terhelte, vele és családjával azonban a gyermek nem került rokonságba.) Ybl Miklós tervei alapján Budapesten megépül az Állami Gyermekmenhely (Lelencház), melyben jelentős kórházi részleg is működött (1957-től Heim Pál Gyermekkórház néven folytatja tevékenységét) május 31. A felekezet nélküli alapra helyezkedő gyermekvédelmi szervezetek ellensúlyozására Esztergomban megalakul a Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Műve egyesület. július 30. Az uralkodó szentesíti a büntető törvényeket és a bűnvádi perrendtartást kiegészítő és módosító 1908: XXXVI: törvénycikket. A büntetőnovella II. fejezete a tételes jogtól eltérően új alapokra fekteti a gyermek- és fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseket. A korábbitól eltérően nem a megtorlást (mely csak nagyságrendjében, de nem jellegében tért el a felnőttekétől), hanem az elkövető egyéniségét, tettének okait és annak körülményeit figyelembe vevő intézkedéseket támogat, amelyek a gyermek megmentését és a nevelés szempontjait juttatják érvényre. A törvény kimondja: 12. életévét be nem töltött gyermek ellen sem vád nem emelhető, sem bűnvádi eljárás nem indítható. Az ügyében eljáró hatóság őt megfenyítés végett a házi fegyelem gyakorlására jogosított egyénnek vagy az iskolai hatóságnak adhatja át utóbbi a gyermeket megdorgálhatja vagy iskolai elzárással büntetheti, vagy az őt erkölcsi romlásnak kitevő környezetből ideiglenesen gyermekmenhelybe szállíttatja. A éves fiatalkorúakkal szemben a bíró mérlegelése alapján a következő intézkedések foganatosíthatók: dorgálás, próbára bocsátás, javító nevelés, fogház- vagy államfogház büntetés január 1-jétől működött a Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága is, mely felügyelte a javítóintézeteket, s ellenőrizte a kísérletileg kihelyezett, illetve próbára bocsátott gyermekeket. augusztus 6. Kihirdetik az évi közegészségügyi törvényt módosító 1908: XXXVIII. törvénycikket, mely értelmében a település a körorvos útján felügyel a magánfelek által dajkaságba adott és az állami menhelyek által elhelyezett gyermekek ápolására. A csecsemőhalandóság elleni küzdelem előmozdítása érdekében előírja: a helyi hatóság köteles szakképzett bábát tartani. Bábaképzés az 1910-es években 12 helyen folyt Magyarországon. Bábának éves, jó erkölcsű és egészséges, írni-olvasni tudó nők jelentkezhettek. Az okleveles bábák önállóan vezethették le a normális lefolyású szüléseket, gondozhatták az újszülötteket, a gyermekágyas anyákat. A 4 6 hetes tanfolyamon kiképzett cédulás bábák rendszerint 1 1 községben folytathatták tevékenységüket. Az évi törvény értelmében 800 lakos feletti községnek okleveles bábát kell alkalmaznia, 10 ezer lakosig hármat, e fölött 5 ezer lakosonként 1 1 bábát kell foglalkoztatni. az év folyamán Megalakul az Országos Anya- és Csecsemővédő Egyesület. Célja: szegény nők támogatása a terhesség, szülés, gyermekágy és szoptatás ideje alatt Megalakul a Magyar Egyesület a Leánykereskedés Ellen gr. Tisza István és Prohászka Ottokár elnökletével. Elkészül Bartók Béla: Gyermekeknek című zongoraműve A Jó Pajtás című gyermeklap népszerű alakja Dörmögő Dömötör. ( között a Tündérkert című lap Lekvár Petijének történeteiből okulhatott a gyermeksereg, majd között ismét a Jó Pajtást vehették kézbe.) Szegénysorsú gyermekek szanatóriumi kezelésének biztosítására Zsófia hercegnő és Apponyi Albert gr. fővédnöksége mellett megalakul a Zsófia Országos Gyermekszanatórium Egyesület. Ez évtől a gyermekgyógyászat kötelező tanulmányi ág az egyetemi orvosképzésben, 1916 óta pedig kötelező szigorlati tárgy Megjelenik Lévai Ödön: Gyermekmenhelyeink és csecsemővédelmünk című könyve, melyben nehezményezi, hogy a rászoruló kisdedeknek csak töredéke kerül menhelybe. Részlet a könyvből: Az okok ismeretesek írja. A községek nem utalják be a csecsemőt, gyermeket, már csak azért sem, nehogy a községnek kelljen megtéríteni a sokszor ránézve igazán terhes és magas összegre rúgó gondozási költséget, ha 7 éves elmúlt... Helytelen lelketlenül bánni el a csecsemőgyerek életével, mint a bába- és javasasszonyok javarésze... A csecsemő élete ellen valóságos szövetkezetek esküsznek össze. A gyilkosság módja sokféle... Anyja által a falura adott vagy az anyjától elvett csecsemőket a zsemlyés savanyútej, a pálinkás zsemlye és kenyér, mákfőzet és káposzta, szilva ezek a leggyakoribb»magyar okok«hamarosan sírba viszik. Siettetik a 13

18 rettenetes piszok, az ápolás, gondozás hiánya, és talán még kis jóakarat is, nemegyszer az angyalcsináló és gondozó nevelőszülő részéről, aki megszánja végül a csecsemőt, és más módon sietteti pusztulását Ignotus előszavával megjelenik Nádai Pál: Könyv a gyermekről. Munka, játék, művészet c. kétkötetes műve, melyben a gyermekszoba kialakításának, a mesélés és a gyerekjátékok fontosságának, a képeskönyveknek, az ifjúsági irodalomnak, továbbá a gyermekmunkára, a természet szeretetére, művészi, erkölcsi és szociális nevelésének szentel fejezeteket július 18. Kihirdetésével hatályba lép az állami, vármegyei és államvasúti alkalmazottak családi pótlékáról szóló 1912: XXXV. törvénycikk. A törvény a köztisztviselőket különösen kedvezőtlenül érintő megélhetési viszonyokon kívánt segíteni. A családi pótlék összege a különböző alkalmazotti kategóriák és a gyermekszám alapján évi korona volt. A családi pótlékot elsősorban a férfi kapta, nőalkalmazott csak akkor, ha a gyermek apja elhunyt, vagy teljesen keresetképtelen, illetve ha külön éltek, s a nő igazolta: a gyermek az ő gondviselése alatt áll, s eltartásáról ő gondoskodik április 12. Kihirdetik a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913: VII. törvénycikket, mely elrendeli, hogy minden kir. törvényszéknél, amelynek büntető hatásköre van, fiatalkorúak bíróságát kell felállítani. A fiatalkorúak bírájának joghatósága elé tartozik minden 15 éven aluli gyermek, továbbá azok a év közötti fiatalkorúak, akik nem sajtóvétséget, illetve olyan bűncselekményt követtek el, amelyet halál- vagy fegyházbüntetéssel sújt a büntető törvény. A fiatalkorúak bíróságai január 1-jén kezdik meg működésüket. (A Budapesti Büntetőtörvényszék adatai szerint a fiatalkorúak ügyeinek száma 1914-ben 4750, 1915-ben már 6667, 1916-ban pedig 7347 volt.) az év folyamán A berni Wander A. G. Gyógyszer- és Tápszergyár Budapesten leányvállalatot létesít. Fő készítményei: malátakivonatból, tojásból, tejből és kakaóból álló Ovomaltine roboráló szer, tápszerek, malátakivonatok június 13. Bárczy István fővárosi polgármester és Madzsar József kezdeményezésére megalakult az Országos Stefánia Szövetség. A szövetség ténykedése két nagy területet fogott át: egészségügyi szakmunka (orvosok, védőnők, tejkonyha, napközik, terhes- és szülőintézetek, anya- és csecsemőotthonok, csecsemő- és gyermekkórházak), valamint a helyi fiókszövetségek által végzett szociális karitatív munka. A magyarországi nagyarányú csecsemőhalálozás elleni küzdelem irányítására a szövetség igazgatósága március 29-i ülésén döntött az Anya- és Csecsemővédelmi Központi Intézet (később: Zita Királyné Alapítványi Intézet) felállításáról, amely a fővárosban a Vas u. 10.-ben működött, mintagyermekkórházzal, -dajkaintézettel, - bábaképzővel, védőnői és gondozónői továbbképző intézettel. A szövetséghez tartozott az Uránia tejkonyha is, ahol a mesterséges táplálásra szoruló és beteg csecsemők részére orvosi felügyelet és előírás alapján készítették el a különféle tejkészítményeket. A Szövetség az 1920-as években megszervezte a vándorkelengye akciót, az otthon szülő nők segítésére pedig vándorládákat állított össze; a kórházakban működő védőnői útján, valamint az Anyák iskolája keretében felvilágosító munkát folytatott től országos jelleggel működött 1949-ig, az anya- és csecsemővédelem állami irányítás alá vételéig ben 237 védőintézete működött országszerte 431 orvossal, 572 védőnővel; 54 tejkonyhát, 11 anyaotthont, 13 szülőintézetet, 30 bölcsődét tartott fenn. A Zöldkereszt általános egészségvédelmi jogosítványaival egy időben a Stefánia 1941-ben Országos Egészségvédelmi Szövetséggé alakult. A Szövetség 1928-tól Anya- és Csecsemővédelem címmel folyóiratot adott ki. az év folyamán Kármán Elemér Erzsébetfalván felállítja a Kriminálpedagógiai Intézetet Adatok szerint Budapesten a bejegyzett prostituáltak 49%-a kiskorú volt június 8. A háború okozta néppusztítás ellensúlyozásaként a belügyminiszter XII/1916. számú körrendeletében a munkába járó anyák 1 éven felüli gyermekeinek ellátása végett napközi otthonok létesítésére hívja fel a törvényhatóságok figyelmét. (Hivatalosan itt szerepel először a napközi elnevezés.) A /1917. számú rendeletében a belügyminiszter a napközi otthonoknak, mint nemzeterősítő intézményeknek a minél általánosabb elterjesztését sürgeti. A napközikben a délelőtti és a gyermek korának megfelelő délutáni munka és játéktermi foglalkoztatás mellett megoldják a gyermekek háromszori étkeztetését (reggeli, ebéd, uzsonna), heti egyszeri fürdetését, a köröm- és hajvágást, az ebéd utáni alvást. A napköziben állandó orvosi felügyelet működött, figyelemmel kísérve a gyermekek egészségügyi állapotát június 15. Az 1913-ban létrejött Budapesti Gyermeküdülőhely Egyesület átalakulásával osztrák mintára megalakul az MSZDP irányítása alatt álló Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete, mely gyermekvédelmi, kulturális, karitatív, gyermekegészségi és propagandatevékenységet folytatott ban az 14

19 egyesületet bízták meg a Károly király gyermeknyaraltatási akció lebonyolításával, melynek keretében 20 ezer gyermek utazhatott Abbáziába (Opatija), a tengerpartra. 2. Képek 15

20 16

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Beíratás a 2016/2017. tanévre

Beíratás a 2016/2017. tanévre Beíratás a 2016/2017. tanévre A tanköteles korba lépő gyermekek beíratásának ideje a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározottak szerint. A beíratáskor be kell mutatni: - a szülő, törvényes

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP

ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP a KLIK Budapest XV. Tankerületének általános iskoláiba Alulírott... kérem, hogy a 2016/2017. tanévtől gyermekem elhelyezését a... Általános Iskolában* a... osztályban szíveskedjék

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó gyermekek védelme, születések

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról

Részletesebben

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Gyermekkor A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 8. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor kartyas.gabor@jak.ppke.hu - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK

AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK A szervezetek, intézmények, egyesületek alapításuk időrendjében 1 1868. Országos Közegészségi Tanács új szervezeti keretét az 1936. évi IX. tc. 15. -a alakította ki,

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben