MÜ- ÉS RÉGISÉGKERESKEDELMI VÁLLALAT. BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8 (volt E RN ST- M Ú Z EU M) TELEFON:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÜ- ÉS RÉGISÉGKERESKEDELMI VÁLLALAT. BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8 (volt E RN ST- M Ú Z EU M) TELEFON: 421-968"

Átírás

1 MÜ- ÉS RÉGISÉGKERESKEDELMI VÁLLALAT BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8 (volt E RN ST- M Ú Z EU M) TELEFON: A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KÉPZŐMŰVÉSZEINEK TÁRSASÁGA ÉS MEGHÍVOTT m ű v é s z e k KIÁLLÍTÁSA évi október 13-tól október 28-ig

2 A kiállítás védnökei: BÁN ANTAL iparügyi miniszter Dr. BALOGH ISTVÁN miniszterelnökségi államtitkár ERDEI FERENC belügyminiszter Dr. GENTHON ISTVÁN n Szépművészeti Múzeum igazg. GYÖNGYÖSI JÁNOS külügyminiszter KÉTHLY ANNA nemzetgyűlési képviselő KISS ROLAND belügyminiszteri államtitkár Dr. KOPP JENŐ a Székesfővárosi Képtár igazgatója Dr. OLTVÁNYI IMRE pénzügyminiszter RÁKOSI MÁTYÁS a Magyar Kommunista Párt főtitkára Dr. RIES ISTVÁN igazságügyminiszter RÓNAI SÁNDOR közellátásügyi miniszter SZAKASITS ÁRPÁD a Szociáldemokrata Párt főtitkára Dr. gróf TELEKI GÉZA vallás- és közoktatásügyi miniszter VAS ZOLTÁN Budapest Székesfőváros polgármestere Felelős kiadó: Szilárd Vilmos Igazság nyomda, Budapest, Horn Ede-u Felelős vezető: Lengyel Lajos

3 E L Ő S Z Ó Szocialista képzőművészek kiállítása! Az elnyomatás éveiben kétszer-háromszor volt már ilyen kiállítás. Képzőművész elvtársaink a művészet fegyverét szegezték a megvadult reakció mellének. Legutoljára a Vasas Otthonban rendeztük meg a szocialista képzőművészek kiállítását. Ennek hatalmas és emlékezetes sikere volt. De alig, hogy megnyitottuk, a belügyminiszter parancsára a rendőrség bezáratta a kiállítást. Most ilyesmitől nem kell tartanunk, a szocialista képzőművészek szabadon alkothatnak és szabadon állíthatják ki műveiket. És nem kell immár a propaganda eszközeihez nyulniok, ezt elvégzik a pártok propaganda központjai. Egész lelküket a művészetnek s a tömegek művészi nevelésének szentelhetik. Az igazi művészet amúgyis az igazságot keresi és az igazságot igyekszik kifejezésre juttatni. Az igazi művész különben sem él légüres térben vagy elefántcsont toronyban. Gondolom Wagner mondotta: Éppen a művészet feladata, hogy a szociális törekvések jelentőségét felismerje és neki a helyes irányt megmutassa. A művészet civilizált barbárságunk állapotából cs k szociális mozgalmak vállain emelkedhet valódi méltóságra. Ezekből a szavakból, amelyeken egy hatalmas alkotó zseni szellemének hallhatatlan fénye csillog, dehogy is akarom én azt a parlagi következtetést levonni, hogy csak az a művész képes nagy, korszerű, az emberiséget szolgáló alkotásokra, aki beáll valamelyik forradalmi pártba vagy állandóan készen áll utcai harcokra és barrikád építésre. Szó sincs róla: a művész alkosson, teremtsen ostromolja szüntelenül a negyedik dimenziót a láthatatlant s fel foghatatlant, s hozzon hírt az emberiségnek elsősorban a legszegényebbeknek, a legmegalázottabbaknak egy szebb és jobb, egy tisztább és emberségesebb világról és értse s értesse meg mindenkivel azt a világot, amelyben élünk, mert ez a hivatása és ezzel szolgálja legjobban az emberi szabadságot is, amely nemcsak a zsarnok miatt, nemcsak a pénz gőgje miatt kerül állandó veszélybe, hanem a tudatlanság miatt is. A művész ne szolgáljon senkit, csak egyedül az igaz-

4 ságot. Bizonyára veszedelmes,mesterság v de ha műveli, páncélnál is erösebb fal védi: az igazságot szomjúhozó milliók szeretete és szolidaritása és ami számára, ha igazi művész, még ennél is fontosabb, szellemének szabadsága, mert az igazi művészei a legteljesebb szabadság és csak a legteljesebb szabadság hozhatja létre, sohasem parancs, vagy rendelet, szóval egy cél, amely nem tisztán művészi". Ezért az én számomra a művész ott kezdődik, amikor ezernyi falat bont le, ezernyi akadályt tör össze, hogy eljusson az igazsághoz, amelynél nincs fontosabb. És ez az igazság megcsillanhat ecsetjén vagy vésőjén, ha egy útszéli göröngyöt farag vagy egy rikoltó faágat fest meg, akkor is. Ne higyje senki, hogy az igazság elvont fogalom. Bennünk van halhatatlanul, bennünk sikolt örökösen, hogy újra és újra megmutassa magát. Mi más a tömegek mozgása, amely betölti a történelmet, mint az igazság olthatatlan szomjúsága, lebírhatatlan törekvés a kiegyenlítődés. örökös vágy a harmónia felé. És mit keres a művész miközben színeit keveri s a tárgyra tekint, vagy magába néz, miközben birkózik az anyaggal s izgatottan kap a tünő fény után, egy mozdulat kecsessége vagy egy erőfeszítés drámai hangulata után; mit akar a formával és a gondolattal, amely az extázis mérhetetlen hőfokán forr benne: egyesíteni azt a kettőt, kifejezni a világot, a lényeget, az igazságot... Rodin mondotta: A művészet átszellemülés a természetbe behatoló szellem gyönyörűsége, amely abban ugyanazt a szellemet ismeri fel, amely beléje is lelket lehel. Az értelem öröme, amely derülten tekint a világegyetembe és az öntudat fényében újjáalkotja azt. Igen: az értelem öröméről van szó, amely azonban csak akkor teljesülhet, ha az öntudat fényében újjáalkotjuk a világot. Erről van szó tehát: teremtésről és nem ábrázolásról. Nem sokszorosításról, mert hiszen, ami van, abból egy is elég. Hanem újjáteremtésről, nemcsak megérteni akarjuk világunkat, amelyben élünk, hanem meg is akarjuk változtatni azt. A szocialista képzőművészek hatalmas ösztönzői lehetnek a folyamatnak: alkotásaikkal, de csakis alkotásaikkal. Szerető figyelmünkkel ajándékozzuk meg őket és szeretettel tekintünk alkotásaikra. Figyeljük, hogy a szocialista lélekből hogyan merül föl a tiszta művészet igazgyöngye. SZAKAS1TS ÁRPÁD

5 FESTMÉNYEK: /. 1. Csabai Ékes Lajos Munkásfej (pasztell).. 2. Bcrend Ilona Ablakom Gedő Ilka Kovácsok (krétarajz) Czumpft Imre Kőbánya (túsrajz) Gyapkó Béla November (aquarell) Gyapkó Béla December (aquarell) Bornemisza Géza Horváth-kert (aquarell) 8. Bényi László Fehér-ház.. 9. Bényi László Dunakanyar (tempera).. Kádár Béla Család (aquarell) Gadányi Jenő Vörcs-fekete csendélet 12. Bornemisza Géza Bignónia fák (aquarell) 13. Kandó Gyula Körút reggel. 14. Kövesí Albi Kovácsok (pastell) Szántó Piroska Bodzafa (tintarajz) Korniss Dezső Vihar után (olajestm.) Szántó Piroska Hervadás (tintarajz) Zemplényi Magda Szörny II. (ceruzarajz) 19. Zemplcnyi Magda Szörny I. (ceruzarajz). 20. Korniss Dezső Búcsú (színezett monotipia) 21. Anna Margit Nő gordonkával (tempera). 22. Korniss Dezső Kora reggel (monotipia). 23. Marosán Gyula Térdelő alak (tollrajz) Perlrott Csaba Nők (tempera) Marosán Gyula Szaladó (tollrajz) Perlrott Csaba Csendélet (tempera) Marosán Gyula Fej (tollrajz) 28. Ilosvai Varga István Szakálas önarckép 29. Jancsó Béla Virrasztó vásárosok (pasztell) 3$>. Kádár Béla Anya (aquarell) 31. Gönczi Gebhardt Tibor Szén (aquarell) Gyapkó Béla Október (aquarell) Révai Mária Kerti részlet (aquarell) Simonovits Vera Munkások (aquarell)..

6 35. Gáborjáni Szabó Kálmán Asszonyok (aquarell) 36. Gedő Ilka Alvók (ceruzarajz) 37. Aszódi Weil Erzsébet Fegyver nélkül (rézkarc) 38. Aszódi Wei! Erzsébet Varrónő (rézkarc).. II. 39. Perlrott Cs3ba Csendélet szoborral (tempera) 40. Perlrott Csaba Gitáros nő 41. Perlrott Csaba Dunai tájkép 42. Hermán Lipót Álom tájkép (olajfestm ). 43. Frank Frigyes Interieur virággal 44. Hermán Lipót Hullámfürdő Vörös Géza Karácsony Frank Frigyes Tájkép Gál István Napraforgók (olajestm.) Márify Ödön Önarckép Magánt. 49. Barcsay Jenő Dombos táj (tempera) Bolmányi Ferenc Lefekvés előtt 51. Bolmányi Ferenc Cseresznyefa 52. Bolmányi Ferenc Szentendre 53 Barcsay Jenő Ösz (tempera) Diener Dénes Rudolf Csendélet 55. Diener Dénes Rudolf Interieur 56. Diener Dénes Rudolf Interieur (olajfestm ) 57. Diener Dénes Rudolf Szentendrei házak olajfestm.) 58. Márffy Ödön Halászok Magánt. 59. Egry József Parasztudvar (pastell) Perlrott Csaba Női fej (olajfestm ).... III. 61. Uitz Béla Ürömi gyártelep Ilosvai Varga István Sikátor 63. Schalk László Interieur virággal 64. Ilosvai Varga István Verőfény. 65. Frank Frigyes Csendélet (olajfestmény)..

7 66 Pap Gyula Kohómunkások Frank Frigyes Interieur alakkal 68. Kmetty Jáncs Csendélet Czobel Béla Csendélet (oliííeslm.) Kmetty János Interieur Gál István Csendes óra Gál István Kis város Schalk László Szentendrei utca 74. Czobel Béla Kis leány Czobel Béla Interieur a Berény Róbert Önarckép (olajfestm 75b Egry József Tájkép /V. 76. Marosán Gyula Tavasz Marosán Gyula Temetők Marosán Gyula Compositio Zemplényí Magda Képváltozat egy szoborról II. 80. Zemplényi Magda Képváltozat egy szoborról I. 81. Zemplényi Magda Képváltozat egy szoborról III Zemplényí Magda Leeső alma 83. Lossonczy Tamás Configuratió Magántulajdon. 84. Ámos Imre Téli táj 85. Lossonczy Tamás Fekete, fehér, zöld Magántulajdon. 86. Anna Margit Félakt (tempera) 87. Deli B. Rózsi Kecskerágó Deli B. Rózsi Üvegfujó munkások 89. Vajda Júlia Csendélet (pastell) 90. Bálint Endre Csendélet Bálint Endre Virágárus asszony 92. Bálint Endre Rózsadombi részlet 93. Bálint Endre Hadifogoly Rozsda Endre Compositio (tempera) Gadányi Jenő lpolyvidék...

8 V. 96. Rónai Gábor Marianne Mityuka elaludt ' 97. Szigethy István Tavaszi séta Ös-Nagy István Árvíz....» 99. Conrád Pál Tiszavölgye... <100. Kövesi Albi Kacsák r 101. P. Bak János Külváros ^?ujovich Irtr.a P{'ros virágok Monostori-Moller PáT Letűnt világ 104. Bródyné P. Lilly Tájkép (olajestm.) Bihary Aranka Csendélet a kertben 106. Komlós Miklós Szentendrei táj (olajfestm ). J_07. ProhászkaJózsef Erdőirtás BenUené K7 Friderika lájkép (olajfestm'.) 109. Komlós István Öreg templom VI. y/ílo. Toroczkay Oswald Parasztudvar 111. Biai-Főglein István Ágyban fekvő nő 112. Toroczkay Oswaid Tiszai révnél 113. Rónai-Gábor Marianne Szélütött anyóka olajfestm.) 114. Rónai-Gábor Marianne Uszály az esti Dunán olajfestm.) Lehel Mária Olasz leány (pastell) Molnár Róza Vasalónő Lehel Mária Kerti virágok (pastell) Ámos Imre Önarckép Modok Mária Csendélet Berend Ilona Róma 121. Schönberger Armand Asztal mellett (olajf.) 122. Berend Ilona Leilei táj Conrád Pál Párisi utca (olajfest.) Redner Renée Csendélet (olajfestmény) Bslányi Viktor Csendélet álarccal 126. Farkasházy Miklós Munkásasszony (pastell)

9 127. P, Bak János Krumpliszedők Gábor Móric Ivánka Magánt Hován N. Műteremben Gáborjáni SzaSó Kálmán November (pastell) 131. Rafael Viktor Falu 131a. Monostori Moller Pál Párisi utca. NAGY 132. Gráber Margit Csendélet keret nélkül Polónyi Elemér Bányaváros Modok Mária Kékruhás leány Gál István Falu bolondja Schalk László Napraforgók (olajfestm Beck Judith Szentendrei piac keret nélkül 138. Vajda Júlia Csendélet Kövesi Albi Szobasarok (pastell) 140. Biai-Főglein István Csendélet malacperselyekkel 141. Kelemen Emil Rím 142. Halápy János Tihany 143. Morinyi-Morinó Ödön Műteremben 144. Morínyi-Morino Ödön Gyerekcsoport 145. Ilosvai-Vargha István Önarckép Halápy János Virágok boldogfai Hajgató Ferenc Dombos úton (olajfestmény) 148. Gál István Szamárhegy Szentendrén (olajfestmény) Schönberger Armand Alvó nő (tempera) Rafael Victor Arató Kövesi Albi Verandán Bródyné P. Lilly Napraforgó csendélet Bolmányi Ferenc Szakasits Árpád Magánt Bolmányi Ferenc Hegyvidéki lány

10 155. Vörös Géza Indóházi kanyar Vörös Géza Bánat 157. Vörös Géza Akt 158. Deli Antal Művésztelep. w Schönberger Armand Dunai rakodópart Román György Körhinta előtt Magántulajdon. 16!. Schalk László Nagybányai táj Polónyi Elemér Kék hegy Schalk László Terraszon Pap Gyula Virágos csendélet (olajtempera) Bródyné P. Lilly Templom Pap Gyula Ragadozó madár, Bródyné P. Lilly Csendélet Gábor Móric Mária Virágcsendélet Kandó Gyula Nagycsendélet Faragó Pál Nagy kép., Boór Vera öregmalom.... HALL 172. Perlrott Csaba Nő (pastell) 173. Simonovits Vera Kislány fej (pastell) Gajdos János Sétakocsikázás Pap Géza Falusi utca (pastell) Rafael Viktor Szőlőhegyek (tempera).., Hermán Lipót Góg és Magóg.. ' 178. Frank Frigyes Rózsadombi táj Ilosvai Varga István (Tóparti séta 180. Gajdos János Madársziget Gráber Margit Kötönéni Perlrott Csaba Női akt (tusrajz) 152a. Bendéné K. Friderika Csendélet SZOBROK Herczeg W. Klára Ráhel (terakotta) Nóti András Proletáranya (terakotta)..

11 195. Gádor István A.nya (terakotta) %. Kunvári Lilla Parszíasszony (gipsz) Gádor István Kisfiú (terakotta) // Herczeg W. Klára Merengő (bronz) Vedres Márk Pihenő nő (bronz) 200. Eősze András Ülő akt (bronz) 201. Petri Lajos Szakasits Árpád (gipsz) Bokros Birman Dezső Fekvő akt (bronz) (Szépművészeti Múzem tulajdona) III Vedres Márk Fésülködő nő (bronz) Bokros Birman Dezső Önarckép (Szépművészeti Múzeum tulajdona.) IV Szandai Sándor Labdázó lányka (bronz) Bokros Birman Dezső Szalmás Piroska síremlékterv (bronz) Jakovits József Davajos (gipsz) 208. Jakovits József Zsákoló (gipsz) 209. Forgács-Hann Erzsébet Női akt (ólom) Földes Lenke Compositió (márvány) Forgács-Hann Erzsébet Férfi arcmás (ólom) 212. Földes Lenke Női alak (márvány) Zemplényi Magda Női fej (gipsz) a. Beck András Napozó 213b. Bokros Birman Dezső Függetlenségi plakette (bronz). V Jakovits József Vakoló (gipsz.) VI Szandai Sándor Amazon (bronz) 216. Turcsányi László Füttyös (körtefa)....

12 NAGY 217 Kőfalvi Gyula Marika (terakotta)...., 218. Herczeg W. Klára Anya (terakotta) Magánt Gádor Magda Fej (terakotta) (Magánt.) Szőllősi Endre Női alak (gipsz)., Petri Lajos Térdeplő akt (gipsz) 222. Petri Lajos S. A. (gipsz) 223. Nóti András József Attila portréja (márvány) 224. Petri Lajos Tuky (gipsz) HALL 225. Jakovits József Női akt (gipsz) Szőllősi Endre Harmonikás (alumínium) Herczeg W. Klára Portré (terakotta) Mgt Turcsányí László Ugró (bronz) Orbán József Toldi (márvány) Varga Oszkár Ásós leány (gipsz) 231. Mátrai Lajos Aurélia (bronzplakett) Magántulajdon Mátrai Lajos Édesanyám (bronzplakett) Magántulajdon Nóti András Emlékműtervezet (gipsz) Magántulajdon Vojvoda János Dózsa György (gipsz) Magántulajdon..., Turcsányi László Sarlós (gipsz)

REPREZENTATÍV KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA

REPREZENTATÍV KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA MAGYAR MÜVÉSZHETEK REPREZENTATÍV KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA 1947 JANUÁR 4-TŐL 26-IG v. ERNST MÚZEUM VI., NAGYMEZÖ-U. 8. TELEFON: 421-968 TILDY ZOLTÁNNÉ köztársasági elnökasszony FŐVÉDNÖKÖK: MOLNÁR ERIK

Részletesebben

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945

A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945 S. Nagy Katalin A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945 Egyre többször olvassa az ember kritika helyett, hogy ki zsidó, kinek a felesége az, és így tovább. Mintha egy mûvésznek nem a mûvészete

Részletesebben

MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ GEDÖ LIPÓT

MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ GEDÖ LIPÓT MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA E kiállítás tartama alatt GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ felolvasnak, GEDÖ LIPÓT a Munkácsy-Céh rendes tagjairól minden kedden és szombaton, délelőtt 11 1 közt karikatúrát csinál.

Részletesebben

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY (1906 1944) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Kilátás a műteremből 1934 körül olaj, vászon, 69x56 cm Halász 1934

Részletesebben

Oltványi Imre (Bácsalmás 1893. II. 20. Budapest 1963. I. 13.) politikus, művészeti író, gyűjtő, lapszerkesztő

Oltványi Imre (Bácsalmás 1893. II. 20. Budapest 1963. I. 13.) politikus, művészeti író, gyűjtő, lapszerkesztő 2014. március 2. Oltványi Imre (Bácsalmás 1893. II. 20. Budapest 1963. I. 13.) politikus, művészeti író, gyűjtő, lapszerkesztő Névváltozatai: Ártinger Imre majd édesanyja nevét vette fel: Oltványi Imre,

Részletesebben

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948)

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Az itt tárgyalandó közel hat évtized három fontos korszak a magyar képzőművészet történetében. Összefügg mindez Magyarország történelmi helyzetével, másrészt

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: %róf Andrássy Gyula v. b, f t. 3)éry Béla

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: %róf Andrássy Gyula v. b, f t. 3)éry Béla _ A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK: %róf Andrássy Gyula v. b, f t. ALELNÖK : szobrászm üvésí IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ZBauman 3\íárton Qellért Jenő SKalona ZNándoi Kézdi ^Kovács Xászló

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

Minden jel arra mutat, hogy az 1918.

Minden jel arra mutat, hogy az 1918. PÁLLYA CELESZTIN ITATÓ A TAVASZI KIÁLLÍTÁS Minden jel arra mutat, hogy az 1918. tavaszi kiállítás lesz a Képzőművészeti Társulatnak utolsó háborús kiállítása. Talán búcsút mondhat már a Társulat a Szépművészeti

Részletesebben

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. Arct. Artur

Részletesebben

FŐVÉDÖ: Csernoch János dr. bíboros hercegprímás

FŐVÉDÖ: Csernoch János dr. bíboros hercegprímás A KIÁLLÍTÁS BE9í»EZŐBIZOTT Í }A FŐVÉDÖ: Csernoch János dr. bíboros hercegprímás VÉDŐK: Szmrecsányi Lajos v. b. t. t., egri érsek Zichy Gyula gróf kalocsai érsek Papp Antal c. érsek Radnay Farkas c. érsek

Részletesebben

MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve

MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: \ ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve

László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve DEBRECEN 1972 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. SZERKESZTI: DANKÓ IMRE László Gyula: Medgyessy Ferenc

Részletesebben

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction 90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction Kiállítás On View 2011. november 23-tól december 4-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2011. december 5-én, 17 órától: festmények és szobrok, 1 177.

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: grój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár ^Katona ZNáncloi ÍKézdi ^Kovács Xásztó Rubovics Márk ''Vajda Zsigmond

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: grój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár ^Katona ZNáncloi ÍKézdi ^Kovács Xásztó Rubovics Márk ''Vajda Zsigmond A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : grój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : SKorvai János IGAZGATÓSÁGI Művészek: Edvi Illés Aladár ^Katona ZNáncloi ÍKézdi ^Kovács Xásztó Rubovics Márk ''Vajda

Részletesebben

GALÉRIA KOLOZSVÁR-NAPOCA, 1976

GALÉRIA KOLOZSVÁR-NAPOCA, 1976 KORUNK GALÉRIA KORUNK 50 GALÉRIA 50 KOLOZSVÁR-NAPOCA, 1976 Szerkesztők: KANTOR LAJOS és RITOÓK JÁNOS Műszaki szerkesztő: SZÉKELY DANIEL Fedőlap és tipográfia: DEÁK FERENC Az emlékplakett GERGELY ISTVÁN

Részletesebben

2 n Pécsi Pilch Dezső (1888-1949) Velence (Szent Márk tér), 1931 Venice (St. Mark s Square), 1931

2 n Pécsi Pilch Dezső (1888-1949) Velence (Szent Márk tér), 1931 Venice (St. Mark s Square), 1931 2 1 1 n Scheiber Hugó (1873-1950) Könyökére támaszkodó férfi, 1925 körül Man Leaning His Elbow, c.1925 60 x 43 cm Pasztell, papír Pastell on paper Jelezve balra lent Signed lower left: Scheiber H. 2 n

Részletesebben

almasy=telek i eva MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚ2EUM) BUDAPEST, VI., NAGyMEZŐ-UTCA 8. EMLÉKKIÁLLÍTÁSA RENDEZTE: PETROVICS ELEK

almasy=telek i eva MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚ2EUM) BUDAPEST, VI., NAGyMEZŐ-UTCA 8. EMLÉKKIÁLLÍTÁSA RENDEZTE: PETROVICS ELEK grot almasy=telek i eva MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚ2EUM) BUDAPEST, VI., NAGyMEZŐ-UTCA 8. VASZARy JÁNOS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA RENDEZTE: PETROVICS ELEK 1940 MÁRCIUS 3~TÓL MÁRCIUS 17-IG BUDAPEST, 1940 GROF

Részletesebben

Alba Regia 39. (2010) MAGONY IMRE BORY JENŐ MUNKÁSSÁGÁNAK KORABELI SAJTÓVISSZHANGJA Bory Jenő (1879-1959) szobrászt, építészt, festőt és művészeti szakírót, felnövekvő művészgenerációk pedagógusát, a kutató

Részletesebben

Média kalendárium [2008]

Média kalendárium [2008] Megszûnõ vonalak - részlet Móricz Simon 2006. évi sajtófotó-nagydíjas sorozatából Média kalendárium [2008] KAJÁN TIBOR RAJZA Köszönetet mondunk minden kedves kollégánknak, a szerkesztõségeknek, sajtószerveknek,

Részletesebben

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2013

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2013 VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2013 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th and 20th century Hungarian paintings,

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

>-C3 A NEMZETI SZALON 344-IK KIÁLLÍTÁSA A SPIRITUÁLIS MŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE" U-1K K IÁLL1TÁSÁN KATALÓGUSA 1925. ÉVI DECEMBER 17-TŐL DECEMBER 27-IG.

>-C3 A NEMZETI SZALON 344-IK KIÁLLÍTÁSA A SPIRITUÁLIS MŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE U-1K K IÁLL1TÁSÁN KATALÓGUSA 1925. ÉVI DECEMBER 17-TŐL DECEMBER 27-IG. >-C3 A NEMZETI SZALON 344-IK KIÁLLÍTÁSA A SPIRITUÁLIS MŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE" U-1K K IÁLL1TÁSÁN AK KATALÓGUSA 1925. ÉVI DECEMBER 17-TŐL DECEMBER 27-IG. U t M t t * A spirituális művészek szövetségének második

Részletesebben

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi AUKCIÓ 2014

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi AUKCIÓ 2014 VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi AUKCIÓ 2014 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th and 20th century Hungarian paintings,

Részletesebben

SZEMLE ÉS AZ ÉLŐ ERDÉLYI KÉPZŐMŰVÉSZET SZEMLÉJE

SZEMLE ÉS AZ ÉLŐ ERDÉLYI KÉPZŐMŰVÉSZET SZEMLÉJE SZEMLE A KOLOZSVÁRI MŰCSARNOK ÉS AZ ÉLŐ ERDÉLYI KÉPZŐMŰVÉSZET SZEMLÉJE KOLOZSVÁR VÁROSA ALKOTÓ EMLÉKEZÉSSEL ÜLTE MEG a művészetpártoló Mátyás király 500 éves születése napját. Nagyrészt önerejéből, a kultuszkormány

Részletesebben

A TÉLI KIÁLLÍTÁS ASzépművészeti Múzeum előcsarnokában

A TÉLI KIÁLLÍTÁS ASzépművészeti Múzeum előcsarnokában TATZ LÁSZLÓ A BENKŐ-DIJ NYERTESE FIATAL NŐ ARCKÉPE A TÉLI KIÁLLÍTÁS ASzépművészeti Múzeum előcsarnokában s három termében nyilt meg a Képzőművészeti Társulat 1917 1918. évi téli kiállítása. A Műcsarnok

Részletesebben

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 A Bohócok világa szóösszetétellel egy Kosztolányi-cikk címét idézem, mely 1906 nyarán jelent meg a Budapesti Naplóban. A fővárosba

Részletesebben

MŰTÁRGYJEGYZÉK. Jótékonysági Aukció. 9. Debreceni

MŰTÁRGYJEGYZÉK. Jótékonysági Aukció. 9. Debreceni 9. Debreceni Jótékonysági Aukció MŰTÁRGYJEGYZÉK a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Otthona, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Székelyhídi Gyermekotthona és Bukta Luca súlyosan beteg

Részletesebben