T A R T A L O M. játékszín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M. játékszín"

Átírás

1

2 SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 7. SZÁM J Ú L I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FÖSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK M Á R I A T A R T A L O M játékszín TARJÁN TAMÁS Zéró (1) WILHEIM ANDRÁS Extremitás és vlószerűség (4) KISS ESZTER Újr A tizedes... (7) GYÖRGY PÉTER A megszelídített fenevd (9) CSÁKI JUDIT Szerkesztőség: 1054 Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , Joyce színpdon (12) SZŰCS KATALIN Földhözrgdt csodák (14) P. MÜLLER PÉTER Minth szellem szóln benne" (17) BÉCSY TAMÁS Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút Levélcím: 1906, postfiók 223. A kidásért felel: Siklósi Norbert igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél, Post hírlpüzleteiben és Post Központi Hirlp Irodánál (KHI, 1900 Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámár Előfizetési díj: 1 évre 360,- Ft, fél évre 180,- Ft Példányonkénti ár: 30,- Ft Külföldön terjeszti Kultúr Külkereskedelmi Válllt, H Budpest, Postfiók 149 Indexszám: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigzgtó 'HU ISSN A borítón: Vándorfi László (Armnd) és Sztárek Andre f. h. (Mrguerite) A kméliás hölgy kecskeméti elődásábn (Kráth Imre felv.) A hátsó borítón: Székely László színpdképe A clis-i polgárok győri elődásához (Mtusz Károly felv.) A clis-i polgárok (18) P. M. P. Imitáció és illusztráció (22) MOLNÁR ANDREA Semmi sincs úgy, hogy vn (26) BÁNYAI GÁBOR Íme, egy rossz elődás (29) NÁNAY ISTVÁN Kecskeméti elődások (32) rcok és mszkok DOBÁK LÍVIA Wenzeslus, Lázár, Eck János (38) világszínház HEKLI JÓZSEF Vmpilov színház (40) fórum MIHÁLYI GABOR A mgyr gzdg színház" szegénysége (42) szemle PÁLYI ANDRÁS A néző és tér (47) drámmelléklet VÉSZI ENDRE: Veszelovits Ann

3 játékszín TARJÁN TAMÁS Zéró A játékos Kton József Színházbn A rulett legfontosbb szbályit áltlábn z is ismeri, kinek még sohsem nyílt módj kipróbálni szerencséjét játéksztl mellett. A vörös és fekete, páros és pártln számok között kitüntetett helye vn zérónk. Sokt veszíthet, ki erre legelső mezőre hlmozz tétjét - ám sokt is nyerhet: jó esetben hrmincötszörös pénzt hoz null. Dosztojevszkij A játékos című hoszszbb elbeszélésének Ngymm-figuráj szinte megszállottn bízik zéró sikerében. Olykor nemhiáb; végül zonbn megcslj kegyetlen szám. Vlhogy így járt művet dptáló, zz szuverén módon újrlkotó Forgách András is. Már-már úgy tűnik, hogy drmturg-ként, drámíróként z ideális színpdi szisztémát játssz - s ztán kiderül: távolról sem biztos siker, s z nygbn neni csupán zok törvények érvényesülnek, melyeknek működését kiszámított. Ennek ellenére sem csk pálykezdő szerzőnek dukáló bizttás, türelem mondtj: Forgách oly szk-s e r ű e n készült föl drámírói mesterségre, s érezhetően nnyi intellektuális erő lkozik benne, hogy következő drbj - h szerencsésebb csillgzt ltt születik - busásn sokszorozv térítheti vissz beléfektetett lkotói energiákt. A mjdni nyertes játék-hoz " szükség lehet e mostnir, A j á t é k o s r, melynél n e m zéró pörgött ki keréken. A válllkozás eldöntetlensége, kétrcúság eleve gondot okoz. Forgách Dosztojevszkij műve nyomán " sját drámát írt, de sem z eredetivel nem szkított rdikálisn, sem mg mondndóját nem engedte igzán kiforrni. Az lpmű egyes szám első személyben beszélő címszereplője színi változtbn szükségképp nem trthtt meg nplószcrűen sorjázttott önkommentálás, önelemzés monológjit - s ezzel odlett délfrnci játék- és fürdő-városk világánk sjátos szűrtsége, el-veszett z pszichiki bizonytlnsági, lelki-érzelmi tuskodási ellenére is biztos epiki pozíció, mely mindig játékos felől indulv rjzolt ki további lkok viszonyrendjét. F o rgáchnál fitlember bős csk egy sok közül: Roulettenburg meghsonlott, pénzsóvár, csodát - vgy leglábbis dús örökséget hgyó Ngymm hlálát - váró vendégeinek, jobbár hitelbe játszó és nyrlgtó polgárink egyike. Vgyis z író éppenséggel nem mellékfigurákt emelte föl z örökösen vibráló, izglms jellemképű játékos szintjére, h-nem őt fokozt le többiekhez. Döntő tény Polin és z ifjú o u t c h i t e l kpcsoltánk módosulás is. A játékvárosbn időző orosz cslád gyermekeinek neve-lője z elbeszélés lpjin ngy intenzitássl éli meg Tábornok mostohlány iránti szerelmét. Hová vezet ez z érzés, vezet-e egyáltlán vlhová? - erre kérdésre ott csk ngy sokár, lelki bolydulásoktól és vártln eseményektől késleltetve kpunk válszt. Itt kettejük között már nem kevés történhetett drb kezdete előtt, hogy pontosn mi, rr csk következtethetünk z újbb fejleményekből. Nemcsk. Polin lk-ját, cselekedeteit üli meg némi homály, de sokszor környezetük furcs árnyit is. Mi jobb tehát: visszidézniföleleveníteni nem túl széles körben ismert Dosztojevszkij-művet - vgy minél inkább feledni s háttér nélkül " fogdni el Forgách teremtette pnoptikumot? Egyik. megoldássl sem járunk. egyértelműen jól. A drb sokszor még stílfordultokbn is híven követi z elbeszélést; zt egészen figyelmen kívül hgyni lehetetlen. A jelképes figurák kr viszont olynnyir elüt z eredeti hús-vér lkjitól, hogy vlójábn még sincs értelme Dosztojevszkij és Forgách zonos című műveit egymásr vetíteni. Bármennyit hngsúlyozzuk is különbséget, z öntörvénvűséget, végül is drb problemtikáj nem tér el z elbeszélés problemtikájától. A nem birtokolt, nem kormányzott élet áll középpontbn. Dosztojevszkij monologizáló hősben dt ennek z állpotnk látleletét - Forgách viszont vlmennyi szereplőjén körbemutt: íme, egyikük sem ur sorsánk. Elpereg z élet, vkon és logikátlnul, hogy rulettgolyó is pörög. Föltűnő, hogy - s eb-ben tlán már vendégrendező, Csizmdi T i b or vittefejlesztette tovább z írói inspirációt - mennyit fekszenek ezen színpdon. A fekvés, ez z ön-tudtln vgy psszív állpot mintegy z élőhlottság metforáj. Zgyv bnd-bndázások futó ötperceire tér csk mgához Részeg: népszerű dlink hngultvilágát, intonálási módját túlzottn is megtrtó Cseh Tmás hrmdik felvonásbn m ár nem is z sztlon, de földön nyúlik cl, csk belógó, időn-ként klimpáló krját látjuk. A tönkre-ment Tábornokot mármr hlottnk is vélnék álmábn. Az ideod billenő, szellemes játékokt provokáló kerti pdon éppúgy ' elhevernek, mint nemegyszer füvön. is. S ugynez z átludt" élet tükröz mg gsztronómii köz-helyeit szjkózó Grófnő (Ronyecz Forgách András: A játékos (Kton József Színház). Ppp Zoltán (Főpincér), Udvros Dorotty (Blnche) és Rjhon Ádám (Tábornok)

4 Mári) szemén; és függőlegesen is lehet ludni, mint szólni is képtelen Báró és Báróné (Gry József és Elkán Erzsi) epizódjából kitűnik. Egy fitl pincér (Trján Péter f. h.) időről időre kiütögeti, kilökdösi-bökdösi színpdi kert fölé lógtott htlms ponyvából meggyűlt fleveleket, melyek rtisztikus hullásukkl z idő múlását szimbolizál-htják, s egyben zt is: így, ilyen ön-tudtln tengés-lengéssel hullnk el szereplők is... A játékos nevében hordj sorsát. Megjátszott tétjét, s eljátszott z (egyébként hőn áhított) méltó életet. Amikor minden veszni látszott: játszott. Játszott és nyert. Nyert, hogy elveszíthessen mindent. Bár látszólg pénz körül forog z ábrázolt világ, s háromfelvonásos drám tengelyében is épp kszinói jelenet áll, vlójábn nem ficánkoló rnyk hiányoznk leginkább. Illetve: vlmennyien egy külső tényező, egy kísértő érték - pénz hiányávl mgyrázzák emberi értékeik hiányát, kpcsoltik sivárságát. Misztifikálják, fetisizálják megváltónk hitt Ngy Összeget - de nyilvánvló, hogy h történetesen nyernének vgy örökölnének is, nincs meg bennük z erő, erély sorsuk lkításár, lét tudtos birtoklásár. Ezek z emberek már jószerivel meghsonlni sem képesek. Hlogtnk, e szó kettős értelmében is: mjd holnp rendbe jönnek dolgok " hiú reményével hlódnk. Többségük gyökértelen, hontln (bár ncionális ellentétek és viták nem kpnk olyn hngsúlyt, mint Dosztojevszkijnél: itt kevésbé fontos, hogy vlki orosz-e vgy ngol - z lényeges, hogy hzájától távol s belső bizonytlnságot tovább fokozó átmeneti lét-helyzetben tölti npjit). Értékhiányos, menthetetlen figurák körképe drb. Arisztokrtikus fölényük, z etiketthez igzított viselkedésük csk álcázhtj, de el nem leplezheti, hogy ők semmivel sem jobbk, mint z lgsorbn mrkodó primitív emberpár (ez utóbbiknk csk hngj szűrődik ki z elődás legelején betört pinceblkon át. A női hng Zsíros Agnes főiskoli hllgtóé; férfihng gzdáját nem fedi föl szín-lp). Egy helyütt Hieronymus Boschr történik utlás szövegben. Vlóbn fölrémlik z ő bizrr, groteszk világ : z emberi torzság megnyilvánulásibn. Dosztojevszkijből egy kicsit Boschtojevszkij lett prepráló igyekezetben. Különösebben már Forgách sem kp csolj egymáshoz lkjit, inkább csk szomszédosn gombostűzi z önzonosság-hiánybn szenvedők (ám erről áltlábn lig vlmit tudók) különféle típusit. Csizmdi Tibor meg különösképp kedvét lelte mozikos mgán-számokt biztosító, meglehetős hidegen ironikus ábrázolásmódbn. A szintén vendég Lábs Zoltán ngy szín- és formfoltokból rkt ki színpdképet. Egyik oldlról z épületrészek, másikról fák rendje fogj közre kert zöldjét, tenger mozdultln kékjét. Vs-kos ftörzs, morf szikl sugll tömb-szerűséget, változhttlnságot. Persze változik zért kép, mint rulettjelenethez beforognk kszinói díszletek. Beszédes megoldás, hogy szbd ", természeti " világ és trgédiákt szító játékbrlng látványelemei összekevered-nek: kszinó benne felejtődik kert-ben. A szenvedély közege kimoshttlnul átmérgezi " z élet közegét; z élet összecserélődik szenvedéllyel. Csizmdi z erős, nyersen htásos és szinte mindig egyértelmű jelentésű effektusoknk nyitott teret. A főpincér mindjárt kezdetnek egy mcskát hjint fűbe : szegény állt téveteg rohngálás szereplők útvesztettségét előlegezi, s torzt, szinte álltit belőlük. Ppp Zoltán összenőtt szemöldökű, démonikus főpincére mjd másik lkjábn: krupiéként muttkozik sorsok uránk, de különben is ő z, ki minden-kit minth nykánál rgdn meg, kárcsk z imént mcskát. Fölénye bból dódik, hogy ő z ebédlősztl és játéksztl mellett is egyszerre szol-gál és dirigál. Kötelessége, tennivlói, jogi pontosn tisztázottk: helyén vn, s ezt senki másról nem lehet el-mondni. Ppp Zoltán épp nnyir ördögi, mennyire ezt kettős szerep megkívánj. A főpincér, illetve krupié z üdülőhely és játékváros krkterét, szórkozttó üzemgépezetét képviseli, s egy-két jól megtlált vonás is elegendő hhoz, hogy hely miliőjét ársztó figur jelenjék meg előttünk. Aki be-folyik gynús hitelügyletekbe, ki mindent hll és mindent lát - s ki szerencsétlen és mgányos, kárcsk többiek. Gelley Kornél kis kölcsönökért mrkát nyújtogtó, folyton társság nyomábn csoszogó Kopott ur, Vjd László bombsztikus igzságokt hrsogó Költője, Hrvey Shenker semmit sem értő s ezért bámész bmbsággl mosolygó Angol ur, Kun Vilmos jelzőtlen", mégis rcélt villntó Ur drb szimbolikus régiójáb trtozik már említett Grófnővel, Részeggel s hngokkl együtt. Bár vlmennyien biztos szkmi vértezettséggel teremtik meg emberüket, minden erőfeszítésük hiábvló lenne rr nézvést, hogy főcselekmény ármáb kössék e szerepeket. Így ztán - nem is ngyon tesznek erőfeszítéseket. De mi is főcselekmény? Az eldósodott Tábornok kidná z útját házitnítónk, ám játékos továbbr is csládhoz kötődik. Szerelméhez, Polinához elsősorbn. Aki viszont Tábornokot nem érdek nélkül s tán nem egészen tiszt módon pénzelő Márki, vlmint tényleg gzdg Astley között hányódik. A lenge erkölcsű Blnche tervezett kézfogój Tábornokkl két cslád gzdsági egységét is megpecsételné - hiszen kedves rokon, Márki ugyn-úgy Ngymm hlálát lesi, z örökség-re szeretne lecspni, mint hogy Tábornok is. A tolókocsihoz láncolt, z életről igen sokt, mégsem eleget tudó öregsszony zonbn nem ptkol el, sőt jön, lát - és veszít. A pénz, mi illúziójuk szerint rendbe tehette voln szénájukt, fogukt csikorgtó örökösök szeme láttár úszik el. S játékos mellé is hiáb szegődik szerencse, htlms nyereményét mélttlnul, kpkodv pzrolj el Blnche kissszony célrtörő bájink igézetében. E történet inkább töredezett, mintsem ívvel húzott drbbn, kifejlete sem egészen világos, de nnyi nyilvánvló - s ezt címszereplő egy álmár utló végső szvi is megerősítik -, hogy dosztojevszkiji relist elbeszélés végképpen átcsúszik látomásb. Nem prdoxon, hogy éppen fokozódó sötétség veszi birtokb színt. A figurák képtelenek voltk sját krtukt krni, képtele-nek voltk sorsuk gyeplőjét megrgdni; npjuk leáldozott. A rendező e pusztulási folymtnk mintegy fiziológiáját igyekezett megteremteni fiziki cselekvések, illetve fizikum fokozott kijátsztásávl. Eb-ben szerepét egész testével, minden porcikájánk koreogrfált mozgásávlmozgtásávl megélő Bán János volt legjobb játékostárs. Az ifjú házitnító, prádésn fölszökkenve egy sztlr, mg hsonlítj ügyes állthoz mgát, nem hllgtv el lktánk bizonyos torzságát sem. Ami ténylegesen boschi lehet drbbn, Bánnál nyer legteljesebben kifejezést. Folytonos izgésmozgás z önmg elől megfutó ember

5 Bán János (Játékos) és Básti Juli (Polin) Forgách András színművében Rjhon Ádám (Tábornok). Gobbi Hild (Ngymm), Vjd László (Költő) és Vrg Zoltán f. h. (Fokics) A játékosbn (MTI Fotó - Földi Imre felvételei) nyugtlnság. Vonglásibn, hempergéseiben szilárdság, hrmóni hiány munkál. Egy szvát sem lehet komolyn venni, holott nincs szv, melyben ne voln némi igzság. Básti Juli Polináj számár igencsk hálátln szituációkt kreált szerző. Nem egészen lehet tudni leányról, honnn jön (szellemiekben, lelkiekben), hisztérikus idegességének okit csk tlálgtv fürkészhetjük, játékossl vló kpcsolt nem tisztázott, s végül betegsége, eltűnése " is bizonytlnságot keltő. A színésznőt mi sem óvhtt meg ttól, hogy görcsös erőfeszítéssel formálj meg Polinát. A csók-pofozkodás jelenet ennek ellenére is trtlmsr sikerült, s h nem is meghsdt személyiség viselkedésének rugói, de zilált rekciói kitetszettek bból, hogy hol egy csókkl illette kedvesét, hol meg rögtön egy nyklevest kevert le neki. Blnche-ot (Udvros Dorotty) virító színek és z extrvgáns vonlk segítségével jellemezte Lábs Zoltán; Márkit (Blky Géz) sárg árnyltokkl. A lány szépsége és léhság nem válszthtók el egymástól; férfi rossz jelleme vlhogy süt sárg cipőből, nyk kendőből. Ahogy ők mguk színeit és ruháit, oly otthonosn viseli Dörner György is elegáns fehér öltönyét (mi. mást is hordhtn egy - cukor-gyáros?) - ám ezek z lkok is csk foltok" színpdon. A belső, emberi bizonytlnságot külső, megjelenítésbeli bizonytlnsággl krták voln érzékeltetni z lkotók? Kevéssé gyümölcsöző megoldás. Rjhon Ádám ( Tábornok) is csk múgy áltlánosságbn hozz z ingtg, öregedő férfit, kiből életeseményei is minth gúnyt űznének, és semmi. nem kkor történne vele. mikor itt vn z ideje. Gobbi Hild mesteri. mgánszámot kerekít Ngymm vártln érkezéséből, mjd pedig vgyont mind vdbbul herdáló szenvedélyes rulettezéséből. A sietős kis kézmozdultoktól szerencsekerék forgását leső kis hunyorgásokig minden mintszerű -- csk hát Gobbi Dosztojevszkijt játszik, érezhetően z eredetiben szereplő öregsszonyt krj ábrázolni (tlán Forgách is itt őrizte meg legtöbbet z ihlető elbeszélésből). A szemléleti. különbség természetesen stiláris különbségként is testet ölt. A Ngymm és Játékos, kik igencsk. egymásr vnnk utlv, Gobbi és Bán erősen eltérő játékmódj révén is élesen különböznek. A rendezést vélhetően nem zvrták z ilyesfjt eltérések, sőt minth szélsőségekre vló hjlm, végleteket kedvelő, sokkírozó szeszélyesség lenne változtos színvonlú elődás mozgtój. Túlmozgtój is lklmnként. Betört üveg, földhöz vágott pohár, elzuhnó test, kifent hng, kiloccsntott itl, mi-egymás trtozik művészi eszköztárb. Egyikmásik vlóbn beletrtozik, funkcionál hrmdik-negyedik csk fölösleges dísz muttványon. Az eklektikus összképű produkció nyilván tpsztltivl lehet z írói kvlitásit egyes epizódokkl és megoldásokkl bizonyító Forgách András hsznár, s Csizmdiát is szerencsésebb rányok meglelésére, kimunkálásár, kevésbé tollkodó elődások készítésére srkllhtj. Hogy csönd, visszfogottság néh erőteljesebb jelzés lehet, mint hrsány,' drsztikus effektus, zt egy ném szereplő bizonyíthtj: Fokics, ki Ngymm kocsiját tologtj. Vrg Zoltán f. ' h. fitlembere elcsempült rccl, gépies mozdultokkl teszi kötelességet. Tekintete semmibe réved. Ő soh nem fog játékosként jutni rulettsztl mellé. S h tehetné, lighnem egyetlen mozdulttl elsöpörné ezeket nyvlygókt, identitászvrbn szen v edőket, vilgfájdlmsokt, ködevőket -- kik már trgikus, ktr-

6 tikus meghsonlottsághoz vló jogukt is eljátszották. (Utóirt) A Színházművészeti Szövetség május 6-án szkmi vitát rendezett A játékos elődásáról: miként tükrözték z lkotók szándékát kritikák, s hogy látják kritikákt z lkotók? A Kton József Színházt kép-viselő Zsámbéki Gábor joggl jegyezte meg: ezek tlálkozások, eszmecserék enyhíthetik két oldl ", művészek és bírálók feszült, nemritkán diszhrmonikus viszonyát. Nány István megjelent, illetve sjtó ltt levő elemzéseket tekintette át, s noh regisztrált, hogy zok gykorltilg kivétel nélkül elmrsztlják drámát és z elődást is, dvoctus diboliként produkció másságát, rejtve mrdt erényeit, vonásit firttt, tudtosított. A rendező, Csizmdi Tibor zt bizonygtt szuggesztíven, hogy mint mindig, most is cselekményközpontú színháznk üzent hdt stílusközpontú játszás nevében. Ad bsurdum vitt érvelése nem kis ellenkezésre tlált - részben, mert z árnyltnyi, provoktív öniróni-át nem vették észre polemizálók. Forgách András hlkn, trtózkodón és htározottn is egyben keletkezés körülményeit vázolt. Ahogy múltt előhívt - z terveiről vllott. Mindezt zért rögzítem itt, mert - z átfutás, nyomdi munkáltok okán - egyedül nekem vn módom e vit lpján kiegészíteni, korrigálni álláspontomt. Természetesen kritikám eredeti szövegét nem érintettem. De belátom, hogy mgm is elmulsztottm, mit z összes többi bírált is: szöveg zenei szervezettségének, z elődás dllmánk említését. Zenei értelemben motivikus építkezés mutthtó ki három különböző szerkezetű felvonás folymtábn. Ez tény viszont - és hozzá-szólók közül különösképp Mészáros Tmás más irányú észrevételei - tovább erősítik vélekedésemet: Forgách föl-készült - csk még nem kész drámíró. Forgách András: A játékos (Kton József Színház) Drmturg: Litvi Nelli. Díszlet, jelmez: Lábs Zoltán m. v. Rendező: Csizmdi Tibor m. v. Szereplők: Bán János, Básti Juli, Rjhon Ádám, Gobbi Hild, Blky Géz, Udvros Dorotty, Dörner György, Gellcy Kotnél, Vjd László, Ronyecz Mári, Ppp Zoltán, Kun Vilmos, Cseh Tmás, Vrg Zoltán f. h., Trján Péter f. h., Gry József, Elkán Erzsi, Zsíros Ágnes f. h., Hrvey Shenker. WILHEIM ANDRÁS Extremitás és vlószerűség A Tlálkozás Pesti Színházbn Náds Péter trgédiájábn szoktln dolgokról esik szó, és szoktln dolgok esnek meg színpdon. Még sokkl szoktlnbb zonbn z színpdi szituáció, mely drb hordozój - h lenne is rendező, ki prózi színművet így interpretáln, ligh fogdhtná el önkényesnek tűnő megoldásit. Náds drbj zonbn eleve feltételez egy formi szempontból meglehetősen extrém helyzetet: egyfjt zenés színházt ír elő, melynek működnie kell hhoz, hogy drbot el lehessen játszni. Mindz, mi drbbn történik, nem zonosíthtó szereplők elmesélhető (el is mesélt) történeteivel. A drb ugynis inkább leírhtó, mint elmesélhető - hiszen egy ngyon reális, éppen színpdisságábn vlószerű szituációr épít. A Tlálkozás mostni és minden mjdni elődásávl kpcsoltbn két kérdést kell föltenni. Megfelel-e színpdrvitel drb támsztott techniki követelményeknek? Milyen művészi színvonlt képvisel? Nyilvánvló: z első kérdésre dott válsz már ngymérték-ben meghtározz másodikr dhtót, hiszen h z nemleges, kkor cskis drb ellenében jöhetne létre vlmi-féle művészileg érvényes produktum, s ez, h nem is lehetetlen, kevéssé vló-színű és mindenképpen kivételes. Azt, hogy mennyire jó vgy mennyire menthető és mgyrázhtó Tlálkozás pesti színházbeli elődás, vnnk nálm hivtottbbk, kiknek tiszte el-dönteni. Azt sem tudom fölmérni, hogy mgyr színházi kultúr jelenlegi állpotábn mennyiben volt már eleve kudrcr ítélve e válllkozás, és hogy megbirkózhtik-c m egyáltlán mgyr színház ezzel drbbl, vnnk-e eszközei kár csk rr is, hogy meg-próbálj fölismerni mű támsztott követelményeket. A mostni elődáson ugynis z tűnt fel, hogy színészek, Ruttki Év és Hegedüs D. Géz rettenetesen igyekeztek minél jobbn (s tlán minden eddigi szerepüknél jobbn) játszni zt színházt, melyet játszni szoktk, s melyet játszni tudni vélnek, ám z elődás látványosn zt muttt meg, hogy eszközeik most egyszerűen nem működnek, s ők nem tudnk tenni semmit ez ellen. Ez drb lklmtln rr, hogy így, ezekkel z eszközökkel játsszák, z áltluk elérhető htásmechnizmusokt próbálják lklmzni. A mű ellenáll, és sjnos értelmetlenné, ránytlnná, helyenként kínossá válik. Mármint most, Pesti Színház színpdán - mert mindez nem drb, hnem z elődás hibáj. Náds Péter trgédiáját másként kell játszni, máshonnét kiindulv lehet csk fölépíteni. A Pesti Színház produkciój félreismeri és félreértelmezi drbot, mert már eleve nem teljes műre koncentrál. Szöveg és zene Náds Péter drb kidásához fűzött Jegyzetében ngyon htározottn foglmz: Az itt közredott szöveg... csk z én eredeti elképzelésemet tükrözi: ez drb egyik fele. A Tlálkozás című trgédi teljes és végleges formáj z szövegből és zenéből kilkított prtitúr, melyet Vidovszky László készített el." A szerzői szándék világos : ez színpdi lkotás csk zenével együtt képzelhető el, zene és szöveg együttesen dj meg drámi történés folymtát; zenészek éppolyn fontos szereplői játéknk, mint színészek, játsznivlójuk is ugynolyn rngú, mint mg drámi szöveg. Náds Péter egy-fjt continuót képzelt el drbjához, olyn zenei eseménysort, melynek menynyisége is, jelentősége is, színjáték egészében betöltött szervessége is jóvl túlnő zon, mit m (és itt) színház zenétől áltlábn elvár, s mivel meg-birkózni képes. A szerzői instrukcióból idézem: Ám hngsúlyosn fel kell hívnom figyelmet rr, hogy continuo kkordjit nem kísérőzeneként, illetve nem zenei láfestésként kívánom lklmzni. Úgy képzelem, hogy continuo kkordji helyi értékük szerint kiegészít-hetik, fokozhtják, cáfolhtják, folytt-htják, megsemmisíthetik, elhnygol-htják vgy elmélyíthetik z dott szövegrészben megnyilvánuló drámi trtlmkt, de ugynkkor szövegtől független önállósággl is rendelkezniük kell, ngyobb léptékű, egésszé lkuló, tehát egyenrngú zenei szerkezetet kell teremteniük, s így ennek szerkezetnek mintegy drámi módon szembe is kell fordulni szövegből épülő szerkezet-tel." Vidovszky László zenéje eltér con-

7 tinuo szokásos felfogásától, nem csk kkordok sor - h zenei műfjokr hivtkozhtom, zt mondnám, hogy recittivo ccompgnto helyett inkább melodrám műfjához közelít. Különböző terjedelmű zenei eseményeket komponált (még z kkordsorok is felfoghtók egyetlen ngyobb időintervllumr kivetített, de megszkíttlnul folymtos eseménynek), melyek zon túlmenően, hogy illeszkednek szöveg meg-felelő pontjihoz, egymáshoz képest is különböző relációkt teremtenek; zonos típusú nygok utlnk egymás-r ( néző számár eligzítást dv szöveg értelmezéséhez), egy-egy hng-szín, hngszer, krkter vgy kár hngmgsság szinte jelentéshordozóvá" válik. Ugynkkor ez zene nem lehet meg szöveg nélkül, mert minden megszóllás vlódi súlyát és rngját z egész hierrchiájábn szöveg szbj meg, illetve z drámi folymt, melyet színészeknek szövegből kiindulv kell létrehozniok. Vlószínűleg kielemezhetetlen, hogy mg szöveg vlóbn igényli-e zenei eseménysort, eleve helyet hgy számár, vgy elődhtó s elképzelhető lenne-e nélküle. Ez kérdés zonbn múgy is csk szónoki lehet, hiszen drb koncepciój z, hogy vn hozzá zene, hogy szövegnek és zenének együtt kell létrehozni zt z lpnygot, melyből fölépíthető szín-pdi megvlósítás. A zene mindenesetre ngyon hngsúlyossá teszi z elődásnk egy olyn dimenzióját, mely természetesen egyébként is jelen vn minden színházi eseményben, ám bizonyos értelemben meghtároztlnul, szbdon kezelhetően. Az idő dimenziójáról vn szó. Ebben drbbn ugynis z időbeli lefutást zene, h tág htárok között is, ám mégis behtárolj, s drb természetének megfelelően inkább hosszbb trtmokt részesíti előnyben. Ahhoz, hogy egy zenei eseményt meg lehessen szóllttni, éppúgy időre vn szükség, mint egy mondtot el-mondni. S éppúgy, hogy egy mondt-nk is értelmet, súlyt, kontextust d, hogy milyen időbeli viszonyltbn ejtjük más mondtokkl és szvkkl, zenei események összefüggéseinek érzékeltetésére is fontos időbeli diszpozíciójuk. Ebben drbbn igen bonyolult, egzktul leírhttln s csk elődóművészileg értelmezhető és megvlósíthtó időviszonyltok vnnk feltételezve. Mgánk szövegnek is vn Náds Péter-Vidovszky László: Tlálkozás (Pesti Színház). Ruttki Év (Mári) és Hegedüs D. Géz (Fiú) egy ngyon precízen előírt időrendje, melynek milyenségére szünetek és csendek megjelölésével, gykrn hosszúságuk jelzésével történik utlás. Meghtározott időrendje vn cselekvéseknek is: bizonyos mozdultok elvégzésének vn egy olyn sebessége, mely ngyjából mindenki ntómiáj számár egyformán dott. Vn egy tempódottság, mely játéktér méreteiből és fiziki felépítéséből következik ( mostni elődáson ilyen például. hogy tlán kelleténél kisebb színpd, ám ferde pdló!). A zenei eseményeknek is vn egy--egy ideális tempój, melyet zonbn olykor módosítht vele szinkronbn mondndó szöveg tempój. A zenei események egymásutánj is feltételez egy ngyobb összefüggéseket átfogó tempóérzetet. Ez struktúr zonbn már ngymértékben függ színpdi történéstől, mivel kitüntetett pontjink egybe kell esniök szöveg megfelelő pontjivl. A zene megszóllási cskis z dott szövegrész elhngzáskor történhetnek, szövegnek viszont figyelembe kell vennie zenei folymt történéseit. Ideális esetben ki kellene lkulni z elődás lélegzésének " : szöveg és zene nélkül, hogy kísérné egymást, megfelelő pontokon összetlálkozn, szinte együtt születne meg, kiemelkedve z elődás legbenső rétegéből. A szöveget és zenét nem lehet csk egyszerűen összejátszni", szinkronb hozni. Egy zenei esemény lecsengésébe nem lehet belebeszélni, egy-egy mondt létrehozht mg körül egy olyn védőpjzsot, melyről lepttn zene, vn viszont olyn is, mikor igenis z együttes megszóllás tökéletes szinkronj hozhtj csk ki z intencionált poént. Náds Péter és Vidovszky László prtitúrájánk mindegyik pontjáról eldönthető z, hogy mi viszony szöveg, cselekmény és zene között, mi z, mi drb mindvégig ngyon polifon szerkezetéből egy-egy formrészben fontosbb, zenei sszociációvl élve: melyik szólmbn vn éppen tém. Am miként egy fúg elődás is elhibázott kkor, h z elődó csk z egyes témbelépéseket hngsúlyozz, s folymt egésze elvész, csupán átvezető részek soroztává sikkd, vgy h egyszerűen nincs figyelme rr, hogy z egyes szólmok párhuzmosságát is kibonts, és érzékeltesse állndó jelenvlóságukt, kként Tlálkozás elődás során is színpdi megvlósulás minden lehetséges elemének egyszerre kell jelen lennie,, mg folymtosságábn, legyen z s i ó, mozgás vgy zene, színész, muzsikus vgy kár kellék, mint törülköző vgy feszület vgy pohár. Vgy kár cselekmény, történés, melynek kkor is mgáb kell tudni fogdni mindent, mi színpdon vn, h z illetőnek éppen nincsen dolg, vgy éppen nincsen rá szükség. Ebben műben mindennel és mindenkivel együtt történik meg z, mi megtörténik, nincs epizód, és nincs helye felesleges mozdultoknk és tárgyknk. Minden, mi epizodikus vgy felesleges: műtől idegen, hib. Fordított logik Vlló Péter rendezése bőségesen szolgál felesleges dolgokkl, epizódokkl s legköznpibb hibákkl is. Már z elő-

8 Hegedüs D. Géz és Ruttki Év Tlálkozásbn (MTI Fotó - Cser István felvételei) dás első perce is előrevetíti mindzokt techniki és koncepcionális hibákt és tévedéseket, melyek végül is od vezetnek, hogy Náds és Vidovszky drbj helyett vlmi egészen mást játsznk el színházbn. Minden olyn elődáson, hol zenészek fogllnk helyet zenekri árokbn, világ legtermészetesebb dolg z, hogy zenészek hngolnk. Ez még nem z elődásnk, hnem színházi estének része; z elődásr lklmssá teszik zeneszerszámikt, játsznk né-hány bemelegítő futmot, mjd elcsendesednek, ez közönséget is figyelmezteti rr, hogy hmrosn megkezdődik z elődás. Náds drbjábn előbb felmegy függöny, ngyon hosszn el-időzhetik figyelem mind színésznőn, kiről e pillntbn még nem tudunk semmit, mind színpdon, melyen már szinte minden jelen vn, minek szerepe lesz mjd történetben, csk még nem tudjuk, mire vló. S ekkor, mikor már jvábn benne vgyunk z elődásbn, noh még csk bennünk kezdett történni vlmi, jelennek meg sorr zenészek, s kezdenek készülődni z elődáshoz, s színésznő is csk ekkor kezd el cselekedni színpdon. Port szór pohárb, z jtóhoz megy, bedugj kávéfőző zsinórját, látjuk: vlmire vár, vlmire készül. Eközben zenészek is készülnek z elődásr, hngolnk, helyezkednek, rendezkednek - csk jelenlétük súlyt kp záltl, hogy mintegy szemünk láttár, z elődást zvrv végzik zt, mit nnk előtte, nnk érdekében kellene tenniük, hngolásuk sem elcsendesedik, hnem hirtelen bbmrd. Mjd mikor megint hngolni kezdenek, már érzékeljük: vlmiképpen ők is ktív részesei lesznek mű elődásánk, cselekmény megtörténtének. Nem így Pesti Színház elődásán. Először is függöny felhúzásánk egyszerű műveletébe csúszik rendezői hib. Ahelyett, hogy ngyon lssú függönyfelhúzás során szinte belekerüljünk bb térbe, melyben mjd z elődás fog lefolyni (pedig Jovánovics György díszlete szinte sugllj, hogy mi szinte szob másik felében ülünk), függöny csk részben megy föl, furcs csúcsíves lkztbn nyílik szét, s látni engedi Ruttki Évát, kiről ily módon mindenki megtudhtj, hogy mi estének ő lesz mjd főszereplője. Mjd kis idő múlv vlóbn fölmegy függöny, látunk egy díszletet; egy drbig nem történik semmi, mjd mikor Ruttki megmozdul, ezzel egy időben bejön vlki zene-kri árokb, kiről ztán kiderül később, hogy zenész. Megfordul tehát z események logikáj; z elődás kezdeté-nek Nádsnál ngyon is pontosn elképzelt és megtervezett szoktlnság, mely teljes mű szerkezetének előrevetítése már, mostni elődáson tétovság, bizonytlnság és végső soron értelmet-lenség lesz. A színészi munk és rendezés részleteire kitérni nincs szándékombn: ez voln z, mire z írásom elején feltett második kérdés vontkozn. Engem zonbn jobbn érdekel most z elsőre dndó válsz, mi tlán már z iménti rövid leírásból is sejthetően: egyértelmű nem. Mégpedig zért, mert Pesti Színház színpdán láthtó elődás nem hgy helyet zenének. Mindzt, mit Vidovszky László munkáj jelent, kísérőzene funkciójár degrdálj, vgy még inkább: mert szerzői instrukció szerint zene drb integráns része, ám mivel nem tud vele mit kezdeni, szinte tudomást sem vesz ról. Azt hiszem, nem volt olyn néző színházbn, ki most ismerkedvén drbbl, tudt voln, mivégre volt zene, miért játszottk egyáltlán, s miért éppen kkor, mikor játszottk. Megkockázttom: ez zené-lés itt inkább zvrt mindenkit, nézőket, színészeket, rendezőt is ideértve. Az elődókt legköznpibb, gykorlti dolgokbn zvrt meg. Sokszor úgy éreztem, sejtelmük sincs, melyik mondtukhoz fog zene is szólni, nem készültek fel rá sem dinmikilg, sem beszédtempó szempontjából. Olykor ngy sebesség mitt egyszerűen nem volt idő zenére, olykor beszédtempó változott meg kínosn, hogy szinte skndálv lklmzkodjék prtitúrábn előírt szinkronpontokhoz. (Nem hgy-htó említés nélkül szövegmondás bizonytlnság sem, mely z áltlm látott elődásokon többször is szinte lehetetlen helyzetbe hozt zenészeket, hogy miként lklmzkodjnk mondtok bkugrásihoz.) A színészek nem csupán zene időrendjéhez nem lklmzkodtk, hnem hhoz sem, melyet Náds előírt drbbn, nincsenek szünetek, nincsenek hosszú és ngyon hosszú csendek. Hihetetlen serénykedés vn jelen színpdon, vlószínűleg zt félelmet leküzdendő, hogy mi lesz kkor, h éppen semmi nem történik, h mozdultlnság lesz jelen, csend, h nincsenek éppen szvk, melyeket meg

9 lehet játszni. Ez z elődás, helyett, hogy mert voln polifon lenni, s törekedett voln minden fktoránk együttes jelenlétére, pró mozzntokr: szvk-r, mozdultokr, tárgykr fókuszolt, tevőlegesen kiemelt vlmit, többnyire ngyon is külsőséges eszközökkel, mint milyen csúcsíves függönynyitás. Ahelyett, hogy engedte voln: z állndó jelenlétből vlmi egy-egy pillntr kiemelkedjék, de úgy, hogy minden más is jelen lehessen. A csend Náds Péter drámáink szerintem vn egy olyn lpvető közege, melyet definiálni ngyon nehéz, de nélkül, hogy ezt egy elődás meg ne kísérelné meg-teremteni, mégsem lehet színpdr állítni őket. Náds szvávl, inkább csk hsonltként, ezt közeget csendnek nevezném. Ez z, melyben drámái mozognk, vgy még inkább: vnnk. Ez mindig jelen vn, kkor is, h történést látunk, beszédet hllunk. Minden csendből emelkedik ki, s od süllyed vissz. Ez z rétege Náds drbji-nk, melynek érintkezni kell figyelmünkkel, érzékelésünkkel, h ezt érzékeljük, kkor színpdon vlóbn: minden megtörténhet. Náds Péter három drbjábn színpdi utsításokbn érhető tetten e felismerés kilkulás, tlán tudtosodás. A Tkrítás nem hgy helyet csendnek, itt mindig zjlik vlmi, z kcidenciákbn kell mindig tájékozódnunk, legfeljebb hosszbb-rövidebb szünetek tgolják beszédet, mozgást. A Tlálkozás már csend és szünet bonyolult viszonyár épül, csend z, miből kibomlik játék, szünetek játék techniki vele-járói, segédeszközök, melyek lehetővé teszik megvlósítást - kiegészülve természetesen zene csendjével és meg-szóllásivl is. A Temetésben nincs már tere szüneteknek, minden időtlen, metrum nélküli, itt már minden csk buborék csend felszínén". A Tlálkozás következő színrevivőjének nem szbd megfeledkeznie csend-ről, szünetről és z időről. KISS ESZTER Újr: A tizedes... A Pesti Színházbn megújult lkjábn láthtjuk viszont A tizedes mg többieket. A felszbdulás negyvenedik évfordulój dj z ktulitását nnk, hogy újr tlálkozhtunk második világháború végnpjibn egy gzdáitól elhgyott grófi kstélybn összeverődött lógósok" csptávl, kiknek csk nnyi közük vn háborúhoz, hogy szbdulni kr-nk belőle. Horvi István Dobozy Imre eredeti kisregényét, z zonos című híres film és Veszprémben bemuttott színmű szövegét felhsználv írt új szín-pdi változtot. A mű így trtlmilg s formilg is átlkult (bár z lphelyzet és cselekmény ugynz mrdt), zz lényegében új, önálló színdrb jött létre. tűnik, Horvi nem krt z emlékezetes filmváltozttl versenyezni vgy zt túlszárnylni, s színészeitől sem követelte ezt. Tiszteletben trtv már klsszikussá vált filmet, nem nnk színpdi lemásolásár törekedett, hnem könnyed, felhőtlen szórkozást biztosító, sok helyütt bohóztb hjló vígjátékot lkotott, melynek fő htóeszköze és építőeleme helyzetkomikum. Az átdolgozás drmturgiilg jól megoldott; Rdnóti Zsuzs munkáját is dicséri vlódi színpdi szituációk sorozt, pergő ritmus, gördülékenység, tér és cselekmény sűrítése, egysége. Felvonul komédi és bohózt egész fegyvertár, de szerencsére unlms ismétlésektől mentesen: átöltözések, álruh, álszkáll, személycsere, félreértések, rejtekjtó, kergetőzések, hllgtózások stb., Oscr Wilde-i és Molnár Ferenc-i hgyományokt folyttv. Horvi tehát nem drámát írt - mint hogy eredetileg sem drám volt mű -, hnem jól megcsinált színművet, melynél z elődhtóság, színpdi élvezhetőség fő szempont. Indokoltln lenne tehát drámi mélységeket számon kérni drbtól. A filmmel ellentétben itt nem történelmi helyzet áll mondnivló középpontjábn, illetve z egyes ember cselekvő viszony e helyzethez. Ebben drbbn zűrzvros történelmi szituáció inkább csk háttér, ürügy és lklom helyzetkomikumot szülő, szélsőséges helyzetekben megmuttkozó emberi viselkedéstípusoknk görbe tükröt trtó játékhoz. Ugynezek viselkedésés rekciótípusok megmutthtók lettek voln bármilyen szorult helyzet " keretében, történelmi sorsforduló jelentősége háttérbe szorult. Ennek zonbn mégsem látj kárát z elődás, mely mg nemében teljes értékű, s nem is kr többnek látszni, mint mi. Nincs szó itt értékek felcserélődésének, igenlésének vgy tgdásánk erkölcsi di- Dobozy Imre: A tizedes meg többiek (Pesti Színház). Szombthy Gyul (Tizedes), Sörös Sándor (Gáspár), Hrkányi Endre (Albert), Bács Ferenc (dr. Gálffy Eduárd) és Kszás Attil (Fekete) Náds Péter- Vidovszky László: Tlálkozás (Pesti Színház) Drmturg : Rdnóti Zsuzs. Díszlet: Jovánovics György. Szcenik: Éberwein Róbert. Rendező: Vlló Péter. Szereplők: Ruttki Ev, Hegedüs D. Géz

10 Szkácsi Sándor (Szíjjártó), Szombthy Gyul (Tizedes) és Bács Ferenc (dr. Gálffy Eduárd) A tizedes meg többiekben (Iklády László felvételei) lemmáiról, inkább nevetségességig ismerős komikus pózokról s rekciókról. S elődás után néző mgábn kuncog-ht vgy elgondolkodht zon, hogy ő vjon melyik típusb sorolhtó: fontoskodó, irányítást mgához rgdó, leleményes bőrementő, tehetetlenségé-ben heroikus pózt öltő, önzetlennek lát-szó álmártír vgy mindenben csk elméletben részt vevő blek típusáb. A színpdi gördülékenység kedvéért sok szituáció és elem megváltozott drbbn z előző változtokhoz képest: új kellékek, módosult vgy új poénok, más beosztású helyszín tárul elénk. A szereplők is változtk, illetve kevesebb szereplő, de mindegyikük egy-egy viselkedésformát krikírozó komikum forrás. Remek ötlet volt, s rengeteg komikus helyzetet és poént teremt, hogy sebesült szovjet kton ktonlány lett. Ez némi pikntériát és érzelmes felhngokt is visz játékb, mi áltlábn vonzóvá tesz egy szórkozttó drbot. Jellemkomikumról nem beszélhetünk - mivel z ábrázolás nnál áltlánosbb szinten mrd -, inkább pompás kriktúrákról. A szereposztás telitlált. A színészek nem típusokt jelenítenek meg, hnem egy-egy típus pródiáját dják remek összjátékkl. Horvi István vlószínűleg igen fontosnk trtott z dptálás során, hogy színészeknek igzi jó játéklehetőséget biztosítson, s ez sikerült is. Mivel bolondozásról, szó eredeti értelmében vett vlódi játékról vn szó, ezért színészi önállóságnk teret engedő rendezés nem jelenti z elődás szétesését, egyensúlyánk felborulását. Látszik, h o g y színészek élvezik játékot, s összhng vn közöttük, mivel rekciók helyes időzítése létfontosságú hhoz, hogy egyénileg ki ne essenek játék lendületéből. A jellemábrázolás hiányából, illetve z dott típusoknk fonákjukról vló bemuttásából dódik, hogy rendezés értékhngsúlyi eltolódtk, s más drb végkicsengése", mint hjdnábn volt. Molnár Ferenc tizedes például nem háborúból önhtlmúlg kilépő, túlélésért egészséges életösztönnel szélhámoskodó figur, illetve nem elsősorbn z, inkább hszonleső, mg pecsenyéjét sütögető, minden hájjl megkent, sját érdekeit minden helyzetben felismerő és szem előtt trtó típus pródiáj. S bár figur leegyszerűsödött, összetettsége, mbivlens vonási eltűntek, Szombthy Gyul remek lkítást nyújt tempermentumos, energikus, lehengerlő tizedesként. Megnyerő fellépése még egoizmusát is pozitív tuljdonságként muttj be, s ez sokszor komikum forrás. Bács Ferenc egy ellenkező előjelű mgtrtástípus pródiáját játssz el Gálffy Eduárd testre szbott szerepében. Fnyr, ugynkkor erőtlen elegnci sugárzik belőle, siránkozó, önállótln, mégis rendkívül önérzetes risztokrtizmus megtestesítője. Az dott helyzet-ben groteszk hzfiúság kezdetben jó lehetőséget d komédiázásr, később zonbn ez heroikus gesztus kissé unlms ismételgetésbe csp át (ez kevés drmturgiilg megoldtln elem közé trtozik). A figur gondosbb megírást kívánt voln hhoz, hogy színész kiléphessen ebből z egysíkúságból. Szkácsi Sándor remekel z elméleti kommunist ", vulgármrxist Szíjjártó szerepében: esetlen, szánlmsn ügyefogyott mozgás, siránkozó hnghordozás, minden gesztus z életidegen, stréber blek tökéletes kriktúrájává áll össze. Hrkányi Endre Albertj is szépen illik különös képcsrnokb. Finomkodó, előkelő modor, gyermeki álmodozás eg y szolglélek önérzetét helyettesíti, szomorkás humorrl és öniróniávl. Hrkányi ugynkkor hús-vér lkot formál, vártln helyzetekhez lklmzkodó leleményesség, másokr vló érzékenység eljátszás testesebbé teszi figurát. A két prsztfiút, Gáspár és Fekete honvédet lkító Sörös Sándor és Kszás Attil kettőse derűs színfoltj z elődásnk. A friss humorrl megfor-

11 mált figuráknk olynnyir semmi közük háborúhoz, hogy mundérbn vló megjelenésük már önmgábn is komikus. Sörös Sándor játékár mckós drbosság jellemző, messziről lerí ról, hogy géppisztoly helyett inkább ksz illene kezébe. Kszás Attil bámészn niv, virgoncbb krktert formál, s fergetegesen komikusn ht, kárhányszor megszóll - teljes természetességgel - nyelvjárásbn. Kovács Nór kedves, üde, öntudtos Szását formál. A tizedeshez fűződő kpcsolt z elődás líri szál, de szerencsére ebben is megmrd komikus, prodizáló lphng. Egy perc ltt közös hullámhosszr tlálnk, lány hálás is tizedesnek, hogy megmentette életét, megoperált", s hízeleg is neki tizedes közeledése, mégis, mielőtt túl-ságosn érzelgőssé válhtn kpcsolt, megjelenik Szíjjártó, ki kommunist együttérzését krj lefordítttni tizedessel, vgy más efféle történik, s máris elhárul műfji kicsorbulás veszélye. A mellékszereplők is jól illeszkednek játék sodrásáb, egy-egy vonássl villntnk fel típuskriktúrákt. A játék lendülete zonbn második részben kissé megtörik. Az éjszki éneklő-multó jelenet túl hosszúr nyúlik. Minden jelenlevő szereplő eldlolj kedvenc nótáját, s ez vonttottá teszi drbot, drmturgii üresjárt. Az egész hosszú jelenet tlán csk Csárdáskirálynő kedvéért került drbb: Szásánk Csárdáskirálynő dllm kedvenc nótáj. Emellett z elődás be-fejezése is kissé erőltetett színpdilg, nehézkes, z utolsó bujkálások, eltűnés-feltűnés, álszkálljátékok fölöslegesen elnyújtják drbot. A Fehér Miklós tervezte játéktér jól kihsználhtó, biztosítj gördülékenységet, s z ódon kstély hngultát is érzékelteti. Jánoskúti Márt jelmezei komikum kifogyhttln forrási, ötletesek, változtosk. GYÖRGY PÉTER A megszelídített fenevd (Pécs ) 1983 ót immáron negyedszer muttják be Weöres Sándor A kétfejű fenevdját, s ezúttl végre Pécsett, bbn szín-házbn, mely már több mint tíz éve, hogy felkérte z írót e műve meglkotásár. Feltétlen öröm, hogy Budpest és Kposvár színházi után pécsiek is el-nyerték lehetőséget, hogy eljátszhssák drbot, melynek megszületésében részesek, s mely így bizonyos fokig z övék. Am lássk, miként éltek lehetőséggel, s Szőke István rendezése mű milyen, eddig ismeretlen rétegeit bontott ki. Szemben z eddigi -- bármily rövid - gykorlttl: Szőke vlóbn meghúzt művet, kemény drmturgii munkáj rdikális műtét" foglmát idézi fel. Letgdhttln, hogy legutóbbi kposvári elődáson is érezhető volt, hogy drb ngyon hosszú, s hogy mindez milyen terhet ró színházr, nézőre egyránt. Igy érthető volt z igény húzásr, de nem volt szükség z mputálásr. A szimmetrikus szerkesztésű, ironikus tükröztetéssel, párhuzmml, ismétlődéses vriációvl teli drbot jóvl bonyolultbb meghúzni, mint zt z első pillntr vélhetnénk, hiszen nem csupán színpdi cselekmény érthetősége tét, hnem épp tükröződések, ismétlődések révén feltáruló weöresi világ jelentésének, mű sjátosságánk meg-őrzése, illetve elvesztése. Hiszen itt nem fő- és mellékszálk drmturgiilg konvencionálisbb rendszerével állunk szemben, hol egy-egy epizodist hiány senkinek sem ' tűnik fel. Weöres műve szőnyegszerűen szőtt szerves ornmentik, minimális változttások e pontosn kiegyensúlyozott rendszerben - mint z ezen z elődáson is kiderült - mximális változásokkl járhtnk, egy-egy pró repedés végigfutj sját pályáját, s jóvátehetetlen károkt okozht. Úgy vélem, Szőke pergőbbé, ütemesebbé, feszültebbé kívánt tenni z elődást, cskhogy Weöres-drám ebben sem hsonlít Semmiféle hgyományos szerkezethez, cselekménybonyolításbn nincsenek ngy feszültségküszöbök, hirtelen, vártln meglepetések, kirobbnó titkok, rejtelmes gyilkosságok. A kétfejű fenevd szőnyegszerű szőttesé-nek egészét kell látnunk hhoz, hogy felizzon minden színe, s különböző jelentésinterferenciák vlóbn elérjék egy-mást, s kirjzolódjék sjátos ritmusú rjzoltuk sík felületen. Természetesen nem mondom, és nem mondhtom, hogy egy sort sem lehet húzni e műből, de kérdés, hogy ez mostni út járhtó-e. Az egészében változtln első rész Győry Emil, Kulk János és Pálfy Péter Weöres Sándor: A kétfejű fenevd pécsi elődásábn Dobozy Imre: A tizedes meg többiek (Pesti Színház) Az zonos című regény, színmű és film szövegének felhsználásávl változtot készítette: Horvi István. Rendező: Horvi István. Díszlet: Fehér Miklós. jelmez: Jánoskúti Márt. Drmturg: Rdnóti Zsuzs. Szereplők: Szombthy Gyul, Bács Ferenc, Hrkányi Endre, Szkácsi Sándor, Kovács Nór, Sörös Sándor, Kszás Attil, Mszly István, Kovács János, Kenderesi Tibor, Rácz Géz, Fonyó József, Bt János, Bjk Pál, Korokny Géz.

12 Blikó Tmás és Fludy László A kétfejű fenevdbn után második rész első jelenéséből (VIII.) Szőke elhgyj két osztrák herceget, s így csk Lotringii Károly és Miks bjor király tűnhetnek fel színen, hol eredetileg négyen voltk. (Mellesleg kellemetlen és értelmetlen félreértésre is vezethet, hogy ugynz színész játssz Miksát, mint ki később feltűnő Bdeni Ljost is lkítj. I. Lipótkénti jelmezében viszont lig is-merhető fel. A húzás eredményeként jelenet mindössze negyedéig trt, Miks szövegéig. Avgy zt hiszed - kérdezi Lotringii Károlytól -, mi németek háborúját vívjuk?... Ez nem Lipi pp inváziój, hnem veres hjú éjszki skenáziké déli setét szefrdok ellen. (Hosszú fület mutt) Skjh! Smá Jiszróel. Két bl lábbl előre..." A drb egészében ez szöveg mindössze z egyik színváltozás, s csk egyik villnás volt e jelenetnek is. A húzások eredményeképp mindez fődllmmá, értelmetlenül megnyomott hngsúllyá lesz. Hiszen h Szőke komolyn végiggondolj, hogy mindez így mit és mint ktulizálht, kkor be kell látni, hogy e célzássá tett kiemelés így semmit nem tlál, semmire nem érvényes. Vgyis mindez végiggondoltln játék csupán, elvrrtln szál vágás mentén, hol felfeslik szövet. Ennek eredményeképp elmrd tábori kis trkt" kton nemi életéről, nyomoráról, s nem lát-htjuk hercegek Lipótellenességét sem. Ambrus és Le szerelmi válságjelenetéből (IX.) Szőke megkurtítj Ambrus álmát. Evelin még feltűnik vízióbn, de Rdony Mátyást, s mjd ugynőt Ibrhimként kftánbn már nem láthtjuk. Így ismét hiányzik egy szín plettáról, mely épp hitek között vergődő és társát válllni képtelen ember drámájánk iszonyú súlyát, drb egészének egyik centrális pontját semmisíti meg, szegényíti el. Azzl, hogy Szőke z álomból kihúzt Rdonyt, már érthetően száműzte végről, XIX. jelenetből is, menekülők már nem térnek be z pátság szétvert épületébe. Am h drb végén felesleges volt ez z epizóddá lett jelenet, kkor ugynígy szervetlenné lesz - visszmenőleg is - z első részben. Kihúzt Szőke Susnn és Ibrhim- Mndelli szerelmét, mjd elmrd Ambrus jelenete z imádkozó Dzserdzsis gávl is. Ez már súlyosbb bukttók-hoz vezet. (XV. jelenés.) Emlékezzünk csk, ebben jelenetben pillntjuk meg kereszt előtt imádkozó vérszomjs törököt, ki vlójábn ktolikus mgyr, Bonyhádi György. Ennek szálnk, ennek sorsnk z eltűnése, már felrobbnthtj zt vontkozttási rendszert, melyben z egész mű játszódik. Az egymásr reflektáló jelentések, z egymásr vló utlások elvesztésével, sját lényegüket is elveszíthetik. 2. Szőke nyilvánvlón túl cizelláltnk érezte Weöres világát. Tömörség és világosság iránti vágy fejeződik ki ritk összefogott színpdképből is. Ez már megmuttj z elődás szellemét is, hiszen drmturgii munk, látvány és színészvezetés szervesen összetrtoznk. Kerényi József munkáj megrgdón ngyvonlú: szimmetrikus fehér kpuk, boltívek, láhulló függönyök, jelzésszerű tárgyk forgón. Lényeges szerephez jut zászlókkl vló játék is. Kellő ritmusbn eresztik lá hol császári, hol török lobogót, ttól függően, hogy hol járunk. Kétszer látjuk mi Mgyrország zászlóját. Először pnoptikum kezdete előtt, külön megvilágítv lóg z üres tér felett. Feltűnik ztán e szimbólum z elődás végén, Bdeni Ljos monológj után.... immár történelem utáni békés idő nyíljék" - hlljuk, s íme meg-pillntjuk nemzeti lobogót. A színpd üres, nyom sincsen szövegben jelzett pnoptikumnk, s elmrd gúnyos, groteszk mondt is. Jé, még mindig így állnk!" Íme tehát: végre történelem utáni békeidőben vgyunk, orrunk előtt zászló. A kritikus véleménye szerint mindez meggondoltln és feles-leges villnás, keretezés. Úgy értsük mindezt, hogy Mgyrország - szemben rút és veszekedős világgl - már történelem utáni boldogság világ? Ez z örök béke szigete? Tudjuk, hogy mire vezet, h úgy hisszük, extr Hungrim non est vite. Kissé htásvdász meg-oldás ez, s épp z igényes Szőke eddigi életműve követeli meg, hogy felhívjuk figyelmét: ez távol áll eddigi világától, színházától. E keretek között zjlik z elődás: s kezdet forgón végigvonuló élőképből áll, fehér ruháb öltözött szereplők élőképszerűen elrendezett vonultából, szoborcsoportjából. A ném vonulás krtln is Feszty körképet idézi, ptetikus formuláivl, hősi emlékműveket idéző pózivl. 3. Nehéz és sokszor megoldhttln problémához vezetett Szőke indultit, biológiit hngsúlyozó szellemi lpállás, mely oly következetesnek bizonyult, hogy ezúttl nem szelektált jelenet és jelenet között. Ott és kkor is elöntötték színt z indultok, mikor rr és bbn formábn semmi ok sem volt. Így ztán, mikor vlóbn feltörtek z indultok, kkor már htástlnok, hiteltelenek mrdtk. Szőke z egyre rutinosbb színházi zeneszerzővé váló Drvs Ferenccel ügyes, roppnt pontos stílpródiát, ál-operettet írtott, drb drbbn komédiáját, így ennek nyomán éneklik végig. (Például drf ich öffnen?" [VII. jelenés] poénj, itt mint árii betét

13 tűnik fel, ismételve.) Énekelnek is színészek, mennyire tőlük telik, s zene szolgáltkészen hjlik, terelgeti őket. Az operettesítés egyébként kínos következményekkel is jár. Az első rész végén (VII. jelenés) sttikus helyzet közepében ülő Szmuil pttn fel hirtelen:...elvesztettük Bud várát..." Rejtelem, hogy honnn tudj. Igen különös lesz mű nyitójelenet_ is. Ambrus és Márton deákot mint Medzsnunt és Leilát látjuk meg. A nyitány pró kis vicc, kedves tréf néző számár: mint lehull lepel Leiláról, láthtjuk, hogy ő is férfi. E tréf nem több és nem kevesebb önmgánál. Érdemes megnéznünk Szőke jelenetét. Itt nincs titok, lepel, fátyol. Márton fel-tűnően férfi, mindössze nőnek öltözött, szőrös és melltrtót visel. S lám: két férfi ölelkezése vd és vihros, mondht-ni felülmúlhttln, leglábbis ezen z estén - hiáb lenne rá lklom ellenkező neműek között is -, nem is múlj felül senki. E látvány kedélyesnek - számomr - nem mondhtó, leglábbis heteroszexuális vonzás nincsen. Am jelenet lendületes mozgás, gressziój semmilyen összefüggésben sincs sem z ltt folydogáló kellemes zenével, sem z elődás egészével. Feltűnik Windeck császári komisszárius, és fülsértően ordít, minden indok nélkül. Úgy, hogy színész mgától nem tenné, csk instrukciók lpján. A lehetséges válsz ennek miértjére: z indultok szbdság, z érzelmek kiélése, szenvedélyek igzság lehet. De Windeck nem szbd, érzelmei nem derülnek ki, szenvedélye mindössze h felsejlik. A legmeg-hökkentőbb zonbn épp z, hogy Szőke ott nem vette észre z erotikát, hol z igzán áthtj e drbot, például Báthory Susnn lkjánál. A bi- és pán-szexuális ngysszony helyett mindössze egy vongló kéjenc tűnik fel, újbb egyensúlyi veszteségre vezetvén. És csk szöveg szintjén volt hllhtó z mbrusi élet, nőktől nőkig menekedés; látvány, rendezés itt érthetetlenül visszfogott mrdt, Egészében véve z lpkérdés z rányoké. Szőke minth elvesztette voln közép, mérték iránti érzékét; s ez fegyelmezetlenséggel is jár. Hiszen, h drbbn nincsen pino, kkor miért lenne fortissimo. H egyetlen mondtot sem mondnk el higgdtn, kkor z indokolt érzelemnek sem lesz hitele. Így ztán nem emberek közötti viszonyokt látunk, nem z ismert szőkei Kulk János és Oláh Zsuzs Weöres Sándor színművének pécsi elődásábn (Tér István felvételei) erényt, színész iránti mély empátiát tpsztljuk,, hnem látvány szintjén elrendezett, de szituációk szintjén megoldtln elődást. A legjobb péld erre z elődás pár tömegjelenete. Figyelemre méltó például hrcos Pécs'" ném élőképének e városbn kiváltképp ízléstelen poteózis. A Hercsul-féle respublikát látjuk ekkor vörös fényben állv forgón, még egyszer vég előtt. Ott áll nép : égre nyújtott kézzel, ökölbe szorított kézzel, népi hősök szoborcsoportj. Ez is közép elvesztéséből", z iróni eltűnéséből ered, mint csonkítások következtében semmiből feltűnő hódító Bdeni Ljos egész figuráj is túlzás. Hiszen Pécset elnyerő ktonávl és seregével nem is z bj, hogy ezüstbe öltözött mitológii figurákként jelennek meg, hnem z, hogy Bdeni ruháj igencsk felismerhetően Wehrmcht-egyenruh. (Pécsett legutóbb Fortinbrs jött be Wehrmcht-tisztként, most Bdeni tűnik fel ugyne korból!) A. weöresi világ kiismerhetetlen. történelem pródiáj-trgédiáj. Hiáb tükröződik minden, hiáb hisszük, hogy értjük, minden ok és okozt széthullik -mint kleidoszkópbn -, nem tudjuk, mi. vló, mi z álom. Tükör áltl látunk mint tudjuk -- homályosn. A történelem mégoly egyszerűnek tűnik z é s z minth túl sok is lenne primitív árulásink megértéséhez,. mégis: csele kevés z elviseléshez. Szőke morális lpállás, indultos igzságkeresése leegyszerűsítette weöresi világot: s ez lett veszteség ok. 4. A bizonytlnkodás egyre több ponton érezhető, mint z elődás előre-hld. Feltűnő például, hogy zsidó leány fején kpedlit hord, erre eddig nem ngyon volt péld. Feltűnő volt, s ezzel már áttérünk színészi lkítások kérdésére, hogy milyen egyértelmű sémákb merevedtek színészek: nyilván krtuk ellenére. Győry Emilé ő játssz Ibrhimot ziccerszerep, szinte lehetetlen kihgyni. S mégsem őt kárhozttjuk túlzásért, hiszen érdemes lett voln huszdik százdi körúti zsidó figurájánk kbrészerű megidézése mellett z örök és egyetemes emberit is eljátszni, eljátsztni. A szenvedő és intellektuális szín é s z így sját képességei ellen játszik. Hiáb lkítn embert, h minduntln nyers poénokt kell hngsúlyozni. Mindez zért felesleges, mert Weöresnél nem érdemes célozni semmire. Kulk János Ambrus színészi képesség utonómiájánk Szkülláj és rendezői erély, utsítás Khrübdisze közötti evezés példáj. Kulk j ó é s pontos színész, táncod, bohóckodik, mint kell. Mégis lélektelen, évdvégien lehngolt, mondhtnánk nem játszik, csk le-

14 jelzi" mozgásit. Ahhoz, hogy jelen legyen, ez elég, de hhoz, hogy mindez teljesítmény is legyen: kevés. Szvunk sem lehet, mindent végrehjt, mit rá-bíztk, csk épp lelkes jelenlét, z od-dás hiányzik. Épp z ellenkezőjét látjuk Oláh Zsuzs Evelin-Leájánál. Ő igencsk erőlködik, igyekszik, iszonyú energiákkl hjtn", de minduntln mgár mrd, hiányzik dilógus helyzete, színpdi kommunikáció. A látványvilágbn mgányos színészek egy része, mint például Győry, ngyobb tpsztlttl bírván, már tudnk játszni egyedül is, Oláh - s ez nem elmrsztlás - még nem. Blikó Tmás Lipót-Bdeni LjosMiksájából leginkább Bdeni Ljosról kell megemlékeznünk : hiszen z ő monológj z elődás lényege, summáj. Úgy vélem, Blikó indultos kudrc megint csk nem z ő hibáj. Hiányzott kihúzott jelenet, nem volt honnn" hozni figurát, emberi villnás csk z utolsó jelenetben jutott neki. Ferenczi Krisztin Evelinje megoldtln mrdt, épp úgy z értelmezés, mint színészi lkítás szintjén. Ez z sszony nem énekes hölgyike, hnem weöresi kettősségek megtestesítője. Mind-ebből itt semmi nem derült s nem is derülhetett ki. Sjnos csk jelzésként vlósultk meg z egyes szerepek, olynnyir kidolgoztlnok mrdtk szituációk. Hiszen, h Sfrnek Károlyt elmrsztlhtnánk érthetetlen ordibálásáért, Windeckként vló lehetetlenségéért, kkor nem lennénk igzságosk. Ugynis felesleges felvetnünk, hogy kbréfigurává züllesztett török psák, bégek lkítói milyen munkát végeztek. Szőke elég erőteljes személyiség hhoz, hogy figyelmetlensége épp úgy lehetetlenné tegye színészt, mint hogy sját képességeiknél többet hozht ki belőlük - oddó figyelme. Az áltlm látott nyolcdik(!) elődáson ez utóbbir nem került sor. Weöres Sándor: A kétfejű fenevd (pécsi Nemzeti Színház) Díszlettervező: Kerényi József m. v. Jelmeztervező: Fekete Mári m. v. Mszk: Lék László. Zene: Drvs Ferenc. A rendező munktárs: Lizitzky Gizell. Rendezte: Szőke István m. v. Szereplők: Blikó Tmás, Fludy László, Kulk János, Oláh Zsuzs, Győry Emil, Ferenczi Krisztin, Bánky Gábor, Mtoricz József, Szivler József, Németh János, Újlky László, Csuj Imre, Kovács Dénes, Sfrnek Károly, Fülöp Mihály, Pálfy Péter, Horváth Tibor, Szbó Csb, Bódis Irén. CSÁKI JUDIT Joyce színpdon A Számkivetettek Pécsett Jmes Joyce még prózíróként is nehezen verekedte be mgát huszdik százd irodlmi köztudtáb - drámíró-ként pedig sehogyn sem. Igz, egyet-len drámkezdeménytől és egyetlen drámától eltekintve ezzel műnemmel nem is próbálkozott, s korbeli kritik cseppet sem bizttt folyttásr. A kézikönyvként hsználtos kötet, Az ngol irodlom története nemes (?) egyszerűséggel úgy értékeli Joyce írói pályáját, hogy utolsó regényével - Finnegn's Wke (1939) - elérte közlésképtelenség végső htárát". Mi több, ezt regényt szükségszerű, logikus lépésnek látj z Ulysses után. Mivel z ilyesfjt minősítések természetüknél fogv gyorsbbn vulnk, mint mguk művek, ezzel m már ligh érdemes vittkozni; könyvtárnyi irodlom kísérletezik zzl - nem eredménytelenül -, hogy elemezze, értelmezze, szituálj Joyce-nk ezt regényét is, hsonlón révbe érkezett" Ulyssesbez. Jmes Joyce élete és pályáj érdekes fáziseltolódást mutt. Ifjúkorábn sok mindent átélt m személyes bonyodlmk közül, melyek ztán - irodlmi nyggá nemesedve - feltűnnek z Ulysses lpjin. Am éppen mikor mgánélete konfliktusokkl teli jezsuit környezetében előbb buzgó ktolikus, mjd elfordul vllástól; ncionlizmustól fűtött ír szbdságmozglom lendülete elrettenti, s eleinte rövidebb időszkokr, mjd végképp elhgyj szülőhzáját -, éppen ebben z időszkbn teljesen hgyományos, comme il fut" módon kísérletezik z irodlomml. 19o7ben jelent meg Kmrzene című verseskötete (Chmbermusic), mely hrmincht - egyetlen motívumr, szerelemre felfűzött - verset trtlmz. A versek kinek-kinek Shkespere-t, esetleg frnci százdvéget vgy tlán Poundot, T. S. Eliotot jutttják eszébe. Semmiképpen sem vllnk szuverén, világot rengető lkotór, s felfokozott zeneiségű lírábn meglepő szkmi elegncián, biztonságon kívül más említésre méltó nemigen kd. A Dublini emberek csk 1914-ben je- lent meg, noh kötet legtöbb novelláját Joyce még 19o5-ben írt. (Ettől kezdve szigorún ismétlődnek írói pályfutásábn ht-nyolc éves kidási késések.) Szintén hgyományos és hgyománytisztelő írór vllnk z írások, bár szembetűnő z részletezés, kommentárnélküliség, szerkesztési form, mely mjd z Ulyssesben teljesedik ki. A Dubliners szűkebb környezet feltér-képezése, némi önéletrjzi háttérrel. Az önéletrjzi elemek erősödnek fel z Ifjúkori önrcképben; Dublini emberekkel együtt tuljdonképpen párt lkot-nk: z előbbiben főhős - z író - környezete jelenik meg, z utóbbibn ő mg, gyermekéveiben. Az Ifjúkori önrckép 1916-bn jelent meg, s gynúm szerint inkább csk z Ulysses ismereté-ben fedezhetők fel benne mjdni regénytechnik töredékes elemei. A verseskötetet és két prózát Joyce érdekes irodlmi vákuumbn írt, nnk ellenére, hogy megelőző korszk ktív és gresszív irodlmi örökséget terem-tett. A viktoriánus korszk hosszdlms és dicsőséges hldoklás idején Glsworthy Forsyte Sgáj például Joyce Ulysseséhez közel jelent meg egyértelműen meghtározt ugyn kor irodlmi és áltlános ízlésvilágát, miközben kitermelte önmg művészeti ellenzékét" is. Joyce mellett, s vele közeli szellemi rokonságbn, létezik például Virgini Woolf vezette Bloomsburycsoport, mely élesen szembeszáll társdlmi meghtározottságok irodlmi túlburjánzásávl", s z egyént, mindenekfelett z individuumot helyezi előtérbe. Akár zászlójukr tűzhették voln - tlán meg is tették - z Ulyssest. A színházbn könnyű szórkozásr vágyók Wilde drbjin nevetnek, mélységet pedig Shw kegyetlen szrkzmusábn" vélik felfedezni. Nem sokkl később - húszs években megkezdődik tizenhetedik százdi resturációs drám resturációj (Földényi F. László terminus). Joyce Számkivetettekje (Exiles) 1918-bn jelent meg nyomttásbn - természetesen sokkl korábbn íródott. Éppen z átmeneti korszk kellős közepén. Csend fogdt és fnylgás. Akkor, hogy nemcsk korbeli kritik, hnem későbbi kuttók, irodlomtörténészek is csk csekély jelentőséget tuljdonítnk neki. Czímer József, drb fordítój említi Pinter elődását 1970/71-ből - feltehetően ez dt meg először drám színpdi rngját.

15 Pedig Joyce nem fogott úttörő kísérletbe Számkivetettek megíráskor sem. Hgyományos formát, relisztikus környezetet, trdicionális drmturgiát válsztott - tán csk témáj tűnhet kissé merészebbnek szokottnál. Bár, h tekintetbe vesszük, hogy Ibsen drbji kkoribn egyre-másr rttk sikert színpdon, még társlgási drám kereteibe szorított problémfeltevés sem lehetett igzán idegen. A drámábn nem történik semmi, pontosbbn: nem történés történik. Mégsem ez drb, hnem - nlitikus drám lévén - z erre vló rekciók sorozt. A szereplők nem cselekednek, hnem beszélnek - rról, mi nem történt meg, holott elkövették", illetve rról, mi megtörtént, holott nem követték el". Három- vgy inkább négy-szög színpdon: vlójábn gúl, hiszen mindennek tetejében z író, Richrd Rown áll, ő trtj kezében szálkt, ő mnipulálj többieket. Szó sincs holmi zsrnokról: önmgát mnipulálj leginkább. Richrd Rown látszólg bátor ember. A százdelő Írországábn életközösségben él egy sszonnyl, gyerekük is vn; vllj és éli (élni próbálj) z egyéniség szbdságánk mindenekfeletti jogát, érzelmi, szexuális és szellemi ér-telemben egyránt. A sblontól eltérően zonbn nem önmgán szeretné végre-hjtni z ego felszbdítását" - neki szüksége sincs rá, hisz tökéletesen szuverén, hétköznpin szólv önző. Feleségét kergeti ördögi játékb, enyhe flört-be legjobb brátjávl. Szinte gyermeteg kíváncsisággl - és kívülálló durv őszinteségével - fggtj z sszonyt z árttlnnk induló, mjd hirtelen fel-lángoló szenvedélyről. Kpcsoltit fokoztosn experimentális kísérletté lkítj. De mikor z áltl irányított és jóváhgyott események kicsúszni látsznk kezéből, közbelép. Növekvő elkeseredése kiszolgálttottságb, ki-szolgálttottság pedig egyfjt intellektuális gresszivitásb csp át. Ő érkezik előbb sorsdöntő légyottr, mjd - mi-után brátjávl együtt végigjárj lelki-ismeret-furdlás, bűntudt, meglázottság egymásr épülő fázisit -átdj terepet élettársánk. Pontosn tudj, hogy dolgok kimondásánk kényszere megöli spontneitást, természetességet, szenvedélyt. Immár három egy-mást és önmgát gyötrő ember forgolódik és társlog színpdon; ki-ki menteni igyekszik régi érzelmeket, vissz- J m e s J o y c e : Sz á mk i v e t e t t e k ( pé c s i Ne mz e t i Sz í n h á z ). M o l n á r Il di k ó ( Be t r i ce ) é s Bli k ó T má s (Robert) perelni hrmonikus kpcsoltokt - csk Richrd Rownről tűnik úgy: elégedetten burkolózik sját vereségébe, totális mgányáb, mely már semmilyen hzugsággl nem nevezhető függetlenségnek. A. többiek változtlnul küzdenek érte -- ő porrá omolv hllgt. Berth, z élettárs túlárdó, természetes sszonyisággl szereti férfit - és mgától értetődő női nyitottsággl fordul nnk brátj felé. Richrdhoz fűződő kpcsoltát számár lig-lig elviselhető intellektulitás terheli - férfi életének ngyobbik és fontosbbik részéhez nem fér hozzá. Fel sem fogj, mi történik vele és körülötte, s főleg z okokt nem érti; s mikor ösztöneivel ráérez, hogy mesterséges és lpos pusztítást végeztek itt egy összetett kpcsoltrendszerben, elemi érzelmekkel, félelemmel, féltéssel, féltékenységgel regál. Ösztönösen menteni próbálj, mit menthetőnek vél szerelmét. Robert Hnd újságírót, brát lkját kor átlgemberéből mintázz Joyce. S bár ő tudj meg legutoljár, hogy mnipuláció áldozt volt, ő szenved legelőször Berth iránt fellobbnó érzelem mitt. Szerelem és brátság, szenvedély és hűség trdicionális konfliktusát éli meg -- z átlgosnál tudtosbbn, mű természeténél fogv ki-beszélve". A várkozástól eltérően nem brátj ördögi cselszövése sújtj porig, mikor tudomást szerez ról, hnem sját árulás". A negyedik pólus Betrice lehetne, Robert unokhúg, kékhrisnyák" jól ismert csládjánk egy finombbn mintázott tgj. Joyce sejteti, hogy szellemileg ő lehetne méltó társ Richrdnk, de Berth fölényes győzelmet rt felette ösztönös és mély nőiességével. Betrice leplezni próbált, de egyértelmű vonzlm Richrd iránt vlójábn meg sem érinti férfit; önzésének, szellemi felsőbbrendűségének hízeleg csupán. Betrice ezenfelül Berth féltékenységének tárgy - ez legfontosbb szerepe. Ellentmondásos emberi kpcsoltokról mélyen és őszintén - tehát ellentmondásosn szól drám. A változó felállás-ben elhngzó dilógusokbn sok igzság és sok áltlánosság hngzik el; idő-állónk tlán örökérvényűnek - bizonyult emberi konfliktusok és motivációk állnk mögöttük. A drb végére minden és mindenki romokbn. Az egyéniségek tétel szerint fölszbdultk - és nem történt semmi, trdicionális kötelékek helyébe kiüresedés lépett. Három, de inkább négy világnyi mgány mrd színpdon. Berth utolsó jelenetbeli könyörgése férje szerelméért inkább csk történet líri lezárás, semmint drámi feloldás. A pécsi elődást Szegvári Menyhért rendezte. A produkció helyenként fájdlmsn nélkülöz egy keménykezű drmturgot, ki már helyenként sblonossá, trtlmtlnná vált párbeszédfoszlányokt könyörtelenül kihúzz. Ezzel pergőbb, gyorsbb lehetett voln különösen második rész, melynek kiszámíthtó menete, néző számár csöppnyi izglmt sem trtogtó szóváltási leültetik" produkciót. A rendező legjobb megoldás jó szereposztás. Felismerte, hogy párbeszédek, szvk mögé érzékeny, krkterükkel, színészi egyéniségükkel htni tudó szereplők kellenek, kik kitöltik figurlkotás itt-ott felbukknó űrjeit, és plsztikus, hiteles lkokt teremtenek. Richrd Rownt, z írót Kulk János játssz. Feltűnően Joyce-r veszi figurát", miben Joyce személyénél lényegesebb z élő ember, hétköznpi gesztusokig, mozgásokig kidolgozott figur. Kulk olyn színész, ki nem ráérzésből, intuícióból, hnem intellektuá-

16 SZŰCS KATALIN Földhözrgdt csodák Vmpilov: A megkerült fiúj Pécsett A színen ütött-kopott földszintes ház, flán jól ismert, mgyr nyelvű hsználti utsítássl ellátott utci telefon-készülék Kulk János (Richrd) és Oláh Zsuzs (Berth) Számkivetettek pécsi elődásábn (Tér István lóg. És hogyn z már lenni szokott, nem felvételei) működik. A hzi közönség - mindennpi tpsztlti mozgósítttván - honorálj lis megközelítésből, tudtosságból dolltt. Kiváló, ritk színészi teljesítmény. Vlerij Fokinnk, moszkvi gozik. Az elődás ngy szerencséje és Oláh Zsuzs, úgy tűnik, ngyon is Szovremennyik Színház nyeresége, hogy ő z elejétől végéig elemében vn Berth szerepében. Ott- vendégrendezőjének ötletét, mellyel egészen pontosn kidolgozt Richrd honosn, rutinosn, éretten hozz z érett mintegy honosítj" pécsi Nemzeti bonyolult és összetett szerepét, z irányító nőt, z ösztönös sszonyiságot, z nyát, Színház stúdiószínpdán bemuttott felsőbbrendűségtől kudrcot vllott, megingó szerelmest. Éppen, mert nem Vmpilov-drámát, A megkerült fiút, de meglázott felsőbbrendűségig. A színész kell minduntln lkot változttni - leglábbis elmoss nnk konkrét földhibátlnul visz végig egy kettős játékot: rjzi meghtározottságát. Igz, szereplők kimondott, eljátszott gondol-tok és egységes és súlyos játék; ugynz z első mondtibn elhngzik pontos elemi erejű érzelmi biztonságigény, érzelmek mögött egy leglább nnyir helymegjelölés: Vnovo-Milnyikovóbn trtlms jelentésű elhllgtott réteget szeretet és szeretetéhség hjtj Richrd és vgyunk, egy külvárosbn, hol két mutt fel. A drb szereplőinek és z Robert felé is. Blikó Tmásnk nehéz dolg vn fitlember didereg tnácstlnul, mert elődás színészeinek jókor korlekésték z utolsó HÉV-et ( jármű ilyetén különbségét elsősorbn z ő játék tünteti Robert lkjávl. Vázltosn kidolgozott megnevezése is z említett célt szolgáló el, illetve teszi lényegtelenné: hite-lesen szerep, mindössze két kpcsolt - z nyelvi trnszformáció), és mind-ennek korérett, világról teoretikusn sokt sszony iránti vágy és brátj iránti hűség tetejében még kpcsoltteremtés egyetlen tudó bölcset játszik, ki éppen közvetlen - minősíti színpdon. Blikó kezdeti lehetőségét kínáló telefon is süket. környezetének gykorlti gondjir vk és bizonytlnság után fokoztosn Hogy készülék ilyen exponált helyen süket, és ezeket is z élet másik szférájáb mgbiztossá válik, s mire szerepe vn, s figyelem már z elődás elején emeli át. szerinti sorsdöntő jelenethez ér, már ráterelődik, z - miként sokt emlegetett Kulk János megfelelően bőséges és birtokábn vn figur: kissé gyávánk, csehovi pusk - további drmturgii sokszínű színészi eszköztárrl rendelkezik kissé meglkuvónk, ugynkkor jó funkciót sejtet. Telefonálni ugyn e furcsán sokoldlú író eljátszásához. szándékúnk, tisztánk látttj Robertet. későbbiekben sem lehet rjt, ám Tétov mozdultokkl lssú ébredést Molnár Ildikó minth szoborrá mere- rendezői következetesség - újbb hujátszik, mikor munkájától állítják föl. vedne szellemi prtner, Betrice sze- morforrásként - külön kis játékot knyrít Gyermeki csodálkozást, tpinttln köré. A készülék belsejéből hlássz elő érdeklődést, mikor külvilág hozzá repében. Voltképpen nincsen is más egy vártln mozdulttl pj dugiitlát dolg, játék szükségképp egysíkú. fűződő viszonyát tpogtj le; ilyenkor Csík György, ki vendégként dísz- Vászj, reménytelenül szerelmes pró, de hirtelen gesztusok, szüntelen letet és jelmezt is tervezte, legjobbn legifjbb Szrfnov. Ezzel gesztussl mozgás jelzi mértéktelen kíváncsiságot. gyerek, Archie - Gábor András játssz - Fokin már jelzi zt többszörösen Szinte öregemberré változik, mi-kor összetett hzugságrendszert, mire rádöbben, hogy kísérletének lp- figuráját tlált ki. Szrfnovék felbomlóbn levő csládi Szegvári Menyhért rendezése végül is élete épül, s mibe drámi ktlizátorként feltételei kerültek veszélybe, hogy elveszítheti irányító pozícióját, s nemcsk mg teljességében htásos szín-pdon. sját hzugságikkl kül-városbn rgdt többieké, hnem sját élete is ki- Nem elsősorbn zzl, hogy mindenáron jövevények belecsöppennek. E rendezői csúszht kezéből. Ritkán kitörő szen- mi drámát igyekszik frgni Joyce megoldásoknk te-hát, miközben könnyed, vedélyes felvillnásokból és zonnli művéből, s nem is zzl, hogy szellemes nünszoknk látsznk csupán, ellenpontként összegörnyedésekből, ngy irodlomtörténeti drámtörténeti vlójábn több rétegű funkciójuk vn. hllgtásokból építi fel ezeket je- kuriózumot táll, Mgyrországon Felfoghtók bizonyos fokig rendezői leneteket. A végén htlms fárdtsággl elsőként. Leginkább zzl, hogy kettő önreflexió-nk is, mennyiben színpdi elnyúlik széken, vékonyn, hosszn, közt helyes rányt tlált meg. dolgok, történések kettős szinte végtelenül. Fejét elfordítv meghtározottság áltl Fokin leleplezi", vlhová hátr néz, egyik keze lecsüng, Jmes Joyce: Számkivetettek (pécsi Nemzeti direkten meg-muttj sját helyzetének másikt Berth szorítj. Mgányb Színház) Fordított: Czímer József. Díszlet- és kettősségét, iróniát kovácsolv befogdó burkolózik. Kulk szvk és mozgás jelmeztervező: Csík György m. v. A rendező és szernélkül - voltképpen egyetlen testtrtássl munktárs: Heindl Ver. Rendezte: Szegvári - egész drámát játszik el másodpercek Menyhért. Szereplők: Kulk János, Oláh Zsuzs, Gábor András, Blikó Tmás, Molnár Ildikó, Bódis Irén.

17 zőt ihlető környezet egyidejű érzékeltetéséből, együttes válllásából. De funkcionális, szituációt teremtő ötletei konkrét helyzetet teremtenek olyn pillntok, érzelmi váltások kijátszásár" is, melyeket egyébként csk sejtetni lehetne színészi játékkl, mimikávl. Ilyen csládfő, Szrfnov megvilágosodásánk pillnt, mikor nem tlálván rejtekhelyén, már említett telefonkészülékben, szíverősítőjét, rádöbben, hogy élete hzugságjátékát nem egyedül játssz, hogy részesei nnk csonk csládjánk tpinttosn hllgtó tgji, házsod-ni készülő lány, Nyin és Vászenyk is. Mindezeken túl Fokinnk e rendezői brvúrji megdják z elődás lphngütését is. Azt fnyr, iróniár hjlmos, groteszk helyzetek iránt fogékony látásmódot előlegezik meg, mi Vmpilov komédiájánk is sjátj, de mit Fokin hngsúlyozottn érvényesít rendezésében, drám születésének szín-helyétől távol eső közegben, minél teljesebb htás érdekében. Az eredmény egy kitűnő elődás, író és rendező mű-vészi egyéniségének rendkívül szerencsés tlálkozás. Vlerij Fokin kivételes képessége lír és iróni, elérzékenyülés és távolság-trtás összhngztánk megteremtésére megmuttkozott már Szovremennyik Színház 1983-s vendégjátékánk lklmávl is, mikor z ő rendezésében játszott társult Vlerij Gurkin Szerelem é s glmbok című színművét. A bnális történet kínált szentimentlizmusból költészet lett, z érzelmek niv, mgsztos tisztság pedig természetesen oldódott mindennpok szertelen, kedvesen bumfordi civódásib. Az rányokt ptikmérleg-pontossággl dgolt Fokin, mert -- olvstom" szerint krt is hinni z érzelmek ilyen mesébe illő győzelmében, z ember örök megújulási képességében, ám rendezésében ott volt vlóságismeret enyhe fintor is, mi nem engedte sem színészeket, sem nézőt teljesen ellágyulni. Es tuljdonképpen ez fintor teremtette meg kpcsoltot, ez hozt közelebb illúziókbn éppen nem tobzódó világunkhoz drb szinte mesebeli világát, s e fintoron keresztül htolhtott z elődás tiszt emberség létezésében, szeretet erejében hinni v á g y ó énünkig. Hogy Fokin mg is rokonságot érezhetett e korábbi munkáj és Vmpilov drámáj között, rr egy Gurkin-drbból át-csempészett, mellékesnek tűnő mozznt, glmbetetés vlójábn személyi- séget jellemző, szimbolikus értékű motívum utl. (Annk Vászenykánk egyébként túlságosn hosszúr nyújtott némjáték ez z elődás elején, ki drb végén féltékenységében rágyújt-j rjongásink tárgyár, kcér szomszédsszonyr házt.) A megkerült fiú pécsi színrevitelében zonbn htározottbb fintor, erőteljesebb z ironikus felhng. Ennek ok nem pusztán feltételezhető befogdói ttitűdhöz vló lklmzkodási szándékbn keresendő. Fokin ngyon pontosn igzodott Vmpilov drámírói világához. Ráérzett drmturgiájánk lényegére, kettős fénytörés állndó játékár, mi-ben Vmpilov legegyszerűbb, leghétköznpibb szituációt is meg tudt emel-ni, átpoétizálni, hjszálnyir föld felett lebegtetni, s ugynkkor hol kesernyés, hol együttérző iróniáj révén mindvégig földközelben trtni, vlós életigzságok hordozójává mélyíteni. E kettős fénytörés értelmezéséhez m már óhttlnul hozzádódik kímélet-len tény, Vmpilov írói pályájánk trgikusn kori megszkdás, mi - noh nem lehet z értékelés kritérium - együttesen is értelmezhető lezárt egésszé teszi mindössze fél tuct drbból álló drámi életművet. Prdoxonnk tetszhet ezek után, de miközben A megkerült f i ú t Fokin inkább földközelben igyekszik trtni, látszólg kevesebb tehát lebegés", mégsem hűtlen vmpilovi drmturgiához (és sját korábbi rendezéséhez), ellenkezőleg, z elődásbn képes megszóllttni z életmű teljességét. Mégpedig elsősorbn úgy, hogy zokt motívumokt teszi hngsúlyossá (részben jól megoldott szöveghúzássl, részben beállítássl), melyek többi drám gondoltkörét bevonják z elődásb. Ebben komédiábn Vmpilov nem teremtett olyn szimbólumot, mint milyen Múlt nyáron Csulimszkbn hősnőjének, Vlentyinánk z örökös újrkezdést, szépség iránti v á g y eltiporhttlnságát jelképező kiskertje, e kétszerkettővé egyszerűsí-tett Sziszüphosz-mítosz", hogyn El-bért János nevezte elemzésében; vgy olyn egyértelmű példáztot, mint milyen Húsz perc z ngylll című egyfelvonásos, ez z bszurdoid kísérletezés z önzetlen jóindult kiváltott emberi rekciókkl. Mégis létrejön színpdon kettős fénytörés. Ahogyn hideg éjszkábn kininrekedt fiúk egyike, bohókásbb, léhább Szilv (Blikó Tmás) el-kezd énekelni, mjd szóztot intéz meleg otthonibn közömbösen vgy félve meghúzódó emberiséghez némi együttérzést remélve, és kciójánk nem hiábvló voltáról próbálj meg-győzni brátját, később ugyncsk z ő ötletéből megkerült fiúvá" váló Buszigint, bbn, h nyersebben, "földhözrgdtbbn", humor oldláról megrgdv is ( jelenet egy lépcsőházbn, kukák tövében zjlik), de M ú l t nyáron... Jeremejevjének, tjgából jött fkitermélőnek szvi csengenek vissz:,,mire vló ijedezni meg félni? A vdállttól kell félni z erdőn, nem z embertől"; s egyúttl Húsz perc z n g y l l l hsonló lpszituációjár utl. A díszlet, huztos lépcsőház - színészi játék huztot is érzékeltetni tudj -, vlmint kukák ellenpontozzák fennkölt szöveget, jelezve helyzet kényszerűségét, és rokonságot H ú s z perc... szereplőinek mentlitásávl. A különbség nnyi, hogy míg ez utóbbi drbbn kétségbeesett kísérlet sikere - megjelenik nem remélt jótevő, és pénzt kínál hrsány kérelmezőknek - éppen bizlmt elvárókból vált ki bizlmtlnságot, Busziginékt hsonló kísérlet eredménytelensége, z áltlános elutsítás készteti rr, hogy bizlomr pellálv játsszák ki bizlmt, vgyis Szrfnov jóhiszeműségét. Mindkét szituációbn rcionlitás döntő mozznt. Rcionális mgyráztr vn szükségük kölcsönkérőknek és fukr szomszédiknk, hogy el tudják hinni, nincs semmiféle hátsó szándék, svindli z ngyl" dkozó kedvében. Szrfnov viszont kézenfekvő mgyrázt ellenére sem krj tudomásul venni, hogy becspták, hogy elsőszülött fiánk megkerülése csupán svindli. Mert z egy éjszk ltt kilkuló új helyzet, beköszönni készülő mgány feletti győzelemi esélyének megcsillnás, z új emberi kpcsolt ígérete erősebb minden rcionlitásnál. Vmpilov, vrázsltként mgyráztok nyomán mindkét esetben z emberi viszonyok mgsbb minősége jön létre. Fokin z okoknk e ngyon is prózi vlóságából indult ki, minek következtében megváltást jelentő tlálkozás hétköznpi csod jellege vált hngsúlyossá. (Egyébként díszletezésben is e rcionlitás érvényesül, nincs színváltozás, átdíszletezés, egyszerre vnnk jelen prányi színpdon különböző színterek: z udvr, lépcsőház, Szrfnovéknk nézőtér felé nyitott otthon és csábos szomszédsszony, Mkrszkj ház.)

18 szomszédsszonyt játszó Ferenczi Krisztin feldt, ezért ők kevésbé tudnk beilleszkedni drb követelte játékstílusb, bár Oláh Zsuzs még így is többet érzékeltethetett voln Buszigin iránti érzelmeinek fokoztos átlkulásából. Győry Emil (Szrfnov) A megkerült fiú pécsi elődásábn (Tér István felv.) A rendező olyn szemérmes tpintttl bánik z érzelmekkel, hogyn Szrfnov vgy Buszigin. A humoros szituációk legmélyére rejti őket. Miként z újdonsült báty esetében - Kulk János érzékeny, okos lkítás -, ki segítés címén felmosóronggyl vívott cstájáb fojtj Nyin iránti mbivlens vonzlmát, hirtelen támdt testvéri felelősségérzetét és férfiúi féltékenységét. Vlóságos koreográfiáj vn érzelmi vihri-nk. Hsonlóképpen klsszikus vígjátéki gggé válik Buszigin rémülete, mivel füllentésének következményét, Szrfnov hirtelen támdt elhtározását fogdj, miszerint zonnl csomgolnk, és indulnk fiú nyjához. De ebben rémületben már nemcsk lelepleződéstől vló félelem vn benne, hnem gyen- gédség megnyilvánulás is, pj" féltése cslódástól. S ilyen duplfenekű z elődás mjd minden jelenete, jövevények (Kulk és Blikó) sziporkázó kettősei, vlmint triójuk Nyin vőlegényét, Kugyimovot lkító Csuj Imrével. Utóbbiról csk úgy sugárzik rendíthetetlen korlátoltság. Busziginék vele folyttott reménytelen küzdelme Szrfnov önérzetének védelmében és Nyin megmentéséért" z elődás egyik legjobb jelenete. Kevesebb lehetősége vn sziporkázásr Vászenykát lkító Sfrnek Károlynk, de ő is megtlálj vmpilovi hngot, csk időnként csúszkál bizonytlnul férfis és gyermeteg hngnem között. Az övénél lényegesen egysíkúbb női szereplők, Nyinát lkító Oláh Zsuzs és mgányos Ebben földközeli" felfogásbn Győry Emil - meggyőző - Szrfnovj nem szánlms, megcslt öregember. Sokkl inkább egy kortln entellektüel, ki elrontott életét krónikus kptossággl, de még nem mindent feldv viseli. Egyszerre groteszk és meghtó jelenség, hogyn kinyúlott pulóverében didlmsn téblábol, újr és újr visszfordul, hogy z átbeszélgetett éjszk után még egyszer megmártózzon beszélgetés örömében, még egyszer ránézzen megkerült fiár. Minth minden pillntbn ttól trtn, hogy egyszer csk, miként egy látomás, eltűnik - s ez Szilv távozásr buzdító kísérleteit figyelembe véve nem is lptln. Nem tudni erről Szrfnovról, hogy álmokt kergető dilettáns vgy vlódi tehetség-e. De állndó feszültség, készültség vibrál benne, minden kudrc ellenére még vár vlmit z élettől. Vele még történhet-nek csodák. Győry Emil árnylt játék - z egész elődást meghtározón bizonytlnságbn hgy felől is, melyik z pont, mikor Szrfnov már sejti, hogy Buszigin nem fi, de tovább játszik lehetőséggel, számár tlán utolsóvl. Ennek következtében lelepleződés sem igzán megrázó, minth inkább megkönnyebbülést jelentene, hogy ezen z utolsó kínos vllomáson is túlestek. Mégsem nyújt teljes feloldódást z elődás lezárás, nem működik tökéletesen" szokványos minden jó, h vége jó" vígjátéki konstrukció. Mert h létre is jön itt és most föld-közeli csod, z is nyilvánvlóvá válik, hogy Kugyimov és kölcsönkért ndrágbn - sjátj ugynis Vászenyk féltékenységének áldozt lett - távozó, ellenállhttlnul komikus Szilv számár Szrfnovék világánk megszenvedett más minősége idegen. És ezért sjnálni kell őket. Alekszndr Vmpilov: A megkerült fiú (pécsi Nemzeti Színház) Fordított: Mráz László. Díszlet: Vt Emil. Jelmez: Mnhrdt Ildikó, Brssói Irin. Játékmester: Vlgyimir Poglzov m. v. Rendező: Vlerij Fokin m. v. Szereplők: Kulk János, Blikó Tmás, Győry Emil, Sfrnek Károly, Oláh Zsuzs, Ferenczi Krisztin, Csuj Imre.

19 P. MÜLLER PÉTER Minth szellem szóln benne" A Vrázsfuvol Pécsett A zenerjongók, kik Mozrt Vrázsfuvoláját hllgtv követik Srstro szelíden mgbiztos hrcát z Éj királynőjével, sötétség birodlmávl, ligh gondolnk rr, hogy e ngyszerű oper milyen. szoros kpcsoltbn áll egy többé-kevésbé titokztosságb burkolt, mi generációk előtt szinte teljesen ismeretlen, egykori társdlmi szervezet-tel, szbdkőművességgel. Pedig kpcsolt ngyon is sokrétű: zene-szerző Mozrt, szövegíró Schikneder szbdkőművesek voltk, történet mg is szbdkőművességet szimbolizálj, szereplőihez élő történelmi. köz-életi figurák szolgáltk mintául" Ezek-kel szvkkl kezdi százdunk szbdkőművessegéről szóló kismonográfiáját L. Ngy Zsuzs.. Az távolság zonbn, melyről fent idézett részlet beszél, nemcsk ennek titkos társságnk. mi meg-értésére és megismerésére érvényes, h-nem -bevllv vgy bevlltlnul --rr műfjr is, melyben Mozrt ezt témát megfoglmzt: zz z operár. Nemcsk Vrázsfuvol konkrét utlási veszítették el. már hozzáférhetőségüket, nemcsk. szbdkőművesség vált hétköznpi befogdó számár múlt egy kövületévé, hnem -- modern művészet fejlődésének irány szerint - z oper mint színházi műfj is fokoztosn mumifikálódik. Bár z operát kétség-kívül elsődlegesen zene területére kell. sorolnunk, színházi megújítás kizárólg színház sját eszközeivel, rendezés útján történhet meg (mibe beleértendő színészi. játék, látvány stb. is). H z oper -- z eddigi gykorltot követve - színházbn továbbr is kváziortóriumként, hngversenyként jelenik meg, mikor z énekesek úgy jönnek. be áriáikt, recittivóikt és duettjeiket stb. elődni, hogyn hegedűs vonót húrokr illeszti - mjd le-játszott tktusok után leveszi --, kkor ugynolyn hlott elődások fognk születni, mint milyen eleve elvetélt próbálkozás színházi produkciók hnglemezen történő megjelentetése. Igy ugynis színházbn z ortorikus operelő dás esetében - vlmi színháztól idegen, mg nemének meg nem felelő lkotás jelenik meg ( lemezen pedig színházi produkció ttól fosztódik meg, mi színházzá teszi). A közelmúlt néhány operbemuttój zonbn láthtón kísérletet tett műfj színházi megújításár (így z Erkel Színház tvlyi Don Giovnni-elődás vgy. szegedi Nemzeti Színházbn z évd elején színpdr került Telemnn-mű). Bizonyos mértékben ez mondhtó el Pécsett bemuttott Vrázsfuvoláról is, mellyel színház z 1984/85-ös évdot megnyitott. A zenei. világnpon trtott elődássl társult opertgozt huszonötödik évdát kezdte meg. A premierre zonbn nem most, hnem még júniusbn sor került; z előző szezonbn két lklomml volt műsoron kettős szereposztásbn betnult oper. A bemuttó körüli bonyodlom (vártln megbetegedés mitti kényszerű beugrás) mitt méltányos most vissztérni z elődásr. Ennek elemzése előtt zonbn röviden szólnom kell műről. Bár szbdkőművességről egyre kevesebb közkeletű ismerettel rendelkezünk, Vrázsfuvol kpcsán szükséges kitérni erre témkörre. librettó forrásként ugyn-is nemcsk z elemzésekben elsődlegesen - s gykrn kizárólgosn -- emlegetett Wielnd-mese, Lulu vgy vrázsfuvol" jöhet számításb, hnem szbdkőműves Terrson regénye, Sethos" is, melyben szerző ntik misztériumokt, bizonyos hellenisztikusrómi témákt és motívumokt éleszt fel. A. kpcsolt filológiilg is igzolhtó: A Vrázsfuvol két helyen. fedi mjdnem szó szerint(!) Terrson regényét: Srstro F-dúr áriájánk és két] páncélos c-moll duettjének misztikus soribn" - írj kitűnő tnulmányábn G. Miháltz (Mgyr Filozófii Szemle, 1983/ lp). Az egyezés jelentősége bbn vn, hogy Mozrt százdábn t ntik misztériumok különös fontosságot kptk, s ezen belül is szbdkőművesek igen erősen vonzódtk ehhez problemtikához. A. mű szüzséje, Tmino bevtásánk. mozznti szinte tökéletesen fedik zt be-vtási. szertrtást, melyről Aptdeius ír z Arnyszmárbn :,,A hlál htárán jártm, Proserpin küszöbét tpostm, végigmenten z összes elemeken, s vissztértem.. Fölvirrdt reggel, véget ért z vtóünnep, és én --- miután fölszenteltek tizenkét tlárbn - most kiléptem templomb.. Npistenöltözetemben szobor mód ár álltm ott..." Mindez zonbn csk librettó eredetére világít rá, muzsik szbd-kőműves voltár, illetve ilyen vontkozásir nem. G. Miháltz Alirán fent idézett tnulmányábn ezzel kpcsoltbn zt írj, hogy Vrázsfuvol éppen. legkrkterisztikusbb, legexponáltbb helyeke szbdkőműves dloké-hoz hsonló dllmi, hrmónii, ritmiki fordultot hsznál". Ezekre konkrét fordultokr itt nem térek ki, csk jelzem, hogy mű zenéjének értelmezésé-ben legkoherensebb mgyráztr misztikus interpretáció nyújt lehetőséget. A. pécsi elődásbn, melyet Szegvári Menyhért rendezett, jelentős szerepet kpnk látványelemek, és produkcióbn Húros Annmári. tervezte díszletelemek és jelmezek tökéletesen. szervesülnek rendezői megoldásokkl. A. színpdot z egész elődás ltt egy áttetsző, vékony előfüggöny válsztj el Mrczis Demeter (Srstro) Vrázsfuvol pécsi elődásábn (Tr István felv.)

20 nézőtértől. Ez szélek körül festett finom nyg z egész színpdképet álomszerűvé, sejtelmessé teszi, és szerepe értelmezhető úgy, mint mi zt távolságot hngsúlyozz, mi nézők, mi közönség s e misztikumml és már már megfejthetetlen rejtvénnyé merevült utlásokkl átszőtt színpdi világ között feszül. A függönyre festett bokorszerű, felhőszerű formák mögött feltűnik z erdő, hol Tmino herceget megtámdj kígyó. Az elődás látvány állndó lpelemeként szerepeltet egy ht szel-vényből álló tárgyt, mely - h szelvények egymáshoz illeszkednek, kkor - tljon álló félgömböt formál. Ezek gerezdek", ívszerű tárgyk lklmsk tér olyn tgolásár, hogy erdőt (fákt), oszlopokt, termeket, kupolákt stb. egyránt jelöljenek. A térben így keletkező tkrásokbn pedig mind-végig jelen vnnk z erdő vdji, zok szelíd álltok, kik ezt természetbe helyezett történést nyomon követik. A műből eleve következő szimmetrikus formák térépítkezésben is meg-jelennek, színpdkép döntően - bár más-más módon megnyilvánuló - hrmóniát sugároz. A színek egymást ki-egészítő és ellentétező volt szintén drbból következik, mit z elődás pontosn követ. Az Éj királynőjének és Srstrónk fekete-fehér oppozíció-ját Pmin és Tmino rózsszín és kék öltözéke egészíti ki. A szereplők mozgtásábn - és produkciób épített koreográfiábn, melyet Eck Imre tervezett - z elődás igyekszik elkerülni z operbemuttók sttikusságát és látványbeli unlmsságát. Számos szellemes megoldás szerepel z egyes epizódokbn; három hölgy Tmino fölötti vitáját például szereplők gesztusink frppáns kiemelése teszi élvezetessé, s ugynez mondhtó el Monosttos és Ppgeno kettőséről is. A Srstrór és közegére jellemző szelíd mgbiztosság" ppok tblói-nk kilkításábn is kifejezésre jut, de z ily módon kirjzolódó képek nem válnk élettelenné, hnem látványbelileg is megerősítik zt, mit zene hngult sugároz. A Vrázsfuvol prózi betéteit rendező sjátos módon elidegeníti zenei világtól, z elődáson ugynis ezeket részleteket nem z énekesek mondják, nem élőben hngznk el prózi mondtok, hnem felvételről, és - z esetek többségében - nem is z operénekesek civil" hngján, hnem pécsi társult színművészeién. A színpdon ilyenkor csk beszéd jelölése történik meg, gesztusokkl, odfordulássl, fejmozgássl. Ez újbb dlékként értelmezhető hhoz, hogy Szegvári itt distnciát hngsúlyozz, mit egy hsonlttl úgy tudnék megvilágítni, hogy Vrázsfuvol világ úgy jelenik meg itt, mint egy zenélődoboz, mi zonbn nem pejorálj művet, hnem olyn csodként jeleníti meg, mint milyen csod Ppgeno hrngjáték és Tmino flótáj. Hiszen z z ufklerizmus és z tiszt hrmóniár vlló hitelesen meg-vlósuló törekvés, mely z operából árd, m inkább tűnik távolink és rá-csodálkozásr méltónk, mint jelen-korbn is érvényesnek és követendő-nek. Ezért is értelmezhető úgy pécsi elődás, mint mi e függönyön áttetsző és éles kontúrokkl építkező világbn múlt egy gyönyörű korszkát látj, egy olyn periódus művészi megfoglmzását, mely Apuleiustól Terrsonon át Schiknederig terjed. Schnikneder még feltételes módbn foglmz, mikor vrázserejű hngszerről zt mondtj z egyik szereplővel:... minth szellem szóln benne." M ez feltételes mód nyugodtn feloldhtó : vlóbn szellem szól - fuvolából éppúgy, mint z egész operából -, olyn szellem, mellyel m emberének időről időre át kellene ittódni. Az október elsejei elődáson szereplő énekesek közül legjobbn Vághelyi Gábor Ppgenój, Kovács Attil Tminój, Mrczis Demeter Srstrój, vlmint Aszódy Mári z Ej királynőjének és Csáky Ágnes Ppgenánk szerepében tetszett. Mivel elsősorbn rendezésről kívántm beszámolni, z énekesek színészi és elődói teljesítményére nem térek ki, bár - különösen fenti művészek - többet érdemelnek nevük puszt megemlítésénél. Mozrt: Vrázsfuvol (pécsi Nemzeti Színház) Szövegét írt: Emnuel Schikneder. Fordított: Hrsányi Zsolt, Fischer Sándor, Brn Imre. Díszlet- és jelmeztervező: Húros Annmári. Koreográfus: Eck Imre. Krigzgtó: Károly Róbert. Vezényel: Breitner Tmás. Rendező: Szegvári Menyhért. Szereplők: Mrczis Demeter, Kovács Attil, Aszódy Mári m. v., Németh Alice, Szbdits Judit, Ágoston Edit, Benei Ktlin, Kuncz László, Visnyei Tibor, Vághelyi Gábor, Csáky Ágnes, Wágner József, Kósz Eszter, Wolford Annmári, Link Márt, Szilágyi Imre, Egri Sándor. BÉCSY TAM ÁS A clis-i polgárok Kiser-Hegedüs Géz színműve Győrött Georg Kiser A clis-i polgárok című, 1914-ben írott műve z európi drámánk már bb z irányvonláb trtozik, melynek témáj nem z emberek közötti viszonyokbn relizálódik, hnem benső világukbn. A XV. százdi frnci-ngol háborúbn frnci seregek teljes vereséget szenvednek. Az ngol király ultimátumot küld Clis városánk: vgy elébe járul ht polgár kötéllel nykábn, s feláldozzák életüket városukért, vgy ostromml veszi be várost, és lerombolj. A clis-i polgárok kikötő építését most fejezték be, s ngyon sok munkávl elkészült kikötő hjózást és kereskedelmet lendítené fel. A polgárok között ezért vit kezdődik: város feldásávl megmentsék-e kikötőt, vgy frnci becsület megóvásáért válllják-e z ostromot? A vitábn z első álláspont, gzdg polgáré, Eustche de Sint-Pierreé győz. Kiser drámájánk vlódi témáj z 1. felvonás végén exponálódik: nem ht, hnem hét polgár jelentkezik önként hlálr. Ettől kezdve z döntés áll mű elő-terében, hogy ki legyen z z egy, ki megmenekül hláltól. Először sorshúzássl krják kiválsztni, de ceremóniát vezérlő Eustche már eleve hét zonos színű golyót rkt z urnáb, s így döntés elhlsztódik. A következő jvslt szerint z mrd életben, ki másnp hjnlbn közülük utolsónk érkezik város főterére, honnn elindulnk z ngol király táboráb. Azon hjnlon sorr érkeznek polgárok, s Eustche mrd utolsónk. Így ő menekülne meg. Azonbn megérkezik Eustche pj fi holttestével, s közli, fi z elindulást jelző hrngszókor öngyilkos lett. Néhány perc múlv érkezik z ngol király küldötte: város kegyelmet kp, mert királynk ezen z éjszkán fi született. A mű lényegét ebben drámábn nem z lkok közötti viszonyváltozások hordozzák. Ezért puszt eseményekből nem tudhtó meg, hogy Eustche miért hlogtj döntést, és miért lesz öngyilkos. Tlálhtók zonbn csk monoló-

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A.

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A. TARTALOM S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 3. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

T A R T A L O M játékszín

T A R T A L O M játékszín T A R T A L O M játékszín GYÖRGY PÉTER A Sorsválsztók cspdái ( 1 ) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ LET I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1982. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV I I I. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 9 8 5. J Ú N I U S TARTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa.

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa. T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 3. SZÁM 1971. M Á R C I U S MOLNÁR GÁL PÉTER Mjor Tmás cirkusz (1) PÁLYI ANDRÁS

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XIX. É V F O L Y A M, 10. SZÁM 1 9 8 6. OKTÓBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs ∓quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9)

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ES K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 3 F E B R U Á R F Ő SZ ERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő SZ ERKESZT Ő-

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í I N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 1 0. SZÁM 1 9 7 1. O K T Ó B E R S Z Á N T Ó JUDIT Megdöglesztett knák (1) M

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHAZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 0. M Á R C I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V A N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D A SZÍNHÁZM Ű VÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I - É V F O L Y A M 5 - S Z Á M 1 9 7 5. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K E S Z TŐ - H E L Y E

Részletesebben

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTAL0M X I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 8. D E C E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A Marat" debreceni próbáin (35)

A Marat debreceni próbáin (35) T A R T A L O M Mgyr drámák fesztiválj Szovjetunióbn (Sz.J.) (1) BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1971. A U G U S Z T U

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 98 5. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. négyszemközt. fórum. viiágszínház. szemle. drámamelléklet. Szentivánéji Vízkereszt (1 ) Halvány költészet és trágár valóság (5)

TARTALOM. játékszín. négyszemközt. fórum. viiágszínház. szemle. drámamelléklet. Szentivánéji Vízkereszt (1 ) Halvány költészet és trágár valóság (5) TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 3. J Ú N I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke?

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke? . Logritmus I. Nulldik ZH-bn láttuk:. Mennyi kifejezés értéke? (A) Megoldás I.: BME 0. szeptember. (7B) A feldt ritmus definíciójából kiindulv gykorltilg fejben végiggondolhtó. Az kérdés, hogy -öt hánydik

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából Versenyutó futóművek Járműdinmiki érdekességek versenyutók világából Trtlom Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs Futómű geometri Átterhelődések Futómű kinemtik 2 Trtlom 2 Bevezetés Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben