T A R T A L O M. játékszín

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M. játékszín"

Átírás

1

2 SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 7. SZÁM J Ú L I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FÖSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK M Á R I A T A R T A L O M játékszín TARJÁN TAMÁS Zéró (1) WILHEIM ANDRÁS Extremitás és vlószerűség (4) KISS ESZTER Újr A tizedes... (7) GYÖRGY PÉTER A megszelídített fenevd (9) CSÁKI JUDIT Szerkesztőség: 1054 Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , Joyce színpdon (12) SZŰCS KATALIN Földhözrgdt csodák (14) P. MÜLLER PÉTER Minth szellem szóln benne" (17) BÉCSY TAMÁS Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút Levélcím: 1906, postfiók 223. A kidásért felel: Siklósi Norbert igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél, Post hírlpüzleteiben és Post Központi Hirlp Irodánál (KHI, 1900 Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámár Előfizetési díj: 1 évre 360,- Ft, fél évre 180,- Ft Példányonkénti ár: 30,- Ft Külföldön terjeszti Kultúr Külkereskedelmi Válllt, H Budpest, Postfiók 149 Indexszám: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigzgtó 'HU ISSN A borítón: Vándorfi László (Armnd) és Sztárek Andre f. h. (Mrguerite) A kméliás hölgy kecskeméti elődásábn (Kráth Imre felv.) A hátsó borítón: Székely László színpdképe A clis-i polgárok győri elődásához (Mtusz Károly felv.) A clis-i polgárok (18) P. M. P. Imitáció és illusztráció (22) MOLNÁR ANDREA Semmi sincs úgy, hogy vn (26) BÁNYAI GÁBOR Íme, egy rossz elődás (29) NÁNAY ISTVÁN Kecskeméti elődások (32) rcok és mszkok DOBÁK LÍVIA Wenzeslus, Lázár, Eck János (38) világszínház HEKLI JÓZSEF Vmpilov színház (40) fórum MIHÁLYI GABOR A mgyr gzdg színház" szegénysége (42) szemle PÁLYI ANDRÁS A néző és tér (47) drámmelléklet VÉSZI ENDRE: Veszelovits Ann

3 játékszín TARJÁN TAMÁS Zéró A játékos Kton József Színházbn A rulett legfontosbb szbályit áltlábn z is ismeri, kinek még sohsem nyílt módj kipróbálni szerencséjét játéksztl mellett. A vörös és fekete, páros és pártln számok között kitüntetett helye vn zérónk. Sokt veszíthet, ki erre legelső mezőre hlmozz tétjét - ám sokt is nyerhet: jó esetben hrmincötszörös pénzt hoz null. Dosztojevszkij A játékos című hoszszbb elbeszélésének Ngymm-figuráj szinte megszállottn bízik zéró sikerében. Olykor nemhiáb; végül zonbn megcslj kegyetlen szám. Vlhogy így járt művet dptáló, zz szuverén módon újrlkotó Forgách András is. Már-már úgy tűnik, hogy drmturg-ként, drámíróként z ideális színpdi szisztémát játssz - s ztán kiderül: távolról sem biztos siker, s z nygbn neni csupán zok törvények érvényesülnek, melyeknek működését kiszámított. Ennek ellenére sem csk pálykezdő szerzőnek dukáló bizttás, türelem mondtj: Forgách oly szk-s e r ű e n készült föl drámírói mesterségre, s érezhetően nnyi intellektuális erő lkozik benne, hogy következő drbj - h szerencsésebb csillgzt ltt születik - busásn sokszorozv térítheti vissz beléfektetett lkotói energiákt. A mjdni nyertes játék-hoz " szükség lehet e mostnir, A j á t é k o s r, melynél n e m zéró pörgött ki keréken. A válllkozás eldöntetlensége, kétrcúság eleve gondot okoz. Forgách Dosztojevszkij műve nyomán " sját drámát írt, de sem z eredetivel nem szkított rdikálisn, sem mg mondndóját nem engedte igzán kiforrni. Az lpmű egyes szám első személyben beszélő címszereplője színi változtbn szükségképp nem trthtt meg nplószcrűen sorjázttott önkommentálás, önelemzés monológjit - s ezzel odlett délfrnci játék- és fürdő-városk világánk sjátos szűrtsége, el-veszett z pszichiki bizonytlnsági, lelki-érzelmi tuskodási ellenére is biztos epiki pozíció, mely mindig játékos felől indulv rjzolt ki további lkok viszonyrendjét. F o rgáchnál fitlember bős csk egy sok közül: Roulettenburg meghsonlott, pénzsóvár, csodát - vgy leglábbis dús örökséget hgyó Ngymm hlálát - váró vendégeinek, jobbár hitelbe játszó és nyrlgtó polgárink egyike. Vgyis z író éppenséggel nem mellékfigurákt emelte föl z örökösen vibráló, izglms jellemképű játékos szintjére, h-nem őt fokozt le többiekhez. Döntő tény Polin és z ifjú o u t c h i t e l kpcsoltánk módosulás is. A játékvárosbn időző orosz cslád gyermekeinek neve-lője z elbeszélés lpjin ngy intenzitássl éli meg Tábornok mostohlány iránti szerelmét. Hová vezet ez z érzés, vezet-e egyáltlán vlhová? - erre kérdésre ott csk ngy sokár, lelki bolydulásoktól és vártln eseményektől késleltetve kpunk válszt. Itt kettejük között már nem kevés történhetett drb kezdete előtt, hogy pontosn mi, rr csk következtethetünk z újbb fejleményekből. Nemcsk. Polin lk-ját, cselekedeteit üli meg némi homály, de sokszor környezetük furcs árnyit is. Mi jobb tehát: visszidézniföleleveníteni nem túl széles körben ismert Dosztojevszkij-művet - vgy minél inkább feledni s háttér nélkül " fogdni el Forgách teremtette pnoptikumot? Egyik. megoldássl sem járunk. egyértelműen jól. A drb sokszor még stílfordultokbn is híven követi z elbeszélést; zt egészen figyelmen kívül hgyni lehetetlen. A jelképes figurák kr viszont olynnyir elüt z eredeti hús-vér lkjitól, hogy vlójábn még sincs értelme Dosztojevszkij és Forgách zonos című műveit egymásr vetíteni. Bármennyit hngsúlyozzuk is különbséget, z öntörvénvűséget, végül is drb problemtikáj nem tér el z elbeszélés problemtikájától. A nem birtokolt, nem kormányzott élet áll középpontbn. Dosztojevszkij monologizáló hősben dt ennek z állpotnk látleletét - Forgách viszont vlmennyi szereplőjén körbemutt: íme, egyikük sem ur sorsánk. Elpereg z élet, vkon és logikátlnul, hogy rulettgolyó is pörög. Föltűnő, hogy - s eb-ben tlán már vendégrendező, Csizmdi T i b or vittefejlesztette tovább z írói inspirációt - mennyit fekszenek ezen színpdon. A fekvés, ez z ön-tudtln vgy psszív állpot mintegy z élőhlottság metforáj. Zgyv bnd-bndázások futó ötperceire tér csk mgához Részeg: népszerű dlink hngultvilágát, intonálási módját túlzottn is megtrtó Cseh Tmás hrmdik felvonásbn m ár nem is z sztlon, de földön nyúlik cl, csk belógó, időn-ként klimpáló krját látjuk. A tönkre-ment Tábornokot mármr hlottnk is vélnék álmábn. Az ideod billenő, szellemes játékokt provokáló kerti pdon éppúgy ' elhevernek, mint nemegyszer füvön. is. S ugynez z átludt" élet tükröz mg gsztronómii köz-helyeit szjkózó Grófnő (Ronyecz Forgách András: A játékos (Kton József Színház). Ppp Zoltán (Főpincér), Udvros Dorotty (Blnche) és Rjhon Ádám (Tábornok)

4 Mári) szemén; és függőlegesen is lehet ludni, mint szólni is képtelen Báró és Báróné (Gry József és Elkán Erzsi) epizódjából kitűnik. Egy fitl pincér (Trján Péter f. h.) időről időre kiütögeti, kilökdösi-bökdösi színpdi kert fölé lógtott htlms ponyvából meggyűlt fleveleket, melyek rtisztikus hullásukkl z idő múlását szimbolizál-htják, s egyben zt is: így, ilyen ön-tudtln tengés-lengéssel hullnk el szereplők is... A játékos nevében hordj sorsát. Megjátszott tétjét, s eljátszott z (egyébként hőn áhított) méltó életet. Amikor minden veszni látszott: játszott. Játszott és nyert. Nyert, hogy elveszíthessen mindent. Bár látszólg pénz körül forog z ábrázolt világ, s háromfelvonásos drám tengelyében is épp kszinói jelenet áll, vlójábn nem ficánkoló rnyk hiányoznk leginkább. Illetve: vlmennyien egy külső tényező, egy kísértő érték - pénz hiányávl mgyrázzák emberi értékeik hiányát, kpcsoltik sivárságát. Misztifikálják, fetisizálják megváltónk hitt Ngy Összeget - de nyilvánvló, hogy h történetesen nyernének vgy örökölnének is, nincs meg bennük z erő, erély sorsuk lkításár, lét tudtos birtoklásár. Ezek z emberek már jószerivel meghsonlni sem képesek. Hlogtnk, e szó kettős értelmében is: mjd holnp rendbe jönnek dolgok " hiú reményével hlódnk. Többségük gyökértelen, hontln (bár ncionális ellentétek és viták nem kpnk olyn hngsúlyt, mint Dosztojevszkijnél: itt kevésbé fontos, hogy vlki orosz-e vgy ngol - z lényeges, hogy hzájától távol s belső bizonytlnságot tovább fokozó átmeneti lét-helyzetben tölti npjit). Értékhiányos, menthetetlen figurák körképe drb. Arisztokrtikus fölényük, z etiketthez igzított viselkedésük csk álcázhtj, de el nem leplezheti, hogy ők semmivel sem jobbk, mint z lgsorbn mrkodó primitív emberpár (ez utóbbiknk csk hngj szűrődik ki z elődás legelején betört pinceblkon át. A női hng Zsíros Agnes főiskoli hllgtóé; férfihng gzdáját nem fedi föl szín-lp). Egy helyütt Hieronymus Boschr történik utlás szövegben. Vlóbn fölrémlik z ő bizrr, groteszk világ : z emberi torzság megnyilvánulásibn. Dosztojevszkijből egy kicsit Boschtojevszkij lett prepráló igyekezetben. Különösebben már Forgách sem kp csolj egymáshoz lkjit, inkább csk szomszédosn gombostűzi z önzonosság-hiánybn szenvedők (ám erről áltlábn lig vlmit tudók) különféle típusit. Csizmdi Tibor meg különösképp kedvét lelte mozikos mgán-számokt biztosító, meglehetős hidegen ironikus ábrázolásmódbn. A szintén vendég Lábs Zoltán ngy szín- és formfoltokból rkt ki színpdképet. Egyik oldlról z épületrészek, másikról fák rendje fogj közre kert zöldjét, tenger mozdultln kékjét. Vs-kos ftörzs, morf szikl sugll tömb-szerűséget, változhttlnságot. Persze változik zért kép, mint rulettjelenethez beforognk kszinói díszletek. Beszédes megoldás, hogy szbd ", természeti " világ és trgédiákt szító játékbrlng látványelemei összekevered-nek: kszinó benne felejtődik kert-ben. A szenvedély közege kimoshttlnul átmérgezi " z élet közegét; z élet összecserélődik szenvedéllyel. Csizmdi z erős, nyersen htásos és szinte mindig egyértelmű jelentésű effektusoknk nyitott teret. A főpincér mindjárt kezdetnek egy mcskát hjint fűbe : szegény állt téveteg rohngálás szereplők útvesztettségét előlegezi, s torzt, szinte álltit belőlük. Ppp Zoltán összenőtt szemöldökű, démonikus főpincére mjd másik lkjábn: krupiéként muttkozik sorsok uránk, de különben is ő z, ki minden-kit minth nykánál rgdn meg, kárcsk z imént mcskát. Fölénye bból dódik, hogy ő z ebédlősztl és játéksztl mellett is egyszerre szol-gál és dirigál. Kötelessége, tennivlói, jogi pontosn tisztázottk: helyén vn, s ezt senki másról nem lehet el-mondni. Ppp Zoltán épp nnyir ördögi, mennyire ezt kettős szerep megkívánj. A főpincér, illetve krupié z üdülőhely és játékváros krkterét, szórkozttó üzemgépezetét képviseli, s egy-két jól megtlált vonás is elegendő hhoz, hogy hely miliőjét ársztó figur jelenjék meg előttünk. Aki be-folyik gynús hitelügyletekbe, ki mindent hll és mindent lát - s ki szerencsétlen és mgányos, kárcsk többiek. Gelley Kornél kis kölcsönökért mrkát nyújtogtó, folyton társság nyomábn csoszogó Kopott ur, Vjd László bombsztikus igzságokt hrsogó Költője, Hrvey Shenker semmit sem értő s ezért bámész bmbsággl mosolygó Angol ur, Kun Vilmos jelzőtlen", mégis rcélt villntó Ur drb szimbolikus régiójáb trtozik már említett Grófnővel, Részeggel s hngokkl együtt. Bár vlmennyien biztos szkmi vértezettséggel teremtik meg emberüket, minden erőfeszítésük hiábvló lenne rr nézvést, hogy főcselekmény ármáb kössék e szerepeket. Így ztán - nem is ngyon tesznek erőfeszítéseket. De mi is főcselekmény? Az eldósodott Tábornok kidná z útját házitnítónk, ám játékos továbbr is csládhoz kötődik. Szerelméhez, Polinához elsősorbn. Aki viszont Tábornokot nem érdek nélkül s tán nem egészen tiszt módon pénzelő Márki, vlmint tényleg gzdg Astley között hányódik. A lenge erkölcsű Blnche tervezett kézfogój Tábornokkl két cslád gzdsági egységét is megpecsételné - hiszen kedves rokon, Márki ugyn-úgy Ngymm hlálát lesi, z örökség-re szeretne lecspni, mint hogy Tábornok is. A tolókocsihoz láncolt, z életről igen sokt, mégsem eleget tudó öregsszony zonbn nem ptkol el, sőt jön, lát - és veszít. A pénz, mi illúziójuk szerint rendbe tehette voln szénájukt, fogukt csikorgtó örökösök szeme láttár úszik el. S játékos mellé is hiáb szegődik szerencse, htlms nyereményét mélttlnul, kpkodv pzrolj el Blnche kissszony célrtörő bájink igézetében. E történet inkább töredezett, mintsem ívvel húzott drbbn, kifejlete sem egészen világos, de nnyi nyilvánvló - s ezt címszereplő egy álmár utló végső szvi is megerősítik -, hogy dosztojevszkiji relist elbeszélés végképpen átcsúszik látomásb. Nem prdoxon, hogy éppen fokozódó sötétség veszi birtokb színt. A figurák képtelenek voltk sját krtukt krni, képtele-nek voltk sorsuk gyeplőjét megrgdni; npjuk leáldozott. A rendező e pusztulási folymtnk mintegy fiziológiáját igyekezett megteremteni fiziki cselekvések, illetve fizikum fokozott kijátsztásávl. Eb-ben szerepét egész testével, minden porcikájánk koreogrfált mozgásávlmozgtásávl megélő Bán János volt legjobb játékostárs. Az ifjú házitnító, prádésn fölszökkenve egy sztlr, mg hsonlítj ügyes állthoz mgát, nem hllgtv el lktánk bizonyos torzságát sem. Ami ténylegesen boschi lehet drbbn, Bánnál nyer legteljesebben kifejezést. Folytonos izgésmozgás z önmg elől megfutó ember

5 Bán János (Játékos) és Básti Juli (Polin) Forgách András színművében Rjhon Ádám (Tábornok). Gobbi Hild (Ngymm), Vjd László (Költő) és Vrg Zoltán f. h. (Fokics) A játékosbn (MTI Fotó - Földi Imre felvételei) nyugtlnság. Vonglásibn, hempergéseiben szilárdság, hrmóni hiány munkál. Egy szvát sem lehet komolyn venni, holott nincs szv, melyben ne voln némi igzság. Básti Juli Polináj számár igencsk hálátln szituációkt kreált szerző. Nem egészen lehet tudni leányról, honnn jön (szellemiekben, lelkiekben), hisztérikus idegességének okit csk tlálgtv fürkészhetjük, játékossl vló kpcsolt nem tisztázott, s végül betegsége, eltűnése " is bizonytlnságot keltő. A színésznőt mi sem óvhtt meg ttól, hogy görcsös erőfeszítéssel formálj meg Polinát. A csók-pofozkodás jelenet ennek ellenére is trtlmsr sikerült, s h nem is meghsdt személyiség viselkedésének rugói, de zilált rekciói kitetszettek bból, hogy hol egy csókkl illette kedvesét, hol meg rögtön egy nyklevest kevert le neki. Blnche-ot (Udvros Dorotty) virító színek és z extrvgáns vonlk segítségével jellemezte Lábs Zoltán; Márkit (Blky Géz) sárg árnyltokkl. A lány szépsége és léhság nem válszthtók el egymástól; férfi rossz jelleme vlhogy süt sárg cipőből, nyk kendőből. Ahogy ők mguk színeit és ruháit, oly otthonosn viseli Dörner György is elegáns fehér öltönyét (mi. mást is hordhtn egy - cukor-gyáros?) - ám ezek z lkok is csk foltok" színpdon. A belső, emberi bizonytlnságot külső, megjelenítésbeli bizonytlnsággl krták voln érzékeltetni z lkotók? Kevéssé gyümölcsöző megoldás. Rjhon Ádám ( Tábornok) is csk múgy áltlánosságbn hozz z ingtg, öregedő férfit, kiből életeseményei is minth gúnyt űznének, és semmi. nem kkor történne vele. mikor itt vn z ideje. Gobbi Hild mesteri. mgánszámot kerekít Ngymm vártln érkezéséből, mjd pedig vgyont mind vdbbul herdáló szenvedélyes rulettezéséből. A sietős kis kézmozdultoktól szerencsekerék forgását leső kis hunyorgásokig minden mintszerű -- csk hát Gobbi Dosztojevszkijt játszik, érezhetően z eredetiben szereplő öregsszonyt krj ábrázolni (tlán Forgách is itt őrizte meg legtöbbet z ihlető elbeszélésből). A szemléleti. különbség természetesen stiláris különbségként is testet ölt. A Ngymm és Játékos, kik igencsk. egymásr vnnk utlv, Gobbi és Bán erősen eltérő játékmódj révén is élesen különböznek. A rendezést vélhetően nem zvrták z ilyesfjt eltérések, sőt minth szélsőségekre vló hjlm, végleteket kedvelő, sokkírozó szeszélyesség lenne változtos színvonlú elődás mozgtój. Túlmozgtój is lklmnként. Betört üveg, földhöz vágott pohár, elzuhnó test, kifent hng, kiloccsntott itl, mi-egymás trtozik művészi eszköztárb. Egyikmásik vlóbn beletrtozik, funkcionál hrmdik-negyedik csk fölösleges dísz muttványon. Az eklektikus összképű produkció nyilván tpsztltivl lehet z írói kvlitásit egyes epizódokkl és megoldásokkl bizonyító Forgách András hsznár, s Csizmdiát is szerencsésebb rányok meglelésére, kimunkálásár, kevésbé tollkodó elődások készítésére srkllhtj. Hogy csönd, visszfogottság néh erőteljesebb jelzés lehet, mint hrsány,' drsztikus effektus, zt egy ném szereplő bizonyíthtj: Fokics, ki Ngymm kocsiját tologtj. Vrg Zoltán f. ' h. fitlembere elcsempült rccl, gépies mozdultokkl teszi kötelességet. Tekintete semmibe réved. Ő soh nem fog játékosként jutni rulettsztl mellé. S h tehetné, lighnem egyetlen mozdulttl elsöpörné ezeket nyvlygókt, identitászvrbn szen v edőket, vilgfájdlmsokt, ködevőket -- kik már trgikus, ktr-

6 tikus meghsonlottsághoz vló jogukt is eljátszották. (Utóirt) A Színházművészeti Szövetség május 6-án szkmi vitát rendezett A játékos elődásáról: miként tükrözték z lkotók szándékát kritikák, s hogy látják kritikákt z lkotók? A Kton József Színházt kép-viselő Zsámbéki Gábor joggl jegyezte meg: ezek tlálkozások, eszmecserék enyhíthetik két oldl ", művészek és bírálók feszült, nemritkán diszhrmonikus viszonyát. Nány István megjelent, illetve sjtó ltt levő elemzéseket tekintette át, s noh regisztrált, hogy zok gykorltilg kivétel nélkül elmrsztlják drámát és z elődást is, dvoctus diboliként produkció másságát, rejtve mrdt erényeit, vonásit firttt, tudtosított. A rendező, Csizmdi Tibor zt bizonygtt szuggesztíven, hogy mint mindig, most is cselekményközpontú színháznk üzent hdt stílusközpontú játszás nevében. Ad bsurdum vitt érvelése nem kis ellenkezésre tlált - részben, mert z árnyltnyi, provoktív öniróni-át nem vették észre polemizálók. Forgách András hlkn, trtózkodón és htározottn is egyben keletkezés körülményeit vázolt. Ahogy múltt előhívt - z terveiről vllott. Mindezt zért rögzítem itt, mert - z átfutás, nyomdi munkáltok okán - egyedül nekem vn módom e vit lpján kiegészíteni, korrigálni álláspontomt. Természetesen kritikám eredeti szövegét nem érintettem. De belátom, hogy mgm is elmulsztottm, mit z összes többi bírált is: szöveg zenei szervezettségének, z elődás dllmánk említését. Zenei értelemben motivikus építkezés mutthtó ki három különböző szerkezetű felvonás folymtábn. Ez tény viszont - és hozzá-szólók közül különösképp Mészáros Tmás más irányú észrevételei - tovább erősítik vélekedésemet: Forgách föl-készült - csk még nem kész drámíró. Forgách András: A játékos (Kton József Színház) Drmturg: Litvi Nelli. Díszlet, jelmez: Lábs Zoltán m. v. Rendező: Csizmdi Tibor m. v. Szereplők: Bán János, Básti Juli, Rjhon Ádám, Gobbi Hild, Blky Géz, Udvros Dorotty, Dörner György, Gellcy Kotnél, Vjd László, Ronyecz Mári, Ppp Zoltán, Kun Vilmos, Cseh Tmás, Vrg Zoltán f. h., Trján Péter f. h., Gry József, Elkán Erzsi, Zsíros Ágnes f. h., Hrvey Shenker. WILHEIM ANDRÁS Extremitás és vlószerűség A Tlálkozás Pesti Színházbn Náds Péter trgédiájábn szoktln dolgokról esik szó, és szoktln dolgok esnek meg színpdon. Még sokkl szoktlnbb zonbn z színpdi szituáció, mely drb hordozój - h lenne is rendező, ki prózi színművet így interpretáln, ligh fogdhtná el önkényesnek tűnő megoldásit. Náds drbj zonbn eleve feltételez egy formi szempontból meglehetősen extrém helyzetet: egyfjt zenés színházt ír elő, melynek működnie kell hhoz, hogy drbot el lehessen játszni. Mindz, mi drbbn történik, nem zonosíthtó szereplők elmesélhető (el is mesélt) történeteivel. A drb ugynis inkább leírhtó, mint elmesélhető - hiszen egy ngyon reális, éppen színpdisságábn vlószerű szituációr épít. A Tlálkozás mostni és minden mjdni elődásávl kpcsoltbn két kérdést kell föltenni. Megfelel-e színpdrvitel drb támsztott techniki követelményeknek? Milyen művészi színvonlt képvisel? Nyilvánvló: z első kérdésre dott válsz már ngymérték-ben meghtározz másodikr dhtót, hiszen h z nemleges, kkor cskis drb ellenében jöhetne létre vlmi-féle művészileg érvényes produktum, s ez, h nem is lehetetlen, kevéssé vló-színű és mindenképpen kivételes. Azt, hogy mennyire jó vgy mennyire menthető és mgyrázhtó Tlálkozás pesti színházbeli elődás, vnnk nálm hivtottbbk, kiknek tiszte el-dönteni. Azt sem tudom fölmérni, hogy mgyr színházi kultúr jelenlegi állpotábn mennyiben volt már eleve kudrcr ítélve e válllkozás, és hogy megbirkózhtik-c m egyáltlán mgyr színház ezzel drbbl, vnnk-e eszközei kár csk rr is, hogy meg-próbálj fölismerni mű támsztott követelményeket. A mostni elődáson ugynis z tűnt fel, hogy színészek, Ruttki Év és Hegedüs D. Géz rettenetesen igyekeztek minél jobbn (s tlán minden eddigi szerepüknél jobbn) játszni zt színházt, melyet játszni szoktk, s melyet játszni tudni vélnek, ám z elődás látványosn zt muttt meg, hogy eszközeik most egyszerűen nem működnek, s ők nem tudnk tenni semmit ez ellen. Ez drb lklmtln rr, hogy így, ezekkel z eszközökkel játsszák, z áltluk elérhető htásmechnizmusokt próbálják lklmzni. A mű ellenáll, és sjnos értelmetlenné, ránytlnná, helyenként kínossá válik. Mármint most, Pesti Színház színpdán - mert mindez nem drb, hnem z elődás hibáj. Náds Péter trgédiáját másként kell játszni, máshonnét kiindulv lehet csk fölépíteni. A Pesti Színház produkciój félreismeri és félreértelmezi drbot, mert már eleve nem teljes műre koncentrál. Szöveg és zene Náds Péter drb kidásához fűzött Jegyzetében ngyon htározottn foglmz: Az itt közredott szöveg... csk z én eredeti elképzelésemet tükrözi: ez drb egyik fele. A Tlálkozás című trgédi teljes és végleges formáj z szövegből és zenéből kilkított prtitúr, melyet Vidovszky László készített el." A szerzői szándék világos : ez színpdi lkotás csk zenével együtt képzelhető el, zene és szöveg együttesen dj meg drámi történés folymtát; zenészek éppolyn fontos szereplői játéknk, mint színészek, játsznivlójuk is ugynolyn rngú, mint mg drámi szöveg. Náds Péter egy-fjt continuót képzelt el drbjához, olyn zenei eseménysort, melynek menynyisége is, jelentősége is, színjáték egészében betöltött szervessége is jóvl túlnő zon, mit m (és itt) színház zenétől áltlábn elvár, s mivel meg-birkózni képes. A szerzői instrukcióból idézem: Ám hngsúlyosn fel kell hívnom figyelmet rr, hogy continuo kkordjit nem kísérőzeneként, illetve nem zenei láfestésként kívánom lklmzni. Úgy képzelem, hogy continuo kkordji helyi értékük szerint kiegészít-hetik, fokozhtják, cáfolhtják, folytt-htják, megsemmisíthetik, elhnygol-htják vgy elmélyíthetik z dott szövegrészben megnyilvánuló drámi trtlmkt, de ugynkkor szövegtől független önállósággl is rendelkezniük kell, ngyobb léptékű, egésszé lkuló, tehát egyenrngú zenei szerkezetet kell teremteniük, s így ennek szerkezetnek mintegy drámi módon szembe is kell fordulni szövegből épülő szerkezet-tel." Vidovszky László zenéje eltér con-

7 tinuo szokásos felfogásától, nem csk kkordok sor - h zenei műfjokr hivtkozhtom, zt mondnám, hogy recittivo ccompgnto helyett inkább melodrám műfjához közelít. Különböző terjedelmű zenei eseményeket komponált (még z kkordsorok is felfoghtók egyetlen ngyobb időintervllumr kivetített, de megszkíttlnul folymtos eseménynek), melyek zon túlmenően, hogy illeszkednek szöveg meg-felelő pontjihoz, egymáshoz képest is különböző relációkt teremtenek; zonos típusú nygok utlnk egymás-r ( néző számár eligzítást dv szöveg értelmezéséhez), egy-egy hng-szín, hngszer, krkter vgy kár hngmgsság szinte jelentéshordozóvá" válik. Ugynkkor ez zene nem lehet meg szöveg nélkül, mert minden megszóllás vlódi súlyát és rngját z egész hierrchiájábn szöveg szbj meg, illetve z drámi folymt, melyet színészeknek szövegből kiindulv kell létrehozniok. Vlószínűleg kielemezhetetlen, hogy mg szöveg vlóbn igényli-e zenei eseménysort, eleve helyet hgy számár, vgy elődhtó s elképzelhető lenne-e nélküle. Ez kérdés zonbn múgy is csk szónoki lehet, hiszen drb koncepciój z, hogy vn hozzá zene, hogy szövegnek és zenének együtt kell létrehozni zt z lpnygot, melyből fölépíthető szín-pdi megvlósítás. A zene mindenesetre ngyon hngsúlyossá teszi z elődásnk egy olyn dimenzióját, mely természetesen egyébként is jelen vn minden színházi eseményben, ám bizonyos értelemben meghtároztlnul, szbdon kezelhetően. Az idő dimenziójáról vn szó. Ebben drbbn ugynis z időbeli lefutást zene, h tág htárok között is, ám mégis behtárolj, s drb természetének megfelelően inkább hosszbb trtmokt részesíti előnyben. Ahhoz, hogy egy zenei eseményt meg lehessen szóllttni, éppúgy időre vn szükség, mint egy mondtot el-mondni. S éppúgy, hogy egy mondt-nk is értelmet, súlyt, kontextust d, hogy milyen időbeli viszonyltbn ejtjük más mondtokkl és szvkkl, zenei események összefüggéseinek érzékeltetésére is fontos időbeli diszpozíciójuk. Ebben drbbn igen bonyolult, egzktul leírhttln s csk elődóművészileg értelmezhető és megvlósíthtó időviszonyltok vnnk feltételezve. Mgánk szövegnek is vn Náds Péter-Vidovszky László: Tlálkozás (Pesti Színház). Ruttki Év (Mári) és Hegedüs D. Géz (Fiú) egy ngyon precízen előírt időrendje, melynek milyenségére szünetek és csendek megjelölésével, gykrn hosszúságuk jelzésével történik utlás. Meghtározott időrendje vn cselekvéseknek is: bizonyos mozdultok elvégzésének vn egy olyn sebessége, mely ngyjából mindenki ntómiáj számár egyformán dott. Vn egy tempódottság, mely játéktér méreteiből és fiziki felépítéséből következik ( mostni elődáson ilyen például. hogy tlán kelleténél kisebb színpd, ám ferde pdló!). A zenei eseményeknek is vn egy--egy ideális tempój, melyet zonbn olykor módosítht vele szinkronbn mondndó szöveg tempój. A zenei események egymásutánj is feltételez egy ngyobb összefüggéseket átfogó tempóérzetet. Ez struktúr zonbn már ngymértékben függ színpdi történéstől, mivel kitüntetett pontjink egybe kell esniök szöveg megfelelő pontjivl. A zene megszóllási cskis z dott szövegrész elhngzáskor történhetnek, szövegnek viszont figyelembe kell vennie zenei folymt történéseit. Ideális esetben ki kellene lkulni z elődás lélegzésének " : szöveg és zene nélkül, hogy kísérné egymást, megfelelő pontokon összetlálkozn, szinte együtt születne meg, kiemelkedve z elődás legbenső rétegéből. A szöveget és zenét nem lehet csk egyszerűen összejátszni", szinkronb hozni. Egy zenei esemény lecsengésébe nem lehet belebeszélni, egy-egy mondt létrehozht mg körül egy olyn védőpjzsot, melyről lepttn zene, vn viszont olyn is, mikor igenis z együttes megszóllás tökéletes szinkronj hozhtj csk ki z intencionált poént. Náds Péter és Vidovszky László prtitúrájánk mindegyik pontjáról eldönthető z, hogy mi viszony szöveg, cselekmény és zene között, mi z, mi drb mindvégig ngyon polifon szerkezetéből egy-egy formrészben fontosbb, zenei sszociációvl élve: melyik szólmbn vn éppen tém. Am miként egy fúg elődás is elhibázott kkor, h z elődó csk z egyes témbelépéseket hngsúlyozz, s folymt egésze elvész, csupán átvezető részek soroztává sikkd, vgy h egyszerűen nincs figyelme rr, hogy z egyes szólmok párhuzmosságát is kibonts, és érzékeltesse állndó jelenvlóságukt, kként Tlálkozás elődás során is színpdi megvlósulás minden lehetséges elemének egyszerre kell jelen lennie,, mg folymtosságábn, legyen z s i ó, mozgás vgy zene, színész, muzsikus vgy kár kellék, mint törülköző vgy feszület vgy pohár. Vgy kár cselekmény, történés, melynek kkor is mgáb kell tudni fogdni mindent, mi színpdon vn, h z illetőnek éppen nincsen dolg, vgy éppen nincsen rá szükség. Ebben műben mindennel és mindenkivel együtt történik meg z, mi megtörténik, nincs epizód, és nincs helye felesleges mozdultoknk és tárgyknk. Minden, mi epizodikus vgy felesleges: műtől idegen, hib. Fordított logik Vlló Péter rendezése bőségesen szolgál felesleges dolgokkl, epizódokkl s legköznpibb hibákkl is. Már z elő-

8 Hegedüs D. Géz és Ruttki Év Tlálkozásbn (MTI Fotó - Cser István felvételei) dás első perce is előrevetíti mindzokt techniki és koncepcionális hibákt és tévedéseket, melyek végül is od vezetnek, hogy Náds és Vidovszky drbj helyett vlmi egészen mást játsznk el színházbn. Minden olyn elődáson, hol zenészek fogllnk helyet zenekri árokbn, világ legtermészetesebb dolg z, hogy zenészek hngolnk. Ez még nem z elődásnk, hnem színházi estének része; z elődásr lklmssá teszik zeneszerszámikt, játsznk né-hány bemelegítő futmot, mjd elcsendesednek, ez közönséget is figyelmezteti rr, hogy hmrosn megkezdődik z elődás. Náds drbjábn előbb felmegy függöny, ngyon hosszn el-időzhetik figyelem mind színésznőn, kiről e pillntbn még nem tudunk semmit, mind színpdon, melyen már szinte minden jelen vn, minek szerepe lesz mjd történetben, csk még nem tudjuk, mire vló. S ekkor, mikor már jvábn benne vgyunk z elődásbn, noh még csk bennünk kezdett történni vlmi, jelennek meg sorr zenészek, s kezdenek készülődni z elődáshoz, s színésznő is csk ekkor kezd el cselekedni színpdon. Port szór pohárb, z jtóhoz megy, bedugj kávéfőző zsinórját, látjuk: vlmire vár, vlmire készül. Eközben zenészek is készülnek z elődásr, hngolnk, helyezkednek, rendezkednek - csk jelenlétük súlyt kp záltl, hogy mintegy szemünk láttár, z elődást zvrv végzik zt, mit nnk előtte, nnk érdekében kellene tenniük, hngolásuk sem elcsendesedik, hnem hirtelen bbmrd. Mjd mikor megint hngolni kezdenek, már érzékeljük: vlmiképpen ők is ktív részesei lesznek mű elődásánk, cselekmény megtörténtének. Nem így Pesti Színház elődásán. Először is függöny felhúzásánk egyszerű műveletébe csúszik rendezői hib. Ahelyett, hogy ngyon lssú függönyfelhúzás során szinte belekerüljünk bb térbe, melyben mjd z elődás fog lefolyni (pedig Jovánovics György díszlete szinte sugllj, hogy mi szinte szob másik felében ülünk), függöny csk részben megy föl, furcs csúcsíves lkztbn nyílik szét, s látni engedi Ruttki Évát, kiről ily módon mindenki megtudhtj, hogy mi estének ő lesz mjd főszereplője. Mjd kis idő múlv vlóbn fölmegy függöny, látunk egy díszletet; egy drbig nem történik semmi, mjd mikor Ruttki megmozdul, ezzel egy időben bejön vlki zene-kri árokb, kiről ztán kiderül később, hogy zenész. Megfordul tehát z események logikáj; z elődás kezdeté-nek Nádsnál ngyon is pontosn elképzelt és megtervezett szoktlnság, mely teljes mű szerkezetének előrevetítése már, mostni elődáson tétovság, bizonytlnság és végső soron értelmet-lenség lesz. A színészi munk és rendezés részleteire kitérni nincs szándékombn: ez voln z, mire z írásom elején feltett második kérdés vontkozn. Engem zonbn jobbn érdekel most z elsőre dndó válsz, mi tlán már z iménti rövid leírásból is sejthetően: egyértelmű nem. Mégpedig zért, mert Pesti Színház színpdán láthtó elődás nem hgy helyet zenének. Mindzt, mit Vidovszky László munkáj jelent, kísérőzene funkciójár degrdálj, vgy még inkább: mert szerzői instrukció szerint zene drb integráns része, ám mivel nem tud vele mit kezdeni, szinte tudomást sem vesz ról. Azt hiszem, nem volt olyn néző színházbn, ki most ismerkedvén drbbl, tudt voln, mivégre volt zene, miért játszottk egyáltlán, s miért éppen kkor, mikor játszottk. Megkockázttom: ez zené-lés itt inkább zvrt mindenkit, nézőket, színészeket, rendezőt is ideértve. Az elődókt legköznpibb, gykorlti dolgokbn zvrt meg. Sokszor úgy éreztem, sejtelmük sincs, melyik mondtukhoz fog zene is szólni, nem készültek fel rá sem dinmikilg, sem beszédtempó szempontjából. Olykor ngy sebesség mitt egyszerűen nem volt idő zenére, olykor beszédtempó változott meg kínosn, hogy szinte skndálv lklmzkodjék prtitúrábn előírt szinkronpontokhoz. (Nem hgy-htó említés nélkül szövegmondás bizonytlnság sem, mely z áltlm látott elődásokon többször is szinte lehetetlen helyzetbe hozt zenészeket, hogy miként lklmzkodjnk mondtok bkugrásihoz.) A színészek nem csupán zene időrendjéhez nem lklmzkodtk, hnem hhoz sem, melyet Náds előírt drbbn, nincsenek szünetek, nincsenek hosszú és ngyon hosszú csendek. Hihetetlen serénykedés vn jelen színpdon, vlószínűleg zt félelmet leküzdendő, hogy mi lesz kkor, h éppen semmi nem történik, h mozdultlnság lesz jelen, csend, h nincsenek éppen szvk, melyeket meg

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 5. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő

Részletesebben

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12)

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12) T A R T A L O M FÖLDES ANNA Szívügyünk: mgyr drám (1) mgyr j á t é ks zí n PÁLYI ANDRÁS Egy intim színház (7) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G FOLYÓIRATA Mozikkockák z évdból HERMANN

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5)

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5) T ARTALOM S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 5. J A N U Á R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT

Részletesebben

játékszín színház és közönség fórum

játékszín színház és közönség fórum A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 5. N O V E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES C S A B A I N É

Részletesebben

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT X I I. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 97 9. SZEPTEMBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

játékszín Az ünneplő színház - ma

játékszín Az ünneplő színház - ma T A R T A L O M j á t é k s z í n A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 9 7 2. M Á R C I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség:

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e T A R T A L O M A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A j á t é k s z í n B E R K E S E R Z S É B E T A becsület fegyverei (1) V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1 9 7 2. M Á J U S H E R M A N N I S T V Á N A

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k

TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O LYÓIRATA V. É V F O L Y A M 1. SZÁM 1 9 7 2. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V A N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség: Budpest V., Báthory u. 10.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. vendégjátékok. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. vendégjátékok. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 11. SZÁM 1982. NOVEMBER TARTALOM Színikritikusok díj 1981/82 (1 ) FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle.

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle. S Z Í N H Á Z M Ű VÉ S ZE T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 9. N O V E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ ' B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE S Z

Részletesebben

a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z

a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z T A R T A L O M r c o k év m s z ko k A S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A M O L N Á R G ÁL P É T E R Foto Várkonyi (1) I I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 0. N

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz.

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz. cserkészszemmel: XLIX. évf. 8. szám z első világháború jl cse rkészáj ról áború z első világh inte rjú rás G ryneus And lkuló r felfedező tábo hsonlóság? www.cserkesz.hu/vl bosszúállók trtlom Földindulás

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl ViSsZhAnG 30. szám A htáron túli mgyr középiskolások táboránk lpj Cseresznyéspuszt, 2015. július Az érzel eken is túl Az I. világhá orúr vló e lékezés kp sá Ko áro i Já os pksi költő háborús verseit olvst

Részletesebben

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését!

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését! A Budtétényi Cursillo Titkárság időszkos hírlevele Püspökszentelés Esztergombn Idő nélküli küzdelem Csk végcél fontos Elrjtoltunk tehát. Beindult z újság kezdeti ngy lendülettel. De mint hogyn z tlét is

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben