Az információs társadalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információs társadalom"

Átírás

1 Az információs társadalom

2 Fogalom megjelenése Az információs társadalom szószerkezet, ahogyan ma használjuk, az 1960-as évek elejének japán társadalomtudományában bukkant fel először. Az információs társadalomnak számos, másmás tudományterületről induló és eltérő hagyományokból építkező elmélete született meg.

3 Definíciók

4 Olyan társadalom, amely a társadalmi kontroll, valamint az innováció és a változás kezelése érdekében a tudás körül szervezi magát (Daniel Bell) Új típusú társadalom, amelynek átalakulása és fejlődése mögött az információs (és nem az anyagi) javak termelése a hajtóerő [ ] (és amely evvel) az emberi intellektuális kreativitást virágoztatja fel. (Yoneji Masuda)

5 Olyan társadalom, amelyben [ ] az információt gazdasági erőforrásként használják, a közösség jobban kihasználja azt, s mindezek mögé kifejlődik egy olyan iparág, amely a szükséges információkat állítja elő (Nick Moore) Az információ és a tudás szabad létrehozásán, forgalmazásán, hozzáférésén és felhasználásán alapuló társadalmi struktúra [ ] az élet számos területének globalizálódása. (Magyar Nemzeti Informatikai Stratégia,1995) Olyan új típusú társadalom, melyben az információs és telekommunikációs technológiák globális elterjedésének segítségével az emberiségnek új típusú életvitelre, magasabb minőségű életre, munkavégzésre, társadalomban betöltött szerepre van lehetősége. (Murányi Béla)

6 Összegző definíció A (gazdaság) információ- és tudásszektorának dominánssá válása, ill. a társadalom információés tudásközpontú fordulata révén kialakult új társadalom-fejlettségi állapot és civilizációs minőség.

7 Definíció helyett modell A fogalom tartalmának, jelentésének feltárásához ill. megértéséhez nem elégséges egy definíció használata, ehelyett egy több szempontot is figyelembe vevő modellt célszerű megalkotni és használni.

8 Daniel Bell modellje, szempont mentén tekinti át a karakteres különbségeket, amelyeket a 3 nagy korszakra egyszerűsített társadalomtörténeti szakaszok felmutatnak. Ezek: gazdasági szektor, átalakulást hozó erőforrás, stratégiai erőforrás, technológia, tudásbázis, módszertan, időperspektíva, tervezés, vezérelv.

9

10 Yoneji Masuda modellje, 1988 Húsz szempont alapján hasonlítja össze az ipari társadalmat és az információs társadalmat A szempontokat a következő csoportokra osztotta: értékek, társadalmi-gazdasági szerkezet, információs technológia

11

12 Schement-Curtis modell, 1997 A szerzőpáros hat kategóriába tömöríti az inf. társadalom jellemzőit: Információs javak, Információipar, Információs munka, Kölcsönös összekapcsoltság, Integrált médiakörnyezet, A technológiai és társadalmi haladás összekapcsolódása.

13

14 Az információs társadalom kronologikus rendben értelmezhető, erősen történeti fogalom: egy társadalmi állapotra (minőségre) utal, amelyről egy előző állapothoz képest, különböző szempontok alapján jelenthető ki, hogy az adott társadalom már elérkezett ide: több paramétert vizsgálva átbillen a társadalom az információs társadalom állapotába.

15 Paraméterek, amiknek a vizsgálata alapján eldönthető egy társadalomról, hogy megfelel-e az információs társadalom jellemzőinek avagy sem:

16

17

18

19

20 1961 nulla év Ez az az év, amikor az Egyesült Államokban a fő mutatók átbillennek, amikor az információs társadalom technológiai kötőszövetét alkotó számítógépes hálózat prototípusa megszületik, ekkor lép be az emberiség az űrkorszakba és kezdi meg a műholdas jeltovábbítást, s végül, ebben az évben születik meg az információs társadalom kifejezés is.

21 Átbillenés az egyes országokban Az Egyesült Államok az 1960-as évek legelején, Japán mintegy tíz-tizenöt évvel később, Európa pionírjai a hetvenes évek végén, a felzárkózók (elsősorban Ázsia kis tigrisei ) a kilencvenes évek elején lettek információs társadalmakká. Az EU-hoz később csatlakozó országok, köztük Magyarország esetében ez az ezredforduló utánra tehető.

22

23 Az információs társadalom három narratívája

24 A nagy narratíva civilizációelméleti kontextus makroszint (világtörténeti horizont és a több ezer vagy több száz éves ciklusú elemzési egységek, Tadao Umesao, Marshall McLuhan, Alvin Toffler; pl.: tárgya globalizalódó világban kialakuló lingua franca) A kis narratíva fejlődéselméleti kontextus mezoszint (az egyes társadalmi alrendszerek átalakulásának kérdéseivel és a már megszületett inf. társadalmakkal foglalkozik; Manuel Castells Az információs kora; pl.: tárgya a nyelvi és írásbeli közlés, illetve a nyelv- és íráselsajátítás megváltozásának a kérdései az elektronikus közegben) A mini-narratíva praxis és reflexió mikroszint (a valóság olyan kis szeletét vizsgálja, ahol az IKT jelen van, pl.: smiley-nyelv vizsgálata)

25 Társadalmi informatika Az információs társadalom mezo- és mikro-szintjével, ill. a távközlés és a számítástechnika társadalmi vonatkozásaival foglalkozó, erősen interdiszciplináris kutatási- és tudásterület. A mikro- és középszintű jelenségek elemzésével, az információ- és tudástechnológia társadalmi vonatkozásaival foglalkozik.

26 Alvin Toffler elmélete A harmadik hullám

27 Alvin Toffler elmélete

28 Alvin Toffler elmélete

29 Manuel Castells elmélete

30 Manuel Castells elmélete

31 Az információs társadalom sarkalatos kérdései A globális információs társadalom kérdésköre a nemzetállamok feletti szerveződések valamennyi lényeges összetevőjére kíván reflektálni: Elsősorban az identitás, a nemzetközi kommunikáció, a nemzetközi szervezetek, a világháló, a nemzetállamok feletti szabályozás, a migrációs folyamatok, a multi-kulturalizmus és a globális tudásmenedzsment kérdései érnek össze ebben a diskurzusban.

32 Az információs társadalom sarkalatos kérdései A fenntartható információs társadalom fogalmába és kérdéskörébe tartozik a környezettel és a természeti erőforrásokkal kapcsolatos valamennyi akut probléma.

33 Az információs társadalom sarkalatos kérdései Az információs társadalom biztonsága, a technológiának való kiszolgáltatottság miatt törékenyebbé váló társadalom; az emberi össztudás megőrzése és megőrizhetősége; az antropogén (emberi tevékenység által előidézett) civilizatórikus veszélyek.

34 Az információs társadalom sarkalatos kérdései Az űr-orientált információs társadalom kifejezés mögött az a felismerés áll, hogy az össz-emberi tevékenység dinamikája és iránya mind erőteljesebben mutat a Föld határain túlra.

35 Az információs társadalom sarkalatos kérdései Az elektronikus orwelli világ vagy digitális Athén diskurzusa arra kíváncsi, hogy az új információs eszközvilág milyen irányba tolja a hatalom és az állampolgár viszonyát.

36

37 Az információs társadalom sarkalatos kérdései Az intelligens város fogalma az információs társadalomnak a települési szintre való lefordítása, városi szinten való megjelenése.

38 Az információs társadalom sarkalatos kérdései A Corpus Digitale diskurzus az össz-emberi tudás rögzíthetőségének, megőrizhetőségének és hozzáférhetőségének kérdésével foglalkozik.

39 Az információs társadalom sarkalatos kérdései A kreatív információs társadalom kifejezéssel használói az új, friss tudást létrehozó képesség tömegesedésére utalnak. nagy hozzáadott szellemi érték

40 Az információs társadalom sarkalatos kérdései A poszt-információs társadalom kérdésköre a jövő lehetséges forgatókönyveivel foglalkozik: biotechnológiai forradalmat, a mesterséges intelligencia új generációját, az ember és a gép funkcionális rendszerekben való összeolvadását vizionálva.

41

42

43 Források A harmadik hullám Alvin Toffler Az információ kora I-III. Manuel Castells Az információs társadalom Pintér Róbert Dr. Vig Zoltán oktatási honlapja DE Információs Társadalom Portál Infokommunikációs államtitkárság Digitális Megújulás Cselekvési Terv Információs Társadalom folyóirat Az információs társadalom iskolájának jellemzői Komenczi Bertalan SDT tananyag Infoter.eu

Információs társadalom mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete

Információs társadalom mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete Információs társadalom mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete Szerzı: Z. Karvalics László Budapest, 2007. március-május A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS Dr. Nyiry Attila PhD. Ügyvezető igazgató NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Összefoglalás A gazdaságfejlesztés nem képzelhető

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Programme for International Student Assessment

Programme for International Student Assessment Programme for International Student Assessment 2012. március áprilisban a magyar tanulók immár ötödik alkalommal vettek részt az OECD tanulói teljesítménymérési programjában, a PISA-vizsgálatban. A vizsgálatba

Részletesebben

Egyetemes Nyilatkozat a Kulturális Sokszínűségről

Egyetemes Nyilatkozat a Kulturális Sokszínűségről Egyetemes Nyilatkozat a Kulturális Sokszínűségről A Közgyűlés, Elkötelezve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és más egyetemesen elfogadott jogi dokumentumokban kinyilvánított emberi jogok és alapvető

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS VALÓDI LEHETŐSÉG-E A KULTURÁLIS ÁGAZATBAN?

KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS VALÓDI LEHETŐSÉG-E A KULTURÁLIS ÁGAZATBAN? KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS VALÓDI LEHETŐSÉG-E A KULTURÁLIS ÁGAZATBAN? Brachinger Tamás Kulcsfogalmak: helyi társadalom, társadalmi részvétel, településközösség, közösségi művelődés. Bevezető Hazánkban a tapasztalatok

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban

Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Süle Edit okleveles közgazda Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. habil. CSc

Részletesebben

Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs

Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs eszközhasználat válfajai (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent:

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Adat, információ, információs rendszerek

Adat, információ, információs rendszerek Az információ fogalma Adat, információ, információs rendszerek Az élet minden szféráját átfogó alapfogalom Egész tudományágak foglalkoznak a tulajdonságaival, információkezelő rendszerek építésével, optimális

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

Magyarország 2025 Lehet másként is?!

Magyarország 2025 Lehet másként is?! Magyarország 2025 Lehet másként is?! Vezetői összefoglaló Nováky Erzsébet, az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottságának elnöke Budapest 2008. március Bevezető gondolatok és köszönetnyilvánítás A jövőt

Részletesebben

Az Új Gazdaság sajátosságai és hatása a vállalati működésre

Az Új Gazdaság sajátosságai és hatása a vállalati működésre Az Új Gazdaság sajátosságai és hatása a vállalati működésre Czakó Erzsébet egyetemi adjunktus Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Vállalatgazdaságtan tanszék Az Egyesült Államok

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI TÉNYEZŐK

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI TÉNYEZŐK 192 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI TÉNYEZŐK Bevezetés A fenntarthatóság értelmezésével kapcsolatos legfőbb probléma, hogy igen elterjedt a kifejezés olyan használata, amikor

Részletesebben

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Kozma Gábor Terület- és településmarketing Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Lektorálta: Dr. Nemes Nagy József, tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Michalkó Gábor, tudományos főmunkatárs

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben