A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer irányításához,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer irányításához,"

Átírás

1 A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer tervezéséhez és fejlesztéséhez, a logisztikai rendszer irányításához, a logisztikai controllinghoz.

2 A logisztikai információs rendszerrel szemben támasztott követelmények: álljon rendelkezésre: a megfelelő információ, olyan amit a fogadó igényel és megért, a megfelelő időpontban úgy, hogy az előírt időpontban meghozandó döntéshez az információ aktualizálható legyen, a megfelelő mennyiségben úgy, hogy csak az optimális redundanciát tartalmazza, a megfelelő helyen annál a fogadónál, ahová címezve lett és amelyre illetékes, a megfelelő helyről, abból a forrásból, amely az információ szolgáltatásra a legalkalmasabb, a megfelelő minőségben, vagyis az információ legyen megbízható, torzítatlan, olyan részletezettséggel, ahogy a fogadónak szükséges, az információ átfutási ideje minimális legyen, az információ áramlás, -feldolgozás és -szolgáltatás koordinált legyen, minimális legyen a zavar az információ áramlásban, moduláris felépítésű, jól strukturált legyen, világosak legyenek a felelősségi körök és a kompetenciák, az információk a feldolgozás sorrendjében érkezzenek be, hierarchikus felépítés, de ésszerű térbeli és funkcionális decentralizáció jellemezze, nyitott legyen a rendszer, további elemek, rendszerek befogadására alkalmas kialakítású, üzembiztonsággal, ezen belül hibatűréssel, esetleges redundanciával rendelkezzen,

3 összehangolt működésű rendszerelemekből épüljön fel, lehetőleg kipróbált módszerek kerüljenek alkalmazásra a tervezéstől a megvalósításon át a betanításig, csatlakozó csomópontoknál normalizált kialakításra kell törekedni, fokozott adatvédelmet kell elérni, adatszabványokat és normalizált adatbank tartalmat kell alkalmazni, fokozott gondot kell fordítani a szabványos szoftverek alkalmazására. rugalmas legyen, vagyis a feladatok megváltozása során, az információs rendszernél csak minimális módosításokra legyen szükség, a szélesedő együttműködési igény következtében alkalmasnak kell lenni a partnerek információs rendszerével való integrációra, fejlett kommunikációs rendszerrel rendelkezzen, alkalmas legyen ember-gép párbeszéd folytatására, szolgáltatása a megfelelő helyeken, a megfelelő formában álljon rendelkezésre, átfogó legyen, vagyis a szervezett formában információs kapcsolat legyen kiépítve minden kapcsolódó elemmel, minél magasabb szintű automatizálás érvényesüljön (információgyűjtés, -feldolgozás, -értékelés, -átvitel, -tárolás, -szolgáltatás), alapvetően számítógépes technikára, számítógépes hálózatokra felépített.

4 Fuvarozó Felhasználó Bankok Vállalati vezetés Biztosítók Számvitelpénzügy Marketing Besszállító Logisztika imenedzsment Terméktechnológia rendszerfejlesztés Tervezésfejlesztés Vállalati logisztikai információs rendszer Controlling Jogszabályok Vám Termeléstervezés, irányítás Irányítás Vállalaticontrolling Vállalati információs rendszer Szolgáltatások Kapcsolódó információs rendszerek Engedélyez tetési és felügyeleti hatóság A vállalati logisztika és információs rendszere

5 A logisztika irányításának teljes információs rendszere

6 A logisztikai rendszer irányításához szükséges információs rendszer alapelemei: adatgyűjtés, adatátvitel, adatfeldolgozás, adattárolás, adatszolgáltatás, vezérléshez szükséges adatok, diszponálás, rendszer ellenőrzés, állapot felügyelet, diagnosztika.

7 Információgyűjtés A logisztikai rendszer irányításához a logisztikai rendszerből ill. környezetéből folyamatos információknak kell érkezni az irányító szervekhez, az irányító, vezérlő számítógéphez. A szükséges legfontosabb információk a következők: az anyagáramlást végző eszközök egy meghatározott helyre, helyzetbe, pozícióba kerülése, onnan való kilépés, a rendszer adott pontján való áthaladás, a munkadaraboknak, termékeknek egy adott helyre (technológiai berendezések, tárolók stb.) helyzetbe, pozícióba való kerülése, onnan való kilépése, tárolók, raktárak állapota, egy-egy mozgás, manipuláció elkezdése, befejezése, bizonyos objektum adott távolságban való megközelítése, szállítópálya, az anyagáramlás útvonalának követése, a termék, egységrakományképző, szállítóeszközök jellemzői, kódjai, pályapontok, tárolóhelyek jelei, kódjai, bizonylatokon lévő adatok, kódok, mozgatott anyag, áru tömege, darabszáma, a szállító jármű, a mozgatott anyag sebessége, gyorsulása, a környezet hőmérséklete.

8 Adatgyűjtés a logisztikai rendszerben: emberi bázisú (emberi megfigyelés, emberi tevékenység): rendszer megfigyelés, adatok papíron rögzítése, bizonylatok begyűjtése, adathordozók begyűjtése félautomatikus adatgyűjtés: hangfelvételek készítése, videó felvételek készítése, kézi kódleolvasás, adatgyűjtés, adatátvitel automatikus: kódok automatikus leolvasása, szenzorok által jelek felhasználása, mérőelemek szolgáltatásai.

9 Az azonosítási eljárások rendszerezése

10 Kódolás Kódhordozó : mobil anyagmozgató eszköz egységrakomány képzõ eszköz termék tárolóhely Kód tartama: célinformáció rakomány jele szállítóelem jele termék adatai tárolóhely jele Kód jele: átkódolható fix Kód leolvasó: telepített mobil

11 A kódrendszer működése Kódolás Kódhordozó Kódolvasó állomás Dekódolás Kódrendszer működése, kódtípusok Kódhordozók Mechanikus Elektromechanikus Optikai Mágneses Elektronikus Akusztikus csap(ok) bütyök érintkező lemez reflexiós fólia, cimke, vonalkód, ábra. Kódtípusok mágnescsík olvasható memória chip (fdt), írható-olvasható chip (pdt), mozgó adattároló (MDS), CD kamerás alafelismerő

12 Kódok Mechanikus: lyukkód szegecskód bütyökkód Mágneses: lmágneses tintával írt jelek (MICR) Mágneskártyák mágnese szegecsek Optikai: optikailag olvasható jelek (OCR) vonalkód színkód Elektronikus: rádiófrekvenciás mozgó adattárolás (MDS) kamerás alakfelismerés kódolt chip kártya Érzékelési rendszerek és információhordozóik

13 Félduplex azonosítási rendszer felépítése Bevezeto világos mezo Startjel Kódolt adatok 105 Ellenörzo jel Stopjel Lezáró világos mezo Elválasztó mezo * T * 2,4-3,6 mm startjel adatjel stopjel a vonalkód magassága elem szélessége (normál elem, sötét) elem szélessége (széles elem, világos) elem szélessége (normál elem, világos) elem szélessége (széles elem, sötét) Vonalkód felépítése

14 EAN-vonalkód felépítése: ország azonosító (2 illetve 3 hely), vállalat azonosító (5 hely), termék azonosító (5 hely). Alkalmazási terület: Osztályozó rendszerek, fotótasakok, repülőjegyek.

15 objektum kódhordozó y y' e α z z' z α y z=z-z 00 ' z 0 z' ' z 0 v v' kódleolvasó A 2D vonalkód sajátossága: Jóval nagyobb az információsűrűsége, mint az 1D vonalkódé. Pl.: Az EAN-128 és a PDF-417 kódolási rendszer információsűrűségének viszonya

16 A vonalkód technika alkalmazásához több feladatot kell megoldani: a kódot elő kell állítani, az azonosítani kívánt tárgyon el kell helyezni, vonalkódolvasó periférián keresztül le kell olvasni, a leolvasott jelet dekódolni kell, a dekódolt jelet el kell juttatni a feldolgozást végző számítógépbe. A kódolással szemben támasztott követelmények: nagy adatsűrűség az adathordozón, automatikus kódolás és dekódolás, nagy adatolvasási sebesség és pontosság, nagy adatolvasási távolság (néhány esetben takart helyzetben is), az adathordozó és az olvasó kis mérete, az adathordozó olcsósága, szennyeződéssel szembeni ellenállóképesség.

17 h a 4, 5 6, 7 b 1, 2 a 3 Vonalkód változó helyei az egységrakományokon 4 munkahely szállítópálya 2 3 munkahelyi tároló B K 1 kódleolvasó 5 Alkatrész gyártás műveletközi szállításának irányítása kódok segítségével

18 CCD technika alkalmas: a nagy sebességű kódleolvasásra, 2D-es és mátrix kódok leolvasására, kép, ábra, szám, aláírás leolvasására. A CCD-olvasó eszköz logikai felépítése

19 Ráriófrekvenciás azonosítás Számítógép Rádiófrekvenciás címke Telepített antenna Leolvasó Rádiófrekvenciás azonosítás felépítése Előnyei: nagy teljesítőképesség, nagy megbízhatóság, felülettisztaságra való érzéketlenség, magas hőmérsékleten való felhasználhatóság, kódhordozó címkék ismételt felhasználhatósága hosszú élettartama, nem szükséges közvetlen rálátás a transzponder és az olvasó között. Hátrányai: magas az információhordozók ára, nem szabványosított, Alkalmazási területek: élő állat azonosítás, élelmiszeriparban ömlesztett élelmiszerek konténereihez, beléptető rendszereknél, járműazonosításra.

20 Transzponder (RFID) Rádiófrekvenciás azonosítási rendszer alkotóelemei: Transzponder Olvasó-író Antenna az író-olvasó egységhez energiaellátás oszcillátor ~ szabályozó egység az adatátvitel irányítása adatfogadása, dekódolás antenna antenna tárolóegység, kódtartalom olvasó-író egység transzponder Transzponder részei: szabályozó logika tároló (több kbyte-ig): energiaellátás ROM csak olvasható EEPROM (olvasható, törölhető, írható)

21 Jármu rakodás ER transzponder Olvasó-író II Jármu transzponder Olvasóíróegység I Olvasóíróegység II Ellenorzési pont ER képzés a. Jármu fogadó állomás olvasó antenna b. A hierarchikus felépítésű információs struktúra gyors és biztonságos automatikus azonosítást tesz lehetővé

22 ÁBRA hiányzik!

23 A menedzsmentnek fontos feladata az azonosítási rendszer optimális megválasztása. Az azonosítási rendszer megválasztása kiterjed: az azonosító eljárás megválasztására, az azonosító eszközök kiválasztására, az adatátviteli rendszer megválasztására, beüzemeltetésére. Az azonosítási eljárás megválasztásánál: rögzíteni kell a követelményrendszert, a logisztikai rendszer mely elemeire (termék, egységrakomány képző eszköz, szállítóeszköz, tárolóhely, stb.) kell kiterjednie, a hordozandó adatmennyiség, a logisztikai rendszer mely részeire terjed ki,

24 szükséges-e átkódolás, milyen mennyiségű adathordozó és adatleolvasó egység szükséges, hol kell a kódleolvasó készülékeket működtetni, az előírt leolvasási pontosság, leolvasási távolság, mozgó kódnál és/vagy mozgó kódleolvasónál a mozgás pályájának pontossága, milyen környezetben kell a kódhordozónak üzemelni (fényviszonyok, hőmérséklet, nedvesség, mechanikai sérülés veszélye, szennyeződés, zajszint, mágneses zavarás, stb.), adathordozó helyigénye, el kell dönteni az azonosítás, az automatizálás mértékét, össze kell állítani a követelményeket kielégítő azonosítási eljárásokat, meg kell vizsgálni, hogy az egyes azonosítási változatok: az előírt követelményeket milyen minőségben teljesítik,

25 az eljárás bevezetése milyen mértékben befolyásolja a logisztikai rendszert, hogyan befolyásolja a logisztikai teljesítményeket és költségeket, ki kell választani az optimális azonosítási módszert. Az azonosítási eszköz megválasztása során vizsgálni kell: a megválasztott optimális eljárást mely eszközök, milyen mértékben, milyen minőséggel tudják megvalósítani, milyen költséget igényelnek az egyes eszközváltozatok, a minőségi jellemzők és az igényelt költségek összevetéséből az optimális azonosítási eszköz megválasztható.

26 Az azonosításhoz kapcsolódó adatátviteli rendszer megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy milyen mennyiségű adatot, milyen gyakorisággal kell átvinni, a kódleolvasó helyhez kötött vagy mobil, milyen az átviteli távolság átlagos értéke, a kódleolvasók számát, a kiválasztott azonosító eszköz által támasztott követelményeket, megvalósításának és működtetésének költségét.

27 VONALKÓD ALKALMAZÁSA ÁRUELOSZTÓ RAKTÁRBAN Áruelosztó raktárak feladatai: a beérkező áruk ellenőrzése, betárolás a magasraktárba, kitárolás a magasraktárból a komissiózó raktárba, kötegek szerinti komissiózás, vevőnkénti automatikus osztályozás, árucsomagolás, számlázás, kiszállítási körzetenkénti automatikus osztályozás.

28 Áruelosztó logisztikai rendszer sajátosságai A különböző beszállítók árui változó követési idővel (pl nap) érkeznek be, A kiszállítási körzetek a vevők térbeli elhelyezkedése szerint kerülnek kialakításra (minden vevő hozzárendelésre kerül egyegy körzethez), A kötegelt komissió azokat a komissiókat és vevőket tartalmazza, amelyek kiszállítására egy adott időn belül kerül sor, Egy kötegben a vevőknek, illetve a körzeteknek csak egy része szerepel, A vevők szerinti osztályozó csatornák száma jóval kevesebb, mint a vevők száma, így a csatornák nem rendelhetőek fixen a vevőkhöz, A körzetek szerinti osztályozó csatornák száma jóval kevesebb, mint a körzetek száma, így a csatornák nem rendelhetőek fixen a körzetekhez, A gépkocsi rakodóhelyek száma is jóval kisebb, mint a körzetek száma (mind a be-, mind a kiszállításnál), Egy-egy gépkocsi rakodási ideje jóval kisebb, mint a kötegelés időbázisa.

29 Áruelosztó raktári rendszer felépítése GKB: belépő gépkocsi, BS: ER beszállító pálya, A: áruátvétel, ellenőrzés, GB: magasraktári beszállítópálya MR: magasraktár, GK: magasraktári kiszállítópálya KR: kézi kiszolgálású komissiózó raktár, KK: kézi kötegelt komissiózás, EPV: automatikus elosztópálya, VO: vevők szerinti osztályozó pálya, CS: csomagoló, számlázó hely, EPK: automatikus pálya osztályozáshoz, KO: körzetenként osztályozó pálya, AT: átmeneti tároló, GKK: kiszállító gépkocsi.

30 Vonalkódos azonosítás az áruelosztó-raktári rendszerben

31

32 Áruelosztó raktár irányításának stratégiai kérdései 1. Melyik átvételi csatornához kerüljön a beérkező áru? csatornához hozzárendelt árucsoportok, egyenletes csatorna kihasználás, a kettő kombinációja. 2. Hogyan kerüljön összeállításra a magasraktári tárolásnál alkalmazott egységrakomány? homogén áruk, azonos árucsoportok, kapcsolt áruk. 3. Hová kerüljön betárolásra a magasraktárba az ERKE (folyosó és rekesz megválasztás)? minimális legyen a betárolási idő és energia szükséglet, egyenletes legyen a felrakógépek terhelése, egyenletesek legyenek az egyes folyosókhoz tartozó tárolótér kihasználtságok. 4. Honnan, illetve milyen sorrendben történjen a kitárolás a magasraktárból? minimális kitárolási idő és energia ráfordítás, betárolással való kombinálási lehetőségek, felrakógépek egyenletes kihasználása, a FIFO-elv szükséges mértékű érvényesítése.

33 5. Hol kerüljön elhelyezésre a komissiózási térben a belépő áru? a leadóhely közelében, helyfoglalásos, részben helyfoglalásos, szabad áruelrendezés, a be- és kitárolás összhangban legyen, a rendelkezésre álló személyek egyenletesen legyenek leterhelve. 6. Honnan történjen a komissiózó térből a komissiózás? a legközelebbi részből, egymást ne zavarják a személyek. 7. Hogyan kerüljön megválasztásra a vevők szerinti gyűjtőcsatorna? az áruknak az úthosszal súlyozott összege minimális legyen, a szállítópályák (elosztópályák) forgalma kiegyenlített legyen. 8. Hogyan kerüljön megválasztásra a körzetek szerinti gyűjtőcsatorna? az áruknak az úthosszal súlyozott összege minimális legyen, a szállítópályák (elosztópályák) forgalma kiegyenlített legyen.

34 Információátvitel A logisztikai rendszer irányításához a következő információátviteli esetek a jellemzők: a logisztikai rendszerből szenzoroktól, kódoktól, mérőelemekből származó adatok átvitele helyzet és/vagy mobil számítógéphez, helyhez kötött és/vagy mobil számítógépektől származó adatok átvitele anyagáramlási eszközökhöz, helyhez kötött és/vagy mobilszámítógépek között adatcsere. Az adatátviteli rendszer megválasztásánál lényeges, hogy: lokális (vállalaton belüli) vagy távadat (vállalatok közötti ill. nemzetközi) adatátvitel, az adatküldés ill. az adatfeldolgozás helyén az adatgyűjtés ill. adatfeldolgozás milyen automatizáltságú ill. helyhez kötött vagy mobil megoldása.

35 A számítógépes hálózaton történő adatátvitel lehet off-line és on-line. Az off-line rendszerű adatátvitel akkor kerül alkalmazásra, ha helyhez kötött az adatküldő- és az adatfeldolgozó számítógép, de az adatgyűjtés ill. adatbevitel nem lehet folyamatos, vagy ha az adatküldő és/vagy az adatfeldolgozó számítógép mobil anyagmozgató eszközre telepített (pl. fedélzeti számítógép egy vezetőnélküli targoncán vagy mobil adatgyűjtő). Az on-line rendszerű adatátvitel lehet vezetékes adatátvitelnél, ha az adatforrás és adatfeldolgozó egység telepítése kötött vagy, vezeték nélküli átvitelnél, amit elsősorban mobil anyagmozgató eszközre telepített számítógép vagy mobil adatgyűjtő ill.- kódleolvasó előfordulása esetén alkalmaznak.

36 Automatikusan mért útvonal adatok Ügyfelek Fedélzeti interfész Mozgó terminál Vezetõ által szolgáltatott adatok JÁRMÛ Közlekedési pályán mozgó jármű helyzetmeghatározó rendszere Vezetõ kézi adatbevitele az irányító központba Adatátvitel telefon vonalon, számítógépes hálózaton Mûholdas adatátvitel Interfész Adatbázis PC terminál Közlekedési pályán mozgó jármű kommunikációs rendszere

37 A logisztikai rendszer irányításának adatátviteli struktúrája Adatátviteli rendszer Lokális adatátvitel Távadat adatátvitel Adatküldő Adatfeldolgozó Adatküldő Adatfeldolgozó Helyhez kötött Mobil Helyhez kötött Mobil

38 Adatátviteli rendszer Emberi továbbítás Közvetlenül számítógéphez csatolt Bizonylat Mágnes szalag, mágnes lemez Hagyományos postai szolgáltatás: - levél, - telex, - telefax, - telefon. Vezetékes Fax Telex Telefon hálózat Számítógépes hálózat Logisztikai rendszer irányításánál az adatátvitel változatai Vezeték nélküli Induktív Infravörös Lézeres sugaras Rádiófrekvenciás Mikrohullám Szekunder radar Mûholdas A logisztikai rendszer irányításánál alapvetően két változat különböztethető meg: emberi továbbítás, amikor az adatátvitelben az ember közreműködése a meghatározó, közvetlenül számítógéphez csatolt, amikor alapvetően emberi beavatkozás nélkül számítógépek között történik az adatátvitel. A lokális vagy helyi (vállalatok belüli) adatátvitelnél számításba jöhet: az ember által továbbított: bizonylat, mágnes szalag, mágnes lemez, telex, telefon, telefax. lokális számítógéphálózaton (Local Area Network: LAN) továbbított. A LAN adathálózati struktúráját a következő ábra mutatja, amely szerint: csillag, gyűrű és busz struktúra a legelterjedtebb. CSILLAGSTRUKTÚRA KÖRSTRUKTÚRA VONALAS STRUKTÚRA

39 Távbeszélõhálózat területenként ON-LINE Nem mozgó üzemi adatgyûjtõrendszer KÖZPONTI SZÁMÍTÓGÉP ti gép ûjtõje Közpon adatgy Belsõ telefonhálózat ON-LINE Gyûrûs adatbevitel OFF-LINE Infravörös adatbevitel területenként ON-LINE Rádióadó/ON-LINE Adófejek A logisztikai irányítás adatbeviteli rendszere Induktív adatbevitel területenként ON-LINE

40 Központi számítógép Kísérõ iratok értékesítés jegyzékek, kiértékelés SKE KE KE IKS IKS KE infravörös relé infravörös adatátvitel infravörös relé kísérõ adatok visszaigazolás szállítólevél rakománykísérõ jegy mérleg árumozgatási utasítás visszaigazolás árumozgatási utasítás ellenõrzés kézi terminál vonalkódolvasó fényceruzával ÁRUFOGADÁS BETÁROLÁS RAKTÁR KITÁROLÁS elszállítható rakomány ÁRUKIADÁS Infravörös adatátviteli rendszer központi számítógép rendszer pl. IBM 30xx, vagy AS/400 SNA/SDLC terminál összehangoló egység pl. IBM 3274, 5251 SNA/SDLC hálózati szabályozó egység pl. LXE 6220 további terminálok szabványosított hálózat hagyományos helyhez kötött adatfeldolgozó terminálok pl. IBM 3270, ill rádió adatátviteli rendszer 3 helyhez kötötten mûködõ rádiós egységgel (RFU-val) pl. LXE 6280 hordozható rádiós adatátviteli egységek pl. LXE 1280, ill. LXE 2285 emulálják a 3270/5250 terminálokat A Master/Slave rádiófrekvenciás keskenysávú adatátviteli rendszer

41 a hálózat központi számítógépe pl. UNIX, vagy NOVELL személyi számítógép, nyomtatóval és a helyi hálózatba kötött személyi számítógépekkel 1-es helyi hálózat (LAN 1) szabványos hálózat két átjátszó állomással mûködõ rádiós hálózat pl. LXE 6410 a két helyi hálózat (LAN) közötti rádiós átjátszó állomás 2-es helyi hálózat (LAN 2) a hálózat klienseiként alkalmazott, hordozható rádiós személyi számítógépek pl. LXE 1330, LXE 2320 A Client/Server rádiófrekvenciás szélessávú adatátviteli rendszer

42 A komissiózó rendszer a szerverrel és a rádiós terminállal

43 Rádióhullámú adatátviteli rendszerek 1. M/S ( Master Slave) keskenysávú adatátvitel Frekvencia: (700 m hullámhossz) 465,17-466,41 MHz 20kHz-es lépcső 433,10-434,75 MHz 25 khz-es lépcső Adatátviteli sebesség: bit/sec Teljesítményszükséglet: 500 mw Nagyobb hatótávolság Kisebb beruházási költség Néhány helyhez kötött RFU (pl. mobil adatgyűjtő) 2. C/S ( Client/server) szélessávú adatátvitel Frekvencia: 2,6 Hz Adatátviteli sebesség: jóval nagyobb Teljesítményszükséglet: 100 mw Nagyobb hatótávolság Kisebb beruházási költség Több helyhez kötött RFU (nagyobb egységek: PC) Infravörös adatátvitel: Adatátviteli sebesség: bit/sec bit/sec.

44 Rádióhullámok Adatátvitel a keskeny hullámsávban Fényhullámok (UHF, 70 cm - frekvenciasáv, Mhz) ajánlás: a D frekvenciacsoport, a Német Szövetségi Posta és Adatátviteli Hivatal engedélyével) (BaPT) nagy hatótávolság kedvező térbeli jellemzők, irányítatlan síkban terjed könnyen bővíthető alacsony beüzemelési (installációs) ráfordítások épületen belül és kívül használható magasabb áramfelhasználás zavarok (pl. árnyékolások) lehetségesek mobil terminálok (munkaállomások) darabonkénti ára magasabb Infravörös adatátvitel (IV,1 mm nm hullámhossza) nem kell engedélyeztetni nagy az adatátvitel sebessége az adatátvitel csak optikailag látható felületre mehet (irányított átvitel) csak épületen belül használatos más infravörös források zavarhatják a mobil terminálok (munkaállomások) darabonkénti ára alacsonyabb nagyobb felületek esetén a sok adatátviteli egységet megfelelő módon össze kell kábelezni

45 A korszerű adatátviteli rendszerek jellemzői

46 Rádiófrekvenciás és az infravörös adatátviteli rendszereknél a besugárzott tér összehasonlítása

47 ÁBRA hiányzik!

48 Egy szolgáltatóra épülő flottakövetési rendszer

49 Közlekedési pályán mozgó járművek távadatátviteli rendszere Változatok: kommunikációs rendszerek, helyzet-meghatározó rendszerek, automatikus irányítási rendszerek: globális pozicionálás, térinformatikai rendszerek. Technikai rendszerek: földbázisú rendszerek, műholdas rendszerek. Folyamatos vagy szakaszos. Megjelenítés formája: kinyomtatott papíron, mágnes lemezen, képernyőn. Információ feldolgozás

50 A globális pozicionálási rendszer műholdpályái A com rendszer gépjármű egység moduljai és kapcsolata

51 GPS helymeghatározó rendszer Felépítése: GPS vev ő, Navigációs rendszer Járműkövetés Kétirányú kommunikáció a jármű és az irányító központ között vekorgrafikus digitális térkép, Vagyonvédelmi rendszer szoftver: útvonalat optimalizáló járműirányítás, Egyirányú kommunikáció, nincs kapcsolatban irányító központtal. Flottakövetés

52 LAN j e a. online adatátvitel LAN j b. területekre osztott adatátvitel PC c. irányított fénysugár a folyosóban (online-kapcsolat a komissiozó targoncával) Az infravörös adatátvitelnél az antenna rendszer jellemzőinek a hatása

53 Járművek nyomkövetése Adatátviteli hírközlő hálózatok: műholdas kommunikáció, közvetlen rádió-összeköttetések, átjátszó állomással megvalósított rádió-összeköttetések, analóg átvitelt biztosító rádiótelefon, GSM rendszerű rádiótelefon, TETRA rendszer. TETRA: Terrestrial Trunked Radio (Földszíni Távolsági Rádió-rendszer) (rendőrség, tűzoltóság, vámszervezetek stb.). GMS SMS DATA Nyomonkövetés típusai: esemény-orientált, közel folyamatos (ritka időköz), folyamatos (sűrű időköz),

54 A com gépjárműkövet ő és navigációs rendszer működés

55 Egy gépjármű vagyonvédelmi rendszer működési elve

56 Jelorientált aszinkron adatvégkészülék Adatcsomag közvetítõ hálózat más országban 300 bit/s-ig 1200/75 bit/s Telefon hálózat Csomagorientált adatállomás és adatfeldolgozó hely 1200 bit/s 300 bit/s-ig 1200/75 bit/s 1200 bit/s PAD illesztõ DATEX-P közvetítõ hálózat 2400 bit/s 4800 bit/s 1200 bit/s-ig DATEX-L hálózat 9600 bit/s bit/s 300 bit/s-ig Megjegyzés: PAD (Packet Assembly/Disassembly Facility) A DATEX-P hálózati koncepció 1.sz. vállalat Vállalat Lokális hálózat Földi állomás Helyi hálózat Geostationárius mûhold 2.sz. vállalat 3.sz. vállalat Adatátviteli vonalak JELMAGYARÁZAT Műholdas távadatátvitel

57 com gépjárműkövető és navigációs rendszer rendszer GPS alapú, internetes térinformatikai járműkövető rendszer Szolgáltatásai: Egy időintervallumon belül tematikusan megjeleníti a megállást, elindulást, haladást, riasztást. Járművekkel kapcsolatos információgyűjtés: járműazonosító, pozíció, dátum és idő, sebesség, irány, térképi műveletek, adatokat archivál (pl. megtett út). Jármű környezetével kapcsolatos információk: közlekedési viszonyok, térinformatikai adatok, időjárási viszonyok.

58 A távadat átvitelnél nagy átviteli távolságoknál a földbázisú rendszerek mellett a műholdas átvitel is alkalmazásra kerül. Általában a műholdak geostacionér pályán keringenek és meghatározott időnként (pl. 1 óra) vannak szolgálatkész állapotban. Külön kell említést tenni a közlekedési pályán mozgó szállítójárművek távadatátviteli rendszereiről, amelyek lehetnek: kommunikációs rendszerek, helyzetmeghatározó rendszerek két változatban: globális pozicionálási rendszerek, térinformatikai rendszerek. E rendszerek technikai megvalósítása lehet: földbázisú rendszer, műholdas rendszer. Az ábrák a közlekedési pályán mozgó járművek helyzetmeghatározó, ill. kommunikációs rendszerére mutat példát.

59 Logisztikai központhoz kapcsolódó komplex távadat-átvitel rendszer

60 A távadat átvitel (Wide Area Network: WAN) a vállalatok közötti adatátvitelnél fontos szerepet tölt be. Különösen fontos a nagy mennyiségű adatátvitelre kifejlesztett DATEX-P rendszer amit az ábra foglal össze. A A B Adatközvetítõ hely Adatközvetítõ hely B C C A, B, C küldõk A DATEX-P adatátviteli eljárás

61 Automatizált adattárolási feladatok A logisztikai rendszerek irányításánál a következő legfontosabb adattárolási feladatok adódnak: rendelkezésre álló anyagmozgató eszközök jellemzői, rendelkezésre álló egységrakományképző eszközök, technológiai paletták jellemzői, tárolóhelyek áruelrendezési térképei, üres eszközök parkoló helyeinek térképei, szállítóelemek, szállítóeszközök szállítópályán való helyzete, térinformációk.

62 Diszponálási feladatok A logisztikai rendszer irányítása során a következő legfontosabb diszponálási feladatok adódhatnak: kiszolgálási sorrend rangsorolása, eszközök diszponálása (hozzárendelés a kiszolgálási feladathoz), útvonal kiválasztás, technológiai helyek megválasztása (cél vagy forrás), tárolóhelyek megválasztása, egy adott technológiai helyre kerülő következő termék meghatározása, technológiai helyre történő beszállítás forráshelyének, időpontjának meghatározása, technológiai helyről történő kiszállítás nyelőhelyének, időpontjának meghatározása, üres szállítóeszközök várakozási helyének megválasztása, pályacsomópontokon történő áthaladás prioritásának meghatározása. A diszponálási feladatokhoz megfelelő stratégiákat kell kialakítani. A diszponálások alapján történhet az anyagmozgató gépek vezérlése. A vezérlő utasítások adatátvitel során jutnak el a vezérelt berendezéshez.

63 Vezérlési feladatok A logisztikai rendszer irányításánál jelentkező vezérlési feladatok az anyagmozgató géprendszerek, eszközök működtetésénél jelentkeznek. Ezek közül a legfontosabbak: anyagáramlási eszközök hajtásainak indítása, megállítása, szabályozása, anyagáramlási eszközök pozícionálása, célvezérlés, nyomkövetés, váltók, megállítók, átadók, ajtók stb. működtetése, távolságtartás, akadályok kikerülése, útvonal optimalizálás, túlterhelés gátlás

64 Ellenőrzési, állapotfelügyeleti, információ szolgáltatási és kommunikációs feladatok A logisztikai rendszer működtetésének ellenőrzése, állapotfelügyelete során a következő jellemzőket kell vizsgálni: tárolókon, raktárakban a készletek nagysága, az anyagmozgató eszközök terheltségi állapota (foglalt, üres), anyagáramlási eszközök várakozása (pálya csomópontoknál, rakodóhelyeken, technológiai berendezéseknél stb.), tárolóhelyek foglaltsága, technológiai berendezések várakozása, szállító-rakodó eszközre. Az ellenőrzésekből, állapot felügyeletből nyert eredményeket fel kell dolgozni és a logisztikai controllingnak továbbítani kell. Ezek közül a legfontosabb feldolgozandó jellemzők a következők: technológiai berendezésként az anyagra való várakozás átlagos ideje, anyagmozgató eszköz típusonként a terhelésbeli, ill. időbeli kihasználtsága, szállítóeszköz típusonként az üresmenet idejének és a teljes menetidőnek a viszonya (várható értékek), az egyes tárolóhelyek átlagos foglaltsága, csomópontoknál, konfliktus helyeken, parkolóhelyeken a várakozó sorok átlagos hossza, átfutási idők, készletek átlagos értéke. A logisztikai rendszerrel mint ember-gép rendszerrel folytatott kommunikáció lehet: adat, nyelvi, szöveg, kép, amelyekre ma már a számítógépek a legalkalmasabbak, mert a felsorolt kommunikációs változatok mindegyikét tudják komplexen biztosítani.

65 Diagnosztikai vizsgálatokból származó információk A logisztikai rendszerben szereplő anyagáramlási és információ áramlási eszközöknél bekövetkező meghibásodások, működési zavarok előre jelzésére szolgáló információkat, mint diagnosztikai információkat kell kezelnünk. A diagnosztikai vizsgálatok lehetnek: szakaszosak és folyamatosak. A folyamatos diagnosztikai vizsgálatoknál az eszközökbe beépített szenzorok, ill. mérőelemek automatikusan jelzik a meghibásodásokat, szakértő rendszerrel a meghibásodás okára és a hiba elhárításának módjára vonatkozó információk is szolgáltatásra kerülnek. Az anyagáramlási eszközöknél a diagnosztikai vizsgálatokra legjellemzőbbek a következők: targoncák akkumulátorainak töltési időpontjának, csere időpontjának meghatározása, üzemanyag, kenőanyag hiányának előrejelzése, egy-egy autonóm egység meghibásodásának várható időpontja, bekövetkezése, egyes szerkezeti egységek (pl. hajtómű) meghibásodásának várható időpontja, bekövetkezése.

Információátvitel. A logisztikai rendszer irányításának adatátviteli struktúrája

Információátvitel. A logisztikai rendszer irányításának adatátviteli struktúrája Információátvitel A logisztikai rendszer irányításához a következő információátviteli esetek a jellemzők: a logisztikai rendszerből szenzoroktól, kódoktól, mérőelemekből származó adatok átvitele helyzet

Részletesebben

Elektronikus azonosítás fajtái

Elektronikus azonosítás fajtái AZONOSÍTÁS Legelterjedtebbek a biztonságtechnikában és a logisztikában. Az azonosítás az alábbi a módszerekkel történhet: Azonosító kód tudás vizsgálata (What do you know?): pl. login név + password egy

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Hulladék Gyűjtési Rendszer (GTC)

Hulladék Gyűjtési Rendszer (GTC) Hulladék Gyűjtési Rendszer (GTC) Cégtörténet Forgalmazóink Álló online kapcsolat a gépjárművel Átfogó koncepció Infra red Weighings GPS Positioning Manual keying Data transmission Date/Time -ID Tags Adatok

Részletesebben

Az azonosító a rádióhullám mezőben felhasználva annak energiáját válaszol az olvasó parancsainak

Az azonosító a rádióhullám mezőben felhasználva annak energiáját válaszol az olvasó parancsainak Állami Nyomda Nyrt. Alkalmazott RFID: Fókuszban a logisztika! Forrás: Amazon UK Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu racz@any.hu, Telefon: 431 1393 RFID Radio

Részletesebben

Az információ (a jel) és a kódolás AZONOSÍTÁS

Az információ (a jel) és a kódolás AZONOSÍTÁS Az információ (a jel) és a kódolás AZONOSÍTÁS Legelterjedtebbek a biztonságtechnikában és a logisztikában. Az azonosítás az alábbi a módszerekkel történhet: Azonosító kód tudás vizsgálata (What do you

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

Vagyontárgyforgalom. Biztonsági. Optimalizálása. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar

Vagyontárgyforgalom. Biztonsági. Optimalizálása. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Vagyontárgyforgalom Biztonsági Követelményeket Teljesítő Online Optimalizálása Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007 Tartalom Elméleti háttér K+F projekt Keretrendszer Többszintű optimalizálás és

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

INFOR ERP Ln 6.1 Baan IV vonalkódos megoldások

INFOR ERP Ln 6.1 Baan IV vonalkódos megoldások INFOR ERP Ln 6.1 Baan IV vonalkódos megoldások 2009.november 4. Vagányi Ferenc ferenc.vaganyi@snt.hu www.snt.hu 1 Vonalkód jellemzők Vonalkódok jellemzői, vonalkódos szabványok A vonalkódok lehetnek egy-,

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei Kötött helyes

Részletesebben

ANYAGMOZGATÁSI ÉS LOGISZTIKAI TANSZÉK MISKOLCI EGYETEM LOGISZTIKAI RENDSZEREK I.

ANYAGMOZGATÁSI ÉS LOGISZTIKAI TANSZÉK MISKOLCI EGYETEM LOGISZTIKAI RENDSZEREK I. T á r o l á s, r a k t á r o z á s A tárolás, illetve raktározás feladata, hogy gondoskodjon: - a logisztikai folyamatok során az anyagok, termékek elhelyezéséről felhasználásukig, - a tárolt anyagok,

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

LOGISZTIKA. Anyagmozgatás. Szakálosné Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Anyagmozgatás. Szakálosné Mátyás Katalin LOGISZTIKA Anyagmozgatás Szakálosné Mátyás Katalin F Az anyagáramlás fizikai megvalósulása Feladó Áramló anyag Út Nyelő N Az anyagáramlás objektumai Anyag: az áramló objektum (tárgy, személy, stb.) Forrás:

Részletesebben

Az RFID technológia bemutatása

Az RFID technológia bemutatása Állami Nyomda Nyrt. RFID (Rádiófrekvenciás Azonosítás) Az RFID technológia bemutatása Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó racz@any.hu, Telefon: 431 1393 Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu RFID

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

Gyűjtő szinten. Alacsony 6 hónap >4 év Az alkalmazás bevezetéséhez szükséges idő

Gyűjtő szinten. Alacsony 6 hónap >4 év Az alkalmazás bevezetéséhez szükséges idő Állami Nyomda Nyrt. Alkalmazott RFID: Fókuszban a logisztika! Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó racz@any.hu, Telefon: 431 1393 Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu A feladat Milyen elvárásokkal

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás GSM-GPS Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.:(00-36-1)368-2052 Fax.(00-36-1)368-8093 E-mail: mcmkft@.axelero.hu. 1. 2004. 06. 24. Pintér Tamás Nagy Mihály

Részletesebben

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG TÁROLÁS (T) RAKODÁS (R) nagy mûveleti idõ,

ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG TÁROLÁS (T) RAKODÁS (R) nagy mûveleti idõ, ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG RAKODÁS (R) kis horizontális és vertikális távolság, kis mûveleti idõ. nagy mûveleti idõ, minimális mozgatás. TÁROLÁS (T)

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 2009.04.08.

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 2009.04.08. EDR Az Országos Mentőszolgálatnál EDR szerepe a mentésirányításban.04.08. 1 Előzmények Az OMSZ két feltételhez kötötte az EDR használatát: Stabil működésű legyen az ország területét lefedő hálózat, ez

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben. Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu

Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben. Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu 2011.06.23. 2 Tartalom A PSION Rendszerház Kft-ről Termékválasztékunk, mobil megoldásaink BIP 1300 és BIP

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK MIT NEVEZÜNK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATNAK? Egymással összekapcsolt számítógépek és a hozzájuk kapcsolódó perifériák, valamint a gépeken futó hálózati szoftverek együttese. A hálózat elemei:

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT! INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT! INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. KÜLÖNLEGES AJÁNLAT! INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. a program a raktár-irányítási tapasztalatokat ötvözi a korszerű rendszerfelépítéssel, ezért

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

i5000 sorozatú szkennerek

i5000 sorozatú szkennerek i5000 sorozatú szkennerek Vezérlő kód információk _hu Vezérlőkód információk Tartalomjegyzék Vezérlő minta részletek... 4 Vezérlő minta tájolás... 5 Vonalkód részletek... 7 Vezérlő pozícionálása... 9 Papír

Részletesebben

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek Hálózatok Rétegei Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök WEB FTP Email Telnet Telefon 2008 2. Rétegmodell, Hálózat tipusok Közbenenső réteg(ek) Tw. Pair Koax. Optikai WiFi Satellit 1 2 Az Internet

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Bankkártya elfogadás a kereskedelmi POS terminálokon

Bankkártya elfogadás a kereskedelmi POS terminálokon Bankkártya elfogadás a kereskedelmi POS terminálokon Költségcsökkentés egy integrált megoldással 2004. február 18. Analóg-Digitál Kft. 1 Banki POS terminál elemei Kliens gép processzor, memória, kijelző,

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Sebalog N-3 hálózat Aktuális mérési adatok minden nap Nincs szükség a loggerek helyszínen történő kiolvasására Távolról

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens 1. Anyagmozgatás

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Jogszabályi megfelelés Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó

Részletesebben

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID) 2. előadás Radio Frequency IDentification (RFID) 1 Mi is az az RFID? Azonosításhoz és adatközléshez használt technológia RFID tag-ek csoportosítása: Működési frekvencia alapján: LF (Low Frequency): 125

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Állami Nyomda Rt. Nemzetközi minôsítések. Rendszerben gondolkozunk

Állami Nyomda Rt. Nemzetközi minôsítések. Rendszerben gondolkozunk RFID Megoldások Állami Nyomda Rt. Az Állami Nyomda Rt. biztonsági és üzleti nyomtatványok, valamint mûanyagkártyák nyomtatásán kívül, okmányok védelmi koncepciójának kidolgozására, továbbá elektronikus

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

Milenia Járműfigyelő Rendszer

Milenia Járműfigyelő Rendszer Milenia Járműfigyelő Rendszer Járműfigyelő rendszerünk mobil internet és műholdak segítségével nyújt felhasználóink számára magas színvonalú, valós idejű, járművek figyelésére kialakított szolgáltatást.

Részletesebben

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 Új utakon az EDR Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Fornax ZRt. Nagy Zoltán Vezérigazgató helyettes Budapest, 2009. április 9. Tartalom 1. Kézzelfogható

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

10. Szivattyúállomás vezérlés a vízkezelő rendszerekben

10. Szivattyúállomás vezérlés a vízkezelő rendszerekben 0. Szivattyúállomás vezérlés a vízkezelő rendszerekben Az IB IL AI /HART modulnál két elektromosan szigetelt analóg bemenet rendelkezik HART kommunikációval és FDT támogatással, amely terepibusz egységekhez

Részletesebben

ABSONIC számítógépes hangrögzítő és feldolgozó rendszer alkalmazási ajánlásai

ABSONIC számítógépes hangrögzítő és feldolgozó rendszer alkalmazási ajánlásai ABSONIC számítógépes hangrögzítő és feldolgozó rendszer alkalmazási ajánlásai 1. Telefonos ügyfélszolgálatok, diszpécser, logisztika 1.1. 1-128 csatornás rögzítés 1.1.1. Analóg telefonvonal 1.1.2. ISDN2

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1.

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1. Oldal: 1. DÉMÁSZ MIRTUSZ munkairányító rendszer alapú üzleti folyamat integráció. Benke Gábor MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009.09 Oldal: 2. TARTALOM Miért fontos az üzleti folyamatok integrációja?

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

Hatékonyság és folyamatbiztonság. Raktár-navigáció szűkfolyosós raktárakban

Hatékonyság és folyamatbiztonság. Raktár-navigáció szűkfolyosós raktárakban Hatékonyság és folyamatbiztonság. Raktár-navigáció szűkfolyosós raktárakban Közel öt éve gyárt a Jungheinrich szűkfolyosós targoncákat széria kivitelben transzponder technológiával. Ennél a technológiánál

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Komplex szakmai vizsga A ) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási

Részletesebben

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01 Használati útmutató Ez a dokumentum a Ring Games Kft. által gyártott GSM Adatgyűjtő Rendszer RD01 típusú eszközének Használati útmutatója. 2004, Ring Games Kft. Ring Games

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat)

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) 1 1. Célkitűzés A későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő automatizált esemény / incidens felismerő és arcfelismerésen alapuló beléptető videó kamera rendszer

Részletesebben

GYERMELY Rt. KÉSZTERMÉK MAGASRAKTÁR Lukovich Gábor logisztikai tanácsadó KÉSZTERMÉK RAKTÁR TELEPÍTÉS I. KÉSZTERMÉK RAKTÁR TELEPÍTÉS II. MAGASRAKTÁR FUNKCIÓI Homogén késztermék rakatok Fogadása Tárolása

Részletesebben

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A félreismert APRS. ha5di@hasix.org

A félreismert APRS. ha5di@hasix.org A félreismert APRS ha5di@hasix.org A kezdetek Automatic Position Reporting System Tervezte: Bob Bruninga, WB4APR Bemutatta: 1992 TAPR DCC-n Szabvány: 2000 augusztus 29 TAPR támogatása Mi az APRS? Valósidejű

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

ROOL Bázis - élelmiszeripar

ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Informatika Kft. www.rool.hu 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Tel.: 20/510-7853 ROOL Bázis célok Ágazatspecifikus megoldás az élelmiszeripar és beszállítói kör számára Operatív

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

adatgyűjt Pannon Szoftver Kft www.pannonszoftver.hu Salga Péter ABAS vevőfórum 2007 Balatonboglár

adatgyűjt Pannon Szoftver Kft www.pannonszoftver.hu Salga Péter ABAS vevőfórum 2007 Balatonboglár Vonalkód és s mobil adatgyűjt jtés Salga Péter Pannon Szoftver Kft www.pannonszoftver.hu ABAS vevőfórum 2007 Balatonboglár A mobil rendszer lényege A vállalatirányítási rendszer bármely funkciója távolról,

Részletesebben

I N T E G R Á L T R E N D S Z E R

I N T E G R Á L T R E N D S Z E R INTEGRÁLT RENDSZER Négy biztonsági rendszerről alkotott tapasztalatunkat és tudásunkat egyesítettük: tűzjelző, riasztórendszer, kamera- és beléptetőrendszer létrehozni egy felületet amely egy létesítmény

Részletesebben

SITRANS F M MAG 8000 Pontos mérés a víz alatt Belső energia 10 évre. sitrans f

SITRANS F M MAG 8000 Pontos mérés a víz alatt Belső energia 10 évre. sitrans f SITRANS F M MAG 8000 Pontos mérés a víz alatt Belső energia 10 évre sitrans f s Egyszerű kompakt vagy szeparált beépítés Könnyen telepíthető Egyszerű beépíthetőség Minimális megelőző és követő egyenes

Részletesebben

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése Mobil Informatika Dr. Kutor László GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése http://uni-obuda.hu/users/kutor/ Bejelentkezés a hálózatba

Részletesebben

A Trimble térinformatikai GPS eszközei

A Trimble térinformatikai GPS eszközei Bemutatkozik az új a Kerti s logo A Trimble térinformatikai GPS eszközei Bence termékmenedzser Kerti s Kft. Eszközök csoportosítása Két fõ csoport: Felhasználói szempontok szerint: teljesítmény kényelem

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója 2D/3D vétel Megadja, hogy a GPS vétel síkbeli (2D) vagy térbeli (3D). Utóbbi esetben magassági adat is rendelkezésre

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

Intermodális csomópontok optimalizálási kérdései

Intermodális csomópontok optimalizálási kérdései Intermodális csomópontok optimalizálási kérdései Tartalomjegyzék 1. Intermodális és komodális rendszerek alkotóelemei 2. Konténerek műszaki jellemzői és kezelhetősége 3. Intermodális konténerek fejlesztési

Részletesebben

Termékazonosítás. PTE-PMMK - Logisztika 1

Termékazonosítás. PTE-PMMK - Logisztika 1 Termékazonosítás PTE-PMMK - Logisztika 1 A termékazonosítás feladata Szereplők, Helyek, Termékek, (áruk, alkatrészek), Szállítási egységek egyértelmű azonosítása (azonosítási kód) Kísérő információk felvitele

Részletesebben

i-gondnok ház automatizálási rendszer

i-gondnok ház automatizálási rendszer RF elektronik INCOMP i-gondnok ház automatizálási rendszer RLAN3 Rádiós illesztő Kezelési útmutató Az RLAN3 rádiós illesztő készülék egy olyan kompakt eszköz, mely alkalmas helyi, Ethernet hálózati, illetve

Részletesebben

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő AOS (Advanced Onsite Sensor) funkcióval ellátott indukciós jeladó Kézi mérőeszközök és adatátviteli rendszerek Új! ABS Digimatic Tolómérő Új költséghatékony standard DIGIMATIC

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

EDR Fejlesztések. Mihályi Gábor. Műszaki és Üzletfejlesztési Igazgató. 2009. október 14.

EDR Fejlesztések. Mihályi Gábor. Műszaki és Üzletfejlesztési Igazgató. 2009. október 14. EDR Fejlesztések Mihályi Gábor Műszaki és Üzletfejlesztési Igazgató Pro-M Zrt. 2009. október 14. A fejlesztések motivációi Felhasználói igények változásainak követése, az elégedettség növelése Lépéstartás

Részletesebben

Pályázat a terep-rallye szakágban alkalmazandó GPS alapú,on-line nyomkövető rendszerre FELOLVASÓ LAP

Pályázat a terep-rallye szakágban alkalmazandó GPS alapú,on-line nyomkövető rendszerre FELOLVASÓ LAP Pályázat a terep-rallye szakágban alkalmazandó GPS alapú,on-line nyomkövető rendszerre FELOLVASÓ LAP Pályázó neve: Székhelye, értesítési címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviseletére jogosult (név, tisztség,

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Mark like a Professional. FlyMarker PRO Jelölő rendszer

Mark like a Professional. FlyMarker PRO Jelölő rendszer Mark like a Professional FlyMarker PRO Jelölő rendszer Mark like a Professional FlyMarker PRO MOBIL Berendezés FlyMarker PRO kézi jelölő rendszer szinte gyerekjátékká teszi a terjedelmes, nagy, nem mozdítható

Részletesebben

2. Hozzárendelt azonosítók alapján

2. Hozzárendelt azonosítók alapján Elektronikus kereskedelem Dr. Kutor László Automatikus azonosító rendszerek http://uni-obuda.hu/users/kutor/ Miért fontos az azonosítás? Az azonosítás az információ-feldolgozó rendszerek működésének alapfeltétele.

Részletesebben

WebEye műholdas flottakövetés 1/17

WebEye műholdas flottakövetés 1/17 WebEye műholdas flottakövetés 1/17 Kommunikációs rendszer GPS műholdak Központi szerverek Real Time GSM rendszer - GPRS Online-history WAP Open interface Jármű egység 2/17 Szolgáltatási konstrukciók WebEye

Részletesebben