J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király út 114. Jelen vannak: Dr. Fekete Zoltán polgármester Vámos Zoltán alpolgármester Csirmaz Zsolt Guti Árpád Nyeste László Barsi László Igazoltan maradt távol: Csiger Lajos Takács József Molnár Istvánné Csirmaz József Malatinszky Károly Bóta Gáspár Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Jakab Orsolya jegyző jegyző Balog Lászlóné irodavezető Vigh Henrik irodavezető Toma Tibor főépítész Meghívottak: Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgatója(érintett napirendnél) Zsigáné Mezei Mária VG Zrt munkatársa (érintett napirendnél) Kinczel Brigitta Közkincs-tár Nonprofit Kft mb. ügyvezető igazgatója (érintett napirendnél) Szabó Gergely Média Nonprofit Kft ügyvezetője (érintett napirendnél) Újvárosi Lászlóné Óvoda és Bölcsőde vezetője (érintett napirendnél) Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. A 12 fő képviselőből jelen van 11 fő. Bóta Gáspár képviselő jelezte, hogy a mai testületi ülésen betegség miatt nem tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz Zsolt és Guti Árpád képviselőket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Pap Szabolcsot a Képviselő-testület az elmúlt hónapban a 149/2014. (IV.30.) önkormányzati határozattal az Ügyrendi és Szociális Bizottság külső tagjának megválasztotta. Ahhoz, hogy elkezdhesse a munkáját a testület előtt esküt kell tennie. Javasolja, hogy mielőtt a képviselő-testület elkezdené a munkát Pap Szabolcs eskütételére kerüljön sor. Pap Szabolcs a képviselő-testület előtt letette az esküt. 1

2 Sürgősségi indítványokat terjeszt elő nyílt ülés keretében az indítványok között: Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására Matyóföldi Ijász Egyesület kérelme A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapító okiratának módosítása címmel, mely kiosztásra került Sürgősségi indítványt terjeszt elő zárt ülés keretében: Batthyány u /3. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása Dr. Fekete Zoltán polgármester a Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatásra című sürgősségi indítvány nyílt ülésen történő megtárgyalásának elfogadását teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja Dr. Fekete Zoltán polgármester a Matyóföldi Íjász Egyesület kérelme című sürgősségi indítvány nyílt ülésen történő megtárgyalásának elfogadását teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja Dr. Fekete Zoltán polgármester a A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapító okiratának módosítása című sürgősségi indítvány nyílt ülésen történő megtárgyalásának elfogadását teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja Dr. Fekete Zoltán polgármester a Batthyány u /3. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása című sürgősségi indítvány zárt ülésen történő megtárgyalásának elfogadását teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontokat teszi fel szavazásra, az elfogadott sürgősségi indítványokkal együtt. 2

3 A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2014. (V.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1/1.) Tájékoztató a Mezőkövesdi VG ZRt. által üzemeltetett Zsóry Gyógy-és Strandfürdő nyári üzemeltetésre való felkészüléséről Előadó: Szobonya Sándor VG. ZRt vezérigazgató 1/2.) Beszámoló a VG ZRt évi mérlegéről és a évi tervekről Előadó: Szobonya Sándor VG. ZRt vezérigazgató 1/3.) Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft évi szakmai és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója Előadó: Szabó Gergely Média Nonprofit Kft ügyvezető igazgató 1/4.) Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft évi mérlegéről és a évi tervekről szóló beszámolója Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Kinczel Brigitta KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft ügyvezetője 2.) Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás évi munkájáról Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Besenyei István Kistérségi ügyintéző 3.) Ovifoci program Mezőkövesden Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Vígh Henrik irodavezető Nagy István stratégiai és pályázati referens 4.) Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása Előadó: Ujvárosi Lászlóné intézményvezető 5.) Közbeszerzési eljárás indítása a Városi Rendelőintézet felújításához eszközbeszerzésre Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Vígh Henrik irodavezető Pázmándi Tamás munkatárs 3

4 6.) évi víziközmű rekonstrukciós terv elfogadása Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Vígh Henrik irodavezető 7.) Gépmúzeum fejlesztése érdekében Mezőkövesd Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Toma Tibor főépítész 8.) Új települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Vígh Henrik irodavezető 9.) Közbiztonságot növelő intézkedés megtétele Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Vígh Henrik irodavezető 10.) Sürgősségi indítványok 10/1.) Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Balog Lászlóné irodavezető 10/2.) Matyóföldi Íjász Egyesület kérelme Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 10/3.) Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Balog Lászlóné irodavezető ZÁRT ÜLÉS 11.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 11/1.) Szamóca u. 6. szám alatti ingatlan hasznosítása Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 11/2.) Gaál István u. 13. szám alatti ingatlan hasznosítása Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: dr. Hencz Balázs munkatárs 11/3.) Sürgősségi indítvány Batthyány u /3. sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 4

5 12.) Kivitelezők kiválasztása önkormányzati intézmények nyári karbantartási munkáira Előadó: Barnóczky László Városgondnokság vezető Referens: Vigh Henrik irodavezető 13.) Javaslat az Abkarovits Jenő, a Dr. Papp Zoltán és a Dr. Szűcs Géza díjak adományozására Előadó: Molnár Istvánné Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke Felelős: Határidő: Polgármester értelem szerint Interpellációs szándékát jelezte Takács József képviselő, aki írásban is nyújtott be interpellációt, valamint Csirmaz Zsolt és Guti Árpád képviselők. Polgármesteri tájékoztató (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat, majd ismerteti az Európai Parlamenti választás eredményét, mely rendkívüli esemény nélkül zajlott le. Ezúton megköszöni a választásban résztvevők munkáját. Mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el - így a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja Jelentés a április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 5

6 Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2014. (V.28.) önkormányzati határozata Jelentés a április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület elfogadja a 6, 7, 8, 9/2014. önkormányzati rendelet, a 220/2013., 40, 80, 84, 89, 92, 110, 111, 114, 116, 117, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 138, 140, 147/2014. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 2.) A 79, 119, 142, 143, 144, 146/2014. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást. Felelős: Határidő: polgármester azonnal és folyamatos 1/1.) Tájékoztató a Mezőkövesdi VG ZRt. által üzemeltetett Zsóry Gyógy-és Strandfürdő nyári üzemeltetésre való felkészüléséről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 5 fő vesz részt a szavazásban, melyen 5 fő igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslat A változatát elfogadásra javasolja. Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el így a határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra teszi fel. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 6

7 Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2014. (V.28.) önkormányzati határozata Tájékoztató a Mezőkövesdi VG Zrt. által üzemeltetett Zsóry Gyógyés Strandfürdő nyári üzemeltetésre való felkészüléséről Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi VG Zrt. által üzemeltetett Zsóry Gyógy-és Strandfürdő nyári üzemeltetésre való felkészüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja. Felelős: Határidő: polgármester, Mezőkövesdi VG Zrt vezérigazgató azonnal illetve folyamatos 1/2.) Beszámoló a VG ZRt évi mérlegéről és a évi tervekről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 6 fő vesz részt a szavazásban, melyen 6 fő igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslat A változatát elfogadásra javasolja. A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 6 fő vesz részt a szavazásban, melyen 6 fő igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslat A változatát elfogadásra javasolja. Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 6 fő bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, melyből 3 fő igen és 2 fő tartózkodása mellett Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a Mezőkövesdi VG Zrt évi beszámolójának A variációját és a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 6 fő bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, melyből 3 fő igen és 2 fő tartózkodása mellett Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a Mezőkövesdi VG Zrt évi üzleti tervét és a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Ügyrendi és Szociális Bizottság A 6 fő Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 4 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a Mezőkövesdi VG Zrt évi beszámolójáról szóló határozati javaslat A alternatíváját javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 7

8 A 6 fő Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 4 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a Mezőkövesdi VG Zrt évi üzleti tervéről szóló határozati javaslat A alternatíváját javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Szobonya Sándor Városgazdálkodási Zrt vezérigazgatója elmondja, hogy a évet eft vesztességgel zárta a cég. Kommentálja a veszteséget. Az egyik, hogy az elmúlt évben megítélése szerint a lehetőségeken belül próbáltak takarékosan gazdálkodni. Létszámoldalon kevesebb létszámmal valósították meg az évet, mint az elmúlt évben, hiszen 18 fővel kevesebben voltak. A másik a tavalyi évben történt olyan változás a cég életében, amely jelentős változásokat eredményezett. Itt a víziközmű üzemeltetésére gondol, ami az első 5 hónapban a VG Zrt-nél volt, majd június 1-től átvette az Érv Zrt. Annyiban érdekes, hogy a év évközbeni váltás miatt az előző évhez nem hasonlítható január 1-én VG Zrt volt a közszolgáltató, így őket terheli a közműadó, ami 25,5 MFt volt. Jelentős kiadásként jelent meg. A másik az Energetikai hivatal részére felügyeleti díjat kellett befizetni, több mint 1 MFt-ot. A harmadik a vízártámogatásból adódóan 50 MFt vízártámogatásból 17 MFt-ot kaptak, 33 MFt-os bevétel kieséssel kellett szembe nézniük. Összesen 60 MFt negatív hatású tétellel kellett szembesülniük. Ez ad magyarázatot arra, hogy a cég csak MFt-tal zárta a évet. Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el így a Mezőkövesdi VG Zrt évi beszámolójáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 8 igen szavazattal, 3 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2014. (V.28.) önkormányzati határozata Beszámoló a Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi éves beszámolójáról 1.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi éves beszámolóját elfogadja. A december 31-i állapot szerinti mérleget eft összegben, a évi mérlegszerinti eredményt eft összegben jóváhagyja. 2.) A évi mérlegszerinti eredményt az eredménytartalékba át kell vezetni. Felelős: Határidő: polgármester, Mezőkövesdi VG Zrt vezérigazgató azonnal illetve folyamatos 8

9 Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el így a Mezőkövesdi VG Zrt évi üzleti tervéről szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 8 igen szavazattal, 3 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2014. (V.28.) önkormányzati határozata A Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi üzleti tervéről Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi üzleti tervét EFt adózás előtti eredmény szerinti összegben elfogadja. Felelős: Határidő: polgármester, Mezőkövesdi VG Zrt vezérigazgató azonnal illetve folyamatos 1/3.) Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft évi szakmai és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 6 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, melyből 4 fő igen 1fő nem szavazata és 1 fő tartózkodása mellett a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen 1 fő nem szavazata és 1 fő tartózkodása mellett az Oktatási Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el így a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft évi beszámolójáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 9

10 A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 8 igen szavazattal, 2 fő nem, és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2014. (V.28.) önkormányzati határozata a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft évi szakmai és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolójáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft évi szakmai, gazdálkodási tevékenységéről, valamint a évi mérlegéről szóló beszámolót elfogadja. Megköszöni a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának, munkatársainak az elmúlt évben végzett lelkiismeretes, pontos munkáját. Felelős: polgármester, Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. igazgatója Határidő: azonnal, ill. folyamatos 1/4.) Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft évi mérlegéről és a évi tervekről szóló beszámolója (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 6 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, melyből 6 fő igen szavazatával a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, melyből 9 fő igen szavazatával az Oktatási Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el így a Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft évi beszámolójáról és a évi tervéről szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 10

11 Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2014. (V.28.) önkormányzati határozata A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft évi mérlegéről és a évi tervekről szóló beszámolójáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a Kft évi tevékenységéről és évi terveiről szóló szöveges beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: Polgármester Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető értelem szerint. 2.) Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás évi munkájáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Ügyrendi és Szociális Bizottság A 6 fő Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 fő igen szavazatával a Többcélú Kistérségi Társulás évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez hozzászólás, vélemény a jelenlévő képviselők részéről nem hangzik el így a határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra teszi fel. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2014. (V.28.) önkormányzati határozata Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás évben végzett munkájáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozatot hozza: 11

12 Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszámolót a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás évben végzett munkájáról megtárgyalta és azt elfogadja. Határidő: értelem szerint Felelős: Polgármester 3.) Ovifoci program Mezőkövesden (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 6 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, melyből 6 fő igen szavazatával a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Csirmaz Zsolt képviselő javasolja, hogy a Sportpályán lévő műfüves pályán a kivitelező végezze el a karbantartást. Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a képviselő javaslata nem kapcsolódik a napirendhez és módosító javaslat nem hangzik el így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2014. (V.28.) önkormányzati határozata Ovifoci program Mezőkövesden Az Önkormányzat elfogadja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal 60 napon belül támogatási szerződést köt. Az Önkormányzat az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvodák pontos nevét, címét, hrsz.-át, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát és gondoskodik olyan tartalmú igazolás beszerzéséről, mely szerint a pálya kialakítás nem építési engedély köteles. Az Önkormányzat támogatja és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVI-FOCI, OVI- SPORT PROGRAMOT. 12

13 Önkormányzat a Program megvalósításához Alapítványon keresztül önrészt biztosít. Az önrész bruttó Ft/Program/óvoda támogatási összeget jelent, melyet a Képviselő- Testület Mezőkövesd város Önkormányzatának évi költségvetésének Általános tartalékából biztosít (34. melléklet pont) Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2012. (IV.25.) önkormányzati határozata visszavonásra kerül. Felelős: polgármester Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 4.) Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, melyből 9 fő igen szavazatával az Oktatási Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2014. (V.28.) önkormányzati határozata a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározásáról A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiba a 2014/2015-es nevelési évben a Képviselő-testület összesen 21 óvodai csoport indítását engedélyezi. Felelős: Határidő: intézményvezető értelem szerint 13

14 5.) Közbeszerzési eljárás indítása a Városi Rendelőintézet felújításához eszközbeszerzésre (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 6 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, melyből 6 fő igen szavazatával a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Ügyrendi és Szociális Bizottság A 6 fő Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 fő igen szavazatával a Városi Rendelőintézet felújításához eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás indításával egyetért, javasolja a képviselő-testületnek az ajánlati felhívás megjelentetését. Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el így a határozati javaslatot a mellékletével együtt teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2014. (V.28.) önkormányzati határozata közbeszerzési eljárás indítása a Városi Rendelőintézet felújításához eszközbeszerzésre A Képviselő-testület a Városi Rendelőintézet felújítására vonatkozó projekt (ÉMOP /B ) eszközbeszerzéséhez kapcsolódó, mellékelt ajánlati felhívást elfogadja, hozzájárul az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéshez. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester 14

15 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és online formanyomtatványok : AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Mezőkövesd Város Önkormányzata Postai cím: Mátyás király út 112. Város: Mezőkövesd Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Pázmándi Tamás közbeszerzési referens Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) A felhasználói oldal címe: (URL) Elektronikus hozzáférés az információkhoz: (URL) 2004/18/EK irányelv Nemzeti azonosító:(ha ismert) Postai ir.szám: 3400 Telefon: Fax: Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása: (URL) Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Ország: Magyarország X Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) X Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA X Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal X Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): 15

16 I.3) Fő tevékenység X Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen X nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Szállítási szerződés a Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden című ÉMOP-4.1.1/B azonosító számú pályázat keretében orvosi eszközök beszerzésére I.-XVI. rész II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően X Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma: A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye:magyarország, 3400 Mezőkövesd Mátyás király út 75, hrsz.: 5393 NUTS-kód HU 311 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 16

17 II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma (adott esetben) maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: vagy Keretmegállapodás egy Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal): Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Szállítási szerződés a Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden című ÉMOP-4.1.1/B azonosító számú pályázat keretében orvosi eszközök beszerzésére I.-III. rész II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy További tárgy(ak) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: X igen nem II.1.8) Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: X igen nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre X egy vagy több részre valamennyi részre 17

18 II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen X nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A közbeszerzés tárgya: Szállítási szerződés Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden című ÉMOP /B azonosító számú pályázat keretében orvosi eszközök beszerzésére I.-XVI. rész I. rész: 56 db bútor II. rész: informatikai eszközök 1 db rack-szekrény kiegészítőkkel, 33 db orvosi munkaállomás (PC, monitor) perifériákkal (billentyűzet, egér) és operációs rendszerrel, 4 db mobil munkaállomás (laptop) operációs rendszerrel, 2 db radiológiai munkaállomás operációs rendszerének up-grade-je, 3 db irodai szoftvercsomag, 26 db orvosi nyomtató, 1 db nagyteljesítményű hálózati nyomtató, 1 db nagyteljesítményű multifunkciós eszköz (nyomtató+fénymásoló+szkenner), 1 db szerver a hozzá tartozó operációs rendszerekkel, 1 db adatmentő egység a hozzá tartozó szoftverrel, meglévő vírusvédelmi szoftver up-grade-je, 9 db alkalmazási szoftver (intézményközi rendszerbe csatlakozáshoz, háziorvosok rendszerbe csatlakozásához, laborautomaták rendszerbe csatlakozásához, stb.), a meglévő betegirányító rendszer bővítése, és a szükséges munkák elvégzése III. rész: orvosi gép-műszer beszerzése 1 db ultrahang a radiológiai munkaállomásra, 1 db ultrahang, 1 db EKG, 3 db CTG, 1 db centrifuga, 1 db klinikai kémiai automata, 1 db műtőlámpa, 1 db operációs asztal kiegészítőkkel, 1 db gőzsterilizátor, 1 db videoendoszkópos torony tartozékokkal, 2 db kórtermi ágy, 8 db infúziós szék, 1 db váladékszívó, 1 db szűrőaudiométer, 2 db műszer és tárolószekrény, 2 db sonnenburg asztal, 2 db mayo asztal, 2 db műszerasztal, 1 db ultrahangos mosó, 1 db direkt digitalizáló berendezés, 1 db ultrahangterápiás készülék és 7 db szekrény Valamennyi eszközt a kivitelezés befejezéséig várhatóan február hó, kell leszállítani, azzal, hogy az ajánlatkérő 2 hónappal előbb jelzi a szállítási igényét a nyertes ajánlattevő felé. Az eszközök leszállítása, beszerelése, és ahol ez értelmezhető, ott az üzembe helyezés, és a próbaüzem lefolytatása, a kezelő személyzet betanítása is a szállító feladata. Az eszközök részletes specifikációja az ajánlati dokumentációban található. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) igen X nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 18

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.24. Iktatószám: 15606/2015 CPV Kód: 48814000-7;48000000-8;30211400-5 Mezőkövesd Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.24. Iktatószám: 15606/2015 CPV Kód: 48814000-7;48000000-8;30211400-5 Mezőkövesd Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés a Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden című ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001 azonosító számú pályázat keretében egészségügyi informatikai rendszer szállítására, beüzemelésére Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye:

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye: Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek

Részletesebben

Zala Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.16.

Zala Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.16. Intézményre szabott egészségügyi informatikai rendszer átalakítása, valamint az intézmény meglévő informatikai rendszereihez kapcsolódó Egészségügyi Vezetői Információs Rendszer kiépítése, betegbehívó

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Korokani-Bokor Erzsébet irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Korokani-Bokor Erzsébet irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. május 21-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6782 MÓRAHALOM, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1.

MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6782 MÓRAHALOM, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6782 MÓRAHALOM, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

2015.08.04. Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015.08.04. Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ajánlati felhívás - Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban c. Jósa András Tömbkórház projekt tárgyú TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 - III.-IV. építési ütemhez tartozó gép-műszer park fejlesztése

Részletesebben

Ipari Innovációs Központ kialakításához szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése

Ipari Innovációs Központ kialakításához szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése Ipari Innovációs Központ kialakításához szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

"Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/64

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/64 Szennyvízcsatorna-hálózat építése FIDIC piros könyv szerint (1. rész), valamint szennyvíztisztító-telep építése FIDIC sárga könyv szerint (2.rész) Taktaharkány és Taktaszada községekben Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-11/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Z-202/2014. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Abony Város Önkormányzata részére Közszolgáltatási szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Pécs Holding Zrt. által üzemeltetett lakás- és nem lakáscélú ingatlanokon és a Pécs Holding Zrt. tulajdonában álló nem lakáscélú ingatlanokon történő

Részletesebben

Részvételi Felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Részvételi Felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Részvételi Felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Keretmegállapodás kötése a 168/2004. (V. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.13. Iktatószám: 7422/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.13. Iktatószám: 7422/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszeg közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és a hozzá kapcsolódó egyes feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben