Igényfelmérés mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igényfelmérés mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatására"

Átírás

1 Igényfelmérés mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatására Kazincbarcikai kistérség 1. Igényfelmérés háttere A Kazincbarcikai Város Önkormányzata és a kazincbarcikai kistérség néhány települése a Svájci Hozzájárulási Program támogatásával egy fejlesztési programot 1 valósíthat meg. A fejlesztési program átfogó célja Közép és hosszú távú munkahelyteremtés keretfeltételeinek megteremtése a kistérségben A program részeként megvalósul egy vállalkozásokat támogató pályázati rendszer működetése, amely a Kazincbarcikai kistérség vállalkozásainak munkahelyteremtést célzó beruházásaihoz nyújtana vissza nem térítendő támogatást. Jelen igényfelmérés a tervezett támogatási feltételek alapján mérné fel a vállalkozások szándékait. A vállalkozások szándékai és a benyújtott igények alapján véglegesednek a támogatási feltételek. Az előzetes támogatási igények benyújtásának határideje: június 10. Az előzetes támogatási igények benyújtása nem jelent semmiféle jövőbeni kötelezettségvállalást. A pályázati alap jövőbeni működésével kapcsolatos kiemelt tervezett időpontok: Vállalkozások szándékainak felmérése: Végleges támogatási feltételek kialakítása: Pályázati felhívás meghirdetése: Pályázatok támogatásáról legkorábbi döntés: május-június június december február A pályázatok benyújtása folyamatos lesz, míg a támogatói döntést negyedévente hoznak mindaddig, amíg rendelkezésre áll támogatási keret. 2. Támogatás célja Kazincbarcikai kistérség gazdaságfejlesztési prioritásaival összhangban: Általános célok Új munkahelyek teremtésének ösztönzése vállalkozások fejlesztésével Speciális célok, melyek kijelölik a támogatás preferált ágazatait 1. Az infokommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó és távmunkán alapuló üzleti szolgáltató tevékenységek létrehozása, preferált ha a vállalkozás a tervezett új Üzleti és Inkubációs Parkban települ le 2. Új termékek fejlesztése a műanyagipari feldolgozó és vegyipari ágazatban 3. A turisztikai szolgáltatások (szálláshely és melegkonyhás vendéglátás) színvonalának javítása (pl. kategóriaváltás) és kapacitásának bővítése, különösképpen a turisztika szempontból jelentősebb potenciállal rendelkező településeken A fenti speciális célokban szereplő ágazati területek pontosítása a 2. sz. mellékletben található. 1 A program tartalmának rövid bemutatása az 1. sz. mellékletben található. 1

2 Horizontális célok, mely célokhoz való hozzájárulás előnyt jelent majd a pályázatok értékelésnél o A helyi vállalkozások térségen kívüli üzleti kapcsolatainak bővítése, különös tekintettel az exportból származó bevételekre, illetve turizmus esetén a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák növelésére o Kezdő, egy éven belül alapított vállalkozások működésének elősegítése o A helyi vállalkozások és a svájci partnerek közötti üzleti kapcsolatok bővítése o Megváltozott munkaképességűek és tartós munkanélküliek foglalkoztatása o Az energiatakarékosságot, környezet védelmét szolgáló beruházások megvalósítása 3. Támogatáson belüli prioritásterületek A támogatásnak az egyes célokhoz kapcsolód prioritás területei: 1. Üzleti szolgáltatások és termékek fejlesztése 2. Műanyagipari feldolgozó ágazat és vegyipar fejlesztése 3. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 4. Lehetséges kedvezményezettek Mikro-, kis és középvállalkozások (2006. IV. törvény a vállalkozásokról és XXXIV. Törvény a kis- és középvállalkozásokról) Egyéni vállalkozások Non-profit szervezetek 5. Támogatható tevékenységek A célokkal összhangban lévő alábbi tevékenységek támogathatók: Eszközbeszerzés (pl. gépek, informatikai eszközök, beltéri berendezések) Építési tevékenység (kizárólag turisztikai célú fejlesztések esetében) Technológia (licensz és know-how transzfer) beszerzése Új munkavállalók képzése Svájci partnerekkel való együttműködés új üzleti kapcsolatok indítása, vagy meglévő kapcsolatok fejlesztése céljából Mikro-vállalkozásoknak, de ezen belül különösen kezdő (0-3 éven belül ) alapított vállalkozásoknak üzlet-, és termékfejlesztési tanácsadás igény szerint és egyeztetett módon 6. Költségek Az elszámolható költségek feltételei a pályázati program kiírásával összhangban kerül véglegesítésre. (4. sz mellékletben található) 7. Releváns földrajzi terület Kazincbarcikai kistérség területén tevékenységet végző, vagy a kistérségben letelepülést és munkavégzést tervező vállalkozások jelentkezhetnek a támogatásra. (Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Kazincbarcikai kistérségben székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és a kazincbarcikai kistérségben telephellyel kell rendelkezniük a pályázó vállalkozásoknak.) 8. Kiválasztási kritériumok 2

3 8.1. Általános szempontok A Svájci Magyar Együttműködési Programból nem nyújtható támogatás azon szervezetek, vállalkozások részére: aki vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; akinek vagy amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; akit vagy amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; akinek alap-, vagy törzstőkéje a törvényben meghatározott minimális mérték alá csökkent; akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi vagy egyéb releváns előírásoknak nem felel meg; aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor; A fenti szempontok változhatnak az aktuális magyarországi szabályozás alapján. Jogosultsági szempont, melyek vállalása és teljesítése előfeltétele a támogatásnak Tervezet, mely alapján az alábbi két lehetőség közül választhat a pályázó. A jelentkezőknek a létrehozott új munkahelyeket fenn kell tartani a projekt befejezésétől számított 2 évig. A személyi jellegű juttatásoknak a projekt befejezésétől számított következő két évben évente átlagosan a támogatás 10%-nak értékben kell növekednie Értékelési szempontok 2 Az alábbi szempontok alapján értékelik a projekteket o Projekt összhangban van a célterület gazdasági potenciáljával és fejlesztési céljaival o Az infokommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó és távmunkán alapuló üzleti szolgáltató tevékenységek nyújtása o Üzleti szolgáltatások és termékek fejlesztése prioritás esetén új tevékenység létesítése az új Üzleti és Inkubációs Parkban Kazincbarcikán o Új termékek fejlesztése a műanyagipari termék-feldolgozó és vegyipari ágazatban o Turisztikai szolgáltatások színvonalának növelése és kapacitásának bővítése, különösen a szálláshelyeken és a melegkonyhás Á la carte étkezést is biztosító 2 A szempontok a releváns partnerekkel való széles körű konzultáció után véglegesedhetnek. 3

4 o o o o éttermekben a turisztikai szempontból jelentős településeken 3 (pl. Alsószuha, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Felsőkelecsény, Kazincbarcika, Mályinka, Nagybarca, Rudabánya, Sajógalgóc, Tardona és Sajókaza) Gazdasági hasznok o A helyi vállalkozások térségen kívüli üzleti kapcsolatainak bővítése, különös tekintettel az exportból származó bevételekre, illetve turizmus esetén a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák növelésére Társadalmi szempontok o Az új munkavállalók között a pályázó alkalmaz megváltozott munkaképességű, tartósan munka nélkül lévő (több mint 180 napja) vagy cigány származású személyeket Környezetvédelmi szempontok Üzleti kapcsolatok bővítése a helyi vállalkozások és svájci partnerek között A támogatás odaítélése a rendkezére álló támogatási keret kimerüléséig tart. 9. Pénzügyi feltételek Az alábbi információk egy előzetes javaslatnak tekinthetők Támogatási alap teljes költségvetése A pályázati keretben teljes költségvetése 218 mft (1 millió CHF) 4 A költségvetés az alábbi három prioritás között körül kerül felosztásra. Előzetes javaslat: Prioritások CHF HUF 1. Üzleti szolgáltatások és termékek fejlesztése Műanyagipari és vegyipari ágazatban termékfejlesztés Turisztikai szolgáltatások fejlesztése A felosztott összeg változhat a projekt értékelési folyamat során a pályázatok minősége alapján Támogatási arány A támogatási arány az állami támogatási szabályok alapján kerül véglegesítésre. A maximális referencia támogatási arány Mikro- és kisvállalkozások esetén 60%, középvállalkozások esetén 50% Támogatás összege A támogatás tervezett összege: Prioritások Minimális Ft Maximális Ft 1. Üzleti szolgáltatások és termékek fejlesztése Műanyagipari és vegyipari ágazatban termékfejlesztés 3. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Azon települések, ahol vendégéjszakát töltöttek el 2008-ban kereskedelmi- vagy magánszálláshelyen a KSH adatbázisa alapján, vagy érintettek turisztikai célú fejlesztés kapcsán jelen programban. A statisztikai kimutatás a 3. sz. mellékletben található. 4 Az árfolyam a projekt-előkészítéshez használt árfolyam alapján került meghatározásra és változhat a támogatási program véglegesítéséhez 4

5 A támogatás maximális összegét korlátozza, hogy létrehozandó munkahelyenként üzleti szolgáltatások esetén maximum 1 millió forint támogatás, míg a többi tématerületen maximum 5 MFt támogatás igényelhető. A döntéshozó bizottságnak joga lenne a támogatási igény csökkentésére, ha ez szükséges az értékelés, illetve az alap forrásainak elérhetősége érdekében. 10. Támogatás egyéb feltétele Az önkormányzat által benyújtott pályázat sikeres legyen, melynek elbírálása októberében várható. Amennyiben a tervezett fejlesztés építési engedélyköteles, a pályázóknak a tervezett létesítményre legkésőbb jogerős építési engedéllyel kell rendelkeznie a támogatás odaítéléséhez. Saját forrás rendelkezésre állását legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséhez kell igazolni a 4. sz. melléklet 10.5 pontjában szereplő feltételek alapján. A beruházás leghamarabbi javasolt kezdési időpontja: január A teljesítést számlával kell igazolni és a számlák alapján hívhatja le a vállalkozás a támogatást. A támogatás utolsó 20%-át a projekt zárójelentésnek befejezése után fizetik ki. Építési tevékenység esetén nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a végleges pályázat benyújtásának időpontjában nem per és igénymentes. Építési tevékenység esetén a vállalkozásnak a projekt zárásától számított, 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítania kell, hogy a támogatásból épített, felújított vagy átalakított ingatlan rendeltetésében és azok tulajdonjogviszonyaiban változás nem történik. A támogatás eredményét a projekt zárásától számítva 5 évig fenn kell tartani. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg. Bérelt ingatlan esetén a fenntartónak/működtetőnek/üzemeltetőnek (pályázónak és vagy partnerének) a pályázat benyújtásától számított - legalább 5 éves, határozott időtartamra szóló bérleti szerződéssel kell rendelkeznie, és az épület tulajdonosának igazolnia kell, hogy fejlesztendő terület, épület a projekt megvalósítási időszakának zárásától számított 5 évig a funkciónak megfelelő működtetésre rendelkezésére áll. 11. Támogatási szándékot jelző adatlap benyújtása Benyújtás határideje: június 10. Az 5. sz. mellékletben található adatlapokat hivatalosan aláírással ellátva a BOKIK Kazincbarcikai képviseletéhez (3700 Kazincbarcika Mátyás király út 2. I. emelet, vagy kell benyújtani elektronikusan, vagy személyesen egy példányban. További tájékoztatást nyújt: Szatmáriné Szabó Erzsébet BOKIK, kazincbarcikai képviseletvezető, Tel/Fax: 48/ , Ügyfélfogadás: Hétfő h; Szerda 8-12 h; Csütörtök 8-12 h Wächter Balázs projekt-koordinátor a Kazincbarcika Város Önkormányzat megbízásából, tel: 30/ , 5

6 Nyilvános tájékoztató fórumokat tartunk, ahol lehetőség van kérdések feltételére: június 3, 11 óra. Helyszín: Kazincbarcika, Egressy Művelődési Központ (Kazincbarcika, Fő tér 5.), földszinti előadóterem Kazincbarcika, május 24. Szitka Péter polgármester 6

7 1. sz. melléklet KAZINCBARCIKA ÉS VONZÁSKÖRZETE MUNKAHELYTEREMTŐ FEJLESZTÉSE Kivonat az előzetesen elfogadott program koncepcióból Az elfogadott program átfogó célja: Közép és hosszú távú munkahelyteremtés keretfeltételeinek megteremtése a kistérségben A fenti átfogó cél elérése érdekében három stratégiai célt fogalmaztunk meg: 1. A Kazincbarcikai kistérség imázsának javítása 2. A kistérség turisztikai szolgáltatás és vonzerő kínálatának növelése 3. Munkahelyteremtés ösztönzése az üzleti környezet fejlesztésével A fenti célok elérése érdekében az elfogadott program alapján az alábbi fejlesztések/programok valósulhatnak meg 1. Üzleti és Inkubációs Park kialakítása a térségben letelepülő elsősorban üzleti szolgáltatást nyújtó, illetve kezdő, kreatív vállalkozások számára (Főprojekt Kazincbarcika volt Ádám Jenő Központi Általános Iskola inkubátorházzá történő fejlesztése) 2. Pályázati alap a tartós munkahelyteremtésért (pl. a program céljaihoz kapcsolódóan a nyílt pályázati felhívás alapján a kistérségben tartósan munkahelyet teremető vállalkozások beruházási, képzési programjainak támogatása.) 3. Turisztikai vonzerőfejlesztés keretében három projekt megvalósítása Kiállító-, konferencia és tehetséggondozó központ a Radvánszky-kastélyban, Sajókazán Rudabányai előember lelőhely turisztikai fejlesztése Damasa-tanösvény kiépítése, felszerelése (Bánhorváti) 4. Kistérségi promóció, imázs javítás a helyi erőforrások bevonásával és fejlesztésével Turisztikai célú kulturális programok, szolgáltatások (pl. kiállítások) kialakítása Kommunikáció és PR tevékenységek A fenti projekteket lehetőség szerint egymással összehangoltan kell megvalósítani. 7

8 2. sz. melléklet A SPECIÁLIS CÉLOKBAN SZEREPLŐ ÁGAZATI TERÜLETEK PONTOSÍTÁSA 1. Az első célterülethez, az infokommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó ágazatok, összhangban az Új Széchenyi Terv ágazati kitörési pontjaival. Infokommunikációs technológiák alkalmazás-fejlesztések szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés rendszer- és folyamatfejlesztések, rendszerintegrációk távközlési és IT szolgáltatások, mobiltechnológiák IKT tanácsadás IKT alapinfrastruktúra Info-kommunikációs technológiák használatán alapuló tevékenységek Adatrögzítés, feldolgozás digitalizálás Kreatív iparágak Multimédiás tartalomfejlesztések és alkalmazások elektronikus és nyomtatott sajtó, reklámés hirdetési ipar, könyvkiadás, nyomdaipar építészet előadó-művészet, zene, film és videó, képzőművészet, művészeti piac iparművészet, formatervezés és divattervezés, kézművesség 2. A második célterülethez, a műanyagipari feldolgozó és vegyipari ágazathoz kapcsolódó preferált ágazati tevékenységek köre a TEAOR 2008 lista alapján Vegyi alapanyag gyártása 2011 Ipari gáz gyártása 2012 Színezék, pigment gyártása 2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása 2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 2016 Műanyag-alapanyag gyártása 2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása Műanyag termék gyártása 2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 2223 Műanyag építőanyag gyártása 2229 Egyéb műanyag termék gyártása 8

9 TURISZTIKAI POTENCIÁLLAL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSEK A KAZINCBARCIKAI KISTÉRSÉGBEN 3. sz. melléklet Települések Összes vendégéjszakák száma (magán és kereskedelmi szálláshelyeken) (darab) Alsószuha Bánhorváti Berente Dédestapolcsány Felsőkelecsény Kazincbarcika Mályinka Nagybarca Rudabánya Sajógalgóc Tardona Összesen lakosra jutó vendégéjszakák száma (darab) Alsószuha Bánhorváti Berente Dédestapolcsány Felsőkelecsény Kazincbarcika Mályinka Nagybarca Rudabánya Sajógalgóc Tardona Összesen Forrás: KSH 9

10 4. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttműködési Program Regionális fejlesztés prioritási területén meghirdetett kétkörös pályázati felhívására első körben benyújtandó programtervezetekre vonatkozóan Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KIVONAT 10. Költségek Általános információ az elszámolható költségekről és a költségvetésről A költségvetés pénzneme: svájci frank. Kérjük, hogy az igényelt támogatás összegét, a tervezett költségek összegét, a saját hozzájárulás és minden egyéb a költségvetéssel kapcsolatos tájékoztatást svájci frankban adjon meg. A programtervezet elkészítése során alkalmazandó svájci frank átváltási árfolyam a támogatói döntés napján (várhatóan június-július) a Magyar Nemzeti Bank által publikált hivatalos deviza középárfolyam. A költségek elszámolhatóságának kezdő napja: Amennyiben a Projekt Megállapodás egy későbbi napról nem rendelkezik, a felmerült költségek a Projekt Megállapodás minden érintett általi aláírásának napjától számolhatók el a támogatás terhére. A program időbeli ütemezésének tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy előreláthatóan a jelen pályázati felhívásban részt vevő programtervezetek programként negyedik negyedévében kerülhetnek elfogadásra. Az elszámolhatóság végső napja: Az elszámolhatóság utolsó napja a projekt befejezésének napja, mely a Projekt Megállapodásban kerül rögzítésre. Ez az időpont legkésőbb június 14-e lehet. Az elszámolhatóság végső napja azt a napot jelenti, amikor az adott napon, vagy azt megelőzően kiállított számlák tényleges kifizetésére még sor kerülhet. A felmerült költségek csak akkor minősülnek ténylegesen elszámolhatónak, ha a kifizetési kérelmet Svájc befogadta és elfogadta legkésőbb az elszámolhatóság napját követő hat hónapon belül. A később beérkezett, vagy a donor által nem elfogadhatónak minősített kifizetési kérelmek nem szolgálhatnak tényleges kifizetés alapjául. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy amennyiben Projekt Megállapodás aláírására kerül sor, az átváltási árfolyam aktualizálásra kerül Az elszámolható és nem elszámolható költségek részletezése Amennyiben a Projekt Megállapodás másként nem rendelkezik, a Program-, illetve Projekt Végrehajtónál keletkezett arányos költségek, melyek szükségesek és közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódnak, továbbá az elszámolhatóság periódusába esnek, elszámolható költségeknek minősülnek. A projekt végrehajtásának magába kell foglalnia a végrehajtás kezdetétől az elfogadott projekt megvalósulásáig tartó összes lépést (szintet) beleértve a nyilvánosságot érintő szükséges intézkedéseket is. Az összes kiadást, mely a megvalósításért felelős Program-, illetve Projekt Végrehajtónál keletkezik, dokumentumokkal kell alátámasztani. A Svájci Hozzájárulás által finanszírozott javakat még legalább a beszerzéstől számított további 5 évig a program céljaival összeegyeztethető formában kell felhasználni, illetve működtetni. 10

11 A következő költségek nem elszámolhatók: a projekt kötelezettségvállalási időszak elindulása előtt felmerült költségek, hitelkamatok (interest on debt), földvásárlás, ingatlan, valamint a visszatéríthető hozzáadottérték-adó. Hozzáadottérték-adó (HÉA) abban és csak abban az esetben tekinthető elszámolható költségnek, ha az közvetlenül és feltétlenül a Program-, illetve Projekt Végrehajtót terheli. A visszatéríthető HÉA nem minősül támogathatónak akkor sem, ha azt a Végrehajtó vagy a végső kedvezményezett ténylegesen nem térítették vissza. A HÉA projekt-költségként történő elszámolása az egyes partnerek ÁFA-alanyiságának függvényében változhat. Egyéb járulékok, adók, díjak, különösen a direkt adók és a társadalombiztosítás alrendszereibe befizetett, a béreket terhelő hozzájárulások csak abban az esetben tekinthetők elszámolható költségnek ha közvetlenül és feltétlenül a Program-, illetve Projekt Végrehajtót terhelik. A magyar központi kormányzat (azaz a magyar központi költségvetésben nevesített központi közigazgatási szervek) személyzeti költségei nem finanszírozhatóak. Az általános (üzemi rezsi) költségek elszámolható kiadásnak minősülhetnek, amennyiben olyan valós kiadáson alapulnak melyek a Svájci Hozzájárulás által finanszírozott projekt végrehajtásához kapcsolódnak, és pro-rata alapján allokálják a projektre, egy pontosan megindokolt jogos (fair) és méltányos módszer alapján. Pénzügyi és egyéb terhelések, valamint jogi költségek Pénzügyi terhek Pénzügyi tranzakciók hitelkamat terhelése, árfolyamnyereség-veszteség, és egyéb tisztán pénzügyi kiadások nem finanszírozhatók a Svájci Hozzájárulásból. Bankszámlaterhelések Amennyiben a Projekt Megállapodás/Végrehajtási Megállapodás, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy (nemzeti) jogszabály megköveteli az elkülönített számla vagy számlák nyitását a projekt végrehajtásához kapcsolódóan, a bankköltségek (számlanyitás és -kezelés) elszámolható költségek. Szakmai szolgáltatások Jogi szaktanácsadás, közjegyzői, technikai és pénzügyi szaktanácsadás, közbeszerzéshez kapcsolódó egyes költségek, biztosítás, valamint könyvelés és auditálás költségei elszámolhatók, amennyiben közvetlenül kapcsolódnak a projekthez és szükségesek a megvalósításhoz. A könyvvitel és audit költségek elszámolhatóságának a feltétele, hogy azokat a Projekt Megállapodás/Végrehajtási Megállapodás, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy (nemzeti) jogszabály írja elő. Pénzbüntetések, bírságok és perköltségek Ezek a költségek nem elszámolhatók. Használt eszközök beszerzése Használt eszközök beszerzése nem elszámolható a Svájci Hozzájárulás terhére. A költségek akkor tekinthetők az elszámolási időszakban felmerült költségeknek, ha a kifizetés, kiszámlázás, a beszerzés tárgyának (árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás) leszállítása ezen a határidőn belül megtörtént Költségigazolás A Program-, illetve Projekt Végrehajtó által eszközölt kifizetések alapvetően pénzben történnek, pl. banki átutalás útján. Ugyanakkor az általános (üzemi rezsi) költség is a kifizetés részét képezheti. A Svájci Hozzájárulás azonban nem haladhatja meg az összes támogatható kiadást. Főszabályként, a Program-, illetve Projekt Végrehajtónál keletkezett költségeket számlával kell igazolni. Azokban az esetekben, ahol erre nincs lehetőség, a kiadásokat hitelesen dokumentáló 11

12 bizonylatokkal kell alátámasztani. Ezenkívül azokban az esetekben, ahol a projekt végrehajtása nem igényel közbeszerzést, a Projekt Végrehajtó általi kifizetéseket a projekt végrehajtásában részvevő (köz-, vagy magán) szervezetek kifizetéseivel kell igazolni Alvállalkozói szerződések A szigorúbb nemzeti szabályok alkalmazásának sérelme nélkül, az alábbi alvállalkozói szerződésekhez kapcsolódó kiadások a Svájci Hozzájárulás terhére nem elszámolhatók. (a) alvállalkozás, amely növeli a projekt kiadásokat, anélkül hogy azzal arányos értéknövekedés keletkezne; (b) olyan harmadik féllel vagy szakértőkkel kötött alvállalkozási szerződés, amelyben a költség a projekt teljes költségvetésének arányában van meghatározva, kivéve, ha az ilyen jellegű kiadást a Program-, vagy Projekt Végrehajtó a munka, szolgáltatás valós értékére hivatkozva alá tudja támasztani. Az alvállalkozók a projektben való tevékenységüket illetően kötelesek az audit és egyéb ellenőrző szervezetek részére a megfelelő információkat és dokumentumokat rendelkezésre bocsátani Önerő A pályázónak szükséges önerőt biztosítani a projekthez. Az önerő alatt a pályázó saját és egyéb, jelen projekt érdekében rendelkezésre bocsátott forrását értjük. Az önerő az alábbiakból tevődhet össze: Előleg bankszámlapénz bankbetét értékpapír bankhitel tagi kölcsön egyéb támogatás (pl.: partneri hozzájárulás) Kérjük, a tervezés során vegyék figyelembe, hogy program-szinten a Svájci-Magyar Együttműködési Program jelen kiírása nem teszi lehetővé előleg igénylését. Projekt-szinten ugyanakkor civil szervezetek esetében maximum 20%-os előlegre van lehetőség. 12

13 5. sz. melléklet ADATLAP TÁMOGATÁSI IGÉNYFELMÉRÉSHEZ I. Alapadatok I.1. Projekt címe: I.2. Vállalkozás neve: I.3. Vállalkozás címe, elérhetősége (cím, telefon, ): I.4. Kapcsolattartó neve, elérhetősége (cím, telefon, ): II. Tervezett fejlesztés bemutatása, a tervezett tevékenységek leírása: Javasolt külön kitérni a pályázati felhívásban szereplő előnyben részesítendő szempontok teljesítésére. III. Tervezett költségvetés (e Ft) III.1. Teljes bekerülési költség: III.2. Támogatási igény: III.3. Saját erő: IV. Fejlesztés időzítése IV.1.Beruházás tervezett kezdési ideje: IV.2.Beruházás tervezett befejezése: V. Építési engedéllyel kapcsolatos tájékoztatás Szükséges-e engedély? Ha igen, meddig vállalja a megszerzését a pályázó. Dátum Aláírás 13

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Program keretösszege 100 milliárd Ft Általános feltételek Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Pályázat kódja VP6-6.2.1-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás -

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER!

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! PÉNZÜGYI JOGOSULTSÁGI GI KRITÉRIUMOK RIUMOK MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM TTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 2013 Az elszámolható költség kategóriák a mindenkor

Részletesebben

RÉSZLETES KIVONAT. GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Készült: június 10. Verzió: 1.

RÉSZLETES KIVONAT. GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Készült: június 10. Verzió: 1. RÉSZLETES KIVONAT GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Készült: 2015. június 10. Verzió: 1.0 ÖSSZEGZÉS A Felhívás célja a kiemelt iparágakban működő mikro-,

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében társadalmi egyeztetésen Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2. Ö S S Z E F O G L A L Ó a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.1/A 2011. február 14. A Pályázat tartalma Jelen pályázati kiírás célja a mikro-,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat kód száma: GINOP-1.3.1-15 Benyújtás: 2015.06.22. 2017.06.22. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Ö S S Z E F O G L A L Ó a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz GOP-2011-2.1.1/A 2011. február 14. Alapvető cél Jelen

Részletesebben

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Támogatási szerződéskötés és a Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres, gyors Támogatási Szerződéskötés Bejelentési kötelezettség teljesítése (Változás bejelentések

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A projektek megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre. portfólió Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása GINOP-3.1.2-8.2.4-16

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/347-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 (Vállalati innováció támogatása) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-1.3.1/A pályázati konstrukció

Részletesebben

Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása. 4. pályázati kör 2016

Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása. 4. pályázati kör 2016 Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása 4. pályázati kör 2016 Támogatás célja 1. Az info-kommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó és távmunkán alapuló üzleti szolgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése (GOP , KMOP )

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése (GOP , KMOP ) Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése (GOP-2008-1.3.2, KMOP-2008-1.1.5) Alapvető cél és háttér információ A konstrukció célja a közvetlenül hasznosuló K+F

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22.

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22. Javaslat az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-11-1 kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre Előterjesztő:

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről EMVA III. IV. tengely 1 Kérelmek benyújtásának lehetséges időszakai Falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozás, turisztika, leader jogcímek,

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben