Igényfelmérés mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igényfelmérés mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatására"

Átírás

1 Igényfelmérés mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatására Kazincbarcikai kistérség 1. Igényfelmérés háttere A Kazincbarcikai Város Önkormányzata és a kazincbarcikai kistérség néhány települése a Svájci Hozzájárulási Program támogatásával egy fejlesztési programot 1 valósíthat meg. A fejlesztési program átfogó célja Közép és hosszú távú munkahelyteremtés keretfeltételeinek megteremtése a kistérségben A program részeként megvalósul egy vállalkozásokat támogató pályázati rendszer működetése, amely a Kazincbarcikai kistérség vállalkozásainak munkahelyteremtést célzó beruházásaihoz nyújtana vissza nem térítendő támogatást. Jelen igényfelmérés a tervezett támogatási feltételek alapján mérné fel a vállalkozások szándékait. A vállalkozások szándékai és a benyújtott igények alapján véglegesednek a támogatási feltételek. Az előzetes támogatási igények benyújtásának határideje: június 10. Az előzetes támogatási igények benyújtása nem jelent semmiféle jövőbeni kötelezettségvállalást. A pályázati alap jövőbeni működésével kapcsolatos kiemelt tervezett időpontok: Vállalkozások szándékainak felmérése: Végleges támogatási feltételek kialakítása: Pályázati felhívás meghirdetése: Pályázatok támogatásáról legkorábbi döntés: május-június június december február A pályázatok benyújtása folyamatos lesz, míg a támogatói döntést negyedévente hoznak mindaddig, amíg rendelkezésre áll támogatási keret. 2. Támogatás célja Kazincbarcikai kistérség gazdaságfejlesztési prioritásaival összhangban: Általános célok Új munkahelyek teremtésének ösztönzése vállalkozások fejlesztésével Speciális célok, melyek kijelölik a támogatás preferált ágazatait 1. Az infokommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó és távmunkán alapuló üzleti szolgáltató tevékenységek létrehozása, preferált ha a vállalkozás a tervezett új Üzleti és Inkubációs Parkban települ le 2. Új termékek fejlesztése a műanyagipari feldolgozó és vegyipari ágazatban 3. A turisztikai szolgáltatások (szálláshely és melegkonyhás vendéglátás) színvonalának javítása (pl. kategóriaváltás) és kapacitásának bővítése, különösképpen a turisztika szempontból jelentősebb potenciállal rendelkező településeken A fenti speciális célokban szereplő ágazati területek pontosítása a 2. sz. mellékletben található. 1 A program tartalmának rövid bemutatása az 1. sz. mellékletben található. 1

2 Horizontális célok, mely célokhoz való hozzájárulás előnyt jelent majd a pályázatok értékelésnél o A helyi vállalkozások térségen kívüli üzleti kapcsolatainak bővítése, különös tekintettel az exportból származó bevételekre, illetve turizmus esetén a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák növelésére o Kezdő, egy éven belül alapított vállalkozások működésének elősegítése o A helyi vállalkozások és a svájci partnerek közötti üzleti kapcsolatok bővítése o Megváltozott munkaképességűek és tartós munkanélküliek foglalkoztatása o Az energiatakarékosságot, környezet védelmét szolgáló beruházások megvalósítása 3. Támogatáson belüli prioritásterületek A támogatásnak az egyes célokhoz kapcsolód prioritás területei: 1. Üzleti szolgáltatások és termékek fejlesztése 2. Műanyagipari feldolgozó ágazat és vegyipar fejlesztése 3. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 4. Lehetséges kedvezményezettek Mikro-, kis és középvállalkozások (2006. IV. törvény a vállalkozásokról és XXXIV. Törvény a kis- és középvállalkozásokról) Egyéni vállalkozások Non-profit szervezetek 5. Támogatható tevékenységek A célokkal összhangban lévő alábbi tevékenységek támogathatók: Eszközbeszerzés (pl. gépek, informatikai eszközök, beltéri berendezések) Építési tevékenység (kizárólag turisztikai célú fejlesztések esetében) Technológia (licensz és know-how transzfer) beszerzése Új munkavállalók képzése Svájci partnerekkel való együttműködés új üzleti kapcsolatok indítása, vagy meglévő kapcsolatok fejlesztése céljából Mikro-vállalkozásoknak, de ezen belül különösen kezdő (0-3 éven belül ) alapított vállalkozásoknak üzlet-, és termékfejlesztési tanácsadás igény szerint és egyeztetett módon 6. Költségek Az elszámolható költségek feltételei a pályázati program kiírásával összhangban kerül véglegesítésre. (4. sz mellékletben található) 7. Releváns földrajzi terület Kazincbarcikai kistérség területén tevékenységet végző, vagy a kistérségben letelepülést és munkavégzést tervező vállalkozások jelentkezhetnek a támogatásra. (Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Kazincbarcikai kistérségben székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és a kazincbarcikai kistérségben telephellyel kell rendelkezniük a pályázó vállalkozásoknak.) 8. Kiválasztási kritériumok 2

3 8.1. Általános szempontok A Svájci Magyar Együttműködési Programból nem nyújtható támogatás azon szervezetek, vállalkozások részére: aki vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; akinek vagy amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; akit vagy amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; akinek alap-, vagy törzstőkéje a törvényben meghatározott minimális mérték alá csökkent; akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi vagy egyéb releváns előírásoknak nem felel meg; aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor; A fenti szempontok változhatnak az aktuális magyarországi szabályozás alapján. Jogosultsági szempont, melyek vállalása és teljesítése előfeltétele a támogatásnak Tervezet, mely alapján az alábbi két lehetőség közül választhat a pályázó. A jelentkezőknek a létrehozott új munkahelyeket fenn kell tartani a projekt befejezésétől számított 2 évig. A személyi jellegű juttatásoknak a projekt befejezésétől számított következő két évben évente átlagosan a támogatás 10%-nak értékben kell növekednie Értékelési szempontok 2 Az alábbi szempontok alapján értékelik a projekteket o Projekt összhangban van a célterület gazdasági potenciáljával és fejlesztési céljaival o Az infokommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó és távmunkán alapuló üzleti szolgáltató tevékenységek nyújtása o Üzleti szolgáltatások és termékek fejlesztése prioritás esetén új tevékenység létesítése az új Üzleti és Inkubációs Parkban Kazincbarcikán o Új termékek fejlesztése a műanyagipari termék-feldolgozó és vegyipari ágazatban o Turisztikai szolgáltatások színvonalának növelése és kapacitásának bővítése, különösen a szálláshelyeken és a melegkonyhás Á la carte étkezést is biztosító 2 A szempontok a releváns partnerekkel való széles körű konzultáció után véglegesedhetnek. 3

4 o o o o éttermekben a turisztikai szempontból jelentős településeken 3 (pl. Alsószuha, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Felsőkelecsény, Kazincbarcika, Mályinka, Nagybarca, Rudabánya, Sajógalgóc, Tardona és Sajókaza) Gazdasági hasznok o A helyi vállalkozások térségen kívüli üzleti kapcsolatainak bővítése, különös tekintettel az exportból származó bevételekre, illetve turizmus esetén a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák növelésére Társadalmi szempontok o Az új munkavállalók között a pályázó alkalmaz megváltozott munkaképességű, tartósan munka nélkül lévő (több mint 180 napja) vagy cigány származású személyeket Környezetvédelmi szempontok Üzleti kapcsolatok bővítése a helyi vállalkozások és svájci partnerek között A támogatás odaítélése a rendkezére álló támogatási keret kimerüléséig tart. 9. Pénzügyi feltételek Az alábbi információk egy előzetes javaslatnak tekinthetők Támogatási alap teljes költségvetése A pályázati keretben teljes költségvetése 218 mft (1 millió CHF) 4 A költségvetés az alábbi három prioritás között körül kerül felosztásra. Előzetes javaslat: Prioritások CHF HUF 1. Üzleti szolgáltatások és termékek fejlesztése Műanyagipari és vegyipari ágazatban termékfejlesztés Turisztikai szolgáltatások fejlesztése A felosztott összeg változhat a projekt értékelési folyamat során a pályázatok minősége alapján Támogatási arány A támogatási arány az állami támogatási szabályok alapján kerül véglegesítésre. A maximális referencia támogatási arány Mikro- és kisvállalkozások esetén 60%, középvállalkozások esetén 50% Támogatás összege A támogatás tervezett összege: Prioritások Minimális Ft Maximális Ft 1. Üzleti szolgáltatások és termékek fejlesztése Műanyagipari és vegyipari ágazatban termékfejlesztés 3. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Azon települések, ahol vendégéjszakát töltöttek el 2008-ban kereskedelmi- vagy magánszálláshelyen a KSH adatbázisa alapján, vagy érintettek turisztikai célú fejlesztés kapcsán jelen programban. A statisztikai kimutatás a 3. sz. mellékletben található. 4 Az árfolyam a projekt-előkészítéshez használt árfolyam alapján került meghatározásra és változhat a támogatási program véglegesítéséhez 4

5 A támogatás maximális összegét korlátozza, hogy létrehozandó munkahelyenként üzleti szolgáltatások esetén maximum 1 millió forint támogatás, míg a többi tématerületen maximum 5 MFt támogatás igényelhető. A döntéshozó bizottságnak joga lenne a támogatási igény csökkentésére, ha ez szükséges az értékelés, illetve az alap forrásainak elérhetősége érdekében. 10. Támogatás egyéb feltétele Az önkormányzat által benyújtott pályázat sikeres legyen, melynek elbírálása októberében várható. Amennyiben a tervezett fejlesztés építési engedélyköteles, a pályázóknak a tervezett létesítményre legkésőbb jogerős építési engedéllyel kell rendelkeznie a támogatás odaítéléséhez. Saját forrás rendelkezésre állását legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséhez kell igazolni a 4. sz. melléklet 10.5 pontjában szereplő feltételek alapján. A beruházás leghamarabbi javasolt kezdési időpontja: január A teljesítést számlával kell igazolni és a számlák alapján hívhatja le a vállalkozás a támogatást. A támogatás utolsó 20%-át a projekt zárójelentésnek befejezése után fizetik ki. Építési tevékenység esetén nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a végleges pályázat benyújtásának időpontjában nem per és igénymentes. Építési tevékenység esetén a vállalkozásnak a projekt zárásától számított, 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítania kell, hogy a támogatásból épített, felújított vagy átalakított ingatlan rendeltetésében és azok tulajdonjogviszonyaiban változás nem történik. A támogatás eredményét a projekt zárásától számítva 5 évig fenn kell tartani. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg. Bérelt ingatlan esetén a fenntartónak/működtetőnek/üzemeltetőnek (pályázónak és vagy partnerének) a pályázat benyújtásától számított - legalább 5 éves, határozott időtartamra szóló bérleti szerződéssel kell rendelkeznie, és az épület tulajdonosának igazolnia kell, hogy fejlesztendő terület, épület a projekt megvalósítási időszakának zárásától számított 5 évig a funkciónak megfelelő működtetésre rendelkezésére áll. 11. Támogatási szándékot jelző adatlap benyújtása Benyújtás határideje: június 10. Az 5. sz. mellékletben található adatlapokat hivatalosan aláírással ellátva a BOKIK Kazincbarcikai képviseletéhez (3700 Kazincbarcika Mátyás király út 2. I. emelet, vagy kell benyújtani elektronikusan, vagy személyesen egy példányban. További tájékoztatást nyújt: Szatmáriné Szabó Erzsébet BOKIK, kazincbarcikai képviseletvezető, Tel/Fax: 48/ , Ügyfélfogadás: Hétfő h; Szerda 8-12 h; Csütörtök 8-12 h Wächter Balázs projekt-koordinátor a Kazincbarcika Város Önkormányzat megbízásából, tel: 30/ , 5

6 Nyilvános tájékoztató fórumokat tartunk, ahol lehetőség van kérdések feltételére: június 3, 11 óra. Helyszín: Kazincbarcika, Egressy Művelődési Központ (Kazincbarcika, Fő tér 5.), földszinti előadóterem Kazincbarcika, május 24. Szitka Péter polgármester 6

7 1. sz. melléklet KAZINCBARCIKA ÉS VONZÁSKÖRZETE MUNKAHELYTEREMTŐ FEJLESZTÉSE Kivonat az előzetesen elfogadott program koncepcióból Az elfogadott program átfogó célja: Közép és hosszú távú munkahelyteremtés keretfeltételeinek megteremtése a kistérségben A fenti átfogó cél elérése érdekében három stratégiai célt fogalmaztunk meg: 1. A Kazincbarcikai kistérség imázsának javítása 2. A kistérség turisztikai szolgáltatás és vonzerő kínálatának növelése 3. Munkahelyteremtés ösztönzése az üzleti környezet fejlesztésével A fenti célok elérése érdekében az elfogadott program alapján az alábbi fejlesztések/programok valósulhatnak meg 1. Üzleti és Inkubációs Park kialakítása a térségben letelepülő elsősorban üzleti szolgáltatást nyújtó, illetve kezdő, kreatív vállalkozások számára (Főprojekt Kazincbarcika volt Ádám Jenő Központi Általános Iskola inkubátorházzá történő fejlesztése) 2. Pályázati alap a tartós munkahelyteremtésért (pl. a program céljaihoz kapcsolódóan a nyílt pályázati felhívás alapján a kistérségben tartósan munkahelyet teremető vállalkozások beruházási, képzési programjainak támogatása.) 3. Turisztikai vonzerőfejlesztés keretében három projekt megvalósítása Kiállító-, konferencia és tehetséggondozó központ a Radvánszky-kastélyban, Sajókazán Rudabányai előember lelőhely turisztikai fejlesztése Damasa-tanösvény kiépítése, felszerelése (Bánhorváti) 4. Kistérségi promóció, imázs javítás a helyi erőforrások bevonásával és fejlesztésével Turisztikai célú kulturális programok, szolgáltatások (pl. kiállítások) kialakítása Kommunikáció és PR tevékenységek A fenti projekteket lehetőség szerint egymással összehangoltan kell megvalósítani. 7

8 2. sz. melléklet A SPECIÁLIS CÉLOKBAN SZEREPLŐ ÁGAZATI TERÜLETEK PONTOSÍTÁSA 1. Az első célterülethez, az infokommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó ágazatok, összhangban az Új Széchenyi Terv ágazati kitörési pontjaival. Infokommunikációs technológiák alkalmazás-fejlesztések szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés rendszer- és folyamatfejlesztések, rendszerintegrációk távközlési és IT szolgáltatások, mobiltechnológiák IKT tanácsadás IKT alapinfrastruktúra Info-kommunikációs technológiák használatán alapuló tevékenységek Adatrögzítés, feldolgozás digitalizálás Kreatív iparágak Multimédiás tartalomfejlesztések és alkalmazások elektronikus és nyomtatott sajtó, reklámés hirdetési ipar, könyvkiadás, nyomdaipar építészet előadó-művészet, zene, film és videó, képzőművészet, művészeti piac iparművészet, formatervezés és divattervezés, kézművesség 2. A második célterülethez, a műanyagipari feldolgozó és vegyipari ágazathoz kapcsolódó preferált ágazati tevékenységek köre a TEAOR 2008 lista alapján Vegyi alapanyag gyártása 2011 Ipari gáz gyártása 2012 Színezék, pigment gyártása 2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása 2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 2016 Műanyag-alapanyag gyártása 2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása Műanyag termék gyártása 2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 2223 Műanyag építőanyag gyártása 2229 Egyéb műanyag termék gyártása 8

9 TURISZTIKAI POTENCIÁLLAL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSEK A KAZINCBARCIKAI KISTÉRSÉGBEN 3. sz. melléklet Települések Összes vendégéjszakák száma (magán és kereskedelmi szálláshelyeken) (darab) Alsószuha Bánhorváti Berente Dédestapolcsány Felsőkelecsény Kazincbarcika Mályinka Nagybarca Rudabánya Sajógalgóc Tardona Összesen lakosra jutó vendégéjszakák száma (darab) Alsószuha Bánhorváti Berente Dédestapolcsány Felsőkelecsény Kazincbarcika Mályinka Nagybarca Rudabánya Sajógalgóc Tardona Összesen Forrás: KSH 9

10 4. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttműködési Program Regionális fejlesztés prioritási területén meghirdetett kétkörös pályázati felhívására első körben benyújtandó programtervezetekre vonatkozóan Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KIVONAT 10. Költségek Általános információ az elszámolható költségekről és a költségvetésről A költségvetés pénzneme: svájci frank. Kérjük, hogy az igényelt támogatás összegét, a tervezett költségek összegét, a saját hozzájárulás és minden egyéb a költségvetéssel kapcsolatos tájékoztatást svájci frankban adjon meg. A programtervezet elkészítése során alkalmazandó svájci frank átváltási árfolyam a támogatói döntés napján (várhatóan június-július) a Magyar Nemzeti Bank által publikált hivatalos deviza középárfolyam. A költségek elszámolhatóságának kezdő napja: Amennyiben a Projekt Megállapodás egy későbbi napról nem rendelkezik, a felmerült költségek a Projekt Megállapodás minden érintett általi aláírásának napjától számolhatók el a támogatás terhére. A program időbeli ütemezésének tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy előreláthatóan a jelen pályázati felhívásban részt vevő programtervezetek programként negyedik negyedévében kerülhetnek elfogadásra. Az elszámolhatóság végső napja: Az elszámolhatóság utolsó napja a projekt befejezésének napja, mely a Projekt Megállapodásban kerül rögzítésre. Ez az időpont legkésőbb június 14-e lehet. Az elszámolhatóság végső napja azt a napot jelenti, amikor az adott napon, vagy azt megelőzően kiállított számlák tényleges kifizetésére még sor kerülhet. A felmerült költségek csak akkor minősülnek ténylegesen elszámolhatónak, ha a kifizetési kérelmet Svájc befogadta és elfogadta legkésőbb az elszámolhatóság napját követő hat hónapon belül. A később beérkezett, vagy a donor által nem elfogadhatónak minősített kifizetési kérelmek nem szolgálhatnak tényleges kifizetés alapjául. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy amennyiben Projekt Megállapodás aláírására kerül sor, az átváltási árfolyam aktualizálásra kerül Az elszámolható és nem elszámolható költségek részletezése Amennyiben a Projekt Megállapodás másként nem rendelkezik, a Program-, illetve Projekt Végrehajtónál keletkezett arányos költségek, melyek szükségesek és közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódnak, továbbá az elszámolhatóság periódusába esnek, elszámolható költségeknek minősülnek. A projekt végrehajtásának magába kell foglalnia a végrehajtás kezdetétől az elfogadott projekt megvalósulásáig tartó összes lépést (szintet) beleértve a nyilvánosságot érintő szükséges intézkedéseket is. Az összes kiadást, mely a megvalósításért felelős Program-, illetve Projekt Végrehajtónál keletkezik, dokumentumokkal kell alátámasztani. A Svájci Hozzájárulás által finanszírozott javakat még legalább a beszerzéstől számított további 5 évig a program céljaival összeegyeztethető formában kell felhasználni, illetve működtetni. 10

11 A következő költségek nem elszámolhatók: a projekt kötelezettségvállalási időszak elindulása előtt felmerült költségek, hitelkamatok (interest on debt), földvásárlás, ingatlan, valamint a visszatéríthető hozzáadottérték-adó. Hozzáadottérték-adó (HÉA) abban és csak abban az esetben tekinthető elszámolható költségnek, ha az közvetlenül és feltétlenül a Program-, illetve Projekt Végrehajtót terheli. A visszatéríthető HÉA nem minősül támogathatónak akkor sem, ha azt a Végrehajtó vagy a végső kedvezményezett ténylegesen nem térítették vissza. A HÉA projekt-költségként történő elszámolása az egyes partnerek ÁFA-alanyiságának függvényében változhat. Egyéb járulékok, adók, díjak, különösen a direkt adók és a társadalombiztosítás alrendszereibe befizetett, a béreket terhelő hozzájárulások csak abban az esetben tekinthetők elszámolható költségnek ha közvetlenül és feltétlenül a Program-, illetve Projekt Végrehajtót terhelik. A magyar központi kormányzat (azaz a magyar központi költségvetésben nevesített központi közigazgatási szervek) személyzeti költségei nem finanszírozhatóak. Az általános (üzemi rezsi) költségek elszámolható kiadásnak minősülhetnek, amennyiben olyan valós kiadáson alapulnak melyek a Svájci Hozzájárulás által finanszírozott projekt végrehajtásához kapcsolódnak, és pro-rata alapján allokálják a projektre, egy pontosan megindokolt jogos (fair) és méltányos módszer alapján. Pénzügyi és egyéb terhelések, valamint jogi költségek Pénzügyi terhek Pénzügyi tranzakciók hitelkamat terhelése, árfolyamnyereség-veszteség, és egyéb tisztán pénzügyi kiadások nem finanszírozhatók a Svájci Hozzájárulásból. Bankszámlaterhelések Amennyiben a Projekt Megállapodás/Végrehajtási Megállapodás, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy (nemzeti) jogszabály megköveteli az elkülönített számla vagy számlák nyitását a projekt végrehajtásához kapcsolódóan, a bankköltségek (számlanyitás és -kezelés) elszámolható költségek. Szakmai szolgáltatások Jogi szaktanácsadás, közjegyzői, technikai és pénzügyi szaktanácsadás, közbeszerzéshez kapcsolódó egyes költségek, biztosítás, valamint könyvelés és auditálás költségei elszámolhatók, amennyiben közvetlenül kapcsolódnak a projekthez és szükségesek a megvalósításhoz. A könyvvitel és audit költségek elszámolhatóságának a feltétele, hogy azokat a Projekt Megállapodás/Végrehajtási Megállapodás, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy (nemzeti) jogszabály írja elő. Pénzbüntetések, bírságok és perköltségek Ezek a költségek nem elszámolhatók. Használt eszközök beszerzése Használt eszközök beszerzése nem elszámolható a Svájci Hozzájárulás terhére. A költségek akkor tekinthetők az elszámolási időszakban felmerült költségeknek, ha a kifizetés, kiszámlázás, a beszerzés tárgyának (árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás) leszállítása ezen a határidőn belül megtörtént Költségigazolás A Program-, illetve Projekt Végrehajtó által eszközölt kifizetések alapvetően pénzben történnek, pl. banki átutalás útján. Ugyanakkor az általános (üzemi rezsi) költség is a kifizetés részét képezheti. A Svájci Hozzájárulás azonban nem haladhatja meg az összes támogatható kiadást. Főszabályként, a Program-, illetve Projekt Végrehajtónál keletkezett költségeket számlával kell igazolni. Azokban az esetekben, ahol erre nincs lehetőség, a kiadásokat hitelesen dokumentáló 11

12 bizonylatokkal kell alátámasztani. Ezenkívül azokban az esetekben, ahol a projekt végrehajtása nem igényel közbeszerzést, a Projekt Végrehajtó általi kifizetéseket a projekt végrehajtásában részvevő (köz-, vagy magán) szervezetek kifizetéseivel kell igazolni Alvállalkozói szerződések A szigorúbb nemzeti szabályok alkalmazásának sérelme nélkül, az alábbi alvállalkozói szerződésekhez kapcsolódó kiadások a Svájci Hozzájárulás terhére nem elszámolhatók. (a) alvállalkozás, amely növeli a projekt kiadásokat, anélkül hogy azzal arányos értéknövekedés keletkezne; (b) olyan harmadik féllel vagy szakértőkkel kötött alvállalkozási szerződés, amelyben a költség a projekt teljes költségvetésének arányában van meghatározva, kivéve, ha az ilyen jellegű kiadást a Program-, vagy Projekt Végrehajtó a munka, szolgáltatás valós értékére hivatkozva alá tudja támasztani. Az alvállalkozók a projektben való tevékenységüket illetően kötelesek az audit és egyéb ellenőrző szervezetek részére a megfelelő információkat és dokumentumokat rendelkezésre bocsátani Önerő A pályázónak szükséges önerőt biztosítani a projekthez. Az önerő alatt a pályázó saját és egyéb, jelen projekt érdekében rendelkezésre bocsátott forrását értjük. Az önerő az alábbiakból tevődhet össze: Előleg bankszámlapénz bankbetét értékpapír bankhitel tagi kölcsön egyéb támogatás (pl.: partneri hozzájárulás) Kérjük, a tervezés során vegyék figyelembe, hogy program-szinten a Svájci-Magyar Együttműködési Program jelen kiírása nem teszi lehetővé előleg igénylését. Projekt-szinten ugyanakkor civil szervezetek esetében maximum 20%-os előlegre van lehetőség. 12

13 5. sz. melléklet ADATLAP TÁMOGATÁSI IGÉNYFELMÉRÉSHEZ I. Alapadatok I.1. Projekt címe: I.2. Vállalkozás neve: I.3. Vállalkozás címe, elérhetősége (cím, telefon, ): I.4. Kapcsolattartó neve, elérhetősége (cím, telefon, ): II. Tervezett fejlesztés bemutatása, a tervezett tevékenységek leírása: Javasolt külön kitérni a pályázati felhívásban szereplő előnyben részesítendő szempontok teljesítésére. III. Tervezett költségvetés (e Ft) III.1. Teljes bekerülési költség: III.2. Támogatási igény: III.3. Saját erő: IV. Fejlesztés időzítése IV.1.Beruházás tervezett kezdési ideje: IV.2.Beruházás tervezett befejezése: V. Építési engedéllyel kapcsolatos tájékoztatás Szükséges-e engedély? Ha igen, meddig vállalja a megszerzését a pályázó. Dátum Aláírás 13

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet. a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet. a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

I. EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS... 4 I.1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 4 I.2. AZ EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS HU0013 PROGRAMJA

I. EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS... 4 I.1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 4 I.2. AZ EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS HU0013 PROGRAMJA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2008 Az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus megbízásából a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. által lebonyolított Határon átnyúló együttműködés fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15 FELHÍVÁS Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására. A felhívás címe: Vállalatok K+F+I

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Vállalati K+F+I kiírások tervezete, 2015. augusztus FELHÍVÁS

Vállalati K+F+I kiírások tervezete, 2015. augusztus FELHÍVÁS FELHÍVÁS Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, nemzetközi szinten is új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására. A felhívás

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben