EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Wesselényi utca Város: Budapest Postai irányítószám: 1077 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Jogi Főosztály Címzett: Dr. Kovács Eszter Telefon: Fax: - Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem

2 Közrend és biztonság Környezetvédelem x Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Az Új Széchenyi Terv kommunikációs tevékenységét támogató integrált közbeszerzés (4 részben). II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 10 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Magyarország NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy

3 (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Az Új Széchenyi Terv kommunikációs tevékenységét támogató integrált közbeszerzés az alábbi részekben: 1. rész: Grafikai tervezési, DTP, nyomdai és egyéb produkciós feladatok ellátása 2. rész: Rendezvényszervezési feladatok ellátása 3. rész: Médiavásárlási és egyéb, a médiavásárláshoz kapcsolódó médiaügynökségi feladatok ellátása 4. rész: Közvélemény-kutatási feladatok ellátása II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A beszerzés összes becsült értéke áfa nélkül: HUF 1. rész: Grafikai tervezési, DTP, nyomdai és egyéb produkciós feladatok ellátása Kiadványok, szórólapok, és egyéb nyomdai termékek tervezése, előkészítése és kivitelezése; dekorációs és marketing eszközök ill. reklámajándék tárgyak tervezése és kivitelezése; egyéb elektronikus megjelenési lehetőségek megtervezése és elkészítése.

4 A műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Rendelkezésre álló összeg: nettó ,- 2. rész: Rendezvényszervezési feladatok ellátása Rendezvény, monitoring bizottsági ülés/workshop, sajtótájékoztató/ workshop megszervezése, lebonyolítása, catering: állófogadás, felszolgált étkezés megszervezése, technikai eszközök (pl. tolmácsberendezés, mikrofon, hangtechnika) biztosítása, berendezés, dekoráció és nyomdai eszközök (pl.: megállítótábla, roll up, paraván, sátor, mobil kordon, kiadvány, meghívó stb.) biztosítása,utaztatás szervezése (pl. reptéri transzfer, busz bérlése, szállítás személy gépjárművel stb.), szervezési és lebonyolítási feladatok összehangolása (pl. rendezvény csoportvezető óradíja, rendezvény manager óradíja, rendezvény asszisztens óradíja, technikus óradíja, beltéri biztonsági szolgálat, orvosi ügyelet, szállítás stb.) A műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Rendelkezésre álló összeg: nettó ,- 3. rész: Médiavásárlási és egyéb, a médiavásárláshoz kapcsolódó médiaügynökségi feladatok ellátása Médiafelületek foglalása, vásárlása, igény esetén tervezése, valamint a média-megjelenések utóértékelése A műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Rendelkezésre álló összeg: nettó ,- 4. rész: Közvélemény-kutatási feladatok ellátása Kvalitatív kutatások: Egyéni mélyinterjú, fókuszcsoport, szemkamerás kutatás, megfigyelés. Kvantitatív kutatások: személyes adatfelvétel, telefonos adatfelvétel, online adatfelvétel, In-hall teszt. A műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Rendelkezésre álló összeg: nettó ,- (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható igen A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): 1 vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy

5 Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint: Késedelmi kötbér (mértéke: az 1. és 4. rész esetében az adott megrendelés nettó értékének 2 %/nap; a 2. és 3. rész esetében az adott megrendelés nettó értékének 5 %/nap), hibásteljesítési kötbér (mértéke mindegyik rész esetében, az adott megrendelés értékének 20 %-a), meghiúsulási kötbér (mértéke mindegyik rész esetében, az adott megrendelés vonatkozásában nettó 30%). A kötbérek vetítési alapja a szerződéstervezetekben meghatározottak szerint. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A pénzügyi fedezet az Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Az ellenszolgáltatás összegének átutalása a Kbt bekezdései alapján, illetőleg az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -a szerint történik. A szerződés keretében az egyes megrendelések teljesítését követően kerül sor az elszámolásra. Az elszámolás alapja az egyedi megrendelés teljesítéséről szóló jelentés leadása és Megrendelő általi elfogadása, amely konkrétan tartalmazza az ellátott feladatokat. A Megrendelő az egyes megrendelések vállalkozási díját a szerződéses feladat tényleges, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján a számla igazolt kézhezvételét követően átutalással fizeti meg a Vállalkozó számára a Kbt (3) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezések figyelembevételével: a.) a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 napot; a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között megállapodás tárgyát; b) amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napot. Abban az esetben, ha a fizetés napja a Magyar Államkincstár év végi zárása vagy az előirányzatok év eleji nyitása miatt a fenti határidőn túlnyúlik, a Felek az ellenszolgáltatás halasztott (legfeljebb 60 napos) teljesítésében állapodnak meg tekintettel a Kbt (4) bekezdésére. Vállalkozó az egyes részekhez kapcsolódóan megkötött szerződés vonatkozásában legfeljebb 10 millió Ft összegű előleg kifizetését kérheti a Kbt (1) bekezdése alapján. Vállalkozó az egyes részek tekintetében a szerződés aláírását követő 10 napon belül köteles jelezni Megrendelőnek előlegfizetésre irányuló igényét. Az előleg kizárólag a Kbt (6) bek. a) pontja szerint, ajánlattevő által választott módon teljesített előleg-visszafizetési biztosíték letétele esetén kérhető, melynek mértéke minden esetben megegyezik az ajánlattevő által igényelt összeg mértékével és amelyet az előleg igénylésével egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani a Megrendelő számára. Megrendelő az igényelt előleg összegét az

6 előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátását követően utalja át Vállalkozó bankszámlájára. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként nyilatkoznia az előleg-visszafizetési biztosítéknak a fentiek szerinti határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: - 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet. - Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény, - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) A közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem kell létrehozniuk gazdasági társaságot illetve jogi személyt. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok (valamennyi rész esetében): Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: 1) Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel) szemben a Kbt. 56. (1) és az 56. (2) bekezdésében, valamint az 57. (1) bekezdésének a.) d.) és f.) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll valamint az alvállalkozójával vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel a Kbt. 56. (1) bekezdésében, továbbá az 57. (1) bekezdésének a.) d.) és f.) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolás módja (valamennyi rész esetében): 1) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdéseinek, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdésének a.) d.) és f.) pontjaiban bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

7 2) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. 3) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt ában foglalt kizáró okok hiányáról. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) a Kbt. 57. bekezdésében foglalt kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében választása szerint a.) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b.) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát a meg nem jelöltekre az a.) pont szerinti nyilatkozat mellett valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt a szerinti kizáró okok hatálya alá. 4) Ajánlatkérő valamennyi a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat tekintetében előírja, hogy annak kelte az ajánlati felhívás megjelenését követő időszakra kell hogy vonatkozzon. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie: 1., 2., 3. rész esetében: a) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján a pénzügyi intézménytől származó valamennyi létező pénzforgalmi számlájára vonatkozó nyilatkozatának csatolása attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nyilatkozatot eredeti vagy egyszerű másolati példányban kell benyújtani. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: - mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi a bankszámláját - a vezetett pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése - az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 évben illetve ha a számlanyitás ennél később történt, akkor a számlanyitás időpontjától volt-e 30 napot meghaladó sorban állás valamelyik vezetett számláján. Ajánlatkérő sorban állás alatt a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás feladásának időpontja a megjelent ajánlati felhívás VI. 5. pontjában megtalálható.

8 1. és 3. rész esetében: b.) pont: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje elmúlt három lezárt üzleti évi számviteli jogszabály szerinti beszámolójából a mérleg és eredménykimutatás (kiegészítő mellékletek nélkül) vagy személyes joga szerint ennek megfelelő dokumentum csatolása eredeti vagy egyszerű másolati példányban. 2. és 4. rész esetében: b.) pont: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje elmúlt kettő lezárt üzleti évi számviteli jogszabály szerinti beszámolójából a mérleg és eredménykimutatás (kiegészítő mellékletek nélkül) vagy személyes joga szerint ennek megfelelő dokumentum csatolása eredeti vagy egyszerű másolati példányban. Amennyiben a beszámoló ezen részei elérhetők a céginformációs szolgálat honlapján, akkor nem szükséges az iratok csatolása az ajánlatban. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg a működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ezen bekezdés alkalmazásában előírja, hogy a később létrejött gazdasági szereplőnek a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie legalább a pénzügyi-gazdasági alkalmasság keretében az egyes részek vonatkozásában előírt közbeszerzés tárgya szerinti forgalom mértékét. 1. rész esetében: c) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (1) bekezdésének c.) pontja alapján csatolni kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (lezárt üzleti) év közbeszerzés tárgyából általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 2., 3., 4. rész: c) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (1) bekezdésének c.) pontja alapján csatolni kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 (lezárt üzleti) év közbeszerzés tárgyából általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. (4) bekezdésére. A Kbt. 55. (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés

9 teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során a Kbt.55. (6)bekezdés a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő: 1., 2., 3. rész esetében: a) Bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 évben 30 napon túli sorban álló tétel jelentkezett. 1. és 3. rész esetében: b) Amennyiben a saját vagy jogelődje elmúlt három lezárt üzleti évi éves számviteli jogszabály szerinti beszámolójának a mérlege és eredménykimutatása vagy személyes joga szerint ennek megfelelő dokumentuma szerint a mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív volt. 2. és 4. rész esetében: b) Amennyiben a saját vagy jogelődje elmúlt kettő lezárt üzleti évi éves számviteli jogszabály szerinti beszámolójának a mérlege és eredménykimutatása vagy személyes joga szerint ennek megfelelő dokumentuma szerint a mérleg szerinti eredménye negatív volt. 1. rész esetében: c.) Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (lezárt üzleti) év közbeszerzés tervezés, előkészítés, gyártás és kivitelezés (Grafikai tervezési, DTP, nyomdai és egyéb produkciós feladatok ellátása) szerinti összes forgalma nem éri el a nettó HUF-ot. 2. rész:

10 c.) Az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 (lezárt üzleti) év közbeszerzés tárgya (Rendezvények szervezése lebonyolítási feladatainak kivitelezése) szerinti összes forgalma nem éri el a nettó HUF-ot. 3. rész: Az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 (lezárt üzleti) év közbeszerzés tárgya (média tervezés és vásárlás) szerinti összes forgalma nem éri el a nettó HUF-ot. 4. rész Az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 (lezárt üzleti) év közbeszerzés tárgya (közvélemény kutatás lebonyolítás) szerinti forgalma évente nem éri el a nettó HUF-ot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie: 1-4. részek esetében: a.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a.) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során teljesített, befejezett szolgáltatásainak ismertetésével, az alábbi tartalommal: - a szerződés tárgya; - a másik fél megnevezése; - az elvégzett szolgáltatás felsorolása; - az alkalmasság minimum követelményeiben foglalt tartalmi elemek felsorolása; - az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke forintban; - a teljesítés ideje és helye [kezdés/befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap)) - a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. A fentiek szerint ismertetett referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) (2) szerint kell igazolni a fenti tartalommal részek esetében: b.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének d.) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember megnevezésének és képzettségének ismertetésére csatolandó a szakemberek által aláírt önéletrajz, illetve a képzettséget/végzettséget igazoló okiratok másolata. A kamarai tagságra vonatkozó információkat ajánlatkérő ellenőrzi, azonban az ajánlattevőnek a kamarai tagságra vonatkozó információt (szám) meg kell adnia az önéletrajzban. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, információknak, és minden olyan feltételnek, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági követelmények előírnak.

11 A szakemberek tekintetében továbbá csatolni kell a szakember nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén az ajánlattevő rendelkezésére állnak és közreműködnek a teljesítésben. 1., 3. és 4. részek esetében: c.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének e.) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség bemutatása. Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell csatolni a műszaki felszereltségére vonatkozóan részek esetében: d.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének f.) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatása. Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás teljesítési időtartamára vonatkozóan érvényes tanúsítvány másolatát vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. (4-6) bekezdéseire. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő: 1. rész esetében: Ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább az alábbi teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciákkal: - legalább 1 db minimum nettó 5 millió HUF értékű grafikai tervezési és nyomdai előkészítés referenciával valamint 2 db egyenként minimum nettó 15 millió HUF értékű nyomdai kivitelezési referenciával, valamint legalább 1 db minimum 1 millió HUF értékű változó adatkezelési (perszonalizált) nyomdai kivitelezési referenciával. 2. rész esetében: Ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbi teljesített (befejezett) szolgáltatási (Rendezvények lebonyolítási feladatainak kivitelezése:) referenciákkal: - legalább 1 db, legalább nettó főt meghaladó részvételű szabadtéri, közterületi rendezvény minimum nettó Ft értékű referenciájával - legalább 1 db, legalább nettó 500 főt meghaladó részvételű szabadtéri, közterületi rendezvény minimum nettó Ft értékű referenciájával - legalább 1 db, legalább nettó 500 főt meghaladó részvételű zárt térben bonyolított közterületi rendezvény minimum nettó Ft értékű referenciájával - legalább 1 db komplex rendezvénysorozat (minimum 5 db önálló rendezvény) igazolható egyenként minimum nettó Ft értékű referenciájával - legalább 10 db konferencia vagy sajtótájékoztató egyenként minimum nettó Ft értékű szervezésének referenciájával. Egy referenciával több referenciakövetelmény is teljesíthető. 3. rész esetében: Ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább az alábbi teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciákkal: - összesen legalább 5 darab, országos szintű (azaz a fővárosban és legalább 3 régióban megvalósított) médiakampányhoz kapcsolódó, médiatervezésre

12 és médiavásárlásra vonatkozó referenciával, amely értéke (egyenként) elérte legalább a nettó 80 millió forintot; - összesen legalább 3 db on-line médiakampányhoz kapcsolódó médiatervezésre és médiavásárlásra vonatkozó referenciával, amely értéke (egyenként) elérte legalább a nettó 15 millió forintot. Egy referenciával több referenciakövetelmény teljesíthető. 4. rész esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább az alábbi teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciákkal: - legalább nettó 20,0 millió forint értékben fókuszcsoportos kutatás elvégzését igazoló referenciával; - legalább nettó 50,0 millió forint értékben telefonos közvélemény-kutatás (CATI) elvégzését igazoló referenciával, - legalább nettó 20,0 millió forint értékben személyes lekérdezéses közvélemény-kutatás (CAPI) elvégzését igazoló referenciával. 1.rész esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: - legalább 1 fő nyomdaipari szakmai tapasztalattal rendelkező szakember, aki: legalább középfokú végzettséggel és legalább 5 éves nyomdaipari tapasztalattal rendelkezik. - legalább 2 fő tervező grafikus, aki középfokú végzettséggel és grafikai tervezésben és / vagy reklám és marketingtárgyak tervezésében minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és CTP operátori 5 éves tapasztalattal is rendelkezik. - legalább 1 fő DTP operátor, aki legalább középfokú végzettséggel és kiadványszerkesztésben legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. - legalább 1 fő produkciós menedzser, legalább középfokú végzetséggel, 3 éves nyomdai kiadványok gyártására és produkciós szakmai gyakorlattal rendelkezik. - legalább 1 fő ügyfélkapcsolati szakember, legalább középfokú végzettséggel és legalább 3 éves ügyfélkapcsolati gyakorlattal rendelkezik Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakértő alapvetően csak egy pozícióra ajánlható meg, kivéve az egy személy esetében teljesíthető nyomdaipari szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert, aki produkciós menedzserként is megjelölhető, valamint a tervező grafikust, aki DTP operátornak is megjelölhető. 2. rész esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: - legalább 1 fő csoportvezető felsőfokú végzettséggel, aki a rendezvényszervezés területén legalább 5 éves igazolható tapasztalattal rendelkezik - legalább 3 fő rendezvénymenedzser felsőfokú képesítéssel, aki rendezvényszervezés területén legalább 2 éves igazolható tapasztalattal rendelkezik - legalább 3 fő rendezvényasszisztens középfokú képesítéssel, aki 2 éves igazolható tapasztalattal rendelkezik.

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye:

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye: Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek

Részletesebben

Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása

Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013.

Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013. Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/64

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/64 Szennyvízcsatorna-hálózat építése FIDIC piros könyv szerint (1. rész), valamint szennyvíztisztító-telep építése FIDIC sárga könyv szerint (2.rész) Taktaharkány és Taktaszada községekben Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Részvételi Felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Részvételi Felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Részvételi Felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Pécs Holding Zrt. által üzemeltetett lakás- és nem lakáscélú ingatlanokon és a Pécs Holding Zrt. tulajdonában álló nem lakáscélú ingatlanokon történő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.24. Iktatószám: 15606/2015 CPV Kód: 48814000-7;48000000-8;30211400-5 Mezőkövesd Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.24. Iktatószám: 15606/2015 CPV Kód: 48814000-7;48000000-8;30211400-5 Mezőkövesd Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés a Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden című ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001 azonosító számú pályázat keretében egészségügyi informatikai rendszer szállítására, beüzemelésére Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Keretmegállapodás kötése a 168/2004. (V. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

2015.09.01. Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015.09.01. Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ajánlati felhívás / A HM NRH szervezésében megvalósuló, nemzeti és kiemelt rendezvényekhez kapcsolódó technikai, logisztikai, biztonsági tervezési és kivitelezési szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015.

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

HU-Tiszalúc: Szennyvízcsatorna építése 2013/S 088-149430. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Tiszalúc: Szennyvízcsatorna építése 2013/S 088-149430. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/22 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149430-2013:text:hu:html HU-Tiszalúc: Szennyvízcsatorna építése 2013/S 088-149430 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

"Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése

Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Ajánlatkérő Budapest közigazgatási területén, Teljesítés helye:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Ajánlatkérő Budapest közigazgatási területén, Teljesítés helye: K1457 Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő hulladékgyűjtő udvarokban begyűjtésre kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése (átvétele), elszállítása, és kezelése/ártalmatlanítása és/vagy hasznosítása,

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

Vaklőszerek beszerzése

Vaklőszerek beszerzése Vaklőszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.20.

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás - 4CE451P4 kódszámú, HERMAN c. projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása

Ajánlattételi felhívás - 4CE451P4 kódszámú, HERMAN c. projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása Ajánlattételi felhívás - 4CE451P4 kódszámú, HERMAN c. projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Budapest IV. kerület Sporttelep utca Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái

Budapest IV. kerület Sporttelep utca Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái Budapest IV. kerület Sporttelep utca Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/24 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben